Brugervejledning og produktinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning og produktinformation"

Transkript

1 Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu

2 Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer 9 Tophængte vinduer 9 Topstyrede vinduer 9 Topvende vinduer 10 Sidehængte vinduer 10 Sidestyrede- og sidevende-vinduer 11 Redningspost 11 Betjening og funktion Døre 12 Facadedøre 12 Halvdøre 12 Terrassedøre 12 Hæveskydedøre 14 Vedligehold 15 BILAG 14 i Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser 18 Outline 10 års Garanti 20 Kort om termoruder 21 Henvisning til yderligere oplysning 23

3 Tillykke med dit valg af Outline Vinduer Outline er en af de førende producenter af træbaserede vinduer og døre designet og fremstillet i Danmark. Med 30 års erfaring har vi ekspertisen, det kræver at skabe langtidsholdbare, bæredygtige vinduer og døre til tiden. Vi fastholder bevidst produktionen i Danmark, uden at det bliver dyrere for dig. Vi har nemlig en effektiv produktion, et lavt antal reklamationer og kortere transporttid, hvilket desuden er CO 2 -reducerende. Outline Vinduer er kort sagt kvalitetshåndværk produceret i Danmark til alle typer boliger.

4 Modtagelse og opbevaring Kontroller ved modtagelsen at elementerne stemmer med leveringsaftalen, og kontakt straks forhandleren hvis der er fejl eller mangler. Håndtering og aflæsning skal foretages med omtanke, og elementerne skal opbevares på et jævnt underlag, forsvarligt afdækket og beskyttet mod fugt, tilsmudsning og vejrlig. Aflevering Inden aflevering til bygherren skal den ansvarlige for monteringen sikre sig at: Tætningslister, beslagdele og false er rengjorte for mørtel m.v. Oplukkelige rammer er justeret til korrekt frigang. Hængsler og slutblik er justeret til korrekt tilspænding eller let bevægelighed. Alle dele bortset fra friktionsdele er smurt med egnet smøremiddel. Eventuelle skader i overfladebehandlingen er udbedret. Brugerne instrueres i den rette betjening af elementerne og/eller overbringes denne produktinformation. Branchens fælles salgs- og leveringsbetingelser findes på

5 Hvad er hvad på et vindue... Tætningsliste på ramme Karm Ramme Glasliste Glasbånd Låsekolve (Rulle) Paskvil (Stanglås) Slutblik (Låseblik) Rude Greb (Håndtag) Hængselside Hængsel Lukkeside Friktionsbremse Bundglasliste Venstre INDADGÅENDE Højre Eksempler på åbningsretninger Venstre UDADGÅENDE Højre 5

6 Montering og fastgørelse Korrekt montering er en forudsætning for problemfri funktion. Det bør derfor være fagfolk, der er ansvarlig for monteringen. Karm og ramme skal være adskilt ved montering. Afstanden mellem karm og murhul bør være mm hele vejen rundt, dog således at der tages hensyn til sålbænken. Karmen sættes i murhullet ca. 3-5 cm fra ydermurens forkant og fastholdes midlertidigt med kiler i hjørnerne, isat både udefra og indefra. VIGTIGT: Brug kilerne til at sikre, at alle karmens sider er i lod og vater, og at diagonalmålene er identiske. Der skal være fast underlag ved alle fastgørelsespunkter. Denne, samt evt. supplerende opklodsning, skal have en passende størrelse, så der er plads til fugemateriale både udvendigt og indvendigt i fugen. Anlægsfladen på det faste underlag bør ikke være mindre end 25 cm 2, og materialet skal være trykfast som eksempelvis vandfast krydsfinér, oliehærdet masonit og murpap. Fastgørelse sker med skruer, hvis type afhænger af murens beskaffenhed. Der bør anvendes karmskruer med stort hoved. Fastgørelse skal foretages i falsen som vist på figuren. Først fastgøres karmen i hængselsiden. Det er vigtigt at karmen er i lod på begge leder. Derefter isættes rammen og der rettes eventuelt til, så rammen lukker præcis til karmen samt at frigangen luften mellem karm og ramme er den samme ved over- og sidekarm. Da døre ved brug vil hænge en smule, er det vigtigt, at dørpladen ved montage justeres mest muligt op i lukkeside. Herefter fastgøres karmen i lukkesiden, og det kontrolleres, at vinduesrammen har fundt anslag mod karmen og kan åbnes og lukkes ubesværet. Ingen karmdel må krumme. Elementer som fastgøres til bagmur inden skalmuring skal efter opmuring opklodses og fastgøres til skalmuren, så elementets stabilitet sikres. Eventuelle slutblik til kolver og kantrigler skal kontrolleres/justeres for korrekt tilspænding. 6

7 Overfladen er meget modstandsdygtig overfor vind og vejr, men under montagen skal man være påpasselig og undgå ridser og stød. Der skal beskyttes mod mørtel og beton ligesom direkte kontakt med lim, tape, aggresive rengøringsmidler, syre m.v. skal undgås. Specielt om vinduer Afstanden mellem to fastgørelsespunkter må højst være 900 mm. 2- eller flerfags vinduer skal have blivende opklodsning under lodposter. Ved elementhøjder under 1188 mm kan midterste fastgørelse i sidekarmene udelades og ved elementbredder under 1000 mm kan fastgørelsen i over- og bundkarm udelades. Ved bundkarmens yderste ender skal der være en blivende opklodsning. Det flotteste resultat fås ved at montere skruerne i karmens fals. Specielt om døre Fastgørelsen øverst og nederst i sidekarmene placeres så tæt på hængsler, som det er muligt. 2-fløjede døre skal ud over de viste befæstelser også fastgøres i mindst ét punkt i over- og underkarm. Ved bundkarmens yderste ender skal der være en blivende opklodsning. Specielt om hæveskydedøre Ved hæveskydedøre skal der være mindst 10 mm luft mellem overkarm og rem af hensyn til eventuel nedbøjning af overliggende rem. Der må ikke anvendes fast underlag ved fastgørelsespunkterne i overkarmen, ej heller fuges med mørtel. Hæveskydedøre skal fastgøres for hver 90 cm både i side-, top- og bundkarm. I side- og bundkarm opklodses bag fastgørelsespunkterne. I bundkarm skal der endvidere opklodses yderst (under hver sidekarm) og under køreskinnens fikspunkter, så bundkarm er vandret og snorlige. I sidekarmen skal der altid være en supplerende opklods ning bag slutblikket som passiv sikring mod indbrud. Der må ikke benyttes montageskum til hæveskydedøre. For afmontering af dørrammen afmonteres topskinnen. Sammenbygning af elementer Elementer kan bygges sammen side om side og sammenlåses med skruer. Afstanden mellem sammenlåsningspunkterne skal være ca. 25 cm. Over- og underkant opklodses under sammenlåsningen og fastgøres foroven og forneden. For at udligne tryksvind, og dermed utæthed i samlingen, bør denne inden sammenlåsning tætnes med eksempelvis glasisætningsbånd. Ved sammenbygning over hinanden skal der tages hensyn til eventuelle drænhuller. 7

8 Fuger Fuger skal udføres efter de anvisninger der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, FSO. Se mere herom på Under arbejdet med placering af isoleringsmaterialet (stopningen), skal det nøje påses, at isoleringsmaterialet ikke presser karmen ud af facon. Ved vinduer i træ/ alu skal fuger lægges, så der er luft omkring alu, og trædelen herved ventileres. Vær altid opmærksom på eventuelle drænhuller i bundkarm, som skal være frie. 8

9 Betjening og funktion Vinduer Tophængte vinduer Betjening Vinduet er hængslet foroven, og forsynet med anverfere og udskyderstang, som bruges til at åbne og lukke vinduet med, eller greb og paskvil (se topstyret vindue). Adskillelse af karm og ramme Rammen skal føres til vandret stilling og kan så løftes fri af hængslerne. Ved mindre rammer kan det klares af 1 person. Justering Anverfere kan strammes eller slækkes ved at dreje øskenen. Topstyrede vinduer Betjening Vinduet åbnes og lukkes med grebet midt på nederste rammestykke. På undersiden af denne er en paskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Hvis slutblikket har to slidser, er den inderste til at lukke vinduet og den yderste til ventilation. Man bør ikke efterlade hjemmet med vinduer i ventilationsstilling. Når vinduet lukkes op og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven. Det giver en særdeles god og effektiv udluftning. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i stærk blæst eller ved gennemtræk. Adskillelse af karm og ramme De skruer som fastholder de bevægelige dele til rammen skal fjernes (fra sider og top), hvorefter rammen kan frigøres fra karmen kræver 2 personer. Når skruerne fjernes skal vinduet være åbnet ca. 30. Justering Friktionen justeres ved at dreje på skruen i glideklodsen i hver side. Skruen skal være strammet lige meget i begge sider, ellers kan der opstå skævheder i rammen. 9

10 Topvende vinduer Betjening Vinduet åbnes og lukkes med grebet midt på nederste rammestykke. På undersiden af dette er en paskvil, som fastholder rammen i slutblik på karmen. Hvis slutblikket har to slidser, er den inderste til at lukke vinduet og den yderste til ventilation. Man bør ikke efterlade hjemmet med vinduer i ventilationsstilling. Vinduet er forsynet med en sikringsanordning, der blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning af vinduet sker ved at aktivere sikringsanordingen. Rammen kan derefter drejes 180 rundt udenfor husets facade, så ydersiden kan rengøres indefra. Også i denne stillingen træder sikringsanordningen i funktion. Det kan ikke forventes, at vinduet kan blive stående i åben, uaflåst stilling. Adskillelse af karm og ramme De skruer som fastholder de bevægelige dele til rammen skal fjernes (fra sider og top), hvorefter rammen kan frigøres fra karmen kræver 2 personer. Når skruerne fjernes skal vinduet være åbnet ca. 30. Justering Topvende vinduer kan ikke justeres. Sidehængte vinduer Betjening standard Sidehængte vinduer er i standardudgaven forsynet med stormjern samt anverfere, som bruges til at åbne og lukke vinduet med. Hvis aftalt, kan anverfere være forsynet med en sikrings-anordning. Stormjernet er monteret i hængselssiden og bruges til at fastholde vinduet i åben stilling. Betjening med løs bremse Sidehængte vinduer kan leveres med løs bremse (friktions-bremse). Betjenes iøvrigt som sidehængt standardvindue. Betjening med greb og paskvil Sidehængte vinduer kan leveres med paskvillukke med og uden grebspåvirket bremse. Både lukkemekanisme og friktionsbremse betjenes med et greb i et af rammens sidestykker. Bremsen er monteret i rammens bundstykke og gør det muligt at fastholde vinduet åbnet i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm til 90. Fastlåsning sker ved at dreje grebet på det åbne vindue til lukkestilling. Vinduet må aldrig lukkes med grebet i låsestillingen. 10

11 Betjening, sidehængte vinduer generelt Sørg altid for at et åbnet vindue er fastholdt af stormjern eller bremse. I kraftig blæst kan det dog ikke påregnes, at bremsen kan fastholde rammen i ventilations- eller åben stilling. Man bør ikke efterlade hjemmet med vinduer i ventilationsstilling. Adskillelse af karm og ramme Sidehængte rammer i standardudgaven kan løftes af karmen, når rammen er åbnet 90. Ved rammer med friktionsbremse skal bremsen frigøres inden rammen løftes af. Det sker ved at afmontere friktionsarmen i karmfalsen. Afhængig af vinduets størrelse kræves 1 eller 2 personer. Justering Anverfere kan strammes eller slækkes ved at dreje øskenen. Løs bremse justeres til ønsket friktion med en stilleskrue. Grebspåvirket bremse kan ikke justeres. Sidestyrede- og sidevende-vinduer Betjening Sidestyrede- og sidevende-vinduer kan være monteret med anverfere eller grebspåvirket paskvillukke (se ovenfor om sidehængte vinduer). Både sidestyrede- og sidevende-vinduer har den fordel, at rengøring af udvendig side kan ske indefra. Sidestyrede vinduer kan åbnes indtil 90. Derved fremkommer en åbning på ca cm ved rammens bagkant nok til at få en arm ud for at rengøre glassets udvendige side. Sidevende-vinduer kan drejes 180 rundt. Denne funktion er udelukkende beregnet til rengøring af vinduets udvendige side og bør ikke anvendes ved ventilation og udluftning. Adskillelse af karm og ramme Karm og ramme kan kun adskilles ved at afmontere de skruer, der fastholder styrearmene på rammen. Selv ved små rammer kræver dette medvirken af 2 personer. Justering Beslag til sidestyrede vinduer justeres i øverste beslag. Sidevende-vinduer kan ikke justeres. Redningspost Placering og frigørelse Af sikkerhedsmæssige årsager, og for at opfylde brandkravene, kan 2- og flerfløjede vinduer være forsynet med gangbar redningspost. Det betyder, at midterposten sidder fast på den stående ramme, og følger med, når denne åbnes. Rednings posten frigøres ved at udløse kantriglerne øverst og nederst. 11

12 Betjening og funktion Døre Facadedøre Betjening Facadedøre er som standard forsynet med låsekasse til cylinder og 3-punktslukke. Øverste og nederste lukkepunkt aktiveres når håndtaget løftes opad, derved sikres at døren er lukket helt tæt, og den kan nu låses. Alle tre lukkepunkter frigøres ved at trykke håndtaget ned. Adskillelse af karm og ramme Når døren er åbnet 90 kan dørbladet løftes af hængslerne. Halvdøre Betjening De to dørhalvdele kan åbnes som én dør, når håndtaget på nederste halvdel drejes til åben stilling inden håndtaget på øverste halvdel benyttes. Ved aflåselige døre med 2-punktslukke skal håndtaget på øverste halvdel løftes opad for at døren kan aflåses. Ved døre uden låsekasse til cylinder: Se betjening af terrassedøre. Adskillelse af karm og ramme Når døren er åbnet 90 kan dørbladet løftes af hængslerne. Terrassedøre Betjening Håndtaget betjener et paskvilbeslag med tre lukkepunkter samt en friktionsbremse i dørrammens overkant. Døren kan åbnes når håndtaget er drejet til vandret. Friktionsbremsen gør det muligt at fastholde rammen i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm til ca. 90. Døren fastlåses i ventilationsstillingen ved at dreje håndtaget på den åbne dør til lukkestilling. Ved kraftig blæst kan friktionsbremsen dog ikke fastholde rammen i ventilationsstilling. Luk aldrig døren med grebet i lukkestilling. På dobbelte terrassedøre er der normalt kun håndtag på den først gående del af dobbeltdøren. Den anden del er i lukket stilling fastholdt af kantrigler. Adskillelse af karm og ramme Når døren er åbnet 90 kan dørbladet løftes af hængslerne. Er døren monteret med bremse, skal denne først frigøres fra karmen. 12

13 Justering af døre Finjustering af facadedøre, halvdøre og terrassedøre Alle døre er monteret med justerbare hængsler som gør det muligt at finjustere dørrammen i højden og sidevejs. Illustrationerne ude til højre viser placeringen af de forskellige typer af justeringsmuligheder (Gælder dog ikke døre produceret før den 20. januar 2014 eller døre med specialhængsler som fx messing, farvede og rustfri). Side justerbar Op/ned/side justerbar Side justerbar (sidder kun på tunge elementer) Side justerbar Op/ned/side justerbar Side justerbar (sidder kun på tunge elementer) Side justerbar Op/ned/side justerbar Side justerbar (sidder kun på tunge elementer) Side justerbar Sidevejs justering af dørramme (ca. +/- 1 mm) Dørrammen kan justeres sidevejs enten så dørrammen flyttes længere ind mod dørkarmen eller væk fra karmen. Løsn de 4 yderste skruer (1) på hængslet før justering påbegyndes (anvend Torx 20). Ved at skrue justeringsskruerne (2) mod uret, flyttes dørrammen ind mod karmen (anvend 3 mm umbraco nøgle). Ved at skrue justeringsskruerne (2) med uret, flyttes dørrammen væk fra karmen. Efter justering spændes de 4 yderste skruer (1). Vær opmærksom på at skruerne ikke spændes for hårdt. 2 1 Op/ned justering af dørramme (ca. +/- 1 mm) Dørrammen kan justeres i højden via vores op/ned justerbare hængsler. Hvis justeringsskruerne skrues mod uret sænkes dørrammen (anvend 6 mm umbraco nøgle). Dørrammen hæves ved at skrue umbraco nøglen med uret. Justering af slutblik Slutblikket på karmen skal eventuelt justeres ved overgang mellem sommer og vinter, hvilket kan gøres ved at tungen bøjes ud eller ind, indtil døren lukker tæt til karmen. 13

14 Hæveskydedøre Betjening Hæveskydedøre betjenes ved at dreje grebet 180 nedad, hvorved døren hæves og kan skydes til side. Døren kan sænkes og fastholdes i vilkårlig position, men er kun aflåst i lukket, sænket stilling (greb opad). Adskillelse af karm og ramme Den gående ramme kan afmonteres ved at afmontere de skruer, som fastholder aluminiumsskinnen foroven. Rammen vippes ud foroven og løftes fri af køreskinnen forneden. Dette kræver to personer. Justering Afhængig af årstidernes skiften kan mindre justeringer være påkrævet. 14

15 Vedligehold Overfladen på vinduer og døre bør løbende holdes under opsyn, således at eventuelle skader kan udbedres hurtigst muligt efter at de er opstået. Specielt vandret liggende lister bliver slidt af vejr og vind og skal derfor vedligeholdes hyppigere end øvrige overflader. Overfladebehandling fyrtræ Alle elementer leveres med en miljøvenlig overfladebehandling, der beskytter mod råd og svamp. Genbehandling kan ske med egnet træbeskyttelse eller maling. Inden overfladebehandlingen skal elementerne grundigt afvaskes med et grundrengøringsmiddel (ikke opvaske-middel), derefter skrabes løs maling af og elementerne slibes med sandpapir. Fjern slibestøv og påfør evt. grundolie/ -maling. Også denne slibes let når den er tør, hvorefter slibestøv fjernes og første lag påføres. Greb, lukkemekanismer, bevægelige dele, glasisætningsbånd, tætningslister samt DVC-mærker må ikke overmales. Oplukkelige rammer må ikke lukkes før elementet er helt tørt. Overfladebehandlingen gentages når de mest udsatte steder viser tegn på nedbrydning. Overfladebehandling aluminium Meget er nået med almindelig afvaskning, gerne samtidig med at ruderne vaskes. Rengøringsmidler skal have en neutral ph-værdi (5-8). Eventuelle skader på aluminiumoverfladen udbedres ved at slibe det skadede område glat, fjerne slibestøv og behandle med metallak/maling efter fabrikatets foreskrifter. En sådan behandling vil dog altid være synlig. Harpiksudtræk Træ er et levende materiale. Det kan derfor ske, at der dannes harpiksudtræk på malingen. Misfarvning (specielt ved lyse farver) eller gennemtrængt harpiks kan i et vist omfang fjernes forsigtigt med sprit. Tætningslister Elementerne er forsynet med vejrbestandige tætningslister, der fastholdes i en not i rammen. Disse rengøres med almindelige rengøringsmidler. VIGTIGT: Tætningslister må ikke afmonteres. 15

16 Glasisætning (Glasbånd og -lister) Glasbånd kræver ingen vedligeholdelse, men det anbefales at de efterses årligt, specielt i bunden. Hvis der er utætheder bør glasbåndene udskiftes. Det anbefales at skifte glaslisterne samtidig. Det er vigtigt at glaslisternes overfladebehandling jævnligt vedligeholdes. Smøring Hængsler, håndtag og nitteforbindelser samt evt. paskviler, led, låseruller, slidser, lås eller stanglås smøres mindst én gang om året, eller efter behov, med almindelig olie til husholdningsbrug. For rammer med friktionsbremse og/eller skjult sidevende- eller sidesvingbeslag er det vigtigt at holde glideskinnen fri for olie og snavs, ligesom over-maling ikke må finde sted. Rengøring Brug rigelige mængder vand til den første rengøring efter byggeriets afslutning. Rudemærkater fjernes ved opblødning med vand. Eventuelle lim- eller silikonerester på glasset opløses med benzin eller fortynder. Efter vinduespudsning/-vask aftørres ramme- og karmdele med tør klud. Udvendig bør også træværk afvaskes. VIGTIGT: På malede flader må der aldrig bruges benzin, fortynder eller midler som indeholder ammoniak. Udluftning Rigelig med udluftning er vigtig, både for at undgå fugtskader og dugdannelse, men også af hensyn til et godt indeklima. Hvis der ved en udetemperatur på omkring 0 dannes dug på den indvendige side af en termorude skyldes det at luften er for fugtig og ikke en fejl ved ruden. Energiruder Energiruder er betegnelsen for ruder hvor det inderste lag glas er belagt med en tynd, usynlig metalbelægning som reflekterer varmen tilbage i rummet. For yderligere at mindske varmetabet mellem ruderne er den atmosfæriske luft udskiftet med en gasart. Når det inderste glaslag reflekterer varmen tilbage i rummet opvarmes dette glas, mens det yderste glaslag ikke opvarmes på grund af det minimale varmetab gennem ruden. Da kondens dannes på kolde overflader kan temperaturforskellen mellem glassene forårsage, at der kortvarigt dannes kondens udvendigt. Det sker især hvor luften er stillestående, og vil derfor hurtigt forsvinde når der komme bevægelse i luften, eller temperaturen stiger. 16

17 Vær iøvrigt opmærksom på, at: Nye vinduer er tættere end gamle, hvilket øger behovet for udluftning. Ny- eller ombyggede huse skal (ca. det første år) udluftes mere end gamle. Et voksent menneske afgiver ca. 2 liter vand pr. døgn. Når rumtemperaturen sænkes, øges fugtproblemer. Tætte gardiner kan medføre fugtproblemer. På stille dage tilfører solen mere gratis varme, end der forsvinder ved normal udluftning. Utilstrækkelig luftudskiftning giver dårligt indeklima. 17

18 BILAG 14 i Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer Virksomheder certificeret efter De Tekniske Bestemmelser for DVV udfører en overfladebehandling på træelementer, der minimum giver følgende udfald: (Terminologi ifølge Malerfagligt Behandlings-Katalog, Teknologisk Institut). Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke forventes ens overalt. Synlige flader ved lukket element Synlige flader ved åbent element Ikke synlige flader (mod mur) Forventet udfald Funktionsklasse Kommentarer DLGU** III* Lagtykkelsens middelværdi > 60 µm (80 µm) DG*** III* Overfladen skal være ikke sugende Intet krav * Funktionsklasse III Syd og vestvendte bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning eller trafikforurening eller anden aggressiv påvirkning. Se desuden supplerende udfaldsbeskrivelse. ** Dækket, lukket, glat og udfyldt flade (DLGU) Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldte. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme. Hårdttræ er undtaget fra krav om udfyldt flade. *** Dækket og glat flade (DG) Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Ujævnhed, åbne porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan forekomme. 18

19 Supplerende udfaldsbeskrivelse Generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale, der ofte er meget inhomogent. Der vil derfor forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer som fx uregelmæssigheder omkring knaster, hvor partiel afskalning, opkog og rynkedannelse kan forekomme. Specielt ved lyse farver kan der ske farvegennemslag fra knaster. Knaster kan være proppede eller udfyldt med egnet materiale, men synligheden kan ikke undgås. Lignende kulørvariationer kan forekomme i form af gulskjoldede lameller/flader. En anden uregelmæssighed i overfladebehandlingen kan forekomme som knopper (harpiks). Knopperne kan være tilfældigt fordelt på overfladen eller følge åretegningen i træet. Harpiksen kan også trænge igennem malingsfilmen og danne små dråber på overfladen. Når dråberne har siddet så længe på overfladen, at de er krystalliseret, kan de ved afbørstning eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af overfladebehandlingen. Træemner med højt harpiksindhold forekommer. Harpiks kan i disse situationer give anledning til større udtræk. Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette giver med hensyn til ensartet høj kvalitet og behandling på alle flader. Såfremt ikke andet er aftalt, må det påregnes, at fx glaslister er monteret ved brug af sømpistol med deraf følgende gennembrydning af overfladebehandlingen. Holdbarheden af overfladebehandling på bundglaslister af træ kan ikke forventes at svare til de øvrige overfladers holdbarhed. Ved sydvendte facader med særlig kraftigt sollys og havluft, eller hvor der er meget høj fugtpåvirkning fra rumsiden, bør vedligeholdsintervallet tilpasses forholdene. For vedligeholdelse henvises i øvrigt til Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK) eller malevareproducenterne. 19

20 20 Outline 10 års Garanti Garantierklæringen er gældende for Outline Vinduer leveret og monteret i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland) fra 1. september Under forudsætning af, at elementerne på din ordre, bliver monteret i overensstemmelse med Outline s monteringsanvisning og bliver vedligeholdt efter anvisningerne i Outline s brugervejledning, yder vi 10 års Outline Garanti som følger: På Outline s DVV mærkede produkter yder vi 10 års garanti, bestående af 5 års DVV garanti i henhold til brancheforeningen, VinduesIndustrien, plus Outline s udvidede garanti på 5 år. Med andre ord, Outline 10 års Garanti dækker Outline Træ, Outline Træ/Alu og Outline Træ/Alu Energy Vinduesindustriens DVV garanti finder du på Vi gør opmærksom på at ovennævnte garantier ikke omfatter: Skader og funktionsproblemer med baggrund i ingen, eller manglende smøring og vedligeholdelse samt afvaskning af elementets udvendige pulverlakerede overflade Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, herunder diverse skumtyper, samt ekstreme varme-, fugt-, kemiske- og klimapåvirkninger m.m. Sliddele indenfor beslag (hængsler, låse, lukketøj) og tætningslister som må udskiftes med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening Visuelle fejl på ruder vil blive bedømt i henhold til Vinduesindustriens bilag 20: Visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder som du finder på Reklamationsfristen for visuelle fejl på ruder er senest 1 år efter levering Tæthed for døre, leveret med 1-punkts lås Vand der presses ind ved dørtrinet på indadgående døre Funktionsstabilitet i elementer, som er større end elementerne i Outline s prisliste Elementer leveret med farveløs/ lasur overfladebehandling. Her gælder 5 års DVV garanti Fyldninger, pladedøre samt foldedøre. Her gælder 5 års DVV garanti som standard På el-tilbehør generelt ydes 1 års garanti Grundet den høje isoleringsevne i lavenergiprodukter kan der i visse vejrsituationer forbigående dannes dug på den udvendige side af termoruden.

21 I tilfælde, hvor bundglaslister er af træ eller sprosser af træ, samt døre med træbundstykke, kan holdbarheden af overfladebehandlingen på disse ikke forventes at svare til den øvrige overflade, hvorfor der kræves en hyppigere vedligeholdelse. Der henvises i øvrigt til brugervejledningens afsnit omkring forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer på side 18. Kort om termoruder Udskiftning Bliver det nødvendigt at skifte ruder bør al udskiftning foretages af fagfolk. Ved ruder fastholdt med glaslister, fjernes disse med forsigtighed inden ruden kan udtages.er ruder fastholdt med aluafdækninger, afmonteres disse ved hjælp af specialværktøj mellem træ og alu, inden ruden kan udtages. Ruden De anvendte termoruder er produceret efter VinduesIndustriens normer og garantier, herunder standarden EN 1279 for termoruder. Nedenstående er uddrag af industriens retningslinjer og garantier. Vedligeholdelse Ruden bør rengøres med jævne mellemrum alt afhængig af ydre påvirkninger. Monteringsmaterialet skal vedligeholdes eller udskiftes når der er tegn på nedbrud. Dette kræver en håndværksmæssig kunnen. Rudegaranti Der garanteres for at ruden forbliver fri for dug i rudens indre i 10 år. Garantien dækker erstatningsrude og udskiftning efter VinduesIndustriens erstatningstabel. Visuelle fejl Ruder der fraviger Glasindustriens retningslinjer for Termoruders Visuelle Kvalitet bilag 20, erstattes med levering af ny rude indtil 1 år efter leveringen. Glas er et industrielt produkt bestående af blandt andet kalk, kvarts og soda. Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i enkelte tilfælde vil kunne forekomme små urenheder og ridser i glasset indvendigt i termoruden. Reklamationer vedrørende urenheder i glasset, vurderes ud fra den nedennævnte fremgangsmåde, hvor der tages stilling til, om de er uvæsentlige som værende en naturlig del af materialet og som sådan ikke falder ind under garantiansvaret eller om de er så væsentlige, at de berettiger til en erstatningsrude. 21

22 Bedømmelseskriterier ved visuelle fejl Ruder skal bedømmes i en afstand på mindst 2 m indefra og skal ske ved diffust lys (f.eks. overskyet himmel) uden direkte sollys eller kunstigt lys. Uregelmæssigheder, der ikke kan ses i en afstand af 2 m betragtes ikke som fejl. Ved kontrol af refleksion skal afstanden udefra være mindst 5 m. Nedenstående er ikke reklamationsberettiget: Interferensfænomener Dobbeltrudeeffekt Anisotropier Kondens på udvendige og indvendige rudeflader Mærkedannelse på glasoverflader Anløbning Termisk sprængning Reklamation En eventuel reklamation skal rettes til den håndværker eller forhandler, hvor du har købt produkterne. Er årsagen til reklamationen en fejlagtig montage, skal reklamationen rettes til håndværkeren der har monteret elementerne. Skyldes en fejl forkert betjening eller manglende vedligeholdelse, dækker garantien ikke. På findes henvisninger til Vinduesindustriens DVV garanti erklæring og DVV garantiordning. 22

23 Henvisning til yderligere oplysning Vedr. udluftning Der findes et væld af relevante pjecer som kan lånes på biblioteket, eller bestilles hos Statens Byggeforskningsinstitut ( eksempelvis: Indeklimaet i boligen, Ole Valbjørn og Peter A. Nielsen. SBI-anvisning nr Bygningers fugtisolering, Nils Erik Andersen, Georg Christensen og Flemming Nielsen. SBI-anvisning Småhuse, Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke. SBI-anvisning udgave

24 Vi gør det nemt at vælge Vi har rekord i hurtig levering kun 2 uger Danske vinduer skal produceres i Danmark Hos os er drømme med i løsningen Vi arbejder bevidst med bæredygtighed Tyverisikring er naturligvis med i prisen og det ku vi jo bare lade være med! Men sådan er vi hos Outline. Vi gør os konsekvent umage. Opdager vi noget, der kan gøres bedre, så gør vi det. Også når det gælder service. Derfor kan vi trygt anbefale dig at sætte Outline vinduer og døre i dit hus. PRD-INFO-OUTLINE

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 Betjening

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Brugervejledning. Standard vinduer og døre Nov. 2015

Brugervejledning. Standard vinduer og døre Nov. 2015 Brugervejledning Standard vinduer og døre Nov. 2015 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8

Læs mere

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Ølene snedkeri Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE MODTAGELSE OG OPBEVARING MONTERING, FASTGØRELSE OG FUGNING FUNKTION OG BETJENING TOPHÆNGT VINDUE TOPSTYRET

Læs mere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere I nformation Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre Til håndværkere og slutbrugere Modtagelse og opbevaring Aflæsning og håndtering af elementerne skal foretages på en hensigtsmæssig

Læs mere

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 Betjenings- & Vedligeholdelsesvejledning Til Træ og Træ/Alu elementer FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk 2 Indledning & Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Modtagelse & opbevaring

Modtagelse & opbevaring Vinduer & døre Modtagelse & opbevaring Montering, fastgørelse & fugning Vedligehold, rengøring & smøring Udluftning af boligen Funktion & betjening Garantierklæring 3 4-11 12-14 14 15-18 19 Opklodsning

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

Rationel - Brugervejledning

Rationel - Brugervejledning brugervejledning Rationel - rugervejledning 1 TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER OG DØRE FR RTIONEL Nye vinduer og døre er en stor investering, og derfor skal de kunne holde i mange år. Når du køber vinduer

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S Rationel VINDUER MED OMTNKE Rationel vinduer og døre er kvalitetsprodukter, som vi udvikler, designer og producerer med omtanke. Vi afsætter produkterne til en række lande i Nordeuropa. Produkterne er

Læs mere

brugervejledning hjem med gode energier

brugervejledning hjem med gode energier Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring...side

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Tillykke med dine nye Sparvinduer elementer... 3 Fagudtryk... 4 Modtagelse... 6 Opbevaring... 6 Håndtering og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer.

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer. 01.91-08.15 2015 Rationel Vinduer /S rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, LDUS, PTUS, PTUS+, Rationel UR and Rationel URPLUS logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING Garanti Montering Vedligeholdelse Betjening Udskiftning af sliddele Udluftning af boligen Kirkebækvej 149 8800 Viborg 86 64 75 50 www.psvinduer.dk ps@psvinduer.dk 1 2 Et godt valg

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. august 2012 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

Monterings- & brugervejledning. Vinduer og døre i træ og træ/alu. Marts 2017 v.3

Monterings- & brugervejledning. Vinduer og døre i træ og træ/alu. Marts 2017 v.3 Monterings- & brugervejledning Vinduer og døre i træ og træ/alu 1 Marts 2017 v.3 Indhold Modtagelse og opbevaring 4 TILLYKKE MED DIT VALG AF OUTLINE VINDUER Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Alle mål uden for standardmål uden ekstra tillæg 1 Vi skaber de smukke rammer... Nye vinduer og døre danner rammen om dit liv i mange år, det er derfor vigtigt

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Brugervejledning trævinduer Bilag

Brugervejledning trævinduer Bilag Brugervejledning trævinduer Bilag 2.13.01 1 Gyldig: 01.12.2000 Udgave nr.: 4 Fil: Brugervejledning Tommerup Vinduet A/S Ellehaven 2-9 5690 Tommerup Tlf: 63766110 E-mail: Info@TommerupVinduet.dk Fax: 63766111

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. TILLYKKE med dine nye døre/vinduer fra KPK Døre & Vinduer. Juni 2017

BRUGER- VEJLEDNING. TILLYKKE med dine nye døre/vinduer fra KPK Døre & Vinduer. Juni 2017 TILLYKKE med dine nye døre/vinduer fra KPK Døre & Vinduer BRUGER- VEJLEDNING Juni 2017 Vi har bestræbt os på at fremstille et produkt som med en korrekt montering og regelmæssig vedligeholdelse vil kunne

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle A/S - Fabriksvej 5 - DK-8544 Mørke Tlf. +45 86 37 24 77 Fax +45 86 37 24 78 www.jetrae.dk - jetrae@vahle.dk INDHOLD Montering af dør side 2 Montering af sideparti side 6 Montering

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ

brugervejledning vinduer og døre træ brugervejledning vinduer og døre træ Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største og mest

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret december 2011 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret januar 2014 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk CombiSystem 900 Beslagsystem til døre og vinduer Teknisk manual Teknisk PN COMBI 900 manual COMBI 900 Index PN COMBI SYSTEM Side Omhandler

Læs mere

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Vedligehold, rengøring og smøring

Vedligehold, rengøring og smøring Generelt om vedligehold Træ aluminiumsvinduer og døre fra Idealcombi kræver et minimum af vedligehold, hvilket under normale forhold begrænses til afvaskning af de udvendige flader med jævne mellemrum

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER/DØRE FRA FROVIN VINDUER OG DØRE

TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER/DØRE FRA FROVIN VINDUER OG DØRE 10 års udvidet garanti Brugervejledning TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER/DØRE FRA FROVIN VINDUER OG DØRE Koblede elementer og Standard træ og træ/alu elementer. Vi har bestræbt os på at fremstille et produkt

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti

Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti Brugervejledning - VELFAC vinduer Uddrag til A/B Mønten - 2016 Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan fuldglasvægge (TP Lite, TP Lite Twin, TP Acoustic) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Glas: Fuldglasvæg. Glas monteret i aluminiumsprofiler fuget eller samlet

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i træ

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i træ Håndværker- & Brugervejledning gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i træ Indholds fortegnelse 2 Det sikre valg.......................... 3 VinduesIndustrien....................... 4 Modtagelse

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning...

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 8

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC facadedøre (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC facadedøre (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC facadedøre (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal

Læs mere

Bruger- og Montagevejledning FRAME IC NATION IC

Bruger- og Montagevejledning FRAME IC NATION IC Bruger- og Montagevejledning FRAME IC NATION IC Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan systemvægge (FLEXICA, FLEXICA LINE, VENTURA/OPEN) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Systemvæg. Stolpekonstruktion bestående af galvaniserede stålprofiler

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC Classic (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC Classic (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC Classic (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC facadedøre (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC facadedøre (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC facadedøre (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning... 5 Funktion

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE.

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning www.kipa.dk Vinduer Udestue-elementer Sidepartier Facadedøre Halvdøre Indvendige døre Terrasse døre KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE www.kipa.dk - tlf.

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 Bondehus-

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os.

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os. Brugervejledning 3 Læseguide Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre. Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre Montagevejledning Montering skydedøre Montering af skydedøre n leveres med den stående ramme monteret, og den gående ramme leveret løs med. Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider

Læs mere

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os.

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os. Brugervejledning 3 Læseguide Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre. Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk

Læs mere

RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM

RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM 1 RATIONEL FORMA & FORMAPLUS Vi har udviklet det klassiske vindue med smalle sprosser og profilerede rammer og karme i en energioptimeret konstruktion. Vi har

Læs mere

Brugervejledning VELFAC A/S. Bygholm Søpark 23 8700 Horsens. www.velfac.dk. VELFAC Kundeservice: Tlf. 7628 8500 Fax 7628 8541 service@velfac.

Brugervejledning VELFAC A/S. Bygholm Søpark 23 8700 Horsens. www.velfac.dk. VELFAC Kundeservice: Tlf. 7628 8500 Fax 7628 8541 service@velfac. certificeret i henhold til af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen VELFAC A/S Bygholm Søpark 23 8700 Horsens www.velfac.dk VELFAC Kundeservice: Tlf. 7628 8500 Fax 7628 8541 service@velfac.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6 Sørg for at murhullet har tene kanter, f.eks. gipsen er raspet af for ujævnheder, således hulmålet passer hele vejen rundt. På karmen sidder en etiket med oplysninger om hulmålets størelse. Kontrollerer

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere