Lærestykker fra netværksdeltagerne i projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærestykker fra netværksdeltagerne i projekt"

Transkript

1 Lærestykker fra netværksdeltagerne i projekt OpenDoor er gennemført i perioden Projekter er støttet af: DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludviklin g

2 Idéen bag projekt OpenDoor var at få defineret, hvordan erhvervs-fremmesystemet og universiteterne bedst muligt kan understøtte virksomhederne. Tilbuddene er ofte mange fra aktører og konsulenter, og behovene for hjælp er også til stede hos virksomhederne. På trods af at det kan det være svært at få åbnet døren til virksomhederne... måske fordi de ikke kan se idéen; måske fordi behovet ikke er erkendt; måske fordi aktører og virksomheder ikke taler samme sprog, og derfor slet ikke kan kommunikere med hinanden. I projekt OpenDoor har vi sat fokus på disse problemstillinger. De deltagende aktører har vidensdelt og samarbejder ud fra erfaringer og metoder, der har virket i praksis. Derudover er ca. 30 virksomheder fra forskellige brancher og af forskellig størrelse blevet interviewet for at sikre, at deres behov og ønsker kom i fokus. Vi har ønsket at sætte fokus på erhvervsfremme. Vi har ønsket at lægge op til debat og diskussion i håb om, at vi kan lære af hinanden og derved samarbejde og understøtte virksomhederne på allerbedste vis - også i fremtiden. Lærestykker fra netværksdeltagerne er et magasin, der samler 8 aktører, som arbejder for at fremme erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Vi har valgt at opbygge magasinet således, at alle aktører beskriver en arbejdsmetode, der samtidig er beskrevet ved en eller flere cases. Dette skal gerne gøre det let for læseren at se, hvordan man måske selv, som virksomhed, kan samarbejde med aktørerne. Som tidligere nævnt er tilbuddene mange; i magasinet har vi samlet flere tilbud et sted, og vi håber at det vil tjene som inspiration til videreudvikling af nye produkter, produktioner og virksomhedskoncepter. Scan stregkoden til vores video og hør hvad 7 virksomheder fra Region Sjælland synes. Eller gå direkte på Youtube og se filmen watch?v=58ugw_afwbo&feature=share Rigtig god fornøjelse med læsningen og tusind tak for et godt og konstruktivt samarbejde i projektperioden til aktørerne på de næste sider, samt Vækstforum Sjælland og Erhvervs- og Byggestyrelsen, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. På styregruppens vegne Tine Vinther Clausen Projekt OpenDoor Maike, Christian og Tine, GC Innovation ApS Viggo og Henrik, Roskilde Universitet

3 Vækstforum Sjælland s forord: Projekt OpenDoor har arbejdet med at skabe større sammenhæng i den regionale erhvervsfremmeindsats. Arbejdet har været støttet af Vækstforum Sjælland, som ønsker, at der sker en større grad af koordination og vidensdeling blandt de regionale udviklingsaktører. I den sammenhæng har OpenDoor medvirket til at samle de relevante personer. Vækstforum håber, at dette samarbejdet også vil blive udnyttet i den fremtidige regionale erhvervsfremmeindsats. Det er Vækstforums ønske, at erhvervsfremmeaktørerne formår at udvikle sig og medvirke til at skabe innovation i regionens virksomheder. Særligt er der i Vækstforum sat fokus at på, at de erhvervsmæssige regionale styrker skal udvikles. Vækstforum har identificeret fire regionale styrker til at være: Cleantech/Energi og miljø Farma/medico Fødevarer/landbrug Turisme Den regionale erhvervsudviklingsstrategi arbejder med at udvikle rammevilkårene indenfor de disse fire styrkeområder, dels igennem de regionale udviklingskontrakter med bl.a. Risø-DTU og Copenhagen Capacity og dels igennem en stærk projektindsats. Også i denne sammenhæng er der et regionalt ønske, om at de forskellige erhvervsaktører vil medvirke til denne fokuserede indsats i en samarbejdende ånd. 3

4 METODE Nye trends Ny viden Ny teknik Ny biologi Nye ideer Produktudvikling Erhvervsudvikling Iværksættere & Erhvervsliv Netværkspartnere Grønt Center Viden, proces & Facilitering Eksterne kompetencer Erhvervsfremme Samfund Netværksaktiviteter og samarbejde er fundamentet Fonden Grønt Center er et erhvervs- og forskningscenter, der arbejder sammen med jordbruget, agroindustrien og den miljøteknologiske industri. Grønt Center er en del af Videncenter Råhavegård og har særligt fokus på Region Sjælland. Vi virkeliggør nye produkt-, produktions- og ledelsesmæssige muligheder sammen med vores kunder og samarbejdspartnere, - med fokus på bæredygtighed. Vores styrke er, at kombinere videnskab med de muligheder der er i tidens trend. I praksis gør vi det gennem forsknings- og udviklingsprojekter, ERFA-grupper og netværk, virksomhedssparring og rådgivning samt forsøg, laboratorieanalyser og testproduktioner. Grønt Center fokuserer på optimeret samfundsudnyttelse af biomasse. Vi arbejder med både naturlig forekommende og intensiv produceret biomasse fra jordbruget. I fremtiden vil den bæredygtigt producerede biomasse blive vores vigtigste råvare og ressource til fødevareproduktion og -udvikling samt nonfood udnyttelse fx energi. Samfundet har brug for den bedste kommercielle og miljømæssige udnyttelse af denne ressource.

5 CASE CASE 1: Agro Valley Denmark Blev etableret i 2007 med sekretariat på Grønt Center. På Lolland-Falster er der nemlig en stor koncentration af planteavlsrelaterede virksomheder som sammen med optimale naturgivne forhold giver god grobund for bæredygtig erhvervsudvikling. Virksomhederne er samlet under klyngen Agro Valley Denmark. CASE 2: Fra dyrkernetværk til forarbejdende industri Udvikling via samarbejde og netværk har altid været i fokus for arbejdet på Grønt Center, der har bl.a. været etableret netværk inden for produktion af: Kartoffel kirsebær hyben raps m.v. Flere af disse netværk har resulteret i egentlig opstart af lokale forarbejdningsvirksomheder som fx Rapsol I/S CASE 3: Fødevare platform Region Sjælland sikrer at den rigtige viden og de rigtige personer/institutioner samt industri og aftagere bringes sammen i et fødevarenetværk, der sammen kan i gangsætte forsknings- og udviklingstiltag til erhvervsfremme. Dette er en af de lidt mere langsigtede aktiviteter, men ved at sikre at man har et sted der opsamler viden og koordinere, bliver det lettere at bære de gode idéer igennem og derved lette vejen. Her går man ikke alene her står man sammen. CASE 4: Algeinnovationscenter Lolland er den nyeste aktivitet på Grønt Center. Her ønsker man i samarbejde med industrien og forskningsinstitutioner nationalt og internationalt at undersøge mulighederne for at udnytte algedyrkning i den moderne samfundsinfrastruktur. Et væsentligt omdrejningspunkt er water management. Vi undersøger om algerne kan dyrkes i dræn-, å- og byspildevand. Her er det meningen at algerne skal opsamle og bruge næringsstofferne til deres vækst. Efterfølgende bliver algerne høstet og bioforgasset således at der kan produceres strøm og varme, den afgassede biomasse kan efterfølgende føres tilbage til markerne som en fornybar gødning. Resultatet bliver at vi får renere vand og energi samt fornybar gødning til vores samfund. Der udover ønsker vi også at undersøge om de dyrkede alger kan bruges til at producere biologiske råstoffer som skal bruges til human konsum og i industrien til nye bæredygtige produktioner. Algedyrkning har et stort udnyttelsesmæssigt potentiale, men vi ved i dag ikke, hvor omkostningseffektive de er, det vil projektet være med til at vurdere. Kontaktdata Grønt Center Videncenter Råhavegård Maribovej Holeby tlf.:

6 METODE evv: fra ord til handling... Hvad er jeres organisations udfordringer? Prøv her kort at sætte tankerne fri :) 1: Tænk en målsætning / en organisationsstruktur / et tema etc. (skriv på orange linie) Hvilke eventuelle underpunkter/dele er der (skriv på blå linier). 2: Oplist de vigtigste punkter/elementer/begivenheder, for at det kan lykkes/udføres 3: Notatfelt / skitser / beregning. 4: Kom videre. Få vejledning og hjælp af en af de organisationer, der samarbejder om projekt OpenDoor

7 CASE Fokus er på virksomhedernes resultatudvikling gennem innovationprocesser og kompetencetilførsel via højtuddannet arbejdskraft. evv står for: Projektudvikling og gennemførelse med relevante samarbejdspartnere Rådgivning og vejledning af private og offentlige virksomheder Forsknings- og analysearbejde i samarbejde med andre videncentre evv er organiseret indenfor følgende indsatsområder: evv/projekt evv udvikler og gennemfører erhvervsudviklingsprojekter i samarbejde med andre aktører for grupper af virksomheder med fælles udfordringer. Det er som regel gratis at deltage, da finansiering til aktiviteterne typisk er fundet gennem et succesfuldt ansøgningsarbejde i nationale & regionale erhvervsfremmeprogrammer samt via EU projektmidler. evv/konsulent evv leverer konsulentydelser inden for en række discipliner som fx organisationsudvikling, procesog produktudvikling, innovation, online markedsføring, kommunikation, visualisering, fundraising, kvalitetsstyring, CE-mærkning osv. Desuden samarbejder evv med en lang række landsdækkende videninstitutioner, som kan bidrage med yderligere ekspertbistand. evv/media evv udgiver og opdaterer aktuelle og anvendelige værktøjer såsom Bestyrelseshåndbogen, Den Visuelle Forretningsplan og Innovationsstafetten.dk evv/kursus evv udvikler og udbyder en række fleksible kurser for enkeltkunder eller flere virksomheder i fællesskab. Kurserne har aktuelt indhold og omhandler fx lederskab, trivsel, medarbejderhåndtering, innovation m.m. evv/event evv udvikler og gennemfører events og seminarer med aktuelt indhold såsom Cloud Computing, Designworkshop, LEAN-innovation m.fl. Det sker oftest i tæt samarbejde med videninstitutioner, styrelser og andre eksperter på det pågældende område. evv har en resultatkontrakt Systematisk Innovation med Vækstforum Sjælland om opgaveløsninger inden for Region Sjællands aktuelle udviklingsstrategier og handleplaner. erhverv + viden = vækst Kontaktdata evv energivej Sorø Telefon evv er en erhvervsdrevet fond, hvis formål det er at skabe systematisk videnomsætning i region Sjælland mellem de 3 sektorer: Private virksomheder Offentlige virksomheder Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Læs cases, artikler og info på 7

8 METODE Samarbejdsmåde Hvad går det ud på? Pris PROJEKTSAMARBEJDE En eller flere RUC-studerende gennemfører et projekt for en virksomhed med en konkret problemstilling med typisk start i september el. februar. Tid til at udarbejde projektforslag Tid til 2-6 møder med gruppen Ellers gratis PRAKTIKSAMARBEJDE En RUC-studerende gennemfører sin praktik i en virksomhed, hvor han får fastlagte opgaver. Periode: 3-6 måneder. Anbefalet løn: ca kr./ måned STUDIEJOB En RUC-studerende tager et job ved siden af studierne i en virksomhed. Løn afhængig af kvalifikationer og opgaver. ERHVERVS-PH.D. Virksomheden får en medarbejder, der på 3 år forsker på et højaktuelt felt og kan give virksomheder et forspring mht. udvikling af ny teknologi. Ca kr. over 3 år. Udgiften er delt mellem virksomheden, offentligt tilskud og universitetet. Kontaktdata Lektor Henrik Toft Jensen og Docent Viggo Plum har repræsenteret RUC/ENSPAC/Geografi som partner i projekt OpenDoor. Kontakt: Henrik Toft Jensen,

9 CASE Hundekiks skal være hele og sprøde! På RUC arbejder de studerende ikke blot med bøger, men de studerende arbejder også med cases, som de undersøger. Det kan være virksomheder, institutioner, kommuner, regioner, handelsveje, befolkningsgrupper og meget andet. I RUCs Projektforum kan man henvende sig, hvis man ønsker en analyse eller undersøgelse af en problemstilling. Ofte er det imidlertid de studerende fra RUC, der selv banker på og spørger om lov til at lave en analyse af arbejdsmiljø, produktionstilrettelæggelse, teknologianvendelse, generationsskifte og mange andre problemstillinger, som de arbejder med i deres projektarbejde. En specialestuderende på RUCs TekSam-uddannelse (Per Kjær Eriksen) henvendte sig til en hundekiksefabrik for at analysere hvorledes virksomheden tog hensyn til miljøfaktorer i produktionen af hundekiks. Den studerende var bestemt ikke ekspert i produktion og bestemt ikke ekspert i produktion af hundekiks, men den studerende kom med nye øjne, der i særlig grad var indstillet på at se, hvor der var energispild. I dialog med virksomhedens ansatte og ledelse fandt man frem til, at der kunne spares energi: Første trin var, at virksomheden blev opmærksom på, at der kunne spares energi ved bedre driftsoptimering, dette gav 15% besparelse pr. produceret enhed. Andet trin var, at virksomheden blev opmærksom på at dele af produktionsudstyret brugte megen energi og at der kunne spares yderligere 15% ved udskiftning af de særligt energiforbrugende anlæg, kompressor og lignende. Tredje trin var, at bageprocessen blev vurderet. Man anvendte olie til at smidiggøre dejen, så den kunne pressen ud i hundekikseformene, der var imidlertid mange forme, der var tomme eller kun halvt fyldte, fordi dejen ikke var smidig nok. Forsøg med at anvende enzymer i dejen smidiggjorde denne, så den lettere blev fordelt i alle hundekikseformene. Denne ændring betød, at der blev bagt 25% flere hundekiks ved brug af samme mængde dej og ved brug af samme mængde energi. Alt i alt en reduktion på 55% af energiforbruget og en reduktion af råvarer forbruget pr færdigproduceret hundekiks, størrelse af kvalitet var den samme som før. Pointen er her, at en udefra, der ikke siger: sådan har vi altid gjort, kan stille spørgsmål og være med til at åbne øjnene for, at ting også kan gøres på en anden og her bedre måde. Den studerende satte gang i små ændringer, der var til gavn for virksomheden. Den studerende var ikke specialist hverken i produktion eller i hundekiks, men med miljøfaktorer som udgangspunkt så han og spurte. Den studerende var på ca. ti korte besøg i hundekiksefabrikken. (Kilde: Per Kjær Eriksens specialeafhandling og dets omtale af lektor Tyge Kjær) Læs meget mere... om samarbejdsmuligheder med RUC på eller ring til RUCinnovation på Her kan du også rekvirere folderen Ny viden til virksomheden og aftale møde med RUCinnovation. RUCinnovation Gå nye veje og kom foran... 9

10 METODE Udnyt dit potentiale Med et forløb hos Væksthus Sjælland får du et helt nyt indblik i din virksomheds muligheder. 1: Du og vækstkonsulenten gennemgår sammen din virksomhed og kortlægger, hvor du særligt har udfordringer. 2: Du og vækstkonsulenten arbejder med, hvor du konkret kan sætte ind, og hvilke muligheder du bør udnytte. 3: Du får en færdig vækstplan med alle de vigtigste konklusioner og handlingsplaner, og vi viser dig videre til relevante private og offentlige aktører. Hvem er Væksthus Sjælland? Årlig arbejder Væksthus Sjælland med 500 vækstvirksomheder i Region Sjælland. Gennem et vækstforløb får virksomhederne konkret sparring omkring udviklingen af deres virksomhed. Værktøjet er væksthjulet og fokus på, at gøre virksomhedens udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland driver derudover en række projekter, som tilbyder ydelser til virksomheder. Fokus er fx eksport til Afrika, ejerskifte, virksomheder i krise, kapital eller de såkaldte vækstfabrikker. Væksthus Sjælland hjælper Region Sjællands virksomheder til udvikling og vækst. Læs meget mere om vores tilbud til dig på

11 CASE Citat 1: Jeg fik kontakt til Væksthusets konsulent og det viste sig at være guld for mig. Vi havde fra starten en rigtig god kemi og i løbet af et par møder fik han mig til at tænke mere i forretning end i produkter. - John Andersen, A-flis Citat 2: Strategi er ikke vores styrke, vi er ingeniører, så det har været en kæmpegave at få to vækstkonsulenter ind ad døren, og jeg har kun godt at sige om den hjælp, vi har modtaget. Der er mange muligheder for både vækstvirksomheder og iværksættere, der fx gerne vil udenlands. - Karina Bergstrøm Larsen, Satcom1 Citat 3: En væsentlig forskel er, at forretningsplanen ikke ligger i skuffen, men er kommunikeret ud, så alle kender mål og opgaver. - Søren Hovmand, Hovmand A/S Kontaktdata Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal, 4760 Vordingborg - Tlf.:

12 METODE Metoder Vi benytter en bred vifte af metoder, der alle har til formål at føre til videnudveksling mellem forskere og virksomheder, nye fælles innovationsprojekter og dermed på sigt vækst og nye arbejdspladser for eksisterende virksomheder i Region Sjælland eller nye opstartsvirksomheder. Metoderne strækker sig over brede events for større grupper af virksomheder, mere målrettede arrangementer for mindre grupper af virksomheder og arrangementer for enkeltvirksomheder. Her er nogle eksempler. ikke ville have fået, hvis de havde spurgt folk i deres egen branche. Det har ledt til nye samarbejdspartnere, nye forretningsideer og nye produkter. Eksempler på netværk, der har været afholdt: 3 x 8, Genanvendelse af biologisk affald, Bioraffinering, Fremtidens energiteknologier og det berøringsløse badeværelse. Tværfaglige netværk giver nye forretningsideer Vi afholder løbende korte temabaserede innovationsnetværk, hvor virksomheder og forskere mødes 2-4 gange på tværs af brancher og faggrupper for at få nye input, der kan inspirere og lede til nye forretningsideer. Virksomheder, der har deltaget i tidligere netværk fortæller, at de har fået adgang til en vidensbase og et netværk, der giver dem løsninger og nye ideer, som de Du kan finde nyheder om de afholdte netværk her: knowledge/nyheder%20om%20innovation.aspx Om Risø DTU Risø DTU er en del af Danmarks Tekniske Universitet ( DTU), som besidder en bred viden om, hvad der rør sig af nye teknologier, og hvad der findes af muligheder inden for forskellige teknologiområder. Gennem vores samarbejdsaftale med Region Sjælland, har vi fokus på at bringe denne viden ud til virksomhederne i regionen. Viden og kontakter Risø DTU og DTU s forskere besidder en bred viden inden for mange forskellige teknologier, og hvis vi ikke selv ligger inde med den viden, der er behov for, har vi et stort netværk, vi kan trække på. Det har hjulpet flere virksomheder til at finde den viden de søgte i forbindelse med teknologiske udfordringer.

13 CASE Case 1 LIGHTEN ApS fra tværfagligt netværk til ny virksomhed i Regstrup. I 2008 gennemførte vi et netværk med 8 forskere, 8 forretningsudviklere og 8 industrielle designere (3 x 8 netværket). I netværket opstod en idé om intelligent styring af LED lys. Ved hjælp af midler fra samarbejdsaftalen mellem Risø DTU og Region Sjælland blev der udviklet en demonstrator, der viste, at ideen kunne omsættes til praksis. To af de regionale forretningsudviklere, der deltog i netværket etablerede i 2010 en ny virksomhed, Lighten ApS, baseret på DTU Fotoniks viden om LED lys. Virksomheden udvikler en intelligent lysterapilampe, som afgiver behandling ud fra den enkelte brugers karakteristika som fx køn, alder, race, kost, motion osv. Lighten ApS er fortsat i samarbejde med DTU Fotoniks forskere om videreudvikling af deres produkt. De har bl.a. sammen med DTU Fotonik, Rockwool og SBI modtaget en bevilling på 3,8 million fra EUDP til videreudvikling samt test af demonstratoren. Case 2 Risø DTU kom i kontakt med DKI Plast i forbindelse med den opsøgende dialog med regionens virksomheder i 2008 og gennemførte et såkaldt idéafklaringsmøde med forskere fra Risø DTU og med repræsentanter fra DKI Plast. I første omgang fandt vi ingen fælles samarbejdsflader, men senere i 2008 mødte vi i 3 x 8 netværket en virksomhed, der havde supplerende kompetencer og koblede derfor de to virksomheder sammen. DKI Plast, Gadstrup, (Henrik Mikkelsen, Udviklingsdirektør) Vi stod for at skulle udvikle et nyt produkt, men manglede afgørende viden for at komme videre. Risø DTU brugte deres netværk, og satte os i kontakt med en højteknologi virksomhed, der tilført os den viden, som vi manglede for at færdigudvikler produktet. Den pågældende virksomhed er siden blevet en tæt samarbejdspartner, og koblingen med dem har ført til udvikling af flere nye projekter og produktområder for os. Vi har således fået et EU projekt og et RTI projekt, hvor virksomheden indgår. Risø s kobling af den højteknologiske virksomhed og DKI Plast har haft betydning ikke blot for vores udvikling af nye produkter, men også for vores adgang til ny viden og en nye kreds af forretningspartnere?. Kontaktdata Risø DTU Louise V. Georgi, Forretningsudvikler Tlf.:

14 METODE Arbejdsmetoderne for begge organisationer Innoplan og SYD-TEK tager udgangspunkt i samarbejde/ netværk og behov. Når det gælder planlægning og levering af komplette fødevareanlæg sammensættes videns- og virksomhedsgrupper ud fra markedets konkrete behov. Når det gælder udviklingsprojekter sammensættes indholdet ud fra virksomhedernes konkrete behov og gennemføres individuelt på virksomhedens præmisser i et samarbejde med en eller flere videninstitutioner. Komplette fødevareanlæg Samarbejde Viden Markedsbehov Virksomhedsgrupper NETVÆRK Udviklingsprojekter LEVERANDØRER Videninstitution Virksomhedens KONKRETE BEHOV Kunder/MARKEDER MyndiGheder Præsentation: Innoplan/SYD-TEK er en samarbejdende privat/offentlig konstellation. Innoplan arbejder internationalt, hovedsagelig i Østeuropa med total planlægning af produktionsanlæg inden for fødevareindustrien med styring af processer fra idé til operationelt anlæg. SYD-TEK Teknologi- og udviklingscenter har siden stiftelsen i 1988 arbejdet med virksomhedsrettet udviklingsprojekter inden for teknologifornyelse, produktionsoptimering (Lean), produktudvikling, strategi- og markedsudvikling samt finansiering. Projekterne er gennemført i tæt samarbejde med danske og udenlandske videninstitutioner samt ofte med EU finansiering. Kontaktdata Videncenter Råhavegård Maribovej 9 DK 4960 Holeby, Denmark Tel: (+45)

15 CASE Case story: På basis af erfaringer fra Innoplan introducerede SYD- TEK idéen med etablering af et eksportcenter for fødevareog følgeindustri og påviste i en analyse et stort potentiale for totalkoncepter på bl.a. det russiske marked. Region Sjælland ydede økonomisk støtte til analysen og har efterfølgende bevilget støtte til udbygning af konceptet og dannelse af regionale virksomhedsnetværk under SYD- TEK projektet Eksport i Sigte. Virksomhedskonstellationen (PPConsult/Danish Farm Design) har udnyttet konceptidéen til sikring af en ordre på totalplanlægning og management af en stor svinefarm med tilhørende fodermølle og slagteri/procesanlæg til Rusland. Der er her tale om en totalinvestering på kr. 1,4 milliarder med leverancemuligheder for danske virksomheder inden for viden, produktionsudstyr, bygninger, installationer, energi og miljø, hvor ordrerne placeres primo Læs mere på 15

16 METODE Vi har samlet dette i vort slogan We help ideas meet the real world for at sikre at vi løbende har kunden i fokus og fokuser på de emner, som gør en forskel for vore kunder. DELTA s teknologiske kernekompetencer, er: Test og rådgivning omkring nye elektronik- og IT-produkter Udvikling og produktion af mikroelektronik Innovation i virksomheden - besøg af en innovationsagent, gennemførelse af innovationstjek Rådgivning omkring E-Business, benchmarking Rådgivning og måling af akustik/støj samt optiske egenskaber Vurdering, test og udvikling af nye healthcare produkter Vurdering, test og rådgivning omkring sensorer og sensornetværk DELTA understøtter din virksomheds optimale udnyttelse af ny teknologi i produkter og ydelser. Vi hjælper vores kunder med at forene forretning og produktudvikling. Vi understøtter alle elementer i udviklingsforløbet fra vurdering af de gode idéer, til løbende produktion af det færdige produkt. Dermed er vi med til at sikre, at I udvikler og producerer produkter og services, som gør en forskel til gavn for både jeres kunder og jer selv. For at kunne det, kræver det, at I besidder evnen til at arbejde systematisk, lære af egne fejl, og beherske de teknologier og metoder som gør forskellen. Det hjælper DELTA også vore kunder med.

17 CASE DELTA af en af landets 9 Godkendte Teknologisk Serviceinstitut er (GTS) og arbejder således både på kommerciel basis samt gennemfører en række finansierede projekter for Forsknings- og Innovationsstyrelsen.. Kontaktdata Se eller kontakt Kai Ormstrup Jensen, tlf for yderligere information 17

18 METODE

19 CASE Virksomhedensgen er det vigtigste Det vigtigste for mig er det gen og den kultur, der er i virksomheden - ikke dens størrelse. Og arbejdet er især spændende, fordi jeg selv har en baggrund som iværksætter og virksomhedsejer. Som regel er ejeren fuldt optaget af den daglige drift og har ofte fostret den oprindelige idé. Her kan en professionel bestyrelse hjælpe med at gøre idéen til noget større og sikre virksomheden på lang sigt. Så der sættes nogle visioner, strategier og målsætninger op, man holder hinanden fast på. Og hvor der pilles nogle følelser ud og i stedet skabes et solidt vækstgrundlag baseret på sunde forretningsmæssige principper. Ib Paaskesen, medlem af netværket Bestyrelsesgruppen En god bestyrelse erstatter følelser med vækst på sunde forretningsprincipper. Skubber den gode ide >>> videre Kontaktdata CONNECT Denmark Sjælland André Elm, regionschef Marienbergvej 132, 2. sal 4760 Vordingborg Direkte: CONNECT Denmark har en nøglerolle Det er vigtigt at styrke iværksættere, fordi de er med til at drive innovation, jobs og vækst. De er kreative og finder derfor ofte nye markedsmuligheder og anderledes måder at konkurrere på. Jo bedre det danske samfund og erhvervsliv er til at støtte op om organisationer som CONNECT Denmark og deres indsats, desto bedre kan vi kvalificere morgendagens entrepreneurer til at skabe nye virksomheder og udvikle fremtidens velfærd. Secunia er vokset konstant og har hen over 7 regnskabsår akkumuleret 153 mio. kr. i omsætning og 48 mio. kr. i overskud. Niels Henrik Rasmussen, CEO og Founder, Secunia. 19

20 Design: Celcius360 Om døren kan åbnes til vækst Det er vi slet ikke i tvivl om. Det kræver bare, at man tager initiativ til at banke på døren og så er velforberedt, når den åbnes. Det mindste man kan gøre er at gøre sig umage hvis alle gør det og bruger hinandens tid med respekt, så bør der være et stort potentiale for at skabe vækst, både social og økonomisk.

Velkommen til Grønt Center

Velkommen til Grønt Center Velkommen til Grønt Center Program Præsentation/introduktion Grønt Center historie medarbejdere bestyrelse virksomhed formål aktiviteter Alsidighed og klyngeaktiviteter PP Rundtur fokus på alternative

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Projekt Fra Clutter til Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Mål Fra Clutter til Cluster har omsat klyngeteorier til praksis indenfor landbrugsbranchen i Region Sjælland. Denne folder

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

- GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

- GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Dagens Program 13:00 13:10 Velkomst og introduktion ved Gunhild Sander Garsdal 13:10 13:30 Muligheder i Horizon2020 inden for sundhed og velfærd v/ Kim Kryger,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley)

Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) Side 1 Grønt Center den 5. februar 2009 Erhvervs og byggestyrelsen Att.: Anette Mogensen Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) Rapport

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015 AGROTECH * Afsætning af lokale fødevarer v/dorthe Lynnerup UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH /I projekter hvad & hvilke /I kurser /På kommerciel timebasis /Inspiration til

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1 Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder Væksthus Sjælland 1 Inspiration Afklaring Handling = Katalysator for Vækst Væksthus Sjælland 4 25 rådgivere med teoretisk og praktisk ballast Klingen

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

BUSINESS LOLLAND-FALSTER SAMMEN SKABER VI VÆKST I DIN VIRKSOMHED OG PÅ LOLLAND-FALSTER

BUSINESS LOLLAND-FALSTER SAMMEN SKABER VI VÆKST I DIN VIRKSOMHED OG PÅ LOLLAND-FALSTER BUSINESS LOLLAND-FALSTER SAMMEN SKABER VI VÆKST I DIN VIRKSOMHED OG PÅ LOLLAND-FALSTER 2 PROFIL VORES AMBITION: I 2020 SKAL LOLLANDFALSTER VÆRE DET BEDSTE STED AT DRIVE VIRKSOMHED I GREATER COPENHAGEN.

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net inviterer til workshop.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere