Årsberetning Region Sønderjylland-Schleswig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Region Sønderjylland-Schleswig"

Transkript

1 Årsberetning 2014 REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG Region Sønderjylland-Schleswig

2 Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel Fax Februar 2015

3 Indhold Forord... 2 Sammenfatning / Kommende begivenheder... 3 Indledning... 4 Region Sønderjylland-Schleswigs organer... 6 Handlingsplan Deltagelse i projekter Regionskontor Bilag... 33

4 Forord Det forgangne år efterlader et meget positivt indtryk i forhold til det grænseoverskridende samarbejde. Foruden den værdige markering af 150-års-jubilæet for Slaget ved Dybbøl, som blev fulgt med stor interesse i hele Danmark og Schleswig-Holstein, kan regionen se tilbage på en række glædelige udviklinger. Efter afslutningen på projektet KulturDialog kan vi konstatere, at de i alt 74 mikroprojekter, der har modtaget støtte, har bidraget væsentligt til at synliggøre det fælles kulturrum, og det succesrige projekt Pontifex-Brobygger, som udløb ved udgangen af 2014, fortjener også at blive nævnt. De politiske organer har sammen arbejdet på at forbedre vilkårene i grænselandet og har intensiveret samarbejdet yderligere. Denne beretning giver et kort overblik over arbejdet og beskriver de aktiviteter, som de politiske beslutningstagere, sekretariatet og en lang række engagerede borgere i Region Sønderjylland-Schleswig har gennemført. Der skal lyde en stor tak til alle, som har medvirket. Jeg vil også nævne den kritik, der er blevet rejst og som tillige har været omtalt i pressen. Bestyrelsen er åben for alle spørgsmål og har sat sig for at finde svar på dem inden sommerferien. En enig bestyrelse er indstillet på at indgå i en åben dialog med alle parter. Jeg opfatter kritikken som et tegn på engagement og vilje til at styrke det grænseoverskridende samarbejde det ønsker vi alle! Og det kan og vil vi så også opnå i fællesskab. Ulrich Brüggemeier Formand for Region Sønderjylland-Schleswig 2

5 Sammenfatning / Kommende begivenheder Hvis man studerer årsberetningen, som behandler aktiviteterne fra det 17. forretningsår, mere indgående, vil man opdage, at aktivitetsniveauet er blevet øget sammenlignet med tidligere år. Det vidner både de stigende rådgivningstal, afslutningen på de succesrige Interreg-projekter KulturDialog og Pontifex-Brückenbauer, de mange møder, drøftelser og konferencer om. Men aktiviteter alene beskriver ikke målopfyldelsen og dermed succesen. Her må man anlægge en mere detaljeret synsvinkel og se på, hvilke mål man havde sat sig, og om eller hvordan de er blevet nået. Ofte er det de mere upåagtede begivenheder og resultater, der udgør en merværdi og giver borgerne i regionen et grænseoverskridende udbytte. Regionens synlighed blev således nominelt øget takket være presseomtalen, og det er frem for alt ensbetydende med et højere informationsniveau og en større bevidsthed omkring grænseoverskridende emner blandt borgerne i regionen. Det har Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig ligeledes i høj grad bidraget til, hvor den grænseoverskridende markedsføring af kultur er blevet udbygget, og der er taget initiativ til en række større projekter. Det lykkedes også at forhindre indførelsen af en vejskat på alle tyske forbundsveje, så den lokale og grænsenære trafik i regionen er blevet bevaret. Det resultat har kun været muligt i kraft af det gode samarbejde mellem alle grænseregioner. Den politiske støtte til det grænseoverskridende beredskab er ligeledes et tydeligt tegn på viljen til at samarbejde og vækker forhåbninger om en yderligere udbygning af samarbejdet. De to landes skatteministre har nu fået skabt klarhed omkring et par uafklarede skattespørgsmål, som projektet Pontifex havde gjort dem opmærksom på, hvilket er med til at skabe retssikkerhed og gøre det lettere for virksomheder at krydse grænsen. Foruden stigningen i grænsependlertallene må det dog også konstateres, at de eksisterende ressourcer ikke længere rækker, og at det bliver nødvendigt at udbygge kapaciteterne under inddragelse af de statslige instanser. 3

6 Indledning Denne årsberetning præsenterer resultaterne af Region Sønderjylland-Schleswigs arbejde i 2014 i ord og tal. Samtidig beskrives de vigtigste resultater og beslutninger samt de opgaver, der venter i det kommende år. Finansiering Regionskontor & Infocenter 2014 og 2015 Regionskontor & Infocenter finansieres på følgende måde: Partnere Euro 2014 / 2015* DKK 2014 / 2015* Region Syddanmark / / Sønderborg Kommune / / Haderslev Kommune / / Tønder Kommune / / Aabenraa Kommune / / Kreis Nordfriesland / / Kreis Schleswig-Flensburg / / Stadt Flensburg / / I alt / / *Bestyrelsens budgetbeslutning af Marketing/pr-arbejde I 2014 udsendte Regionskontor & Infocenter 81 pressemeddelelser, der informerede generelt om den seneste udvikling i Region Sønderjylland-Schleswig, om nye projekter og begivenheder samt om foredrag og arrangementer. Endvidere blev der holdt foredrag om Regionskontor & Infocenter, sprogkampagnen, KulturDialog og Pontifex. Takket være disse tilknyttede Interreg-projekter blev Region Sønderjylland-Schleswigs synlighed øget væsentligt. Region Sønderjylland-Schleswig, Regionskontor & Infocenter blev omtalt 350 gange i medierne og andre publikationer. Nyhedsbrevet Regionsinfo udkom 10 gange og har allerede mere end 500 abonnenter. Det bringer nyt fra Region Sønderjylland-Schleswig, og endvidere har netværkspartnere mulighed for at offentliggøre informationer i nyhedsbrevet. Regionskontoret deltager derudover i projektet Blandt Naboer, som er et grænseoverskridende avisprojekt bestående af de fire partneraviser Flensborg Avis, JydskeVestkysten, Der Nordschleswiger og sh:z-aviserne. Projektet informerer om aktiviteter i grænseregionen og giver således mulighed for at udveksle ugens bedste artikler inden for underholdning og aktuelle reportager i de andre aviser. 4

7 Region Sønderjylland-Schleswigs hjemmesider og www. pendlerinfo.org havde også stor søgning i I perioden 1. januar december 2014 besøgte borgere siderne / brugere besøgte og 291 besøgte Region Sønderjylland-Schleswigs blog på Region Sønderjylland-Schleswig er også på Facebook og har her 471 likes. Her bliver der postet informationer og gjort opmærksom på arrangementer. Endvidere bliver mediet benyttet til at henvise til hjemmesiderne region.dk/de og pendlerinfo.org. Region Sønderjylland-Schleswig er også aktiv på Twitter, og antallet af followers vokser støt. 5

8 Region Sønderjylland- Schleswigs organer Bestyrelsen Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse består af 11 medlemmer og har følgende sammensætning: Kreispräsident Ulrich Brüggemeier, Kreis Schleswig-Flensburg, formand siden april 2014 Regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje, Region Syddanmark, næstformand siden april 2014 Kreispräsident Heinz Maurus, Kreis Nordfriesland Oberbürgermeister Simon Faber, Stadt Flensburg Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Borgmester Hans Peter Geil, Haderslev Kommune Borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune Landsformand Flemming Meyer, Südschleswigscher Wählerverband Hauptvorsitzender Hinrich C. Jürgensen, Bund Deutscher Nordschleswiger Minister Anke Spoorendonk, Landesregierung Schleswig-Holstein, selvsuppleret medlem (uden stemmeret) Bestyrelsen mødtes tre gange i 2014: den , den og den På det første møde blev de nye medlemmer af bestyrelsen efter valget i Danmark i efteråret 2013 budt velkommen. På mødet var der også valg af ny formand og næstformand. Kreispräsident Ulrich Brüggemeier, Kreis Schleswig-Flensburg, blev enstemmigt valgt som formand for de kommende to år. Bestyrelsesmedlemmerne valgte Hans Phillip Tietje, Region Syddanmark, som næstformand. På mødet blev årsberetningen, årsregnskabet, den 3. Åbne Regionskonference og afholdelsen af et kommende årsmøde for Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR) i Region Sønderjylland-Schleswig drøftet. Nikolaj Stage Jensen fra Jobcenter Aabenraa holdt et foredrag om samarbejdet mellem danske og tyske arbejdsformidlinger. Det andet møde i november omhandlede blandt andet udfordringer inden for infrastrukturen i regionen, hvor Claus Schmidt og Ole Daugbjerg fra UdviklingsRåd Sønderjylland var inviteret som oplægsholdere. Peter Hansen orienterede om AEBR s årsmøde, hvor han blev 6

9 genvalgt som bestyrelsesmedlem med Kristina Hofmann som suppleant. Desuden vil Region Sønderjylland-Schleswig være vært for et bestyrelsesmøde i AEBR i juni Andre emner var bl.a. vejskatten på tyske motorveje, aktuelle udfordringer i det grænseoverskridende beredskab, det nye Interreg-program og efterbehandlingen af den 3. Åbne Regionskonference, som man som helhed kun havde positivt at sige om. Budgettet for 2015 og i den forbindelse besparelserne i Kreis Schleswig-Flensburg fyldte meget på mødet. På det tredje møde i december fremlagde Vibeke Bang projektrapporten for Competence to Go. Region Sønderjylland-Schleswig har været netværkspartner på projektet. Derefter fremlagde Andreas Ott statusrapport for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, og Peter Hansen orienterede om KulturDialog-projektets ophør og de Åbne Regionskonferencer. Endvidere blev budgettet og handlingsplanen for 2015 drøftet. Ud over møderne behandler bestyrelsen vigtige emner i skriftlig afstemning. I 2014 holdt formanden, næstformanden og sekretariatet tre ekstra møder til forberedelse af beslutninger. Derudover fandt flere afstemningssamtaler sted ved arrangementer. Øvrige aktiviteter Den blev der afholdt en konference om regionalt demokrati i Region Sønderjylland-Schleswig. 70 deltagere drøftede regionalt demokrati, samarbejde og udfordringer for det grænseoverskridende samarbejde. Gwyn Nissen, chefredaktør for Der Nordschleswiger, var ordstyrer under paneldebatten, som bød på både kendte aspekter og nye idéer. Resultaterne fra arrangementet bliver sammenfattet, hvorefter bestyrelsen for regionen vil arbejde videre med dem. Forvaltningsgruppen Forvaltningsgruppen forbereder bestyrelsesmøderne, udarbejder oplæg/indstillinger og sikrer udvekslingen af erfaringer mellem partnerne. Forvaltningsgruppen består af 11 medlemmer: Claus Friis Dall, Haderslev Kommune Fatma Aygül, Stadt Flensburg Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg Kia Sofie Abildstrup, Maria Lottrup, Region Syddanmark Palle Menzel, Kreis Nordfriesland Peter Mølgaard, Sønderborg Kommune Margriet Pless Jansen, Aabenraa Kommune Christiane Plischke, Tønder Kommune Thomas Pfannkuch, Land Schleswig-Holstein Uwe Jessen, Bund Deutscher Nordschleswiger Martin Lorenzen, Südschleswigscher Wählerverband Forvaltningsgruppen mødtes seks gange i

10 Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har følgende opgaver: Styregruppe og bevillingsudvalg for Interreg-projektet KulturDialog (Indhold: kultur, sprog, skole, ungdom, sport) og evt. følgeprojekter; Styregruppe og bevillingsudvalg for Kulturregion Sønderjylland-Schleswig; Diskussion og stillingtagen til kulturpolitiske problemstillinger af grænseoverskridende relevans. Kulturudvalget har afholdt seks møder i 2014: den på VUC Syd i Haderslev, den på visionsseminaret på Nordseeakademie i Leck, den på Sønderborghus i Sønderborg, den på Regionskontoret i Padborg, den på Tønder Bibliotek og den på Damms Gård i Felsted. Udvalget har i 2014 bl.a. beskæftiget sig med følgende emner: Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig herunder bevilling af projekter, evaluering (projektbevillinger , placering, synlighed), fagrådenes rolle, ændret personalesituation, fyrtårnsprojekter Projektet KulturDialog afslutning og planlægning af et følgeprojekt 3. Åbne Regionskonference Dybbøl 2014 Slesvigdag Kulturfaggruppens sammensætning Fremtidig struktur på kulturområdet Faggrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper Nedenfor følger en kort beskrivelse af arbejdet i fag-, arbejds- og netværksgrupperne i Faggrupper Faggruppemedlemmerne beskæftiger sig med forskellige fagområder, der fremmer det grænseoverskridende dansk-tyske arbejde. På regelmæssige faggruppemøder udveksles der således erfaringer og idéer med henblik på at udvikle nye initiativer inden for områderne kultur, sprog, børn/unge og sport i grænseregionen. Medarbejderne på Regionskontor & Infocenter støtter faggrupperne, og Regionskontoret fungerer som sekretariat. Faggruppe Sprog og interkulturel forståelse Faggruppen står for udvekslingen af sprog i Region Sønderjylland-Schleswig og beskæftiger sig derfor med udbredelsen af dansk og tysk i grænseområdet samt nedbrydningen af sprogbarrierer. Faggruppen, der hovedsageligt består af repræsentanter for skoler, erhvervsuddannelses-institutioner og universiteter, er et vigtigt netværk, hvor der udvikles idéer til grænseoverskridende skole-, lærer- og elevprojekter og udveksles erfaringer. 8

11 Faggruppen holdt møde den på Regionskontoret i Padborg, hvor følgende emner blev behandlet: Udvikling Højskolen Østersøen Global House i Sønderborg Status for sprogene dansk og tysk Faggruppe SpoReg Faggruppen er en uformel sammenslutning, der er dannet på frivillig basis og består af repræsentanter for idrætsorganisationer på begge sider af grænsen. Faggruppens møder tager på den ene side sigte på udveksling af informationer om initiativer, aktiviteter og projekter i grænseområdet, og på den anden side er sigtet også at forbedre samarbejdet mellem idrætsorganisationerne i regionen, organisere stævner for idrætsudøvere på begge sider af grænsen samt intensivere ungdomsarbejdet og støtte op om gensidig deltagelse i træningscamps og arrangementer. Faggruppen arrangerer hvert år en skoleidrætsdag. I 2014 blev nr. 13 i rækken afholdt den 11. september i Aabenraa, og der deltog igen ca. 900 elever fra 6. klasser fra skoler nord og syd for grænsen samt ca. 150 hjælpere Faggruppen indledte 2014 med et seminar om sport i regionen i dagene i Rødekro. På seminaret blev SpoReg s fremtidige arbejde diskuteret. Der blev i fællesskab udarbejdet en sluterklæring med handlingsmandater. På det næste møde den på Regionskontoret i Padborg blev seminaret efterbehandlet, og det blev besluttet at forsøge at tage initiativ til en projektpulje. De første forberedelser af skoleidrætsdagen i september blev drøftet, og der blev planlagt en ekskursion til skoleidrætsdagen i Femern Bælt-regionen. Ekskursionen fandt sted den og turen gik til Grömitz. Her oplevede Spo- Reg en skoleidrætsdag med ca. 200 elever fra tre danske og tre tyske skoler. Det næste møde blev afholdt i forbindelse med skoleidrætsdagen i Aabenraa. Her fortsatte drøftelserne af etableringen af en idrætspulje, og skoleidrætsdagen 2015 blev også behandlet. Årets sidste møde blev afholdt den på Regionskontoret i Padborg. Her blev der talt om idrætspuljen, spørgeskemaundersøgelsen blandt foreningerne blev behandlet, og man gik videre med planlægningen af skoleidrætsdagen Kontaktfaggruppe Kontaktfaggruppen består af medlemmer fra området fritid og skole i de danske partnerforvaltninger og børne- og ungekontorene i de tyske partnerforvaltninger. Den udgør et vigtigt netværk for at sikre en regelmæssig udveksling af idéer og initiativer på området for børn/unge og sport mellem partnerforvaltningerne i Region Sønderjylland-Schleswig. Kontaktfaggruppen afholdt fire møder i 2014: den på Regionskontoret i Padborg, den i Sønderborg, den i Schleswig og den i Tinglev og behandlede følgende emner: Afslutning på KulturDialog og planlægning af et følgeprojekt Åben Regionskonference 2014 Skolekonference Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 9

12 Kulturfaggruppe Sønderjylland-Schleswig Kulturfaggruppen består af kulturmedarbejdere fra de syv partnere og en repræsentant for henholdsvis Land Schleswig-Holstein og Region Syddanmark. Kulturfaggruppens opgaveområde spænder bredt. Den forbereder kulturudvalgsmøderne, idet medlemmerne kommer med anbefalinger omkring støtte af projekter, som har søgt om midler fra KulturDialogs netværkspulje eller under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Desuden behandler faggruppen alle kulturelle emner fra regionen. I 2014 beskæftigede faggruppen sig med afslutningen af KulturDialog-projektet og i den forbindelse særligt med planlægningen af et nyt kulturprojekt. Den 3. Åbne Regionskonference i foråret 2014 var også et emne, der blev behandlet. Faggruppen støttes af Regionskontoret og Kulturaftalesekretariatet. Faggruppen afholdt 10 møder i 2014: den i Aabenraa, den på Regionskontoret i Padborg, den i Gram, den på Rømø, den på Regionskontoret i Padborg, den i Vejle, den i Kiel, den på Regionskontoret i Padborg, den i Rodenäs og den i Flensburg og behandlede følgende emner: Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, ansøgninger, årsregnskab, evaluering, fagrådenes rolle, markedsføring, kulturfagkonference, sekretariatets opgaver Afslutning KulturDialog-projekt Culture Task Force-konference 3. Åbne Regionskonference Forberedelse af visionsseminar for kulturpolitikere Planlægning af et nyt kulturprojekt Kulturfaggruppens sammensætning Fremtidig struktur på kulturområdet Slesvigdag Kulturfokus-magasin MuseumsCard Forberedelse af og opfølgning på Kulturudvalgsmøder Kulturarrangementer Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperne spiller en vigtig rolle, når der skal behandles faglige emner. Eksperterne i arbejdsgrupperne arbejder på at finde idéer og implementere emner, som er vigtige for Region Sønderjylland-Schleswig, og det gør de både som hovederhverv og på frivillig basis. Dansk-Tysk Biblioteksforum Dansk-Tysk Biblioteksforum står for samarbejdet mellem danske og tyske biblioteker i Region Sønderjylland-Schleswig. Medlemmerne er ledere og medarbejdere ved bibliotekerne. Der afholdes to møder om året. På mødet den på Regionskontoret i Padborg blev der orienteret om den 3. Åbne Regionskonference, der blev præsenteret en ny model 10

13 til nyindretning af biblioteker og planlagt en ekskursion til Syddansk Universitetsbibliotek i Odense. På det andet møde den i Aabenraa berettede deltagerne om ekskursionen til Odense den , og projektet Onlineportal Kulturerbe Schleswig-Holstein samt tilbuddet FerienleseClub blev præsenteret. Arbejdsgruppen Sygedagpenge DK Arbejdsgruppen Sygedagpenge består af repræsentanter for de danske kommuner / jobcentre. Arbejdsgruppen sørger for, at alle er opdateret omkring de seneste informationer på sygedagpengeområdet. Et af målene er at gøre informationerne mere gennemsigtige for grænsependlere. Infocentret i Region Sønderjylland-Schleswig er tovholder i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen afholdt tre møder i 2014 og beskæftigede sig bl.a. med følgende emner: Diverse aktuelle sager Lov om sygedagpenge Revidering af flyer om sygedagpenge i Danmark Ny sundhedslov i Danmark og dermed forbundne følger Arbejdsgruppen bidrager med sit arbejde til at sikre en forbedring af situationen for grænsependlerne og af kommunernes behandling af krav på sygedagpenge. Tænk Regionen Tænketanken Tænk Regionen ser sig selv som idégiver til nye initiativer i grænselandet. Repræsentanter for flere forskellige firmaer og institutioner som f.eks. universiteterne deltager i de uformelle sammenkomster. Initiativtager var Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand i Danfoss. Man mødes cirka to gange om året og fremstår som en kreativ arbejdsgruppe med henblik på nye projekter og initiativer i grænseregionen, fortrinsvis inden for erhverv og udvikling. I 2014 beskæftigede arbejdsgruppen sig med følgende emner på møderne: Nyt Interreg-sekretariat i Kruså Samarbejde mellem universiteter Forskellige emner med relation til grænseregionen Netværk arbejdsløshedsforsikringer Netværket fungerer som forum for erfaringsudveksling og afklaring af spørgsmål, der melder sig i forbindelse med arbejdet med grænsependlere. Deltagerne er fagfolk fra de danske a-kasser, som har med grænsependlere og det grænseoverskridende arbejdsmarked at gøre i det daglige arbejde. 11

14 Netværksgrupper Gennem deltagelsen i netværk kan der udveksles erfaringer og viden, og netværkene har mulighed for at hjælpe og støtte hinanden i forbindelse med bearbejdningen og behandlingen af diverse emner. Igen i 2014 har Regionskontoret engageret sig målbevidst og energisk i diverse netværksgrupper, deltaget i møder og støttet de andre deltagere. Regionskontoret deltog i følgende netværksgrupper i 2014: Grænsegængerforeningen Grenzgänger Foreningen for Europæiske Grænsependlere (blev opløst ved udgangen af året) Dialog Forum Norden Round Table IHK-rådgivernetværk Dansk-tysk lærerforening Grenznetz Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab AEBR Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab kan se tilbage på et særligt år. Foruden den vedvarende udfordring med at holde organisationens egen økonomi i balance, idet flere sydeuropæiske medlemsregioner har meldt sig ud som følge af finanskrisen, gik arbejdet ud på at tage kontakt til de nye politiske beslutningstagere i Europa-Parlamentet og Kommissionen efter valget. Et særligt problem var indførelsen af en vejskat for personbiler, som Tyskland havde bebudet, og som forventedes ville få negative følger for de grænsenære områder. Fælles lobbyarbejde fik den tyske regering til at vise eftergivenhed, idet vejskatten nu kun bliver opkrævet på motorveje og således stort set ikke vil udgøre hindringer for den lokale og grænsenære trafik. Region Sønderjylland-Schleswig er fortsat repræsenteret i bestyrelsen, som mødtes tre gange i På årsmødet blev Peter Hansen igen valgt ind i bestyrelsen, og Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg, blev valgt som suppleant. Karl Heinz Lambertz blev genvalgt som præsident for endnu en periode. 12

15 Handlingsplan I Region Sønderjylland-Schleswig bliver der hvert år udarbejdet en handlingsplan. Nedenfor beskrives, hvordan de enkelte punkter i handlingsplanen er blevet omsat. Kultur, sprog, ungdom, skole Dette område støttes af forskellige initiativer og projekter. De enkelte initiativer og aktiviteter beskrives nærmere i det følgende. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig For kulturaftalesekretariatet under Region Sønderjylland-Schleswig var 2014 et succesrigt og begivenhedsrigt år. Projekter blev støttet, arrangementer gennemført og kulturportalen kulturfokus.de dk blev moderniseret. Projekter Til ansøgningsfristen den blev der indsendt 17 ansøgninger, hvoraf følgende 7 har fået bevilget tilskud. (Beløb i DKK er gældende, Euro-beløb er afhængig af valutakursen.) INDSATSOMRÅDE Culture Club Culture Club afholdes som camp over 3 dage. Formålet er at fremme forståelsen og kendskabet blandt unge på tværs af grænsen, at lære unge nye kompetencer, at inspirere de unge til at udforske grænseregionens mange tilbud. Og at give de unge en fantastisk oplevelse, de aldrig glemmer. Bevilget med DKK i alt, fordelt henover årene ( DKK om året) BRISE 2 Målet er via en Performance Art-festival at etablere et årligt møde i denne region, hvor man skaber et åbent rum for udveksling og dialog om efermere kunstformer som performance kunst og interaktive projekter for et bredt publikum af lægmænd og fagfolk. Det er også et mål at udbrede kendskabet til disse kunstformer til uddannelsesområdet. Bevilget med DKK i alt, fordelt henover årene ( DKK om året) Mars-koloni Projektet vil fremhæve og sætte fokus på Kulturregion Sønderjylland-Schleswig med et utopisk kunsttiltag samt vække mediernes interesse. Der skal etableres innovative former for kunst i det offentlige rum, som skal inspirere til en kunstnerisk refleksion over grænseområdets perspektiver. Realiseringen af en mobil og midlertidig fremtidspavilion som inddragende kunstværk og kunstattraktion Bevilget med DKK i alt, fordelt henover årene ( DKK om året). 13

16 Here is still light social skulptur Dette projekt handler om interaktionen mellem unge og ældre samt om frembringelsen af et nytænkende kunstnerisk samarbejde med et grænseoverskridende perspektiv. Ved projektperiodens slutning er der frembragt en tekstilinstallation, som forbinder nye ideer fra kunst og design med gamle, kulturelle tekstilteknikker (her først og fremmest strikning). Selve installationen suppleres af en omfattende dokumentation af deltagernes liv i form af portrætfotografier og tilhørende biografier for at bevidstgøre betragteren om det enestående i hvert enkelt levet liv. Bevilget med DKK. INDSATSOMRÅDE Den dansk-tyske teatergruppe / Teaterprojekter Mosen og Basen Projektet går ud på at udvikle to teaterforestillinger. MOSEN skal handle om kolonisering af de øde hede- og mosestrækninger ude vestpå, både syd og nord for den nuværende grænse. I 2016 udarbejdes et stykke, der skal hedde BASEN, som handler om Zeppelin-basen ved Tønder. Målet med projektet er i dramatisk form at fortælle perspektivrige historier fra området nord og syd for grænsen. Samtidig vil vi gerne arbejde med og måske endda forstærke dobbeltheden i den sproglige og kulturelle fornemmelse hos publikum. Bevilget med DKK i alt, fordelt henover årene ( om året). INDSATSOMRÅDE Future Port Cities Formålet med projektet er hvert år at danne et fællesskab på ca. 35 unge med forskellige talenter, som med udgangspunkt i regionen mellem Vesterhavet og Østersøen udvikler deres fremtidsvisioner og dermed bidrager til, at livet her også i fremtiden er attraktivt for unge mennesker/familier. Bevilget med DKK i alt ( DKK pr. år henover årene ) NBC Sønderjylland-Schleswig Sønderjysk Pigekor, Det Sønderjyske Sangcenter Projektets mål er at udarbejde, indøve og opføre et NBC-optaktsprojekt A Christmas Carol i et samarbejde mellem kor, kulturinstitutioner og (videre)uddannelsessteder nord og syd for grænsen. Derudover planlægges yderligere NBC-musikteaterprojekter på begge sider af grænsen, også sammen med andre kunstarter. De unge lærer også at samarbejde med anderledes begavede mennesker i regionen og danne resultatorienterede kreativ-pools. Bevilget med DKK i alt, fordelt henover årene ( DKK om året). Til ansøgningsfristen den blev der indsendt 13 projekter. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig besluttede imidlertid at udsætte behandlingen af projekterne til der blev foretaget en midtvejsevaluering af bevillingerne. 14

17 Midtvejsevaluering Der blev foretaget en midtvejsevaluering af projektbevillingerne med henblik på at klarlægge projekternes fordeling mellem indsatsområder, genre og regional fordeling. Der er i 2013 og 2014 blevet bevilget 8 projekter i indsatsområde 1, seks i indsatsområde 2 og syv i indsatsområde 3. De hidtil 21 projekter dækker bredt over kunstgenrer såvel som de i kulturaftaleteksten formulerede mål. Figuren viser, hvor mange penge hver partner har indbetalt til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig (grøn) og hvor mange penge, der er kommet tilbage i form af projektmidler (blå) og marketing (mørkeblå). Iøjnefaldende er, at Haderslev og Sønderborg kommuner bidrager en smule mere, end der umiddelbart ser ud til at komme tilbage. Projekter, som endnu ikke er afsluttede, er dog beregnet på grundlag af de planlagte aktiviteter, og vil kunne påvirkes til at modvirke en yderligere skævvridning. Mange kulturaftaleprojekter er imidlertid defineret som regionale projekter fra starten. Det betyder, at selvom en aktivitet finder sted i f.eks. Schleswig, som den dansk-tyske musikskoledag 2014, så er det hele regionens musikskoledag, hvor der er involveret aktører, deltagere og publikum fra alle syv kommuner og kredse. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig har sammen med UCSyddanmark igangsat projektet H.C. Andersen i hertugdømmet Slesvig, hvortil der er opnået DKK tilskud fra Region Syddanmark. Projektet, som gennemføres i 2015, skal skærpe bevidstheden om H.C. Andersens tilknytning til og rejser gennem Sønderjylland-Schleswig, samtidig med at der arbejdes med fortælleteknikker i skoler, kulturinstitutioner og i turismesammenhæng. 15

18 Marketing Der er blevet udgivet to Kulturfokus-magasiner, det første i samarbejde med KulturDialog. Sommeren over er hjemmesiden kulturfokus.dk blevet redesignet og har fået en række nye funktioner. Til efterår er der blevet gennemført en bruger- og læserundersøgelse, som har vist, at både magasinet og hjemmesiden er populære, men at kendskabet til magasinet især på tysk side bør udbygges. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig har været repræsenteret ved Kultur21-Festival i Husum. Personalesituation Koordinator for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig Susanne Gram Skjønnemann har efter eget ønske forladt sekretariatet ved udgang af april Andreas Ott er blevet konstitueret som koordinator, og den 1. oktober 2014 er Stinna Christensen startet som kulturmedarbejder i sekretariatet. Andreas Ott Stinna Christensen KulturDialog KulturDialog-projektet stoppede officielt den 30. juni 2014 og kan bl.a. se tilbage på følgende: - 74 gennemførte mikroprojekter, som har modtaget i alt ca euro i støtte - en lang række aktiviteter og tiltag inden for markedsføring, herunder videreudvikling af internetplatformen kulturfokus.de og udgivelse af printmagasinet Kulturfokus - støtte i forbindelse med den dansk-tyske Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs tilblivelse, som blev underskrevet i april afholdelse af i alt tre Åbne Regionskonferencer. Det første halvår af 2014 var på den ene side præget af forskellige aktiviteter i forbindelse med afslutningen på KulturDialog-projektet (afslutningsarrangement og -film, slutrapport 16

19 til Interreg, afvikling af KulturDialog-sekretariatet osv.). Samtidig gjorde man sig de første overvejelser om et følgeprojekt. I 2014 blev der ikke bevilget nye mikroprojekter, men der blev gennemført et par projekter, som allerede var bevilget. Endvidere blev der afholdt følgende arrangementer som led i KulturDialog: Åben Regionskonference Den 3. Åbne Regionskonference fandt sted den 14. marts Ca. 200 gæster var kommet til Sønderborg for at diskutere Kulturens værdi sammen med oplægsholdere og politikere fra regionen med Else Christensen-Redzepovic som konferencier. Følgende var inviteret som oplægsholdere: Guido Froese (leder Nordkolleg Rendsburg), Christian Hjorth-Andersen (professor i økonomi ved Københavns Universitet), Christian Have (kommunikationsrådgiver fra København) og Peter Mygind (skuespiller). Regionskonferencen blev dokumenteret på film, og på hjemmesiden kan man finde et link til kortfilmen. 3. Åbne Regionskonference Europæisk kulturkonference Den 9. og 10. april 2014 inviterede projektet KulturDialog og Regionskontoret i samarbejde med Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR) til international kulturkonference i Padborg. På baggrund af workshops og foredrag diskuterede repræsentanter for kulturinstitutioner og -forvaltninger fra forskellige europæiske grænseregioner, hvordan man kan drage nytte af det grænseoverskridende kultursamarbejde, men også hvilke udfordringer, det kan være forbundet med. Der var fokus på emner som markedsføring og kommunikation, sociale medier og støtte- 17

20 muligheder. Derudover var der mulighed for at præsentere projekter og knytte kontakt til kulturaktører fra andre grænseregioner. Både projektet KulturDialog og Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig var repræsenteret på den todageskonference og fortalte om Kulturregion Sønderjylland-Schleswig og gav eksempler på det dansk-tyske kultursamarbejde. Kunstnere fra regionen indgik i rammeprogrammet, og som afslutning på konferencen blev der aflagt besøg hos projektet Sportpiraten, Schlachthof Flensburg. Christiane Limpers kunstneriske evaluering af arrangementet kan ses på hjemmesiden Culture Task Force Visionsseminar Den 11./12. april 2014 mødtes medlemmerne af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig til et visionsseminar på Nordseeakademie Leck. Efter det ordinære Kulturudvalgsmøde fredag eftermiddag beskæftigede man sig i foredrag, workshops og plenumdiskussioner med idéer, perspektiver og de første overvejelser om et nyt Interreg-projekt på kulturområdet. Charlotte Helt Brunsgaard og Torge Korff informerede om de politiske og administrative rammebetingelser for kulturen på begge sider af grænsen. Frank Lubowitz (Archiv- und Historische Forschungsstelle der Deutschen Volksgruppe) holdt et foredrag om grænselandets historie. Jens Juehlsgaard (UC Syddanmark) fremlagde et forslag til et nyt Interreg-projekt, som også kunne indeholde en forskningsdel. Resultaterne fra seminaret indgik i den videre planlægning af et eventuelt følgeprojekt. Afslutningsarrangement KulturDialog Den 20. maj 2014 mødtes repræsentanter for de støttede mikroprojekter og andre interesserede til afslutningsarrangement på Regionskontoret. Foruden erfaringsberetninger fra projektdeltagere og et overblik over de talrige aktiviteter i projektperioden var der forskellige faglige indlæg. Angela Jensen og Andreas Ott informerede således om Kulturfokus-magasinet og hjemmesiden kulturfokus.dk/.de samt om strategier og arbejdsprocesser i forhold til grænseoverskridende markedsføring. Angela Jensen og Sören Sachau præsen- 18

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Infocenter 10 år 2004-2014. Region Sønderjylland-Schleswig

Infocenter 10 år 2004-2014. Region Sønderjylland-Schleswig Infocenter 10 år REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG 2004-2014 Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel. +45 74 67 05 01 Fax +45

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Aftaletekst november 2011 Kommentarer Udkast aftaletekst 27.05.2016 Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig Aftalen om oprettelse

Læs mere

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Aftaletekst november 2011 Kommentarer Udkast aftaletekst 14.11.2016 Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig Aftalen om oprettelse

Læs mere

Yderligere projekter får støtte af KursKultur

Yderligere projekter får støtte af KursKultur 17 Pressemeddelelse 11 KursKultur: Nye dansk-tyske projekter Padborg 2017-11-03 Næste bevillingsrunde til kultur i det dansk-tyske grænseland Yderligere projekter får støtte af KursKultur (Region Sønderjylland-Schleswig)

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Indhold. Forord... 2. Sammenfatning og kommende begivenheder... 3. Indledning... 4. Region Sønderjylland-Schleswigs organer... 6. Handlingsplan...

Indhold. Forord... 2. Sammenfatning og kommende begivenheder... 3. Indledning... 4. Region Sønderjylland-Schleswigs organer... 6. Handlingsplan... Indhold Forord... 2 Sammenfatning og kommende begivenheder... 3 Indledning... 4 Region Sønderjylland-Schleswigs organer... 6 Handlingsplan... 14 Deltagelse i projekter... 28 Regionskontor & Infocenter...

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

Region Sønderjylland-Schleswig Årsberetning 2011

Region Sønderjylland-Schleswig Årsberetning 2011 Region Sønderjylland-Schleswig Årsberetning 2011 Forord 1. Indledning 1.2. Budget 1.3. Marketing/pr-arbejde 2. Regionalforsamling 2.1. Medlemmer 2.2. Regionalforsamlingsmøder 3. Bestyrelsen 3.1. Aktiviteter

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland Nationalitet af person- og varebiltrafikken 2012/2013 Hovedresultaterne fra tællingerne maj, august, oktober 2012 og marts 2013 Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG Regional Udviklingsplan I SØNDERJYLLAND, MARTS 2013 Trafikken over grænsen set på biltyper Nationalitet af biler, der krydser grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, august 2012 Trafikken præges af tysk feriekørsel Turfrekvens indikerer en sammenhæng mellem Jyllandskorridoren, Hamborg og det nordlige Tyskland Områdeinitiativ

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

kulturlink Femern Bælt Retningslinjer for ansøgning til People-to-People (p2p) Projektidékonkurrence

kulturlink Femern Bælt Retningslinjer for ansøgning til People-to-People (p2p) Projektidékonkurrence Tak for jeres interesse! Det glæder os, at I har fået en idé til et People-to-People (p2p) projekt, og at I lyst til at ansøge kulturlink Femern Bælt om støtte til den videre udvikling af projektet. Disse

Læs mere

Region Sønderjylland Schleswig. Region Sønderjylland-Schleswig. Årsberetning 2011 Årsberetning 2012

Region Sønderjylland Schleswig. Region Sønderjylland-Schleswig. Årsberetning 2011 Årsberetning 2012 RegionSønderjyllandSchleswig Region Sønderjylland-Schleswig Årsberetning2011 Årsberetning 2012 Forord 1. Indledning 1.2. Budget 1.3. Marketing/pr-arbejde 2. Bestyrelsen 2.1. Aktiviteter 3. Udvalg 4.1.

Læs mere

Årsdag Mandag 7. November. Sted:

Årsdag Mandag 7. November. Sted: Årsdag 2016 Mandag 7. November Sted: Program Kl. 16.00 Velkomst ved Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Rejsen fra Klitmøller til Cold Hawaii Ved formand

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked

Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Projekt Pontifex Brobygger-Brückenbauer Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende

Læs mere

vedrørende bevillinger fra Region Syddanmarks Kulturpulje

vedrørende bevillinger fra Region Syddanmarks Kulturpulje B Rapporteringsskema (regnskab fremsendes særskilt) vedrørende bevillinger fra Region Syddanmarks Kulturpulje Skemaet sendes elektronisk til kontakt@regionsyddanmark.dk eller indsendes til: Region Syddanmark,

Læs mere

Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december.

Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december. Udpluk af resultater 2011 Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december. Dansk-Tysk Business Forum mødes på Danfoss, december. URS formand til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Årsberetning Region Sønderjylland-Schleswig

Årsberetning Region Sønderjylland-Schleswig Årsberetning 2013 REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG Region Sønderjylland-Schleswig Forord Sammenfatning Indledning Region Sønderjylland-Schleswigs organer Resultater Handlingsplan Regionskontor & Infocenter

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

20 års samarbejde Region Sønderjylland-Schleswig

20 års samarbejde Region Sønderjylland-Schleswig 20 års samarbejde 1997-2017 Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig - 2017 Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel. +45 74 67 05 01 Fax +45 74 67 05 21 www.region.de

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, oktober 2012 Mange biler, der krydser grænsen, er danske De tyske biler kommer fra det nordlige Tyskland og Hamborg Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, juli 2012 Ferien tiltrækker tyskere Trafikken over grænsen er høj i juli måned Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Regionskontor & Infocenter

Regionskontor & Infocenter Regionskontor & Infocenter Regionskontor Regionskontor & Infocenter & Infocenter Årsberetning Årsberetning 2007 2007 Indhold 1. Indledning 3 1. Prioriteter og opnåede mål 3 2. Budget 4 3. Marketing/Offentlighedsarbejde

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL Regional Udviklingsplan JUNI 2013 Arbejdsliv i grænselandet Fordomme om danske og tyske arbejdsgivere Usikkerhed om konsekvenser ved grænsearbejde OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER

Læs mere

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EXECUTIVE SUMMARY REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD Den Europæiske Kulturhovedstad er et initiativ, der blev søsat af EU i 1985. Athen var den første Europæiske Kulturhovedstad,

Læs mere

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein UDKAST Årsplan 2009-2010 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein Status: 31.07.09 Efter kommunalreformen i Danmark er det grænseoverskridende samarbejde videreført mellem Region

Læs mere

Mellem Bajstrup og Berlin

Mellem Bajstrup og Berlin Mellem Bajstrup og Berlin Hinrich Jürgensen købte sin første gård som 21 årig. Med 33 blev han den første økolog, der blev valgt som formand for en landboforening og i 2014 blev han genvalgt som formand

Læs mere

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 1 Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 BAGGRUND Med Kulturregion Storstrøms Kulturaftale for 2013-2014 er der afsat i alt kr. 640.000 til fastholdelse og udvikling

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter, programchef for Læreruddannelsen i Professionshøjskolen UCC Skolen og lærerne

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2013/2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Rammerne Det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein videreudvikles

Læs mere

Kommuner H.P. Geil, Haderslev, Næstformand Erik Lauritzen, Sønderborg Thomas Andresen, Aabenraa Laurids Rudebeck, Tønder

Kommuner H.P. Geil, Haderslev, Næstformand Erik Lauritzen, Sønderborg Thomas Andresen, Aabenraa Laurids Rudebeck, Tønder Erhverv Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, Formand Christian Lund, Det Sønderjyske Landbrugsråd Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland Per Munk Jensen, Syd Energi Allan Jepsen,

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

TAL NO.23 SYDDANMARK I. Grænseløs tillid BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.23 SYDDANMARK I. Grænseløs tillid BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.23 Grænseløs tillid For første gang er der nu tal på, at danskerne og tyskerne i grænselandet ligner hinanden mere end danskere og tyskere

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Arbejdskraft fra Tyskland med beskæftigelse i Syddanmark. Et fælles projekt mellem

Arbejdskraft fra Tyskland med beskæftigelse i Syddanmark. Et fælles projekt mellem Arbejdskraft fra Tyskland med beskæftigelse i Syddanmark Grænsependling fra Tyskland til Syddanmark 2008-2012 Torben Dall Schmidt Institut for Grænseregionsforskning Syddansk Universitet Et fælles projekt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014

Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014 Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014 Udarbejdet af Tønder Festival, november 2014 Foto 1: Ard Jongsma, Still Words Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING: TØNDER FESTIVAL SOM KULTURELT

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Årsdag Fredag 27. Oktober. ECCO Center Tønder

Årsdag Fredag 27. Oktober. ECCO Center Tønder Årsdag 2017 Fredag 27. Oktober ECCO Center Tønder 1 Program Velkomst til Årsdag 2017, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Ordstyrer Chefredaktør Gwyn Nissen,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere