A til Z med IDA. Verdensbankens fond for de fattigste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A til Z med IDA. Verdensbankens fond for de fattigste"

Transkript

1 Verdensbankens fond for de fattigste A til Z med IDA

2 A til Z med IDA Verdensbankens fond for de fattigste Løfter folk ud af fattigdom Den Internationale Udviklingssammenslutning, IDA, er Verdensbankens fond for de fattigste. IDA er en af verdens største bistandsydere og støtter sundhed og uddannelse, infrastruktur og landbrug samt økonomisk og institutionel udvikling til de 79 fattigste lande 39 af dem i Afrika. Disse lande huser 2,5 milliarder mennesker, hvoraf 1,5 milliard overlever for 2 dollars eller mindre om dagen. IDA s midler er ikke bundet til en bestemt sektor. Regeringer fastlægger deres egne prioriteter. Og skulle forhold ændre sig i forbindelse med økonomisk chok eller naturkatastrofe kan IDA s midler blive omdirigeret efter behov. IDA udgør 20 procent af al udviklingsassistance. IDA s forpligtelser i 2010 udgjorde et rekordhøjt beløb på 15 milliarder dollars heraf 7,2 milliarder dollars til Afrika. Omkring en femtedel af disse midler blev givet som tilskud og resten i form af rentefrie, langfristede kreditter. IDA er også med til at få mest ud af få bistandsressourcer: Hver dollar i IDA-bistand bringer i gennemsnit 2 dollars mere fra andre finansieringskilder. IDA genopfyldes hvert tredje år med bidrag fra donorer i udviklede og udviklingslande samt fra to andre dele af Verdensbankgruppen: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Internationale Finansorganisation. Med IDA s hjælp har 27 lande som huser 2,1 milliarder mennesker eller 34 procent af verdens befolkning avanceret. Deres økonomiske udvikling betyder, at de ikke længere er afhængig af IDA-støtte, og mange er siden blevet IDA-donorer. I løbet af de sidste ti år har IDA-støtte været med til at redde mindst 13 millioner liv. Midler fra IDA har immuniseret 310 millioner børn; har givet 177 millioner mennesker adgang til vand og sanitet; har hjulpet flere end 47 millioner mennesker med at få sundhedsydelser; har givet 98 millioner børn ernæringstilskud; og har givet bedre uddannelse til flere end 100 millioner børn hvert år.

3 Afghanistan Armenien Aserbajdsjan Bangladesh Benin Bhutan Bolivia 22 procent fald i spædbørnsdødelighed og 26 procent fald i børnedødelighed på bare tre år 8 millioner fastnets- og mobil-abonnenter på telekommunikation 45 procent af husstandene i beboelsesejendomme i byer bruger nu sikre, rene, gasbaserede opvarmningsmetoder til rimelige priser, en stigning fra 11 procent i vandbrugerforeninger er blevet oprettet som del af reformer, der støttes i irrigationssektoren 1,2 millioner mennesker i 431 lokalsamfund har haft nytte af nye eller genopbyggede veje i de sidste fem år mennesker i 30 lokalsamfund er nået ved hjælp af rehabiliterede, små irrigationssystemer 20 millioner mennesker har haft gavn af mikrofinansiering i de sidste 12 år 4,4 millioner piger går nu i folkeskole, en firedobling i forhold til de 1,1 million, der gik i skole i indbyggere har fået bedre adgang til infrastruktur og elementære ydelser i de sidste fem år 2 millioner slidstærke, medicinerede myggenet har gavnet gravide kvinder og børn under 5 år siden marts husstande i 39 landsbyer har haft gavn af konstruktion af 129 kilometer veje Skoler og hjem, der blev genopført hurtigt, gjorde, at grundskolepiger i en fjerntliggende landsby kunne fortsætte deres skolegang blot få dage efter jordskælvet i mennesker i landområder og udkantsbyer har nu adgang til elektricitet mennesker i de fattigste landområder har draget nytte af flere end solcelleanlæg til hjemmet siden 2005, og endnu mennesker har haft nytte af 87 solcelleanlæg, der er blevet installeret i skoler og på klinikker i den store, fattige by El Alto Bosnien og Omkring jobs blev oprettet eller opretholdt i perioden Herzegovina Flere end tidligere professionelle soldater fik jobs og blev integreret i civilt liv Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun 94 procent af Ouagadougous befolkning mennesker har nu adgang til rent vand 55 procent kvindelige indskrevne i de 20 mest underpriviligerede provinser i 2006 sammenlignet med 36 procent i voksne tidligere kombattanter blev hjemsendt fra 2004 til 2008; siden september 2006 hjalp socioøkonomisk reintegration hjemsendte tidligere kombattanter, inklusive 380 mindreårige En revideret lov om offentlige aftaler, investeringslov, erhvervslov og konkurrencelov har været gældende siden 2004 Antallet af elever, der fuldførte grundskolen, nåede 85,6 procent i , en stigning fra mindre end 50 procent blot fem år tidligere Flere end elever i alderen år og flere end elever i grundskole modtog stipendier, så de kunne fortsætte deres skolegang 1,6 millioner mennesker har direkte nytte af forbedret infrastruktur, inklusive flere end grundet forbedret adgang til uddannelsessteder, og flere end grundet bedre adgang til sundhedscentre mennesker har fordel af forbedret adgang til energi og flere end af forbedret adgang til markeder Den Arabiske piger går i skole som følge af betingede kontantoverførselsordninger, som blev introduceret i 2008 og 2009 Republik Yemen En skattereform og et automatisk system for tolddokumentation og administration er blevet indført Den Demokratiske Rygraden af landets transportnet er blevet forbedret siden 1996, og kørselshastigheden øget fra 35 til 80 km/t Folkerepublik Laos 200 kilometer vej er blevet opgraderet, hvilket har medført anslåede besparelser på kørselsudgifter til køretøjer på 39 millioner dollars og en nedsættelse af den gennemsnitlige tid-til-marked fra 5 til 3 timer Fotos fra venstre mod højre: Michael Foley, Carmen Machicado, Michael Foley

4 Den Kirgisiske 92 procent af folket har nu adgang til medicin, en stigning i forhold til 77 procent i 2001 Republik Bedre adgang til sundhedspleje; primærbehandling øget med 36 procent og hospitalsbehandling øget med 18 procent; hospitalsindlæggelser blev forkortet fra 15,3 til 12,7 dage mellem 2004 og 2007 Djibouti Elfenbenskysten 71 procent af eleverne gennemfører nu grundskole uden at gå et klassetrin om, en betydelig stigning fra 52 procent i sprøjtemiddelbehandlede myggenet blev udleveret til husstande i områder med høj smitterate i 2010; en stigning i forhold til myggenet, der blev udleveret i tidligere kombattanter og udsatte unge har fået arbejde attester/skøder blev reddet, istandsat og digitaliseret af det Centrale Person- og Ejendomsregister, som beskytter borgerskab, ejendomsinformation og officielle dokumenter vedrørende fødsel, ægteskab og andre livsbegivenheder; endnu attester/skøder er ved at blive digitaliseret Eritrea forældreløse er blevet optaget hos familier indtil yderligere tilfælde af malaria blev diagnosticeret Etiopien Gambia Georgien Ghana Haiti Honduras Indien grundskolelærere er blevet ansat, hvilket var med til at øge nettoindskrivelsen i grundskoler fra 68,5 procent i 2005 til 83,5 procent i ,5 procent i landområder havde adgang til drikkevand i 2009, en stigning i forhold til 46 procent i byboere fik bedre levevilkår grundet forbedringer i infrastrukturen 25 til 40 procent fald i dødeligheden af børn under fem år i perioden i Etiopien, Gambia, Malawi og Rwanda 29 og 59 procent forøgelse i sundhedsforsikringsdækning for henholdsvis fattige kvinder i den fødedygtige alder og børn under fem år 98 procent vaccinationsrate for almindelige børnesygdomme i 2009, en stigning i forhold til 78 procent i 2004 Forbedret levering af graviditets- og børnesundhedspleje nedsatte dødeligheden for børn under 5 år til 80 pr levendefødte i 2008 i forhold til 111 i 2003; dødeligheden i et barns første fire leveuger er også faldet 79 procent immuniseringsdækning i 2008, en stigning i forhold til 69 procent i bygninger blev besigtiget for strukturskader efter jordskælvet sollamper blev indkøbt og udleveret, hvilket har øget sikkerheden, nedsat brandfare og kommet flere end mennesker til gode landfamilier har bygget gårde og stiftet landselskaber, der har givet dem sikker indkomst og arbejde 2,5 millioner mennesker i fattige kommuner har draget nytte af næsten restaurerede skoler, 700 nye skoler, 163 nye sundhedscentre, 347 små vand- og sanitetsystemer samt 461 latriner Over 98 procent af Indiens børn har nu adgang til en grundskole inden for 1 kilometer af deres hjem; 5 millioner børn går ikke i skole sammenlignet med 25 millioner i 2003; overførselsraten fra grundskole til øvre grundskole steg fra 75 procent i 2002 til 84 procent i millioner husstande i landsbyer har gavn af ordninger til udvikling af landdistrikter Kap Verde Selskabsskatteraten blev nedsat fra 35 til 30 procent fra 2003 til 2008 Toldskat blev effektiviseret, og importafgifter og skatter blev ændret betydeligt og sænket over en femårig periode Kenja fattige forældreløse og sårbare børn har fået bedre levevilkår grundet ekstra pengeoverførsler til deres husstande 25 procent fald i malaria-relaterede dødsfald blandt børn i det vestlige Kenja som følge af brug af myggenet Fotos fra venstre mod højre: Michele Egan, Michael Foley, Ashwini Bharat

5 Lesotho En stigning på 10 procentpoint i moderne præventionsbrug, fra 37 procent i 2004 til 47 procent i sundhedscentre tilbyder nu forebyggende ydelser for mor-til-barn hiv-overførsel, en stigning i forhold til 9 i 2005, og forebyggelsen af mor-til-barn hiv-overførsel er steget i samme periode fra 5 til 31 procent Liberia Madagascar Der er blevet arbejdet på 842 kilometer veje næsten en tiendedel af Liberias vejnet i de sidste mange år, og store vejkorridorer er blevet istandsat eller repareret mennesker over hele Liberia har fået kortvarigt offentligt arbejde siden oktober nye erhverv blev registreret i tre regioner mellem 2006 og 2008, og skønnede nye jobs blev oprettet mennesker har fået adgang til rent vand grundet opførelsen af 627 borehuller, der blev udstyret med håndpumper, og 320 med tyngdekraftsystemer Malawi Et fald på 12 procentpoint i fattigdomsoptælling fra 52 procent i 2005 til 40 procent i 2008 Udvikling af et virtuelt privat netværk af nationalregeringen, der dækker et område på 645 kilometer, og som forbinder alle storbyer og alle ministerier, departementer og bureauer, har forbedret effektiviteten af regeringens interne kommunikation og forretningstransaktioner Mali flere mennesker har adgang til elektricitet fra maj offentlige institutioner, inklusive 172 skoler og 139 sundhedscentre, har fået adgang til elektricitet uden for netværket Moldavien midlertidige jobs er blevet oprettet, der giver omkring 2 millioner persondages arbejde nye erhverv blev oprettet i højværdi-landbrug, kvæg og småindustrier, der har skabt nye jobs Mongoliet En 69 procent stigning i indskrivning i børnehaveklasse siden brønde istandsat Mozambique 11,3 millioner tons havnetrafik i 2009 sammenlignet med 8,2 millioner tons i ,3 millioner tons godstogstrafik i 2009 sammenlignet med 3,4 millioner tons i 1999 Nepal Nicaragua i arbejde og 118 kilometer landeveje er blevet opført og/eller istandsat de sidste to år i kraft af en samfundsdrevet proces 83 procent af befolkningen havde fuld immuniseringsdækning i 2006, en stigning i forhold til 43 procent i mikroerhverv, der beskæftiger omkring 400 mennesker, er blevet stiftet og vedligeholder rutinemæssigt kilometer eller 88 procent af det centrale vejnet, der kan vedligeholdes mennesker fra 214 lokalsamfund i fem store, etniske grupper har haft gavn af en landretsordning, der blev etableret i 15 indfødtes territorier i de historisk set marginaliserede autonome regioner ved den caribiske kyst Niger Brugen af sundhedscentre blev næsten fordoblet fra 20 procent i 2005 til 39 procent i procent af befolkningen i landets 51 bykerner blev betjent gennem private vandforbindelser og standrør pr. december 2008 en stigning i forhold til 64 procent i 2001 Nigeria 3,4 millioner modtagere fra landbrugssektoren var i stand til at øge deres indkomst med omkring 63 procent mellem 2004 og 2009 ved hjælp af adgang til bedre udstyr låntagere og 1,2 millioner kunder har fået adgang til mellemstore, mindre og mikroerhvervsfaciliteter Organisationen for 8,4 procent stigning i nettoindskrivningen til gymnasiale uddannelser i Grenada og 34,7 procent i St. Østcaribiske Stater Vincent mellem 2002 og 2008, og en stigning på 10 procent i overførslen til gymnasiale uddannelser i underbemidlede områder 5,9 procent stigning i studerende, der består eksamener i mindst fire fag ved the Caribbean Examination Council (CXC) for St. Vincent og Grenadinerne, og en 9,5 procent stigning i St. Lucia Pakistan 62 procent nettoindskrivning i underskoler i Punjab i 2007, en stigning i forhold til 45 procent i 2001; nettoindskrivning af piger i underskole steg i samme periode fra 43 til 59 procent, og indskrivning af piger i landområder steg fra 38 til 55 procent underprojekter i irrigation irrigerede omtrent tønder landbrugsjord, og omkring tønder tidligere goldt land bliver nu brugt til produktive landbrugsformål Rwanda mennesker har nu adgang til pålidelig elforsyning, og elrationering er blevet markant nedsat fra omkring 50 procent ved spidsbelastning i 2004 til 0 procent i 2010 Den tid, det tager at starte erhverv, blev nedsat fra 14 til 3 dage, antallet af procedurer reduceret fra 8 til 2, og omkostningerne ved at starte erhverv faldt fra 109 procent til 10 procent af pr. capita-indkomsten mellem 2008 og 2009

6 Samoa 24 kilometer havvæg er blevet rehabiliteret for at beskytte kystlandsbyer, og fire broer er blevet genopbygget En politik og plan for håndtering af hospitalsaffald er blevet etableret for første gang Senegal 84 procent bruttogrundskoleindskrivning i 2008, en stigning i forhold til 67 procent i procent af børn under fem år er omfattet af en integreret pakke med ernæringsaktiviteter i lokalsamfundene Sierra Leone Sri Lanka mennesker fik adgang til forbedrede sundhedscentre og sanitetfaciliteter, og 148 sundhedscentre blev renoveret og udstyret mellem 2004 og børn fik adgang til grundlæggende uddannelse som følge af byggeri eller istandsættelse af flere end 920 klasselokaler mellem 2004 og landbrugshusstande har draget nytte af genopdyrkningen af hektarer irrigeret jord og rehabiliteringen af syv store irrigationssystemer mellem 2004 og procent af eleverne fuldførte deres grunduddannelse (1. 9. klasse) i 2009 sammenlignet med 80 procent i 2005 Tadjikistan fødevareusikre husstande drog fordel af distribution af hvedekorn og kunstgødning i procent stigning i andelen af undervægtige børn, der blev opdaget og behandlet Tanzania 88 procent af hoved- og regionalveje er nu i god stand sammenlignet med 51 procent i procent fald i spædbørnsdødeligheden (fra 99 til 51 dødsfald pr levendefødte) og en markant nedgang i dødeligheden blandt børn under fem år (fra 146 til 81 dødsfald pr levendefødte) mellem 1999 og 2010, hvilket bringer FN s Udviklingsmål inden for rækkevidde Tonga Uganda Uzbekistan Vietnam Zambia 42 forsamlingshuse er blevet repareret eller genopbygget 368 cyklon-beskadigede huse er blevet repareret og renoveret; 470 huse, der er modstandsdygtige over for cykloner, er blevet bygget Den tid, der skal bruges på at registrere en ejendom, er blevet nedsat fra 225 til 77 dage, og for at registrere et erhverv er tiden faldet fra 135 til 25 dage 500 solcelleanlæg med en kapacitet på watt-timer ved spidsbelastning er blevet installeret i sundhedscentre over hele landet, hvilket forbedrer leveringen af ydelser og øger sikkerhed 66 procent af uzbeker melder om forbedringer i kvaliteten af sundhedspleje, inklusive forbedret tilgængelighed til og kvalitet af udstyr og medicin og større adgang til bedre optrænede læger 86 procent af kvinder modtog graviditetspleje i 2008 sammenlignet med 79 procent i små landbrug har fået forbedret sin adgang til markeder gennem levering af teknologiydelser, bondeorganisationer og forbindelser til landbrugserhverv 91 procent af hovedbefolkningen og 80 procent af den etniske minoritetsbefolkning, der bor i landområder, boede inden for 2 kilometer af en grusvej i 2006; i 1998 oplevede næsten halvdelen af den etniske minoritetsbefolkning betydelig isolation under regnsæsonerne 1,2 millioner mennesker i ni byer over hele landet fik adgang til forbedrede vand- og sanitetfaciliteter mellem 1996 og procent nedgang i antallet af årlige malariadødsfald fra 2000 til 2008 i en periode, hvor befolkningen steg med 30 procent, hvilket medfører en reel nedgang på mere end 60 procent Fotos fra venstre mod højre: Arne Hoel, Michael Foley, Arne Hoel

7 Fotos fra øverst til nederst: Curt Carnemark, Michael Foley, Curt Carnemark

8 Verdensbankgruppen i felten Verdensbankgruppen driver i dag virksomhed fra flere end 150 kontorer over hele verden. Øget tilstedeværelse i felten hjælper Verdensbankgruppen til bedre at forstå, arbejde mere effektivt med og yde mere rettidig service til dets partnere i medlemslande. Mere end 90 procent af Verdensbankgruppens landedirektører/landeledere og 41 procent af personalet arbejder nu på landekontorer. Verdensbankgruppen har medarbejdere fra 170 forskellige nationaliteter. VERDENSBANKGRUPPENS KONTORER Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD) låner til regeringer i mellemindkomstlande og kreditværdige lavindkomstlande på favorable vilkår. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA) yder rentefrie, langfristede lån kaldet kreditter og tilskud til regeringer i verdens 79 fattigste lande, som har lille eller ingen adgang til de internationale kapitalmarkeder. IDA s udlån er finansieret af bidrag til IDA fra donorlande. Yderligere midler stammer fra Verdensbankgruppen og fra låntageres tilbagebetalinger på gamle lån. Den Internationale Finansorganisation (IFC), den private sektorafdeling af Verdensbankgruppen, giver langfristede lån, aktiekapital, strukturerede og sikrede produkter samt rådgivende og risikobegrænsende ydelser til private virksomheder i udviklings- og overgangslande. Det Multilaterale Investeringsgaranti Agentur (MIGA) yder forsikring mod politiske, ikke-kommercielle risici eller garanterer at fremme udenlandske direkte investeringer i udviklingslande. Det Internationale Center for Bilæggelse af Investeringstvister (ICSID) er et organ til bilæggelse af uoverensstemmelser opstået i forbindelse med udenlandske investeringer i Bankens medlemslande. ICSID undersøger og står også for udgivelser om international voldgift og udenlandsk investeringslovgivning. VERDENSBANKGRUPPEN Genbrugspapir November 2010

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

ACP/CE/Bilag VI/da 1

ACP/CE/Bilag VI/da 1 BILAG VI LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

Læs mere

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Solidaritet. Ved du, hvad det er? En brochure om humanitær bistand Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Hej! Jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Guldo,

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

2013 Afsluttet (måned og år)

2013 Afsluttet (måned og år) 2013 Afsluttet (måned December 1207 Verdensbanken - CGIAR CGIAR - Den konsultative gruppe for international landbrugsforskning December 1236 Kenya Solidarity for Women Living in Distress (SOLWODI) Uregelmæssigheder

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse II. Grænseøkonomier perspektiv for nye vækstlande i Afrika

Udenrigsøkonomisk analyse II. Grænseøkonomier perspektiv for nye vækstlande i Afrika Udenrigsøkonomisk analyse II Grænseøkonomier perspektiv for nye vækstlande i Afrika Udenrigsøkonomisk Analyseenhed, Udenrigsministeriet, 2. marts 215 Sammenfatning: Grænseøkonomier er en forholdsvis heterogen

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER Fattige lande en del af din verden Arbejdshæfte øvelser og undersøgelser Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder

Læs mere

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG fsa Eksempel på prøveopgaver SAMFUNDSFAG januar 2007 Du skal vælge et af de tre prøveoplæg: 1 Fedme og overvægt et politisk problem? 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde 1 Fedme

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold 1. Introduktion... 2 2. Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter... 4 3. Konkrete eksempler på EU projekter... 11 4. Samfinansiering

Læs mere

Kina og Afrika. Bjarke Eltard-Larsen, Kahin M. Farah og Manja Hoppe Andreasen

Kina og Afrika. Bjarke Eltard-Larsen, Kahin M. Farah og Manja Hoppe Andreasen Kina og Afrika - A replay of the old story? Bjarke Eltard-Larsen, Kahin M. Farah og Manja Hoppe Andreasen Internationale Udviklingsstudier, bachelormodulet efterår 2007, Roskilde Universitetscenter Vejleder:

Læs mere

Kære bedende ven Juli 2014

Kære bedende ven Juli 2014 Kære bedende ven Jeg tænker ofte på, at du udfører det vigtigste arbejde en kristen kan gøre nemlig at bede for dem som lever i et alvorligt fysisk, intellektuelt og åndeligt mørke. I denne måned vil vi

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Om Danmarks Indsamling 2014: De 12 deltagende organisationer er:

Om Danmarks Indsamling 2014: De 12 deltagende organisationer er: 151 mio. børn verden over har mistet en eller begge forældre. Antallet af børn, der vokser op på gaden, på institutioner eller på flugt uden deres mor og far er væsentlig højere. I Afrika har AIDS alene

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 1/23 G4 Indledning På rejse fra Laos til Chile Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Laos i Sydøstasien. Den fortsætter til England

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Kære ven. ressourcer. Kan vore bønner gøre en forskel; sociale kræftsygdom?

Kære ven. ressourcer. Kan vore bønner gøre en forskel; sociale kræftsygdom? Kære ven Hvordan kan man opmuntre mennesker til at bede, når kvinder fortsat er dem, der får mindst mad, får mindst uddannelse og er mindst værdsat? Verden over udgør kvinder flertallet af de fattige.

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen

Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen Her finder du filmene: Vigtigste indgang! nyhedsbrev 2012 - Grethe Grønkjær for Danidas Oplysningsbevilling Side 1 Ved klik på Film fra Danidas Verdensbilledlegat

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Fattige og rige lande På globalt plan er der i dag mere kontakt

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder?

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? Plastindustrien Sprøjtestøbesektionens forårsmøde 29. marts 2011 V/

Læs mere

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse Analyse af den danske udviklingsbistand til uddannelse Forkortelser: AMG: BNI: BFT: DAC: EDF EFA: EPDF: FTI: GMR: IDA: IMF: JFA: MDG: MoU: NGO: NORAD: OECD: PRS/PRSP: UNDP: UNGEI: UNWRA: Aid Management

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen)

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0022 Dok.: 1231847 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER

UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bangladesh Belarus (Hviderusland) Bosnien-Hercegovina Burundi Cameroun Cuba Den Demokratiske Republik

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser

Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på www.renturisme.dk er der supplerende

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

TÆND LYS I AFRIKA. Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda. Et gennemsnitsforbrug

TÆND LYS I AFRIKA. Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda. Et gennemsnitsforbrug TÆND LYS I AFRIKA Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda Et gennemsnitsforbrug hjælper to familier om året HJÆLP TIL SELVHJÆLP Lys i Afrika har

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Sammen rykker vi Afrika

Sammen rykker vi Afrika Sammen rykker vi Afrika En kort introduktion til 10 projekter, der rykker. Mission Afrika inviterer dig til at rykke tættere på, så vi sammen kan flytte noget! Uddannelse betaler sig [UDDANNELSESSTIPENDIER]

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

CDM-muligheder i de fattigste udviklingslande

CDM-muligheder i de fattigste udviklingslande CDM-muligheder i de fattigste udviklingslande Karen Holm Olsen, Forsker kaol@risoe.dtu.dk 20. Januar 2010, Klimaforum, Eigtveds Pakhus, Klima- og Energiministeriet UNEP Risø Centre Energi, Klima og Bæredygtig

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana 4 Fakta om Ghana 5 Agbogbloshie Lossepladsen 6 Ætser dem op 7 Tjener mindre end 3 danske kroner 8 Uendeligt Kredsløb 8 Fremragende forretning 9 Giv børnene en fremtid

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER LANDERESULTATER Andelen af de adspurgte i Danmark, som siger, at det er vigtigt at hjælpe folk i udviklingslandene, svarer til gennemsnittet for hele EU (85%). Det samme gælder for andelen af folk, som

Læs mere

OECD Journal om Udvikling Udviklingssamarbejde 2005 rapport Indsats og politik hos medlemmerne i Komitéen for Udviklingsbistand Bind 7 Udgave 1

OECD Journal om Udvikling Udviklingssamarbejde 2005 rapport Indsats og politik hos medlemmerne i Komitéen for Udviklingsbistand Bind 7 Udgave 1 OECD Journal on Development Development Co-operation - 2005 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 7 Issue 1 Summary in Danish OECD Journal om Udvikling

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Skoletræt - aldrig i livet! Der er penge i skidtet - genbrug styrter frem. To børn dør hvert minut af malaria

Skoletræt - aldrig i livet! Der er penge i skidtet - genbrug styrter frem. To børn dør hvert minut af malaria Der er penge i skidtet - genbrug styrter frem Nøvling Skole 6ab - oktober 2010 To børn dør hvert minut af malaria Skoletræt - aldrig i livet! Hiv/AIDS dræber millioner i Afrika, fordi mange ikke har råd

Læs mere

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 side 6 Projekt & Kultur nr. 106, februar 2011 projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 - af Dr. Idé Tahirou, konsulent, Niamey, Niger - oversat af Birgit Vanghaug - fodnoter af Jørgen Olsen - fotos Dr.

Læs mere