LEIKA, leg og læring...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEIKA, leg og læring..."

Transkript

1 LEIKA, leg og læring... Legen er for LEIKA lige så vigtigt, som den er for børnene selv. Leg er børnenes eget univers. Børn udforsker verden gennem leg. De forbedrer deres motorik, deres styrke og deres udvikling gennem leg. De får forståelse af kultur og sociale normer ved at lege. På den måde bliver børnenes leg en del af deres læring. Det er for LEIKA det fineste mål, at facilitere denne leg, og skabe en verden, hvor børn kan lege og udforske. For at styrke dette har vi indledt et samarbejde med Susanne Ringsmose Staffeldt, designer fra Danmarks Designskole Rum/Møbel og medforfatter til bogen Rum og Læring, der handler om at skabe gode rammer for børnenes leg, læring og udvikling i daginstitutionen. Vi har sammen udviklet en række produkter, der på forskellig vis understøtter dette. Samtidig imødekommes nye måder at tænke rum og indretning i daginstitutionen, med det formål at skabe optimale rammer for det pædagogiske arbejde. 6 leika.dk

2 leika.dk 7 LEIKA i rummet

3 8 leika.dk

4 Rum i LEIKA i rummet rummet At danne og skabe Rum i Rummet kan være med til at befordre den gode leg og hjælpe til at fastholde børnene i legen gennem længere tid. Det er let at komme til at forstyrre eller blive forstyrret i leg. Derfor har vi udviklet en række produkter, der fungerer som rumdelere, så rummene inddeles i forskellige legeområder. Elementer der ikke kun møblerer langs vægge, men som også kan placeres ude i rummene og danne mindre rum til leg i grupper. Børn reagerer i et 360 graders opmærksomhedsfelt, de er nysgerrige og holder øje med, hvad der sker omkring dem. I meget åbne rum, vil der derfor være mange forstyrrelser og meget at holde øje med. Det kan være en krævende opgave at komme i gang med at lege. Man skal finde nogen at lege med, man skal finde et sted at lege og der skal være noget at lege med. Rækkefølgen kan være forskellig, men ofte er der nogle problemstillinger som ligner hinanden. Rummet eller de effekter der er i det, kan være med til at vise sider hos det enkelte barn, som kan føre til nye konstellationer og legegrupper børnene imellem. At støtte dette kræver stor bevidsthed om indretningen og variationen i inventar og effekter. Er rummene i institutionen indrettet med stor ensartethed, vil der være nogle børn som ikke bliver imødekommet og som dermed ikke har gode muligheder for at udfolde sig i legen. At skabe små legemiljøer med stor variation, kan hjælpe med at sætte en god leg eller aktivitet i gang. Børn leger i grupper og de er sjældent større end tre til fire børn af gangen, det er nyttigt viden, når man skal kigge på hvor meget plads et legemiljø kræver. Pædagogisk personale tilrettelægger muligheder for børnene. Jeg håber, at dette kan være med til at inspirere til nye muligheder i jeres institution. Susanne Ringsmose Staffeldt rumoglæring.dk leika.dk 9

5 Reden Reden er et element, der danner et rum i sig selv, men også rum omkring sig. En rede placeret midt i et rum danner hurtigt fem forskellige legesteder. Det kan være svært at imødekomme alle børns behov i et grupperum, især kan det være svært at imødekomme de børn som har brug for at trække sig tilbage og lade op. Reden danner et rum, som kan bruges til et lille hvil og en stund for sig selv. Med trådløse hovedtelefoner, puder i ryggen og en bog, lukkes andre aktiviteter i rummet ude. Reden er også egnet, som et hyggeligt sted at få en historie eller et intimt rum at tale sammen i, eller som et uforstyrret legested. For de helt små kan den være et sted at søge beskyttelse, et sted hvor det er muligt at se, hvad der foregår uden at være midt i det og blive løbet over ende. Reden består af åbne og lukkede reoler. Reolerne bruges til opbevaring af legetøj eller indgår i de legemiljøer der skabes omkring den. En enkelt hylde vender ind i cirklen og er opbevaringssted for bøger eller andet, som hører til det, man gerne vil have skal foregå i den. En speciallavet madras gør rummet blødt og rart. Vi har valgt at betrække den med stof i uld, det skal renses, til gengæld kan det vedligeholdes med en fugtig klud. Madrassen kan også bestilles i bomuld, der kan vaskes. 10 leika.dk

6 leika.dk 11 LEIKA i rummet

7 12 leika.dk

8 LEIKA i rummet Krydset Krydset er en rumdeler, der danner fire rum som kan indrettes forskelligt og rumme forskellige lege. Der kan hænges et gardin op som afskærmning for legen. Gardinet kan også fungere som fortæppe for en teaterscene. En trekant har spejlvægge, en anden tavlevægge og de to sidste er lakeret birkekrydsfinér som kan dekoreres eller indrettes forskelligt alt efter de interesser og lege der er i børnegruppen lige nu. Rummene kan også monteres med en madras og blive til en læsekrog eller soverum i forbindelse med dukkekrogslege. Dukkekrogslege er sjovest, hvis der er mere end et rum at udfolde legen i. En trekant er måske butik, en anden køkken, en tredje arbejdet og en fjerde, naboen. På den måde kan man gå på besøg hos hinanden eller hen og handle. Det er let at lave og udskifte en scenografi for en leg på tavlevæggene, det kan være vejtræer i forbindelse med bilbanen, en lampe over sengen o.s.v. Spejlene genspejler figurer i rummet, så der er rig lejlighed til at studere sig selv i forskellige dragter og i legen, hvilket er med til at støtte barnets selvforståelse og udvikling. Krydset kan placeres i rummet således at nogle af rummene bliver mørke, det er en fordel hvis man gerne vil lave teater. I rum med ovenlys eller lys fra flere sider, kan man arbejde bevidst med placeringen i forhold til dette. At have afgrænsninger i forhold til legen giver ro omkring den, børnenes kræfter skal ikke bruges på at beskytte arealet eller de effekter der indgår i legen, men kan koncentrere sig om at udvikle den. leika.dk 13

9 Kuben Kuben består af fire trærammer der er sat sammen og som ved hjælp af plader eller stof, danner vægge omkring et rum. Den kan suppleres med et tag, der giver den en visuel genkendelighed til rigtige huse. Taget er gennemsigtigt for at sikre dagslysindtag. Som reden danner den rum i sig selv, men også rum omkring sig. Der er i princippet ingen grænser for, hvad kuben kan være, det er kun fantasien der kan løbe tør. Kuben kan indrettes efter de temaer, der arbejdes med i institutionen eller efter børnenes interesser. Tavlesiderne gør det nemt at skifte mellem forskellige lege, bager den ene dag, teater den næste. Kuben rummer fint et lille dukkekrogsarrangement. Væggene kan være hele eller halve, vandrette eller lodrette. Den kan fungere som hule med madrasser, puder og bøger eller være en del af en større sammenhængende legeinstallation, hvori der indgår flere kuber eller andre elementer. Man kan bo i den, som kongen på billedet, eller den kan skærme legen for en lille gruppe børn. 14 leika.dk

10 leika.dk 15 LEIKA i rummet

11 16 leika.dk

12 LEIKA i rummet Podie Der er flere måder at arbejde med opdelingen af rum, den mest almindelige er den vertikale, hvor lodrette elementer deler rummet op. Podiet er udviklet for at arbejde med en horisontal opdeling. I vuggestuer, hvor aldersspændet udviklingsmæssigt set er stort, kan det for et barn der snart skal i børnehave og som netop er begyndt at kunne bygge noget med klodser, være frustrerende at få det væltet, af en lille intetanende tumling. På podiet er der helle. For at mindske lydgener og skabe plads til opbevaring er podiet ikke udformet som en kasse, der afgiver trommelyd, når man bevæger sig på det, men som et åbent element med plads til større legting under eller legekasser. Samtidig er der på toppladen monteret gummi, som gør lyden fra væltende klodser blødere. At arbejde med en kombination af vertikale og horisontale rumdelere giver spændende rumligheder og mange steder at være. leika.dk 17

13 En hurtig måde at skabe rum på er at bruge legebænke som opdeling for forskellige legeområder. Bænkene kan bruges til at sidde ved og sidde på, de kan sættes sammen som podier, de kan fungere som station for legekasser og mange andre ting. De kan være fordybelsespladser langs vinduer og fordi de er lettere end de andre rumdelere, kan børnene let have indflydelse på placeringen og lave deres egne rum. Bænkene laves i to højder, den ene er 30 cm. høj, den anden er 45 cm. høj. Det er vuggestuebarnets ståhøjde. Vuggestue børn bevæger sig meget rundt og har derfor glæde af fristende legesteder i denne højde. Det er samtidig en god højde for børnehavebarnet at sidde ved, derfor har vi lavet endnu en bænk for dem at sidde på. Bænken passer i kuben. Bænke 18 leika.dk

14 leika.dk 19 LEIKA i rummet

15 20 leika.dk

16 LEIKA i rummet En anden måde nemt at danne rum på, er ved hjælp af legekasser på hjul med forskellige funktioner. Kasserne kan hurtigt afskærme et legeområde, så en god og koncentreret leg kan undgå afbrydelser. I vuggestuen er de ældste børn begyndt at lege små rollelege og denne leg kan hurtigt afskærmes af kasserne og fjernes igen, når det ikke er nødvendigt. De forskellige låg gør det muligt at skifte miljø efter behov eller lave flere af det samme legemiljø. Lågene har forskellig højde; et der passer til vuggestuebørn og et til børnehavebørn. Der er komfurlåg, låg med vask, låg med bordplade og et put i hul kasse låg. Kasserne er foret med gummi for at give en blødere lyd når legetøjet skal i og ud igen. Hullet er forsynet med plexiglas så man kan se hvad kassen indeholder eller der kan sættes et billede på glasset. Kasserne køres derhen, hvor legen skal foregå og man kan på den måde let lave mange små steder i rummet. Legekasser leika.dk 21

17 Rum og lær Legen er en vigtig og uerstattelig del af børnenes liv og hverdag. Gennem legen udvikler børnene identitet ved afprøvning af forskellige roller og forhandlinger om legens rammer. Leg er børns indbyrdes fundament for socialt samvær. Børnene lærer af hinanden om socialt samspil med andre børn og venskaber. De udvikler og eksperimenterer med færdigheder og kreativiteten styrkes gennem det fantasifulde univers i legen. Men børnene kan ikke overlades til at lære alt af hinanden, der er væsentlige færdigheder, som børn kun kan lære i samvær med voksne, f.eks. bliver sproget ikke udviklet tilstrækkeligt, hvis kommunikationen altid foregår med en jævnaldrendes ordforråd. Derfor er det vigtigt at skabe rum for det gode møde børn og voksne imellem. Nærværende voksne er en forudsætning for barnets læring og udvikling. Stimulerende miljøer som appellerer til god leg og nærvær, hænger ikke altid godt sammen med arbejdstilsynets anvisninger for gode arbejdsstillinger. Derfor prøver vi at finde på løsninger der kan imødekomme begge. Rummene og den måde de er indrettet og møbleret på påvirker vores adfærd. Store åbne rum appellerer til høj lyd og stor fart, mens mindre rum med dæmpet belysning har den modsatte effekt. Derfor er der en god idé at arbejde bevidst med rummet og hvad der kan understøtte pædagogikken. Et hæve/sænkebord indstillet til ca. 60 cm højde er en god arbejdsplads, der kan bruges af alle. Det er børnehavebarnets ståhøjde. Almindelig bordhøjde er ca. 70 cm. og svært anvendelig for børn i førskolealderen, med mindre man sidder ned. To legebænke passer som siddeplads med fodstøtte for et vuggestuebarn. Den voksne sidder fint på en højderegulérbar stol. Bordet kan hurtigt laves om til andre højder efter behov. 22 leika.dk

18 LEIKA i rummet ing leika.dk 23

19 De fleste daginstitutioner kæmper med bordproblematikken. Man vil gerne sidde og spise frokost sammen, men i den resterende tid er bordene ofte i vejen. Et klapbord på væggen kan være en god løsning. Det giver plads til leg på gulvet. Et filttæppe med lommer til tegninger, bøger eller puslespil, skjuler bordet og er med til at forbedre akustikken i rummet. Stolene stables på en taburetvogn. Vægtæppe 24 leika.dk

20 LEIKA i rummet Bløde materialer er med til at forbedre akustikken i rummet. Derfor kan det være en god idé at hænge børnenes sovemadrasser op på væggen som akustikplader. Denne madras er konstrueret så den skaber et lille selvstændigt soverum samtidigt, et eget lille rum i rummet, når den foldes ud. Stoffet kan lynes af og vaskes og der kan bindes en sovepose på ringene. Madras leika.dk 25

21 26 leika.dk

22 Et tæppe kan være en simpel afgrænsning for en leg. Vi har eksperimenteret med størrelser, former og farver på tæpper og fandt hurtigt ud af, at et gulvtæppe er en respekteret grænse, for en leg, som meget sjældent bliver overtrådt. Det er altså muligt at regulere adfærden, legeområder og ganglinjer i et rum ved hjælp af den markering som tæpperne er udtryk for. LEIKA i rummet Der er en tendens til at vælge mange mønstre og farver, når der er tale om børn. Det er let at glemme, at de færreste produkter kommer til at stå alene. Tæppet er underlag for en leg, derfor kan der hurtigt være et sammenstød mellem intentionen i legen og tæppets udformning. Farverne og mønstrene kan være med til at fastlåse legen. Det kan f.eks. være en udfordring at lege med sørøvere på et blomstret tæppe. Derfor har vi lavet ensfarvede tæpper i græsgrøn, vandblå, jordbrun og stengrå. De er 130 cm. i diameter, som er en god størrelse for en leg med plads til to til tre børn og noget imellem sig. Tæpperne kan rulles sammen og sættes i en vogn, hvorfra de kan fordeles om morgenen, når der er gjort rent. Runde tæpper danner ikke retning i rummet, det betyder at ganglinjer bliver mindre tydelige og at man ikke bevæger sig så hurtigt igennem rummet og dermed ikke forstyrrer legen unødigt. Legetæppet i filt kan hænges op på væggen med indhold og er ligeledes med til at regulere lyd. Tæppet definerer med det samme et legemiljø, ved hjælp af indholdet og den markering af legeområdet det udgør. Klodserne samles hurtigt når der skal ryddes op og den lyd det afgiver, er betydeligt mere dæmpet end hvis klodserne samles i kasser med hænderne. Legetæppe leika.dk 27

23 Rumdelere Mange institutioner bruger reoler som rumdelere, det er der en vis idé i. Det legetøj der hører til de små uforstyrrede legemiljøer som opstår, kan opbevares i reolen eller den kan indgå i legen, som bord, køjeseng e.l. Sommetider giver reoler dog en temmelig firkantet og rigid inddeling af rummet og afskærer dele af det fra dagslys, hvis man ikke er meget omhyggelig med placeringen. Vi har arbejdet med at lave nogle elementer der kan bruges fritstående men som har lidt flere funktioner. Plexiglas bagplade sikrer lysgennemstrømning. Magnetisk tavle bagplade kan give en ekstra dimension til legen. Kasser på hjul kan bruges til afskærmning af lege området eller som disk i købmandsbutikken og legekasser passer ind i reolerne. 28 leika.dk

24 leika.dk 29 LEIKA i rummet

25 30 leika.dk

26 LEIKA i rummet Reoler Vi har arbejdet med at gøre vores Max reoler mere brugbare, som elementer, der kan indgå i leg, men også som mere interessante rumdelere. Nogle sektioner kan man sidde i, andre kan man kigge igennem, bagpladen kan være et spejl, lydabsorberende plade, plexiglas eller magnetisk tavle. Reolerne kan stå frit i rummet eller hænges op. De måler 80x80x40, så sætter man to reoler ryg mod ryg, passer målet med, at der kan stå en reol for enden. Vi har lavet et modul, hvor lågen åbnes på den anden led og kan indeholde et legelandskab. Vi har også lavet moduler, hvor der er låger på begge sider. Lågerne er med laminatfront, som holder bedre end maling. Man kan få ekstra hylder og skuffer til. leika.dk 31

27 Tukluks Med Tukluks kan børnene lave deres egne rum, de sættes sammen ved hjælp af påsyede magneter. Tukluks er puder med aftageligt vaskbart betræk. De er på en gang legetøj og inventar og en udfordring med mange muligheder. Vi har lavet pakker med 10 stk. i blandede farver, så er I godt i gang. 32 leika.dk

28 leika.dk 33 LEIKA i rummet

29 130 cm Side Gulvtæppe 130 cm diameter. Fås i blå brun grøn grå se farvekort kr cm 130 cm Side Kube 1/1 væg MDF plade i lakeret med skoletavlelak kr cm Side Reden Møbel sammensat af 4 stk. reolelementer udført i lakeret krydsfinér kr cm 65 cm Side Kube 1/2 væg MDF plade i lakeret med skoletavlelak kr cm Side Madras til reden Grøn Turkis Skumgummi med aftagligt betræk i uld. Fås i mange farver, se farvekort. kr cm Side Podie Konstruktion i massivt asketræ, topplade beklædt med stød- og lyddæmpende gummi kr cm Side Kryds Lakeret birkekrydsfinér på 4 sider, tavlelak på 2 sider, spejle på 2 sider. 30 cm 30 cm Side Bænk Siddebænk/fodstøtte lakeret birkekrydsfinér med linoliumstop kr cm kr cm Side Madras til kryds Skumgummi med aftagligt betræk i uld eller bomuld. Fås i mange farver, se farvekort. kr cm 40 cm 45 cm Side Bænk Siddebænk/bord lakeret birkekrydsfinér med linoliumstop kr cm Side Kube rammer i massivt asketræ samles med umbraco bolte 130x130x139 kr cm 60 cm 45 Side Bænk Siddebænk/bord lakeret birkekrydsfinér med linoliumstop kr cm 130 cm Side Tag til kube Konstruktion i massivt asketræ samles med umbracobolte 130x139x86 kr cm 36 cm Side Legekasse x36x36 Lakeret birkekrydsfinér, gummi indvendigt. Plexiglasrude og gummihjul med bremser. kr leika.dk

30 36 cm 36 cm Side Legekasse m. låg x36x38 Lakeret birkekrydsfinér, gummi indvendigt. Plexiglasrude og gummihjul med bremser. Låg: linoliumsbeklædt kr cm 36 cm Side Højt låg til legekasse m. vask x36x18 Passer til børnhavebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt med plasticvask kr. 795 LEIKA i rummet 36 cm 36 cm Side Låg til legekasse x36x2 Passer til vuggestuebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt kr cm 36 cm Side Højt låg til legekasse m. komfur x36x18 Passer til børnehavebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt kr cm 36 cm Side Låg til legekasse m.vask x36x2 Passer til vuggestuebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt med plasticvask kr cm Side Hæve/sænkebord x90 Går fra i højden. Hvidt eller sort. kr cm 36 cm 36 cm Side Låg til legekasse m. komfur x36x2 Passer til vuggestuebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt kr cm 180 cm Side 24 Vægtæppe m. lommer i uldfilt Tæppet kan bruges til at hænge over klapbord. Fås i orange, grøn,blågrøn,violet og blå, se farvekort. kr cm 36 cm Side Låg til legekasse, put i hul x36x2 Passer til vuggestuebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt, inkl. 6 klodser 110 cm Side 25 Madras Sovemadras til at hænge på væggen med aftagligt bomulds betræk. Fås i gul, blå, grå, petrolium, varm grå eller grøn, se farvekort. kr cm kr cm 55 cm Side Legekasse m. højt låg x36x55 Passer til børnehavebørn. Lakeret birkekrydsfinér, gummi indvendigt, hul i låg. Plexiglasrude og gummihjul med bremser. Låg m. linoliumstop kr Side Legetæppe i uldfilt gråt brun blå grøn se farvekort. kr cm 36 cm 36 cm Side Højt låg til legekasse x36x18 Lakeret birkekrydsfinér hul i låg, linoliumstop kr. 795 Side Rumdeler x40x87 Lakeret birkekrydsfinér. Bagbeklædning indvendigt: Hvid eller birk Bagbeklædning udvendigt: Hvid, birk eller sort magnettavle. Eller plexiglas i orange, rød, violet eller gul 80 cm kr leika.dk 35

31 80 cm Side Rumdeler x40x40 Lakeret birkekrydsfinér. Bagbeklædning indvendig: Hvid eller birk. Bagbeklædning udvendig: Hvid, birk eller sort magnettavle, eller plexiglas i orange, rød, violet eller gul 80 cm Side Rumdeler x40x55 Lakeret birkekrydsfinér. Bagklædning indvendig: Hvid eller birk. Bagbeklædning udvendig: Hvid, birk eller sort magnettavle, eller plexiglas i orange, rød, violet eller gul kr kr cm Side Rumdeler x40x45 Lakeret birkekrydsfinér. Bagbeklædning indvendig: Hvid eller birk. Bagbeklædning udvendig: Hvid, birk eller sort magnettavle, eller plexiglas i orange, rød, violet eller gul kr cm Side Tukluks Tukluks måler 100x100x100x5,5cm og fås i fast sortiment med 10 stk. i forskellige blandede farver, se farvekort. kr Alle priser ekskl. moms og levering. Forbehold for mindre ændringer i produkter samt trykfejl og prisændringer. OBS! Farvekortet er vejledende Madras til rede og kryds i uld Madras til kryds i bomuld Grøn Turkis Gul 432 Blå 754 Grå 110 Petrolium 772 Varm grå 153 Grøn 952 Gulvtæpper Linolium Blågrøn Brun Grøn Grå 4167 carbon 4164 salsa Legetæppe Grøn Blå Brun Lys grå Vægtæppe Orange Grøn Blågrøn Violet Blå Sovemadrasser Gul 432 Blå 754 Grå 110 Petrolium 772 Varm grå 153 Grøn 952 Tukluks Mørk violet Brun Grøn Grå Violet 36 leika.dk

32 leika.dk 37 LEIKA i rummet

33 Max H 80x80x40 lakeret birk uden bagbeklædning. Skal sættes sammen med andre reoler kr Max I 80x80x40 lakeret birk kr Max A 80x80x40 med 1 hylde, lakeret birk kr Max K 80x80x40 lakeret birk med topbetjent låge kr Maxreolen er et modulsystem med utallige kombinationsmuligheder. Systemet består af 8 grundmoduler, som kan udbygges med ekstra hylder, skuffer, låger og individuelle typer bagbeklædning. Vi viser her en række kombinationer som kan bestilles direkte efter det viste varenummer, dog skal du vælge hvilken bagbeklædning du ønsker for hvert enkelt rum både indvendigt og udvendigt. Du kan også bestille et af modulerne og ekstra hylder, skuffer og låger, og så bygge din reol op fuldstændig som du ønsker den. Lakeret brirkefinér er standard bagbeklædning. Andre typer og farver kan vælges frit til hvert enkelt felt i bagbeklædningen. Små skabsrum leveres med forborede huller til en hylde. Store skabsrum leveres med forborede huller til tre hylder. Max B 80x80x40 med 3 rum, lakeret birk kr Max B1 80x80x40 med 3 rum og 2 låger, lakeret birk kr Max B2 80x80x40 med 3 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max C 80x80x40 med 3 rum, lakeret birk kr Max C1 80x80x40 med 3 rum og 2 låger, lakeret birk kr Max C2 80x80x40 med 3 rum, 1 låge, lakeret birk kr Max E 80x80x40 med 4 rum og 2 hylder, lakeret birk kr Max E1 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder og 1 høj låge,lakeret birk kr Max E2 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 1 høj låge og 1 låge, lakeret birk kr Max F 80x80x40 med 4 rum og 2 hylder, lakeret birk kr Max F1 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder og 1 høj låge, lakeret birk kr Max F2 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 1 høj låge og 1 låge, lakeret birk kr Max D 80x80x40 med 4 rum, lakeret birk kr Max D1 80x80x40 med med 4 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max D2 80x80x40 med 4 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max G 80x80x40 med 4 rum og 4 hylder, lakeret birk kr Max G1 80x80x40 med 4 rum, 4 hylder og 2 høje låger, lakeret birk kr Max J 80x40x40 med 1 rum, lakeret birk uden bagbeklædning, skal sættes sammen med andre reoler kr Max J1 80x40x40 med 1 rum lakeret birk kr Max J2 80x40x40 med 2 rum og 1 låge, lakeret birk kr leika.dk

34 Bagbeklædninger Plexiglas LEIKA i rummet Lakeret birk Hvid Sort magnetisk tavle Spejl Akustikplade Rød Orange Violet Gul Låger laminat Lakeret birk Hvid F3091 Kold grå K2081 Varm grå K7928 Grå F2297 Lys Turkis F6905 Rød F2824 Gul F1485 Blå F 7851 Grøn F6901 Orange F2962 Mørk Turkis F2478 Max B3 80x80x40 med 3 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max C3 80x80x40 med 3 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max E3 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 1 høj låge og 1 låge, lakeret birk kr Max F3 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 1 høj låge og 1 låge, lakeret birk kr Max B4 80x80x40 med 3 rum og 2 skuffer, lakeret birk kr Max C4 80x80x40 med 3 rum og 2 skuffer, lakeret birk kr Max E4 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 2 skuffer og 1 høj låge, lakeret birk kr Max F4 80x80x40 med 4 rum og 4 skuffer, lakeret birk kr Hjulsæt 4 stk kr. 249 Hjulsæt 6 stk kr. 349 Skuffe 37 x 18 cm kr. 249 Låge 40 x 40 cm kr. 295 Høj låge 80 x 40 cm kr. 445 Sokkel 7 cm høj kr. 199 Ophængsliste kr. 149 Max D3 80x80x40 med 4 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max D4 80x80x40 med 4 rum og 2 skuffer, lakeret birk kr Max G4 80x80x40 med 4 rum og 8 skuffer, lakeret birk kr Max J3 80x40x40 med 2 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max J4 80x40x40 med 2 rum og 2 skuffer, lakeret birk kr leika.dk 39

35 Bagbeklædninger MAXI Lakeret birk Plexiglas Rød Låger laminat Hvid Orange Sort magnetisk tavle Violet Spejl Gul Akustikplade Maxi reolen er et modulsystem med utallige kombinationsmuligheder. Vi viser her en række kombinationer som kan bestilles direkte efter det viste varenummer, dog skal du vælge hvilken bagbeklædning du ønsker for hvert enkelt rum både indvendigt og udvendigt. Du kan også bestille et af modulerne og ekstra hylder, skuffer og låger, og så bygge din reol op fuldstændig som du ønsker den. Lakeret birk Hvid F3091 Kold grå K2081 Varm grå K7928 Grå F2297 Lys Turkis F6905 Lakeret brirkefinér er standard bagbeklædning. Andre typer og farver kan vælges frit til hvert enkelt felt i bagbeklædningen. Små skabsrum leveres med forborede huller til en hylde. Store skabsrum leveres med forborede huller til tre hylder. Rød F2824 Gul F1485 Blå F 7851 Grøn F6901 Orange F2962 Mørk Turkis F2478 Skuffe 37 x 18 cm kr. 249 Ophængsliste kr. 149 Hjulsæt 4 stk kr. 249 Maxi A 120x80 med 6 rum, lakeret birk kr Maxi A1 120x80 med 6 rum og 6 låger kr Låge 40 x 40 cm kr. 295 Høj låge 80 x 40 cm kr. 445 Hjulsæt 6 stk kr. 349 Sokkel 7 cm høj kr. 199 Maxi A2 120x80 med 6 rum og 12 skuffer kr Maxi A3 120x80 med 6 rum og 4 skuffer kr Maxi C 80x120 med 6 rum, lakeret birk kr Maxi C1 80x120 med 6 rum og 6 låger kr Maxi A4 120x80 med 6 rum og 2 høje låger kr Maxi A5 120x80 med 6 rum, 2 låger og 4 skuffer kr Maxi B 120x80 med 6 rum og 3 høje låger kr Maxi B1 120x80 med 6 rum og 3 høje låger kr Maxi E 80x120 med 5 rum, lakeret birk kr Maxi E1 80x120 med 5 rum og 4 låger kr leika.dk

36 Reoler LEIKA i rummet Maxi D 120x120 med 9 rum, lakeret birk kr Maxi D1 120x120 med 9 rum og 6 skuffer kr Maxi D2 120x120 med 9 rum og 18 skuffer kr Maxi E 120x120 med 3 rum, lakeret birk kr Maxi E1 120x120 med 5 rum og 3 låger kr Maxi E2 120x120 med 5 rum og 3 låger kr Maxi F 40x120x40 med 3 rum, lakeret birk kr Maxi F1 40x120x40 med 3 rum og 3 låger kr Maxi F2 40x 120x40 med 3 rum og 6 skuffer kr leika.dk 41

Prisliste. Simple Reolen

Prisliste. Simple Reolen Prisliste Alle priser er ekskl. Moms forbehold for trykfejl og ændringer Simple Reolen fairpris.nu Reoler Alle reoler er incl. ophængsliste Dybde 34 cm Dybde 42 cm Dybde 20 cm Modul 01 1/1 Square med 4

Læs mere

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK 2016 SQUARE REOLEN ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK SQUARE REOLEN - den alsidige reol, der kan ændre sig i takt med dit liv. Square Reolen er velegnet

Læs mere

Rammeaftale 03.13 Møbler Delaftale 4 - Daginstitutionsmøbler

Rammeaftale 03.13 Møbler Delaftale 4 - Daginstitutionsmøbler Til rette vedkommende Dato: Marts 2013 INSPIRATIONSKATALOG Rammeaftale 03.13 Møbler Delaftale 4 - Daginstitutionsmøbler Dette katalog skal informere om de mange gode tilbud, vi har til vore danske kunder

Læs mere

FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut

FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut PRODUKTKATALOG One Wood Furniture producerer danske kvalitetsmøbler til moderne læremiljøer i

Læs mere

FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut

FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut One Wood Furniture producerer møbler af høj dansk kvalitet og skaber fleksible løsninger der passer

Læs mere

Quadrant. Vejledende prisliste Danmark (DKK inkl. moms) www.abc-reoler.dk

Quadrant. Vejledende prisliste Danmark (DKK inkl. moms) www.abc-reoler.dk Quadrant Vejledende prisliste anmark (KK inkl moms) wwwabc-reolerdk C Reoler ULUM /S K-7490 ULUM TEL: +45 97 47 20 44 E-MIL: C@C-REOLERK WWW C-REOLERK 0915 Indholdsfortegnelse Side 2 Specialfarver side

Læs mere

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi. august 2013 square square reolen Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.dk aps Square reolen Square Reolen Det naturlige valg - den alsidige reol,

Læs mere

Garderober... 4-58. Garderobetilbehør... 59-73. Reoler... 74-136. Skabe... 137-166. Borde och Taburetter... 167-196. Legemøbler...

Garderober... 4-58. Garderobetilbehør... 59-73. Reoler... 74-136. Skabe... 137-166. Borde och Taburetter... 167-196. Legemøbler... Prisliste 2015 Indholdsfortegnelse Garderober... 4-58 Garderobetilbehør... 59-73 Reoler... 74-136 Skabe... 137-166 Borde och Taburetter... 167-196 Legemøbler... 197-211 Efterskolemøbler... 212-216 Opbevaringskasser...

Læs mere

Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU

Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU Plan Hvordan kan man indrette og designe institutionen så den understøtter god pædagogisk praksis?

Læs mere

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET LYNGE DANMARK TLF

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET LYNGE DANMARK TLF SQUARE REOLEN ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK KATALOG JANUAR 2018 DANSK DESIGN SQUARE REOLEN DER KAN ÆNDRE SIG I TAKT MED DIT LIV Square Reolen er velegnet

Læs mere

SANGILL DESIGN NYHEDER 2013/14

SANGILL DESIGN NYHEDER 2013/14 SANGILL DESIGN - Møbler til lærende miljøer i fremtidens skoler og institutioner NYHEDER 2013/14 SANGILL DESIGN ApS Kejlstrup vej 21 8410 Rønde tlf: +45 8674 0903 sangilldesign.dk Om Sangill Design : Sangill

Læs mere

Evaluering/Status af udviklingsprojekt om pædagogisk læringsmiljø i Børnehuset Stensmosen juni 2009

Evaluering/Status af udviklingsprojekt om pædagogisk læringsmiljø i Børnehuset Stensmosen juni 2009 Evaluering/Status af udviklingsprojekt om pædagogisk læringsmiljø i Børnehuset Stensmosen juni 2009 Albertslund juni 2009 Til Pædagogisk Center Albertslund Her følger projektrapport inklusive regnskab

Læs mere

UNIKKE MØBLER TIL UNIKKE BØRN

UNIKKE MØBLER TIL UNIKKE BØRN GROW UPP UNIKKE MØBLER TIL UNIKKE BØRN At give danske børn et godt og inspirerende legemiljø, som inviterer til leg og fysisk aktivitet i børnehaven, er en vigtig inspirationskilde for vores arbejde i

Læs mere

PrisListe `14 OJ Skolemøbler A/S

PrisListe `14 OJ Skolemøbler A/S PrisLISte `14 OJ Skolemøbler A/S OM OS Over 20 års erfaring Hos OJ Skolemøbler har vi i over 20 år leveret møbler til undervisningssektoren, og vi ved at møblerne skal kunne holde til lidt af hvert. Derfor

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK 2016 SQUARE REOLEN ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK SQUARE REOLEN - den alsidige reol, der kan ændre sig i takt med dit liv. Square Reolen er velegnet

Læs mere

Prisliste 2013-2014 FLEXA White. Vejledende prisliste / Danmark Alle priser er inkl. moms Gældende fra 01-09-2013

Prisliste 2013-2014 FLEXA White. Vejledende prisliste / Danmark Alle priser er inkl. moms Gældende fra 01-09-2013 Prisliste 2013-2014 FLEXA White Vejledende prisliste / Danmark Alle priser er inkl. moms Gældende fra 01-09-2013 Garanti, sikkerhed & kvalitet Sikkerhedstestet FLEXAs møbler er skabt til børn og gennemtænkt

Læs mere

Priser & Leveringsbetingelser

Priser & Leveringsbetingelser P r i s l i s t e & l e v e r i n g s b e t i n g e l s e r g æ l d e n d e f r a n o v e m b e r 2 0 0 5 Priser & Leveringsbetingelser Ultima Inventar er et firma med simple regler. Priser: Er nettopriser

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I AUNING

NY DAGINSTITUTION I AUNING VUGGESTUE KØKKEN PERSONALE FÆLLES Mulig etape II BØRNEHAVE NY DAGINSTITUTION I AUNING Etape 1 Etape 2 NORD udeareal vuggestue parkering Etape 3 parkering Lege/udeområde cykel P etape III etape II Diagram

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Nørre Tvede Snedkeri

Indholdsfortegnelse: Nørre Tvede Snedkeri Indholdsfortegnelse: 1. Tilbehør til Bräche Östergaard møbler 2. Bænke og skamler 3. Hjørnestole 4. Trip-Trap-stol tilbehør 5. Petö 6. Spejle 7. Træningsredskaber 8. Senge 9. Efterskrift 1 Tilbehør til

Læs mere

Prisliste. Square Reolen fra Kidi

Prisliste. Square Reolen fra Kidi Prisliste Alle priser er incl. moms forbehold for trykfejl og ændringer Square Reolen fra Kidi Oktober 2015 Reoler Alle reoler er incl. ophængsliste Dybde 34 cm Dybde 42 cm Dybde 20 cm Modul 01 1/1 Square

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

HØJER MØBLER A/S. Højer Møbler A/S er udvalgt af SKI som 1. leverandør af undervisningsmøbler

HØJER MØBLER A/S. Højer Møbler A/S er udvalgt af SKI som 1. leverandør af undervisningsmøbler [ROOM SERIEN] HØJER MØBLER A/S Højer Møbler A/S er en dansk virksomhed med over 20 års erfaring i at udvikle, producere og levere møbler til undervisningssektoren. Vi tror på, at en omhyggelig og gennemtænkt

Læs mere

Garderober & Reoler www.totalinventar.dk. Total Inventar A/S Bergsøesvej 11 8600 Silkeborg tlf.: 8680 4711 fax: 8680 4712

Garderober & Reoler www.totalinventar.dk. Total Inventar A/S Bergsøesvej 11 8600 Silkeborg tlf.: 8680 4711 fax: 8680 4712 Garderober & Reoler www.totalinventar.dk 01 Total Inventar A/S Bergsøesvej 11 8600 Silkeborg tlf.: 8680 4711 fax: 8680 4712 Børnehavegarderober En børnegarderobe skal være indrettet med simple, overskuelige

Læs mere

EKET Opbevaringsserie

EKET Opbevaringsserie Produktguide EKET Opbevaringsserie 51_016 VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. SIKKERHED For at forhindre, at møblet vælter, skal

Læs mere

GRID DISPLAY GRID. Produkt- og prisguide Danske Kroner ekskl. moms. Maj 2014

GRID DISPLAY GRID. Produkt- og prisguide Danske Kroner ekskl. moms. Maj 2014 GRID DISPLAY Produkt- og prisguide Danske Kroner ekskl. moms Maj 2014 GRID Introduktion GRID GRID er det engelske ord for netværk eller gitter. Grundmodulet er en kube på 40x40x40 cm. konstrueret i 12

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET MAN SKAL INDRETTE RUM TIL AT KUNNE INKLUDERE ALLE BØRN

AARHUS UNIVERSITET MAN SKAL INDRETTE RUM TIL AT KUNNE INKLUDERE ALLE BØRN MAN SKAL INDRETTE RUM TIL AT KUNNE INKLUDERE ALLE BØRN LÆRINGSMILJØER DER ER GODE FOR ALLE BØRN FREMMER INKLUSIONEN. VI VED, at børns adgang til højkvalitetsinstitutioner generelt øger deres intelligens,

Læs mere

Prisliste. Square Reolen fra Kidi

Prisliste. Square Reolen fra Kidi Prisliste Alle priser er incl. moms forbehold for trykfejl og ændringer Nkr. Square Reolen fra Kidi Oktober 2015 Reoler Alle reoler er incl. ophængsliste Dybde 34 cm Dybde 42 cm Dybde 20 cm Modul 01 1/1

Læs mere

GALANT Opbevaring. Produktguide

GALANT Opbevaring. Produktguide 11_014 Produktguide GALANT Opbevaring KVALITET Alle store dele i GALANT systemet er testet og godkendt til kontorbrug i henhold til europæiske sikkerhedskrav. Læs mere i garantifolderen. Professionel og

Læs mere

FURNITURE & DESIGN Møbler til børn

FURNITURE & DESIGN Møbler til børn FURNITURE & DESIGN Møbler til børn AKTIVE BØRN VI VED, HVAD DER KRÆVES Fokus på børns behov Det er vigtigt, at børn udfordres og udvikles gennem leg. Derfor er vores produkter også designet, så de appelerer

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Design for your life MADE IN DENMARK. Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes 2017/3

Design for your life MADE IN DENMARK. Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes 2017/3 Ret til ændringer forbeholdes 2017/3 MADE IN DENMARK Design for your life Hammel Furniture A/S - Anbækvej 111 - DK-8450 Hammel - sales@hammel-furniture.dk www.mistral-furniture.dk - facebook.com/mistralfurniture

Læs mere

Prisliste 2013 Vejledende prisliste / Danmark Alle priser er inkl. moms Gældende fra 01.02. 2013

Prisliste 2013 Vejledende prisliste / Danmark Alle priser er inkl. moms Gældende fra 01.02. 2013 Prisliste 2013 Vejledende prisliste / Danmark Alle priser er inkl. moms Gældende fra 01.02. 2013 FLEXA PRISLISTE I 1 GARANTI, SIKKERHED & KVALITET Sikkerhedstestet FLEXAs møbler er skabt til børn og gennemtænkt

Læs mere

DANSK DESIGN - DANSK PRODUCERET INDIVIDUELT TILPASSET TIL DINE BEHOV

DANSK DESIGN - DANSK PRODUCERET INDIVIDUELT TILPASSET TIL DINE BEHOV DANSK DESIGN - DANSK PRODUCERET INDIVIDUELT TILPASSET TIL DINE BEHOV KØKKENAL RUMSGA RDERO BE ACC skydedøre med aluminiums-profil og fyldning i hvid højglans. Her er brugt 2 topplader og en gavl i hvid

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

GRID DISPLAY GRID. Produkt- og prisguide Danske Kroner ekskl. moms. Maj 2014

GRID DISPLAY GRID. Produkt- og prisguide Danske Kroner ekskl. moms. Maj 2014 GRID DISPLAY Produkt- og prisguide Danske Kroner ekskl. moms Maj 2014 GRID Introduktion GRID GRID er det engelske ord for netværk eller gitter. Grundmodulet er en kube på 40x40x40 cm. konstrueret i 12

Læs mere

Personale og Elev lockers:

Personale og Elev lockers: Standard cylinderlås Tillæg: Forberedt til hængelås Inkl. beslag Tillæg: Hylde No. 101 0144 Højde: 183 cm Dybde: 40 cm Bredde: 36,6 cm No. 101044 Højde: 183 cm Dybde: 40 cm Bredde: 144,6 cm Tillæg: Kombinationlås

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

OPBEVARING OG GARDEROBER THORSØ

OPBEVARING OG GARDEROBER THORSØ 1 OPBEVARING OG GARDEROBER THORSØ Garderobeskab Living 4 Reol Living 6 Garderobeskab 8 Klasseskab 10 Lærerskab 12 Lockers 14 Opbevaringsvogn 16 IT-Vogn 18 Børnegarderobe 20 Thors 22 Vores udvalg af opbevaringsmøbler

Læs mere

Flexa Play. - one playful family

Flexa Play. - one playful family Flexa Play - one playful family Når jeg arbejder med et nyt design, føles det som en leg. Former, farver og udtryk danser hen over papiret. I mit arbejde med FLEXA Play møbelserien ønskede jeg at føre

Læs mere

Produktguide IVAR. Opbevaringsløsning. VEDLIGEHOLDELSE Brug olie, voks, lak eller bejdse for at gøre overfladen slidstærk og nem at holde.

Produktguide IVAR. Opbevaringsløsning. VEDLIGEHOLDELSE Brug olie, voks, lak eller bejdse for at gøre overfladen slidstærk og nem at holde. 34_016 Produktguide IVAR Opbevaringsløsning VEDLIGEHOLDELSE Brug olie, voks, lak eller bejdse for at gøre overfladen slidstærk og nem at holde. MILJØ Fornybare materialer (træfibre). Fornybare materialer

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere

SKABENDE KOMBINATIONER

SKABENDE KOMBINATIONER TRIXAGON 2 Esencia Trixagon 3 TRIXAGON I naturen finder du den sekskantede heksagon i snefnug, bistader og på skildpaddens skjold. Det er naturens mest pladseffektive form, der kan kombineres og sættes

Læs mere

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Opbevaring

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Opbevaring Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms Prisliste Opbevaring Altikon totalleverandør af kontormiljøer Om vores produkter Altikon tilbyder et unikt sortiment af møbler, opbevaringsløsninger samt tilbehør

Læs mere

www.lastein-design.dk

www.lastein-design.dk www.lastein-design.dk Vejl. forbrugerprisliste inkl. moms gældende fra 1. oktober 2014 120-4 7030 500-5 800-5 5094 9064 400-6 800-2 2 Sir James Strait Vare nr. Udførelse Beskrivelse Mål 117-1 Egeknopper,

Læs mere

GRID AT HOME GRID. Produkt og prisguide Danske Kroner inkl. moms. Maj 2014

GRID AT HOME GRID. Produkt og prisguide Danske Kroner inkl. moms. Maj 2014 GRID AT HOME Produkt og prisguide Danske Kroner inkl. moms Maj 2014 GRID Introduktion GRID GRID er det engelske ord for netværk eller gitter. Grundmodulet er en kube på 40x40x40 cm. konstrueret i 12 mm.

Læs mere

HEMNES Dagligstue og arbejdsplads

HEMNES Dagligstue og arbejdsplads 36_015 Produktguide HEMNES Dagligstue og arbejdsplads DESIGN Carina Bengs VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. GODT AT VIDE Følg

Læs mere

Indretningsopgave hos

Indretningsopgave hos Indretningsopgave hos Dorthe & Knud Nørgaard Jessen Agerskov Kådner 1 6584 Agerskov Lørdag d. 17. maj kl. 11:00 Lavet af: Indretningskonsulenten Louise Ringgaard Jessen, Christoffers Allé 88A 1mf, 2800

Læs mere

OPBEVARING JIVE DYBDE 35

OPBEVARING JIVE DYBDE 35 Prisstærkt salgskoncept by Redoffice AB & SJ Kontor A/S Silkeborg OPBEVARING JIVE DYBDE 35 med opbevarings- og arkiveringsløsninger i dybde 35 dækker vi alle dine behov for pladsoptimering. Uden at gå

Læs mere

Find inspiration til din opstillng på www.hammel-furniture.dk

Find inspiration til din opstillng på www.hammel-furniture.dk Design din egen reol og AV Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes 2012-13/4 Find samlevejledninger og plejeanvisninger på www.hammel-furniture.dk. Klik på Kundeservice øverst på hjemmesiden.

Læs mere

BMV Børnemiljøvudering

BMV Børnemiljøvudering BMV Børnemiljøvudering Daginstitution: Vittrup Gl. Mejeri 2017 Ny lov ang. BMV. Der skal laves en skriftelig BMV, som bruges til at beskrive, vurdere og udvikle børnemiljøet. Sundhed Legepladsen Fysisk

Læs mere

INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE

INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE HØJER MØBLER A/S Højer Møbler A/S er en dansk virksomhed med over 20 års erfaring i at udvikle, producere og levere møbler til undervisningssektoren. Vi tror på, at en omhyggelig

Læs mere

Vejledende prisliste / Danmark Alle priser er inkl. moms Gældende fra 01.02.2013

Vejledende prisliste / Danmark Alle priser er inkl. moms Gældende fra 01.02.2013 Prisliste 2013 FLEXA WHITE Vejledende prisliste / Danmark Alle priser er inkl. moms Gældende fra 01.02.2013 Garanti, sikkerhed & kvalitet Sikkerhedstestet FLEXAs møbler er skabt til børn og gennemtænkt

Læs mere

LEIKA har udvidet sortimentet af indendørs legepladser betydeligt. Se mere om de spændende muligheder på de næste sider.

LEIKA har udvidet sortimentet af indendørs legepladser betydeligt. Se mere om de spændende muligheder på de næste sider. LEIKA har udvidet sortimentet af indendørs legepladser betydeligt. Se mere om de spændende muligheder på de næste sider. Indendørs legepladser Indendørs legepladser 508 Indendørs legepladser leika.dk 509

Læs mere

GRID AT HOME GRID. Produkt og prisguide Danske Kroner inkl. moms. Maj 2014

GRID AT HOME GRID. Produkt og prisguide Danske Kroner inkl. moms. Maj 2014 GRID AT HOME Produkt og prisguide Danske Kroner inkl. moms Maj 2014 GRID Introduktion GRID GRID er det engelske ord for netværk eller gitter. Grundmodulet er en kube på 40x40x40 cm. konstrueret i 12 mm.

Læs mere

STUVA systemet. Produktguide. DESIGN Ebba Strandmark

STUVA systemet. Produktguide. DESIGN Ebba Strandmark Produktguide STUVA systemet 31_016 DESIGN Ebba Strandmark Børnemøbler, der er klar til forandringer Børn vokser hurtigt, men de behøver ikke vokse fra deres møbler. Vi designede delene i STUVA systemet,

Læs mere

Soveværelser KAAGAARD SIDEN 1960

Soveværelser KAAGAARD SIDEN 1960 Soveværelser KAAGAARD SIDEN 1960 Senge Seng nr. 421 hvid 180 x 200 cm Sengeborde nr. 215037 hvid til vægophæng Seng nr. 421 hvid 180 x 200 cm Rullelamelbunde nr. 500 Madrasser nr. 540 9.181,- Seng nr.

Læs mere

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center 29. Marts 2012 Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger Skabe et mødestedet på UCL bl.a. ved etablering af café/lounge-

Læs mere

Living. Modeloversigt & prisliste 2013-2014. Danmark. Danmark. Ny modeloversigt/prisliste 2013/2014

Living. Modeloversigt & prisliste 2013-2014. Danmark. Danmark. Ny modeloversigt/prisliste 2013/2014 Living Danmark Ny modeloversigt/prisliste 2013/2014 Vejledende priser i DKK EXCL. MOMS Gældende pr. 1 Sep. 2013 Danmark Modeloversigt & prisliste 2013-2014 Vejledende priser i DKK ekskl. moms Gældende

Læs mere

Planlægning for indretning af funktions opdelte grupperum.

Planlægning for indretning af funktions opdelte grupperum. Planlægning for indretning af funktions opdelte grupperum. Navn på funktion/grupperum. Dukkekrogen Hvorfor har vi valgt at indrette denne funktion Vi ønsker at have et område, der appellerer til at være

Læs mere

ERHVERV SORTIMENT KONTORSTOLE

ERHVERV SORTIMENT KONTORSTOLE ERHVERV - SORTIMENT ERHVERV ERHVERV ERHVERV SORTIMENT KONTORSTOLE HÅG kontorstole er skabt til bevægelse du er skabt til liv og aktivitet og ikke stillesiddende arbejde. Håg stole er fremstillet til arbejdsopgaver

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

FUMAC BUSINESS QUICK LEVERING INDENFOR 5 ARBEJDSDAGE. www.fumac.dk

FUMAC BUSINESS QUICK LEVERING INDENFOR 5 ARBEJDSDAGE. www.fumac.dk FUMAC BUSINESS QUICK LEVERING INDENFOR 5 ARBEJDSDAGE www.fumac.dk FUMAC QUICK KONCEPT Vi garanterer levering indenfor 5 arbejdsdage - direkte til ønsket (slut)kundeadresse - såfremt du mailer os din Quick

Læs mere

Produktguide Børnesenge

Produktguide Børnesenge Produktguide Børnesenge 36_015 SIKKERHED Alle vores produkter til børn bliver testet og gennemgår risikoanalyser, så de opfylder de strengeste sikkerhedskrav i alle de lande, hvor IKEA produkter sælges.

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

KONTORMØBLER SKRIVEBORDE MED HØJDEJUSTERING. El-borde: NIM Bord 160+180 cm 4.320,- Frontplade 160+180 cm 473,- NIM Bord 200+220 cm 4.

KONTORMØBLER SKRIVEBORDE MED HØJDEJUSTERING. El-borde: NIM Bord 160+180 cm 4.320,- Frontplade 160+180 cm 473,- NIM Bord 200+220 cm 4. p r i s l i s t e A p r i l 2 0 1 1 KONTORMØBLER SKRIVEBORDE MED HØJDEJUSTERING El-borde: NIM Bord 160+1 4.320,- NIM Bord NIM Bord Frontplade 160+1 473,- NIM Bord 200+220 cm 4.550,- 110 cm Frontplade 200+220

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

SVANE SKYDEDØRE. EFTER DINE MÅL Vi opmåler, indretter og tegner din personlige skydedørsløsning helt gratis. SKYDEDØRE

SVANE SKYDEDØRE. EFTER DINE MÅL Vi opmåler, indretter og tegner din personlige skydedørsløsning helt gratis. SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E SVANE SKYDEDØRE Livet er ikke så firkantet. Du skal ikke tilpasses skydedørene. Det er skydedørene, der skal tilpasses dig. SKYDEDØRE EFTER DINE MÅL Vi opmåler, indretter og tegner din

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

OPBEVARING JIVE DYBDE 35

OPBEVARING JIVE DYBDE 35 Prisstærkt salgskoncept by Redoffice AB & SJ Kontor A/S Silkeborg OPBEVARING JIVE DYBDE 35 med opbevarings- og arkiveringsløsninger i dybde 35 dækker vi alle dine behov for pladsoptimering. Uden at gå

Læs mere

Arbejdsliste : A s arbejdsliste:

Arbejdsliste : A s arbejdsliste: Marte Meo forløb med A B og C. Beskrivelse af personer. A er pædagog i en vuggestuedel, hvor der pt. er 14 vuggestuebørn i alderen 0-2 år. A er interesseret i at lære om Marte Meo metoden, da A i det daglige

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Godmorgon Badeværelsesmøbler

Godmorgon Badeværelsesmøbler 11_014 Produktguide Godmorgon Badeværelsesmøbler VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud evt. tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Alle våde mærker skal tørres

Læs mere

LEIKA i rummet. at fastholde børnene i legen gennem længere tid.

LEIKA i rummet. at fastholde børnene i legen gennem længere tid. LEIKA i rummet Legen er for LEIKA lige så vigtigt, som den er for børnene selv. Leg er børnenes eget univers. Børn udforsker verden gennem leg. De forbedrer deres motorik, deres styrke og deres udvikling

Læs mere

Living. Produktoversigt

Living. Produktoversigt Living Produktoversigt Grund- og reolmoduler Design: Peter J. Lassen Montana er muligheder for at indrette dit rum, som du vil have det, give nyt liv til dine yndlingsting og lege med Montanas væld af

Læs mere

HEMNES Dagligstue og arbejdsplads

HEMNES Dagligstue og arbejdsplads 44_015 Produktguide HEMNES Dagligstue og arbejdsplads DESIGN Carina Bengs VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. GODT AT VIDE Følg

Læs mere

Senge. Madrasmål B: 85/90 L: 190/200/210. Madrasmål B: 100/120 L: 190/200/210. Madrasmål B: 70/80 L: 190/200/210

Senge. Madrasmål B: 85/90 L: 190/200/210. Madrasmål B: 100/120 L: 190/200/210. Madrasmål B: 70/80 L: 190/200/210 45 rislister Senge 45 Model Træsort B: 70/80 B: 85/90 B: 100/120 B: 140 m/midtersprosse B: 160/170/180 m/midtersprosse nr. 420 Bøg 1849,- 1849,- 2010,- 2236,- 2322,- Brunbejdset 1957,- 1957,- 2107,- 2365,-

Læs mere

Nordbakkeskolen lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT April 2014

Nordbakkeskolen lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT April 2014 lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT INDHOLD LÆRERNE ARBEJDSPLADSER SFO 03 04 07 11 GARDEROBE Knage på væg til overtøj. GANG Gang indrettes med reoler eller skabe. GARDEROBE GANG KOPI RUM 1 RUM 2 RUM 3

Læs mere

BETWEEN byder velkommen

BETWEEN byder velkommen byder velkommen S K R A N K E D I S K K Ø K K E N D E S I G N www.msi.dk Monica Ritterband, født 1955, er internationalt anerkendt som en af Danmarks fremmeste og mest alsidige designere. Hun arbejder

Læs mere

gave idéer 20% Shop døgnet rundt på www.møbler.dk Spar op til

gave idéer 20% Shop døgnet rundt på www.møbler.dk Spar op til gave idéer Spar op til 20% Shop døgnet rundt på www.møbler.dk Silvia skærm Meget flot og dekorativ lampe i et tidsløst dansk design. Lavet i polypropylen og PC. Ø45 cm. Hvid skærm. Pris 399,- Kobber- eller

Læs mere

Design for your life

Design for your life Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes 2017/1 MADE IN DENMARK Design for your life Hammel Furniture A/S - Anbækvej 111 - DK-8450 Hammel - sales@hammel-furniture.dk www.mistral-furniture.dk

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Unik og tidsløs skabsserie med utallige kombinationsmuligheder,

Unik og tidsløs skabsserie med utallige kombinationsmuligheder, Bianca Bianca April 2010 Der tages forbehold for trykfejl samt udgåede modeller B305 Bianca Unik og tidsløs skabsserie med utallige kombinationsmuligheder, farver og et væld af spændende ILVA Ishøj Industridalen

Læs mere

Hvordan lærer børn Ved at vække deres nysgerrighed De danner erfaringer ved at bruge kroppen Blive inspireret af andre børn og voksne.

Hvordan lærer børn Ved at vække deres nysgerrighed De danner erfaringer ved at bruge kroppen Blive inspireret af andre børn og voksne. Planlægning for indretning af funktionsopdelte grupperum. Navn på funktion/grupperum. Multirum Hvorfor har vi valgt at indrette denne funktion Dette rum har flere funktioner, for vi har brug for at børnene

Læs mere

at home Modeloversigt & prisliste 2014-2015 Danmark Danmark Ny modeloversigt/prisliste 2014/15

at home Modeloversigt & prisliste 2014-2015 Danmark Danmark Ny modeloversigt/prisliste 2014/15 at home Danmark Ny modeloversigt/prisliste 2014/15 Vejledende priser i DKK INKL. MOMS Gældende pr. 1 Sep. 2014 Danmark Modeloversigt & prisliste 2014-2015 Vejledende priser i DKK inkl. moms Gældende pr.

Læs mere

Vejl. Forbruger Prisliste Januar 2013 (Ekskl. moms) Side 11

Vejl. Forbruger Prisliste Januar 2013 (Ekskl. moms) Side 11 Vejl. Forbruger Prisliste Januar 2013 (Ekskl. moms) Side 11 130211/13:00 Ø 6 X 15 cm. Fritstående glasholder med glas 774233.304 A 53010 3 1269,00 Ø 12 X 3 cm. Fritstående sæbeskål 774380.304 A 53020 3

Læs mere

SCREENS FOR FOCUSING 1

SCREENS FOR FOCUSING 1 SCREENS FOR FOCUSING 1 Design med respekt for miljøet Her er systemet, hvor du kan kombinere fleksibiliteten i en åben planløsning med trivsel for den enkelte medarbejder. Med EFG Rooms lydabsorberende

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

1. august 2009 Inkl. 25 % moms PRISLISTE

1. august 2009 Inkl. 25 % moms PRISLISTE 1. august 2009 Inkl. 25 % moms PRISLISTE Udvid, forny, suppler Lundia er møbler designet efter netop dine ønsker. Når du købler Lundia-møbler har du mulighed for at indrette reolen helt præsis, så den

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 19. januar 2017 for været på besøg i Børnehuset Frederik Clausens Vænge. Ved besøget deltog daglig leder Anders Kokkenborg, afdelingsleder

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 25. juni 2014 for anden gang været på besøg i Mælkebøtten, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Shazcia Blem og

Læs mere

Daginstitutionsmøbler

Daginstitutionsmøbler Daginstitutionsmøbler LEIKA har vundet SKI aftalen SPAR OP TIL 61% Med SKI aftalen Hvad er SKI? Og hvad får I ud af det? Statskontrolleret billigste møbelprogram til daginstitutioner! Det er os en stor

Læs mere

VIDGA Ophængningssystem til gardiner og panelgardiner

VIDGA Ophængningssystem til gardiner og panelgardiner Produktguide VIDGA Ophængningssystem til gardiner og panelgardiner 22_016 DESIGN David Wahl GODT AT VIDE Sørg for at opmåle vinduet præcist, før du planlægger dine løsning. Brug tipsene i denne guide.

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder Distrikt VEST 2013/14 Den integrerede institution Møllehaven Vikarfolder Indholdsfortegnelse Velkommen til Møllehaven...3 Distrikt VEST...3 Lidt om Møllehaven...3 Velkommen til Møllehaven...3 Forventninger

Læs mere

Orden i tingene. men bordet er nok det mest vellykkede. Familien Dobernovski der tæller mor, far og 3 små børn,

Orden i tingene. men bordet er nok det mest vellykkede. Familien Dobernovski der tæller mor, far og 3 små børn, EFTER: Kontoret er nu blevet et sted, man gerne vil opholde sig. Bordet er lavet til lejligheden og passer perfekt til rummet. Opbevaringskasserne Frame på væggen er en anderledes og dekorativ måde at

Læs mere

Planlægning for indretning af funktions opdelte grupperum.

Planlægning for indretning af funktions opdelte grupperum. Planlægning for indretning af funktions opdelte grupperum. Navn på funktion/grupperum. Aktivitetsborde Hvorfor har vi valgt at indrette denne funktion Vi ønsker at have et område, der appellerer til stillesiddende

Læs mere