Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:"

Transkript

1 Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre kloster jordebog 1628 kasse 1? Ekstra skattemandtal 1628 kasse 1? Tiendeydelser 1651 kasse 1? Bådsmandsskattemandtal 1651 kasse 1? Ekstra mandtal 1657 kasse 1? Ekstra skattelister Ølby kasse 1 Ølby Jordebog Ølby 1662 kasse 1 Ølby Jordebog Ølby 1665 kasse 1 Ølby Jordebog Skensved 1662 kasse 1 Skensved Jordebog Skensved 1665 kasse 1 Skensved Mandtal Ølby kasse 1 Ølby Mandtal 1678 (sognet) kasse 1 hele sognet Kop og kvægskat 1682 (sognet) kasse 1 hele sognet Ekstra skat 1692 (sognet) kasse 1 hele sognet Ekstra skat 1704 (sognet) kasse 1 hele sognet Jordebog Gl: Kjøgegaard Ølby kasse 1 Ølby Jordebog Valløstift 1721 (sognet) kasse 1 hele sognet Beskrivelse af Gammel-Kjøge gods: gårde i Ølby? kasse 1 Ølby Gårde i Ølby kasse 1 Ølby Jordebog Gl: Kjøge udateret, ca. kasse 1 hele sognet Jordebog Københavns universitet Ølby kasse 1 Ølby Jordebog Gl: Kjøge Gård (sognet) 1827 kasse 1 hele sognet Tiendekommision 1839 (sognet) kasse 1 hele sognet Jordebog Gl: Kjøge Gård 1848 (sognet) kasse 1 hele sognet Delvis Hartkornliste 1856 kasse 1? Jordebog Gl: Kjøge Gård (sognet) kasse 1 hele sognet Mageskiftning i Ølby ca. kasse 1 Ølby Jordebog Gl: Kjøge Gård 1885 Ølby kasse 1 Ølby Forordning om Tiendevæsnet 1840 kasse 1? 27

2 Kasse 2: Fortegnelse over fæstere Gl:Kjøge Gård kasse 2? Fortegnelse over fæstere Gl:Kjøge Gård kasse 2? Udskrift af landmålingsforretning 1749 Ølby kasse 2? Rentekammeret, Landvæsens kontor kasse 2? Indberetning om forbedringer i landvæsenet og fællesskabets ophævelse kasse 2? Udskiftningsplan for Ølby 1786 Ølby kasse 2 Ølby Hartkornsspecifikation 1788 (sognet) kasse 2 hele sognet Hartkornsspecifikation 1790 (sognet) kasse 2 hele sognet Vartov (Universitetet)? kasse 2? Brandforsikringsjournal Gl:Kjøge Gård (sog) kasse 2 hele sognet Rentekammeret, Bedre indretning af Universitetets jordegodser og tiender kasse 2? Gårdfæster Gl: Kjøge Gård 1795 (sognet) kasse 2 hele sognet Husmænd Ølby jordskat 1799 kasse 2 Ølby Husmænd Ølby jordskat 1804 kasse 2 Ølby Husmænd Ølby jordskat 1806 kasse 2 Ølby Universitetes gods 1820 ca. Ølby kasse 2 Ølby Liste over husmænd/gårdmænd Ølby kasse 2 Ølby Liste over husmænd/gårdmænd, (sognet)? kasse 2 hele sognet 15 (14) Kasse 3: Matriklen 1662 Ll Skensved kasse 3 Lille Skensved Matriklen 1664 Ølby kasse 3 Ølby Matriklen 1684 Ølby kasse 3 Ølby Matriklen 1688 Ll Skensved kasse 3 Lille Skensved Matrikelbog 1796 kasse 3? Lægdsrulle 1724 (sognet) kasse 3 hele sognet Matriklen 1844 (sognet) kasse 3 hele sognet Matriklen 1844 (Ølsemagle) kasse 3 Ølsemagle Matrikelliste 1923 Ølby kasse 3 Ølby 7

3 Kasse 4: Kronens skøder 1567 kasse 4? Kronens skøder 1667 kasse 4? Kronens skøder 1671 kasse 4? Kronens skøder 1688 kasse 4? Lægds Jordebog 1736 Ølby kasse 4? Hoverireglement Gl: Kjøge Gård 1773 kasse 4? Gammel Kjøge Gård, Hoveri-liste 1773 kasse 4? Københavns Universitet, Hartkorn 1778 (sognet) kasse 4 hele sognet Duebrødre kloster jordebog 1778 kasse 4? Gl: Kjøge Gård, jordebog 1778 (sognet) kasse 4 hele sognet Wartov (Universitetet) jordebog 1778 Ølby kasse 4 Ølby Benzoneje jordebog 1778 (sognet) kasse 4 hele sognet Høstindberetning 1783 kasse 4? Andre erhvervs skatteansættelse 1840 ca. (sognet) kasse 4 hele sognet Korntælling og besået areal 1861 kasse 4? Korntælling og besået areal 1871 kasse 4? Korntælling og besået areal 1876 kasse 4? Korntælling og besået areal 1881 kasse 4? Kvæghold 1861 kasse 4? Kvæghold 1881 kasse 4? Landarbejderbefolkningens vilkår 1871 (sognet) kasse 4 hele sognet 14 Kasse 5: Huspladser til 5a 1798 Ølby kasse 5 Ølby Huspladser til 6a 1798 Ølby kasse 5 Ølby Huspladser til 7a 1798 Ølby kasse 5 Ølby Huspladser til 8a 1798 Ølby kasse 5 Ølby Gl: Kjøge Gård og husmændene kasse 5 Ølby Synsforretning "Stensbjerghusmændene" matr. 23a kasse 5 Ølby Synsforretning "Stensbjerghusmændene" matr. 24a kasse 5 Ølby Synsforretning "Stensbjerghusmændene" matr. 25a kasse 5 Ølby Synsforretning "Stensbjerghusmændene" matr. 28a kasse 5 Ølby Synsforretning "Stensbjerghusmændene" matr. 32a kasse 5 Ølby Synsforretning "Stensbjerghusmændene" matr kasse 5 Ølby 3 Kasse 6a: Onde Aftens Bro m.m Marts kasse 6A? Onde Aftens Bro m.m April kasse 6A? Onde Aftens Bro m.m Nov. kasse 6A? Onde Aftens Bro m.m Dec. kasse 6A? Onde Aftens Bro m.m Juli kasse 6A? Kort over Veyens Direction fra Kiøge til Corporals Kroe Vej Bomhuset Ølby kasse 6A Ølby Kort over Veyens Direction fra Kiøge til Corporals Kroe Vej Bomhuset Kildeb: kasse 6A Kildebrønde Stormfloden 1872 kasse 6A?

4 Kasse 6b: Arkivalier der har dannet grundlag for artiklen om Bomhuset, Ølby Lyng i Ølbybog II? kasse 6B? Kasse 7: Soldaten Ole Christensen, matr. 23a 1808 Ølby kasse 7 Ølby Soldaten Hans Olsen, matr. 17a Ølby kasse 7 Ølby Soldaten Lars Nielsen 1864 Ølby kasse 7 Ølby Soldaten Jacob Pedersen, matr. 19b? Ølby kasse 7 Ølby Skolelærer Lars Poulsen, Ølby skole 1852 kasse 7 Ølby Kasse 8: Fæstebreve m.m Enstofte (5a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Kildetofte (6a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Byager (7a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Pilegården (8a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Karlemosegård (9a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Bellingegård (10a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Lykkebækgård (11a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Ellebækgård (12a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Skovgård (13a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Lodskovgård (14a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Hegnsgård (15a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Borgegården (16a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Essetofte (17a) Ølby? kasse 8 Ølby Fæstebreve m.m Møllehøjgård (Ryttergård 19a)? kasse 8 Ølby Nedlagt halvgård under Gl: Kjøge Gård bliver til helgård 1768 kasse 8? Deling af ødejord i Ølby 1791 kasse 8 Ølby Udflyttede gårde i Ølby 1799 kasse 8 Ølby Bygningshjælp til udflyttergårde i Ølby 1799 kasse 8 Ølby Fæsteskifte, Strandgården, Duebrødre Kloster kasse 8? Brandforhør Enstoftegård 1868 April kasse 8 Ølby Kasse 9: Fæstebreve m.m. over følgende ejendomme i Ølby: Fæstebreve m.m. matr. 5e 1903 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 6f og 6g kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 20 og kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 22a kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 23a kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 24a 1719, 1787, 1832 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 25a 1719, 1723 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 25a 1822, 1857 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 26a + jordlod 26b 1794, 1835, 1903 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 27a + jordlod 27b 1883 og 1901 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 27a + jordlod 27b 1883, 1901 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 28a 1850 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr , 1776 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr , 1797 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 30a + 30b 1768, 1801, 1822 kasse 9 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 30a + 30b 1847, 1881, 1897 kasse 9 Ølby

5 Kasse 10 (forsat fra kasse 9): Fæstebreve m.m. matr. 31a 1776, 1821, 1827 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 33a + 33b 1787, 1839, 1861 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 33a + 33b 1876, 1878, 1883 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 40a + 40b , 1839, 1885 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr , 1776, 1786 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr , 1899 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 43a 1719 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 44a + 44b 1810, 1831 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 44a + 44b 1848, 1871 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 44 fra branden 1824 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr , 1787, 1809 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr , 1894 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr b 1818, 1841 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr b 1844, 1874 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 48a 1821, 1822 kasse 10 Ølby Fæstebreve m.m. matr. 48a 1824, 1825 kasse 10 Ølby Kasse 11: Ølby Spindeskole kasse 11 Ølby Materialer som har dannet grundlag for artiklen i Køge Studier Kasse 12: Udstykningssager fra Ølby matr. 2a-2d og 2e 1894 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 2a-2b 1880 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 2a-2g og 2h 1902 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 3a-3c 1879 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 4a-4d og 4e 1865 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 5c-5n og 5o 1903 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 6i-6k 1905 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 8c-8d 1892 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 13a-13f og 13g 1882 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 14a-14e 1872 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 18a-18d 1880 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 19a-19c 1870 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 20b-20c 1902 kasse 12 Ølby Udstykningssager fra Ølby matr. 21a-21c 1895 kasse 12 Ølby Kasse 13: Grundplaner over ejendomme i Ølby.? kasse 13 Ølby Ølby Brugs Jubilæumsskrift kopi kasse 13 Ølby Kasse 14: Skammelsgård, Højelse. Nedlæggelse kasse 14 Højelse Udskiftningssag mellem pastor Kraglund og de berørte bønder 1775 kasse 14?

6 Kasse 15: Fæstebrev m.m. om gården Vestervang, Ll. Skensved 1781 samt grundlag over ejendommen kasse 15 Lille Skensved Syns og taxationsforretning over Jonas Christophersens udflyttedegård ( Valløgård ) 1796 Ll. Skensved 1796 kasse 15 Lille Skensved Syns og taxationsforretning over Peder Olsens udflyttede gård - ( Valløgård ) 1797 Ll. Skensved kasse 15 Lille Skensved Bygningshjælp til Universitets udflyttergård. Ll. Skensved kasse 15 Lille Skensved Bygningshjælp til Gamel Kjøge udflyttergård ( Niels Pedersen ). - Ll. Skensved -? kasse 15 Lille Skensved. Kasse 16: Ll. Skensved holdeplads 1906 (Stationen) 1906 kasse 16 Lille Skensved Ll. Skensved holdeplads 1915 (Stationen) 1915 kasse 16 Lille Skensved Ll. Skensved holdeplads 1942 (Stationen) 1942 kasse 16 Lille Skensved Tegning over Ll. Skensved station? kasse 16 Lille Skensved Kort over Ll. Skensved kasse 16 Lille Skensved Kasse 17: Krobevilling (Krogården) 1741 kasse 17 Lille Skensved Skensved Afholdshotels start Ansøgning, medlemmer, svar fra ministerium m.m kasse 17 Lille Skensved DSB papirer om Ll. Skensved station kasse 17 Lille Skensved Kasse 18: Jordmålingen Lille Skensved 1682 kasse 18 Lille Skensved Jordbog Lille Skensved Assendrup Gods kasse 18 Lille Skensved Jordbog Lille Skensved Sorø Academi 1660 kasse 18 Lille Skensved Peder Oxe Rettighed i Skensved 1567 kasse 18 Lille Skensved Christoffer Rosengård Rettigheder i Skensved 1586 kasse 18 Lille Skensved Kasse 19: Kasse 20:

7 Kasse 21: Kasse 22: Kasse 23: Kasse 24: Sjællands stifts landebog. Kopi kasse 24? Grundplan af Højelse kirke? kasse 24? Biskop Balles indberetning/visitat om skole og kirke 1790 kasse 24? Skolevæsnets tilstand i Højelse sogn kasse 24 hele sognet Skoleplan kasse 24? Skolepapirer kasse 24? Kasse 25: Slægtstavle fra Vilkestrupgård.? kasse 25? Kasse 26: Navneforskningsinstituttets liste over marknavne? kasse 26? Kasse 27: Folketælling 1870, Højelse sogn, Xerox-kopi 1870 kasse 27 hele sognet Folketælling 1870, Ølsemagle sogn, Xerox-kopi 1870 kasse 27 Ølsemagle Xerox-kopier af enkelte andre folketællinger? kasse 27? Kasse 28: Roskilde Amt Jordebog 1/ (Rentekammeret Hartkornsspecifikation ) kasse 28 hele sognet Angående udskiftningen i Lille Skensved 1794 (Godsforvalternes accept heraf) 1794 kasse 28 Lille Skensved Universitetets Jordebog kasse 28 Lille Skensved Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Husmand Rasmus Hansen, husmand med Jordlod Januar kasse 28 Lille Skensved Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Husmand Ole Pedersen, husmand med Jordlod Januar kasse 28 Lille Skensved Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Hans Frandsen, Eÿlegården 1819 kasse 28 Lille Skensved

8 Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Hans Larsen på Universitetets øde Jord kasse 28 Lille Skensved Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Han Mortensen, Birkegård 1832 kasse 28 Lille Skensved Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Jørgen Hansen, Lindebjerggården 1828 kasse 28 Lille Skensved Universitetet: Arvefæste og Skiødebrev for Husmand Ole Pedersen 1848 kasse 28 Lille Skensved Højelse-Lellinge Pastorat A.2. Embedsbog Om Sackastiet i Højelse Kirke kasse 28 hele sognet Cristen Pedersen, født 1823 Den Vestindiske soldat ca 1850 en del materiale om ham 1850 ca kasse 28 Højelse Matrikel Nr.13 i Lille Skensved By, Peder Jensen 1863 kasse 28 Skensved by Fil: brune_kasser

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Lær at bruge lægdsruller!

Lær at bruge lægdsruller! Lær at bruge lægdsruller! Foredrag af Erik Kann Seniorkonsulent ved Kennedy Centret under Juliane Marie Centret på Rigshospitalet Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.00 på Lindegaarden i Lyngby Disposition

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2648/2649

Generation XI Ane nr. 2648/2649 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids -sen og Agnete -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurids -sen og Agnete -datter Keldbylille Ane nr. 2648/2649 Svend

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 2014 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz/godser - ulrich@dannebrog.biz 1.1 Ordet fæstebonde - at fæste betyder at knytte til eller underlægge, forpligte. Så en fæstebonde

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Hvem blev indskrevet i lægdsrullerne? Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen?

Hvem blev indskrevet i lægdsrullerne? Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen? DIS-Danmark seminar 1246 i Helsinge 4. november 2006 Lægdsrulle foredrag / Workshop Ved Bodil og Niels www.bodilogniels.dk Udgangspunkt taget i Landsarkivets foldere og egne studier, samt hentet inspiration

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Vindmølleprojekt Lindum. Skive Kommune. Fortegnelse over ejendomme beliggende helt eller delvist inden for en afstand af 780 m fra nærmeste mølle

Vindmølleprojekt Lindum. Skive Kommune. Fortegnelse over ejendomme beliggende helt eller delvist inden for en afstand af 780 m fra nærmeste mølle Vindmølleprojekt Lindum i Skive Kommune Fortegnelse over ejendomme beliggende helt eller delvist inden for en afstand af 1 Henrik Elkjær Jensen Rimmervej 31 2 Eigil Larsen Fur Landevej 77 3 Jan Gerner

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Notat Lille Værløses gårde og udskiftning

Notat Lille Værløses gårde og udskiftning Notat Lille Værløses gårde og udskiftning Notatet er et supplement til bogartiklen om Lille Værløse, hvorfor der kun medtages spredte uddybende oplysninger og ræsonnementer. Ovenstående matrikeloversigt

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo JP 162 - Nedenstående oplysninger er modtaget fra Arne Allesø Rasmussen, der har været så venlig at give os lov til at benytte dem Jeg bor på Skovsbogård, og har forsket lidt i gårdens historie. Jeg kan

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2013. Kl. 13.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt: Datoer for Budgetsamråd

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Om Kirke Skensved. - en landsbys tidlige historie 1000-1800. Af Bent Hartvig Petersen

Om Kirke Skensved. - en landsbys tidlige historie 1000-1800. Af Bent Hartvig Petersen Om Kirke Skensved - en landsbys tidlige historie 1000-1800 Af Bent Hartvig Petersen I mange sammenhænge er der skrevet lokalhistorie om landsbyerne Jersie, Solrød, Havdrup og Karlstrup, medens der er meget

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Alle værnepligtige skulle indberette til lægdsformændene, når de flyttede. Flytninger er noteret i rullerne med krydshenvisninger, som gør det muligt

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Halshuggen på Tune Gade - en grum historie og en lang række uafklarede spørgsmål

Halshuggen på Tune Gade - en grum historie og en lang række uafklarede spørgsmål Halshuggen på Tune Gade - en grum historie og en lang række uafklarede spørgsmål Af Kurt Hartvig Petersen Vi er juli 1646. I godt et års tid har præsten efter kongelig bestemmelse skullet føre kirkebog,

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

SVM2005-029-14 Hovedbilag 5. Kilder til dyrkningshistorie og værdisættelse.

SVM2005-029-14 Hovedbilag 5. Kilder til dyrkningshistorie og værdisættelse. Dyrkningshistorie og jordens værdisættelse i området ved Bromme Plantage. En opsummering af de tilgængelige kilder. Cand. mag. Karoline Baden Staffensen Projektarealet i Bromme Plantage omfatter dele af

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1 Mand Søren Sørensen 1 Født Omkr 1723 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Død Før 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Begravet 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Far Søren Mogensen ( -Omkr 1723)

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

GÅRDE I HERFØLGE-SÆDDER SOGNE.

GÅRDE I HERFØLGE-SÆDDER SOGNE. 1 GÅRDE I HERFØLGE-SÆDDER SOGNE. GÅRDENS NAVN. EJERLAV. MATR.NR. ADRESSE. Bakkegården Egøje 8 a Egøjevej 119. Bakkegården Svansbjerg ll a m. fl. Åshøjvej 2. Billesborg Egøje l a Billesborgvej 59. Birkely

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Papirmagerne og Mundus familien.

Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne var oprindelig håndværkere med forbindelse til Tyskland, men omkring 1820 brød de danske papirmagere med de tyske laug og derefter havde papirmagerne ikke

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Navne på gårde og huse(stednavne) i Højelse og Ølsemagle sogne:

Navne på gårde og huse(stednavne) i Højelse og Ølsemagle sogne: Navne på gårde og huse(stednavne) i Højelse og Ølsemagle sogne: Før i tiden var det almindeligt at kalde gårde og huse ved et navn. da der ikke var noget der hed numre på ejendommen. Disse navne er ved

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Nyborg Len Jordebog i RA Nyborg Slots regnskab Mandtal 1658 Nyborg lens regnskaber (RA)

Nyborg Len Jordebog i RA Nyborg Slots regnskab Mandtal 1658 Nyborg lens regnskaber (RA) Nyborg Len Jordebog i RA Nyborg Slots regnskab Mandtal 1658 Nyborg lens regnskaber (RA) Sunds herred Skårup 1651 1657-58 1658 Peder Mortensen Jep Knudtzen Laurids Bendtsen Peder Findtzen Niels Andersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 1693 K20 Poul Nielsen Holst 64 do sl. Niels Poulsen Holst og Maren Larsdt.r.søn ~Ane Marie Obel -Niels ~Maren Christensdt.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere