LOKALHISTORISK ARKIV I HEE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALHISTORISK ARKIV I HEE."

Transkript

1 LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee. OPBYGNING AF ARKIVET: Alt materiale arkiveres nummereret med så megen tekst som det er muligt, og så vidt det er muligt, vil det forreste ord i teksten være det centrale materialet omhandler. Materialet arkiveres i følgende grupper: BILLEDER..NUMMER OFFENTLIGE INSTITUTIONER SKØDER M.V FORENINGER FORRETNINGER ENKELT PERSONER TIDSSKRIFTER BØGER BESKRIVELSER FRA EGNEN STØRRE EFFEKTER DIVERSE. BL.A. TING, SOM IKKE ER HJEMMEHØRENDE I HEE Materialet bliver mærket: H.L.A. (Hee Lokalhistoriske Arkiv) + nummer på første side nederst til venstre, eller ved en indlagt seddel. Se også materialet i Indskannede billeder. Her er flere billede, som ikke findes i arkivet Ernst Munck (arkivar) 1

2 BILLEDER Se desuden billeder i ringbindet (indskannede billeder) og medfølgende tekst på computeren. Det er billeder, som er brugt i forbindelse med udgivelsen af den lyse den blanke. 0 Kaj Munk holder foredrag i Hee præstegård i sommeren 1942 eller Mødet var arrangeret af sognepræstens søn, John Sørensen og drejede sig naturligt nok om krigssituationen fortæller en af deltagerne Kr. Susgaard fra No. 0 A Hee præstegård omkring 1920 Personerne på billedet er pastor Skjoldborg med sin familie. Han var præst i Hee fra 1916 til Ringridning i Hvingel år Genforeningsstenen som står på Hvingelvej i Hvingel. 3 Voldbjerg Pogeskole 1939 Bagerst tjenestepigen Martha Slot lærerinden Sidsel Simonsen 2. bagerst: Valborg Neessen - Gudrun Kærgaard Aksel Neessen Hugo Kjelsholm - Leo Lauridsen - Karen Holm 2. forrest: Leif Slot Alice Jeppesen Edith Rohde Oda Rabæk - Ella Damgård - Sonja Madsen. Forrest: Laurids Enevoldsen - Arne Madsen Ove Rohde 3 A Voldbjerg Pogeskole omkring 1915 Yderst til venstre enelærerinden Sidsel Simonsen. Pigen yderst til højre var ung pige i huset, men hjalp også lidt til med undervisningen, dog mest gymnastik. 3 H Hvingel Skole I Hvingel Skole Gården Søndertoft som ejedes af Anna og Christian Jørgensen. Nu er ejendommen delt op i 2... Holstebrovej 75 og Kirkestien 1 4 A Maleri fra 1933: Hans Peder Nielsen, Søndertoft, driver med en flok køer på den nuværende Bjørnevej. De er på vej mod vest ud for (Bjørnevej 5) 2

3 5 Træhandel ved Marius Nielsen Hovervej 13 med døtrene Irma og Elly. Irma blev gift med Sigfred Hansen, søn fra Foldager, de havde ejendommen Birkkjærvej 6.. Elly blev gift med Marius Pedersen, graver ved Hee kirke Holstebrovej set fra syd mod nord. 1. gård på venstre hånd, Anton Kolby Holstebrovej 71, derefter 73 og Søndertoft til sidst det gamle mejeri. Sandsynligvis fra omkring år Gymnastik i Hee ca Lederen er Chr. Jørgensen, Søndertoft 1.? 2. Preben slots 3.? 4.? 5. Henry Christensen 6.? 7.? 8.? 9.? 7 A Pigegymnastikhold i Hee sommeren 1944 (navne findes på billedet)... indsat i ringbind H (2) 7 A1 Unge piger fra Hee bruger fritiden til skolekøkken (Navne findes på billedet)... indsat i ringbind H (2) 7 B Fodboldhold fra Hee C Fodboldhold fra Hee omkring taget på Tim stadion. Bagerst fra venstre: Svend (Sjællænder) Pedersen, Niels Pedersen, Hans Binas, Sigfred Hansen, Holger Svendsgaard. Midterrække: Peder Pedersen, Jens Møller Pedersen, Jens (Ø) Jensen. Forrest: Thorvald Madsen, Christen Gadgaard, Laurids Færge. Svend Pedersen blev landmand i No.. flyttede som pensionist til Hee. Niels Pedersen og Peder Pedersen er brødre og har boet hele livet i Hee. Hans Binas mejerist på Trekløver mejeri i Heager.. boet på Uldenhede siden 1967 Sigfred Hansen blev landmand i Lilkjær.. boet hele livet i Hee. Holger Svendsgaard fra Tim.. var mejerist på Hee mejeri. Jens Møller Pedersen landmand i Hee. Jens Ø murersvend hos Erling Jeppesen i Heager.. svoger til Niels og Peder. Thorvald Madsen landmand i Hee. Christen Gadgaard svoger til Sigfred Hansen. Laurids Færge medhjælper på ejendommen Ølstoft.... indsat i ringbind H (2) 8 Ølstoft Hovervej 56 omkring år A omkring år B Ølstoft (Hovervej 54) omkring På billedet ses Anna og Kristian Jørgensen, der i 1946 flyttede til Søndertoft 3

4 (Holstebrovej 75), som de havde i hen ved 50 år. 8 C Større maleri. 8 H Egon Brågård sælger Hee Dyrepark. Avisartikel... indsat i ringbind D 9 Mindesten for I.C.Christensen. Står ved I.C.s hus på Holstebrovej 10 Jernbaneoverskæringen over Holstebrovej ved Voldbjerg, hvor der nu er viadukt. Billedet er taget fra syd mod nord.... Indleveret af Kirsten Voldbjerg Sørensen, Reberbanen A Den gamle smedje i Heager set fra syd. (Heagervej 2) Fra venstre: Frede Noesgaard smedemester Jens Christian Madsen Noesgaard Karen Marie Noesgaard Villiam Noesgaard.... Indleveret af Aase Ditlevsen Ringkøbing. 10 B Den gamle smedje i Heager set fra vest. Genopbygget efter brand i 1900 af Jens Kristian Madsen Noesgaard solgte han til smed Peder Lauridsen Bitsch. Herefter overtog smed Noesgaard den igen fra 1911 til Her overtog smed Carl Lorenzen smedjen, han solgte den videre til smed Jens Christian Nielsen Kielsholm i (gift ind i Noesgaard familien). I 1948 solgte han smedjen til Kristian Kirkegaard Jensen, han solgte den videre til Sivert Back og Thorvald Christensen i Herefter overtog Sigurd Noesgaard sit fødehjem i Overlejligheden beboes af Anders Ditlevsen med familie.... indleveret af Aase Ditlevsen 10 C Stuen i Trekløver Mejeri med bestyrerfamilien. Fra venstre; hustruen Elisabeth, Valborg, Alf, Karen Marie, mejeribestyrer Jens Jørgensen. På gulvet foran; Ingrid (gift Noe), Frode.... indleveret af Ingrid Noe 10 D Stuen i Trekløver Mejeri Fra venstre mejeribestyreren hustru Elisabeth, stationsforstander ved Hee station Christensen, Jens Bjerg Thomsen, mejeribestyrer Jens Jørgensen, Chr. Sørensen Voldbjerg og hustru Stine, Anna Bjerg Thomsen, stationsforstanderens hustru Maren Christensen. 4

5 ... indleveret af Ingrid Noe 11 Indvielse af Gravlunden i Esbjerg. En mindepark for omkomne fiskere. Bagerst fra venstre Chr. Ledgaard Nielsen, Holmsland, Knud Nielsen, Stadil, Christen Voldbjerg Sørensen, Hee. På den anden side af monumentet ses fiskeriforeningsformand Jens Simonsen Christensen. 11 A Forreste række fra venstre Anders Kjeldsen direktør Asmussen P. Ravnsbjerg Knud Nielsen, Stadil. Bagerste række Chr. Sørensen, Voldbjerg apoteker Gerd Andersens far, Ringkøbing, som døde i Billedet er fra omkring B Fra venstre Søren Clausager Anders Mortensen Chr. Sørensen, Voldbjerg dommer Grum- Shwensen, Ringkøbing 11 C Forrest til venstre redaktør Nielsen og frue Amtmand Karberg og frue Bagerst: Andreas Christiansen Jens Nederby -? - Chr. Sørensen, Voldbjerg. 11 D Polske arbejdspiger som sandsynligvis har arbejdet på Voldbjerg. 11 E 11 F Konfirmander i Ringkøbing valgmenighed hos præsten Clausen Bagge. Mellem konfirmanderne Carl?? 11 G Vinterbillede taget vest for Voldbjerg i Alle billederne G er indleveret af Kirsten Voldbjerg Sørensen Konfirmationshold foran Hee præstegård med sognepræst Johannes Sørensen, hans kone Benedikte, sønnen John og datteren Vera. Desuden i bagerste række nr. 1 fra venstre Alfred Jeppesen, nr. 3: Johannes Andersen Midterste række nr. 1 fra venstre: Johanne Pedersen (Gift Noesgård), yderst til højre: Thomas Vestergård. Nederste række nr. 1 fra venstre: Stine Hvoldal (gift Andersen), nr. 2: Sofie Andersen, nr. 2 fra højre: Marianne Christensen. Billedet er fra april 1927 og er indleveret af William bak, Holstebro. Farbror til Jens Bak, Grævlingevej 19 5

6 12 A Konfirmander Præsten er Jørgen Hansen Jensen. Ved siden af ham hustruen Karen, som var datter af J.C. Christensen.... indsat i ringbind N 12 B Konfirmationshold ( ?) Præsten Johannes Sørensen, datteren Vera, hustruen Benedikte og sønnen John. 12 C Konfirmationshold D konfirmationshold E Konfirmationshold med pastor Sørensen 13 Luftfoto af gården???? Billedet er taget af Sylvest Luftfoto, Hillerød. Har været indrammet af glarmester K. Bang Jensen, Ringkøbing 14 Avisbillede af Hee station da man åbnede den som et billetsalgssted den 17. maj 1875, samt nogle afskrifter fra Struer dagblad 1902 og 1903 Ventesalen er et styrehus fra et strandet hollandsk skib, som lå ud for Holmsland. Efter man havde bygget den nye stationsbygning i 1902, blev dette styrehus flyttet om til ejendommen Veronika (Hovervej 37), som en tilbygning nordøst på huset, og som sådan virkede det som køkken til en lejlighed i husets østlige ende indtil 1950 erne. På billedet ses ledvogter og brevsamler Simon Jensen. Han boede i huset, der ses bagved (Hovervej 33), som var ledvogterhus og D.S.B.s tjenestebolig indtil indsat i ringbind A 14 A Hee Station omkring På billedet ses den første stationsmester ved Hee station, Søren Lauridsen Christensen, som var stationsmester fra omkring 1904 til han i 1931 gik af som 70årig.... indleveret af Signe Vang 14 B Hee Station ca Stationen set fra vest med pakhuset yderst til højre og tømrermester Niels Peter Jeppesens vindmølle i baggrunden.... indsat i ringbind A 14 C Hee Station omkring Stationen var indtil omkring 1970 med to spor. Desuden ses på billedet et vigespor for 6

7 af- og pålæsning af gods. Personen til venstre er overportør M. C. Madsen som boede Ringgaden 16. Personen i midten er stationsmester Søren Lauridsen Christensen.... indsat i ringbind A 14 D Hee Station meget kort efter den blev opført i 1902, men dog alligevel så lang tid efter, at flaget er nået at blive slidt. I baggrunden kan ses det meget benyttede vigespor, som Hee og Hover kommuner delte anlæggelsesudgifterne til. Det blev anlagt i Personen på billedet må være stationsmester Søren Lauridsen Christensen.... indleveret af Signe Vang... indsat i ringbind A 14 c 2 billeder af tomten efter ledvogterhuset ved Voldbjerg. 14 E Landmænd og heste linet op på jernbaneterrænet ved Hee station.... indleveret af Annelise Rejkjær. 15 Skolebillede fra Hee taget mellem 1900 og 1920, da det er med de gamle vinduer og dermed med skifertag, som blev ombygget i 1920erne. Personerne ukendte. 16 Ukendt hus. 17 Soldaterbillede med ukendte personer. 18 Konfirmander i Hee præstegårds have, med sognepræst Johannes Sørensen og hustru Benedikte med sønnen John mellem sig. Omkring 1923 I bagerste række nummer 4 fra højre er Jens Chr. Christensen, barnebarn af I.C. 2. bagerste række nr. 1 fra venstre: Gunnar Meldgård, nr. 3: Hedvig Poulsen, nummer 4: Metha Mortensen (senere gift med tømrermester Thorkild Jeppesen) nummer 6: Dagny Højbjerg (datter af murermester Højbjerg.), nr. 7: Agnethe Bro (gift Christiansen) 2. række yderst til højre Anne Marie Pedersen, (6 år ældre søster til vognmand Juel Pedersen), nr. 2 fra højre: Helga Vind (gift Nordestgård) 18 A Konfirmationsbillede fra Bagerste række yderst til højre: Søren Christensen, Nørgård. Forreste række nr. 7 fra venstre Maren Østergård Andersen, Vesterkjær. Yderst til højre John Sørensen og bag ham hans far sognepræst Johannes 7

8 Sørensen. 18 B Konfirmationsbillede med sognepræst Johannes Sørensen. Konfirmanderne ukendte????? 18 C Konfirmation 1925 med sognepræst Johannes Sørensen. Forreste række til venstre nr. 1 Sidsel M. Nielsen (gift Mogensen, Lilkjærvej 11) 2. række fra venstre nr. 4 William Noesgaard. 18 I Konfirmander fra 1943 mødes 50 år senere. 19 Hee skole omkring Bagerst til højre lærer P. Storgård Pedersen Det samme billede som 20 M fra se dette 19 A Hee skole sandsynligvis fra 1914 med lærer Filskov til venstre ved døren. Til højre i 4. bagerste række lærer Storgård Pedersen ved siden af sin hustru, Kristiane og yderst Kristianes mor, Mariane Dybkjær. Bag dem lærerne Else Poulsen og Eline Nielsen Bagerste række fra venstre nr.1: Peder Mortensen, nr. 7: Poul Skjoldborg 2. nr. 4: Ole Storgård Pedersen, nr. 6: Kristen Hansen (Foldager), nr. 3 fra højre: Sigfred Astrup 3. bagerste nr. 2 fra venstre: Laurids Nielsen (Vestergård) 4. nr. 3 fra lærer Storgård: Viggo Andersen (gift med lærer Stine Andersen) Bagerste pigerække fra venstre nr.1: Marie Astrup, nr. 3: Gusta eller Maren Mortensen, nr. 7: Marie Jensen (gift Bro), nr. 8: Anna Mortensen, nr. 9: Dorthea Hansen (gift Pedersen), nr. 10: Inger Mortensen, nr. 7 fra højre: Kirsten Iversen, nr. 4: Margrethe Bro, 2. bagerste pigerække fra venstre nr.1: Stinne Iversen, nr. 2: Marianne Kristensen, nr. 4: Gusta Lauridsen, nr. 5: Gerda Mortensen, nr. 10: Karen Andersen, nr. 12: Nina Andersen, nr. 14: Anna Skjoldborg, nr. 15: Metha Mortensen, nr. 16: Olga Andersen, nr. 17: Dagny Højbjerg, nr. 19: Sine Christensen (gift Jensen), nr. 22: Helga Nielsen, nr. 24: Sidsel Snogdal (gift Poulsen) 2. forreste række fra venstre nr. 2: Dagny Sandal, nr. 3: Klara Nielsen (gift Vestergård), nr. 6: Valborg Andersen, nr. 8: Anna Christensen (gift Oxfeldt), nr. 9: Dagny Andersen, nr. 10: Kirsten Graversgård, nr. 11: Nanna Mortensen, nr. 12: Stinne Snogdal, nr. 13: Ester Bak, nr. 14: Frida Jensen. Forreste række fra venstre nr. 4: Maren Bjerg, nr. 6: Ane Bjerg, nr. 8: Rigmor Toft, nr. 9: Maren Bak, nr. 11: Cecilie Meldgård, nr. 1 fra højre: Hedvig Poulsen, nr. 2: Maren 8

9 Hedegård 19 B Hee skole omkring 1916 med lærer Filskov og hans søn bagerst midt i billedet lige foran ham til venstre lærer Else Poulsen, til højre Anna Eleonora Pontoppidan, mellem disse sandsynligvis vinterlærerinde Ane Marie Korsholm. Yderst til højre i 3. række står førstelærer Peder Storgård Pedersen ved siden af sin hustru, Christiane og hendes mor, Mariane Dybkjær. I 5. række yderst til højre sandsynligvis vinterlærerinde Eline Nielsen. De fleste elever er de samme som på 19 A. 19 C Mappe med forskellige skolebilleder 19 D Hee skole omkring 1913 med flere af de samme lærere og elever som nævnt på 19 A 20 Konfirmander fotograferet ved Hee præstebolig med sognepræst J.P.K. Skjoldborg. Omkring bagerste række fra venstre nr.1: Dagmar Sandal, nr. 5: Stinne Nielsen, nr. 1 fra højre: Cecilie Meldgård 2. nederste række nummer 5 fra venstre Olga Andersen (gift Mortensen), nr. 7: Helga Nielsen (gift Vestergård), nr. 8: Margrethe Bro, nr. 9: Anna Skjoldborg, nr. 1 fra højre: Karen Vind (gift Christensen) 1. række nr. 4 fra venstre: Thorvald Bøndergård. 20 A Hee Skole Øverste række fra venstre: 1 Peder Vestergård Nielsen 2 Kaj Jensen 3 Johannes Jensen 4 Marius Ditlevsen 5 Anders Jensen, Bratbjerg - 6 Svend Erik Lauridsen 7 Kaja Lauridsen 8 Jonna Nielsen, Meldgård 9 Edna Jensen 10 Edith Hage Jensen 11 Anna Rigmor Nielsen, Meldgård 12 Ane Bjerg (Gift Christensen) 13 Edith Jeppesen 14 Alma Hvoldahl Anden øverste række fra venstre: 1 Lærer Madsen 2 Anders Jensen 3 Vagn Juelsgård 4 Chr. Peder Ditlevsen 5 Søren Vestergård, Sønderkær 6 Åge Hansen, Foldager 7 Vilhelm Lauridsen 8 Åge Skuldbøl 9 Mary Pedersen 10 Elly Pedersen 11 Tinne Haurits 12 Lilly Rasmussen 13 Eva Lauridsen 14 Poul Pedersen 15 lærerinde Kristine Thordal Nielsen (gift Andersen) Tredje øverste række fra venstre: 1 Peder Nielsen, Meldgård 2 Erhardt Bøndergård Jensen 3 Jesper Christensen, Færgegården 4 Peder Pedersen 5 Svend Åge Poulsen 6 Johannes Jespersen 7 Jytte Madsen 8 Ingrid Marie Mortensen (gift Jensen) 9 Gerda Mortensen (gift Slots) 10 Maren Knudsen 11 Gudrun Hansen 12 Gunhild Strandgård 13 Frida Neessen. 9

10 Fjerde øverste række fra venstre: 1 Verner Mikkelsen 2 Per Jensen, Nr. Bratbjerg 3 Jørgen Jensen Skuldbøl 4 Laurids Jensen Skuldbøl 5 Jens Erik Neessen 6 Arne Søe Plougsgård 7 Martin Jeppesen 8 Grethe Nielsen 9 Stinne Jeppesen 10 Ester Jeppesen 11 Maja Kjærgård 12 Jens Jørgen Andersen, Vesterkjær 13 førstelærer H. C. Henriksen. Femte øverste række fra venstre: 1Villy Pedersen 2 Niels Pedersen 3 Martin Vestergård, Sønderkjær 4 Karen Thuesen 5 Ester Hulmose 6 Gudrun Rølle Andresen 7 Grethe Mikkelsen (gift Lauridsen) 8 Ellen Mikkelsen 9 Magda Bøndergård 10 Anna Christensen, Bratbjerg 11 Helga Vestergård, Sønderkjær. Anden nederste række fra venstre: 1 Erna Hulmose 2 Inger Agnethe (Søster) Jensen 7 Henry Pedersen 3 Johanne Holm - 4 Else Andersen 5 Åse Ditlevsen 6 Børge Pedersen Bøndergård 8 Svend Rølle Andresen 9 Verner Larsen 10 Karl Chr. Larsen 11 Søren Sørensen, St. Bratbjerg 12 Maren Toft 13 Emmy Jensen 14 Johannes Mortensen. Forreste række fra venstre: 1 Inga Rabjerg 2 Svend Opstrup Andersen 3 Henry Larsen 4 Jens Vestergård Nielsen 5 Henry Hage Jensen 6 Edna Jeppesen 7 Gerda Ditlevsen 8 Olga Jeppesen 9 Karen Margrethe Juelsgård 10 Gerda Mikkelsen 11 Else Pedersen.... indleveret af Gerda Slots. 20 B Konfirmationsbillede fra Hee Bagerst til højre Olaf Storgård Pedersen. Til venstre sognepræsten J. K. P. Skjoldborg.... indleveret af Minna Storgård. 20 C Skolebillede fra Hee skole 1943 Bagerste række fra venstre: 1 Birthe Bro Jeppesen 2 Gerda Larsen 3 Hans Vagner, Sandalkjær 4 Villy Pedersen - 5 Tove Christiansen 6 Gerda Mikkelsen 7 Henry Jensen 8 Henry Larsen 9 Kirsten Jensen, Nr. Bratbjerg 10 Anna Vagner, Sandalkjær 11 Stinne Christensen, Færge 12 Poul Christensen 13 Børge Larsen. Anden øverste række: 1 Ester Poulsen 2 Eva Christiansen 3 Maren Toft 4 Valborg Neessen 5 Ane Bjerg 6 Inge Rabjerg 7 Børge Pedersen 8 Aksel Neessen 9 Svend Åge Poulsen 10 Anna Rigmor Nielsen, Meldgaard 11 Inger Agnethe Pedersen 12 Gudrun Kjærgård 13 Jesper Christensen, Færge 14 Verner Larsen 15 lærer Jens E. Gam 3. øverste række: 1 Rosa Jensen 2 Anne Marie Andersen 3 Magda Bøndergård 4 Anna Christensen 5 Karen Margrethe Juelsgård 6 Emmy Jensen, Bredemærsk 7 Sonja Madsen, Voldbjerg Mølle 8 Martin Vestergård, Sønderkjær 9 Leo Lauridsen 10 Søren Sørensen, St. Bratbjerg 11 Erik Roed 12 Marius Ditlevsen 13 Anders 10

11 Sørensen 14 Olga Jeppesen 15 Helga Vestergård, Sønderkjær 16 Førstelærer H. C. Henriksen 4. øverste række: Lærerinde Else Poulsen 2 Niels Pedersen 3 Arne Madsen 4 Svend Andersen 5 Ruth Jensen 6 Grethe Mikkelsen 7 Gerda Nielsen, Meldgård 8 Ellen Mikkelsen 9 Karen Thuesen 10 Inga Jensen 11 Edna Jeppesen 12 Ester Hulmose 13 Villy Pedersen 14 Peder Vestergård Nielsen 3. nederste række fra venstre: 1 Karen Andersen 2 Stinne Vagner 3 Vera Mortensen 4 Tove Jensen 5 Gerda Juelsgård 6 Gunhild Jensen 7 Anna Oxfeldt 8 Ella Nielsen Damgård 9 Ruth Nielsen Damgård 10 Tove Jeppesen 11 Grethe Mikkelsen 12 Ketty Danielsen 13 Inger Jørgensen 14 Henry Bøndergård 15 Lærerinde Stine Andersen med Grethe. 2. nederste række fra venstre: Elna Hage Jensen 2 Ellen Hansen 3 Bent Christensen 4 Knud Thøger Jensen, Nr. Bratbjerg 5 Lars Chr. Olsen, Vejrgård 6 Erik Poulsen 7 Hermann Jensen 8 Henry Hage Jensen 9 Jens Vestergård Nielsen 10 Vagn Neessen 11 Vagn Mikkelsen 12 Kaj Grimstrup. Forreste række fra venstre: Christian Oxfeldt 2 Karen Hulmose 3 Ingrid Neessen 4 Erna Pedersen 5? Sørensen 6 Kis Nielsen 7 Marie Sørensen, St. Bratbjerg 8 Gerda Ditlevsen 9 Else Pedersen 10 Niels Sørensen 11 Jørgen Nielsen. 20 D Skolebillede med P. Storgaard Pedersen. Årstal og elevnavne endnu ikke identificeret. 20 E Skolebillede med P. Storgaard Pedersen. Årstal og elevnavne endnu ikke identificeret. 20 F Skolebillede fra G Skolebillede fra H Skolebillede fra I Skolebillede fra J Skolebillede fra K Skolebillede fra 1925 Forreste række nr. 3 fra højre, Jens Peder Jensen, Skuldbøl 3. række fra venstre. Nr. 2 Mette Jensen, Skuldbøl 11

12 20 L Hee Skole fotograferet ved kirkediget. Lærerne yderst til højre er fra oven: Førstelærer Henrik Chr. Henriksen Bent Filskov Else Poulsen. 20 M Hee Skole omkring 1910 Lærerinden midt i døren yderst til venstre er Else Poulsen. Til højre ses Christiane og Peder Storgaard Pedersen. Lige foran dem Christianes mor, Mariane Dybkjær. 20 N Hee Skole Af lærere ses til venstre vikar Regnar S. Bach. Bagerst til højre Stinne Andersen og foran Henrik Chr. Henriksen. 20 O Hee Skole Yderst til venstre lærerinde Else Poulsen. I døren lærer Ernst Jensen. Bagerst til højre førstelærer Peder Storgaard Pedersen, foran ham hans hustru Christiane og hendes mor Mariane. 20 P Hee Skole 6. og 7. klasse i Q Hee Skole 1. klasse i R Hee Skole S Skoleudflugt til Vennelyst omkring Kusk er Anders Oxfeldt... indleveret af Jens Oxfeldt... indsat i bind med ukendte for at søge navneoplysninger 21 Marianne Holgersen, Hvingel Født 1892 (Se også H.L.A. 704) 22 Galsgaard i Hvingel. (Høbrovej 19). En gammel gård, som har eksisteret siden 1660 erne Galsgårde i Hvingel omkring På billedet er der to ejendomme 22 A Lille Astrup i Hvingel B Nørremark, Høbrovej 21, Hvingel indsat i ringbind B 12

13 22 D Nygaard i Hvingel Hovervej set fra landevejen. Indtil 1970 hed vejen ned til baneoverskæringen Bredgade. 23 A Hovervej set fra landevejen. 23 B Holstebrovej i Hee by set fra syd mod nord. 23 C Hovervej omkring Med en storkerede, som i mange år var beboet, ud for Hovervej indleveret af Inga Storgaard 23 D Hee Manufakturforretning (Hovervej 16) bygget Her lejede Hee Vareindkøbsforening (senere Hee Brugsforening) butikken og drev den indtil Leder af butikken var husets ejer Abelone Brøde Holm. Den blev drevet videre som manufakturforretning i endnu 25 år i privat eje af Chr. Hansen Olesen af Elsa Borch.... Indleveret af Arne Jensen Stadilvej. 23 E Hee set fra R.A.G s tårn Fotograferet af Ernst Munck 23 F Hovervej set fra banen mod vest. Fotograferet omkring Forrest til venstre er afholdshotellet (Hovervej 18). Efter træerne ligger alderdomshjemmet Nissens Minde (Hovervej 14). I huset forrest til højre (Hovervej 31) boede ledvogteren, Simon Jensen. Ejendommen derefter må være revet ned i 1913, og jorden langs vejen blev udstykket i 3 parceller (Hovervej 25, 27 og 29). Der blev dog stadig drevet landbrug fra Hovervej 29 indtil omkring G Hee Kirkeby omkring Set mod vest fra krydset Ringkøbing Holstebro J.C. Christensensvej. Gavlen yderst til venstre er Hybenvej 3. Den næste gavl er Agersbækvej 1. Huset med gavlen i midten er J.C. Christensensvej 11 (nedrevet omkring 1996) og huset bagved er J.C. Christensensvej H Sognekort fra

14 Kortet viser også No sogn, da Hee og No på den tid var eet sogn. Landevejen fra Ringkøbing til Holstebro går væsentlig mere østligt, idet blandt andet den nuværende Heebro er en del af denne vej. Der er faktisk ingen bebyggelse på det sted, hvor Hee by ligger i dag, idet man dengang var bosat i Haelby. Voldbjerg er stadig at se som en firkantet borg. Kortet har tilsyneladende været brugt ved en senere lejlighed, idet der ved Voldbjerg er indtegnet den nye landevej, som først blev åbnet omkring år 1900, samt et stykke jernbane, som først blev anlagt I Billeder fra Hee. Prospektkort med forskellige motiver fra Hee. 1) Kirkebyen. 2) J.C.s hus, Kirken, Hee Afholdshotel fra vejen, afholdshotellets sal det fra vest. 3) stationen, Hovervej, J.C.s hus, Kirken. 4) Bjørnevej, J.C.s hus, Hovervej mod vest, stationsbygningen. 5) Præstegården set fra vest, skolen, Hovervej set fra jernbanen, stationen. 6) skolen og kirken. 23 J Billeder fra Hee sogn. 1) J.C.s hus omkring ) Hee station set fra vest ca ) Tog over Holstebrovej ved Voldbjerg før der kom viadukt. 4) Ned gennem Hovervej med nr. 7 yderst til venstre. Ca ) Hovervej 13 med træhandler Marius Nielsens butik. I forgrunden Marius og Methas døtre Elly og Irma 6) En storkerede ud for Hovervej 17 omkring K Hovervej set fra vest omkring 1960 Yderst til venstre Hovervej 11 med bageri og bageriudsalg, derefter Marius Nielsens træskohandel (som dog også solgte alt andet end træsko, hvilket isskiltet er et tegn på.) På venstre side, hvor bilerne holder, ligger Hee Vareindkøbsforening, og bag det i huset med balkon er postindleveringsstedet. Yderst til højre skimtes Holstebrovej 6. I nummer to hele hus på højre side ligger Hee s telefoncentral. Huset derefter med den hvide kant på gavlen er Manufakturforretningen. 23 L Et kig fra Hee mod syd ad Holstebrovej. Omkring 1908 Søndertoft Holstebrovej 75. I mindst 300 år indtil 1910 lå gården Søndertoft øst for Holstebrovej. Ejendommen skimtes til venstre i billedet. I 1910 blev gården flyttet vest for Holstebrovej, hvor Mogens Knudsen, som i 1902 havde opført Landbohjemmet Holstebrovej 100 / Hovervej 2, byggede et nyt stuehus. Huset på billedet blev lavet om til staldbygning. Vejen nederst i billedet er Bjørnevej. 14

15 23 M Hovervej mod vest set fra nr. 25 med Laust Rytter 23 N Hovervej mod vest 23 O Niels S. Andersen og Laurids Vagner kommer gående på Hovervej 23 P 8 fotografier fra forskellige steder i Hee Q 8 fotos. Bl.a. asfaltering af Skovvej og byggeri af Grævlingevej R 8 fotos fra Hee ca S 6 fotos fra Hee T 7 fotos fra Hee P 23 T fotograferet af Ernst Munck 24 Tingstenen. Er udhugget af lærer P. Storgård Pedersen, og opstillet ved Hee skole 25 Mindesten for J.C. Christensen. Står ved J.C.s hus. 26 Hee gamle skole. J.C. Christensensvej 24. Bygningen var skole fra 1741 til A Foto af et billede ( H. L. A. 803 ) af Haelby skole. Her er en omtale af maleren Vagn Storgård Pedersen. 26 B Sanddalkjær (Hovervej 63) Bygget i Tegnet postkort fra Det er Ejnar Trabjergs bedstefar, som har bygget møllen.... indleveret af Birgit og Ejnar Trabjerg 26 C Foto af Halby skole Foran Mette Marie og Ole Lauridsen (omkring 1915) 26 D Haelby Skole omkring Skolen blev nedlagt og eleverne flyttet til den nuværende skole i år Yderst til højre står førstelærer Peder Storgaard Pedersen. Til venstre i anden bagerste række står vinterlærerinden Margrethe Nielsen og ved siden af hende førstelærerens hustru, Christiane. 15

16 Fotograferet i skolegården op mod den sydlige mur. Bag dem var skolestuen. 27 Fra landevejen mod vest. Agersbækvej går til venstre og I.C. Christensensvej til højre. Huset mellem vejene var meget lille. Halvdelen ejedes af kommunen, og halvdelen var privat. Huset blev nedrevet i A Billede nordpå ad Holstebrovej gennem Hee 28 Hundesvang, Holstebrovej A Ejendommen Hundesvang (Holstebrovej 106) omkring Ejendommen nævnes første gang Marie (som var en søster til førstelærer P. Storgaard Pedersens hustru Christiane) og Niels Kristian Kjeldsen havde ejendommen fra 1907 til Manden ved tyren samt hestene er Niels Kristian. Kvinden oppe til venstre, samt yderst til højre på det nederste billede er Marie.... indleveret af Flemming Georgsen 28 C Hundesvang (Holstebrovej 106) omkring 1925 Yderst til højre står Marie, gift med Niels Kristian Kjeldsen. De havde ejendommen fra 1907 til indleveret af Flemming Georgsen... indsat i ringbind I 28 D Hundesvang set fra vest 29 J.C.s hus. Havehuset bag I.C.s Hus 30 J. C.s hus. 30 A J. C.s hus foto fra B Rotur på Stadil Fjord. J. C. Christensen sidder i midten af den højre båd. 30 C Bryllupsbillede fra Fotograferet i Borris. Brudeparret er Maren Lauridsen og Christian Christensen. Blandt gæsterne ses ved siden af brudgommen, hans mor Karen Kirstine, hans far J. C. Christensen, hans søster Karen og hendes mand Jørgen Jensen (sognepræst i Hee) 16

17 31 Hee skole 31 A Hee Skole omkring Skolen er da 10 år gammel og bestod kun af denne bygning. Den indeholdt både skole for omkring 110 børn (de 5 fag vinduer fra venstre), samt førstelærens bolig (de 4 fag vinduer fra højre.) Børnene foran er førstelærer Peder Storgaard Pedersens, hvoraf den mindste er sønnen Olaf. Foran lærerboligen står skolens vandpumpe.... indleveret af Inga Storgaard 32 Hee Kirke med mange billeder af interiøret. 32 A Hee Kirke omkring 1910 med sognepræst Jørgen Hansen Jensen. 32 H 25 gode år med vestjyske menigheder Pastor Erik Bruun og hustru, Bente... indsat i ringbind G 32 I Præstens travle dag med Erik Bruun 33 Vennelyst. Hvingelvej 20 Tidligere et søgt udflugtsmål. 33 A Udflugtsdag til Vennelyst 34 Sønderbygård. Holstebrovej 71 Fra omkring år På billedet ses sognefoged Mourits Jensen, hans hustru Maren Bolette, samt datteren Mette. 34 A Sønderbygaard (Holstebrovej 71) Oprindelig stammer navnet fra en gård (Voldbjergvej 31) og kan føres tilbage til På et tidspunkt er denne ejendom delt op i to, og da det meste jord fulgte med ejendommen, Holstebrovej 71, blev det også denne ejendom, som beholdt navnet. 35 Historisk sognekort. Billede fra 1923 i ramme. På Billedet er portrætter af præster og lærere fra 1868 til 1923, samt billeder af skoler og kirke.... indleveret af Gerda Slots. 36 Broen over Hover Å i Bratbjerg. Omkring Set mod syd. 17

18 Broen blev blandt andet brugt af landmændene i og omkring Bratbjerg, når de leverede mælk til Trekløver mejeri i Heager. Vejen gik fra Hovervej, gennem ejendommen St. Bratbjerg (Hovervej 66) ned over skrænten, over åen og videre, hvor den ramte vejen, Heebro. Christa Rindom oplyser, at broen har eksisteret på dette sted indtil først i 1970 erne. Gården på den modsatte side af åen er Øster Grimstrup i No.... indleveret af Christa Rindom 36 A Tegning af broen over Hover Å ved St. Bratbjerg. 37 Østergaard (Holstebrovej 107) Hans, Poul, Christen, Jørgine og Marie foran gården. 37A Familien Østergaard Poulsen. Bagerst fra venstre: Kirstine (1878), Poul (1876), Maren (1891), Hans (1880). Forrest fra venstre: Jørgine (1882), Lovise (1889), Christen, Laura (1887), Marie (1884). Moderen Maren døde i barselsseng da hun fødte Maren.... indsat i ringbind 1 37 B Østergaard (Holstebrovej 107) omkring Hans Østergaard overtog ejendommen efter sin far Christen Østergaard i Ret hurtigt derefter opførte han de nye lade- og staldbygninger, som ses på billedet. Fra venstre: Louise, et røgterpar, Christen Østergaard og Hans. Foran to hjorddrenge. 38 Familien Storgård Pedersen fotograferet uden for Hovervej A Fotos af familien Storgaard Pedersen.... indsat i ringbind H (3) 39 Olaf Storgård med sin moder Nicoline, datteren Minna, hustruen Joa og broderen Vagn. 40 Billede i ramme af Peder Storgård Pedersen, som var lærer ved Hee skole fra 1892 til , 39 og 40 er indleveret af Minna Storgård. 40 A Førstelærer ved Hee Skole 1892 til 1926 Peder Storgaard Pedersen fotograferet kort før sin død i

19 40 B Annonce i Holstebro Dagblad 1891 I teksten står der: Ledige skolelærerembeder. Embedet som skolelærer i Haelby og kirkesanger ved Hee kirke bliver ledigt til 1. januar Indtægterne er opgivet således: 8 tønder rug og 5 tønder 7 skæpper byg in natura. 19 tønder 2 skæpper byg efter kapiteltakst. For smårendsel 2 tønder 4½ skæpper byg efter kapiteltakst. Legatrente 8 kr., kirkesangerløn 20 kr. og som kirkebyens skolelærer 30 kr., skolepenge ca. 85 kr., offer og assidentser ca. 250 kr., anordningsmæssig bolig og brændsel. En jordlod på 5½ td. land ager og 2½ td. land eng er bortforpagtet til 1. maj 1892 for noget over 200 kr., men vil for fremtiden kunne give en større indtægt. Ansøgninger om dette embede indgives til biskoppen i Ribe inden 24. december i dette år. Ansat blev Peder Storgaard Pedersen... indleveret af Inga Storgaard 40 C Billedserie med Christiane og Peder Storgaard Pedersen. Førstelærer i Hee fra 1892 til Han fik bygget huset Hovervej 3 i Her havde hans søn Vagn en frisørsalon i den østlige ende. Peder Storgaard Pedersen forskede meget i Hees historie. Han har været medstifter af Ringkøbing Museum og flere foreninger i Ringkøbing amt, og har skrevet flere bøger. Desuden har han hugget teksten til TINGSTENEN, som står ved Hee skole.... indleveret af Inga Storgaard 40 D Afgangseksamen for Peder Storgaard Pedersen... indleveret af Inga Storgaard 40 E Peder Storgaard Pedersen Forskellige artikler. 41 Signe og Jens Mikkelsen Bak, Nr. Bratbjerg (Hovervej 75). De overtog Nr. Bratbjerg efter Jens forældre i 1907 og solgte i Jens Bak har efterladt sig flere håndskrevne beretninger om egnen omkring Bratbjerg og Hee fra 1885 til Disse findes i Hee lokalhistoriske arkiv.... indleveret af deres barnebarn Jens Bak 42 Peder Jepsen fotograferet i No grusgrav. Peder Jepsen boede Hovervej 43 og er morfar til Birgit Trabjerg. 43 Billede fra kongebesøget i

20 44 Pastor Jørgen Jensen og hustru Karen. Præstepar i Hee indleveret af Birgit Trabjerg Ringgaden Billedserie hvor Hee Brugsforening hylder beboere, som har været medlem i 50 år I På det store billede fra venstre: Uddeler Ernst Munck, tidligere formand Thorkild Jeppesen, tidligere formand Anders Nielsen samt formanden på det tidspunkt Herluf Bjerregaard. På det mindre billede med kryds nederst i venstre hjørne, hvor alle er samlet: Stående fra venstre Andreas Sahl, Mary Sahl, Gunnar Toft, Marie Hansen, Dagny Toft, Albine Oxfeldt, Karen Margrethe Bak, Anders Nielsen, Thorvald Jensen, Karl Verner Nielsen, Thorkild Jeppesen, Richard Graakjær. Siddende fra venstre: Karen Andersen, Sidsel Poulsen, Mathilde Bjerg, Elisabeth Roed, Ingeborg Gjelstrup, Hilda Ditlevsen, Kathrine Nielsen, Astrid Pedersen, Olga Mortensen, Ejnar Aas. Forrest uddeler Ernst Munck, formand Herluf Bjerregaard. 45 A Hee Vareindkøbsforening (senere Hee Brugsforening) Hovervej 21. Billedet er fra omkring B Hee Vareindkøbsforening senere Brugsforening Hovervej 21. Kort efter den blev bygget i C Hee Vareindkøbsforening omkring Personerne er: Uddeler Mads Madsen med hustru og barn. En tjenestepige samt sandsynligvis 3 ansatte i butikken. 45 D Hee Vareindkøbsforening = Hee Brugsforening. (Hovervej 21) 1) kort efter opførelsen i ) omkring 1908 efter opførelse af et nyt pakhus 3) 1915 med en tilbygning til højre fra ) 1928 med omforandring af privatboligen (den østre halvdel af huset), den nye tilbygning i vest, særskilt indgang samt nye butiksvinduer. 5) omkring 1950, på baldakinen kan ses navnet Hee Vareindkøbsforening 6) ca E Billeder fra jul og fastelavn Sypiger på Kirstine Lauridsens systue Hovervej 12, hvor der samtidig var 20

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted sogns Gård- og beboerhistorie. Bind 4. Morsbøl. Horsbøl. Sønderby. Utoft. Jens Madsen Kaj Christensen 1998 1 1a Horsbøl...17 1a Morsbøl...5 1a Sønderby...21 1a Utoft...29 1ab Sønderby...22

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984).

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984). Abildtrup, Karen, Gl. Landevej 2, Spørring, 8380 Trige. -1179-196. - Hun omtaler slægstforhold på vegne af sin broder, Johannes Abildtrup, Sejrsallé 40, 8240 Risskov. Aftægtskontrakt af 5/2 1895, skænket

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59).

Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Baks krønike ved Ellen Jensen. 1950-, 1953-59 ved Olaf Bak. Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Året 1950 Januar 1950 4. Overpostbud

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939 1 Kristian Grøntveds dagbøger Sidste halvdel af 30 erne fra 4. juli 1934 til 22. september 1939 1934 4. juli Pastor Thaarup var inde for at se vort nye hus. Han fortalte, at inspektør Jørgensen ved Botanisk

Læs mere

Nr. 165 Marts 2015 1

Nr. 165 Marts 2015 1 Nr. 165 Marts 2015 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793.

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793. sognearkiv Side 1 af 121 Udskrift af folketællinger, tingbøger, vejviser mm Mennesker i sogn og deres boliger Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

50 Huse i Lund. og menneskene i og omkring dem. Lund By 2004. fotograferet af Christian i 1970 erne og Hanne i 2004

50 Huse i Lund. og menneskene i og omkring dem. Lund By 2004. fotograferet af Christian i 1970 erne og Hanne i 2004 50 Huse i Lund fotograferet af Christian i 1970 erne og Hanne i 2004 og menneskene i og omkring dem fortalt af Lundboere til Christian i 2002-2006 (3. reviderede udgave 2006) Lund By 2004 Christian S.

Læs mere

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne MINE LANGELANDSKE RØDDER af Arne Navne Mine langelandske rødder Slægtsbog hovedsalig med langelandske personer Proband og forfatter Arne Navne Forsiden: Svalebølle Mølle var en af de første møller, som

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 34. årgang www.slaegten-fisker.dk BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 947 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 4 8800 Viborg

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 17. august 1925 til 5. april 1930 2 1925 27. august I eftermiddag kl. 3 var der generalforsamling i brugsforeningen og derefter i foderstofforeningen i forsamlingshuset.

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard TILLÆG TIL NR. 11 NOVEMBER 1986 102 Indhold - Haugaard-slægten i Bedsted sogn 103 - Østergårds ejere og deres slægtsforhold

Læs mere

Bent Christiansen har fundet nyt at fortælle om sine aner. Tak fordi vi må bruge artiklen.

Bent Christiansen har fundet nyt at fortælle om sine aner. Tak fordi vi må bruge artiklen. Bent Christiansen har fundet nyt at fortælle om sine aner. Tak fordi vi må bruge artiklen. Om Lorentz Fitz og hans efterkommere i 7 generationer udskrevet den 13. november 2011 Indledning: Når det har

Læs mere

Øboernes kontakt med omverdenen:

Øboernes kontakt med omverdenen: Erhverv på Drejø historisk set. Samlet til Drejø Arkiv af Else Hjort Nielsen. Jan. 2010 Øboernes kontakt med omverdenen: Indtil 1883, hvor Drejø fik den første dampdrevne passager- og fragtbåd, foregik

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere