5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:"

Transkript

1 SØMANDSBOG

2 Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort, vejr og beklædning 4 Hav en livline til land Husk VHF, mobil og besked til de nærmeste 5 Brug vesten Brug en farvestrålende redningsvest i den rigtige størrelse respektforvand.dk Navn Fødselsdag Gruppe Patrulje Adresse By Telefon 2 3

3 Indholdsfortegnelse Indledning Sømandsbogen er en gammel tradition. Når unge mænd stod til søs, fik de en Sømandsbog, hvori de skrev en slags dagbog. I bogen skrev de ned, hvor de havde sejlet, hvem de havde sejlet med, og hvor længe de havde været hjemmefra. KFUM Spejdernes Sømandsbog skal bruges til det samme. Hver gang en spejder har været ude at sejle, skal det skrives i Sømandsbogen. Desuden er der også et afsnit, hvor uddannelsen fra matros, forgast og gast til bådfører er beskrevet, og hvor den uddannelsesansvarlige kan underskrive de enkelte øvelser, der er gennemgået. Der er også et afsnit om regler i Det mobile Søcenter og sikkerhed til søs. God vind! Læs mere på respektfarvand.dk Flere citater og illustrationerne er venligst stillet til rådighed af 5 gode råd... 2 Denne bog tilhører...3 Indledning... 4 Indholdsfortegnelse... 5 Titler... 6 Regler for Det Mobile Søcenter... 7 Inden du sejler ud, vind og vejrudsigt... 8 Vindstyrke tabel Sømærker Opmærksomhed- og nødsignaler Hvad hedder det på en Megin...14 Uddannelsens opbygning Modul Modul Modul Modul Modul Logbog

4 6 Titler Forgast Gast Bådfører Titel Kompetence Bemærkning Matros Forgast Gast Bådfører Ingen Gennemført Modul 1-2 Gennemført Modul 1-4 Gennemført Modul 1-5 Individuel bedømmelse Min. 12 år Min. 15 år Der skal i forbindelse med alle sejladser være en aktivitetsleder (leder over 18 år) til stede samt en bådfører i hver jolle. Aktivitetslederen kan godt være både bådfører og aktivitetsleder. Regler for Det Mobile Søcenter 1 I hvert fartøj skal være en bådfører udpeget af gruppens sejladsansvarlige. 2 Det er bådførerens ansvar, at sikkerhedsinstruksen for den pågældende aktivitet overholdes. 3 Bådføreren er øverste myndighed ombord, og hans/hendes ordre skal omgående adlydes. 4 Bådføreren skal inden sejlads sikre, at fartøj og udstyr er til stede og i forsvarlig stand. 5 Bådføreren skal inden afgang sikre sig, at der (via radio/mobiltlf.) er kontakt til en person på land, der ved, hvordan man tilkalder hjælp. 6 Bådføreren skal inden afgang sikre sig, at besætningen er hensigtsmæssigt påklædt. 7 Bådføreren skal inden afgang give besætningen instruks om, hvordan de skal følge hans/hendes kommandoer under sejladsen: - Hvor man skal sidde i båden - Hvordan man bruger skøder - Om sikkerhedsudstyret - Om hvordan man tilkalder hjælp 8 Der skal i forbindelse med alle sejladser være en aktivitetsleder (leder over 18 år) til stede. 7

5 Inden du sejler ud - kend vejrudsigten! Inden du sejler ud, skal du som minimum vide noget om: <right> Vindretning <right> Vindhastighed <right> Risikoen for regn, byger og torden <right> Risiko for nedsat sigtbarhed <right> Vejrets udvikling de kommende timer Husk det blæser mere på vandet end på land/i havn Vi har heldigvis gode vejr- og farvandsudsigter i Danmark. Du kan downloade apps til din smartphone f.eks Trygfondens SejlSikkert-app en eller gå ind på: Vinden https://ifm.fcoo.dk/ Vinden er den del af vejret, som har størst betydning for sikkerheden og sejlads. Vindretning er den kompasretning, hvorfra vinden kommer. Vindens hastighed angives of test i meter pr. sekund (m/s). I vejrkort vises vinden of te i knob. 1 m/s = 2 knob. Det er godt at lægge mærke til, hvordan vinden ændrer sig, som tiden går. Vinden kan tiltage op ad dagen. Vindstyrke 2 - Svag vind Det blæser ca. 1,5-3m/s. Bølgerne er små, krusninger uden skumsprøjt. På land er der bevægelser i små blade. Vindstyrke 3 - Let vind Det blæser ca. 3-5 m/s. Bølgerne er kraf tige små-bølger, hvor toppene begynder at brydes. Bølger kan være op til 0,6 meter. Blade og kviste bevæger sig. Vindstyrke 4 - Jævn vind. Det blæser ca. 5-8 m/s. Bølgerne bryder med ret hyppige skumtoppe. Bølgerne kan være op til 1 meter. Kviste og mindre grene bevæger sig. 8 9

6 Vindstyrke 5 - Frisk vind Det blæser ca m/s Moderate 1-2 m lange bølger, mange skumtoppe, og der kan være skumsprøjt i luf ten. Små træer bevæger sig. Vindstød og vind ved skyer Et vindstød vare under 1 minut, og kommer of te i forbindelse med skyer. Når en stor bygesky passerer, vil man opleve, at vinden tiltager, når man nærmer sig skyen. Vinden skif ter retning, og det blæser ret voldsomt. I løber af minutter vil skyen være passeret. Vinden af tager heref ter, finder sin gamle retning igen, og det holder op med at regne. Øv jer i at rebe sejlet på vandet, så i kan være forberedte, når I møder en stor bygesky. Vindstyrketabel m/s Betegnelse Stiv kuling Hård vind 8-10 Frisk vind 6-7 Jævn vind 4-5 Let vind 2-3 Svag vind Virkninger på havet Bølgerne tårner op Store bølger Skumsprøjt Overalt hvide skumtoppe Lange bølger, hyppige skumtoppe Enkelte hvide skumtoppe Korte småbølger Virkninger på land Det er trættende at gå mod vinden Blæsten hviner i ledninger Tykke grene bevæger sig Flag strækkes, grene bevæger sig Vimpler strækkes, flag løftes Vimpler løf tes, flag rører sig 1 Næsten stille Små krusninger Vimpler og løv rører sig svagt 0 Stille Vandfladen spejlblank Ingen 10 11

7 Sømærker Sideafmærkninger: 5.2 Opmærksomhedssignaler Har du brug for at komme i kontakt med en anden båd på vandet eller en anden har brug for din hjælp, findes der nogle internationale signaler: G G G G R R R Grøn markering på styrbords Rød markering på bagbords side, når man er indadgående Grøn markering på styrbords Rød markering på bagbords side, når man er indadgående R Der kan f.eks vif tes med en tovende, betyder at Jeg ønsker bugsering. Har man nødraketter med, benytter man en hvid om dagen og en grøn om natten. Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af ustrakte arme. Har man nødraketter med, benytter man en rød nødraket. Udtalt brug af fløjte eller tudehorn. Mobiltelefon: ring 112 eller med radio: Mayday over VHF på kanal 16. Morsesignalet (SOS) SOS kan også benyttes

8 Ror Æssing Agter Uddannelsens opbygning Uddannelsen er bygget op i 5 moduler: Flydetanke Vandlinje Fribord Skødebarm Rebhuller Skøder Løjert (karabinhager) Fokken Storsejl Stævn Agterlig Forlig Sprydstage Mastelig Forstag Mast Hvert modul består af både teori med øvelser samt praktisk sejlads. Modulerne bør afsluttes, inden man fortsætter til næste modul. Man skal således have gennemført Modul 1, før man fortsætter til Modul 2. Som matros er man ikke blot passager i båden, men tilegner sig viden og erfaring om, hvordan man bevæger sig i båden, og under betryggende forhold får lov til at prøve de forskellige funktioner under en sejlads, medens man tager Modul 1 og 2 som indeholder den mest basale viden omkring sejlads i en Meginjoller. Modulerne er velegnede til at afholde som en aktivitet over f.eks. 5 mødeaf tener eller en weekend på et spejdercenter med Meginjoller. ef ter Modul 1 og 2 kan man kalde sig forgast og tildeles det røde Meginmærke. Som forgast skal man have en sikker fornemmelse omkring, hvad der sker i en båd under de forskellige manøvrer og kunne styre fokken (forsejlet). Som forgast tilegner man sig herefter viden og erfaring ved 14 15

9 Modul 1 Teori 1.1 Grundlæggende regler og sømandsudtryk 2,5 t. 16 sejlads også at kunne håndtere storsejl ved bidevind, og kunne holde en fast kurs som rorsmand. Modul 3 og 4 indeholder teori og praksis, så deltagerne får de nødvendige kompetencer til at kunne føre jollen på forsvarlig vis. Modul 1-4 er således grunduddannelsen, som giver mulighed for at blive gast og sammen med bådføreren kunne tage matroser og forgaster med på sejltur. Ef ter endt grunduddannelse ( Modul 1-4) er man gast og tildeles det grønne Meginmærke. For at blive bådfører, skal man udover at have gennemgået Modul 3 og 4 supplere med Modul 5, som indeholder yderligere teori og øvelser. Endvidere sker en bedømmelse af gruppen/centerets sejladsansvarlige om vedkommende kan bestride jobbet som bådfører. Modul 5 afsluttes med en prøve (praktik Modul 4 + 5), er man bådfører og tildeles det violette Meginmærke. 1.2 Sikkerhed til søs - hvor man skal sidde i båden - din påklædning - lær at svømme - Følg bådførerens instrukser 1.3 Jollens sikkerhedsudstyr 1.4 Hvordan skal sejlene stå 1.5 Meginjollens historie - navne ombord 17

10 Modul 2 Modul 3 Praktik Teori 2.1 Øvelser med til- og afrigning af en Meginjolle. Opbevaring af udstyr 2,5 t. 3.1 Grundlæggende sømandskab Repetition af Modul 1 og 2 2,5 t. 2.2 Øvelser med sejlføring af fok - Lens - Bidevind - Halvvind 2.3 Fri sejlads 2 mødeaf tener eller en weekendtur 3.2 Knob og deres anvendelse 3.3 Søvejs regler Vigeforpligtigelser Rangstige Modul 1 og 2 kan alternativt tages på en dags- eller weekendtur på et center med meginjoller 3.4 Vigeregler: - styrbord/bagbord halse - luv/læ - overhaling - godt sømandskab 3.5 Sømærker 3.6 Lanterne føring på lystfartøj 18 19

11 Modul 4 Praktik 4.1 Kan til- og afrigge en Meginjolle. Kan gøre rede for hvordan man opbevarer udstyr 4.2 Kan styre fok og storsejl under forskellige vindretninger. Herunder kunne rebe sejl 4.3 Kan lægge til bro og bøje Havnemanøvre 4.4 Mand over bord øvelse 4.5 Kan ro en Meginjolle 4.6 Kan betjene radio/mobiltelefon 2,5 t. Modul 5 Teori 5.1 Grundlæggende navigation - Søkort og dets signaturer 5.2 Sikkerhed til søs: - Kende opmærksomhedsog nødsignaler - Kunne rekvirere hjælp 5.3 Metrologi: - Forstå en vejrmelding - Kende vind og byge skyer 5.4 Kende bådførerens ansvar 5.5 Deltage i planlægning af en sejlads 5.6 Kan instruere en ny besætning jvf. reglerne Kunne svømme 200 meter 4.8 Erfaring for fri sejlads 15 t. For at gennemføre modul 5 skal deltagerne have sejlet i min. 35 timer ifølge logbogen. (Alle timerne må ikke være på søer). Modul 5 afsluttes med en praktisk prøve. Desuden vil deltageren blive individuelt bedømt, inden man er bådfører. Aldersgrænse er min 15 år. 21

12 Logbog Husk at få aktivitetsleder (AL) eller din bådførers (BF) underskrift. Dato Tid Vind Sejlads AL /BF Dato Tid Vind Sejlads AL /BF 22 23

13 Dato Tid Vind Sejlads AL /BF

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs

Læs mere

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012 Revision 10, 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse...

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omfang side 3 2. Definitioner side 3 3. Materiel side 5 4. Søaktivitet side 9 5. Spejderen side 10 6. Fartøjsføreren side 11 7. Lederen side

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling PRAKTISK AT HUSKE: Træningen starter præcis. Skulle du af en eller anden grund være forhindret, så husk at melde afbud. Per mail eller gangen før -

Læs mere

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage Segelreisen Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage Futura Maritimas læringsplatforme bygger på klassisk produktionsskolepædagogik: Aktiviteterne har et slutprodukt,

Læs mere