hvor der bliver fulgt op på problemstillinger og handlingsplaner, der gør at virksomhederne holder fast i deres fokus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvor der bliver fulgt op på problemstillinger og handlingsplaner, der gør at virksomhederne holder fast i deres fokus."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 14

2 ÅRETDER GIK erhvervsforum Roskilde er en uafhængig og upolitisk erhvervsforening, der arbejder for at styrke betingelserne for erhvervsdrivende i Roskilde og omegn blev et særdeles aktivt år for medlemmerne af erhvervsforum Roskilde. Foreningen rundede ved årets udgang knapt 500 medlemmer. erhvervsfo- RUM Roskilde arbejdede i 2014 sammen med forskellige parter om spændende aktiviteter for medlemmerne, f.eks. Nytårskur og Sommertræf med Roskilde Kommune, med Væksthuset Sjælland et fælles arrangement om vejen til Kina og sammen med Nordea blev årets erhvervspris uddelt. NETVÆRKSMØDER Gennem hele 2014 blev der afholdt en lang række medlemsmøder, herunder netværksmøder, debatmøder, gå-hjem-møder. Alle med det formål at give ny viden og inspiration til medlemmerne og styrke det lokale netværk. Herigennem fik medlemmerne mulighed for at få styrket eller nye samarbejdsrelationer og kunder. ERHVERVSKLIMAUNDERSØGELSE En erhvervsklimaundersøgelse for Roskilde er blevet gennemført med 200 kvalitative interview af virksomheder i juni Formålet med undersøgelsen var at give et mere nuanceret indblik i erhvervsklimaet fra et bredere udsnit af virksomhederne i Roskilde end den årlige erhvervsklimaundersøgelse lavet af DI. Undersøgelsen har givet et mere anvendeligt værktøj i forhold til at øge erhvervsservicen over for erhvervslivet i Roskilde samt danne grundlag for fremtidige undersøgelser. RAKETVÆKST I 2014 blev der med succes afholdt to Raketvækstforløb i samarbejde med Væksthuset Sjælland. På kurset kom virksomhederne rundt om strategi, salg markedsføring, økonomi, vækst og konkrete handlingsplaner. Begge kurser har haft en opfølgende forløb, hvor der bliver fulgt op på problemstillinger og handlingsplaner, der gør at virksomhederne holder fast i deres fokus. ERHVERVSMENTORORDNINGEN I 2014 gjorde erhvervsforum Roskilde et ekstra tiltag for at bryde ungearbejdsløsheden. I samarbejde med Erhvervsmentorordningen kunne foreningens medlemmer melde sig som erhvervsmentorer for unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år. BUSINESS BOOST ROSKILDE I 2014 blev der udviklet et koncept for iværksætternetværket Business Boost Roskilde. Formålet med netværket har bl.a. været at støtte op om de kursister, der gennemfører erhvervsforum Roskildes iværksætterforløb og som seriøst arbejder på at blive selvstændige, og som søger et netværk med ligesindede med mulighed for løbende sparring. Netværket har også været åbent for andre iværksættere i kommunen. Herudover er der etableret en facebookside. IVÆRKSÆTTERKURSER I 2014 blev der afviklet et iværksætterkursus (25. februar 11. april). Det var det fjerde kursus i rækken. I alt deltog 17 iværksættere på kurset. Der var planlagt endnu et kursus i efteråret, men måtte desværre aflyses pga. manglende tilmelding. INDIVIDUELLE IVÆRKSÆTTERVEJLEDER Løbende rådgivning i erhvervsforum Roskilde af potentielle og eksisterende iværksættere, der har brug for at komme videre. Rådgivningen omfatter indledende sparring for at afdække konkrete behov for eksperthjælp. Herefter henvises iværksætteren til ekspertviden bl.a. via erhvervsforum Roskildes netværk

3 MÅLSÆTNINGER RESULTATER Afholdelse af udviklingsforløb blandt virksomheder i kommunen Afholdelse af læringsforløb for virksomheder om f.eks. HR, salg, markedsføring eller lignende Afholdelse af netværksskabende aktiviteter Afholdelse af iværksætterkurser Afholdelse af periodiske helpdesks, hvor iværksættere dels kan screenes og dels kan få adgang til vejledning og rådgivning fra specialister Afvikle individuelle iværksættervejledningsforløb Udbygning af det nuværende erhvervsservicekoncept samt samarbejde med Væksthus Sjælland om igangsættelsen af programmet Raketvækst i Roskilde Etableringen af et CSR-projekt, hvori indgår nedsættelsen af en permanent projektgruppe med repræsentanter fra virksomheder, jobcenter m.fl. Igangsættelse af en større markedsføringskampagne for Roskilde som Iværksætterby i samarbejde med Roskilde Kommune, Scion DTU, RUC, Væksthus Sjælland m.fl. 32 virksomhedsbesøg blev gennemført i Raketvækstforløb med 18 deltagere fra 16 virksomheder 17 afholdte netværksmøder 3 afholdte debatmøder Til Erhvervsmentorordningen har 28 mentorer fra Roskilde allerede meldt sig, og der er succesfuldt blevet matchet 18 forløb med en ung 1 gennemført iværksætterkursus med 17 deltagere 49 individuel iværksætterrådgivning og sparringsmøder er gennemført 4 netværksmøder er gennemført i Business Boost Roskilde Iværksætterforløb for TAKEDA for opsagte medarbejdere. I alt deltog 39 personer. Salgsworkshop hos Navitas med 19 deltagere 1 ledelsesworkshop afholdt med 19 deltagere 1 bestyrelseskursus afholdt med 12 deltagere 4 5

4 FAKTA FOR ANTAL MEDLEMMER VED ÅRETS UDGANG UGENTLIGT NYHEDSBREV MED MERE END 1400 MODTAGERE HJEMMESIDE MED SYNLIGHED AF MEDLEMMER MEDLEM-TIL-MEDLEMSTILBUD FOR AT ØGE SAMHANDEL MELLEM MEDLEMMERNE GENERALFORSAMLING BLEV AFHOLDT DEN 9. APRIL KOMMENDEPROJEKTER ERHVERVSKLIMAUNDERSØGELSE I 2015 gennemføres en erhvervsklimaundersøgelse for Roskilde igen, for at kvalificere og måle på de parametre der er væsentlige for et godt erhvervsklima i kommunen. NYT LEDERFORUM lederforum Roskilde er et nyt initiativ som startes op i Her får ledere mulighed for at udvikle deres personlige lederskab i et fortroligt forum. Kravene til det personlige lederskab er steget markant grundet de betydelige udfordringer, vi oplever i det økonomiske klima. For den enkelte leder gælder det om at finde og udfolde sit fulde lederpotentiale BUSINESS BOOST ROSKILDE Business Boost Roskilde relanceres i Der er nye og spændende tiltag undervejs, der skal understøtte iværksætterkulturen i Roskilde Kommune. IVÆRKSÆTTERKURSUS Iværksætterkursus over 10 uger med start den 24. februar Kurset giver deltagerne viden og værktøjer, der hjælper deltagerne i gang som selvstændig. Derudover er der sparring med mentorer og erfarne erhvervsfolk. Kurset rundes af med en syretest af deltagernes forretningsideer. Decuppl. Sat re adhuitilis vere, furei sestist erfecrid convem. Sciemula reissunt. Ad C. Fex me ciam senihi, ad se temus, consis hos remed manum, num.dae nihitia cullore la nus deliciis aut latur ad que vel expli- 6 7

5 ÅRETDER GIK Orange er i Roskilde-forstand blevet meget mere end blot en farve - det er en tilstand, en indstilling, en indbygget skævhed og villighed til at yde. STRATEGISKE INDSATSSPOR I 2014 har VisitRoskilde og byens turismeaktører arbejdet på at kortlægge og definere de strategiske spor, som fremadrettet skal danne grundlaget for VisitRoskildes arbejde. Roskildes tre styrkepositioner er blevet identificeret som: Historie (vikinger og verdensarv), fjord og natur samt events. Ud fra disse tre spor er der skabt konkrete mål for de kommende 3-5 år, og VisitRoskilde går fra 2015 i gang med at udarbejde handlingsplaner for realisering af disse mål. KRYDSTOGTSGÆSTERNE KOMMER I 2013 etablerede VisitRoskilde dialog med en række incomingbureauer med henblik på at tiltrække krydstogtsgæster til Roskilde. I 2014 afgav VisitRoskilde konkret to tilbud til bureauet Intercruises begge bud blev vundet. Som resultat heraf får Roskilde i 2015 besøg af 7 krydstogtsanløb alle high-end gæster, som har op til 5 timer at bruge i byen. GO ORANGE & RO:KOST Traditionen tro blev Roskilde klædt i orange under eventen Go Orange 14. I bybilledet kunne man bl.a. opleve orange køer, bodypainting, en orange Roskilde Garde, en orange domkirke samt de meget omdiskuterede Orangebrog. Go Orange 14 formåede at samle bymidten i én stor orange fejring og bl.a. lykkedes det, i samarbejde med Roskilde Handel, at få byens detailbutikker engageret i hidtil uset omfang. I efteråret lancerede VisitRoskilde eventen RO:KOST en madfestival med fokus på lokalproducerede råvarer. Formålet med RO:KOST var dels at skabe kontakt mellem lokale fødevareproducenter og lokale restauranter og dels at få flere borgere og turister ud at spise i en ellers død periode. Under RO:KOST ugen kunne gæster købe en madbillet til 250 kr. til en af de deltagende restauranter og for denne pris fik man serveret 2 retter med min. 3 lokalproducerede råvarer inkl. kaffe og sødt. RO:KOST blev en bragende succes med over 1000 solgte billetter og de 10 deltagende restauranter har alle takket ja til at være med i BOOK ORANGE I sommeren 14 investerede VisitRoskilde i et online bookingsystem, Book Orange, som gør det muligt for VisitRoskildes medlemmer og øvrige aktører i byen at sælge oplevelser på visitroskilde.dk. Flere og flere aktører benytter sig nu af denne nye salgskanal, og i 2014 blev der solgt knap 1300 billetter via Book Orange. VÆRTENSMESTRENE VisitRoskilde og Roskilde Handel har i det forgangne år defineret et fælles service- og kompetenceløftprojekt med det formål, at højne serviceniveauet blandt byens turismeaktører og detailhandlende. Projektet er et tværkommunalt projekt som omfatter Lejre, Holbæk, Odsherred og Roskilde Kommune og det forventes, at i alt 200 virksomheder og 1200 medarbejdere opkvalificeres i løbet af de 2 år som projektet er sat til. Projektet afventer pt. behandling i Region Sjælland. NY BRANDINGPROFIL I 2014 lancerede VisitRoskilde en ny brandingprofil for Roskilde: Go Orange VisitRoskilde. Den orange farve er glædens farve og symboliserer selvsikkerhed, selvrespekt, spontanitet, kreativitet, energi og entusiasme værdier som vi mener, at man kan finde i Roskilde hele året rundt. VisitRoskilde har implementeret profilen på visitroskilde.dk, i trykt materiale samt på sociale platforme. Og så bliver der arbejdet intenst på, at byens aktører tager ejerskab til den orange farve og begynder at bruge den i deres kommunikation og markedsføring

6 MÅLSÆTNINGER RESULTATER Facilitere dialog imellem lokale aktører indenfor turist- og kulturerhvervet. Målet er en fælles forståelse af den overordnede udadvendte kommunikation. Udarbejdelse og implementering af en markedsføringsplan med udgangspunkt i input fra de lokale aktører. Drift af Turistbureauet, herunder ansvar for bemandingen. Drift og udvikling af visitroskilde.dk Afdækning af behovet for investering i elektroniske virkemidler i relation til at styrke turisternes ophold og færden i Roskilde (eks. apps, elektroniske skilte mv.) Tilvejebringelse af halvårlige lokale nøgletal for turismens udvikling og segmentopdeling i Roskilde. Herudover gennemføre løbende tilfredshedsundersøgelser blandt såvel turister som turistaktører. En videreudvikling af konceptet til gensidig vidensdeling blandt frontpersonale hos turistaktørerne. Herudover arbejde på, at erhvervs- FORUM bliver operatør på et større regionalt projekt omkring service- og kompetenceløft for personalet. Udarbejdelse af VisitRoskildes fremtidige strategiske indsatsspor: Historie (vikinger og verdensarv), fjord og natur samt events Deltagelse og præsentation af Roskilde som destination på Die Wikinger udstillingen i Berlin. Udstillingen varede i 4 måneder og blev besøgt af gæster Stigning i antal unikke besøg på visitroskilde.dk med 42%. Det samlede antal unikke besøg i 2014 var VisitRoskilde har vundet to budrunder om krydstogtsgæster til byen. I 2015 er der foreløbigt aftale om 7 anløb med besøg i Roskilde Projektledelse og afvikling af Go Orange 14 Konceptudvikling, projektledelse og afvikling af RO:KOST Madfestival. Der blev solgt over 1000 billetter til eventen, som gentages i 2015 Udarbejdelse af Turistmagasin 14 samt bykort. Turistmagasinet er trykt i eks. og distribueret over hele Danmark samt Sydsverige Markedsføringsfremstød for Vikingeskibsmuseet og domkirken på SKYMAP bykort i Københavns Lufthavn og hovedbanegården. Derudover markedsføringsfremstød i National Geographic Traveller for samme attraktioner Implementering af det online bookingsystem Book Orange til salg af oplevelsesbilletter. I alt blev der i 14 solgt knap 1300 billetter Igangsættelse af dataopsamling blandt de største turistaktører i byen. Derudover har VisitRoskilde gennemført dataopsamling i løbet af året bl.a. i forbindelse med årets Roskilde Dyrskue. FOTO: Niklas Dyrvig 10 11

7 FAKTA FOR MEDLEMSVIRKSOMHEDER 6 AFHOLDTE DIALOGFORUMMØDER MED BYENS TURISTAKTØRER 119 AVISOMTALER AF VISITROSKILDE UDARBEJDET OG UDSENDT 52 UGEKALENDRE TIL BYENS AKTØRER 6 AFHOLDTE FYRAFTENSMØDER FOR FRONTPERSONALE GODT FØLGERE PÅ FACEBOOK VÆRT VED 6 INTERNATIONALE PRESSETURE OG FAM TRIPS ETABLERING AF NYHEDSBREV TIL MEDLEMMER KOMMENDEPROJEKTER MR. ORANGE TURISTAPP VisitRoskilde har i 2014 i samarbejde med to praktikanter fra Erhvervsakademi Sjælland udarbejdet et projektkoncept for Roskildes nye turistapp. Den gennemgående figur bliver Mr. Orange, der i et animeret univers vil guide turisten til gode oplevelser i byen. Turisten kan vælge mellem seks foruddefinerede ture (eks. vikingetur, fjordruten mv.) eller man kan få en personlig tur foreslået ved at svare på fem enkelte spørgsmål. App en udarbejdes i løbet af foråret 15 og forventes klar til download fra maj måned. App en kan i første omgang hentes til iphones og Android telefoner. OPLEVELSER I FJORDLANDETSa Et af de fremtidige strategiske spor for VisitRoskilde er fjord og natur. Med vores unikke placering for foden af Roskilde FJord, og med en forhåbentlig snart kommende Nationalpark omkring os, ligger der et stort turismemæssigt potentiale i udvikling af oplevelser og pakketering af vores natur. VisitRoskilde vil allerede i 2015 påbegynde arbejdet med at gøre naturen mere tilgængelig for turister bl.a. gennem dialog og tiltrækning af nye naturaktører samt netværksdannelse mellem naturaktører og kulturaktører. Derudover skal fortællingen om vores natur og den helt unikke kulturhistorie som den rummer foldes endnu mere ud end den allerede er blevet - eks. på visitroskilde.dk, sociale medier samt i trykt markedsføringsmateriale. e, furei sestist erfecrid convem. Sciemula reissunt. Ad C. Fex me ciam senihi, ad se temus, consis hos remed ma- FOTO: Aske Jørgensen 12 13

8 ÅRETDER GIK Grøn Puls er et partnerskab mellem Roskilde Forsyning, Roskilde Kommune og erhvervsforum Roskilde. Partnerskabet stiller skarpt på energirenovering og dermed nye job i håndværksvirksomhederne i kommunen. ROSKILDE MESSEN I 2014 er der holdt en række PR-fremstød for Grøn Puls i samarbejde med energivejledere og Bedre- Bolig rådgivere med tilknytning til Grøn Puls Energihåndværkernetværk. Grøn Puls deltog bl.a. med en stand på Roskilde Messen i februar for at synliggøre partnerskabet, tilbyde boligejere vejledning om energirenovering og rekruttere boligejere til energitjek. Medlemmer af Energihåndværkernetværket stillede op og besvarede spørgsmål om energirenovering fra boligejere. Interessen for at vinde et energitjek var stor blandt messens besøgende. Ikke færre end 400 boligejere tilmeldte sig konkurrencen. MINISTERBESØG Klima-, Energi- og Bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen, kom til Roskilde 7. april for bl.a. at mødes med Grøn Puls og overrække uddannelsesdiplomer til de første BedreBolig rådgivere i Roskilde Kommune samt høre mere om partnerskabet Grøn Puls. Ministeren lyttede interesseret til, hvordan man arbejder med at fremme energirenoveringer i Roskilde Kommune. 130 BOLIGEJERE FIK ET ENERGITJEK I 2014 er der gennemført energitjek af 130 private boliger og udarbejdet et tilsvarende antal energirapporter. Samtlige energitjek er gennemført af medlemmer af Grøn Puls EnergitjekOrdning, der som minimum har en energivejlederuddannelse fra Teknologisk Institut eller tilsvarende. Alle boligejere, der har modtaget et Grøn Puls energitjek, er efterfølgende blevet bedt om at deltage i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til brug for evaluering af indsatsen. Tilbagemeldingerne er vigtige for den fremadrettede indsats og viser generel stor tilfredshed med energitjekkene. I gennemsnit er der kortlagt besparelsespotentialer for ca kwh pr. bolig/tjek om året. Det svarer til ca. 14 % af det årlige gennemsnitlige boligenergiforbrug (alle slags) i en familie med fire personer. NETVÆRK MED ENERGI Grøn Puls Energihåndværkernetværk har i 2014 oplevet en stigning i antal medlemmer. Netværket har fokus på at gøre energirenovering til et stærkt og profitabelt forretningsområde. Netværket henvender sig til håndværkere og relaterede virksomheder, der har valgt at prioritere det kæmpe potentiale, der ligger i energirenovering af både private boliger og virksomheder. GRØN PULS ENERGITRÆF 15 Ideen med et Energitræf er født blandt medlemmerne af Energihåndværkernetværket. Arrangementet var planlagt til at løbe af stablen i november, men på grund af travlhed blandt netværkets medlemmer, blev arrangementet flyttet til januar Arrangementet blev støttet af Roskilde Kommunes Klimafond og afviklet i samarbejde med Energistyrelsen, Energitjenesten, Teknologisk Institut og Bolius. 130 boligejere deltog i arrangementet og dagen bød på råd og vejledning om energirenovering, oplæg om alternativer til oliefyr samt information om finansiering af energiforbedringer. På Roskilde Kommunes stand kunne interesserede høre om energiplanlægning i kommunen. Decuppl. Sat re adhuitilis vere, furei sestist erfecrid convem. Sciemula reissunt. Ad C. Fex me ciam senihi, ad se temus, consis hos remed manum, num.dae nihitia cullore la nus deliciis aut latur ad que vel explicto qui destion nonserepudam aut exerum rerumque lautem. Itaspeles mi, sed esti aut magnisinum rem

9 MÅLSÆTNINGER RESULTATER Drift og facilitering af Grøn Puls Energihåndværkernetværk og Grøn Puls Energitjekordning Drift og videreudvikling af grønpuls.dk og facebook.dk/groenpuls Udvikle og igangsætte markedsførings- og formidlingstiltag i samarbejde med blandt andre medlemmer af Energihåndværkernetværket, der når ud til både boligejere og virksomheder Markedsføre Energihåndværkernetværket og Energitjekordningen Gennemføre op til 150 energitjek af private boliger og op til 50 energitjek af små- og mellemstore virksomheder samt udarbejde opfølgende energirapporter, evalueringer, mv. Løbende omtale og annoncering af projektets aktiviteter og resultater Løbende kommunikation med borgere, virksomheder, interessenter og samarbejdspartnere Projektledelse og projektdrift af Grøn Puls Markedsføringsfremstød for Grøn Puls på Roskilde Messen i samarbejde med Energihåndværkernetværkets medlemmer. 400 boligejere deltog i konkurrencen om at vinde et energitjek Besøg af Klima-, Energi- og Bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen, som kom til Roskilde for at overrække uddannelsesdiplomer til de første BedreBolig rådgivere i kommunen og høre om Grøn Puls Markedsføringsfremstød for Grøn Puls og BedreBolig på Klimabazar i Gundsølillehallen Markedsføringsfremstød for Grøn Puls og BedreBolig i det husstandsomdelte magasin Boligforbedring 130 energitjek af private boliger gennemført og evalueret. I gennemsnit er der kortlagt besparelsespotentialer for ca kwh pr. bolig/tjek om året. Det svarer til ca. 14 % af det årlige gennemsnitlige boligenergiforbrug (alle slags) i en familie med fire personer. Udarbejdelse af konkurrencemateriale til brug for rekruttering af boligejere til energitjek Udarbejdelse af markedsføringsmateriale til brug for rekruttering af medlemmer til Energihåndværkernetværket Udarbejdelse af markedsføringsmateriale af medlemmer af Energitjekordning Samarbejde om finansiering af energiforbedringer med lokale pengeinstitutter Konceptudvikling og planlægning af Grøn Puls Energitræf 15 GRØN PULS er blevet nationalt kendt. Er fx case i Energistyrelsens udrulning af BedreBolig fra pilot til alle kommuner FOTO: Henrik Eriksen / PACCO 16 17

10 FAKTA FOR MEDLEMSVIRKSOMHEDER AF ENERGIHÅNDVÆRKERNETVÆRKET 5 AFHOLDTE TEMABASEREDE MØDER I ENERGIHÅNDVÆRKERNETVÆRKET 4 AFHOLDTE MØDER I ENERGITJEKORDNINGEN BEDREBOLIG BLIVER EN DEL AF GRØN PULS PR FREMSTØD I MAGASINET BOLIGFORBEDRING PR FREMSTØD PÅ ROSKILDE MESSEN OG PÅ KLIMABAZAR I GUNDSØLILLEHALLEN TEMAMØDE OM FINANSIERING AF ENERGIFORBEDRINGER FOR EJER- OG ANDELSBOLIGFORENINGER KOMMENDEPROJEKTER SPEEDDATING Medlemmerne af Grøn Puls Energihåndværkernetværk ønsker at intensivere netværksaktiviteterne. Målet er at relationsopbygge og øge samarbejdet virksomhederne imellem. I 2015 er der derfor planlagt netværksmøder første onsdag i hver måned på nær i juli og august, hvor netværket holder sommerferie. Årets netværksmøder starter op med speeddating i februar, hvor virksomhederne får rig lejlighed til at komme ind på livet af hinanden. ENERGITJEK AF SMV I 2015 vil der blive gennemført op til 50 energitjek af små- og mellemstore virksomheder. Grøn Puls har i tæt samarbejde med Energiklyngecentret Sjælland brugt efteråret 2014 på at identificere brancher med særligt potentiale for energiforbedringer. Medlemmer af Grøn Puls EnergitjekOrdning bidrager til at gennemføre energitjekkene og vil skulle kunne identificere potentialer for f.eks. overskudsvarme og muligheden for at konvertere virksomhedernes procesenergi fra fossile brændsler til vedvarende energi eller fjernvarme. ecrid convem. Sciemula reissunt. Ad C. Fex me ciam senihi, ad se temus, consis hos remed manum, num. Dae nihitia cullore la nus deliciis aut latur ad que vel explicto qui destion nonserepudam aut exerum rerumque lautem. Itaspeles mi, sed esti aut magnisinum rem lia vit veliqui alique mil ma suntia non endesectas adias intions equost vellandem nis ea volor alis quis nis sam exces etus etur aut laceper eperumquo eost, nobis experna tquidi voloria plaudit, ommolor ehenitias debitio molor mint digenem ent quas andae quasperupta dolorep remporpor mint 18 18

11 BESTYRELSEN I ERHVERVSFORUM ROSKILDE Stig Bo Jensen (formand) Klaus Graversen (næstformand), Advodan Roskilde Nana Vöge, Cornelius + Vöge Anne Faber-Faldborg, RO s Torv Claus Christiansen, Vikingskibsmuseet Marie-Louise Munter, MissWord Søren Wennerwald, Spar Nord Roskilde

Status for år-til-dato for erhvervsforum Roskilde

Status for år-til-dato for erhvervsforum Roskilde Status for år-til-dato for erhvervsforum Roskilde erhvervsforum Roskilde, Grøn Puls, VisitRoskilde 3. september 2014 Nedenstående er en kort og summarisk af oversigt over de aktiviteter, der har været

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Udvikling af turistapplikation. Baggrund. Projektbeskrivelse. Mr. Orange sådan er den tænkt

Udvikling af turistapplikation. Baggrund. Projektbeskrivelse. Mr. Orange sådan er den tænkt Udvikling af turistapplikation Baggrund Turisters rejseform og planlægningshorisont er, til forskel fra tidligere, i dag mangeartede: Nogle foretrækker at orientere sig hjemmefra via nettet, nogle opsøger

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2015 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST FLERE GÆSTER FLERE OVERNATNINGER FLERE BESØG FLERE MØDER CAMP VINO PARTNERSKABSMODEL

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

De 9 testkommuner er godt i gang

De 9 testkommuner er godt i gang Nyhedsmail nr. 6 maj 2014 De 9 testkommuner er godt i gang Der har på nuværende tidspunkt været afholdt både netværksmøder og borgerrettede aktiviteter i de 9 testkommuner. Flere kommuner har taget initiativ

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere