hvor der bliver fulgt op på problemstillinger og handlingsplaner, der gør at virksomhederne holder fast i deres fokus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvor der bliver fulgt op på problemstillinger og handlingsplaner, der gør at virksomhederne holder fast i deres fokus."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 14

2 ÅRETDER GIK erhvervsforum Roskilde er en uafhængig og upolitisk erhvervsforening, der arbejder for at styrke betingelserne for erhvervsdrivende i Roskilde og omegn blev et særdeles aktivt år for medlemmerne af erhvervsforum Roskilde. Foreningen rundede ved årets udgang knapt 500 medlemmer. erhvervsfo- RUM Roskilde arbejdede i 2014 sammen med forskellige parter om spændende aktiviteter for medlemmerne, f.eks. Nytårskur og Sommertræf med Roskilde Kommune, med Væksthuset Sjælland et fælles arrangement om vejen til Kina og sammen med Nordea blev årets erhvervspris uddelt. NETVÆRKSMØDER Gennem hele 2014 blev der afholdt en lang række medlemsmøder, herunder netværksmøder, debatmøder, gå-hjem-møder. Alle med det formål at give ny viden og inspiration til medlemmerne og styrke det lokale netværk. Herigennem fik medlemmerne mulighed for at få styrket eller nye samarbejdsrelationer og kunder. ERHVERVSKLIMAUNDERSØGELSE En erhvervsklimaundersøgelse for Roskilde er blevet gennemført med 200 kvalitative interview af virksomheder i juni Formålet med undersøgelsen var at give et mere nuanceret indblik i erhvervsklimaet fra et bredere udsnit af virksomhederne i Roskilde end den årlige erhvervsklimaundersøgelse lavet af DI. Undersøgelsen har givet et mere anvendeligt værktøj i forhold til at øge erhvervsservicen over for erhvervslivet i Roskilde samt danne grundlag for fremtidige undersøgelser. RAKETVÆKST I 2014 blev der med succes afholdt to Raketvækstforløb i samarbejde med Væksthuset Sjælland. På kurset kom virksomhederne rundt om strategi, salg markedsføring, økonomi, vækst og konkrete handlingsplaner. Begge kurser har haft en opfølgende forløb, hvor der bliver fulgt op på problemstillinger og handlingsplaner, der gør at virksomhederne holder fast i deres fokus. ERHVERVSMENTORORDNINGEN I 2014 gjorde erhvervsforum Roskilde et ekstra tiltag for at bryde ungearbejdsløsheden. I samarbejde med Erhvervsmentorordningen kunne foreningens medlemmer melde sig som erhvervsmentorer for unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år. BUSINESS BOOST ROSKILDE I 2014 blev der udviklet et koncept for iværksætternetværket Business Boost Roskilde. Formålet med netværket har bl.a. været at støtte op om de kursister, der gennemfører erhvervsforum Roskildes iværksætterforløb og som seriøst arbejder på at blive selvstændige, og som søger et netværk med ligesindede med mulighed for løbende sparring. Netværket har også været åbent for andre iværksættere i kommunen. Herudover er der etableret en facebookside. IVÆRKSÆTTERKURSER I 2014 blev der afviklet et iværksætterkursus (25. februar 11. april). Det var det fjerde kursus i rækken. I alt deltog 17 iværksættere på kurset. Der var planlagt endnu et kursus i efteråret, men måtte desværre aflyses pga. manglende tilmelding. INDIVIDUELLE IVÆRKSÆTTERVEJLEDER Løbende rådgivning i erhvervsforum Roskilde af potentielle og eksisterende iværksættere, der har brug for at komme videre. Rådgivningen omfatter indledende sparring for at afdække konkrete behov for eksperthjælp. Herefter henvises iværksætteren til ekspertviden bl.a. via erhvervsforum Roskildes netværk

3 MÅLSÆTNINGER RESULTATER Afholdelse af udviklingsforløb blandt virksomheder i kommunen Afholdelse af læringsforløb for virksomheder om f.eks. HR, salg, markedsføring eller lignende Afholdelse af netværksskabende aktiviteter Afholdelse af iværksætterkurser Afholdelse af periodiske helpdesks, hvor iværksættere dels kan screenes og dels kan få adgang til vejledning og rådgivning fra specialister Afvikle individuelle iværksættervejledningsforløb Udbygning af det nuværende erhvervsservicekoncept samt samarbejde med Væksthus Sjælland om igangsættelsen af programmet Raketvækst i Roskilde Etableringen af et CSR-projekt, hvori indgår nedsættelsen af en permanent projektgruppe med repræsentanter fra virksomheder, jobcenter m.fl. Igangsættelse af en større markedsføringskampagne for Roskilde som Iværksætterby i samarbejde med Roskilde Kommune, Scion DTU, RUC, Væksthus Sjælland m.fl. 32 virksomhedsbesøg blev gennemført i Raketvækstforløb med 18 deltagere fra 16 virksomheder 17 afholdte netværksmøder 3 afholdte debatmøder Til Erhvervsmentorordningen har 28 mentorer fra Roskilde allerede meldt sig, og der er succesfuldt blevet matchet 18 forløb med en ung 1 gennemført iværksætterkursus med 17 deltagere 49 individuel iværksætterrådgivning og sparringsmøder er gennemført 4 netværksmøder er gennemført i Business Boost Roskilde Iværksætterforløb for TAKEDA for opsagte medarbejdere. I alt deltog 39 personer. Salgsworkshop hos Navitas med 19 deltagere 1 ledelsesworkshop afholdt med 19 deltagere 1 bestyrelseskursus afholdt med 12 deltagere 4 5

4 FAKTA FOR ANTAL MEDLEMMER VED ÅRETS UDGANG UGENTLIGT NYHEDSBREV MED MERE END 1400 MODTAGERE HJEMMESIDE MED SYNLIGHED AF MEDLEMMER MEDLEM-TIL-MEDLEMSTILBUD FOR AT ØGE SAMHANDEL MELLEM MEDLEMMERNE GENERALFORSAMLING BLEV AFHOLDT DEN 9. APRIL KOMMENDEPROJEKTER ERHVERVSKLIMAUNDERSØGELSE I 2015 gennemføres en erhvervsklimaundersøgelse for Roskilde igen, for at kvalificere og måle på de parametre der er væsentlige for et godt erhvervsklima i kommunen. NYT LEDERFORUM lederforum Roskilde er et nyt initiativ som startes op i Her får ledere mulighed for at udvikle deres personlige lederskab i et fortroligt forum. Kravene til det personlige lederskab er steget markant grundet de betydelige udfordringer, vi oplever i det økonomiske klima. For den enkelte leder gælder det om at finde og udfolde sit fulde lederpotentiale BUSINESS BOOST ROSKILDE Business Boost Roskilde relanceres i Der er nye og spændende tiltag undervejs, der skal understøtte iværksætterkulturen i Roskilde Kommune. IVÆRKSÆTTERKURSUS Iværksætterkursus over 10 uger med start den 24. februar Kurset giver deltagerne viden og værktøjer, der hjælper deltagerne i gang som selvstændig. Derudover er der sparring med mentorer og erfarne erhvervsfolk. Kurset rundes af med en syretest af deltagernes forretningsideer. Decuppl. Sat re adhuitilis vere, furei sestist erfecrid convem. Sciemula reissunt. Ad C. Fex me ciam senihi, ad se temus, consis hos remed manum, num.dae nihitia cullore la nus deliciis aut latur ad que vel expli- 6 7

5 ÅRETDER GIK Orange er i Roskilde-forstand blevet meget mere end blot en farve - det er en tilstand, en indstilling, en indbygget skævhed og villighed til at yde. STRATEGISKE INDSATSSPOR I 2014 har VisitRoskilde og byens turismeaktører arbejdet på at kortlægge og definere de strategiske spor, som fremadrettet skal danne grundlaget for VisitRoskildes arbejde. Roskildes tre styrkepositioner er blevet identificeret som: Historie (vikinger og verdensarv), fjord og natur samt events. Ud fra disse tre spor er der skabt konkrete mål for de kommende 3-5 år, og VisitRoskilde går fra 2015 i gang med at udarbejde handlingsplaner for realisering af disse mål. KRYDSTOGTSGÆSTERNE KOMMER I 2013 etablerede VisitRoskilde dialog med en række incomingbureauer med henblik på at tiltrække krydstogtsgæster til Roskilde. I 2014 afgav VisitRoskilde konkret to tilbud til bureauet Intercruises begge bud blev vundet. Som resultat heraf får Roskilde i 2015 besøg af 7 krydstogtsanløb alle high-end gæster, som har op til 5 timer at bruge i byen. GO ORANGE & RO:KOST Traditionen tro blev Roskilde klædt i orange under eventen Go Orange 14. I bybilledet kunne man bl.a. opleve orange køer, bodypainting, en orange Roskilde Garde, en orange domkirke samt de meget omdiskuterede Orangebrog. Go Orange 14 formåede at samle bymidten i én stor orange fejring og bl.a. lykkedes det, i samarbejde med Roskilde Handel, at få byens detailbutikker engageret i hidtil uset omfang. I efteråret lancerede VisitRoskilde eventen RO:KOST en madfestival med fokus på lokalproducerede råvarer. Formålet med RO:KOST var dels at skabe kontakt mellem lokale fødevareproducenter og lokale restauranter og dels at få flere borgere og turister ud at spise i en ellers død periode. Under RO:KOST ugen kunne gæster købe en madbillet til 250 kr. til en af de deltagende restauranter og for denne pris fik man serveret 2 retter med min. 3 lokalproducerede råvarer inkl. kaffe og sødt. RO:KOST blev en bragende succes med over 1000 solgte billetter og de 10 deltagende restauranter har alle takket ja til at være med i BOOK ORANGE I sommeren 14 investerede VisitRoskilde i et online bookingsystem, Book Orange, som gør det muligt for VisitRoskildes medlemmer og øvrige aktører i byen at sælge oplevelser på visitroskilde.dk. Flere og flere aktører benytter sig nu af denne nye salgskanal, og i 2014 blev der solgt knap 1300 billetter via Book Orange. VÆRTENSMESTRENE VisitRoskilde og Roskilde Handel har i det forgangne år defineret et fælles service- og kompetenceløftprojekt med det formål, at højne serviceniveauet blandt byens turismeaktører og detailhandlende. Projektet er et tværkommunalt projekt som omfatter Lejre, Holbæk, Odsherred og Roskilde Kommune og det forventes, at i alt 200 virksomheder og 1200 medarbejdere opkvalificeres i løbet af de 2 år som projektet er sat til. Projektet afventer pt. behandling i Region Sjælland. NY BRANDINGPROFIL I 2014 lancerede VisitRoskilde en ny brandingprofil for Roskilde: Go Orange VisitRoskilde. Den orange farve er glædens farve og symboliserer selvsikkerhed, selvrespekt, spontanitet, kreativitet, energi og entusiasme værdier som vi mener, at man kan finde i Roskilde hele året rundt. VisitRoskilde har implementeret profilen på visitroskilde.dk, i trykt materiale samt på sociale platforme. Og så bliver der arbejdet intenst på, at byens aktører tager ejerskab til den orange farve og begynder at bruge den i deres kommunikation og markedsføring

6 MÅLSÆTNINGER RESULTATER Facilitere dialog imellem lokale aktører indenfor turist- og kulturerhvervet. Målet er en fælles forståelse af den overordnede udadvendte kommunikation. Udarbejdelse og implementering af en markedsføringsplan med udgangspunkt i input fra de lokale aktører. Drift af Turistbureauet, herunder ansvar for bemandingen. Drift og udvikling af visitroskilde.dk Afdækning af behovet for investering i elektroniske virkemidler i relation til at styrke turisternes ophold og færden i Roskilde (eks. apps, elektroniske skilte mv.) Tilvejebringelse af halvårlige lokale nøgletal for turismens udvikling og segmentopdeling i Roskilde. Herudover gennemføre løbende tilfredshedsundersøgelser blandt såvel turister som turistaktører. En videreudvikling af konceptet til gensidig vidensdeling blandt frontpersonale hos turistaktørerne. Herudover arbejde på, at erhvervs- FORUM bliver operatør på et større regionalt projekt omkring service- og kompetenceløft for personalet. Udarbejdelse af VisitRoskildes fremtidige strategiske indsatsspor: Historie (vikinger og verdensarv), fjord og natur samt events Deltagelse og præsentation af Roskilde som destination på Die Wikinger udstillingen i Berlin. Udstillingen varede i 4 måneder og blev besøgt af gæster Stigning i antal unikke besøg på visitroskilde.dk med 42%. Det samlede antal unikke besøg i 2014 var VisitRoskilde har vundet to budrunder om krydstogtsgæster til byen. I 2015 er der foreløbigt aftale om 7 anløb med besøg i Roskilde Projektledelse og afvikling af Go Orange 14 Konceptudvikling, projektledelse og afvikling af RO:KOST Madfestival. Der blev solgt over 1000 billetter til eventen, som gentages i 2015 Udarbejdelse af Turistmagasin 14 samt bykort. Turistmagasinet er trykt i eks. og distribueret over hele Danmark samt Sydsverige Markedsføringsfremstød for Vikingeskibsmuseet og domkirken på SKYMAP bykort i Københavns Lufthavn og hovedbanegården. Derudover markedsføringsfremstød i National Geographic Traveller for samme attraktioner Implementering af det online bookingsystem Book Orange til salg af oplevelsesbilletter. I alt blev der i 14 solgt knap 1300 billetter Igangsættelse af dataopsamling blandt de største turistaktører i byen. Derudover har VisitRoskilde gennemført dataopsamling i løbet af året bl.a. i forbindelse med årets Roskilde Dyrskue. FOTO: Niklas Dyrvig 10 11

7 FAKTA FOR MEDLEMSVIRKSOMHEDER 6 AFHOLDTE DIALOGFORUMMØDER MED BYENS TURISTAKTØRER 119 AVISOMTALER AF VISITROSKILDE UDARBEJDET OG UDSENDT 52 UGEKALENDRE TIL BYENS AKTØRER 6 AFHOLDTE FYRAFTENSMØDER FOR FRONTPERSONALE GODT FØLGERE PÅ FACEBOOK VÆRT VED 6 INTERNATIONALE PRESSETURE OG FAM TRIPS ETABLERING AF NYHEDSBREV TIL MEDLEMMER KOMMENDEPROJEKTER MR. ORANGE TURISTAPP VisitRoskilde har i 2014 i samarbejde med to praktikanter fra Erhvervsakademi Sjælland udarbejdet et projektkoncept for Roskildes nye turistapp. Den gennemgående figur bliver Mr. Orange, der i et animeret univers vil guide turisten til gode oplevelser i byen. Turisten kan vælge mellem seks foruddefinerede ture (eks. vikingetur, fjordruten mv.) eller man kan få en personlig tur foreslået ved at svare på fem enkelte spørgsmål. App en udarbejdes i løbet af foråret 15 og forventes klar til download fra maj måned. App en kan i første omgang hentes til iphones og Android telefoner. OPLEVELSER I FJORDLANDETSa Et af de fremtidige strategiske spor for VisitRoskilde er fjord og natur. Med vores unikke placering for foden af Roskilde FJord, og med en forhåbentlig snart kommende Nationalpark omkring os, ligger der et stort turismemæssigt potentiale i udvikling af oplevelser og pakketering af vores natur. VisitRoskilde vil allerede i 2015 påbegynde arbejdet med at gøre naturen mere tilgængelig for turister bl.a. gennem dialog og tiltrækning af nye naturaktører samt netværksdannelse mellem naturaktører og kulturaktører. Derudover skal fortællingen om vores natur og den helt unikke kulturhistorie som den rummer foldes endnu mere ud end den allerede er blevet - eks. på visitroskilde.dk, sociale medier samt i trykt markedsføringsmateriale. e, furei sestist erfecrid convem. Sciemula reissunt. Ad C. Fex me ciam senihi, ad se temus, consis hos remed ma- FOTO: Aske Jørgensen 12 13

8 ÅRETDER GIK Grøn Puls er et partnerskab mellem Roskilde Forsyning, Roskilde Kommune og erhvervsforum Roskilde. Partnerskabet stiller skarpt på energirenovering og dermed nye job i håndværksvirksomhederne i kommunen. ROSKILDE MESSEN I 2014 er der holdt en række PR-fremstød for Grøn Puls i samarbejde med energivejledere og Bedre- Bolig rådgivere med tilknytning til Grøn Puls Energihåndværkernetværk. Grøn Puls deltog bl.a. med en stand på Roskilde Messen i februar for at synliggøre partnerskabet, tilbyde boligejere vejledning om energirenovering og rekruttere boligejere til energitjek. Medlemmer af Energihåndværkernetværket stillede op og besvarede spørgsmål om energirenovering fra boligejere. Interessen for at vinde et energitjek var stor blandt messens besøgende. Ikke færre end 400 boligejere tilmeldte sig konkurrencen. MINISTERBESØG Klima-, Energi- og Bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen, kom til Roskilde 7. april for bl.a. at mødes med Grøn Puls og overrække uddannelsesdiplomer til de første BedreBolig rådgivere i Roskilde Kommune samt høre mere om partnerskabet Grøn Puls. Ministeren lyttede interesseret til, hvordan man arbejder med at fremme energirenoveringer i Roskilde Kommune. 130 BOLIGEJERE FIK ET ENERGITJEK I 2014 er der gennemført energitjek af 130 private boliger og udarbejdet et tilsvarende antal energirapporter. Samtlige energitjek er gennemført af medlemmer af Grøn Puls EnergitjekOrdning, der som minimum har en energivejlederuddannelse fra Teknologisk Institut eller tilsvarende. Alle boligejere, der har modtaget et Grøn Puls energitjek, er efterfølgende blevet bedt om at deltage i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til brug for evaluering af indsatsen. Tilbagemeldingerne er vigtige for den fremadrettede indsats og viser generel stor tilfredshed med energitjekkene. I gennemsnit er der kortlagt besparelsespotentialer for ca kwh pr. bolig/tjek om året. Det svarer til ca. 14 % af det årlige gennemsnitlige boligenergiforbrug (alle slags) i en familie med fire personer. NETVÆRK MED ENERGI Grøn Puls Energihåndværkernetværk har i 2014 oplevet en stigning i antal medlemmer. Netværket har fokus på at gøre energirenovering til et stærkt og profitabelt forretningsområde. Netværket henvender sig til håndværkere og relaterede virksomheder, der har valgt at prioritere det kæmpe potentiale, der ligger i energirenovering af både private boliger og virksomheder. GRØN PULS ENERGITRÆF 15 Ideen med et Energitræf er født blandt medlemmerne af Energihåndværkernetværket. Arrangementet var planlagt til at løbe af stablen i november, men på grund af travlhed blandt netværkets medlemmer, blev arrangementet flyttet til januar Arrangementet blev støttet af Roskilde Kommunes Klimafond og afviklet i samarbejde med Energistyrelsen, Energitjenesten, Teknologisk Institut og Bolius. 130 boligejere deltog i arrangementet og dagen bød på råd og vejledning om energirenovering, oplæg om alternativer til oliefyr samt information om finansiering af energiforbedringer. På Roskilde Kommunes stand kunne interesserede høre om energiplanlægning i kommunen. Decuppl. Sat re adhuitilis vere, furei sestist erfecrid convem. Sciemula reissunt. Ad C. Fex me ciam senihi, ad se temus, consis hos remed manum, num.dae nihitia cullore la nus deliciis aut latur ad que vel explicto qui destion nonserepudam aut exerum rerumque lautem. Itaspeles mi, sed esti aut magnisinum rem

9 MÅLSÆTNINGER RESULTATER Drift og facilitering af Grøn Puls Energihåndværkernetværk og Grøn Puls Energitjekordning Drift og videreudvikling af grønpuls.dk og facebook.dk/groenpuls Udvikle og igangsætte markedsførings- og formidlingstiltag i samarbejde med blandt andre medlemmer af Energihåndværkernetværket, der når ud til både boligejere og virksomheder Markedsføre Energihåndværkernetværket og Energitjekordningen Gennemføre op til 150 energitjek af private boliger og op til 50 energitjek af små- og mellemstore virksomheder samt udarbejde opfølgende energirapporter, evalueringer, mv. Løbende omtale og annoncering af projektets aktiviteter og resultater Løbende kommunikation med borgere, virksomheder, interessenter og samarbejdspartnere Projektledelse og projektdrift af Grøn Puls Markedsføringsfremstød for Grøn Puls på Roskilde Messen i samarbejde med Energihåndværkernetværkets medlemmer. 400 boligejere deltog i konkurrencen om at vinde et energitjek Besøg af Klima-, Energi- og Bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen, som kom til Roskilde for at overrække uddannelsesdiplomer til de første BedreBolig rådgivere i kommunen og høre om Grøn Puls Markedsføringsfremstød for Grøn Puls og BedreBolig på Klimabazar i Gundsølillehallen Markedsføringsfremstød for Grøn Puls og BedreBolig i det husstandsomdelte magasin Boligforbedring 130 energitjek af private boliger gennemført og evalueret. I gennemsnit er der kortlagt besparelsespotentialer for ca kwh pr. bolig/tjek om året. Det svarer til ca. 14 % af det årlige gennemsnitlige boligenergiforbrug (alle slags) i en familie med fire personer. Udarbejdelse af konkurrencemateriale til brug for rekruttering af boligejere til energitjek Udarbejdelse af markedsføringsmateriale til brug for rekruttering af medlemmer til Energihåndværkernetværket Udarbejdelse af markedsføringsmateriale af medlemmer af Energitjekordning Samarbejde om finansiering af energiforbedringer med lokale pengeinstitutter Konceptudvikling og planlægning af Grøn Puls Energitræf 15 GRØN PULS er blevet nationalt kendt. Er fx case i Energistyrelsens udrulning af BedreBolig fra pilot til alle kommuner FOTO: Henrik Eriksen / PACCO 16 17

10 FAKTA FOR MEDLEMSVIRKSOMHEDER AF ENERGIHÅNDVÆRKERNETVÆRKET 5 AFHOLDTE TEMABASEREDE MØDER I ENERGIHÅNDVÆRKERNETVÆRKET 4 AFHOLDTE MØDER I ENERGITJEKORDNINGEN BEDREBOLIG BLIVER EN DEL AF GRØN PULS PR FREMSTØD I MAGASINET BOLIGFORBEDRING PR FREMSTØD PÅ ROSKILDE MESSEN OG PÅ KLIMABAZAR I GUNDSØLILLEHALLEN TEMAMØDE OM FINANSIERING AF ENERGIFORBEDRINGER FOR EJER- OG ANDELSBOLIGFORENINGER KOMMENDEPROJEKTER SPEEDDATING Medlemmerne af Grøn Puls Energihåndværkernetværk ønsker at intensivere netværksaktiviteterne. Målet er at relationsopbygge og øge samarbejdet virksomhederne imellem. I 2015 er der derfor planlagt netværksmøder første onsdag i hver måned på nær i juli og august, hvor netværket holder sommerferie. Årets netværksmøder starter op med speeddating i februar, hvor virksomhederne får rig lejlighed til at komme ind på livet af hinanden. ENERGITJEK AF SMV I 2015 vil der blive gennemført op til 50 energitjek af små- og mellemstore virksomheder. Grøn Puls har i tæt samarbejde med Energiklyngecentret Sjælland brugt efteråret 2014 på at identificere brancher med særligt potentiale for energiforbedringer. Medlemmer af Grøn Puls EnergitjekOrdning bidrager til at gennemføre energitjekkene og vil skulle kunne identificere potentialer for f.eks. overskudsvarme og muligheden for at konvertere virksomhedernes procesenergi fra fossile brændsler til vedvarende energi eller fjernvarme. ecrid convem. Sciemula reissunt. Ad C. Fex me ciam senihi, ad se temus, consis hos remed manum, num. Dae nihitia cullore la nus deliciis aut latur ad que vel explicto qui destion nonserepudam aut exerum rerumque lautem. Itaspeles mi, sed esti aut magnisinum rem lia vit veliqui alique mil ma suntia non endesectas adias intions equost vellandem nis ea volor alis quis nis sam exces etus etur aut laceper eperumquo eost, nobis experna tquidi voloria plaudit, ommolor ehenitias debitio molor mint digenem ent quas andae quasperupta dolorep remporpor mint 18 18

11 BESTYRELSEN I ERHVERVSFORUM ROSKILDE Stig Bo Jensen (formand) Klaus Graversen (næstformand), Advodan Roskilde Nana Vöge, Cornelius + Vöge Anne Faber-Faldborg, RO s Torv Claus Christiansen, Vikingskibsmuseet Marie-Louise Munter, MissWord Søren Wennerwald, Spar Nord Roskilde

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer

Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer Kommunen har bedt os om en kort beskrivelse af, hvad der er sket. Et overslag over, hvor mange ressourcer der er brugt

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Varde Erhvervs- og Turistråd kan se tilbage på et år, hvor det lykkedes at opretholde en god stabilitet på mange fronter.

Varde Erhvervs- og Turistråd kan se tilbage på et år, hvor det lykkedes at opretholde en god stabilitet på mange fronter. ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2012 ERHVERV Varde Erhvervs- og Turistråd kan se tilbage på et år, hvor det lykkedes at opretholde en god stabilitet på mange fronter. Det lykkedes at bevare de fleste aktiviteter

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd Faxe Erhvervsråd Årsrapport 2010 1 INDHOLD 1. FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN Side 3 2. RESUMÉ OG OVERBLIK 2.1. Samarbejdsaftalen med Faxe Kommune Side 3 2.2. Vision og mission 2009 2013 Side 3-4 2.3. Tilfredshedsmåling

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 Den globale erhvervsby Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 April 2014 2 Evaluering af Erhvervsplan Satsninger og mål i Erhvervsplan 2010-2014 Mål Øget innovation Flere arbejdspladser Øget omsætning Øget

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 Evaluering af Netværkslokomotivet 2014 INDHOLD: RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING.... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 ÅRSPRIS.... 7 Lidt om årsprisen og dens historie.... 7 Virsomheder, der indtil

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse Udarbejdet af Dansk Byggeri Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 Baggrund... 2 Leverancer og aktivitetsopgørelse... 3 Leverancer...

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Indholdsfortegnelse

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Indholdsfortegnelse srapport for Resultatkontrakt 2012 srapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Aabenraa Kommunes overordnede erhvervspolitiske målsætning er at skabe nye - samt fastholde og

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 1 april 2012

udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 1 april 2012 udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Partnerskaber for vækst Egnen står over for nogle erhvervs- og turismemæssige udfordringer der gør, at SET har valgt at ændre strategisk retning. En

Læs mere

beretning 2012 60 mia. kr investeres i Lolland-Falster i de kommende syv år business lf

beretning 2012 60 mia. kr investeres i Lolland-Falster i de kommende syv år business lf beretning 60 mia. kr investeres i Lolland-Falster i de kommende syv år business lf 2 Bestyrelsens beretning Mulighederne er mange i de kommende år på Lolland- Falster. De store anlægsinvesteringer i området

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere