Årsberetning Region Sønderjylland-Schleswig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Region Sønderjylland-Schleswig"

Transkript

1 Årsberetning 2014 REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG Region Sønderjylland-Schleswig

2 Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel Fax Februar 2015

3 Indhold Forord... 2 Sammenfatning / Kommende begivenheder... 3 Indledning... 4 Region Sønderjylland-Schleswigs organer... 6 Handlingsplan Deltagelse i projekter Regionskontor Bilag... 33

4 Forord Det forgangne år efterlader et meget positivt indtryk i forhold til det grænseoverskridende samarbejde. Foruden den værdige markering af 150-års-jubilæet for Slaget ved Dybbøl, som blev fulgt med stor interesse i hele Danmark og Schleswig-Holstein, kan regionen se tilbage på en række glædelige udviklinger. Efter afslutningen på projektet KulturDialog kan vi konstatere, at de i alt 74 mikroprojekter, der har modtaget støtte, har bidraget væsentligt til at synliggøre det fælles kulturrum, og det succesrige projekt Pontifex-Brobygger, som udløb ved udgangen af 2014, fortjener også at blive nævnt. De politiske organer har sammen arbejdet på at forbedre vilkårene i grænselandet og har intensiveret samarbejdet yderligere. Denne beretning giver et kort overblik over arbejdet og beskriver de aktiviteter, som de politiske beslutningstagere, sekretariatet og en lang række engagerede borgere i Region Sønderjylland-Schleswig har gennemført. Der skal lyde en stor tak til alle, som har medvirket. Jeg vil også nævne den kritik, der er blevet rejst og som tillige har været omtalt i pressen. Bestyrelsen er åben for alle spørgsmål og har sat sig for at finde svar på dem inden sommerferien. En enig bestyrelse er indstillet på at indgå i en åben dialog med alle parter. Jeg opfatter kritikken som et tegn på engagement og vilje til at styrke det grænseoverskridende samarbejde det ønsker vi alle! Og det kan og vil vi så også opnå i fællesskab. Ulrich Brüggemeier Formand for Region Sønderjylland-Schleswig 2

5 Sammenfatning / Kommende begivenheder Hvis man studerer årsberetningen, som behandler aktiviteterne fra det 17. forretningsår, mere indgående, vil man opdage, at aktivitetsniveauet er blevet øget sammenlignet med tidligere år. Det vidner både de stigende rådgivningstal, afslutningen på de succesrige Interreg-projekter KulturDialog og Pontifex-Brückenbauer, de mange møder, drøftelser og konferencer om. Men aktiviteter alene beskriver ikke målopfyldelsen og dermed succesen. Her må man anlægge en mere detaljeret synsvinkel og se på, hvilke mål man havde sat sig, og om eller hvordan de er blevet nået. Ofte er det de mere upåagtede begivenheder og resultater, der udgør en merværdi og giver borgerne i regionen et grænseoverskridende udbytte. Regionens synlighed blev således nominelt øget takket være presseomtalen, og det er frem for alt ensbetydende med et højere informationsniveau og en større bevidsthed omkring grænseoverskridende emner blandt borgerne i regionen. Det har Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig ligeledes i høj grad bidraget til, hvor den grænseoverskridende markedsføring af kultur er blevet udbygget, og der er taget initiativ til en række større projekter. Det lykkedes også at forhindre indførelsen af en vejskat på alle tyske forbundsveje, så den lokale og grænsenære trafik i regionen er blevet bevaret. Det resultat har kun været muligt i kraft af det gode samarbejde mellem alle grænseregioner. Den politiske støtte til det grænseoverskridende beredskab er ligeledes et tydeligt tegn på viljen til at samarbejde og vækker forhåbninger om en yderligere udbygning af samarbejdet. De to landes skatteministre har nu fået skabt klarhed omkring et par uafklarede skattespørgsmål, som projektet Pontifex havde gjort dem opmærksom på, hvilket er med til at skabe retssikkerhed og gøre det lettere for virksomheder at krydse grænsen. Foruden stigningen i grænsependlertallene må det dog også konstateres, at de eksisterende ressourcer ikke længere rækker, og at det bliver nødvendigt at udbygge kapaciteterne under inddragelse af de statslige instanser. 3

6 Indledning Denne årsberetning præsenterer resultaterne af Region Sønderjylland-Schleswigs arbejde i 2014 i ord og tal. Samtidig beskrives de vigtigste resultater og beslutninger samt de opgaver, der venter i det kommende år. Finansiering Regionskontor & Infocenter 2014 og 2015 Regionskontor & Infocenter finansieres på følgende måde: Partnere Euro 2014 / 2015* DKK 2014 / 2015* Region Syddanmark / / Sønderborg Kommune / / Haderslev Kommune / / Tønder Kommune / / Aabenraa Kommune / / Kreis Nordfriesland / / Kreis Schleswig-Flensburg / / Stadt Flensburg / / I alt / / *Bestyrelsens budgetbeslutning af Marketing/pr-arbejde I 2014 udsendte Regionskontor & Infocenter 81 pressemeddelelser, der informerede generelt om den seneste udvikling i Region Sønderjylland-Schleswig, om nye projekter og begivenheder samt om foredrag og arrangementer. Endvidere blev der holdt foredrag om Regionskontor & Infocenter, sprogkampagnen, KulturDialog og Pontifex. Takket være disse tilknyttede Interreg-projekter blev Region Sønderjylland-Schleswigs synlighed øget væsentligt. Region Sønderjylland-Schleswig, Regionskontor & Infocenter blev omtalt 350 gange i medierne og andre publikationer. Nyhedsbrevet Regionsinfo udkom 10 gange og har allerede mere end 500 abonnenter. Det bringer nyt fra Region Sønderjylland-Schleswig, og endvidere har netværkspartnere mulighed for at offentliggøre informationer i nyhedsbrevet. Regionskontoret deltager derudover i projektet Blandt Naboer, som er et grænseoverskridende avisprojekt bestående af de fire partneraviser Flensborg Avis, JydskeVestkysten, Der Nordschleswiger og sh:z-aviserne. Projektet informerer om aktiviteter i grænseregionen og giver således mulighed for at udveksle ugens bedste artikler inden for underholdning og aktuelle reportager i de andre aviser. 4

7 Region Sønderjylland-Schleswigs hjemmesider og www. pendlerinfo.org havde også stor søgning i I perioden 1. januar december 2014 besøgte borgere siderne / brugere besøgte og 291 besøgte Region Sønderjylland-Schleswigs blog på Region Sønderjylland-Schleswig er også på Facebook og har her 471 likes. Her bliver der postet informationer og gjort opmærksom på arrangementer. Endvidere bliver mediet benyttet til at henvise til hjemmesiderne region.dk/de og pendlerinfo.org. Region Sønderjylland-Schleswig er også aktiv på Twitter, og antallet af followers vokser støt. 5

8 Region Sønderjylland- Schleswigs organer Bestyrelsen Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse består af 11 medlemmer og har følgende sammensætning: Kreispräsident Ulrich Brüggemeier, Kreis Schleswig-Flensburg, formand siden april 2014 Regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje, Region Syddanmark, næstformand siden april 2014 Kreispräsident Heinz Maurus, Kreis Nordfriesland Oberbürgermeister Simon Faber, Stadt Flensburg Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Borgmester Hans Peter Geil, Haderslev Kommune Borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune Landsformand Flemming Meyer, Südschleswigscher Wählerverband Hauptvorsitzender Hinrich C. Jürgensen, Bund Deutscher Nordschleswiger Minister Anke Spoorendonk, Landesregierung Schleswig-Holstein, selvsuppleret medlem (uden stemmeret) Bestyrelsen mødtes tre gange i 2014: den , den og den På det første møde blev de nye medlemmer af bestyrelsen efter valget i Danmark i efteråret 2013 budt velkommen. På mødet var der også valg af ny formand og næstformand. Kreispräsident Ulrich Brüggemeier, Kreis Schleswig-Flensburg, blev enstemmigt valgt som formand for de kommende to år. Bestyrelsesmedlemmerne valgte Hans Phillip Tietje, Region Syddanmark, som næstformand. På mødet blev årsberetningen, årsregnskabet, den 3. Åbne Regionskonference og afholdelsen af et kommende årsmøde for Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR) i Region Sønderjylland-Schleswig drøftet. Nikolaj Stage Jensen fra Jobcenter Aabenraa holdt et foredrag om samarbejdet mellem danske og tyske arbejdsformidlinger. Det andet møde i november omhandlede blandt andet udfordringer inden for infrastrukturen i regionen, hvor Claus Schmidt og Ole Daugbjerg fra UdviklingsRåd Sønderjylland var inviteret som oplægsholdere. Peter Hansen orienterede om AEBR s årsmøde, hvor han blev 6

9 genvalgt som bestyrelsesmedlem med Kristina Hofmann som suppleant. Desuden vil Region Sønderjylland-Schleswig være vært for et bestyrelsesmøde i AEBR i juni Andre emner var bl.a. vejskatten på tyske motorveje, aktuelle udfordringer i det grænseoverskridende beredskab, det nye Interreg-program og efterbehandlingen af den 3. Åbne Regionskonference, som man som helhed kun havde positivt at sige om. Budgettet for 2015 og i den forbindelse besparelserne i Kreis Schleswig-Flensburg fyldte meget på mødet. På det tredje møde i december fremlagde Vibeke Bang projektrapporten for Competence to Go. Region Sønderjylland-Schleswig har været netværkspartner på projektet. Derefter fremlagde Andreas Ott statusrapport for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, og Peter Hansen orienterede om KulturDialog-projektets ophør og de Åbne Regionskonferencer. Endvidere blev budgettet og handlingsplanen for 2015 drøftet. Ud over møderne behandler bestyrelsen vigtige emner i skriftlig afstemning. I 2014 holdt formanden, næstformanden og sekretariatet tre ekstra møder til forberedelse af beslutninger. Derudover fandt flere afstemningssamtaler sted ved arrangementer. Øvrige aktiviteter Den blev der afholdt en konference om regionalt demokrati i Region Sønderjylland-Schleswig. 70 deltagere drøftede regionalt demokrati, samarbejde og udfordringer for det grænseoverskridende samarbejde. Gwyn Nissen, chefredaktør for Der Nordschleswiger, var ordstyrer under paneldebatten, som bød på både kendte aspekter og nye idéer. Resultaterne fra arrangementet bliver sammenfattet, hvorefter bestyrelsen for regionen vil arbejde videre med dem. Forvaltningsgruppen Forvaltningsgruppen forbereder bestyrelsesmøderne, udarbejder oplæg/indstillinger og sikrer udvekslingen af erfaringer mellem partnerne. Forvaltningsgruppen består af 11 medlemmer: Claus Friis Dall, Haderslev Kommune Fatma Aygül, Stadt Flensburg Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg Kia Sofie Abildstrup, Maria Lottrup, Region Syddanmark Palle Menzel, Kreis Nordfriesland Peter Mølgaard, Sønderborg Kommune Margriet Pless Jansen, Aabenraa Kommune Christiane Plischke, Tønder Kommune Thomas Pfannkuch, Land Schleswig-Holstein Uwe Jessen, Bund Deutscher Nordschleswiger Martin Lorenzen, Südschleswigscher Wählerverband Forvaltningsgruppen mødtes seks gange i

10 Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har følgende opgaver: Styregruppe og bevillingsudvalg for Interreg-projektet KulturDialog (Indhold: kultur, sprog, skole, ungdom, sport) og evt. følgeprojekter; Styregruppe og bevillingsudvalg for Kulturregion Sønderjylland-Schleswig; Diskussion og stillingtagen til kulturpolitiske problemstillinger af grænseoverskridende relevans. Kulturudvalget har afholdt seks møder i 2014: den på VUC Syd i Haderslev, den på visionsseminaret på Nordseeakademie i Leck, den på Sønderborghus i Sønderborg, den på Regionskontoret i Padborg, den på Tønder Bibliotek og den på Damms Gård i Felsted. Udvalget har i 2014 bl.a. beskæftiget sig med følgende emner: Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig herunder bevilling af projekter, evaluering (projektbevillinger , placering, synlighed), fagrådenes rolle, ændret personalesituation, fyrtårnsprojekter Projektet KulturDialog afslutning og planlægning af et følgeprojekt 3. Åbne Regionskonference Dybbøl 2014 Slesvigdag Kulturfaggruppens sammensætning Fremtidig struktur på kulturområdet Faggrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper Nedenfor følger en kort beskrivelse af arbejdet i fag-, arbejds- og netværksgrupperne i Faggrupper Faggruppemedlemmerne beskæftiger sig med forskellige fagområder, der fremmer det grænseoverskridende dansk-tyske arbejde. På regelmæssige faggruppemøder udveksles der således erfaringer og idéer med henblik på at udvikle nye initiativer inden for områderne kultur, sprog, børn/unge og sport i grænseregionen. Medarbejderne på Regionskontor & Infocenter støtter faggrupperne, og Regionskontoret fungerer som sekretariat. Faggruppe Sprog og interkulturel forståelse Faggruppen står for udvekslingen af sprog i Region Sønderjylland-Schleswig og beskæftiger sig derfor med udbredelsen af dansk og tysk i grænseområdet samt nedbrydningen af sprogbarrierer. Faggruppen, der hovedsageligt består af repræsentanter for skoler, erhvervsuddannelses-institutioner og universiteter, er et vigtigt netværk, hvor der udvikles idéer til grænseoverskridende skole-, lærer- og elevprojekter og udveksles erfaringer. 8

11 Faggruppen holdt møde den på Regionskontoret i Padborg, hvor følgende emner blev behandlet: Udvikling Højskolen Østersøen Global House i Sønderborg Status for sprogene dansk og tysk Faggruppe SpoReg Faggruppen er en uformel sammenslutning, der er dannet på frivillig basis og består af repræsentanter for idrætsorganisationer på begge sider af grænsen. Faggruppens møder tager på den ene side sigte på udveksling af informationer om initiativer, aktiviteter og projekter i grænseområdet, og på den anden side er sigtet også at forbedre samarbejdet mellem idrætsorganisationerne i regionen, organisere stævner for idrætsudøvere på begge sider af grænsen samt intensivere ungdomsarbejdet og støtte op om gensidig deltagelse i træningscamps og arrangementer. Faggruppen arrangerer hvert år en skoleidrætsdag. I 2014 blev nr. 13 i rækken afholdt den 11. september i Aabenraa, og der deltog igen ca. 900 elever fra 6. klasser fra skoler nord og syd for grænsen samt ca. 150 hjælpere Faggruppen indledte 2014 med et seminar om sport i regionen i dagene i Rødekro. På seminaret blev SpoReg s fremtidige arbejde diskuteret. Der blev i fællesskab udarbejdet en sluterklæring med handlingsmandater. På det næste møde den på Regionskontoret i Padborg blev seminaret efterbehandlet, og det blev besluttet at forsøge at tage initiativ til en projektpulje. De første forberedelser af skoleidrætsdagen i september blev drøftet, og der blev planlagt en ekskursion til skoleidrætsdagen i Femern Bælt-regionen. Ekskursionen fandt sted den og turen gik til Grömitz. Her oplevede Spo- Reg en skoleidrætsdag med ca. 200 elever fra tre danske og tre tyske skoler. Det næste møde blev afholdt i forbindelse med skoleidrætsdagen i Aabenraa. Her fortsatte drøftelserne af etableringen af en idrætspulje, og skoleidrætsdagen 2015 blev også behandlet. Årets sidste møde blev afholdt den på Regionskontoret i Padborg. Her blev der talt om idrætspuljen, spørgeskemaundersøgelsen blandt foreningerne blev behandlet, og man gik videre med planlægningen af skoleidrætsdagen Kontaktfaggruppe Kontaktfaggruppen består af medlemmer fra området fritid og skole i de danske partnerforvaltninger og børne- og ungekontorene i de tyske partnerforvaltninger. Den udgør et vigtigt netværk for at sikre en regelmæssig udveksling af idéer og initiativer på området for børn/unge og sport mellem partnerforvaltningerne i Region Sønderjylland-Schleswig. Kontaktfaggruppen afholdt fire møder i 2014: den på Regionskontoret i Padborg, den i Sønderborg, den i Schleswig og den i Tinglev og behandlede følgende emner: Afslutning på KulturDialog og planlægning af et følgeprojekt Åben Regionskonference 2014 Skolekonference Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 9

12 Kulturfaggruppe Sønderjylland-Schleswig Kulturfaggruppen består af kulturmedarbejdere fra de syv partnere og en repræsentant for henholdsvis Land Schleswig-Holstein og Region Syddanmark. Kulturfaggruppens opgaveområde spænder bredt. Den forbereder kulturudvalgsmøderne, idet medlemmerne kommer med anbefalinger omkring støtte af projekter, som har søgt om midler fra KulturDialogs netværkspulje eller under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Desuden behandler faggruppen alle kulturelle emner fra regionen. I 2014 beskæftigede faggruppen sig med afslutningen af KulturDialog-projektet og i den forbindelse særligt med planlægningen af et nyt kulturprojekt. Den 3. Åbne Regionskonference i foråret 2014 var også et emne, der blev behandlet. Faggruppen støttes af Regionskontoret og Kulturaftalesekretariatet. Faggruppen afholdt 10 møder i 2014: den i Aabenraa, den på Regionskontoret i Padborg, den i Gram, den på Rømø, den på Regionskontoret i Padborg, den i Vejle, den i Kiel, den på Regionskontoret i Padborg, den i Rodenäs og den i Flensburg og behandlede følgende emner: Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, ansøgninger, årsregnskab, evaluering, fagrådenes rolle, markedsføring, kulturfagkonference, sekretariatets opgaver Afslutning KulturDialog-projekt Culture Task Force-konference 3. Åbne Regionskonference Forberedelse af visionsseminar for kulturpolitikere Planlægning af et nyt kulturprojekt Kulturfaggruppens sammensætning Fremtidig struktur på kulturområdet Slesvigdag Kulturfokus-magasin MuseumsCard Forberedelse af og opfølgning på Kulturudvalgsmøder Kulturarrangementer Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperne spiller en vigtig rolle, når der skal behandles faglige emner. Eksperterne i arbejdsgrupperne arbejder på at finde idéer og implementere emner, som er vigtige for Region Sønderjylland-Schleswig, og det gør de både som hovederhverv og på frivillig basis. Dansk-Tysk Biblioteksforum Dansk-Tysk Biblioteksforum står for samarbejdet mellem danske og tyske biblioteker i Region Sønderjylland-Schleswig. Medlemmerne er ledere og medarbejdere ved bibliotekerne. Der afholdes to møder om året. På mødet den på Regionskontoret i Padborg blev der orienteret om den 3. Åbne Regionskonference, der blev præsenteret en ny model 10

13 til nyindretning af biblioteker og planlagt en ekskursion til Syddansk Universitetsbibliotek i Odense. På det andet møde den i Aabenraa berettede deltagerne om ekskursionen til Odense den , og projektet Onlineportal Kulturerbe Schleswig-Holstein samt tilbuddet FerienleseClub blev præsenteret. Arbejdsgruppen Sygedagpenge DK Arbejdsgruppen Sygedagpenge består af repræsentanter for de danske kommuner / jobcentre. Arbejdsgruppen sørger for, at alle er opdateret omkring de seneste informationer på sygedagpengeområdet. Et af målene er at gøre informationerne mere gennemsigtige for grænsependlere. Infocentret i Region Sønderjylland-Schleswig er tovholder i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen afholdt tre møder i 2014 og beskæftigede sig bl.a. med følgende emner: Diverse aktuelle sager Lov om sygedagpenge Revidering af flyer om sygedagpenge i Danmark Ny sundhedslov i Danmark og dermed forbundne følger Arbejdsgruppen bidrager med sit arbejde til at sikre en forbedring af situationen for grænsependlerne og af kommunernes behandling af krav på sygedagpenge. Tænk Regionen Tænketanken Tænk Regionen ser sig selv som idégiver til nye initiativer i grænselandet. Repræsentanter for flere forskellige firmaer og institutioner som f.eks. universiteterne deltager i de uformelle sammenkomster. Initiativtager var Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand i Danfoss. Man mødes cirka to gange om året og fremstår som en kreativ arbejdsgruppe med henblik på nye projekter og initiativer i grænseregionen, fortrinsvis inden for erhverv og udvikling. I 2014 beskæftigede arbejdsgruppen sig med følgende emner på møderne: Nyt Interreg-sekretariat i Kruså Samarbejde mellem universiteter Forskellige emner med relation til grænseregionen Netværk arbejdsløshedsforsikringer Netværket fungerer som forum for erfaringsudveksling og afklaring af spørgsmål, der melder sig i forbindelse med arbejdet med grænsependlere. Deltagerne er fagfolk fra de danske a-kasser, som har med grænsependlere og det grænseoverskridende arbejdsmarked at gøre i det daglige arbejde. 11

14 Netværksgrupper Gennem deltagelsen i netværk kan der udveksles erfaringer og viden, og netværkene har mulighed for at hjælpe og støtte hinanden i forbindelse med bearbejdningen og behandlingen af diverse emner. Igen i 2014 har Regionskontoret engageret sig målbevidst og energisk i diverse netværksgrupper, deltaget i møder og støttet de andre deltagere. Regionskontoret deltog i følgende netværksgrupper i 2014: Grænsegængerforeningen Grenzgänger Foreningen for Europæiske Grænsependlere (blev opløst ved udgangen af året) Dialog Forum Norden Round Table IHK-rådgivernetværk Dansk-tysk lærerforening Grenznetz Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab AEBR Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab kan se tilbage på et særligt år. Foruden den vedvarende udfordring med at holde organisationens egen økonomi i balance, idet flere sydeuropæiske medlemsregioner har meldt sig ud som følge af finanskrisen, gik arbejdet ud på at tage kontakt til de nye politiske beslutningstagere i Europa-Parlamentet og Kommissionen efter valget. Et særligt problem var indførelsen af en vejskat for personbiler, som Tyskland havde bebudet, og som forventedes ville få negative følger for de grænsenære områder. Fælles lobbyarbejde fik den tyske regering til at vise eftergivenhed, idet vejskatten nu kun bliver opkrævet på motorveje og således stort set ikke vil udgøre hindringer for den lokale og grænsenære trafik. Region Sønderjylland-Schleswig er fortsat repræsenteret i bestyrelsen, som mødtes tre gange i På årsmødet blev Peter Hansen igen valgt ind i bestyrelsen, og Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg, blev valgt som suppleant. Karl Heinz Lambertz blev genvalgt som præsident for endnu en periode. 12

15 Handlingsplan I Region Sønderjylland-Schleswig bliver der hvert år udarbejdet en handlingsplan. Nedenfor beskrives, hvordan de enkelte punkter i handlingsplanen er blevet omsat. Kultur, sprog, ungdom, skole Dette område støttes af forskellige initiativer og projekter. De enkelte initiativer og aktiviteter beskrives nærmere i det følgende. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig For kulturaftalesekretariatet under Region Sønderjylland-Schleswig var 2014 et succesrigt og begivenhedsrigt år. Projekter blev støttet, arrangementer gennemført og kulturportalen kulturfokus.de dk blev moderniseret. Projekter Til ansøgningsfristen den blev der indsendt 17 ansøgninger, hvoraf følgende 7 har fået bevilget tilskud. (Beløb i DKK er gældende, Euro-beløb er afhængig af valutakursen.) INDSATSOMRÅDE Culture Club Culture Club afholdes som camp over 3 dage. Formålet er at fremme forståelsen og kendskabet blandt unge på tværs af grænsen, at lære unge nye kompetencer, at inspirere de unge til at udforske grænseregionens mange tilbud. Og at give de unge en fantastisk oplevelse, de aldrig glemmer. Bevilget med DKK i alt, fordelt henover årene ( DKK om året) BRISE 2 Målet er via en Performance Art-festival at etablere et årligt møde i denne region, hvor man skaber et åbent rum for udveksling og dialog om efermere kunstformer som performance kunst og interaktive projekter for et bredt publikum af lægmænd og fagfolk. Det er også et mål at udbrede kendskabet til disse kunstformer til uddannelsesområdet. Bevilget med DKK i alt, fordelt henover årene ( DKK om året) Mars-koloni Projektet vil fremhæve og sætte fokus på Kulturregion Sønderjylland-Schleswig med et utopisk kunsttiltag samt vække mediernes interesse. Der skal etableres innovative former for kunst i det offentlige rum, som skal inspirere til en kunstnerisk refleksion over grænseområdets perspektiver. Realiseringen af en mobil og midlertidig fremtidspavilion som inddragende kunstværk og kunstattraktion Bevilget med DKK i alt, fordelt henover årene ( DKK om året). 13

16 Here is still light social skulptur Dette projekt handler om interaktionen mellem unge og ældre samt om frembringelsen af et nytænkende kunstnerisk samarbejde med et grænseoverskridende perspektiv. Ved projektperiodens slutning er der frembragt en tekstilinstallation, som forbinder nye ideer fra kunst og design med gamle, kulturelle tekstilteknikker (her først og fremmest strikning). Selve installationen suppleres af en omfattende dokumentation af deltagernes liv i form af portrætfotografier og tilhørende biografier for at bevidstgøre betragteren om det enestående i hvert enkelt levet liv. Bevilget med DKK. INDSATSOMRÅDE Den dansk-tyske teatergruppe / Teaterprojekter Mosen og Basen Projektet går ud på at udvikle to teaterforestillinger. MOSEN skal handle om kolonisering af de øde hede- og mosestrækninger ude vestpå, både syd og nord for den nuværende grænse. I 2016 udarbejdes et stykke, der skal hedde BASEN, som handler om Zeppelin-basen ved Tønder. Målet med projektet er i dramatisk form at fortælle perspektivrige historier fra området nord og syd for grænsen. Samtidig vil vi gerne arbejde med og måske endda forstærke dobbeltheden i den sproglige og kulturelle fornemmelse hos publikum. Bevilget med DKK i alt, fordelt henover årene ( om året). INDSATSOMRÅDE Future Port Cities Formålet med projektet er hvert år at danne et fællesskab på ca. 35 unge med forskellige talenter, som med udgangspunkt i regionen mellem Vesterhavet og Østersøen udvikler deres fremtidsvisioner og dermed bidrager til, at livet her også i fremtiden er attraktivt for unge mennesker/familier. Bevilget med DKK i alt ( DKK pr. år henover årene ) NBC Sønderjylland-Schleswig Sønderjysk Pigekor, Det Sønderjyske Sangcenter Projektets mål er at udarbejde, indøve og opføre et NBC-optaktsprojekt A Christmas Carol i et samarbejde mellem kor, kulturinstitutioner og (videre)uddannelsessteder nord og syd for grænsen. Derudover planlægges yderligere NBC-musikteaterprojekter på begge sider af grænsen, også sammen med andre kunstarter. De unge lærer også at samarbejde med anderledes begavede mennesker i regionen og danne resultatorienterede kreativ-pools. Bevilget med DKK i alt, fordelt henover årene ( DKK om året). Til ansøgningsfristen den blev der indsendt 13 projekter. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig besluttede imidlertid at udsætte behandlingen af projekterne til der blev foretaget en midtvejsevaluering af bevillingerne. 14

17 Midtvejsevaluering Der blev foretaget en midtvejsevaluering af projektbevillingerne med henblik på at klarlægge projekternes fordeling mellem indsatsområder, genre og regional fordeling. Der er i 2013 og 2014 blevet bevilget 8 projekter i indsatsområde 1, seks i indsatsområde 2 og syv i indsatsområde 3. De hidtil 21 projekter dækker bredt over kunstgenrer såvel som de i kulturaftaleteksten formulerede mål. Figuren viser, hvor mange penge hver partner har indbetalt til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig (grøn) og hvor mange penge, der er kommet tilbage i form af projektmidler (blå) og marketing (mørkeblå). Iøjnefaldende er, at Haderslev og Sønderborg kommuner bidrager en smule mere, end der umiddelbart ser ud til at komme tilbage. Projekter, som endnu ikke er afsluttede, er dog beregnet på grundlag af de planlagte aktiviteter, og vil kunne påvirkes til at modvirke en yderligere skævvridning. Mange kulturaftaleprojekter er imidlertid defineret som regionale projekter fra starten. Det betyder, at selvom en aktivitet finder sted i f.eks. Schleswig, som den dansk-tyske musikskoledag 2014, så er det hele regionens musikskoledag, hvor der er involveret aktører, deltagere og publikum fra alle syv kommuner og kredse. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig har sammen med UCSyddanmark igangsat projektet H.C. Andersen i hertugdømmet Slesvig, hvortil der er opnået DKK tilskud fra Region Syddanmark. Projektet, som gennemføres i 2015, skal skærpe bevidstheden om H.C. Andersens tilknytning til og rejser gennem Sønderjylland-Schleswig, samtidig med at der arbejdes med fortælleteknikker i skoler, kulturinstitutioner og i turismesammenhæng. 15

18 Marketing Der er blevet udgivet to Kulturfokus-magasiner, det første i samarbejde med KulturDialog. Sommeren over er hjemmesiden kulturfokus.dk blevet redesignet og har fået en række nye funktioner. Til efterår er der blevet gennemført en bruger- og læserundersøgelse, som har vist, at både magasinet og hjemmesiden er populære, men at kendskabet til magasinet især på tysk side bør udbygges. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig har været repræsenteret ved Kultur21-Festival i Husum. Personalesituation Koordinator for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig Susanne Gram Skjønnemann har efter eget ønske forladt sekretariatet ved udgang af april Andreas Ott er blevet konstitueret som koordinator, og den 1. oktober 2014 er Stinna Christensen startet som kulturmedarbejder i sekretariatet. Andreas Ott Stinna Christensen KulturDialog KulturDialog-projektet stoppede officielt den 30. juni 2014 og kan bl.a. se tilbage på følgende: - 74 gennemførte mikroprojekter, som har modtaget i alt ca euro i støtte - en lang række aktiviteter og tiltag inden for markedsføring, herunder videreudvikling af internetplatformen kulturfokus.de og udgivelse af printmagasinet Kulturfokus - støtte i forbindelse med den dansk-tyske Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs tilblivelse, som blev underskrevet i april afholdelse af i alt tre Åbne Regionskonferencer. Det første halvår af 2014 var på den ene side præget af forskellige aktiviteter i forbindelse med afslutningen på KulturDialog-projektet (afslutningsarrangement og -film, slutrapport 16

19 til Interreg, afvikling af KulturDialog-sekretariatet osv.). Samtidig gjorde man sig de første overvejelser om et følgeprojekt. I 2014 blev der ikke bevilget nye mikroprojekter, men der blev gennemført et par projekter, som allerede var bevilget. Endvidere blev der afholdt følgende arrangementer som led i KulturDialog: Åben Regionskonference Den 3. Åbne Regionskonference fandt sted den 14. marts Ca. 200 gæster var kommet til Sønderborg for at diskutere Kulturens værdi sammen med oplægsholdere og politikere fra regionen med Else Christensen-Redzepovic som konferencier. Følgende var inviteret som oplægsholdere: Guido Froese (leder Nordkolleg Rendsburg), Christian Hjorth-Andersen (professor i økonomi ved Københavns Universitet), Christian Have (kommunikationsrådgiver fra København) og Peter Mygind (skuespiller). Regionskonferencen blev dokumenteret på film, og på hjemmesiden kan man finde et link til kortfilmen. 3. Åbne Regionskonference Europæisk kulturkonference Den 9. og 10. april 2014 inviterede projektet KulturDialog og Regionskontoret i samarbejde med Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR) til international kulturkonference i Padborg. På baggrund af workshops og foredrag diskuterede repræsentanter for kulturinstitutioner og -forvaltninger fra forskellige europæiske grænseregioner, hvordan man kan drage nytte af det grænseoverskridende kultursamarbejde, men også hvilke udfordringer, det kan være forbundet med. Der var fokus på emner som markedsføring og kommunikation, sociale medier og støtte- 17

20 muligheder. Derudover var der mulighed for at præsentere projekter og knytte kontakt til kulturaktører fra andre grænseregioner. Både projektet KulturDialog og Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig var repræsenteret på den todageskonference og fortalte om Kulturregion Sønderjylland-Schleswig og gav eksempler på det dansk-tyske kultursamarbejde. Kunstnere fra regionen indgik i rammeprogrammet, og som afslutning på konferencen blev der aflagt besøg hos projektet Sportpiraten, Schlachthof Flensburg. Christiane Limpers kunstneriske evaluering af arrangementet kan ses på hjemmesiden Culture Task Force Visionsseminar Den 11./12. april 2014 mødtes medlemmerne af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig til et visionsseminar på Nordseeakademie Leck. Efter det ordinære Kulturudvalgsmøde fredag eftermiddag beskæftigede man sig i foredrag, workshops og plenumdiskussioner med idéer, perspektiver og de første overvejelser om et nyt Interreg-projekt på kulturområdet. Charlotte Helt Brunsgaard og Torge Korff informerede om de politiske og administrative rammebetingelser for kulturen på begge sider af grænsen. Frank Lubowitz (Archiv- und Historische Forschungsstelle der Deutschen Volksgruppe) holdt et foredrag om grænselandets historie. Jens Juehlsgaard (UC Syddanmark) fremlagde et forslag til et nyt Interreg-projekt, som også kunne indeholde en forskningsdel. Resultaterne fra seminaret indgik i den videre planlægning af et eventuelt følgeprojekt. Afslutningsarrangement KulturDialog Den 20. maj 2014 mødtes repræsentanter for de støttede mikroprojekter og andre interesserede til afslutningsarrangement på Regionskontoret. Foruden erfaringsberetninger fra projektdeltagere og et overblik over de talrige aktiviteter i projektperioden var der forskellige faglige indlæg. Angela Jensen og Andreas Ott informerede således om Kulturfokus-magasinet og hjemmesiden kulturfokus.dk/.de samt om strategier og arbejdsprocesser i forhold til grænseoverskridende markedsføring. Angela Jensen og Sören Sachau præsen- 18

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Regionskontor & Infocenter

Regionskontor & Infocenter Regionskontor & Infocenter Regionskontor Regionskontor & Infocenter & Infocenter Årsberetning Årsberetning 2007 2007 Indhold 1. Indledning 3 1. Prioriteter og opnåede mål 3 2. Budget 4 3. Marketing/Offentlighedsarbejde

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2013/2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Rammerne Det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein videreudvikles

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

MED HINANDEN, FOR HINANDEN

MED HINANDEN, FOR HINANDEN MED HINANDEN, FOR HINANDEN KOMPAKTUDGAVE AF KOMPETENCEANALYSEN: MINDRETAL SOM LOKALITETSFAKTOR I DEN DANSK-TYSKE GRÆSNEREGION Nyt oplag i forbindelse med INTERREG 4A projektet Mindretallenes Hus, 2013

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter, programchef for Læreruddannelsen i Professionshøjskolen UCC Skolen og lærerne

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2 Idegrundlag 2003-2005 Klyngeanalyse og strategigrundlag for vækst og jobmuligheder kortlagt af Monitor Group. (Bitten og Mads Clausens Fond) Strategi og involvering af ildsjæle i konceptet Sønderjylland

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Oversigt over modtagne ansøgninger tilskud anbefales Nr. Ansøger Projekt Budget Ansøgt Administrationens vurdering

Oversigt over modtagne ansøgninger tilskud anbefales Nr. Ansøger Projekt Budget Ansøgt Administrationens vurdering 1 Junior Chamber Sønderborg, v/knud A. Sveistrup ks@fk2014.dk Tlf. 21254222 Grænseoverskridende Erhvervs og kulturkonference ifm. JCI Danmarks Forårskongres 2014 Dybbøl 2014 relation: Kongressen gennemføres

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920. Region Sønderjylland - Schleswig

Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920. Region Sønderjylland - Schleswig Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920 Region Sønderjylland - Schleswig Ø Tak til Martin Klatt, Dansk Centralbibliotek og Grænseforeningen for hjælpen. Billederne i tidslinjen stammer fra Arkivet

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Tønder, 12. marts 2014 Notat Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Generelle overvejelser om tværkommunalt samarbejde Der er en lang tradition for mellemkommunale samarbejder, hvor der

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 229 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 229 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 229 Offentligt J.nr. j.nr. 08-067899 Dato : 3. juni 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 228, 229, 230, 231

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere