PÅ BESØG HOS FREMTIDENS ADVOKAT BIDRAG TIL DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS INTERNATIONALE KONKURRENCE OM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ BESØG HOS FREMTIDENS ADVOKAT BIDRAG TIL DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS INTERNATIONALE KONKURRENCE OM"

Transkript

1 ADVOKATEN I INFORMATIONSSAMFUNDET PÅ BESØG HOS FREMTIDENS ADVOKAT BIDRAG TIL DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS INTERNATIONALE KONKURRENCE OM ADVOKATENS VIRKE I FREMTIDENS INFORMATIONSTEKNOLOGISKE SAMFUND

2 A

3 A INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 KAPITEL 1 - SAMMENFATNING VIDENSDELING, SELVBETJENING OG TEKNOLOGIUDBREDELSE NICHER, NETVÆRK OG PRODUKTUDVIKLING...2 KAPITEL 2 - PÅ BESØG HOS FREMTIDENS ADVOKAT...4 KAPITEL 3 - TEKNOLOGISTØTTET VIDENSDELING PARADIGMESKIFT I IT-ANVENDELSEN ER PÅ VEJ VIDENSDELING BLIVER KRUMTAPPEN I UDVIKLINGEN UDNYTTELSE AF VIDENDELING TIL SELVBETJENING DATAKOMMUNIKATIONEN VIL FJERNE FYSISKE BARRIERER IGANGSÆTTERE AF IT-ANVENDELSEN I ADVOKATKONTORERNE...15 KAPITEL 4 - NICHER, NETVÆRK OG PRODUKTUDVIKLING ADVOKATEN SPECIALISERING ETABLERING OG UDNYTTELSE AF FAGLIGE NETVÆRK PRODUKTUDVIKLING INDTJENINGSGRUNDLAGET...21 i/i

4 A Forord Opgavens mål er at fremskaffe visioner for det informationsteknologiske samfunds indflydelse på advokaters virksomhedsudøvelse og stilling i retssamfundet inden for de næste år. I løsningen af opgaven er der sat fokus på advokatens virke i fremtidens informationsteknologiske samfund ud fra et teknologisk og forretningsmæssigt perspektiv. Internettets kommercialisering og udbredelse har i stor grad præget den teknologiske dagsorden i de sidste 10 år. Selv om Internettet i forbindelse med det kommercielle gennembrud i forrige årtusinde blev spået lyse fremtidsudsigter, ville kun ganske få have troet på den indtil videre realiserede udvikling. I det lys synes år at være uendeligt langt ude i fremtiden i en verden, hvor nye teknologier og trends præsenteres dagligt. Netværksøkonomien er en konsekvens af informationssamfundet, som igen er en konsekvens af den teknologiske udvikling. I netværksøkonomien ændres også traditionelle værdier, herunder måder at drive virksomhed på, hvilket også har betydning for advokatbranchen. Netværksøkonomien er kendetegnet ved øget værdiskabelse, rationaliseringer og effektivisering, som bl.a. fører til bedre opfyldelse af kundernes behov og større prisgennemsigtighed. Advokaten i netværksøkonomien er således ikke et alternativ til det traditionelle advokatkontor, men dækker over en nødvendig og uundgåelig omstilling i den eksisterende advokatstand, selvom der dog givet vil være en forskel i teknologianvendelsen på de forskellige kontorer. Netværksøkonomien vil sammen med bl.a. den truende advokatmangel fordre mere smidighed i advokatsektoren. Der bliver behov for mere moderne forretningsmetoder, bedre konkurrence og større krav til teknologianvendelse. Denne smidighed forudsætter ændringer af bl.a. lovgivning, holdninger og uddannelser dog uden at gå på kompromis med etikken i og tilliden til advokatstanden. 1/1

5 A Kapitel 1 - Sammenfatning På baggrund af rapporten konkluderes det, at nøgleordene for advokaten i informationssamfundet er vidensdeling, specialisering og netværk. Desuden vil advokatens evne til at omstille sig til netværksøkonomien være afgørende for advokatens rolle på fremtidens konsulentmarked. 1.1 Vidensdeling, selvbetjening og tekno logiudbredelse Informationsteknologien vil åbne mulighed for lang bedre vidensdeling inden for advokatbranchen. Advokaten vil bruge de nye teknologiske muligheder til at opbygge en stærk videnkultur internt i organisationen. Alle erfaringer, og ikke kun de nøgne informationer, er tilgængelige for alle i advokatkontoret. Udviklingen inden for teknologien betyder endvidere, at mere standardiserede opgaver kan løses hurtigere, billigere og bedre af computerprogrammer. Kunderne vil således i langt højere grad kunne betjene sig selv uafhængigt af tid og sted. Informationsteknologien blive lettere at anvende, og sikkerhedssystemerne sikrer tilliden til systemerne. Samtidig bliver informationsteknologien alment udbredt, og det er derfor muligt for alle at få optimal udnyttelse af informationsteknologien. 1.2 Nicher, netværk og produktudvikling For at advokaten skal kunne klare sig på fremtidens konsulentmarked, vil advokatens arbejde effektiviseres og standarden højnes. Advokaten vil specialisere sig, og vil gennem faglige netværk sikre optimal udnyttelse af advokatens specialkompetencer. Advokaten vil i indgå i nationale og internationale netværk både i og uden for advokatbranchen. Der vil derfor ske en udvikling fra geografisk monopol til kompetence monopol. Advokaten vil blive bedre til at forstå kundens behov, og vil i langt højere grad tilpasse sin rådgivning til kunderne. Advokaten bliver mere kreativ i udviklingen af produkter, og vil bl.a. anvende teknologien effektivt til at tilbyde automatiseret rådgivning, som et supplement til den aktive rådgivning. 2/2

6 A Ti bud til nutidens advokat For at sikre advokatens position på et mere gennemsigtigt og konkurrencepræget konsulentmarked, må nutidens advokat: 1. Omstille sig til netværksøkonomien, og bl.a. adoptere mere moderne ledelses- og incitamentsstrukturer, der bl.a. belønner videndeling. 2. Fokusere på mere værdiskabende rådgivning, der baseres på spidskompetencer og kreativ produktudvikling, 3. Gøre sig klart, hvilke kundesegmenter advokaten vil fokusere på, og specialisere sig inden for den pågældende niche. 4. Etablere stærke faglige netværk både i og uden for advokatstanden, som understøtter den niche, som advokaten fokuserer på. 5. Anvende nutidens teknik til at sikre effektive og fleksible arbejdsmetoder, der stiller færre krav til tid og sted, samt understøtter kommunikationen i de faglige netværk og med kunderne. 6. Sikre en effektiv vidensdeling i organisationen således at alle medarbejdere og derved også kunderne får adgang til og glæde af al viden i organisationen. 7. Udnytte de teknologiske muligheder til at effektivisere og forbedre rådgivningen af kunderne fx gennem selvbetjening og øget anvendelse af extranet. 8. Revurdere indtjeningsgrundlaget med henblik på at finde det optimale mix af rådgivningsydelser, som vil være en blanding af gratis ydelser, samt automatiseret og konkret rådgivning. 9. Indse advokatmonopolets decimering, og være åben over for gennemsigtighed og konkurrence på markedet. 10. Deltage aktivt i arbejdet med og debatten om gennemførelse af de nødvendige ændringer i bl.a. advokatstanden, lovgivningen og uddannelserne. 3/3

7 A Kapitel 2 - På besøg hos fremtidens advokat For at eksemplificere fremtidsscenariet for advokaten, beskrives i dette kapitel et typisk advokatkontor, som det kan tages sig ud i fremtiden. Advokatkontoret, Fremtidsadvokaten, er specialiseret i at rådgive virksomheder, der driver e-handel. Advokatkontoret består af 18 advokater og jurister. Udover juristerne er der ansat to sekretærer, en bibliotekar, to økonomer (cand.merc.) og en journalist. Bibliotekaren har det overordnet ansvar for den interne vidensdeling og ajourføring. Journalisten har ansvaret for kontorets elektroniske nyhedsbrev og hjemmeside. Økonomerne står for drift samt forretningsog produktudvikling i samarbejde med advokaterne. Desuden fungerer økonomerne som projektledere for advokatens kunder. Kontorets advokater indgår i 5 enheder inden for selskabs- og finansieringsret, skatteret, kontraktret, immaterialret og markedsret. Der findes naturligvis fagligt overlap i de forskellige enheder, herunder advokater med specialkompetencer inden for fx internationale spørgsmål, fællesskabsret og procesret. For at sikre det generelle faglige niveau afholdes ugentlige møder, hvor hver enhed beretter om nyheder mv. på de enkelte områder, således at alle advokater har en overordnet forståelse for de relevante problemstillinger. Disse møder suppleres af en effektiv elektronisk vidensdeling. Teknikanvendelsen på kontoret er forholdsvis høj, men omkostningerne til teknikken er hurtigt tjent hjem gennem besparelserne ved den øgede effektivisering. Al relevant kommunikation uanset medium bliver automatisk lagret, systematiseret og indekseret i kontorets videndelingssystem. Det er fx muligt at søge efter alle videokonferencer, hvor ordet beslutningsstøttesystem er nævnt under samtalen. Journaliseringen foregår ved at advokaten i forbindelse med den pågældende kommunikation i tale giver systemet ganske få grundlæggende informationer og instruktioner. Systemet gør det muligt for både kunden og advokaten at søge i den forudgående kommunikationen for at fastslå, hvad der fx blev aftalt på et møde. Videndelingssystemet bruges også til at lagre alle notater, afgørelser etc. Disse oplysninger indgår i den generelle vidensbase, som alle medarbejderne kan trække på. Også eksterne brugere kan få adgang til dele af den information, der er lagret i vidensbasen. Når der fx er lavet en række notater og kontrakter på et område, kan advokaten forholdsvis simpelt samle de forskellige informationer til et program, der fx kan give svar på 4/4

8 A spørgsmål eller udarbejde dokumenter. Kunderne betaler separat for at benytte disse programmer. I forbindelse med fx en telefonsamtale kan advokaten vælge, hvilket sprog samtalen skal foregå på. Systemet oversætter al tale i realtid, og advokaten kan således kommunikere direkte med fx en hollandsk advokat, hvor begge parter taler deres modersmål. I det omfang advokaten ikke selv skriver sine breve, dikterer advokaten teksten til sin mobiltelefon, der straks oversætter talen til tekst, og advokaten fortæller den digitale assistent, hvad der skal ske med teksten. Alle enheder til systemet, herunder mobiltelefoner og bærbare computer har trådløse forbindelser, hvilket betyder at advokaten har lige adgang til hele kommunikationsnetværket uanset, hvor advokaten befinder sig. Det betyder også, at det ikke flyder med ledninger på kontoret. men det hele bør jo ses fra kundens synsvinkel! Kunden, Fremtidssport A/S, er en nystartet virksomhed, der sælger sportsartikler på Internettet. Virksomheden arbejder desuden med at tilbyde rådgivning og kurser i forbindelse med sport, ernæring mv. Virksomheden har 12 ansatte og er i fortsat vækst. Da de to grundlæggere påbegyndte overvejelser om at starte virksomheden, gik de på Internettet for at finde hjælp. På en stor iværksætterportal fandt de to stiftere oplysninger om en række virksomheder, der kunne hjælpe dem. Under juridisk rådgivning fandt de to stiftere en række advokatkontorer, der tilbød assistance til iværksættere. På portalen kunne der endvidere indhentes en evaluering af de forskellige advokaters rådgivning baseret på andre kunders erfaringer. Det viste sig, at Fremtidsadvokatens kunder havde været yderst tilfredse med den rådgivning de havde fået. Sammenlignet med andre konsulenter, der på portalen blev evalueret efter samme principper, lå evalueringerne langt over gennemsnittet for hele konsulentbranchen. På Fremtidsadvokatens hjemmeside kunne der hentes mere detaljerede evalueringer, som var udfyldt af advokatens kunder i forbindelse med projektafslutninger. På hjemmesiden kunne de to stiftere endvidere finde en masse relevant information om advokatkontorets produkter. 5/5

9 A De to stiftere arrangerede et indledende møde med Fremtidsadvokaten, som blev registreret i advokatens kalender direkte via Internettet og uden menneskelig indblanding. Fremtidsadvokaten var den første konsulent, som stifterne kontaktede, og på mødet vidste de to stiftere en masse om Fremtidsadvokaten ydelser, og hvilke juridiske opgaver, der skulle løses. Da de to stiftere ønskede at fremskaffe kapital til projektet, var de meget interesseret i Fremtidsadvokatens venturekapitalpakke. Som en del af venturekapitalpakken gennemgik advokaten stifternes forretningsplan for at vurdere om der kunne være juridiske problemer i konceptet. Desuden bidrog Fremtidsadvokatens økonom med forretningsmæssige bemærkninger. Herefter fremsendte advokaten forretningsplanen til et par venturekapitaliser fra advokatens netværk, som advokaten vidste havde interesse i sådanne projekter. På baggrund af forretningsplanen og den juridiske vurdering opnåede stifterne den nødvendige finansiering til projektet. I forbindelse med oprettelsen af kundeforholdet blev der på Fremtidsadvokatens hjemmeside etableret et privat extranet til Fremtidssport, hvor alle dokumenter og korrespondance med advokatkontoret automatisk blev lagret. Fx kunne stifterne her læse den juridiske vurdering af forretningsplanen og al kommunikation til og fra advokaten vedrørende Fremtidssport. Stifterne kunne også på extranettet få indblik i de tilknyttede advokaters kalendere og derved få et overblik over advokaternes arbejdspres, samt hvor langt i systemet forskellige opgaver var kommet. De to stifter var nu klar til at igangsætte projektet og dermed stifte Fremtidssport A/S. På Fremtidsadvokatens hjemmeside brugte stifterne gratis et lille intelligent program, der fandt den optimale etableringsform, og ved at svare på et par yderligere spørgsmål udarbejdede programmet et stiftelsesdokument. Stifterne afsendte stiftelsesdokumentet til Erhvervsog Selskabsstyrelsen direkte fra advokatens hjemmeside og fik straks oplysning om at selskabet var registreret. De to stiftere havde også på advokatens hjemmeside læst om fordelene ved en aktionæroverenskomst, og de besluttede sig for at få lavet en sådan. Aktionæroverenskomsten kunne dog ikke laves gratis på hjemmesiden, så stifterne måtte vælge mellem at betale et beskedent beløb for at få adgang til det relevante dokumentprogram i 24 timer eller betale lidt mere for et års adgang til advokatkontorets selskabspakke. Stifterne valgte kontorets selskabspakke, og betalte direkte via Internettet. Herefter fik stifterne via extranettet adgang til en masse relevant materiale om sel- 6/6

10 A skabsdrift, herunder programmet, der kunne lave aktionæroverenskomster. Nu hvor forretningsplan, kapital og selskab var på plads, skulle stifterne i gang med den store iværksættelse. I den forbindelse afholdtes et møde med advokaten, hvor økonomen endvidere deltog. Under mødet blev der lagt en slagplan for realiseringen af forretningsplanen. Advokaten havde et godt netværk i konsulentbranchen og hjalp stifterne med at finde nogle dygtige eksterne konsulenter. De to stiftere havde ikke megen forstand på teknik og det blev derfor aftalt, at Fremtidsadvokatens økonom skulle indgå som projektleder på det tekniske setup. Økonomen kontaktede et IT konsulentfirma, som advokatkontoret tidligere havde arbejdet sammen med. Advokaten udarbejde en kontrakt vedrørende arbejdsopgaven. Da advokaten fungerede som mægler mellem de to parter, var det ikke svært for parterne at blive enige om en velafbalanceret kontrakt. Efter at stifterne havde accepteret IT-konsulenternes oplæg, blev konceptet sendt til markedsretsenheden hos Fremtidsadvokaten, der foretog en juridisk vurdering af markedsføringsmaterialet. Efter at advokaten havde foreslået nogle rettelser, gik konsulenterne i gang med at realisere konceptet, og der gik ikke lang tid før Fremtidssports forretning på Internettet var en realitet. Efterhånden som virksomheden voksede måtte der ansættes personale. Hver gang stifterne skulle ansætte en ny medarbejder, brugte stifterne funktionerne i selskabspakken, hvor der hurtigt kunne udarbejdes en ansættelseskontrakt, der passede til det konkrete ansættelsesforhold. Via extranettet kunne stifterne altid få en kopi af de kontrakter, der var udarbejdet, og stifterne slap for selv at skulle lagre og systematisere de juridiske dokumenter. Fremtidssport blev hurtigt en stor succes på nettet, hvilket betød, at stifterne fik travlt med administration og forretningsudvikling. For at aflaste sig selv, valgte stifterne at tegne abonnement på Fremtidsadvokatens selskabsservice, hvilket indebar, at Fremtidsadvokatens medarbejdere påtog sig ansvaret for alt det praktiske i forbindelse med selskabet, herunder at sikre overholdelse af frister, og udarbejdelse af de fornødne mødeindkaldelser, mødereferater mv. På et tidspunkt læste en af stifterne i Fremtidsadvokatens elektroniske nyhedsbrev, at der var kommet nye regler i forbindelse med salg af tekstiler 7/7

11 A på Internettet. Stifteren kontaktede advokaten, der forklarede stifteren om de nye regler. På advokaten foranledning aftalte advokaten og stifteren, at der skulle afholdes en workshop for medarbejderne, og at der samtidig skulle udarbejdes en let forståelig juridisk manual. På baggrund af workshoppen og manualen, blev den generelle juridiske viden hos medarbejderne øget, og medarbejderne reagerede herefter mere korrekt, når der var juridiske problemer under opsejling. Stifterne er stadig glade for den hjælp og rådgivning de får hos Fremtidsadvokaten. Det har kostet en del penge at bruge Fremtidsadvokaten, men til gengæld har udgiften på grund af de mange standardydelser været rimelig forudsigelig, og kvaliteten har været i top på grund af spidskompetencen. Desuden har advokaten været en stor administrativ lettelse og en god sparing. Stifterne har været meget tilfredse med, at de fx selv kunne sidde om aftenen og udarbejde ansættelseskontrakter, anmeldelser til de offentlige myndigheder mv. uden at skulle forstyrre advokaten. Nu, hvor Fremtidssport er blevet en succes med 12 ansatte, er stifterne begyndt at gøre sig overvejelser om, hvordan forretningen kan udvides. For stifterne er det naturlig at tage advokaten med på råd. Advokaten har alle de netværk, som stifterne ikke selv har. Desuden har advokaten et rigtig godt overblik over, hvad der sker på det pågældende marked. Advokaten har endvidere gode kontakter til kapital dels gennem netværket, og dels gennem de øvrige kunder, advokaten har. Fremtidssport overvejer for tiden at leje en af Fremtidsadvokatens husjurister. Fordelen ved denne løsning er, at Fremtidssport ikke selv skal ud og finde en jurist, som måske forsvinder eller bliver syg efter kort tid. Desuden har den lejede husjurist direkte adgang til alle de specialkompetencer, der er hos Fremtidsadvokaten. Fremtidssport betaler en fast pris, og Fremtidsadvokaten sørger for alle udgifter vedrørende uddannelse mv. I eksemplet ovenfor, er der forsøgt at give et overblik over nogle af Fremtidsadvokatens produkter og ydelser. Fremtidsadvokaten har naturligvis flere ydelser og produkter end dem, der er nævnt ovenfor og der er flere på vej. Fælles for alle produkterne og ydelserne er, at de tager udgangspunkt i kundens behov. Fremtidsadvokaten bruger sine specialkompetencer til at udvikle nye forretningsområder, der effektivt hjælper kunden, og som samtidig sikrer en stabil indtjening til advokaterne. 8/8

12 Sub-flow Decisions Split S ub fl ow Join Ad-Hoc diversions A Kapitel 3 - Teknologistøttet vidensdeling Inden for de sidste ti år er der sket en eksplosiv vækst inden for mulighederne i og anvendelse af informationsteknologien (IT). Store dele af væksten er båret af Internettet, der i midten af 1990 erne opnåede sit egentlige kommercielle gennembrud, og som hurtigt blev en nødvendig facet af enhver seriøs forretning. Som en tommelfingerregel siges det om IT udviklingen, at kapaciteten bliver fordoblet og prisen halveret for hver 18. måneder der går. IT-udvikling kan grupperes i to hovedkategorier: 1. IT-infrastruktur, som i bred forstand omfatter datakommunikation, sikkerhedsløsninger, kapacitet til databehandling, nye apparater og brugergrænseflader mv. Komponenterne i IT-infrastrukturen er i sig selv ganske uinteressante, men de er alle forudsætninger for at kunne tilvejebringe de egentlige løsninger, som vil ændre advokatkontorernes arbejdsform og arbejdsområder. Specielt vil udviklingen inden for mobilteknologien give helt nye dimensioner i spørgsmålet om fysisk/geografisk placering og så vil fremtidens IT være langt mere brugervenligt og tilpasset brugerens behov. De venlige IT-løsninger kombineret med udbredte og anerkendte sikkerhedsløsninger, vil medføre en eksplosion i IT-anvendelsen. 2. Nye intelligente IT-værktøjer, der er målrettet til advokatens virke. Disse værktøjer omfatter bl.a. løsninger til vidensdeling og selvbetjeningssystemer for kunder. Det er disse værktøjer, som advokatkontorerne skal forholde sig til. Følgende figur illustrerer hovedkategorierne i IT-udviklingen: Mennesker og forretningsprocesser Processeer Leverandører Kunder Forretningen Viden-systemer personlig e-assistent erfaringsopsamling - og generering... IT applikationer & data IT & telekomm. infrastruktur Infrastruktur sikkerhed båndbredde kapacitet databehandling informationssøgning Fysisk Mobilt Internet 9/9

13 A 3.1 Paradigmeskift i IT-anvendelsen er på vej På trods af den hastige udvikling på IT området og de stadig mere interessante fremtidsperspektiver i teknologien, må det fastslås, at der inden for den eksisterende teknologi fortsat er store muligheder for effektivisering. Det er fx tankevækkende, at der i forbindelse med opsendelse af en mand til månen blev anvendt mindre datakraft end der i dag findes i en almindelig elektronisk kalender. Fremtidens teknologi må derfor ikke være en undskyldning for ikke at udnytte mulighederne i dagens teknologi. Meget IT er på trods af den kraftige vækst inden for datakommunikation og databehandling, stadig imponerende lidt intelligent. Det er fx ikke i tilstrækkelig grad muligt at genbruge oplysninger i forskellige systemer, og brugeren skal selv tage stilling til hvor dokumenter, e-post mv. skal gemmes. Mobile IT-værktøjer gør det endnu ikke muligt at udnytte fx småpauser under rejser til effektivt arbejde. Der opnås sjældent nogen form for aktiv/intelligent hjælp fra IT. Der er således langt igen, før vi kan sige at vi har opnået det egentlige gennembrud og reelle udbytte ved IT. Men i den kommende fremtid vil der ske et sandt gennembrud for videnbaserede virksomheder og rådgivere, og ikke mindst for advokaten. En række interessante teknologier, som er på vej vil få afgørende betydning for advokatens virke. Det være sig både direkte på den enkelte og indirekte gennem samfundets og kundernes generelle udvikling sammen med teknologien. Udviklingen inden for videnbehandlingsteknologier vil medføre en langt bedre teknologisk vidensdeling end vi kender i dag. Den IT, der er udviklet gennem de sidste 20 år hjælper os med at gemme, strukturere og fremfinde relevant information. Disse teknologier er blevet meget sofistikerede og kan lynhurtigt gennemsøge store informationsmængder. Kendetegnet ved disse teknologier er dog, at de i princippet kun passivt hjælper os med at håndtere informationerne. Nytteværdien af informationerne skal stadig omsættes ved håndkraft. Det er således stadig erfaringerne i vores hoveder, der er afgørende for at kunne omsætte information og oplysninger til beslutninger. Så længe dette er situationen, vil de nuværende strukturer i advokatstanden bestå, men så snart advokatens erfaringerne kan flyttes ind i IT-systemerne, vil beslutningskompetencen flytte med, og det vil åbne en helt ny verden for de advokatkontorer, der udnytter dette potentiale. 10/10

14 A Advokaten skal bruge de nye IT-muligheder til to ting: 1. Opnå intern effektivisering og rationalisering af en lang række manuelle opgaver. 2. Supplere de eksisterende ydelser og tilvejebringe helt nye produkter. 3.2 Vidensdeling bliver krumtappen i udv iklingen Noget af det væsentligste informationsteknologien kan gøre for videnbaserede konsulenter, som advokaten, er at understøtte den interne og eksterne vidensdeling. Den kraftigere teknologi vil gøre det muligt at bearbejde enorme datamængder på ganske kort tid, og ofte i realtid. Vidensdelingen består grundlæggende af en dataindsamlings- og systematiseringsproces og en søge- og præsentations proces. I dataindsamlings processen vil der blive opsamlet og systematiseret informationer fra mange kilder og medier. Al e-post, egen producerede elektroniske dokumenter, elektroniske dokumenter fra eksterne parter og oplysninger fra intranet/internet, vil blive samlet under et. Erfaringerne bliver tilgængelige i systemet - ikke kun hos den enkelte. Vidensdelingssystemerne vil give mulighed for at få stillet alle relevante oplysninger til rådighed i et holistisk perspektiv. Søgesystemerne vil gøre information tilgængelige for alle efter behov. Sammenstilling af informationer bliver baseret på simple søgninger. IT-systemerne vil være i stand til at forstå i hvilken sammenhæng og kontekst, informationerne skal bruges. Når vi i dag skal søge eller producere informationer, skal vi tænke over hvilke værktøjer, vi skal bruge (informationerne er nemlig bundet til specifikke medier). Vi vil i de kommende år gå fra en værktøjsorienteret adgang til en informationsorienteret adgang. Fremtidens elektroniske skrivebord vil indeholde nyttige og personificerede informationer fremfor nutidens elektroniske skrivebord, som består af ikoner til programmer og værktøjer. Den interne vidensdeling dækker over den information, der deles internt i en organisation. Informationsteknologien vil dog også bidrage til en bedre ekstern vidensdeling. Det bliver i langt højere grad muligt at gøre den oparbejdede viden tilgængelig for eksterne ukyndige brugere. For advokatens vedkommende vil den eksterne vidensdeling være en del af indtjeningsgrundlaget. 11/11

15 A Der vil ske et grundlæggende holdningsskifte til autenticitet af information, idet den elektroniske information vil være den autentiske udgave, som hvor det er relevant naturligvis vil være dynamisk. Udprint på papir vil blive reduceret til et arbejdsredskab, som er forældet på det tidspunkt dokumentet udskrives. Papiret vil alene bestå som medie fordi det har nogle fænomenale egenskaber, som elektronikken ikke erstatter. Det bliver en udfordring, når erfaring ikke er noget man nødvendigvis opnår ved at praktisere som advokat i en årrække - men i mindst lige så høj grad er evnen til at betjene sig at de teknologiske hjælpemidler. Derfor vil en stor del af det "faglige monopol" forsvinde fra de erfarne advokater og blive til rådighed på "nettet". De advokater som ser mulighederne i dette og udnytter dem i deres advokatkontor, vil opnå en stor konkurrencefordel. Det gælder om at få flyttet de erfarne advokaters viden ind i systemerne, så den bliver til rådighed for yngre kolleger. De advokater, som ikke vil afgive deres viden, erfaring og "magt" går en krank skæbne i møde. Figuren illustrerer de ændringer, der er på vej for advokatkontorernes arbejdsform. Nutid Den nære fremtid (overgangsfase) Arbejdsgange og arbejdsdeling Arkiv: Papir Dobbelt - Både papir og elektronisk Proces: Papir Mest papir med lidt elektronisk støtte Personer: Mange involveret Færre involveret Videnbase: Arkivet Spredt på personer og lidt i arkivet Det digitale kontor om 5-10 år Kun elektronisk Elektronisk kun undtagelsesvis papir Kun sagsbehandler Arkivet igen! det elektroniske Fysiske og tidsmæssige rammer Arbejdssted: Alt udføres på Det meste udføres på kontoret Hvor som helst kontoret Arbejdstid: Fast Mødetider med lidt fleksibilitet Stor fleksibilitet (resultater fremfor indsatser) Kontoret: Cellekontorer og storrum Cellekontorer Åbent og aktivitetsbaseret Klassisk hierarki Organisation og ledelse Hierarki med visse opblødninger Flad, åben, fleksibel og projektorienteret Advokatkontorerne står netop nu overfor et skift fra fortidens papirbaserede arbejdsgange og beslutningsprocesser til fremtidens digitale kontor. Erfaringer fra den offentlige sektor viser at overgangsfasen mellem de to 12/12

16 A tilstande er besværlig og dyr. Det skyldes at man i overgangsfasen parallelt skal opbygge og vedligeholde både manuelle og elektroniske arbejdsformer derfor er overgangsfasen den mest ineffektiv periode. Det er derfor vigtigt at gennemføre transaktionen hurtigt og målrettet. 3.3 Udnyttelse af videndeling til selvbetje ning Samspillet og dialogen med kunderne vil ændre sig markant i takt med at advokatkontoret indfører IT og videndelingssystemer. Kunderne vil forvente adgang til deres rådgiveres viden, og advokatkontorerne vil tilbyde dette i form af selvbetjeningssystemer. Samtidig vil disse systemer reducere en række administrative omkostninger for advokatkontorerne og kunderne. Selvbetjening vil finde sted på en række forskellige måder, fire muligheder er: 1. Automatisk svar på standard spørgsmål. Kunder, der har konkrete spørgsmål og en given problemstilling kan få hjælp af fuldautomatiske services via advokatkontorets vidensystem. Dette system kan fortolke spørgsmålet, relatere det til den rette sammenhæng og ud fra dette give svaret. Det vil aflaste advokaten og fjerne mange standard og trivielle spørgsmål. 2. Fuld elektronisk adgang til egne sager hos advokaten. Kunden kan selv søge efter dokumenter og oplysninger i deres egne sager. Sagerne er placeret i advokatkontorets elektroniske arkiv og stilles til rådighed for kunderne. Kunderne identificerer sig via fx kodeord og opnår adgang til sagsoplysninger i forhold til deres sikkerhedsprofil. 3. Fuldautomatisk produktion af juridiske dokumenter. Kunden kan selv producere visse juridiske dokumenter via advokatkontorets automatiske dokumentprogrammer. Kunden bliver af systemet stillet alle relevante spørgsmål. Systemet bruger svarene til at producere det pågældende juridiske dokument. 4. Advokaten som bibliotekar. Kunden kan abonnere på givne typer information og oplysninger. Advokaten påtager sig at følge med udviklingen inden for det pågældende område, at udpege de relevante oplysninger og sende dem til kunden. Advokaten kan også kvalificere oplysningerne yderlige ved at supplere dem med egne vurdering og anbefalinger. 13/13

17 A I det hele taget vil det elektroniske rum i form af extranet - mellem advokaten og kunden blive brugt til at opbygge stærke kunderelationer. Extranettet vil blive anvendt af både advokaten og kunden som den fælles platform for at opbygge viden, udveksle erfaringer og ajourføre hinanden. Det vil med tiden skabe grundlag for tætte kunderelationer, hvor parterne fx udveksler gensidig viden om deres fælles styrker og svagheder. 3.4 Datakommunikationen vil fjerne fysis ke barrierer I de kommende år vil den ekspanderende datakommunikation reducere tidligere tiders begrænsninger i form af faste mødetider og steder. Den mobile datakommunikation vil give os den ønskede fysiske frihed, samtidig med at nærheden til informations- og beslutningssystemer opretholdes. Det giver helt nye muligheder for at arbejde helt uafhængig af tid og sted. Arbejdet vil blive mere fleksibelt, og arbejdet vil i endnu større grad kunne tilpasses individuelle behov, uden at skulle koordinere mødesteder med andre. Uafhængigheden af tid og geografi vil ændre vores adfærd og samarbejde på mindst fire områder: 1. Internt på advokatkontoret bruge uafhængigheden til at planlægge og udføre arbejdet langt mere fleksibelt. De ti minutters tidslommer (ved transport, mellem møder osv.), vil blive brugt til nyttigt arbejde. Grænsen mellem arbejde og fritid vil endelig helt forsvinde (som det allerede er sket i andre sektorer). 2. Kunderne vil kræve deres andel af denne fordel de vil forvente adgang til deres rådgivere døgnet rundt. 3. Udviklingen vil også medføre at advokatkontorerne vil opbygge stærke netværk og relationer med andre samarbejdspartnere på tværs af landet - og på tværs af landegrænser. 4. Datakommunikationen vil give os mulighed for at gennemføre virtuelle retsmøder, hvor parterne fremlægger deres sag i et virtuelt retslokale, som kun findes på nettet. Det vil lette os for mange af nutidens kvaler med at samstemme tidspunkter for retsmøder - og dermed kan retssager gennemføres på brøkdele af den kalender-tid, vi typisk bruger i dag. 14/14

18 A 3.5 Igangsættere af IT-anvendelsen i adv okatkontorerne De sidste stopklodser, for at IT-udviklingen for alvor sætter ind i advokatbranchen, er ved at blive fjernet. Et bud på væsentlige igangsættere er: 1. Der vil blive udviklet langt mere brugervenlige interfaces, som bedre kan sætte den teknisk ukyndige i kontakt med informationsteknologien. Man vil ikke længere være bundet af rigide styresystemer og programmer. Brugerinterfacet vil være tilpasset brugeren og ikke omvendt. Det vil gøre anvendelsen af IT meget lettere for os alle og det vil fjerne en stor del af forskellen mellem de tidligere novicer og "eksperter". 2. Det vil blive almindeligt at anvende avancerede elektroniske assistenter, som man fx kan tale eller skrive til. De elektroniske assistenter vil kunne udføre målrettede opgaver hurtigt når som helst. Hvis man fx sidder til et møde med en kunde, og der er behov for at indhente information (fx ajourføre nyeste fortolkning af loven), kan man kontakte assistenten. Assistenten kan på få sekunder sammenstille de nødvendige informationer og sende svaret i løbet af ganske få sekunder. Det betyder, at man kun i yderst sjældne tilfælde har brug for at undersøge forholdene nærmere efter mødet. Det betyder også at tiden, der medgår til at sætte sig ind i sagen og undersøge omstændighederne i lovgivning, tidligere sager og andre erfaringskilder bliver marganaliseret. 3. Om få år bliver al materiale og dokumentation formidlet af elektronisk vej. Procedurerne i både den offentlige og private sektor vil blive tilrettelagt i forhold til elektroniske formidling. Samfundet vil i den forbindelse opleve store rationaliseringsgevinster. Derfor vil hele strukturen og de tilhørende procedurer i samfundet meget snart blive total afhængige af de elektroniske kommunikationsveje. En vigtig forudsætning er, at vi opbygger total tillid til IT-systemernes sikkerhed og kommunikationsvejene. Digital signatur vil blive almindeligt anerkendt, og gyldigheden af elektroniske dokumenter vil ikke være til diskussion - heller ikke i retslokalet. IT-systemerne vil i fremtiden løbende foretage sikkerhedscheck af brugeren. Det vil fx ske ved at systemet (skærmen) løbende skanner øjets iris og dermed identificerer brugeren. Det vil både fjerne en masse af det besvær, vi i dag har med at identificere os, huske kodeord og validere kommunikationen med eksterne parter. Når tilliden til IT-systemernes sikkerhed er på plads, vil den fortrolige dialog og korrespondance gribe om sig. Det vil bl.a. 15/15

19 A medføre at advokaten og klienten kan etablere fælles elektroniske rum, der indeholder fortrolige informationer og viden. 16/16

20 A Kapitel 4 - Nicher, netværk og produktudvikling 4.1 Advokaten Advokatens kerneydelse er uafhængig juridisk rådgivning i konkrete sager. Det være sig forebyggende eller konfliktløsende rådgivning. Advokaten er en konsulent med speciale inden for jura og relaterede opgaver. Advokaten adskiller sig dog fra den øvrige konsulentstand ved at have monopol på dele af den juridiske rådgivning og på det at møde i retten. Når en virksomhed eller en privatperson vælger at engagere en konsulent sker dette typisk ud fra et ønske om at trække på konsulentens ekspertise og for at spare tid og penge ved at outsource problemløsningen. Kunden har behov for hjælp til at træffe effektive og rigtige beslutninger eller på anden måde at få varetaget sine interesser. Ved at foretage de nødvendige generaliseringer, må det konstateres, at advokaten ofte er fokuseret på at løse juridiske problemer på juraens præmisser og ikke nødvendigvis på kundens præmisser. Desuden er advokaten alt for ofte ikke tilstrækkeligt specialiseret i de områder, der rådgives om, og endeligt er det sjældent hurtighed der præger advokatens opgaveløsning. I informationssamfundet bliver kunderne mere oplyste, og vil bedre kunne gennemskue kvaliteten af advokatens rådgivning. Der vil opstå portaler, hvor kvaliteten af og erfaringer med advokatens rådgivning kan sammenlignes med den øvrige konsulentstand. Det vil sige, at hvis advokaten ikke yder tilstrækkelig god service, vil dette blive eksponeret og sammenholdt med andre konsulenter. Advokaten presses endvidere af andre konsulenter på både nationalt og internationalt niveau. Advokatstanden kan derfor ikke blot hvile på monopolet, men må nødvendigvis tilpasse sig fremtidens konkurrencesituation for ikke at blive et ubetydelig fragment i konsulentstanden. Hvis ikke advokaten udvikler sig i takt med markedet, vil andre konsulenter løbende gnave sig ind på advokatens domæne. 4.2 Specialisering Advokaten er uddannet som generalist, og har ofte et meget bredt arbejdsområde. Dette er især kendetegnet ved mindre advokatkontorer. Juraen er et dynamisk område, der ofte stiller store krav til løbende ajourfø- 17/17

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

virtuelle platforme Working Virtual 2015

virtuelle platforme Working Virtual 2015 virtuelle platforme Working Virtual 2015 Program Hvad gør de andre virksomheder? VS14 analyse Hvad kan du og din virksomhed gøre? Virtuelle møder og alternativerne Fakta om virtuelle møder og potentialer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid.

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. Henning Daverne Ejer af kursusvirksomheden Lotusheart Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. T E B B JO På Magasinet for Medarbejdernes Trivsel, Sundhed og Velvære

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET LØSNINGER - med fokus på MENNESKET Prænominering til Innovationsprisen 2012 Advokatfirmaet Johansen & Bliddal søger med projektet LØS- NINGER - med fokus på MENNESKET prænominering til Innovationsprisen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Erhvervsjuristen i advokatverdnen

Erhvervsjuristen i advokatverdnen Erhvervsjuristen i advokatverdnen Jan Trzaskowski juridisk konsulent og direktør Handelshøjskolen i København den 16. november 2001 2 Jan Trzaskowski Cand.merc.jur., Aalborg Universitet, 1997 Fuldmægtig,

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

DEN PRAKTISERENDE LÆGE NU OG I FREMTIDEN. Forord 3. I Vision 5

DEN PRAKTISERENDE LÆGE NU OG I FREMTIDEN. Forord 3. I Vision 5 1 DEN PRAKTISERENDE LÆGE NU OG I FREMTIDEN Forord 3 I Vision 5 II Hvilke værdier skal almen praksis i fremtiden bygge på? 5 Centrale værdier i læge-patient-forholdet 5 Centrale værdier i lægerollen 6 Centrale

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG I ET ADVOKATFIRMA 1 Løft blikket TM ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere