Artikelserien Fra patent til patient: Dyreforsøg er uundværlige i præklinisk forskning. Side 16. Etik bremser Novo Scholarship side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikelserien Fra patent til patient: Dyreforsøg er uundværlige i præklinisk forskning. Side 16. Etik bremser Novo Scholarship side 4"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark November 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Etik bremser Novo Scholarship side 4 Mød Pharmadanmarks nye direktør side 6 Ph.d.er bruges nu inden for produktion og kvalitetssikring side 12 Artikelserien Fra patent til patient: Dyreforsøg er uundværlige i præklinisk forskning Side 16

2 Leder Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Bivirkninger ved stram etik Studerende på bl.a. farmaceut-, læge- og dyrlægestudiet har hidtil kunnet komme i betragtning til et Novo Scholarship et stipendie som giver særligt talentfulde studerende økonomisk råderum til at koncentrere sig fuld ud om deres kandidatafhandling. Umiddelbart virker det jo som både sympatisk, fornuftigt og uproblematisk, at lægemiddelvirksomheder bidrager til udviklingen af de unge talenter, som alle er enige om, at Danmark har så hårdt brug for. Alligevel er det nu slut med Novo scholarships for en større gruppe studerende, bl.a. farmaceuterne. Novo Nordisk skønner nemlig, at tildeling af legater til denne gruppe sundhedspersoner er i strid med lovgivningen og lægemiddelindustriens etiske kodeks. Disse regler fastslår, at legater er ulovlige, også selv om de slet ikke har et markedsføringsmæssigt sigte. Man kan ganske vist diskutere, om Novo Nordisk i dette tilfælde burde hæfte sig ved, at støtten faktisk er tilladt, hvis den har et specifikt uddannelsesmæssigt formål. Men når det er sagt, så kan man næppe fortænke Novo Nordisk i at anlægge en stram tolkning af reglerne for helt at undgå risikoen for at komme i konflikt med reglerne. Der er naturligvis slet ingen tvivl om, at der er behov for strenge etiske spilleregler for at regulere samarbejdsrelationerne imellem farma- og medicoindustrien og sundhedspersoner. Der skal ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved sundhedspersonernes uvildighed, og der skal være fuld transparens i samarbejdet. Alligevel giver stoppet for scholarship stipendierne måske anledning til at diskutere, om man trods alt er gået for langt for at sikre etikken. Er det hensigtsmæssigt, at reglerne er så stramme, at de forhindrer, at lægemiddelvirksomheder uddeler stipendier til studerende, og har politikerne overvejet konsekvenserne, da de lavede reglerne? Vi har brug for at kunne dyrke talenterne herhjemme og at give dem de bedste muligheder for at folde deres talent ud. Så når Novo Nordisk ser sig nødsaget til at udelukke en stor gruppe studerende på de sundhedsvidenskabelige fakulteter fra at modtage stipendier, så virker det direkte imod talen udviklingen og i sidste ende også for den innovation, alle efterspørger mere af. Novo Nordisks stop for stipendier til bl.a. farmaceuter og læger vidner under alle omstændigheder om, at samarbejdsrelationerne mellem sundhed personer og lægemiddelindustri er et meget kontroversielt emne herhjemme. Der hviler en dyne af mistænkeliggørelse over samarbejdet, og medierne ynder at dyrke denne mistænkeliggørelse. Derfor forekommer selv godkendte samarbejder, fx om kliniske forsøg, nu odiøse. Og derfor er man nu altså nået dertil, at studerende som på et senere tidspunkt i deres karriere får mulighed for at udskrive eller vejlede om medicin ikke kan få virksomhedsstipendier. Men set i det store perspektiv er det er igen værd at minde om, at samarbejdet mellem industri og sundhedspersoner er nødvendigt, idet det tilfører værdi til samfund og sundhedssystemet. Det gælder specielt udvikling af nye behandlingsmuligheder. Derfor er der brug for velafbalancerede spilleregler, som skaber de bedste rammer for samarbejdet mellem sundhedspersoner og industri. For mig virker det dog absolut ikke indlysende, at man endnu har fundet den helt rigtige balance. Er det hensigtsmæssigt, at reglerne er så stramme, atde forhindrer, at lægemiddelvirksomheder uddeler stipendier til studerende? Antje Marquardsen Formand 2 pharma november 2014

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ph.d.er bruges nu inden for produktion og kvalitetssikring side 16 Etik bremser Novo Scholarship side 20 Mød Pharmadanmarks nye direktør side 30 Side 9 Indhold Ph.d.er ej kun til forskning s Stop for Novo Scholarship til farmaceuter 06 Ny direktør for Pharmadanmark 10 Regulatory Affairs fra Kina til Kroatien 13 Ph.d.er ej kun til forskning 16 Molekylets patient sikkerhed vurderes 17 Resultater fra den prækliniske undersøgelse skal bevise: 20 Prækliniske undersøgelser sendes væk 24 Trods alt et forbedret lovforslag om apotek 26 Giftige planter også i børnehøjde 28 Få meget mere ud af dit næste kursus år med klinisk farmaci 31 år med klinisk farmaci 32 år med klinisk farmaci 34 Stort symposium om klinisk farmaci i København 44 Kom til fyraftensmøde! s. 6 s.20 s.30 November 2014 Medlemsblad for Pharmadanmark November 2014 Medlemsblad for Pharmadanmark November 2014 Artikelserien Fra patent til patient: Dyreforsøg er uundværlige i præklinisk forskning Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Kommunikationschef Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Anne Cathrine Schjøtt Journalist Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent Peter Arends Korrektør Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline December november Januar januar Februar februar pharma november

4 Branche Af Christian K. Thorsted og Anne Cathrine Schjøtt / Foto: Jens Fink-Jensen Stop for Novo Scholarship til farmaceuter Novo Scholarship Programme er fremover lukket land for bl.a. farmaceuter, læger, tandlæger og dyrlæger. Økonomisk støtte til sundhedspersoner er nemlig uforenelig med lægemiddelindustriens etiske regelsæt, mener Novo Nordisk. Novo Nordisk har meddelt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Københavns Universitet, at professionsstuderende, dvs. farmaceuter, læger, tandlæger og dyrlæger, ikke længere kan få tildelt virksomhedens eftertragtede scholarship-stipendier, fordi det strider med lægemiddelindustriens etiske regelsæt. På SUND er man både overrasket og ærgerlig over udmeldingen.»novo Nordisk har en ambition om at understøtte udviklingen af talenter hele vejen fra kandidatniveau over ph.d.- studerende til post docs. Formålet med Novo Scholarship legatet er at give talentfulde studerende mulighed for at koncentrere sig om specialestudiet uden at skulle have erhvervsarbejde ved siden af. Men lovgivningen giver os desværre ikke mulighed for at uddele legatet til professionsstuderende,«siger Søren Bregenholt, chef for R&D External Relations i Novo Nordisk. Novo Scholarship Programme tilbyder stipendier til at støtte uddannelse af nogle af de bedste studerende inden for bl.a. bioteknologi, bioinformatik, molekylærbiologi, systembiologi, translationel medicin, farmakologi, drug delivery og biomedicinsk udstyr. Stipendiet udgør kroner per måned i op til 12 måneder og har altså hidtil også kunnet søges af professionsstuderende. Men Søren Bregenholt henviser til, at Novo Nordisk som lægemiddelvirksomhed er underlagt ENLIs (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) reklamekodeks samt reklamebekendtgørelsen, som bl.a. udstikker retningslinjerne for uddeling af legater til visse faggrupper. I henhold til disse regler må der ikke ydes økonomisk støtte til sundhedspersoner, herunder farmaceuter, med mindre den har et specifik sundhedsfagligt og uddannelsesmæssigt sigte. På side 29 i ENLIs vejledning fra september 2014 står der:»det skærpede gaveforbud tydeliggør, at også imagegaver fra lægemiddelvirksomheder til sundhedspersoner er omfattet af bestemmelsen. Det er således uden betydning, om gaven er direkte tilknyttet markedsføringen af et bestemt lægemiddel, da virksomhedens interesse i at tilbyde økonomiske fordele må antages at være begrundet i et ønske om både at markedsføre virksomheden og dens produkter. På denne baggrund vurderer ENLI, at bl.a. legater og andre mere generelle sponsorater til sundhedspersoner som udgangspunkt ikke vil være tilladt.«følgende fagpersoner betragtes som sundhedspersoner: Læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker, farmakonomer, jordmødre, bioanalytikere, kliniske diætister og radiografer samt studerende inden for disse fag. Andre muligheder Søren Bregenholt afviser, at Novo Nordisk kunne have tolket reglerne mindre restriktivt.»klare regler og gennemsigtighed i lægemiddelsindustriens samarbejde med sundhedsfagligt personale er ubetinget en god ting. Når reglerne også omfatter visse grupper af studerende, er det sådan det er.«søren Bregenholt tager den bekymring, som Pharmadanmark udtaler på lederplads, for de negative konsekvenser for talentudviklingen til efterretning.»formålet med legatet er ud over at give den specialestuderende mulighed for at koncentrere sig 100 procent om sit projekt bl.a. at bygge bro mellem universitetet og virksomheden, da specialeprojektet er knyttet en videnskabelig kontaktpartson fra virksomheden, som fagligt kan interagere med universitetsvejlederen og den studerende. Men da vi er en lægemiddelvirksomhed er reglerne sådan, at vi ikke må uddele legatet til professionsstuderende. Vi undersøger i øjeblikket en rækker natio- 4 pharma november 2014

5 En lang række studieretninger på bl.a. SUND på KU kan fremover ikke får scholarship-stipendier fra Novo Nordisk. nale og internationale muligheder for at øge vores muligheder for at støtte kandidatstuderende inklusive farmaceuter, læger, og dyrlæger på andre måder end via Novo Scholarship.«SUND: Kede af det På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) er man ifølge Ulf Madsen, School Director School of Pharmaceutical Sciences, overrasket og kede af ændringen i tildelingsreglerne.»vi er kede af det, fordi det rammer langt hovedparten af fakultetets mange studerende: Medicin-, tandlæge-, veterinær- og farmaceutstuderende. En mindre gruppe af studerende favoriseres og kan stadig søge og har langt hen ad vejen projekter, som er af samme karakter som de, der nu ikke kan søge,«siger han og fortsætter:»og vi er overraskede, fordi Novo Nordisk i svaret anfører, at der ikke må ydes økonomisk støtte til sundhedspersoner, med mindre en sådan økonomisk støtte har et specifikt sundhedsfagligt og uddannelsesmæssigt sigte. Her må vi konstatere, at det tilsyneladende kun er den første del af sætningen, som der er taget hensyn til. Scholarstipendier til SUND-studerende er jo netop økonomisk støtte med uddannelsesmæssigt sigte og normalt også med et specifik sundhedsfagligt sigte.«lif: Rigtig beslutning Hos Lægemiddelindustriforeningen fastslår chefkonsulent Carsten Blæsberg, at Novo Nordisks vurdering af scholarship-ordningen er korrekt.»man må ikke give imagegaver, og i den sammenhæng er det uden betydning, om gaven er en direkte markedsføringsaktivitet. Det er reguleret af myndighederne, så derfor er det det rigtige skridt, Novo tager,«siger han. Carsten Blæsberg kan dog godt forstå Pharmadanmarks bekymring for, at dårligere støttemuligheder på farma-området kan have negativ effekt på talentudviklingen.»vi er åbne over for at drøfte problemstillingen med myndighederne. Der er et gunstigt og positivt formål ved denne slags scholarships til kommende sundhedspersoner, og det er værdifuldt i forhold til at få mest ud af talenterne. Det kunne være en mulighed, at både Pharmadanmark og Lif gik i dialog med politikerne og påpegede, at resultatet af stramme regler også er en opbremsning af talentudviklingen og spurgte, om det er de, de ønsker,«siger han. Carsten Blæsberg understreger dog, at det først vil kræve en forudgående diskussion med Lifs medlemsvirksomheder. Han tilføjer også:»men man skal huske på, at reglerne skyldes, at politikerne ønsker en klar uafhængighed mellem virksomheder og sundhedspersoner, så der ikke opstår tvivl om afhængighed og tilknytning imellem dem.«pharma november

6 Pharmadanmarks nye adm. direktør, Niels Fugmann, mener, at Pharmadanmarks medlemmer ikke altid får den anerkendelse i samfundet, som de burde i forhold til deres betydning for patienternes behandling og for deres bidrag til indtjeningen til samfundet. Det er en af de ting, han vil arbejde for at ændre. Af Christian K. Thorsted / Foto: Camilla Schiøler Ny direktør for Pharmadanmark Niels Fugmann kommer fra et job i trafikselskabet Movia, hvor han skulle servicere 45 forskellige kommuner og to regioner. Nu skal han som adm. direktør i Pharmadanmark stå i spidsen for det sekretariat, som servicerer foreningens medlemmer. Også her forventer han at skulle gøre god brug af sine kommunikative evner og evne til at skabe gode samarbejdsrelationer internt og eksternt.»pharmadanmark er rigtig spændende som faglig organisation, fordi den modsat de fleste andre organisationer samler så mange forskellige spidskompetencer blandt medlemmerne. Det giver foreningen en anden vægt, at den går på tværs af uddannelserne, og det, mener jeg, skal udnyttes mere mht. til at blive hørt og få indflydelse,«siger Niels Fugmann. Han mener nemlig, at medlemmerne som sidder i vigtige job i industrien, i det offentlige og på apotek bør få mere anerkendelse af det øvrige samfund.»det virker som om, at folk glemmer, at det her er en gruppe mennesker, som både har stor betydning for, at patienter får den rigtige behandling i primær- og sekundærsektoren, men som bestemt også har meget stor betydning for, at vi kan finansiere vores velfærdssystem gennem en stor eksport af innovative lægemidler. Medlemmerne sidder på så centrale områder i samfundet, at der er belæg for, at foreningen påtager sig ansvar og udøver indflydelse,«niels Fugmann mener derfor, det vil være naturligt at arbejde for at øge synligheden af foreningens medlemmer.»i den forbindelse vil det være meget relevant at skaffe dokumentation for den værdtilførsel, som Pharmadanmarks medlemmer bidrager med til samfundets husholdning,«siger han. Løsningsorienteret Niels Fugmann er 45 år, cand.polit. og har bred erfaring fra centraladministrationen. Han var ansat i Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor han i en årrække havde ansvaret for medicoområdet. Han var bl.a. involveret i etableringen af COBIS (Copenhagen Bio Science Park), hvilket også er baggrunden for, at han har et udbredt 6 pharma november 2014

7 Pharmadanmark netværk i centraladministrationen og inden for det politiske system. Endvidere medbringer han mange års ledererfaring samt økonomisk indsigt og strategisk sans. De seneste tre år har han været ressourcecenterchef i trafikselskabet Movia, hvor han også var medlem af direktionen. Niels Fugmann medgiver gerne, at kollektiv transport og farma-medicoområdet umiddelbart kan virke et stykke vej fra hinanden, men han ser et godt match imellem de kompetencer, han kommer med, og det, Pharmadanmark fremadrettet har brug for. For ham har det i Movia ikke kun handlet om at skulle levere en transportydelse. Det har også handlet om at forene de forskellige interesser og synspunkter, som Movias ejere 45 kommuner og to regioner naturligt kan repræsentere. Dertil kommer det daglige samarbejde med de andre aktører selskaber og myndigheder i den kollektive trafik, som er vigtigt at opretholde for at kunne levere et godt, sammenhængende produkt til kunderne.»det at kunne etablere og fastholde et samarbejde er noget, jeg bringer med mig til Pharmadanmark at kunne tage kvadratroden af til tider modsatrettede interesser og finde en løsning, som gør, at alle oplever, at de er blevet hørt. Det handler om at træffe beslutninger, som er klare og kan kommunikeres. Jeg betragter egentlig Pharmadanmark som en ret homogen forening, men jeg tror, at foreningen og medlemmerne kan samles yderligere og på den måde blive endnu stærkere og mere slagkraftig,«siger han. Fornyelse af strategi Niels Fugmann får som en af sine første opgaver at udarbejde en opdateret strategi for Pharmadanmark den seneste er fra Derudover er der en række områder, som han er særlig opmærksom på, og hvor han mener, at Pharmadanmark har en særlig rolle at spille.»der er hele diskussionen om det sammenhængende sundhedsvæsen og problemerne i forbindelse med sektorovergange. At finde løsninger på den problemstilling bliver ikke mindre vigtig i de kommende år, fordi der bliver flere og flere ældre, som bruger mere og mere medicin. Jeg mener klart, at foreningens medlemmer har en sådan placering i sundhedsvæsenet, at de kan være med til at sikre overblik og mere sammenhængende forløb,«siger han. I den forbindelse afventer han med spænding, hvordan det nye lovforslag på apoteksområdet ender med at lande. Det giver foreningen en anden vægt, at den går på tværs af uddannelserne»det har selvsagt meget stor betydning for mange af Pharmadanmarks medlemmer, og jeg er helt enig i de holdninger, som fremgår af Pharmadanmarks høringssvar, herunder at det er ærgerligt, at man fra politisk hold ikke synes at have øje for gevinsten ved i højere grad at udnytte apoteksfarmaceuternes kompetencer til at øge sikkerheden og kvaliteten i lægemiddelbehandlingen.«mere globalisering Et andet område, hvor Niels Fugmann er meget opmærksom på Pharmadanmarks rolle, er uddannelse og kompetenceudvikling hos medlemmerne.»pharmadanmark skal kontinuerligt arbejde for at sikre et højt uddannelsesog kompetenceniveau hos medlemmerne. Med globaliseringen er der kommet konkurrence fra udlandet om de attraktive jobs herhjemme, og den globalisering aftager ikke. Det betyder, at Pharmadanmark politisk skal engagere sig i uddannelsespolitik, men også som i dag tilbyde medlemmerne faglige aktiviteter, som gør medlemmerne dygtigere og stiller dem bedre i konkurrencen,«siger han. Brug for en faglig organisation Niels Fugmann bemærker, at en undersøgelse fra den faglige organisation ASE sidste år viste, at hver anden lønmodtager mener, at fagforeningerne vil få mindre betydning i fremtiden. Men den køber Pharmadanmarks kommende direktør ikke. Arbejdsmarkedet bliver nemlig mere og mere kompliceret at overskue.»derfor vil der sikkert kun blive mere brug for en professionel faglig organisation som Pharmadanmark, som kan sørge for de rigtige løn- og ansættelsesvilkår, og som også er klar, når der uundgåeligt engang imellem opstår tvister imellem lønmodtager og arbejdsgiver. Og der vil være behov for en faglig organisation, som også varetager interesserne inden for andre områder, som har afgørende betydning for medlemmernes arbejdsliv, fx behovet for offentlige investeringer i forskning, vilkårene for universiteterne, gode rammevilkår for industrien og nødvendigheden af at sundhedsvæsenets faglige ressourcer bliver udnyttet optimalt, til patienternes bedste,«fastslår Niels Fugmann. Niels Fugmann tiltræder i Pharmadanmark den 15. november pharma november

8 Kort om Fortsat stigning i indberettede produktfejl Sundhedsstyrelsen (SST) modtog i indberetninger om produktfejl ved lægemidler. Dette er det højeste antal af indberetninger hidtil registreret. I 2012 blev der til sammenligning modtaget 374 indberetninger, svarende til at stigningen i 2013 var på 19 procent. Hovedparten af indberetningerne kom fra virksomheder og myndigheder. Indberetningerne handler hovedsageligt om, at der har været fejl på emballagen og pakningsmaterialet, at der har været afvigelser fra de specifikationer, lægemidlet er godkendt med, eller at der har været en kontaminering (forurening) af produktet. 61 (svarende til 14 procent) af indberetningerne har medført, at SST har tilbagekaldt produkterne fra det danske marked. Her er der sket et fald i forhold til opgørelsen fra 2012, hvor tilbagekaldelser udgjorde 21 procent. Tilbagekaldelserne var overvejende forårsaget af fejltyperne pakning, påfyldning og etiket samt emballagefejl. I 2013 har 23 af indberetningerne været relateret til forfalskede lægemidler eller mistanke om forfalskede lægemidler i den legale distributionskæde, hvilket er det højeste antal hidtil registreret. Ingen af disse indberetninger har dog haft konsekvenser for det danske marked, idet produkterne ikke har været solgt til Danmark. SST overvåger og kontrollerer produktfejl på lægemidler på det danske marked for at beskytte menneskers og dyrs sundhed. En tilbagekaldelse af et lægemiddel kan være nødvendig, hvis det kan medføre gener eller skader hos forbrugerne. Bivirkninger ved influenzavaccination Sundhedsstyrelsens bivirkningsoversigter for de influenzavacciner, der har været anvendt i den seneste sæson, viser, at der er indløbet 46 indberetninger om 191 formodede bivirkninger. Der er tale om almindeligt forekommende bivirkninger efter en vaccination, herunder ubehag ved indstiksstedet i form af smerte, hævelse eller udslæt. Der er også rapporteret om generelt ubehag, såsom træthed, svaghed og led- og muskelsmerter. Ligeledes er der forekommet influenza-lignende symptomer såsom kulde- eller varmeoplevelse i kroppen, svimmelhed, hovedpine og feber. Endelig er der i perioden rapporteret om et dødsfald, men der er alene tale om et tidsmæssigt sammenfald, da personen døde af en hjertesygdom. Milliardbeløb ved børsnotering Det danske biotekselskab Forward Pharma blev i sidste måned børsnoteret på Nasdaq og rejste 220,5 millioner dollars. En del af pengene skal bruges til et større patentslagsmål mod det amerikanske biotekselskab, Biogen Idec. Begge selskaber bruger det aktive stof dimethyl fumarate (DMF) i produktionen af lægemidler. DMF er en vigtig del af Biogen Idecs sclerosemiddel Tecfidera, som er et af verdens bedst sælgende lægemidler. Forward Pharma kræver ejerskabet til DMF med en daglig dosis på 480 mg., som er Biogen Idecs godkendte dosis. Vækstfonden er medejer af Forward Pharma via tre fonde, som alle bliver administreret af NB Capital. Der drejer sig om Nordic Biotech, Nordic Biotech Opportunity og Nordic Biotech Venture Fund II. 8 pharma november 2014

9 SST afviser autorisation til farmaceuter Pharmadanmark bad tidligere i år sundhedsministeren om at lade farmaceuter blive underlagt autorisationsloven som sundhedspersoner. Men det afviser Sundhedsstyrelsen (SST) nu i et svar, at der er behov for.»det er naturligvis meget skuffende, og vi mener fortsat, at der er gode argumenter for at lade farmaceuter blive omfattet af autorisationsloven og dermed behandle dem på samme måde som andre sundhedspersoner,«siger Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark. Autorisationsordningen gælder allerede for en lang række professioner i Danmark. Antje Marquardsen noterer sig dog, at SST i svaret faktisk anerkender, at der eksisterer et hul i lovgivningen, som resulterer i manglende sanktionsmuligheder over for farmaceuter, der ikke er ansat på apotek. Ligeledes skriver SST, at styrelsen jævnligt får henvendelser fra farmaceuter, som ønsker at arbejde i udlandet og har brug for et certifikat.»det er netop to af vores argumenter for at skulle indgå i autorisationsordningen, og på den baggrund mener jeg, der er grund til at tro, at vi vil kunne komme igennem med vores ønske på et senere tidspunkt,«siger hun. Antje Marquardsen undrer sig over, at SST i svaret anfører, at farmaceuter ikke har indflydelse på patienternes behandling.»det virker unægtelig som om, at SST ikke er bekendt med, hvad farmaceuter uden for apotek i primærsektoren beskæftiger sig med. Brugen af kliniske farmaceuter på sygehuse er i vækst, og de påtager sig i stigende grad medansvar for patienternes behandling, når de råd- giver lægerne om korrekt lægemiddelanvendelse,«siger hun. Hun undrer sig også over et andet af SST s argumenter, nemlig at autorisation skulle betyde, at der bliver behov for journalføring og samtykkeerklæringer ved udlevering af håndkøbsmedicin. Salg af håndkøbsmedicin kan vel dårligt betragtes som behandling, når danske sundhedsmyndigheder har besluttet, at det kan ske på enhver tankstation, bemærker hun. Pharmadanmarks henvendelse til ministeren blev udarbejdet i tæt samarbejde med de sundhedsvidenskabelige fakulteter på KU og SDU og Danmarks Farmaceutiske Selskab, og Pharmadanmark vil nu drøfte SST's svar med dem. Pharmadanmark skal svare Sundhedsministeriet inden 1. december. Novo Nordisk skal udlevere dokumenter Statsadvokaten for District of Massachusetts har anmodet Novo Nordisk om at udlevere dokumenter vedrørende mulige produktionsproblemer i visse produktionsanlæg i Kalundborg. Novo Nordisk oplyser, at virksomheden samarbejder med statsadvokaten om undersøgelsen, og at man ikke på nuværende tidspunkt kan fastslå eller forudsige udfaldet af sagen eller vurdere konsekvenserne af den. Det er heller ikke muligt at forudsige, hvor længe undersøgelsen vil vare, eller hvornår virksomheden kan give yderligere information. Novo Nordisk understreger, at virksomheden tager patientsikkerhed og produktkvalitet meget alvorligt og har fuld tillid til sikkerheden af virksomhedens produkter. pharma november

10 Boksord de flytter sig Af Malene Dalmark Espeland / Foto Søren Hytting Regulatory Affairs fra Kina til Kroatien Hvorfor skiftede du job? Jeg har været Director of Established Products in Global Regulatory Affairs hos Takeda i Roskilde. Den globale regulatoriske afdeling lå organisatorisk under R&D-afdelingen, som sammen med de øvrige R&D hovedsædefunktioner blev nedlagt i Danmark i september I min nye stilling som Director of Global Regulatory Affairs udvider og opbygger jeg den regulatoriske funktion hos Xellia Pharmaceuticals ApS. Jeg har særligt fokus på den del af forretningen, som har med færdige lægemidler at gøre, og udvidelsen af disse produkter til nye markeder. Hvad skal du lave i dit nye job? Xellia Pharmaceuticals ApS er en dansk medicinal- produktionsvirksomhed. Den primære produktion består af aktive farmaceutiske ingredienser, også kaldet API er. API erne sælger vi i engroshandel til andre medicinalvirksomheder, der selv færdigproducerer lægemidlerne. Derudover har Xellia de senere år selv oparbejdet en produktion af færdige lægemidler. Jeg og mit team står for strategien og arbejder for at få færdigvarerne ind på nye markeder i hele verden. Så helt konkret styrer jeg processen omkring at søge markedsføringstilladelser for de produkter, som Xellia Pharmaceuticals ApS producerer i dag, og de færdigvarer, der er i pipelinen. Så mit team udarbejder bl.a. sagsmapper og tekniske files, indsender dokumentation til lægemiddelmyndighederne i relevante lande og besvarer eventuelle spørgsmål fra myndighederne. Målet er en markedsføringstilladelse, som giver Xellia retten til at sælge og markedsføre produktet i det givne land. Hvad er udfordringerne i dit nye job? Jeg kan det, jeg skal kunne i forhold til det regulatoriske arbejde, og jeg synes, det er spændende at lære om nye produkter. Det motiver mig at bygge en afdeling op og udvide den. For mig er det at få nye og gamle medarbejdere i reference, der fysisk er placeret over hele verden, den største udfordring. I teamet er der bl.a. medarbejdere i Danmark, Kina, Indien og Kroatien. Ud over den geografiske dimension er det også en udfordring at overkomme de kulturelle forskelle, der er i teamet. Det motiverer mig meget at sikre et velfungerende og effektivt team på tværs af de kulturelle forskelle. Jeg bliver måske nødt til at revurdere min skandinaviske lederstil, så den også passer til fx en kinesisk medarbejder. For mig er det vigtigt, at teamet ved, de kan stole på mig som leder, og at jeg står bag dem 100 procent, men hele teamet skal have tillid til hinanden, ellers bliver vi ikke et high perfoming team. En anden dimension er tidsforskellen som vil kræve stor fleksibilitet af mig og de enkelte medarbejdere, som arbejder på samme projekt. 10 pharma november 2014

11 Blå bog: Bettina Twile, 48 år 2014-: Xellia Pharmaceuticals Aps, Director Global Regulatory Affairs : Takeda Pharma, Director of Established Products, Global Regulatory Affairs : Xellia Pharmaceuticals, Manager of Regulatory Affairs : Statens Serum Institut, Regulatory Affairs Manager og Regulatory Affairs Officer : Statens Serum Institut, Production Pharmacist : Sygehus Apotek Bispebjerg, Production Pharmacist : Institut for Farmaci på Københavns Universitet, Amanuensis og Science Pharmacist 1992: Cand.pharm fra Københavns Universitet Job siden sidst Hvordan har du fået stillingen? Stillinger af denne type og niveau bliver sjældent slået op. Virksomhederne bruger ofte ressourcer, de kender i forvejen eller rekrutterer inde fra. Jeg har brugt mit netværk meget aktivt i min jobsøgning. Så jeg har drukket utrolig meget kaffe, banket på mange døre og talt meget i telefon. I begyndelsen var det grænseoverskridende for mig at gøre, men det har vist sig at virke. Det er vigtigt at finde balancen mellem at være proaktiv, men ikke for pushy, samtidig med at man skal være sig selv. Anna Folmer Greve Orifarm A/S Ann-Lou Jørgensen LEO Pharma Bettina Twile Xellia Pharmaceuticals ApS Charlotte Høeg Virum Apotek Faruk Coric Sygehusapotekt Fyn Jakob Mohr Christensen MKS Umetrics Lene Lundgaard Donovan Aalborg Universitet Husk Louise Linde Bertelsen Statens Serums Institut Mia Kolbjørn Melgaard LEO Pharma Nanna Haugaard Region Sjælland Pella Cecilia Söderhielm Københavns Universitet, KU Sine Rossen Bispebjerg Hospital Sultan Colak Novo Nordisk A/S, Hillerød at give besked til Pharmadanmark, når du skifter job. Du kan gøre det på telefon eller til Med korrekte oplysninger kan Pharmadanmark bedre give dig målrettede medlemstilbud. pharma november

12 Uddannelse Det er en satsning, som kun giver god mening, hvis de mange nye ph.d.er har en profil, som er relevant. 12 pharma november 2014

13 Hans Bräuner-Osborne Af Christian K. Thorsted Ph.d.er ej kun til forskning Ph.d.er fra forskeruddannelsesprogrammet Drug Research Academy på Københavns Universitet kommer hurtigt i job. Det viser en ny undersøgelse, som også dokumenterer, at de fleste stadig ansættes i forskerstillinger. Men flere og flere får nu også job inden for områder, hvor en videnskabelig tilgang ikke tidligere ansås som nødvendig, fx produktion og kvalitetssikring. Der er særdeles god efterspørgsel på færdige ph.d.er. Det viser en ny erhvervsundersøgelse af ph.d.er uddannet inden for de farmaceutiske videnskaber på Københavns Universitet i perioden procent fik således allerede deres første ansættelse inden for tre måneder, efter de blev færdige.»det er bemærkelsesværdigt og meget positivt, at ph.d.erne er eftertragtede og kommer så hurtigt i job. Det afspejler, at danske virksomheder har brug for den ekstra innovationskraft, som ph.d.erne kan tilbyde. Det viser også, at det i dag er svært at gøre sig gældende i kampen om de attraktive job inden for forskning i lægemiddelindustrien, hvis man ikke har en ph.d.-grad,«siger Antje Marquardsen. Siden 2003 er antallet af ph.d.er fra universiteterne mere end fordoblet til om året. Det er resultatet af en politisk satsning, som skal booste produktiviteten og beskæftigelsen i det danske samfund.»det er en satsning, som kun giver god mening, hvis de mange nye ph.d.er har en profil, der er relevant for de virksomheder, som skal aftage dem. Men at dømme efter undersøgelsen, så har i alt fald de færdige ph.d.er på lægemiddelområdet netop denne profil og tilhørende kompetencer,«siger Antje Marquardsen Erhvervsundersøgelsen viser, at 72 procent af de færdige ph.d.er har R&D som hovedfunktion i jobbet, 46 procent er ansat i lægemiddel- eller biotekvirksomheder og 30 procent på universiteter. Men selv om ph.d.er altså i særlig grad fungerer som dem, der skal drive forskningen inden for nye lægemidler fremad i virksomhederne, så påpeger Antje Marquardsen også, at undersøgelsen afdækker en ny og interessant tendens: Ph.d.er ansættes i stigende grad uden for forskning og udvikling. Stigende kvalifikationskrav Professor, ph.d., dr. pharm. Hans Bräuner-Osborne leder forskeruddannelsesprogrammet Drug Research Academy (DRA), som står bag den nye undersøgelse. Også han hæfter sig ved, at der er sket en udvikling i, hvordan ph.d.er bruges.»ved sammenligning med tendenserne i vores to tidligere undersøgelser fra 2010 og 2006 kan vi konstatere, at der er sket et fald i, hvor mange der får job inden for R&D. Flere får job inden for kvalitetssikring (QA) og produktion, hvor det ellers traditionelt har været farmaceuter med en kandidatgrad, som blev ansat,«siger han. Det store spørgsmål er nu, om de flere ph.d.er på disse områder skyldes, at industrien simpelthen bare benytter sig af muligheden for at kunne ansætte endnu mere kvalificerede medarbejdere. Eller om det skyldes, at industrien faktisk har brug for medarbejdere, som kan noget ekstra. Hans Bräuner-Osborne er ikke helt sikker på, hvilken af svarmulighederne han hælder til.»men jeg hører fra industrien, at der er stigende krav til medarbejdernes kvalifikationer inden for kvalitetssikring og produktion. Det skyldes både skærpede regulatoriske krav, og at man ændrer produktionsformerne. I dag handler det om quality by design, online monitorering og monitorering af hele produktionsprocessen. Det kræver større indsigt og videnskabelig baggrund, men om det er hele forklaringen, ved vi ikke,«siger han. Hans Bräuner-Osborne bemærker, at en ph.d. i dag er en absolut nødvendighed, hvis man vil have et forskerjob. Faktisk skal man endda helst have en postdoc og erfaring fra udlandet.»i forhold til tidligere er der taget et skridt opad mht. kravene. Det er et resultat af, at virksomhederne får rigtig mange ansøgninger til de stillinger, de slår op også fra udenlandske ansøgere. Derfor kan de vælge de bedste, og det vil så ofte være en postdoc, selv om det ikke specifikt kræves ifølge jobopslaget. «Overkvalificerede? Hans Bräuner-Osborne oplyser, at antallet pr. år af ph.d.er fra DRA er fordoblet i forhold til for fem-ti år siden, og at dette også har nødvendiggjort en diskussion om kvaliteten af ph.d.er.»på vores kommende møde i DRA s advisory board, hvor bl.a. Lundbeck og Novo Nordisk sidder, skal vi netop diskutere kvalitet kontra kvantitet. Frygten er jo, at det går ud over kvaliteten, at vi uddanner så mange. Der er fx det samme antal vejledere til rådighed, så alt andet lige får ph.d.erne mindre vejledning end tidligere,«påpeger han. pharma november

14 Uddannelse Nuværende beskæftigelsesstatus 80 Privat virksomhed Offentlig organisation 60 Arbejdsløs 40 Ikke-jobsøgende Andet Jobfunktion 100 Research & Development Produktion og kontrol 80 Salg, information og marketing Administration Uddannelse, fx universitet Andet Ej svaret pharma november 2014

15 Allan Skårup Kristensen Hans Bräuner-Osborne understreger, at samfundet ikke skal producere flere ph.d.er, end der reelt er behov for. De er nemlig dyre at uddanne.»de kan sagtens få job, når de er færdige, men det er interessant at undersøge, om de faktisk er overkvalificerede til disse job. Men hvis funktionerne i industrien i dag kræver en ph.d. og en videnskabelig baggrund, så er det jo glædeligt, at det forholder sig sådan. Fra politisk side har man vel næppe heller forestillet sig, at der ville blive oprettet så mange forskerstillinger, at det kunne opsuge de mange ny ph.d.er,«siger han. I undersøgelsen svarer 80 procent, at deres ph.d. er vigtig i forhold til de job, de sidder i, mens 20 procent svarer, at den ikke er. Det svarer til niveauet for de to tidligere undersøgelser. 70 procent svarer, at en ph.d. er et decideret krav i deres job. Kun 50 procent får job inden for det samme felt som deres ph.d., og derfor lægger man på DRA nu vægt på, at ph.d.- studerende også tilegner sig mere generiske kompetencer, fx inden for project management, præsentationsteknik, undervisningsteknik og scientific writing.»det hjælper dem at få nogle redskaber til fx at strukturere deres studie, både under ph.d.en og også bagefter, hvor de skal ud i job, som måske ikke har noget at gøre med deres kompetencer inden for et specifikt forskningsfelt.«stigende videnskabeliggørelse Allan Skårup Kristensen, sekretær for Lifs Forsknings- og Innovationspolitiske Udvalg, har også bemærket tendensen til, at ph.d.er i stigende grad ansættes uden for forskning og udvikling. Han mener, at forklaringen er, at der til stadighed sker en stigende videnskabeliggørelse af industriens forskellige forretningsområder.»går man 50 år tilbage i tiden, så var fx salgsarbejde noget, man havde næse for. Man havde en kræmmer i sig. I dag og det gælder uanset, om det er farmaeller it-produkter så er det noget helt andet, der kræves for at lykkes med produktlanceringer i måske over 100 lande inden for kort tid. Det samme gælder inden for det regulatoriske område, hvor det er afsindigt kompliceret at få et lægemiddel godkendt til markedet. Og ser man på produktionen, så har den ganske vist altid været avanceret og højteknologisk. Men nu taler man om, at den skal være kontinuerlig i stedet for at producere i batches. Der sker også her en yderligere avancering og dermed også en videnskabeliggørelse af området,«siger Allan Skårup Kristensen. Alt i alt taler det for, at industrien får brug for mere arbejdskraft på et højere niveau både ph.d.er og andre længerevarende uddannelser, mener han. Det, der derimod vil falde, er antallet af ansatte med kortere uddannelser. Ph.d. kræves for forskning Allan Skårup Kristensen bekræfter, at adgangsbilletten til en forskerstilling hos industrien som udgangspunkt er en ph.d.»det er mit indtryk, at virksomhederne stadig er i stand til at få kvalificerede ansøgere til de forskerstillinger, de slår op også folk, som er uddannet i Danmark. Men der er en bekymring for, hvordan det vil se ud på sigt. Spørgsmålet er, hvad det vil betyde for kvaliteten, når man uddanner så mange ph.d.er, som man vil gøre i de kommende år,«siger han. I dag får 36,5 procent af de studerende på sundhedsvidenskabelige fag en ph.d., og udbuddet af ph.d.er vil generelt øges kraftigt i de kommende år.»får vi presset vores uddannelsessystem for hårdt, når vi skruer op for antallet af ph.d.er? Der er i alt fald behov for at holde øje med kvaliteten, og man skal være opmærksom på, at der er karriereveje for dem i såvel det offentlige som i private virksomheder,«siger han. Spørgsmålet er også, hvad det øgede antal ph.d.er vil betyde for almindelige kandidaters karrieremuligheder.»der udestår en bred politisk diskussion af, hvordan vi skal indrette fremtidens uddannelser. I gamle dage var det en eliteuddannelse at få en kandidatgrad nu er vi måske kommet dertil, at det er blevet en masseuddannelse. I samme moment kan man sige, at det før i tiden var en top, top eliteuddannelse at få en ph.d. Det fik kun de allerbedste på en årgang. I dag har vi en storproduktion af ph.d.er, og det er klart, at det udfordrer arbejdsmarkedet. Hvor og på hvilket niveau skal kandidater, ph.d.er og bachelorer finde beskæftigelse,«siger han. Allan Skårup Kristensen fortsætter:»der vil til stadighed være brug for topforskere, men der vil også fremadrettet være behov for specialister til en masse andre funktioner, når lægemidlet er opfundet og skal videre i processen her bliver der behov for både ph.d.er og kandidater.«pharma november

16 Boksord fra patent til patient Af Anne Cathrine Schjøtt / Foto Colourbox Præklinisk: Molekylets patientsikkerhed vurderes I den prækliniske forskning undersøges et nyt molekyle for toksikologiske effekter og farmakologiske egenskaber både i reagensglas og i dyr. Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring Markedsføring Distribution og salg Klinisk farmaci Når den tidlige forsknings- og udviklingsafdeling har fundet mulige lægemiddelkandidater, tester forskerne dem for at undersøge de nye stoffers sikkerhed og virkning. Det sker både gennem computermodeller, i celleforsøg i laboratoriet og på levende forsøgsdyr.»hovedformålet i præklinisk udvikling er at vurdere sikkerheden af nye lægemiddelstoffer,«fortæller Helle Northeved, dyrlæge og Senior Vice President for Nonclinical Safety Research på Lundbeck. Der er flere elementer i den prækliniske udvikling. Dels at vurdere, om et lægemiddelstof er sikkert for mennesker at tage, at sikre at lægemiddelstoffet vil have en effekt på den sygdom, man ønsker at behandle, men også at undersøge, hvordan stoffet optages om omsættes i levende organismer (in vivo). Den prækliniske udvikling er med helt fra den spæde forskning i mulige molekyler. Resultaterne fra de prækliniske undersøgelser giver forskerne et fingerpeg om kandidatens effektivitet, giftighed og korrekte anvendelse. I sidste ende danner de prækliniske forsøg fundamentet for de kliniske forsøg, som senere skal foretages i mennesker. Men det slutter ikke her, fortæller Thomas Kongstad Petersen, Executive Director Skin Research hos LEO Pharma, der udvikler lægemidler til hudsygdomme.»vi skal sikre, at de lægemiddelkandidater, vi sender videre til klinisk afprøvning, er sikre, så de ikke er til skade for patienterne. Så vi undersøger og karakteriserer potentielle bivirkninger af lægemiddelkandidater, der er under udvikling. Det fokus har vi både før, under og efter de kliniske forsøg i mennesker,«siger LEO Pharmachefen og tilføjer:»selvom det hedder præklinisk udvikling, så er vi involveret både før, under og efter den kliniske udvikling. Arbejdet starter omkring tidspunktet, hvor vi vælger en lægemiddelkandidat til klinisk udvikling. Det stopper i princippet først, når lægemidlet bliver taget af markedet igen, fordi vi hele tiden holder øje med produktet i tilfælde af, at der indrapporteres uventede bivirkninger, eller der fx mod forventning optræder urenheder under produktionen.«de prækliniske undersøgelser har altså til formål både at redegøre for potentielle bivirkninger og at bidrage til valg af dosis i den senere kliniske undersøgelse. Men formålet er også, at forskerne i præklinisk bl.a. skal undersøge, hvordan molekylet påvirker reproduktionen, og om det er kræftfremkaldende. 16 pharma november 2014

17 Der er i 2013 lavet forsøg med 100 fritter Resultater fra den prækliniske undersøgelse skal bevise: Den tålte dosis, og hvad der sker ved længere tids indtagelse (akut og kronisk toksicitet) Indflydelse på reproduktionsevnen både effekt på kønsorganerne og påvirkning af fostre Kræftfremkaldende og celleforandrende egenskaber Optagelse, fordeling, omsætning og udskillelse af stoffet i kroppen pharma november

18 Boksord fra patent til patient Af Anne Cathrine Schjøtt / Foto Colourbox Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring Markedsføring Distribution og salg Klinisk farmaci Reagensglasforsøg Ligesom med computernes udregninger er reagensglasforsøg beregnet til at kunne undersøge forskellige effekter, et stof har. Det er første gang, det nye molekyle får mulighed for at interagere direkte i et cellesystem.»der er rigtig mange forskellige typer af celler at bruge. Det handler om, hvad man ønsker at klarlægge,«siger Helle Northeved, Lundbeck. Hjerte-, lever- og hjerneceller er typiske cellesystemer at undersøge på. Her undersøges både de farmakologiske effekter, men også giftigheden af et potentielt lægemiddelstof. Cellesystemerne varierer efter, hvilke effekter man ønsker at undersøge.»i laboratoriet eksponerer vi cellerne for det nye lægemiddelstof, hvormed vi for første gang kan se de direkte effekter, som stoffet har på den enkelte celletype. Her undersøger vi også, om stoffet kan trænge ind i cellen, og om eksponeringen udløser en effekt ønsket såvel som uønsket. Ud fra celleforsøgene får vi en indikation af, om stoffet vil have de ønskede effekter og bivirkninger, når en hel organisme eksponeres,«siger Helle Northeved. I stor udstrækning vil celleforsøgene være en uddybning af de resultater, der er kommet på baggrund af computersimulerede forsøg. Men der er også områder, som computerne på nuværende tidspunkt ikke kan redegøre for. I de tilfælde bliver farmavirksomhederne nødt til at starte med forsøg i cellesystemer. Computermodeller Der har de seneste år været en rivende udvikling inden for computerteknologien. Derfor kan computermodeller udregne mange korrekte konklusioner, men for en sikkerheds skyld skal det testes, om stofferne nu også opfører sig i celler og organismer som forventet ud fra resultaterne.»en hel række af computermodeller er med til at udregne og udvælge de molekyler, der vil være sikre for mennesket at tage,«siger Helle Northeved, dyrlæge og Senior Vice President for Nonclinical Safety Research på Lundbeck, og tilføjer:»computermodellerne kan på baggrund af vores indtastede data give os en indikation af forskellige effekter og egenskaber, som et stof kan have. Det kan eksempelvis være, om stoffet vil kunne binde sig til de targets, vi arbejder med, eller det kan være toksikologiske evalueringer. Computermodellerne kan også udregne, hvordan stoffet vil opføre sig og blive omsat i organismen.«hos Lundbeck starter forskernes oftest med computermodeller, hvorefter molekylet undersøges i cellebaserede systemer. 18 pharma november 2014

19 Computere, reagensglas og dyr baner vejen mod menneskeforsøg Tre metodikker hænger sammen i søgningen efter et egnet molekyle. Computere beregner de første resultater, men derefter undersøger forskerne molekylets ageren både på celleniveau og i levende organismer både gnavere og ikke-gnavere. Hele den prækliniske udvikling er bundet op omkring en obligatorisk pakke, som giver en samlet vurdering af, om mennesker kan eksponeres for et potentielt lægemiddelstof. Nogle af testene i computerberegningerne, celleforsøgene og dyreforsøgene vil altid består af de samme elementer. Andre test varierer alt efter target og sygdom. Dyreforsøg Når der gennem anvendelse af computer- og cellemodeller foreligger en klar vurdering af risici og effekt, er næste skridt i den prækliniske proces at teste det nye molekyle i levende organismer. Kravet fra myndighederne er, at farmavirksomheder både skal teste i gnavere og ikke-gnavere med henblik på at undersøge stoffernes toksikologiske egenskaber.»dyreforsøg er det sidste skridt på vejen mod de kliniske test. Forsøg i gnavere og ikke-gnavere er med til at undersøge toksikologiske effekter. På baggrund af dyreforsøg kan vi vurdere, om stoffet vil være giftig for mennesker, når det kan påvirke hele organsystemet frem for kun de enkelte celler,«forklarer Helle Northeved. Der findes en række krav fra myndighederne om, hvilke slags dyr potentielle lægemidler skal sikkerhedstestes i. Primært er gnaverne mus og rotter, mens ikke-gnaverne hos Lundbeck er hunde, grise og i mindre grad aber. Dette kan variere farmavirksomhederne imellem, da det handler om, hvilke egenskaber molekylet har, og hvilke dyr der mest ligner mennesket i forhold til, hvordan stoffet vil optages, omsættes og udskilles fra kroppen. Gnavere Rotter og mus har mange gode egenskaber. Selvom de er små skabninger, giver deres komplekse organsystem en god indikator for, hvordan stoffet opfører sig i kroppen.»for det første er deres biologi godt beskrevet, og man har en stor viden om, hvordan stoffer, der har en effekt i mennesker, opfører sig i rotter. Derfor er rotterne en god model for mennesker i jagten på nye lægemidler. Derudover optager, omsætter og udskiller rotter stofferne på samme måde som mennesker gør,«forklarer Helle Northeved. Grise og hunde For de større dyr i Lundbecks tilfælde mest grise og hunde er der en endnu større sammenlignelighed med mennesket. Selvom Lundbeck bruger minigrise, der har en topvægt på omkring 45 kilo, er resultaterne yderst overførelige i forhold til de farmakologiske effekter, et stof har på et menneske.»grise er gode modeller, fordi de på mange måder ligner mennesker. De har en god størrelse og minder på mange punkter mere om et menneske, end rotter gør,«siger Helle Northeved og tilføjer:»deres fysiologi, hjerte-kar-system og fordøjelse minder meget om menneskets. Derfor er de supergode at undersøge de toksikologiske effekter i.«det samme gælder for hunde. Både organsystemet og funktioner har samme karakter som hos mennesket. Helle Northeved, dyrlæge og Senior Vice President for Nonclinical Safety Research på Lundbeck, forklarer pharma november

20 fra patent til patient Af Anne Cathrine Schjøtt / Foto Colourbox Prækliniske undersøgelser sendes væk Udlicitering af de prækliniske undersøgelser giver øget fleksibilitet, så lægemiddelvirksomhederne hurtigt kan sætte nye projekter i gang. Dermed reduceres risikoen for at skulle ansætte og afskedige, hver gang der sker større ændringer i pipelines. Det giver også et globalt samarbejde med de dygtigste eksperter. Men der er også andre fordele ved eksterne samarbejdspartnere. Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring Markedsføring Distribution og salg Klinisk farmaci De store virksomheder har mandskab til at køre de prækliniske undersøgelser inden for egne mure. Men det er ikke alle virksomheder, der vælger det. Mange virksomheder foretrækker nemlig at få eksterne partnere til at udføre undersøgelserne, da det øger fleksibiliteten. Hos LEO Pharma har den prækliniske afdeling det overordnede ansvar for de prækliniske studier, men alle de prækliniske og kliniske studier udføres af eksterne samarbejdspartnere. Det er en del af strategien i R&D på LEO Pharma at indgå i globalt partnerskab med de dygtigste i stedet for at kunne det hele selv.»vi opstiller eksempelvis kriterierne for, hvilke analyser der skal laves, hvor mange prøver der skal tages, og vi analyserer data og forholder os løbende til det ønskede arbejde ud fra resultaterne. Vi sørger også for, at kontraktlaboratoriet laver analyserne ordentligt,«fortæller Thomas Kongstad Petersen, Executive Director Skin Research hos LEO Pharma. Alle prækliniske studier blev i 2008 outsourcet. Derfor har LEO Pharma hverken faciliteterne, mandskabet eller tilla- delserne til til at lave prækliniske GLPstudier i hovedsædet i Ballerup. LEO Pharmas kontraktlaboratorier ligger i Europa, USA, og Danmark.»Vi har valgt at gøre det sådan, fordi mængden af nye projekter i vores pipeline kan svinge meget. For at få den bedst mulige fleksibilitet og skalerbarhed i vores evne til at få projekter hurtigt og sikkert igennem har vi valgt at lægge undersøgelserne eksternt. Så undgår vi både flaskehalse og perioder, hvor medarbejdere enten har alt for meget eller for lidt at lave.«erfaringer fra tidligere har vist, at projekter blev sat på standby, fordi det ikke var muligt at føre dem videre med det samme, når et nyt potentielt molekyle blev fundet. Men det har omstruktureringen forbedret, så kapaciteten ikke er nogen forhindring. Standard giver tryghed De prækliniske undersøgelser er relativt standardiserede. Derfor ser Thomas Kongstad Petersen ikke det store problem i at outsource. Det vigtigste for LEO 20 pharma november 2014

Contera Pharma: Small biotech bliver til big business. Side 4. Til Norge med klinisk farmaci side 10

Contera Pharma: Small biotech bliver til big business. Side 4. Til Norge med klinisk farmaci side 10 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Til Norge med klinisk farmaci side 10 Fra patent til patient: Kliniske forsøg koster kassen side 14 Kvalitetsudvalg

Læs mere

Fra patent til patient: På vej mod kontinuerlig produktion. Side 14. Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4

Fra patent til patient: På vej mod kontinuerlig produktion. Side 14. Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4 Til kamp mod multiresistente bakterier

Læs mere

Århusianske apoteksfarmaceuter efteruddanner 1.000 sosu-assistenter. Side 14. Fra Patent til Patient: Den vigtige bivirkningsovervågning side 12

Århusianske apoteksfarmaceuter efteruddanner 1.000 sosu-assistenter. Side 14. Fra Patent til Patient: Den vigtige bivirkningsovervågning side 12 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Fra Patent til Patient: Den vigtige bivirkningsovervågning side 12 Når lederen tager fejl, men ikke vil indrømme

Læs mere

Fra patent til patient: Tværfagligt samarbejde i patientbehandlingen. Side 16. Nye studerende skal dyrke fagligheden og sætte realistiske mål side 4

Fra patent til patient: Tværfagligt samarbejde i patientbehandlingen. Side 16. Nye studerende skal dyrke fagligheden og sætte realistiske mål side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Nye studerende skal dyrke fagligheden og sætte realistiske mål side 4 Biotekfirmaet Saniona bygger videre på Neurosearchs

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Hvor meget må man pynte på sit cv? side 8 Fra patent til patient:

Læs mere

Kampen om de dyre lægemidler. Side 12. Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4. Lederes bud på stresshåndtering side 26

Kampen om de dyre lægemidler. Side 12. Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4. Lederes bud på stresshåndtering side 26 Medlemsblad for Pharmadanmark Juli 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4 Lederes bud på stresshåndtering side 26 Fra patent til

Læs mere

Fra patent til patient: Formulering er farmaceuternes. Side 6. Ny lønstatistik er pæn læsning side 4. Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16

Fra patent til patient: Formulering er farmaceuternes. Side 6. Ny lønstatistik er pæn læsning side 4. Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark December 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ny lønstatistik er pæn læsning side 4 Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16 Klumme: Håb om forandring

Læs mere

Unge iværksættere vil revolutionere kemikalieproduktion. TychoBio: Side 6. Ny artikelserie: Fra patent til patient side 14

Unge iværksættere vil revolutionere kemikalieproduktion. TychoBio: Side 6. Ny artikelserie: Fra patent til patient side 14 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ny artikelserie: Fra patent til patient side 14 Ulandsfrivillig med ebola i hælene side 18 Succesfuld hvordan? side

Læs mere

Jonas Goldin Diness, Acesion Pharma: Fra opdagelse til lægemiddel. Side 6

Jonas Goldin Diness, Acesion Pharma: Fra opdagelse til lægemiddel. Side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark December 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Lønstatistik 2013: Se årets lønstigninger side 4 Reportage fra Pharma på Tværs og repræsentantskabsmødet side

Læs mere

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8 Medlemsblad for Pharmadanmark. December 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes Side 8 Læs også Side 4 Årets

Læs mere

Hvor er lægemidlerne blevet af?

Hvor er lægemidlerne blevet af? Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Efter fusionen mellem LMS og SST: Hvor er lægemidlerne blevet af? Side 04 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Danmarks Nationale Biobank er i verdenseliten

Læs mere

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Fakta og myter. Valg om patentreformen: Side 10. Produktion i Danmark kan svare sig Novo Nordisk i Kalundborg side 24

Fakta og myter. Valg om patentreformen: Side 10. Produktion i Danmark kan svare sig Novo Nordisk i Kalundborg side 24 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2014 EU Patent Multi-stage column continuous fermentation system EU 6355295 B Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Produktion i Danmark kan svare sig Novo Nordisk

Læs mere

Antibiotika - ny indsats i kampen mod resistens. Side 8. Drømmen om egen virksomhed: Alkalon tygger nikotin med de store side 14

Antibiotika - ny indsats i kampen mod resistens. Side 8. Drømmen om egen virksomhed: Alkalon tygger nikotin med de store side 14 Medlemsblad for Pharmadanmark September 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Drømmen om egen virksomhed: Alkalon tygger nikotin med de store side 14 Høj stemning til studiestart side 18

Læs mere

Ferring vil bygge nyt vartegn og forlade Ørestad. Side 10. Lægemidler til dyr: Innovationen er truet side 4

Ferring vil bygge nyt vartegn og forlade Ørestad. Side 10. Lægemidler til dyr: Innovationen er truet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Lægemidler til dyr: Innovationen er truet side 4 Ferrosan Medical Devices satser på brugervenlighed side 22 Sådan

Læs mere

Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04

Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci: Enighed om definitionerne side 16 Analyse: Danmark er i eliten inden for farma og biotek side

Læs mere

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober 2013 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning

Læs mere

Unge stjerner har fået en ny stemme

Unge stjerner har fået en ny stemme Medlemsblad for Pharmadanmark. Januar 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Petrine Wellendorph, Det Unge Akademi: Unge stjerner har fået en ny stemme Side 6 Læs også Side 12 Norske sygehusapotekers

Læs mere

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor Side 13 Patenter: Er medicinalindustrien parat til mindre kassetænkning? Side 18 Magasinet for akademikere på

Læs mere

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Glæder og masser af udfordringer som udsendt til Tanzania side 28

Læs mere

Rug skal bremse prostatakræft. Side 6

Rug skal bremse prostatakræft. Side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ledere på læge mid del området afslører, hvad de vægter til jobsamtaler side 4 Samarbejdet mellem læger og industri

Læs mere

Dansk CancerBiobank: Gaver fra patienterne til forskerne. Side 4. Lundbeck har et liv efter Cipralex/Lexapro side 14

Dansk CancerBiobank: Gaver fra patienterne til forskerne. Side 4. Lundbeck har et liv efter Cipralex/Lexapro side 14 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Lundbeck har et liv efter Cipralex/Lexapro side 14 Er medarbejderudviklingssamtalen spild af tid? side 18 På vej til

Læs mere

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri Medlemsblad for Pharmadanmark April 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 7,5 pct. flere akademikere var ansat i lægemiddelindustrien i 2013 end i 2012. 263 kr. er timelønnen i gennemsnit

Læs mere

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl. 9.00-12.30 Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen school of ph a r m aceu t ic a l sciences k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceutuddannelsen Indholdsfortegnelse Landets største SIDE 3 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler SIDE 4

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE BIOTEKNOLOGI Februar 2008 Her går det godt. Send flere penge En kombination af gode projekter, kompetente bestyrelser og velanbragt venturekapital

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012

Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012 Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012 2011-2012 var et år med store omvæltninger i den omverden, som Pharmadanmark agerer i. Regeringsskifte med deraf følgende nye dagsordener, fusion mellem Lægemiddelstyrelsen

Læs mere