LEIKA, leg og læring...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEIKA, leg og læring..."

Transkript

1 LEIKA, leg og læring... Legen er for LEIKA lige så vigtigt, som den er for børnene selv. Leg er børnenes eget univers. Børn udforsker verden gennem leg. De forbedrer deres motorik, deres styrke og deres udvikling gennem leg. De får forståelse af kultur og sociale normer ved at lege. På den måde bliver børnenes leg en del af deres læring. Det er for LEIKA det fineste mål, at facilitere denne leg, og skabe en verden, hvor børn kan lege og udforske. For at styrke dette har vi indledt et samarbejde med Susanne Ringsmose Staffeldt, designer fra Danmarks Designskole Rum/Møbel og medforfatter til bogen Rum og Læring, der handler om at skabe gode rammer for børnenes leg, læring og udvikling i daginstitutionen. Vi har sammen udviklet en række produkter, der på forskellig vis understøtter dette. Samtidig imødekommes nye måder at tænke rum og indretning i daginstitutionen, med det formål at skabe optimale rammer for det pædagogiske arbejde. 6 leika.dk

2 leika.dk 7 LEIKA i rummet

3 8 leika.dk

4 Rum i LEIKA i rummet rummet At danne og skabe Rum i Rummet kan være med til at befordre den gode leg og hjælpe til at fastholde børnene i legen gennem længere tid. Det er let at komme til at forstyrre eller blive forstyrret i leg. Derfor har vi udviklet en række produkter, der fungerer som rumdelere, så rummene inddeles i forskellige legeområder. Elementer der ikke kun møblerer langs vægge, men som også kan placeres ude i rummene og danne mindre rum til leg i grupper. Børn reagerer i et 360 graders opmærksomhedsfelt, de er nysgerrige og holder øje med, hvad der sker omkring dem. I meget åbne rum, vil der derfor være mange forstyrrelser og meget at holde øje med. Det kan være en krævende opgave at komme i gang med at lege. Man skal finde nogen at lege med, man skal finde et sted at lege og der skal være noget at lege med. Rækkefølgen kan være forskellig, men ofte er der nogle problemstillinger som ligner hinanden. Rummet eller de effekter der er i det, kan være med til at vise sider hos det enkelte barn, som kan føre til nye konstellationer og legegrupper børnene imellem. At støtte dette kræver stor bevidsthed om indretningen og variationen i inventar og effekter. Er rummene i institutionen indrettet med stor ensartethed, vil der være nogle børn som ikke bliver imødekommet og som dermed ikke har gode muligheder for at udfolde sig i legen. At skabe små legemiljøer med stor variation, kan hjælpe med at sætte en god leg eller aktivitet i gang. Børn leger i grupper og de er sjældent større end tre til fire børn af gangen, det er nyttigt viden, når man skal kigge på hvor meget plads et legemiljø kræver. Pædagogisk personale tilrettelægger muligheder for børnene. Jeg håber, at dette kan være med til at inspirere til nye muligheder i jeres institution. Susanne Ringsmose Staffeldt rumoglæring.dk leika.dk 9

5 Reden Reden er et element, der danner et rum i sig selv, men også rum omkring sig. En rede placeret midt i et rum danner hurtigt fem forskellige legesteder. Det kan være svært at imødekomme alle børns behov i et grupperum, især kan det være svært at imødekomme de børn som har brug for at trække sig tilbage og lade op. Reden danner et rum, som kan bruges til et lille hvil og en stund for sig selv. Med trådløse hovedtelefoner, puder i ryggen og en bog, lukkes andre aktiviteter i rummet ude. Reden er også egnet, som et hyggeligt sted at få en historie eller et intimt rum at tale sammen i, eller som et uforstyrret legested. For de helt små kan den være et sted at søge beskyttelse, et sted hvor det er muligt at se, hvad der foregår uden at være midt i det og blive løbet over ende. Reden består af åbne og lukkede reoler. Reolerne bruges til opbevaring af legetøj eller indgår i de legemiljøer der skabes omkring den. En enkelt hylde vender ind i cirklen og er opbevaringssted for bøger eller andet, som hører til det, man gerne vil have skal foregå i den. En speciallavet madras gør rummet blødt og rart. Vi har valgt at betrække den med stof i uld, det skal renses, til gengæld kan det vedligeholdes med en fugtig klud. Madrassen kan også bestilles i bomuld, der kan vaskes. 10 leika.dk

6 leika.dk 11 LEIKA i rummet

7 12 leika.dk

8 LEIKA i rummet Krydset Krydset er en rumdeler, der danner fire rum som kan indrettes forskelligt og rumme forskellige lege. Der kan hænges et gardin op som afskærmning for legen. Gardinet kan også fungere som fortæppe for en teaterscene. En trekant har spejlvægge, en anden tavlevægge og de to sidste er lakeret birkekrydsfinér som kan dekoreres eller indrettes forskelligt alt efter de interesser og lege der er i børnegruppen lige nu. Rummene kan også monteres med en madras og blive til en læsekrog eller soverum i forbindelse med dukkekrogslege. Dukkekrogslege er sjovest, hvis der er mere end et rum at udfolde legen i. En trekant er måske butik, en anden køkken, en tredje arbejdet og en fjerde, naboen. På den måde kan man gå på besøg hos hinanden eller hen og handle. Det er let at lave og udskifte en scenografi for en leg på tavlevæggene, det kan være vejtræer i forbindelse med bilbanen, en lampe over sengen o.s.v. Spejlene genspejler figurer i rummet, så der er rig lejlighed til at studere sig selv i forskellige dragter og i legen, hvilket er med til at støtte barnets selvforståelse og udvikling. Krydset kan placeres i rummet således at nogle af rummene bliver mørke, det er en fordel hvis man gerne vil lave teater. I rum med ovenlys eller lys fra flere sider, kan man arbejde bevidst med placeringen i forhold til dette. At have afgrænsninger i forhold til legen giver ro omkring den, børnenes kræfter skal ikke bruges på at beskytte arealet eller de effekter der indgår i legen, men kan koncentrere sig om at udvikle den. leika.dk 13

9 Kuben Kuben består af fire trærammer der er sat sammen og som ved hjælp af plader eller stof, danner vægge omkring et rum. Den kan suppleres med et tag, der giver den en visuel genkendelighed til rigtige huse. Taget er gennemsigtigt for at sikre dagslysindtag. Som reden danner den rum i sig selv, men også rum omkring sig. Der er i princippet ingen grænser for, hvad kuben kan være, det er kun fantasien der kan løbe tør. Kuben kan indrettes efter de temaer, der arbejdes med i institutionen eller efter børnenes interesser. Tavlesiderne gør det nemt at skifte mellem forskellige lege, bager den ene dag, teater den næste. Kuben rummer fint et lille dukkekrogsarrangement. Væggene kan være hele eller halve, vandrette eller lodrette. Den kan fungere som hule med madrasser, puder og bøger eller være en del af en større sammenhængende legeinstallation, hvori der indgår flere kuber eller andre elementer. Man kan bo i den, som kongen på billedet, eller den kan skærme legen for en lille gruppe børn. 14 leika.dk

10 leika.dk 15 LEIKA i rummet

11 16 leika.dk

12 LEIKA i rummet Podie Der er flere måder at arbejde med opdelingen af rum, den mest almindelige er den vertikale, hvor lodrette elementer deler rummet op. Podiet er udviklet for at arbejde med en horisontal opdeling. I vuggestuer, hvor aldersspændet udviklingsmæssigt set er stort, kan det for et barn der snart skal i børnehave og som netop er begyndt at kunne bygge noget med klodser, være frustrerende at få det væltet, af en lille intetanende tumling. På podiet er der helle. For at mindske lydgener og skabe plads til opbevaring er podiet ikke udformet som en kasse, der afgiver trommelyd, når man bevæger sig på det, men som et åbent element med plads til større legting under eller legekasser. Samtidig er der på toppladen monteret gummi, som gør lyden fra væltende klodser blødere. At arbejde med en kombination af vertikale og horisontale rumdelere giver spændende rumligheder og mange steder at være. leika.dk 17

13 En hurtig måde at skabe rum på er at bruge legebænke som opdeling for forskellige legeområder. Bænkene kan bruges til at sidde ved og sidde på, de kan sættes sammen som podier, de kan fungere som station for legekasser og mange andre ting. De kan være fordybelsespladser langs vinduer og fordi de er lettere end de andre rumdelere, kan børnene let have indflydelse på placeringen og lave deres egne rum. Bænkene laves i to højder, den ene er 30 cm. høj, den anden er 45 cm. høj. Det er vuggestuebarnets ståhøjde. Vuggestue børn bevæger sig meget rundt og har derfor glæde af fristende legesteder i denne højde. Det er samtidig en god højde for børnehavebarnet at sidde ved, derfor har vi lavet endnu en bænk for dem at sidde på. Bænken passer i kuben. Bænke 18 leika.dk

14 leika.dk 19 LEIKA i rummet

15 20 leika.dk

16 LEIKA i rummet En anden måde nemt at danne rum på, er ved hjælp af legekasser på hjul med forskellige funktioner. Kasserne kan hurtigt afskærme et legeområde, så en god og koncentreret leg kan undgå afbrydelser. I vuggestuen er de ældste børn begyndt at lege små rollelege og denne leg kan hurtigt afskærmes af kasserne og fjernes igen, når det ikke er nødvendigt. De forskellige låg gør det muligt at skifte miljø efter behov eller lave flere af det samme legemiljø. Lågene har forskellig højde; et der passer til vuggestuebørn og et til børnehavebørn. Der er komfurlåg, låg med vask, låg med bordplade og et put i hul kasse låg. Kasserne er foret med gummi for at give en blødere lyd når legetøjet skal i og ud igen. Hullet er forsynet med plexiglas så man kan se hvad kassen indeholder eller der kan sættes et billede på glasset. Kasserne køres derhen, hvor legen skal foregå og man kan på den måde let lave mange små steder i rummet. Legekasser leika.dk 21

17 Rum og lær Legen er en vigtig og uerstattelig del af børnenes liv og hverdag. Gennem legen udvikler børnene identitet ved afprøvning af forskellige roller og forhandlinger om legens rammer. Leg er børns indbyrdes fundament for socialt samvær. Børnene lærer af hinanden om socialt samspil med andre børn og venskaber. De udvikler og eksperimenterer med færdigheder og kreativiteten styrkes gennem det fantasifulde univers i legen. Men børnene kan ikke overlades til at lære alt af hinanden, der er væsentlige færdigheder, som børn kun kan lære i samvær med voksne, f.eks. bliver sproget ikke udviklet tilstrækkeligt, hvis kommunikationen altid foregår med en jævnaldrendes ordforråd. Derfor er det vigtigt at skabe rum for det gode møde børn og voksne imellem. Nærværende voksne er en forudsætning for barnets læring og udvikling. Stimulerende miljøer som appellerer til god leg og nærvær, hænger ikke altid godt sammen med arbejdstilsynets anvisninger for gode arbejdsstillinger. Derfor prøver vi at finde på løsninger der kan imødekomme begge. Rummene og den måde de er indrettet og møbleret på påvirker vores adfærd. Store åbne rum appellerer til høj lyd og stor fart, mens mindre rum med dæmpet belysning har den modsatte effekt. Derfor er der en god idé at arbejde bevidst med rummet og hvad der kan understøtte pædagogikken. Et hæve/sænkebord indstillet til ca. 60 cm højde er en god arbejdsplads, der kan bruges af alle. Det er børnehavebarnets ståhøjde. Almindelig bordhøjde er ca. 70 cm. og svært anvendelig for børn i førskolealderen, med mindre man sidder ned. To legebænke passer som siddeplads med fodstøtte for et vuggestuebarn. Den voksne sidder fint på en højderegulérbar stol. Bordet kan hurtigt laves om til andre højder efter behov. 22 leika.dk

18 LEIKA i rummet ing leika.dk 23

19 De fleste daginstitutioner kæmper med bordproblematikken. Man vil gerne sidde og spise frokost sammen, men i den resterende tid er bordene ofte i vejen. Et klapbord på væggen kan være en god løsning. Det giver plads til leg på gulvet. Et filttæppe med lommer til tegninger, bøger eller puslespil, skjuler bordet og er med til at forbedre akustikken i rummet. Stolene stables på en taburetvogn. Vægtæppe 24 leika.dk

20 LEIKA i rummet Bløde materialer er med til at forbedre akustikken i rummet. Derfor kan det være en god idé at hænge børnenes sovemadrasser op på væggen som akustikplader. Denne madras er konstrueret så den skaber et lille selvstændigt soverum samtidigt, et eget lille rum i rummet, når den foldes ud. Stoffet kan lynes af og vaskes og der kan bindes en sovepose på ringene. Madras leika.dk 25

21 26 leika.dk

22 Et tæppe kan være en simpel afgrænsning for en leg. Vi har eksperimenteret med størrelser, former og farver på tæpper og fandt hurtigt ud af, at et gulvtæppe er en respekteret grænse, for en leg, som meget sjældent bliver overtrådt. Det er altså muligt at regulere adfærden, legeområder og ganglinjer i et rum ved hjælp af den markering som tæpperne er udtryk for. LEIKA i rummet Der er en tendens til at vælge mange mønstre og farver, når der er tale om børn. Det er let at glemme, at de færreste produkter kommer til at stå alene. Tæppet er underlag for en leg, derfor kan der hurtigt være et sammenstød mellem intentionen i legen og tæppets udformning. Farverne og mønstrene kan være med til at fastlåse legen. Det kan f.eks. være en udfordring at lege med sørøvere på et blomstret tæppe. Derfor har vi lavet ensfarvede tæpper i græsgrøn, vandblå, jordbrun og stengrå. De er 130 cm. i diameter, som er en god størrelse for en leg med plads til to til tre børn og noget imellem sig. Tæpperne kan rulles sammen og sættes i en vogn, hvorfra de kan fordeles om morgenen, når der er gjort rent. Runde tæpper danner ikke retning i rummet, det betyder at ganglinjer bliver mindre tydelige og at man ikke bevæger sig så hurtigt igennem rummet og dermed ikke forstyrrer legen unødigt. Legetæppet i filt kan hænges op på væggen med indhold og er ligeledes med til at regulere lyd. Tæppet definerer med det samme et legemiljø, ved hjælp af indholdet og den markering af legeområdet det udgør. Klodserne samles hurtigt når der skal ryddes op og den lyd det afgiver, er betydeligt mere dæmpet end hvis klodserne samles i kasser med hænderne. Legetæppe leika.dk 27

23 Rumdelere Mange institutioner bruger reoler som rumdelere, det er der en vis idé i. Det legetøj der hører til de små uforstyrrede legemiljøer som opstår, kan opbevares i reolen eller den kan indgå i legen, som bord, køjeseng e.l. Sommetider giver reoler dog en temmelig firkantet og rigid inddeling af rummet og afskærer dele af det fra dagslys, hvis man ikke er meget omhyggelig med placeringen. Vi har arbejdet med at lave nogle elementer der kan bruges fritstående men som har lidt flere funktioner. Plexiglas bagplade sikrer lysgennemstrømning. Magnetisk tavle bagplade kan give en ekstra dimension til legen. Kasser på hjul kan bruges til afskærmning af lege området eller som disk i købmandsbutikken og legekasser passer ind i reolerne. 28 leika.dk

24 leika.dk 29 LEIKA i rummet

25 30 leika.dk

26 LEIKA i rummet Reoler Vi har arbejdet med at gøre vores Max reoler mere brugbare, som elementer, der kan indgå i leg, men også som mere interessante rumdelere. Nogle sektioner kan man sidde i, andre kan man kigge igennem, bagpladen kan være et spejl, lydabsorberende plade, plexiglas eller magnetisk tavle. Reolerne kan stå frit i rummet eller hænges op. De måler 80x80x40, så sætter man to reoler ryg mod ryg, passer målet med, at der kan stå en reol for enden. Vi har lavet et modul, hvor lågen åbnes på den anden led og kan indeholde et legelandskab. Vi har også lavet moduler, hvor der er låger på begge sider. Lågerne er med laminatfront, som holder bedre end maling. Man kan få ekstra hylder og skuffer til. leika.dk 31

27 Tukluks Med Tukluks kan børnene lave deres egne rum, de sættes sammen ved hjælp af påsyede magneter. Tukluks er puder med aftageligt vaskbart betræk. De er på en gang legetøj og inventar og en udfordring med mange muligheder. Vi har lavet pakker med 10 stk. i blandede farver, så er I godt i gang. 32 leika.dk

28 leika.dk 33 LEIKA i rummet

29 130 cm Side Gulvtæppe 130 cm diameter. Fås i blå brun grøn grå se farvekort kr cm 130 cm Side Kube 1/1 væg MDF plade i lakeret med skoletavlelak kr cm Side Reden Møbel sammensat af 4 stk. reolelementer udført i lakeret krydsfinér kr cm 65 cm Side Kube 1/2 væg MDF plade i lakeret med skoletavlelak kr cm Side Madras til reden Grøn Turkis Skumgummi med aftagligt betræk i uld. Fås i mange farver, se farvekort. kr cm Side Podie Konstruktion i massivt asketræ, topplade beklædt med stød- og lyddæmpende gummi kr cm Side Kryds Lakeret birkekrydsfinér på 4 sider, tavlelak på 2 sider, spejle på 2 sider. 30 cm 30 cm Side Bænk Siddebænk/fodstøtte lakeret birkekrydsfinér med linoliumstop kr cm kr cm Side Madras til kryds Skumgummi med aftagligt betræk i uld eller bomuld. Fås i mange farver, se farvekort. kr cm 40 cm 45 cm Side Bænk Siddebænk/bord lakeret birkekrydsfinér med linoliumstop kr cm Side Kube rammer i massivt asketræ samles med umbraco bolte 130x130x139 kr cm 60 cm 45 Side Bænk Siddebænk/bord lakeret birkekrydsfinér med linoliumstop kr cm 130 cm Side Tag til kube Konstruktion i massivt asketræ samles med umbracobolte 130x139x86 kr cm 36 cm Side Legekasse x36x36 Lakeret birkekrydsfinér, gummi indvendigt. Plexiglasrude og gummihjul med bremser. kr leika.dk

30 36 cm 36 cm Side Legekasse m. låg x36x38 Lakeret birkekrydsfinér, gummi indvendigt. Plexiglasrude og gummihjul med bremser. Låg: linoliumsbeklædt kr cm 36 cm Side Højt låg til legekasse m. vask x36x18 Passer til børnhavebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt med plasticvask kr. 795 LEIKA i rummet 36 cm 36 cm Side Låg til legekasse x36x2 Passer til vuggestuebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt kr cm 36 cm Side Højt låg til legekasse m. komfur x36x18 Passer til børnehavebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt kr cm 36 cm Side Låg til legekasse m.vask x36x2 Passer til vuggestuebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt med plasticvask kr cm Side Hæve/sænkebord x90 Går fra i højden. Hvidt eller sort. kr cm 36 cm 36 cm Side Låg til legekasse m. komfur x36x2 Passer til vuggestuebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt kr cm 180 cm Side 24 Vægtæppe m. lommer i uldfilt Tæppet kan bruges til at hænge over klapbord. Fås i orange, grøn,blågrøn,violet og blå, se farvekort. kr cm 36 cm Side Låg til legekasse, put i hul x36x2 Passer til vuggestuebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt, inkl. 6 klodser 110 cm Side 25 Madras Sovemadras til at hænge på væggen med aftagligt bomulds betræk. Fås i gul, blå, grå, petrolium, varm grå eller grøn, se farvekort. kr cm kr cm 55 cm Side Legekasse m. højt låg x36x55 Passer til børnehavebørn. Lakeret birkekrydsfinér, gummi indvendigt, hul i låg. Plexiglasrude og gummihjul med bremser. Låg m. linoliumstop kr Side Legetæppe i uldfilt gråt brun blå grøn se farvekort. kr cm 36 cm 36 cm Side Højt låg til legekasse x36x18 Lakeret birkekrydsfinér hul i låg, linoliumstop kr. 795 Side Rumdeler x40x87 Lakeret birkekrydsfinér. Bagbeklædning indvendigt: Hvid eller birk Bagbeklædning udvendigt: Hvid, birk eller sort magnettavle. Eller plexiglas i orange, rød, violet eller gul 80 cm kr leika.dk 35

31 80 cm Side Rumdeler x40x40 Lakeret birkekrydsfinér. Bagbeklædning indvendig: Hvid eller birk. Bagbeklædning udvendig: Hvid, birk eller sort magnettavle, eller plexiglas i orange, rød, violet eller gul 80 cm Side Rumdeler x40x55 Lakeret birkekrydsfinér. Bagklædning indvendig: Hvid eller birk. Bagbeklædning udvendig: Hvid, birk eller sort magnettavle, eller plexiglas i orange, rød, violet eller gul kr kr cm Side Rumdeler x40x45 Lakeret birkekrydsfinér. Bagbeklædning indvendig: Hvid eller birk. Bagbeklædning udvendig: Hvid, birk eller sort magnettavle, eller plexiglas i orange, rød, violet eller gul kr cm Side Tukluks Tukluks måler 100x100x100x5,5cm og fås i fast sortiment med 10 stk. i forskellige blandede farver, se farvekort. kr Alle priser ekskl. moms og levering. Forbehold for mindre ændringer i produkter samt trykfejl og prisændringer. OBS! Farvekortet er vejledende Madras til rede og kryds i uld Madras til kryds i bomuld Grøn Turkis Gul 432 Blå 754 Grå 110 Petrolium 772 Varm grå 153 Grøn 952 Gulvtæpper Linolium Blågrøn Brun Grøn Grå 4167 carbon 4164 salsa Legetæppe Grøn Blå Brun Lys grå Vægtæppe Orange Grøn Blågrøn Violet Blå Sovemadrasser Gul 432 Blå 754 Grå 110 Petrolium 772 Varm grå 153 Grøn 952 Tukluks Mørk violet Brun Grøn Grå Violet 36 leika.dk

32 leika.dk 37 LEIKA i rummet

33 Max H 80x80x40 lakeret birk uden bagbeklædning. Skal sættes sammen med andre reoler kr Max I 80x80x40 lakeret birk kr Max A 80x80x40 med 1 hylde, lakeret birk kr Max K 80x80x40 lakeret birk med topbetjent låge kr Maxreolen er et modulsystem med utallige kombinationsmuligheder. Systemet består af 8 grundmoduler, som kan udbygges med ekstra hylder, skuffer, låger og individuelle typer bagbeklædning. Vi viser her en række kombinationer som kan bestilles direkte efter det viste varenummer, dog skal du vælge hvilken bagbeklædning du ønsker for hvert enkelt rum både indvendigt og udvendigt. Du kan også bestille et af modulerne og ekstra hylder, skuffer og låger, og så bygge din reol op fuldstændig som du ønsker den. Lakeret brirkefinér er standard bagbeklædning. Andre typer og farver kan vælges frit til hvert enkelt felt i bagbeklædningen. Små skabsrum leveres med forborede huller til en hylde. Store skabsrum leveres med forborede huller til tre hylder. Max B 80x80x40 med 3 rum, lakeret birk kr Max B1 80x80x40 med 3 rum og 2 låger, lakeret birk kr Max B2 80x80x40 med 3 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max C 80x80x40 med 3 rum, lakeret birk kr Max C1 80x80x40 med 3 rum og 2 låger, lakeret birk kr Max C2 80x80x40 med 3 rum, 1 låge, lakeret birk kr Max E 80x80x40 med 4 rum og 2 hylder, lakeret birk kr Max E1 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder og 1 høj låge,lakeret birk kr Max E2 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 1 høj låge og 1 låge, lakeret birk kr Max F 80x80x40 med 4 rum og 2 hylder, lakeret birk kr Max F1 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder og 1 høj låge, lakeret birk kr Max F2 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 1 høj låge og 1 låge, lakeret birk kr Max D 80x80x40 med 4 rum, lakeret birk kr Max D1 80x80x40 med med 4 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max D2 80x80x40 med 4 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max G 80x80x40 med 4 rum og 4 hylder, lakeret birk kr Max G1 80x80x40 med 4 rum, 4 hylder og 2 høje låger, lakeret birk kr Max J 80x40x40 med 1 rum, lakeret birk uden bagbeklædning, skal sættes sammen med andre reoler kr Max J1 80x40x40 med 1 rum lakeret birk kr Max J2 80x40x40 med 2 rum og 1 låge, lakeret birk kr leika.dk

34 Bagbeklædninger Plexiglas LEIKA i rummet Lakeret birk Hvid Sort magnetisk tavle Spejl Akustikplade Rød Orange Violet Gul Låger laminat Lakeret birk Hvid F3091 Kold grå K2081 Varm grå K7928 Grå F2297 Lys Turkis F6905 Rød F2824 Gul F1485 Blå F 7851 Grøn F6901 Orange F2962 Mørk Turkis F2478 Max B3 80x80x40 med 3 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max C3 80x80x40 med 3 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max E3 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 1 høj låge og 1 låge, lakeret birk kr Max F3 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 1 høj låge og 1 låge, lakeret birk kr Max B4 80x80x40 med 3 rum og 2 skuffer, lakeret birk kr Max C4 80x80x40 med 3 rum og 2 skuffer, lakeret birk kr Max E4 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 2 skuffer og 1 høj låge, lakeret birk kr Max F4 80x80x40 med 4 rum og 4 skuffer, lakeret birk kr Hjulsæt 4 stk kr. 249 Hjulsæt 6 stk kr. 349 Skuffe 37 x 18 cm kr. 249 Låge 40 x 40 cm kr. 295 Høj låge 80 x 40 cm kr. 445 Sokkel 7 cm høj kr. 199 Ophængsliste kr. 149 Max D3 80x80x40 med 4 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max D4 80x80x40 med 4 rum og 2 skuffer, lakeret birk kr Max G4 80x80x40 med 4 rum og 8 skuffer, lakeret birk kr Max J3 80x40x40 med 2 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max J4 80x40x40 med 2 rum og 2 skuffer, lakeret birk kr leika.dk 39

35 Bagbeklædninger MAXI Lakeret birk Plexiglas Rød Låger laminat Hvid Orange Sort magnetisk tavle Violet Spejl Gul Akustikplade Maxi reolen er et modulsystem med utallige kombinationsmuligheder. Vi viser her en række kombinationer som kan bestilles direkte efter det viste varenummer, dog skal du vælge hvilken bagbeklædning du ønsker for hvert enkelt rum både indvendigt og udvendigt. Du kan også bestille et af modulerne og ekstra hylder, skuffer og låger, og så bygge din reol op fuldstændig som du ønsker den. Lakeret birk Hvid F3091 Kold grå K2081 Varm grå K7928 Grå F2297 Lys Turkis F6905 Lakeret brirkefinér er standard bagbeklædning. Andre typer og farver kan vælges frit til hvert enkelt felt i bagbeklædningen. Små skabsrum leveres med forborede huller til en hylde. Store skabsrum leveres med forborede huller til tre hylder. Rød F2824 Gul F1485 Blå F 7851 Grøn F6901 Orange F2962 Mørk Turkis F2478 Skuffe 37 x 18 cm kr. 249 Ophængsliste kr. 149 Hjulsæt 4 stk kr. 249 Maxi A 120x80 med 6 rum, lakeret birk kr Maxi A1 120x80 med 6 rum og 6 låger kr Låge 40 x 40 cm kr. 295 Høj låge 80 x 40 cm kr. 445 Hjulsæt 6 stk kr. 349 Sokkel 7 cm høj kr. 199 Maxi A2 120x80 med 6 rum og 12 skuffer kr Maxi A3 120x80 med 6 rum og 4 skuffer kr Maxi C 80x120 med 6 rum, lakeret birk kr Maxi C1 80x120 med 6 rum og 6 låger kr Maxi A4 120x80 med 6 rum og 2 høje låger kr Maxi A5 120x80 med 6 rum, 2 låger og 4 skuffer kr Maxi B 120x80 med 6 rum og 3 høje låger kr Maxi B1 120x80 med 6 rum og 3 høje låger kr Maxi E 80x120 med 5 rum, lakeret birk kr Maxi E1 80x120 med 5 rum og 4 låger kr leika.dk

36 Reoler LEIKA i rummet Maxi D 120x120 med 9 rum, lakeret birk kr Maxi D1 120x120 med 9 rum og 6 skuffer kr Maxi D2 120x120 med 9 rum og 18 skuffer kr Maxi E 120x120 med 3 rum, lakeret birk kr Maxi E1 120x120 med 5 rum og 3 låger kr Maxi E2 120x120 med 5 rum og 3 låger kr Maxi F 40x120x40 med 3 rum, lakeret birk kr Maxi F1 40x120x40 med 3 rum og 3 låger kr Maxi F2 40x 120x40 med 3 rum og 6 skuffer kr leika.dk 41

Rammeaftale 03.13 Møbler Delaftale 4 - Daginstitutionsmøbler

Rammeaftale 03.13 Møbler Delaftale 4 - Daginstitutionsmøbler Til rette vedkommende Dato: Marts 2013 INSPIRATIONSKATALOG Rammeaftale 03.13 Møbler Delaftale 4 - Daginstitutionsmøbler Dette katalog skal informere om de mange gode tilbud, vi har til vore danske kunder

Læs mere

FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut

FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut PRODUKTKATALOG One Wood Furniture producerer danske kvalitetsmøbler til moderne læremiljøer i

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi. august 2013 square square reolen Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.dk aps Square reolen Square Reolen Det naturlige valg - den alsidige reol,

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

GALANT Opbevaring. Produktguide

GALANT Opbevaring. Produktguide 11_014 Produktguide GALANT Opbevaring KVALITET Alle store dele i GALANT systemet er testet og godkendt til kontorbrug i henhold til europæiske sikkerhedskrav. Læs mere i garantifolderen. Professionel og

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Find inspiration til din opstillng på www.hammel-furniture.dk

Find inspiration til din opstillng på www.hammel-furniture.dk Design din egen reol og AV Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes 2012-13/4 Find samlevejledninger og plejeanvisninger på www.hammel-furniture.dk. Klik på Kundeservice øverst på hjemmesiden.

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

24_015 BESTÅ PRODUKTGUIDE OPBEVARING TIL STUEN. Skræddersy din opbevaring

24_015 BESTÅ PRODUKTGUIDE OPBEVARING TIL STUEN. Skræddersy din opbevaring 24_015 BESTÅ PRODUKTGUIDE OPBEVARING TIL STUEN Skræddersy din opbevaring OPBEVARING DER PASSER PERFEKT TIL DIG LÅGER I MANGE FARVER MED MANGE UDTRYK. SIDE 18-21 HER ER BESTÅ - OPBEVARINGSLØSNINGEN, DER

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

15.693,- Spisebord m/2 plader og 6 stole

15.693,- Spisebord m/2 plader og 6 stole MØBELkup! fra Danmarks største møbelkæde 15.693,- Spisebord m/2 plader og 6 stole SPAR 4.000,- skovby 71 spisebord m/2 plader: Sort/hvid laminat. Mål 109x190/290 cm. Kr. 9.499,- stol 66 monteret med stof

Læs mere

Godmorgon Badeværelsesmøbler

Godmorgon Badeværelsesmøbler 11_014 Produktguide Godmorgon Badeværelsesmøbler VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud evt. tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Alle våde mærker skal tørres

Læs mere

Unik og tidsløs skabsserie med utallige kombinationsmuligheder,

Unik og tidsløs skabsserie med utallige kombinationsmuligheder, Bianca Bianca April 2010 Der tages forbehold for trykfejl samt udgåede modeller B305 Bianca Unik og tidsløs skabsserie med utallige kombinationsmuligheder, farver og et væld af spændende ILVA Ishøj Industridalen

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

bathr oo m Produktoversigt

bathr oo m Produktoversigt bathr oo m Produktoversigt Introduktion Design: Peter J. Lassen Montana Bathroom er muligheder for at indrette badeværelset efter egne ønsker og behov. Med et komplet badeværelsesprogram af vask- og opbevaringsmoduler,

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

indhold Kontormøbler til Danmarks skarpeste prise

indhold Kontormøbler til Danmarks skarpeste prise kontormøbler til landets skarpeste priser Kontormøbler til Danmarks skarpeste priser Kontormøbler til Danmarks skarpeste prise indhold om office2go 1-3 Skriveborde 4-15 Stole 16-23 mødeborde og stole 26-29

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Lærerforberedelsespladser til skoler og undervisningsinstitutioner. Plads til alle -også til lærerne. SKI-aftale 50.31/50.32

Lærerforberedelsespladser til skoler og undervisningsinstitutioner. Plads til alle -også til lærerne. SKI-aftale 50.31/50.32 Lærerforberedelsespladser til skoler og undervisningsinstitutioner Plads til alle -også til lærerne SKI-aftale 50.31/50.32 En skole med plads til alle - også til lærerne Reformen på skoleområdet varsler

Læs mere

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 2 Hvem er vi Rønde Skovbørnehave blev til i Rønde Kommunes tid i 1992. Børnehaven

Læs mere

SVANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E

SVANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E VANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E INDIVIDUELLE SKYDEDØRE Din stil. Dine skydedøre. Dit hjem, nyt eller gammelt, i byen eller på landet, stort eller småt Svane har et skydedørs sortiment, der kan tilpasses

Læs mere

DE SMÅ VÆRKTØJER, DER GØR FORSKELLEN

DE SMÅ VÆRKTØJER, DER GØR FORSKELLEN Undervisning og AV Synlighed og Information DE SMÅ VÆRKTØJER, DER GØR FORSKELLEN Stenholm 7-9400 Nørresundby Tlf. +45 98 19 35 33 www.exakt.dk - exakt@exakt.dk Symbolkommunikation: En hjælp til børn og

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

transport og opbevaring af bagage Finde vej og låse op Inventar og indretning Lyssætning og stemning Farver Formsprog varme én fokusskabende farve

transport og opbevaring af bagage Finde vej og låse op Inventar og indretning Lyssætning og stemning Farver Formsprog varme én fokusskabende farve HOTEL HJEMLIGHED Gruppe 1 Natalia Konopka, Majken Kirkegård Rasmussen, Marianne Langberg og Kamilla Lang Hermansen. Institut for Design. Arkitektskolen Aarhus. Januar 2007?!! transport og opbevaring af

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

160 x 200 cm. 14.999,- SPAR 16.595,- Vadbro 14 v/buddinge Station. 2860 Søborg. Tlf. 42 91 21 00. www.sengeland.dk www.sengeland.

160 x 200 cm. 14.999,- SPAR 16.595,- Vadbro 14 v/buddinge Station. 2860 Søborg. Tlf. 42 91 21 00. www.sengeland.dk www.sengeland. GARANT FOR BEDRE SØVN DIN LOKALE MADRAS SPECIALIST 2 sæt 90 x 200 cm. 9.999,- 42% SPAR 7.395,- SPAR 42% PÅ KARMA CLASSIC ELEVATION M. POCKET Elevationsbund m. 28 lameller og kraftig Linak motor, inkl.polstret

Læs mere

Brochure 2014. Funktionelt Dansk Design Langtidsholdbart Værditilførende Vedligeholdelsesfrit. INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014

Brochure 2014. Funktionelt Dansk Design Langtidsholdbart Værditilførende Vedligeholdelsesfrit. INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014 Brochure 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014 OUTSIDE Havemiljøer side 1 OUTSIDE Plantekummer side 2 OUTSIDE Plantekummer side 3 OUTSIDE Plantekummer side 4 OUTSIDE Plantekummer side 5 OUTSIDE

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Frivillighåndbog Butik

Frivillighåndbog Butik Frivillighåndbog Butik Indhold Butikskoncept for Mødrehjælpens butikker med genbrug til børn... 3 Valg af lokaler... 3 Fordeling af m²... 3 Husleje... 3 Beliggenhed... 3 Indretning af salgslokalet... 4

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Tegneprogram til Mistral til ipad og web (se bagsiden).

Tegneprogram til Mistral til ipad og web (se bagsiden). #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel Tegneprogram til Mistral til ipad og web (se bagsiden). Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes 2014/4 Hammel Furniture A/S - Anbækvej 111 - DK-8450

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14 Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Indretning af skolen Klasseværelset

Indretning af skolen Klasseværelset Indretning af skolen Klasseværelset SONESSON INDRETNING lære lytte planlægge opbevare udvikle Den kreative arbejdsplads for store og små Få arbejdsmiljøer skal tilfredsstille så mange forskellige behov

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

KØKKEN- RENOVERING. Juni 2006

KØKKEN- RENOVERING. Juni 2006 Juni 2006 Unik Skydedøre er et koncept, der bygger på individuelle løsninger, der kan tilpasses det enkelte rum. Kombinationsmulighederne er mange, og kun fantasien sætter grænser for, hvordan farver og

Læs mere

Priserne er gældende indtil 31. december 2012 Priserne er ekskl. moms, miljø- og leveringstillæg samt fragt. Der tages forbehold for evt. trykfejl.

Priserne er gældende indtil 31. december 2012 Priserne er ekskl. moms, miljø- og leveringstillæg samt fragt. Der tages forbehold for evt. trykfejl. DEN PERFEKTE GARDEROBE TIL ALLE FORMÅL... Vi tilbyder et bredt sortiment af fritstående eller vægophængte garderobeskabe, alle i en høj kvalitet og med mange kombinationsmuligheder på udstyr, låsesystemer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Funktion og æstetik i den nyindrettede salon i Thorsø

Funktion og æstetik i den nyindrettede salon i Thorsø Funktion og æstetik i den nyindrettede salon i Thorsø Det er ikke nok, indretningen ser fancy ud. Den skal også være brugbar. Det mener Helle Stephansen fra salon Klippoteket i Thorsø. Og hun har netop

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Produktguide Professionelle kontorer

Produktguide Professionelle kontorer 27_015 Produktguide Professionelle kontorer Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger. Se detaljerede

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Kvalitet & sikkerhed til småfolket

Kvalitet & sikkerhed til småfolket Kvalitet & sikkerhed til småfolket Velkommen hos BabyTrold TRILLE VOGNE Hos BabyTrold holder vi meget af den danske tradition om brug af danske barnevogne. Danmark er det eneste land i verden, hvor vi

Læs mere

Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60 cm: 25.195,- DKK

Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60 cm: 25.195,- DKK Dato Fakturerings adresse EAN-nr. Faktureringsadresse = leveringsadresse Kunde nr. Kontaktperson Reference Alternativ leveringsadresse Tilbud Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer.

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer. 31_015 Produktguide Køkkenbelysning Arbejdet i køkkenet bliver nemmere, sjovere og mere sikkert, når du har et godt og ensartet lys på hele bordpladen. Monter skabsbelysning oven på vægskabene, så du kan

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012 BMV Børnemiljøvurdering Børnehaven Kollegieparken. 2012 Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet.

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet. ... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99 SUPEROFFER På 6 udvalgte varer / varegrupper tilbyder vi nu - til og med 29/7-2011 helt Led efter symbolet på

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Kvalitet & sikkerhed til småfolket

Kvalitet & sikkerhed til småfolket Kvalitet & sikkerhed til småfolket Velkommen hos BabyTrold TRILLE VOGNE Hos BabyTrold holder vi meget af den danske tradition om brug at danske barnevogne. Danmark er det eneste land i verden, hvor vi

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Dok 85261-14 Sag 14-3758 rikn/anbr Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Det foreliggende udmøntningsforslag indeholder beskrivelse af: Pædagogiske rammer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Produktkatalog TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Skal redigeres i ny version A-Z- Snedkeriet salgs- og leveringsbetingelser 2010 Bestilling af vare Vare kan bestilles pr. telefon (75 126599). Ved bestilling

Læs mere

HMI-nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Microlight kontakt 33106 DKK 400,00 DKK 500,00

HMI-nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Microlight kontakt 33106 DKK 400,00 DKK 500,00 0/1 kontakter En 0/1 kontakt er en kontakt med en tænd/sluk-funktion, der f.eks. kan erstatte venstre- eller højreklik, dobbeltklik eller hold-funktion på en computermus/trackball/joystick. Læs mere under

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist Råt & Rustikt - med et Fransk Twist En kold og grå februarmorgen besøger vi Lilian i Bjerringbro. Straks vi er kommet indenfor, mærker vi en gæstfrihed og åbenhed. Vi føler os straks godt tilpas og snakken

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 KATALOG Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 GARDEROBESKABE, BÆNKE Garderobeskab GS2 Helstålskonstruktion af 0.7 0.8 stålplade Udluftningshuller

Læs mere

BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Væg-/loftbeslag og gardinstænger

BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Væg-/loftbeslag og gardinstænger 11_015 Produktguide BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Væg-/loftbeslag og gardinstænger DELE Væg-/loftbeslag Gardinstangsholder Gardinstang Endeknopper Hjørnebeslag til gardinstang Enkelhed og variation går hånd i hånd

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Væg-/loftbeslag og gardinstænger

BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Væg-/loftbeslag og gardinstænger 20_013 Produktguide BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Væg-/loftbeslag og gardinstænger DELE Væg-/loftbeslag Gardinstangsholder Gardinstang Endeknopper Hjørnebeslag til gardinstang Enkelhed og variation går hånd i hånd

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

PRISLISTE 2015 Gældende fra april 2015 CUBE

PRISLISTE 2015 Gældende fra april 2015 CUBE PRISLISTE 2015 Gældende fra april 2015 CUBE D E S I G N FURNITUREMAKERS CUBE Kære læser QUALITY DANISH CONTROL Velkommen til Cube Designs prisliste* gældende fra april 2015. Cube Design er en danskejet

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Stativvarer. Stativvarer - Side 1

Stativvarer. Stativvarer - Side 1 Stativvarer Stativvarer - Side 1 Indholdsfortegnelse Aluminiumskniv...7 Dykkere 1,2 x 20 mm...5 Filtsko BGF...4 Filtsko K...4 Filtsko Universal...4 Filtsøm ø 20 mm...3 Filtsøm ø 24 mm...3 Filtplader 10

Læs mere

Konflikter skal derfor ikke bare undgåes eller afværges, men gennemleves så udviklings- og læringspotentialet udvindes.

Konflikter skal derfor ikke bare undgåes eller afværges, men gennemleves så udviklings- og læringspotentialet udvindes. Læreplaner 2013 Praksisbeskrivelser: Vi har i år valgt at inddele læreplanen i to praksisbeskrivelser. Vuggestuerne er i år med i et aktionslæringsprojekt omhandlende konfliktløsning og dette danner udgangspunkt

Læs mere

Prisliste DK 2014 VILLA 550 og 650. Villa 550 fra kr. 52.264,00 Villa 650 fra kr. 57.242,00

Prisliste DK 2014 VILLA 550 og 650. Villa 550 fra kr. 52.264,00 Villa 650 fra kr. 57.242,00 Prisliste DK 2014 VILLA 550 og 650. Villa kan leveres med moduler i fronten efter eget valg til samme pris. Villa 550 fra kr. 52.264,00 Villa 650 fra kr. 57.242,00 Villa Basis: Leveres komplet med 40x40

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere