Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015"

Transkript

1 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden ET - Orientering - Juni ET - Evaluering af iværksætterkursus ET - Status på Ledersparring ET - Sparringspartnerne ET - Lejres virksomhedspris ET - Udpegning af medlem til styregruppen i Fishing Zealand JA - Status frivillige erhvervsmentorer "Dygtige Unge" ET - Eventuelt...17

3 Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt med den ændring, at punkt 6 (dog ikke bilagene) ændres til et åbent punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. ET - Orientering - Juni Sagsnr.: 14/20095 Resumé: Orientering til, juni 2015 A. Plan for formidling af Oplevelseskoncepter og Visit Lejre folder Oplevelseskoncepter: Der er udviklet 7 oplevelseskoncepter i samarbejde med aktørerne. Koncepterne er sat flot op grafisk som flyers. Online: Koncepterne markedsføres via Visitlejre.dk, hvor det er muligt at booke direkte. De koncepter der har en fast dato lægges desuden i begivenhedskalenderen på visitlejre.dk samt på oplevlejre.dk Print: Koncepterne markedsføres via turistinformationen i Sagnlandet. Koncepterne markedsføres desuden på Livsstilsmessen på Ledreborg samt via en annonce i Visit Lejre Folderen. Visit Lejre Folder: Folderen distribueres til turistinformationer over hele Danmark samt i Sverige via Danmarks Distributionen. Der har allerede været flere forespørgsler på folderen og positive tilbagemeldinger på, at den kan bestilles direkte via Danmarks Distributionen. Folderen lægges i turistinformationen i Sagnlandet hos aktører og på bibliotekerne. Der er desuden planlagt levering i lokalområdet til butikker, tankstationer mv. mindst to gange i sæsonen. Folderen promoveres på Livsstilsmesse. Lejre Lokalavis forventes også at promovere folderen. B. Oplevelser i Fjordlandet Folderen er produceret og er klar til uddeling. Folderen promoveres på Livsstilsmesse, lægges i turistinformationen og leveres i lokalområdet sammen med Visit Lejre folderen. Folderen udleveres på mødet. C. Orientering fra sidste møde vedr. Fjordlandsamarbejdet Mundtlig orientering ved Thure Dan Petersen D. Visit Lejre online markedsføring Markedsføringen for visitlejre.dk er begyndt den 16. maj med ejerskab på Tv2.dk. Se medieplan og billeder i bilag. E. Nyhedsbrev fra Dansk Cykelturisme, maj 2015 Se bilag. F. Næste ansøgningsfrist for LAG-midlerne er den 15. juni. Administrationen har sørget for synliggørelse af mulighederne i LAG programmet gennem sociale medier og som nyhed på lejre.dk. G. Workshop 50 gode idéer

5 Side 3 TRO Økologisk Kirkefestival arrangerer i samarbejde med Hornsherred erhvervsforum en workshop for det lokale erhvervsliv som opfølgning på visionsstudiet Big Future. Big Future har i udviklet en række realistiske og holdbare forretningsscenarier for danske SMV er. De lokale virksomheder inviteres til at drøfte hvordan visionsstudiets anbefalinger kan skabe en god udvikling i virksomhederne. De udvalgte anbefalinger er: - Forstå din virksomheds værdiskabelse - Skab mere med mindre i alt hvad du gør - Sharing: Del viden, gentænk ejerskabet og åbn døren på vid gab mod omverdenen Workshoppen finder sted fredag den 4. september kl i halmkirken i Sæby. H. Orientering om løbende forbrug af UET s midler Indstilling: Udvalgets disponible beløb er per 1. juni kr. Det disponible beløb i den administrative ramme er kr. (Se bilag) Beslutning den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Visit Lejre - Kampagneoversigt_ Nyhedsbrev fra Dansk Cykeltursime_maj Notat - løbende forbrug juni møde

6 Side 4 3. ET - Evaluering af iværksætterkursus Sagsnr.: 15/7358 Resumé: Der fremlægges i sagen en evaluering på det gennemførte iværksætterkursus i foråret Der lægges på baggrund af evalueringen op til at afprøve et mere intensivt iværksætterforløb på en uges varighed i Danmarks Vækst- og iværksætteruge, som er finder sted i uge 47. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tager evalueringen af iværksætterkurset til efterretning 2. at beslutter at gennemføre nyt og intensivt koncept iværksætterkurset i uge 47 Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Lejre Kommune indgik samarbejde med Lejre Erhvervsforum om at gennemføre årets iværksætterkursus, som blev gennemført i april og maj måned Kurset løb over seks kursusgange og omfattede forretningsudvikling, salg, markedsføring, organisering samt regnskab, bogføring og skat. Kurset er blevet annonceret i Lejre Lokalavis, på Linkedin og på Lejre Kommunes hjemmeside. Der var oprindeligt 14 personer tilmeldt kurset, men på baggrund af frafald, gennemførte 7 deltagere kurset. Størstedelen af frafaldet skyldes, at de pågældende deltagere ikke ønskede at fortsætte med at drive virksomhed. Der er på baggrund af kurset gennemført en evaluering, som er blevet besvaret af alle 7 deltagere, der gennemførte kurset. Den første del af evalueringen spørger ind til, hvorvidt deltageren har fået ny indsigt og viden om at drive virksomhed, mens den anden del spørger ind til kursets faglige niveau. Sammenfatningen af besvarelserne kan ses i det vedhæftede bilag. Nedenfor er gengivet en opsummering af undersøgelsen Spørgsmål Svar I begrænset grad / I nogen grad Svar I høj grad / I meget høj grad Jeg har gennem iværksætterkurset fået indsigt i de centrale aspekter ved at drive egen virksomhed Jeg har på iværksætterkurset fået svar på de vigtigste spørgsmål, som jeg havde ved 29 % 71 % 43 % 57 %

7 Side 5 kursusstart Jeg har fået ny og brugbar viden til at videreudvikle min virksomhed Jeg er efter iværksætterkurset mere afklaret med, hvad det vil sige at drive egen virksomhed Jeg synes kurset var godt tilrettelagt og forberedt 58 % 42 % 58 % 42 % 42 % 58 % De eksterne indlæg var relevante og passende til målgruppen 0 % 100 % Det skal bemærkes, at der på ingen af spørgsmålene blev besvaret slet ikke, hvilket også var en svarmulighed. På baggrund af frafaldet til kurset undervejs, foreslår administrationen, at der gennemføres et iværksætterkursus over en uge, der kobles med en række andre relaterede iværksætteraktiviteter i Lejre Kommune i forbindelse med Danmarks Vækstog Iværksætteruge i uge 47. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at iværksætterkurset skal sammensættes med andre spændende aktiviteter for at samle den kritiske masse der skal til for at tiltrække flere iværksættere. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Samlet Evaluering af iværksætterkursus i Lejre kommune

8 Side 6 4. ET - Status på Ledersparring Sagsnr.: 14/5584 Resumé: besluttede i 2014 at igangsætte initiativet Ledersparring med det formål at yde mindre virksomheder og iværksættere mulighed for sparring fra erfarne erhvervsmentorer. Forløbet har nu været i gang i 9 måneder og på denne baggrund gives der status for forløbet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tager status på Ledersparring til efterretning 2. at bevilger kr. til fortsættelse af initiativet til sommeren 2016 Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: igangsatte i 2014 initiativet Ledersparring med det formål, at tilbyde mindre virksomheder og iværksættere i Lejre kommune muligheden for uvildig sparring på de udfordringer, som de støder på som ledere af egen virksomhed. Da forløbet har været i gang i ni måneder og nærmer sig sin afslutning, gives der i sagen status på forløbet. Der har været gennemført 9 virksomhedsforløb i løbet af de seneste ni måneder. Derudover er to virksomheder blevet screenet til at komme i gang, såfremt forløbet videreføres, og flere virksomheder er parat til at komme i gang efter sommerferien. De 9 virksomheder har haft vidt forskellige behov i forhold til sparring. Forløbene har samlet omfattet sparring på: Markedsføring Forretningsudvikling Drift og administration Forretningsidé Organisation Fælles for alle 9 virksomheder er, at de har været meget tilfredse med sparringsforløbene, og at deres virksomhed på denne baggrund er blevet bedre rustet til at overleve og vækste. Der vil til mødet være oplæg fra både deltagende virksomheder og erhvervsmentorer, som vil uddybe deres erfaringer og udbytte af sparringsforløbene. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at initiativet har haft stor betydning for de virksomheder, som har deltaget i forløbene. På denne baggrund foreslår administrationen, at initiativet forsætter, således at endnu flere iværksættere kan få glæde af initiativet.

9 Side 7 Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Udgifterne på kr. finansieres fra udvalgets pulje Beslutningskompetence:

10 Side 8 5. ET - Sparringspartnerne Sagsnr.: 15/7351 Resumé: Lejre Kommune er blevet tilbudt et medlemskab af foreningen Sparringspartnerne, som tilbyder iværksættere og mindre virksomheder sparring fra foreningens netværk af erfarne erhvervsfolk. skal tage stilling til, om Lejre Kommune skal tegne et års medlemskab af Sparringspartnerne, som udgør kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at beslutter at tegne et års medlemskab af Sparringspartnerne Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: har i 2015 igangsat en række indsatser rettet mod iværksættere og mindre virksomheder i Lejre kommune. Iværksættere i Lejre Kommune er i 2015 blevet tilbudt et gratis iværksætterkursus samt et intensivt mentorforløb i initiativet Ledersparring, som udvalget besluttede at sætte i gang i I Ledersparringsforløbet får iværksætterene tilknyttet en erfaren erhvervsmand eller kvinde som mentor, som stiller sig til rådighed i et intensivt forløb i op til 6 måneder, hvor der arbejdes med alle aspekter af virksomhedens udviklingsmuligheder. I forløbet mødes mentor og virksomhed som regel en gang om måneden, og der stilles konkrete planer og mål for virksomheden, så der sikres en kontinuerlig udvikling. Forløbet er begrænset til 6 måneder, idet der løbende skal være mulighed for at nye iværksættere og virksomheder kan indgå i ordningen og få adgang til sparring. På denne baggrund er der behov for et tilbud, som kan fortsætte, hvor Ledersparringsforløbet slutter, og som kan være forløber for at virksomheden får en professionel bestyrelse. Administrationen har på denne baggrund været i dialog med Sparringspartnerne (www.sparringspartnerne.dk), som er en non-profit organisation, der omfatter et stort netværk af erfarne virksomhedsledere. Foreningen sikrer kvaliteten af de virksomhedsledere, som er en del af netværket. Ved at tegne et etårigt medlemskab får iværksættere og mindre virksomheder i Lejre kommune op til 20 timers gratis sparring fra netværkets specialister. Betingelsen for at få tildelt sparringspartnere er, at virksomheden vil indgå i et seriøst udviklingsforløb og har mod på at gå nye veje og følge de råd, som sparringspartnerne giver. Efter de 20 gratis timer vil de deltagende virksomheder kunne fortsætte samarbejdet med de pågældende sparringspartnere til en fast timepris. Administrationens vurdering:

11 Side 9 Det er administrationens vurdering, at initiativet vil være en stor støtte for de lokale iværksættere og mindre virksomheder, som derved får adgang til kompetent og uvildig sparring blandt et større geografisk netværk, hvor der kan trækkes på mange forskellige kompetencer. Det er endvidere administrationens vurdering, at initiativet vil supplere de nuværende initiativer godt og at det vil bidrage til en god platform for iværksættere og mindre virksomheder i Lejre Kommune. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Årskontingentet på kr. finansieres fra udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Samarbejdspartneraftale - Lejre.docx

12 Side ET - Lejres virksomhedspris 2015 Sagsnr.: 15/7362 Resumé: besluttede på udvalgsmødet den 1. december 2014 at udvalget skal have sin egen virksomhedspris. På udvalgsmødet den 2. marts 2015 tog udvalget stilling til kriterierne for tildeling af virksomhedsprisen samt proceduren for udpegning af kandidater. På baggrund bred annoncering af prisen har administrationen modtaget 5 begrundede indstillinger til kandidater. Medlemmerne af Lejre Erhvervsudviklingsforum har på baggrund af indstillingerne givet deres bud på den rette kandidat til prisen. På denne baggrund skal udvalget tage stilling til vinderen af Lejres virksomhedspris Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udpeger vinderen af Lejre Kommunes virksomhedspris Beslutning den : traf beslutning om hvem der er vinder af Lejre Kommunes virksomhedspris, som offentliggøres den 16. juni. Sagsfremstilling: besluttede på udvalgsmødet den 1. december 2014 at oprette en virksomhedspris, som uddeles første gang i Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 2. marts 2015 at det er et generelt kriterium, at virksomheden er hjemmehørende i Lejre Kommune, og at et eller flere af følgende kriterier skal være opfyldt: At virksomheden gennem de seneste år har skabt nye jobs i Lejre Kommune At virksomheden er innovativ At virksomheden er lokalt forankret At virksomheden tilbyder grønne løsninger At virksomheden arbejder med bæredygtighed i sit værdisæt At virksomheden aktivt gør noget for at brande Lejre Kommune udadtil Efter forslag fra Lejre Erhvervsudviklingsforum, er der blevet initiativ til at gennemføre en længerevarende proces, hvor lokale borgere, virksomheder, foreninger og bestyrelser kan indstille kandidater til prisen. Der er i denne sammenhæng blevet annonceret i Lejre Lokalavis, gennem sociale medier og på Lejre Kommunes hjemmeside. Der er på baggrund af annonceringen indstillet fem forskellige virksomheder til Lejres virksomhedspris. De indstillede kandidater er: Vestergaard Company Lejre Bageri Hegnsholt Hønseri Stensbølgaard

13 Side 11 Smededesign Begrundelserne for indstillingerne er vedhæftet som bilag til sagen. Lejre Erhvervsudviklingsforum er blevet inddraget med henblik på deres vurdering af de indstillede kandidater. Lejre Erhvervsudviklingsforum fremhæver følgende kandidater: Vestergaard Company Begrundelsen er følgende: A. At virksomheden gennem de seneste år har skabt nye jobs i Lejre Kommune. Det er en imponerende bedrift at få skabt en virksomhed, der er førende på sit felt og stadig ekspanderer med jobs world-wide (over 250 ansatte). Hvor mange jobs der direkte de seneste år er skabt i selve Lejre Kommune kan jeg ikke vurdere, men jeg kan da se at virksomheden for nyligt har annonceret med ledige stillinger. Det er samtidig en af de meget få rigtig store virksomheder i Lejre Kommune. På den måde er de med til at skabe en lidt bedre/bredere balance i vores samlede erhvervsbillede og viser, at selvom vi er en lille landkommune kan også en verdensvirksomhed indenfor teknologi rummes her. B. At virksomheden er innovativ Firmaet har formået at udvikle en teknologi for afisning af fly der gør dem til førende på sit felt og jf. historien på deres egen hjemmeside endda overlevet forsøg på amerikansk udkonkurrence som de gik igennem pga. bedre kvalitet og tekniske løsninger, som de til stadighed har raffineret. C. At virksomheden er lokalt forankret Det har jeg taget for givet selvom de har afdelinger andre steder i verden. Det er samtidig en familievirksomhed hvor 2. generation nu er ved roret hvilket formentlig ikke er uvæsenligt i forhold til deres forbliven i Lejreområdet. D. At virksomheden tilbyder grønne løsninger Jeg har hæftet mig ved at virksomheden ved udvikling af såvel produkter som produktion tilstræber at minimere miljøbelastning jf. deres mission statement E. At virksomheden arbejder med bæredygtighed i sit værdisæt Se under D og Mission Statement. Interessant er det samtidig, at de også har et Vestergaard Academy for stadig udvikling af såvel egne medarbejdere som kundernes for at optimere funktionaliteten af deres produkter og kundetilfredshed. Ligeledes synes jeg det er et flot citat de bruger på denne del af hjemmesiden The doorstep to the temple of wisdom is the knowledge of our own ignorance Inscription above the door to the Academy in Athens Det signalere ydmyghed overfor sine opgaver og dedikation for til stadig at tænke innovativt og ikke hvile på laurbærrene.

14 Side 12 F. At virksomheden aktivt gør noget for at brande Lejre Kommune udadtil. Alene det at de har valgt at blive liggende i vores kommune er med til at brande vores område. Vestergaard har desuden ved tidligere lejlighed f.eks. bedt om billeder fra Sagnlandet til brug i deres kundematerialer. Derudover har de senest sponseret kulisser til Teater Solaris forestillinger, der havde urpremiere på Sonnerupgaard og siden blev opført i både Roskilde Domkirke og Helligåndskirken i København. Så på den måde viser de også lokalt engagement. Lejre Bageri Begrundelsen er følgende: Baggrunden for valget er, at de er under hårdt pres med al den bake-off, der er i mange dagligvarebutikker og tankstationer, og det derfor er vigtigt at holde fast i de gode råvarer og kvaliteten. Samtidig er det med til at skabe en aktivitet i en landsby at der er en forretning, hvor der også er muligheder for arbejdspladser. Tanken om uddannelse af bagersvende hvert andet år er vigtigt, da der er mangel på lærepladser. Stensbølgaard Begrundelsen er følgende: Johan og Kirsten fra Stensbølgaard er oplagte vindere, fordi de i den grad er ildsjæle, og brænder for økologien, miljøet, den gode historie om Lejre, fællesskab og den sociale forpligtigelse. skal på baggrund af indstillingerne i bilaget samt de nævnte begrundelser fra Lejre Erhvervsudviklingsforum udpege vinderen af Lejres Virksomhedspris. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Gaven udgør kr. til køb af lokal kunst, som finansieres fra udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 5. (Lukket bilag)

15 Side ET - Udpegning af medlem til styregruppen i Fishing Zealand Sagsnr.: 14/2388 Resumé: Udvalg for Erhverv & Turisme skal udpege et medlem til Styregruppen i Fishing Zealand. I sagen præsenteres desuden status for Fishing Zealand. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udpeger et medlem til Styregruppen for Fishing Zealand. Beslutning den : Vedtaget at udpege Birger Prahl (F) som medlem af styregruppen i Fishing Zealand. Sagsfremstilling: Lejre Kommune er blevet medlem af netværket Fishing Zealand (FZ) i I den forbindelse skal udpege et medlem til styregruppen. FZ består organisatorisk af en styregruppe, en projektgruppe og en række arbejdsgrupper. Hertil er tilknyttet et sekretariat. Styregruppen består af en politiker fra hver af de deltagende kommuner og en repræsentant for Danmarks Sportsfiskerforbund. Medlemmerne af styregruppen repræsenterer forskellige politiske udvalg som Teknik og Miljø, Udvikling, Erhverv/Turismeudvalg m. fl.). Styregruppen har det overordnede ansvar for netværket og beslutter rammerne for FZ. F.eks. kommissorium, værdigrundlag, størrelsen af kontingentet o.l. Styregruppen har også til formål at sikre kontakten til det politiske niveau. Styregruppen mødes planlagt 1-2 gange om året. Lejre Kommune planlægger at deltage i følgende arbejdsgrupper: Naturgrundlag Anne-Marie Geert Kristensen, Natur og Miljø Indsats for unge Uafklaret. Produktudvikling / lystfiskerturisme Anne Lumholt, Kultur og Fritid Tina Unger deltager i projektgruppen. Der findes en mere uddybende beskrivelse af organisationen i vedhæftede kommissorium. Revideret Kommissorium og værdigrundlag Kommissoriet og værdigrundlaget for FZ er netop blevet revideret. De to dokumenter præsenteres til godkendelse for Styregruppen den 27. maj Udkast til kommissoriet og værdigrundlaget er vedhæftet. Aktiviteter Følgende aktiviteter er indtil videre planlagt for 2015.

16 Side 14 Projektleder Gordon Henriksen arrangerer i samarbejde med Gershøj Fritidsfiskerforening Sol over Lejre lørdag den 23. maj Sol over Lejre er et nyt kulinarisk arrangement, som har til hensigt at fejre økologien, råvarerne, fællesskabet, folkeligheden, fiskeriet og naturen i Lejre Kommune ved at vise de muligheder fjorden byder på, uanset om man fisker med stang eller garn eller bare gerne vil smage og opleve en bid af Lejre. Høstfest i september samarbejde med Herslev Bryghus. Kurser planlagt med seatrout4you.dk og Ryegaard Gods ØrredPatrulje aktiviteter i Lejre Kommune Vandløbsrestaureringsprojekter i kommunen. Muligvis i Helligrenden. FZ har allerede været involveret i at finde en god fælles løsning for en fiskepassage ved Tadre Mølle. Artikler om fiskeriet i fjorden/hullet ved Herslev. Det overvejes om der skal udarbejdes en fiskefolder for Lejre Kommune. De samlede aktiviteter for FZ er beskrevet i vedhæftede aktivitetsliste. Samarbejde Gordon Henriksen deltog i seneste klyngemøde i Den grønne gruppe den 29. april 2015 med oplæg og ledelse af workshop om FZ. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Aktivitetsliste docx 2. Nyt Kommissorium for Fishing Zealand (forslag 21. april 2015).docx 3. nyt Fishing Zealand Værdigrundlag - samlet udgave 21. april 2015.docx

17 Side JA - Status frivillige erhvervsmentorer "Dygtige Unge" Sagsnr.: 14/11867 Resumé: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme får på dette møde en status for det samarbejde i Jobcentrene, som Lejre, Roskilde og Ringsted har med fondsstøttet aktør omkring etablering af netværk af frivillige erhvervsmentorer for unge. Projektet blev igangsat den 30. september 2014 med en fælles opstartsevent på Roskilde Tekniske Skole, hvor borgmestrene fra Lejre og Roskilde var deltagere og bød velkommen og præsenterede projektet. Godt 30 unge fra Roskilde og Lejre var mødt op ligesom der var mødt mellem 15 og 20 potentielle erhvervsmentorer. Herudover deltog medarbejdere fra UU og de 2 jobcentre i Roskilde og Lejre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme tager status til efterretning. 2. at udvalgene beslutter at projekt Dygtige unge evalueres i september/oktober Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne tiltrådt. Thomas Stokholm (v) Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Jobcentrene i Lejre, Roskilde og Ringsted har indgået samarbejde med Dygtige Unge om etablering af et netværk af frivillige erhvervsmentorer, som vil give unge 2 til 3 timer mentorstøtte om måneden over en periode på 3 måneder. Netværket etableres på tværs af de 3 kommuner. Mentorerne er ulønnede. Erhvervsmentorerne skal hjælpe unge under 30 år med at finde ind på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Match mellem erhvervsmentorer og de unge sker ved Dygtige Unges mellemkomst. Det er frivilligt for de unge at søge tilknytning til en mentor. De unge tilkendegiver via internettet ønske om tilknytning til en erhvervsmentor. Og Dygtige unge sørger herefter for at matche den unge med en erhvervsmentor. Status for Lejre Kommunes del af projektet er som følger: Lejre har for årene 2014 og 2015 i alt 15 pladser pr. år.

18 Side 16 I 2014 havde Lejre 4 unge tilknyttet projektet og havde match til erhvervsmentor. Alle er efter projektforløb selvforsørgende (i uddannelse eller indtægt ved fritidsjob/deltidsjob eller ordinært job) I 2014 er hidtil visiteret 4 til projektet og der er match til erhvervsmentor. 17. juni 2015 afholdes der i Roskilde boot-camp hos Q8 og Ramböll. På boot-camp skal der arbejdes med jobsøgning, præsentation af jobmuligheder inden for Q8. Der vil være workshop i at skrive ansøgninger og der vil være mulighed for at prøve jobsamtaler. På boot-camp vil de unge blive præsenteret for projektet med frivilige erhvervsmentorer. Fra Lejre vil vi møde op med mellem 5 og 10 unge. Udtalelser: Ingen. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at projektet med frivillige erhvervsmentorer vil betyde, at en række unge vil få tilknytning til arbejdsmarkedet eller starter på en uddannelse. Handicappolitik: Målgruppen for projektet omfatter også unge med handicap. Økonomi og finansiering: Udgifter til projektet afholdes inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds budgetramme. Hvert match mellem ung og erhvervsmentor koster kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked og

19 Side ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015 Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Dagsorden 17, 4-udvalget tirsdag den 24. januar Kl. 16:30 i Kantinen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dagsorden 17, 4-udvalget tirsdag den 24. januar Kl. 16:30 i Kantinen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. januar 2017 Kl. 16:30 i Kantinen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden... 1 2. 17,4 - Workshop... 2 3. 17,4 - Godkendelse af proces

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Referat tirsdag den 8. august 2017 Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Indholdsfortegnelse 1. - Godkendelse af dagsorden...1 2. - Lejre Kommunes Kerneopgaver...2 3. - Ministerbesøg...8 08-08-2017

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014 Referat mandag den 17. november 2014 Kl. 18:30 i Mødelokalet Akvariet, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25.08.2010 kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 153. Bordet rundt... 3 154. LBR sammensætning...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra Notat 2012 Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune til Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

Referat 17, 4-udvalget tirsdag den 24. januar 2017

Referat 17, 4-udvalget tirsdag den 24. januar 2017 Referat tirsdag den 24. januar 2017 Kl. 16:30 i Kantinen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Jan Vedel Heine (I) Kristina Garth Grüner (Skolebestyrelsen) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. 17,4

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011 Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af nyt medlem

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat mandag den 3. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering februar 2014...2 3. ET - Introduktion for...4 4. ET - Overblik

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012 Referat mandag den 9. januar 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema "Ungeindsatsen"...3

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. november 2015

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. november 2015 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. november 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Samarbejde Aktivitet Mål Indhold Økonomi. Deltagere: Afklare iværksætterne om virksomhedsopstart eller ej. Understøtte virksomheds-opstart

Samarbejde Aktivitet Mål Indhold Økonomi. Deltagere: Afklare iværksætterne om virksomhedsopstart eller ej. Understøtte virksomheds-opstart Udkast: Handlingsplan 2012 for Erhvervssamarbejdet Køge-Ringsted I henhold til samarbejdsaftalen mellem Ringsted og Køge Kommuner om erhvervssamarbejde skal de to kommuner årligt aftale en handlingsplan

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014 Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - December 2014...2 3. ET - Fjordsamarbejde - Mellemkommunalt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) og beskæftigelsesregionerne har i september 2009 igangsat en landsdækkende 2 årig kampagne med det

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077 Dato: 13. juni 2017 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl. 13.00-15.15 i mødelokale 077 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere