DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN AUGUST 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006."

Transkript

1 DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN AUGUST KERTEMINDE SEJLKLUB

2 Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub august REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Reglerne er ændret således: Reglerne 44.1 og 44.2 ændres, jf. indbydelsens punkt 9 Regel 35 og A4 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, noteres ikke fuldført. Regel 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af sejladsbestemmelserne. Regel 61.3 og 62.2 ændres, så protestfristen, der er 90 minutter, både gælder for protester og anmodning om godtgørelse fra både samt for protester fra kapsejladskomité og protestkomité. Regel 66 ændres, så fristen for genåbning af en høring er kortere end reglen foreskriver. Regel A4 ændres således: Både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ikke startet. De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. 1.3 Desuden gælder følgende regler. Dansk Sejlunions statutter for Danmarksmesterskaber Klasseregler for Luffe 37 klubben. 2 DELTAGELSE OG TILMELDING 2.1 Stævnet er åbent for Luffe 37 klassebåde med gyldigt målerbrev. 2.2 Får en deltager forfald (sygdom, rejse o.lign.) efter tilmelding og før afslutning af mesterskabet, kan en reserve indsættes i stedet, såfremt kapsejladskomitéen efter skriftlig ansøgning godkender udskiftningen. Eventuelle medaljer/plaketter tildeles efter protestkomitéens afgørelse. 2.3 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes senest den 6. August på mail til eller ved indsendelse af tilmelding til Kerteminde Sejlklub, Marinavej 2, 5300 Kerteminde Tilmeldingsgebyr betales ved registrering. 3 INDSKUD 3.1 Tilmeldingsgebyr udgør: 700,- kr. 4 TIDSPLAN 4.1 Registrering i service bureau: Torsdag den 10. August kl Fredag den 11. August kl Stævne åbning: Torsdag den 10. August kl

3 Præmieoverrækkelse: Søndag den 13. August snarest muligt efter sidste sejlads. 4.2 Måling og kontrol: Der er ikke vejning, bådmåling eller sejlmåling under stævnet 4.3 Sejladsdage: Fredag den 11. August der planlægges med 4 sejladser. Lørdag den 12. August der planlægges med 3 sejladser. Søndag den 13. August der planlægges med 2 sejladser. 4.4 Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt afgivet kl Varselssignal for efterfølgende sejladser vil blive afgivet hurtigst muligt. På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl MÅLING OG KONTROL Gyldigt målebrev skal fremvises ved registrering. Ved registrering skal opgives numre i sejlknap for alle sejl der benyttes i stævnet. Alle sejlnumre skal være i overensstemmelse med bådens nationalitetsnummer i målebrev - eventuelle dispensationsansøgninger vedrørende dette punkt skal indgives skriftligt i forbindelse med tilmeldingen Låneerklæring skal afleveres ved registrering såfremt ejer fra målebrev ikke er ombord i stævnet Måling og kontrol forestås af Luffe 37 klubben i.h.t. til klassens regler, jvf punkt 4.2. Det i klassereglerne foreskrevne sikkerhedsudstyr/udstyr skal forefindes om bord under kapsejladsen Der er stikprøvekontrol efter sejladserne og mangler vil medføre diskvalifikation. 6.0 SEJLADSBESTEMMELSER Sejladsbestemmelserne udleveres ved registreringen. 7.0 STED 7.1 Stævnet gennemføres fra Kerteminde Marina. 7.2 Banen er beliggende i Kerteminde Bugt. 8.0 BANERNE Der sejles på en op og ned bane med start og mål samme sted, samt gate som bundmærker. Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver 90 minutter. 9.0 STRAFSYSTEMER Regel 44.1 og 44.2 er ændret, så der kun kræves en strafomgang indeholdende en stagvending og en bomning. 10 POINTGIVNING 10.1 Der anvendes lavpointsystemet Der skal gennemføres mindst fire pointgivende sejladser, samt kapsejles i mindst 6 timer, for at mesterskabet får officiel status Gennemføres 5 eller flere sejladser kan enhver båd fraregne den dårligste placering efter tillæg A.

4 11 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet fra kl. 8:00 på den første sejladsdag til måltagningen efter sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. 12 PRÆMIER Der uddeles præmier til de fem bedst placerede både samt DS mesterskabsplaketter. 13 ANSVARSFRASKRIVNING Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 14 FORSIKRING OG LÅNEERKLÆRING Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 5 mio. kr. ved skade på personer og 2 mio. kr. ved skader på ting, eller tilsvarende i anden valuta. Policekopi afleveres ved registrering, samt underskrevet låneerklæring, såfremt der sejles i en lånt båd. 15 YDERLIGERE INFORMATION Yderligere information fås på og Stævneleder: Hans Erik Bramsen tlf. nr eller til 16 BANELEDER: Bo B. Lassen. PROTESTKOMITE-FORMAND: Hans Olling.

5 Tilmeldingsblanket Danmarksmesterskab for Luffe 37 I Kerteminde Sejlklub den august Bådnavn: Sejlnummer: Klassebevis, Cert.: nr.: Sejlklub: Ejer, navn: Tlf.: Adresse: Ansvarsforsikring (lystfartøj) forsikringsfirma: Police nr.: Besætning: 1: (navn, adr., sejlklub) 2: (navn, adr., sejlklub) 3: (navn, adr., sejlklub) 4: (navn, adr., sejlklub) 5: (navn, adr., sejlklub) Der skal i samtlige sejladser være de fem anførte besætningsmedlemmer ombord. (Endelig mandskabsliste skal afleveres senest ved registering.) Forplejning bestilles og betales i bureau senest torsdag den 10. august 2006 Tilmelding sendes til: Kerteminde Sejlklub Marinavejen Kerteminde der kan også tilmeldes på mail til DM LUFFE 37 KERTEMINDE SEJLKLUB 2006

6 Huskeliste Sidste frist for tilmelding er 6. august Klassebevis eller kopi af dette skal fremvises. Er ejeren ikke med ombord skal der fremvises en udfyldt officiel låneerklæring (fås hos DS). Deltagere skal endvidere være medlem af en sejlklub, som er tilsluttet en national myndighed under ISAF og bådens ejer skal være medlem af Dansk Luffe 37 klub. Kopi af kvittering for hele besætningens medlemskab af en sejlklub under Dansk Sejlunion skal afleveres ved registrering. Ansvarsforsikring for lystfartøj (police nummer). Sikkerheds- og andet udstyr ifølge klasseregler skal være ombord og der vil være stikprøve kontrol, specielt fremhæves: Maksimalt følgende sejl med sejlknap 1 stk storsejl med sejlnumre 1 stk genua (LP-mål max 545 cm 1 stk fok (LP-mål max 390 cm) 1 stk stormfok 2 stk spiler med sejlnumre Samt følgende udstyr krævet ifølge klasseregler: 1 stk anker min 10 kg med kæde eller blyforfang og min 30 m 10 mm ankerline 3 stk fortøjningsliner min 10 mm tykke 1 stk rednings- eller svømmevest til hver person ombord 3 stk sikkerhedseler 1 stk nødhjælpskasse 1 stk godkendt ildslukker min 2 KG 1 stk radarreflektor monteret min 1,5 m over dæk 1 stk redningskrans med lys Nødsignaler, 4 stk røde faldskærmsblus samt 4 stk håndblus eller signalpistol Alle både incl. besætning der har alle deres dokumentationer i orden ved ankomst får udleveret en six-pack i bureauet. DM LUFFE 37 KERTEMINDE SEJLKLUB 2006

7 Øvrige bemærkninger: PLACERING AF BÅDE. Bådene kan ligge frit i Kerteminde Marina fra søndag før stævnet til lørdag efter stævnet. Såfremt man benytter sig af dette skal der træffes aftale med Havnefoged John Hakmann tlf hverdage mellem Under stævnet bedes alle både lægge sig på det anviste område ved Langelinie i Kerteminde Marina. KRAN TIL LØFT AF BÅDE. Kran kan bestilles til torsdag 10 august i tidsrum Bestilling af løft skal afgives til Havnefoged John Hakmann tlf hverdage mellem senest 6. august. LUFFE-37 KLUBBENS GENERALFORSAMLING. Afholdes i forbindelse med stævnet torsdag 10 august kl. 20:30 umiddelbart efter stævneåbning FORPLEJNING. Bestilles og betales senest ved registering. Der kan bestilles morgenmad med smøring af madpakker, morgenmad og smørselv madpakke pris pr. person pr. dag kr. 75,. Morgenmaden serveres i klubhuset fra 3 timer før annonceret start af dagens sejladser. Der kan bestilles grill fredag, serveres i eller ved klubhuset, pris pr. person voksen kr.75, børn kr. 50, Der kan bestilles festmiddag lørdag aften, serveres i klubhuset, pris pr. person voksen kr.125, børn 75,. CAMPINGVOGNE OG TELT. Der kan camperes på havneområdet på anviste pladser uden gebyr (se kort.) TOILETTER OG BAD. Marinaens faciliteter kan benyttes. Kode til baderum udleveres ved havnefogedens kontor hvor der også i automat kan trækkes kort til bad. Depositum 50, kr for kort og restbeløb udbetales fra samme automat. Et bad kan tages for 2-5 kroner. Det er nok mest praktisk med et kort til hver deltager, men da hver enkelt selv sørger for det, kan man få det lige som man ønsker. DM LUFFE 37 KERTEMINDE SEJLKLUB 2006

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015

SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015 SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 205. REGLER:.. Regler: Stævnet sejles efter ISAF s Racing rules of sailing for 203-206 og windsurfing competition rules 203-206 Formula-disciplinen sejles desuden efter The

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Program

Sjælland Rundt 2015 Program Sjælland Rundt 2015 Program Velkommen til Sjælland Rundt 2015 Helsingør Sejlklub byder dig og din besætning velkommen til Sjælland Rundt 2015 Denne sejlads, der er en af Danmarks ældste sejladser, er nu

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det.

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det. Kære Norske Zoom 8 sejlere. Som ny national coach for Zoom 8 Norge, vil jeg gerne byde jer velkommen til VM i Kaløvig - Danmark. Jeg ser meget frem til, at være en del af det norske hold. Må beklage at

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Indbydelse til MOO SA Kamp CUP - Skanderborg

Indbydelse til MOO SA Kamp CUP - Skanderborg Arrangør: Skanderborg Taekwondo Klub Dato: 03-10-2015 Sted: Niels Ebbesen Hallen Højvangens Torv 4 8660 Skanderborg Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske veste, alle

Læs mere

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN DANSK SEJLUNION KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN S KLASSEREGLER Spækhuggeren blev konstrueret

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Sidst redigeret: oktober 2004 Side 1 af 7 Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Hvidbogen er tænkt som en forhåndsinformation om, og vejledning i, at afholde DM for NF. Dansk

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere