Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Michael Hansen Øresundsakvariet Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By: 3000 Helsingør (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Øresundsakvariet har igen haft et forrygende år med over besøgende i alle aldre. Vores gratis sommerferieaktiviteter trækker år for år flere deltagere til. Vores nye gummibåd blev endelig godkendt til passagersejlads og er blevet flittigt brugt både i skoletjenesten og til turister. Marsvinesafarierne er stadig utroligt populære, og vi afholdt dobbelt så mange offentlige ture som året før. Vi har også deltaget i flere større arrangementer som f.eks. Kulturnatten og Forskningens døgn. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Etablering og formidling af en række undervandsstier. I april fik vi genudlagt stierne i Kronborgbugten, så de var klar til en ny sæson. I forhold til 2011 er posterne ikke længere forbundet indbyrdes med snor, da vi desværre gentagne gange var ude for at snorene var blevet fjernet, sandsynligvis af badegæster og lystfiskere, da snorene ligger meget let tilgængelig for dem. I stedet er posterne nu markeret med bøjer i farver, der svarer til den respektive stis sværhedsgrad. Foråret blev også brugt til at få de sidste detaljer på plads til ansøgningerne om tilladelser fra Kystdirektoratet. Projektet blev desværre forsinket, da vi langt henne i processen måtte finde nye placeringer til to af stierne, pga. konfliktende interesser med andre brugere ved de valgte placeringer. Vi brugte derfor en del tid på finde to nye placeringer og på at indgå i dialog med de lokale interessenter tidligt i forløbet, for at undgå igen at skulle finde nye egnede steder. Desværre trak det projektet i langdrag, og efterhånden viste det sig, at det ikke var realistisk at nå at få de resterende stier udlagt i sommersæsonen De resterende tilladelser er lige så stille kommet i hus hen over den sidste del af året, og den sidste kom så sent som d. 2. januar Planen er nu, at alle stierne bliver udlagt, så de er klar til brug i starten af maj De resterende stier kommer til at ligge følgende steder: Nivå Strandpark, Kystens Perle i Snekkersten, Julebæk og Hornbæk Plantage. Fælles for alle stederne er, at de har en meget spændende og varieret undervandsnatur, og at de er forskelligartede i forhold til hinanden. På landsiden er de rimeligt let tilgængelige, og der er mulighed for at parkere i nærheden. De to stier, der allerede er etablerede, har vi selv flittigt benyttet i formidlingen, men vi har ingen oplysninger om, hvor mange der på egen hånd har benyttet dem. Den brugerundersøgelse, vi havde annonceret i den foregående årsrapport, har vi valgt at udskyde, til alle stierne er etableret. 1

2 Til trods for at der endnu kun har været en tredjedel af de planlagte stier etableret, har projektet kastet meget stor opmærksomhed af sig og sat gang i flere spin-off projekter. Mere herom senere. Delmål 2: Formidlingstavler langs kysten og udvikling af elektronisk formidling Skiltenes placering er i det store hele på plads, idet vi kun mangler at finde en placering ved Kystens Perle. Som nævnt i den foregående årsrapport benytter vi Naturstyrelsens skilteborde i A2 med dertil hørende skiltestandere. Oprindeligt havde vi ønsket nogle store, meget synlige skilte, der nemt kunne ses og dermed trække nysgerrige til. Ret hurtigt gik det dog op for os, at det ville blive meget svært at få tilladelse til at opstille sådanne skilte tæt på strandene. Da Naturstyrelsens model er passende diskret og i stort omfang benyttes både i og uden for styrelsen, faldt valget altså på den model. Ved Nivå Strandpark bliver skiltet sat op direkte på stranden. Det sker i samarbejde med Fredensborg kommune, der ejer matriklen, hvorpå skiltet skal stå, og som ligger umiddelbart ned til vandet og snorkelstien. Kommunen ønsker selv at opsætte et skilt det pågældende sted, inden den kommende sommersæson, og ved at opstille skiltene sammen, skæmmer vi ikke området mere end højest nødvendigt. Ved Hellebæk bliver skiltet opsat på Naturstyrelsen bygning, der tidligere har huset den lokale dykkerklub Aquanaut, som også deltager i projektet med snorkelstierne. Bygningen er et glimrende udgangspunkt for omklædning, og den vil ved særlige lejligheder, såsom større arrangementer, kunne åbnes og benyttes til eksempelvis omklædning. Ved Hornbæk plantage vil skiltet blive opsat ved p-pladsen/rastepladsen, der ligger ud mod Strandvejen. Stien og rastepladsen ligger med 50 m skov imellem, og man kan altså ikke umiddelbart se stien, når Kort over snorkelstiernes placering man står ved skiltet, hvilket vi ellers har forsøgt at prioritere ved de andre stier. Placeringen er valgt, for at man fra vejen kan se, at det er her stien ligger, og det er vægtet højere, end at man kan se stien fra skiltet. Den digitale formidling fordeler sig på hhv. kystfriluftsskiltene og videoklip på nettet i form af en slags podcasts. Kystfriluftsskiltene vil blive udstyret med QR tags, så det er muligt at hente små videoklip om snorkelstien til sin smartphone. Disse videoklip vil blive tilgængelige i forbindelse med, at stierne og skiltene bliver etableret i foråret. Arbejdet med den digitale formidling til nettet er desværre ikke gået som planlagt, da der indtil videre kun er lagt nogle få videoklip tilgængelige online. På grund af travlhed har vi ikke fået afsat den nødvendige tid til projektet, da vi har prioriteret de opgaver, hvor der var direkte formidling involveret, højest. Vi har i løbet af året fået lavet en række optagelser til videoerne, men de mangler endnu at blive redigeret, inden de kan gøres tilgængelige. Vi har dog fået etableret en facebookside, som fremover vil være den primære platform for vores digitale formidling. Da delmålet i vores øjne halter utilfredsstillende meget efter planen, vil det få fuld prioritet i løbet af foråret. Delmål 3: Udvikling af fælles koncept for tilbud om formidling og aktivitet i området Sammen med Naturcentret Nyruphus afholdt vi kort efter sommerferien et 36 timers forløb med en 9. klasse. Forløbet byggede på 48-timers forløbet Fra ferskvand til saltvand som vi udviklede i 2011, men blev tilpasset et kortere tids forløb. 48 timers forløbet kræver to overnatninger, men da forsøgsklassen kun havde mulighed for én overnatning, fik vi tilpasset forløbets indhold til 36 timer. Ved to overnatninger er klasserne nødt til at pakke deres lejr ned, mens de er i felten, da der ikke er sikkerhed for, at de kan have deres ting i fred i et 2

3 Ubevogtet shelter. Det problem undgås ved at begrænse forløbet til én overnatning, men kan dog løses ved flere overnatninger ved f.eks. at medbringe en aflåst trailer. Klassen startede den første dag på Nyruphus med at lave undersøgelser af dyre- og plantelivet i og ved Bøgeholm sø. Det blev fulgt op af undersøgelser af søens udløb mod havet, hvor de ligeledes undersøgte dyre- og plantelivet og sammenlignede med resultaterne fra søen. Eftermiddagen sluttede med en tur rundt i området med naturskolelederen fra Nyruphus, der fortalte om landskabsdannelse og geologi. Sidst på eftermiddagen slog klassen lejr på shelterpladsen Edens Have i Hellebæk Skov. Pladsen er ideel til skoleklasser, da der med lidt god vilje er plads til en hel klasse. Derudover er der et rigtigt toilet, hvilket er med til at gøre det lidt nemmere for eleverne at tolerere de primitive forhold. Selvom det fra en naturvejlederes synsvinkel kan virke luksuriøst, er jeg overbevist om, at det for mange elever vil virke afskrækkende, hvis ikke de sanitære forhold er så tilpas god,e at de ikke føler det er for ulækkert at være af sted. I sidste ende kunne det måske afholde nogle af eleverne fra at tage med eller ødelægge den gode oplevelse af at være på tur. Ikke alle er fødte friluftsmennesker, så det handler om at finde et niveau, hvor alle føler, de har lyst til at være med. Den efterfølgende dag mødte klassen op på Øresundsakvariet, hvor de startede med undervisning i Øresunds særlige hydrografi og de forskellige levesteder, man finder i sundet. Herefter blev klassen delt i to grupper, én der skulle sejle gummibåd, og én der skulle snorkle. I gummibåden undersøgte de dyre- og plantelivet på det lidt dybere vand med vandkikkerter og ruser. Afslutningsvis blev der sejlet en sviptur for at kigge efter marsvin. Snorklerne undersøgte det lave vand og fik studeret sandbunden, ålegræsbankerne og tangskovene på de lave stenrev. Efter frokostpausen byttede klasserne rundt, så alle oplevede begge aktiviteter. Vi har nu fire afprøvede forløb, der i indhold og varighed varierede meget. Derudover var de i stor grad tilpasset de enkelte klassers behov, hvor nogle ønskede meget fagligt indhold, mens andre lagde vægt på det sociale i forløbet. Naturvejlederens rolle varierede også fra blot at være den, der faciliterede forløbet til at lave meget direkte formidling sammen med klassen. Derfor er det vigtigt, at vi ikke lægger os fast på helt færdigsyede forløb, men leverer en skabelon bestående af en tidsramme og et overnatningssted og en pose med idéer til, hvad klasserne kan lave. Tilbagemeldingerne fra prøveklasserne har været meget positive. Vi vil naturligvis som oprindeligt planlagt udbyde dem som et tilbud til lejrskoler, men vores indtryk er, at meget få klasser på lejrskoleture har tid/lyst til at afsætte flere dage til naturoplevelser. I stedet vil de ofte sprede deres aktiviteter på mere forskelligartet indhold. Den primære målgruppe vil fremover nok være skoler relativt tæt på Helsingør, skoler, der kører et temaforløb eller ønsker en fælles tur for klassen, hvor det sociale er det primære. Den største hurdle er prisen. De tilbagemeldinger, vi har fået fra prøveklasserne, er, at det er meget svært at få råd, hvis de skulle betale den reelle kostpris for arrangementerne. Især aktiviteterne på akvariet er meget mandskabskrævende og det afspejler sig selvfølgelig i prisen. F.eks. kræves der en besætning på to mand ved gummibådssejlads hvor der kun må være 12 passagerer om bord og ved snorkling kræves der typisk også 2-3 mand til en klasse. En løsning kunne derfor være at lave programmer med færre af de mandskabstunge aktiviteter. Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVLuddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) Den 21. juni deltog jeg som underviser på fisketemadagen arrangeret af småbørnsnetværket. En lærerig dag, også for mig som formidler. Deltagerne beundrer dagens fangst. 3

4 Andet: (Arbejde som rækker ud over delmålene) Formidlingsaktiviteter Akvariet har haft en meget travl sæson, især i foråret og henover sommeren. Til gengæld har turisterne svigtet i efteråret og vi har i efterårsferien oplevet et besøgstal, et stykke under normalen. Alt i alt har vi dog haft et godt år med besøgende selvom det ligger små 3000 under året før. Der har i alle ferierne været afholdt aktiviteter, hvor vores gæster kunne komme helt tæt på Øresunds spændende undervandsliv. I for- og efterår har det typisk været indendørsaktiviteter, hvor de besøgende under vejleding af en formidler har kunnet røre en lang række forskellige havdyr. Der har også været afholdt dissektioner af forskellige dyr, bl.a. sæler og marsvin. Som året før afholdt vi hele sommerferien igennem udendørs aktiviteter for vores gæster. De var gratis at deltage i, når blot man havde løst billet til akvariet. Aktiviteterne var en stor succes med mange deltagere. På dagen med flest deltagere havde vi ca. 100 mennesker med på Kronborgstranden for at trække vod og fiske med rejehove på det lave vand. Personligt har jeg formidlet direkte for i alt 2009 personer. Det er et par hundrede under antallet fra året før, men det skyldes, at jeg var fraværende pga. barsel og ferie i hele maj, hvor der normalt er meget travlt i skoletjenesten. Dertil kommer et endnu større antal, som jeg har formidlet for i forbindelse med ud af huset arrangementer (se under). Til forskel fra de to foregående år har fordelingen mellem børn og voksne været halvt af hvert, mens den normalt er 2/3 børn. Det kan nok for størstedelens vedkommende tilskrives, at vi har afholdt flere aktiviteter for Sommerferieaktiviteter på Kronborgstranden Sommerferieaktiviteter på Helsingør Havn ungdomsuddannelserne. Af afholdte formidlingsaktiviteter vil jeg fremhæve: Naturens dag I samarbejde med Den Matrikelløse Naturskole fra Fredensborg, Naturcentret Nyruphus og 1. Helsingørs Små Spejdere afholdt vi et gratisarrangement på Kronborgstranden i Helsingør. Den Matrikelløse medbragte seks unge, der med et mobilt udekøkken stod for at lave smagsprøver af det, man kan finde ved stranden. De små spejdere lavede fladbrød med vilde urter, mens Nyruphus og Øresundsakvariet stod for undersøgelser af livet på stranden og i det lave vand. Ca. 100 børn og 75 voksne besøgte arrangementet i de to timer, det stod på. Hornbæk strandlegeplads Som de to foregående år blev der afholdt gratis Blå Flag aktiviteter for de 3-11 årige på strandlegepladsen ved Hornbæk. Aktiviteterne fandt for mit vedkommende sted hver anden onsdag i perioden 27. juni til 22. august, og det blev i alt ni arrangementer af to timers varighed. Aktiviteterne vekslede mellem fire aktiviteter: De flade, frække fisk på kysten. Blåmuslinger kan man spise dem? Rejer mellem tæerne og krabbefiskeri (se bilag 1). Aktiviteterne var desværre ikke så velbesøgte i ydersæsonen, som de andre år. Det mener vi hænger sammen, at programmet kun har været tilgængeligt digitalt og ikke i trykt form som tidligere. Der er allerede aftalt Rejefangst på Hornbæk Strandlegeplads nye arrangementer for 2013, hvor vi vil koncentrere dem til hver onsdag i sommerferieperioden. Det gør vi i håb om at øge andelen af turister og sejlere, der deltager. 4

5 Forskningens døgn Som en del af Københavns Universitet, Institut for Natur- og Biovidenskab deltog vi i Forskningens Døgn d. 19. og 20. april. På Frue Plads var der opstillet en mindre teltby, der fremviste et bredt udsnit af naturvidenskabelig forskning. Vi havde medbragt et stort akvarium med stenrevsdyr fra Øresund og et rørebassin, hvor de besøgende under kyndig vejledning kunne komme helt tæt på dyrene. Vurderingen er, at over besøgte udstillingsområdet, hvoraf størstedelen lagde vejen forbi rørebassinet. Sildens dag i Helsingør 18. august deltog vi, i samarbejde med Helsingør Kommunes Museer i Sildens dag. Udover forskellige sildepræparater medbragte vi en bunke friske sild, der blev dissekeret i løbet af dagen, alt imens der blev fortalt om sildens liv og levned. Indvielse af Grollegrund Den 29. august blev der på den svenske side af sundet afholdt indvielse af et nyt naturreservat ved Grollegrund i Øresund. Indvielsen blev afholdt på Domsten havn i Sverige, og akvariet deltog med rørebassinet. Her kunne deltagerne se og røre mange af de dyrearter, der også lever i det nye reservat. Ca. 275 mennesker deltog i indvielsen. Kulturnatten i København. Traditionen tro havde Biologisk Institut, Københavns Universitet opstillet BIO-Byen i Botanisk Have, hvor en bred vifte af den forskning, der foregår på instituttet, blev præsenteret. Akvariet havde igen medbragt rørebassinet, og i løbet af aftenen nåede størstedelen af de gæster, der besøgte BIO-Byen, at lægge vejen forbi bassinet for at klappe en fladfisk eller blive nevet af en krabbe, mens akvariets ansatte fortalte spændende historier om dyrenes biologi. Marsvinesafari Marsvinesafari er stadig et stort hit, og der var igen meget stor interesse for at komme ud og se de små havpattedyr. I starten af året fik vi endelig godkendt vores nye gummibåd, der bød på langt bedre komfort end den gamle. Da den også er noget større og hurtigere end den gamle båd, kan vi sejle ud i dårligere vejr og også nå længere væk end tidligere. Begge dele er med til at øge chancen for at se dyrene. Vi har desuden startet et samarbejde med en forsker fra DCE (tidligere kendt som DMU) omkring registrering af vores observationer. Det vil give os et bedre billede af, hvor dyrene holder til, og om der sker ændringer Marsvinesafari på sundet over sæsonen og fra år til år. Alt sammen noget der skal være med til at give vores gæster en bedre oplevelse og en større forståelse for naturen. De foregående år er turene blevet afholdt tirsdag og torsdag aften fra kl , og turene var hurtigt udsolgt. Derfor fordoblede vi i 2012 antallet af ture ved også at lave morgenture fra kl. 6-8 de pågældende dage, så der i alt var udbudt 28 offentlige ture. Det var dog ret tydeligt, at søgningen var til aftenturene, og det var først, da alle aftenturene var booket, at morgenturene for alvor begyndte at blive booket. Der er altså ikke umiddelbart den store interesse for morgenture og i 2013 vil vi derfor i stedet lægge en tur sen eftermiddag og tidlig aften de pågældende dage. Turene lægges samme dag for at effektivisere, da der er meget arbejde med klargøring før turene og afrigning efter. Naturen nu på P1 I årets løb havde jeg 11 indslag i P1 Morgens Naturklumme, hvor der i snit er lyttere per gang. I skoletjenesten har der igen været nedgang i antallet af besøgende fra folkeskolerne, og igen hører vi, at det skyldes, at de ikke har pengene til det. Til gengæld har vi oplevet en kraftig stigning i antallet af ungdomsuddannelser, der benytter skoletjenesten. Tendensen er at vi får færre arrangementer men til gengæld varer de længere og kræver flere ressourcer. Sammen med skoletjenesterne fra Nordsøen Oceanarium, AQUA Ferskvandscenter, Fiskerimuseet i Esbjerg og Fjord & Bælt er vi gået med i et projekt startet af Rødkilde Gymnasie i Vejle i samarbejde med NTS-centeret. Her er vi i gang med at udvikle formidlingsforløb til ungdomsuddannelserne, hvor de skal deltage i naturovervågning og f.eks. undersøge udbredelsen af ålegræs eller registrere invasive muslinger. Det håber vi, vil være med til at fastholde den positive tilgang af ungdomsuddannelser. 5

6 Andre aktiviteter Udover formidlingsaktiviteterne har jeg deltaget i forskellige kurser, workshops, mm har også været networkingens år, hvor vi har deltaget i mange forskellige sammenhænge. Et udvalg af aktiviteterne kan ses herunder. Den Matrikelløse Naturskole - Vi har startet et samarbejde med Den Matrikelløse Naturskole i Fredensborg hvor vi fremover vil stå for den marine naturformidling for kommunens klasser. Det er et samarbejde, vi venter os meget af. Öreferie - Snorkelstiprojektet førte i løbet af året til et udvidet samarbejde med projekt Öreferie, der skal fremme bæredygtig turisme på begge sider af Øresund med særlig fokus på aktiviteter, der knytter sig til havet. I starten af december var jeg sammen med Öreferie med til at planlægge og afholde et netværksmøde, der skulle samle udbydere af maritime aktiviteter for at udveksle erfaringer og diskutere muligheden for fælles markedsføring (se bilag 2). Formidlerforum Kongernes Nordsjælland I foråret var vi med til at starte et formidlerforum for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Desværre blev nationalparken jo sendt til tælling i starten af året, og det er endnu uvist om den kommer. Vi tror fortsat på, at den kommer og arbejder videre, så vi er klar, når og hvis den engang skulle komme. Det er akvariets mål at spille en væsentlig rolle i forummet inden for alt, hvad der har med marin formidling at gøre. Destinationsudvikling i Kongernes Nordsjælland I løbet af året har jeg deltaget i tre workshops hos VisitNordsjælland omkring destinationsudvikling i Kongernes Nordsjælland. Temadag: Øresund under overfladen nu og i fremtiden. Temadagen var arrangeret af Dansk Selskab for Marin Biologi. Sammen med størstedelen af akvariets ansatte deltog jeg i temadagen for at få ny viden omkring Øresund. Efteruddannelse: Sønæringsbevis - Som beskrevet i årsrapporten for 2011 købte akvariet i 2011 en ny RIB-båd. Det meste af vinteren og foråret gik med at få den godkendt til passagersejlads hos Søfartsstyrelsen. Derudover krævede det en ny godkendelse (sønæringsbevis) af besætningen, idet der var kommet skærpede krav fra Søfartsyrelsen. Det har betydet, at alle os, der skal være skipper på båden, skulle supplere vores duelighedsbevis og ROC-certifikat med et tredages 3 skibspassagersikkerhedskursus, et motorpasningskursus og til godkendelse hos en søfartslæge. Da Søfartstyrelsen har varslet yderligere krav her til efteråret, har vi kun haft en midlertidig tilladelse til passagersejlads, som udløb d. 31. oktober. I foråret 2013 skal vi derfor alle til erhvervsduelighedsprøve for igen at opnå tilladelse til at sejle med passagerer. Videoredigering og Facebook I marts deltog jeg i Friluftsrådets kurser i videoredigering og Facebook. Kurserne var meget relevante for mig og også lærerige. Der var dog meget stor forskel på kursisternes forkundskaber, og jeg følte flere gang,e at niveauet blev for lavt. Bl.a. var der flere, der kæmpede med helt banale ting som at få startet deres egen computer op, eller finde ud af, hvordan de fik tændt deres kamera. Ligeledes var der adskillige af deltagerne, der udtrykte en meget stor skepsis over for hele dette Facebookvæsen, hvilket der gik uforholdsmæssigt meget tid med at diskutere. Det skal naturligvis ikke lægges hverken underviseren eller arrangøren til last, og jeg håber, der kommer flere kurser inden for den genre i fremtiden. Projektledelse Københavns Universitets kompetencefond bevilgede tilbage i 2011 penge til et ni-dages kursus i projektledelse. Kurset blev afholdt over tre gange og blev afsluttet i oktober. Jeg forventer, at de redskaber, kurset har givet mig, fremover vil bidrage til en mere effektiv udførelse af de projekte,r jeg er ansvarlig for og deltager i. Skrivekursus førnævnte fond bevilgede i foråret 2012 penge til et tre-dages kursus kaldet Skriv så det fænger. Første dag blev afholdt midt i december og de to sidste dage vil blive afholdt i maj

7 Liste over formidlingsarrangementer: (Type arrangementer, hvor mange arrangementer, antal deltagere) 7

8 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) Jeg synes det er meget svært at leve op til kravet om seks dages relevant efteruddannelse om året, da der mangler relevante kurser. Det kunne være fundraising, skrivekurser, markedsføring osv. Kurser i buebygning og pileflet har jeg ikke så meget brug for. Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Bilag 1 Program for Hornbæk Strandlegeplads Bilag 2 Invitation til Maritimt Netværksmøde Rapporten er udfærdiget af: Navn: Michael Hansen Dato: 1. februar

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE PRØV EN SNORKELTUR Hver dag i sommerferien kan du tage en svømmetur på snorkelstien i Kronborgbugten, Ved Kystens Perle, Hornbæk Plantage eller ved Julebæk.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101025 Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Miljø, sikkerhed og gode oplevelser. med Blå Flag på havnen

Miljø, sikkerhed og gode oplevelser. med Blå Flag på havnen Miljø, sikkerhed og gode oplevelser med Blå Flag på havnen Hvad er Blå Flag? Blå Flag er en global miljømærkningsordning, der er med til at sikre vores fælles natur og beskytte miljøet ved havne og kyster.

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21947 Navn naturvejleder: Charlotte Günther Madsen Navn nærmeste leder: Annemette Birk Lund Arbejdssted: Roskilde Museum/Lejre Museum Adresse: Orehøjvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Hvor Danmark blev født Jagten på naturens Gratis entré på GeoCenter for campingpladsens børn (min. 2 overnatninger) skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

209 KR KLUBBOGEN VEJL. PRIS 300 KR. WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015

209 KR KLUBBOGEN VEJL. PRIS 300 KR. WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015 MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015 WEILBACHS BOGKLUB KLUBBOGEN 288 SIDER, INDBUNDET BOG, SPÆKKET MED 360 SMUKKE FOTOGRAFIER OG MED FINE BESKRIVELSER TOLDBODGADE 35 1253 KØBENHAVN K. Tlf. 4023 8620 KUNDESERVICE@SEJLERKLUBBEN.DK

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Teambuilding - på en øde Ø

Teambuilding - på en øde Ø Teambuilding - på en øde Ø Teambuilding på en øde Ø Lær dig selv og dine kolleger at kende på en helt ny måde. Bliv lidt klogere på havet, dyrene, nature n og dig selv. Hvad kan man dog lave på en øde

Læs mere

Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014

Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014 Vedr. tilskud bevilget til Friluftsfestivalen Basecamp West 2013 samt ansøgning om nyt tilskud i 2014 Hermed

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater.

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater. Sommer med Ungdomsskolen Til 10 18 årige i Thisted Kommune og deres forældre. Thisted Kommune Ungdomsskolen ønsker børn, unge og deres forældre en god sommer. Vi glæder os til møde kendte og ukendte ansigter,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune 1. Koncerter i Frederikshavn Kommune Dato: 14.april 2015 Ungebyrådet ønsker at gøre det mere attraktivt at være ung i Frederikshavn Kommune. Et tiltag for at gøre dette er ved at tilbyde gratis koncerter.

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101014 Navn naturvejleder: Allan Gudio Nielsen Navn nærmeste leder: Elise Frydensberg Arbejdssted: Fugleværnsfonden Adresse: Vesterbrogade 140 Postnummer/By:

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Det gode liv i landområderne. Udvikling af mobile biblioteker

Det gode liv i landområderne. Udvikling af mobile biblioteker Det gode liv i landområderne Udvikling af mobile biblioteker 1 Program: Projekt det gode liv i landområderne Film Kan man måle en relation?! v/ Louise Krogsgård Projektet i Vordingborg v/ Eva Themsen Projektet

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013 Åbent Hus tirsdag den 30. april kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 1. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

DANNELSE 2015/16. 4 stærke tilbud fra UngAalborg med fokus på

DANNELSE 2015/16. 4 stærke tilbud fra UngAalborg med fokus på 2015/16 4 stærke tilbud fra UngAalborg med fokus på DANNELSE Aalborg Ungdomsskole Aalborg Kommune UngAalborg Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby +45 99 31 41 91 Info@ungaalborg.dk www.ungaalborg.dk UngAalborg

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Smør din madpakke med Sebastian Koncept til lokal FDB aktivitet

Smør din madpakke med Sebastian Koncept til lokal FDB aktivitet Smør din madpakke med Sebastian Koncept til lokal FDB aktivitet Idé Børn smører sunde madpakker sammen med Sebastian Klein Sebastian underviser i, hvad en sund madpakke er Aktiviteten er for børn i indskolingen

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere