Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015"

Transkript

1 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden ET - Orientering - Juni ET - Evaluering af iværksætterkursus ET - Status på Ledersparring ET - Sparringspartnerne ET - Lejres virksomhedspris ET - Udpegning af medlem til styregruppen i Fishing Zealand JA - Status frivillige erhvervsmentorer "Dygtige Unge" ET - Eventuelt...17

3 Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt med den ændring, at punkt 6 (dog ikke bilagene) ændres til et åbent punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. ET - Orientering - Juni Sagsnr.: 14/20095 Resumé: Orientering til, juni 2015 A. Plan for formidling af Oplevelseskoncepter og Visit Lejre folder Oplevelseskoncepter: Der er udviklet 7 oplevelseskoncepter i samarbejde med aktørerne. Koncepterne er sat flot op grafisk som flyers. Online: Koncepterne markedsføres via Visitlejre.dk, hvor det er muligt at booke direkte. De koncepter der har en fast dato lægges desuden i begivenhedskalenderen på visitlejre.dk samt på oplevlejre.dk Print: Koncepterne markedsføres via turistinformationen i Sagnlandet. Koncepterne markedsføres desuden på Livsstilsmessen på Ledreborg samt via en annonce i Visit Lejre Folderen. Visit Lejre Folder: Folderen distribueres til turistinformationer over hele Danmark samt i Sverige via Danmarks Distributionen. Der har allerede været flere forespørgsler på folderen og positive tilbagemeldinger på, at den kan bestilles direkte via Danmarks Distributionen. Folderen lægges i turistinformationen i Sagnlandet hos aktører og på bibliotekerne. Der er desuden planlagt levering i lokalområdet til butikker, tankstationer mv. mindst to gange i sæsonen. Folderen promoveres på Livsstilsmesse. Lejre Lokalavis forventes også at promovere folderen. B. Oplevelser i Fjordlandet Folderen er produceret og er klar til uddeling. Folderen promoveres på Livsstilsmesse, lægges i turistinformationen og leveres i lokalområdet sammen med Visit Lejre folderen. Folderen udleveres på mødet. C. Orientering fra sidste møde vedr. Fjordlandsamarbejdet Mundtlig orientering ved Thure Dan Petersen D. Visit Lejre online markedsføring Markedsføringen for visitlejre.dk er begyndt den 16. maj med ejerskab på Tv2.dk. Se medieplan og billeder i bilag. E. Nyhedsbrev fra Dansk Cykelturisme, maj 2015 Se bilag. F. Næste ansøgningsfrist for LAG-midlerne er den 15. juni. Administrationen har sørget for synliggørelse af mulighederne i LAG programmet gennem sociale medier og som nyhed på lejre.dk. G. Workshop 50 gode idéer

5 Side 3 TRO Økologisk Kirkefestival arrangerer i samarbejde med Hornsherred erhvervsforum en workshop for det lokale erhvervsliv som opfølgning på visionsstudiet Big Future. Big Future har i udviklet en række realistiske og holdbare forretningsscenarier for danske SMV er. De lokale virksomheder inviteres til at drøfte hvordan visionsstudiets anbefalinger kan skabe en god udvikling i virksomhederne. De udvalgte anbefalinger er: - Forstå din virksomheds værdiskabelse - Skab mere med mindre i alt hvad du gør - Sharing: Del viden, gentænk ejerskabet og åbn døren på vid gab mod omverdenen Workshoppen finder sted fredag den 4. september kl i halmkirken i Sæby. H. Orientering om løbende forbrug af UET s midler Indstilling: Udvalgets disponible beløb er per 1. juni kr. Det disponible beløb i den administrative ramme er kr. (Se bilag) Beslutning den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Visit Lejre - Kampagneoversigt_ Nyhedsbrev fra Dansk Cykeltursime_maj Notat - løbende forbrug juni møde

6 Side 4 3. ET - Evaluering af iværksætterkursus Sagsnr.: 15/7358 Resumé: Der fremlægges i sagen en evaluering på det gennemførte iværksætterkursus i foråret Der lægges på baggrund af evalueringen op til at afprøve et mere intensivt iværksætterforløb på en uges varighed i Danmarks Vækst- og iværksætteruge, som er finder sted i uge 47. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tager evalueringen af iværksætterkurset til efterretning 2. at beslutter at gennemføre nyt og intensivt koncept iværksætterkurset i uge 47 Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Lejre Kommune indgik samarbejde med Lejre Erhvervsforum om at gennemføre årets iværksætterkursus, som blev gennemført i april og maj måned Kurset løb over seks kursusgange og omfattede forretningsudvikling, salg, markedsføring, organisering samt regnskab, bogføring og skat. Kurset er blevet annonceret i Lejre Lokalavis, på Linkedin og på Lejre Kommunes hjemmeside. Der var oprindeligt 14 personer tilmeldt kurset, men på baggrund af frafald, gennemførte 7 deltagere kurset. Størstedelen af frafaldet skyldes, at de pågældende deltagere ikke ønskede at fortsætte med at drive virksomhed. Der er på baggrund af kurset gennemført en evaluering, som er blevet besvaret af alle 7 deltagere, der gennemførte kurset. Den første del af evalueringen spørger ind til, hvorvidt deltageren har fået ny indsigt og viden om at drive virksomhed, mens den anden del spørger ind til kursets faglige niveau. Sammenfatningen af besvarelserne kan ses i det vedhæftede bilag. Nedenfor er gengivet en opsummering af undersøgelsen Spørgsmål Svar I begrænset grad / I nogen grad Svar I høj grad / I meget høj grad Jeg har gennem iværksætterkurset fået indsigt i de centrale aspekter ved at drive egen virksomhed Jeg har på iværksætterkurset fået svar på de vigtigste spørgsmål, som jeg havde ved 29 % 71 % 43 % 57 %

7 Side 5 kursusstart Jeg har fået ny og brugbar viden til at videreudvikle min virksomhed Jeg er efter iværksætterkurset mere afklaret med, hvad det vil sige at drive egen virksomhed Jeg synes kurset var godt tilrettelagt og forberedt 58 % 42 % 58 % 42 % 42 % 58 % De eksterne indlæg var relevante og passende til målgruppen 0 % 100 % Det skal bemærkes, at der på ingen af spørgsmålene blev besvaret slet ikke, hvilket også var en svarmulighed. På baggrund af frafaldet til kurset undervejs, foreslår administrationen, at der gennemføres et iværksætterkursus over en uge, der kobles med en række andre relaterede iværksætteraktiviteter i Lejre Kommune i forbindelse med Danmarks Vækstog Iværksætteruge i uge 47. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at iværksætterkurset skal sammensættes med andre spændende aktiviteter for at samle den kritiske masse der skal til for at tiltrække flere iværksættere. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Samlet Evaluering af iværksætterkursus i Lejre kommune

8 Side 6 4. ET - Status på Ledersparring Sagsnr.: 14/5584 Resumé: besluttede i 2014 at igangsætte initiativet Ledersparring med det formål at yde mindre virksomheder og iværksættere mulighed for sparring fra erfarne erhvervsmentorer. Forløbet har nu været i gang i 9 måneder og på denne baggrund gives der status for forløbet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tager status på Ledersparring til efterretning 2. at bevilger kr. til fortsættelse af initiativet til sommeren 2016 Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: igangsatte i 2014 initiativet Ledersparring med det formål, at tilbyde mindre virksomheder og iværksættere i Lejre kommune muligheden for uvildig sparring på de udfordringer, som de støder på som ledere af egen virksomhed. Da forløbet har været i gang i ni måneder og nærmer sig sin afslutning, gives der i sagen status på forløbet. Der har været gennemført 9 virksomhedsforløb i løbet af de seneste ni måneder. Derudover er to virksomheder blevet screenet til at komme i gang, såfremt forløbet videreføres, og flere virksomheder er parat til at komme i gang efter sommerferien. De 9 virksomheder har haft vidt forskellige behov i forhold til sparring. Forløbene har samlet omfattet sparring på: Markedsføring Forretningsudvikling Drift og administration Forretningsidé Organisation Fælles for alle 9 virksomheder er, at de har været meget tilfredse med sparringsforløbene, og at deres virksomhed på denne baggrund er blevet bedre rustet til at overleve og vækste. Der vil til mødet være oplæg fra både deltagende virksomheder og erhvervsmentorer, som vil uddybe deres erfaringer og udbytte af sparringsforløbene. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at initiativet har haft stor betydning for de virksomheder, som har deltaget i forløbene. På denne baggrund foreslår administrationen, at initiativet forsætter, således at endnu flere iværksættere kan få glæde af initiativet.

9 Side 7 Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Udgifterne på kr. finansieres fra udvalgets pulje Beslutningskompetence:

10 Side 8 5. ET - Sparringspartnerne Sagsnr.: 15/7351 Resumé: Lejre Kommune er blevet tilbudt et medlemskab af foreningen Sparringspartnerne, som tilbyder iværksættere og mindre virksomheder sparring fra foreningens netværk af erfarne erhvervsfolk. skal tage stilling til, om Lejre Kommune skal tegne et års medlemskab af Sparringspartnerne, som udgør kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at beslutter at tegne et års medlemskab af Sparringspartnerne Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: har i 2015 igangsat en række indsatser rettet mod iværksættere og mindre virksomheder i Lejre kommune. Iværksættere i Lejre Kommune er i 2015 blevet tilbudt et gratis iværksætterkursus samt et intensivt mentorforløb i initiativet Ledersparring, som udvalget besluttede at sætte i gang i I Ledersparringsforløbet får iværksætterene tilknyttet en erfaren erhvervsmand eller kvinde som mentor, som stiller sig til rådighed i et intensivt forløb i op til 6 måneder, hvor der arbejdes med alle aspekter af virksomhedens udviklingsmuligheder. I forløbet mødes mentor og virksomhed som regel en gang om måneden, og der stilles konkrete planer og mål for virksomheden, så der sikres en kontinuerlig udvikling. Forløbet er begrænset til 6 måneder, idet der løbende skal være mulighed for at nye iværksættere og virksomheder kan indgå i ordningen og få adgang til sparring. På denne baggrund er der behov for et tilbud, som kan fortsætte, hvor Ledersparringsforløbet slutter, og som kan være forløber for at virksomheden får en professionel bestyrelse. Administrationen har på denne baggrund været i dialog med Sparringspartnerne (www.sparringspartnerne.dk), som er en non-profit organisation, der omfatter et stort netværk af erfarne virksomhedsledere. Foreningen sikrer kvaliteten af de virksomhedsledere, som er en del af netværket. Ved at tegne et etårigt medlemskab får iværksættere og mindre virksomheder i Lejre kommune op til 20 timers gratis sparring fra netværkets specialister. Betingelsen for at få tildelt sparringspartnere er, at virksomheden vil indgå i et seriøst udviklingsforløb og har mod på at gå nye veje og følge de råd, som sparringspartnerne giver. Efter de 20 gratis timer vil de deltagende virksomheder kunne fortsætte samarbejdet med de pågældende sparringspartnere til en fast timepris. Administrationens vurdering:

11 Side 9 Det er administrationens vurdering, at initiativet vil være en stor støtte for de lokale iværksættere og mindre virksomheder, som derved får adgang til kompetent og uvildig sparring blandt et større geografisk netværk, hvor der kan trækkes på mange forskellige kompetencer. Det er endvidere administrationens vurdering, at initiativet vil supplere de nuværende initiativer godt og at det vil bidrage til en god platform for iværksættere og mindre virksomheder i Lejre Kommune. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Årskontingentet på kr. finansieres fra udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Samarbejdspartneraftale - Lejre.docx

12 Side ET - Lejres virksomhedspris 2015 Sagsnr.: 15/7362 Resumé: besluttede på udvalgsmødet den 1. december 2014 at udvalget skal have sin egen virksomhedspris. På udvalgsmødet den 2. marts 2015 tog udvalget stilling til kriterierne for tildeling af virksomhedsprisen samt proceduren for udpegning af kandidater. På baggrund bred annoncering af prisen har administrationen modtaget 5 begrundede indstillinger til kandidater. Medlemmerne af Lejre Erhvervsudviklingsforum har på baggrund af indstillingerne givet deres bud på den rette kandidat til prisen. På denne baggrund skal udvalget tage stilling til vinderen af Lejres virksomhedspris Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udpeger vinderen af Lejre Kommunes virksomhedspris Beslutning den : traf beslutning om hvem der er vinder af Lejre Kommunes virksomhedspris, som offentliggøres den 16. juni. Sagsfremstilling: besluttede på udvalgsmødet den 1. december 2014 at oprette en virksomhedspris, som uddeles første gang i Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 2. marts 2015 at det er et generelt kriterium, at virksomheden er hjemmehørende i Lejre Kommune, og at et eller flere af følgende kriterier skal være opfyldt: At virksomheden gennem de seneste år har skabt nye jobs i Lejre Kommune At virksomheden er innovativ At virksomheden er lokalt forankret At virksomheden tilbyder grønne løsninger At virksomheden arbejder med bæredygtighed i sit værdisæt At virksomheden aktivt gør noget for at brande Lejre Kommune udadtil Efter forslag fra Lejre Erhvervsudviklingsforum, er der blevet initiativ til at gennemføre en længerevarende proces, hvor lokale borgere, virksomheder, foreninger og bestyrelser kan indstille kandidater til prisen. Der er i denne sammenhæng blevet annonceret i Lejre Lokalavis, gennem sociale medier og på Lejre Kommunes hjemmeside. Der er på baggrund af annonceringen indstillet fem forskellige virksomheder til Lejres virksomhedspris. De indstillede kandidater er: Vestergaard Company Lejre Bageri Hegnsholt Hønseri Stensbølgaard

13 Side 11 Smededesign Begrundelserne for indstillingerne er vedhæftet som bilag til sagen. Lejre Erhvervsudviklingsforum er blevet inddraget med henblik på deres vurdering af de indstillede kandidater. Lejre Erhvervsudviklingsforum fremhæver følgende kandidater: Vestergaard Company Begrundelsen er følgende: A. At virksomheden gennem de seneste år har skabt nye jobs i Lejre Kommune. Det er en imponerende bedrift at få skabt en virksomhed, der er førende på sit felt og stadig ekspanderer med jobs world-wide (over 250 ansatte). Hvor mange jobs der direkte de seneste år er skabt i selve Lejre Kommune kan jeg ikke vurdere, men jeg kan da se at virksomheden for nyligt har annonceret med ledige stillinger. Det er samtidig en af de meget få rigtig store virksomheder i Lejre Kommune. På den måde er de med til at skabe en lidt bedre/bredere balance i vores samlede erhvervsbillede og viser, at selvom vi er en lille landkommune kan også en verdensvirksomhed indenfor teknologi rummes her. B. At virksomheden er innovativ Firmaet har formået at udvikle en teknologi for afisning af fly der gør dem til førende på sit felt og jf. historien på deres egen hjemmeside endda overlevet forsøg på amerikansk udkonkurrence som de gik igennem pga. bedre kvalitet og tekniske løsninger, som de til stadighed har raffineret. C. At virksomheden er lokalt forankret Det har jeg taget for givet selvom de har afdelinger andre steder i verden. Det er samtidig en familievirksomhed hvor 2. generation nu er ved roret hvilket formentlig ikke er uvæsenligt i forhold til deres forbliven i Lejreområdet. D. At virksomheden tilbyder grønne løsninger Jeg har hæftet mig ved at virksomheden ved udvikling af såvel produkter som produktion tilstræber at minimere miljøbelastning jf. deres mission statement E. At virksomheden arbejder med bæredygtighed i sit værdisæt Se under D og Mission Statement. Interessant er det samtidig, at de også har et Vestergaard Academy for stadig udvikling af såvel egne medarbejdere som kundernes for at optimere funktionaliteten af deres produkter og kundetilfredshed. Ligeledes synes jeg det er et flot citat de bruger på denne del af hjemmesiden The doorstep to the temple of wisdom is the knowledge of our own ignorance Inscription above the door to the Academy in Athens Det signalere ydmyghed overfor sine opgaver og dedikation for til stadig at tænke innovativt og ikke hvile på laurbærrene.

14 Side 12 F. At virksomheden aktivt gør noget for at brande Lejre Kommune udadtil. Alene det at de har valgt at blive liggende i vores kommune er med til at brande vores område. Vestergaard har desuden ved tidligere lejlighed f.eks. bedt om billeder fra Sagnlandet til brug i deres kundematerialer. Derudover har de senest sponseret kulisser til Teater Solaris forestillinger, der havde urpremiere på Sonnerupgaard og siden blev opført i både Roskilde Domkirke og Helligåndskirken i København. Så på den måde viser de også lokalt engagement. Lejre Bageri Begrundelsen er følgende: Baggrunden for valget er, at de er under hårdt pres med al den bake-off, der er i mange dagligvarebutikker og tankstationer, og det derfor er vigtigt at holde fast i de gode råvarer og kvaliteten. Samtidig er det med til at skabe en aktivitet i en landsby at der er en forretning, hvor der også er muligheder for arbejdspladser. Tanken om uddannelse af bagersvende hvert andet år er vigtigt, da der er mangel på lærepladser. Stensbølgaard Begrundelsen er følgende: Johan og Kirsten fra Stensbølgaard er oplagte vindere, fordi de i den grad er ildsjæle, og brænder for økologien, miljøet, den gode historie om Lejre, fællesskab og den sociale forpligtigelse. skal på baggrund af indstillingerne i bilaget samt de nævnte begrundelser fra Lejre Erhvervsudviklingsforum udpege vinderen af Lejres Virksomhedspris. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Gaven udgør kr. til køb af lokal kunst, som finansieres fra udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 5. (Lukket bilag)

15 Side ET - Udpegning af medlem til styregruppen i Fishing Zealand Sagsnr.: 14/2388 Resumé: Udvalg for Erhverv & Turisme skal udpege et medlem til Styregruppen i Fishing Zealand. I sagen præsenteres desuden status for Fishing Zealand. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udpeger et medlem til Styregruppen for Fishing Zealand. Beslutning den : Vedtaget at udpege Birger Prahl (F) som medlem af styregruppen i Fishing Zealand. Sagsfremstilling: Lejre Kommune er blevet medlem af netværket Fishing Zealand (FZ) i I den forbindelse skal udpege et medlem til styregruppen. FZ består organisatorisk af en styregruppe, en projektgruppe og en række arbejdsgrupper. Hertil er tilknyttet et sekretariat. Styregruppen består af en politiker fra hver af de deltagende kommuner og en repræsentant for Danmarks Sportsfiskerforbund. Medlemmerne af styregruppen repræsenterer forskellige politiske udvalg som Teknik og Miljø, Udvikling, Erhverv/Turismeudvalg m. fl.). Styregruppen har det overordnede ansvar for netværket og beslutter rammerne for FZ. F.eks. kommissorium, værdigrundlag, størrelsen af kontingentet o.l. Styregruppen har også til formål at sikre kontakten til det politiske niveau. Styregruppen mødes planlagt 1-2 gange om året. Lejre Kommune planlægger at deltage i følgende arbejdsgrupper: Naturgrundlag Anne-Marie Geert Kristensen, Natur og Miljø Indsats for unge Uafklaret. Produktudvikling / lystfiskerturisme Anne Lumholt, Kultur og Fritid Tina Unger deltager i projektgruppen. Der findes en mere uddybende beskrivelse af organisationen i vedhæftede kommissorium. Revideret Kommissorium og værdigrundlag Kommissoriet og værdigrundlaget for FZ er netop blevet revideret. De to dokumenter præsenteres til godkendelse for Styregruppen den 27. maj Udkast til kommissoriet og værdigrundlaget er vedhæftet. Aktiviteter Følgende aktiviteter er indtil videre planlagt for 2015.

16 Side 14 Projektleder Gordon Henriksen arrangerer i samarbejde med Gershøj Fritidsfiskerforening Sol over Lejre lørdag den 23. maj Sol over Lejre er et nyt kulinarisk arrangement, som har til hensigt at fejre økologien, råvarerne, fællesskabet, folkeligheden, fiskeriet og naturen i Lejre Kommune ved at vise de muligheder fjorden byder på, uanset om man fisker med stang eller garn eller bare gerne vil smage og opleve en bid af Lejre. Høstfest i september samarbejde med Herslev Bryghus. Kurser planlagt med seatrout4you.dk og Ryegaard Gods ØrredPatrulje aktiviteter i Lejre Kommune Vandløbsrestaureringsprojekter i kommunen. Muligvis i Helligrenden. FZ har allerede været involveret i at finde en god fælles løsning for en fiskepassage ved Tadre Mølle. Artikler om fiskeriet i fjorden/hullet ved Herslev. Det overvejes om der skal udarbejdes en fiskefolder for Lejre Kommune. De samlede aktiviteter for FZ er beskrevet i vedhæftede aktivitetsliste. Samarbejde Gordon Henriksen deltog i seneste klyngemøde i Den grønne gruppe den 29. april 2015 med oplæg og ledelse af workshop om FZ. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Aktivitetsliste docx 2. Nyt Kommissorium for Fishing Zealand (forslag 21. april 2015).docx 3. nyt Fishing Zealand Værdigrundlag - samlet udgave 21. april 2015.docx

17 Side JA - Status frivillige erhvervsmentorer "Dygtige Unge" Sagsnr.: 14/11867 Resumé: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme får på dette møde en status for det samarbejde i Jobcentrene, som Lejre, Roskilde og Ringsted har med fondsstøttet aktør omkring etablering af netværk af frivillige erhvervsmentorer for unge. Projektet blev igangsat den 30. september 2014 med en fælles opstartsevent på Roskilde Tekniske Skole, hvor borgmestrene fra Lejre og Roskilde var deltagere og bød velkommen og præsenterede projektet. Godt 30 unge fra Roskilde og Lejre var mødt op ligesom der var mødt mellem 15 og 20 potentielle erhvervsmentorer. Herudover deltog medarbejdere fra UU og de 2 jobcentre i Roskilde og Lejre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme tager status til efterretning. 2. at udvalgene beslutter at projekt Dygtige unge evalueres i september/oktober Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne tiltrådt. Thomas Stokholm (v) Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Jobcentrene i Lejre, Roskilde og Ringsted har indgået samarbejde med Dygtige Unge om etablering af et netværk af frivillige erhvervsmentorer, som vil give unge 2 til 3 timer mentorstøtte om måneden over en periode på 3 måneder. Netværket etableres på tværs af de 3 kommuner. Mentorerne er ulønnede. Erhvervsmentorerne skal hjælpe unge under 30 år med at finde ind på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Match mellem erhvervsmentorer og de unge sker ved Dygtige Unges mellemkomst. Det er frivilligt for de unge at søge tilknytning til en mentor. De unge tilkendegiver via internettet ønske om tilknytning til en erhvervsmentor. Og Dygtige unge sørger herefter for at matche den unge med en erhvervsmentor. Status for Lejre Kommunes del af projektet er som følger: Lejre har for årene 2014 og 2015 i alt 15 pladser pr. år.

18 Side 16 I 2014 havde Lejre 4 unge tilknyttet projektet og havde match til erhvervsmentor. Alle er efter projektforløb selvforsørgende (i uddannelse eller indtægt ved fritidsjob/deltidsjob eller ordinært job) I 2014 er hidtil visiteret 4 til projektet og der er match til erhvervsmentor. 17. juni 2015 afholdes der i Roskilde boot-camp hos Q8 og Ramböll. På boot-camp skal der arbejdes med jobsøgning, præsentation af jobmuligheder inden for Q8. Der vil være workshop i at skrive ansøgninger og der vil være mulighed for at prøve jobsamtaler. På boot-camp vil de unge blive præsenteret for projektet med frivilige erhvervsmentorer. Fra Lejre vil vi møde op med mellem 5 og 10 unge. Udtalelser: Ingen. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at projektet med frivillige erhvervsmentorer vil betyde, at en række unge vil få tilknytning til arbejdsmarkedet eller starter på en uddannelse. Handicappolitik: Målgruppen for projektet omfatter også unge med handicap. Økonomi og finansiering: Udgifter til projektet afholdes inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds budgetramme. Hvert match mellem ung og erhvervsmentor koster kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked og

19 Side ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - September...2 3. ET

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014 Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Grethe Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. august 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. august 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. august 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering august 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. august 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. august 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat mandag den 11. august 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering august 2014...2 3. ET - Temadrøftelse med Lejre Turistforening...4

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. marts 2015

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. marts 2015 Referat mandag den 2. marts 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Marts...2 3. ET - Inspirationstur for forår 2015...3 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014 Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - December 2014...2 3. ET - Fjordsamarbejde

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere