NYT OM LIFE SCIENCE 3. udgave, december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT OM LIFE SCIENCE 3. udgave, december 2011"

Transkript

1 NYT OM LIFE SCIENCE 3. udgave, december 2011 Ajour med fagligt nyt Nyt om Life Science holder dig ajour med nyheder og aktuelle temaer inden for fødevarebranchen, medicinalindustrien, medicinsk udstyr og kosmetik-industrien. Det kan f.eks. være interessante domme fra danske domstole og EU-Domstolen, afgørelser fra offentlige myndigheder og nævn eller nye love og lovforslag, der kan få betydning for din virksomheds drift og forret ning. Herudover er det vores mål at bringe relevante artikler af generel markedsføringsretlig karakter, som vi vurderer kan have din og din virksomheds interesse. I dette nummer kan du blandt andet læse om nye regler for mærkning af fødevarer, positivlisten for artikel 13-anprisninger, strategi for sikre kostt ilskud og tre nye afgørelser fra Ankenævnet for Etisk Nævn for Lægemiddel industrien. På horten.dk/nyheder kan du (gen)læse og tilmelde dig alle nyheder om Life Science samt andre juridiske specialer.

2 LEDER INDHOLD Kristine Lilholt Nilsson Advokat Indholdsfortegnelse Martin Dræbye Gantzhorn Juniorpartner Heidi Steen Jensen Juniorpartner 13 Side 4 Positivliste for artikel 13-anprisninger mens vi venter... Side 6 Underholdning - og hvem betaler? Ny udtalelse fra Ankenævnet for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien om retningslinjerne for sponsorering af arrangementer Side 7 Salgsfremmende foranstaltninger - det nye sort Velkommen til en ny udgave af Nyt om Life Science Horten har en meget bred erfaring og ekspertise på Life Science-området. Vi rådgiver danske og internationale virksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer, human- og veterinærlægemidler, kosmetik og biotek. Som full-service advokatfirma er vi derudover i stand til at yde rådgivning på alle de forretningsområder, som vores LifeScience-klienter beskæftiger sig med. Horten tilbyder således en integreret løsning, som passer til den enkelte virksomhed, og som udover immaterialret også favner specialer såsom offentlig ret, selskabsret, ansættelsesret og konkurrenceret. I afdelingen for immaterialret og teknologi spænder vi vidt og afdelingens ekspertise omfatter alle fagområder lige fra den regulatoriske markedsføringsret til håndhævelse af enerettigheder som varemærker og patenter. Vores styrke er, at vi er gode til at samarbejde og udnytte vores erfaringer på tværs af specialer. Side 8 Sociale medier og Life Science Første artikel i serie på tre om markedsføring i sociale medier Side 10 Hvor må vi mødes? To principielle afgørelser fra Ankenævnet Side 12 Strategi for sikre kosttilskud Side 14 Nye regler om mærkning af fødevarer Som et naturligt led i dette samarbejde har vi dannet et team med tre specialistadvokater i front, der rådgiver om alle regulatoriske spørgsmål inden for Life Science, Healthcare og kosmetik. Sammen tilbyder vi juridisk rådgivning af højeste kvalitet med fokus på en kommerciel og praktisk anvendelig løsning. Teamet består af Kristine Lilholt Nilsson, Martin Dræbye Gantzhorn og Heidi Steen Jensen, som tilsammen har et indgående kendskab til fødevarebranchen, medicinalindustrien og kosmetikindustrien. Kristines erfaring med det politiske system og myndighedernes beslutningsprocesser fra sin flereårige ansættelse i Fødevareministeriet, Martins unikke erfaring med patentret og regulatoriske forhold for lægemidler og healthcare generelt, samt Heidis specialisering i relation til varemærkeret og markedsføringsret inddrages i forbindelse med producering, lancering og salg af produkter. Vi glæder os over at byde velkommen til 3. udgave af Nyt om Life Science. Næste udgave forventes at udkomme i februar/marts Kristine Lilholt Nilsson Martin Dræbye Gantzhorn Heidi Steen Jensen Tilmeld dig Nyt om Life Science online De første udgaver af Nyt om Life Science udkommer på tryk. Derefter bliver nyhedsbrevet til et elektronisk nyhedsbrev, som du kan modtage pr. og læse online på vores hjemmeside horten.dk. Det er bedre for miljøet og mere fleksibelt for dig. Gå ind på horten.dk/abonner Indtast din adresse og tryk på fortsæt (Hvis du modtager nyt fra Horten inden for andre juridiske specialer, eller hvis du har været tilmeldt et fagligt arrangement, finder systemet automatisk dine kontaktoplysninger frem). Indtast eller opdater dine kontaktoplysninger Vælg Life Science Tryk Abonner på nyhedsbreve eller Opdater SIDE 2 NYT OM LIFE SCIENCE Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet den 2. december Ansvarshavende redaktør: Kristine Lilholt Nilsson. Vi gør opmærksom på, at indholdet i dette nyhedsbrev ikke er, og ikke kan erstatte, juridisk rådgivning. SIDE 3 NYT OM LIFE SCIENCE

3 FØDEVARER OG KOSTTILSKUD FØDEVARER OG KOSTTILSKUD Når listen offentliggøres i foråret 2012, vil retsstillingen være følgende: Veldefinerede stoffer Artikel 13(1)(a) Anprisninger vedrørende betydning for vækst, udvikling og kroppens funktioner Hvis anprisningen ikke fremgår af positivlisten: Kan ikke benyttes efter listens ikraftræden. 13 Positivliste for artikel 13-anprisninger mens vi venter... Den såkaldte artikel 13 liste er formentlig på trapperne. Der er derfor god grund til, at virksomhederne ser deres anprisninger efter i sømmene og overvejer, om de er klar til den nye retstilstand, når listen træder i kraft. Anprisningsforordningen (forordning 1924/2006) trådte i kraft den 1. juli 2007, og ifølge forordningens artikel 13(3) skulle Europa-Kommissionen senest den 31. januar 2010 have vedtaget den såkaldte artikel 13-liste, en positivliste over tilladte anprisninger, der beskriver eller henviser til: betydning for vækst, udvikling og kroppens funktioner, psykologiske og adfærdsmæssige funktioner, eller en slankende virkning eller vægtkontrol eller nedsat sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse eller til en reduktion af kostens energiindhold. Europa-Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har af mange forskellige årsager ikke været i stand til at udarbejde listen inden for den angivne frist. Udover de praktiske udfordringer med at håndtere den ekstremt store mængde af anprisninger, der har skullet evalueres, har der også været stor politisk uenighed mellem medlemsstaterne. Artikel 13(1)(b) Anprisninger vedrørende psykologiske og adfærdsmæssige funktioner Artikel 13(1)(c) Anprisninger vedrørende slankende virkning eller vægtkontrol eller nedsat sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse eller til en reduktion af kostens energiindhold Artikel 13(1)(a) Anprisninger vedrørende betydning for vækst, udvikling og kroppens funktioner Hvis anprisningen ikke fremgår af positivlisten: Artikel 13(1)(b)-anprisninger, som ikke fremgår af positivlisten, kan benyttes i en overgangsperiode på seks måneder fra offentliggørelsen af positivlisten. Hvis anprisningen ikke fremgår af positivlisten: Artikel 13(1)(c)-anprisninger, som ikke fremgår af positivlisten, kan benyttes i en overgangsperiode på seks måneder fra offentliggørelsen af positivlisten. Plantedele eller andre anprisninger henvist til yderligere vurdering Artikel 13(1)(a)-anprisninger kan benyttes, såfremt de er i overensstemmelse med anprisningsforordningens generelle regler og eksisterende nationale bestemmelser. Det blev senest besluttet, at man udarbejdede artikel 13-listen i to etaper, således at listen først vil blive etableret for fast definerede stoffer (som f.eks. vitaminer og mineraler), mens man har udsat vurdering og beslutningstagning for plantedelene og plantestofferne. EFSA har med undtagelse af de anprisninger, der er henlagt til videre undersøgelse og vurdering færdiggjort sine vurderinger af ansøgningerne vedrørende veldefinerede stoffer. Disse afventer derfor alene Kommissionens endelige vurdering samt efterfølgende vedtagelse. Ifølge de seneste oplysninger fra Kommissionen, forventes positivlisten for veldefinerende stoffer at skulle forelægges for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed på komitéens møde den 5. december 2011 med henblik på endelig vedtagelse i foråret Det forlyder dog samtidig, at man i Europa-Parlamentet har meldt sig på banen, og at en række medlemmer i Europa-Parlamentet angiveligt vil arbejde for at bremse en vedtagelse af positivlisten for veldefinerede stoffer i sin nuværende form. Det er dog usikkert, om det vil have en effekt. Artikel 13(1)(b) Anprisninger vedrørende psykologiske og adfærdsmæssige funktioner Artikel 13(1)(c) Anprisninger vedrørende slankende virkning eller vægtkontrol eller nedsat sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse eller til en reduktion af kostens energiindhold Artikel 13(1)(b)-anprisninger kan benyttes som hidtil, hvis der er søgt om godkendelse. Artikel 13(1)(c)-anprisninger kan benyttes som hidtil, hvis der er søgt om godkendelse. Fødevarevirksomheder kan kun væbne sig med tålmodighed, men bør samtidig forberede sig på konsekvenserne af den nye positivliste, når denne træder i kraft. Især bør man være opmærksom på, at der kun vil være en overgangsordning på seks måneder for de anprisninger, der formelt afvises af Kommissionen. For de anprisninger, som hidtil har været brugt på virksomhedens eget ansvar, uden at der er indgivet ansøgning herom, vil der altså ikke være nogen overgangsordning. Hvor der ikke er søgt om godkendelse af den pågældende anprisning, skal denne være væk fra markedet inden 20. dagen for artikel 13-listens publicering i EU-tidende. Har du spørgsmål til positivlisten for artikel 13-anprisninger, er du velkommen til at kontakte advokat Kristine Lilholt Nilsson, og advokatfuldmægtig Christian Marquard Svane, SIDE 4 NYT OM LIFE SCIENCE SIDE 5 NYT OM LIFE SCIENCE

4 LÆGEMIDLER MARKEDSFØRING Underholdning og hvem betaler? Der har længe været uklarhed om retningslinjerne for sponsorering af faglige arrangementer for sundhedspersoner i lægemiddelindustrien. Nogle af disse uklarheder er nu afklaret med en udtalelse fra Ankenævnet for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, som ikke tillader lægemiddelvirksomheder at sponsorere arrangementer med elementer af underholdning. Ankenævnet for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien har for nylig taget principiel stilling til fortolkningen af reglerne om sponsorering af arrangementer for sundhedspersoner i lægemiddelindustrien. Der har længe været tvivl om reglernes fortolkning, og det har fået LIF og ENLI til at bede Ankenævnet om en principiel stillingtagen til spørgsmålet. Reglerne om sponsorering af arrangementer i lægemiddelindustrien findes i Reklamebekendtgørelsen samt i Lægemiddelindustriens Kodeks vedrørende reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner. Den uensartede praksis på området er en følge af, at det har været op til myndighederne i hver enkelt medlemsstat at fortolke reglerne. Hvor en række europæiske medlemsstater i varierende omfang tillader støtte til arrangementer med elementer af underholdning, er dette ikke tilladt i eksempelvis Norge og Spanien. Det har været med til at skabe usikkerhed om, hvordan reglerne vil blive fortolket i Danmark. Reglerne Det fremgår af Reklamebekendtgørelsen, at lægemiddelvirksomheder må sponsorere faglig information og uddannelse om lægemidler i form af de direkte udgifter til kurser samt andre faglige og videnskabelige aktiviteter, som sundhedspersoner deltager i eller afholder. Af bekendtgørelsen fremgår samtidig, at det er lovligt at sponsorere rimelige repræsentationsudgifter i forbindelse med disse arrangementer. Tilsvarende regler findes i Kodekset, hvor det er tydeliggjort, at kun aktiviteter af ren faglig karakter kan støttes, og at repræsentation ikke må omfatte sponsorering eller organisering af underholdningsarrangementer, såsom sportseller fritidsarrangementer. Ankenævnets fortolkning Med sin udtalelse kommer Ankenævnet nu med et bidrag til, hvordan reglerne skal fortolkes. I udtalelsen specificeres det for det første, at det under ingen omstændigheder bør være tilladt for lægemiddelvirksomheder at sponsorere arrangementer, kurser og uddannelser, hvis disse indeholder elementer af underholdning eller anden ikke-fagligt relevant aktivitet. Sponsorering af sådanne arrangementer vil derfor kun kunne ske, hvis deltagerne selv betaler for de dele, der ikke er fagligt relevante. Det fastholdes for det andet, at det er tilladt for lægemiddelvirksomheder at sponsorere rimelig repræsentation i forbindelse med faglige arrangementer, men kun i et begrænset omfang, hvilket også fremgår af Reklamebekendtgørelsen. Læs mere herom på side Med denne udtalelse lægger Ankenævnet sig således op af den restriktive fortolkning af reklamereglerne, som kendes fra blandt andet Norge og Spanien. Ankenævnets klare udmelding på området vil gøre det lettere for industrien at indrette sig efter reglerne og tilrettelægge arrangementerne på lovlig vis. Salgsfremmende foranstaltninger - det nye sort Selvom forbuddet mod købsbetingede præmiekonkurrencer med tilfældighedselementer i forhold til udtrækning blev ophævet pr. 1. juli 2011 (og reelt ikke har været håndhævet et par år), modtager vi mange henvendelser om sådanne konkurrencer og andre salgsfremmende foranstaltninger, der tilbydes til forbrugere. Det giver anledning til en kort opsummering af regelsættet fra og med den 1. juli 2011: Præmiekonkurrencer må gerne være både købsbetingede og tilfældighedsprægede. Rabatkuponer må udstedes såvel online som offline og både før et køb og i forbindelse med købet. Der må gerne ydes tilgift (dette var også gældende før 1. juli 2011), det vil sige, der må gerne gives produkter/ ydelser i forbindelse med salg af andre produkter/ydelser. Der er ikke noget krav om, at tilgiften skal have en produktmæssig sammenhæng med det købte produkt/den købte ydelse. Vær opmærksom på følgende: Markedsprisen på det, der gives væk, skal altid oplyses i kampagnematerialet. Dette gælder uanset, om der er tale om en præmie, et produkt/en ydelse, der gives ved kupon, en tilgift eller lignende. Betingelserne for udnyttelse af en salgsfremmende foranstaltning skal være klare og tydelige. En god tommelfingerregel er, at de "negative" budskaber (begrænsninger i forhold til udnyttelse, tildeling mv.) skal være lige så tydelige som de positive. Vær forsigtig med brug af ordet "gratis" og andre lignende ord. For at måtte bruge ordet "gratis" og andre lignende ord, skal det, der betegnes som "gratis" reelt være gratis og ikke eksempelvis betinget af, at man køber en anden vare. Dog må det gerne pålægges forbrugeren at betale for porto for fremsendelse af et produkt, uden at det derved bliver problematisk at betegne produktet som "gratis". Har du spørgsmål om salgsfremmende foranstaltninger, er du velkommen til at kontakte advokat Heidi Steen Jensen, Har du spørgsmål til Ankenævnets udtalelse eller retningslinjerne for sponsorering af faglige arrangementer for sundhedspersoner i lægemiddelindustrien i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Martin Dræbye Gantzhorn, og advokat Kristine Lilholt Nilsson, SIDE 6 NYT OM LIFE SCIENCE SIDE 7 NYT OM LIFE SCIENCE

5 MARKEDSFØRING MARKEDSFØRING Sociale medier og Life Science Markedsføring i sociale netværk er blevet et must for virksomheder, der markedsfører sig over for forbrugere, og også i B2B-relationen er markedsføring i sociale medier blevet mere og mere populært. Det er særligt Facebook, LinkedIn og Twitter, der anvendes, men også andre online netværk er ved at vinde indpas. I B2B-relationen er de reguleringsmæssige udfordringer normalt ikke de samme som i B2C-relationen. Dog er der en række forbehold til dette udgangspunkt, når vi bevæger os ind på forhold, der vedrører f.eks. fødevarer, kosttilskud, kosmetik og lægemidler, idet der her både i B2C- og B2B-markedsføring er nogle forholdsregler, der bør iagttages. Når virksomheden opretter en profil Den første overvejelse, der bør foretages, er, om danske regler overhovedet er relevante. Her skal man være opmærksom på, at når en dansk virksomhed opretter en side på f.eks. Facebook, vil denne side normalt blive betragtet som markedsføring i Danmark. Hvis sider oprettes af udenlandske virksomheder, men på dansk og rettet mod danske forbrugere, vil disse sider i nogle tilfælde også blive betragtet som markedsføring i Danmark. Hvis virksomheden omtaler sine produkter på Facebook-siden, kan det betragtes som markedsføring af produkterne i Danmark. Det vil typisk være således, at hvis der er markedsføringsretlige begrænsninger for, hvad virksomheden kan skrive på virksomhedens hjemmeside, vil de samme begrænsninger gælde for markedsføring i sociale medier. De sociale medier skaber imidlertid flere udfordringer, blandt andet på grund af de sociale mediers interaktive karakter. Når andre skriver på virksomhedens profil Den aktivitet og dynamik, der er et vilkår i de sociale medier, er også den værste fjende for virksomheder, der opererer på et intensivt reguleret område. For når kunder f.eks. kan skrive på en virksomheds Facebook-side, kan der fremkomme ytringer, som virksomheden ikke har interesse i, og som virksomheden er nødt til at reagere på. Der kan være tale om ytringer, som er strafbare f.eks. racistiske eller kønsdiskriminerende udtalelser eller ytringer, som på anden vis kan være skadelige for virksomheden. Virksomheden har som udgangspunkt en forpligtelse til at gribe ind, når der er tale om strafbare ytringer, og bør have en kontrol, der sikrer, at sådanne ytringer slettes. Hvis kunder kommer med negative ytringer om virksomheden, har virksomheden også en åbenbar interesse i at gribe ind. Her bør der imidlertid udvises stor forsigtighed, da overdreven censur på en debatside kan give andre udfordringer. Kunder, der vil ud med et negativt budskab, kan insistere så hårdt på at få budskabet ud, at en indledende censur kan medføre, at budskabet kommer ud på anden og endnu mere skadelig vis. Derfor kan det i mange situationer overvejes at kommentere på de negative udfald og håndtere en udfordring direkte i mediet i stedet for at udøve censur. Kundernes ytringer kan også fremhæve virksomhedens produkter på en positiv måde. Denne artikel er den første i en serie af tre artikler om markedsføring i sociale medier. I de to følgende udgaver af Nyt om Life Science vil vi fokusere på de særlige regler, der gælder for henholdsvis fødevarer og lægemidler. Spam De forskellige meddelelser, der kommunikeres via de sociale medier, skal være i overensstemmelse med gældende regulering af elektronisk markedsføring. Forbrugerombudsmanden har i en konkret sag udtalt, at præmiering af personer for, ved brug af et Facebook-ikon på f.eks. en hjemmeside, at dele oplysninger med vennerne via Facebook-indehaverens egen væg, er udtryk for ulovlig spam, hvis meddelelsen indeholder reklame (hvilket nok ofte vil være tilfældet). Det skyldes, at den meddelelse, der lægges på væggen, automatisk sendes videre til vennernes Facebook-side, hvor de vises under nyheder. Funktionen svarer altså til en Tip en ven -funktion. En sådan kampagne kan i øvrigt også være problematisk i forhold til Facebooks vilkår. Funktioner, hvor man eksempelvis som led i en præmiekonkurrence skal tagge sig selv på et billede af en virksomheds produkt for at deltage i konkurrencen, vil også være problematiske, både i forhold til markedsføringsloven og Facebooks vilkår. Dette rejser i øvrigt også problemstillinger i forhold til reguleringen af skjult markedsføring, som også er et væsentligt tema ved markedsføring i sociale medier. Markedsføring i sociale medier er blevet et vilkår for rigtig mange virksomheder, og der foregår lige nu en proces, hvor virksomhederne er ved at orientere sig om gældende regulering med henblik på at passe kommunikationen ind i reguleringen. Et godt sted at starte er på virksomhedens hjemmeside og de udfordringer, som allerede kendes i forhold til kommunikationen der. Følger man de retningslinjer, som gælder for markedsføring på virksomhedens hjemmeside (også i relation til oplysningsforpligtelserne i forbrugeraftaleloven og e-handelsloven), er man nået et stykke af vejen. Udfordringen ligger i de sociale mediers interaktive og dynamiske karakter, som kræver en inter aktivitet og dynamik fra virksomhedernes side. Det ser vi mange gode reaktioner på i vores tætte dialog med virksomhederne og oplever, at der er stor villighed til at foretage det nødvendige for at håndtere de lovgivningsmæssige udfordringer. Har du spørgsmål til markedsføring i sociale medier, er du velkommen til at kontakte advokat Heidi Steen Jensen, Her er virksomheden også i nogle tilfælde nødt til at gribe ind, men af andre årsager. Det skyldes, at ytringerne kan blive en del af virksomhedens markedsføring. Hvis forbrugeren fremhæver egenskaber, som går langt ud over det tilladte for virksomheden, kan virksomheden risikere at blive stillet til ansvar for denne markedsføring. Derfor bør der afsættes ressourcer til at sikre en konstant overvågning, og der bør være et beredskab, der følges slavisk, både når der er positive og negative indlæg på f.eks. Facebook. SIDE 8 NYT OM LIFE SCIENCE SIDE 9 NYT OM LIFE SCIENCE

6 LÆGEMIDLER LÆGEMIDLER Hvor må vi mødes? To principielle afgørelser fra Ankenævnet Reglerne om sponsorering af faglige arrangementer for sundhedspersoner i lægemiddelindustrien har for nyligt givet anledning til to principelle afgørelser fra Ankenævnet for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, som må antages at få stor indflydelse på lægemiddelindustriens valg af mødested til faglige arrangementer og kurser. Som nævnt i artiklen Underholdning og hvem betaler? på side 6 må Lægemiddelvirksomheder ikke sponsorere aktiviteter med et ikke-fagligt indhold. Dette har Ankenævnet for nyligt slået fast i en principiel udtalelse. Det fremgår både af Reklamebekendtgørelsen og af Kodeks vedrørende reklame, at lægemiddelvirksomheder skal benytte mødesteder til deres aktiviteter (faglige arrangementer og kurser) af en rimelig beskaffenhed og af almindelig standard. Samtidig må der ikke anvendes mødesteder, der er kendt for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse. Det er vigtigt at huske på, at hovedreglen er, at sundhedspersoner ikke må modtage økonomiske fordele i forbindelse med salgsfremmende foranstaltninger. På den baggrund foretages der typisk en restriktiv fortolkning af reglen om, at valg af mødested skal være af almindelig standard og ikke må være ekstravagant eller luksuriøst. Dette er også i overensstemmelse med Kodeks, der har som et mål i sig selv, at der eksisterer høje etiske standarder på lægemiddelområdet, og at salgsfremmende foranstaltninger ikke må bringe industrien i miskredit eller mindske tilliden til den. De to sager for Ankenævnet minder meget om hinanden, og Ankenævnet anfører i begge afgørelser flere specifikke forhold, som kan være med til at give et billede af, hvad der er tilladt. Servier Danmark A/S arrangement på Bella Sky Comwell I den første af de to sager havde Servier Danmark A/S planlagt et arrangement på Bella Sky Comwell Hotel. Granskningsmandspanelet tog sagen op ud fra det synspunkt, at arrangementet af flere årsager var i strid med Kodeks og vejledningen til Kodeks. For det første lagde panelet vægt på Bella Sky Comwells egen markedsføring. Hotellet markedsfører sig selv som en spektakulær skyskraber, der er helt igennem ekstraordinær og sætter nye standarder for hotel- og konferenceoplevelser i Skandinavien. Dernæst blev det fremhævet, at stedet på grund af arkitekturen, og den nysgerrighed, som består omkring et helt nyt hotel, kan skabe grundlag for særskilt interesse i arrangementet. Panelet kom frem til, at arrangementet ikke var af almindelig standard og dermed stred mod Kodeksets regel om, at lægemiddelvirksomheder skal undgå mødesteder, der er kendt for underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse, og at der ikke var konkrete årsager, som kunne begrunde en undtagelse herfra. Panelet pålagde derfor Servier Danmark A/S en bøde på kr Servier Danmark A/S påklagede panelets afgørelse til Ankenævnet. I sin afgørelse lagde Ankenævnet vægt på, at vurderingen af, om et mødested er acceptabelt, skal ske efter en konkret vurdering, hvor alle relevante faktorer inddrages. Ankenævnet henviste til, at et mødested må anses for at være acceptabelt ifølge Kodekset, hvis prisniveauet for et givent arrangement har en standardmæssig karakter, og såfremt mødestedet i øvrigt overholder Kodeksets betingelser. Prisen for arrangementet skal vurderes ud fra, hvad den ville være i almindelig handel og vandel. Prisniveauet, som i denne sag lå på kr. 480 pr. mødedeltager, blev vurderet som acceptabelt også på trods af, at dette beløb på grund af en vis mængderabat var lavere end hotellets almindelige pris for et tilsvarende arrangement. Det afgørende for Ankenævnet var i denne sag, at der var tale om et firestjernet hotel af almindelig standard, og at beliggenheden i forhold til parkeringsforhold, motorvej og tog var særligt god. Ankenævnet pointerede derudover, at indholdet af markedsføringsmateriale udgivet af mødestedet ikke i sig selv er afgørende for, om reglerne i Kodekset er overtrådt. Derimod er det mødestedets reelle standard, der danner grundlag for vurderingen. Den reelle standard må forstås, som den standard en gæst på hotellet vil opleve ved op- SIDE 10 NYT OM LIFE SCIENCE hold på hotellet, og ikke den standard man måtte forestille sig ved at læse hotellets markedsføringsmateriale. Ankenævnet anførte samtidig, at mødestedets arkitektur ikke i sig selv kan antages at være af væsentlig betydning for deltagernes beslutning om at deltage i arrangementet. På den baggrund besluttede Ankenævnet derfor, at det planlagte arrangement ikke stred imod Kodeks. Merck Sharp & Domes planlagte arrangement på Radisson Blu Fredensborg Hotel i Rønne I den anden sag havde Merck Sharp & Dome planlagt et arrangement til afholdelse på Radisson Blu Fredensborg Hotel i Rønne. Granskningsmandspanelet lagde her, som i den første sag, vægt på den måde, hvorpå hotellet havde markedsført sig selv. På invitationen til arrangementet skrev hotellet, at man var en del af en førsteklasses hotelkæde, og på hjemmesiden havde de skrevet Award-winning Di 5 Stauerna Features French-Danish Cuisine, og en godt udstyret vinkælder, som helt sikkert vil imponere enhver vinentutiast. Granskningsmandspanelet fandt dermed, at selve oplevelsen af hotellet og dets kvalitetsniveau var en attraktion i sig selv. Derudover understregede panelet, at det var et moment, der talte imod arrangementets lovlighed, at der fandtes flere (relevante) mødesteder på Bornholm og også i Rønne med de faciliteter, som Merck Sharp & Dome efterspurgte. På denne baggrund fandt panelet, at det valgte mødested ikke var af almindelig standard. Panelet fandt derfor, at arrangementet stred mod Kodeksets regel om, at lægemiddelvirksomheder skal undgå mødesteder, der er kendt for underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse, og at der ikke forelå hensyn, som kunne begrunde en fravigelse af Kodeksets hovedregel. Panelet pålagde Merck Sharp & Dome en bøde på kr Sagen blev påklaget af Merck Sharp & Done til Ankenævnet, som lagde vægt på, at der (kun) var tale om et firestjernet hotel, og at mødefaciliteter og bespisning var af almindelig standard. Det blev også præciseret i afgørelsen, at lægemiddelvirksomheder ved valg af mødested ikke nødvendigvis skal vælge det billigste inden for et givent (geografisk) område. Ankenævnet accepterede et prisleje pr. mødedeltager på 550 kr. (efter rabat). Ankenævnet vurderede derfor, at det planlagte arrangement ikke stred imod Kodeks. Konklusion Sammenfattende kan det udledes af de to afgørelser, at det er væsentligt for at efterleve Kodeks, at fagligheden ikke overskygges af mødestedet mødestedet skal nærmere være underordnet i forhold til arrangementets faglige islæt. Et element ved denne vurdering vil være, om der er risiko for, at deltageres beslutning om at deltage i aktiviteten påvirkes væsentligt i positiv retning af mødestedets omdømme, indretning, beliggenhed mv. Det afgørende ved denne vurdering er en objektiv vurdering af mødestedet ikke mødestedets egen markedsføring. Når det skal vurderes, om et potentielt mødested vil være på kant med reglerne, bør følgende momenter som minimum inddrages: pris, beliggenhed (blandt andet i forhold til parkering og adgangsveje), faciliteter, klassificering, kategorisering (f.eks. luksus eller gourmet) samt alternative mødesteder i lokalområdet. Som udgangspunkt vil det stride imod Kodeks at afholde arrangementer på femstjernede hoteller, gourmetrestauranter, slotte, herregårde, golfhoteller, ski- og badehoteller i sæsonen, bådfarter mv., men det kan naturligvis ikke udelukkes, at et selv et femstjernet hotel vil kunne blive godkendt på baggrund af andre vægtigere hensyn (for eksempel placering i forhold til transportmidler).ar du spørgsmål vedrørende SPC på medicinsk udstyr, er du velkommen til at kontakte advokat Martin Dræbye Gantzhorn, Har du spørgsmål til reglerne om sponsorering af faglige arrangementer for sundhedspersoner i lægemiddelindustrien, er du velkommen til at kontakte advokat Martin Dræbye Gantzhorn, og advokat Kristine Lilholt Nilsson, SIDE 11 NYT OM LIFE SCIENCE

7 FØDEVARER OG KOSTTILSKUD FØDEVARER OG KOSTTILSKUD Strategi for sikre kosttilskud Sidst på sommeren offentliggjorde Fødevareministeriet sin nye strategi for kosttilskud ( Kosttilskudsstrategien ). Kosttilskudsstrategien indeholder en række initiativer rettet mod branchen, forbrugere, myndigheder og sundhedspersonale og er udtryk for de danske myndigheders stadigt større fokus på kontrol med markedsføring af kosttilskud. Styrket kontrol med kosttilskud og salg af kosttilskud på internettet Et centralt initiativ i strategien er målet om, at Fødevarestyrelsen hvert år skal udtage mindst 100 kosttilskud til kontrol. Samtidig øger Fødevarestyrelsen sit fokus på online-markedsføring af kosttilskud. Dette medfører, at virksomheder i kosttilskudsbranchen må påregne hyppigere besøg fra Fødevarestyrelsen. Kosttilskud og hjemmesider udtages til kontrol på baggrund af et sæt kriterier, der afspejler styrelsens løbende risikovurdering. Fødevarestyrelsen har samtidig tilkendegivet, at man løbende vil underrette branchen om de kriterier, der ligger til grund for kontrollen. På nuværende tidspunkt er det uklart, hvilken værdi man som virksomhed kan tillægge kriterierne. Selv om Fødevarestyrelsen skulle angive alene at ville kontrollere droger eller lignende, afskærer det ikke styrelsen fra at kontrollere virksomhedens øvrige kosttilskud, når kontrollanten alligevel er på besøg. Såfremt systemet indføres, må man fra virksomhedernes side arbejde for, at der afsættes de fornødne faglige ressourcer til at sikre en sagkyndig vurdering af indberetningerne, herunder også af spørgsmålet om årsagssammenhæng. Bedre vejledning af virksomheder og forbrugere Som et led i kosttilskudsstrategien vil Fødevarestyrelsen forbedre sin rådgivning af virksomheder og forbrugere. Den kommende tid vil vise, hvorledes strategien kommer til at udmønte sig i praksis for de virksomheder, som den berør. Om end der fra ministeriets side også er lagt op til en forbedring af rådgivningen, kan den øgede fokus på kontrol og sanktioner nemt vise sig at blive en stor belastning for branchen. Styrket myndighedssamarbejde Mange kosttilskud markedsføres til danske forbrugere fra udenlandske hjemmesider. Herved opnår virksomheder og forbrugere mulighed for at udveksle produkter, som ikke umiddelbart kan forhandles i Danmark. Virksomheder etableret inden for EU skal som udgangspunkt alene overholde deres eget lands lovgivning, når de markedsfører produkter på internettet. Derfor har den danske Fødevarestyrelse svært ved at sanktionere en tysk forhandler og forhindre vedkommende i at forhandle kosttilskud, som ikke er godkendt i Danmark, så længe virksomheden overholder de tyske bestemmelser. Fødevarestyrelsen vil derfor arbejde for, at der på fællesskabsniveau indføres harmoniserede regler med et højt beskyttelsesniveau, som svarer til det danske. Derudover må det forventes, at Fødevarestyrelsen i stigende omfang vil forsøge at få løst nogle af de håndhævelsesproblemer, som myndighederne oplever at have, gennem øget fokus på samarbejde med de øvrige medlemsstaters myndigheder og med Kommissionen. Bedre indsamling af informationer om bivirkninger Fødevarestyrelsens strategi indeholder etablering af en ny platform for indberetning af bivirkninger ved kosttilskud. Dette system er tænkt udarbejdet med inspiration fra reglerne i lægemiddellovgivningen om indberetning af bivirkninger ved lægemidler. Pt. findes ikke et standardiseret system for indberetning af bivirkninger, der skyldes kosttilskud. Lægemiddelloven omfatter hverken en pligt for sundhedspersonale eller virksomheder til at indberette formodede bivirkninger ved et kosttilskud, og det vil kræve en lignende hjemmel i fødevarelovgivningen, førend Fødevarestyrelsen kan pålægge og håndhæve en sådan pligt overfor læger og virksomheder. Har du spørgsmål om strategier for sikre kosttilskud, er du velkommen til at kontakte advokat Kristine Lilholt Nilsson, og advokatfuldmægtig Christian Marquard Svane, SIDE 12 NYT OM LIFE SCIENCE SIDE 13 NYT OM LIFE SCIENCE

xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014

xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Vedr.: Aa-2013-6188, 5th Int. Immunology Summit, Hilton Prague - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Rabatkuponer og social shopping

Rabatkuponer og social shopping Rabatkuponer og social shopping Liberalisering i markedsføringsloven Advokat Heidi Steen Jensen Den 9. oktober 2012 Program 1. Markedsføringsloven før lovændringen 2. Ophævelse af specialforbuddene hvad

Læs mere

Vedr.: Aa-2011-0971, Anmeldelse af Nordic Breakfast Meeting ifm. ECTRIMS + ACTRIMS i Amsterdam, Holland - Afgørelse

Vedr.: Aa-2011-0971, Anmeldelse af Nordic Breakfast Meeting ifm. ECTRIMS + ACTRIMS i Amsterdam, Holland - Afgørelse XXXXX København, den 19. december 2011 Vedr.: Aa-2011-0971, Anmeldelse af Nordic Breakfast Meeting ifm. ECTRIMS + ACTRIMS i Amsterdam, Holland - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til

Læs mere

Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af Roche A/S den 30. juni 2015.

Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af Roche A/S den 30. juni 2015. Roche A/S Industriholmen 59 2650 Hvidovre København, den 23. juli 2015 AFGØRELSE Vedr.: Aa-2015-3012, Nordic IPF Workshop Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt

Læs mere

NYT OM LIFE SCIENCE 2. udgave 2010

NYT OM LIFE SCIENCE 2. udgave 2010 NYT OM LIFE SCIENCE 2. udgave 2010 Ajour med fagligt nyt Nyt om Life Science holder dig ajour med nyheder og aktuelle temaer inden for fødevarebranchen, medicinalindustrien, medicinsk udstyr og kosmetikindustrien.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Energimærkning Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Anbefalingerne Kalorier på menutavlen Energimærkning på mad eller drikke, der sælges i fastfoodkæder,

Læs mere

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014.

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014. LEO Pharma A/S Industriparken 55 2750 Ballerup København, den 16. april 2014 Vedr.: Ab-2014-1439, DSCF s årsmøde 2014 - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde,

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Camilla Kongskov Enighed om EU-mærkningsregler Efter flere års arbejde er Europa-Parlamentet og Ministerrådet nået til enighed om de nye fælles EU-regler for obligatorisk

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

NYT OM LIFE SCIENCE Juridisk nyhedsmagasin 1. udgave, marts 2013

NYT OM LIFE SCIENCE Juridisk nyhedsmagasin 1. udgave, marts 2013 NYT OM LIFE SCIENCE Juridisk nyhedsmagasin 1. udgave, marts 2013 Nye anbefalinger for samarbejde med sundhedspersoner Lovforslag om markedsføring af sundhedsydelser er i modvind Tysk afgørelse om gyldigheden

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN INVITATION TIL MORGENMØDE DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN - GENNEMGANG AF DE SENESTE ÆNDRINGER I SYGEDAGPENGEREGLERNE OG KONSEKVENSERNE AF EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN,

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Reklameplads udlejes Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Gældende fra april 2013 Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Udgivet af

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere