LOKALHISTORISK ARKIV I HEE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALHISTORISK ARKIV I HEE."

Transkript

1 LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee. OPBYGNING AF ARKIVET: Alt materiale arkiveres nummereret med så megen tekst som det er muligt, og så vidt det er muligt, vil det forreste ord i teksten være det centrale materialet omhandler. Materialet arkiveres i følgende grupper: BILLEDER..NUMMER OFFENTLIGE INSTITUTIONER SKØDER M.V FORENINGER FORRETNINGER ENKELT PERSONER TIDSSKRIFTER BØGER BESKRIVELSER FRA EGNEN STØRRE EFFEKTER DIVERSE. BL.A. TING, SOM IKKE ER HJEMMEHØRENDE I HEE Materialet bliver mærket: H.L.A. (Hee Lokalhistoriske Arkiv) + nummer på første side nederst til venstre, eller ved en indlagt seddel. Se også materialet i Indskannede billeder. Her er flere billede, som ikke findes i arkivet Ernst Munck (arkivar) 1

2 BILLEDER Se desuden billeder i ringbindet (indskannede billeder) og medfølgende tekst på computeren. Det er billeder, som er brugt i forbindelse med udgivelsen af den lyse den blanke. 0 Kaj Munk holder foredrag i Hee præstegård i sommeren 1942 eller Mødet var arrangeret af sognepræstens søn, John Sørensen og drejede sig naturligt nok om krigssituationen fortæller en af deltagerne Kr. Susgaard fra No. 0 A Hee præstegård omkring 1920 Personerne på billedet er pastor Skjoldborg med sin familie. Han var præst i Hee fra 1916 til Ringridning i Hvingel år Genforeningsstenen som står på Hvingelvej i Hvingel. 3 Voldbjerg Pogeskole 1939 Bagerst tjenestepigen Martha Slot lærerinden Sidsel Simonsen 2. bagerst: Valborg Neessen - Gudrun Kærgaard Aksel Neessen Hugo Kjelsholm - Leo Lauridsen - Karen Holm 2. forrest: Leif Slot Alice Jeppesen Edith Rohde Oda Rabæk - Ella Damgård - Sonja Madsen. Forrest: Laurids Enevoldsen - Arne Madsen Ove Rohde 3 A Voldbjerg Pogeskole omkring 1915 Yderst til venstre enelærerinden Sidsel Simonsen. Pigen yderst til højre var ung pige i huset, men hjalp også lidt til med undervisningen, dog mest gymnastik. 3 H Hvingel Skole I Hvingel Skole Gården Søndertoft som ejedes af Anna og Christian Jørgensen. Nu er ejendommen delt op i 2... Holstebrovej 75 og Kirkestien 1 4 A Maleri fra 1933: Hans Peder Nielsen, Søndertoft, driver med en flok køer på den nuværende Bjørnevej. De er på vej mod vest ud for (Bjørnevej 5) 2

3 5 Træhandel ved Marius Nielsen Hovervej 13 med døtrene Irma og Elly. Irma blev gift med Sigfred Hansen, søn fra Foldager, de havde ejendommen Birkkjærvej 6.. Elly blev gift med Marius Pedersen, graver ved Hee kirke Holstebrovej set fra syd mod nord. 1. gård på venstre hånd, Anton Kolby Holstebrovej 71, derefter 73 og Søndertoft til sidst det gamle mejeri. Sandsynligvis fra omkring år Gymnastik i Hee ca Lederen er Chr. Jørgensen, Søndertoft 1.? 2. Preben slots 3.? 4.? 5. Henry Christensen 6.? 7.? 8.? 9.? 7 A Pigegymnastikhold i Hee sommeren 1944 (navne findes på billedet)... indsat i ringbind H (2) 7 A1 Unge piger fra Hee bruger fritiden til skolekøkken (Navne findes på billedet)... indsat i ringbind H (2) 7 B Fodboldhold fra Hee C Fodboldhold fra Hee omkring taget på Tim stadion. Bagerst fra venstre: Svend (Sjællænder) Pedersen, Niels Pedersen, Hans Binas, Sigfred Hansen, Holger Svendsgaard. Midterrække: Peder Pedersen, Jens Møller Pedersen, Jens (Ø) Jensen. Forrest: Thorvald Madsen, Christen Gadgaard, Laurids Færge. Svend Pedersen blev landmand i No.. flyttede som pensionist til Hee. Niels Pedersen og Peder Pedersen er brødre og har boet hele livet i Hee. Hans Binas mejerist på Trekløver mejeri i Heager.. boet på Uldenhede siden 1967 Sigfred Hansen blev landmand i Lilkjær.. boet hele livet i Hee. Holger Svendsgaard fra Tim.. var mejerist på Hee mejeri. Jens Møller Pedersen landmand i Hee. Jens Ø murersvend hos Erling Jeppesen i Heager.. svoger til Niels og Peder. Thorvald Madsen landmand i Hee. Christen Gadgaard svoger til Sigfred Hansen. Laurids Færge medhjælper på ejendommen Ølstoft.... indsat i ringbind H (2) 8 Ølstoft Hovervej 56 omkring år A omkring år B Ølstoft (Hovervej 54) omkring På billedet ses Anna og Kristian Jørgensen, der i 1946 flyttede til Søndertoft 3

4 (Holstebrovej 75), som de havde i hen ved 50 år. 8 C Større maleri. 8 H Egon Brågård sælger Hee Dyrepark. Avisartikel... indsat i ringbind D 9 Mindesten for I.C.Christensen. Står ved I.C.s hus på Holstebrovej 10 Jernbaneoverskæringen over Holstebrovej ved Voldbjerg, hvor der nu er viadukt. Billedet er taget fra syd mod nord.... Indleveret af Kirsten Voldbjerg Sørensen, Reberbanen A Den gamle smedje i Heager set fra syd. (Heagervej 2) Fra venstre: Frede Noesgaard smedemester Jens Christian Madsen Noesgaard Karen Marie Noesgaard Villiam Noesgaard.... Indleveret af Aase Ditlevsen Ringkøbing. 10 B Den gamle smedje i Heager set fra vest. Genopbygget efter brand i 1900 af Jens Kristian Madsen Noesgaard solgte han til smed Peder Lauridsen Bitsch. Herefter overtog smed Noesgaard den igen fra 1911 til Her overtog smed Carl Lorenzen smedjen, han solgte den videre til smed Jens Christian Nielsen Kielsholm i (gift ind i Noesgaard familien). I 1948 solgte han smedjen til Kristian Kirkegaard Jensen, han solgte den videre til Sivert Back og Thorvald Christensen i Herefter overtog Sigurd Noesgaard sit fødehjem i Overlejligheden beboes af Anders Ditlevsen med familie.... indleveret af Aase Ditlevsen 10 C Stuen i Trekløver Mejeri med bestyrerfamilien. Fra venstre; hustruen Elisabeth, Valborg, Alf, Karen Marie, mejeribestyrer Jens Jørgensen. På gulvet foran; Ingrid (gift Noe), Frode.... indleveret af Ingrid Noe 10 D Stuen i Trekløver Mejeri Fra venstre mejeribestyreren hustru Elisabeth, stationsforstander ved Hee station Christensen, Jens Bjerg Thomsen, mejeribestyrer Jens Jørgensen, Chr. Sørensen Voldbjerg og hustru Stine, Anna Bjerg Thomsen, stationsforstanderens hustru Maren Christensen. 4

5 ... indleveret af Ingrid Noe 11 Indvielse af Gravlunden i Esbjerg. En mindepark for omkomne fiskere. Bagerst fra venstre Chr. Ledgaard Nielsen, Holmsland, Knud Nielsen, Stadil, Christen Voldbjerg Sørensen, Hee. På den anden side af monumentet ses fiskeriforeningsformand Jens Simonsen Christensen. 11 A Forreste række fra venstre Anders Kjeldsen direktør Asmussen P. Ravnsbjerg Knud Nielsen, Stadil. Bagerste række Chr. Sørensen, Voldbjerg apoteker Gerd Andersens far, Ringkøbing, som døde i Billedet er fra omkring B Fra venstre Søren Clausager Anders Mortensen Chr. Sørensen, Voldbjerg dommer Grum- Shwensen, Ringkøbing 11 C Forrest til venstre redaktør Nielsen og frue Amtmand Karberg og frue Bagerst: Andreas Christiansen Jens Nederby -? - Chr. Sørensen, Voldbjerg. 11 D Polske arbejdspiger som sandsynligvis har arbejdet på Voldbjerg. 11 E 11 F Konfirmander i Ringkøbing valgmenighed hos præsten Clausen Bagge. Mellem konfirmanderne Carl?? 11 G Vinterbillede taget vest for Voldbjerg i Alle billederne G er indleveret af Kirsten Voldbjerg Sørensen Konfirmationshold foran Hee præstegård med sognepræst Johannes Sørensen, hans kone Benedikte, sønnen John og datteren Vera. Desuden i bagerste række nr. 1 fra venstre Alfred Jeppesen, nr. 3: Johannes Andersen Midterste række nr. 1 fra venstre: Johanne Pedersen (Gift Noesgård), yderst til højre: Thomas Vestergård. Nederste række nr. 1 fra venstre: Stine Hvoldal (gift Andersen), nr. 2: Sofie Andersen, nr. 2 fra højre: Marianne Christensen. Billedet er fra april 1927 og er indleveret af William bak, Holstebro. Farbror til Jens Bak, Grævlingevej 19 5

6 12 A Konfirmander Præsten er Jørgen Hansen Jensen. Ved siden af ham hustruen Karen, som var datter af J.C. Christensen.... indsat i ringbind N 12 B Konfirmationshold ( ?) Præsten Johannes Sørensen, datteren Vera, hustruen Benedikte og sønnen John. 12 C Konfirmationshold D konfirmationshold E Konfirmationshold med pastor Sørensen 13 Luftfoto af gården???? Billedet er taget af Sylvest Luftfoto, Hillerød. Har været indrammet af glarmester K. Bang Jensen, Ringkøbing 14 Avisbillede af Hee station da man åbnede den som et billetsalgssted den 17. maj 1875, samt nogle afskrifter fra Struer dagblad 1902 og 1903 Ventesalen er et styrehus fra et strandet hollandsk skib, som lå ud for Holmsland. Efter man havde bygget den nye stationsbygning i 1902, blev dette styrehus flyttet om til ejendommen Veronika (Hovervej 37), som en tilbygning nordøst på huset, og som sådan virkede det som køkken til en lejlighed i husets østlige ende indtil 1950 erne. På billedet ses ledvogter og brevsamler Simon Jensen. Han boede i huset, der ses bagved (Hovervej 33), som var ledvogterhus og D.S.B.s tjenestebolig indtil indsat i ringbind A 14 A Hee Station omkring På billedet ses den første stationsmester ved Hee station, Søren Lauridsen Christensen, som var stationsmester fra omkring 1904 til han i 1931 gik af som 70årig.... indleveret af Signe Vang 14 B Hee Station ca Stationen set fra vest med pakhuset yderst til højre og tømrermester Niels Peter Jeppesens vindmølle i baggrunden.... indsat i ringbind A 14 C Hee Station omkring Stationen var indtil omkring 1970 med to spor. Desuden ses på billedet et vigespor for 6

7 af- og pålæsning af gods. Personen til venstre er overportør M. C. Madsen som boede Ringgaden 16. Personen i midten er stationsmester Søren Lauridsen Christensen.... indsat i ringbind A 14 D Hee Station meget kort efter den blev opført i 1902, men dog alligevel så lang tid efter, at flaget er nået at blive slidt. I baggrunden kan ses det meget benyttede vigespor, som Hee og Hover kommuner delte anlæggelsesudgifterne til. Det blev anlagt i Personen på billedet må være stationsmester Søren Lauridsen Christensen.... indleveret af Signe Vang... indsat i ringbind A 14 c 2 billeder af tomten efter ledvogterhuset ved Voldbjerg. 14 E Landmænd og heste linet op på jernbaneterrænet ved Hee station.... indleveret af Annelise Rejkjær. 15 Skolebillede fra Hee taget mellem 1900 og 1920, da det er med de gamle vinduer og dermed med skifertag, som blev ombygget i 1920erne. Personerne ukendte. 16 Ukendt hus. 17 Soldaterbillede med ukendte personer. 18 Konfirmander i Hee præstegårds have, med sognepræst Johannes Sørensen og hustru Benedikte med sønnen John mellem sig. Omkring 1923 I bagerste række nummer 4 fra højre er Jens Chr. Christensen, barnebarn af I.C. 2. bagerste række nr. 1 fra venstre: Gunnar Meldgård, nr. 3: Hedvig Poulsen, nummer 4: Metha Mortensen (senere gift med tømrermester Thorkild Jeppesen) nummer 6: Dagny Højbjerg (datter af murermester Højbjerg.), nr. 7: Agnethe Bro (gift Christiansen) 2. række yderst til højre Anne Marie Pedersen, (6 år ældre søster til vognmand Juel Pedersen), nr. 2 fra højre: Helga Vind (gift Nordestgård) 18 A Konfirmationsbillede fra Bagerste række yderst til højre: Søren Christensen, Nørgård. Forreste række nr. 7 fra venstre Maren Østergård Andersen, Vesterkjær. Yderst til højre John Sørensen og bag ham hans far sognepræst Johannes 7

8 Sørensen. 18 B Konfirmationsbillede med sognepræst Johannes Sørensen. Konfirmanderne ukendte????? 18 C Konfirmation 1925 med sognepræst Johannes Sørensen. Forreste række til venstre nr. 1 Sidsel M. Nielsen (gift Mogensen, Lilkjærvej 11) 2. række fra venstre nr. 4 William Noesgaard. 18 I Konfirmander fra 1943 mødes 50 år senere. 19 Hee skole omkring Bagerst til højre lærer P. Storgård Pedersen Det samme billede som 20 M fra se dette 19 A Hee skole sandsynligvis fra 1914 med lærer Filskov til venstre ved døren. Til højre i 4. bagerste række lærer Storgård Pedersen ved siden af sin hustru, Kristiane og yderst Kristianes mor, Mariane Dybkjær. Bag dem lærerne Else Poulsen og Eline Nielsen Bagerste række fra venstre nr.1: Peder Mortensen, nr. 7: Poul Skjoldborg 2. nr. 4: Ole Storgård Pedersen, nr. 6: Kristen Hansen (Foldager), nr. 3 fra højre: Sigfred Astrup 3. bagerste nr. 2 fra venstre: Laurids Nielsen (Vestergård) 4. nr. 3 fra lærer Storgård: Viggo Andersen (gift med lærer Stine Andersen) Bagerste pigerække fra venstre nr.1: Marie Astrup, nr. 3: Gusta eller Maren Mortensen, nr. 7: Marie Jensen (gift Bro), nr. 8: Anna Mortensen, nr. 9: Dorthea Hansen (gift Pedersen), nr. 10: Inger Mortensen, nr. 7 fra højre: Kirsten Iversen, nr. 4: Margrethe Bro, 2. bagerste pigerække fra venstre nr.1: Stinne Iversen, nr. 2: Marianne Kristensen, nr. 4: Gusta Lauridsen, nr. 5: Gerda Mortensen, nr. 10: Karen Andersen, nr. 12: Nina Andersen, nr. 14: Anna Skjoldborg, nr. 15: Metha Mortensen, nr. 16: Olga Andersen, nr. 17: Dagny Højbjerg, nr. 19: Sine Christensen (gift Jensen), nr. 22: Helga Nielsen, nr. 24: Sidsel Snogdal (gift Poulsen) 2. forreste række fra venstre nr. 2: Dagny Sandal, nr. 3: Klara Nielsen (gift Vestergård), nr. 6: Valborg Andersen, nr. 8: Anna Christensen (gift Oxfeldt), nr. 9: Dagny Andersen, nr. 10: Kirsten Graversgård, nr. 11: Nanna Mortensen, nr. 12: Stinne Snogdal, nr. 13: Ester Bak, nr. 14: Frida Jensen. Forreste række fra venstre nr. 4: Maren Bjerg, nr. 6: Ane Bjerg, nr. 8: Rigmor Toft, nr. 9: Maren Bak, nr. 11: Cecilie Meldgård, nr. 1 fra højre: Hedvig Poulsen, nr. 2: Maren 8

9 Hedegård 19 B Hee skole omkring 1916 med lærer Filskov og hans søn bagerst midt i billedet lige foran ham til venstre lærer Else Poulsen, til højre Anna Eleonora Pontoppidan, mellem disse sandsynligvis vinterlærerinde Ane Marie Korsholm. Yderst til højre i 3. række står førstelærer Peder Storgård Pedersen ved siden af sin hustru, Christiane og hendes mor, Mariane Dybkjær. I 5. række yderst til højre sandsynligvis vinterlærerinde Eline Nielsen. De fleste elever er de samme som på 19 A. 19 C Mappe med forskellige skolebilleder 19 D Hee skole omkring 1913 med flere af de samme lærere og elever som nævnt på 19 A 20 Konfirmander fotograferet ved Hee præstebolig med sognepræst J.P.K. Skjoldborg. Omkring bagerste række fra venstre nr.1: Dagmar Sandal, nr. 5: Stinne Nielsen, nr. 1 fra højre: Cecilie Meldgård 2. nederste række nummer 5 fra venstre Olga Andersen (gift Mortensen), nr. 7: Helga Nielsen (gift Vestergård), nr. 8: Margrethe Bro, nr. 9: Anna Skjoldborg, nr. 1 fra højre: Karen Vind (gift Christensen) 1. række nr. 4 fra venstre: Thorvald Bøndergård. 20 A Hee Skole Øverste række fra venstre: 1 Peder Vestergård Nielsen 2 Kaj Jensen 3 Johannes Jensen 4 Marius Ditlevsen 5 Anders Jensen, Bratbjerg - 6 Svend Erik Lauridsen 7 Kaja Lauridsen 8 Jonna Nielsen, Meldgård 9 Edna Jensen 10 Edith Hage Jensen 11 Anna Rigmor Nielsen, Meldgård 12 Ane Bjerg (Gift Christensen) 13 Edith Jeppesen 14 Alma Hvoldahl Anden øverste række fra venstre: 1 Lærer Madsen 2 Anders Jensen 3 Vagn Juelsgård 4 Chr. Peder Ditlevsen 5 Søren Vestergård, Sønderkær 6 Åge Hansen, Foldager 7 Vilhelm Lauridsen 8 Åge Skuldbøl 9 Mary Pedersen 10 Elly Pedersen 11 Tinne Haurits 12 Lilly Rasmussen 13 Eva Lauridsen 14 Poul Pedersen 15 lærerinde Kristine Thordal Nielsen (gift Andersen) Tredje øverste række fra venstre: 1 Peder Nielsen, Meldgård 2 Erhardt Bøndergård Jensen 3 Jesper Christensen, Færgegården 4 Peder Pedersen 5 Svend Åge Poulsen 6 Johannes Jespersen 7 Jytte Madsen 8 Ingrid Marie Mortensen (gift Jensen) 9 Gerda Mortensen (gift Slots) 10 Maren Knudsen 11 Gudrun Hansen 12 Gunhild Strandgård 13 Frida Neessen. 9

10 Fjerde øverste række fra venstre: 1 Verner Mikkelsen 2 Per Jensen, Nr. Bratbjerg 3 Jørgen Jensen Skuldbøl 4 Laurids Jensen Skuldbøl 5 Jens Erik Neessen 6 Arne Søe Plougsgård 7 Martin Jeppesen 8 Grethe Nielsen 9 Stinne Jeppesen 10 Ester Jeppesen 11 Maja Kjærgård 12 Jens Jørgen Andersen, Vesterkjær 13 førstelærer H. C. Henriksen. Femte øverste række fra venstre: 1Villy Pedersen 2 Niels Pedersen 3 Martin Vestergård, Sønderkjær 4 Karen Thuesen 5 Ester Hulmose 6 Gudrun Rølle Andresen 7 Grethe Mikkelsen (gift Lauridsen) 8 Ellen Mikkelsen 9 Magda Bøndergård 10 Anna Christensen, Bratbjerg 11 Helga Vestergård, Sønderkjær. Anden nederste række fra venstre: 1 Erna Hulmose 2 Inger Agnethe (Søster) Jensen 7 Henry Pedersen 3 Johanne Holm - 4 Else Andersen 5 Åse Ditlevsen 6 Børge Pedersen Bøndergård 8 Svend Rølle Andresen 9 Verner Larsen 10 Karl Chr. Larsen 11 Søren Sørensen, St. Bratbjerg 12 Maren Toft 13 Emmy Jensen 14 Johannes Mortensen. Forreste række fra venstre: 1 Inga Rabjerg 2 Svend Opstrup Andersen 3 Henry Larsen 4 Jens Vestergård Nielsen 5 Henry Hage Jensen 6 Edna Jeppesen 7 Gerda Ditlevsen 8 Olga Jeppesen 9 Karen Margrethe Juelsgård 10 Gerda Mikkelsen 11 Else Pedersen.... indleveret af Gerda Slots. 20 B Konfirmationsbillede fra Hee Bagerst til højre Olaf Storgård Pedersen. Til venstre sognepræsten J. K. P. Skjoldborg.... indleveret af Minna Storgård. 20 C Skolebillede fra Hee skole 1943 Bagerste række fra venstre: 1 Birthe Bro Jeppesen 2 Gerda Larsen 3 Hans Vagner, Sandalkjær 4 Villy Pedersen - 5 Tove Christiansen 6 Gerda Mikkelsen 7 Henry Jensen 8 Henry Larsen 9 Kirsten Jensen, Nr. Bratbjerg 10 Anna Vagner, Sandalkjær 11 Stinne Christensen, Færge 12 Poul Christensen 13 Børge Larsen. Anden øverste række: 1 Ester Poulsen 2 Eva Christiansen 3 Maren Toft 4 Valborg Neessen 5 Ane Bjerg 6 Inge Rabjerg 7 Børge Pedersen 8 Aksel Neessen 9 Svend Åge Poulsen 10 Anna Rigmor Nielsen, Meldgaard 11 Inger Agnethe Pedersen 12 Gudrun Kjærgård 13 Jesper Christensen, Færge 14 Verner Larsen 15 lærer Jens E. Gam 3. øverste række: 1 Rosa Jensen 2 Anne Marie Andersen 3 Magda Bøndergård 4 Anna Christensen 5 Karen Margrethe Juelsgård 6 Emmy Jensen, Bredemærsk 7 Sonja Madsen, Voldbjerg Mølle 8 Martin Vestergård, Sønderkjær 9 Leo Lauridsen 10 Søren Sørensen, St. Bratbjerg 11 Erik Roed 12 Marius Ditlevsen 13 Anders 10

11 Sørensen 14 Olga Jeppesen 15 Helga Vestergård, Sønderkjær 16 Førstelærer H. C. Henriksen 4. øverste række: Lærerinde Else Poulsen 2 Niels Pedersen 3 Arne Madsen 4 Svend Andersen 5 Ruth Jensen 6 Grethe Mikkelsen 7 Gerda Nielsen, Meldgård 8 Ellen Mikkelsen 9 Karen Thuesen 10 Inga Jensen 11 Edna Jeppesen 12 Ester Hulmose 13 Villy Pedersen 14 Peder Vestergård Nielsen 3. nederste række fra venstre: 1 Karen Andersen 2 Stinne Vagner 3 Vera Mortensen 4 Tove Jensen 5 Gerda Juelsgård 6 Gunhild Jensen 7 Anna Oxfeldt 8 Ella Nielsen Damgård 9 Ruth Nielsen Damgård 10 Tove Jeppesen 11 Grethe Mikkelsen 12 Ketty Danielsen 13 Inger Jørgensen 14 Henry Bøndergård 15 Lærerinde Stine Andersen med Grethe. 2. nederste række fra venstre: Elna Hage Jensen 2 Ellen Hansen 3 Bent Christensen 4 Knud Thøger Jensen, Nr. Bratbjerg 5 Lars Chr. Olsen, Vejrgård 6 Erik Poulsen 7 Hermann Jensen 8 Henry Hage Jensen 9 Jens Vestergård Nielsen 10 Vagn Neessen 11 Vagn Mikkelsen 12 Kaj Grimstrup. Forreste række fra venstre: Christian Oxfeldt 2 Karen Hulmose 3 Ingrid Neessen 4 Erna Pedersen 5? Sørensen 6 Kis Nielsen 7 Marie Sørensen, St. Bratbjerg 8 Gerda Ditlevsen 9 Else Pedersen 10 Niels Sørensen 11 Jørgen Nielsen. 20 D Skolebillede med P. Storgaard Pedersen. Årstal og elevnavne endnu ikke identificeret. 20 E Skolebillede med P. Storgaard Pedersen. Årstal og elevnavne endnu ikke identificeret. 20 F Skolebillede fra G Skolebillede fra H Skolebillede fra I Skolebillede fra J Skolebillede fra K Skolebillede fra 1925 Forreste række nr. 3 fra højre, Jens Peder Jensen, Skuldbøl 3. række fra venstre. Nr. 2 Mette Jensen, Skuldbøl 11

12 20 L Hee Skole fotograferet ved kirkediget. Lærerne yderst til højre er fra oven: Førstelærer Henrik Chr. Henriksen Bent Filskov Else Poulsen. 20 M Hee Skole omkring 1910 Lærerinden midt i døren yderst til venstre er Else Poulsen. Til højre ses Christiane og Peder Storgaard Pedersen. Lige foran dem Christianes mor, Mariane Dybkjær. 20 N Hee Skole Af lærere ses til venstre vikar Regnar S. Bach. Bagerst til højre Stinne Andersen og foran Henrik Chr. Henriksen. 20 O Hee Skole Yderst til venstre lærerinde Else Poulsen. I døren lærer Ernst Jensen. Bagerst til højre førstelærer Peder Storgaard Pedersen, foran ham hans hustru Christiane og hendes mor Mariane. 20 P Hee Skole 6. og 7. klasse i Q Hee Skole 1. klasse i R Hee Skole S Skoleudflugt til Vennelyst omkring Kusk er Anders Oxfeldt... indleveret af Jens Oxfeldt... indsat i bind med ukendte for at søge navneoplysninger 21 Marianne Holgersen, Hvingel Født 1892 (Se også H.L.A. 704) 22 Galsgaard i Hvingel. (Høbrovej 19). En gammel gård, som har eksisteret siden 1660 erne Galsgårde i Hvingel omkring På billedet er der to ejendomme 22 A Lille Astrup i Hvingel B Nørremark, Høbrovej 21, Hvingel indsat i ringbind B 12

13 22 D Nygaard i Hvingel Hovervej set fra landevejen. Indtil 1970 hed vejen ned til baneoverskæringen Bredgade. 23 A Hovervej set fra landevejen. 23 B Holstebrovej i Hee by set fra syd mod nord. 23 C Hovervej omkring Med en storkerede, som i mange år var beboet, ud for Hovervej indleveret af Inga Storgaard 23 D Hee Manufakturforretning (Hovervej 16) bygget Her lejede Hee Vareindkøbsforening (senere Hee Brugsforening) butikken og drev den indtil Leder af butikken var husets ejer Abelone Brøde Holm. Den blev drevet videre som manufakturforretning i endnu 25 år i privat eje af Chr. Hansen Olesen af Elsa Borch.... Indleveret af Arne Jensen Stadilvej. 23 E Hee set fra R.A.G s tårn Fotograferet af Ernst Munck 23 F Hovervej set fra banen mod vest. Fotograferet omkring Forrest til venstre er afholdshotellet (Hovervej 18). Efter træerne ligger alderdomshjemmet Nissens Minde (Hovervej 14). I huset forrest til højre (Hovervej 31) boede ledvogteren, Simon Jensen. Ejendommen derefter må være revet ned i 1913, og jorden langs vejen blev udstykket i 3 parceller (Hovervej 25, 27 og 29). Der blev dog stadig drevet landbrug fra Hovervej 29 indtil omkring G Hee Kirkeby omkring Set mod vest fra krydset Ringkøbing Holstebro J.C. Christensensvej. Gavlen yderst til venstre er Hybenvej 3. Den næste gavl er Agersbækvej 1. Huset med gavlen i midten er J.C. Christensensvej 11 (nedrevet omkring 1996) og huset bagved er J.C. Christensensvej H Sognekort fra

14 Kortet viser også No sogn, da Hee og No på den tid var eet sogn. Landevejen fra Ringkøbing til Holstebro går væsentlig mere østligt, idet blandt andet den nuværende Heebro er en del af denne vej. Der er faktisk ingen bebyggelse på det sted, hvor Hee by ligger i dag, idet man dengang var bosat i Haelby. Voldbjerg er stadig at se som en firkantet borg. Kortet har tilsyneladende været brugt ved en senere lejlighed, idet der ved Voldbjerg er indtegnet den nye landevej, som først blev åbnet omkring år 1900, samt et stykke jernbane, som først blev anlagt I Billeder fra Hee. Prospektkort med forskellige motiver fra Hee. 1) Kirkebyen. 2) J.C.s hus, Kirken, Hee Afholdshotel fra vejen, afholdshotellets sal det fra vest. 3) stationen, Hovervej, J.C.s hus, Kirken. 4) Bjørnevej, J.C.s hus, Hovervej mod vest, stationsbygningen. 5) Præstegården set fra vest, skolen, Hovervej set fra jernbanen, stationen. 6) skolen og kirken. 23 J Billeder fra Hee sogn. 1) J.C.s hus omkring ) Hee station set fra vest ca ) Tog over Holstebrovej ved Voldbjerg før der kom viadukt. 4) Ned gennem Hovervej med nr. 7 yderst til venstre. Ca ) Hovervej 13 med træhandler Marius Nielsens butik. I forgrunden Marius og Methas døtre Elly og Irma 6) En storkerede ud for Hovervej 17 omkring K Hovervej set fra vest omkring 1960 Yderst til venstre Hovervej 11 med bageri og bageriudsalg, derefter Marius Nielsens træskohandel (som dog også solgte alt andet end træsko, hvilket isskiltet er et tegn på.) På venstre side, hvor bilerne holder, ligger Hee Vareindkøbsforening, og bag det i huset med balkon er postindleveringsstedet. Yderst til højre skimtes Holstebrovej 6. I nummer to hele hus på højre side ligger Hee s telefoncentral. Huset derefter med den hvide kant på gavlen er Manufakturforretningen. 23 L Et kig fra Hee mod syd ad Holstebrovej. Omkring 1908 Søndertoft Holstebrovej 75. I mindst 300 år indtil 1910 lå gården Søndertoft øst for Holstebrovej. Ejendommen skimtes til venstre i billedet. I 1910 blev gården flyttet vest for Holstebrovej, hvor Mogens Knudsen, som i 1902 havde opført Landbohjemmet Holstebrovej 100 / Hovervej 2, byggede et nyt stuehus. Huset på billedet blev lavet om til staldbygning. Vejen nederst i billedet er Bjørnevej. 14

15 23 M Hovervej mod vest set fra nr. 25 med Laust Rytter 23 N Hovervej mod vest 23 O Niels S. Andersen og Laurids Vagner kommer gående på Hovervej 23 P 8 fotografier fra forskellige steder i Hee Q 8 fotos. Bl.a. asfaltering af Skovvej og byggeri af Grævlingevej R 8 fotos fra Hee ca S 6 fotos fra Hee T 7 fotos fra Hee P 23 T fotograferet af Ernst Munck 24 Tingstenen. Er udhugget af lærer P. Storgård Pedersen, og opstillet ved Hee skole 25 Mindesten for J.C. Christensen. Står ved J.C.s hus. 26 Hee gamle skole. J.C. Christensensvej 24. Bygningen var skole fra 1741 til A Foto af et billede ( H. L. A. 803 ) af Haelby skole. Her er en omtale af maleren Vagn Storgård Pedersen. 26 B Sanddalkjær (Hovervej 63) Bygget i Tegnet postkort fra Det er Ejnar Trabjergs bedstefar, som har bygget møllen.... indleveret af Birgit og Ejnar Trabjerg 26 C Foto af Halby skole Foran Mette Marie og Ole Lauridsen (omkring 1915) 26 D Haelby Skole omkring Skolen blev nedlagt og eleverne flyttet til den nuværende skole i år Yderst til højre står førstelærer Peder Storgaard Pedersen. Til venstre i anden bagerste række står vinterlærerinden Margrethe Nielsen og ved siden af hende førstelærerens hustru, Christiane. 15

16 Fotograferet i skolegården op mod den sydlige mur. Bag dem var skolestuen. 27 Fra landevejen mod vest. Agersbækvej går til venstre og I.C. Christensensvej til højre. Huset mellem vejene var meget lille. Halvdelen ejedes af kommunen, og halvdelen var privat. Huset blev nedrevet i A Billede nordpå ad Holstebrovej gennem Hee 28 Hundesvang, Holstebrovej A Ejendommen Hundesvang (Holstebrovej 106) omkring Ejendommen nævnes første gang Marie (som var en søster til førstelærer P. Storgaard Pedersens hustru Christiane) og Niels Kristian Kjeldsen havde ejendommen fra 1907 til Manden ved tyren samt hestene er Niels Kristian. Kvinden oppe til venstre, samt yderst til højre på det nederste billede er Marie.... indleveret af Flemming Georgsen 28 C Hundesvang (Holstebrovej 106) omkring 1925 Yderst til højre står Marie, gift med Niels Kristian Kjeldsen. De havde ejendommen fra 1907 til indleveret af Flemming Georgsen... indsat i ringbind I 28 D Hundesvang set fra vest 29 J.C.s hus. Havehuset bag I.C.s Hus 30 J. C.s hus. 30 A J. C.s hus foto fra B Rotur på Stadil Fjord. J. C. Christensen sidder i midten af den højre båd. 30 C Bryllupsbillede fra Fotograferet i Borris. Brudeparret er Maren Lauridsen og Christian Christensen. Blandt gæsterne ses ved siden af brudgommen, hans mor Karen Kirstine, hans far J. C. Christensen, hans søster Karen og hendes mand Jørgen Jensen (sognepræst i Hee) 16

17 31 Hee skole 31 A Hee Skole omkring Skolen er da 10 år gammel og bestod kun af denne bygning. Den indeholdt både skole for omkring 110 børn (de 5 fag vinduer fra venstre), samt førstelærens bolig (de 4 fag vinduer fra højre.) Børnene foran er førstelærer Peder Storgaard Pedersens, hvoraf den mindste er sønnen Olaf. Foran lærerboligen står skolens vandpumpe.... indleveret af Inga Storgaard 32 Hee Kirke med mange billeder af interiøret. 32 A Hee Kirke omkring 1910 med sognepræst Jørgen Hansen Jensen. 32 H 25 gode år med vestjyske menigheder Pastor Erik Bruun og hustru, Bente... indsat i ringbind G 32 I Præstens travle dag med Erik Bruun 33 Vennelyst. Hvingelvej 20 Tidligere et søgt udflugtsmål. 33 A Udflugtsdag til Vennelyst 34 Sønderbygård. Holstebrovej 71 Fra omkring år På billedet ses sognefoged Mourits Jensen, hans hustru Maren Bolette, samt datteren Mette. 34 A Sønderbygaard (Holstebrovej 71) Oprindelig stammer navnet fra en gård (Voldbjergvej 31) og kan føres tilbage til På et tidspunkt er denne ejendom delt op i to, og da det meste jord fulgte med ejendommen, Holstebrovej 71, blev det også denne ejendom, som beholdt navnet. 35 Historisk sognekort. Billede fra 1923 i ramme. På Billedet er portrætter af præster og lærere fra 1868 til 1923, samt billeder af skoler og kirke.... indleveret af Gerda Slots. 36 Broen over Hover Å i Bratbjerg. Omkring Set mod syd. 17

18 Broen blev blandt andet brugt af landmændene i og omkring Bratbjerg, når de leverede mælk til Trekløver mejeri i Heager. Vejen gik fra Hovervej, gennem ejendommen St. Bratbjerg (Hovervej 66) ned over skrænten, over åen og videre, hvor den ramte vejen, Heebro. Christa Rindom oplyser, at broen har eksisteret på dette sted indtil først i 1970 erne. Gården på den modsatte side af åen er Øster Grimstrup i No.... indleveret af Christa Rindom 36 A Tegning af broen over Hover Å ved St. Bratbjerg. 37 Østergaard (Holstebrovej 107) Hans, Poul, Christen, Jørgine og Marie foran gården. 37A Familien Østergaard Poulsen. Bagerst fra venstre: Kirstine (1878), Poul (1876), Maren (1891), Hans (1880). Forrest fra venstre: Jørgine (1882), Lovise (1889), Christen, Laura (1887), Marie (1884). Moderen Maren døde i barselsseng da hun fødte Maren.... indsat i ringbind 1 37 B Østergaard (Holstebrovej 107) omkring Hans Østergaard overtog ejendommen efter sin far Christen Østergaard i Ret hurtigt derefter opførte han de nye lade- og staldbygninger, som ses på billedet. Fra venstre: Louise, et røgterpar, Christen Østergaard og Hans. Foran to hjorddrenge. 38 Familien Storgård Pedersen fotograferet uden for Hovervej A Fotos af familien Storgaard Pedersen.... indsat i ringbind H (3) 39 Olaf Storgård med sin moder Nicoline, datteren Minna, hustruen Joa og broderen Vagn. 40 Billede i ramme af Peder Storgård Pedersen, som var lærer ved Hee skole fra 1892 til , 39 og 40 er indleveret af Minna Storgård. 40 A Førstelærer ved Hee Skole 1892 til 1926 Peder Storgaard Pedersen fotograferet kort før sin død i

19 40 B Annonce i Holstebro Dagblad 1891 I teksten står der: Ledige skolelærerembeder. Embedet som skolelærer i Haelby og kirkesanger ved Hee kirke bliver ledigt til 1. januar Indtægterne er opgivet således: 8 tønder rug og 5 tønder 7 skæpper byg in natura. 19 tønder 2 skæpper byg efter kapiteltakst. For smårendsel 2 tønder 4½ skæpper byg efter kapiteltakst. Legatrente 8 kr., kirkesangerløn 20 kr. og som kirkebyens skolelærer 30 kr., skolepenge ca. 85 kr., offer og assidentser ca. 250 kr., anordningsmæssig bolig og brændsel. En jordlod på 5½ td. land ager og 2½ td. land eng er bortforpagtet til 1. maj 1892 for noget over 200 kr., men vil for fremtiden kunne give en større indtægt. Ansøgninger om dette embede indgives til biskoppen i Ribe inden 24. december i dette år. Ansat blev Peder Storgaard Pedersen... indleveret af Inga Storgaard 40 C Billedserie med Christiane og Peder Storgaard Pedersen. Førstelærer i Hee fra 1892 til Han fik bygget huset Hovervej 3 i Her havde hans søn Vagn en frisørsalon i den østlige ende. Peder Storgaard Pedersen forskede meget i Hees historie. Han har været medstifter af Ringkøbing Museum og flere foreninger i Ringkøbing amt, og har skrevet flere bøger. Desuden har han hugget teksten til TINGSTENEN, som står ved Hee skole.... indleveret af Inga Storgaard 40 D Afgangseksamen for Peder Storgaard Pedersen... indleveret af Inga Storgaard 40 E Peder Storgaard Pedersen Forskellige artikler. 41 Signe og Jens Mikkelsen Bak, Nr. Bratbjerg (Hovervej 75). De overtog Nr. Bratbjerg efter Jens forældre i 1907 og solgte i Jens Bak har efterladt sig flere håndskrevne beretninger om egnen omkring Bratbjerg og Hee fra 1885 til Disse findes i Hee lokalhistoriske arkiv.... indleveret af deres barnebarn Jens Bak 42 Peder Jepsen fotograferet i No grusgrav. Peder Jepsen boede Hovervej 43 og er morfar til Birgit Trabjerg. 43 Billede fra kongebesøget i

20 44 Pastor Jørgen Jensen og hustru Karen. Præstepar i Hee indleveret af Birgit Trabjerg Ringgaden Billedserie hvor Hee Brugsforening hylder beboere, som har været medlem i 50 år I På det store billede fra venstre: Uddeler Ernst Munck, tidligere formand Thorkild Jeppesen, tidligere formand Anders Nielsen samt formanden på det tidspunkt Herluf Bjerregaard. På det mindre billede med kryds nederst i venstre hjørne, hvor alle er samlet: Stående fra venstre Andreas Sahl, Mary Sahl, Gunnar Toft, Marie Hansen, Dagny Toft, Albine Oxfeldt, Karen Margrethe Bak, Anders Nielsen, Thorvald Jensen, Karl Verner Nielsen, Thorkild Jeppesen, Richard Graakjær. Siddende fra venstre: Karen Andersen, Sidsel Poulsen, Mathilde Bjerg, Elisabeth Roed, Ingeborg Gjelstrup, Hilda Ditlevsen, Kathrine Nielsen, Astrid Pedersen, Olga Mortensen, Ejnar Aas. Forrest uddeler Ernst Munck, formand Herluf Bjerregaard. 45 A Hee Vareindkøbsforening (senere Hee Brugsforening) Hovervej 21. Billedet er fra omkring B Hee Vareindkøbsforening senere Brugsforening Hovervej 21. Kort efter den blev bygget i C Hee Vareindkøbsforening omkring Personerne er: Uddeler Mads Madsen med hustru og barn. En tjenestepige samt sandsynligvis 3 ansatte i butikken. 45 D Hee Vareindkøbsforening = Hee Brugsforening. (Hovervej 21) 1) kort efter opførelsen i ) omkring 1908 efter opførelse af et nyt pakhus 3) 1915 med en tilbygning til højre fra ) 1928 med omforandring af privatboligen (den østre halvdel af huset), den nye tilbygning i vest, særskilt indgang samt nye butiksvinduer. 5) omkring 1950, på baldakinen kan ses navnet Hee Vareindkøbsforening 6) ca E Billeder fra jul og fastelavn Sypiger på Kirstine Lauridsens systue Hovervej 12, hvor der samtidig var 20

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Arkivet i Gylling Giver?

Arkivet i Gylling Giver? Arkivalier 27.2.2014 Originalfoto + kopi af Hou Station 1884 1 film fra Bjørnkjær 1946 Diverse digitale fotos fra Bjørnkjær og Strandkroen 1936-1950 Paul Timms erindringer fra Bjørnkjær 12 hæfter 12 årgange

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Giver: Tove Hessellund. Giver: Henning Jensen

Giver: Tove Hessellund. Giver: Henning Jensen Arkivalier 30.4.2014 Vagn og Valborg Jensen Halling Østergaard Lommebøger, skudsmålsbøger, indtegningsbevis, breve, billeder, eksamenspapirer, skøder, sange, skolebog, avisudklip, billede Halling Østergaard

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen.

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Inger Nielsen, Dybvadsrække, husassistent, tilflytter 1930/31/12 Marie madsen, Urup, husasistent, tilflyttet

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Alslev Brugs 1898-2012

Alslev Brugs 1898-2012 1 Det var en gruppe fremsynede Alslev-Hostrup folk, der i 1897 med førstelærer H.P.H. Novrup (1861) som formand, stod bag etableringen af en vareindkøbsforening, som skulle betjene indbyggerne i dobbeltsognet

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere