Igangshuset. Skøde 25/ Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/ Niels Jørgensen f Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f."

Transkript

1 Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/ Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/ Jens Jørgensen Skøde 14/ Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 / Peder Hansen Skøde 25/ Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/ Niels Jørgensen f Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f Husby Skøde. 7/ Hans Christian Christiansen f d. 18/ Dorthe Rasmussen f Fjelsted Skøde 21/ Dorthe Rasmussen Skøde 14/ Rasmus Sørensen skrædder f Fjelsted Vilhelmine Svenson f.19/ i Sverige Skøde 16/ Carl Theodor Sørensen Skøde 24/ Arvinger Skøde 24/ Ole Skov Skøde 27/ Rasmus Harald Jensen Bebe f. 20/ d.31/ Bertha Magdalene Bebe f. 16/ d. 20/ Skøde 16/ Christian Krogh No sk.

2 1809 Jeg underskrevne Hans Andersen Selvejerhusmand af Igangshuset ved Aalsbo bygrund i Rørup sogn, og herved for alle vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved for mig og min hustru og vore arvinger, sælger, skøder og aldeles afhænder til min kære svoger velagtede Jens Jørgensen Indsidder af Aalsbo hans hustru og deres arvinger, dette mit bemeldte iboende Igangshuset kaldet bestående 4re fag hus udi øster ende ( i samme ibyggede 2 fag hus anmærkes at min sælger Peder Nielsen Selvejergårdmand fra Fjelsted sogn og by at have forbeholdt sig til sin broder Ole Nielsen til beboelse for hans livstid og videre at gøre rådighed med ham såvel tilligemed en liden indhegnet kålplet vesten for huset ligesom det findes med en kålplet mod sønden for huset i en trekant og dets gennemsnit fra sydvest til nord tilligemed halvhegn fra samme som beliggende vesten og østen eller 46 alen, alt uden husets plads af værelse med iberegnet ham skødet fra Peder Nielsen Gelsted dateret den 11 december 1807 som medfølger udviser intet undtagen i nogen måde hvilket er meldte Igangshus med anviste og bygget jordgrund og husplads med den nu tilbygget tørvekube ved øster ende af huset, bemeldte min kære svoger Jens Jørgensen hans hustru og deres arvinger skal nyde og beholde som en fri og uigenkaldelig ejendom alt med samme ret og rettighed som jeg det ejet havt haver. Da køberen bemeldte min kære svoger Jens Jørgensen har til mig i dag betalt den akkorderede købesumma 90 Rdl. skriver halvfemsindstyve Rigsdaler, thi kendes jeg for mig og mine arvinger fra dato af ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi bemeldte ejendom, men ene og alene skal tilhøre efterbemeldte min kære svoger Jens Jørgensen, hustru og deres arvinger fri og upåvirket i alle måder samt mentioneret er for hver mands tiltale og om så skete at omrørte køb formedelst proces og dom som vi formedels bliver køberen Jens Jørgensen eller arvinger formedels min vanhjemmels brøst skyld fravunden, da forpligter jeg mig eller arvinger inden 6 uger fra dato af at lovlig blev mig forkyndt, enten at forskaffe et ligeså godt hus og haveplads med dets beliggenhed eller købesummen 90 Rdl. med alle pågående omkostninger skadesløs tilbage igen give. Dette mit udgivne skøde må inden tinge læses og protokolleres uden mig derom at indvarsle, når forlanges, hvilket jeg med min hånd og segl tilligemed tvende påtagendes vidnesbyrd til bekræftelse at underskrive og forsegle tilstår Igangshuset d. 13 maj 1809 Hans Andersen Til vitterlighed efter begæring Anders Larsen. Hans Andersen begge af Aalsbo At ingen købekontrakt og skriftlig konditioner eller noget sådan dokument dette køb betræffende, imellem os eller imellem anden på vores vegne har været oprettet bekræftes under vore hænders underskrift og med ed om forlanges. Igangshuset og Aalsbo ut supra Som sælger Som køber Hans Andersen Jens Jørgensen m. f. p. No. 2 FR6 1ste klasse sk. sølv. Kjendes jeg underskrevne Jens Jensen Væver af Igangshuset i Rørup sogn Wends Herred og hermed for alle og enhver vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved fra mig og arvinger sælger skøder og aldeles afhænder til Peder Hansen jordløs Husmand i Vejlby sogn, ligeledes i Wends Herred, det mig tilhørende hus Igangshuset kaldet i Rørup sogn, der består af 6 fag bindingsværk og tørvekube samt vedliggende have, og er sammenbygget med Ole Nielsens hus, og erklærer jeg herved, at han ingen videre del eller rettighed havde end til de anførte 6 fag bindingsværk og tørvekube og haveplads. Og da Køberen bemeldte Peder

3 Hansen har betalt mig den akkorderede købesumma 90 Rd. i sedler og tegn, siger og skriver halvfemsindstyve Rigsbankdaler i sedler og tegn, så kendes jeg herved for mig og arvinger ingen videre lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi bemeldte hus og have, men samme skal fra nu af med alle dets herligheder og byrder tilhøre køberen og arvinger fri for hver mands tiltale i alle måder, hvilket jeg forpligter mig til at indestå ham for, det bemærkes at køberen ej alene modtager bemeldte hus og have med alle de rettigheder og byrder, hvorved ejendommen er mig overdraget ved skøde af 14 februar 1828 tinglæst 12 januar 1835 men og med de samme forbedringer huset med have har imodtaget i min besiddelsestid. Dette mit udgivne skøde som jeg egenhændig haver underskrevet og forseglet i tvende vitterlighedsvidners overværelse, Gårdmand Niels Nielsen i Aalsbo og Snedker Bøje i Libresholm, og anmærkes herved at køberen Peder Hansen vedligeholder hegnet ved den sønder side af haven og tilhører huset hegnet i alle henseender. Igangshuset den 2 maj 1835 Jens Jensen Til vitterlighed Niels Nielsen H. Bøje At ingen skriftlig Købekontrakt eller andre dokumenter forud er oprettet om denne handel imellem os det bevidne vi herved under eds anbud, ligesom vi og erklærer at vi eller andre på vore vegne have oprettet sådanne dokumenter Datum ut supra Jens Jensen Peder Hansen Til vitterlighed ved underskriften Niels Nielsen H. Bøije No. 3 FR6 1ste klasse ste 32 sk. Skøde. Underskrevne Selvejerhusmand Peder Hansen erklærer og vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg også herved sælger og skøder og aldeles afhænder for mig og arvinger til resyaitine Gelsted og Rørup distrikts Fattigvæsen det af mig ifølge skøde under 2 maj 1835 der er tinglæst 14 september samme år inden Wends herreds ret hidtil ejede og beboede hus Igangshuset eller Skomagerhuset kaldet, der består af 6 fag bindingsværk bygning og en tørvekube, tilligemed den huset vedliggende og tilhørende samt færdig indhegnet have, hvilket hus der er sammenbygget med forrige Ole Nielsen nu Anders Jørgen Olsens tilstødende Våningshus og tillige med dette under 17 december 1830 indtegnet under Landets Almindelige Brandforsikring er beliggende norden for Rørup kirke i Rørup sogn Wends herred og da fattigkommissionen for Gelsted og Rørup sogn på de resyeitine sognedistrikts fattigvæsens vegne, som køber af bemeldte 6 fag hus med tørvekube og haveplet, har betalt mig den mundtlige akkorderede købesum med 160 Rdl. Sedler skriver et hundrede og tresindstyve Rigsbankdaler udi sedler, så kendes og erklærer jeg herved for mig og arvinger ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi bemeldte ejendom, men samme skal som meldt tilhøre Gelsted og Rørup sognedistrikters fattigvæsen, med samme rettigheder og forpligtelser som jeg det selv haver ejet ifølge det ovennævnte skøde der herved overleveres fattigkommissionen tillige med den næstforegående ejendomsskøde lyst inden Wends herreds ret den 12 januar 1835, hvorefter jeg tilforpligter mig i alle måder at hjemle salget og hvorved for øvrigt anmærkes at det er køberens sag at vedligeholde hegnet ved den sønder side af haven, samt for resten at udrede og betale alle omkostninger ved dette skødes udstødelse og tinglæsning der således kan ske uden mig at varsle.

4 Dets til bekræftelse udstedes dette skøde under mit navn og segl i tvende vitterlighedsvidners overværelse Igangshuset i Rørup sogn den 16 juni 1837 Til vitterlighed Peder Hansen D. J. Ravn Jens Hansen Skatterne betalt forevist brand. Til fattigkassen givet 6 sk. Attest. At ingen skriftlig købekontrakt eller andet dokument har været oprettet angående salget af Igangshuset i Rørup sogn, som vedfølgende skøde af dags dato angår, og herved bemeldte hus med tørvekube og som afhændes fra Peder Hansen til Gelsted og Rørup sognedistrikts fattigvæsen, bliver herved gensidig attesteret. Igangshuset i Rørup sogn den 16 juni 1837 Peder Hansen På fattigkommissionens vegne Selmer N. G. Krag. Stemplet papir til 2 Rd. Skøde. Underskrevne Niels Jørgensen af Gelsted mose, gør vitterligt uden forudgående skriftlig oprettet købekontrakt, at have solgt og afstået til Hans Christian Christiansen førhen Ubberud, fortiden arbejdende på Søndergårde, det mig ifølge skøde fra Gelsted Rørup Sogneforstanderskab af 1 juli 1852 tilhørende hus Igangshuset eller Skomagerhuset kaldet på Aalsbo mark i Rørup sogn, der foruden 6 fag bindingsværks bygning der er indrettet til beboelse og er sammenbygget med det Anders Jørgen Olsen sammesteds tilhørende hus, bestående af en tørvekube, samt en have der under matr. nr. 32 Aalsbo er ansat for hartkorn ¾ alb., gammelskat 0 Rd. 0 sk., og da Hans Christian Christiansen kontant har betalt den akkorderede købesum med 250 Rd. er to hundrede og halvtredsindstyve Rigsdaler Rigsmønt, så meddeler jeg hermed ham og arvinger lovligt skøde på fornævnte Igangshuset med have, der under matr. nr. 32 står for hartkorn ¾ alb., hvilken samlet ejendom jeg hermed overdrager ham med al den ret og herlighed, såvelsom med alle de byrder og forpligtelser hvormed jeg ifølge det annullerede skøde og ældre adkomstdokumenter, som hermed overleveres køberen,?? idet jeg for øvrigt forbinder mig til at hjemle ham samme efter loven Det bemærkes, at køberen vedligeholder hegnet om den sønder ende af haven, og at han svare skatter og afgifter af alle slags af hus og have fra 1 juli dette år.

5 Til bekræftelse?? Mangler Skøde. Påtegning på skøde læst den 7 juli 1860 fra Niels Jørgensen af Gelsted mose til Hans Christian Christiansen af Ubberud ( cfr. Prot. 4 folio 190 ) I henhold til det passerede på skiftet efter Hans Christian Christiansen sluttet d. d., er den forannævnte ejendom på Aalsbo mark Igangshuset kaldet matr. nr. 32 Aalsbo af hartkorn ¾ alb. udlagt afdødes Enke Dorthe Rasmussen til ejendom Wedellsborg birk 24 november 1876 Lendrop Foranstående påtegning læst inden Wedellsborg birketingsret den 2 december 1876 og indført i pantebogen nr. 9 fol 394. Lendrop Stempel 3 kr. 30 øre Skøde. Underskrevne Dorthe Christensen født Rasmussen, Enke efter Hans Christian Christiansen, gør vitterligt, at jeg hermed sælger og overdrager min søn Rasmus Sørensen det mig efter skifterettens udlægsskøde af 24 november 1876, tinglæst den 2 december s. a. tilhørende hus kaldet Igangshuset Rørup sogn, med bygninger, som de er og forefindes og dertil hørende grund og have, som under matr. nr. 32 Aalsbo Bylaug i Rørup sogn, for hartkorn ¾ alb. gammelskat 00 s. og jeg overdrager ham samme med de samme rettigheder og herligheder, byrder og forpligtelser hvormed det ved skøde af 16 juli 1860 tinglæst 7 juli s. a. er tilskødet min afdøde mand Hans Christian Christiansen, dog på følgende betingelser. Jeg forbeholder mig for min livstid den udelukkende brug og afbenyttelse af. a) Tvende stuer i huset, som jeg alt har taget i brug og beboelse. b) Det halve af loftsrummet over huset og for adgang til såvel loftet som mine 2 småværelser. c) Det halve af det til huset hørende tørvehus. d) Halvdelen af haven efter mit eget valg med alt hvad deri findes af træer, buske og blomster m. v.

6 e) Fri afbenyttelse af ovn, ildsted og brønd ved brygning, bagning og vask til enhver tid, når jeg ønsker det. Min søn eller efterfølgende ejere af det ham hermed solgte hus skal derfor være pligtig til : 1. På mit forlangende og uden udgift for mig at lade den af mig forbeholdte have forsvarlig grave hvert forår. 2. At holde de af mig forbeholdte 2 stuer, loftrum og kube til tørv forsvarlig ved lige både indvendig og udvendig såvel med spækning som kalkning og vandmaling m. m. 3. I sygdomstilfælde at yde mig pleje og passelse og 4. På mit forlangende vaske mit tøj for mig og holde pænt om mig, navnlig når jeg på grund af sygdom eller alderdom ikke selv ser mig i stand til at besørge sådan gerning Til sikkerhed for opfyldelse af de foranstående betingelser forbeholder jeg mig ret til at forlade huset når jeg føler mig misfornøjet i nogen måde, og skal min søn i så fald udbetale mig kontant 400 kr. er fire hundrede kroner, for hvilket beløb jeg reservere førsteprioritets panteret i huset med hartkorn som foranført Jeg Rasmus Sørensen er enig i dette skødes bestemmelser og indrømmer jeg moder den af hende forlangte panteret i huset for 400 kr. udbetaling i tilfælde af hendes fraflytning. Da ingen særlig købesum er svaret ansætte vi efter bedste skønnede husets værdi til 500 kr. er fem hundrede kroner. Under vore navnes underskrift. p. t. Søndergårde, den 8 august Rasmus Sørensen Dorthe Christiansen født Rasmussen Vitterlighedsvidner m. f. p. af Selmer E Selmer H. P. Selmer Læst inden Wedellsborg birketingsret den 14 aug og tillige som pantebrev for aftægtens værdi 400 kr. og indført i pantebogen nr. 11 fol 227 Lendrup Matr. nr. 32, Aalsbo by, Rørup sogn. Anmelders navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup. Stempel 10 kr. 00 øre. Skøde Underskrevne Husejer Rasmus Sørensen, Rørup, sælger, skøder og fuldstændig og endelig overdrager herved til Husmand Carl Sørensen af Rørup den mig ifølge tinglæst skøde tilhørende ejendom, matr. nr. 32 af Aalsbo by, Rørup sogn, af Hartkorn 0 ¾ alb., med derpå værende bygninger og disses mur og sømfaste tilbehør, der under kakkelovne, komfur og indmuret gryde. Vilkårene for overdragelsen er følgende : 1. Overtagelsen sker straks og det solgte står fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende således at han navnlig i tilfælde af ildsvåde oppebærer brandskadeerstatningen til anordningsmæssig anvendelse. Køberen svarer fra dato at regne alle skatter og afgifter af ejendommen.

7 2. Det solgte overdrages køberen således som det er og forefindes og er ham påvist og med de samme almindelige rettigheder og byrder, hvormed ejendommen har tilhørt mig og tidligere ejere, i hvilken henseende bemærkes, at der er læst servitut om helhegn mod syd. 3. Købesummen er 500 kr., skriver fem hundrede kroner, der samtidig hermed er kontant betalt og er sælgerens underskrift på nærværende skøde kvittering herfor. 4. Omkostningerne ved nærværende skøde betales af sælger og køber med halvdelen hver, medens sælgeren alene bekoster ejendommens udfrielse af pantegæld Og da køberen således har opfyldt handelens vilkår, så skal den solgte ejendom fremtidig følge og tilhører ham fri for andre hæftelser end foran nævnt under mit hjemmelsansvar efter loven. Det bemærkes, at jeg er enkemand. Medunderskrevne Carl Sørensen, Rørup, modtager foranstående skøde på de deri indeholdte vilkår. Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast. p. t. Aarup, den 5 november Som sælger : Som køber : Rasmus Sørensen Carl Sørensen Til vitterlighed om begge underskrifternes ægthed, om underskrivernes fuldmyndighed og dateringens rigtighed. Olaf Møller Sagfører, Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. torsdag den 16 marts 1927 K. Stephensen. Matr. nr. 8e Aalsbo by, Rørup sogn. Stempel 9 kr. 50 øre. Købers bopæl : Rørup. Anmelderens navn og bopæl : A. Helner Sagfører cand. jur. Aarup Endeligt Skøde Underskrevne Gårdejer Marius Jørgen Hansen, Aalsbo Kildegaard pr. Gelsted, sælger, skøder og endelig overdrager herved til Husejer Karl Sørensen, Rørup pr. Aarup, en parcel af den mig ifølge skøde tilhørende ejendom matr. nr. 8a Aalsbo by, Rørup sogn, hvilken parcel ved Landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 19 oktober 1938 er udstykket som matr. nr. 8e Aalsbo by, Rørup sogn, og skyldsat for hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fdk. 2 ¼ alb. Handelen er i øvrigt indgået på følgende : Vilkår :

8 1. Køberen overtager parcellen, således som den er og forefindes og er ham forevist, og med dennes rette til og underliggende, således som den er afsat i marken af landinspektør Holger Jacobsen, Hårby, og af samlet areal opmålt efter kortet til i alt 6781 kvadratmeter eller kvadratalen, og i øvrigt med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed ejendommen hidtil har været ejet. 2. Overtagelsen har fundet sted og parcellen henligger således i enhver henseende for køberens regning og risiko. Udstykningsapprobationens dato, den 19 oktober 1938, er tillige skæringsdag for alle af parcellen gående indtægter og udgifter 3. Købesummen er aftalt til kr. 1200,00 pr. tdr. land og udgør således ifølge arealberegningen i alt kr. 1475,00 hvilket et tusinde fire hundrede syvti fem kroner, betales kontant ved skødets underskrift, og tjener sælgerens underskrift på skødet tillige som kvittering herfor. 4. Da parcellen ikke er særskilt vurderet til ejendomsskyld ansætter vi på tro og love værdien til lig købesummen. 5. Som ejer af matr. nr. 8a Aalsbo by, Rørup sogn, indrømmer jeg, Marius Jørgen Hansen herved med forbindende virkning for mig og senere ejere af min ejendom, køberen og senere ejere af den solgte parcel vejret ad den vej, der ligger nord for den købte parcel og går i vestlig retning fra sognevejen, der fører fra Rørup til hovedlandevejen Odense Middelfart. Vejretten gælder såvel gående og kørende færdsel ad vejen indtil parcellens grænse mod vest, hvor færdselsretten ophører. Den servitutberettigede skal deltage i vejens vedligeholdelse med halvdelen, så vidt som færdselsretten går. Påtaleberettigede er nuværende og fremtidige ejere af parcellen matr. nr. 8e Aalsbo by, Rørup sogn. Færdselsretten skal kunne tinglyses som hæftelse på matr. nr. 8a Aalsbo by, Rørup sogn, og med hensyn til de denne ejendom nu påhvilende hæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen, og i henhold hertil begæres skødet tillige lyst servitutstiftende på matr. nr. 8e Aalsbo by, Rørup sogn. 6. De med parcellens udstykning, skødets udfærdigelse, stempling og tinglysning forbundne omkostninger samt omkostninger ved udfærdigelse og tinglysning af den post 5 nævnte vejservitut deles lige mellem køber og sælger. 7. Sælgerens ægtefælle meddeler ved sin underskrift på nærværende skøde samtykke til den skete handel. Da køberen således nu har berigtiget skødet for så vidt angår købesummens betaling og han i øvrigt har lovet at holde sig skødets bestemmelser efterretteligt i alle ord og punkter, så endelig skøder og overdrager jeg, Gårdejer Marius Jørgen Hansen, Aalsbo, herved til husejer Karl Sørensen den fornævnte mig tilhørende parcel matr. nr. 8e af Aalsbo by i Rørup sogn skyldsat for hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fdk. 2 ¼ alb., idet jeg indestår for vandhjemmel efter loven. p. t. Aarup den 18 november Som sælger : Som køber : M. J. Hansen Carl Sørensen. Som sælgers ægtefælle : Ester Hansen.

9 Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed. A. Helner. Sagfører Aarup. If. Approb. af 19/ er matr. nr. 8e af Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fdk. 2 ¼ alb. Karl Sørensen Ejendomsskyldvurdering : ikke særskilt. Assens Amtstue, den 7/1 39 Lauritzen. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. mandag den, 9 jan J. Bondesen. Matr. nr. 8 e m. fl. Aalsbo by, 18 c Hækkebølle, Rørup sogn. Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen Aarup Stempel 1 kr. 50 øre. Skifteretsattest Det attesteres herved, at boet efter Aldersrentenyder Karl Theodor Sørensen, Gl. Nr. Aaby, død 13 marts 1955 er overtaget til privat skifte af : 1. Husmand Albin Chr. Sørensen, Billesbølle, 2. Arbejdsmand Peter Sørensen, Gelsted, 3. Kontorist Jørgen Sørensen, Næstved, 4. Husmand Kristian Sørensen, Nr. Aaby, 5. Enkefru Anna Christensen, Espe, 6. Ingrid Mikkelsen, Vesterbro, Odense.

10 Skifteretten i Middelfart Købstad m. v. den 25 maj Erik Hansen Nærværende skifteretsattest bedes tinglyst som adkomst for arvingerne på den boet tilhørende ejendom, matr. nr. : 8 e, Aalsbo by Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 1 skp. 0 fdk. 2 ¼ alb. 32, ¾ alb. 33, ¾ alb 18, Hækkebølle ¾ alb. idet der med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og lignende byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen og med hensyn til ejendommens ejendomsskyld til påtegning på skøde, der tinglyses samtidig hermed. Aarup, den 22 juni For vedkommende : Ernst Andersen. Matr. nr. 8 e m. fl. Aalsbo by og 18 c Hækkebølle, Rørup sogn. Stempel 35 kr. 00 øre Købers bopæl : Møllerløkken. Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup. Betinget Skøde Vi underskrevne arvinger efter Husejer Carl Sørensen, Rørup, sælger, overdrager og på betingelse af købesummens berigtigelse som nedenfor nævnt skøder herved til Gårdejer Ole Skov, Møllerløkken, den boet efter ovennævnte tilhørende ejendom, skyldsat således : 8 e, Aalsbo by Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 1 skp. 0 fdk. 2 ¼ alb. 32, ¾ alb. 33, ¾ alb 18, Hækkebølle ¾ alb. med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder 1 kakkelovn, 1 komfur samt alle træer, buske og beplantninger. Det solgte overdrages i det hele køberen således som det nu er og forefindes og som det er ham påvist, uden noget som helst ansvar for sælgerne. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted samtidig hermed og det solgte står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummen, til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med i dag at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil i dag af sælgerne. Køberen er gjort bekendt med, at der ikke påhviler ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld. 3.

11 Købesummen er aftalt til 5.500,- kr., skriver fem tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges ved at køberen : a. samtidig hermed har betalt kontant. kr. 1000,00 for hvis modtagelse sælgerens underskrift herpå tillige tjener som kvittering, og b. senest den 20 juni 1955, samtidig med udstedelse af endeligt skøde betaler kontant og skadesløst, uden renter, resten 4.500,00 I alt købesum kr.5.500,00 4. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet og hvorved navnlig bemærkes, at matr. nr. 32 er bebyrdet med dokument angående helhegn mod syd, lyst 7/7 1860, og dokument angående bygningsafstand fra byvej, lyst 16/ , matr. nr. 33. og 18c med dokument angående bygningsafstand fra byvej, lyst 16/ Sælgerne erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund. 5. Omkostningerne ved nærværende betingede skøde og ved det endelige skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til sælgerne og halvdelen til køberen Medunderskrevne, Ole Skov, tiltræder herved som køber foranstående betingede skøde, hvis bestemmelser jeg forpligter mig til rettidigt og skadesløst at opfylde. p. t. Aarup, den 17 maj Ole Skov På egne og ifølge fuldmagt på medarvingers vegne Albin Sørensen Peter Sørensen Kr. Sørensen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup. Endeligt Skøde Da købesummen nu er berigtiget i overensstemmelse med foranstående betingede skøde gøres dette herved endeligt og ubetinget. P. t. Aarup, den 20 juni Albin Sørensen Kristian Sørensen Peter Sørensen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 24 juni 1955

12 Matr. nr. 8 e m. fl. Aalsbo by og 18 c Hækkebølle, Rørup sogn. Stempel 35 kr. 00 øre Købers bopæl : Møllerløkken. Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup. Endeligt Skøde Underskrevne Gårdejer Ole Skov, Møllerløkken, sælger, endelig overdrager og endelig skøder herved til Husejer Rasmus Bebe, Rørup, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. : 8 e, Aalsbo by Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 1 skp. 0 fdk. 2 ¼ alb. 32, ¾ alb. 33, ¾ alb 18, Hækkebølle ¾ alb. med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder 1 kakkelovn, 1 komfur samt alle træer, buske og beplantninger. Det solgte overdrages i det hele køberen således som det nu er og forefindes og som det er ham påvist. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen har allerede funden sted og det solgte står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummen, til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med den 17 maj 1955 at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. Køberen er gjort bekendt med, at der ikke påhviler ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld. 3. Købesummen er aftalt til 6.700,- kr. skriver seks tusinde syvhundrede kroner, der er berigtiget ved kontant betaling for hvis modtagelse sælgerens underskrift herpå tillige tjener som kvittering. 4. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet og hvorved navnlig bemærkes, at matr. nr. 32 er bebyrdet med dokument angående helhegn mod syd, lyst 7/7 1860, og dokument angående bygningsafstand fra byvej, lyst 16/ , matr. nr. 33 og 18 c med dokument angående bygningsafstand fra byvej, lyst 16/ Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund. 5. Omkostningerne ved nærværende skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver Medunderskrevne, Rasmus Bebe, tiltræder herved som køber foranstående skøde i hvis bestemmelser jeg erklærer mig enig. Sælgeren erklærer på tro og love, at den overdragne ejendom ikke tjener som bolig eller som grundlag for erhvervsvirksomhed, hverken for hans hustru alene eller for dem i forening. p. t. Aarup, den 15/7 1955

13 Ole Skov Rasmus Bebe Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 27 juli 1955 Erik Hansen. Matr. nr. 8 e m. fl. Aalsbo by og 18 c Hækkebølle, Rørup sogn. Stempel 125 kr. 00 øre Endeligt Skøde. Købers bopæl : Møllerløkken. Anmelderens navn og bopæl : Ernst Andersen, Landsretssagfører, Aarup Underskrevne Husejer Rasmus Bebe, Rørup, sælger, endelig overdrager og endelig skøder herved til Ejendomshandler Christian Krogh, Gribsvad pr. Aarup, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom skyldsat under : 8 e, Aalsbo by Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 1 skp. 0 fdk. 2 ¼ alb. 32, ¾ alb. 33, ¾ alb 18, Hækkebølle ¾ alb. med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder 1 kakkelovn, alle gaslamper og alle træer, buske og beplantninger. Under overdragelsen er endvidere indbefattet de ejendommen liggende byggematerialer, som beset af køberen. For en ordens skyld bemærkes, at sælgeren er berettiget til at ombytte 1 oliekamin med 1 kakkelovn. Det solgte overdrages i det hele køberen således som det nu er og forefindes og som det er ham påvist, idet sælgeren erklærer, at der ikke så vidt ham bekendt findes angreb af svamp eller husbukke i ejendommen. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår. 1. Overtagelsen finder sted den 15 november 1963, men det solgte står allerede fra dato at regne for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummen, til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med den 15 november 1963 at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. Sælgeren oplyser, at den overdragne ejendom pr. 1/ er ansat til ejendomsværdi ,- kr. heraf grundværdi 4.800,- kr., og der ikke for tiden påhviler ejendommen afgiftspligtig grundværdistigningsskyld. Ifølge Amtstuens oplysning andrager ejendommens areal m2. 3. Købesummen er aftalt til ,- kr. skriver toti fem tusinde kroner, der er berigtiget ved at køberen :

14 a. ved sin underskrift herpå forpligter sig til, uden ansvar for sælgeren at overtage og fra og med den 15 november 1963 at regne forrente den i ejendommen påhvilende prioritetsgæld : 1. Østifternes Kreditforening, oprindelig stor 3.800,- kr. uaflyst nedbragt til kr ,00 til %5 p. a. rente og forbunden med statutmæssig forpligtelse og solidarisk ansvar. 2. Mekaniker C. Neymark, Tommerup, oprindelig stor 8.500,- kr. uaflyst nedbragt til 7.600,00 til 6% p. a. rente og at afdrage med 300,- kr. halvårlig. Køberen er bekendt med at der i anledning af nærværende ejerskifte ekstraordinært skal afdrages 2.000,- kr. der betales af køberen. b. Ved overdragelsen af pantebrev i anden ejendom til sælger, ved simpel transport, har berigtiget ,00 og c. samtidig hermed har betalt kontant resten 5.880,00 for hvis modtagelse sælgerens underskrift herpå tillige tjener som kvittering. I alt købesum kr ,00 4. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet og hvorved navnlig bemærkes, at ejendommen ifølge tingbogen er bebyrdet med dokument, lyst 7/ angående helhegn mod syd ( påhviler matr. nr. 32 ) dokument, lyst 26/ angående bygningsafstand fra byvej ( vedr. matr. nr. 32 og 33 ) og dokument, lyst 26/ , angående bygningsafstand fra byvej, lyst på matr. nr. 18 c. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund. 5. Omkostningerne ved nærværende skøde, med stempling, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved prioritetsgældens overtagelse og ved transport af pantebrev betales af køberen alene Medunderskrevne, Christian Krogh, tiltræder herved som køber foranstående skøde i hvis bestemmelser jeg erklærer mig enig. Ligeledes underskrevne, sælgers hustru, samtykker i afhændelsen. p. t. Aarup, den 15 oktober Rasmus Bebe. Chr. Krogh. Bertha Bebe. Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : Gunner Neymark Ernst Andersen Landsretssagfører Landsretssagfører Odense. Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 19 okt Erik Hansen.

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen Ejendom, bolig/erhverv, bebygget. KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendom, del 2 af matr. nr. 165a, Køge Bygrunde, beliggende Nørregade

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SKØDE Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SÆLGER/OVERDRAGER: ZELOT REAL ESTATE ApS Holmegårdsvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning.

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere