Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015"

Transkript

1 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden ET - Orientering - Juni ET - Evaluering af iværksætterkursus ET - Status på Ledersparring ET - Sparringspartnerne ET - Lejres virksomhedspris ET - Udpegning af medlem til styregruppen i Fishing Zealand JA - Status frivillige erhvervsmentorer "Dygtige Unge" ET - Eventuelt...17

3 Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt med den ændring, at punkt 6 (dog ikke bilagene) ændres til et åbent punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. ET - Orientering - Juni Sagsnr.: 14/20095 Resumé: Orientering til, juni 2015 A. Plan for formidling af Oplevelseskoncepter og Visit Lejre folder Oplevelseskoncepter: Der er udviklet 7 oplevelseskoncepter i samarbejde med aktørerne. Koncepterne er sat flot op grafisk som flyers. Online: Koncepterne markedsføres via Visitlejre.dk, hvor det er muligt at booke direkte. De koncepter der har en fast dato lægges desuden i begivenhedskalenderen på visitlejre.dk samt på oplevlejre.dk Print: Koncepterne markedsføres via turistinformationen i Sagnlandet. Koncepterne markedsføres desuden på Livsstilsmessen på Ledreborg samt via en annonce i Visit Lejre Folderen. Visit Lejre Folder: Folderen distribueres til turistinformationer over hele Danmark samt i Sverige via Danmarks Distributionen. Der har allerede været flere forespørgsler på folderen og positive tilbagemeldinger på, at den kan bestilles direkte via Danmarks Distributionen. Folderen lægges i turistinformationen i Sagnlandet hos aktører og på bibliotekerne. Der er desuden planlagt levering i lokalområdet til butikker, tankstationer mv. mindst to gange i sæsonen. Folderen promoveres på Livsstilsmesse. Lejre Lokalavis forventes også at promovere folderen. B. Oplevelser i Fjordlandet Folderen er produceret og er klar til uddeling. Folderen promoveres på Livsstilsmesse, lægges i turistinformationen og leveres i lokalområdet sammen med Visit Lejre folderen. Folderen udleveres på mødet. C. Orientering fra sidste møde vedr. Fjordlandsamarbejdet Mundtlig orientering ved Thure Dan Petersen D. Visit Lejre online markedsføring Markedsføringen for visitlejre.dk er begyndt den 16. maj med ejerskab på Tv2.dk. Se medieplan og billeder i bilag. E. Nyhedsbrev fra Dansk Cykelturisme, maj 2015 Se bilag. F. Næste ansøgningsfrist for LAG-midlerne er den 15. juni. Administrationen har sørget for synliggørelse af mulighederne i LAG programmet gennem sociale medier og som nyhed på lejre.dk. G. Workshop 50 gode idéer

5 Side 3 TRO Økologisk Kirkefestival arrangerer i samarbejde med Hornsherred erhvervsforum en workshop for det lokale erhvervsliv som opfølgning på visionsstudiet Big Future. Big Future har i udviklet en række realistiske og holdbare forretningsscenarier for danske SMV er. De lokale virksomheder inviteres til at drøfte hvordan visionsstudiets anbefalinger kan skabe en god udvikling i virksomhederne. De udvalgte anbefalinger er: - Forstå din virksomheds værdiskabelse - Skab mere med mindre i alt hvad du gør - Sharing: Del viden, gentænk ejerskabet og åbn døren på vid gab mod omverdenen Workshoppen finder sted fredag den 4. september kl i halmkirken i Sæby. H. Orientering om løbende forbrug af UET s midler Indstilling: Udvalgets disponible beløb er per 1. juni kr. Det disponible beløb i den administrative ramme er kr. (Se bilag) Beslutning den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Visit Lejre - Kampagneoversigt_ Nyhedsbrev fra Dansk Cykeltursime_maj Notat - løbende forbrug juni møde

6 Side 4 3. ET - Evaluering af iværksætterkursus Sagsnr.: 15/7358 Resumé: Der fremlægges i sagen en evaluering på det gennemførte iværksætterkursus i foråret Der lægges på baggrund af evalueringen op til at afprøve et mere intensivt iværksætterforløb på en uges varighed i Danmarks Vækst- og iværksætteruge, som er finder sted i uge 47. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tager evalueringen af iværksætterkurset til efterretning 2. at beslutter at gennemføre nyt og intensivt koncept iværksætterkurset i uge 47 Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Lejre Kommune indgik samarbejde med Lejre Erhvervsforum om at gennemføre årets iværksætterkursus, som blev gennemført i april og maj måned Kurset løb over seks kursusgange og omfattede forretningsudvikling, salg, markedsføring, organisering samt regnskab, bogføring og skat. Kurset er blevet annonceret i Lejre Lokalavis, på Linkedin og på Lejre Kommunes hjemmeside. Der var oprindeligt 14 personer tilmeldt kurset, men på baggrund af frafald, gennemførte 7 deltagere kurset. Størstedelen af frafaldet skyldes, at de pågældende deltagere ikke ønskede at fortsætte med at drive virksomhed. Der er på baggrund af kurset gennemført en evaluering, som er blevet besvaret af alle 7 deltagere, der gennemførte kurset. Den første del af evalueringen spørger ind til, hvorvidt deltageren har fået ny indsigt og viden om at drive virksomhed, mens den anden del spørger ind til kursets faglige niveau. Sammenfatningen af besvarelserne kan ses i det vedhæftede bilag. Nedenfor er gengivet en opsummering af undersøgelsen Spørgsmål Svar I begrænset grad / I nogen grad Svar I høj grad / I meget høj grad Jeg har gennem iværksætterkurset fået indsigt i de centrale aspekter ved at drive egen virksomhed Jeg har på iværksætterkurset fået svar på de vigtigste spørgsmål, som jeg havde ved 29 % 71 % 43 % 57 %

7 Side 5 kursusstart Jeg har fået ny og brugbar viden til at videreudvikle min virksomhed Jeg er efter iværksætterkurset mere afklaret med, hvad det vil sige at drive egen virksomhed Jeg synes kurset var godt tilrettelagt og forberedt 58 % 42 % 58 % 42 % 42 % 58 % De eksterne indlæg var relevante og passende til målgruppen 0 % 100 % Det skal bemærkes, at der på ingen af spørgsmålene blev besvaret slet ikke, hvilket også var en svarmulighed. På baggrund af frafaldet til kurset undervejs, foreslår administrationen, at der gennemføres et iværksætterkursus over en uge, der kobles med en række andre relaterede iværksætteraktiviteter i Lejre Kommune i forbindelse med Danmarks Vækstog Iværksætteruge i uge 47. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at iværksætterkurset skal sammensættes med andre spændende aktiviteter for at samle den kritiske masse der skal til for at tiltrække flere iværksættere. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Samlet Evaluering af iværksætterkursus i Lejre kommune

8 Side 6 4. ET - Status på Ledersparring Sagsnr.: 14/5584 Resumé: besluttede i 2014 at igangsætte initiativet Ledersparring med det formål at yde mindre virksomheder og iværksættere mulighed for sparring fra erfarne erhvervsmentorer. Forløbet har nu været i gang i 9 måneder og på denne baggrund gives der status for forløbet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tager status på Ledersparring til efterretning 2. at bevilger kr. til fortsættelse af initiativet til sommeren 2016 Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: igangsatte i 2014 initiativet Ledersparring med det formål, at tilbyde mindre virksomheder og iværksættere i Lejre kommune muligheden for uvildig sparring på de udfordringer, som de støder på som ledere af egen virksomhed. Da forløbet har været i gang i ni måneder og nærmer sig sin afslutning, gives der i sagen status på forløbet. Der har været gennemført 9 virksomhedsforløb i løbet af de seneste ni måneder. Derudover er to virksomheder blevet screenet til at komme i gang, såfremt forløbet videreføres, og flere virksomheder er parat til at komme i gang efter sommerferien. De 9 virksomheder har haft vidt forskellige behov i forhold til sparring. Forløbene har samlet omfattet sparring på: Markedsføring Forretningsudvikling Drift og administration Forretningsidé Organisation Fælles for alle 9 virksomheder er, at de har været meget tilfredse med sparringsforløbene, og at deres virksomhed på denne baggrund er blevet bedre rustet til at overleve og vækste. Der vil til mødet være oplæg fra både deltagende virksomheder og erhvervsmentorer, som vil uddybe deres erfaringer og udbytte af sparringsforløbene. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at initiativet har haft stor betydning for de virksomheder, som har deltaget i forløbene. På denne baggrund foreslår administrationen, at initiativet forsætter, således at endnu flere iværksættere kan få glæde af initiativet.

9 Side 7 Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Udgifterne på kr. finansieres fra udvalgets pulje Beslutningskompetence:

10 Side 8 5. ET - Sparringspartnerne Sagsnr.: 15/7351 Resumé: Lejre Kommune er blevet tilbudt et medlemskab af foreningen Sparringspartnerne, som tilbyder iværksættere og mindre virksomheder sparring fra foreningens netværk af erfarne erhvervsfolk. skal tage stilling til, om Lejre Kommune skal tegne et års medlemskab af Sparringspartnerne, som udgør kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at beslutter at tegne et års medlemskab af Sparringspartnerne Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: har i 2015 igangsat en række indsatser rettet mod iværksættere og mindre virksomheder i Lejre kommune. Iværksættere i Lejre Kommune er i 2015 blevet tilbudt et gratis iværksætterkursus samt et intensivt mentorforløb i initiativet Ledersparring, som udvalget besluttede at sætte i gang i I Ledersparringsforløbet får iværksætterene tilknyttet en erfaren erhvervsmand eller kvinde som mentor, som stiller sig til rådighed i et intensivt forløb i op til 6 måneder, hvor der arbejdes med alle aspekter af virksomhedens udviklingsmuligheder. I forløbet mødes mentor og virksomhed som regel en gang om måneden, og der stilles konkrete planer og mål for virksomheden, så der sikres en kontinuerlig udvikling. Forløbet er begrænset til 6 måneder, idet der løbende skal være mulighed for at nye iværksættere og virksomheder kan indgå i ordningen og få adgang til sparring. På denne baggrund er der behov for et tilbud, som kan fortsætte, hvor Ledersparringsforløbet slutter, og som kan være forløber for at virksomheden får en professionel bestyrelse. Administrationen har på denne baggrund været i dialog med Sparringspartnerne (www.sparringspartnerne.dk), som er en non-profit organisation, der omfatter et stort netværk af erfarne virksomhedsledere. Foreningen sikrer kvaliteten af de virksomhedsledere, som er en del af netværket. Ved at tegne et etårigt medlemskab får iværksættere og mindre virksomheder i Lejre kommune op til 20 timers gratis sparring fra netværkets specialister. Betingelsen for at få tildelt sparringspartnere er, at virksomheden vil indgå i et seriøst udviklingsforløb og har mod på at gå nye veje og følge de råd, som sparringspartnerne giver. Efter de 20 gratis timer vil de deltagende virksomheder kunne fortsætte samarbejdet med de pågældende sparringspartnere til en fast timepris. Administrationens vurdering:

11 Side 9 Det er administrationens vurdering, at initiativet vil være en stor støtte for de lokale iværksættere og mindre virksomheder, som derved får adgang til kompetent og uvildig sparring blandt et større geografisk netværk, hvor der kan trækkes på mange forskellige kompetencer. Det er endvidere administrationens vurdering, at initiativet vil supplere de nuværende initiativer godt og at det vil bidrage til en god platform for iværksættere og mindre virksomheder i Lejre Kommune. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Årskontingentet på kr. finansieres fra udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Samarbejdspartneraftale - Lejre.docx

12 Side ET - Lejres virksomhedspris 2015 Sagsnr.: 15/7362 Resumé: besluttede på udvalgsmødet den 1. december 2014 at udvalget skal have sin egen virksomhedspris. På udvalgsmødet den 2. marts 2015 tog udvalget stilling til kriterierne for tildeling af virksomhedsprisen samt proceduren for udpegning af kandidater. På baggrund bred annoncering af prisen har administrationen modtaget 5 begrundede indstillinger til kandidater. Medlemmerne af Lejre Erhvervsudviklingsforum har på baggrund af indstillingerne givet deres bud på den rette kandidat til prisen. På denne baggrund skal udvalget tage stilling til vinderen af Lejres virksomhedspris Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udpeger vinderen af Lejre Kommunes virksomhedspris Beslutning den : traf beslutning om hvem der er vinder af Lejre Kommunes virksomhedspris, som offentliggøres den 16. juni. Sagsfremstilling: besluttede på udvalgsmødet den 1. december 2014 at oprette en virksomhedspris, som uddeles første gang i Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 2. marts 2015 at det er et generelt kriterium, at virksomheden er hjemmehørende i Lejre Kommune, og at et eller flere af følgende kriterier skal være opfyldt: At virksomheden gennem de seneste år har skabt nye jobs i Lejre Kommune At virksomheden er innovativ At virksomheden er lokalt forankret At virksomheden tilbyder grønne løsninger At virksomheden arbejder med bæredygtighed i sit værdisæt At virksomheden aktivt gør noget for at brande Lejre Kommune udadtil Efter forslag fra Lejre Erhvervsudviklingsforum, er der blevet initiativ til at gennemføre en længerevarende proces, hvor lokale borgere, virksomheder, foreninger og bestyrelser kan indstille kandidater til prisen. Der er i denne sammenhæng blevet annonceret i Lejre Lokalavis, gennem sociale medier og på Lejre Kommunes hjemmeside. Der er på baggrund af annonceringen indstillet fem forskellige virksomheder til Lejres virksomhedspris. De indstillede kandidater er: Vestergaard Company Lejre Bageri Hegnsholt Hønseri Stensbølgaard

13 Side 11 Smededesign Begrundelserne for indstillingerne er vedhæftet som bilag til sagen. Lejre Erhvervsudviklingsforum er blevet inddraget med henblik på deres vurdering af de indstillede kandidater. Lejre Erhvervsudviklingsforum fremhæver følgende kandidater: Vestergaard Company Begrundelsen er følgende: A. At virksomheden gennem de seneste år har skabt nye jobs i Lejre Kommune. Det er en imponerende bedrift at få skabt en virksomhed, der er førende på sit felt og stadig ekspanderer med jobs world-wide (over 250 ansatte). Hvor mange jobs der direkte de seneste år er skabt i selve Lejre Kommune kan jeg ikke vurdere, men jeg kan da se at virksomheden for nyligt har annonceret med ledige stillinger. Det er samtidig en af de meget få rigtig store virksomheder i Lejre Kommune. På den måde er de med til at skabe en lidt bedre/bredere balance i vores samlede erhvervsbillede og viser, at selvom vi er en lille landkommune kan også en verdensvirksomhed indenfor teknologi rummes her. B. At virksomheden er innovativ Firmaet har formået at udvikle en teknologi for afisning af fly der gør dem til førende på sit felt og jf. historien på deres egen hjemmeside endda overlevet forsøg på amerikansk udkonkurrence som de gik igennem pga. bedre kvalitet og tekniske løsninger, som de til stadighed har raffineret. C. At virksomheden er lokalt forankret Det har jeg taget for givet selvom de har afdelinger andre steder i verden. Det er samtidig en familievirksomhed hvor 2. generation nu er ved roret hvilket formentlig ikke er uvæsenligt i forhold til deres forbliven i Lejreområdet. D. At virksomheden tilbyder grønne løsninger Jeg har hæftet mig ved at virksomheden ved udvikling af såvel produkter som produktion tilstræber at minimere miljøbelastning jf. deres mission statement E. At virksomheden arbejder med bæredygtighed i sit værdisæt Se under D og Mission Statement. Interessant er det samtidig, at de også har et Vestergaard Academy for stadig udvikling af såvel egne medarbejdere som kundernes for at optimere funktionaliteten af deres produkter og kundetilfredshed. Ligeledes synes jeg det er et flot citat de bruger på denne del af hjemmesiden The doorstep to the temple of wisdom is the knowledge of our own ignorance Inscription above the door to the Academy in Athens Det signalere ydmyghed overfor sine opgaver og dedikation for til stadig at tænke innovativt og ikke hvile på laurbærrene.

14 Side 12 F. At virksomheden aktivt gør noget for at brande Lejre Kommune udadtil. Alene det at de har valgt at blive liggende i vores kommune er med til at brande vores område. Vestergaard har desuden ved tidligere lejlighed f.eks. bedt om billeder fra Sagnlandet til brug i deres kundematerialer. Derudover har de senest sponseret kulisser til Teater Solaris forestillinger, der havde urpremiere på Sonnerupgaard og siden blev opført i både Roskilde Domkirke og Helligåndskirken i København. Så på den måde viser de også lokalt engagement. Lejre Bageri Begrundelsen er følgende: Baggrunden for valget er, at de er under hårdt pres med al den bake-off, der er i mange dagligvarebutikker og tankstationer, og det derfor er vigtigt at holde fast i de gode råvarer og kvaliteten. Samtidig er det med til at skabe en aktivitet i en landsby at der er en forretning, hvor der også er muligheder for arbejdspladser. Tanken om uddannelse af bagersvende hvert andet år er vigtigt, da der er mangel på lærepladser. Stensbølgaard Begrundelsen er følgende: Johan og Kirsten fra Stensbølgaard er oplagte vindere, fordi de i den grad er ildsjæle, og brænder for økologien, miljøet, den gode historie om Lejre, fællesskab og den sociale forpligtigelse. skal på baggrund af indstillingerne i bilaget samt de nævnte begrundelser fra Lejre Erhvervsudviklingsforum udpege vinderen af Lejres Virksomhedspris. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Gaven udgør kr. til køb af lokal kunst, som finansieres fra udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 5. (Lukket bilag)

15 Side ET - Udpegning af medlem til styregruppen i Fishing Zealand Sagsnr.: 14/2388 Resumé: Udvalg for Erhverv & Turisme skal udpege et medlem til Styregruppen i Fishing Zealand. I sagen præsenteres desuden status for Fishing Zealand. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udpeger et medlem til Styregruppen for Fishing Zealand. Beslutning den : Vedtaget at udpege Birger Prahl (F) som medlem af styregruppen i Fishing Zealand. Sagsfremstilling: Lejre Kommune er blevet medlem af netværket Fishing Zealand (FZ) i I den forbindelse skal udpege et medlem til styregruppen. FZ består organisatorisk af en styregruppe, en projektgruppe og en række arbejdsgrupper. Hertil er tilknyttet et sekretariat. Styregruppen består af en politiker fra hver af de deltagende kommuner og en repræsentant for Danmarks Sportsfiskerforbund. Medlemmerne af styregruppen repræsenterer forskellige politiske udvalg som Teknik og Miljø, Udvikling, Erhverv/Turismeudvalg m. fl.). Styregruppen har det overordnede ansvar for netværket og beslutter rammerne for FZ. F.eks. kommissorium, værdigrundlag, størrelsen af kontingentet o.l. Styregruppen har også til formål at sikre kontakten til det politiske niveau. Styregruppen mødes planlagt 1-2 gange om året. Lejre Kommune planlægger at deltage i følgende arbejdsgrupper: Naturgrundlag Anne-Marie Geert Kristensen, Natur og Miljø Indsats for unge Uafklaret. Produktudvikling / lystfiskerturisme Anne Lumholt, Kultur og Fritid Tina Unger deltager i projektgruppen. Der findes en mere uddybende beskrivelse af organisationen i vedhæftede kommissorium. Revideret Kommissorium og værdigrundlag Kommissoriet og værdigrundlaget for FZ er netop blevet revideret. De to dokumenter præsenteres til godkendelse for Styregruppen den 27. maj Udkast til kommissoriet og værdigrundlaget er vedhæftet. Aktiviteter Følgende aktiviteter er indtil videre planlagt for 2015.

16 Side 14 Projektleder Gordon Henriksen arrangerer i samarbejde med Gershøj Fritidsfiskerforening Sol over Lejre lørdag den 23. maj Sol over Lejre er et nyt kulinarisk arrangement, som har til hensigt at fejre økologien, råvarerne, fællesskabet, folkeligheden, fiskeriet og naturen i Lejre Kommune ved at vise de muligheder fjorden byder på, uanset om man fisker med stang eller garn eller bare gerne vil smage og opleve en bid af Lejre. Høstfest i september samarbejde med Herslev Bryghus. Kurser planlagt med seatrout4you.dk og Ryegaard Gods ØrredPatrulje aktiviteter i Lejre Kommune Vandløbsrestaureringsprojekter i kommunen. Muligvis i Helligrenden. FZ har allerede været involveret i at finde en god fælles løsning for en fiskepassage ved Tadre Mølle. Artikler om fiskeriet i fjorden/hullet ved Herslev. Det overvejes om der skal udarbejdes en fiskefolder for Lejre Kommune. De samlede aktiviteter for FZ er beskrevet i vedhæftede aktivitetsliste. Samarbejde Gordon Henriksen deltog i seneste klyngemøde i Den grønne gruppe den 29. april 2015 med oplæg og ledelse af workshop om FZ. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Aktivitetsliste docx 2. Nyt Kommissorium for Fishing Zealand (forslag 21. april 2015).docx 3. nyt Fishing Zealand Værdigrundlag - samlet udgave 21. april 2015.docx

17 Side JA - Status frivillige erhvervsmentorer "Dygtige Unge" Sagsnr.: 14/11867 Resumé: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme får på dette møde en status for det samarbejde i Jobcentrene, som Lejre, Roskilde og Ringsted har med fondsstøttet aktør omkring etablering af netværk af frivillige erhvervsmentorer for unge. Projektet blev igangsat den 30. september 2014 med en fælles opstartsevent på Roskilde Tekniske Skole, hvor borgmestrene fra Lejre og Roskilde var deltagere og bød velkommen og præsenterede projektet. Godt 30 unge fra Roskilde og Lejre var mødt op ligesom der var mødt mellem 15 og 20 potentielle erhvervsmentorer. Herudover deltog medarbejdere fra UU og de 2 jobcentre i Roskilde og Lejre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme tager status til efterretning. 2. at udvalgene beslutter at projekt Dygtige unge evalueres i september/oktober Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne tiltrådt. Thomas Stokholm (v) Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Jobcentrene i Lejre, Roskilde og Ringsted har indgået samarbejde med Dygtige Unge om etablering af et netværk af frivillige erhvervsmentorer, som vil give unge 2 til 3 timer mentorstøtte om måneden over en periode på 3 måneder. Netværket etableres på tværs af de 3 kommuner. Mentorerne er ulønnede. Erhvervsmentorerne skal hjælpe unge under 30 år med at finde ind på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Match mellem erhvervsmentorer og de unge sker ved Dygtige Unges mellemkomst. Det er frivilligt for de unge at søge tilknytning til en mentor. De unge tilkendegiver via internettet ønske om tilknytning til en erhvervsmentor. Og Dygtige unge sørger herefter for at matche den unge med en erhvervsmentor. Status for Lejre Kommunes del af projektet er som følger: Lejre har for årene 2014 og 2015 i alt 15 pladser pr. år.

18 Side 16 I 2014 havde Lejre 4 unge tilknyttet projektet og havde match til erhvervsmentor. Alle er efter projektforløb selvforsørgende (i uddannelse eller indtægt ved fritidsjob/deltidsjob eller ordinært job) I 2014 er hidtil visiteret 4 til projektet og der er match til erhvervsmentor. 17. juni 2015 afholdes der i Roskilde boot-camp hos Q8 og Ramböll. På boot-camp skal der arbejdes med jobsøgning, præsentation af jobmuligheder inden for Q8. Der vil være workshop i at skrive ansøgninger og der vil være mulighed for at prøve jobsamtaler. På boot-camp vil de unge blive præsenteret for projektet med frivilige erhvervsmentorer. Fra Lejre vil vi møde op med mellem 5 og 10 unge. Udtalelser: Ingen. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at projektet med frivillige erhvervsmentorer vil betyde, at en række unge vil få tilknytning til arbejdsmarkedet eller starter på en uddannelse. Handicappolitik: Målgruppen for projektet omfatter også unge med handicap. Økonomi og finansiering: Udgifter til projektet afholdes inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds budgetramme. Hvert match mellem ung og erhvervsmentor koster kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked og

19 Side ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - August...2 3. KF - Temadrøftelse.

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden 22-09-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere