A til Z med IDA. Verdensbankens fond for de fattigste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A til Z med IDA. Verdensbankens fond for de fattigste"

Transkript

1 Verdensbankens fond for de fattigste A til Z med IDA

2 A til Z med IDA Verdensbankens fond for de fattigste Løfter folk ud af fattigdom Den Internationale Udviklingssammenslutning, IDA, er Verdensbankens fond for de fattigste. IDA er en af verdens største bistandsydere og støtter sundhed og uddannelse, infrastruktur og landbrug samt økonomisk og institutionel udvikling til de 79 fattigste lande 39 af dem i Afrika. Disse lande huser 2,5 milliarder mennesker, hvoraf 1,5 milliard overlever for 2 dollars eller mindre om dagen. IDA s midler er ikke bundet til en bestemt sektor. Regeringer fastlægger deres egne prioriteter. Og skulle forhold ændre sig i forbindelse med økonomisk chok eller naturkatastrofe kan IDA s midler blive omdirigeret efter behov. IDA udgør 20 procent af al udviklingsassistance. IDA s forpligtelser i 2010 udgjorde et rekordhøjt beløb på 15 milliarder dollars heraf 7,2 milliarder dollars til Afrika. Omkring en femtedel af disse midler blev givet som tilskud og resten i form af rentefrie, langfristede kreditter. IDA er også med til at få mest ud af få bistandsressourcer: Hver dollar i IDA-bistand bringer i gennemsnit 2 dollars mere fra andre finansieringskilder. IDA genopfyldes hvert tredje år med bidrag fra donorer i udviklede og udviklingslande samt fra to andre dele af Verdensbankgruppen: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Internationale Finansorganisation. Med IDA s hjælp har 27 lande som huser 2,1 milliarder mennesker eller 34 procent af verdens befolkning avanceret. Deres økonomiske udvikling betyder, at de ikke længere er afhængig af IDA-støtte, og mange er siden blevet IDA-donorer. I løbet af de sidste ti år har IDA-støtte været med til at redde mindst 13 millioner liv. Midler fra IDA har immuniseret 310 millioner børn; har givet 177 millioner mennesker adgang til vand og sanitet; har hjulpet flere end 47 millioner mennesker med at få sundhedsydelser; har givet 98 millioner børn ernæringstilskud; og har givet bedre uddannelse til flere end 100 millioner børn hvert år.

3 Afghanistan Armenien Aserbajdsjan Bangladesh Benin Bhutan Bolivia 22 procent fald i spædbørnsdødelighed og 26 procent fald i børnedødelighed på bare tre år 8 millioner fastnets- og mobil-abonnenter på telekommunikation 45 procent af husstandene i beboelsesejendomme i byer bruger nu sikre, rene, gasbaserede opvarmningsmetoder til rimelige priser, en stigning fra 11 procent i vandbrugerforeninger er blevet oprettet som del af reformer, der støttes i irrigationssektoren 1,2 millioner mennesker i 431 lokalsamfund har haft nytte af nye eller genopbyggede veje i de sidste fem år mennesker i 30 lokalsamfund er nået ved hjælp af rehabiliterede, små irrigationssystemer 20 millioner mennesker har haft gavn af mikrofinansiering i de sidste 12 år 4,4 millioner piger går nu i folkeskole, en firedobling i forhold til de 1,1 million, der gik i skole i indbyggere har fået bedre adgang til infrastruktur og elementære ydelser i de sidste fem år 2 millioner slidstærke, medicinerede myggenet har gavnet gravide kvinder og børn under 5 år siden marts husstande i 39 landsbyer har haft gavn af konstruktion af 129 kilometer veje Skoler og hjem, der blev genopført hurtigt, gjorde, at grundskolepiger i en fjerntliggende landsby kunne fortsætte deres skolegang blot få dage efter jordskælvet i mennesker i landområder og udkantsbyer har nu adgang til elektricitet mennesker i de fattigste landområder har draget nytte af flere end solcelleanlæg til hjemmet siden 2005, og endnu mennesker har haft nytte af 87 solcelleanlæg, der er blevet installeret i skoler og på klinikker i den store, fattige by El Alto Bosnien og Omkring jobs blev oprettet eller opretholdt i perioden Herzegovina Flere end tidligere professionelle soldater fik jobs og blev integreret i civilt liv Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun 94 procent af Ouagadougous befolkning mennesker har nu adgang til rent vand 55 procent kvindelige indskrevne i de 20 mest underpriviligerede provinser i 2006 sammenlignet med 36 procent i voksne tidligere kombattanter blev hjemsendt fra 2004 til 2008; siden september 2006 hjalp socioøkonomisk reintegration hjemsendte tidligere kombattanter, inklusive 380 mindreårige En revideret lov om offentlige aftaler, investeringslov, erhvervslov og konkurrencelov har været gældende siden 2004 Antallet af elever, der fuldførte grundskolen, nåede 85,6 procent i , en stigning fra mindre end 50 procent blot fem år tidligere Flere end elever i alderen år og flere end elever i grundskole modtog stipendier, så de kunne fortsætte deres skolegang 1,6 millioner mennesker har direkte nytte af forbedret infrastruktur, inklusive flere end grundet forbedret adgang til uddannelsessteder, og flere end grundet bedre adgang til sundhedscentre mennesker har fordel af forbedret adgang til energi og flere end af forbedret adgang til markeder Den Arabiske piger går i skole som følge af betingede kontantoverførselsordninger, som blev introduceret i 2008 og 2009 Republik Yemen En skattereform og et automatisk system for tolddokumentation og administration er blevet indført Den Demokratiske Rygraden af landets transportnet er blevet forbedret siden 1996, og kørselshastigheden øget fra 35 til 80 km/t Folkerepublik Laos 200 kilometer vej er blevet opgraderet, hvilket har medført anslåede besparelser på kørselsudgifter til køretøjer på 39 millioner dollars og en nedsættelse af den gennemsnitlige tid-til-marked fra 5 til 3 timer Fotos fra venstre mod højre: Michael Foley, Carmen Machicado, Michael Foley

4 Den Kirgisiske 92 procent af folket har nu adgang til medicin, en stigning i forhold til 77 procent i 2001 Republik Bedre adgang til sundhedspleje; primærbehandling øget med 36 procent og hospitalsbehandling øget med 18 procent; hospitalsindlæggelser blev forkortet fra 15,3 til 12,7 dage mellem 2004 og 2007 Djibouti Elfenbenskysten 71 procent af eleverne gennemfører nu grundskole uden at gå et klassetrin om, en betydelig stigning fra 52 procent i sprøjtemiddelbehandlede myggenet blev udleveret til husstande i områder med høj smitterate i 2010; en stigning i forhold til myggenet, der blev udleveret i tidligere kombattanter og udsatte unge har fået arbejde attester/skøder blev reddet, istandsat og digitaliseret af det Centrale Person- og Ejendomsregister, som beskytter borgerskab, ejendomsinformation og officielle dokumenter vedrørende fødsel, ægteskab og andre livsbegivenheder; endnu attester/skøder er ved at blive digitaliseret Eritrea forældreløse er blevet optaget hos familier indtil yderligere tilfælde af malaria blev diagnosticeret Etiopien Gambia Georgien Ghana Haiti Honduras Indien grundskolelærere er blevet ansat, hvilket var med til at øge nettoindskrivelsen i grundskoler fra 68,5 procent i 2005 til 83,5 procent i ,5 procent i landområder havde adgang til drikkevand i 2009, en stigning i forhold til 46 procent i byboere fik bedre levevilkår grundet forbedringer i infrastrukturen 25 til 40 procent fald i dødeligheden af børn under fem år i perioden i Etiopien, Gambia, Malawi og Rwanda 29 og 59 procent forøgelse i sundhedsforsikringsdækning for henholdsvis fattige kvinder i den fødedygtige alder og børn under fem år 98 procent vaccinationsrate for almindelige børnesygdomme i 2009, en stigning i forhold til 78 procent i 2004 Forbedret levering af graviditets- og børnesundhedspleje nedsatte dødeligheden for børn under 5 år til 80 pr levendefødte i 2008 i forhold til 111 i 2003; dødeligheden i et barns første fire leveuger er også faldet 79 procent immuniseringsdækning i 2008, en stigning i forhold til 69 procent i bygninger blev besigtiget for strukturskader efter jordskælvet sollamper blev indkøbt og udleveret, hvilket har øget sikkerheden, nedsat brandfare og kommet flere end mennesker til gode landfamilier har bygget gårde og stiftet landselskaber, der har givet dem sikker indkomst og arbejde 2,5 millioner mennesker i fattige kommuner har draget nytte af næsten restaurerede skoler, 700 nye skoler, 163 nye sundhedscentre, 347 små vand- og sanitetsystemer samt 461 latriner Over 98 procent af Indiens børn har nu adgang til en grundskole inden for 1 kilometer af deres hjem; 5 millioner børn går ikke i skole sammenlignet med 25 millioner i 2003; overførselsraten fra grundskole til øvre grundskole steg fra 75 procent i 2002 til 84 procent i millioner husstande i landsbyer har gavn af ordninger til udvikling af landdistrikter Kap Verde Selskabsskatteraten blev nedsat fra 35 til 30 procent fra 2003 til 2008 Toldskat blev effektiviseret, og importafgifter og skatter blev ændret betydeligt og sænket over en femårig periode Kenja fattige forældreløse og sårbare børn har fået bedre levevilkår grundet ekstra pengeoverførsler til deres husstande 25 procent fald i malaria-relaterede dødsfald blandt børn i det vestlige Kenja som følge af brug af myggenet Fotos fra venstre mod højre: Michele Egan, Michael Foley, Ashwini Bharat

5 Lesotho En stigning på 10 procentpoint i moderne præventionsbrug, fra 37 procent i 2004 til 47 procent i sundhedscentre tilbyder nu forebyggende ydelser for mor-til-barn hiv-overførsel, en stigning i forhold til 9 i 2005, og forebyggelsen af mor-til-barn hiv-overførsel er steget i samme periode fra 5 til 31 procent Liberia Madagascar Der er blevet arbejdet på 842 kilometer veje næsten en tiendedel af Liberias vejnet i de sidste mange år, og store vejkorridorer er blevet istandsat eller repareret mennesker over hele Liberia har fået kortvarigt offentligt arbejde siden oktober nye erhverv blev registreret i tre regioner mellem 2006 og 2008, og skønnede nye jobs blev oprettet mennesker har fået adgang til rent vand grundet opførelsen af 627 borehuller, der blev udstyret med håndpumper, og 320 med tyngdekraftsystemer Malawi Et fald på 12 procentpoint i fattigdomsoptælling fra 52 procent i 2005 til 40 procent i 2008 Udvikling af et virtuelt privat netværk af nationalregeringen, der dækker et område på 645 kilometer, og som forbinder alle storbyer og alle ministerier, departementer og bureauer, har forbedret effektiviteten af regeringens interne kommunikation og forretningstransaktioner Mali flere mennesker har adgang til elektricitet fra maj offentlige institutioner, inklusive 172 skoler og 139 sundhedscentre, har fået adgang til elektricitet uden for netværket Moldavien midlertidige jobs er blevet oprettet, der giver omkring 2 millioner persondages arbejde nye erhverv blev oprettet i højværdi-landbrug, kvæg og småindustrier, der har skabt nye jobs Mongoliet En 69 procent stigning i indskrivning i børnehaveklasse siden brønde istandsat Mozambique 11,3 millioner tons havnetrafik i 2009 sammenlignet med 8,2 millioner tons i ,3 millioner tons godstogstrafik i 2009 sammenlignet med 3,4 millioner tons i 1999 Nepal Nicaragua i arbejde og 118 kilometer landeveje er blevet opført og/eller istandsat de sidste to år i kraft af en samfundsdrevet proces 83 procent af befolkningen havde fuld immuniseringsdækning i 2006, en stigning i forhold til 43 procent i mikroerhverv, der beskæftiger omkring 400 mennesker, er blevet stiftet og vedligeholder rutinemæssigt kilometer eller 88 procent af det centrale vejnet, der kan vedligeholdes mennesker fra 214 lokalsamfund i fem store, etniske grupper har haft gavn af en landretsordning, der blev etableret i 15 indfødtes territorier i de historisk set marginaliserede autonome regioner ved den caribiske kyst Niger Brugen af sundhedscentre blev næsten fordoblet fra 20 procent i 2005 til 39 procent i procent af befolkningen i landets 51 bykerner blev betjent gennem private vandforbindelser og standrør pr. december 2008 en stigning i forhold til 64 procent i 2001 Nigeria 3,4 millioner modtagere fra landbrugssektoren var i stand til at øge deres indkomst med omkring 63 procent mellem 2004 og 2009 ved hjælp af adgang til bedre udstyr låntagere og 1,2 millioner kunder har fået adgang til mellemstore, mindre og mikroerhvervsfaciliteter Organisationen for 8,4 procent stigning i nettoindskrivningen til gymnasiale uddannelser i Grenada og 34,7 procent i St. Østcaribiske Stater Vincent mellem 2002 og 2008, og en stigning på 10 procent i overførslen til gymnasiale uddannelser i underbemidlede områder 5,9 procent stigning i studerende, der består eksamener i mindst fire fag ved the Caribbean Examination Council (CXC) for St. Vincent og Grenadinerne, og en 9,5 procent stigning i St. Lucia Pakistan 62 procent nettoindskrivning i underskoler i Punjab i 2007, en stigning i forhold til 45 procent i 2001; nettoindskrivning af piger i underskole steg i samme periode fra 43 til 59 procent, og indskrivning af piger i landområder steg fra 38 til 55 procent underprojekter i irrigation irrigerede omtrent tønder landbrugsjord, og omkring tønder tidligere goldt land bliver nu brugt til produktive landbrugsformål Rwanda mennesker har nu adgang til pålidelig elforsyning, og elrationering er blevet markant nedsat fra omkring 50 procent ved spidsbelastning i 2004 til 0 procent i 2010 Den tid, det tager at starte erhverv, blev nedsat fra 14 til 3 dage, antallet af procedurer reduceret fra 8 til 2, og omkostningerne ved at starte erhverv faldt fra 109 procent til 10 procent af pr. capita-indkomsten mellem 2008 og 2009

6 Samoa 24 kilometer havvæg er blevet rehabiliteret for at beskytte kystlandsbyer, og fire broer er blevet genopbygget En politik og plan for håndtering af hospitalsaffald er blevet etableret for første gang Senegal 84 procent bruttogrundskoleindskrivning i 2008, en stigning i forhold til 67 procent i procent af børn under fem år er omfattet af en integreret pakke med ernæringsaktiviteter i lokalsamfundene Sierra Leone Sri Lanka mennesker fik adgang til forbedrede sundhedscentre og sanitetfaciliteter, og 148 sundhedscentre blev renoveret og udstyret mellem 2004 og børn fik adgang til grundlæggende uddannelse som følge af byggeri eller istandsættelse af flere end 920 klasselokaler mellem 2004 og landbrugshusstande har draget nytte af genopdyrkningen af hektarer irrigeret jord og rehabiliteringen af syv store irrigationssystemer mellem 2004 og procent af eleverne fuldførte deres grunduddannelse (1. 9. klasse) i 2009 sammenlignet med 80 procent i 2005 Tadjikistan fødevareusikre husstande drog fordel af distribution af hvedekorn og kunstgødning i procent stigning i andelen af undervægtige børn, der blev opdaget og behandlet Tanzania 88 procent af hoved- og regionalveje er nu i god stand sammenlignet med 51 procent i procent fald i spædbørnsdødeligheden (fra 99 til 51 dødsfald pr levendefødte) og en markant nedgang i dødeligheden blandt børn under fem år (fra 146 til 81 dødsfald pr levendefødte) mellem 1999 og 2010, hvilket bringer FN s Udviklingsmål inden for rækkevidde Tonga Uganda Uzbekistan Vietnam Zambia 42 forsamlingshuse er blevet repareret eller genopbygget 368 cyklon-beskadigede huse er blevet repareret og renoveret; 470 huse, der er modstandsdygtige over for cykloner, er blevet bygget Den tid, der skal bruges på at registrere en ejendom, er blevet nedsat fra 225 til 77 dage, og for at registrere et erhverv er tiden faldet fra 135 til 25 dage 500 solcelleanlæg med en kapacitet på watt-timer ved spidsbelastning er blevet installeret i sundhedscentre over hele landet, hvilket forbedrer leveringen af ydelser og øger sikkerhed 66 procent af uzbeker melder om forbedringer i kvaliteten af sundhedspleje, inklusive forbedret tilgængelighed til og kvalitet af udstyr og medicin og større adgang til bedre optrænede læger 86 procent af kvinder modtog graviditetspleje i 2008 sammenlignet med 79 procent i små landbrug har fået forbedret sin adgang til markeder gennem levering af teknologiydelser, bondeorganisationer og forbindelser til landbrugserhverv 91 procent af hovedbefolkningen og 80 procent af den etniske minoritetsbefolkning, der bor i landområder, boede inden for 2 kilometer af en grusvej i 2006; i 1998 oplevede næsten halvdelen af den etniske minoritetsbefolkning betydelig isolation under regnsæsonerne 1,2 millioner mennesker i ni byer over hele landet fik adgang til forbedrede vand- og sanitetfaciliteter mellem 1996 og procent nedgang i antallet af årlige malariadødsfald fra 2000 til 2008 i en periode, hvor befolkningen steg med 30 procent, hvilket medfører en reel nedgang på mere end 60 procent Fotos fra venstre mod højre: Arne Hoel, Michael Foley, Arne Hoel

7 Fotos fra øverst til nederst: Curt Carnemark, Michael Foley, Curt Carnemark

8 Verdensbankgruppen i felten Verdensbankgruppen driver i dag virksomhed fra flere end 150 kontorer over hele verden. Øget tilstedeværelse i felten hjælper Verdensbankgruppen til bedre at forstå, arbejde mere effektivt med og yde mere rettidig service til dets partnere i medlemslande. Mere end 90 procent af Verdensbankgruppens landedirektører/landeledere og 41 procent af personalet arbejder nu på landekontorer. Verdensbankgruppen har medarbejdere fra 170 forskellige nationaliteter. VERDENSBANKGRUPPENS KONTORER Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD) låner til regeringer i mellemindkomstlande og kreditværdige lavindkomstlande på favorable vilkår. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA) yder rentefrie, langfristede lån kaldet kreditter og tilskud til regeringer i verdens 79 fattigste lande, som har lille eller ingen adgang til de internationale kapitalmarkeder. IDA s udlån er finansieret af bidrag til IDA fra donorlande. Yderligere midler stammer fra Verdensbankgruppen og fra låntageres tilbagebetalinger på gamle lån. Den Internationale Finansorganisation (IFC), den private sektorafdeling af Verdensbankgruppen, giver langfristede lån, aktiekapital, strukturerede og sikrede produkter samt rådgivende og risikobegrænsende ydelser til private virksomheder i udviklings- og overgangslande. Det Multilaterale Investeringsgaranti Agentur (MIGA) yder forsikring mod politiske, ikke-kommercielle risici eller garanterer at fremme udenlandske direkte investeringer i udviklingslande. Det Internationale Center for Bilæggelse af Investeringstvister (ICSID) er et organ til bilæggelse af uoverensstemmelser opstået i forbindelse med udenlandske investeringer i Bankens medlemslande. ICSID undersøger og står også for udgivelser om international voldgift og udenlandsk investeringslovgivning. VERDENSBANKGRUPPEN Genbrugspapir November 2010

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Solidaritet. Ved du, hvad det er? En brochure om humanitær bistand Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Hej! Jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Guldo,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

Benin-Danmark Partnerskab

Benin-Danmark Partnerskab Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004-2008 Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004 2008 Danida Udenrigsministeriet 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Foto: Jacob Stærk. Fondsoplysninger Årsrapport 2014

Foto: Jacob Stærk. Fondsoplysninger Årsrapport 2014 Foto: Jacob Stærk Fondsoplysninger Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLD ÅRSBERETNING Fondsoplysninger Side 3 Forord Side 4 Vores arbejde Side 6 Vores lande Side 10 Vores projekter Side 15 Vores

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

Ledelsesberetning Årsrapport 2011. Medlem af. Årsrapport 2 011

Ledelsesberetning Årsrapport 2011. Medlem af. Årsrapport 2 011 Ledelsesberetning Årsrapport 2011 Medlem af Årsrapport 2 011 1 Indhold Side Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabskommentarer 20 Påtegninger 26 Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

1 Landeanalyser - Vestafrika

1 Landeanalyser - Vestafrika 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatet i Vestafrika maj 2012 1.1 Benin 1.1.1 Politiske, økonomiske og sociale tendenser Benin bliver opfattet som et af de mere stabile demokratier i Vestafrika

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte Burkina FASO-danmark partnerskab strategi for udviklingssamarbejdet 2006-2010 Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte burkina faso-danmark partnerskab STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Læs mere

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse Analyse af den danske udviklingsbistand til uddannelse Forkortelser: AMG: BNI: BFT: DAC: EDF EFA: EPDF: FTI: GMR: IDA: IMF: JFA: MDG: MoU: NGO: NORAD: OECD: PRS/PRSP: UNDP: UNGEI: UNWRA: Aid Management

Læs mere

FORURENET VAND GØR FOLK SYGE

FORURENET VAND GØR FOLK SYGE F I V E Havdrup Skole 7.b - oktober 2010 FORURENET VAND GØR FOLK SYGE ALLE VED, AT DET ER USUNDT AT DRIKKE URENT VAND. MEN I ULANDENE HAR MAN OFTE IKKE ADGANG TIL ANDET. SIDE 5 Mærker der støtter en god

Læs mere

2014 Aktivitetsberetning 2014

2014 Aktivitetsberetning 2014 2014 Aktivitetsberetning 2 Meddelelse fra formanden 4 Højdepunkter i 2014 Indhold 6 En fast reaktion på den økonomiske krise 12 18 Nye veje til intelligent vækst i Europa Støtte til små og mellemstore

Læs mere

HANDEL VÆKST OG UDVIKLING

HANDEL VÆKST OG UDVIKLING HANDEL VÆKST OG UDVIKLING STRATEGI STRATEGI FOR DANSK STØTTE TIL FREMME AF HANDEL, VÆKST OG UDVIKLING I VERDENS FATTIGSTE LANDE HANDEL, VÆKST OG UDVIKLING STRATEGI FOR DANSK STØTTE TIL FREMME AF HANDEL,

Læs mere

Temahæfte 2009. Ulande. Indhold. Agricultural Development. naturressourcer, fødevarer og sundhed Striving for a better life. Kandidatuddannelse

Temahæfte 2009. Ulande. Indhold. Agricultural Development. naturressourcer, fødevarer og sundhed Striving for a better life. Kandidatuddannelse ISBN 978-87-991224-5-5 Temahæfte 2009 Indhold Agricultural Development Kandidatuddannelse Agricultural Development er en engelsksproget kandidatuddannelse, hvor du beskæftiger dig med naturressourcer,

Læs mere

104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse

104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse AFR 104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Burkina Faso: Landbrugssektorprogram, fase 3 - økonomisk vækst i landbrugssektoren Finansministeriet, Landbrug- og vandministeriet,

Læs mere

Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer

Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer Årsrapport ÅrsRAPPORT 2012 Dansk flygtningehjælps medlemsorganisationer ADRA Danmark Amnesty International CARE Danmark Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Erhverv Dansk Folkehjælp Dansk Kunstnerråd Danmarks

Læs mere

Fattigdom i Kina i 1990 erne. - Den nye udvikling. Opgave i U-landslære sommeren 2001 Af Simon Rom Gjerø Vejleder Frands Dolberg

Fattigdom i Kina i 1990 erne. - Den nye udvikling. Opgave i U-landslære sommeren 2001 Af Simon Rom Gjerø Vejleder Frands Dolberg Fattigdom i Kina i 1990 erne - Den nye udvikling Opgave i U-landslære sommeren 2001 Af Simon Rom Gjerø Vejleder Frands Dolberg Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Problemformulering og opgavens struktur...3

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement»

GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement» GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement» PROJEKT EGNSUDVIKLING I AMATALTAL - FASE III RAPPORT FRA AFSLUTTENDE EVALUERING Det endelige dokument Februar 2011 Konsulent: Dr. IDE TAHIROU

Læs mere

205,0 mio. kr. (2012) December 2012 juli 2017

205,0 mio. kr. (2012) December 2012 juli 2017 Til Styrelsens tiltrædelse mhp. senere ministerforelæggelse Nepal: Program for vedvarende energi til landområder i Nepal Center for Vedvarende Energi (AEPC) og den Centrale Fond for Vedvarende Energi (CREF)

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

Tema: Udvikling Rettigheder, iværksætteri og handel PENGEVIRKE - 4/2013 TEMA: UDVIKLING 01

Tema: Udvikling Rettigheder, iværksætteri og handel PENGEVIRKE - 4/2013 TEMA: UDVIKLING 01 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 4 2 0 1 3 PENGEVIRKE - 4/2013 TEMA: UDVIKLING 01 DIAMANTER ER VEJEN FREM 08 I Sierra Leone skal en kampagne hjælpe unge med at få andel i landets

Læs mere