Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93"

Transkript

1 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

2 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk for hvordan jeg gør. Det kan være, at man har nogle andre præferencer, eller man bare har en lidt anden sejlstil end jeg har. Så brug denne gennemgang som en ledetråd.

3 Begyndelsen Start med at sætte riggen på båden, monter skøder og sæt hægstaget sådan nogenlunde. Og så er det ellers bare, at gå i gang med fintrimmet.

4 Mastehældning Mastehældningen afhænger dels af båd design, og dels af den personlige sejlstil. Når det gælder mine præferencer, så gælder følgende: A-rig: 0 o -5 o B-rig: 5 o -10 o C-rig: 10 o -15 o

5 Vantspænding Hvor stramme skal vanterne være? Med årerne som jeg har sejlet, er jeg mere gået over til mindre og mindre vant spænding. Ikke for at de er løse, men jeg har sejlet med meget spænding på et tids punkt. Spændingen er kun lige så tilpas, at det læ vant, ikke bliver slabt, når der er vind i sejlene.

6 Mast sidevers Den mest præcise metode til, at bestemme om en mast står midtskibs, og ikke hælder til den en side, er ved at måle det op med et målebånd. Men vi ved alle, at med tiden (specielt i starten), kan vanterne give sig lidt. Der ved kan masten komme til, at hælde lidt til en side. Da det ikke altid er praktisk muligt, eller særligt hurtig at måle op med målebånd, har jeg lært mig en simple måde, til at vurdere det.

7 Mast sidevers Metoden er enkelt at udføre, og kræver kun brug af værktøj til at løsne kontra møtrik på vant skruerne. Start med at sætte riggen på båden, og grov trim båden, med hensyn til hægstag. Herefter, slækkes der helt ud på skøderne. Hvis masten sår helt midtskibs, vil tvisten i storsejlet være den samme, når sejlet er ude på hver side.

8 Mast sidevers Her kan det ses, at tvisten i sejlet er den samme på de 2 halser.

9 Hægstag Efter at have tjekket, at masten står midtskibs, gælder det sætning af hægstag. Med hensyn til hvor meget maste-krumning, der skal bruges, så afhænger det af storsejlet. Her med menes, hvor meget mastekurve, sejlmageren har designet sejlet med.

10 Hægstag Yderligere spiller vind og sø også ing, på hvor meget hægstag der skel bruges. Hægstag bruges til flere ting, dels at skabe spænding på forstag (her om senere), samt at kontrollere dybden i den øverste 2/3 af storsejl. Yderligere har hægstag også i mindre grad, indflydelse på hvor langt frem/tilbage dybden er placeret.

11 Hægstag Det værste man nok kan gøre, er at spænde hægstag for meget. Herved mister storsejlet totalt sin facon. Ved for meget hægstag, vil der optræde folder, fra skøddebarmen op mod forliget. Desuden vil agterlig være helt løst.

12 Hægstag

13 Hægstag Ved for lidt spænding, vil de 2 primære fejl være: Dybden vil blive trukket for langt frem, samt at det kan være svært at få storsejlet til, at åbne nok op.

14 Hægstag Dybeste punkt langt fremme

15 Hægstag Ved korrekt spænding (maste bøjning), vil der ingen rynker være. Dybden i hele sejlet forløber jævnt, og det dybeste vil ligge ved 40-50% fra forlig. Lille tip: spillerummet mellem forlidt/formeget og korrekt spænding er ikke så stor. Så vær forsigtig med store ændringer.

16 Hægstag

17 Hægstag Metoden når jeg skal sætte hægstag, er følgende: En hånd på hægstag, og den anden på enden af storsejlsbom. Med hånden på bommen, holder jeg sejlet midtskibs og lukker det med let hånd. Derefter spænder jeg hægstaget til jeg har den øndskede dybde. Her er det vigtigt at man ikke bruger kickingstrappen til at lukke sejlet med.

18 Hægstag Generelt bruger jeg disse udgangspunkter: A-riggen: Meget lidt vind og ingen sø: Meget fladt Mellem luft: forholdvis dybe. I toppen af riggen: Flader sejlet mere og mere, som vindstyrken stiger. Hvis der er gammel sø eller krabsø, skal der mere dybde i sejlet, nogle gang temmelige meget.

19 Hægstag B- og C.riggene: Her er det søen der bestemmer, hvor meget dybde der skal i sejlet.

20 Hægstag/prebend Prebend er helt kapitel for sig selv. Prebend bruges til, at skabe spænding i forstaget, ved hjælp af hægstag. Uden prebend, kan det være svært at skabe nok forstags spænding. Det vil sige, at forstaget falder for meget ud. På kryds vil det give problemer med højden, samt at toppingliften har tendens til at fiske sallinghorn.

21 Hægstag/prebend Med hensyn til prebend, så afhænger af hvilken masterør man bruger. Jo stivere mast, jo mindre prebend. Jeg bruger en forholdsvis stiv mast, og har følgende prebend i riggene. A-rig: ca 1,5 cm B-rig: ca 1 cm C-rig: 0 cm

22 Cunningham + jackstay Hvad er et Jackstay? Og hvad bruges den til? Jackstay er en vire, der løber i en lomme i forliget på storsejlet. Her ved undgår man, at skulle undgå at bruge formeget cunningham, for at forhindre poser i sejlet mellem fastgørelserne til masten. Jeg foretrækker at bruge jackstay, selv om det gør det lidt mere besværligt at sætte sejlet på.

23 Cunningham + jackstay Cunningham bruges primært til, at trække det dybeste punkt frem i sejlet. Yderligere bruges det til, hvis man ikke bruger Jackstay, at stramme forlig op, så der ikke dannes poser mellem fastgørelserne til masten. Hvor meget Cunningham skal man så bruge?

24 Cunningham + jackstay Det korte svar er: ikke mere end nødvendig. Det vil atlså sige, kun lige nok til at den tjener sit formål. Den største fejl er, at spænde den for meget. Her ved sker der flere ting, som har negativ indflydelse på sejlet. Blandt andet vil sejlet, kunne få svært ved, at slå over når der skiftes halse. Når der bruges Jackstay, er det bedre med forlidt end formeget.

25 Cunningham + jackstay

26 Kickingstrap Hvad er Kickingstrappens formål? Prøve at tænke på en stor båd, her bruger man kun den til at trimme tvisten i storsejlet på læns. Det samme gør sig gældende på en IOM. At den så også har indflydelse på tvisten i sejlet på kryds, er en anden sag. Her om mere senere.

27 Kickingstrap ALTSÅ KICKINGSTRAP BRUGES AT KONTROLLERE TVIST PÅ LÆNS Hvor meget tvist skal der så være? En god tommelfinger regel er: Midterste sejlpind skal stå, vinkelret ud fra centerlinien, når der lænses. Dette gælder for middelvind, f.eks. i pust vil sejlet åbne lidt mere op (mere tvist)

28 Kickingstrap Det gælder nemlig om, at få det største projicerede areal, set i forhold til vinden. Det værste man kan gøre, er at have sat kickingstrappen for hårdt. Dels vil det projicerede areal bliver mindre, og dels (specielt i lidt vind) vil sejlet have svært ved at slå helt ud på læns.

29 Kickingstrap Som det ses på billedet, vil sejlet uden vind lukke for meget. Så man er nød til, at have vind i sejlet for at vurdere, hvor meget kickingstrappen skal sættes.

30 Mastram Mastram (masteskupper) tjener 2 formål: Hjælper med at styre masten, specielt på kryds Til at justere tvisten i storsejlet på kryds.

31 Mastram Uden en mastram, vil storsejlsbommen trykke masten frem, det hvor bommen er fastgjort. Det vil dels gøre sejlet fladere ( ligesom hægstaget), og dels vil det give mere tvist i sejlet. På nogle både giver den også, en vis støtte sidevers på læns.

32 Mastram Justering af tvist på kryds. Gennem årene har jeg ofte set, at folk bruger kickingstrappen, til at justere tvisten på kryds. Det er en fejl. Grunden er, at når det justeres på til kryds, ja så ændre man også tvisten på læns. Ofte vil de 2 ikke passe sammen, så man får at den ene er helt håbløs. På kryds er det mastrammen der ska bruges.

33 Mastram Når jeg skal trimme mastrammen, så har jeg fundet, at den nemmeste metode til at vurdere tvist, er følgende: En hånd på hjulet til mastram, og den anden på bommen. Jeg tager fat lige ved skødeposten, og holder den midtskibs, men jeg let løfter den op. Masrammen justeres nu, så midterste sejlet pind, er parallel med storsejlsbommen. (se billed)

34 Mastram

35 Toppinglift Toppingliften bruges til, at kontrollere tvisten i forsejlet. Det er svært lige at sige hvor meget, den skal sættes. Generalt bruger jeg som udgangspunkt, at når man ser på slottet mellem stor- og forsejl, så skal det være det sammen hele vejen op. Kun i helt let luft ændre jeg på den, her skal der lidt mere tvist i forsejlet, for at mod virke at båden bliver lægerrrig. Se billeder

36 Toppinglift Her er topping sat for lidt. Ses ved at slottet, bliver mindre og mindre, jo højere op man kommer.

37 Toppinglif Her er den sat for meget. Slottet bliver større og større, jo højere man kommer op.

38 Toppinglift Korrekt: Slottet er det samme hele vejen op.

39 Toppinglift Lidt tip til toppingliften: Den skal laves så den er nem, at justere. Helst så det er nemt, at lave meget små justeringer, jeg operere med justeringer på halve millimeter. Hvis man har problemer med, at toppingliften fisker sallinghorn, kan man afhjælpe at have en line fra toppinglift, rundt om forstag og tilbage på den anden side af sejlet. Huske at der skal være, nok slæk i linen, så den ikke påvirker sejlet.

40 Dybde storsejl Man kunne også kalde det, justering af skødbarm. Justeringer af skødbarmen på bommen, påvirker næsten kun den nederste trediedel. Dybden justere jeg efter søen, jo mere sø jo dybere sejl.

41 Dybde forsejl Trimmes som storsejlet. Kun i helt let luft, skal man passe på med at gøre det for fladt. Hvis det er for fladt, kan båden blive lægerrig.

42 Forsejlsskøde Med hensyn til skødningen af forsejlet, så sejler jeg næsten altid med den samme skødevinkel. Det er kun i helt let luft, jeg skøder en lille smule ud. Dette gøres for, at åbne slottet mellem storsejl og forsejl op. Dette giver et bedre flow over sejlene, og modvirker lægerrighed. Jeg kender ikke vinkelen, da det er afstanden mellem mast og forsejlsbom, jeg bruger. Så målene der følger, skal tages med et gram salt, da de afhænger af hvor på bommen, at svirvelen sidder.

43 Forsejlsskøde A-rig: mm (lidt mere i helt let luft) B-rig: mm C-rig: mm Jeg har ikke de nøjagtige måle, da jeg aldrig måler med linial, men bruger fingrene som målestok.

44 Storsejlsskøde Jeg har aldrig målt op, hvor meget storsejlet er skødet ud. Det er vel 5-15mm fra skødeposten, og afhænger af vind og sø. Storskødet er det sidste jeg trimmer, og kræver at man har prøvet, at have båden på vandet, for at fin trimme det. Jeg trimmer storskødet efter, om båden er læ eller luv gerrig.

45 Storsejlsskøde Generelt vil jeg gerne have en neutral eller næsten neutral både på kryds. Her er det vigtigt, at den under ingen omstændigheder er læ gerrig, så hellere lidt luvgerrig, hvis man ikke kan få den helt neutral. Læ/liv gerrighed skal kun trimmes, ved hjælp af storskødet. Når der trimmes, så gøre det kun i step af 1mm.

46 Tjekliste Stil hægstag Juster kickingstrap Juster mastram Juster Cunningham og/eller jackstay Kontroller forsejlsskøde Grov juster storsejl Prøve sejl båden og fin juster storskøde. Efter ca 5-19 minutters sejlads, går det hele igennem igen.

47 Spørgsmål

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring:

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring: Velkommen Introduktion af William Friis-Møller CV 2 år rådgivende ingeniør firma i Køge 2 år planlægger på Helsingør Værft 25 år Teknisk Chef (Skibsaptering) 4 år Service Chef hos X-Yachts 1½ år Sælger

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Hvordan laver man begynderbaner?

Hvordan laver man begynderbaner? Hvordan laver man begynderbaner? Ovenstående spørgsmål er vel ganske enkelt, men alligevel på samme tid helt kryptisk! For hvad menes der egentlig: Hvordan laver banelæggerne af i dag baner til vores begyndere

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

TEMA: RYTTERENS OPSTILLING FOTO: ARND BRONKHORST

TEMA: RYTTERENS OPSTILLING FOTO: ARND BRONKHORST FOTO: ARND BRONKHORST 20 MAGASINET HEST 12 2009 TEKST: METTE BOAS De færreste ryttere er klar over, hvor stor betydning deres opstilling har for deres ridning. Hesten kommer til at betale i sidste ende,

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE Ouantum Sails 2012 Grafisk tilrettelæggelse Flemming Hansen www.sejlernyt.dk Tegninger og foto: Quantum Sails

Læs mere

din guide til hurtigt resultat

din guide til hurtigt resultat din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 KAN MAN TRÆNE MAVEN FLAD? Ja, det kan du eller i hvert fald kan du træne den fladere, hvis den er for stor. Om den bliver helt flad,

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere