PÅ BESØG HOS FREMTIDENS ADVOKAT BIDRAG TIL DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS INTERNATIONALE KONKURRENCE OM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ BESØG HOS FREMTIDENS ADVOKAT BIDRAG TIL DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS INTERNATIONALE KONKURRENCE OM"

Transkript

1 ADVOKATEN I INFORMATIONSSAMFUNDET PÅ BESØG HOS FREMTIDENS ADVOKAT BIDRAG TIL DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS INTERNATIONALE KONKURRENCE OM ADVOKATENS VIRKE I FREMTIDENS INFORMATIONSTEKNOLOGISKE SAMFUND

2 A

3 A INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 KAPITEL 1 - SAMMENFATNING VIDENSDELING, SELVBETJENING OG TEKNOLOGIUDBREDELSE NICHER, NETVÆRK OG PRODUKTUDVIKLING...2 KAPITEL 2 - PÅ BESØG HOS FREMTIDENS ADVOKAT...4 KAPITEL 3 - TEKNOLOGISTØTTET VIDENSDELING PARADIGMESKIFT I IT-ANVENDELSEN ER PÅ VEJ VIDENSDELING BLIVER KRUMTAPPEN I UDVIKLINGEN UDNYTTELSE AF VIDENDELING TIL SELVBETJENING DATAKOMMUNIKATIONEN VIL FJERNE FYSISKE BARRIERER IGANGSÆTTERE AF IT-ANVENDELSEN I ADVOKATKONTORERNE...15 KAPITEL 4 - NICHER, NETVÆRK OG PRODUKTUDVIKLING ADVOKATEN SPECIALISERING ETABLERING OG UDNYTTELSE AF FAGLIGE NETVÆRK PRODUKTUDVIKLING INDTJENINGSGRUNDLAGET...21 i/i

4 A Forord Opgavens mål er at fremskaffe visioner for det informationsteknologiske samfunds indflydelse på advokaters virksomhedsudøvelse og stilling i retssamfundet inden for de næste år. I løsningen af opgaven er der sat fokus på advokatens virke i fremtidens informationsteknologiske samfund ud fra et teknologisk og forretningsmæssigt perspektiv. Internettets kommercialisering og udbredelse har i stor grad præget den teknologiske dagsorden i de sidste 10 år. Selv om Internettet i forbindelse med det kommercielle gennembrud i forrige årtusinde blev spået lyse fremtidsudsigter, ville kun ganske få have troet på den indtil videre realiserede udvikling. I det lys synes år at være uendeligt langt ude i fremtiden i en verden, hvor nye teknologier og trends præsenteres dagligt. Netværksøkonomien er en konsekvens af informationssamfundet, som igen er en konsekvens af den teknologiske udvikling. I netværksøkonomien ændres også traditionelle værdier, herunder måder at drive virksomhed på, hvilket også har betydning for advokatbranchen. Netværksøkonomien er kendetegnet ved øget værdiskabelse, rationaliseringer og effektivisering, som bl.a. fører til bedre opfyldelse af kundernes behov og større prisgennemsigtighed. Advokaten i netværksøkonomien er således ikke et alternativ til det traditionelle advokatkontor, men dækker over en nødvendig og uundgåelig omstilling i den eksisterende advokatstand, selvom der dog givet vil være en forskel i teknologianvendelsen på de forskellige kontorer. Netværksøkonomien vil sammen med bl.a. den truende advokatmangel fordre mere smidighed i advokatsektoren. Der bliver behov for mere moderne forretningsmetoder, bedre konkurrence og større krav til teknologianvendelse. Denne smidighed forudsætter ændringer af bl.a. lovgivning, holdninger og uddannelser dog uden at gå på kompromis med etikken i og tilliden til advokatstanden. 1/1

5 A Kapitel 1 - Sammenfatning På baggrund af rapporten konkluderes det, at nøgleordene for advokaten i informationssamfundet er vidensdeling, specialisering og netværk. Desuden vil advokatens evne til at omstille sig til netværksøkonomien være afgørende for advokatens rolle på fremtidens konsulentmarked. 1.1 Vidensdeling, selvbetjening og tekno logiudbredelse Informationsteknologien vil åbne mulighed for lang bedre vidensdeling inden for advokatbranchen. Advokaten vil bruge de nye teknologiske muligheder til at opbygge en stærk videnkultur internt i organisationen. Alle erfaringer, og ikke kun de nøgne informationer, er tilgængelige for alle i advokatkontoret. Udviklingen inden for teknologien betyder endvidere, at mere standardiserede opgaver kan løses hurtigere, billigere og bedre af computerprogrammer. Kunderne vil således i langt højere grad kunne betjene sig selv uafhængigt af tid og sted. Informationsteknologien blive lettere at anvende, og sikkerhedssystemerne sikrer tilliden til systemerne. Samtidig bliver informationsteknologien alment udbredt, og det er derfor muligt for alle at få optimal udnyttelse af informationsteknologien. 1.2 Nicher, netværk og produktudvikling For at advokaten skal kunne klare sig på fremtidens konsulentmarked, vil advokatens arbejde effektiviseres og standarden højnes. Advokaten vil specialisere sig, og vil gennem faglige netværk sikre optimal udnyttelse af advokatens specialkompetencer. Advokaten vil i indgå i nationale og internationale netværk både i og uden for advokatbranchen. Der vil derfor ske en udvikling fra geografisk monopol til kompetence monopol. Advokaten vil blive bedre til at forstå kundens behov, og vil i langt højere grad tilpasse sin rådgivning til kunderne. Advokaten bliver mere kreativ i udviklingen af produkter, og vil bl.a. anvende teknologien effektivt til at tilbyde automatiseret rådgivning, som et supplement til den aktive rådgivning. 2/2

6 A Ti bud til nutidens advokat For at sikre advokatens position på et mere gennemsigtigt og konkurrencepræget konsulentmarked, må nutidens advokat: 1. Omstille sig til netværksøkonomien, og bl.a. adoptere mere moderne ledelses- og incitamentsstrukturer, der bl.a. belønner videndeling. 2. Fokusere på mere værdiskabende rådgivning, der baseres på spidskompetencer og kreativ produktudvikling, 3. Gøre sig klart, hvilke kundesegmenter advokaten vil fokusere på, og specialisere sig inden for den pågældende niche. 4. Etablere stærke faglige netværk både i og uden for advokatstanden, som understøtter den niche, som advokaten fokuserer på. 5. Anvende nutidens teknik til at sikre effektive og fleksible arbejdsmetoder, der stiller færre krav til tid og sted, samt understøtter kommunikationen i de faglige netværk og med kunderne. 6. Sikre en effektiv vidensdeling i organisationen således at alle medarbejdere og derved også kunderne får adgang til og glæde af al viden i organisationen. 7. Udnytte de teknologiske muligheder til at effektivisere og forbedre rådgivningen af kunderne fx gennem selvbetjening og øget anvendelse af extranet. 8. Revurdere indtjeningsgrundlaget med henblik på at finde det optimale mix af rådgivningsydelser, som vil være en blanding af gratis ydelser, samt automatiseret og konkret rådgivning. 9. Indse advokatmonopolets decimering, og være åben over for gennemsigtighed og konkurrence på markedet. 10. Deltage aktivt i arbejdet med og debatten om gennemførelse af de nødvendige ændringer i bl.a. advokatstanden, lovgivningen og uddannelserne. 3/3

7 A Kapitel 2 - På besøg hos fremtidens advokat For at eksemplificere fremtidsscenariet for advokaten, beskrives i dette kapitel et typisk advokatkontor, som det kan tages sig ud i fremtiden. Advokatkontoret, Fremtidsadvokaten, er specialiseret i at rådgive virksomheder, der driver e-handel. Advokatkontoret består af 18 advokater og jurister. Udover juristerne er der ansat to sekretærer, en bibliotekar, to økonomer (cand.merc.) og en journalist. Bibliotekaren har det overordnet ansvar for den interne vidensdeling og ajourføring. Journalisten har ansvaret for kontorets elektroniske nyhedsbrev og hjemmeside. Økonomerne står for drift samt forretningsog produktudvikling i samarbejde med advokaterne. Desuden fungerer økonomerne som projektledere for advokatens kunder. Kontorets advokater indgår i 5 enheder inden for selskabs- og finansieringsret, skatteret, kontraktret, immaterialret og markedsret. Der findes naturligvis fagligt overlap i de forskellige enheder, herunder advokater med specialkompetencer inden for fx internationale spørgsmål, fællesskabsret og procesret. For at sikre det generelle faglige niveau afholdes ugentlige møder, hvor hver enhed beretter om nyheder mv. på de enkelte områder, således at alle advokater har en overordnet forståelse for de relevante problemstillinger. Disse møder suppleres af en effektiv elektronisk vidensdeling. Teknikanvendelsen på kontoret er forholdsvis høj, men omkostningerne til teknikken er hurtigt tjent hjem gennem besparelserne ved den øgede effektivisering. Al relevant kommunikation uanset medium bliver automatisk lagret, systematiseret og indekseret i kontorets videndelingssystem. Det er fx muligt at søge efter alle videokonferencer, hvor ordet beslutningsstøttesystem er nævnt under samtalen. Journaliseringen foregår ved at advokaten i forbindelse med den pågældende kommunikation i tale giver systemet ganske få grundlæggende informationer og instruktioner. Systemet gør det muligt for både kunden og advokaten at søge i den forudgående kommunikationen for at fastslå, hvad der fx blev aftalt på et møde. Videndelingssystemet bruges også til at lagre alle notater, afgørelser etc. Disse oplysninger indgår i den generelle vidensbase, som alle medarbejderne kan trække på. Også eksterne brugere kan få adgang til dele af den information, der er lagret i vidensbasen. Når der fx er lavet en række notater og kontrakter på et område, kan advokaten forholdsvis simpelt samle de forskellige informationer til et program, der fx kan give svar på 4/4

8 A spørgsmål eller udarbejde dokumenter. Kunderne betaler separat for at benytte disse programmer. I forbindelse med fx en telefonsamtale kan advokaten vælge, hvilket sprog samtalen skal foregå på. Systemet oversætter al tale i realtid, og advokaten kan således kommunikere direkte med fx en hollandsk advokat, hvor begge parter taler deres modersmål. I det omfang advokaten ikke selv skriver sine breve, dikterer advokaten teksten til sin mobiltelefon, der straks oversætter talen til tekst, og advokaten fortæller den digitale assistent, hvad der skal ske med teksten. Alle enheder til systemet, herunder mobiltelefoner og bærbare computer har trådløse forbindelser, hvilket betyder at advokaten har lige adgang til hele kommunikationsnetværket uanset, hvor advokaten befinder sig. Det betyder også, at det ikke flyder med ledninger på kontoret. men det hele bør jo ses fra kundens synsvinkel! Kunden, Fremtidssport A/S, er en nystartet virksomhed, der sælger sportsartikler på Internettet. Virksomheden arbejder desuden med at tilbyde rådgivning og kurser i forbindelse med sport, ernæring mv. Virksomheden har 12 ansatte og er i fortsat vækst. Da de to grundlæggere påbegyndte overvejelser om at starte virksomheden, gik de på Internettet for at finde hjælp. På en stor iværksætterportal fandt de to stiftere oplysninger om en række virksomheder, der kunne hjælpe dem. Under juridisk rådgivning fandt de to stiftere en række advokatkontorer, der tilbød assistance til iværksættere. På portalen kunne der endvidere indhentes en evaluering af de forskellige advokaters rådgivning baseret på andre kunders erfaringer. Det viste sig, at Fremtidsadvokatens kunder havde været yderst tilfredse med den rådgivning de havde fået. Sammenlignet med andre konsulenter, der på portalen blev evalueret efter samme principper, lå evalueringerne langt over gennemsnittet for hele konsulentbranchen. På Fremtidsadvokatens hjemmeside kunne der hentes mere detaljerede evalueringer, som var udfyldt af advokatens kunder i forbindelse med projektafslutninger. På hjemmesiden kunne de to stiftere endvidere finde en masse relevant information om advokatkontorets produkter. 5/5

9 A De to stiftere arrangerede et indledende møde med Fremtidsadvokaten, som blev registreret i advokatens kalender direkte via Internettet og uden menneskelig indblanding. Fremtidsadvokaten var den første konsulent, som stifterne kontaktede, og på mødet vidste de to stiftere en masse om Fremtidsadvokaten ydelser, og hvilke juridiske opgaver, der skulle løses. Da de to stiftere ønskede at fremskaffe kapital til projektet, var de meget interesseret i Fremtidsadvokatens venturekapitalpakke. Som en del af venturekapitalpakken gennemgik advokaten stifternes forretningsplan for at vurdere om der kunne være juridiske problemer i konceptet. Desuden bidrog Fremtidsadvokatens økonom med forretningsmæssige bemærkninger. Herefter fremsendte advokaten forretningsplanen til et par venturekapitaliser fra advokatens netværk, som advokaten vidste havde interesse i sådanne projekter. På baggrund af forretningsplanen og den juridiske vurdering opnåede stifterne den nødvendige finansiering til projektet. I forbindelse med oprettelsen af kundeforholdet blev der på Fremtidsadvokatens hjemmeside etableret et privat extranet til Fremtidssport, hvor alle dokumenter og korrespondance med advokatkontoret automatisk blev lagret. Fx kunne stifterne her læse den juridiske vurdering af forretningsplanen og al kommunikation til og fra advokaten vedrørende Fremtidssport. Stifterne kunne også på extranettet få indblik i de tilknyttede advokaters kalendere og derved få et overblik over advokaternes arbejdspres, samt hvor langt i systemet forskellige opgaver var kommet. De to stifter var nu klar til at igangsætte projektet og dermed stifte Fremtidssport A/S. På Fremtidsadvokatens hjemmeside brugte stifterne gratis et lille intelligent program, der fandt den optimale etableringsform, og ved at svare på et par yderligere spørgsmål udarbejdede programmet et stiftelsesdokument. Stifterne afsendte stiftelsesdokumentet til Erhvervsog Selskabsstyrelsen direkte fra advokatens hjemmeside og fik straks oplysning om at selskabet var registreret. De to stiftere havde også på advokatens hjemmeside læst om fordelene ved en aktionæroverenskomst, og de besluttede sig for at få lavet en sådan. Aktionæroverenskomsten kunne dog ikke laves gratis på hjemmesiden, så stifterne måtte vælge mellem at betale et beskedent beløb for at få adgang til det relevante dokumentprogram i 24 timer eller betale lidt mere for et års adgang til advokatkontorets selskabspakke. Stifterne valgte kontorets selskabspakke, og betalte direkte via Internettet. Herefter fik stifterne via extranettet adgang til en masse relevant materiale om sel- 6/6

10 A skabsdrift, herunder programmet, der kunne lave aktionæroverenskomster. Nu hvor forretningsplan, kapital og selskab var på plads, skulle stifterne i gang med den store iværksættelse. I den forbindelse afholdtes et møde med advokaten, hvor økonomen endvidere deltog. Under mødet blev der lagt en slagplan for realiseringen af forretningsplanen. Advokaten havde et godt netværk i konsulentbranchen og hjalp stifterne med at finde nogle dygtige eksterne konsulenter. De to stiftere havde ikke megen forstand på teknik og det blev derfor aftalt, at Fremtidsadvokatens økonom skulle indgå som projektleder på det tekniske setup. Økonomen kontaktede et IT konsulentfirma, som advokatkontoret tidligere havde arbejdet sammen med. Advokaten udarbejde en kontrakt vedrørende arbejdsopgaven. Da advokaten fungerede som mægler mellem de to parter, var det ikke svært for parterne at blive enige om en velafbalanceret kontrakt. Efter at stifterne havde accepteret IT-konsulenternes oplæg, blev konceptet sendt til markedsretsenheden hos Fremtidsadvokaten, der foretog en juridisk vurdering af markedsføringsmaterialet. Efter at advokaten havde foreslået nogle rettelser, gik konsulenterne i gang med at realisere konceptet, og der gik ikke lang tid før Fremtidssports forretning på Internettet var en realitet. Efterhånden som virksomheden voksede måtte der ansættes personale. Hver gang stifterne skulle ansætte en ny medarbejder, brugte stifterne funktionerne i selskabspakken, hvor der hurtigt kunne udarbejdes en ansættelseskontrakt, der passede til det konkrete ansættelsesforhold. Via extranettet kunne stifterne altid få en kopi af de kontrakter, der var udarbejdet, og stifterne slap for selv at skulle lagre og systematisere de juridiske dokumenter. Fremtidssport blev hurtigt en stor succes på nettet, hvilket betød, at stifterne fik travlt med administration og forretningsudvikling. For at aflaste sig selv, valgte stifterne at tegne abonnement på Fremtidsadvokatens selskabsservice, hvilket indebar, at Fremtidsadvokatens medarbejdere påtog sig ansvaret for alt det praktiske i forbindelse med selskabet, herunder at sikre overholdelse af frister, og udarbejdelse af de fornødne mødeindkaldelser, mødereferater mv. På et tidspunkt læste en af stifterne i Fremtidsadvokatens elektroniske nyhedsbrev, at der var kommet nye regler i forbindelse med salg af tekstiler 7/7

11 A på Internettet. Stifteren kontaktede advokaten, der forklarede stifteren om de nye regler. På advokaten foranledning aftalte advokaten og stifteren, at der skulle afholdes en workshop for medarbejderne, og at der samtidig skulle udarbejdes en let forståelig juridisk manual. På baggrund af workshoppen og manualen, blev den generelle juridiske viden hos medarbejderne øget, og medarbejderne reagerede herefter mere korrekt, når der var juridiske problemer under opsejling. Stifterne er stadig glade for den hjælp og rådgivning de får hos Fremtidsadvokaten. Det har kostet en del penge at bruge Fremtidsadvokaten, men til gengæld har udgiften på grund af de mange standardydelser været rimelig forudsigelig, og kvaliteten har været i top på grund af spidskompetencen. Desuden har advokaten været en stor administrativ lettelse og en god sparing. Stifterne har været meget tilfredse med, at de fx selv kunne sidde om aftenen og udarbejde ansættelseskontrakter, anmeldelser til de offentlige myndigheder mv. uden at skulle forstyrre advokaten. Nu, hvor Fremtidssport er blevet en succes med 12 ansatte, er stifterne begyndt at gøre sig overvejelser om, hvordan forretningen kan udvides. For stifterne er det naturlig at tage advokaten med på råd. Advokaten har alle de netværk, som stifterne ikke selv har. Desuden har advokaten et rigtig godt overblik over, hvad der sker på det pågældende marked. Advokaten har endvidere gode kontakter til kapital dels gennem netværket, og dels gennem de øvrige kunder, advokaten har. Fremtidssport overvejer for tiden at leje en af Fremtidsadvokatens husjurister. Fordelen ved denne løsning er, at Fremtidssport ikke selv skal ud og finde en jurist, som måske forsvinder eller bliver syg efter kort tid. Desuden har den lejede husjurist direkte adgang til alle de specialkompetencer, der er hos Fremtidsadvokaten. Fremtidssport betaler en fast pris, og Fremtidsadvokaten sørger for alle udgifter vedrørende uddannelse mv. I eksemplet ovenfor, er der forsøgt at give et overblik over nogle af Fremtidsadvokatens produkter og ydelser. Fremtidsadvokaten har naturligvis flere ydelser og produkter end dem, der er nævnt ovenfor og der er flere på vej. Fælles for alle produkterne og ydelserne er, at de tager udgangspunkt i kundens behov. Fremtidsadvokaten bruger sine specialkompetencer til at udvikle nye forretningsområder, der effektivt hjælper kunden, og som samtidig sikrer en stabil indtjening til advokaterne. 8/8

12 Sub-flow Decisions Split S ub fl ow Join Ad-Hoc diversions A Kapitel 3 - Teknologistøttet vidensdeling Inden for de sidste ti år er der sket en eksplosiv vækst inden for mulighederne i og anvendelse af informationsteknologien (IT). Store dele af væksten er båret af Internettet, der i midten af 1990 erne opnåede sit egentlige kommercielle gennembrud, og som hurtigt blev en nødvendig facet af enhver seriøs forretning. Som en tommelfingerregel siges det om IT udviklingen, at kapaciteten bliver fordoblet og prisen halveret for hver 18. måneder der går. IT-udvikling kan grupperes i to hovedkategorier: 1. IT-infrastruktur, som i bred forstand omfatter datakommunikation, sikkerhedsløsninger, kapacitet til databehandling, nye apparater og brugergrænseflader mv. Komponenterne i IT-infrastrukturen er i sig selv ganske uinteressante, men de er alle forudsætninger for at kunne tilvejebringe de egentlige løsninger, som vil ændre advokatkontorernes arbejdsform og arbejdsområder. Specielt vil udviklingen inden for mobilteknologien give helt nye dimensioner i spørgsmålet om fysisk/geografisk placering og så vil fremtidens IT være langt mere brugervenligt og tilpasset brugerens behov. De venlige IT-løsninger kombineret med udbredte og anerkendte sikkerhedsløsninger, vil medføre en eksplosion i IT-anvendelsen. 2. Nye intelligente IT-værktøjer, der er målrettet til advokatens virke. Disse værktøjer omfatter bl.a. løsninger til vidensdeling og selvbetjeningssystemer for kunder. Det er disse værktøjer, som advokatkontorerne skal forholde sig til. Følgende figur illustrerer hovedkategorierne i IT-udviklingen: Mennesker og forretningsprocesser Processeer Leverandører Kunder Forretningen Viden-systemer personlig e-assistent erfaringsopsamling - og generering... IT applikationer & data IT & telekomm. infrastruktur Infrastruktur sikkerhed båndbredde kapacitet databehandling informationssøgning Fysisk Mobilt Internet 9/9

13 A 3.1 Paradigmeskift i IT-anvendelsen er på vej På trods af den hastige udvikling på IT området og de stadig mere interessante fremtidsperspektiver i teknologien, må det fastslås, at der inden for den eksisterende teknologi fortsat er store muligheder for effektivisering. Det er fx tankevækkende, at der i forbindelse med opsendelse af en mand til månen blev anvendt mindre datakraft end der i dag findes i en almindelig elektronisk kalender. Fremtidens teknologi må derfor ikke være en undskyldning for ikke at udnytte mulighederne i dagens teknologi. Meget IT er på trods af den kraftige vækst inden for datakommunikation og databehandling, stadig imponerende lidt intelligent. Det er fx ikke i tilstrækkelig grad muligt at genbruge oplysninger i forskellige systemer, og brugeren skal selv tage stilling til hvor dokumenter, e-post mv. skal gemmes. Mobile IT-værktøjer gør det endnu ikke muligt at udnytte fx småpauser under rejser til effektivt arbejde. Der opnås sjældent nogen form for aktiv/intelligent hjælp fra IT. Der er således langt igen, før vi kan sige at vi har opnået det egentlige gennembrud og reelle udbytte ved IT. Men i den kommende fremtid vil der ske et sandt gennembrud for videnbaserede virksomheder og rådgivere, og ikke mindst for advokaten. En række interessante teknologier, som er på vej vil få afgørende betydning for advokatens virke. Det være sig både direkte på den enkelte og indirekte gennem samfundets og kundernes generelle udvikling sammen med teknologien. Udviklingen inden for videnbehandlingsteknologier vil medføre en langt bedre teknologisk vidensdeling end vi kender i dag. Den IT, der er udviklet gennem de sidste 20 år hjælper os med at gemme, strukturere og fremfinde relevant information. Disse teknologier er blevet meget sofistikerede og kan lynhurtigt gennemsøge store informationsmængder. Kendetegnet ved disse teknologier er dog, at de i princippet kun passivt hjælper os med at håndtere informationerne. Nytteværdien af informationerne skal stadig omsættes ved håndkraft. Det er således stadig erfaringerne i vores hoveder, der er afgørende for at kunne omsætte information og oplysninger til beslutninger. Så længe dette er situationen, vil de nuværende strukturer i advokatstanden bestå, men så snart advokatens erfaringerne kan flyttes ind i IT-systemerne, vil beslutningskompetencen flytte med, og det vil åbne en helt ny verden for de advokatkontorer, der udnytter dette potentiale. 10/10

14 A Advokaten skal bruge de nye IT-muligheder til to ting: 1. Opnå intern effektivisering og rationalisering af en lang række manuelle opgaver. 2. Supplere de eksisterende ydelser og tilvejebringe helt nye produkter. 3.2 Vidensdeling bliver krumtappen i udv iklingen Noget af det væsentligste informationsteknologien kan gøre for videnbaserede konsulenter, som advokaten, er at understøtte den interne og eksterne vidensdeling. Den kraftigere teknologi vil gøre det muligt at bearbejde enorme datamængder på ganske kort tid, og ofte i realtid. Vidensdelingen består grundlæggende af en dataindsamlings- og systematiseringsproces og en søge- og præsentations proces. I dataindsamlings processen vil der blive opsamlet og systematiseret informationer fra mange kilder og medier. Al e-post, egen producerede elektroniske dokumenter, elektroniske dokumenter fra eksterne parter og oplysninger fra intranet/internet, vil blive samlet under et. Erfaringerne bliver tilgængelige i systemet - ikke kun hos den enkelte. Vidensdelingssystemerne vil give mulighed for at få stillet alle relevante oplysninger til rådighed i et holistisk perspektiv. Søgesystemerne vil gøre information tilgængelige for alle efter behov. Sammenstilling af informationer bliver baseret på simple søgninger. IT-systemerne vil være i stand til at forstå i hvilken sammenhæng og kontekst, informationerne skal bruges. Når vi i dag skal søge eller producere informationer, skal vi tænke over hvilke værktøjer, vi skal bruge (informationerne er nemlig bundet til specifikke medier). Vi vil i de kommende år gå fra en værktøjsorienteret adgang til en informationsorienteret adgang. Fremtidens elektroniske skrivebord vil indeholde nyttige og personificerede informationer fremfor nutidens elektroniske skrivebord, som består af ikoner til programmer og værktøjer. Den interne vidensdeling dækker over den information, der deles internt i en organisation. Informationsteknologien vil dog også bidrage til en bedre ekstern vidensdeling. Det bliver i langt højere grad muligt at gøre den oparbejdede viden tilgængelig for eksterne ukyndige brugere. For advokatens vedkommende vil den eksterne vidensdeling være en del af indtjeningsgrundlaget. 11/11

15 A Der vil ske et grundlæggende holdningsskifte til autenticitet af information, idet den elektroniske information vil være den autentiske udgave, som hvor det er relevant naturligvis vil være dynamisk. Udprint på papir vil blive reduceret til et arbejdsredskab, som er forældet på det tidspunkt dokumentet udskrives. Papiret vil alene bestå som medie fordi det har nogle fænomenale egenskaber, som elektronikken ikke erstatter. Det bliver en udfordring, når erfaring ikke er noget man nødvendigvis opnår ved at praktisere som advokat i en årrække - men i mindst lige så høj grad er evnen til at betjene sig at de teknologiske hjælpemidler. Derfor vil en stor del af det "faglige monopol" forsvinde fra de erfarne advokater og blive til rådighed på "nettet". De advokater som ser mulighederne i dette og udnytter dem i deres advokatkontor, vil opnå en stor konkurrencefordel. Det gælder om at få flyttet de erfarne advokaters viden ind i systemerne, så den bliver til rådighed for yngre kolleger. De advokater, som ikke vil afgive deres viden, erfaring og "magt" går en krank skæbne i møde. Figuren illustrerer de ændringer, der er på vej for advokatkontorernes arbejdsform. Nutid Den nære fremtid (overgangsfase) Arbejdsgange og arbejdsdeling Arkiv: Papir Dobbelt - Både papir og elektronisk Proces: Papir Mest papir med lidt elektronisk støtte Personer: Mange involveret Færre involveret Videnbase: Arkivet Spredt på personer og lidt i arkivet Det digitale kontor om 5-10 år Kun elektronisk Elektronisk kun undtagelsesvis papir Kun sagsbehandler Arkivet igen! det elektroniske Fysiske og tidsmæssige rammer Arbejdssted: Alt udføres på Det meste udføres på kontoret Hvor som helst kontoret Arbejdstid: Fast Mødetider med lidt fleksibilitet Stor fleksibilitet (resultater fremfor indsatser) Kontoret: Cellekontorer og storrum Cellekontorer Åbent og aktivitetsbaseret Klassisk hierarki Organisation og ledelse Hierarki med visse opblødninger Flad, åben, fleksibel og projektorienteret Advokatkontorerne står netop nu overfor et skift fra fortidens papirbaserede arbejdsgange og beslutningsprocesser til fremtidens digitale kontor. Erfaringer fra den offentlige sektor viser at overgangsfasen mellem de to 12/12

16 A tilstande er besværlig og dyr. Det skyldes at man i overgangsfasen parallelt skal opbygge og vedligeholde både manuelle og elektroniske arbejdsformer derfor er overgangsfasen den mest ineffektiv periode. Det er derfor vigtigt at gennemføre transaktionen hurtigt og målrettet. 3.3 Udnyttelse af videndeling til selvbetje ning Samspillet og dialogen med kunderne vil ændre sig markant i takt med at advokatkontoret indfører IT og videndelingssystemer. Kunderne vil forvente adgang til deres rådgiveres viden, og advokatkontorerne vil tilbyde dette i form af selvbetjeningssystemer. Samtidig vil disse systemer reducere en række administrative omkostninger for advokatkontorerne og kunderne. Selvbetjening vil finde sted på en række forskellige måder, fire muligheder er: 1. Automatisk svar på standard spørgsmål. Kunder, der har konkrete spørgsmål og en given problemstilling kan få hjælp af fuldautomatiske services via advokatkontorets vidensystem. Dette system kan fortolke spørgsmålet, relatere det til den rette sammenhæng og ud fra dette give svaret. Det vil aflaste advokaten og fjerne mange standard og trivielle spørgsmål. 2. Fuld elektronisk adgang til egne sager hos advokaten. Kunden kan selv søge efter dokumenter og oplysninger i deres egne sager. Sagerne er placeret i advokatkontorets elektroniske arkiv og stilles til rådighed for kunderne. Kunderne identificerer sig via fx kodeord og opnår adgang til sagsoplysninger i forhold til deres sikkerhedsprofil. 3. Fuldautomatisk produktion af juridiske dokumenter. Kunden kan selv producere visse juridiske dokumenter via advokatkontorets automatiske dokumentprogrammer. Kunden bliver af systemet stillet alle relevante spørgsmål. Systemet bruger svarene til at producere det pågældende juridiske dokument. 4. Advokaten som bibliotekar. Kunden kan abonnere på givne typer information og oplysninger. Advokaten påtager sig at følge med udviklingen inden for det pågældende område, at udpege de relevante oplysninger og sende dem til kunden. Advokaten kan også kvalificere oplysningerne yderlige ved at supplere dem med egne vurdering og anbefalinger. 13/13

17 A I det hele taget vil det elektroniske rum i form af extranet - mellem advokaten og kunden blive brugt til at opbygge stærke kunderelationer. Extranettet vil blive anvendt af både advokaten og kunden som den fælles platform for at opbygge viden, udveksle erfaringer og ajourføre hinanden. Det vil med tiden skabe grundlag for tætte kunderelationer, hvor parterne fx udveksler gensidig viden om deres fælles styrker og svagheder. 3.4 Datakommunikationen vil fjerne fysis ke barrierer I de kommende år vil den ekspanderende datakommunikation reducere tidligere tiders begrænsninger i form af faste mødetider og steder. Den mobile datakommunikation vil give os den ønskede fysiske frihed, samtidig med at nærheden til informations- og beslutningssystemer opretholdes. Det giver helt nye muligheder for at arbejde helt uafhængig af tid og sted. Arbejdet vil blive mere fleksibelt, og arbejdet vil i endnu større grad kunne tilpasses individuelle behov, uden at skulle koordinere mødesteder med andre. Uafhængigheden af tid og geografi vil ændre vores adfærd og samarbejde på mindst fire områder: 1. Internt på advokatkontoret bruge uafhængigheden til at planlægge og udføre arbejdet langt mere fleksibelt. De ti minutters tidslommer (ved transport, mellem møder osv.), vil blive brugt til nyttigt arbejde. Grænsen mellem arbejde og fritid vil endelig helt forsvinde (som det allerede er sket i andre sektorer). 2. Kunderne vil kræve deres andel af denne fordel de vil forvente adgang til deres rådgivere døgnet rundt. 3. Udviklingen vil også medføre at advokatkontorerne vil opbygge stærke netværk og relationer med andre samarbejdspartnere på tværs af landet - og på tværs af landegrænser. 4. Datakommunikationen vil give os mulighed for at gennemføre virtuelle retsmøder, hvor parterne fremlægger deres sag i et virtuelt retslokale, som kun findes på nettet. Det vil lette os for mange af nutidens kvaler med at samstemme tidspunkter for retsmøder - og dermed kan retssager gennemføres på brøkdele af den kalender-tid, vi typisk bruger i dag. 14/14

18 A 3.5 Igangsættere af IT-anvendelsen i adv okatkontorerne De sidste stopklodser, for at IT-udviklingen for alvor sætter ind i advokatbranchen, er ved at blive fjernet. Et bud på væsentlige igangsættere er: 1. Der vil blive udviklet langt mere brugervenlige interfaces, som bedre kan sætte den teknisk ukyndige i kontakt med informationsteknologien. Man vil ikke længere være bundet af rigide styresystemer og programmer. Brugerinterfacet vil være tilpasset brugeren og ikke omvendt. Det vil gøre anvendelsen af IT meget lettere for os alle og det vil fjerne en stor del af forskellen mellem de tidligere novicer og "eksperter". 2. Det vil blive almindeligt at anvende avancerede elektroniske assistenter, som man fx kan tale eller skrive til. De elektroniske assistenter vil kunne udføre målrettede opgaver hurtigt når som helst. Hvis man fx sidder til et møde med en kunde, og der er behov for at indhente information (fx ajourføre nyeste fortolkning af loven), kan man kontakte assistenten. Assistenten kan på få sekunder sammenstille de nødvendige informationer og sende svaret i løbet af ganske få sekunder. Det betyder, at man kun i yderst sjældne tilfælde har brug for at undersøge forholdene nærmere efter mødet. Det betyder også at tiden, der medgår til at sætte sig ind i sagen og undersøge omstændighederne i lovgivning, tidligere sager og andre erfaringskilder bliver marganaliseret. 3. Om få år bliver al materiale og dokumentation formidlet af elektronisk vej. Procedurerne i både den offentlige og private sektor vil blive tilrettelagt i forhold til elektroniske formidling. Samfundet vil i den forbindelse opleve store rationaliseringsgevinster. Derfor vil hele strukturen og de tilhørende procedurer i samfundet meget snart blive total afhængige af de elektroniske kommunikationsveje. En vigtig forudsætning er, at vi opbygger total tillid til IT-systemernes sikkerhed og kommunikationsvejene. Digital signatur vil blive almindeligt anerkendt, og gyldigheden af elektroniske dokumenter vil ikke være til diskussion - heller ikke i retslokalet. IT-systemerne vil i fremtiden løbende foretage sikkerhedscheck af brugeren. Det vil fx ske ved at systemet (skærmen) løbende skanner øjets iris og dermed identificerer brugeren. Det vil både fjerne en masse af det besvær, vi i dag har med at identificere os, huske kodeord og validere kommunikationen med eksterne parter. Når tilliden til IT-systemernes sikkerhed er på plads, vil den fortrolige dialog og korrespondance gribe om sig. Det vil bl.a. 15/15

19 A medføre at advokaten og klienten kan etablere fælles elektroniske rum, der indeholder fortrolige informationer og viden. 16/16

20 A Kapitel 4 - Nicher, netværk og produktudvikling 4.1 Advokaten Advokatens kerneydelse er uafhængig juridisk rådgivning i konkrete sager. Det være sig forebyggende eller konfliktløsende rådgivning. Advokaten er en konsulent med speciale inden for jura og relaterede opgaver. Advokaten adskiller sig dog fra den øvrige konsulentstand ved at have monopol på dele af den juridiske rådgivning og på det at møde i retten. Når en virksomhed eller en privatperson vælger at engagere en konsulent sker dette typisk ud fra et ønske om at trække på konsulentens ekspertise og for at spare tid og penge ved at outsource problemløsningen. Kunden har behov for hjælp til at træffe effektive og rigtige beslutninger eller på anden måde at få varetaget sine interesser. Ved at foretage de nødvendige generaliseringer, må det konstateres, at advokaten ofte er fokuseret på at løse juridiske problemer på juraens præmisser og ikke nødvendigvis på kundens præmisser. Desuden er advokaten alt for ofte ikke tilstrækkeligt specialiseret i de områder, der rådgives om, og endeligt er det sjældent hurtighed der præger advokatens opgaveløsning. I informationssamfundet bliver kunderne mere oplyste, og vil bedre kunne gennemskue kvaliteten af advokatens rådgivning. Der vil opstå portaler, hvor kvaliteten af og erfaringer med advokatens rådgivning kan sammenlignes med den øvrige konsulentstand. Det vil sige, at hvis advokaten ikke yder tilstrækkelig god service, vil dette blive eksponeret og sammenholdt med andre konsulenter. Advokaten presses endvidere af andre konsulenter på både nationalt og internationalt niveau. Advokatstanden kan derfor ikke blot hvile på monopolet, men må nødvendigvis tilpasse sig fremtidens konkurrencesituation for ikke at blive et ubetydelig fragment i konsulentstanden. Hvis ikke advokaten udvikler sig i takt med markedet, vil andre konsulenter løbende gnave sig ind på advokatens domæne. 4.2 Specialisering Advokaten er uddannet som generalist, og har ofte et meget bredt arbejdsområde. Dette er især kendetegnet ved mindre advokatkontorer. Juraen er et dynamisk område, der ofte stiller store krav til løbende ajourfø- 17/17

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Erhvervsjuristen i advokatverdnen

Erhvervsjuristen i advokatverdnen Erhvervsjuristen i advokatverdnen Jan Trzaskowski juridisk konsulent og direktør Handelshøjskolen i København den 16. november 2001 2 Jan Trzaskowski Cand.merc.jur., Aalborg Universitet, 1997 Fuldmægtig,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM

SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM HØJERE PRODUKTIVITET LAVERE OMKOSTNINGER Digitalt workflow-system baseret på web teknologi Effektive arbejdsgange internt og eksternt Fuld fokus på forretning og konkurrenceevne

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere