Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:"

Transkript

1 Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre kloster jordebog 1628 kasse 1? Ekstra skattemandtal 1628 kasse 1? Tiendeydelser 1651 kasse 1? Bådsmandsskattemandtal 1651 kasse 1? Ekstra mandtal 1657 kasse 1? Ekstra skattelister Ølby kasse 1 Ølby Jordebog Ølby 1662 kasse 1 Ølby Jordebog Ølby 1665 kasse 1 Ølby Jordebog Skensved 1662 kasse 1 Skensved Jordebog Skensved 1665 kasse 1 Skensved Mandtal Ølby kasse 1 Ølby Mandtal 1678 (sognet) kasse 1 hele sognet Kop og kvægskat 1682 (sognet) kasse 1 hele sognet Ekstra skat 1692 (sognet) kasse 1 hele sognet Ekstra skat 1704 (sognet) kasse 1 hele sognet Jordebog Gl: Kjøgegaard Ølby kasse 1 Ølby Jordebog Valløstift 1721 (sognet) kasse 1 hele sognet Beskrivelse af Gammel-Kjøge gods: gårde i Ølby? kasse 1 Ølby Gårde i Ølby kasse 1 Ølby Jordebog Gl: Kjøge udateret, ca. kasse 1 hele sognet Jordebog Københavns universitet Ølby kasse 1 Ølby Jordebog Gl: Kjøge Gård (sognet) 1827 kasse 1 hele sognet Tiendekommision 1839 (sognet) kasse 1 hele sognet Jordebog Gl: Kjøge Gård 1848 (sognet) kasse 1 hele sognet Delvis Hartkornliste 1856 kasse 1? Jordebog Gl: Kjøge Gård (sognet) kasse 1 hele sognet Mageskiftning i Ølby ca. kasse 1 Ølby Jordebog Gl: Kjøge Gård 1885 Ølby kasse 1 Ølby Forordning om Tiendevæsnet 1840 kasse 1? 27

2 Kasse 2: Fortegnelse over fæstere Gl:Kjøge Gård kasse 2? Fortegnelse over fæstere Gl:Kjøge Gård kasse 2? Udskrift af landmålingsforretning 1749 Ølby kasse 2? Rentekammeret, Landvæsens kontor kasse 2? Indberetning om forbedringer i landvæsenet og fællesskabets ophævelse kasse 2? Udskiftningsplan for Ølby 1786 Ølby kasse 2 Ølby Hartkornsspecifikation 1788 (sognet) kasse 2 hele sognet Hartkornsspecifikation 1790 (sognet) kasse 2 hele sognet Vartov (Universitetet)? kasse 2? Brandforsikringsjournal Gl:Kjøge Gård (sog) kasse 2 hele sognet Rentekammeret, Bedre indretning af Universitetets jordegodser og tiender kasse 2? Gårdfæster Gl: Kjøge Gård 1795 (sognet) kasse 2 hele sognet Husmænd Ølby jordskat 1799 kasse 2 Ølby Husmænd Ølby jordskat 1804 kasse 2 Ølby Husmænd Ølby jordskat 1806 kasse 2 Ølby Universitetes gods 1820 ca. Ølby kasse 2 Ølby Liste over husmænd/gårdmænd Ølby kasse 2 Ølby Liste over husmænd/gårdmænd, (sognet)? kasse 2 hele sognet 15 (14) Kasse 3: Matriklen 1662 Ll Skensved kasse 3 Lille Skensved Matriklen 1664 Ølby kasse 3 Ølby Matriklen 1684 Ølby kasse 3 Ølby Matriklen 1688 Ll Skensved kasse 3 Lille Skensved Matrikelbog 1796 kasse 3? Lægdsrulle 1724 (sognet) kasse 3 hele sognet Matriklen 1844 (sognet) kasse 3 hele sognet Matriklen 1844 (Ølsemagle) kasse 3 Ølsemagle Matrikelliste 1923 Ølby kasse 3 Ølby 7

3 Kasse 4: Kronens skøder 1567 kasse 4? Kronens skøder 1667 kasse 4? Kronens skøder 1671 kasse 4? Kronens skøder 1688 kasse 4? Lægds Jordebog 1736 Ølby kasse 4? Hoverireglement Gl: Kjøge Gård 1773 kasse 4? Gammel Kjøge Gård, Hoveri-liste 1773 kasse 4? Københavns Universitet, Hartkorn 1778 (sognet) kasse 4 hele sognet Duebrødre kloster jordebog 1778 kasse 4? Gl: Kjøge Gård, jordebog 1778 (sognet) kasse 4 hele sognet Wartov (Universitetet) jordebog 1778 Ølby kasse 4 Ølby Benzoneje jordebog 1778 (sognet) kasse 4 hele sognet Høstindberetning 1783 kasse 4? Andre erhvervs skatteansættelse 1840 ca. (sognet) kasse 4 hele sognet Korntælling og besået areal 1861 kasse 4? Korntælling og besået areal 1871 kasse 4? Korntælling og besået areal 1876 kasse 4? Korntælling og besået areal 1881 kasse 4? Kvæghold 1861 kasse 4? Kvæghold 1881 kasse 4? Landarbejderbefolkningens vilkår 1871 (sognet) kasse 4 hele sognet 14 Kasse 5: Huspladser til 5a 1798 Ølby kasse 5 Ølby Huspladser til 6a 1798 Ølby kasse 5 Ølby Huspladser til 7a 1798 Ølby kasse 5 Ølby Huspladser til 8a 1798 Ølby kasse 5 Ølby Gl: Kjøge Gård og husmændene kasse 5 Ølby Synsforretning "Stensbjerghusmændene" matr. 23a kasse 5 Ølby Synsforretning "Stensbjerghusmændene" matr. 24a kasse 5 Ølby Synsforretning "Stensbjerghusmændene" matr. 25a kasse 5 Ølby Synsforretning "Stensbjerghusmændene" matr. 28a kasse 5 Ølby Synsforretning "Stensbjerghusmændene" matr. 32a kasse 5 Ølby Synsforretning "Stensbjerghusmændene" matr kasse 5 Ølby 3 Kasse 6a: Onde Aftens Bro m.m Marts kasse 6A? Onde Aftens Bro m.m April kasse 6A? Onde Aftens Bro m.m Nov. kasse 6A? Onde Aftens Bro m.m Dec. kasse 6A? Onde Aftens Bro m.m Juli kasse 6A? Kort over Veyens Direction fra Kiøge til Corporals Kroe Vej Bomhuset Ølby kasse 6A Ølby Kort over Veyens Direction fra Kiøge til Corporals Kroe Vej Bomhuset Kildeb: kasse 6A Kildebrønde Stormfloden 1872 kasse 6A?

4 Kasse 6b: Arkivalier der har dannet grundlag for artiklen om Bomhuset, Ølby Lyng i Ølbybog II? kasse 6B? Kasse 7: Soldaten Ole Christensen, matr. 23a 1808 Ølby kasse 7 Ølby Soldaten Hans Olsen, matr. 17a Ølby kasse 7 Ølby Soldaten Lars Nielsen 1864 Ølby kasse 7 Ølby Soldaten Jacob Pedersen, matr. 19b? Ølby kasse 7 Ølby Skolelærer Lars Poulsen, Ølby skole 1852 kasse 7 Ølby Kasse 8: Fæstebreve m.m Enstofte (5a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Kildetofte (6a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Byager (7a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Pilegården (8a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Karlemosegård (9a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Bellingegård (10a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Lykkebækgård (11a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Ellebækgård (12a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Skovgård (13a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Lodskovgård (14a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Hegnsgård (15a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Borgegården (16a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Essetofte (17a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Møllehøjgård (Ryttergård 19a)? kasse 8 Ølby Nedlagt halvgård under Gl: Kjøge Gård bliver til helgård 1768 kasse 8? Deling af ødejord i Ølby 1791 kasse 8 Ølby Udflyttede gårde i Ølby 1799 kasse 8 Ølby Bygningshjælp til udflyttergårde i Ølby 1799 kasse 8 Ølby Fæsteskifte, Strandgården, Duebrødre Kloster kasse 8? Brandforhør Enstoftegård 1868 April kasse 8 Ølby Kasse 9: Fæstebreve m.m. over følgende ejendomme i Ølby: Fæstebreve m.m. matr. 5e 1903 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 6f og 6g kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 20 og kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 22a kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 23a kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 24a 1719, 1787, 1832 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 25a 1719, 1723 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 25a 1822, 1857 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 26a + jordlod 26b 1794, 1835, 1903 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 27a + jordlod 27b 1883 og 1901 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 27a + jordlod 27b 1883, 1901 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 28a 1850 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr , 1776 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr , 1797 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 30a + 30b 1768, 1801, 1822 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 30a + 30b 1847, 1881, 1897 kasse 9 Ølby

5 Kasse 10 (forsat fra kasse 9): Fæstebreve m.m. matr. 31a 1776, 1821, 1827 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 33a + 33b 1787, 1839, 1861 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 33a + 33b 1876, 1878, 1883 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 40a + 40b , 1839, 1885 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr , 1776, 1786 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr , 1899 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 43a 1719 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 44a + 44b 1810, 1831 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 44a + 44b 1848, 1871 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 44 fra branden 1824 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr , 1787, 1809 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr , 1894 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr b 1818, 1841 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr b 1844, 1874 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 48a 1821, 1822 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 48a 1824, 1825 kasse 10 Ølby Kasse 11: Ølby Spindeskole kasse 11 Ølby Materialer som har dannet grundlag for artiklen i Køge Studier Kasse 12: Udstykningssager fra Ølby matr. 2a-2d og 2e 1894 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 2a-2b 1880 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 2a-2g og 2h 1902 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 3a-3c 1879 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 4a-4d og 4e 1865 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 5c-5n og 5o 1903 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 6i-6k 1905 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 8c-8d 1892 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 13a-13f og 13g 1882 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 14a-14e 1872 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 18a-18d 1880 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 19a-19c 1870 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 20b-20c 1902 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 21a-21c 1895 kasse 12 Ølby Kasse 13: Grundplaner over ejendomme i Ølby.? kasse 13 Ølby Ølby Brugs Jubilæumsskrift kopi kasse 13 Ølby Kasse 14: Skammelsgård, Højelse. Nedlæggelse kasse 14 Højelse Udskiftningssag mellem pastor Kraglund og de berørte bønder 1775 kasse 14?

6 Kasse 15: Fæstebrev m.m. om gården Vestervang, Ll. Skensved 1781 samt grundlag over ejendommen kasse 15 Lille Skensved Syns og taxationsforretning over Jonas Christophersens udflyttedegård ( Valløgård ) 1796 Ll. Skensved 1796 kasse 15 Lille Skensved Syns og taxationsforretning over Peder Olsens udflyttede gård - ( Valløgård ) 1797 Ll. Skensved kasse 15 Lille Skensved Bygningshjælp til Universitets udflyttergård. Ll. Skensved kasse 15 Lille Skensved Bygningshjælp til Gamel Kjøge udflyttergård ( Niels Pedersen ). - Ll. Skensved -? kasse 15 Lille Skensved. Kasse 16: Ll. Skensved holdeplads 1906 (Stationen) 1906 kasse 16 Lille Skensved Ll. Skensved holdeplads 1915 (Stationen) 1915 kasse 16 Lille Skensved Ll. Skensved holdeplads 1942 (Stationen) 1942 kasse 16 Lille Skensved Tegning over Ll. Skensved station? kasse 16 Lille Skensved Kort over Ll. Skensved kasse 16 Lille Skensved Kasse 17: Krobevilling (Krogården) 1741 kasse 17 Lille Skensved Skensved Afholdshotels start Ansøgning, medlemmer, svar fra ministerium m.m kasse 17 Lille Skensved DSB papirer om Ll. Skensved station kasse 17 Lille Skensved Kasse 18: Jordmålingen Lille Skensved 1682 kasse 18 Lille Skensved Jordbog Lille Skensved Assendrup Gods kasse 18 Lille Skensved Jordbog Lille Skensved Sorø Academi 1660 kasse 18 Lille Skensved Peder Oxe Rettighed i Skensved 1567 kasse 18 Lille Skensved Christoffer Rosengård Rettigheder i Skensved 1586 kasse 18 Lille Skensved Kasse 19: Kasse 20:

7 Kasse 21: Kasse 22: Kasse 23: Kasse 24: Sjællands stifts landebog. Kopi kasse 24? Grundplan af Højelse kirke? kasse 24? Biskop Balles indberetning/visitat om skole og kirke 1790 kasse 24? Skolevæsnets tilstand i Højelse sogn kasse 24 hele sognet Skoleplan kasse 24? Skolepapirer kasse 24? Kasse 25: Slægtstavle fra Vilkestrupgård.? kasse 25? Kasse 26: Navneforskningsinstituttets liste over marknavne? kasse 26? Kasse 27: Folketælling 1870, Højelse sogn, Xerox-kopi 1870 kasse 27 hele sognet Folketælling 1870, Ølsemagle sogn, Xerox-kopi 1870 kasse 27 Ølsemagle Xerox-kopier af enkelte andre folketællinger? kasse 27? Kasse 28: Roskilde Amt Jordebog 1/ (Rentekammeret Hartkornsspecifikation ) kasse 28 hele sognet Angående udskiftningen i Lille Skensved 1794 (Godsforvalternes accept heraf) 1794 kasse 28 Lille Skensved Universitetets Jordebog kasse 28 Lille Skensved Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Husmand Rasmus Hansen, husmand med Jordlod Januar kasse 28 Lille Skensved Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Husmand Ole Pedersen, husmand med Jordlod Januar kasse 28 Lille Skensved Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Hans Frandsen, Eÿlegården 1819 kasse 28 Lille Skensved

8 Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Hans Larsen på Universitetets øde Jord kasse 28 Lille Skensved Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Han Mortensen, Birkegård 1832 kasse 28 Lille Skensved Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Jørgen Hansen, Lindebjerggården 1828 kasse 28 Lille Skensved Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Husmand Ole Pedersen 1848 kasse 28 Lille Skensved Højelse-Lellinge Pastorat A.2. Embedsbog Om Sackastiet i Højelse Kirke kasse 28 hele sognet Cristen Pedersen, født 1823 Den Vestindiske soldat ca 1850 en del materiale om ham 1850 ca kasse 28 Højelse Matrikel Nr.13 i Lille Skensved By, Peder Jensen 1863 kasse 28 Skensved by Fil: brune_kasser

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Stavtrup Mark - af Jens B. Skriver Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Personoplysninger Ejendommen matrikelsnummer 11 i Stavtrup er oprettet

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962)

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) PALLE RODSTEEN OG INGEBORG SKEEL efterlod en betydelig arv til deres børn. I 1638 var deres samlede gods ansat til 837

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Notat om udskiftningen af Farum Landsby 1775-1802

Notat om udskiftningen af Farum Landsby 1775-1802 Notat om udskiftningen af Farum Landsby 1775-1802 Alle Furesøs gårde tilhørte i 1700-tallet Københavns Rytterdistrikt, bortset fra Farumgård, som blev overdraget Vitus Bering som gave i 1675. Rytterdistriktets

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere

TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK. Index med resume af dokumenter

TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK. Index med resume af dokumenter TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK Index med resume af dokumenter Kontakt mig: jgb@dadlnet.dk Hvis du har behov for den fulde tekst af et transskriberet

Læs mere

Underdanigst Ekstrakt over de herskabelige indtægter og udgifter ved Pederstrup pg Skelstofte gårde og gods fra 1. maj 1811 til 1.

Underdanigst Ekstrakt over de herskabelige indtægter og udgifter ved Pederstrup pg Skelstofte gårde og gods fra 1. maj 1811 til 1. Skulle indkomme Er indkommet Udestår Nr. Indtægter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Ordinære Rigsdaler Mark Skilling Rigsdaler Mark Skilling

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse

Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse Jørgen Peter bliver født den 13. januar 1879 i Hesselager. Han bliver født som uægte søn af Konen Anne Cathrine Nielsen (38) af Hesselager og som barnefader udlagtes

Læs mere

GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE

GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE 1 GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE hvor intet andet er nævnt findes arkivalierne i kælderen AVISER Bornholms amtstidende

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør

Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, februar 2015 Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere