Lokalarkiver Billund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalarkiver Billund"

Transkript

1 Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995.

2 Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg Jerrig a Loft...7 1a Modvig...4 1b 1e Loft...7 1b Eg b Jerrig b Modvig...5 1c 1d 1f Jerrig c Modvig...5 1d Loft...7 1d Modvig...5 1e Jerrig g 2b 2j Jerrig o Eg u Eg z Eg Eg a 2d J errig a Loft...7 2a Modvig...6 2b 2f Loft...8 2b Eg b Jerrig d Eg d Loft...8 2e 2f Modvig...6 2f m.fl. Jerrig g m.fl. Jerrig u. Eg a Jerrig a Loft...8 3ae m.fl. Eg b Jerrig b Loft...9 3c Jerrig c Loft...9 3h 3i Loft Jerrig a Eg b Jerrig c Jerrig m 4n Eg az 5 ay Eg Jerrig a Eg av Eg a m.fl. Eg c 8b Jerrig...17 A Arnegård...12 B Bybækvej Bybækvej E Eg Mosevej Eg Mølle...22 Egsgård...19 J Juellingsholmsvej Juellingsholmsvej L Lamborgvej Lundhede...17 Lundhedevej Lundhedevej Lundhedevej Lundhedevej Lundhedevej Lundhedevej Lundhedevej Lyngvang...12 M Morsbøl Skolevej N Nollund Kirkevej Nollund Kirkevej Nollund Kirkevej Nollund Kirkevej Nygårdsvej R Rådmosevej U Urup Kirkevej Urup Kirkevej Urupvej

3 Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre V Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Varde Landevej Ø Ølgodvej Ølgodvej Å Åmosevej

4 MODVIG. Fra John Møllers bog om Slaugs Herred fik Jørgen Sestedt af Kronen en gård i Mayvig by afstod han til Kronen en Enstedgård kaldet Moiyevig. Denne gård ejedes endnu 1610 af Kronen. 1664: Moyvig 1 gård tilhører oberst Bauer. 1688: Maivig en gård med Alefang, tilhører Peder Munch. Han som var en søn af Enevold Munch og Dorthe Nordby, født 1663 og døde på Modvig, begravet i Grindsted kirke Han var gift med Birgitte Sophie Krabbe af Damsgård, født 1661, som døde på Modvig og blev begravet pantsatte Peder Munch til sognepræst Mag. Søren Nielsen Seerup i Ribe for 50 Rdl. gården Mojvig, som han selv beboede og et Bol i Dal nævnes i skattemandtallet for Mojvig: Peder Munch, hustru, en dreng og en pige pantsatte Peder Munch til Christen Jørgensen på Mølbygård, for 200 Sletdaler Moyviggård, som nu beboes af Rasmus Nielsen, 1 Bol i Dal, 1 gårdpart i Eg og halvdelelen af Donslund mølle siges Modvig at tilhøre mag. Søren Lintrup i Ribe og at være beboet af Peder Munch og Birgitte Krabbe hedder det, at Peder Munchs enkefrue i Moivig forskånes for Kopskat, i henseende til hendes slette tilstand. Datteren Birgitte Sophie født 1688, død 1772, begravet , døde på Moivig 84 år. Hun var gift med Lars Andersen Møller, født 1681, død De boede først på Moivig, flyttede siden til Urupgård. Som enke vendte hun med sin datterdatter tilbage til Moivig skrev hun i anledning af skatteansættelse: Af Guld, Sølf eller Redebahrpenge ejer jeg ikke noget som kan være af nogen betydning Store Mojvig en gård tilhører Mad. Møller og Jomfru Pedersen. Lille Mojvig, en liden halvgård. På dette lidet Sted boer ejeren Madame Møller og hendes datterdatter i et lidet hus, som de selv har ladet sætte og lever af den liden Landgilde, de har af deres bønder her i sognet. Såvidt John Møller.. Anne Jensdatter Pedersen blev 30 november 1781 gift med Mads Nielsen Eg. Nu blev han jo ejer af fæstegårdene. Store Modvig blev solgt til sognedegnen Johannes Welejjus. Lille Modvig solgte Mads Nielsen til fæsteren Niels Pedersen Hans far og farfar havde været fæstere der før ham. Åmosevej 2. matrk. 1a Modvig. Nu nedlagt. Den første ejendom her er formentlig en parcel til det hus som enken efter Lars Andersen Møller på Urup, Birgitte Sophie Munk lod bygge, da hun flyttede tilbage til Modvig. Efter hendes død 1772 og datterdatterens ægteskab med Mads Nielsen i Eg 1781, var huset her tomt, så det var vel her Hans Poulsen med hustru Zidsel Sørensdatter flyttede til, da han flyttede fra gården i Jerrig Ved folketælling 1801 bor de her med datteren Maren. Hans Poulsens søster boede på samme tid på naboejendommen, Lille Modvig, der senere blev matrikuleret under Grindsted ejerlav som matrk. 5a Grindsted. (Er omtalt der.) Hans Poulsen flyttede derfra Den næste beboer og senere ejer Anders Jensen, gift med Ingeborg Jessdatter, er nok udensogns folk er der skøde fra Anders Jensen på /2 td. Hartkorn, til Hans Pedersen af Elkjær i Grene sogn. Han blev 1812 gift med Mariane Pedersdatter født i Ringgive sogn. Hans Pedersen døde Mariane blev gift igen 1837, med Niels Bech Nielsen fra nabogården Store Modvig. Nu er hartkornet

5 1846 skøde fra Niels Bech Nielsen til Peder Nielsen, der samme år sælger til Anders Christensen. Fra ham 1848 til Mathias Andreas Christensen, født i Varde, også kaldet Andreas Lønborg, gift med Kirsten Jensdatter fra Lille Modvig sælger Andreas Lønborg til Jeppe Jørgensen fra Ringkøbing amt, gift med Kirsten Nielsdatter fra Starup Veile amt sælger Jeppe Jørgensen til Morten Peder Christensen, gift med Kirsten Pedersdatter. De var udensognsfolk. Fra dem til Morten Peder Clausen fra Bryndum, gift med Birgitte Hansdatter fra Grimstrup. De er her ved folketælling 1870, med fire børn og Mariane Pedersdatter på aftægt. Deres søn, Jeppe Peder Clausen bliver 1891 gift med Emma Olga Sørensen Vårist, født i København. Jeppe får skøde Han mageskifter 1901 med Søren Vedstesen i Morsbøl, der 1902 sælger til Iver Christensen, (Ywer Borre,) gift med Kirsten Iversdatter fra Nollund. De boede sidst i Stenderup- Krogager. Iver Christensen solgte 1907 til Jeppe Peder Clausen, der 1914 solgte til Thomas Jørgensen. Fra ham 1928 til Ejnar Christensen fra Holmsland, gift med Asta Kølbæk fra Holing i Herning sogn. De solgte gården til Grindsted kommune. Nu er der parcelhuse på marken. Matrk. 1b Modvig. Nedlagt før Her boede ved folketællingen 1801 Hans Poulsen fra Jerrig. Det vides ikke, om han ejede gården. Han blev afløst af Anders Jensen, der var der fra 1804 til 1811, han var gift med Ingeborg Jessdatter, hun blev efter hans død 1814, gift med enkemand Jens Nielsen Green, af Sønderhoved Give sogn og flyttede dertil. Anders Jensen solgte til Hans Pedersen af Elkjær Grene sogn, han blev 1812 gift med Mariane Pedersdatter født i Ringgive sogn. Gården kostede 400 Rd. Hartkorn ,5. Folketælling Hans Pedersen, 53 år, gårdm. Mariane Pedersdatter, 42 år, hustru. Mette M. Hansdatter, 19 år, barn. Hans P. Hansen, 17 år. Dorthe M. Hansdatter, 7 år. Ane, 4 år. Hans Pedersen døde 1836 og Mariane blev 1837 gift med Niels Bech Nielsen fra nabogården. Niels Bech havde gården til ca. 1850, da den blev lagt under matrk. 2a, der dengang var ejet af broderen Jacob Bork Nielsen. Varde Landevej 4. matrk. 1c Modvig. Er udstykket fra matrk. la 1896 af Jeppe Peder Clausen til søsteren Marie Katrine Clausen, der ikke var gift dengang skøde fra hende til Niels Andreas Lauridsen fra Nollund, han sælger 1907 til Laust J. Andersen fra Heinsvig, gift med Ane Kirstine Madsen, de var der til Da solgte de til Jens Iver Jensen fra Nollund, gift med Marie Hansen fra Lundhede. Efter Jens Ivers død solgte Marie Hansen 1959, til bager Jens Møller blev ejendommen overtaget af datteren og svigersønnen, Sanne Christensen og Steen Nielsen overtaget af Jan Hansen. Lundhedevej 20. matrk. 1d Modvig. Er udstykket fra matrk. 1a 1939, fra Ejnar Christensen til Jens Moesgård fra Nollund, gift med Anne Marcussen fra Sønderby. De havde boet i Nollund og Sønderby før de flyttede hertil fra dem til sønnen Kurt Moesgård, gift med Ingrid Møller fra Møldrup. 5

6 Varde Landevej 15. matrk. 2a Modvig. Den gamle Enstedgård Moivig lå før sydøst for sin nuværende plads. Den skal have ligget nær engen og den gamle Vardevej, der dengang fulgte engen. Hvis der har været en rest tilbage, er den nok dækket, da åen blev flyttet skriver pastor Sølling, i sin indberetning til Biskoppen i Ribe : (Store Modvig en gård, tilhører Madam Møller og Jomfru Pedersen.) 1788 var gården ejet af sognedegnen Johannes Welejus. Fæsteren på den tid hed Hans Christensen, først gift med Maren Pedersdatter, efter hendes død 1775 gift med Else Nielsdatter af Modvig. Det var degnen, der 1788, solgte denne gård til Niels Jacobsen Bork, gift med Mette Nielsdatter fra Nørre Urup matrk. 5. De havde arvet en del penge og solgt hendes fødehjem der. Folketælling Niels Jacobsen Bork, 39 år, 1æ, selvejer. Mette Nielsdatter, 37 år, 1æ, hustru. Niels Dal Nielsen, 7 år, søn. Hans Nielsen, 5 år, søn. Johanne M. Nielsdatter, 4 år, datter. Hans Christoffer Nielsen, 1 år, søn overtager sønnen Jacob Nielsen Bork gården, han var gift med Mette Marie Sørensdatter fra Hinnum. Mette Nielsdatter blev der ved sin aftægt. Hun levede endnu 1855, 92 år gammel. Det var Jacob Bork, der sammenlagde gårdene matrk. 2a og lb. Der er ikke fundet skøde på denne sammenlægning, som må være sket før Det ser dog ud som der bor folk på lb, til efter sælger Jacob Bork matrk. 2a og lb, til Hans Hansen fra Heinsvig. Han er der ved folketællingen 1860 og sælger 1867 til Seir Nielsen køber Niels Nielsen i Horsbøl gården, han bor der nok ikke selv. Ved folketællingen 1870 bor Jacobs enke, Mette Sørensdatter der alene får sønnen, der også hedder Niels Nielsen, skøde. Han var gift med Ane Johanne Rasmusdatter fra Grindsted. Folketælling Niels Nielsen, født i sognet 1848, gårdm. Ane Johanne Rasmusdatter, født i sognet 1853, hustru. Ingeborg Margrethe Nielsdatter, f. 1879, barn. Rasmus Nielsen, f Mads Jørgen Nielsen, f Ingeborg M. Pedersdatter, f. 1818, mandens moder, enke, får aftægt får deres søn Mads Jørgen Nielsen skøde. Han var gift med Anne Marie Knudsen fra Nollund. Deres sønner Børge og Svend Åge Nielsen køber gården Lundhedevej 24. matrk. 2e 2f Modvig. Er udstykket fra 2a 1910 fra Niels Nielsen til Niels Jensen fra Nollund, gift med Ane Lauridsen fra Nollund blev gården solgt til Christian Jacobsen født i Jerrig, gift med Marie Jacobsen fra Jerrig. De solgte 1952 til svigersønnen Thomas Gade Andersen fra Hinnum, gift med datteren Inga Jacobsen. Fra dem 1979 til sønnen Leo Gade Andersen. Han solgte 1996 til naboen Bernhardt Mortensen, der har frasolgt Bygningerne til Bent Christian Kirkegård. 6

7 LOFT. Her var midt i sytten hundrede årene tre gårde, beboet af tre familier, nok fæstere. På den østligste, den senere matrk. 1, boede fra 1757 fæsteren Ole eller Oluf Andersen fra Heinsvig. Den midterste gård var beboet af Thue Mathisen, denne gård blev udflyttet ved udskiftningen 1783, ligger nu vest for de to andre. På den vestligste gård boede Bertel Smed. Varde Landevej 19. matrk. 1a Loft. Her blev Oluf Andersen fra Heinsvig gift med Kirsten Nielsdatter af Loft Hun døde Samme år blev Oluf Andersen gift igen udensogns, med Karen Pedersdatter. Oluf Andersen fik 1784 skøde på gården fra Claus Haagens enke, Haagen, der var præst her i sognet 38 år, død 1767, var en stor ejendomsbesidder. Oluf Andersen døde år, Karen Pedersdatter blev 1803 gift med Jens Olesen fra Hinnum. Så var han den ny ejer af gården, han var sognefoged i de få år, han var der sælger Jens Olesen gården til Ebbe Jensen fra Morsbøl, han bor der vist ikke. Det gør svogeren Laust Christensen, der 1804 var blevet gift med Kirsten Jensdatter, hans skøde er ikke fundet, men han blev ejer. Laust Christensen, der var født i Ringgive, døde Kirsten drev gården til 1836, da hun afstod den til sønnen Jens Lauridsen, der blev gift med Ane Catrine Christensdatter fra Tistrup sælger Jens Lauridsen gården til David Jensen født i Sønder Omme, gift med Maren Michelsdatter fra Sindbjerg. David Jensen flyttede til Nollund og solgte 1856 gården til Henrik Ludvig Voge, gift med Birgitte Marie Ebbesdatter fra Lydum sælger H. L. Voge gården, til Anders Christian Andersen, der samme år videresælger til Esger Hansen, gift med Kirstine Catrine Madsdatter. Familien kom fra Skjern. Efter mandens død solgte Kirstine gården til sønnen Hans Eskesen, gift med Bøjeline Christensen fra Skarrild, de havde gården fra 1878 til Deres børn, Eske Majgård Eskesen og søsteren Karen Kirstine havde gården til 1945, da de solgte til Børge Pedersen født i Sønder Omme, gift med Dinne Iversen født i Blåhøj. Hendes mor var født på gården, hun var Hans Eskesens datter. Børge Pedersen solgte ca til Frederik Nielsen født i Morsbøl og gift med Solveig Rossen, der har Loftgård nu. Lundhedevej 28. matrk. 1b 1e Loft. Hans Carl Knudsen er den første beboer her, han købte 1922 en hedeparcel fra matrk. 1 Loft. Efter ti år på fødegården Nollundvej 116, begyndte familien som nybyggere her blev gården solgt til Niels Peder Nielsen købte tømmerhandler Vinding Dalgas den. Han solgte 1945 til Arne Lauridsen fra Horsbøl, gift med Marie Jensen fra Skovlund. De solgte gården 1974 til Henrik Dohm. Fra ham 1976 til Hans Gregersen købt af Johannes Jessen, gift med Lillian Skåning. Fra 1993 ejet af Bernhard Mortensen og Tina Guldbrandt. Lundhedevej 32. matrk. 1d Loft. Er også udstykket fra matrikel 1 Loft. Karen Eskesen solgte 1938 en parcel til Alfred Johnsen, gift med Jensine Marie Hansen fra Nollund, de byggede gården 1939 og boede her til De solgte jorden til naboerne. Bygningerne købte Gunvor og Frede Jepsen, der har minkfarm her. Morsbøl Skolevej 1. matrk. 2a Loft. Her boede fra ca Bertel Christensen Smed, gift med Gjertrud Nielsdatter, hun døde år. Bertel Smed døde 1779 også 80 år. Der er ikke fundet skøde. 7

8 Sønnen Christen Bertelsen, gift 1757 med Kirsten Marie Michelsdatter fra Skovlund, overtog gården fra forældrene. De havde to børn, datteren Karen der 1784 blev gift med Christen Thullesen i Starup sogn og flyttede dertil. Sønnen Bertel Christensen fik skøde fra faderen, Bertel sælger allerede Han flytter nok fra sognet. Den nye familie er vist også udensogns folk, kan være fra Skovlund. Søren Michelsen, gift med Bodil Mortensdatter, med en af hendes sønner fra første ægteskab, og deres to sønner, den ældste søn Christen Sørensen blev 1799 gift med møllerdatteren fra Sønder Omme mølle, Kirsten Nielsdatter. Folketælling Christen Sørensen, 26 år, 1æ, gårdm. Kirsten Nielsdatter, 27 år, 1æ, hustru. Bodil Marie Christensdatter, 1 år, barn. Søren Michelsen, 60 år. Bodil Mortensdatter, 66 år, mandens forældre, de får aftægt af sønnen. Peder Christensen, 28 år Michel Sørensen, 21 år,. mandens brødre. Anders Nielsen, 13 år, tjenestedreng. Datteren Bodil Marie blev gift med Hans Christian Pedersen fra Borris og de overtager gården 1827, som tredie generation er det deres søn Hans Christian Hansen, gift med Anne Marie Nielsdatter fra Grene sogn, der overtager gården. De har gården 40 år er det igen en søn der tager over, Niels Hansen gift med en pige fra Eg, Elise Jørgensen. Så kommer sidste generation i denne slægt, deres søn Marius Christian Hansen fik skøde Efter hans død, solgt til Frederik Nielsen på matrk. 1a. Lundhedevej 36. matrk. 2d Loft. Er udstykket fra matrk. 2a i Loft. Her købte Nollund lærer C. N. Christensen en hedeparcel. En del heraf købte Peder Østergård 1926, han var født i Elsborg og gift med Dagmar Madsen fra Loft, de byggede den nye gård og boede her til 1960, da de solgte til Margrethe og Marinus Kjeldsen. Lundhedevej 42. Matrk. 2b 2f Loft. En del af samme hedeparcel som ovenstående. Her solgte C. N. Christensen 1929, til Iver Hansen (Mastrup), gift med Else Kirstine Hansen fra Nollund. De byggede gården 1930 og boede der til 1967, da de solgte til Ejner Lauridsen, gift med Birthe Jørgensen fra Morsbøl. Varde Landevej 27,. matrk. 3a Loft. På denne gård boede fra ca Thue Mathiesen, gift med Maren Christensdatter. De flyttede til Plagborg og 1780 solgte Thue gården til Hans Poulsen, (der da var fæster på sin fødegård i Jerrig.) Gårdens hartk. var Pris 140 Rd. gården var fæstet bort til Bertel Madsen Olling, han var her til 1787, da han flyttede til Nollund var der udskiftning af fællesskabet i Loft, gården her, der nok har været den midterste af de tre Loft gårde, blev flyttet til sin nuværende plads. Her er Hans Poulsen og Zidsel Sørensdatter nok flyttet til, da de forlod Jerrig Fra 1792 bor svigersønnen Mads Nielsen fra Jerrig, gift med datteren Zidsel Marie her. Det ser ud til at Hans Poulsen er flyttet til Modvig på den tid, Mads Nielsens kom til Loft igen 1804, da blev matrk. 3b udstykket og der boede Mads Nielsen og Zidsel Marie, først til 1812, så var de på Jerrig hede og flyttede tilbage hertil igen. Anders Jensen på Karensminde i Morsbøl fik allerede 1811 skøde på ejendommen, 1831 er ham der sælger til Rasmus Christensen, skødet er først tinglyst

9 Folketælling Rasmus Christensen, 33 år, husm. og daglejer. Voldborg Nielsdatter, 34 år, hustru. Christian Rasmussen, 8 år, barn. Dorthe, 7 år. Marie, 4 år. Jacob, 3 år. Ane Marie, 1 år. Jens Nielsen, 23 år, skrædder sælger Rasmus Christensen ejendommen, til Jens Andersen, gift med Johanne Catrine Hansdatter. De kom fra Lindknud sogn, efter hendes død 1838, blev Jens Andersen gift med Karen Nielsdatter af Lamborg. Jens Andersen solgte 1847 ejendommen til svogeren Christen Nielsen, gift med Kirsten Iversdatter fra Nollund. De flytter til Heinsvig 1851 og sælger her til Iver Mortensen. Fra 1858, er ejendommen her sammen med matrk. 2a i brandforsikrings protokollen, sønnen derfra, Niels Hansen, får skøde fra Iver Mortensen 1868, han sælger 1874 til Niels Kjeldsen er Niels Pedersen her hedder ejeren J. Sørensen John Peder Johnsen Kristian Vedstesen. Næste ejer Elisabeth Ebbesen, gift med Cornelius Ebbesen, de har ægtepagt, så det er hende der har skøde. De flytter til Dyvelsrække og sælger til Jens Hansen Madsen fra 3c, gift med Ane Marie Johansen fra Jerrig, han fik skøde Deres svigersøn Henning Nielsen, gift med datteren Marie, får skøde Det var dem, der solgte jorden til Holger Vesterager. Efter Henning Nielsens død, solgte Marie 1965 ejendommen til Erna og Poul Tonnesen. De solgte 1971 til familien Elbæk, der driver minkfarm der. Loft. matrk. 3b Loft. nedlagt Ejendommen er nok oprettet af den daværende ejer af Karensminde i Morsbøl efter Det år købte Anders Jensen 3b i Loft. De første der vides at have boet her er Anne Pedersdatter og hendes to piger. Folketælling Anne Pedersdatter, 38 år, f. Sønder Omme, fraskilt skrædder. Laurenze Jensdatter, 7 år, f. i sognet, datter. Ingeborg, 4 år, f. i sognet, datter. Anne Pedersdatter og hendes mand Jens Lauridsen kom som nygifte 1841 til Lundhede. De blev skilt 1847, han flyttede fra sognet, vistnok til Sdr. Omme, og Anne Pedersdatter flyttede til Loft. Ved folketællingen 1855 har hun to lærlinge bor der ingen her bor Morten Christian Nielsen og fru Kirsten med to børn her. Han var fra Bække og hun fra Brande. Børnene var født i Vorgod bor Mads Madsen 40 år og smed her. Han var født i Nysogn Holmsland, hans kone Kirsten Marie Jensen, var født i Lem sogn, børnene, Jens Hansen Madsen 12 år og Mathilde 7 år var født i Tistrup. Mads Madsen får skøde på ejendommen 1902, fra Anton Jensen Morsbøl, efter hans død sælger Kirsten til sønnen Jens Hansen Madsen og den bliver sammenlagt med matrk. 3a. Efter det jeg har fået oplyst, har ejendommen ligget nord for Loft by, øst for Loftvej, vel i nærhed af Loft gamle skole. Varde Landevej 31. matrk. 3c Loft. Er udstykket fra matrk. 3a af Hans Poulsen, da han med familien flyttede tilbage til Loft fra Modvig Her boede de, til Hans Poulsens død

10 Svigersønnen Hans Jacobsen købte ejendommen 1806, hartk ,5, det var ca. to tredjedele af hele gården. Det ses ikke at Hans Jacobsen selv har boet der. Han blev præstegårdsforpagter 1811 og solgte ejendommen i Loft til Anders Jensen i Morsbøl. Både Anders Jensen og broderen Ebbe handlede en del med ejendomme på den tid. I både brandforsikrings protokollen og matriklen fra ca. 1830, er der to ejendomme. Så det må være Anders Jensen, der har oprettet 3c. Nu forsøger jeg at finde beboerne her. Der er død en Søren Piilgård Han var aftægtsmand på Anders Jensens Sted i Loft. Johan Johansen Schæffer og hustru Kirsten Christensdatter kom hertil fra Tistrup De flyttede til Nørre Urup ca Bertel Nielsen og hustru Anne Pedersdatter boede her Måske flere. Efter Anders Jensens død 1834, solgte enken Anne Berenzdatter ejendommen her, til Niels Jørgensen født i Jerrig, gift med Mette Pedersdatter fra Morsbøl. De kom fra Vorbasse 1831 og flyttede til Jerrig Folketælling Niels Jørgensen, 41 år, husmand. og daglejer. Mette Pedersdatter, 38 år, hustru. Cidsel Marie Nielsdatter, 12 år, barn. Peder, 9 år. Iver, 6 år, han var med i krigen Peder Madsen, 4 år. Den næste ejer her hed Niels Christian Christensen. Han ses ikke at have boet der. Han sælger 1847 (skøde tinglyst det år,) til Niels Christian Jensen født på Enggården i Jerrig, gift med Christiane Nielsdatter, de boede her nok fra ca Niels Christian boede her mange år. Han var smed og lavede tørvespader. Han var vistnok den sidste hølesmed, her i sognet. Sønnen Peder Nielsen var også smed, hans skøde er fra 1889, han var gift med Hansine Vilhelmine Bertelsen født i Sønder Felding. Efter Peder Nielsens død får Vilhelmine skøde 1930, hun sælger 1938 til Peder Eg Bertelsen, måske en slægtning? Han sælger 1939 til C. C. Nørgård i Urup, der frasælger det meste af jorden, (heden,) til Kjeld Hansen i Jerrig og sælger ejendommen til Anton Kristensen Anton sælger til Mogens Højrup 1947, han bor der ikke selv sælger Højrup til Nina og Hans Dahl Jepsen, han var kontrolassistent. Edith og Peder Nørlund Nielsen køber ejendommen De sælger 1964 til Gustav Pedersen får Poul Hansen skøde. Lundhedevej 46. matrk. 3h 3i Loft. Udstykket fra matrk. 3a Loft 1937 af Jens Hansen Loft 3a, og C.C. Nørgård fra 3b 1943 til Kjeld Hansen Jerrig. Her byggede hans søn Kristian Hansen en ny gård Kristian Hansen er gift med Ruth Binger fra Loft. Til gården hører også Jerrig gamle fælles Klynemose. JERRIG. (Fra J. M. Møllers bog om Slaugs Herred) 1630 Jerck Errick Jerich to gårde. Den ene tilhører Lauridtz Bilou, den anden Didrich Blome til Refstrup. 1688: Jerichoe to gårde. Den ene tilhører Jørgen Ahlefeldt, den anden Didrich Blome Jerrich har fire beboere. Udskiftet 1783, to gårde udflyttede. Opmålt 1796, udskiftning af fællesskabet 1802, kort. 6 høje, af de 3 kun rester skødede Mads Jensen Dal, af Moivig til Jens Madsen Silkeborg og Niels Madsen i Dal (hans sønner), en gård i Jerich by. Hk Såvidt John Møller. 10

11 Gården Mads Jensen solgte 1733, var Jerrig Østergård, senere delt, nuværende matrk. 3 og 4. Der er fundet rester af de to gamle gårde mellem matrk. 2 og 3. Nu til de enkelte gårde. Varde Landevej 53. matrk. 1 Jerrig. Her blev fæsteren Peder Mogensen 1745 gift med Else Mortensdatter Vadbol. Efter hendes død 1752, gift samme år med Karen Pedersdatter af Nollund døde Peder Mogensen, samme år blev Karen gift med Niels Madsen af Oddum sogn. Ved folketællingen 1787 bor de der med to voksne børn. Niels Madsen døde Året efter blev datteren Anne Else Nielsdatter gift med Anders Larsen fra Hinnum. Han overtog ejendommen fra svigermoderen 1794, hendes skøde er ikke fundet. Samme år køber Anders Larsen en ejendom af Jacob Christensen. Den var på samme størrelse, Hk Ejendommen var ikke beboet ved folketællingen 1787, den lå vist vestligst på marken. Anders Larsen var også smed. Måske har han lært det hjemme, faderen kaldtes også smed. Anne Else døde 1803, samme år bliver Anders gift med Karen Jensdatter af Morsbøl sælger Anders Larsen gården, nu en halvgård, til Thomas Lauridsen. Folketælling Thomas Lauridsen, 43 år, gårdm., fra Tistrup. Maren Christensdatter, 47 år, hustru. Maren Thomasdatter, 11 år, datter. Laust Thomsen, 13 år, søn. Christen, 7 år, søn. Anders Larsen, 54 år, Inderste, får aftægt. Karen Jensdatter, 60 år, hans hustru. Maren Kirstine Andersdatter, 17 år, deres datter får sønnen Laust Thomsen skøde på gården. Han var gift med Edel Kirstine Jensdatter her fra sognet. De havde gården til Den ny ejer er Anders Skjærhoved Lauridsen fra Horsbøl, gift med Mette Jørgensen fra Eg. Laust Thomsen og Edel Kirstine bliver der på aftægt. Folketælling Anders Skjærhoved Lauridsen, f i Grindsted, gårdm. Mette Jørgensen, f , hans kone. Laust Horsbøl Lauridsen, f , søn. Helene Marie Lauridsen, f , datter. Søren Jørgen Eg Lauridsen, f , søn. Andreas Ølholm Vedstesen, f , tyende, ugift. Katrine Jessen, f , tyende, ugift. Laust Thomsen Geil, f , Tistrup, aftægt, enkemand overtager sønnen Laust Horsbøl Lauridsen gården. Han var gift med Jensine Klit fra Todbjerg overtog deres søn Tage Lauridsen gården. Han solgte 1979 til Jens Søndergård Pedersen, der driver jorden som gård nummer to. Nu er bygninger og jorden syd for vejen solgt til Knud Østergård, Grindsted V. V. S. forretning. Varde Landevej 53. Matrk. 1b Jerrig. Her udstykkede Thomas Lauridsen 1838 en hedeparcel til Niels Jørgensen fra Jerrig matrk. 2, gift med Mette Pedersdatter fra Morsbøl. Folketælling Niels Jørgensen, 52 år, sognet, husmand. og smed. 11

12 Mette Pedersdatter, 50 år, sognet, hustru. Sidsel Marie Nielsdatter, 22 år, Vorbasse, datter. Peder M. Nielsen, 15 år, Vorbasse, søn. Niels H. Nielsen 11 år, Vorbasse, søn. Niels Nielsen, 7 år, sognet, søn. Der var en søn mere, Iver Nielsen, han (var i krigen) Niels Jørgensen sælger 1857 ejendommen til svigersønnen Knud Sørensen, gift med Sidsel Marie Nielsdatter, med aftægt til Niels Jørgensen og hustru 1857 sælger Knud Sørensen ejendommen tilbage til gården, nu til Laust Thomsen. Det ser ud til at Niels Jørgensen og hustru bliver der ved deres aftægt. De er der 1870 med den yngste søn. Lamborgvej 2. Matrk. 1c 1d 1f Jerrig. Lyngvang. Her solgte Anders Lauridsen 1911 den nordligste del af heden til Jens Pedersen i Vadboel. Der blev to gårde. Lyngvang blev bygget og opdyrkningen af heden begyndt, mens familien boede i Vadboel. Da Jens Pedersen solgte gården i Vadbol, til sønnen Kristen Pedersen, flyttede han med hustru, Martha Christensen og børnene til Jerrig omkring fik hans sønner Emil og Holger Pedersen skøde på Lyngvang blev Holger eneejer, med forældrene på aftægt. Holger Pedersen blev 1936 gift med Dorthea Søndergård Jensen fra Eg blev gården overtaget af deres søn, Jens Søndergård Pedersen, gift med Grethe Nielsen fra Dyvelsrække. Varde Landevej 56. Matrk. 1e Jerrig. Arnegård. Her udstykkede Anders Lauridsen til sig selv og byggede en ny gård, da han 1914 solgte hovedgården til sønnen Laust Horsbøl blev den nye gård overtaget af sønnen Søren Lauridsen, gift med Anne Kirstine Vyff fra Vonsild, med forældrene på aftægt. Søren Lauridsen købte hede i Morsbøl, som han opdyrkede og lagde under gården. Næste generation, deres søn Aksel Lauridsen, gift med Else Thomsen fra Forsum i Ølgod sogn, overtog gården Juellingsholmsvej 9. matrk. 1g 2b 2j Jerrig. Denne gård er udstykket fra ovennævnte hede, af Jens Pedersen til sønnen Christoffer Pedersen, han byggede her Christoffer var gift med i Olga Lauridsen fra Outrup. Deres søn Jens Pedersen overtog gården efter forældrene ca Efter hans død 1987 overtaget af hans søstre, Gerda gift med Erik Nielsen og Birthe gift med Henry Madsen. Gerda og Erik Nielsen, har gården nu. Varde Landevej 49. matrk. 2a 2d J errig. Den første selvejer her er Gyde Madsen fra Eg, gift med Anna Jørgensdatter af Plagborg, hans skøde er fra og udstedt af birkedommer Thestrup på Refstrup. Gyde Madsen havde været gårdfæster i Eg fra ca Gyde Madsen døde Efter hans død overtaget af svigersønnen Søren Pedersen, gift med Anne Christine Gydesdatter flytter Søren Pedersen med familie til Nollund Closter. Gården her bliver overtaget af Gyde Madsens søn Jørgen Gydesen. Han blev 1788 gift med Appelone Nielsdatter af Horsbøl. Folketælling Jørgen Gydesen, 42 år, husbond, selvejer. Abelone Nielsdatter, 32 år, hustru. 12

13 Gyde Jørgensen, 10 år, søn. Niels, 8 år, søn. Ivar, 5 år, søn. Andreas, 3 år, søn. Ana Marie, 1 år, datter Anna Povlsdatter, 21 år, tjenestepige. Gravers Jensen, 52 år, tjenestekarl. Jens Nielsen, 28 år, tjenestekarl sælger Jørgen Gydesen gården. Han benytter lejligheden til at få tinglyst sit eget skøde på gården. Den ny familie var fra Lund i Ansager sogn, Ole Andersen var gift med Maren Olesdatter. Ved folketællingen 1845 er der en ny kone Karen Hansdatter, hun er også fra Ansager sogn. Efter 41 år sælger Ole Andersen 1874 til sønnen Martin Olesen, gift med Maren Nielsen. Martin holdt ikke så længe som faderen solgte han til Christen Hansen, der samme år solgte til Mads Madsen, 1881 solgte han til Peder Jensen fra Morsbøl, gift med Ane Kirstine Klausen fra Varde sælger Peder Jensen gården til Jens Iver Jensen født i Kvie Ansager sogn, gift med Karen Jensen fra Morsbøl (Peder Jensens broderdatter) skøde fra Jens Iver Jensen til Peder Pedersen på matrk. 2a og 2d. Nu handles gården flere gange de næste 14 år. Peter Høstmark får skøde J. C. M. Laugberg Jens Peter Knudsen til Kristen Jacobsen Knudsen fra Morsbøl, gift med Nielsine Nielsen fra Nørre Urup. Kristen Knudsen døde samme år og Nielsine solgte gården til naboen Anders Skjærhoved Lauridsen 1922, hans søn Søren Eg Lauridsen fik skøde 1923, han sælger 1924 matrk. 2a og 2d til Aksel Lindhardt Jensen fra Eg, han var gift med Nina Nielsen fra Ansager sogn overtaget af deres søn Jørgen Jensen gift med Maria Nygård fra Stenderup Krogager. Nu tredie generation, deres søn Aksel Lindhardt gift med Ingelise Mark. Juellingsholmsvej 10 nedlagt Matrk. 2b Jerrig. Her solgte Peder Jensen 1893 den nordligste del af heden til Tonnes Pedersen fra Grindsted, gift med Katrine Riedel fra Haderslev. De var de første nybyggere der. Deres søn Hans Sofus Pedersen overtog ejendommen fra forældrene Han solgte samme år til broderen Peder Pedersen, gift med Margrethe? fra Møgeltønder. Peder Pedersen boede der til Da solgte han til Iver Larsen Jensen, gift med Marie Larsen. De kom fra Tusborgvej flyttede de til Nørre Urup og solgte ejendommen til Holger og Christoffer Pedersen, der delte jorden. Ølgodvej 22. matrk. 2g m.fl. Jerrig. Her var det Jens Iver Jensen, der udstykkede en hedeparcel 1914, til Johannes Hansen (Lundhede). Han solgte 1915 til Edvard Jacobsen, der 1926 solgte til Niels Hansen Jacobsen, som var den første nybygger der. Den nye gård blev bygget 1927, samme år blev Niels Jacobsen gift med Dagmar Pedersen født i Vadbol. Deres søn Eigil Skrivbank Jacobsen, gift med Edna Lauridsen fra Jerrig, overtog gården Varde Landevej 46. matrk. 2f m.fl. Jerrig. Det var her, Jerrig mejeri lå fra 1890 til 1895, da det blev sammenlagt med Grindsted. Der var leverandører dels her fra sognet, men også fra de omliggende sogne, Sønder Omme, Heinsvig og dele af Ansager sogn. 13

14 Huset var nok dengang ejet af Peder Jensen, han solgte 1918 til Jens Christian Jensen. Fra ham 1919 til Erik Christian Jacobsen, der boede på matrk. 3a. Efter hustruens død 1920 solgte Erik Jacobsen Enggården til sønnerne Kristian og Christoffer og flyttede herop og tog 85 tdl. jord med fra sin gamle gård. Erik Jacobsen var gift anden gang med Karen Margrethe Pedersen fra Helsingør. Erik Jacobsen døde Efter hans død drev Anne Margrethe gården med sønnernes hjælp solgte hun til sønnen Børge Jacobsen og svigersønnen Arne Pedersen fra Varming ved Ribe. Han var gift med datteren Anne Marie. Da de flyttede til Lundhede 1957, overtog Børge Jacobsen selv gården, han blev gift med Jutta Nielsen fra Morsbøl. De solgte 1992 gården til Aksel Lindhardt, der har lagt jorden under sin gård og solgt bygningerne. Varde Landevej 45. matrk. 3a Jerrig skødede Mads Jensen Dal den ene af de to gårde i Jerrig til sine sønner, Niels Madsen Dal og Jens Madsen Silkeborg i Grene sogn. Gården havde dengang to beboere. Hartkorn Da Jens Madsen 1739 købte Nollund Closter af Jens Bertelsen, solgte han samme år en gård i Jerrig til Jens Bertelsen. Hartkorn Gården kan godt senere være havnet hos Lars Theisen, som solgte den Her boede først i 1700 årene fæsteren Christen (Sand) Christensen, hans datter Bodil Sand, født 1715, blev 1734 gift med Jens Christensen fra Morsbøl, de fik tre børn. Bodil døde 1742 og Jens Christensen blev 1743 gift med Else Jensdatter af Urup. Der var vist ingen børn. Jens Christensen købte 1760 gården til selveje af Lars Theisen. Skøde i Protocol 2 side 426. Jacob Christensen af Lamborg blev 1762 gift med datteren Kirsten født 1740, de var næste generation på gården bliver sønnen Jens Jacobsen gift med Else Christensdatter Sønderby, de overtager gården og Jacob og Kirsten går på aftægt. Jens Jacobsen døde Han havde været til mølle (nok Løvlund). På hjemvejen var han faldet under vognen på Modvig mark. Det fortælles at hestene stod der fra kl. 7 aften til kl. 7 morgen, da han blev fundet 5 december Sønnen Jacob Jensen, gift med Ane Margrethe Nielsdatter, fik skøde på gården samme år, han døde også ved en ulykke. Under nedbrydning af den gamle præstegård i Grindsted faldt et stykke tømmer ned og ramte ham i hovedet, han blev ført til sit hjem og døde 9 dec. 1846, 44 år gammel. Nu var Anne Margrethe enke med 8 børn og svigermoderen Else, der også var enke. Den næste mand på gården er Hans Christopher Nielsen fra Modvig. Han og Anne Margrethe har skifteret skøde, tinglyst får sønnen Christian Jacobsen, gift med Inger Jensdatter fra Lunde, skøde på gården fra stedfaderen. Efter Christen Jacobsens død får sønnen Erik Christian Jacobsen skøde Han var gift med Ane Marie Pedersen fra Simmel får deres sønner Kristian og Kristoffer Jacobsen gården til fælleseje købte Kristoffer Jacobsen, gift med Karen Marie Jensen fra Skarrild, broderens part efter ca. 250 år i samme slægt, sælger Kristoffer Jacobsen Enggården til Henny og Aksel Jensen, som kom fra Billund. De solgte 1990 til Knud Jakob Andersen og Britta Andersen. Nu bygger Grindsted komune, ny Renseanlæg på marken nord for Varde vejen. Ølgodvej 18. matrk. 3b Jerrig. Denne gård er udstykket fra 3a 1890 af Christen Jacobsens enke Inger Jensdatter til sønnen Hans Jacobsen, gift med Marie Hansen fra Lundhede. De byggede den første gård der. 1920, da Hans Jacobsen med familien flyttede til Lamborg, solgte han til brodersønnen Edvard Ingolf Jacobsen, 14

15 der havde gården til Han sælger til Johannes Baggesgård blev gården solgt til Marie og Osvald Hansen, hun var fra Bording, han født i København og opvokset i Nørre Urup. De solgte 1961 til Mary og Tony Bøgh, fra dem 1972 til Edith og Henning Jakobsen, der har gården nu. Nollund Kirkevej 11. matrk. 3c Jerrig. Udstykket af Osvald Hansen fra 3b 1959 til svigersønnen Arne H. Kaltoft, gift med datteren Anna Marie Hansen. De byggede der 1961 og bor der nu. Varde Landevej 41. matrk. 4 Jerrig. Denne gård er halvdelen af den gårdpart Niels Madsen Dal fik tilskødet af faderen Gården her beholdt Niels Madsen til sin død 1783, så blev den af de andre arvinger solgt til svigersønnen, Jens Andersen Videbæk (gift med Kirsten Nielsdatter.) Her boede fra ca fæsteren Poul Madsen, gift med Maren Hansdatter. Deres søn Hans Poulsen, gift med Sidzel Sørensdatter, overtog fæstet efter forældrene, og nu lader vi Hans Poulsen berette: Salig Jens Videbek i Dal arvede en halvpart udi den gård i Jerrich som ieg underskrevne påboer efter hans salig kones fader tillige med hendes sødskende. Disse haver Jens Videbek siden efter udløst og i nogle før end hans død været enerådig for den halve part af gården. Denne halve parts gård, som står for hartkorn, 1 tdr. 2 skp. 1 fjk. 1/4 alb. haver salig Jens Videbek kort før hans dødelige afgang, ved mundtlig accord og handel overdraget mig, og det er for dette kiøb at min giæld til stervboen reiste sig. Men da ieg nu ved velagte Christen Pedersen af Sønderbye har betalt min giæld, som var den halve gårds kiøbesumma og såleedes forventer skiøde af skifteretten udstæd på det kiøbte og betalte, så siden bemeldte Christen Pedersen haver udlagt pengene for mig, som ieg ikke uden hans hiælp havde vist at fåe, så erklærer ieg herved, at have ved mundtlig accord og foreening, afhandlet med benævnte Christen Pedersen, at han skal træde i mit stæd og bekomme skiødet udstæd, lydende på hans navn, da han og ikke ieg har betalt kiøbesummen og derfor skal nyde skiøde på det kiøbte. Jerrich den 21 juni Hans Poulsen. Gården kostede med renter fra 1786 til rigsdaler. (Ovenstående er fra skiftet efter ægteparret Kirsten Nielsdatter og Jens Andersen Videbæk, der døde af tyfus og blev begravet 30 december 1785). Så var Hans Poulsen jo færdig i Jerrig, han kom senere til Loft. Den ny beboer her på gården var hans broder Jens Poulsen, gift med Anne Jensdatter af Eg. Hans skøde er ikke fundet kommer en ny familie til gården. Morten Pedersen, gift med Anne Nielsdatter. De havde boet i Dal. Morten døde 1821 og datteren Karen blev gift med Peder Christian Mortensen af Kjærbol. De overtog gården med Anne Nielsdatter på aftægt, hun var der som 87 årig får deres svigersøn Christen Hansen gift med datteren Ane Pedersdatter, skøde. Peder Christian Mortensen og hustru flytter til sønnen, Søren Peder Pedersen, i Nørre Urup. De fulgte med til Eg, da Søren 1870, købte matrikel 4a der. Efter mandens død bliver Ane Pedersdatter på gården i Jerrig (folketællingen 1901). Gården her fortsætter i slægten, igen med en svigersøn, August Johansen født i København, gift med Christen Hansens datter Bodil Marie, som får skøde Efter August Johansens død, fik sønnen Kristian Hansen Johansen, skøde fra moderen Han var ikke gift blev gården overtaget af hans søsterdatter, Claudine Marie og hendes mand Verner Borg. Fra 1987 deres søn Gordon Borg som foreløbig sidste generation i den lange slægtsrække fra Morten Pedersen, der 1806 overtog denne gård. 15

16 Nollund Kirkevej 3. matrk. 4b Jerrig Denne gård er bygget af August Johansen til sønnen Otto Johansen, gift med Clara Jacobsen fra nabogården. De boede der ikke så længe fik Kjeld Hansen, gift med Kirstine Håhr Larsen, skøde på gården. De kom fra Øse sogn. Efter Kjeld Hansens død 1967 overtaget af deres søn Peder Håhr Hansen gift med Ingrid Nørbo Jensen fra Nollund. Nollund Kirkevej 15. matrk. 4c Jerrig. Den sidste hedeparcel fra matrk. 4 var vist først solgt til Niels H. Jacobsen. Han solgte til broderen Kristian Jacobsen, der opdyrkede heden solgte han til sønnen Hans Jacobsen gift med Erika. De byggede den ny gård der samme år. De solgte 1969 til Tove og Kristian Bundgård købte Grethe og Jens Burgdorf Skov Ejendommen. De har solgt jorden til Peder Håhr Hansen Varde Landevej 35. matrk. 5 Jerrig. Fra 1954 Varde Landevej 34. Denne gård har langt tilbage i tiden fælles historie med matrk. 4. Den er en del af den gård Niels Madsen Dal, overtog fra faderen 1733, Jerrig Østergård. Gården her og Lundhede, var begge uden bygninger og beboere dengang. De er nok skilt fra i forbindelse med skiftet efter Niels Madsens død 1783, måske før. Den første beboer her er Peder Poulsen. Han er her ved folketællingen 1801, som 50 årig ungkarl. Han blev gift første gang 1802 med Abelone Olesdatter af Loft. Efter hendes død 1809 gift samme år med møllerdatteren fra Eg, Anne Nielsdatter. Peder Poulsen døde 1820 og Anne Nielsdatter blev gift med Søren Poulsen fra Janderup, de havde ejendommen til Anne Nielsdatters og Peder Poulsens datter Abelone Pedersdatter blev gift med Søren Iversen fra Nollund Closter. De var næste generation der. Folketælling Søren Iversen, 39 år, fra sognet, hjuler og husmand. Abelone M. Pedersdatter, 40 år, fra sognet, hustru. Iver Sørensen, 2 år, søn. Søren Knudsen, 65 år, fra Janderup, får aftægt. Ane Nielsdatter, 60 år, fra sognet, konens forældre. Jens P. Pedersen, 28 år, fra sognet, Knud Sørensen, 25 år, fra sognet, deres sønner, er hjempermiteret fra krigen. Ole Iversen, 36 år, fra sognet, mandens broder daglejer efter Søren Iversens død får sønnen Iver Sørensen, gift med Ane Marie Poulsen fra Nørup, skøde fra moderen. Deres søn Søren Jørgen Sørensen, gift med Ane Kirstine Jensine Sørensen fik, skøde 1921 som sidste generation i denne slægt. Efter Søren J. Sørensens død sælger Ane Kirstine 1935 til Peder Pallesen og Kristen Pallesen, søn og far får Peder Pallesen skøde på faderens part. Nu begynder flytningen af gården. Først stalden. Den blev bygget af Peder Pallesen ca blev gården købt af Holger Vesterager fra Vorgod, gift med Martha Jakobsen fra Als. De flyttede over vejen Det gamle hus blev solgt. Der har været flere ejere, nu Margrethe og Verner Jakobsen. Gården blev efter Holger Vesteragers død 1989 solgt til Søren Pedersen. Han solgte 1995 til Bjarne Andreasen fra Skovlund. 16

17 Nollund Kirkevej 10. matrk. 7c 8b Jerrig. Lundhede. Denne gård er som den forrige begyndt på noget af den hede, der blev fraskilt matrikel 4, ca De formentlig første beboere her er Christen Vedstesen og hans kone Anne Marie Sørensdatter. De havde 1820 solgt hans fødegård, matrk. 8 i Nollund. De flyttede til Lindknud samme år bor de på Jerrig hede i et hus på lejejord. Deres yngste søn bliver født der Christen Vedstedsen døde Folketælling Jerrig mark Anne Marie Sørensdatter, 51 år, enke, lever af en jordlod. Vedsted Christensen, 27 år, søn, daglejer. Søren, 13 år. Hans Peder, 11 år. Peder Christian, 8 år solgte Anne Marie hus og lejeret til Jens Lauridsen, gift med Ane Pedersdatter. I folketællingen oplyses, at de er født i Sønder Omme. Det må så være i deres tid, det hus blev bygget, der var stuehus til efter Første gang det er i brandforsikrings protokollen er Jens Lauridsen solgte til Mads Nissen og hans kone Inge Marie Pedersdatter Den nye familie kom fra Ansager, der var de tre mindste børn født, deres ældste søn var født i Thorstrup. De var dog ikke færdig med at flytte, de solgte 1854 og flyttede til Dal. Den ny ejer hed Christen Thomsen. Han solgte 1858 til Lauritz Jensen født i Varde landsogn, gift med Ane Johanne Pedersdatter fra Lydum, deres to børn var født i Horne får John Hansen fra Loft skøde på huset. Han har vist ikke boet der. Broderen Niels Hansen gift med Marie Rasmusdatter fra Nollund overtog nok ejendommen, da de blev gift, de har flere skøder, efterhånden som lejekontrakterne ophører. Anne Marie Sørensdatters aftægtskontrakt er aflyst 1875, hun var født 1782 i Jerrig. Ved folketællingen 1850 ses det, at hendes tre yngste sønner var med i krigen Søsteren Maren der boede på matrikel 1a, i Nollund havde to sønner med i samme krig. Det vides ikke om de alle kom hjem. Niels Hansen afstod 1901 Lundhede til sønnen Rasmus Hansen, gift med sin kusine Kirstine Rasmussen fra Grindsted solgte Rasmus til broderen Johannes Hansen, han var ugift. Søsteren Katrine var husbestyrerinde der kom en ny familie til Lundhede. Arne Pedersen gift med Anne Marie Jakobsen fra Jerrig. De havde sammen med hendes broder, haft hendes fødegård i Jerrig fra Efter Arnes død 1980 solgte Anne Marie jorden til naboerne, bygningerne solgte hun til datteren Anne Mette og hendes mand Søren Christensen. EG. Fra J. M. Møllers bog om Slaugs Herred. Eg havde 1480 fælles ejer med Urup boede her jomfru Marine Norby fra Urup og senere hendes broderdatter Magdalene Norby (begravet i Grindsted kirke ), gift med Mogens Munck, der skriver sig til Eger. De havde givet Christen Vind Endrupholm papirer på hendes arv efter broderen Henrik Norby, men Johan Norby fik på Peder Norbys børns vegne papirerne kendt ugyldige pantsatte Magdalene Norby til Christen Vind, Eg gods for 3000 daler og 1595 for 3500 dl , skødede hun og hendes ægtefælle til samme, formedelst stor pendingsgjæld og Rigens forfølgning som dem overhængte, fra Eg, bl.a. tre gårde i Eg, hvoraf de selv havde beboet den ene, og to bol i Vester Eg. 17

18 1601 afstod Christen Vind de tre gårde i Eg og fjerdedelen af Eg mølle til sin broder Albert Vind. Men efter Magdalene Norbys død, tilfaldt Eg og Egs gods, Gissel Norby. Efter hendes død tiltalte hendes værge,johan Norby til Tagesmosegård, Christen Vinds enke og hendes døtre, som vilde tilholde sig Eg. Ved Rettertingets dom af , blev skødet fra 1597 erklæret ugyldig solgte Maren Norby en gård i Eg til sin broder Bendix Norby. (Det var nok den gård der senere blev delt, til matrikel 1 og matrikel 3. J. M.) skødede Bendix Norby til Enevold Munch Pedersen og Kiere datter Dorthe Munck. Eigs tre gårde. De to tilhører Christen Norby til Lunderup. Halvparten af den ene gård øde. Den ene tilhører Peder Norby til Donslund. 1664: Eigs mølle tilhører Enevold Munch til Urup, møller er Michel Madsen Eg by tre gårde, deraf tilhører en hel og en halv gård, fru Helle Mormand og een Christen Krabbe : Eg mølle tilhører fru Dorethe Norby , indberettede amtmand Bulow følgende: Wolbechhus i Grindsted sogn, en halv mil fra Eg, ved grænsen mellem Colding og Lundenæs amter berettes at være bleven øde førend fjendetiden og de sidste beboere, at være jaget derfra for røveri. Derhos befindes udyrket agerjord, engbund og græsgang, vand og behøvende tørvebrændsel. Eg by skulde gerne finde sig i at det blev bebygt og udvise jord dertil, om det måtte blive dem godtgjort i deres hartkorn. Såvidt John Møller. En del af jorden i vester Eg, der ved udskiftningen blev tillagt matrikelnumrene 4 og 6, er senere solgt til Lund og Ålling beboerne. Varde Landevej 64. matrk. 1 Eg. Denne gårds historie begynder i den gamle Eg landsby, som den ene part af en fælles halvgård, sammen med den senere matrk. 3 før udskiftningen solgte Christine Nordby denne gård til svigersønnen Jens Madsen på Silkeborg i Grene sogn og degnen Søren Rasmussen Hodde fik Christen Jensen Bøvl skøde på den halvpart, som han formentlig har haft som fæster siden giftemålet med Karen Christensdatter af Eg Skøde i den første skøde pante protocol la side 318. Hartkorn Christen Jensen døde Næste generation sønnen Jens Christensen overtog gården efter faderen, han blev 1764 gift med Ellen Nielsdatter. Efter hendes død gift anden gang 1779 med Maren Larsdatter af Hinnum. Folketælling Jens Christensen, husbonde, enkem. 2æ, 50 år, selvejer. Chresten Jensen, hans søn, ugivt, 22 år. Anna Jensdatter, hans datter, 20 år. Niels Jensen, søn af 1 ste æ., 15 år, hyrde i byen er det sønnen Christen Jensen, der overtager gården. Han blev 1797 gift med Else Jacobsdatter af Jerrig. Så er vi fremme ved udskiftningen af fællesskabet. Det var nok den største begivenhed i lang tid, især for denne gård, der efter flere forslag, som den eneste, blev flyttet uden for landsbyens tryghed er det fjerde og sidste generation, der overtager gården. Sønnen Jens Christensen gift med Maren Poulsdatter fra Øse sogn rykker en ny slægt ind på Nygård. Jens Christensen sælger til Hans Peder Jørgensen fra Eg Vestergård matrk

19 Folketælling Hans Peder Jørgensen, 39 år, født i sognet. Birthe Marie Sørensen, 27 år, født i Tistrup. Jens Christian Jørgensen, 6 år, søn. Jørgen, 3 år. Søren Hansen, 2 år. Laurids Michelsen, 41 år, Bække, tjenestekarl. Elisabeth Pedersen, 14 år, Ølgod, pige. Jens Christensen, 69 år, sognet, aftægt. Maren Poulsdatter, 67 år, Øse, aftægt. Ane Marie Jensen, 23 år, sognet, væverske får sønnen Søren Hansen Jørgensen skøde fra faderen. Han var gift med Marie Jensen fra Eg. Efter 50 år, var det deres søn Hans Peder, der overtog gården. Han var ugift solgte han til broderen Jens Eg Jørgensen, gift med Ruth Iversen fra Flynder sogn. Fra 1978 deres søn Søren Eg Jørgensen, gift med Bente. Varde Landevej 60. matrk. 1b Eg. Udstykket fra Eg Nygård 1887, fra Hans P. Jørgensen til sønnen Jens Christian Jørgensen, gift med Maren Kirstine Lauridsen fra Jerrig overtog deres søn Hans Peder Jørgensen gården. Han var ikke gift. Hans Peder Jørgensen solgte 1959 til Svend Kristensen, gift med Karen Møller Jensen fra Løvlund mølle. De havde haft hans fødehjem i Vesterbæk Thorstrup sogn. Det var Karens morfar, der byggede gården. De solgte 1984 til Merethe Nielsen og Niels Lykke Iversen fra Grindsted. Urup Kirkevej 8. matrk. 1o Eg. Da Peder Jensen havde solgt Bybækvej nr , købte han jord her og byggede sin tredie gård, den blev senere overtaget af svigersønnen Alfred Jensen, gift med datteren Eleonora. Alfred Jensen havde vognmandsfirma sammen med landbruget. Efter forældrenes død, overtog deres søn Tage Jensen gården, han var ugift. Efter Tages død 1988 overtaget af Jørgen Erik Bendsen og Inger Marie Bendsen. Urupvej 7. matrk. 1u Eg. Udstykket fra Eg Nygård 1927 af Søren H. Jørgensen til sønnen Hans Eg Jørgensen, gift med Olga Madsen fra Vorbasse. Efter Hans Eg Jørgensens død solgte Olga 1969 til sønnen Karl Machs Jørgensen, gift med Else Marie. Nygårdsvej 5. matrk. 1z Eg. Udstykket fra Eg Nygård 1940 af Søren H. Jørgensen, til sønnen Villiam Eg Jørgensen, gift med Annine Hansen fra Urup. De solgte 1971 til Johannes E. Larsen fra Nollund gift med Åse Riber fra Dal. Åse og Johannes flyttede til Urup 1995, og solgte gården her til Gitte og Mikkel Lykke, hun fra Tarm og han fra Spjald. Varde Landevej 78. matrk. 2 Eg. Egsgård. Ved skiftet på Urup 1739 (omtalt under matrk. 6), var denne gård beboet af fæsterne Niels Madsen og Christen Madsen. De var nok brødre. Hk Niels Madsen Eg købte sin del af gården 1746, af Niels Madsen Dal, der ikke oplyser hvor længe han har ejet den. 19

20 1771 fæster sønnen, Mads Nielsen en part af denne gård, der har været beboet af Nicolai Hendriksen, og da oplyses det, at han har faderens del, fæstet fra Birgitte Sophie Møller Det er indviklet! Mads Nielsen var altså fæster af denne gård, til han 1781 blev gift med Anne Jensdatter, så blev han ejer af de sidste fæstegårde, også sin egen. Ved udskiftningen af fællesskabet 1796 til 1800 er gården blevet større. (I matriklen fra 1844 er Hk Da har P. H. Christoffersen købt jord i Morsbøl.) Sønnen Jens Madsen blev 1809 gift med Maren Nielsdatter af Horsbøl fik han skøde fra faderen, han døde 1819 og Maren blev gift med Peder Hans Christoffersen fra Påbøl. Folketælling Peder Hans Christoffersen, 40 år, 1æ, gdm. Maren Nielsdatter, 47 år, 2æ, hustru. Mads Jensen, 24 år, hendes søn. Jens Pedersen, 14 år, deres søn. Ane Kirstine Pedersdatter, 12 år, deres datter. Karoline, 6 år, deres datter. Lene, 6 år, deres datter. Bodel Marie Christensdatter, 23 år, tjenestepige får Jens Pedersen skøde fra faderen. Han var gift med Marie Kirstine Jørgensdatter fra Eg. Efter Jens Pedersens død fik Marie Kirstine skøde. Hun solgte 1885 til sønnen Jørgen Jensen gift med Maren Lauridsen fra Horsbøl. Folketælling Jørgen Jensen, 1857 f. i sognet, gdm. Maren Lauridsen, 1860 f. i sognet, hustru. Jens Eg Jensen, 1887 f. i sognet, barn. Laust Horsbøl, 1891 f. i sognet, barn Maren Kirstine, 1899 f. i sognet, barn Johanne K. Jensen, 1883 f. i sognet, tyende. Kristen Halvorsen, 1880 f. i sognet, tyende Marie K. Jørgensen, 1828 f. i sognet, mandens moder aftægt. Næste generation, sønnen Jens Eg Jensen gift med Helene Lauridsen fra Jerrig, overtager gården Jens Eg døde 1945 og 1949 sælger Helene til svigersønnen Otto Søgård fra Grene sogn, gift med datteren Metha. Nu deres søn Jens Eg Søgård, gift med Birthe Enemark. Bybækvej 7. matrk. 2b Eg. Den første udstykning fra Egsgård. Marie Kirstine Jørgensdatter sælger til sønnen Peder Jensen, gift med Katrine Marie Lauridsen født i Utoft. Udstykningen er dateret 1885, men gården er nok bygget lidt før sælger Peder Jensen til broderen Niels Marius Jensen, gift med Ane Kristine Jørgensen fra Eg. De bor der til ca. 1930, da de flytter til Eg og overtager hendes fødegård. Deres søn Jens Thorvald Jensen overtager gården her Han var gift med Marie Jørgensen fra Skarrild sogn, deres søn Niels Marius Jensen, gift med Ellen Mette, overtog gården Bybækvej 3. matrk. 2d Eg. Her byggede Peder Jensen en ny gård, da han havde solgt den første til broderen. Denne her sælger han 1914 til Karl Jensen født i Dyvelsrække, gift med Maren Nielsen født i Hoven sogn. Familien havde boet nogle år i Dyvelsrække på Nollundvej nr

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993.

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 Register 1 9 Nørre Urup...19 1 Sønder Urup...4 9b Nørre Urup...20 10 Nørre

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted sogns Gård- og beboerhistorie. Bind 4. Morsbøl. Horsbøl. Sønderby. Utoft. Jens Madsen Kaj Christensen 1998 1 1a Horsbøl...17 1a Morsbøl...5 1a Sønderby...21 1a Utoft...29 1ab Sønderby...22

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn. Fiskerhuse, Søgård, Tejlgård, Refshøj, Fiskerhuse. 6. Frederik Lauridsen, M, 73, G, Ansager, Aftægtsmand Marie Lauridsen, K, 67, G, Hemmet, Aftægtskone Mette Elisabeth Nielsen, K, 29, U, Hejnsvig G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen.

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Inger Nielsen, Dybvadsrække, husassistent, tilflytter 1930/31/12 Marie madsen, Urup, husasistent, tilflyttet

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling Grindsted 1921

Folketælling Grindsted 1921 1h Utoft 1. Peder Eskildsen, m, 31/12/1882, g, Sognet, Husfader, Landmand Karen Eskildsen, k, 11/05/1884, g, Give, Husmoder Niels Eskildsen, m, 23/09/1914, u, Sognet, Barn Iver Eskildsen, m, 17/11/1916,

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Folketælling Grindsted 1925

Folketælling Grindsted 1925 1a Utoft 1. Søren Thomsen, m, 28/05/1894, Grene, g, husfader, landmand Eline Thomsen, k, 27/06/1892, Grene, g, husmoder Mads Thomsen, m, 26/07/1918, Grene, u, søn Lars Møller Thomsen, m, 16/08/1921, Grene,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 I 1781 fandt udskiftningen sted i Stilling. Indtil da havde bønderne små lodder hist og her i sognet, og de havde skullet være

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bundsøvej Espehøjvej Fjordvej Kokhøjvej Lusigvej Nedermarksvej Skolebakken Skolemarken Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Skads sognearkiv Udskrift af folketællinger, tingbøger,vejviser m.m. Side 1 af 138 Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere