Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter og faldgruber. BørsenMikro. Den 3. november Advokat Peter Lind Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter og faldgruber. BørsenMikro. Den 3. november 2008. Advokat Peter Lind Nielsen"

Transkript

1 Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter og faldgruber BørsenMikro Den 3. november 2008 Advokat Peter Lind Nielsen

2 Aftaler er det så svært Aftale Tilbud + Accept = Aftale Men så er der al det ind imellem! 2

3 Formkrav Skal aftaler opfylde formkrav for at være gyldige NEJ Visse typer af aftaler fx pantebreve, skøder m.v. Beviskrav Opsigelse af funktionærer 3

4 Tilbud Man er bundet af et tilbud Tilbud hvornår er det et tilbud Brug af forbehold Priser, valuta, udsolgte varer. Hvor lang tid er man bundet? 4

5 Accept af tilbud Accept er bindende Der skal accepteres inden for acceptfristen Accept med forbehold = afslag og accepten er et nyt tilbud 5

6 Kan jeg komme ud af en aftale Nej Løbende aftaler kan opsiges Aftalt varsel ellers et rimeligt varsel Ugyldighed? Fx tvang, svig m.v. Aftalelovens 36 6

7 Den gode aftale Grundighed! Pas på mails Tjekliste Hvem er parterne i aftalen Hvem skal levere hvad Præcis hvad skal der leveres Hvad er prisen Hvornår skal der ske levering 7

8 Løbende aftaler Abonnementer m.v. Prisudviklingen Opsigelsesvarsel Ændring af vilkårene Misligholdelse Forsinkelse Mangler 8

9 Kontrakten Tips Lav en oversigt over forhold der skal reguleres og evt. eget udkast Læs modpartens udkast Tænk worst-case hvor kan det gå galt Lav konstruktive bemærkninger Skrive IKKE under på noget du ikke forstår Genbrug er godt men pas på Tilret kontrakten under forhandlingerne on-site 9

10 Gode råd til forhandling Sæt dig i den anden parts sted Vær åben Vær loyal Dans ikke om den varme grød Kan I ikke blive enige nu bliver I heller ikke enige senere 10

11 Immaterielle rettigheder - Enerettigheder Ophavsret Design Patenter/brugsmodel Varemærke Knowhow 11

12 Hvis to mennesker hver har 1 hest og de bytter heste med hinanden har de stadigvæk kun 1 hest hver. Hvis to mennesker hver har 1 idé og de bytter deres idé med hinanden har de begge pludselig 2 idéer hver. 12

13 Hvad giver en eneret Intet at gøre med ejendomsret Ejendomsret vedrører et eksemplar Der er forskel på at købe en stol og købe rettighederne til en stol Immaterielle rettigheder kan deles og udnyttes af flere samtidig på flere måder Eneret for ejeren til at bestemme: Hvem skal kunne udnytte Hvordan kan der ske udnyttelse Videreudvikling og ændringer Ingen idé beskyttelse Fra ide til... Produkt Forstadier, beskrivelser, storyboard kan være beskyttede 13

14 Ophavsret Beskyttelse af et værk Film, musik, foto, billede, grafik, tekst og edb-program Ingen registreringsmulighed (c) navn, sted, årstal Beskyttes når det er frembragt Ingen idé-beskyttelse Krav om originalitet/værkshøjde Ingen prioritetsbeskyttelse Ingen beskyttelse mod lovlig dobbeltfrembringelse Beskyttes globalt Beskyttes 70 år efter ophavsmandens dødsår 14

15 Ophavsret...fortsat Altid en/flere personer der er ophavsmænd Ikke beskyttelse af teknik/funktion men alene det der kan ses/høres Ophavsretten tilkommer den der har frembragt værket Ansættelse Freelance Edb-programmer Køb af eksemplarer 15

16 Ophavsret...fortsat Problemer Man ved ikke om man har ophavsret Ikke mulighed for at registrere og få bevis Må selv sikre sig bevis - hvordan? Deponere hos advokat? Man kan ikke slå rettigheden op Man ved ikke om den der påstår at have ophavsretten lyver eller har misforstået juraen 16

17 Multimedier/spil Mange rettighedstyper Brugergrænseflade: Grafik, musik/ lyd, fotos, tekst, historien, figurer Koden: Engine og kodekomponenter Mange rettigheder at cleare Pas på underleverandører - har de styr på rettighederne? 17

18 Særlige problemer ved spiluniverset Oversættelser kræver tilladelse Videreforarbejdning eller fortsættelser kræver tilladelse Brug af andres forlæg fx. romaner, film, figurer m.v. kræver tilladelse Fx. Bamse og Kylling spil, Brødrene Løvehjerte, Naturpatruljen, Forbrydelsen, Counter Strike IX 18

19 Ophavsret på nettet Alt det du ser er beskyttet! Udenlandske ophavsmænd er også beskyttet af DK-Ophavsret Det kræver tilladelse at bruge Konkret tilladelse Licens/tilladelse på siden/betingelser Fx Creative Commons Licensmaskine 19

20 CC 20

21 Hvad må du med andres materiale på nettet Se, læs, lyt! Lokal kopi til personlig brug Ikke personlig brug at uploade Linke? Deeplinke? Loyalt Ingen framing/inlines Ansvar for hvad der linkes til? 21

22 Citat-retten Citere Loyalt + kilde Skal indgå i en sammenhæng hvor det er nødvendigt Kun citere en mindre del Billeder, musik/lyd, fotos kan ikke citeres.ellers så link! 22

23 Undskyldninger Jeg vidste ikke at man ikke måtte Han kan da kun være interesseret i at jeg gengiver artiklen der er jo reklame Bare jeg bruger.. og kildeangivelse er det vel ok Jeg gør det ikke for at tjene penge, der er jo ikke kommercielt Han ville jo aldrig kunne sælge den artikel igen alligevel Andre gør det 23

24 Design Et produkts udseende/form Ikke funktionalitet eller indre egenskaber Tøj, maskiner, emballage, skærmbilleder, grafiske elementer = typisk også ophavsret Nyhedskrav - skal være NYT Skåneperiode på 12 mdr. Individuel karakter Adskille sig klart fra kendt design National som international målestok Prioritetsbeskyttelse Beskyttelse mod god tro 24

25 Design...fortsat Ingen undersøgelse af P&V Ansøger kan ønske og betale for en nyhedsundersøgelse Ansøger bærer selv risikoen for krænkelser Mulighed for omprøvning Kun national beskyttelse Mulighed for at reg. i andre lande Gælder i op til 25 år 25

26 Design...fortsat Fordele Prioritet Bevis for ret Lettere at håndtere aftalemæssigt Beskyttelsen er der ofte i form af ophavsretsbeskyttelsen 26

27 Patenter/brugsmodel Beskyttelse af funktionalitet/teknik OPFINDELSE og ikke opdagelse HR. EDB-programmer er ikke patenterbare Nyhedskrav Adskille sig væsentligt fra kendte opfindelser/ teknikker Brugsmodeller skal dog blot afskille sig PAS PÅ - ingen skåneperiode Globalt/objektivt nyhedskrav Anders And s hæveteknik Prioritetsbeskyttelse 27

28 Patenter...forsat Angive patentkrav der bestemmer beskyttelsens omfang P&V foretager undersøgelse i forhold til kendte patenter Tager lang tid at få patent Kun national beskyttelse Mulighed for reg. i andre lande Gælder for 20 år PAS PÅ - Medarbejdere Beskyttet efter loven - medarbejder opfindelser 28

29 Patenter...forsat Fordele: Prioritetsbeskyttelse Bevis for ret ENESTE mulighed for at beskytte funktionalitet/teknik effektivt Ulemper: Dyrt Tiden Andre får adgang til opskriften da patentkravene offentliggøres 29

30 Varemærker Registrerede og uregistrede varemærker Navne og logo er Reg. hos P&V Reg. inden for 45 klasser Gælder for 10 år ad gangen men kan fornyes igen og igen 30

31 Varemærker...fortsat Krav: Adskille sig fra andre mærker - må ikke være forvekslelige Skal have særpræg Må ikke være beskrivende P&V undersøger kun særpræg og beskrivende Ansøger bærer selv risikoen for krænkelser Kun national beskyttelse Kan reg. i andre lande EU varemærke 31

32 Varemærker...fortsat Reg. varemærke Kan reg. Før ibrugtagning Brugspligt Giver bevis for mærket og reg. tidspunktet Let at overdrage Koster penge Ureg. varemærke Kræver konstant brug Kun beskyttelse inden for det mærket anvendes for Svært at bevise prioritet Vanskeligere at overdrage Gratis 32

33 Knowhow Viden, tegninger, opskrifter, modeller, kundekartoteker... De enkelte dele kan være beskyttet som enerettigheder Beskyttelse i Straffeloven - hacking/industrispionage Markedsføringslovens 19 Hemmeligheder, tegninger, opskrifter m.v. Svært at bevise krænkelser 33

34 Knowhow Flere 19 sager - især mod tidligere medarbejdere der medtager viden Rullebånd Radioanlæg Ubåd Andre beskyttelsesmuligheder NDA er Konkurrenceklausuler Hold det hemmeligt! 34

35 Koncepter (ideer) Kan ikke beskyttes som sådan De enkelte dele kan være beskyttet Varemærker Ophavsret til manualer m.v. Designbeskyttelse af produkter Beskyttelse efter markedsføringslovens 1 - god skik DR s kvit eller dobbelt <>Hvem vil være millionær 35

36 Overdragelse af rettigheder Intet at gøre med ejendomsretten den vedrører alene eksemplaret Helt eller delvis overdragelse af rettighederne? Hvilke rettigheder overdrages fx. kun distributionsrettigheder? Eksklusiv overdragelse? Vil være hovedreglen Risiko for selvplagiat Betaling Up front Løbende royalty Overvej forudsætningsbeskrivelse og efterregulering 36

37 Licensaftale/ produktionsaftale Hvilke rettigheder overdrages Produktion, videresalg, eksemplarfremstilling eller er det samtlige rettigheder Er det eksklusivt Evt. indenfor et territorium Kvalitetskrav til produktet Tilbagefald af rettigheder ved manglende udnyttelse Betaling Engangsvederlag Royalty Hvordan beregnes det fx % af hvad brutto/netto beløb Krav om revision/kontrol 37

38 Udviklingsaftale HR Udvikleren har rettighederne Selvom instruks og kravspec. fra kunden Hvilke rettigheder får kunden HR. Brugsret som forudsat på aftaletidspunktet andet kræver aftale: Alle rettigheder Betyder som hovedregel eksklusivitet Ret til videreoverdragelse Ret til eksemplarfremstilling Ret til videreudvikling Kildekoden 38

39 Samarbejdsaftaler Skal vi have en kontrakt? Tal om forudsætninger og krav til hinanden Hvem skyder hvad ind Hvem skal lave hvad Hvordan fordeles indtægter/ udgifter 39

40 Samarbejdsaftaler Konkurrenceklausul Hvordan kommer i ud af aftalen igen Hvordan deles boet? Hvad hvis I bliver uenige Ajourfør aftalen fx hvert ½ år Tag konflikterne med det samme 40

41 Samarbejdsaftaler Hvem skyder hvilke rettigheder ind Eksklusivitet eller forbehold for selvbenyttelse Rettigheder der opstår under samarbejdet Den der udvikler Videreudvikling af eksisterende rettigheder hvad så Aftalt fælles rettigheder Fælles udvikling = fælles eje - gælder også rettigheder - enighed om ALT Regulering ved ophør Egne rettigheder tilbage Fælles rettigheder? Auktion 41

42 Beskyttelse af ideer Del dem IKKE med NOGEN! Intet andet kan sikre dig mod at andre hugger ideen! Aftalen kan kun give dig nogle sanktioner hvis det sker 42

43 NDA/Hemmeligholdelse Hvad er formålet med aftalen? Beskrivelse af hvad der skal holdes hemmeligt Pas på ideer beskyttes ikke Må kun bruges til formålet Stempel på dokumenter Liste med udleveret information/materiale Grænser/pligter for brugen og opbevaring Tilbageleveringskrav Konkurrenceklausul Relevant ved ideer især Er det muligt vil investorer acceptere det? Konventionalbod Mfl

44 Advokat Peter Lind Nielsen Tlf Fax Pakhus 4 Kielberghus Kalkbrænderiløbskaj 4 Kr. Kielbergs Vej 3 DK 2100 København Ø DK 8660 Skanderborg 44

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Overdragelser af ophavsret

Overdragelser af ophavsret Kapitel 7 Overdragelser af ophavsret Kapitel 7. Overdragelser af ophavsret A.»Overdragelser«og»licenser«Som nævnt i kapitel 4 opstår ophavsrettigheder altid hos ophavsmanden. Ophavsrettigheder kan imidlertid

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

IMMATERIELLE RETTIGHEDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER Patenter, Brugsmodeller, Varemærker, Designbeskyttelse og Ophavsret DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten

Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Indledning Retsgrundlag Pensum: IT-retten, 2. udg. Udg.pkt.: Edb-programmer kan ikke patenteres, jf. patentlovens 1,

Læs mere

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Vejledning om minimumshonorarer for freelance arbejde er oprindeligt udarbejdet af Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen (senere: Formidlerne) for faggruppen af

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Indledning IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Oversigt over immaterialretten Virksomhedsoverdragelse Produkt: VML, MFL 5 jf. 1 Kendetegnsbeskyttelse Virksomhed: selskabslove, MFL

Læs mere

patentområdet for opfindere og iværksættere

patentområdet for opfindere og iværksættere Kort om Chas. Hude Ebbe Johansen er uddannet civilingeniør (K) i 1965 ved Danmarks Tekniske Universitet. I sin karriere har han blandt andet beskæftiget sig med udvikling og innovation hos Radiometer A/S,

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

PIRATER I SIGTE FORRETNINGSVÆRKTØJER

PIRATER I SIGTE FORRETNINGSVÆRKTØJER FORRETNINGSVÆRKTØJER PIRATER I SIGTE En praktisk guide om piratkopier, der kopierer andre produkters udseende, og de våben, virksomhederne kan tage i brug imod piraterne Britta K. Thomsen JurisConsult

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Kommercielle kontrakter uden omsvøb. MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009

Kommercielle kontrakter uden omsvøb. MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009 Kommercielle kontrakter uden omsvøb MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009 Indledning Indledning Emneafgrænsning Kommercielle kontrakter: Kontrakter (aftaler) mellem erhvervsdrivende Uden omsvøb:

Læs mere

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere