Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser"

Transkript

1 Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser

2 Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have udført arbejde på time- eller dagsbasis. For at lave et miniudbud skal du hente miniudbudsmaterialet og tilbudslisten under fanen Boligorganisationer og undermenuen Miniudbudsmateriale. Begge dokumenter skal redigeres af dig, før de sendes til de leverandører, som er omfattet af rammeaftalen og dermed har krav (og pligt til) på at deltage i konkurrencen. 2

3 Klik åbn for at få miniudbudsbetingelserne frem. 3

4 Oplysninger om bestiller TRIN 1: Forbered miniudbudsbetingelserne 4

5 Oplysning om den overliggende rammeaftale TRIN 1: Forbered miniudbudsbetingelserne Du vælger én håndværkerydelse og ét distrikt 5

6 Udfyld miniudbudsbetingelserne TRIN 1: Forbered miniudbudsbetingelserne Her beskriver du den konkrete opgave, som der skal konkurreres om. Opgaven skal være så præcist beskrevet, at håndværkeren kan afgive sine priser Der kan også vedlægges eventuelle bilag i mailen (tegninger m.v.) 6

7 Udfyld miniudbudsbetingelserne TRIN 1: Forbered miniudbudsbetingelserne Her afkrydser du, om tilbudslistemodellen skal være efter en af 3 modeller: Varekurv, Forsimplet eller Fuld. Se nærmere herom nedenfor under TRIN 2. 7

8 Skal AB92 være gældende? TRIN 1: Forbered miniudbudsbetingelserne Her vælger du om - og hvordan - AB92 skal være en del af aftalen med den vindende håndværker. Vælger du AB92 til med tilføjelser og fravigelser, skal du udfylde de gule celler i AB92. AB92 og udfyldelsen af AB92 gennemgås til sidst i vejledningen. 8

9 Udfyld tidsplanen i miniudbudsbetingelserne TRIN 1: Forbered miniudbudsbetingelserne Dernæst udfylder du en tidsplan for miniudbudsprocessen i miniudbudsbetingelserne og det efterfølgende arbejde. Det er især vigtigt, at tilbudsfristen oplyses præcist og gerne med et klokkeslæt (kl. 12:00 eksempelvis). Du bør ikke fastsætte frister på weekendeller helligdage. 9

10 Miniudbudsbetingelsernes øvrige dele TRIN 1: Forbered miniudbudsbetingelserne Resten af miniudbudsbetingelserne skal ikke udfyldes men indgår som standardbetingelser. Hvad med materialer? Alle priser i den nye og gamle tilbudsliste er eksklusiv primære materialer. Du kan dog vælge selv at levere materialerne eller kræve materialerne leveret af håndværkeren. Materialepriser opgøres sådan: Håndværkerens materialepriser må ikke overstige laveste markedspris (på en offentligt tilgængelig prisliste), hvis materialet ikke er omfattet af en anden AlmenIndkøb rammeaftale om materialer. Hvis materialet er omfattet af en rammeaftale, kan leverandøren maksimalt fakturere enhedspriser svarende til priserne heri. 10

11 Tilbudslisten TRIN 2: Forbered tilbudslisten Når du har udfyldt miniudbudsbetingelserne, skal du redigere tilbudslisten til leverandørerne. Du skal markere med grønt, hvilke felter, der skal udfyldes af tilbudsgiverne. Dvs. hvor de skal give nye priser (eller fastholde deres oprindelige priser) 11

12 Tilbudslisten TRIN 2: Forbered tilbudslisten Priserne i den nye tilbudsliste kan ikke overstige priserne i den gamle tilbudsliste (medmindre AB92 er vedtaget). Tilbudslisten skal forberedes på forskellige måder alt efter, hvad der skal bestilles. 12

13 Tilbudslisten MODEL 1, Varekurv-modellen TRIN 2: Forbered tilbudslisten 1) Varekurv-modellen: Hvis du kender enhedsmængderne på fastprisydelserne på forhånd og skal ikke bruge time-/dagspriser. Eksempel: 30 vinduer er slået i stykker i et alment boligbyggeri. Bestilleren behøver derfor 30 enheder af tilbudslistens punkt: Udskiftning af vindueselement under 120x140 cm inkl. bortskaffelse af gammelt vindue, pr. vindue (ekskl. pris for vindue) 13

14 Tilbudslisten MODEL 1, Varekurv-modellen TRIN 2: Forbered tilbudslisten 1) Varekurv-modellen: Du skal markerede de fastprisydelser, du har brug for, med grøn i kolonnen Pris. Så ved tilbudsgiverne, hvad de skal oplyse pris på: 14

15 Tilbudslisten MODEL 1, Varekurv-modellen TRIN 2: Forbered tilbudslisten 1) Varekurv-modellen: Herefter skal du udfylde en mængde for de håndværkerydelser, du har brug for. Kolonnen med mængder er markeret med gul, og du skal erstatte standardmængden, som allerede er udfyldt i listen, med den mængde, du behøver: 15

16 Tilbudslisten MODEL 1, Varekurv-modellen TRIN 2: Forbered tilbudslisten 1) Varekurv-modellen: Nederst i arkene finder du rækken A. YDELSER TOTAL Når du får de udfyldte tilbudslister retur skal du kontrollere denne række. Den håndværker, der tilbyder den laveste sumtotal, vinder miniudbuddet. 16

17 Tilbudslisten MODEL 2, Forsimplet TRIN 2: Forbered tilbudslisten 2) Forsimplet tilbudsliste: Hvis du kender enhedsmængderne på fastprisydelserne på forhånd og skal bruge time-/dagspriser. Eksempel: 30 vinduer er slået i stykker i et alment boligbyggeri. Herudover skal der udføres et stykke tømrerarbejde, som ikke er på tilbudslisten. Bestilleren behøver derfor en pris på 30 enheder af tilbudslistens punkt: a) Udskiftning af vindueselement under 120x140 cm inkl. bortskaffelse af gammelt vindue, pr. vindue (ekskl. pris for vindue), samt b) en timesats og timemængde for lærling/svend/mester 17

18 Tilbudslisten MODEL 2, Forsimplet TRIN 2: Forbered tilbudslisten 2) Forsimplet tilbudsliste De fastprisydelser, du har brug for, skal du markere med grøn i kolonnen Pris. Så ved tilbudsgiverne, hvad de skal oplyse pris på: 18

19 Tilbudslisten MODEL 2, Forsimplet TRIN 2: Forbered tilbudslisten 2) Forsimplet tilbudsliste Her skal du udfylde en mængde for de fastprisydelser, du har brug for. Kolonnen med mængder er markeret med gul, og du skal erstatte standardmængden, som allerede er udfyldt i listen: 19

20 Tilbudslisten MODEL 2, Forsimplet TRIN 2: Forbered tilbudslisten 2) Forsimplet tilbudsliste Herefter skal du fjerne mængderne for time-/dagsprisydelser, så tilbudsgiverne kan give en pris og mængde (tidsforbrug). Både kolonnerne Pris og Mængde markerer du med grøn for de time-/dagsprisydelser, du ønsker en pris på. Så ved håndværkerne, hvad de skal udfylde: 20

21 Tilbudslisten MODEL 2, Forsimplet TRIN 2: Forbered tilbudslisten 2) Forsimplet tilbudsliste: Nederst i arkene finder du rækken A. YDELSER TOTAL og B. TIMEPRISER/C. TILLÆG - TOTAL Når du får de udfyldte tilbudslister retur, skal du kontrollere denne række. Den håndværker, der tilbyder den laveste sumtotal, vinder miniudbuddet. 21

22 Tilbudslisten MODEL 3, Fuld TRIN 2: Forbered tilbudslisten 3) Fuld tilbudsliste Hvis du behøver nye priser på alle priser (både fastpris og time- /dagsprisydelser). 22

23 Tilbudslisten MODEL 3, Fuld TRIN 2: Forbered tilbudslisten 3) Fuld tilbudsliste Du markerer alle poster i arket med grøn i kolonnen Pris. Så ved tilbudsgiverne, hvad de skal oplyse pris på: Du må ikke ændre i mængderne. 23

24 Tilbudslisten MODEL 3, Fuld TRIN 2: Forbered tilbudslisten 3) Fuld tilbudsliste Nederst i arkene finder du rækken A. YDELSER TOTAL og B. TIMEPRISER/C. TILLÆG - TOTAL Når du får de udfyldte tilbudslister retur, skal du kontrollere denne række. Den håndværker, der tilbyder den laveste sumtotal, vinder miniudbuddet. 24

25 Budopfordring TRIN 3: Kontakt håndværkerne Du må kun indbyde de leverandører, der findes på aftaleliste i dit område - og du skal indbyde dem alle. For at finde listen klik på AFTALER under fanen boligorganisationer 25

26 Vælg rammeaftale, geografi og kategori TRIN 3: Kontakt håndværkerne 26

27 Budopfordring TRIN 3: Kontakt håndværkerne Du skal nu rette kontakt til håndværkerne. Kontaktoplysninger indhenter du via Henvendelsen sker samtidigt til de relevante leverandører pr. . E- mailen skal indeholde 1) Miniudbudsbetingelserne, 2) Den nye tilbudsliste, og 3) AB92, hvis denne er gældende for arbejdet. 27

28 Håndværkerne afgiver tilbud TRIN 4: Tilbudsfasen Håndværkerne skal nu forberede deres tilbud på baggrund af miniudbudsbetingelserne og tilbudslisten (og eventuelt AB92), som du har udfyldt og fremsendt. Du skal besvare eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skriftligt og alle tilbudsgivere skal have en kopi af spørgsmålet og svaret på samme tid. 28

29 Tilbudsvurdering TRIN 5: Tilbudsvurdering Du skal vurdere de tilbud, der modtages inden tilbudsfristen. Du skal afvise for sent indkomne tilbud og tilbud, der ikke indeholder en tilbudsliste. Den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste pris, vinder kontrakten. Hvis der mangler prisoplysninger i tilbudslisten, skal du lægge priserne i tilbudsgiverens oprindelige tilbudsliste til grund. Hvis priserne er højere end håndværkerens priser i den gamle tilbudsliste, kan du lægge de gamle priser til grund i stedet. Hvis tilbudsgiver eksempelvis har glemt at aflevere en ny tilbudsliste, skal du afvise hans tilbud. Hvis tilbudsgiver afleverer supplerende dokumenter (f.eks. standardforbehold eller forudsætninger for arbejdet, har du ret og i visse tilfælde pligt til at afvise tilbuddet. 29

30 Underretning af tilbudsgivere TRIN 6: Underretning Hvis du beslutter at annullere miniudbuddet, skal du begrunde det. Begrundelsen må ikke være usaglig. Følgende er eksempler på saglige begrundelser: a) De indkomne priser var ikke konkurrencedygtige nok. b) Mængden af indkomne tilbud gav ikke det fornødne konkurrencegrundlag. c) Finansiering til opgaven blev ikke godkendt. d) Der var fejl i opgavebeskrivelsen eller opgavebeskrivelsen var uhensigtsmæssig. e) Arbejdet har vist sig mere omfattende end forventet. 30

31 Underretning af tilbudsgivere TRIN 6: Underretning Følgende er eksempler på usaglige begrundelser: a) Vi har ikke tillid til lavestbydende. b) Vi foretrækker en anden tilbudsgiver end lavestbydende tilbudsgiver, fordi den anden tilbudsgiver er lokal. c) Vi foretrækker en anden tilbudsgiver end lavestbydende tilbudsgiver, fordi vi har dårlige erfaringer med lavestbydende. 31

32 Underretning af tilbudsgivere TRIN 6: Underretning Når du har fundet den vindende tilbudsgiver, skal alle tilbudsgivere underrettes skriftligt og samtidigt, eventuelt pr. mail. Tilbudsgiverne skal alle oplyses om de samlede totalpriser, herunder hvem der var billigst. Hvis du afviser en tilbudsgiver pga. fejl (f.eks. manglende tilbudsliste eller priser), skal det begrundes. 32

33 Eventuel standstill periode TRIN 7: Standstill periode Når underretningerne er udsendt, skal du som udgangspunkt afvente en standstill periode på 10 kalenderdage, før du må indgå aftalen og sætte arbejdet i gang. Standstill perioden regnes fra dagen efter underretningen. Falder den sidste dag på en weekend- eller helligdag, udløber fristen dog først ved udgangen af den næste hverdag. (Eksempel: Sidste frist er en søndag: Fristen udløber ved udgangen af mandag) 33

34 Arbejdet sættes i værk TRIN 8: Kontraktindgåelse Efter standstill perioden kan arbejdet sættes i værk. 34

35 Lidt mere om vedtagelse af AB92 TRIN 1: Forbered miniudbudsbetingelserne Følgende afsnit har kun betydning ved større entrepriser, hvor AB92 skal gælde: 35

36 Udfyldelse af AB92, hvis den er gældende TRIN 1: Forbered miniudbudsbetingelserne Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitiationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Tilbudsgiverne skal vedstå deres tilbud i [antal] Arbejdsdage fra tilbudsfristens udløb i forbindelse med miniudbud. Du vælger i givet fald først, hvor lang tid tilbudsgiverne skal være bundet af deres tilbud under 3, stk. 5 i AB92 med fravigelser og tilføjelser. 36

37 Udfyldelse af AB92, hvis den er gældende TRIN 1: Forbered miniudbudsbetingelserne Forsikring 8 Stk. 1. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Uden at Leverandørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler Kunden senest på Ikrafttrædelsesdatoen sædvanlig all-risk forsikring inkl. storm og brand der omfatter: - skade på entreprisen, - skade på Bygherres eventuelle bestående bygninger mv. inkl. huslejetab og eventuelle forøgede byggerenter. Forsikringen omfatter Leverandørens og dennes underleverandørers arbejder på den/de bygning(er) og anlæg, som Kontrakten vedrører. Forsikringen dækker ikke Leverandørens maskiner, materiel eller lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer). Selvrisikoen er [indsæt beløb] per skade, og er en del af Kontrakten som betales af Leverandøren, såfremt Leverandøren eller dennes underleverandører har forårsaget den begivenhed, som udløser selvrisikoen. Ved opstået skader skal dette straks af Leverandøren meddeles Kunden. Du vælger dernæst størrelsen på den selvrisiko, som du skal tegne for sædvanlig brand- og stormskadeforsikring. Det er håndværkeren, som betaler selvrisikoen, og du vil få dyrere tilbud, jo højere selvrisikoen fastsættes. 37

38 Udfyldelse af AB92, hvis den er gældende TRIN 1: Forbered miniudbudsbetingelserne Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Leverandøren og dennes eventuelle underleverandørers og leverandører skal i Kontraktens løbetid opretholde sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Disse forsikringer skal have dækningssummer per skadesbegivenhed på minimum DKK [Indsæt beløb] for tingskade og minimum DKK [Indsæt beløb] for personskade, dog maksimalt [Indsæt beløb] i [Indsæt forsikringsperioden/per skade]. Herefter skal du under 8, stk. 3 beslutte mindste- og maksimalkravene til leverandørens forsikringsdækningssummer. 38

39 Udfyldelse af AB92, hvis den er gældende TRIN 1: Forbered miniudbudsbetingelserne Byggemøder 19 Stk. 1. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med. Leverandøren skal holde byggemøder med Kunden hver [indsæt uge/ 2. uge/ måned] i byggeperioden i henhold til hovedtidsplanen efter forudgående aftale. Endelig skal du oplyse, hvor tit der skal afholdes byggemøder. 39

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser Leverandørvejledning Håndværkerydelser Tildeling af opgaver via mail fra bestiller Du modtager en besked fra en bestiller, som indeholder 1) Enten en direkte bestilling til din virksomhed på en opgave

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf.

Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf. Spørgsmålsprotokol Udbud af fagentrepriser og fraflytning Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2013/S 146-252942 Februar 2014 18. november 2013 Side 1 Lbn.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker UDBUDSBETINGELSER For etablering af Åbne Biblioteker Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Opgavens omfang...3 2.0 Udbudsbetingelser...5 2.11 Udvælgelses-/egnethedskriterier... 7 2.12 Tildelingskriterie...8

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere