FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION."

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen udfører arbejdet på vegne af det politiske niveau efter de generelle retningslinjer, der er politisk udstukne. Nærværende bemyndigelser supplerer ovenstående ved at redegøre for de tilfælde, hvor kompetencen til at træffe afgørelser på et område er videregivet fra et niveau til et andet, oftest til det administrative niveau. Det drejer sig om afgørelser, der ligger ud over almindelig sagsbehandling, der binder kommunen til kontrakter eller dispensere fra bestemmelser. Det betyder, at de ansatte principielt skal træffe den afgørelse, kommunalbestyrelsen eller udvalget ville have truffet, hvis det fik sagen forelagt. Den, der har givet bemyndigelsen videre, kan altid ændre en afgørelse, som den bemyndigede har truffet og kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen. Byvåben...3 Skøder, pantebrev og lignende...3 Påtegninger på kommunens pantebreve...3 Låneomlægning i almene boligafdelinger...3 Lejeforhøjelser i almene boliger...3 Udleje/udlån af kommunale ejendomme...4 Lån til ejendomsskatter/skadesløsbreve...4 Hjemfaldspligt...4 Tilskud til diverse formål...5 Godkendelse af forhøjelse af rådighedsbeløb...5 Udtræden af skolebestyrelser...5 Udtræden af musikskolebestyrelser...5 Udtræden af miljørepræsentantskabet...5 Godkendelse af udlandsrejser...6 Oprettelse af data-registre...6 Folkeregistergebyr...6 Gebyr for Sundhedskort...7 Fondsforretninger...7 Valuta- og renteprodukter...7 Swap-forretninger...7 Godkendelse af anskaffelsessummen...7 Nedlæggelse af beboelse...8 Ansættelse og afskedigelse af personale...8 Obligatoriske madordning...8 Specialundervisning...8 Udsættelse af et barns undervisning...9 Tilskud til udvekslingsrejser...9 Tilskud til efterskoleophold...9 Kontrakter med private leverandører...9 Restancer til afgang...9 Fejl ved udbetaling af sociale ydelser...10 Udsættelse af lejemål...10 Banklån til betaling af indskud i ældre/plejebolig

2 Arrangementer på kommunale arealer...10 VVM og miljøscreeninger...11 Dispensationer fra gældende planlægning og bygningsreglement...11 Kollektiv trafik...11 Aflukke affaldsskakterne...11 Naturbeskyttelse mindre betydende dispensationer...12 Mindre bebyggelsesplaner...12 Vandforsyningsloven...12 Vedligehold...12 Grundejerforeningers vedtægter...12 Vederlagsfri benyttelse af diverse lokaler...13 Godkendelse af foreninger

3 Kompetence givet fra Kommunalbestyrelsen Emne 1: Tilladelse til benyttelse af byvåben Emne 2: Underskrivelse af skøder, pantebrev og lignende Emne 3: Påtegninger på kommunens pantebreve om kvittering, transport, respekt, moderation, aflysning og relaksation. Emne 4: Afgørelser om låneomlægning i almene boligafdelinger Emne 5: Godkendelse af lejeforhøjelser i almene boliger i forbindelse med udvidet råderet/individuelle forbedringer, som lejerne har ret til, tillige med evt. realkreditfinansiering 3

4 Emne 6: Udleje/udlån af kommunale ejendomme Centralforvaltningen / Social- og Sundhedsforvaltningen Kompetencen til Centralforvaltningen gælder kun lejekontrakter vedr. Torvestien Kompetencen til Social- og Sundhedsforvaltningen gælder kun bofællesskaber og Brøndby Møllevej. (Sager om foreningers vederlagsfri benyttelse af diverse lokaler afgøres af Kultur- og Idrætsforvaltningen, se emne nr. 43) Emne 7: Lån til ejendomsskatter/skadesløsbreve Emne 8: Indgåelse af aftale om indfrielse af hjemfaldspligt på kommunalt ejede grunde efter retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen 4

5 Emne 9: Tilskud til diverse formål. På borgmesterens sagsområde. Max kr. Emne 10: Godkendelse af forhøjelse af rådighedsbeløb og redaktionelle ændringer af forskudskasseregulativer Emne 11: Ansøgning om udtræden af skolebestyrelser samt udpegning af nye skolebestyrelsesmedlemmer Børneforvaltningen Emne 12: Ansøgninger om udtræden af musikskolebestyrelser samt udpegning af nye medlemmer Drejer det sig om KB-medlemmer er det Kommunalbestyrelsen. For andre er det Kultur- og Idrætsforvaltningen. Sagerne forelægges Kulturudvalget til efterretning. Emne 13: Ansøgninger om udtræden af miljørepræsentantskabet samt udpegning af nye medlemmer 5

6 Er der indstillet flere, end der er pladser til, forelægges det for borgmesteren Sagerne forelægges Teknik- og Miljøudvalget til efterretning. Emne 14: Godkendelse af udlandsrejser Kommunaldirektøren, dog borgmesteren når det drejer sig om KB-medlemmer Kun videregivet hvor der ikke er politisk deltagelse Emne 15: Oprettelse af data-registre Centralforvaltningen Emne 16: (20) Regulering af folkeregistergebyr Centralforvaltningen 6

7 Emne 17: Regulering af gebyr for Sundhedskort Centralforvaltningen Emne 18: Fuldmagt til Fondsforretninger Market Online Danske Bank Centralforvaltningen Emne 19: Fuldmagt til valuta- og renteprodukter Danske Bank Emne 20: Fuldmagt Swap-forretninger Emne 21: Ansøgninger om godkendelse af anskaffelsessummens størrelse for byggeriets påbegyndelse (skema B), jf. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 14. december 1993, 32 7

8 Økonomiudvalget Emne 22: Nedlæggelse af beboelse Teknik- og Miljøudvalget Kompetence givet fra Økonomiudvalget Emne 23: Ansættelse og afskedigelse af personale bortset fra kommunaldirektør og forvaltningsdirektører Forvaltningerne Personaleafdelingen skal altid inddrages, når der er tale om afskedigelser Kompetence givet fra Børneudvalget Emne 24: Dispensationsansøgninger fra enkeltpersoner om undladelse af deltagelse i den obligatoriske madordning i dagtilbud Direktøren for Børneforvaltningen Emne 25: Afgørelse om specialundervisning til børn, jf. folkeskolelovens 21, stk. 2 og 3 8

9 Børneforvaltningen Emne 26: Udsættelse af et barns undervisning til et år efter undervisningspligtens indtræden, jf. folkeskolelovens 34, stk. 2 Børneforvaltningen Emne 27: Bevilling af tilskud til udvekslingsrejser Børneforvaltningen Emne 28: Stillingtagen til ansøgninger om tilskud til efterskoleophold Børneforvaltningen Kompetence givet fra Social- og Sundhedsudvalget Emne 29: Indgåelse af kontrakter med private leverandører om personlig og praktisk hjælp iht. Serviceloven Social- og Sundhedsforvaltningen Emne 30: Bemyndigelse til at føre restancer til afgang, når et dødsbo er udlagt for begravelsesomkostninger 9

10 Social- og Sundhedsforvaltningen Emne 31: Berigtigelse af fejl ved udbetaling af sociale ydelser Social- og Sundhedsforvaltningen Emne 32: Beslutning om udsættelse af lejemål hvor lejeren er i restance med kommunalt lån til indskud Social- og Sundhedsforvaltningen Socialdirektøren er bemyndiget til at sende brev til boligselskaberne om udsættelse af lejemål. Emne 33: Kommunal garanti for banklån til betaling af indskud i ældre/plejebolig Social- og Sundhedsforvaltningen Forvaltningen varetager opgaven i forbindelse med kommunal garanti for banklån til betaling af indskud til ægtepar eller samlevende, der visiteres til en ældre/plejebolig. Kompetence givet fra Teknik- og Miljøudvalget Emne 34: Tilladelse til afholdelse af arrangementer på kommunale arealer Dog forelægges for borgmesteren, hvis forvaltningen mener, at der skal gives afslag Emne 35: Fysisk planlægning: 10

11 Afgørelser som følge af VVM og miljøscreeninger, hvor der ikke er VVM-pligt. Emne 36: Byggesagsbehandling: Mindre betydende dispensationer fra gældende planlægning og bygningsreglement, hvor forvaltningen lægger sig op af tidligere politisk trufne afgørelser og hvor nabohøring ikke har givet anledning til indsigelser. Dispensationer vedrørende tekniske spørgsmål i bygningsreglementer og beredskabslovgivning. Bemærkninger/betingelser/vilkår Emne 37: Kollektiv trafik: Mindre betydende afvigelser og dispensationer fra gældende planlægning og regler, hvor forvaltningen lægger sig op af tidligere politisk trufne afgørelser. Mindre betydende ændringer i busdriften, dog ikke ruteændringer. Emne 38: Miljø og affald: Dispensation fra Byggereglement 95 kap. 12.6, stk. 5, til at aflukke affaldsskakterne. 11

12 Dispensation gives uden tidsbegrænsning, men på betingelse af en række specificerede krav, som kommunalbestyrelsen har udstukket. Emne 39: Naturbeskyttelse Mindre betydende dispensationer. Emne 40: Afgørelser vedrørende mindre bebyggelsesplaner i områder, der i gældende planlægning er udlagt til den ønskede anvendelse. Kun hvor nabohøring ikke har givet anledning til indsigelser og hvor ansøgningen imødekommes. Emne 41: Vandforsyningsloven: Tilladelser til grundvandssænkninger og udførelse af boringer. Emne 42: Vedligehold: Fastlæggelse af kvalitet og omfang af reparation og vedligehold på kommunens bygninger efter forhandling med brugerne samt indhentelse af underhåndsbud. Emne 43: Godkendelse af grundejerforeningers vedtægter i forhold til planlægning 12

13 Kompetence givet fra Idræts- og Fritidsudvalget Emne 44: Ansøgninger fra foreninger om vederlagsfri benyttelse af diverse lokaler Kultur- og Idrætsforvaltningen Permanente / længerevarende udlån afgøres af borgmesteren Emne 45: Godkendelse af foreninger som tilskudsberettigede efter folkeoplysningslovens bestemmelser Folkeoplysningsudvalget Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. februar

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer

Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Kapitel I Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Forvaltningens bemærkninger Kommunalbestyrelsen 1 Hvidovre Kommunalbestyrelse

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere