SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK."

Transkript

1 SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5

2 Samarbejdsaftale for medlemmer af Dansk Havkajak Branche Forening (DHBF) og Dansk Kano og Kajak Forbund vedr. brugen af DKF s Roeruddannelse (EPP) og DKF s Instruktøruddannelse i Danmark. Mellem i det følgende kaldet udbyderen og Dansk Kano & Kajak Forbund i det følgende kaldet (DKF) 1 Baggrund 1. EPP er et internationalt samarbejde der er etableret mellem syv Europæiske kajakforbund, og er åbent for deltagelse af flere lande. Samarbejdet har til formål: a. At udvikle fælles europæiske standarder for instruktion og undervisning indenfor kano- og kajaksporten. b. At fremme kendskabet til de uddannelsesmæssige og sociale værdier i kano- og kajaksporten. c. At øge og sikre den offentlige tilgang til kano- og kajaksporten gennem information og standardiserede kursusnormer. d. At skabe øget opmærksomhed omkring de positive sundheds- og miljømæssige forhold, der knytter sig til kano- og kajaksporten. 2. EPP samarbejdet styres internationalt af EPP core group efter følgende principper a. En formand vælges for et år af gangen. b. Beslutninger træffes med minimum 2/3 flertal og alene på områder der er beskrevet i dagsordenen. c. Der afholdes møder efter behov. d. Kun Europæiske kajakforbund kan optages i EPP core group og nye forbund skal godkendes af den eksisterende gruppe. 3. EPP internationalt er registeret som Limited Company i Irland under navnet Euro Paddle Pass Limited på adressen Sport HQ, Park West, Dublin 12, Dublin Co., Dublin, Ireland. 4. Hvert medlemsland i det internationale samarbejde ejer 1 aktie i Euro Paddle Pass Limited og har underskrevet en rammeaftale der beskriver samarbejdet formål og form. 5. DKF er indehaver af samtlige rettigheder til EPP systemet i Danmark, og repræsenterer EPP Danmark i det internationale EPP samarbejde. 2 Samarbejdets løbetid (samarbejde referer herefter til samarbejdet mellem udbyder og DKF) 1. Samarbejdet løber fra til og kan forlænges såfremt begge parter måtte ønske dette. 3 Aftalens formål m.v. 1. At uddanne, motivere og opmuntre til sikre og gode oplevelser i kano og kajak 2. At udbrede kano- og kajaksporten i Danmark. Side 2 af 5

3 3. At udbrede DKFs uddannelsessystem i Danmark. 4. At sikre et nært samarbejde mellem udbyderen og Dansk Kano og Kajak Forbund. 5. DKF agter at indgå lignende aftaler med andre udbydere. 4 Udbydere kan med denne aftale udbyde følgende kurser (markeret ved kryds): 1. Roerniveau 1 kursus/prøve Havkajak Tur/kapkajak 2. Roerniveau 2 kursus/prøve Havkajak Tur/kapkajak 3. Roerniveau 3 kursus: Havkajak Tur/kapkajak 4. Roerniveau 3 prøve: Havkajak Tur/kapkajak (kan kun afholdes m. censor fra DKF) 5. Instruktør 1 kursus/prøve: Havkajak Tur/kapkajak 6. Instruktør 2 kursus: Havkajak Tur/kapkajak 7. Instruktør 2 prøve: Havkajak Tur/kapkajak (kan kun afholdes m. censor fra DKF) 5 Med denne aftale forpligter udbyderen sig til at udbyde kurser og prøver med udgangspunkt i DKFs uddannelsessystem. Udbyderen er herunder forpligtet til: 1. At arbejde for at udbrede kendskabet til og brugen af DKFs Roeruddannelse (EPP) og Instruktøruddannelse, og anbefale uddannelsessystemet til udbyderens kunder/brugere. 2. Kun at benytte instruktører godkendt af og registreret hos DKF (liste over godkendte instruktører findes på til alle uddannelsesaktiviteter forbundet med DKFs uddannelsessystem. 3. At følge minimumsstandarderne beskrevet i EPP-dokumenterne. Herunder kursusvarighed, kursist/instruktørratio, rammer for hvor og under hvilke farvandsforhold de forskellige niveauer kan afholdes. 4. At bruge officielle kursuskvitteringer 5. At indberette alle certificerede roere til DKF via online registrering. 6. Kun at registrere kursister uddannet på kurser/prøver udbudt og afholdt af egen virksomhed 7. At bruge EPP-logo og DKF-logo på virksomhedens hjemmeside og i kursusmateriale 8. At linke til og på virksomhedens hjemmeside og i kursusmateriale. 9. At omtale sig som godkendt af DKF til at udbyde kurser og prøver i DKFs uddannelsessystem 10. At deltage i årligt Udbyderseminar arrangeret af DKF og bestyrelsen i DHBF (til kostpris ) 11. At give løbende feed-back til DKF vedrørende administration, drift af uddannelsessystemet m.m. 12. At stå til rådighed for DKF i forhold til kvalitetskontrol og validering af Uddannelsessystemet 13. På opfordring at fremsende alle informationer om praksis, drift, instruktører etc. til brug for DKF til godkendelse såvel som til løbende kvalitetskontrol. Side 3 af 5

4 6 Med denne aftale forpligter DKF sig til: 1. At kvalitetssikre DKFs uddannelsessystem i Danmark (fx gennem workshops, censor- og instruktøruddannelse, stikprøvekontrol og tekniske beskrivelser, i et omfang som DKF selv fastsætter.) 2. At eksponere godkendte danske udbydere af DKFs uddannelsessystem. Dette gøres ved at: a. Oprette oversigt over udbydere på og (se note 1) b. Oprette oversigt over godkendte udbydere i Forbundets Årsmagasin. 3. At producere informationsmateriale om uddannelsessystemet, der kan bruges til udbydernes kursister (Fx i form af foldere for hver disciplin med mulighed for at sætte virksomhedslabel, klistermærke, stempel etc. på.) 4. At administrere og udvikle certificeringssystemet 5. At udsende certifikater direkte til alle roere registreret af udbyderen 6. At løbende informerer udbydere om udvikling og justeringer i Uddannelsessystemet 7. At afvikle en årlig workshop for godkendte udbydere i Samarbejde med DHBF 8. At give mulighed for at kvalificerede kursister indstillet af udbydere kan deltage på DKF s instruktøruddannelse. 9. At stille censorer til rådighed for udbyderen, ifm DKF instruktør 2 prøve og Roerniveau 3 prøve, efter gældende takst (se i øvrigt note 3) 7 Pris og betalingsbetingelser for en udbyderlicens 1. For gældende prisliste se note Betalingen forfalder 14 dage efter aftalen er indgået. Elektronisk og fysisk markedsføringsmateriale udsendes efter betalingen er modtaget af DKF. 3. Priser reguleres ifølge aftale med Dansk Havkajak Branche Forening en gang årligt med effekt den 1. januar. 8 Aftalens ophør 1. Aftalen kan - uanset aftalt løbetid - opsiges af begge parter med 1 måneds varsel til den 1. januar. Ved opsigelse af flerårig aftale fra udbyders side er DKF berettiget til at opkræve 20 % af de resterende rater. 2. Aftalen kan af DKF ophæves straks i tilfælde af grov misligholdelse fra udbyders side. Som grov misligholdelse regnes altid: manglende betaling til DKF, uberettiget registrering, brug af ikke godkendte undervisere, gentagen fravær på workshop, involvering i ulykker / nær ved episoder, gentagne problemer med at de af udbyderen certificerede ikke lever op til niveauet (listen er ikke udtømmende). 3. Udbyders mulighed for ophævelse kan ske hvis DKF ikke lever op til forpligtigelserne i 6. DKF skal skriftligt informeres om mangler og have 21 dages frist til at rette op på forholdet. Aftalen kan ikke ophæves alene som følge af mangler på 6 stk Ved aftalens ophør som følge af opsigelse eller ophævelse ophører udbyders muligheder i tilknytning til EPP, herunder adgangen til at benytte koncept, varemærker, undervisningsmateriale og øvrigt til projektet knyttet materiale, jf. 2, pkt. 2 og 3. Side 4 af 5

5 9 Retsforhold 1. Eventuelle tvister mellem parterne, herunder nærværende kontrakts fortolkning, afgøres efter dansk ret og ved dansk værneting. 2. Første retsinstans er Retten i Brøndby. Underskrifter Dato Dato For DKF For Udbyder Note 1: Online oversigt udbydere. 1. Udbyderen får tildelt plads til webannonce på 2. Udbyderne præsenteres på hjemmesiden sorteret efter landsdel (Jylland, Fyn, Sjælland) og dernæst i alfabetisk rækkefølge efter udbyderens navn / brand for markedsføring Note 2: Oversigt udbydere i DKF s årsmagasin. 1. Udbyderen får tildelt plads i DKF årsmagasin såfremt der er indgået en aftale inden den 1/12 året før magasinet udkommer. Der tildeles 1/8 normalside. Udbyderen leverer trykklar annonce, 2. Udbyderne præsenteres i årsmagasinet sorteret efter landsdel (Jylland, Fyn og Sjælland) og dernæst i alfabetisk rækkefølge efter udbyderens navn / brand for markedsføring Note 3: Prisliste for En udbyder licens gældende til udgangen af 2009 koster for medlemmer af DHBF kr Elektronisk og fysisk markedsføringsmateriale udsendes efter betaling er modtaget af DKF. 2. Roercertifikater inkl udsendelse koster: Roerniveau 1: 50 kr., Roerniveau 2: 150 kr. Roerniveau 3: 200 kr.. 3. Instruktørcertifikater inkl. udsendelse koster: DKF Instruktør 1: 100 kr og DKF Instruktør 2: 200 kr.. 4. Censor til DKF Instruktør 2 prøve og Roerniveau 3 prøve koster 2000 kr. om dagen + kørsel efter gældende takst. Holdstørrelse, udstyr, omgivelser etc. skal følge gældende standard, se -> Tekniske standarder. Side 5 af 5

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg J.nr. 646-10-00049 Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE mellem Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg og XXX CVR-nr. xxx (herefter benævnt "tjenesteyder")

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Mellem UNI C Olof Palmes Allé 38 8200 Århus N (herefter kaldet Sekretariatet) og XXX (herefter kaldet Kursusudbyderen) er der dags dato indgået følgende

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger.

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger. Bestyrelsesmødet den 26. juni 2014. Bilag 09.3 Sagsnummer Uddybning til samarbejdsaftale om Flextrafik 1. Samarbejdsaftalens opgavefordeling Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen)

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) Helsingør Kommune Rammeaftale om levering af Stomiprodukter mellem Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.]

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere