Lærestykker fra netværksdeltagerne i projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærestykker fra netværksdeltagerne i projekt"

Transkript

1 Lærestykker fra netværksdeltagerne i projekt OpenDoor er gennemført i perioden Projekter er støttet af: DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludviklin g

2 Idéen bag projekt OpenDoor var at få defineret, hvordan erhvervs-fremmesystemet og universiteterne bedst muligt kan understøtte virksomhederne. Tilbuddene er ofte mange fra aktører og konsulenter, og behovene for hjælp er også til stede hos virksomhederne. På trods af at det kan det være svært at få åbnet døren til virksomhederne... måske fordi de ikke kan se idéen; måske fordi behovet ikke er erkendt; måske fordi aktører og virksomheder ikke taler samme sprog, og derfor slet ikke kan kommunikere med hinanden. I projekt OpenDoor har vi sat fokus på disse problemstillinger. De deltagende aktører har vidensdelt og samarbejder ud fra erfaringer og metoder, der har virket i praksis. Derudover er ca. 30 virksomheder fra forskellige brancher og af forskellig størrelse blevet interviewet for at sikre, at deres behov og ønsker kom i fokus. Vi har ønsket at sætte fokus på erhvervsfremme. Vi har ønsket at lægge op til debat og diskussion i håb om, at vi kan lære af hinanden og derved samarbejde og understøtte virksomhederne på allerbedste vis - også i fremtiden. Lærestykker fra netværksdeltagerne er et magasin, der samler 8 aktører, som arbejder for at fremme erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Vi har valgt at opbygge magasinet således, at alle aktører beskriver en arbejdsmetode, der samtidig er beskrevet ved en eller flere cases. Dette skal gerne gøre det let for læseren at se, hvordan man måske selv, som virksomhed, kan samarbejde med aktørerne. Som tidligere nævnt er tilbuddene mange; i magasinet har vi samlet flere tilbud et sted, og vi håber at det vil tjene som inspiration til videreudvikling af nye produkter, produktioner og virksomhedskoncepter. Scan stregkoden til vores video og hør hvad 7 virksomheder fra Region Sjælland synes. Eller gå direkte på Youtube og se filmen watch?v=58ugw_afwbo&feature=share Rigtig god fornøjelse med læsningen og tusind tak for et godt og konstruktivt samarbejde i projektperioden til aktørerne på de næste sider, samt Vækstforum Sjælland og Erhvervs- og Byggestyrelsen, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. På styregruppens vegne Tine Vinther Clausen Projekt OpenDoor Maike, Christian og Tine, GC Innovation ApS Viggo og Henrik, Roskilde Universitet

3 Vækstforum Sjælland s forord: Projekt OpenDoor har arbejdet med at skabe større sammenhæng i den regionale erhvervsfremmeindsats. Arbejdet har været støttet af Vækstforum Sjælland, som ønsker, at der sker en større grad af koordination og vidensdeling blandt de regionale udviklingsaktører. I den sammenhæng har OpenDoor medvirket til at samle de relevante personer. Vækstforum håber, at dette samarbejdet også vil blive udnyttet i den fremtidige regionale erhvervsfremmeindsats. Det er Vækstforums ønske, at erhvervsfremmeaktørerne formår at udvikle sig og medvirke til at skabe innovation i regionens virksomheder. Særligt er der i Vækstforum sat fokus at på, at de erhvervsmæssige regionale styrker skal udvikles. Vækstforum har identificeret fire regionale styrker til at være: Cleantech/Energi og miljø Farma/medico Fødevarer/landbrug Turisme Den regionale erhvervsudviklingsstrategi arbejder med at udvikle rammevilkårene indenfor de disse fire styrkeområder, dels igennem de regionale udviklingskontrakter med bl.a. Risø-DTU og Copenhagen Capacity og dels igennem en stærk projektindsats. Også i denne sammenhæng er der et regionalt ønske, om at de forskellige erhvervsaktører vil medvirke til denne fokuserede indsats i en samarbejdende ånd. 3

4 METODE Nye trends Ny viden Ny teknik Ny biologi Nye ideer Produktudvikling Erhvervsudvikling Iværksættere & Erhvervsliv Netværkspartnere Grønt Center Viden, proces & Facilitering Eksterne kompetencer Erhvervsfremme Samfund Netværksaktiviteter og samarbejde er fundamentet Fonden Grønt Center er et erhvervs- og forskningscenter, der arbejder sammen med jordbruget, agroindustrien og den miljøteknologiske industri. Grønt Center er en del af Videncenter Råhavegård og har særligt fokus på Region Sjælland. Vi virkeliggør nye produkt-, produktions- og ledelsesmæssige muligheder sammen med vores kunder og samarbejdspartnere, - med fokus på bæredygtighed. Vores styrke er, at kombinere videnskab med de muligheder der er i tidens trend. I praksis gør vi det gennem forsknings- og udviklingsprojekter, ERFA-grupper og netværk, virksomhedssparring og rådgivning samt forsøg, laboratorieanalyser og testproduktioner. Grønt Center fokuserer på optimeret samfundsudnyttelse af biomasse. Vi arbejder med både naturlig forekommende og intensiv produceret biomasse fra jordbruget. I fremtiden vil den bæredygtigt producerede biomasse blive vores vigtigste råvare og ressource til fødevareproduktion og -udvikling samt nonfood udnyttelse fx energi. Samfundet har brug for den bedste kommercielle og miljømæssige udnyttelse af denne ressource.

5 CASE CASE 1: Agro Valley Denmark Blev etableret i 2007 med sekretariat på Grønt Center. På Lolland-Falster er der nemlig en stor koncentration af planteavlsrelaterede virksomheder som sammen med optimale naturgivne forhold giver god grobund for bæredygtig erhvervsudvikling. Virksomhederne er samlet under klyngen Agro Valley Denmark. CASE 2: Fra dyrkernetværk til forarbejdende industri Udvikling via samarbejde og netværk har altid været i fokus for arbejdet på Grønt Center, der har bl.a. været etableret netværk inden for produktion af: Kartoffel kirsebær hyben raps m.v. Flere af disse netværk har resulteret i egentlig opstart af lokale forarbejdningsvirksomheder som fx Rapsol I/S CASE 3: Fødevare platform Region Sjælland sikrer at den rigtige viden og de rigtige personer/institutioner samt industri og aftagere bringes sammen i et fødevarenetværk, der sammen kan i gangsætte forsknings- og udviklingstiltag til erhvervsfremme. Dette er en af de lidt mere langsigtede aktiviteter, men ved at sikre at man har et sted der opsamler viden og koordinere, bliver det lettere at bære de gode idéer igennem og derved lette vejen. Her går man ikke alene her står man sammen. CASE 4: Algeinnovationscenter Lolland er den nyeste aktivitet på Grønt Center. Her ønsker man i samarbejde med industrien og forskningsinstitutioner nationalt og internationalt at undersøge mulighederne for at udnytte algedyrkning i den moderne samfundsinfrastruktur. Et væsentligt omdrejningspunkt er water management. Vi undersøger om algerne kan dyrkes i dræn-, å- og byspildevand. Her er det meningen at algerne skal opsamle og bruge næringsstofferne til deres vækst. Efterfølgende bliver algerne høstet og bioforgasset således at der kan produceres strøm og varme, den afgassede biomasse kan efterfølgende føres tilbage til markerne som en fornybar gødning. Resultatet bliver at vi får renere vand og energi samt fornybar gødning til vores samfund. Der udover ønsker vi også at undersøge om de dyrkede alger kan bruges til at producere biologiske råstoffer som skal bruges til human konsum og i industrien til nye bæredygtige produktioner. Algedyrkning har et stort udnyttelsesmæssigt potentiale, men vi ved i dag ikke, hvor omkostningseffektive de er, det vil projektet være med til at vurdere. Kontaktdata Grønt Center Videncenter Råhavegård Maribovej Holeby tlf.:

6 METODE evv: fra ord til handling... Hvad er jeres organisations udfordringer? Prøv her kort at sætte tankerne fri :) 1: Tænk en målsætning / en organisationsstruktur / et tema etc. (skriv på orange linie) Hvilke eventuelle underpunkter/dele er der (skriv på blå linier). 2: Oplist de vigtigste punkter/elementer/begivenheder, for at det kan lykkes/udføres 3: Notatfelt / skitser / beregning. 4: Kom videre. Få vejledning og hjælp af en af de organisationer, der samarbejder om projekt OpenDoor

7 CASE Fokus er på virksomhedernes resultatudvikling gennem innovationprocesser og kompetencetilførsel via højtuddannet arbejdskraft. evv står for: Projektudvikling og gennemførelse med relevante samarbejdspartnere Rådgivning og vejledning af private og offentlige virksomheder Forsknings- og analysearbejde i samarbejde med andre videncentre evv er organiseret indenfor følgende indsatsområder: evv/projekt evv udvikler og gennemfører erhvervsudviklingsprojekter i samarbejde med andre aktører for grupper af virksomheder med fælles udfordringer. Det er som regel gratis at deltage, da finansiering til aktiviteterne typisk er fundet gennem et succesfuldt ansøgningsarbejde i nationale & regionale erhvervsfremmeprogrammer samt via EU projektmidler. evv/konsulent evv leverer konsulentydelser inden for en række discipliner som fx organisationsudvikling, procesog produktudvikling, innovation, online markedsføring, kommunikation, visualisering, fundraising, kvalitetsstyring, CE-mærkning osv. Desuden samarbejder evv med en lang række landsdækkende videninstitutioner, som kan bidrage med yderligere ekspertbistand. evv/media evv udgiver og opdaterer aktuelle og anvendelige værktøjer såsom Bestyrelseshåndbogen, Den Visuelle Forretningsplan og Innovationsstafetten.dk evv/kursus evv udvikler og udbyder en række fleksible kurser for enkeltkunder eller flere virksomheder i fællesskab. Kurserne har aktuelt indhold og omhandler fx lederskab, trivsel, medarbejderhåndtering, innovation m.m. evv/event evv udvikler og gennemfører events og seminarer med aktuelt indhold såsom Cloud Computing, Designworkshop, LEAN-innovation m.fl. Det sker oftest i tæt samarbejde med videninstitutioner, styrelser og andre eksperter på det pågældende område. evv har en resultatkontrakt Systematisk Innovation med Vækstforum Sjælland om opgaveløsninger inden for Region Sjællands aktuelle udviklingsstrategier og handleplaner. erhverv + viden = vækst Kontaktdata evv energivej Sorø Telefon evv er en erhvervsdrevet fond, hvis formål det er at skabe systematisk videnomsætning i region Sjælland mellem de 3 sektorer: Private virksomheder Offentlige virksomheder Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Læs cases, artikler og info på 7

8 METODE Samarbejdsmåde Hvad går det ud på? Pris PROJEKTSAMARBEJDE En eller flere RUC-studerende gennemfører et projekt for en virksomhed med en konkret problemstilling med typisk start i september el. februar. Tid til at udarbejde projektforslag Tid til 2-6 møder med gruppen Ellers gratis PRAKTIKSAMARBEJDE En RUC-studerende gennemfører sin praktik i en virksomhed, hvor han får fastlagte opgaver. Periode: 3-6 måneder. Anbefalet løn: ca kr./ måned STUDIEJOB En RUC-studerende tager et job ved siden af studierne i en virksomhed. Løn afhængig af kvalifikationer og opgaver. ERHVERVS-PH.D. Virksomheden får en medarbejder, der på 3 år forsker på et højaktuelt felt og kan give virksomheder et forspring mht. udvikling af ny teknologi. Ca kr. over 3 år. Udgiften er delt mellem virksomheden, offentligt tilskud og universitetet. Kontaktdata Lektor Henrik Toft Jensen og Docent Viggo Plum har repræsenteret RUC/ENSPAC/Geografi som partner i projekt OpenDoor. Kontakt: Henrik Toft Jensen,

9 CASE Hundekiks skal være hele og sprøde! På RUC arbejder de studerende ikke blot med bøger, men de studerende arbejder også med cases, som de undersøger. Det kan være virksomheder, institutioner, kommuner, regioner, handelsveje, befolkningsgrupper og meget andet. I RUCs Projektforum kan man henvende sig, hvis man ønsker en analyse eller undersøgelse af en problemstilling. Ofte er det imidlertid de studerende fra RUC, der selv banker på og spørger om lov til at lave en analyse af arbejdsmiljø, produktionstilrettelæggelse, teknologianvendelse, generationsskifte og mange andre problemstillinger, som de arbejder med i deres projektarbejde. En specialestuderende på RUCs TekSam-uddannelse (Per Kjær Eriksen) henvendte sig til en hundekiksefabrik for at analysere hvorledes virksomheden tog hensyn til miljøfaktorer i produktionen af hundekiks. Den studerende var bestemt ikke ekspert i produktion og bestemt ikke ekspert i produktion af hundekiks, men den studerende kom med nye øjne, der i særlig grad var indstillet på at se, hvor der var energispild. I dialog med virksomhedens ansatte og ledelse fandt man frem til, at der kunne spares energi: Første trin var, at virksomheden blev opmærksom på, at der kunne spares energi ved bedre driftsoptimering, dette gav 15% besparelse pr. produceret enhed. Andet trin var, at virksomheden blev opmærksom på at dele af produktionsudstyret brugte megen energi og at der kunne spares yderligere 15% ved udskiftning af de særligt energiforbrugende anlæg, kompressor og lignende. Tredje trin var, at bageprocessen blev vurderet. Man anvendte olie til at smidiggøre dejen, så den kunne pressen ud i hundekikseformene, der var imidlertid mange forme, der var tomme eller kun halvt fyldte, fordi dejen ikke var smidig nok. Forsøg med at anvende enzymer i dejen smidiggjorde denne, så den lettere blev fordelt i alle hundekikseformene. Denne ændring betød, at der blev bagt 25% flere hundekiks ved brug af samme mængde dej og ved brug af samme mængde energi. Alt i alt en reduktion på 55% af energiforbruget og en reduktion af råvarer forbruget pr færdigproduceret hundekiks, størrelse af kvalitet var den samme som før. Pointen er her, at en udefra, der ikke siger: sådan har vi altid gjort, kan stille spørgsmål og være med til at åbne øjnene for, at ting også kan gøres på en anden og her bedre måde. Den studerende satte gang i små ændringer, der var til gavn for virksomheden. Den studerende var ikke specialist hverken i produktion eller i hundekiks, men med miljøfaktorer som udgangspunkt så han og spurte. Den studerende var på ca. ti korte besøg i hundekiksefabrikken. (Kilde: Per Kjær Eriksens specialeafhandling og dets omtale af lektor Tyge Kjær) Læs meget mere... om samarbejdsmuligheder med RUC på eller ring til RUCinnovation på Her kan du også rekvirere folderen Ny viden til virksomheden og aftale møde med RUCinnovation. RUCinnovation Gå nye veje og kom foran... 9

10 METODE Udnyt dit potentiale Med et forløb hos Væksthus Sjælland får du et helt nyt indblik i din virksomheds muligheder. 1: Du og vækstkonsulenten gennemgår sammen din virksomhed og kortlægger, hvor du særligt har udfordringer. 2: Du og vækstkonsulenten arbejder med, hvor du konkret kan sætte ind, og hvilke muligheder du bør udnytte. 3: Du får en færdig vækstplan med alle de vigtigste konklusioner og handlingsplaner, og vi viser dig videre til relevante private og offentlige aktører. Hvem er Væksthus Sjælland? Årlig arbejder Væksthus Sjælland med 500 vækstvirksomheder i Region Sjælland. Gennem et vækstforløb får virksomhederne konkret sparring omkring udviklingen af deres virksomhed. Værktøjet er væksthjulet og fokus på, at gøre virksomhedens udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland driver derudover en række projekter, som tilbyder ydelser til virksomheder. Fokus er fx eksport til Afrika, ejerskifte, virksomheder i krise, kapital eller de såkaldte vækstfabrikker. Væksthus Sjælland hjælper Region Sjællands virksomheder til udvikling og vækst. Læs meget mere om vores tilbud til dig på

11 CASE Citat 1: Jeg fik kontakt til Væksthusets konsulent og det viste sig at være guld for mig. Vi havde fra starten en rigtig god kemi og i løbet af et par møder fik han mig til at tænke mere i forretning end i produkter. - John Andersen, A-flis Citat 2: Strategi er ikke vores styrke, vi er ingeniører, så det har været en kæmpegave at få to vækstkonsulenter ind ad døren, og jeg har kun godt at sige om den hjælp, vi har modtaget. Der er mange muligheder for både vækstvirksomheder og iværksættere, der fx gerne vil udenlands. - Karina Bergstrøm Larsen, Satcom1 Citat 3: En væsentlig forskel er, at forretningsplanen ikke ligger i skuffen, men er kommunikeret ud, så alle kender mål og opgaver. - Søren Hovmand, Hovmand A/S Kontaktdata Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal, 4760 Vordingborg - Tlf.:

12 METODE Metoder Vi benytter en bred vifte af metoder, der alle har til formål at føre til videnudveksling mellem forskere og virksomheder, nye fælles innovationsprojekter og dermed på sigt vækst og nye arbejdspladser for eksisterende virksomheder i Region Sjælland eller nye opstartsvirksomheder. Metoderne strækker sig over brede events for større grupper af virksomheder, mere målrettede arrangementer for mindre grupper af virksomheder og arrangementer for enkeltvirksomheder. Her er nogle eksempler. ikke ville have fået, hvis de havde spurgt folk i deres egen branche. Det har ledt til nye samarbejdspartnere, nye forretningsideer og nye produkter. Eksempler på netværk, der har været afholdt: 3 x 8, Genanvendelse af biologisk affald, Bioraffinering, Fremtidens energiteknologier og det berøringsløse badeværelse. Tværfaglige netværk giver nye forretningsideer Vi afholder løbende korte temabaserede innovationsnetværk, hvor virksomheder og forskere mødes 2-4 gange på tværs af brancher og faggrupper for at få nye input, der kan inspirere og lede til nye forretningsideer. Virksomheder, der har deltaget i tidligere netværk fortæller, at de har fået adgang til en vidensbase og et netværk, der giver dem løsninger og nye ideer, som de Du kan finde nyheder om de afholdte netværk her: knowledge/nyheder%20om%20innovation.aspx Om Risø DTU Risø DTU er en del af Danmarks Tekniske Universitet ( DTU), som besidder en bred viden om, hvad der rør sig af nye teknologier, og hvad der findes af muligheder inden for forskellige teknologiområder. Gennem vores samarbejdsaftale med Region Sjælland, har vi fokus på at bringe denne viden ud til virksomhederne i regionen. Viden og kontakter Risø DTU og DTU s forskere besidder en bred viden inden for mange forskellige teknologier, og hvis vi ikke selv ligger inde med den viden, der er behov for, har vi et stort netværk, vi kan trække på. Det har hjulpet flere virksomheder til at finde den viden de søgte i forbindelse med teknologiske udfordringer.

13 CASE Case 1 LIGHTEN ApS fra tværfagligt netværk til ny virksomhed i Regstrup. I 2008 gennemførte vi et netværk med 8 forskere, 8 forretningsudviklere og 8 industrielle designere (3 x 8 netværket). I netværket opstod en idé om intelligent styring af LED lys. Ved hjælp af midler fra samarbejdsaftalen mellem Risø DTU og Region Sjælland blev der udviklet en demonstrator, der viste, at ideen kunne omsættes til praksis. To af de regionale forretningsudviklere, der deltog i netværket etablerede i 2010 en ny virksomhed, Lighten ApS, baseret på DTU Fotoniks viden om LED lys. Virksomheden udvikler en intelligent lysterapilampe, som afgiver behandling ud fra den enkelte brugers karakteristika som fx køn, alder, race, kost, motion osv. Lighten ApS er fortsat i samarbejde med DTU Fotoniks forskere om videreudvikling af deres produkt. De har bl.a. sammen med DTU Fotonik, Rockwool og SBI modtaget en bevilling på 3,8 million fra EUDP til videreudvikling samt test af demonstratoren. Case 2 Risø DTU kom i kontakt med DKI Plast i forbindelse med den opsøgende dialog med regionens virksomheder i 2008 og gennemførte et såkaldt idéafklaringsmøde med forskere fra Risø DTU og med repræsentanter fra DKI Plast. I første omgang fandt vi ingen fælles samarbejdsflader, men senere i 2008 mødte vi i 3 x 8 netværket en virksomhed, der havde supplerende kompetencer og koblede derfor de to virksomheder sammen. DKI Plast, Gadstrup, (Henrik Mikkelsen, Udviklingsdirektør) Vi stod for at skulle udvikle et nyt produkt, men manglede afgørende viden for at komme videre. Risø DTU brugte deres netværk, og satte os i kontakt med en højteknologi virksomhed, der tilført os den viden, som vi manglede for at færdigudvikler produktet. Den pågældende virksomhed er siden blevet en tæt samarbejdspartner, og koblingen med dem har ført til udvikling af flere nye projekter og produktområder for os. Vi har således fået et EU projekt og et RTI projekt, hvor virksomheden indgår. Risø s kobling af den højteknologiske virksomhed og DKI Plast har haft betydning ikke blot for vores udvikling af nye produkter, men også for vores adgang til ny viden og en nye kreds af forretningspartnere?. Kontaktdata Risø DTU Louise V. Georgi, Forretningsudvikler Tlf.:

14 METODE Arbejdsmetoderne for begge organisationer Innoplan og SYD-TEK tager udgangspunkt i samarbejde/ netværk og behov. Når det gælder planlægning og levering af komplette fødevareanlæg sammensættes videns- og virksomhedsgrupper ud fra markedets konkrete behov. Når det gælder udviklingsprojekter sammensættes indholdet ud fra virksomhedernes konkrete behov og gennemføres individuelt på virksomhedens præmisser i et samarbejde med en eller flere videninstitutioner. Komplette fødevareanlæg Samarbejde Viden Markedsbehov Virksomhedsgrupper NETVÆRK Udviklingsprojekter LEVERANDØRER Videninstitution Virksomhedens KONKRETE BEHOV Kunder/MARKEDER MyndiGheder Præsentation: Innoplan/SYD-TEK er en samarbejdende privat/offentlig konstellation. Innoplan arbejder internationalt, hovedsagelig i Østeuropa med total planlægning af produktionsanlæg inden for fødevareindustrien med styring af processer fra idé til operationelt anlæg. SYD-TEK Teknologi- og udviklingscenter har siden stiftelsen i 1988 arbejdet med virksomhedsrettet udviklingsprojekter inden for teknologifornyelse, produktionsoptimering (Lean), produktudvikling, strategi- og markedsudvikling samt finansiering. Projekterne er gennemført i tæt samarbejde med danske og udenlandske videninstitutioner samt ofte med EU finansiering. Kontaktdata Videncenter Råhavegård Maribovej 9 DK 4960 Holeby, Denmark Tel: (+45)

15 CASE Case story: På basis af erfaringer fra Innoplan introducerede SYD- TEK idéen med etablering af et eksportcenter for fødevareog følgeindustri og påviste i en analyse et stort potentiale for totalkoncepter på bl.a. det russiske marked. Region Sjælland ydede økonomisk støtte til analysen og har efterfølgende bevilget støtte til udbygning af konceptet og dannelse af regionale virksomhedsnetværk under SYD- TEK projektet Eksport i Sigte. Virksomhedskonstellationen (PPConsult/Danish Farm Design) har udnyttet konceptidéen til sikring af en ordre på totalplanlægning og management af en stor svinefarm med tilhørende fodermølle og slagteri/procesanlæg til Rusland. Der er her tale om en totalinvestering på kr. 1,4 milliarder med leverancemuligheder for danske virksomheder inden for viden, produktionsudstyr, bygninger, installationer, energi og miljø, hvor ordrerne placeres primo Læs mere på 15

16 METODE Vi har samlet dette i vort slogan We help ideas meet the real world for at sikre at vi løbende har kunden i fokus og fokuser på de emner, som gør en forskel for vore kunder. DELTA s teknologiske kernekompetencer, er: Test og rådgivning omkring nye elektronik- og IT-produkter Udvikling og produktion af mikroelektronik Innovation i virksomheden - besøg af en innovationsagent, gennemførelse af innovationstjek Rådgivning omkring E-Business, benchmarking Rådgivning og måling af akustik/støj samt optiske egenskaber Vurdering, test og udvikling af nye healthcare produkter Vurdering, test og rådgivning omkring sensorer og sensornetværk DELTA understøtter din virksomheds optimale udnyttelse af ny teknologi i produkter og ydelser. Vi hjælper vores kunder med at forene forretning og produktudvikling. Vi understøtter alle elementer i udviklingsforløbet fra vurdering af de gode idéer, til løbende produktion af det færdige produkt. Dermed er vi med til at sikre, at I udvikler og producerer produkter og services, som gør en forskel til gavn for både jeres kunder og jer selv. For at kunne det, kræver det, at I besidder evnen til at arbejde systematisk, lære af egne fejl, og beherske de teknologier og metoder som gør forskellen. Det hjælper DELTA også vore kunder med.

17 CASE DELTA af en af landets 9 Godkendte Teknologisk Serviceinstitut er (GTS) og arbejder således både på kommerciel basis samt gennemfører en række finansierede projekter for Forsknings- og Innovationsstyrelsen.. Kontaktdata Se eller kontakt Kai Ormstrup Jensen, tlf for yderligere information 17

18 METODE

19 CASE Virksomhedensgen er det vigtigste Det vigtigste for mig er det gen og den kultur, der er i virksomheden - ikke dens størrelse. Og arbejdet er især spændende, fordi jeg selv har en baggrund som iværksætter og virksomhedsejer. Som regel er ejeren fuldt optaget af den daglige drift og har ofte fostret den oprindelige idé. Her kan en professionel bestyrelse hjælpe med at gøre idéen til noget større og sikre virksomheden på lang sigt. Så der sættes nogle visioner, strategier og målsætninger op, man holder hinanden fast på. Og hvor der pilles nogle følelser ud og i stedet skabes et solidt vækstgrundlag baseret på sunde forretningsmæssige principper. Ib Paaskesen, medlem af netværket Bestyrelsesgruppen En god bestyrelse erstatter følelser med vækst på sunde forretningsprincipper. Skubber den gode ide >>> videre Kontaktdata CONNECT Denmark Sjælland André Elm, regionschef Marienbergvej 132, 2. sal 4760 Vordingborg Direkte: CONNECT Denmark har en nøglerolle Det er vigtigt at styrke iværksættere, fordi de er med til at drive innovation, jobs og vækst. De er kreative og finder derfor ofte nye markedsmuligheder og anderledes måder at konkurrere på. Jo bedre det danske samfund og erhvervsliv er til at støtte op om organisationer som CONNECT Denmark og deres indsats, desto bedre kan vi kvalificere morgendagens entrepreneurer til at skabe nye virksomheder og udvikle fremtidens velfærd. Secunia er vokset konstant og har hen over 7 regnskabsår akkumuleret 153 mio. kr. i omsætning og 48 mio. kr. i overskud. Niels Henrik Rasmussen, CEO og Founder, Secunia. 19

20 Design: Celcius360 Om døren kan åbnes til vækst Det er vi slet ikke i tvivl om. Det kræver bare, at man tager initiativ til at banke på døren og så er velforberedt, når den åbnes. Det mindste man kan gøre er at gøre sig umage hvis alle gør det og bruger hinandens tid med respekt, så bør der være et stort potentiale for at skabe vækst, både social og økonomisk.

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Projekt Fra Clutter til Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Mål Fra Clutter til Cluster har omsat klyngeteorier til praksis indenfor landbrugsbranchen i Region Sjælland. Denne folder

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

klar til nye udfordringer

klar til nye udfordringer klar til nye udfordringer 2 3 Grib chancen! Hvad kan projektet Klar til Femern Bælt 2012 gøre for din virksomhed? Styrk din virksomheds kompetencer ved at indgå i projektet Klar til Femern Bælt 2012. Hvis

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats Notat Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats I erhvervsfremmeloven konkretiseres det, at vækstforums centrale opgave er at udarbejde en regional udviklingsstrategi og inden for denne udvikle

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Hvordan finder man den rigtige hjælp?

Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvor kan jeg henvende mig? Hvad kan jeg få hjælp til? Opfinderværkstedets tilbud er lige som alle tilbud til iværksættere og erhvervsfremme i Region Sjælland samlet

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere