1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring"

Transkript

1

2 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels Production A/S Tlf Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasop Type : 4002EX Jasopels Production A/S erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende Direktiver: Maskindirektivet 98/37/EF Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF Endvidere erklæres det at følgende harmoniserede standarder er blevet anvendt: EN EN EN 60/439-3 EN 294 Sted og dato: Frederikshavn 1. Juli 2005 Navn: Adm. Direktør Janne Jensen Brugermanual Jasop 4000E 4002 EX Ver Side 2 af 24

3 2. Indholdsfortegnelse 1. Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Forord Symbolforklaring Maskine introduktion Opbygning Opstilling Betjeningsvejledning Maskine betjening Vedligeholdelse Afhjælpning af fejl Reservedelsliste Tekniske data...24 Side 3 af 24

4 3. Forord Denne Brugermanual er en vigtig del af Deres nye maskine. Læs manualen grundig igennem, og brug den som en opslags håndbog. Denne manual indeholder vigtige informationer om sikkerhed og brug af maskinen. Manualen bør opbevares sammen med maskinen. Det er vigtigt at brugermanualen følger med maskinen, ved videresalg og udlån. Side 4 af 24

5 4. Symbolforklaring Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der er foreskrevet. For at understrege visse oplysninger, anvendes følgende udtryk: Bemærk!! Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol, der advarer om vigtige instruktioner, eller informationer vedrørende denne maskine. Fare!! Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der advarer om Høj Spænding Advarsel!! Trekant indeholdende advarsel om risiko for klemningsfare. Side 5 af 24

6 5. Maskine introduktion JASOP 4002 EX anvendes til skrabning af mink i alle pelserier. Skrabemaskinen er konstrueret til at udføre en korrekt skrabning af han/tæve minkskind. Kapaciteten på en JASOP 4002 EX skrabemaskine er, ved øvede brugere, op til 120 stk. mink i timen. JASOP 4002 EX opfylder til fulde den moderne pelsdyravlers krav til kvalitet, hurtighed og driftsikkerhed. Der ydes 1 års garanti på JASOP 4002 EX skrabemaskine. Defekte dele ombyttes, hvis fejlen kan henføres til fabrikationsfejl. Dette gælder dog ikke fejl, der kan henføres til fragt. I tilfælde af forkert betjening/behandling af JASOP 4002 EX skrabemaskine ydes der ingen garanti. Manualen skal læses grundigt igennem før brug. 6. Opbygning JASOP 4002 EX skrabemaskine er konstrueret i pulverlakeret stålprofiler. Beskyttelsesskærme samt savsmuldsautomat er fremstillet i poleret rustfrit stål. Roterende bevægelser kører på kuglelejer, og vandrette bevægelser kører på glidebøsninger. Bevægelser føres med el samt luft. De enkelte komponenter i maskinen er af højeste kvalitet, og dette kombineret med en overskuelig betjening gør, at de her står med en maskine af høj klasse. Side 6 af 24

7 7. Opstilling 7.1 Placering JASOP 4002 EX skrabemaskine placeres på et plant gulv. Maskin-sko justeres så alle fire ben støtter lige meget. Afstanden mellem maskinen og bagvæg skal være minimum 50 cm,og fra væg til højre side af maskinen minimum 1 meter. 7.2 Tilslutning Maskinen tilsluttes el og luft. (se tekniske data). El tilslutning, 5P 16 AMP. Cee apparat indtag samt luftkobling findes under den svingbare pult på maskinens højre side. Før pulten kan svinges til siden skal splitten i hastigheds regulator akselen fjernes og akselen trækkes ud og finger skruen i pultens venstre hjørne skrues ud. Derved kan pulten svinges til siden. Pulten skal være lukket under drift. 7.3 Indkøring HOVED AFBRYDER i tavlefronten afbrydes. Lågen åbnes, kontroller at termorelæer samt styrestrøms sikring er indkoblet. Ved termisk udkobling lyser kontrol lampen mrk. TERMOFEJL. BETJENINGS PANELET indtastes med ønsket driftsekvens samt data(se afsnit 3.1 om Betjeningspanel). Skrabestokkene stilles lodret. Pas på at fedtskærmen ikke er lige ud for skraberullen. Side 7 af 24

8 Start maskinen ved tryk på START. Hvis skrabeenheden ikke er kørt helt til venstre vil skrabeenheden køre til venstre uden skrabetryk. Hvis skrabeenheden er kørt til venstre, vil maskinen starte med at køre mod højre med skrabemotoren kørende. Hvis skrabemaskinen kører modsat, er fasefølgen forkert. Kontakt da Deres El-installatør. Kontroller skrabetrykket på MANOMETERNE midt på betjeningslågen,højtryk justeres til 4 bar, LAVTRYK til 3 bar. Aktiver føler for klemme, lampen FØLER AKTIV vil lyse. Kontroller afstanden mellem føler og skrabestok, afstanden skal være mm Ved tryk på RETUR under fremkøring vender maskinen og skraber tilbage. Ved tryk på RETUR efter aktivering af nødstop kører maskinen retur uden skrabning. Ved tryk på AUTO/MAN aktiveres lampen i kontakten, og maskinen er i autodrift. Dette bevirker, at maskinen starter automatisk, når bommen går i indgreb. Hvis maskinen ikke har kørt i 90 sek. afbrydes funktionen. Omstilling af drift-form mellem Tæve, Han og XL-Han indstilles på omskifter knap mærket TÆVE-HAN-XL HAN. Side 8 af 24

9 8. Betjeningsvejledning 8.1 Betjeningspanel Mac E100 Jasop 4002 EX er udstyret med betjeningspanel af typen MAC E100. Betjeningspanelet anvendes til indtastning af drift form mht. hvor der ønskes høj og lav skrabetryktryk, længder af det ønskede høje/lave tryk ved Tæve, Han og XL Han samt kontrol af antal af skabte skind. Eksempel på hovedmenu i Mac panelet: E100 *VALGT: HAN 2XFREM* PROG DATA TÆLL GEM _. F1 F2 F3 F NUM Øverste linie fortæller af der er valgt HAN med 2 X skrabning på hale rod. Hoved menuen: F1 Program valg: Vælger drifts form (side 9) F2 Data: F3 Tæller: F4 Gem Data: NUM Nummer: Enter: Indtast længder for nakke og halerod. Dagsproduktion og total produktion. Gemmer egne dat Holdes nede under indtastning af data Gemmer indtastet data 0 Ciffertaster: Fra 0-9 Side 9 af 24

10 F1 F4 ændrer anvendelse. Teksten i nederste linie fortæller hvad F- tasten nedenunder anvendes til. Tryk F1: Menu, tryk frem E100 FREM: HT LT LT NÆSTE NAKK RYG HALE _. F1 F2 F3 F NUM F1 Næste: F2 Nakk: F3 Ryg: F4 Hale: Skifter til næste menu Skifter mellem lav og høj tryk på nakken Skifter mellem lav og høj tryk på kroppen Skifter mellem lav og høj tryk på halerod Side 10 af 24

11 Tryk F1: Menu, tryk retur E100 BAK: HT LT LT NÆSTE NAKK RYG HALE _. F1 F2 F3 F NUM F1 Næste: Skifter til næste menu F2 Nakk: Skifter mellem lav og høj tryk på nakken F3 Ryg: Skifter mellem lav og høj tryk på kroppen F4 Hale: Skifter mellem lav og høj tryk på haleroden Side 11 af 24

12 Tryk F1: Menu, retur uden tryk ved halerod E100 FREM 2 : JA TRYK: LT HMENU J/N HT/LT _. F1 F2 F3 F NUM F1 Hmenu: Skifter til hovedmenu F2 J/N: Skifter mellem 1 & 2 skrabeture på haleroden F3 Hale: Skifter mellem lav og høj tryk på 2. tur på haleroden. Side 12 af 24

13 Tryk F2: Data valgs menu; nakke Tæve, Han, HanX1(valgt på omskifter): E100 NAKKE : 230 >MM HAN NÆSTE _. F1 F2 F3 F NUM F1 Næste: Skifter til næste menu Længder ændres ved at holde NUM inde og tast ønsket mål samtidigt, afslut med enter Tryk F1: Data valgs menu; halerod Tæve, Han, XL han (valgt på omskifter): E100 HALE : 45 >MM HAN NÆSTE _. F1 F2 F3 F NUM F1 Næste: Skifter til næste menu Længder ændres ved at holde NUM inde og tast ønsket mål samtidigt, afslut med enter. Side 13 af 24

14 Tryk F1: Data valgs menu, retur længde uden tryk, Tæve,Han,Xl Han (valgt på omskifter) E100 RETUR U TRYK: 100 MM NÆSTE _. F1 F2 F3 F NUM F1 Næste: Skifter til næste menu Længder ændres ved at holde NUM inde og tast ønsket mål samtidigt, afslut med enter. Tryk F1: Data valgs menu, afstand mellem skrabehoveder(valgt på omskifter.) E100 AFST. SKR: HAN XL 340 HMENU _. F1 F2 F3 F NUM F1 Hmenu: Skifter til hovedmenu Længder ændres ved at holde NUM inde og tast ønsket mål samtidigt, afslut med enter. Side 14 af 24

15 Tryk F3: Tæller, viser dagsproduktion E100 DAGS PROD. 0 NÆSTE RESET _. F1 F2 F3 F NUM F1 Næste: F4 Reset: Skifter til total produktion Nulstiller dagsproduktionen Tryk F1: Tæller, viser total produktion. E100 TOTAL PROD HMENU _. F1 F2 F3 F NUM F1 Hmenu: Retur til hovedmenu (side 8) Side 15 af 24

16 Tryk F4: Gem, drift form fra hovedmenu F1. E100 PROGRAM: HAN XL Hmenu GEM _. F1 F2 F3 F NUM F1 Hmenu: Retur til hovedmenu (side 8) F2 Gem: Gemmer valgte driftsform for type valgt på omskifte (Tæve, Han, HanX1) Side 16 af 24

17 9. Maskine betjening Nødstop Auto/Man Tilbage Start Termo fejl Føler aktiv Mac panel Suger Regulator V skraber Ht Regulator H skraber Ht Savsmuldsmængde Manometer H. skraber Hovedafbryder Manometer V Skraber Regulator V Skraber Ht Regulator H skraber Ht Omskifter tæve han XL Reset Side 17 af 24

18 Når maskinen har været afbrudt eller efter aktivering af NØDSTOP, skal nødstop drejes ¼ omgang til højre og maskinen skal genindkobles ved tryk på RESET. Minkskindet trækkes på stokken med hårsiden indad. Halen skal være ud for den sorte markeringsstreg på stokken. Haleklemmen sættes i spidsen af halen. Hvis haleklemmen placeres for langt inde på halen, kan maskinen registrere skindet for kort og derved ikke skrabe helt ud til poterne. Potekrogene sættes fast i poterne. Tryk ned på stokken, så bommen drejer rundt og går i indgreb i låsen. Maskinen låser automatisk bommen med lufttryk. Ved tryk på TILBAGE slipper lufttrykket igen. Vælg mellem Tæve, Han og XL-Han på omskifter. Savsmuldsmængden justeres på pot-meter mærket SAVSMULD HØJ Vi anbefaler ny savsmuld korn 60. Side 18 af 24

19 10. Vedligeholdelse 10.1 Rengøring Vandudskiller på lufttilførsel skal tømmes dagligt. Tryk på sort ring i bund af vandudskillerglas til alt vand er ude. Glataksel over gevindspindel aftørres med ren tør klud ugentligt Smøring For at opnå en lang levetid og god driftssikkerhed er det nødvendigt at udføre smøring. Daglig smøring: Ugentlig smøring: Gevind spindel Lejer i stokholdere Stempel for lås af stoksnude Årlig smøring: Lejer i låsebom Side 19 af 24

20 10.3 Skraberuller Skraberuller skiftes efter behov. Der gøres dog opmærksomt på, at for at en slidt skraberulle kan fjerne fedtlaget, skal trykket skrues så højt op, at fedtlaget presses ind i skindet, i stedet for af blive fjernet. Skraberullen skiftes ved af fjerne sugehovedet. Skruen i bunden af skraberullen løsnes med umbraco nøgle (ligger i elskabet), og rullen trækkes nedenud. Ny rulle og sugehoved monteres igen. Kilerem : XPZ 975 skiftes en gang årligt Side 20 af 24

21 11. Afhjælpning af fejl 11.1 PLC indgange X0 Føler på 6T. tandhjul X X1 Føler f. potekrog V skraber 0 X2 Nødstopsrelæ resat 1 X3 Start tryk 1 X4 Endestop højre 0 X5 Endestop venstre 1 X6 Tilbage tryk 0 X7 Auto/manuel tryk X X10 Aftaster autostart 1 X11 Ternisk udkobling 1 X12 Omskifter Han X X13 Omskifter Han XL X X14 Føler f. potekrog H skraber X X15 Disponibel Før maskinen skal kunne starte skal lysdioder i PLC lyse som følgende: 0: Må ikke lyse. 1: Skal lyse X: Ingen betydning Side 21 af 24

22 11.2 PLC Udgange Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y10 Y11 Spindel mod højre Spindel mod venstre Skrabemotor V1 Magnetventil driftlås V2 Magnetventil skrabetryk v skraber V3 Magnetventil LT/HT v skraber Lampe føler aktiv Lampe autostart aktiv V4 Magnetventil skrabetryk h side V5 Magnetventil LT/HT h skraber Side 22 af 24

23 12. Reservedelsliste Reservedelsliste til JASOP 4002 EX skrabemaskine Nedenstående findes en oversigt over reservedele, som i mange tilfælde kan få skrabemaskinen til at køre optimalt: 1 stk. Skraberulle pr.ca 500 skind. 20 stk. Potekroge. 10 stk. Haleklemmer. 10 m. Snor f. klemmer. 1 stk. Induktive aftaster 30 mm 1 stk. Induktive aftaster 12 mm 1 stk. Induktive aftaster 8 mm 1 stk. Umbraco nøgle 12mm Side 23 af 24

24 13. Tekniske data PLC styring :220/24 VDC Volt. El :3 X 230/400 Volt 6 Kw Trykluft :7 10 bar Luftforbrug pr. mink :20 l. Kapacitet :Over 100 mink pr. time Vægt :195 kg Mål :Bredde 850 mm :(Stok lodret 680 mm) Højde :1680 mm. Længde :2300 mm. Side 24 af 24

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Bejco Styrbar minidumper CU99HS. Brugermanual. Bejco Kramac Maskincompagni A/S

Bejco Styrbar minidumper CU99HS. Brugermanual. Bejco Kramac Maskincompagni A/S Bejco Styrbar minidumper CU99HS Brugermanual Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf.+45 86 92 48 70 - Fax +45 86 92 46 70 - E-mail:info@bejco.dk - www.bejco.dk 1 1. Overensstemmelseserklæring EU-Overensstemmelseserklæring

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr. 986097 Rev. R05 / Oktober 2005 R05 / Nov. 2005 Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG 3 1.1 Standardudførelse

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Gylledoseringscomputer Brugermanual version 3,0 = Montørmanual 1.22 Okt.2010 SlurryMaster 6000 V2 3B Ændringer i forhold til foregående revision er markeret med kursiv.

Læs mere