LEIKA, leg og læring...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEIKA, leg og læring..."

Transkript

1 LEIKA, leg og læring... Legen er for LEIKA lige så vigtigt, som den er for børnene selv. Leg er børnenes eget univers. Børn udforsker verden gennem leg. De forbedrer deres motorik, deres styrke og deres udvikling gennem leg. De får forståelse af kultur og sociale normer ved at lege. På den måde bliver børnenes leg en del af deres læring. Det er for LEIKA det fineste mål, at facilitere denne leg, og skabe en verden, hvor børn kan lege og udforske. For at styrke dette har vi indledt et samarbejde med Susanne Ringsmose Staffeldt, designer fra Danmarks Designskole Rum/Møbel og medforfatter til bogen Rum og Læring, der handler om at skabe gode rammer for børnenes leg, læring og udvikling i daginstitutionen. Vi har sammen udviklet en række produkter, der på forskellig vis understøtter dette. Samtidig imødekommes nye måder at tænke rum og indretning i daginstitutionen, med det formål at skabe optimale rammer for det pædagogiske arbejde. 6 leika.dk

2 leika.dk 7 LEIKA i rummet

3 8 leika.dk

4 Rum i LEIKA i rummet rummet At danne og skabe Rum i Rummet kan være med til at befordre den gode leg og hjælpe til at fastholde børnene i legen gennem længere tid. Det er let at komme til at forstyrre eller blive forstyrret i leg. Derfor har vi udviklet en række produkter, der fungerer som rumdelere, så rummene inddeles i forskellige legeområder. Elementer der ikke kun møblerer langs vægge, men som også kan placeres ude i rummene og danne mindre rum til leg i grupper. Børn reagerer i et 360 graders opmærksomhedsfelt, de er nysgerrige og holder øje med, hvad der sker omkring dem. I meget åbne rum, vil der derfor være mange forstyrrelser og meget at holde øje med. Det kan være en krævende opgave at komme i gang med at lege. Man skal finde nogen at lege med, man skal finde et sted at lege og der skal være noget at lege med. Rækkefølgen kan være forskellig, men ofte er der nogle problemstillinger som ligner hinanden. Rummet eller de effekter der er i det, kan være med til at vise sider hos det enkelte barn, som kan føre til nye konstellationer og legegrupper børnene imellem. At støtte dette kræver stor bevidsthed om indretningen og variationen i inventar og effekter. Er rummene i institutionen indrettet med stor ensartethed, vil der være nogle børn som ikke bliver imødekommet og som dermed ikke har gode muligheder for at udfolde sig i legen. At skabe små legemiljøer med stor variation, kan hjælpe med at sætte en god leg eller aktivitet i gang. Børn leger i grupper og de er sjældent større end tre til fire børn af gangen, det er nyttigt viden, når man skal kigge på hvor meget plads et legemiljø kræver. Pædagogisk personale tilrettelægger muligheder for børnene. Jeg håber, at dette kan være med til at inspirere til nye muligheder i jeres institution. Susanne Ringsmose Staffeldt rumoglæring.dk leika.dk 9

5 Reden Reden er et element, der danner et rum i sig selv, men også rum omkring sig. En rede placeret midt i et rum danner hurtigt fem forskellige legesteder. Det kan være svært at imødekomme alle børns behov i et grupperum, især kan det være svært at imødekomme de børn som har brug for at trække sig tilbage og lade op. Reden danner et rum, som kan bruges til et lille hvil og en stund for sig selv. Med trådløse hovedtelefoner, puder i ryggen og en bog, lukkes andre aktiviteter i rummet ude. Reden er også egnet, som et hyggeligt sted at få en historie eller et intimt rum at tale sammen i, eller som et uforstyrret legested. For de helt små kan den være et sted at søge beskyttelse, et sted hvor det er muligt at se, hvad der foregår uden at være midt i det og blive løbet over ende. Reden består af åbne og lukkede reoler. Reolerne bruges til opbevaring af legetøj eller indgår i de legemiljøer der skabes omkring den. En enkelt hylde vender ind i cirklen og er opbevaringssted for bøger eller andet, som hører til det, man gerne vil have skal foregå i den. En speciallavet madras gør rummet blødt og rart. Vi har valgt at betrække den med stof i uld, det skal renses, til gengæld kan det vedligeholdes med en fugtig klud. Madrassen kan også bestilles i bomuld, der kan vaskes. 10 leika.dk

6 leika.dk 11 LEIKA i rummet

7 12 leika.dk

8 LEIKA i rummet Krydset Krydset er en rumdeler, der danner fire rum som kan indrettes forskelligt og rumme forskellige lege. Der kan hænges et gardin op som afskærmning for legen. Gardinet kan også fungere som fortæppe for en teaterscene. En trekant har spejlvægge, en anden tavlevægge og de to sidste er lakeret birkekrydsfinér som kan dekoreres eller indrettes forskelligt alt efter de interesser og lege der er i børnegruppen lige nu. Rummene kan også monteres med en madras og blive til en læsekrog eller soverum i forbindelse med dukkekrogslege. Dukkekrogslege er sjovest, hvis der er mere end et rum at udfolde legen i. En trekant er måske butik, en anden køkken, en tredje arbejdet og en fjerde, naboen. På den måde kan man gå på besøg hos hinanden eller hen og handle. Det er let at lave og udskifte en scenografi for en leg på tavlevæggene, det kan være vejtræer i forbindelse med bilbanen, en lampe over sengen o.s.v. Spejlene genspejler figurer i rummet, så der er rig lejlighed til at studere sig selv i forskellige dragter og i legen, hvilket er med til at støtte barnets selvforståelse og udvikling. Krydset kan placeres i rummet således at nogle af rummene bliver mørke, det er en fordel hvis man gerne vil lave teater. I rum med ovenlys eller lys fra flere sider, kan man arbejde bevidst med placeringen i forhold til dette. At have afgrænsninger i forhold til legen giver ro omkring den, børnenes kræfter skal ikke bruges på at beskytte arealet eller de effekter der indgår i legen, men kan koncentrere sig om at udvikle den. leika.dk 13

9 Kuben Kuben består af fire trærammer der er sat sammen og som ved hjælp af plader eller stof, danner vægge omkring et rum. Den kan suppleres med et tag, der giver den en visuel genkendelighed til rigtige huse. Taget er gennemsigtigt for at sikre dagslysindtag. Som reden danner den rum i sig selv, men også rum omkring sig. Der er i princippet ingen grænser for, hvad kuben kan være, det er kun fantasien der kan løbe tør. Kuben kan indrettes efter de temaer, der arbejdes med i institutionen eller efter børnenes interesser. Tavlesiderne gør det nemt at skifte mellem forskellige lege, bager den ene dag, teater den næste. Kuben rummer fint et lille dukkekrogsarrangement. Væggene kan være hele eller halve, vandrette eller lodrette. Den kan fungere som hule med madrasser, puder og bøger eller være en del af en større sammenhængende legeinstallation, hvori der indgår flere kuber eller andre elementer. Man kan bo i den, som kongen på billedet, eller den kan skærme legen for en lille gruppe børn. 14 leika.dk

10 leika.dk 15 LEIKA i rummet

11 16 leika.dk

12 LEIKA i rummet Podie Der er flere måder at arbejde med opdelingen af rum, den mest almindelige er den vertikale, hvor lodrette elementer deler rummet op. Podiet er udviklet for at arbejde med en horisontal opdeling. I vuggestuer, hvor aldersspændet udviklingsmæssigt set er stort, kan det for et barn der snart skal i børnehave og som netop er begyndt at kunne bygge noget med klodser, være frustrerende at få det væltet, af en lille intetanende tumling. På podiet er der helle. For at mindske lydgener og skabe plads til opbevaring er podiet ikke udformet som en kasse, der afgiver trommelyd, når man bevæger sig på det, men som et åbent element med plads til større legting under eller legekasser. Samtidig er der på toppladen monteret gummi, som gør lyden fra væltende klodser blødere. At arbejde med en kombination af vertikale og horisontale rumdelere giver spændende rumligheder og mange steder at være. leika.dk 17

13 En hurtig måde at skabe rum på er at bruge legebænke som opdeling for forskellige legeområder. Bænkene kan bruges til at sidde ved og sidde på, de kan sættes sammen som podier, de kan fungere som station for legekasser og mange andre ting. De kan være fordybelsespladser langs vinduer og fordi de er lettere end de andre rumdelere, kan børnene let have indflydelse på placeringen og lave deres egne rum. Bænkene laves i to højder, den ene er 30 cm. høj, den anden er 45 cm. høj. Det er vuggestuebarnets ståhøjde. Vuggestue børn bevæger sig meget rundt og har derfor glæde af fristende legesteder i denne højde. Det er samtidig en god højde for børnehavebarnet at sidde ved, derfor har vi lavet endnu en bænk for dem at sidde på. Bænken passer i kuben. Bænke 18 leika.dk

14 leika.dk 19 LEIKA i rummet

15 20 leika.dk

16 LEIKA i rummet En anden måde nemt at danne rum på, er ved hjælp af legekasser på hjul med forskellige funktioner. Kasserne kan hurtigt afskærme et legeområde, så en god og koncentreret leg kan undgå afbrydelser. I vuggestuen er de ældste børn begyndt at lege små rollelege og denne leg kan hurtigt afskærmes af kasserne og fjernes igen, når det ikke er nødvendigt. De forskellige låg gør det muligt at skifte miljø efter behov eller lave flere af det samme legemiljø. Lågene har forskellig højde; et der passer til vuggestuebørn og et til børnehavebørn. Der er komfurlåg, låg med vask, låg med bordplade og et put i hul kasse låg. Kasserne er foret med gummi for at give en blødere lyd når legetøjet skal i og ud igen. Hullet er forsynet med plexiglas så man kan se hvad kassen indeholder eller der kan sættes et billede på glasset. Kasserne køres derhen, hvor legen skal foregå og man kan på den måde let lave mange små steder i rummet. Legekasser leika.dk 21

17 Rum og lær Legen er en vigtig og uerstattelig del af børnenes liv og hverdag. Gennem legen udvikler børnene identitet ved afprøvning af forskellige roller og forhandlinger om legens rammer. Leg er børns indbyrdes fundament for socialt samvær. Børnene lærer af hinanden om socialt samspil med andre børn og venskaber. De udvikler og eksperimenterer med færdigheder og kreativiteten styrkes gennem det fantasifulde univers i legen. Men børnene kan ikke overlades til at lære alt af hinanden, der er væsentlige færdigheder, som børn kun kan lære i samvær med voksne, f.eks. bliver sproget ikke udviklet tilstrækkeligt, hvis kommunikationen altid foregår med en jævnaldrendes ordforråd. Derfor er det vigtigt at skabe rum for det gode møde børn og voksne imellem. Nærværende voksne er en forudsætning for barnets læring og udvikling. Stimulerende miljøer som appellerer til god leg og nærvær, hænger ikke altid godt sammen med arbejdstilsynets anvisninger for gode arbejdsstillinger. Derfor prøver vi at finde på løsninger der kan imødekomme begge. Rummene og den måde de er indrettet og møbleret på påvirker vores adfærd. Store åbne rum appellerer til høj lyd og stor fart, mens mindre rum med dæmpet belysning har den modsatte effekt. Derfor er der en god idé at arbejde bevidst med rummet og hvad der kan understøtte pædagogikken. Et hæve/sænkebord indstillet til ca. 60 cm højde er en god arbejdsplads, der kan bruges af alle. Det er børnehavebarnets ståhøjde. Almindelig bordhøjde er ca. 70 cm. og svært anvendelig for børn i førskolealderen, med mindre man sidder ned. To legebænke passer som siddeplads med fodstøtte for et vuggestuebarn. Den voksne sidder fint på en højderegulérbar stol. Bordet kan hurtigt laves om til andre højder efter behov. 22 leika.dk

18 LEIKA i rummet ing leika.dk 23

19 De fleste daginstitutioner kæmper med bordproblematikken. Man vil gerne sidde og spise frokost sammen, men i den resterende tid er bordene ofte i vejen. Et klapbord på væggen kan være en god løsning. Det giver plads til leg på gulvet. Et filttæppe med lommer til tegninger, bøger eller puslespil, skjuler bordet og er med til at forbedre akustikken i rummet. Stolene stables på en taburetvogn. Vægtæppe 24 leika.dk

20 LEIKA i rummet Bløde materialer er med til at forbedre akustikken i rummet. Derfor kan det være en god idé at hænge børnenes sovemadrasser op på væggen som akustikplader. Denne madras er konstrueret så den skaber et lille selvstændigt soverum samtidigt, et eget lille rum i rummet, når den foldes ud. Stoffet kan lynes af og vaskes og der kan bindes en sovepose på ringene. Madras leika.dk 25

21 26 leika.dk

22 Et tæppe kan være en simpel afgrænsning for en leg. Vi har eksperimenteret med størrelser, former og farver på tæpper og fandt hurtigt ud af, at et gulvtæppe er en respekteret grænse, for en leg, som meget sjældent bliver overtrådt. Det er altså muligt at regulere adfærden, legeområder og ganglinjer i et rum ved hjælp af den markering som tæpperne er udtryk for. LEIKA i rummet Der er en tendens til at vælge mange mønstre og farver, når der er tale om børn. Det er let at glemme, at de færreste produkter kommer til at stå alene. Tæppet er underlag for en leg, derfor kan der hurtigt være et sammenstød mellem intentionen i legen og tæppets udformning. Farverne og mønstrene kan være med til at fastlåse legen. Det kan f.eks. være en udfordring at lege med sørøvere på et blomstret tæppe. Derfor har vi lavet ensfarvede tæpper i græsgrøn, vandblå, jordbrun og stengrå. De er 130 cm. i diameter, som er en god størrelse for en leg med plads til to til tre børn og noget imellem sig. Tæpperne kan rulles sammen og sættes i en vogn, hvorfra de kan fordeles om morgenen, når der er gjort rent. Runde tæpper danner ikke retning i rummet, det betyder at ganglinjer bliver mindre tydelige og at man ikke bevæger sig så hurtigt igennem rummet og dermed ikke forstyrrer legen unødigt. Legetæppet i filt kan hænges op på væggen med indhold og er ligeledes med til at regulere lyd. Tæppet definerer med det samme et legemiljø, ved hjælp af indholdet og den markering af legeområdet det udgør. Klodserne samles hurtigt når der skal ryddes op og den lyd det afgiver, er betydeligt mere dæmpet end hvis klodserne samles i kasser med hænderne. Legetæppe leika.dk 27

23 Rumdelere Mange institutioner bruger reoler som rumdelere, det er der en vis idé i. Det legetøj der hører til de små uforstyrrede legemiljøer som opstår, kan opbevares i reolen eller den kan indgå i legen, som bord, køjeseng e.l. Sommetider giver reoler dog en temmelig firkantet og rigid inddeling af rummet og afskærer dele af det fra dagslys, hvis man ikke er meget omhyggelig med placeringen. Vi har arbejdet med at lave nogle elementer der kan bruges fritstående men som har lidt flere funktioner. Plexiglas bagplade sikrer lysgennemstrømning. Magnetisk tavle bagplade kan give en ekstra dimension til legen. Kasser på hjul kan bruges til afskærmning af lege området eller som disk i købmandsbutikken og legekasser passer ind i reolerne. 28 leika.dk

24 leika.dk 29 LEIKA i rummet

25 30 leika.dk

26 LEIKA i rummet Reoler Vi har arbejdet med at gøre vores Max reoler mere brugbare, som elementer, der kan indgå i leg, men også som mere interessante rumdelere. Nogle sektioner kan man sidde i, andre kan man kigge igennem, bagpladen kan være et spejl, lydabsorberende plade, plexiglas eller magnetisk tavle. Reolerne kan stå frit i rummet eller hænges op. De måler 80x80x40, så sætter man to reoler ryg mod ryg, passer målet med, at der kan stå en reol for enden. Vi har lavet et modul, hvor lågen åbnes på den anden led og kan indeholde et legelandskab. Vi har også lavet moduler, hvor der er låger på begge sider. Lågerne er med laminatfront, som holder bedre end maling. Man kan få ekstra hylder og skuffer til. leika.dk 31

27 Tukluks Med Tukluks kan børnene lave deres egne rum, de sættes sammen ved hjælp af påsyede magneter. Tukluks er puder med aftageligt vaskbart betræk. De er på en gang legetøj og inventar og en udfordring med mange muligheder. Vi har lavet pakker med 10 stk. i blandede farver, så er I godt i gang. 32 leika.dk

28 leika.dk 33 LEIKA i rummet

29 130 cm Side Gulvtæppe 130 cm diameter. Fås i blå brun grøn grå se farvekort kr cm 130 cm Side Kube 1/1 væg MDF plade i lakeret med skoletavlelak kr cm Side Reden Møbel sammensat af 4 stk. reolelementer udført i lakeret krydsfinér kr cm 65 cm Side Kube 1/2 væg MDF plade i lakeret med skoletavlelak kr cm Side Madras til reden Grøn Turkis Skumgummi med aftagligt betræk i uld. Fås i mange farver, se farvekort. kr cm Side Podie Konstruktion i massivt asketræ, topplade beklædt med stød- og lyddæmpende gummi kr cm Side Kryds Lakeret birkekrydsfinér på 4 sider, tavlelak på 2 sider, spejle på 2 sider. 30 cm 30 cm Side Bænk Siddebænk/fodstøtte lakeret birkekrydsfinér med linoliumstop kr cm kr cm Side Madras til kryds Skumgummi med aftagligt betræk i uld eller bomuld. Fås i mange farver, se farvekort. kr cm 40 cm 45 cm Side Bænk Siddebænk/bord lakeret birkekrydsfinér med linoliumstop kr cm Side Kube rammer i massivt asketræ samles med umbraco bolte 130x130x139 kr cm 60 cm 45 Side Bænk Siddebænk/bord lakeret birkekrydsfinér med linoliumstop kr cm 130 cm Side Tag til kube Konstruktion i massivt asketræ samles med umbracobolte 130x139x86 kr cm 36 cm Side Legekasse x36x36 Lakeret birkekrydsfinér, gummi indvendigt. Plexiglasrude og gummihjul med bremser. kr leika.dk

30 36 cm 36 cm Side Legekasse m. låg x36x38 Lakeret birkekrydsfinér, gummi indvendigt. Plexiglasrude og gummihjul med bremser. Låg: linoliumsbeklædt kr cm 36 cm Side Højt låg til legekasse m. vask x36x18 Passer til børnhavebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt med plasticvask kr. 795 LEIKA i rummet 36 cm 36 cm Side Låg til legekasse x36x2 Passer til vuggestuebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt kr cm 36 cm Side Højt låg til legekasse m. komfur x36x18 Passer til børnehavebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt kr cm 36 cm Side Låg til legekasse m.vask x36x2 Passer til vuggestuebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt med plasticvask kr cm Side Hæve/sænkebord x90 Går fra i højden. Hvidt eller sort. kr cm 36 cm 36 cm Side Låg til legekasse m. komfur x36x2 Passer til vuggestuebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt kr cm 180 cm Side 24 Vægtæppe m. lommer i uldfilt Tæppet kan bruges til at hænge over klapbord. Fås i orange, grøn,blågrøn,violet og blå, se farvekort. kr cm 36 cm Side Låg til legekasse, put i hul x36x2 Passer til vuggestuebørn. Lakeret birkekrydsfinér, linoliumsbeklædt, inkl. 6 klodser 110 cm Side 25 Madras Sovemadras til at hænge på væggen med aftagligt bomulds betræk. Fås i gul, blå, grå, petrolium, varm grå eller grøn, se farvekort. kr cm kr cm 55 cm Side Legekasse m. højt låg x36x55 Passer til børnehavebørn. Lakeret birkekrydsfinér, gummi indvendigt, hul i låg. Plexiglasrude og gummihjul med bremser. Låg m. linoliumstop kr Side Legetæppe i uldfilt gråt brun blå grøn se farvekort. kr cm 36 cm 36 cm Side Højt låg til legekasse x36x18 Lakeret birkekrydsfinér hul i låg, linoliumstop kr. 795 Side Rumdeler x40x87 Lakeret birkekrydsfinér. Bagbeklædning indvendigt: Hvid eller birk Bagbeklædning udvendigt: Hvid, birk eller sort magnettavle. Eller plexiglas i orange, rød, violet eller gul 80 cm kr leika.dk 35

31 80 cm Side Rumdeler x40x40 Lakeret birkekrydsfinér. Bagbeklædning indvendig: Hvid eller birk. Bagbeklædning udvendig: Hvid, birk eller sort magnettavle, eller plexiglas i orange, rød, violet eller gul 80 cm Side Rumdeler x40x55 Lakeret birkekrydsfinér. Bagklædning indvendig: Hvid eller birk. Bagbeklædning udvendig: Hvid, birk eller sort magnettavle, eller plexiglas i orange, rød, violet eller gul kr kr cm Side Rumdeler x40x45 Lakeret birkekrydsfinér. Bagbeklædning indvendig: Hvid eller birk. Bagbeklædning udvendig: Hvid, birk eller sort magnettavle, eller plexiglas i orange, rød, violet eller gul kr cm Side Tukluks Tukluks måler 100x100x100x5,5cm og fås i fast sortiment med 10 stk. i forskellige blandede farver, se farvekort. kr Alle priser ekskl. moms og levering. Forbehold for mindre ændringer i produkter samt trykfejl og prisændringer. OBS! Farvekortet er vejledende Madras til rede og kryds i uld Madras til kryds i bomuld Grøn Turkis Gul 432 Blå 754 Grå 110 Petrolium 772 Varm grå 153 Grøn 952 Gulvtæpper Linolium Blågrøn Brun Grøn Grå 4167 carbon 4164 salsa Legetæppe Grøn Blå Brun Lys grå Vægtæppe Orange Grøn Blågrøn Violet Blå Sovemadrasser Gul 432 Blå 754 Grå 110 Petrolium 772 Varm grå 153 Grøn 952 Tukluks Mørk violet Brun Grøn Grå Violet 36 leika.dk

32 leika.dk 37 LEIKA i rummet

33 Max H 80x80x40 lakeret birk uden bagbeklædning. Skal sættes sammen med andre reoler kr Max I 80x80x40 lakeret birk kr Max A 80x80x40 med 1 hylde, lakeret birk kr Max K 80x80x40 lakeret birk med topbetjent låge kr Maxreolen er et modulsystem med utallige kombinationsmuligheder. Systemet består af 8 grundmoduler, som kan udbygges med ekstra hylder, skuffer, låger og individuelle typer bagbeklædning. Vi viser her en række kombinationer som kan bestilles direkte efter det viste varenummer, dog skal du vælge hvilken bagbeklædning du ønsker for hvert enkelt rum både indvendigt og udvendigt. Du kan også bestille et af modulerne og ekstra hylder, skuffer og låger, og så bygge din reol op fuldstændig som du ønsker den. Lakeret brirkefinér er standard bagbeklædning. Andre typer og farver kan vælges frit til hvert enkelt felt i bagbeklædningen. Små skabsrum leveres med forborede huller til en hylde. Store skabsrum leveres med forborede huller til tre hylder. Max B 80x80x40 med 3 rum, lakeret birk kr Max B1 80x80x40 med 3 rum og 2 låger, lakeret birk kr Max B2 80x80x40 med 3 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max C 80x80x40 med 3 rum, lakeret birk kr Max C1 80x80x40 med 3 rum og 2 låger, lakeret birk kr Max C2 80x80x40 med 3 rum, 1 låge, lakeret birk kr Max E 80x80x40 med 4 rum og 2 hylder, lakeret birk kr Max E1 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder og 1 høj låge,lakeret birk kr Max E2 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 1 høj låge og 1 låge, lakeret birk kr Max F 80x80x40 med 4 rum og 2 hylder, lakeret birk kr Max F1 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder og 1 høj låge, lakeret birk kr Max F2 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 1 høj låge og 1 låge, lakeret birk kr Max D 80x80x40 med 4 rum, lakeret birk kr Max D1 80x80x40 med med 4 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max D2 80x80x40 med 4 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max G 80x80x40 med 4 rum og 4 hylder, lakeret birk kr Max G1 80x80x40 med 4 rum, 4 hylder og 2 høje låger, lakeret birk kr Max J 80x40x40 med 1 rum, lakeret birk uden bagbeklædning, skal sættes sammen med andre reoler kr Max J1 80x40x40 med 1 rum lakeret birk kr Max J2 80x40x40 med 2 rum og 1 låge, lakeret birk kr leika.dk

34 Bagbeklædninger Plexiglas LEIKA i rummet Lakeret birk Hvid Sort magnetisk tavle Spejl Akustikplade Rød Orange Violet Gul Låger laminat Lakeret birk Hvid F3091 Kold grå K2081 Varm grå K7928 Grå F2297 Lys Turkis F6905 Rød F2824 Gul F1485 Blå F 7851 Grøn F6901 Orange F2962 Mørk Turkis F2478 Max B3 80x80x40 med 3 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max C3 80x80x40 med 3 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max E3 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 1 høj låge og 1 låge, lakeret birk kr Max F3 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 1 høj låge og 1 låge, lakeret birk kr Max B4 80x80x40 med 3 rum og 2 skuffer, lakeret birk kr Max C4 80x80x40 med 3 rum og 2 skuffer, lakeret birk kr Max E4 80x80x40 med 4 rum, 2 hylder, 2 skuffer og 1 høj låge, lakeret birk kr Max F4 80x80x40 med 4 rum og 4 skuffer, lakeret birk kr Hjulsæt 4 stk kr. 249 Hjulsæt 6 stk kr. 349 Skuffe 37 x 18 cm kr. 249 Låge 40 x 40 cm kr. 295 Høj låge 80 x 40 cm kr. 445 Sokkel 7 cm høj kr. 199 Ophængsliste kr. 149 Max D3 80x80x40 med 4 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max D4 80x80x40 med 4 rum og 2 skuffer, lakeret birk kr Max G4 80x80x40 med 4 rum og 8 skuffer, lakeret birk kr Max J3 80x40x40 med 2 rum og 1 låge, lakeret birk kr Max J4 80x40x40 med 2 rum og 2 skuffer, lakeret birk kr leika.dk 39

35 Bagbeklædninger MAXI Lakeret birk Plexiglas Rød Låger laminat Hvid Orange Sort magnetisk tavle Violet Spejl Gul Akustikplade Maxi reolen er et modulsystem med utallige kombinationsmuligheder. Vi viser her en række kombinationer som kan bestilles direkte efter det viste varenummer, dog skal du vælge hvilken bagbeklædning du ønsker for hvert enkelt rum både indvendigt og udvendigt. Du kan også bestille et af modulerne og ekstra hylder, skuffer og låger, og så bygge din reol op fuldstændig som du ønsker den. Lakeret birk Hvid F3091 Kold grå K2081 Varm grå K7928 Grå F2297 Lys Turkis F6905 Lakeret brirkefinér er standard bagbeklædning. Andre typer og farver kan vælges frit til hvert enkelt felt i bagbeklædningen. Små skabsrum leveres med forborede huller til en hylde. Store skabsrum leveres med forborede huller til tre hylder. Rød F2824 Gul F1485 Blå F 7851 Grøn F6901 Orange F2962 Mørk Turkis F2478 Skuffe 37 x 18 cm kr. 249 Ophængsliste kr. 149 Hjulsæt 4 stk kr. 249 Maxi A 120x80 med 6 rum, lakeret birk kr Maxi A1 120x80 med 6 rum og 6 låger kr Låge 40 x 40 cm kr. 295 Høj låge 80 x 40 cm kr. 445 Hjulsæt 6 stk kr. 349 Sokkel 7 cm høj kr. 199 Maxi A2 120x80 med 6 rum og 12 skuffer kr Maxi A3 120x80 med 6 rum og 4 skuffer kr Maxi C 80x120 med 6 rum, lakeret birk kr Maxi C1 80x120 med 6 rum og 6 låger kr Maxi A4 120x80 med 6 rum og 2 høje låger kr Maxi A5 120x80 med 6 rum, 2 låger og 4 skuffer kr Maxi B 120x80 med 6 rum og 3 høje låger kr Maxi B1 120x80 med 6 rum og 3 høje låger kr Maxi E 80x120 med 5 rum, lakeret birk kr Maxi E1 80x120 med 5 rum og 4 låger kr leika.dk

36 Reoler LEIKA i rummet Maxi D 120x120 med 9 rum, lakeret birk kr Maxi D1 120x120 med 9 rum og 6 skuffer kr Maxi D2 120x120 med 9 rum og 18 skuffer kr Maxi E 120x120 med 3 rum, lakeret birk kr Maxi E1 120x120 med 5 rum og 3 låger kr Maxi E2 120x120 med 5 rum og 3 låger kr Maxi F 40x120x40 med 3 rum, lakeret birk kr Maxi F1 40x120x40 med 3 rum og 3 låger kr Maxi F2 40x 120x40 med 3 rum og 6 skuffer kr leika.dk 41

Bestil på leika.dk eller på tlf. 64 46 10 04. Møbler. Inventar. Skum. Leg & læring. Kreativitet & hobby. Sport & motorik.

Bestil på leika.dk eller på tlf. 64 46 10 04. Møbler. Inventar. Skum. Leg & læring. Kreativitet & hobby. Sport & motorik. Natur & udeleg Sport & motorik Kreativitet & hobby Stikordsregister Leg & læring Skum Møbler Bestil på leika.dk eller på tlf. 64 46 10 04 Krybber................. 150 Senge og tilbehør............ 156

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Denne opgave er gengivet på Bjerregrav Skole og SFO's hjemmeside med tilladelse af forfatteren.

Denne opgave er gengivet på Bjerregrav Skole og SFO's hjemmeside med tilladelse af forfatteren. Denne opgave er gengivet på Bjerregrav Skole og SFO's hjemmeside med tilladelse af forfatteren. Opgaven er skrevet af Ronni Møller som speciale i Det pædagogiske rum og de fysiske rammer i SFO 1 Indhold

Læs mere

Støj i daginstitutioner

Støj i daginstitutioner Ulla Søgaard Thomsen og Susannah Pedersen Støj i daginstitutioner om praktiske/tekniske løsninger til dæmpning af støjen i daginstitutioner og skolefritidsordninger Socialministeriet Undervisningsministeriet

Læs mere

Inspiration til dit nye hus

Inspiration til dit nye hus Inspiration til dit nye hus Når du skal bygge dit eget hus, er der mange ting du skal tænke over, tage hensyn til og tage stilling til. Det er en fantastisk process og vi er med dig hele vejen igennem.

Læs mere

Boligstylist modul 6

Boligstylist modul 6 Boligstylist modul 6 Neo Feng Shui Harmoniske energier i boligen I dette modul skal du lære om den spændende filosofi Neo Feng Shui, som du med stor fordel kan kombinere med din viden om boligindretning.

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Creators. Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods

Creators. Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods Creators Room Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods " Børn leger generelt bedst på gulvet, hvor de kan udfolde sig frit " Lene og Karina Iversholt side 10 Creators Room Creators Room er

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children

Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children Særligt Sensitive børn Highly Sensitive Children 83.993 Gitte Bredahl Pedersen, ps10v105, 11A, 2010vAB., ps10v131, 11A, 2010vAB. 1 Indholdsfortegnelse Indledning...5 Problemformulering...6 Emneafgrænsning...7

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI Storrumsguide Om projektet Generende støj i storrumskontorer. Det er titlen på et tre-årigt projekt, som er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og slutter i foråret 2011. Projektet er gennemført af

Læs mere

Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843

Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843 Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843 Børnemiljøvurdering 2010 INDHOLD: LOV OM BØRNEMILJØ VURDERINGENS FIRE FASER BØRNEHAVENS FYSISKE MILJØ: a)- Kortlægning af udendørs

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Om læringsstile i praksis. Studiecaféer, lektiehjælp og læring

Om læringsstile i praksis. Studiecaféer, lektiehjælp og læring Om læringsstile i praksis Tema Studiecaféer, lektiehjælp og læring Indhold Forfatter: Svend Erik Schmidt Arkitekt: Gunilla Mandsfelt Eriksen Cand. Arch. Industriel Designer MAA Journalistisk sprogbearbejdning:

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Modul 2 Dekorationskursus

Modul 2 Dekorationskursus Modul 2 Dekorationskursus Velkommen til modul 2 i Bello Academy s Dekorationskursus. I dette modul vil vi se på følgende: Opstillings teknikker & principper Balance i vinduet Højdekontrast Dybdekontrast

Læs mere

Produktguide Professionelle kontorer

Produktguide Professionelle kontorer 27_015 Produktguide Professionelle kontorer Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger. Se detaljerede

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere