FORBRUGERRÅDET. DET ØKOLOGISKE RÅD ZJ) Fremtidens miljø skabes i dag. Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade KøbenhavnK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERRÅDET. DET ØKOLOGISKE RÅD ZJ) Fremtidens miljø skabes i dag. Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 KøbenhavnK"

Transkript

1 Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 381 Offentligt DET ØKOLOGISKE RÅD ZJ) Fremtidens miljø skabes i dag FORBRUGERRÅDET Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade KøbenhavnK Dok. I25966/CJ Kopi: Folketingets Miljøudvalg 25. maj 2012 Kære Ida I denne måned er Europas første offentlige database over nanoprodukter, nano.tænk.dk, blevet lanceret. Bag databasen står Forbrugerrådet og Det Økologiske Råd i samarbejde med DTU Miljø. Med databasen får forbrugerne i Danmark mulighed for at se nogle af de mange produkter på markedet, der indeholder nanomaterialer, samt få oplysning om eventuelle risici ved nanomaterialeme i de enkelte produkter. Databasen er desuden under oversættelse til engelsk, således at resten af Europa snart vil få mulighed for at kigge med. Med databasen ønsker vi at gøre opmærksom på, i hvor høj grad nanomaterialer bruges i hverdagsprodukter. Der er mere end produkter registreret i databasen - produkter, der indeholder nanomaterialer eller markedsføres med 'nano'. I forhold til 2007, hvor Miljøstyrelsen lavede den sidste opgørelse, er der næsten fem gange så mange produkter i den nye nanodatabase. Vi erkender, at databasen formentlig ikke indeholder alle produkter med nanomaterialer, og at den måske også indeholder produkter, der kun markedsføres med 'nano', men ikke reelt indeholder nanomaterialer. Dette illustrerer problemet ved, at der ingen pligt er til at oplyse eller deklarere, om man bruger nanomaterialer eller ej, og at det står producenter frit for at bruge ordet 'nano' i deres markedsføring - eller lade være. Trods disse usikkerheder tyder det på, at der er kommet mange flere nanoprodukter på markedet inden for de sidste par år. Forbrugerne bør have muligheden for at vælge nanomaterialer til eller fra. Databasen er derfor en hjælp til forbrugerne, indtil der indføres obligatorisk mærkning. Udgiver af TÆNK 1/3 Fiolstræde 17 Postboks 218 B DK-1017 København K Tlf. (+45) Fax (+45) Mali Web

2 En sådan mærkning er nødvendig af flere grunde: Potentielle problemer for sundheden - Nanopartikler kan have mange fordelagtige egenskaber, når de tilsættes industri- og forbrugerprodukter, men deres potentielle sundhedsskadelige virkninger er endnu ikke klarlagt til fulde. Det er nanopartiklemes lille størrelse, der giver dem deres unikke egenskaber, men det er også det, der giver anledning til bekymring om mulige sundhedsskadelige virkninger, som øget risiko for kræft, hjerte-karsygdomme, overvægt og allergi. Forskningsresultater tyder på, at der i nogle tilfælde kan være sådanne skadevirkninger. Problemer med lovgivning - Den europæiske kemikalielovgivning REACH (hvor de fleste nanopartikler vil falde under) regulerer bestemte stoffer i bestemte mængder. Desværre tages der ikke højde for bestemte partikelstørrelser, og der er ikke inkluderet en definition for nanopartikler. Konsekvensen er, at det i praksis er op til producenterne, om de følger registreringsproceduren i forbindelse med nanopartikler. Dette umuliggør enhver bestræbelse på at bruge REACH som reguleringsinstrument til at overvåge brugen af disse stoffer. Problemer med overblikket over forbruget af nanomaterialer - De enkelte producenter af nanomaterialer eller af produkter med indhold af nanopartikler må formodes at have viden om omfanget af deres egen produktion og salg. Men desværre har hverken myndigheder, producenter eller andre det fulde overblik over, hvilke mængder nanopartikler produceres i, hvor mange nanoprodukter der er på markedet, eller hvilke nanopartikler der bruges. En mærkningsordning vil give forbrugerne mulighed for selv at afgøre, om de vil købe nanoprodukter, og desuden vil det give myndighederne mulighed for at finde ud af, hvor mange produkter der reelt er på markedet. Men en mærkningsordning er kun første skridt. Når det kommer til anvendelsen af nano i forbrugerprodukter er det også nødvendigt, at: myndighedsreguleringen i højere grad hviler på forsigtighedsprincippet. Hellere være forsigtig, end at tillade udbredelsen af nanoprodukter på markedet og for sent opdage skadelige konsekvenser. stille krav om obligatorisk indrapportering af brugen af nanomaterialer (kemisk navn, anvendelse og volumen). oprette et offentligt register over alle nanomaterialer og deres brug på markedet. 2/3

3 sikre en effektiv inddragelse af interessenter og borgere. På EU-niveau er der derudover behov for at: skærpe REACH med henblik på en lavere tonnage-grænse for registrering af nanomaterialer. Alternativt bør der vedtages en særlovgivning for nano, der kræver registrering og vurdering, også i små mængder (< 1 ton pr. producent pr. år). opnå enighed om en fælles definition af nanopartikler, som kan bruges ved al lovregulering af området. udarbejde sikkerheds- og risikovurderinger af nanopartikler før brug i produkter med udgangspunkt i princippet om "no data - no marker". oprette et uafhængigt nano-agentur, som bl.a. kan lave risikovurderinger samt hjælpe små og mellemstore virksomheder med at identificere og karakterisere nanopartikler. definere/udvikle egnede risikovurderingsmetoder (testsystemer) under hensynstagen til nanopartiklers særlige karakteristika. oprette nanocentre, eventuelt tilknyttet det foreslåede nano-agentur, med styregrupper, der involverer relevante aktører i samfundet (fx miljøorganisationer, virksomheder, arbejdstagerorganisationer, forskere, forbrugerorganisationer) med det formål at skabe øget dialogorienteret information til forbrugerne. Sådanne centre vil kunne bidrage til at skabe tryghed blandt forbrugerne ved at give øget folkelig viden om nanopartikler, herunder risici og fordele. Vi er bekendt med, at der er afsat midler på finansloven til 'nano', og vi opfordrer til, at de bruges som bidrag til at realisere ovenstående, med mærkning og indrapportering som det væsentligste. Indtil da vil vi vedligeholde og udvide nano.tænk.dk og sikre, at forbrugerne har en reel chance for aktivt at vælge produkter med nanomaterialer til eller fra. Vi vedlægger seneste nummer af Tænk, hvor der er fokus på 'nano'. rx^/l^^^ / Rasmus Kjeldahl Direktør Forbrugerrådet Christian Ege Sekretariatsleder Det Økologiske Råd 3/3

4 ~ \J1 x 13 I x KJ V3 C. IX Ix/iU EL I Folketingets Miljøudvalg Christiansborg 1240 København K 29. maj 2012 Pia Saxild Dok /- Vedrørende Vedhæftet til orientering kopi af Det Økologiske Råds og Forbrugerrådets brev til miljøminister Ida Auken vedrørende nano samt Tænk nr. 128 til medlemmerne af Folketingets Miljøudvalg. Med venlig hilsen 1^ s<*^\ Pia Saxild Sekretær Efter aftale [~l Under henvisning til brev/telefonsamtale I I' Ring venligst M Til orientering [~1 Til godkendelse I I Kommentarer udbedes O Til underskrift [H Ønskes retur t~l Til videre foranstaltning D Check Faktura Fiolstræde 17 Postboks 2188 DK-1017 København K Udgiver af TÆNK Tlf. (+45) Fax (+45) Mali Web

5 TEMA OM NANOTEKNOLOGI Nano sniger sig ind overalt )e mikroskopiske partikler kan være farlige for din sundhed. Alligevel indeholder flere og flere ^ produkter nano, og du kan ikke se det ^i*^»? p* T AF CYKLER Dyre cykler er udstyret med bittigt bras USIKKER FLYBILLET TEST AF ANTIVIRUS Se tisten over f.lyselskaber uden rejsegaranti Gratis program sikrer din computer mod angreb

6 2 TÆNK / / MAJ 2012 / / LEDER OG INDHOLD Nano - mirakel eller asbest? Hør lige... TÆNK Vi begyndte cykeltesten m e d et ekset d æ k. Derefter skulle der Justeres bremser, støtteben o g ringeklokke gik i stykker, lygter virkede ikke, s k æ r m e raslede, b a g a g e bærere var ubrugelige, og efter en m å n e d s daglig b r u g kunne vi konstatere rust på syv ud af ti cykler. Jeg synes, det er s y n d, at man sætter så ringe udstyr på dyre cykler. Cykelhandlerne ville få travlt, hvis vi alle gjorde brug af købelovens to års reklamationsret. HERRE Projektleder SIDE Rasmus Partsch, I dag Kan jeg grine ad det, men da mikrobølgeovnen kom på rr kedet, var jeg overbevist om, at mikrobølgemad var farlig. Jeg tænkte, at der måtte være en ukendt risiko ved at opvarme en så hurtigt med stråler. Så sent som oktober 2009 undersøgte T sagen grundigt og fandt, at ovnene er harmløse. Nanoteknologi er fascinerende og bekymrende på samme måd som mikrobølger dengang. Temaet i dette Tænk er et forsøg på skære igennem skræmme- og jubelartikler i andre medier og gi et balanceret overblik over, hvad forskerne faktisk ved om nanc potentiale og farlighed. Vores brug S e l v o m cy mest basal De sidste tre år har jeg d æ k k e t digitaliseringen af tv-signalet og overgangen fra M P E G 2 til M P E G 4 og beskrevet, hvordan det har kostet forbrugerne milliarder i nyt udstyr, retssager o g elskrot. Selv har Jeg været forskånet, fordi jeg har kabel-tv og er tilfreds m e d mit gamle B&O-tv, der hverken har HD eller internetadgang. Når det mobile bredbånd rulles ud fra næste år, er Jeg ikke sikker ^tfik k J r m nst «-1 på, at jeg vil kunne slippe for forstyrreiser. Jeg håber, at branche o g m y n d i g heder k o m m e r frem til en afklaring. Nanopartikler findes i en del hverdagsprodukter for eksempel sportsbeklædning, solcreme, maling og helsedrik. Der er ingen til at deklarere, hvis der er nano i et produkt, og nanopartikler k på samme måde som andre kemikalier frit bruges, så længe de ikke er dokumenteret, at de er farlige. Thomas TÆNK Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. Tlf VASKENI SIDE! i Vaskemaski vi h a r t e s t e l ni m o d e l l e r n o k. To mas koster over s k i n e kan få TÆNI På plussiden kan teknologien revolutionere sektorer som medie landbrug, fødevarer og energi. Som menneskehed må vi ikke le de muligheder gå fra os. På minussiden kan de forsvindende si nanopartikler for eksempel ophobes i kroppen, spredes genner og udvaskes i vandmiljøet. Ingen kender præcis virkningen, me forsøg har vist, at frie nanopartikler kan øge risikoen for kræft c hjertekarsygdomme, mens kulstofnanopartikler kan have effekt«der minder om asbest. KONTAKT Læserbreve og kommentarer: Testresultater og metode: Abonnement og adresseændring: Medlemsservice; MAGASINET Ansv. chefredaktør: Lis Hornø. Tænk er Forbrugerrådets medlemsblad, og vi optager ikke annoncer. Alt materiale i Tænk og på tænk. dk er ophavsretligt beskyttet. Som medlem/abonnent må du kopiere, udskrive og downloade materiale til eget brug, men materialet må ikke deles med andre på sociale medier eller på anden vis. Redaktionel gengivelse af artikler og skemaer samt enhver kommerciel brug af oplysninger i Tænk og fra tænk.dk må kun finde sted med tilladelse fra Tænk. Krænkelser af disse rettigheder kan blive retsligt forfulgt. PRISER Bladmedlemskab, 6mdr: 319 kr., 12 mdn 619 kr. Webmedlemskab, 12 mdr: 399 kr. Erhvervsabonnement, Tænk 12 mdr: 773,75 kr, web 12 mdr: kr. (begge inkl. moms), PRODUKTION Repro: SZL Highlight A/S. Tryk: Color iffl//k Print A/S. Papir: Galerie %f/s Fine Silk. ISSN 16Q Næste nummer af Tænk: 25. maj Forside: Scanpix Historisk har vi anvendt stoffer og stråler, der hurtigt viste sig g tige, men hvor lovgiverne var op til 100 år om at indføre forbud eller grænseværdier. Det gælder asbest, røntgenstråling, benze PCB. Miljølovgivningen tager i dag ikke højde for det nye fænoi som nano er, og hvor de nævnte gifte kunne isoleres, fjernes el destrueres, lader nanopartikler spredt i naturen sig ikke samle c Nano rummer fantastiske muligheder, og selvfølgelig skal forskr gen fortsætte. Men da vi ved så lidt om risici vi bede lovgiverne opdatere miljølovene, så c forhindrer, at nano bliver den nye asbest - el det, der er værre. Lis Hornø Chefredaktør, TÆNK Din garanti for et kvalitetskøb! mmm REDAKTION mm* Redaktør Mette Schmidt Redaktør Tage Majland Art director Geira Bjørn Olsen Produktion Bjarne Østergaard Petersen Erik Valeur Julie Hjerl Hansen Marianne Søndergaard Marianne Troelsen Skou Journalu Asbjørn E Pedersen

7 : NANO 7 Nano sniger sig ind overalt Ganske almindelige produkter, som du kan købe i ivi H all, kan indeholde nanomaterialer - du kan bare Ikke se det. 11 Nanopartikler kan skade miljøet og din sundhed 1i )i skerne er bekymrede over de mulige skadevirkninger ved nanomaterialer. 14 Nanoteknologien falder igennem hul i lovgivningen De små og lette nanopartikler falder igennem lovgivning, ck;i Kigulerer efter vægt.»hvis mon skol være grov, kon mon sige, ot nogle i it-bronchen kommer til ot tænke det hele lidt 42 ARTIKLER 20 Vær sikret, hvis flyselskabet krakker Pas på llyselskaber, der ikke er medlem af Rejsegarantifonden. Går de konkurs, kan du ikke være sikket på at få dine penge tilbage. 32 Politikere kræver afklaring af tv-problemer Folketingets teleordførere kræver klar besked om, I iv( ir mange husstande der kan blive påvirket af det mobile bredbånd. 41 Betal og vi beskytter dig Virksomheder kan købe sig til kontrol med omtale af deres forretning på anmeldelsessider på nettet. 42 Det intelligente hjem er en tand for smart Producenterne elsker de teknologiske landvindinger, mon de glemmer at tænke menneskerne med, mener don prisvindende it-forsker Marianne Graves Petersen. KORT OG GODT 4 Kort nyt 46 Nye test på tænk.dk 47 Medlemmerne spørger 50 Medlemssiden TEST 16 Kaffemaskiner 22 Herrecykler 28 PC-sikkerhedspakker 34 Plæneklippere 38 Vaskemaskiner TEST praktikant Martin Stokkebrø Moestrup Markedsresearch Lisette Olsgaard Markedsresearch Mariane Andersen Markedsresearch Peter Skjødt br.dk

8 TÆNK P0STB0X21! 1017 KBH. K UAFHÆNGIGE OG VIDENSKABELIGE TEST I DETTE NUMMER FIND OVER 100 TEST PA TÆNK.DK MER SIDE 16 SIDE 22 Vores brugertest af ti herrecykler viser, at det er meget individuelt, hvilken model der er den bedste. På trods af espresso- og kapselmaskinernes Selv om cyklerne koster fra kroner, har de mangler, og på flere er det nødvendigt at købe det fremmarch bliver der stadig solgt mange filter- mest basale udstyr som ekstraudstyr. kaffemaskiner. De kan koste over kroner, men testvinderen kan du få for godt 400 kroner. VAS SIDE 38 SIDE 34 Uanset om du slår græsset med en plæneklipper Vaskemaskiner får hele tiden nye funktioner, og Hvis du har Windows 7, kan du sagtens beskyt- vi har testet, hvor smarte de faktisk er. En af de te din computer mod virus og hackerangreb drevet af benzin eller el, kan du sagtens få en ni modeller dumper, fordi den ikke vasker rent med en gratis programpakke. Har du særlige god maskine til under kroner. De fleste af nok. To maskiner er Bedst i Test, den dyreste behov for sikkerhed, eller har du en ældre de 15 testede modeller slår græsset pænt, og to koster over kroner. Men en god vaskema- Windows, koster den sikreste af de 18 pakker i bliver Bedst i Test. skine kan fås for kroner. testen dig 300 kroner.

ROBOTTEN. taber til nullermændene TEST AF ROBOTSTØVSUGERE. TV PÅ NETTET Web-tv er billigere end tv-pakker

ROBOTTEN. taber til nullermændene TEST AF ROBOTSTØVSUGERE. TV PÅ NETTET Web-tv er billigere end tv-pakker FORBRUGERRÅDETS MEDLEMSBLAD 129 JUNI 2012 TÆNK STRØM TILMELD DIG OG FÅ BILLIGERE EL LÆS SIDE 5 TEST AF ROBOTSTØVSUGERE ROBOTTEN taber til nullermændene TEST AF CYKELHJELME Fire børnehjelme dumper sikkerhedstest

Læs mere

Tandlægen tjener på din uforbeholdne

Tandlægen tjener på din uforbeholdne forbrugerrådets medlemsblad 140 Maj 2013 rejseklager Få overblikket her, før du rejser Billig mobil Få tips og tricks til det bedste abonnement Antivirus Se de bedste, gratis antivirusprogrammer TEMA Tandlægen

Læs mere

Advarsel. Har du denne røgalarm i dit hjem? Giftige flammehæmmere Se hvad du kan gøre for at undgå dem

Advarsel. Har du denne røgalarm i dit hjem? Giftige flammehæmmere Se hvad du kan gøre for at undgå dem FORBRUGERRÅDETS MEDLEMSBLAD 134 NOVEMBER 2012 Giftige flammehæmmere Se hvad du kan gøre for at undgå dem Hul i lovgivningen Sunde anprisninger på usunde varer SIDE 7: TAK FOR DIN STØTTE Undgå indbrud Er

Læs mere

rejsekortet Forbruger vinder sag i ankenævn Brugt børneudstyr Sådan sparer du penge og hjælper miljøet

rejsekortet Forbruger vinder sag i ankenævn Brugt børneudstyr Sådan sparer du penge og hjælper miljøet forbrugerrådets medlemsblad 143 August 2013 rejsekortet Forbruger vinder sag i ankenævn Brugt børneudstyr Sådan sparer du penge og hjælper miljøet prisportaler Portalerne fortæller ikke hele sandheden

Læs mere

Hvor maden fra? Stregkoder kan give forbrugere klar besked om fødevarerne. Ikke så smart-tv Dyrt smart-tv kunne ikke streame Netflix

Hvor maden fra? Stregkoder kan give forbrugere klar besked om fødevarerne. Ikke så smart-tv Dyrt smart-tv kunne ikke streame Netflix forbrugerrådets medlemsblad 142 juli 2013 Ikke så smart-tv Dyrt smart-tv kunne ikke streame Netflix madspild Smider du også 105 kg mad ud om året? Tema identitetstyveri Du opdager det først, når det er

Læs mere

Deleøkonomi giver ny magt til forbrugerne

Deleøkonomi giver ny magt til forbrugerne 160 April 2015 Energimærkning er fyldt med fejl Butikkerne oplyser ikke korrekt om forbruget TEMA / Del din bil, bolig og arbejdskraft Deleøkonomi giver ny magt til forbrugerne Spar penge på din tv-løsning

Læs mere

*Næsten da tema: gratis 72% Gratis er ikke altid så gratis, som det ellers lyder. rejsekortet Glemmer du at stemple ud, risikerer du spærreliste

*Næsten da tema: gratis 72% Gratis er ikke altid så gratis, som det ellers lyder. rejsekortet Glemmer du at stemple ud, risikerer du spærreliste forbrugerrådets medlemsblad 139 April 2013 rejsekortet Glemmer du at stemple ud, risikerer du spærreliste dyr lidelse Pasta kan koste 171 kroner kiloet, hvis du ikke kan tåle gluten hormonkemi Problematiske

Læs mere

Kan fi sk være økologiske? Hold dyrlægen i kort snor. Red verden mens du shopper. Billige farveblyanter er bedst PRISTJEK BRAND AID BØRN TESTER

Kan fi sk være økologiske? Hold dyrlægen i kort snor. Red verden mens du shopper. Billige farveblyanter er bedst PRISTJEK BRAND AID BØRN TESTER FORBRUGERRÅDETS MEDLEMSBLAD 120 SEPTEMBER 2011 Kan fi sk være økologiske? BRAND AID Red verden mens du shopper PRISTJEK Hold dyrlægen i kort snor BØRN TESTER Billige farveblyanter er bedst 2 TÆNK // SEPTEMBER

Læs mere

blæk Printeren sløser med Printeren æder dit blæk, hvis du slukker den på stikkontakten netkonkurrencer Ét klik og du begraves i uønskede spammails

blæk Printeren sløser med Printeren æder dit blæk, hvis du slukker den på stikkontakten netkonkurrencer Ét klik og du begraves i uønskede spammails forbrugerrådets medlemsblad 141 Juni 2013 netkonkurrencer Ét klik og du begraves i uønskede spammails Transport af børn Find det rette udstyr til at komme rundt med de små ny tøjtrend Del tøjet med andre

Læs mere

SNYDE- PÆRE Glødepærens afløser sparer for lidt og lyser for skidt. Vaskemiddel Få rent tøj, selv om du vasker på 15 grader

SNYDE- PÆRE Glødepærens afløser sparer for lidt og lyser for skidt. Vaskemiddel Få rent tøj, selv om du vasker på 15 grader forbrugerrådets medlemsblad 107 l AUGUST l 2010 SNYDE- PÆRE Glødepærens afløser sparer for lidt og lyser for skidt Vaskemiddel Få rent tøj, selv om du vasker på 15 grader Bag om maden Industrien giver

Læs mere

OLIVENOLIE SMAGEN AF ÆGTE JOMFRU FLYREJSER FLYV LIDT GRØNNERE GRÆSSLÅMASKINER SÆT STIKKET I TASK FORCE FALSK VIAGRA OG GUCCI-KOPIER

OLIVENOLIE SMAGEN AF ÆGTE JOMFRU FLYREJSER FLYV LIDT GRØNNERE GRÆSSLÅMASKINER SÆT STIKKET I TASK FORCE FALSK VIAGRA OG GUCCI-KOPIER FORBRUGERRÅDETS MEDLEMSBLAD 104 l MAJ l 2010 FLYREJSER FLYV LIDT GRØNNERE GRÆSSLÅMASKINER SÆT STIKKET I TASK FORCE FALSK VIAGRA OG GUCCI-KOPIER OLIVENOLIE SMAGEN AF ÆGTE JOMFRU Fiolstræde 17, Postbox 2188

Læs mere

ULOVLIG URT? Frugt, grøntsager og krydderurter fra ulovlige jødiske bosættelser på Vestbredden sælges i Danmark

ULOVLIG URT? Frugt, grøntsager og krydderurter fra ulovlige jødiske bosættelser på Vestbredden sælges i Danmark JULI-AUGUST l 2007 l 76 ULOVLIG URT? Frugt, grøntsager og krydderurter fra ulovlige jødiske bosættelser på Vestbredden sælges i Danmark NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag 32 44 Tænk udgives af Forbrugerrådet,

Læs mere

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling udgiver: Miljøstyrelsen 2007 - i samarbejde med

Læs mere

OKTOBER l 2008 l 88 VI KØBER BANKAKTIER FOR MILLIARDER VASKEMASKINENS RENE SAMVITTIGHED BILLIG KATTEMAD SÅ GOD SOM DYR TE MED PESTICIDER

OKTOBER l 2008 l 88 VI KØBER BANKAKTIER FOR MILLIARDER VASKEMASKINENS RENE SAMVITTIGHED BILLIG KATTEMAD SÅ GOD SOM DYR TE MED PESTICIDER OKTOBER l 2008 l 88 VI KØBER BANKAKTIER FOR MILLIARDER VASKEMASKINENS RENE SAMVITTIGHED BILLIG KATTEMAD SÅ GOD SOM DYR TE MED PESTICIDER Fiolstræde 17, Postbox 2188 1017 København K E-mail: red@fbr.dk

Læs mere

9 UD AF 11 TESTEDE HÅRFARVER KAN GØRE DIG SYG FOR HENRIK GIK DET GALT

9 UD AF 11 TESTEDE HÅRFARVER KAN GØRE DIG SYG FOR HENRIK GIK DET GALT 9 UD AF 11 TESTEDE HÅRFARVER KAN GØRE DIG SYG FOR HENRIK GIK DET GALT Tænk udgives af Forbrugerrådet, Danmarks uafhængige forbrugerorganisation. Vores vision er at skabe forandring til gavn for forbrugerne.

Læs mere

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 Tillægget Ingen tabere, kun vindere iso klinikken Termisk desinfektion Ikke alle klinikker tester autoklaver Autoklave efter hospitalsstandard Sparer tid og penge Vandkvaliteten

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

SEPTEMBER l 2006 l 67 FORSØGSKANINER VIRKSOMHEDER EKSPERIMENTERER MED MEDICIN I MADEN

SEPTEMBER l 2006 l 67 FORSØGSKANINER VIRKSOMHEDER EKSPERIMENTERER MED MEDICIN I MADEN SEPTEMBER l 2006 l 67 FORSØGSKANINER VIRKSOMHEDER EKSPERIMENTERER MED MEDICIN I MADEN NORDISK MILJØMÆRKNING 36 46 Tænk udgives af Forbrugerrådet, Danmarks uafhængige forbrugerorganisation Vores vision

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009 Indhold SHOOTING STAR...4-5 Det arbejder dit forbund med lige nu! Fik hjælp efter faldulykke...6 En historisk aften...8-9

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

sandheden Investering i fødevarer kan føre til sult Nyt gebyr på kreditkort Rød, gul og grøn investering Test af netbanker så får du bedre råd

sandheden Investering i fødevarer kan føre til sult Nyt gebyr på kreditkort Rød, gul og grøn investering Test af netbanker så får du bedre råd Penge Magasin fra Forbrugerrådet September 2011 nr. 10 kr. 50, så får du bedre råd Verdensmarkedsprisen på korn, indekseret juni 2011 300 250 december 2008 200 150 Investering i fødevarer kan føre til

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen?

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 3. DECEMBER 2013 TEMA Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? EU Regulativ 1169 giver udfordringer og muligheder Best practice hos Arla: Hvordan kommer vi i gang med

Læs mere

magasinet gratis magasin

magasinet gratis magasin netsikker nu! magasinet surf trygt på nettet gratis magasin om sikkerhed på nettet Beskyt privatlivet på nettet sikker betaling i onlinebutikkerne sådan bliver koden supersikker Hold pc en fri for sygdomme

Læs mere

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger

Læs mere

Strategi. Forbrugerrådets strategi og visioner. De næste ti år Forbrugerrådets vision frem mod 2020

Strategi. Forbrugerrådets strategi og visioner. De næste ti år Forbrugerrådets vision frem mod 2020 Strategi Forbrugerrådets strategi og visioner De næste ti år Forbrugerrådets vision frem mod 2020 DET gør vi de næste tre år Strategiske mål for Forbrugerrådets arbejde 2011-2013 Her skal vi satse Interview

Læs mere

LIVTAG # 2 2011. Gert har fået behandling med stamceller Læs hvilken effekt det har haft i temaet om stamcellebehandling

LIVTAG # 2 2011. Gert har fået behandling med stamceller Læs hvilken effekt det har haft i temaet om stamcellebehandling Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 2 2011 #2 2010 Gert har fået behandling med stamceller Læs hvilken effekt det har haft i temaet om stamcellebehandling

Læs mere