Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Michael Hansen Øresundsakvariet Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By: 3000 Helsingør (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Øresundsakvariet har igen haft et forrygende år med over besøgende i alle aldre. Vores gratis sommerferieaktiviteter trækker år for år flere deltagere til. Vores nye gummibåd blev endelig godkendt til passagersejlads og er blevet flittigt brugt både i skoletjenesten og til turister. Marsvinesafarierne er stadig utroligt populære, og vi afholdt dobbelt så mange offentlige ture som året før. Vi har også deltaget i flere større arrangementer som f.eks. Kulturnatten og Forskningens døgn. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Etablering og formidling af en række undervandsstier. I april fik vi genudlagt stierne i Kronborgbugten, så de var klar til en ny sæson. I forhold til 2011 er posterne ikke længere forbundet indbyrdes med snor, da vi desværre gentagne gange var ude for at snorene var blevet fjernet, sandsynligvis af badegæster og lystfiskere, da snorene ligger meget let tilgængelig for dem. I stedet er posterne nu markeret med bøjer i farver, der svarer til den respektive stis sværhedsgrad. Foråret blev også brugt til at få de sidste detaljer på plads til ansøgningerne om tilladelser fra Kystdirektoratet. Projektet blev desværre forsinket, da vi langt henne i processen måtte finde nye placeringer til to af stierne, pga. konfliktende interesser med andre brugere ved de valgte placeringer. Vi brugte derfor en del tid på finde to nye placeringer og på at indgå i dialog med de lokale interessenter tidligt i forløbet, for at undgå igen at skulle finde nye egnede steder. Desværre trak det projektet i langdrag, og efterhånden viste det sig, at det ikke var realistisk at nå at få de resterende stier udlagt i sommersæsonen De resterende tilladelser er lige så stille kommet i hus hen over den sidste del af året, og den sidste kom så sent som d. 2. januar Planen er nu, at alle stierne bliver udlagt, så de er klar til brug i starten af maj De resterende stier kommer til at ligge følgende steder: Nivå Strandpark, Kystens Perle i Snekkersten, Julebæk og Hornbæk Plantage. Fælles for alle stederne er, at de har en meget spændende og varieret undervandsnatur, og at de er forskelligartede i forhold til hinanden. På landsiden er de rimeligt let tilgængelige, og der er mulighed for at parkere i nærheden. De to stier, der allerede er etablerede, har vi selv flittigt benyttet i formidlingen, men vi har ingen oplysninger om, hvor mange der på egen hånd har benyttet dem. Den brugerundersøgelse, vi havde annonceret i den foregående årsrapport, har vi valgt at udskyde, til alle stierne er etableret. 1

2 Til trods for at der endnu kun har været en tredjedel af de planlagte stier etableret, har projektet kastet meget stor opmærksomhed af sig og sat gang i flere spin-off projekter. Mere herom senere. Delmål 2: Formidlingstavler langs kysten og udvikling af elektronisk formidling Skiltenes placering er i det store hele på plads, idet vi kun mangler at finde en placering ved Kystens Perle. Som nævnt i den foregående årsrapport benytter vi Naturstyrelsens skilteborde i A2 med dertil hørende skiltestandere. Oprindeligt havde vi ønsket nogle store, meget synlige skilte, der nemt kunne ses og dermed trække nysgerrige til. Ret hurtigt gik det dog op for os, at det ville blive meget svært at få tilladelse til at opstille sådanne skilte tæt på strandene. Da Naturstyrelsens model er passende diskret og i stort omfang benyttes både i og uden for styrelsen, faldt valget altså på den model. Ved Nivå Strandpark bliver skiltet sat op direkte på stranden. Det sker i samarbejde med Fredensborg kommune, der ejer matriklen, hvorpå skiltet skal stå, og som ligger umiddelbart ned til vandet og snorkelstien. Kommunen ønsker selv at opsætte et skilt det pågældende sted, inden den kommende sommersæson, og ved at opstille skiltene sammen, skæmmer vi ikke området mere end højest nødvendigt. Ved Hellebæk bliver skiltet opsat på Naturstyrelsen bygning, der tidligere har huset den lokale dykkerklub Aquanaut, som også deltager i projektet med snorkelstierne. Bygningen er et glimrende udgangspunkt for omklædning, og den vil ved særlige lejligheder, såsom større arrangementer, kunne åbnes og benyttes til eksempelvis omklædning. Ved Hornbæk plantage vil skiltet blive opsat ved p-pladsen/rastepladsen, der ligger ud mod Strandvejen. Stien og rastepladsen ligger med 50 m skov imellem, og man kan altså ikke umiddelbart se stien, når Kort over snorkelstiernes placering man står ved skiltet, hvilket vi ellers har forsøgt at prioritere ved de andre stier. Placeringen er valgt, for at man fra vejen kan se, at det er her stien ligger, og det er vægtet højere, end at man kan se stien fra skiltet. Den digitale formidling fordeler sig på hhv. kystfriluftsskiltene og videoklip på nettet i form af en slags podcasts. Kystfriluftsskiltene vil blive udstyret med QR tags, så det er muligt at hente små videoklip om snorkelstien til sin smartphone. Disse videoklip vil blive tilgængelige i forbindelse med, at stierne og skiltene bliver etableret i foråret. Arbejdet med den digitale formidling til nettet er desværre ikke gået som planlagt, da der indtil videre kun er lagt nogle få videoklip tilgængelige online. På grund af travlhed har vi ikke fået afsat den nødvendige tid til projektet, da vi har prioriteret de opgaver, hvor der var direkte formidling involveret, højest. Vi har i løbet af året fået lavet en række optagelser til videoerne, men de mangler endnu at blive redigeret, inden de kan gøres tilgængelige. Vi har dog fået etableret en facebookside, som fremover vil være den primære platform for vores digitale formidling. Da delmålet i vores øjne halter utilfredsstillende meget efter planen, vil det få fuld prioritet i løbet af foråret. Delmål 3: Udvikling af fælles koncept for tilbud om formidling og aktivitet i området Sammen med Naturcentret Nyruphus afholdt vi kort efter sommerferien et 36 timers forløb med en 9. klasse. Forløbet byggede på 48-timers forløbet Fra ferskvand til saltvand som vi udviklede i 2011, men blev tilpasset et kortere tids forløb. 48 timers forløbet kræver to overnatninger, men da forsøgsklassen kun havde mulighed for én overnatning, fik vi tilpasset forløbets indhold til 36 timer. Ved to overnatninger er klasserne nødt til at pakke deres lejr ned, mens de er i felten, da der ikke er sikkerhed for, at de kan have deres ting i fred i et 2

3 Ubevogtet shelter. Det problem undgås ved at begrænse forløbet til én overnatning, men kan dog løses ved flere overnatninger ved f.eks. at medbringe en aflåst trailer. Klassen startede den første dag på Nyruphus med at lave undersøgelser af dyre- og plantelivet i og ved Bøgeholm sø. Det blev fulgt op af undersøgelser af søens udløb mod havet, hvor de ligeledes undersøgte dyre- og plantelivet og sammenlignede med resultaterne fra søen. Eftermiddagen sluttede med en tur rundt i området med naturskolelederen fra Nyruphus, der fortalte om landskabsdannelse og geologi. Sidst på eftermiddagen slog klassen lejr på shelterpladsen Edens Have i Hellebæk Skov. Pladsen er ideel til skoleklasser, da der med lidt god vilje er plads til en hel klasse. Derudover er der et rigtigt toilet, hvilket er med til at gøre det lidt nemmere for eleverne at tolerere de primitive forhold. Selvom det fra en naturvejlederes synsvinkel kan virke luksuriøst, er jeg overbevist om, at det for mange elever vil virke afskrækkende, hvis ikke de sanitære forhold er så tilpas god,e at de ikke føler det er for ulækkert at være af sted. I sidste ende kunne det måske afholde nogle af eleverne fra at tage med eller ødelægge den gode oplevelse af at være på tur. Ikke alle er fødte friluftsmennesker, så det handler om at finde et niveau, hvor alle føler, de har lyst til at være med. Den efterfølgende dag mødte klassen op på Øresundsakvariet, hvor de startede med undervisning i Øresunds særlige hydrografi og de forskellige levesteder, man finder i sundet. Herefter blev klassen delt i to grupper, én der skulle sejle gummibåd, og én der skulle snorkle. I gummibåden undersøgte de dyre- og plantelivet på det lidt dybere vand med vandkikkerter og ruser. Afslutningsvis blev der sejlet en sviptur for at kigge efter marsvin. Snorklerne undersøgte det lave vand og fik studeret sandbunden, ålegræsbankerne og tangskovene på de lave stenrev. Efter frokostpausen byttede klasserne rundt, så alle oplevede begge aktiviteter. Vi har nu fire afprøvede forløb, der i indhold og varighed varierede meget. Derudover var de i stor grad tilpasset de enkelte klassers behov, hvor nogle ønskede meget fagligt indhold, mens andre lagde vægt på det sociale i forløbet. Naturvejlederens rolle varierede også fra blot at være den, der faciliterede forløbet til at lave meget direkte formidling sammen med klassen. Derfor er det vigtigt, at vi ikke lægger os fast på helt færdigsyede forløb, men leverer en skabelon bestående af en tidsramme og et overnatningssted og en pose med idéer til, hvad klasserne kan lave. Tilbagemeldingerne fra prøveklasserne har været meget positive. Vi vil naturligvis som oprindeligt planlagt udbyde dem som et tilbud til lejrskoler, men vores indtryk er, at meget få klasser på lejrskoleture har tid/lyst til at afsætte flere dage til naturoplevelser. I stedet vil de ofte sprede deres aktiviteter på mere forskelligartet indhold. Den primære målgruppe vil fremover nok være skoler relativt tæt på Helsingør, skoler, der kører et temaforløb eller ønsker en fælles tur for klassen, hvor det sociale er det primære. Den største hurdle er prisen. De tilbagemeldinger, vi har fået fra prøveklasserne, er, at det er meget svært at få råd, hvis de skulle betale den reelle kostpris for arrangementerne. Især aktiviteterne på akvariet er meget mandskabskrævende og det afspejler sig selvfølgelig i prisen. F.eks. kræves der en besætning på to mand ved gummibådssejlads hvor der kun må være 12 passagerer om bord og ved snorkling kræves der typisk også 2-3 mand til en klasse. En løsning kunne derfor være at lave programmer med færre af de mandskabstunge aktiviteter. Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVLuddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) Den 21. juni deltog jeg som underviser på fisketemadagen arrangeret af småbørnsnetværket. En lærerig dag, også for mig som formidler. Deltagerne beundrer dagens fangst. 3

4 Andet: (Arbejde som rækker ud over delmålene) Formidlingsaktiviteter Akvariet har haft en meget travl sæson, især i foråret og henover sommeren. Til gengæld har turisterne svigtet i efteråret og vi har i efterårsferien oplevet et besøgstal, et stykke under normalen. Alt i alt har vi dog haft et godt år med besøgende selvom det ligger små 3000 under året før. Der har i alle ferierne været afholdt aktiviteter, hvor vores gæster kunne komme helt tæt på Øresunds spændende undervandsliv. I for- og efterår har det typisk været indendørsaktiviteter, hvor de besøgende under vejleding af en formidler har kunnet røre en lang række forskellige havdyr. Der har også været afholdt dissektioner af forskellige dyr, bl.a. sæler og marsvin. Som året før afholdt vi hele sommerferien igennem udendørs aktiviteter for vores gæster. De var gratis at deltage i, når blot man havde løst billet til akvariet. Aktiviteterne var en stor succes med mange deltagere. På dagen med flest deltagere havde vi ca. 100 mennesker med på Kronborgstranden for at trække vod og fiske med rejehove på det lave vand. Personligt har jeg formidlet direkte for i alt 2009 personer. Det er et par hundrede under antallet fra året før, men det skyldes, at jeg var fraværende pga. barsel og ferie i hele maj, hvor der normalt er meget travlt i skoletjenesten. Dertil kommer et endnu større antal, som jeg har formidlet for i forbindelse med ud af huset arrangementer (se under). Til forskel fra de to foregående år har fordelingen mellem børn og voksne været halvt af hvert, mens den normalt er 2/3 børn. Det kan nok for størstedelens vedkommende tilskrives, at vi har afholdt flere aktiviteter for Sommerferieaktiviteter på Kronborgstranden Sommerferieaktiviteter på Helsingør Havn ungdomsuddannelserne. Af afholdte formidlingsaktiviteter vil jeg fremhæve: Naturens dag I samarbejde med Den Matrikelløse Naturskole fra Fredensborg, Naturcentret Nyruphus og 1. Helsingørs Små Spejdere afholdt vi et gratisarrangement på Kronborgstranden i Helsingør. Den Matrikelløse medbragte seks unge, der med et mobilt udekøkken stod for at lave smagsprøver af det, man kan finde ved stranden. De små spejdere lavede fladbrød med vilde urter, mens Nyruphus og Øresundsakvariet stod for undersøgelser af livet på stranden og i det lave vand. Ca. 100 børn og 75 voksne besøgte arrangementet i de to timer, det stod på. Hornbæk strandlegeplads Som de to foregående år blev der afholdt gratis Blå Flag aktiviteter for de 3-11 årige på strandlegepladsen ved Hornbæk. Aktiviteterne fandt for mit vedkommende sted hver anden onsdag i perioden 27. juni til 22. august, og det blev i alt ni arrangementer af to timers varighed. Aktiviteterne vekslede mellem fire aktiviteter: De flade, frække fisk på kysten. Blåmuslinger kan man spise dem? Rejer mellem tæerne og krabbefiskeri (se bilag 1). Aktiviteterne var desværre ikke så velbesøgte i ydersæsonen, som de andre år. Det mener vi hænger sammen, at programmet kun har været tilgængeligt digitalt og ikke i trykt form som tidligere. Der er allerede aftalt Rejefangst på Hornbæk Strandlegeplads nye arrangementer for 2013, hvor vi vil koncentrere dem til hver onsdag i sommerferieperioden. Det gør vi i håb om at øge andelen af turister og sejlere, der deltager. 4

5 Forskningens døgn Som en del af Københavns Universitet, Institut for Natur- og Biovidenskab deltog vi i Forskningens Døgn d. 19. og 20. april. På Frue Plads var der opstillet en mindre teltby, der fremviste et bredt udsnit af naturvidenskabelig forskning. Vi havde medbragt et stort akvarium med stenrevsdyr fra Øresund og et rørebassin, hvor de besøgende under kyndig vejledning kunne komme helt tæt på dyrene. Vurderingen er, at over besøgte udstillingsområdet, hvoraf størstedelen lagde vejen forbi rørebassinet. Sildens dag i Helsingør 18. august deltog vi, i samarbejde med Helsingør Kommunes Museer i Sildens dag. Udover forskellige sildepræparater medbragte vi en bunke friske sild, der blev dissekeret i løbet af dagen, alt imens der blev fortalt om sildens liv og levned. Indvielse af Grollegrund Den 29. august blev der på den svenske side af sundet afholdt indvielse af et nyt naturreservat ved Grollegrund i Øresund. Indvielsen blev afholdt på Domsten havn i Sverige, og akvariet deltog med rørebassinet. Her kunne deltagerne se og røre mange af de dyrearter, der også lever i det nye reservat. Ca. 275 mennesker deltog i indvielsen. Kulturnatten i København. Traditionen tro havde Biologisk Institut, Københavns Universitet opstillet BIO-Byen i Botanisk Have, hvor en bred vifte af den forskning, der foregår på instituttet, blev præsenteret. Akvariet havde igen medbragt rørebassinet, og i løbet af aftenen nåede størstedelen af de gæster, der besøgte BIO-Byen, at lægge vejen forbi bassinet for at klappe en fladfisk eller blive nevet af en krabbe, mens akvariets ansatte fortalte spændende historier om dyrenes biologi. Marsvinesafari Marsvinesafari er stadig et stort hit, og der var igen meget stor interesse for at komme ud og se de små havpattedyr. I starten af året fik vi endelig godkendt vores nye gummibåd, der bød på langt bedre komfort end den gamle. Da den også er noget større og hurtigere end den gamle båd, kan vi sejle ud i dårligere vejr og også nå længere væk end tidligere. Begge dele er med til at øge chancen for at se dyrene. Vi har desuden startet et samarbejde med en forsker fra DCE (tidligere kendt som DMU) omkring registrering af vores observationer. Det vil give os et bedre billede af, hvor dyrene holder til, og om der sker ændringer Marsvinesafari på sundet over sæsonen og fra år til år. Alt sammen noget der skal være med til at give vores gæster en bedre oplevelse og en større forståelse for naturen. De foregående år er turene blevet afholdt tirsdag og torsdag aften fra kl , og turene var hurtigt udsolgt. Derfor fordoblede vi i 2012 antallet af ture ved også at lave morgenture fra kl. 6-8 de pågældende dage, så der i alt var udbudt 28 offentlige ture. Det var dog ret tydeligt, at søgningen var til aftenturene, og det var først, da alle aftenturene var booket, at morgenturene for alvor begyndte at blive booket. Der er altså ikke umiddelbart den store interesse for morgenture og i 2013 vil vi derfor i stedet lægge en tur sen eftermiddag og tidlig aften de pågældende dage. Turene lægges samme dag for at effektivisere, da der er meget arbejde med klargøring før turene og afrigning efter. Naturen nu på P1 I årets løb havde jeg 11 indslag i P1 Morgens Naturklumme, hvor der i snit er lyttere per gang. I skoletjenesten har der igen været nedgang i antallet af besøgende fra folkeskolerne, og igen hører vi, at det skyldes, at de ikke har pengene til det. Til gengæld har vi oplevet en kraftig stigning i antallet af ungdomsuddannelser, der benytter skoletjenesten. Tendensen er at vi får færre arrangementer men til gengæld varer de længere og kræver flere ressourcer. Sammen med skoletjenesterne fra Nordsøen Oceanarium, AQUA Ferskvandscenter, Fiskerimuseet i Esbjerg og Fjord & Bælt er vi gået med i et projekt startet af Rødkilde Gymnasie i Vejle i samarbejde med NTS-centeret. Her er vi i gang med at udvikle formidlingsforløb til ungdomsuddannelserne, hvor de skal deltage i naturovervågning og f.eks. undersøge udbredelsen af ålegræs eller registrere invasive muslinger. Det håber vi, vil være med til at fastholde den positive tilgang af ungdomsuddannelser. 5

6 Andre aktiviteter Udover formidlingsaktiviteterne har jeg deltaget i forskellige kurser, workshops, mm har også været networkingens år, hvor vi har deltaget i mange forskellige sammenhænge. Et udvalg af aktiviteterne kan ses herunder. Den Matrikelløse Naturskole - Vi har startet et samarbejde med Den Matrikelløse Naturskole i Fredensborg hvor vi fremover vil stå for den marine naturformidling for kommunens klasser. Det er et samarbejde, vi venter os meget af. Öreferie - Snorkelstiprojektet førte i løbet af året til et udvidet samarbejde med projekt Öreferie, der skal fremme bæredygtig turisme på begge sider af Øresund med særlig fokus på aktiviteter, der knytter sig til havet. I starten af december var jeg sammen med Öreferie med til at planlægge og afholde et netværksmøde, der skulle samle udbydere af maritime aktiviteter for at udveksle erfaringer og diskutere muligheden for fælles markedsføring (se bilag 2). Formidlerforum Kongernes Nordsjælland I foråret var vi med til at starte et formidlerforum for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Desværre blev nationalparken jo sendt til tælling i starten af året, og det er endnu uvist om den kommer. Vi tror fortsat på, at den kommer og arbejder videre, så vi er klar, når og hvis den engang skulle komme. Det er akvariets mål at spille en væsentlig rolle i forummet inden for alt, hvad der har med marin formidling at gøre. Destinationsudvikling i Kongernes Nordsjælland I løbet af året har jeg deltaget i tre workshops hos VisitNordsjælland omkring destinationsudvikling i Kongernes Nordsjælland. Temadag: Øresund under overfladen nu og i fremtiden. Temadagen var arrangeret af Dansk Selskab for Marin Biologi. Sammen med størstedelen af akvariets ansatte deltog jeg i temadagen for at få ny viden omkring Øresund. Efteruddannelse: Sønæringsbevis - Som beskrevet i årsrapporten for 2011 købte akvariet i 2011 en ny RIB-båd. Det meste af vinteren og foråret gik med at få den godkendt til passagersejlads hos Søfartsstyrelsen. Derudover krævede det en ny godkendelse (sønæringsbevis) af besætningen, idet der var kommet skærpede krav fra Søfartsyrelsen. Det har betydet, at alle os, der skal være skipper på båden, skulle supplere vores duelighedsbevis og ROC-certifikat med et tredages 3 skibspassagersikkerhedskursus, et motorpasningskursus og til godkendelse hos en søfartslæge. Da Søfartstyrelsen har varslet yderligere krav her til efteråret, har vi kun haft en midlertidig tilladelse til passagersejlads, som udløb d. 31. oktober. I foråret 2013 skal vi derfor alle til erhvervsduelighedsprøve for igen at opnå tilladelse til at sejle med passagerer. Videoredigering og Facebook I marts deltog jeg i Friluftsrådets kurser i videoredigering og Facebook. Kurserne var meget relevante for mig og også lærerige. Der var dog meget stor forskel på kursisternes forkundskaber, og jeg følte flere gang,e at niveauet blev for lavt. Bl.a. var der flere, der kæmpede med helt banale ting som at få startet deres egen computer op, eller finde ud af, hvordan de fik tændt deres kamera. Ligeledes var der adskillige af deltagerne, der udtrykte en meget stor skepsis over for hele dette Facebookvæsen, hvilket der gik uforholdsmæssigt meget tid med at diskutere. Det skal naturligvis ikke lægges hverken underviseren eller arrangøren til last, og jeg håber, der kommer flere kurser inden for den genre i fremtiden. Projektledelse Københavns Universitets kompetencefond bevilgede tilbage i 2011 penge til et ni-dages kursus i projektledelse. Kurset blev afholdt over tre gange og blev afsluttet i oktober. Jeg forventer, at de redskaber, kurset har givet mig, fremover vil bidrage til en mere effektiv udførelse af de projekte,r jeg er ansvarlig for og deltager i. Skrivekursus førnævnte fond bevilgede i foråret 2012 penge til et tre-dages kursus kaldet Skriv så det fænger. Første dag blev afholdt midt i december og de to sidste dage vil blive afholdt i maj

7 Liste over formidlingsarrangementer: (Type arrangementer, hvor mange arrangementer, antal deltagere) 7

8 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) Jeg synes det er meget svært at leve op til kravet om seks dages relevant efteruddannelse om året, da der mangler relevante kurser. Det kunne være fundraising, skrivekurser, markedsføring osv. Kurser i buebygning og pileflet har jeg ikke så meget brug for. Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Bilag 1 Program for Hornbæk Strandlegeplads Bilag 2 Invitation til Maritimt Netværksmøde Rapporten er udfærdiget af: Navn: Michael Hansen Dato: 1. februar

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE PRØV EN SNORKELTUR Hver dag i sommerferien kan du tage en svømmetur på snorkelstien i Kronborgbugten, Ved Kystens Perle, Hornbæk Plantage eller ved Julebæk.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20645 Navn naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Navn arbejdsgiver: Fjord&Bælt Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23073/ Dok. nr. Guldborgsund 24027-13 Navn naturvejleder: Johnny Madsen Navn arbejdsgiver: Guldborgsund kommune Arbejdssted: Guldborgsund kommune

Læs mere

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt

Læs mere

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune Blå Flag program 2012 Ud i det blå i Sønderborg Kommune Juni Juli August Sø 1 Strandkunst On 1 Fjordsafari AKTIVITETSKALENDER Ma 2 Aktiv Sommer To 2 Fjordsafari Ti 3 Aktiv Sommer/Fjordsafari Fr 3 Skibsbygger

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt i

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn arbejdsgiver: John og Silvia Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20652 Naturvejleder: Helen Blegebrønd Holm Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By: 4700 Næstved (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Blå Flag program 2016

Blå Flag program 2016 Blå Flag program 2016 Mød os på Facebook og Instagram under navnet Blå Flag Center Sønderborg. Her kan du følge med i hvad der sker på centeret og få oplysninger om de enkelte aktiviteter. Aktivitetskalender

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Vandhulsundersøgelse ved Skovens Dag på Klostermølle Naturvejleder Lars Nygaard AQUA Sø- og Naturcenter Vejlsøvej 55 8600 Silkeborg For AQUA Sø- og Naturcenter

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23084 Navn naturvejleder: Rikke de Neergaard Navn nærmeste leder: Flemming Walsted Arbejdssted: Øhavets Smakkecenter Adresse: Strynø Brovej 12 Postnummer/By:

Læs mere

NATURAKTIVITETER FOR NATURAKADEMISKOLER

NATURAKTIVITETER FOR NATURAKADEMISKOLER NATURAKTIVITETER FOR NATURAKADEMISKOLER FELTSTATION/TEMA LÆRINGSPAKKE INDEHOLDER PERIODE KOMPETENCE SAMT EKSTERNE 0. KLASSE LOKALT PÅ SKOLEN Liv Aktiviteter med forsøg i vindueskarmen: Blomster Spiring

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til gymnasier 2012 Generelt om skoletjenesten Fjord&Bælt har stor erfaring i undervisning rettet mod de gymnasiale uddannelser. Undervisningen har er ofte tilrettelagt i samarbejde

Læs mere

Natur/Teknologi Undersøgelseskompetence. Undersøgelser i naturfag Organismer

Natur/Teknologi Undersøgelseskompetence. Undersøgelser i naturfag Organismer Små dyr på lavt vand I tilfælde af dårligt vejr kan man vælge at flytte stranddelen fra sandstranden til lagunen - waders bruges kun i koldt vejr, brug altid redningsveste. Beskrivelse Fælles Mål Faglige

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20643 Naturvejleder: Anne Würtz Petersen Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej 5 Postnummer/By: 6760 Ribe (Se vejledningen bagerst i dokumentet

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

- Etablering og arbejdet med nyt naturcenter på Amager strandpark:

- Etablering og arbejdet med nyt naturcenter på Amager strandpark: Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20669 Navn naturvejleder: Martin Machado Navn arbejdsgiver: DGI Storkøbenhavn Arbejdssted: DGI Storkøbenhavn Adresse: Tietgensgade 65 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Skoletjenesten på Fjord&Bælt

Skoletjenesten på Fjord&Bælt Skoletjenestens målsætning Formålet med undervisningen på Fjord&Bælt er at lade eleverne erfare, hvord interessant det kan være at lære om biologi, miljø, kulturhistorie og fiskeri når de selv deltager

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 21964 Navn naturvejleder: Felix Becker Navn arbejdsgiver: Vesterbro Lokaludvalg & Kgs. Enghave Lokaludvalg Arbejdssted: Miljø- & Naturværkstedet

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler Ny udstilling: Blackout! åbner til påske Nyt undervisningstilbud: Fang en fisk i Gudenåen Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler 1 Oplevelser og læring for alle Få inspiration til undervisningen på energimuseet.dk

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20792 Navn naturvejleder: Karsten Rybjerg Larsen Navn arbejdsgiver: Mariagerfjord Kommune Arbejdssted: Mariagerfjord Naturskole Adresse: Fjordgade

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv

Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv - miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens tale til konferencen Fremtidens Øresund 3. februar 2016 (Det talte ord gælder) Indledning 1.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

NATURAKADEMIKANON FOR FREDENSBORG KOMMUNES SKOLER

NATURAKADEMIKANON FOR FREDENSBORG KOMMUNES SKOLER NATURAKADEMIKANON FOR FREDENSBORG KOMMUNES SKOLER FELTSTATION/TEMA LÆRINGSPAKKE INDEHOLDER PERIODE KOMPETENCE SAMT EKSTERNE 0. KLASSE LOKALT PÅ SKOLEN Liv Aktiviteter med forsøg i vindueskarmen: Blomster

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20645 Naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300 Kerteminde (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20642 Navn naturvejleder: Thomas Johannes Juel Johansen Navn arbejdsgiver: Limfjordsmuseet Arbejdssted: Limfjordsmuseet Adresse: Kanalvejen 40 Postnummer/By:

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: VejleMuseerne Adresse: Spinderigade 11E Postnummer/By:

Læs mere

Blå Flag program 2017

Blå Flag program 2017 Blå Flag program 2017 Mød os på Facebook og Instagram under navnet Blå Flag Center Sønderborg. Her kan du følge med i hvad der sker på centeret og få oplysninger om de enkelte aktiviteter. Aktivitetskalender

Læs mere

Fokus på naturen i Norddjurs

Fokus på naturen i Norddjurs Fokus på naturen i Norddjurs Månedens tur i 2014 Alle de beskrevne ture er ganske gratis at deltage i. Februar Vi fletter med pil Mandag d. 10. Februar fredag d. 14 februar 10.00 15.00 Naturværkstedet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23083 Navn naturvejleder: Katrine de Waal Navn arbejdsgiver: Thomas Thulstrup Arbejdssted: Esrum Kloster & Møllegård Adresse: Klostergade 11-12,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Tanya Wünsche Arbejdssted: Skovbo Naturskole v/ Svenstrup Gods Adresse: Ryeskovvej 1B Postnummer/By: 4140 Borup Kort resumé af årets

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Årsrapport AQUA Naturfagscenter 2015

Årsrapport AQUA Naturfagscenter 2015 Årsrapport AQUA Naturfagscenter 2015 Årsrapport 2015: I 2015 havde Naturfagscentret besøg af mere end 10.000 børn og unge. Året bød på masser af aktiviteter, - Undersøgelser og eksperimenter. - Blomster

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20645 Navn naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Navn arbejdsgiver: Fjord&Bælt Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Bo Rene Storm Navn arbejdsgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Park & Vej Arbejdssted: Center for Park & Vej Adresse: Knivholtvej

Læs mere

UNDERVISNING TIL GYMNASIER OG FOLKESKOLER

UNDERVISNING TIL GYMNASIER OG FOLKESKOLER UNDERVISNING TIL GYMNASIER OG FOLKESKOLER 2 ØRESUNDSAKVARIET UNDERVISNING TIL GYMNASIER OG FOLKESKOLER Skoletjenesten Vi har gennem årene opbygget en velfungerende skoletjeneste, der tilbyder en række

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101025 Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk Beretning om Friluftsrådets arbejde i Kreds 19, Nordsjælland år 2010 v/ Kreds- og Regionsformand Poul Erik Pedersen, medlem af Det Danske Spejderkorps. Arbejdet i vores Kredsbestyrelse. Det har været et

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10-12 LAV DIT EGET INSEKTBO For at tiltrække de nyttige og bestøvende insekter til haven, kan man lave et insektbo og hænge

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Øresundsakvariet, Københavns Universitet Michael Hansen Strandpromenaden 5 3000 Helsingør Kystdirektoratet J.nr. 16/02246-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 18-07-2016 Sendt på mail til michansen@bio.ku.dk

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere