Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde."

Transkript

1 1242 Bilagsregistrering B Forreg. Ændret gebyrkontrol Indtastet gebyr må ikke være større end angivet % sats og ikke større end angivet beløb. Der testes nu på at begge betingelser er opfyldt. B : Fejltekst mangler på engelsk Fejltekster til 1242 er nu oversat Vedl. indscannede fakturaer B Feltforespørgsel fejler 2. gang Ved forespørgsel efter feltværdier for et bilag, som ikke eksisterer i Logistik, opstod der et loop. Der er nu lavet en ændring, så programmellet ikke længere looper Salgsordretransaktioner B Postnr.validering 6102 Fakturaordrer Postnummer valideres ikke, hvis der ikke er markeret for postnummervalidering på systemparameter LAND. B Status forkert ved overførsel B Fejl efter sr CEKW Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde. Fra lager udfyldes nu korrekt. B Dec err ved udskriv faktura i Kreditordrer Generelle opstartsprogrammer får nu initialiseret fejl felter korrekt. B Forkert tekst i overskrift på hjælpetekst til appl Terminsordrer Diverse stavefejl rettet i hjælpeteksten til appl B Forkert fokus, efter værdi er hentet på årsagskode Dato Side 1

2 Fokus flyttes ikke længere efter hent med F4. B Opret 'Ref. fra' via terminsordrelinjer forkert STFE Oprettelse af referencer kan nu foretages manuelt i appl. 610* og 710*. B Der kan ikke kopieres linjer på tilbageholdt ordre. Det var ikke muligt at kopiere en ordrelinje på en tilbageholdt ordre. Der blev vist en fejl 'Ordre er tilbageholdt', og så kunne man ikke komme videre. Der er lavet en ændring således, at der nu kan kopieres ordrelinjer på tilbageholdt ordre. B Defaultværdi for SLUTM på salgsordrehoved for LF Følgende er nu gældende for salgsordrehovedfelterne ORDHSLUTM, ORDHHSTED og ORDHBSTED (hhv, adressenummer for slutmodtageradresse, afhentningsadresse og bestilleradresse). Adresserne defaultes med blank værdi, men kan manuelt tilknyttes salgsordrer i sælgende firma. Adresseoplysninger skal i så fald være oprettet som leveringsadresse under det eksterne kundenummer i det sælgende firma. Disse kan nu også vises/hentes via F4. Adressenummer og adresse påføres eksterne dokumenter, som sendes via EDI eller udskrives via DocManager. Er et adressenummeret blankt, påføres ingen adresseoplysninger for feltet. For intercompanyordrer overføres adressenummeret til dattersalgsordren. Adressenummeret kan ikke ændres på datterordren. Ved udskrift hentes adresseoplysningerne fra det sælgende firma. B Programfejl, når terminsordre opr. på kunde med given betal. Ved oprettelse/redigering af betalingsbetingelser bliver numeriske felter nu udfyldt med numerisk værdi i firmaparameter BETALING B Spørgebillede vises selvom reference ordre mangler Hvis der til en terminsordre findes en reference til en rammeordre, hvor rammeordren er slettet, så kan der alligevel vises et spørgebillede med, om rammeordrelinje ønskes genåbnet ved redigering af terminsordrelinje (hvis dette er sat op via applikationsafhængige data). Der er lavet en ændring således, at der ikke længere vises spørgebilleder ift. referencer, hvis den refererede ordre ikke eksisterer. Dato Side 2

3 B Datakølængde ifm. summerede kap. profiler Ved anvendelse af summerede kapacitetsprofiler ved check levering kan man opleve i forbindelse med initieringen af dette, at der opstod programfejl. Fejlen fortalte noget omkring aktuel længde i forhold til forventet længde på datakø, hvor der var en difference. Der er lavet en ændring nu, så der ikke længere er afvigelse imellem disse. B Opret SO linie m. ordrepol: Start MATD status ej korrekt Ved oprettelse af salgsordrelinie med ordrepolitik, sættes materialedisponeringens status nu lig ordreliniens status. B Kundenummer bliver forkert på ordrelinjer Ved kopiering af en salgsordrelinje til en anden salgsordre, hentes kundenummeret nu fra den salgsordre, der kopieres til. Tilsvarende hentes leverandørnummer ved kopiering af en indkøbsordrelinje fra en indkøbsordre til en anden. B ZTOREF Messageid: MCH :37:02 vibra Ved fremfinding af refencer dumper det ikke mere Rammeordrer B Overførsel af IC rammeordre fejler Ved overførsel af Intercompany rammeordre opstod der programfejl. Terminsordren blev godt nok oprettet, men rammeordren blev ikke lukket. Der er lavet en ændring, så rammeordren nu lukkes. B Check levering fra salgsordrelinje. Check levering fra salgsordrelinje foretages nu på korrekt modelvariant. 610X Salgsordrevedligehold B Vægt korrigeres forkert 6129 Leveringsadresser Ved redigering af mængde på salgsordrelinje foretages nu korrekt beregning af vægt m.v. B Manglende validering af postnummer 6153 Forsendelsesjournal Hvis validering er aktiveret på firmaparameteren LAND, så bliver validering nu korrekt udført, i forbindelse med indtastning af postnummer. Dato Side 3

4 B Datoer på flyttetrans (ved pakning) forkerte. Flytte /pakketransaktioner har nu dags dato som bilagsdato Kontaktpersoner Kunder I Tegningsproblem (overskrifter) i cockpit Cockpittet skriver nu ikke oveni hinanden og 6163 vinduet vises også første gang. Desuden fejler kald af 6163 og 6164 ikke længere. Endelig er det igen muligt at anvende F4 mod tekstblokke i en række applikationer Listeoplysninger B Selektionsparametre mangelfulde I appl er keyfelterne tilføjet på selektionsbilledet Gennemfør salgsordretransaktioner B Batchoprettelse af salgsordrelinier st. > 65 B Fysisk lås TRSL Ved oprettelse af salgsordrelinjer med status større end 65 sikres det nu, at forventet fremkomstdato initieres korrekt. Program rettet, så appl ikke slutter med fysisk lås på TRSLTBL B : Kreditmaks.markering isf tilbagehold Kreditmaks. markering på ordren sættes i stedet for at ordren tilbageholdes når der modtages ordrer via. EDI B Overførsel via 6201 danner tomme ordre Der laves nu ikke længere et ordrehoved ved kopiering, hvis der konstateres fejl. B Overfør gebyrer IC ordrer Kode '3' virker ikke Dato Side 4

5 I parameteroplysningen 'OVERFQR' til 0128 recordoplysningen til applikation 6201, er feltet 'Gebyrer' nu også understøttet med kode 3. Hidtil fungerede ved en fejl kun kode 0, 1, og 2. Gebyrer: 0: Gebyrer beregnes ikke automatisk for overført ordre 1: Gebyrer beregnes automatisk for overført ordre 2: Gebyrer overføres uændret til overført ordre 3: Gebyrer overføres uændret til overført ordre, og nulstilles på den til grundliggende ordre 6230 Udskriv proformafakturaer B Engelsk fejlliste fra 6230 Tekster tilrettet for fejlliste til appl B Rabatfelt på Docmanager på proformafaktura 6233 Udskriv følgesedler Feltet XXXXRASATS kan nu udskrives korrekt på proformafaktura. B IC informationer ikke korrekte på følgeseddel Sælgerbetegnelse på IC følgeseddel hentes nu fra sælgende firma i stedet for fra leverende firma. B Udskrive IC følgeseddel fejler mht. vægteberegning mv. Ved udskrift af IC følgeseddel medtages nu de korrekte vægttal. B Restordrelinier mangler på følgeseddel på IC ordrer Ref.: Sverige Restordrelinier blev ikke udskrevet på IC følgesedler (den leverende ordre SOART = 'CS'). Dette er rettet nu Udskriv fakturaer/kreditnotaer B Adressenr *REF ikke korrekt på EDI dok (men ok på print) Ved adressenr *REF overføres adresse nu også korrekt til EDI dok B Momsnummer på faktura Dato Side 5

6 Hvis momsnummer er angivet på salgsordren, udskrives denne. Ellers udskrives som tidligere momsnummer fra kundestamdata. B EDI faktura: Mærkelige tegn Unicodefelter fra henteprogrammer på EDI fakturaer udfyldes nu korrekt. B Partinummer spec. udskr. uden partinummer på UL kreditnota Overflødig linje med partinummerspecifikation fjernet for salgsordrer uden lageropdatering i appl (følgeseddel), 6235 (faktura/kreditnota) og 6236 (samlefaktura). B Blanke unicode overskrifter Blanke unicode overskrifter virker nu korrekt. B Liniebeløb opsummeres men udskrives ikke Hvis EDCL undertrykkes, så udskrives linie ikke. Ej heller opsummeres linie's beløb længere i Total netto på fakturaen (DocManager) T Byttemaskine kreditnota eller kreditnota i DocManager En negativ kreditnota bliver opfattet som en faktura Udskriv samlefakturaer/kreditnotaer B Samlefaktura Flere kopier virker ikke I appl. 6236, Udskriv samlefaktura, fås nu det korrekte antal eksemplarer ved udskrift af flere kopier af hhv. faktura og prøvetryk som spool print. B Printkoder udskrives ikke Hvis der anvendes andet layoutprogram end DocManager, anvendes der normalt nogle styrekoder til at styre udskriften. Visse af disse styrekoder var fejlagtigt gledet ud, men de er nu gentilsat udskriften i spoolfil. B Appl.hjælp. Samlefaktuerring CS ordrer ikke muligt Hjælpeteksten til appl 6236 er opdateret med følgende: Det er ikke muligt at samlefakturere interne intercompanyordrer med salgsordreart 'CS= IC salgsordre direkte levering', afht. den senere automatiske vare og fakturamodtagelse i andet firma, der foretages pr. ordre/bilag Gennemfør afledte ordretrans. Dato Side 6

7 B ZINDRED klarer ikke OS V7R1M0 Selv om OS V7R1M0 installeres kan ZINDRED klare det. B ZINDRED klarer ikke OS V7R1M0 Også i OS V7R1M0 kan ZINDRED nu fungere Udskriv pakkelister B Der udskrives ikke korrekt lev.adr ved 'CS' ordrer 6301 Kunder Leveringsadresse hentes ved appl 6253 og 6254 nu for CS salgsordrer fra modersalgsordren. B Valg af kundenr. via telefonnr. Ifbm. valg af kundenummer (via F4 funktion) ved salgsordreoprettelse blev dubletter f.eks. flere kunder med sammen telefonnummer ikke håndteret korrekt. Ved en fejl blev den første kunde med f.eks. samme telefonnummer altid valgt, og ikke den udpegede/markerede kunde. Det er rettet nu Vis kundeaftaleoversigt B Appl fungerer ikke. Appl er ikke længere tilgængelig. Der sendes nu en meddelelse om, at applikationen er udgået Simuler prislister B Varesøgning fejler i spørgeapplikationer Den automatiske varesøgning virker nu også i spørgeapplikationer på et felt med navnet VARBNR Saldooplysninger for debitor B viser ikke ny kundes oplysninger 6360 Simuler disponering Visning af kundens saldo og kreditmax oplysninger kan nu vise ny kundes oplysninger selv om forrige kundes kreditmax var overskredet. B Split af ordrelinjer. Forkert BEHTYP på ny indkøbsordrelinie Dato Side 7

8 6524 Terminsordrelinjer Ny indkøbsordrelinie får nu tilsat BEHTYP korrekt ifm. split af datterordre via appl B Fejl i engelsk pop up tekst i Check levering ZCHKRO ændret så der kan vises rest på istedet for Dette bevirker at '&&&' forsvinder. B Mgl. dialogboks ved mange processer Dialogboks kommer nu også selvom der er mange processer Fragtindkøbsordrer B Misbrug af 0128 record til 7102 Ref.: MISNI Der var ikke skarpt nok angivet, hvilken applikation der skal kaldes i forbindelse med automatisk varemodtagelse af fragtindkøbsordrer. Der er lavet ændringer til applikationsopsætningen, så dette fremgår tydeligere. Desuden er option 13 kun anvendt til denne funktionalitet for fragtindkøbsordrer (appl 7108), imens option er fri, for øvrige indkøbsordrer Indk.ordreforslag/prog. B Listeredigering via alternative enheder. Listeeditering af felter med alternative enheder er nu mulig. B dumper ved liste editering Listeeditering viser nu fejl, hvis record er blevet slettet Tilgangsjournaler B Slet af TITL efter slettet ORDL giver dump B Dump ved sletning Sletning af en tilgangsjournallinie, hvor den bagvedliggende indkøbsordrelinie i mellem tiden er blevet slettet, gav programdump. Det er rettet nu. Fejlen opstod kun ifbm. 0 mængde transaktioner i 7165/7166/7167. Dato Side 8

9 7165 Varemodtagelse Program rettet, så applikation ikke dumper ved sletning. B Varemodtagelse vanskelig I varemodtagelse er fejlmeddelelse 2021 deaktiveret ("Ordrelinie er under nedskrivning. Modtagelse kan ikke registreres.") Leverandørejede behold. B Forkert værdi på flyttetrans ifm konsignation indkøb Logik omkring kostprisopdatering ifm. indkøbskonsignation ændret. Tilgang til indkøbskonsignationslager opgøres for varenumre med kostprismetode 'Gns.kost' og 'FIFO' til 0 værdi, og konsignationslager holdes uden for beregning af priser i PRISREG. For varenumre med kostprismetode 'Std.kost' kan værdisætninger på indkøbskonsognationslageret styres via lagerets værdiprocent EDI tilgangstransaktioner B Cursorpositioner i appl 7169 Behandling af fokus er nu forbedret i applikationen. B Kan ikke oprette linier i 7169 Forkerte værdier i LDA nøglefelter forekommer ved oprettelse på 2. niveau eller senere i tilfælde af at liste er tomt. LDA opdateres nu kun, hvis liste ikke er tom. B Mgl. pris på linjer ved fakturamodtagelse Hvis der var angivet et linjebeløb på indkøbsordrelinje, blev denne oprettet med 0 i pris/beløb ifm. fakturamodtagelse. Der er nu lavet en ændring, så linjebeløbet overføres Udskriv tilgangsjournal B Forkert beregning af kostpristillæg Dato Side 9

10 Beregning af kostpristillæg til konteringstyperne E* er ændret således at de bliver korrekte, når der anvendes FIFO kostpris Leverandørfakturamodt. fra forreg. B Mulighed for dump i A92G0R Initialisering af LDA lagt i A7265A for at imødegå muligt dump i A92G0R. B Kun én samtidig afvikling Der må kun være én samtidig jobafvikling af applikationen, idet der ellers risikeres at blive dannet dublerede modtagelser. Der er lavet en ændring til applikationen, så der nu holdes styr på, at der kun kan være netop én samtidig afvikling Opdater OCR scannedede fakturaer T OCR integrationsmodul På tilkøbet til Aspect/4: T Indscanning og workflow ændringer. Der er udviklet integrationsprogrammel til brug for leverandørfakturamodtagelse via indscanning og workflow Bekr. indkøbsordrelinjer B F4 på suppl. tekster på indk.ordre linje Man kan nu indtaste teksttype og taste F4 i tekstfelt i samme arbejdsgang Behandle I ordre forslag B Supplerende tekster slettes Supplerende tekster bliver nu ikke længere utilsigtet slettet af cockpittet. Desuden er der givet mulighed for vedligeholdelse af supplerende tekster i cockpittet. B Positioneringsfejl i Cockpit, efter brug af F12 Focus beholdes nu ved den linje man stod på ved kald af funktioner fra linjen Cockpit til kapacitetsudnyttelse Dato Side 10

11 B Dec.err. i cockpit Produktionsordrer Hvis planlægningskalender ikke findes i det angivne firma initialiseres nu kalenderfelter. B Allokeringsstatus opdateres ikke I visse situationer er det konstateret, at allokeringsstatus på en materialeressourcelinje på en produktionsordre ikke beregnes korrekt. Dette har givet sig udslag i, at ordrelinjen har været markeret med status 60, som om den var allokeret, men selve allokeringen findes ikke. Der er nu lavet en ændring således, at allokeringsstatus sættes til 0, hvis linjen ikke kan allokeres. B Suppl. tekst afsluttede prod.ordrer 8121 Finplanlægning Program ændret så det er muligt at vedligeholde supplerende tekster på hovedniveau når status er 80. B Overskriftsinfo. forsvinder ved alle kolonner Overskriftinfo forsvinder ikke længere ved valg af "Alle kolonner". B Client fryser ved sort på kolonne Det er nu muligt at sortere på kolonner Produktionstilbagemeld. B Tilbagefør muligt på operationslinie I produktionstilbagemeldings applikationen er funktionen 'Tilbagefør' deaktiveret for 'rigtige linier', dvs. operationer, lagervarer, kapacitetsressourcer mm. og er fremadrettet kun tilladt på tilbagemeldingslinier. Det er iøvrigt også kun for denne linietype at funktionen er tiltænkt og giver mening. B Nedbrud ved kopiering af ordrelinje Håndtering af viderekald fra produktionstilbagemeldinger og generelt i spørgeapplikationer er nu forbedret, så det nævnte nedbrud ikke længere opstår. B Melder 'Record findes ikke' efter tilbagemelding Der kommer nu ikke længere fejl efter retur til tilbagemeldingslinjerne. Endvidere virkede det med at blive i feltbilledet ikke første gang. Det er ligeledes rettet. Positionering i billedet med ordrelinjer er også blevet rettet. B Antal dec. ved tilbagemelding af vare med 5 dec Dato Side 11

12 STFE er ændret, så tilbagemelding af vare sker med rette antal decimaler Registrer prod.tilbagemeldinger B Programfejl ved ændring af antal ressourcer Ændring af antal ressourcer er nu muligt i tilbagemeldingen. B Operationsnummer blankes ikke konsekvent Operationsnummeret blankes ny efter hver registrering på operationslinjer Nedbryd afsætningsplan B Ordrepolitik nulstilles ikke korrekt Efter kald af ZINDRED er kaldeparametre nu uændrede Udskriv eksterne jobkort B Der udskrives 6 cifret ordrenummer Ved udskrift af eksternt jobkort blev der kun vist 6 cifret ordrenummer. Årsagen skal ses i udvidelsen af nummerserier fra 6 til 9 tegn, hvor der fejlagtigt ikke var sket en udvidelse på denne udskrift. Udskriften er nu tilrettet, så der vises 9 cifret ordrenummer Check produktion B Der dannes p odre + TRAOREG record Hvis der ifm. anvendelse af check produktion opereres med indgående varer, som har ordrepolitik SD, blev der utilsigtet dannet en ekstra produktionsordre via afledt ordretransaktion, når en simulationsproduktionsordre blev godkendt som produktionsordre. Der er lavet en ændring, så der ikke dannes denne afledte ordretransaktion. T Auto skift af modelnummer i 8330 Når der i rekvisitionen angives et nyt varenummer, genfremfindes modelnummer og modelvariant. B Startdato fastsættes forkert Ved defaultværdi for startdato i rekvisitionen blev værdien checket op imod firmalenderen, som er styrende for, om der må laves en tilbagemelding. Dette er nu ændret, så det er i forhold til aktive disponeringsdage Afsluttede produktionsordrer B Forkert billede efter fejlmeddelelse + selektion Dato Side 12

13 Appl Afsluttede produktionsordrer er tilrettet, så option "Vis tilbagemeldinger" virker på samme vis som i appl 8160 og B Vis tilbagemeldinger virker ikke Appl er rettet så option "Vis tilbagemeldinger" virker på en eksakt linie. B Forkerte tilbagemeldingslinier vises Program rettet, så der vises korrekt data Udskriv varer i arbejde B Prod.nummer udskrives med foranstillede 0'er Produktionsordrenummer og linienummer udskrives nu uden foranstillede nuller Udskriv servicehistorik B Der dannes ikke print, når appl rekvireres Opstartsparametre til appl er ændret, så felterne produktionsjournal, plukkeliste, efterkalkulation og redigeringsstatus har selektion på fra og til værdi samt sorterings og brudangivelse Kapacitetsprofil prioriteret B LDA ødelægges ifm. cockpit LDA nøglefelter bliver nu opdateret korrekt fra spørgeapplikationer i cockpits. Desuden er 8701 cockpittet rettet, så det er første periodes ordrer, der vises initielt i nederste del af cockpittet Lagerjobs B Fejllistelinie bliver ikke clearet i håndterminal F pgm'er 9061 Ledetekster Fejllistelinien bliver nu clearet korrekt i skærmdialogen. T Engelsk oversættelse (løbende opgave) Diverse oversættelser er udført 9099 Alle systemparametre B Programdump ved visning af VIRKHLP Dato Side 13

14 Under visse omstændigheder (hvis man ikke stod i et felt) kunne man få programdump ved visning af hjælp til en firmaparameter. Der blev i dette tilfælde forsøgt kaldt et udgået program, hvorved der blev skabt et programdump. Der er lavet en ændring således, at dette programdump ikke længere opstår. B F1 fejl 9099 LEVMAADE B Felthjælp er forkert Appl rettet, så der ikke kommer fejlmeddelelse ved anvendelse af F1. Felthjæp til firmaparameter LEVMAADE er rettet 9121 Produktionsmodeller B Manglende meddelelse ved udførelse af 'Kontrol' i 9121 Der kommer ikke længere meddelelse, hvis kontrollen går godt. Linien bliver blot markeret. Hvis der opstår fejl, stopper kontrollen, selvom der er markeret flere modeller til kontrol. B Forkert oversættelse af 'Produktionsmodelgruppe' Benævnelserne for grupper tilrettet i appl. 9119, 9120, 9121, 9123, 9124 og B Kan ikke vedligeholde håndteringer Hvis man ønskede at vedligeholde håndteringer via 'alle linjer' niveauet fik man en tom liste, selvom der findes håndteringer. Der er lavet en ændring, så håndteringer nu kan vedligeholdes ad denne vej. B Produktionsmodelhoved opdateres forkert Det er nu den korrekte variant, der bliver opdateret ved opdatering af model hoved ud fra beregninger i konfigureringsmodellen Operationer anvendes i B Applikation dumper Program tilrettet så applikation ikke dumper ved option Vis Lagerbeholdninger B MCH1202 i A9145L Program tilrettet så 'Opret' fra en tom liste ikke giver dump. B Tom liste ift. selektion + underlig linje Dato Side 14

15 Selektion på lagernummer fungerer nu igen korrekt Planlagte lagertrans. B Planlagte lagertransaktioner 9151 Anlæg Applikationsvejledning til appl tilrettet mht. journalnummerserier og datakø. B Visning af tegninger i 9151 & Flyt behold. Browservinduer kan nu håndteres ved at sætte fanetype til "Simpel fane". B Mulig fejl ved flyt af alllokeringer med appl 9155 Ændret så følgende gælder: Ved lagerflytning inkl. flytning af allokerede beholdninger med appl. 9155, er princippet, at den allokerede beholdning er det sidste, der flyttes. Dvs. hvis restmængden efter flytning er større end eller lig den allokerede beholdning før flytning, er allokeringen uændret. Hvis restmængden efter flytning derimod er mindre end den allokerede beholdning før flytning, vil allokeringer være flyttet med til den ny destination. En allokeret beholdning kan ikke brydes ifm. med en flytning Filer B Mgl. fildefinitioner Filer til validering og forespørgsler mod kreditorbilag var ikke defineret. Dette havde som konsekvens, at databasemoduler vile blive forsøgt dannet individuelt ved anvendelse. Der er nu lavet en ændring således, at de nu er defineret i standard. Dermed vil databasemodulerne blive håndteret korrekt Feltdefinitioner B Dump v. skift til suppl.tekster ifbm specielle faner Ref.: 61S0 Dato Side 15

16 Under specielle omstændigheder anvendelse af web sider på simple faner og bestemt rækkefølge af fanerne kunne vedligeholdelse af data skabe et programdump. Det går nu godt selvom sidste fane før supplerende tekster er en "Simpel fane" Feltdef. til batch appl. B Låst record i Virtuelt output B VOB kan ikke kaldes 9170 kan låse STFR hvis STFE'n ikke indeholder sekvensnr. Virtuel Output Browser (VOB) er udgået Rutekalender B START GT fejler ikke ved firmaskift 9193 Felthjælp I listen kunne man opleve, at den sidste rute optrådte to gange. Dette er nu ændret, så hver rute nu kun optræder én gang på det niveau som man kommer ind i, når applikationen kaldes. B De danske informationer mangler Program til applikation er rettet. Derudover er STFE til applikation er rettet i R30. (HFLTREG HFLTREC0 9193) Opdater kostpriser B Kostpriselementer opdateres fejlagtigt 9283 Opdater finans Kostpriselementer opdateres nu ikke længere, hvis kostprisen ikke opdateres. B Bogføringskørsel går ned. Hvis en bogføringskørsel omfattede store datamængder, kunne bogføringsprogrammellet gå ned. Årsagen var manglende frigivelse af midlertidig hukommelse. Der er lavet en ændring således, at hukommelse nu frigives. B Fortegn ( ) kommer ikke med på udskrift Dato Side 16

17 Opdater finans havde ikke plads til ' ' efter Beløbsfeltet. Ved at fjernet en 'blank' før beløbsfeltet er der nu plads til ' '. B Fejl i appl 1381, APSID 30 I forbindelse med bogføring af kreditorpost undersøges det, om der ligger en forregistreret post. I givet fald skal denne forregistrerede post flyttes fra interrimskonto til egentlig kreditorkonto. Undersøgelsen kunne imidlertid resultere i, at en allerede udlignet kreditorpost kunne betragtes som værende forregistreret, og så ville bogføringen fejlle. Undersøgelsen er nu strammet op således, at det alene er kreditorposter med posteringsidentifikation 38, som undersøges Slet historiske oplysninger B fejl i liste Applikationen udskriver nu korrekt antal slettede records, som matcher de selektioner som er gjort i opstart. I samme omgang udskrives appl.nr i overskrift på engelsk. (9289 D E L E T I O N OF... ). En række andre applikationer er tilrettet for samme manglende appl.nr. i spool. Disse er dog kun rettet i release Varesøgning B Søgning stopper ved slettet vare Hvis der mødes en vare, som ikke længere eksisterer springes den nu blot over i visningen. B Varesøgning: Viser ikke noget 2.gang med samme søgning 9301 Materialeprofil Hvis 9300 kaldes fra eks flere gange og der søges på det samme, så vises oplysninger nu også i søgning 2 osv, hvor der før kun blev vist noget i 1. søgning. B Mat.profil for KI disponering ikke ok Dato Side 17

18 Visning af materialeprofiler tilrettet. Udpluk fra opdateret betj.vejl til 9301: Almindeligvis viser den enkelte transaktion den forventede resttilgang eller afgang. Ifm. indkøb til konsignationslager gælder dog følgende: hvis udformningen kun omfatter konsignationsbeholdninger ('KI'), viser indkøbstransaktionen den forventede resttilgang til konsignationslageret hvis udformningen ikke omfatter konsignationsbeholdninger, men derimod almindelige beholdninger, viser indkøbstransaktionen den forventede resttilgang til slutmodtagelseslageret i øvrige tilfælde viser indkøbstransaktionen den mulige overførsel fra konsignationslageret samt den forventede resttilgang til konsignationslageret B Kan ikke anvende felter Ved visning af en specifik produktionsordre via materialeprofil kan der evt. være behov for at anvende et felt, som ligger sidst i operationsformatet. Dette er imidlertid ikke muligt, idet disse oplysninger ikke er tilgængelige i applikationen. Der er lavet en ændring således, at der nu kan refereres til disse felter Kostpriskalkulation B Uhensigtsmæssig fejlhåndtering Fejlmeddelelser om fejl i kalkulationen vises nu i et pop up vindue. B Dump i Kostpriskalkulation (9331) Program rettet så kospriskalkulation (9331) ikke dumper Modelkalkulation B Modelkalkulation hænger ved lange modeller Appl modelkalkulation rettet, så skærmbilledet ikke hænger ved modeller med mange linjer Tilbagemeldingsjournal B Transaktionsspor viser 'gnyf' 9841 Vælg parti via varenr B Vælg parti/lokation Skærmbilleder tilrettet ved visning af transaktionsspor for produktionsordrer. Dato Side 18

19 '9841 Vælg parti via varenr' og '9842 Vælg parti via varenr til lager' viser nu korrekte data 9850 Vælg lager/lagersted/lagersøgeliste B Betegnelse på lager ved F4 De steder hvor F4 på lager kalder appl el viser ikke lager betegnelse. Appl 9847 og 9850 er lavet om så appl kaldes ved F4. Eventuelle ændriger til felt / liste kan laves via felt overstyringer til de enkelte applikationer. (fra V3R3) ABC B Kan ikke håndtere lange tekster Der håndteres nu felter på på op til bytes og records op til bytes ved ABC integration. Cockpit B Manglende opd. af slave cockpit appl. DB moduler til join Hvis der ikke bliver fundet en record i en master i et cockpit bliver slaverne nu opdateret med blankt indhold. B Håndtering af flere sek. records i joins DB moduler, 8160 Databasemoduler til joinfiler, hvor der er flere records i sekundære filer pr records i den primære, håndteres nu. B JOIN filer: Afledte produktionstilbagemeldinger er forkerte Dato Side 19

20 Ved joinfiler har DB modulet hidtil læst de sekundære filer eksplicit for at være sikker på, at data heri blev læst korrekt afhængig af håndteringsmetode. Det betød bl.a. at vi ikke kunne håndtere "1 til mange" joins. Det er nu ændret, så vi ikke laver de sekundære læsninger og overspringelser, hvis koncern+firma indgår i joinen. I den situation er der ikke behov for det, da joinen umiddelbart giver det rigtige resultat. Det betyder så også, at vi nu kan håndtere "1 til mange" joins, når koncern+firma indgår i joinen. Endvidere er der lavet en rettelse, så vi i de tilfælde hvor der sker læsning af sekundære filer (typisk ved join til stamdata) nu laver en initialize hvis den sekundære record ikke bliver fundet. Det betyder, at vi her nu får blanke sekundære data. Tidligere kunne vi risikere at få data fra en tidligere læsning. Et antal JOIN filer er tilføjet K/F i join specifikation og genbygget.. DB moduler til samtlige JOIN filer er gendannet. Dokumentation B Felthjælp til FITDKID er ikke korrekt Eksterne udskrifter Felthjælp til FITDKID tilrettet. T Ændring vedr. e mailafsendelse ved kopiudskrift Automatisk tilsætning af mailadresser fra kunder og leverandører ved udskrift fra ASEPCT4 Logistik, ikke bliver aktiveret, når der er tale om en kopiudskrift. Hvis man har behov for at sende en mail med en kopiudskrift gøres dette ved, at man manuelt taster en mailadresse i job og printstyringsbilledet. Feltstyringsidenter B Feltstyringsident i batch rekv. / Gemmer ikke fra værdi kostpriser Applikationsbeskrivelse til feltstyringsidenter er nu udvidet med en beskrivelse af, hvordan man refererer til felter på et opstartsbillede til batchapplikationer. B Bilagsdato på JP bør følge den postering der forårsager den Lister JP posteringer får nu samme bilagsdato som den transaktion, der forårsager dem. T savename ændres ved PageDown Supplerende tekster savename bevares nu efter PageDown Dato Side 20

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde.

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde. 1242 Bilagsregistrering B 00131728 1242 Forreg. Ændret gebyrkontrol Indtastet gebyr må ikke være større end angivet % sats og ikke større end angivet beløb. Der testes nu på at begge betingelser er opfyldt.

Læs mere

Løsning Sprog skjules/vises nu afhængig af profilnavnet. Visning af varenoter rettet, så noten vises i brugerens sprog i stedet for i sprog 0.

Løsning Sprog skjules/vises nu afhængig af profilnavnet. Visning af varenoter rettet, så noten vises i brugerens sprog i stedet for i sprog 0. 0H02 Personer I 00097818 2. V3R3: Felter skjules/vises ikke korrekt Sprog skjules/vises nu afhængig af profilnavnet. 0W52 Procesdefinitioner I 00099328 2. V3R3: F3/F14/F18 kan ikke bruges i 0W52 F tasterne

Læs mere

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0 ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0 Release 9.0 er første skridt mod at kunne erstatte ASPECT4 Handel. Den fokuserer på at gøre brug af den kendte teknologi og tilføre ny funktionalitet, der tilfører

Læs mere

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 Logistik

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 Logistik ASPECT4 - fit for business Release v3r2 Logistik Release v3r2 Indhold Introduktion Modernisering... 4 Modernisering af database... 4 Unicode... 5 Modularisering og service-orientering... 5 ASPECT4 Generelt...

Læs mere

ASPECT4 - fit for business

ASPECT4 - fit for business ASPECT4 - fit for business Release 3 Logistik Indholdsfortegnelse Introduktion til release 3 af ASPECT4 Logistik... 5 Stamdata... 7 Ny varesøgning... 7 Sprogsøgerækkefølge for varetekster til eksterne

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg.

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg. 6102 Kundekort, vedligehold T 00346408 KundeKort spredning til afdelinger Ref.: 37142 KundeKort spredning til afdelinger 6201 Sagsregistrering B 00342833 Følgeseddelkontrol. Ref.: 39337 Ændret, så værdien

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps SALDI Det frie danske økonomiprogram Brugervejledning revision 2.4 08 sep. 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...4 2 Hovedmenuen...5 3 Finans...6 Kassekladde...6 [Import]...8 Regnskab...8 Rapporter...9

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 3 Timesag Kartotek 3 Timesag Kartotek... 1 3.1 Sagskartotek - Oprettelse/ændring af sager... 2 3.1.1 Indledning... 2 3.1.2 Søgerutine... 2 3.1.3 Sagsnummer... 3 3.1.4 Felter sagskartotek... 3 3.1.5 Trykknapper

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0. c E. Sjørlund es@es-data.dk

Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0. c E. Sjørlund es@es-data.dk Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0 c E. Sjørlund es@es-data.dk Revision 0.8.4 25. april 2006 2 Indhold Indhold 3 1 Generelt 5 1.1 Start af programmet.........................

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende.

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende. ASPECT4 Transport Releaseniveau 3.3.00 Opdatering 64500 pr. 31.7.12 Inden denne opdatering kan installeres skal tidligere opdateringer være installeret check via appl. 361, at system 413 er på minimum

Læs mere

Læsø Pakkerejser. 7. december 2010

Læsø Pakkerejser. 7. december 2010 Læsø Pakkerejser 7. december 2010 1 1 Generelt Først lidt information om hjælpesystemet: Ord i firkantparanteser ( [ Felt ] ) refererer til knapper eller indtastningsfelter. Når der refereres til en menu

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 www.deloitte.dk ectrl Tim eplus Vejledning Indholdsfortegnelse

Læs mere