SPEJLET ET TILBAGEBLIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEJLET ET TILBAGEBLIK"

Transkript

1 Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i ca. 20 år. Det var bl.a. min oldefar Jens Christian Jensens regnskabsbog samt nogle gamle dokumenter fra slægten: skøder, lånedokumenter og lignende. Det viste sig, at min oldefar - foruden regnskabsbogen - også havde ført dagbog i 10 år af sit liv. Mest om hvad han havde lavet dag for dag, men også notater om sit private liv. Når man nærlæser denne dagbog og de øvrige notater, oprulles der et liv, der foruden slid og slæb også viser oldefars opvakte sind og hans medleven og medvirken i den andelsbevægelse, der tog sin begyndelse i hans manddomstid. Oldefar Jens Christian Jensen blev født den 17. februar 1855 på Mylundsmark, også benævnt GI. Skole eller Mylundhus i nogle af papirerne. Han var ældste søn i Jens Christensens andet ægteskab med Kirsten Jensdatter fra Svennum i Jerslev. Jens Christians far var murer om sommeren og vandrelærer om vinteren og lige god til begge dele efter hvad der fortælles. Jens Christians gode skolekundskaber vidner om, at han måske i kraft af sit gode hoved har vandret med sin far og måske optrådt som hjælpelærer som stor dreng. Ellers vides intet om hans barndom. Han blev konfirmeret i 1869 og derefter sat i smedelære. Jens Christians regnskabsbog begynder i 1875, heri kan man læse, at han har arbejdet hjemme i Mylund det meste af tiden, f.eks. lagt 4 gl. sko 66 øre, lavet en nøgle 40 øre. Men meget af tiden har han også smedet ude på gårdene, så var betalingen 1 kr. om dagen, og så fik han nok også kosten. På de store gårde, f.eks. Tidemansholm eller Fjeldgård, kunne han smede flere dage i træk. Sjovt er det at læse i regnskabsbogen, hvordan der var forskel på folk. Nogle kunder bliver benævnt "hr. proprietær", andre kun med "hr.", mens

2 de almindelige gårdmænd blot er nævnt med navnet, men uden titel. Der er også en enkelt "madam" mellem kunderne, sandsynligvis en gårdmandskone, der sad enke. I 1876 bliver han som tyveårig gift første gang med Marianne Jensen fra Enslev ved Grenå. Hun var otte år ældre end ham og havde en dreng, der nok var født uden for ægteskab. Drengen hed Marius, og var på det tidspunkt 3 år. Jens Christian omtaler siden i dagbogen denne dreng med stor glæde. Måske kommer de 2000 kr, han omtaler i sit brev om alderdomsunderstøttelse, fra dette giftermål, idet Mariannes forældre var velaflagte gårdfolk. Måske blev disse 2000 kr brugt til at redde familien fra at komme på fattiggården, da han i 1876 overtager den Gl.Skole i Mylund. Hans far var på det tidspunkt 78 år, og hans yngste barn var 12 år. I 1878 er der fra 15. april til 15. oktober intet skrevet i regnskabsbogen. Men det fremgår af nogle bevarede breve fra Marianne, at Jens Christian var indkaldt til sikringsstyrkerne i Aalborg. i 1879 får han tjenesteudygtighedspas, sandsynligvis på grund af en broklidelse, som plagede ham resten af hans liv. Hans første kone døde i 1880 af tuberkulose, og den dag, hun blev begravet, " døde også det yngste barn. Han blev ret hurtigt gift med Mariannes søster, Anne Marie, men allerede efter 2 års ægteskab dør hun i barselsseng ved det andet barns fødsel. Jens Christian var nu i en alder af 27 år enkemand for anden gang og havde ansvaret for en børneflok på fire, hvoraf den mindste var 14 dage gammel, og den sidste af Mariannes drenge, den seksårige Jens Ditlev, var syg af tuberkulose. Hvordan han klarede disse problemer, får man et indblik i ved at læse dagbogen, som han begyndte at skrive i maj Hvordan han har haft overskud til trofast at skrive hver dag, forstår man næppe. Ganske vist har han kun skrevet en linje for hver dag, og det meste er notater om, hvad han har lavet i dagens løb. Man får et godt indblik i hvordan hans dage er gået. Ofte har han arbejdet på gårdene i omegnen, snart som smed, men også ved almindeligt landbrugsarbejde som daglejer. Utallige er de læs møg, han har forket, og at der ofte var en vandring på syv-otte kilometer i hver ende af arbejdsdagen, har jo kun været naturligt. Men husmandsbruget i Gl.Skole bliver ikke forsømt. Han har været en mand, der har vidst noget om landbrug, han skriver atter og atter om, at han har kørt mergel, brækket hede og pløjet brak, foruden at han også fik plantet læ omkring de sandede marker. Når der var en pause i landbrugsarbejdet, arbejdede han med at bygge Gl.Skole op. Hele sommeren 1883 noterer han, at han har lagt mur, ind imellem har han skåret lyng til tag og lavet tømmer til spær o.s.v. I oktober bliver taget mønnet, og så går det igen løs med at køre mergel. Da han kun havde 1 hest, måtte han ofte spænde en ko for til hjælp med de tunge læs. Det ser ud til, at han på det tidspunkt har været alene om husholdningen, måske med lidt hjælp af sin mor, Kirsten Jensdatter. Han noterer i dagbogen når han har kærnet og bagt. Smørret har han åbenbart solgt, for der er et regnskab, som viser, at han fra maj 1883 til april 1884 har solgt smør for i alt 172 kr 91 øre. Søndage var fridage. De allerfleste søndage var han i kirke, og ofte gik han til alters. Det var mest Jerslev kirke han gik i, og tit er det nævnt, at han var hos provsten. Om det var på grund af de moderløse børn, eller om den opvakte bonde kunne have andre ting at drøfte med præsten vides ikke. Som regel gik han efter kirke til Koldbro og så til Marianne, og derefter til Ulvsmose for at se til Karl. Disse børn af andet ægteskab har åbenbart været anbragt i pleje, måske på grund af smittefare fra den syge Jens Ditlev. I februar 1884 dør Jens Ditlev, og allerede i maj 1884 hentes Karl hjem. I 1884 går han tit i kirke i Tårs, samtidig går han til missionsmøder samme sted. På dette tidspunkt kommer åbenbart min oldemor, Hanne Nielsen, Sønder Hjabelund, ind i billedet. Hun havde lært som syerske og tjente sit brød som omvandrende sypige. Hun var på det tidspunkt 22 år gammel. I februar 1885 noterer Jens Christian i sin dagbog: 17. februar ingenting bestilt, fyldt tredive år. Det er nok den eneste dag, han har holdt fri i hele sit liv. I marts 1885 går det løs med murlægning og indretning af aftægtsstue til moderen. Denne gang bliver der endda lagt gulvbrædder, som han selv høvler. Endelig om formiddagen den 31. marts flytter han moderen og gør hendes seng i stand, og om eftermiddagen holder han bryllup med Hanne i Taars Kirke. Allerede dagen efter brylluppet kører de til Koldbro og henter datteren Marianne hjem. Det ses af dagbogen, at der nu er kommet en dygtig, ung kone i huset. Der bliver bygget mælkestue og sat gruekeddel op, flyttet vægge og flyttet døre. Samtidig passer han stadig sit landbrug og har arbejde på bøndergårdene i nabolaget. I november får han lavet en ajlebeholder, han vidste nok, hvad gødning betød for hans jord. I 1886 hjælper han mere og mere til i Hjabelund, og det fortsætter indtil 1888, hvor han overtager Hjabelund, vist nok fordi de ikke længere kunne klare økonomien. Men samtidig beholder han GI. Skole. I december 1886 fødes deres ældste barn. Jens Ditlev. Derefter kommer der som regel et barn hvert andet år. I alt fik Jens Christian og Hanne 11 børn, men tre døde inden de blev voksne. I disse år arbejdes der også med mejeriplaner, og allerede i 1887 er der mejeri i Mylund. Det skyldes nok for en stor del Jens Christians fremsynethed, at der i det lille samfund er rejst et mejeri, samtidig med at der bliver bygget et i Jerslev. Fra nu af bliver det ofte nævnt, at han er til møde i mejeriet. Han har nok også

3 været med i Andelsslagteriet i Hjørring, oprettet 1891, idet han ofte skriver, at han har været i Hjørring med grise. 9. juli sker der næsten en katastrofe. Han noterer, at han har mistet soen med de 14 grise. Den er åbenbart blevet nødslagtet, for dagen efter skriver han, at han har gjort soen i stand og saltet den. Biavl har han også beskæftiget sig med, han skriver i 1889, at han har været til foredrag om bier. Der har været tørvemose til Hjabelund, og han har åbenbart haft et ælteværk, for 11., 12., 13. juli har han kørt tørv til mejeriet, i alt over , og det er noteret, at det er æltede tørv. Desuden skriver han i august 1890, at der til dato er kørt 131 læs mergel på Hjabelunds marker. Alligevel var det stadig ham, der stod for rugbrødsbagningen, og han fandt også tid til at hjælpe Hanne med at vaske og plukke bær. Der bliver også plantet læhegn og træer, og der bliver anlagt en have. Hanne var meget have interesseret, og da de senere fik bedre råd, købte hun sjældne planter hjem pr. katalog. Haveinteressen er nedarvet i generationerne, og vi har stadig oldemors gule rose, og oldemors tingester (Have-Gloxenia) i vore haver. Oldemor Hanne havde som nævnt lært syning. Vi har nogle fotografier af hendes døtre som unge. Deres kjoler, som Hanne selv har syet, ser ud som var de sprunget direkte ud af en modejournal. At Jens Christian har påskønnet hendes dygtighed, er der vist ingen tvivl om. 22. november 1890 noterer han, at han har været i Hjørring med lammekroppe og der købt en symaskine til Hanne. I sommeren 1891 bygges stuehus i Hjabelund. Nu begynder notaterne at være endnu kortere, 3 dage på en linie, og den 18, november 1891 slutter dagbogen desværre. Jens Christian og Hanne var knyttet til Indre Mission, og der havde han også forskellige tillidshverv. Men han satte dog visse grænser. Engang var der en missionsmand, der bebrejdede ham, at han leverede mælk til mejeriet om søndagen. Jens Christian svarede, at når Vorherre lod køerne give mælk om søndagen, så skulle man skønne på de gode gaver, og ikke lade dem gå til spilde. Hans tolerance overfor anderledes tænkende kom også til udtryk engang han fulgtes med en missionær, og de kom forbi kroen, hvorfra man kunne høre dansemusikken. Missionæren beklagede sig da over den fordærvede ungdom. Men oldefar gjorde opmærksom på, at han selv i sine unge dage nok havde kunnet lide en svingom. Selv om dagbogen holder op, kan man stadig følge Jens Christian, men knap så tæt. Der er brugt mange sider i bogen på regnskaber, og fra postkvitteringsbogen kan man også hente nogle oplysninger. Endelig er der jo Jens Christians ansøgning om alderdomsunderstøttelse, der giver god oplysning om de bitre år under landbrugskrisen efter første verdenskrig, hvor han har måttet synes, at alt, hvad han havde bygget op, smuldrede mellem fingrene på ham. Af et par regnskaber for 1903 og 1904 fremgår det, at han har haft et pænt overskud. Der er blandt andet købt heste for 1090 kr. Måske er det de sagnomspundne små, blå russere, der siden blev brugt som køreheste. I 1904 solgte han både GI. Skole og Hjabelund og købte Søndergård på Ouenstrup Hede ved Skæve. Søndergård har på det tidspunkt været på ca. 125 tdr. land, men nok mest hede. Endnu en gang blev der plantet læ, og også større plantninger med forskellige nåletræer blev sat i værk. Der blev brækket hede og bygget nye huse. Inden 1910, da Ditlev blev gift, var Søndergård bygget op, samtidig med at der var bygget til Ditlev. Han fik en udstykning på 37 tdr. fra Søndergård. Der var også solgt fra til en anden ejendom på 20 tdr. land. I disse år gik det godt økonomisk. I 1909 og 1910 blev der indkøbt cykler til alle børnene og ham selv. Der blev indbetalt penge flere gange til "A.Jensen du Nord i Hjørring". Andreas Jensen var cykelhandler i Hjørring og nevø til Jens Christian. I disse år begyndte han også at få sat børnene i vej. Af regnskabsbogen fremgår, at hvert barn fik 8000 kr, når de købte gård eller startede forretning. I 1917 flytter Jens Christian tilbage til Mylund og køber gården Pølund. Søndergård sælges til en datter og svigersøn, måske var det også et ønske om at få noget mindre at passe. Han er på det tidspunkt godt tres år gammel. I Mylund virker han meget aktivt for at få bygget en kirke. Den bliver indviet i 1926, men allerede i 1924 sælger han Pølund til en søn og køber et hus i Østervrå. Allerede da er det hele på grund af landbrugskrisen ved at gå galt. Men alt dette vil jeg lade Jens Christian selv fortælle om igennem den ansøgning om alderdomsunderstøttelse, han skrev i 1931 efter at han i første omgang var blevet nægtet aldersrente. Tankevækkende er det at se kladden til brevet. Noget af den er skrevet bag på en regning, som hans datter har fået. Regningen skal betales i løbet af 8 dage, ellers vil man gøre udlæg i skadesløsbrevet. Ansøgning om alderdomsunderstøttelse På grund af, at vi er nægtet alderdomsunderstøttelse af amtet, fordi man formener, at jeg har givet til mine børn, hvad vi havde, må jeg vel nok søge at gøre regnskab for min husholdning, som man siger. Jeg kan oplyse, at jeg i 1876 tog hjem til min familie for at holde dem fra at komme på fattiggården. Jeg fik skøde på huset imod at de fik aftægt, det var den gamle skole ved Mylund, der kunne dårligt holdes 2 køer der ved dengang. Jeg havde den fra 1876 til I disse år fik jeg denne ejendom, hvoraf omtrent

4 halvdelen var hede, opdyrket og merglet og bygget nye huse derpå, så at der kunne holdes 4 køer og en hest ved ejendommen. I disse år mistede jeg 2 hustruer, min første kone døde af galopperende svindsot, som lægen kaldte det. Hun var sengeliggende. Hun var sengeliggende i 1½ år og led meget, det var trange tider, og vi var fattige. Min anden kone var en søster til min første, min anden kone døde af barselsfeber. Jeg havde da 4 børn, hvoraf den mindste var 14 dage og den næstmindste 14 måneder, de to andre var med min første kone, 6 og 8 år, og der var et dødt af min første kones børn, det døde den dag, hun blev begravet. Så var jeg enkemand i 3 år. Og blev da gift med min nuværende hustru i 1885, vi flyttede i 1888 til Sønder-hjabelund, som dengang bestod af gamle, dårlige huse og omtrent det halve af ejendommen var hede med mange sten og bøge-bakker. Der boede vi så til 1904, og i den tid fik vi heden opdyrket og det hele merglet, byggede nyt hus og lagde det hen på midten af marken, det lå før ved en udside. Vi flyttede så i 1904 til Søndergård i Ouenstrup i Skæve, og der boede vi til 1917, og i denne tid fik vi heden, som var dertil, opdyrket og engene kultiveret og hele ejendommen merglet, byggede nye huse - som kohuset, og jeg udskiftede og solgte ca. 20 ' tdr. land derfra til 275 kr. pr. tår. land, og så fik min søn 37 tdr. land, hvorpå jeg byggede et hus til ham. Så flyttede jeg derfra i 1917 til Pølund ved Mylund, og der var vi til 1924 da vi flyttede her til Østervrå, hvor vi endnu bor. Da vi i 1917 flyttede fra Ouenstrup til Pølund, fik min datter og svigersøn denne gård, men kom i trang ved at han havde indgået kautionsforpligtelser for 2 af sine brødre, og så var han gået med til kartoffelmelsfabrikken, som vist tog godt kr. Og kautionsforpligtelser over for broderen tog ca kr. Jeg ved det ikke så bestemt, det var jo i de ulykkelige krigstider, man ødelagde så meget, men jeg måtte i 1927 overtage Søndergård ved tvangsauktion, og min datter og svigersøn har siden haft den i forpagtning imod at alle udgifter og renter blev betalt af dem, og det har de også kunnet, men nu kniber det for dem. Så var det Pølund, som min søn fik, da jeg flyttede til Østervrå, der havde jeg 10 tusind som står i, og det mente jeg var nok til os at leve af. Men så har jeg også kautioneret for ham, da det kom til at knibe for ham, jeg ville have ham til at sælge, men han kunne ikke afse ejendommen før det var for sent, og det blev til tvangsauktion, og jeg måtte så overtage den i foråret Nu har jeg endelig fået den solgt til kr, men mine til er jo tabt ved alt, hvad jeg måtte betale af gæld på udgifterne ved overtagelsen. Det kan jo bebrejdes mig, at jeg gik i kaution, men er der ikke så mange andre, der har gjort det samme, og er det værre, at jeg gik i kaution for mit eget barn, end hvis det var en fremmed. Min kone ligger og kommer vist ikke op mere, men hun har været mig en god hustru og har udrettet meget, og dog altid haft et dårligt helbred. Vi har haft 16 børn i alt med dem fra første ægteskab. Jeg har ingenting haft fra først af, men min hustru havde kr i arv fra hendes hjem. Vi har haft megen sygdom, og 5 børn er døde, men at der var nogen, der ville sige, at vi var uværdige til alderdomsunderstøttelse, hvis vi ikke havde samlet noget til al leve af på vore gamle dage, medmindre vi ved hårdt arbejde, megen nøjsomhed og sparsommelighed havde ment, at vi havde nok at leve af, men som vi for en stor del med tidernes ugunst og prisfald, er gået tabt. Ser det ud som om vi har forbrudt ved vores stræbsomhed. Jeg kunne vel også med rette sige, at de 4 ejendomme, den gamle skole ved Mylund, Hjabelund, Søndergård i Ouenstrup, den ejendom min søn fik jord af fra Søndergård har stat, amt og kommune fået over 100 gange så meget i indtægt af, at jeg har dyrket dem op end det forventes vi behøver i aldersrente, denne redegørelse kan jo se ud som selvros, men det er det ikke thi Gud skal have ære og tak for hvad vi fik nåde til at udrette, men jeg synes, at jeg var nødt til dette, fordi min datter kan ikke blive ved at sørge for os uden selv at køre fast, derfor beder jeg. Kan i ikke komme os til hjælp på en eller anden måde før det bliver for sent for min datters skyld. Oldefar Jens Christians ansøgning om alderdomssunderstøttelse er et fremragende dokument. Han beskriver heri et langt og meget virksomt liv, han fortæller meget levende om sit nok ikke altid helt nemme liv. Det er slet ikke nødvendigt at skrive kommentarer til dette brev, for det er essensen af oldefars liv, der her rulles op for os. Men bittert har det nok været at se sit livsværk smuldre på grund af tidernes ugunst. Når man sidder med de gamle dokumenter, ser man hvordan oldefar og hans sønner har kautioneret for hinanden på kryds og tværs. Og man lægger især mærke til beløbenes størrelse. Skulle man låne bare 400 kr i bank eller sparekasse, skulle der mindst 4 kautionister til, foruden meget gerne et skadesløsbrev i ejendommen. En anden ting, man lægger mærke til, er den klare og tydelige skrift, som gør brevet meget let læseligt, desuden er det forbløffende rigtigt stavet, så oldefar må have fået god undervisning og været meget kvik. Igennem hele livet havde Jens Christian mange tillidshverv, bl.a. som kasserer eller bestyrelsesmedlem i de mejerier, han leverede mælk til. En lang tid var han også formand for Foderstofforeningen i Skæve Sogns vestlige del. Da han flyttede til Østervrå, blev det også ham, der sørgede for at sende honorarer til de forskellige missionærer, man havde som talere i Indre Mission. Denne driftige mand måtte naturligvis også have noget at tage sig til i alderdommen, så efter at have levet sit liv som grovsmed og bonde, begyndte han, da han var over halvfjerds år, at brodere. 105 kaffeduge blev det til, foruden alle småtingene, alt bro-

5 deret med fladsyning eller det, der hed kort og langt sting. Meget af det blev solgt til fordel for Santalmissionen. Hans broderier er meget sirligt udført, og han tog adskillige præmier hjem fra Husflidsforeningen. Jens Christian brugte flittigt sin cykel om sommeren. Og selv i sine høje alderdom cyklede han rundt for at besøge børn og børnebørn, der boede i omegnen. Han døde i 1939, 84 år gammel, og blev begravet på Østervrå Kirkegård. Graven blev sløjfet i 1997, og det er måske det, der gav mig den indskydelse, at jeg skulle prøve at sætte ham et varigt minde gennem denne artikel. Inger Nielsen Valstedgårdvej 6, 9240 Nibe. Født 1930 i Ouenstuplund, Skæve. Lærereksamen Ansat ved Nibe Kommunale Skolevæsen

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 Almægtige Gud og skaber. TAK, for at du giver os alt, hvad vi behøver; lær os at søge dit rige. AMEN Han havde dyrket markerne

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Betty Elkjærs råd til andre bedsteforældre er, at de skal tale åbent om sygdommen, sorgen og glæderne

Betty Elkjærs råd til andre bedsteforældre er, at de skal tale åbent om sygdommen, sorgen og glæderne Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 1993 Thomas har en mormor Betty Elkjærs råd til andre bedsteforældre er, at de skal tale åbent om sygdommen, sorgen og glæderne Af Jørgen Jeppesen Elkjærs familieudflugt

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Unges lyrik 2012. Fra skriveværksteder i og omkring Brabrand

Unges lyrik 2012. Fra skriveværksteder i og omkring Brabrand Unges lyrik 2012 Fra skriveværksteder i og omkring Brabrand Unges lyrik 2012 Lyrik fra skriveværksteder med unge, maj 2012 De unge forfattere Mads Mygind og Kristina Nya Glaffey har i løbet af maj 2012

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Kong Vinter og Madam Tø

Kong Vinter og Madam Tø Jeg kan næsten ikke vente, til jeg kommer i skole i dag. Jeg er så spændt på at høre resten af historien om Ole, Onkel Rimfrost og Kong Vinter, ja, også om hende Madam Tø. Men fru Andersen siger, at før

Læs mere