Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad"

Transkript

1 DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej København NV Tlf Fax Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg onsdag den 6. maj 2009, kl Deltagere: Sted: Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense NØ Emne Beslutning og ansvarlig 1. Fastsættelse af dagsorden Den udsendte dagsorden blev anvendt Indstillinger til Det faglige Udvalg 2. Godkendelse af referat fra 40. møde i brancheudvalget 16. marts Bilag 2.1 Hans Hegelund Christensen: vedr. pkt 11 overbygning skal benævnelsen Modul bruges i stedet for trin. 3. Orientering fra Sekretariatet Klager over svendeprøven, Jeppe Madsen, Odense, klage over teorikarakter. Lasse Oxdorf Næstved, klage over praktikkarakter. Tim Glybing, Roskilde klage over praktikkarakter, nyt træ. Procedurer fulgt, beregninger korrekte, ingen medhold i klager. Palle Mikael Nielsen, dumpet på fejl hovedmål. Ikke behandlet da klagefrist er overskredet og klage ikke er fremsendt af eleven. Karakterberegning I Holbæk og Rønne er karakterberegningen ikke lavet korrekt, med det resultat at 6 elever har fået forkert antagelsesbetegnelse på deres svendebrev. 5 er hævet fra antaget til ros, eller fra ros til bronze. Én elev er antaget med bronze, men skulle kun have Referatet godkendt 1

2 haft ros. De 5 der er hævet har fået nyt svendebrev. BMT eksamenssæt Udkast til reviderede eksamensopgaver er udarbejdet og blev gennemgået på møde i følgegruppen d. 29. april. Sættet forventes klar til brug inden sommer. Fagkomiteregnskaber 08 status. Alle regnskaber på nær Aalborg er modtaget. Aalborg har sendt regnskabet til revision pga. uoverensstemmelse mellem regnskab og indestående i bank. Regnskaber og ekstra gebyr fra Kolding er også modtaget. Nykøbing, Thisted og Slagelses regnskaber sendt til fuld revision. AER 11 LUU har søgt om midler til opsøgende arbejde i forårets ansøgningsrunde. Endnu ikke svar fra AER. Ansvarsforsikring, Byggeriets Forsikringsservice er ved at udarbejde oplæg til ansvarsforsikring. Skolepraktik Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser har indstillet til Undervisningsministeriet, at der åbnes for skolepraktik inden for Træfagenes Byggeuddannelse for en tidsbegrænset periode med en kvote på 15 % af de registrerede uddannelsesaftaler i 2007, svarende til 1092 elever. Dette er det absolutte antal elever der må optages og omfatter således de elever, der allerede er optaget i skolepraktik. Pr elever. Steen Kokchendorff Pedersen: Hvis der er ændret i svendebrevene, skal den elev der har fået bronze også have nyt. Man kan ikke kun ændre den ene vej. Per Nielsen: Vi kan ikke tage en medalje fra en elev. Johnny Frimann Storm: Der skal ikke foretages ændringer når skemaerne er udfyldt. Per Nielsen: Antallet af BMT elever er i stigning, anslået 300. Hans Hegelund Christensen: Det faglige udvalg ønsker BMT uddannelsen nedlagt, derfor er det en uheldig udvikling at elevtallet stiger. Kan det faglige udvalg gøre noget? Det faglige udvalg opfordres til at gøre en indsats for at forbedre praktikpladssituationen. 2

3 Per Nielsen: Ønske fra skolerne at BMT elever lærer at arbejde med svært stål. Per Nielsen: Skolerne skal gøres opmærksom på den nye branchevejledning om brug af tekniske hjælpemidler i forbindelse med gips. Hjælpemidlerne skal anvendes i undervisningen. 4. Skuemesterkonference Evaluering God debat begge dage. Form OK Lokalet i Horsens ikke så velegnet. Per Nielsen: Ønske om kursus/vejledning i at afvikle svendeprøve fra nye fagkomitemedlemmer. 5. Svendeprøve Bilag Tidsfrist for indsendelse svendeprøveresultat. Nyt træ retningslinjer for fradrag Svært stål skal ikke indgå i BMT uddannelsen. Orientering taget til efterretning Mere fokus på svendeprøven frem mod Afvikle prøveeksamen i forbindelse konferencen. Få en eksaminator til at fortælle om, hvad det vil sige at være eksaminator. Resultatet af svendeprøven meddeles sekretariatet senest først følgende mandag på mail eller SMS. Sekretariatet undersøger, om man kan lave system, så tallene kan tastes ind direkte på hjemmesiden. Ved den praktiske prøve kan eleven højst opnå karakteren 10, hvis der er udleveret ekstra konstruktionstræ. Hvis der er anvendt mere end ét stykke erstatningstræ, må skuemesteren selvstændigt vurdere indflydelsen på praktikkarakteren. Rå materialeliste, I forbindelse med uddannelseskonferencen tages en runde om, hvordan fagkomiteerne håndterer oplysningerne om materialerne til svendeprøven. Point karakter fagteori Hovedmål Skitsetegninger brug af farver ved løsningen Højde, praktisk opgave max. 2 meter Der foretages ingen ændringer frem til Færre hovedmål. Skal være håndterbare for skuemestrene. Der foretages ingen ændringer frem til Højden på den praktiske opgave må maksimum være 2 m. 3

4 6. Regnskab svendeprøve Bilag 6.1 Kontoplan Ole Gregersen: Hvor bogfører man udgifter til fagkomiteens generelle arbejde? Jacob Vad: Svendeprøveregnskabet vedrører kun svendeprøven og ifølge gebyrreglerne kan der kun opkræves beløb, der svarer til de udgifter, der er ved prøvens afholdelse. Normtal 7. Efteruddannelse Bilag 7.1 Aktivitet fordelt på FKB Bilag uddeles på mødet. 8. Uddannelseskonference Hvis debatten på uddannelseskonferencen viser, at der er behov for regulering af normtallene, nedsættes der en arbejdsgruppe til at komme med forslag hertil. Orientering taget til efterretning. Programmet taget til efterretning. 9. Budget 2010 Bilag 9.1 De under udgifter til svendeprøver i 2008 skyldes udgifter til advokat og revision i forbindelse svendeprøveregnskaberne. 10. Arbejdsmiljø på skolerne Bilag 10.1 På uddannelseskonferencen opfordres LUU til af bede skolerne orientere om deres arbejde med sikkerhed og APV. 11. VM/DM Der ligger et forslag til hvordan et fælles DM kan organiseres og tænkes afviklet. Det Faglige Udvalg skal herefter tage stilling til om man ønsker at deltage i det foreslåede mesterskabsarrangement. Orientering taget til efterretning. 12. Bogpakke Pris for bogpakken pr. 1. juli 2009 reguleret til 1985 kr. ekskl. moms. Det undersøges, om det er muligt at lave aftale med TOP om elektronisk adgang til de TOP bøger, der indgår i bogpakken. Alternativt at få trykt en særudgave til tømrerelever, der indeholder de dele i bøgerne, der har relevant i forhold til tømreruddannelsen. Pris og orientering taget til efterretning. De til skuemesterkonference og til uddannelseskonference bibeholdes uændret 4

5 Per Nielsen: Ønskeligt at det tydeligt fremgår af reglerne omkring værktøj, at der skal laves en aftale om betaling ved uddannelsens start. Ellers betragtes værktøjet som en gave til eleven. 13. Eventuelt Steen Kokchendorff Pedersen: Har modtaget pjece vedr. Den praktisk Lederuddannelse fra TEC. Hvem har lov at udbyde en uddannelse? Kolliderer det med overbygningsmodulerne? Jacob Vad: En godkendt uddannelse kan udbydes af alle der har godkendelsen. 14. Udvalgets næste møder maj Uddannelseskonference 7. september oktober 2009 I vejledningen til værktøjslisten indføjes: en aftale om afregning af værktøjet skal være lavet senest i forbindelse med prøvetidens udløb. Hvis der ingen aftale foreligger betragtes værktøjet som en gave til eleven. 5

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere