SPEJLET ET TILBAGEBLIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEJLET ET TILBAGEBLIK"

Transkript

1 Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i ca. 20 år. Det var bl.a. min oldefar Jens Christian Jensens regnskabsbog samt nogle gamle dokumenter fra slægten: skøder, lånedokumenter og lignende. Det viste sig, at min oldefar - foruden regnskabsbogen - også havde ført dagbog i 10 år af sit liv. Mest om hvad han havde lavet dag for dag, men også notater om sit private liv. Når man nærlæser denne dagbog og de øvrige notater, oprulles der et liv, der foruden slid og slæb også viser oldefars opvakte sind og hans medleven og medvirken i den andelsbevægelse, der tog sin begyndelse i hans manddomstid. Oldefar Jens Christian Jensen blev født den 17. februar 1855 på Mylundsmark, også benævnt GI. Skole eller Mylundhus i nogle af papirerne. Han var ældste søn i Jens Christensens andet ægteskab med Kirsten Jensdatter fra Svennum i Jerslev. Jens Christians far var murer om sommeren og vandrelærer om vinteren og lige god til begge dele efter hvad der fortælles. Jens Christians gode skolekundskaber vidner om, at han måske i kraft af sit gode hoved har vandret med sin far og måske optrådt som hjælpelærer som stor dreng. Ellers vides intet om hans barndom. Han blev konfirmeret i 1869 og derefter sat i smedelære. Jens Christians regnskabsbog begynder i 1875, heri kan man læse, at han har arbejdet hjemme i Mylund det meste af tiden, f.eks. lagt 4 gl. sko 66 øre, lavet en nøgle 40 øre. Men meget af tiden har han også smedet ude på gårdene, så var betalingen 1 kr. om dagen, og så fik han nok også kosten. På de store gårde, f.eks. Tidemansholm eller Fjeldgård, kunne han smede flere dage i træk. Sjovt er det at læse i regnskabsbogen, hvordan der var forskel på folk. Nogle kunder bliver benævnt "hr. proprietær", andre kun med "hr.", mens

2 de almindelige gårdmænd blot er nævnt med navnet, men uden titel. Der er også en enkelt "madam" mellem kunderne, sandsynligvis en gårdmandskone, der sad enke. I 1876 bliver han som tyveårig gift første gang med Marianne Jensen fra Enslev ved Grenå. Hun var otte år ældre end ham og havde en dreng, der nok var født uden for ægteskab. Drengen hed Marius, og var på det tidspunkt 3 år. Jens Christian omtaler siden i dagbogen denne dreng med stor glæde. Måske kommer de 2000 kr, han omtaler i sit brev om alderdomsunderstøttelse, fra dette giftermål, idet Mariannes forældre var velaflagte gårdfolk. Måske blev disse 2000 kr brugt til at redde familien fra at komme på fattiggården, da han i 1876 overtager den Gl.Skole i Mylund. Hans far var på det tidspunkt 78 år, og hans yngste barn var 12 år. I 1878 er der fra 15. april til 15. oktober intet skrevet i regnskabsbogen. Men det fremgår af nogle bevarede breve fra Marianne, at Jens Christian var indkaldt til sikringsstyrkerne i Aalborg. i 1879 får han tjenesteudygtighedspas, sandsynligvis på grund af en broklidelse, som plagede ham resten af hans liv. Hans første kone døde i 1880 af tuberkulose, og den dag, hun blev begravet, " døde også det yngste barn. Han blev ret hurtigt gift med Mariannes søster, Anne Marie, men allerede efter 2 års ægteskab dør hun i barselsseng ved det andet barns fødsel. Jens Christian var nu i en alder af 27 år enkemand for anden gang og havde ansvaret for en børneflok på fire, hvoraf den mindste var 14 dage gammel, og den sidste af Mariannes drenge, den seksårige Jens Ditlev, var syg af tuberkulose. Hvordan han klarede disse problemer, får man et indblik i ved at læse dagbogen, som han begyndte at skrive i maj Hvordan han har haft overskud til trofast at skrive hver dag, forstår man næppe. Ganske vist har han kun skrevet en linje for hver dag, og det meste er notater om, hvad han har lavet i dagens løb. Man får et godt indblik i hvordan hans dage er gået. Ofte har han arbejdet på gårdene i omegnen, snart som smed, men også ved almindeligt landbrugsarbejde som daglejer. Utallige er de læs møg, han har forket, og at der ofte var en vandring på syv-otte kilometer i hver ende af arbejdsdagen, har jo kun været naturligt. Men husmandsbruget i Gl.Skole bliver ikke forsømt. Han har været en mand, der har vidst noget om landbrug, han skriver atter og atter om, at han har kørt mergel, brækket hede og pløjet brak, foruden at han også fik plantet læ omkring de sandede marker. Når der var en pause i landbrugsarbejdet, arbejdede han med at bygge Gl.Skole op. Hele sommeren 1883 noterer han, at han har lagt mur, ind imellem har han skåret lyng til tag og lavet tømmer til spær o.s.v. I oktober bliver taget mønnet, og så går det igen løs med at køre mergel. Da han kun havde 1 hest, måtte han ofte spænde en ko for til hjælp med de tunge læs. Det ser ud til, at han på det tidspunkt har været alene om husholdningen, måske med lidt hjælp af sin mor, Kirsten Jensdatter. Han noterer i dagbogen når han har kærnet og bagt. Smørret har han åbenbart solgt, for der er et regnskab, som viser, at han fra maj 1883 til april 1884 har solgt smør for i alt 172 kr 91 øre. Søndage var fridage. De allerfleste søndage var han i kirke, og ofte gik han til alters. Det var mest Jerslev kirke han gik i, og tit er det nævnt, at han var hos provsten. Om det var på grund af de moderløse børn, eller om den opvakte bonde kunne have andre ting at drøfte med præsten vides ikke. Som regel gik han efter kirke til Koldbro og så til Marianne, og derefter til Ulvsmose for at se til Karl. Disse børn af andet ægteskab har åbenbart været anbragt i pleje, måske på grund af smittefare fra den syge Jens Ditlev. I februar 1884 dør Jens Ditlev, og allerede i maj 1884 hentes Karl hjem. I 1884 går han tit i kirke i Tårs, samtidig går han til missionsmøder samme sted. På dette tidspunkt kommer åbenbart min oldemor, Hanne Nielsen, Sønder Hjabelund, ind i billedet. Hun havde lært som syerske og tjente sit brød som omvandrende sypige. Hun var på det tidspunkt 22 år gammel. I februar 1885 noterer Jens Christian i sin dagbog: 17. februar ingenting bestilt, fyldt tredive år. Det er nok den eneste dag, han har holdt fri i hele sit liv. I marts 1885 går det løs med murlægning og indretning af aftægtsstue til moderen. Denne gang bliver der endda lagt gulvbrædder, som han selv høvler. Endelig om formiddagen den 31. marts flytter han moderen og gør hendes seng i stand, og om eftermiddagen holder han bryllup med Hanne i Taars Kirke. Allerede dagen efter brylluppet kører de til Koldbro og henter datteren Marianne hjem. Det ses af dagbogen, at der nu er kommet en dygtig, ung kone i huset. Der bliver bygget mælkestue og sat gruekeddel op, flyttet vægge og flyttet døre. Samtidig passer han stadig sit landbrug og har arbejde på bøndergårdene i nabolaget. I november får han lavet en ajlebeholder, han vidste nok, hvad gødning betød for hans jord. I 1886 hjælper han mere og mere til i Hjabelund, og det fortsætter indtil 1888, hvor han overtager Hjabelund, vist nok fordi de ikke længere kunne klare økonomien. Men samtidig beholder han GI. Skole. I december 1886 fødes deres ældste barn. Jens Ditlev. Derefter kommer der som regel et barn hvert andet år. I alt fik Jens Christian og Hanne 11 børn, men tre døde inden de blev voksne. I disse år arbejdes der også med mejeriplaner, og allerede i 1887 er der mejeri i Mylund. Det skyldes nok for en stor del Jens Christians fremsynethed, at der i det lille samfund er rejst et mejeri, samtidig med at der bliver bygget et i Jerslev. Fra nu af bliver det ofte nævnt, at han er til møde i mejeriet. Han har nok også

3 været med i Andelsslagteriet i Hjørring, oprettet 1891, idet han ofte skriver, at han har været i Hjørring med grise. 9. juli sker der næsten en katastrofe. Han noterer, at han har mistet soen med de 14 grise. Den er åbenbart blevet nødslagtet, for dagen efter skriver han, at han har gjort soen i stand og saltet den. Biavl har han også beskæftiget sig med, han skriver i 1889, at han har været til foredrag om bier. Der har været tørvemose til Hjabelund, og han har åbenbart haft et ælteværk, for 11., 12., 13. juli har han kørt tørv til mejeriet, i alt over , og det er noteret, at det er æltede tørv. Desuden skriver han i august 1890, at der til dato er kørt 131 læs mergel på Hjabelunds marker. Alligevel var det stadig ham, der stod for rugbrødsbagningen, og han fandt også tid til at hjælpe Hanne med at vaske og plukke bær. Der bliver også plantet læhegn og træer, og der bliver anlagt en have. Hanne var meget have interesseret, og da de senere fik bedre råd, købte hun sjældne planter hjem pr. katalog. Haveinteressen er nedarvet i generationerne, og vi har stadig oldemors gule rose, og oldemors tingester (Have-Gloxenia) i vore haver. Oldemor Hanne havde som nævnt lært syning. Vi har nogle fotografier af hendes døtre som unge. Deres kjoler, som Hanne selv har syet, ser ud som var de sprunget direkte ud af en modejournal. At Jens Christian har påskønnet hendes dygtighed, er der vist ingen tvivl om. 22. november 1890 noterer han, at han har været i Hjørring med lammekroppe og der købt en symaskine til Hanne. I sommeren 1891 bygges stuehus i Hjabelund. Nu begynder notaterne at være endnu kortere, 3 dage på en linie, og den 18, november 1891 slutter dagbogen desværre. Jens Christian og Hanne var knyttet til Indre Mission, og der havde han også forskellige tillidshverv. Men han satte dog visse grænser. Engang var der en missionsmand, der bebrejdede ham, at han leverede mælk til mejeriet om søndagen. Jens Christian svarede, at når Vorherre lod køerne give mælk om søndagen, så skulle man skønne på de gode gaver, og ikke lade dem gå til spilde. Hans tolerance overfor anderledes tænkende kom også til udtryk engang han fulgtes med en missionær, og de kom forbi kroen, hvorfra man kunne høre dansemusikken. Missionæren beklagede sig da over den fordærvede ungdom. Men oldefar gjorde opmærksom på, at han selv i sine unge dage nok havde kunnet lide en svingom. Selv om dagbogen holder op, kan man stadig følge Jens Christian, men knap så tæt. Der er brugt mange sider i bogen på regnskaber, og fra postkvitteringsbogen kan man også hente nogle oplysninger. Endelig er der jo Jens Christians ansøgning om alderdomsunderstøttelse, der giver god oplysning om de bitre år under landbrugskrisen efter første verdenskrig, hvor han har måttet synes, at alt, hvad han havde bygget op, smuldrede mellem fingrene på ham. Af et par regnskaber for 1903 og 1904 fremgår det, at han har haft et pænt overskud. Der er blandt andet købt heste for 1090 kr. Måske er det de sagnomspundne små, blå russere, der siden blev brugt som køreheste. I 1904 solgte han både GI. Skole og Hjabelund og købte Søndergård på Ouenstrup Hede ved Skæve. Søndergård har på det tidspunkt været på ca. 125 tdr. land, men nok mest hede. Endnu en gang blev der plantet læ, og også større plantninger med forskellige nåletræer blev sat i værk. Der blev brækket hede og bygget nye huse. Inden 1910, da Ditlev blev gift, var Søndergård bygget op, samtidig med at der var bygget til Ditlev. Han fik en udstykning på 37 tdr. fra Søndergård. Der var også solgt fra til en anden ejendom på 20 tdr. land. I disse år gik det godt økonomisk. I 1909 og 1910 blev der indkøbt cykler til alle børnene og ham selv. Der blev indbetalt penge flere gange til "A.Jensen du Nord i Hjørring". Andreas Jensen var cykelhandler i Hjørring og nevø til Jens Christian. I disse år begyndte han også at få sat børnene i vej. Af regnskabsbogen fremgår, at hvert barn fik 8000 kr, når de købte gård eller startede forretning. I 1917 flytter Jens Christian tilbage til Mylund og køber gården Pølund. Søndergård sælges til en datter og svigersøn, måske var det også et ønske om at få noget mindre at passe. Han er på det tidspunkt godt tres år gammel. I Mylund virker han meget aktivt for at få bygget en kirke. Den bliver indviet i 1926, men allerede i 1924 sælger han Pølund til en søn og køber et hus i Østervrå. Allerede da er det hele på grund af landbrugskrisen ved at gå galt. Men alt dette vil jeg lade Jens Christian selv fortælle om igennem den ansøgning om alderdomsunderstøttelse, han skrev i 1931 efter at han i første omgang var blevet nægtet aldersrente. Tankevækkende er det at se kladden til brevet. Noget af den er skrevet bag på en regning, som hans datter har fået. Regningen skal betales i løbet af 8 dage, ellers vil man gøre udlæg i skadesløsbrevet. Ansøgning om alderdomsunderstøttelse På grund af, at vi er nægtet alderdomsunderstøttelse af amtet, fordi man formener, at jeg har givet til mine børn, hvad vi havde, må jeg vel nok søge at gøre regnskab for min husholdning, som man siger. Jeg kan oplyse, at jeg i 1876 tog hjem til min familie for at holde dem fra at komme på fattiggården. Jeg fik skøde på huset imod at de fik aftægt, det var den gamle skole ved Mylund, der kunne dårligt holdes 2 køer der ved dengang. Jeg havde den fra 1876 til I disse år fik jeg denne ejendom, hvoraf omtrent

4 halvdelen var hede, opdyrket og merglet og bygget nye huse derpå, så at der kunne holdes 4 køer og en hest ved ejendommen. I disse år mistede jeg 2 hustruer, min første kone døde af galopperende svindsot, som lægen kaldte det. Hun var sengeliggende. Hun var sengeliggende i 1½ år og led meget, det var trange tider, og vi var fattige. Min anden kone var en søster til min første, min anden kone døde af barselsfeber. Jeg havde da 4 børn, hvoraf den mindste var 14 dage og den næstmindste 14 måneder, de to andre var med min første kone, 6 og 8 år, og der var et dødt af min første kones børn, det døde den dag, hun blev begravet. Så var jeg enkemand i 3 år. Og blev da gift med min nuværende hustru i 1885, vi flyttede i 1888 til Sønder-hjabelund, som dengang bestod af gamle, dårlige huse og omtrent det halve af ejendommen var hede med mange sten og bøge-bakker. Der boede vi så til 1904, og i den tid fik vi heden opdyrket og det hele merglet, byggede nyt hus og lagde det hen på midten af marken, det lå før ved en udside. Vi flyttede så i 1904 til Søndergård i Ouenstrup i Skæve, og der boede vi til 1917, og i denne tid fik vi heden, som var dertil, opdyrket og engene kultiveret og hele ejendommen merglet, byggede nye huse - som kohuset, og jeg udskiftede og solgte ca. 20 ' tdr. land derfra til 275 kr. pr. tår. land, og så fik min søn 37 tdr. land, hvorpå jeg byggede et hus til ham. Så flyttede jeg derfra i 1917 til Pølund ved Mylund, og der var vi til 1924 da vi flyttede her til Østervrå, hvor vi endnu bor. Da vi i 1917 flyttede fra Ouenstrup til Pølund, fik min datter og svigersøn denne gård, men kom i trang ved at han havde indgået kautionsforpligtelser for 2 af sine brødre, og så var han gået med til kartoffelmelsfabrikken, som vist tog godt kr. Og kautionsforpligtelser over for broderen tog ca kr. Jeg ved det ikke så bestemt, det var jo i de ulykkelige krigstider, man ødelagde så meget, men jeg måtte i 1927 overtage Søndergård ved tvangsauktion, og min datter og svigersøn har siden haft den i forpagtning imod at alle udgifter og renter blev betalt af dem, og det har de også kunnet, men nu kniber det for dem. Så var det Pølund, som min søn fik, da jeg flyttede til Østervrå, der havde jeg 10 tusind som står i, og det mente jeg var nok til os at leve af. Men så har jeg også kautioneret for ham, da det kom til at knibe for ham, jeg ville have ham til at sælge, men han kunne ikke afse ejendommen før det var for sent, og det blev til tvangsauktion, og jeg måtte så overtage den i foråret Nu har jeg endelig fået den solgt til kr, men mine til er jo tabt ved alt, hvad jeg måtte betale af gæld på udgifterne ved overtagelsen. Det kan jo bebrejdes mig, at jeg gik i kaution, men er der ikke så mange andre, der har gjort det samme, og er det værre, at jeg gik i kaution for mit eget barn, end hvis det var en fremmed. Min kone ligger og kommer vist ikke op mere, men hun har været mig en god hustru og har udrettet meget, og dog altid haft et dårligt helbred. Vi har haft 16 børn i alt med dem fra første ægteskab. Jeg har ingenting haft fra først af, men min hustru havde kr i arv fra hendes hjem. Vi har haft megen sygdom, og 5 børn er døde, men at der var nogen, der ville sige, at vi var uværdige til alderdomsunderstøttelse, hvis vi ikke havde samlet noget til al leve af på vore gamle dage, medmindre vi ved hårdt arbejde, megen nøjsomhed og sparsommelighed havde ment, at vi havde nok at leve af, men som vi for en stor del med tidernes ugunst og prisfald, er gået tabt. Ser det ud som om vi har forbrudt ved vores stræbsomhed. Jeg kunne vel også med rette sige, at de 4 ejendomme, den gamle skole ved Mylund, Hjabelund, Søndergård i Ouenstrup, den ejendom min søn fik jord af fra Søndergård har stat, amt og kommune fået over 100 gange så meget i indtægt af, at jeg har dyrket dem op end det forventes vi behøver i aldersrente, denne redegørelse kan jo se ud som selvros, men det er det ikke thi Gud skal have ære og tak for hvad vi fik nåde til at udrette, men jeg synes, at jeg var nødt til dette, fordi min datter kan ikke blive ved at sørge for os uden selv at køre fast, derfor beder jeg. Kan i ikke komme os til hjælp på en eller anden måde før det bliver for sent for min datters skyld. Oldefar Jens Christians ansøgning om alderdomssunderstøttelse er et fremragende dokument. Han beskriver heri et langt og meget virksomt liv, han fortæller meget levende om sit nok ikke altid helt nemme liv. Det er slet ikke nødvendigt at skrive kommentarer til dette brev, for det er essensen af oldefars liv, der her rulles op for os. Men bittert har det nok været at se sit livsværk smuldre på grund af tidernes ugunst. Når man sidder med de gamle dokumenter, ser man hvordan oldefar og hans sønner har kautioneret for hinanden på kryds og tværs. Og man lægger især mærke til beløbenes størrelse. Skulle man låne bare 400 kr i bank eller sparekasse, skulle der mindst 4 kautionister til, foruden meget gerne et skadesløsbrev i ejendommen. En anden ting, man lægger mærke til, er den klare og tydelige skrift, som gør brevet meget let læseligt, desuden er det forbløffende rigtigt stavet, så oldefar må have fået god undervisning og været meget kvik. Igennem hele livet havde Jens Christian mange tillidshverv, bl.a. som kasserer eller bestyrelsesmedlem i de mejerier, han leverede mælk til. En lang tid var han også formand for Foderstofforeningen i Skæve Sogns vestlige del. Da han flyttede til Østervrå, blev det også ham, der sørgede for at sende honorarer til de forskellige missionærer, man havde som talere i Indre Mission. Denne driftige mand måtte naturligvis også have noget at tage sig til i alderdommen, så efter at have levet sit liv som grovsmed og bonde, begyndte han, da han var over halvfjerds år, at brodere. 105 kaffeduge blev det til, foruden alle småtingene, alt bro-

5 deret med fladsyning eller det, der hed kort og langt sting. Meget af det blev solgt til fordel for Santalmissionen. Hans broderier er meget sirligt udført, og han tog adskillige præmier hjem fra Husflidsforeningen. Jens Christian brugte flittigt sin cykel om sommeren. Og selv i sine høje alderdom cyklede han rundt for at besøge børn og børnebørn, der boede i omegnen. Han døde i 1939, 84 år gammel, og blev begravet på Østervrå Kirkegård. Graven blev sløjfet i 1997, og det er måske det, der gav mig den indskydelse, at jeg skulle prøve at sætte ham et varigt minde gennem denne artikel. Inger Nielsen Valstedgårdvej 6, 9240 Nibe. Født 1930 i Ouenstuplund, Skæve. Lærereksamen Ansat ved Nibe Kommunale Skolevæsen

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Randbøl Sogns første missionshus, Bethesda, bygget i Frederikshåb i 1892. Omkring 1870 gik Indre Mission

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

Søren Christian Christiansen Stenshede. f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst.

Søren Christian Christiansen Stenshede. f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst. 1 Søren Christian Christiansen Stenshede f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst. 2 Da Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske forenings 25 års jubilæum nærmede

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Minder fra barndommen i en husmandsfamilie i 1920ernes og 30ernes Vendsyssel. Brødrene Poul Karlsen, Østervrå, og Egon Karlsen,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere