Video-kikkert. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Video-kikkert. Brugervejledning"

Transkript

1 Video-kikkert Brugervejledning

2 ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person med våbenet. Før du bruger video-kikkerten skal du altid huske at bruge sikkerhedsforskrifterne for brug af våben, når det er monteret på et våben. Venligst læs sikkerhedsforskrifterne gældende for dit våben, før du installerer og bruger video-kikkerten. Når du håndterer våben, skal du altid holde mundingen rettet i en sikker retning. Behandl altid dit våben som om det var ladt. For din sikkerhed og andres skal du fjerne video-kikkerten fra dit våben, før du afspiller eller downloader den gemte video. Udvis ansvarlighed og følg Bushnell i at støtte og følge sikkerhed, ansvarlig jagt - og skydesport retningslinjer og praksis til enhver tid. Tillykke med dit køb af Bushnell Videoscope video-kikkert! Den unikke digitale video-kikkert monteres direkte oven på din riffelkikkert, og gør det muligt at indfange videobilleder i en meget høj kvalitet (med lyd) af højdepunkterne fra dine jagt-ture. Tryk blot på optage-knappen, før du tager sigte på dit mål. Der kan gemmes op til 30 min. video i høj kvalitet på videokikkertens indvendige hukommelse. Klar til omgående afspilning på det indbyggede 1.5 TFT-LCD farve-display eller download til din computer (kompatibel med Windows 2000, XP, Vista eller Mac OS X). Videoerne forbliver sikkert gemt i kameraets hukommelse, når det er slukket, eller du kan slette og erstatte dem med nye videoer, så ofte du vil uden at du behøver at købe et specielt hukommelseskort eller videobånd, der kan blive slidt eller gå i stykker. Før du tager din nye video-kikkert i brug, bør du venligst læse instruktionerne i denne manual og tage dig tid til at gennemgå kameraets funktioner og detaljer. Advarsel: Vis omtanke under brug for at undgå at røre kameraets linser og for at undgå at nedsætte billedkvaliteten. Rengør kameralinserne kun med tørre linseservietter eller mikrofiberklud. BRUG ALDRIG væsker af nogen art.

3 DELE, STYRING OG GUIDE TIL DISPLAY Status LED Status LED Menu-tast Reset-tast Rundt tastatur m/ OK-tast Optagetast Mikrofon Batteri-indikator Powertast Resterende intern hukommelse (video-sekunder) Opløsning Bemærk: Alle montagedele er vist i afsnittet Montering af videokikkerten Montageskinne Kameralinse Hvidudligning (automatisk)

4 OPLADNING AF VIDEO-KIKKERTEN Video-kikkerten er drevet af et indvendigt, genopladeligt lithium-batteri. Før du bruger video-kikkerten første gang, skal det lades op i ca. 10 timer - (efter dette skulle ladningstiden være kortere). 1. Isæt det medfølgende USB kabel i AC adapteren (brug det store standard rektangulære USB stik), isæt derefter den anden ende af kablet i USB porten på siden af video-kikkerten. 2. Isæt AC adapteren i et væg-monteret stik. Status LED på toppen af video-kikkerten vil lyse rødt, derefter blive grønt når batteriet er helt opladet (lyset på AC adapteren er blot en power indikator og vil forblive rødt). Du kan sagtens lade batteriet oplade natten over det vil ikke overlade, selv om det er sat til at lade i mere end ti timer. 3. AC adapteren kan derefter tages fra og USB-ledningen fjernes fra videokikkerten. AC adapter + USB kabel AC adapter forbundet til videokikkerten Bil-lighter-stik MONTERING AF VIDEO-KIKKERTEN Monter video-kikkerten på din riffelkikkert ved at bruge det medfølgende monteringssæt (se fig. 1). 1. Monter et af de leverede monteringsbeslag (fig. 1-A) på monteringsskinnen (den ende der er tættest på linserne) på bunden af videokikkerten og skub den helt ned til skærm-enden på skinnen, indtil det stopper (fig. 2). 2. Skru én af de lange umbraco-skruer (fig. 1-B) gennem hullet på siden af beslaget. Brug derefter den medfølgende umbraco-nøgle (fig. 1-E) til at stramme skruen ind i det gevindskårne hul på den anden side af beslaget, indtil beslaget ikke længere kan flyttes langs skinnen. 3. Gentag denne proces med det andet monteringsbeslag, mens du beslutter positionen for dette front-beslag ved at holde kikkerten på plads over toppen af din riffelkikkert ved at flytte front-beslaget frem og tilbage på skinnen, indtil du finder en position, der ikke medfører gener for montage-ringene, der fastgører din riffelkikkert til dit våben. Det kan være en fordel at skrue bolten gennem beslaget først og derefter stramme det lige netop nok til, at beslaget ikke falder af skinnen, men

5 alligevel nok til at det kan glide frit langs skinnen. Når du har fundet den bedste position til front-beslaget, strammer du helt til på skinnen (fig. 3). 4. Stik de U-formede halv-ringe (fig. 1-C) under din riffelkikkert, sådan at de er placeret under undersiden af video-kikkertens monterings-beslag, og isæt de medfølgende korte skruebolte (fig. 1-D) gennem de øverste huller på beslaget og ind i halv-ringene. Stram derefter til indtil videokikkerten er sikkert monteret på riffelkikkertens rør (fig. 4). 5. Når denne monteringsproces er færdig, kan video-kikkerten fjernes, så du kan se eller downloade videoer på din computer, eller du kan genoplade batteriet ved blot at løsne de to-sidet (lange) umbraco-bolte en anelse, således at video-kikkerten kan glide ud af monteringsbeslagene (der kan blive på plads på din riffelkikkert). OPTAGELSE AF VIDEO 1. Tænd for video-kikkerten ved at trykke og holde på power-knappen, indtil det grønne status LED lys og LCD skærmen fremkommer. 2. Før du starter med en ny optagelse, skal du checke batteri-indikatorikonet på toppen af display et for at sikre dig, at du har fuldt eller delvist opladet batteri. 3. Display et vil vise et live preview på billedet fra kamera-linserne. For at starte en vido-optagelse, skal du blot trykke på optage-tasten. Display et vil indikere, at du optager (rødt video-kamera-ikon fremkommer) og en

6 timer viser øverst på display et, hvor lang tid, der er gået siden optagelsen gik i gang. 4. Tryk på optage-tasten igen for at stoppe optagelsen. Du kan starte og stoppe med at optage videoer af forskellige længder, så ofte du vil, og indtil hukommelsen er fuld. Hukommelsen holder til maksimalt 30 min. video du kan vælge enten at optage en 30 min. lang video, eller et antal kortere videoer - hver gang en optagelse startes og derefter stoppes, vil den blive gemt i den interne hukommelse som en separat vido-fil (.avi format). 5. For at slukke skal du trykke og slå power-tasten fra - display og status LED vil gå ud, og der vil ikke blive brugt batteri. AFSPILNING AF EN VIDEO 1. Tryk på OK-tasten i midten af det runde tastatur. Du vil herefter se miniature-billeder (thumbnail) af alle de video-klip, der er blevet optaget og med det sidst optagne indrammet i blåt. Du kan vælge at afspille en anden video ved at bruge OP eller NED-pilene. 2. For at afspille den aktuelt oplyste video skal du trykke på OK-tasten. 3. Tryk OK igen for at stoppe afspilningen og gå tilbage til skærmen med de små miniature-video-clips. 4. For visning af miniature-afspilningerne skal du trykke på den venstre piletast for at vende tilbage til live preview -skærmen, hvis du ønsker at optage en ny video. SLETTE EN VIDEO For at slette en tidligere optaget video, som du ikke ønsker at beholde, skal du sørge for at vælge miniature- preview (oplyst med en tynd blå ramme omkring) hvis det ikke er oplyst, brug da OP/NED-pilene for at vælge det. 1. For at slette den valgte video, skal du trykke på Menu og derefter vælge Delete slette (p.t. den eneste mulighed i afspilningsmenuen). 2. Tryk på den højre pile-tast for at se slette-mulighederne: dette billede, alle billeder eller format. 3. Vælg this image dette billede, hvis du kun vil slette den video, du valgte tidligere, eller hvis du vil slette alle de videoer, der er lagret i kameraets hukommelse (sørg for at have downloaded og gemt det, du ønsker at beholde på din computer først). Brug NED pilen for at vælge all images alle billeder fra slette-menuen.

7 4. Tryk OK, vælg Yes - JA (dette ekstra skridt hjælper til at undgå at slette en video ved et uheld), og tryk OK igen. Den valgte video (eller alle videoer) vil blive slettet fra den interne hukommelse, så der nu er mere plads til at optage nye videoer. BRUG AF VIDEO-MENUEN (MULIGHEDER & INDSTILLINGER) Video-kikkerten leveres klar til brug med de mest almindeligt brugte standardindstillinger for hver mulighed i menuen. Der kan dog opstå situationer, hvor du ønsker at ændre disse indstillinger til dine egne personlige præferencer, eller du ønsker at ændre kvaliteten på videoen til at følge en bestemt situation. Alle menu-indstillinger kan til enhver tid genindstilles til fabriksindstillingerne ved at trykke på Reset-knappen. 1. For at se mulighederne i menu, skal du trykke på Menu-knappen. Video Menu vil derefter blive vist på LCD-skærmen. Venligst se tabel for Video Menu Options/Settings video menu-muligheder/ indstillinger. 2. Brug OP eller NED-pilene (på det runde tastatur) for at oplyse den mulighed i menuen, du ønsker at indstille eller ændre. 3. Efter oplysning af en mulighed i menuen, skal du trykke på den højre pile-tast for at se de mulige indstillinger. Brug OP eller NED-knappen for at oplyse den indstilling, du ønsker (standard-indstillinger vil allerede være oplyst), og tryk derefter på OK-knappen i midten af det runde tastatur for at bekræfte indstillingen. Display et vil vende tilbage til Video menu- skærmen. 4. Gentag trinene 2 & 3 hvis du ønsker at ændre indstillingerne for andre muligheder eller tryk på den venstre pile-tast, når video-menu er vist for at vende tilbage til live preview -skærmen (du vil se billedet fra kamera-linserne igen). 5. De nuværende indstillinger for opløsning (flere eller færre pixel prikker) og hvid balance ( A for Auto, Cloud sky-symbol, o.s.v.) er anvist ved ikoner på bunden af live preview -skærmen. Venligst se Video Menu muligheder/ indstillinger tabellen på næste side.

8 VIDEO MENU MULIGHEDER/INDSTILLINGER TABEL (standard-indstillinger med fed skrift): Menu emne Indstillinger Beskrivelse Opløsning WB (White Balance hvid balance) 640x480 eller 320x240 (pixels pr. billede) Auto, Daylight - dagslys, Cloudy - skyet, Tungsten, Fluorescent Vælg høj eller lav opløsning. Vælg 640x480 for den bedste video-kvalitet, eller 320x240 hvis du har brug for at optage mere video eller længere videoer med en lavere kvalitet. Sikr at farverne har en præcis fremtoning baseret på lys-typen. Hvis Auto ikke giver gode resultater så prøv at bruge en indstilling, der matcher lyskilden såsom Fluorescent i en indendørs målafstand eller en skydebane. Power Off - slukkes 1, 3, 5, 10 minutter eller slukket Indstil udsættelsestiden før kameraet automatisk slukkes (for at spare på batteriets levetid). Vælg off for at undgå automatisk sluk. (Kameraet vil forblive tændt indtil det slukkes manuelt). Language - sprog English - engelsk, French - fransk, German - tysk, Spanish - spansk, Italian- italiensk, Chinese - kinesisk, simplified Chinese forenklet kinesisk, Japanese - japansk Vælg det ønskede sprog for al video og afspilning i menu-emner. Date & Time*- Dato & tid Områder: Month - måned, Date - dato, Year - år, Hour - time, Minute - minut Brug OP/NED-pilene til at ændre måneden og tryk derefter OK for at komme til dato-området. Fortsæt indtil alle områder er blevet indstillet korrekt. Efter at du har indstillet minutterne, vil display et vende tilbage til live preview -skærmen. * BEMÆRK: dato og tid vil ikke blive vist på video-klippene men er optaget som en del af videoens fil-ejendomme data til fremtidige referencer på din PC.

9 FORBINDELSE TIL EN COMPUTER/ DOWNLOAD DINE VIDEOER På et eller andet tidspunkt vil du uden tvivl ønske at se dine videoer på en større skærm end den indbyggede 1.5 LCD-skærm. Gem en eller flere videoer på en harddisk så du kan slette dem fra video-kikkertens hukommelse og optage nye, eller måske sende de mest fantastiske video-klip per til en ven, så du kan vise, hvordan du fik ramt dit vildt eller ramte centrum på målet. Selv om du ikke er computer-freak, er det nemt at gøre, da videokikkerten bruger USB Mass Storage standard, så det vil blive læst af din computer (med Windows 2000, XP eller Vista eller Mac OSX) den samme som enhver ekstern harddisk eller flash drive med video-filer gemt på sig. Det vil blive identificeret som en Removable Disk flytbar disk eller nyt drev på Windows Explorer, My Computer min computer (PC) eller på desktoppen (Mac). Følg blot følgende trin: 1. For sikkerhed skal du sikre dig at fjerne video-kikkerten fra dit våben først ved at løsne umbraco-skruerne en smule på siden af monteringsbeslagene og lade video-kikkerten glide helt ud. 2. Forbind det medfølgende USB-kabel fra USB-stikket på video-kikkerten (placeret bag ved gummi-cover mærket USB på en side af videokikkerten) til en USB-port på din computer. Vi anbefaler at bruge en på bag-panelet eller hoved USB portene på computeren eller en USB hub der er plugged i en AC adapter. Video-kikkerten kan risikere ikke at virke, når den er forbundet til nogle USB-porte på frontpanelet eller unpowered USB hubs. 3. Hvis din PC har Windows XP eller Vista, burde et andet vindue komme frem med muligheder som Play - afspil, Open folder to view files åbn mappe for at se filer, Take no action foretag ikke noget osv. Kort efter at videokikkerten er forbundet (vent et øjeblik så kameraet kan genkendes efter det er blevet forbundet første gang). Vælg Open folder og tryk OK. 4. På Windows 2000 skal du gå til My Computer min computer i Startmenuen og dobbelt-klikke på ny Removable Disk flytbar disk (dette er video-kikkertens interne hukommelse), som vil være anført sammen med din computers harddisk ( C -drev), CD-ROM drev, etc. På Mac OSX, vil der på computerens skrivebord fremkomme et nyt (ikke navngivet) drev-ikon kort efter at video-kikkerten er tilsluttet dobbeltklik på dette ikon. 5. Du burde nu kunne se indholdet på den flytbare disk (video-kikkertens interne hukommelse) i form af en eller flere mapper. Dobbelklik på DCIM (Digital Camera Internal Memory)-mappe for at åbne den og dobbelt-klik derefter på 100MEDIA mappen indeni denne. Du vil nu se

10 en liste af filer (eller ikoner afhængigt af din computers system) med filnavne såsom PIC_0001.AVI, PIC_0002.AVI osv disse er dine videoklip. 6. Hvad du måtte ønske at gøre ved disse video-filer på dette tidspunkt er op til dig selv. Afhængigt af dit computer-system vil du blive præsenteret for muligheder til at afspille, kopiere, e eller åbne videoerne med forskellige programmer, der allerede er installeret på din computer. På nogle systemer vil du skulle dobbelt-klikke på video-fil for at åbne den eller bruge standard kopi og indkopiere kommandoer (eller simpelthen trække filerne) for at kopiere den til den mappe på harddisken, du ønsker. Uafhængigt af din computers operative system anbefaler vi, at du kopierer alle (eller blot den ønskede) video-filer fra video-kikkertens hukommelse til din harddisk, før du afspiller, åbner eller gør noget som helst andet med dem. Det vil gøre det muligt at afbryde og slukke video-kikkerten og derved spare på batteriet. Samtidig bliver dine videoer gemt omgående på din harddisk, så du ikke behøver at bekymre dig om utilsigtet sletning af én, du gerne ville have gemt, og de vil være klar til at e, redigere eller hvad du måtte ønske at bruge dem til. For at downloade alle videoerne gemt på din video-kikkert samtidig, brug da Edit - rediger>select All vælg alle, sådan at navnene eller ikonerne på alle video-klippene er valgt samtidig. Kopier derefter eller træk dem alle til din valgte mappe på harddisken. 7. Når du er færdig med at downloade (kopiere) vidoerne fra videokikkerten til en mappe på din computers harddisk (som f.eks. Mine Billeder, Film eller en ny mappe med navnet Jenss Jagt-Aug 08 ), kan du sikkert afbryde video-kikkerten fra din computer. På Windows 2000 og Mac OSX skal du eject den flytbare disk, før du afbryder videokikkerten. Efter at du har sikret dig alle filer er blevet downloaded med held til din harddisk (du kan prøve at afspille dem på din computer for at sikre dig dette), kan du nu slette de gamle videoer fra video-kikkertens hukommelse, så der nu igen er plads til at optage nye. Sikr dig at du har fået slukket for video-kikkerten, før du gemmer den væk.

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

WildGame Hunting Camera. ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder. Bruger-manual

WildGame Hunting Camera. ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder. Bruger-manual WildGame Hunting Camera ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder Bruger-manual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over dele...

Læs mere

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual WildGame Hunting Camera ST042 Bruger-manual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over dele... 5 4. Indhold i emballage... 6 5. Isætning af

Læs mere

LÆS VENLIGST INDEN DU TAGER I BRUG

LÆS VENLIGST INDEN DU TAGER I BRUG FOTO-INDSTILLING Foto Video-indstilling Optager lyd INSTRUKTIONSMANUAL HD TIME LAPSE (tidsoptagelser) Hele dagen tidsoptagelser (Time Lapse) + fotos LÆS VENLIGST INDEN DU TAGER I BRUG Yderligere information

Læs mere

Picasa vejledning - oversigt

Picasa vejledning - oversigt Picasa Billedbehandling version 3.6 Vejledning - udarbejdet af Erling Simonsen (siderne vedligeholdes ikke - sidste nye version er 3.9.0) Picasa vejledning - oversigt Kapitel 1. Hent installer og kør Picasa

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Læs mere

imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på.

imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på. imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grænsefladen 5 En enkelt

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1124-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER...

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

LTL ACORN. Vildtkamera LTL 5210(5MP)& LTL 5210A(12MP) Brugermanual

LTL ACORN. Vildtkamera LTL 5210(5MP)& LTL 5210A(12MP) Brugermanual LTL ACORN Vildtkamera LTL 5210(5MP)& LTL 5210A(12MP) Brugermanual Indholdsfortegnelse General Information... 2 1.1 Introduktion... 2 1.2 Praktisk anvendelse... 3 1.3 Illustration... 3 Quick Start... 5

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL Ltl Acorn MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL 0 INDHOLDSFORTEGNELSE General Information... 2 1.1 Introduktion... 2 1.2 Praktisk anvendelse... 2 1.3 Illustration... 3 Quick Start...

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere