Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april Kl. Kl Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev"

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april Kl. Kl Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens Chr. Fredensborg. Det blev konstateret, at udvalget trods de 3 afbud var beslutningsdygtigt. 2 Godkendelse af referat Referat fra provstiudvalgsmøde d blev godkendt og underskrevet. 3 VS: Rygepolitik for Gram sogn Sag: Rygepolitik (123) - Gram Sogn VS: Rygepolitik for Gram sogn Rygepolitik til godkendelse. 4 Rygepolitik Sag: Rygepolitik (157) - Sønder Starup Sogn Rygepolitik Rygepolitik til godkendelse. 5 Forpagtningskontrakt Sag: Forpagtningskontrakt (156) - Skrydstrup Sogn Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt med Nis Hesselberg Petersen til godkendelse. Godkendt. Referat, Side 1

2 6 Synsudskrift Sommersted Sag: Syn (148) - Sommersted Sogn Synsudskrift Sommersted Synsudskrift Sommersted kirke og kirkegård til godkendelse. Godkendt, idet provstiudvalget forventer, at nævnte arbejder kan holdes inden for det udmeldte driftsbeløb. 7 Referat konsulentrunde Sag: Parkeringsplads m.m (77) - Jegerup Sogn Referat konsulentrunde Stiftet sender referat konsulentrunde Provstiudvalget tog referatet til efterretning og bevilgede en låneramme på op til 1,7 mill. kr., beløbet er indarbejdet i budgettet. 8 Forhøjelse rådighedstillæg Sag: Kirketjener (161) - Gammel Haderslev Sogn Forhøjelse rådighedstillæg Mr. har bevilget forhøjet rådighedstillæg. 9 VS: Ansættelsesbrev for havemand m.v. Sag: Havemand (150) - Vilstrup Sogn VS: Ansættelsesbrev for havemand m.v. Til godkendelse. Provstiudvalget godkender, at der er sket en ny opdeling af arbejdet og forstår det sådan, at der ikke er ekstra lønomkostninger herved. Referat, Side 2

3 10 Vilstrup vedr. prioriteringsplan Sag: Prioriteringsplan, (124) Vilstrup vedr. prioriteringsplan Vilstrup mr. beder om oplysning om hvornår renovering af kirken kan forventes igangsat. Projektet er sat på prioriteringsplanen til start efter 2010, og det er efter det siddende provstiudvalg svarende til Provstiudvalget kan ikke tilråde, at menighedsrådet påtager sig økonomiske forpligtigelser som følge af forberedelsen af projektet før året Organist - stillingsbeskrivelse Sag: Organist (74) - Øsby Sogn Organist - stillingsbeskrivelse Mr. sender stillingsbeskrivelse. Skr. sognepræst til provstiudvalget Skrivelse til provstiudvalget. Sagen fremsendes til stiftet til foreløbig vurdering. Provstiudvalget har ikke taget stilling til vikarforpligtigelse, men vil gerne have en vurdering med den arbejdsbeskrivelse der foreligger. Provstiudvalget vil parallelt hermed evaluere hvordan det er gået i Halk-Grarup med udnyttelse af organistens vikarforpligtigelse. 12 Skøder - mageskifte Jørgen Kjær Sag: Mageskifte Jørgen Kjær (147) - Grarup Sogn Skøder - mageskifte Jørgen Kjær Stiftet sender originale skøder til behandling. Provstiudvalget kan godkende og tiltræde skødet. 13 Budget 2009 Provstiudvalget skal drøfte prioriteringsplanen. Provstiudvalget godkendte den fremlagte prioriteringsplan. Referat, Side 3

4 14 Menighedsrådsvalget - Valgudvalget Sag: Menighedsrådsvalget 2008 (170) - Haderslev Stift Menighedsrådsvalget - Valgudvalget Referater. Indkøb af merchandise! Skrivelse fra stiftet vedr. indkøb af valgmateriale. Svar til stift vedr. økonomi Domprovstens svar til stiftet. 15 Tillaeg til forpagtningskontrakter Sag: Forpagtningskontrakt (13) - Vilstrup Sogn Forpagtningskontrakt og tillæg til godkendelse. Godkendt. Tillaeg til forpagtningskontrakter Mr. sender tillæg til forpagtningskontrakt med Jensen, Fallesen, Nissen og Jessen. 16 VS: Synsrapporter Sag: Syn (171) - Vilstrup Sogn Udskrift af synsprotokol til godkendelse. VS: Synsrapporter Mr. sender udskrift af synsprotokol. Synsprotokol idet provstiudvalget forventer, at nævnte arbejder kan holdes indenfor det udmeldte driftsbeløb. Vedr. kirkegårdsdiget, skal der være mulighed for at indhente udtalelse fra kirkegårdskonsulenten. Referat, Side 4

5 17 Evt Der var indkommet yderligere 2 sager til behandling. Bevtoft præstegård. Menighedsrådet søger om tilladelse til at påbegynde opførelse af mur mod nabo og beplantning indenfor muren. Beslutning: Beskrivelse af projektet skal indsendes til provstiet - til godkendelse i Stiftet, med angivelse af finansiering. Bevtoft Menighedsråd søger om tilladelse til køb af ejendommen Krügersvej 40. Beslutning: Provstiudvalget vil besigtige området igen og drøfte sagen med menighedsrådet. Orientering 18 Nyvurdering Fjelstrup Sag: Boligbidrag, vurdering (164) Nyvurdering Fjelstrup Nyvurdering Ribe Landevej 17 Nyvurdering Halk af Vurdering Starup Stiftets skrivelse til mr. vedr. vurdering Nyvurdering Præstegade 20 boligbidrag Nyvurdering Moltrup Referat, Side 5

6 Nyvurdering Vilstrup 19 Stiftet anm. om mr. udt. Sag: Kirkegårdsudvidelse (47) - Sønder Starup Sogn Stiftet anm. om mr. udt. Stiftet anmoder om menighedsrådets bemærkninger til erklæringer fra konsulenter. 20 Sognegrændeændring til videre formidling Sag: Sognegrænseændring - Vandling - Sdr. Otting (168) Sognegrændeændring til videre formidling Stiftet sender skrivelse vedr. sognegrænseændring. Til mr. til orientering Sendt til mr. til orientering. 21 Servitut til tiltrædelse af pu Sag: Servitut (160) - Gram Sogn Servitut til tiltrædelse af pu Mr. sender servitut på matr. nr Gram til tiltrædelse af provstiudvalget. retur til mr. med tiltrædelsesptg. Servitut med påtegning returneret til mr. Sendt pr. kgl. post Referat, Side 6

7 22 Skr. stift vedr. deklaration Sag: Deklaration - nedlægning af kabelrør matr.nr. 383a (159) - Sommersted Sogn Skr. stift vedr. deklaration Stiftet vedr. deklaration matr. nr Deklaration Syd Energi Oksenvad Sag: Deklaration Syd Energi (128) - Oksenvad Sogn Deklaration Syd Energi Oksenvad Syd Energi sender deklaration med anmodning om tiltrædelse af provstiudvalget. Deklaration Oksenvad Deklaration Erstatninsopgørelse Mr. sender kopi af erstatningsopgørelse Oksenvad - kabelanlæg deklaration dekl. retur landinspektør Sendt pr. post 24 Reguleringspristal tyske frimenigheder Sag: Reguleringspristal (151) Reguleringspristal tyske frimenigheder 25 VS: Arkitekt til ny præstegård Sag: Ny præstegård. (57) - Vedsted Sogn VS: Arkitekt til ny præstegård Vedsted mr. skrivelse til arkitekt. Referat, Side 7

8 26 Konsulenterklæring Sag: Ombygning af præstegård til sognegård (127) - Vojens Sogn Konsulenterklæring Stiftet sender erklæring fra Niels Vium. MR sender referater til byggesag Mr. sender referater fra mr. møde. Mr. anmoder samtidig om kopi af skr. fra Anne Marie Madsen til provstiudvalget. Sv. på mr. skri. af sendes til vojens menighedsråd til udt Viums erklæring sendes til mr. til udtalelse. 27 Diverse spørgsmål fra mr. Sag: Nyt kirkehus (167) - Fole Sogn Diverse spørgsmål fra mr. Skr. fra mr. vedr. organistsituation, provenue avlsgård, mr. kasserer og nye byggeplaner om et kirkehus. Sagen med på konsulentrunde Stiftet meddeler at sagen om nyt kirkehus vil blive medtaget på konsulentrunde. Stiftets svar på div. spørgsmål Stiftet svar på spørgsmål vedr. salgsprovenue m.m. Referat, Side 8

9 28 Mr. ønsker konsulentbistand Sag: Fældning af træer langs kirkedige (162) - Højrup Sogn Mr. ønsker konsulentbistand Stiftet sender kopi af skrivelse til kirkegårdskonsulenten vedr. konsulentbistand til Højrup mr. vedr. fældning af træer langs kirkediget. 29 lokalplan nr ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev Sag: Kommune- og lokalplaner (8) - Haderslev Stift lokalplan nr ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev Stiftets skr. til kommunen. Stiftet vurderer forslaget ikke berører domkirkens landskabelige eller kirkelige interesser. 30 Matrikulære ændringer Haderslev Domsogn til Gl. Haderslev Sag: Matrikulære ændringer (152) - Haderslev Vor Frue Domsogn Matrikulære ændringer Haderslev Domsogn til Gl. Haderslev Landinspektør sender matrikulære ændringer Domsogn til Gl. Haderslev. Sendt videre til de berørte menighedsråd. Referat, Side 9

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Dagsorden 1. Udskrivningsgrundlaget, landskirkeskatten, stiftsbidraget og andre overordnede faktorer

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417) Referat

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Da punktet Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2008 er faldet ud, er provstiudvalget

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere