Håndværker- & brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværker- & brugervejledning"

Transkript

1 Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med moderne teknik. Resultatet er et kvalitetsprodukt, som med almindelig vedligeholdelse vil kunne holde i mange år. Alle vores produkter er naturligvis CE-mærkede. Håndværker- & brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

2 Indholdsfortegnelse Modtagelse... 3 Håndtering og opbevaring inden montage... 3 Montering... 3 Fugning (kalfatringsfuger)... 6 Komponent beskrivelse Vedligeholdelse Gode råd Udskiftning af sliddele Udluftning af boligen Oktober

3 MODTAGELSE Ved modtagelsen skal køber kontrollere, at leverancen er i overensstemmelse med aftalegrundlaget, og at der ikke forekommer åbenlyse mangler, fejl eller transportskader ved elementerne. Hvis der er forhold, som giver anledning til reklamation, skal leverandøren straks underrettes. Mærkater og korkbrikker på ruder bør fjernes indenfor 1-2 uger efter modtagelsen. Beskyttende emballering, afdækningsfolier og hjørnebeskyttere, må først fjernes ved monteringen af elementerne. HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Når elementerne læsses af og håndteres, skal der bruges fornødne hjælpemidler og metoder, så elementerne ikke beskadiges. Opbevares elementerne udendørs, skal det sikres, at elementerne holdes fri af underlaget ved at stille dem på paller eller strøer. Det skal ligeledes sikres, at elementerne ved en forsvarlig afdækning er godt beskyttede mod vejrlig og tilsmudsning. For at undgå kondens, der kan skade elementerne, skal der være ventilation under afdækningen. Ruder, der leveres løst, skal beskyttes imod direkte sollys og opbevares under tag. MONTERING Generelt For at opnå den fulde energimæssige ydelse, korrekt funktion og maksimal levetid er det vigtigt, at vinduet monteres korrekt. Korrekt montering opnås ved at være opmærksom på producentens anvisninger og lade fagfolk med erfaring indenfor området udføre montagen. Monteres vinduet inden opmuring af formuren, vil det være meget udsat for påvirkninger fra bl.a. vejrliget, og der bør sørges for passende beskyttelse af vinduet evt. i form af afdækning. Alternativt bør det overvejes, om det er muligt, at anvende et system eller arbejdsgang som muliggør montage af vinduerne på et senere tidspunkt i byggeprocessen. Denne monteringsvejledning omhandler kun de vigtigste punkter omkring montering af vinduer og døre. Der kan forekomme vigtige detaljer vedrørende montage, som ikke er nævnt i denne vejledning. Er termoruderne leveret løst med, skal ruderne monteres i henhold til Glasindustriens monteringsanvisning (www.glasindustrien.org) eller anvisning fra vinduesleverandøren. Montage Karmen sættes i murhullet og fastholdes af kiler. Fugebredden mellem bagside karm og muren skal være ens ved side- og overkarm. Ved bundkarmen kan det afvige en smule, da der skal tages højde for sålbænk. Karmen monteres normalt med en fugebredde mellem karm og omgivende murværk på ca. 12 mm. I traditionelt muret byggeri er vinduer og døre normalt trukket 5-6 cm tilbage i forhold til ydersiden af facaden. Karmens hængselside sættes i lod og fastholdes i denne position. Karmen justeres, så afstanden mellem ramme og karm er ens på indvendig side af elementet. Ligeledes skal karmen justeres, så anslaget mellem rammens tætningsliste og karmfals er korrekt. 3

4 Fastgørelse generelt Vinduer og døre skal ALTID fastgøres ved hjælp af karmskrue, montageskrue eller lignende mekanisk forbindelse. Den omkringliggende konstruktion skal være bæredygtig og intakt. Afstanden mellem fastgørelsespunkter må ikke være større end 90 cm. Fastgørelsesmidler, som karmskruer/-dybler, placeres om muligt i karmfalsen. Selv om der anvendes montageskum til stopning mellem karm og murværk, skal vinduerne og dørene også fastgøres med mekaniske forbindelser. Bag fastgørelsespunkterne placeres et fast og blivende underlag af et fugtbestandigt materiale. Anvendes der mekaniske fastgørelsesmidler, som sikrer karmens fiksering ved hvert fastgørelsespunkt, kan de blivende underlag undlades. På grund af risiko for belastning fra den overliggende konstruktion, må der aldrig anvendes blivende underlag ved overkarm på brede elementer som f.eks. hæveskydedøre. Eks. på direkte montering, med og uden fast underlag Fastgørelse specielt for vinduer Under bundkarmens yderste ender skal der placeres en blivende opklodsning af fugtstabilt materiale, som sikrer, at sidekarmene er understøttet. Ved vinduesbredde under 120 cm må fastgørelse i over- og underkarm undlades. Opklodsning vinduer Foruden fastgørelsen skal vinduerne også klodses op. Det er opklodsningen, der bærer vinduerne, og fastgørelsen der fastholder vinduet til omgivende murværk. For elementer med lodposte skal der under bundkarmens yderste ender placeres blivende opklodsning, som sikrer, at sidekarmene er understøttet. Ligeledes skal der under hver lodpost være en blivende opklodsning, som sikrer bundkarmens rethed. Opklodsningen skal være af et fugtstabilt materiale. 4

5 Fastgørelse specielt for døre Ved brede døre anbefales en blivende opklodsning midt under bundkarmen. Er der lodpost f.eks. ved døre med sideparti, skal der også være en blivende opklodsning under posten. Øverste og nederste fastgørelse i dørens hængselside placeres i falsen, så tæt på hængslerne som muligt, da hele trækket fra dørrammen er centreret her. Opklodsning døre Foruden fastgørelsen skal dørene også klodses op. Det er opklodsningen, der bærer dørene, og fastgørelsen, der fastholder dørene til omgivende murværk. Ved 2-fløjede døre, med eller uden midterpost, skal der foruden den blivende opklodsning under bundkarmens yderste ender også være en blivende opklodsning under posten/fløjsamlingen. Montage med beslag Ved montering med beslag fastgøres vinduerne og dørene til bagmuren med et beslag eller en vinkel. Denne monteringsform vælges i de tilfælde, hvor direkte montage er umulig eller uhensigtsmæssig. Montagen skal udføres efter retningslinjerne for det pågældende montagesystem. Under bundkarmens yderste ender skal der placeres en blivende opklodsning af fugtstabilt materiale, som sikrer, at sidekarmene er understøttet. I lukkesiden skal der være et blivende underlag bag låseblikket. Dette underlag har primært en indbrudshæmmende funktion. Det er vigtigt, at elementerne er forsvarligt afdækkede, så de er beskyttede mod vejrlig og snavs fra byggeriet, så længe de kun er monteret i bagmuren. 5

6 FUGNING (KALFATRINGSFUGER) Fugearbejdet skal udføres iht. bestemmelserne i Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (FSO), I forbindelse med stopning (isolering) mellem karm og murværk må isoleringsmaterialet ikke stoppes så hårdt, at det medfører krumning af karmdelene. Anvendes der montageskum til stopning mellem karm og murværk, skal karmen afstives, indtil afhærdningsprocessen er helt afsluttet, eller det skal på anden måde sikres, at karmdelenes rethed bevares. De 3 meste brugte typer af fuger, der anvendes til lukning fra udvendig side er: Plastisk eller elastisk fugemasse Asfaltimprægneret skumplast (Illmod band eller lignende) Kalk/cementmørtel. KOMPONENT BESKRIVELSE Paskvil Karm Ramme Kolve Glasliste Glasbånd Rude Slutblik Greb Hængselside Tætningsliste Friktionsbremse Lukkeside Hængsel 6

7 BETJENING Sidehængt vindue Standardudgaven for sidehængte vinduer er forsynet med anverfere, der efter særlig aftale kan være børnesikrede. Vinduet fastholdes i åben stilling af et stormjern i hængselside. Luk aldrig et sidehængt vindue op for udluftning uden, at det fastholdes af enten stormkrog eller friktionsbremse. I kraftig blæst kan det ikke påregnes, at friktionsbremsen kan fastholde rammen i ventilations- eller åben stilling. 2-fløjede vinduer kan, for at opfylde kravene til brandredningsåbning, være forsynet med løs midterpost. Den løse post frigøres ved at udløse skudriglerne foroven og forneden. Skudrigle Løs midterpost sidder på den ene ramme Vinduer kan også være leverede med paskvillukke og friktionsbremse. Vinduet betjenes med et enkelt håndtag, der betjener både lukkemekanismen og friktionsbremsen. Friktionsbremsen i rammens top eller bund gør det muligt at holde rammen fast i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm til næsten fuld åben stilling. Fastlåsning i ventilationsstilling sker ved at dreje håndtaget til lukkestilling, mens vinduet er åbent. Dette gælder dog ikke elementer med almindelig bremse. Luk aldrig vinduet med grebet i låsestilling. Ved sidehængte vinduer med koblede rammer, skal rammerne åbnes vinkelret på karmen, og sammenkoblingerne i bagsiden af rammerne skal åbnes, for at man kan komme til at pudse ruderne mellem rammerne. Standard sidehængte rammer kan løftes af karmen, når rammen er åbnet ca. 90. For rammer med paskvillukke skal friktionsbremsen frigøres, inden rammen løftes af. Det sker ved at fjerne skruerne, der fastholder friktionsbremsens arm på karmen (eller rammen). Anverfere kan strammes eller slækkes ved drejning med en skruetrækker i øskenen på rammen. Rammer med friktionsbremse, som aktiveres med håndtaget, skal sjældent justeres. Skal bremsen justeres, bør dette foretages af fagmand. 7

8 Side-bundhængt vindue og dør Det sidebundhængte vindue har flere funktioner og kan have lukkepunkter hele vejen rundt, afhængig af størrelsen, men betjenes alligevel kun med et håndtag. Vinduesrammen er indadgående, både som sidehængt og som bundhængt. I lukket stilling skal håndtaget vende nedad. Monteringen sker i omvendt rækkefølge. For ikkefagkyndige vil adskillelsen normalt kræve medvirken af to personer. Rammens stilling i karmen kan justeres i alle retninger. For enden af beslaget øverst på rammen sidder en skrue, der kan hæve eller sænke rammen i låsesiden, så den præcist kan drejes på plads i karmen. Skruen drejes med en fastnøgle. I hængselsiden kan rammen justeres både sidelæns og i højden. sskruerne betjenes med en Umbraco-nøgle. Sidehængt funktion Håndtaget drejes til vandret, og rammen kan åbnes sidehængt. I denne stilling må håndtaget ikke drejes op til lodret, da rammen derved kommer til at hænge forkert i beslaget. Hvis fejlbetjeningen alligevel sker, drejes håndtaget til vandret, rammen presses ind for neden, og håndtaget drejes opad, mens rammen presses ind foroven. Hvis den sidehængte funktion anvendes til ventilering, bør rammen sikres mod at blæse i. Ved beslagets fastgørelse i overkarmen findes en justeringsskrue, der regulerer, hvor stramt vinduet skal gå ind mod tætningslisterne. Skruen drejes med en Umbraco-nøgle. Rammens pres mod tætningslisterne kan også reguleres ved, at der drejes på låserullerne. Rullerne sidder meget fast, så justeringen skal ske med en skruetrækker. Hvis rammen justeres op, ned eller sideværts, kan tilspændingen på låserullen i hængselsiden ændre sig. Rammen må ikke fjedre, når der trykkes på den ud for låserullen. Hvis det er tilfældet, drejes rullen indtil fjedringen ophører. Bundhængt funktion Når vinduet er lukket, drejes håndtaget fra den nederste lukkestilling til den øverste stilling, hvorefter rammen kan åbnes ca. 10 cm. Beslaget kan også leveres med en mekanisme, der fastholder rammen i bundhængt stilling med ca. 1 cm luftspalte for oven. Denne stilling opnås ved at åbne rammen ca. 1 cm og derefter dreje håndtaget til 45 fra opad rettet stilling. Den bundhængte stilling anvendes til ventilation. En fejlfri betjening kan yderligere sikres ved, at rammen presses let mod karmen, inden en grebsstilling ændres. Mens rammen er lukket, trækkes tappen i det øverste hængsel ned. Tappen kan ikke trækkes helt ud, men fastholdes af en sikringsfjeder. Rammen åbnes forsigtigt cm, hvorefter den løftes af det nederste hængsel. Diverse justeringer af rammen 8

9 Sidesving vindue (Pudsebeslag) Vinduet har den fordel, at vinduespudsningen kan klares indefra. Hængslingen kan enten være skjult i falsen eller være anbragt synligt uden på rammen. Med sidesvingsbeslag kan rammen åbnes og svinges ca i nogle tilfælde ca så rudens udvendige side kan pudses indefra. Rammen lukkes med anverfere eller betjenes med et greb midt på siderammen. Rammer med pudsebeslag kan kun adskilles ved at afmontere skruerne i ramme eller karm. Selv ved små rammer kræver adskillelsen medvirken af to personer. Skjult pudsebeslag Pudsebeslag kræver normalt ingen justering. Topstyret vindue Det topstyrede vindue åbnes og lukkes med håndtaget midt på underrammen. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i stærk blæst eller gennemtræk. Rammen kan kun adskilles fra karmen, når de skruer, der fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Der kan være skruer i side og top. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30. Arbejdet kræver normalt mindst to personer. Nederst findes en paskvil, som fastholdes i låseblikket på karmen. Låseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er til en ventilationsstilling. af friktionen foretages ved at dreje på skruen i glideklodsen i hver side. Det er vigtigt, at friktionsskruen er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan opstå skævheder i rammen. Når vinduet lukkes op og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven. Det giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. 9

10 Tophængt vindue Vinduet er hængslet foroven, og som standard forsynet med anverfer og udskyderstang. Udskyderstangen midt på underrammen bruges til at åbne og lukke rammen med. Den fastlåste stilling ophæves ved at løfte midt på begge beslag og samtidig rykke lidt i rammen. Pas på ikke at få fingrene i klemme. Rammen kan kun frigøres fra karmen, når den er ført til vandret stilling, hvor den kan løftes fri af hængslerne. Kun ved små rammer kan adskillelsen klares af en person. Hvis vinduet er forsynet med katastrofebeslag, skal beslaget skrues af karmene, inden rammen hægtes af. Anverfer kan strammes eller slækkes ved drejning med en skruetrækker i øskenen på rammen. Vinduet kan være forsynet med katastrofebeslag i siderne, som betyder, at når vinduet skubbes helt op, fastholdes dette i den åbne stilling, så det kan bruges som brandredningsåbning. Topvende vindue Det vendbare vindue åbnes og lukkes med håndtaget midt på underrammen. Når vinduet drejes 180 blokeres rammen igen af sikringen, så rammen fastholdes i pudsestilling. Det er vigtigt, at man sikrer sig, at pudsesikringen fastholder rammen, inden man begynder at pudse vinduet. Rammen lukkes igen ved at aktivere sikringen og dreje rammen tilbage. Vinduet har indbygget friktion, så det trinløst kan fastholdes i enhver ventilationsstilling. Det kan dog ikke forventes, at rammen bliver stående i den trinløse stilling i stærk blæst eller gennemtræk. Nederst findes en paskvil, som fastholdes i låseblikket på karmen. Låseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er til en indbrudshæmmet ventilationsstilling. Vinduet er udstyret med sikring, der blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning af vinduet sker ved at aktivere sikringen, og rammen kan herefter dreje 180 rundt udenfor husets facade, så ydersiden kan pudses indefra. Rammen kan kun frigøres fra karmen, når skruerne, der fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Der sidder skruer i både sider og top. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30. n kræver mindst to personer. af denne type vinduer kræver faglig indsigt, og bør kun foretages af fagmand. 10

11 Terrassedør Håndtaget betjener et paskvilbeslag med tre lukkepunkter samt evt. en friktionsbremse på dørrammens overkant. Døren kan åbnes, når håndtaget er drejet 90 opad. Døre med friktionsbremse aktiveret af håndtaget kan fastlåses i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm åben til ca. 90 ved at dreje håndtaget til lukkestilling. Det må dog ikke forventes, at friktionsbremsen kan holde døren fast i stærk blæst. 2-fløjede terrassedøre har kun greb på den fløj, der åbner først. Den anden fløj er i lukket stilling fastholdt af to kantrigler. Dørrammen kan løftes af karmen, når rammen er åbnet ca. 90. På døre med friktionsbremse skal de to skruer eller snaplås, som fastholder friktionsbremsens arm fjernes, før afløftning kan finde sted. af slutblikkene på karmen. Tungen presses ud med en skruetrækker, indtil døren lukker tæt ind til karmen. Tilbehør Som ekstra tilbehør kan døren være forsynet med børnesikring, nøgleaflåsning på udvendig og/eller indvendig side eller gennemgående greb med og uden spærre. Facadedør Facadedøre leveres som standard uden greb og cylinder, men er forberedt herfor. Paskvilen er med 3 lukkepunkter. Nederste og øverste lukkepunkt træder kun i funktion, når håndtaget løftes opad, ligesom aflåsning med nøgle kun kan ske, når håndtaget har været løftet opad. Dørrammen kan løftes af karmen, når rammen er åbnet ca. 90. Ved justering af låseblikket på karmen presses tungen ud med en skruetrækker, indtil døren lukker tæt ind til karmen. Når håndtaget trykkes ned, frigøres alle tre lukkepunkter. 3-punktslukning gør døren mere tæt og sikrer bedre mod indbrud. Tilbehør Døren kan leveres med greb og cylinder med vrider eller cylinder på begge sider. 11

12 Halvdør De to dørhalvdele kan åbnes som én dør, når håndtaget på underdøren drejes til åben stilling, før håndtaget på overdøren benyttes. Halvdøren leveres som standard uden greb og cylinder men er forberedt herfor. Døren kan kun aflåses med nøgle, når håndtaget på overdøren har været løftet opad. Halvdøren kan også leveres som terrassehalvdør uden nøgleaflåsning. Når døren er åbnet ca. 90, kan den løftes af hængslerne. Ved justering af låseblikket på karmen presses tungen ud med en skruetrækker, indtil døren lukker tæt ind til karmen. Tilbehør Døren kan leveres med greb og cylinder med vrider, eller cylinder på begge sider. Hæveskydedør Hæveskydedøren betjenes ved at aktivere grebet i åbningsretningen. Døren er nu hævet og kan skydes til side. Når døren lukkes fra åben, hævet position aktiveres fjederknappen på håndtaget, og døren kan herefter lukkes. Døren kan normalt kun åbnes fra indvendig side. Den gående ramme kan afmonteres ved at afmontere aluskinnen på udvendig side af overkarmen. Rammen kan nu vippes ud for oven og løftes fri af skinnen. Arbejdet kræver som minimum medvirken af to personer. kræver faglig indsigt og bør kun foretages af fagmand. Tilbehør Døren kan leveres med nøgleaflåsning. 12

13 VEDLIGEHOLDELSE Generelt om vedligehold Hvis vinduer og døre skal holde i mange år er det vigtigt at efterse og vedligeholde dem mindst én gang om året. Indvendigt skal elementerne rengøres og malerbehandles efter behov. Det er dog meget vigtigt at sørge for en tilstrækkelig udluftning af boligen, så fugten i bogstaveligste forstand ikke driver ned af ruden og lægger sig på bundkarmen. Dette kan være den direkte årsag til, at overfladebehandlingen nedbrydes unødigt. Rengøring Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand. Mærkater og korkbrikker på ruder bør fjernes indenfor en kortere periode (max. 1-2 uger) efter modtagelsen. Rudemærkater fjernes ved at opbløde dem i vand. Evt. limrester opløses med benzin. For at opnå lang levetid på malingen og et rent og ensartet indtryk af elementerne, skal ramme og karm jævnlig afvaskes. Især områder med store kemiske miljøpåvirkninger har afvaskning en bevarende virkning. Afvaskningen af ramme og karm foretages med vand tilsat neutralt rengøringsmiddel evt. autoshampo. Rengøringen foretages normalt i forbindelse med rudepudsning. Efterfølgende aftørres flader og kanter. Husk at rengøre i alle tilgængelige false og afkroge for insekter, spindelvæv og lignende. Smøring Hængsler, håndtag, paskviler, og nitteforbindelser i de bevægelige led smøres efter montering. Herefter smøres beslagene efter behov, dog mindst 1 gang om året. Friktionsbremser og glideskinner må ikke smøres med olie og skal holdes fri for snavs og maling. For at lette glidefunktionen kan glideskinnen påføres stearin eller tørglidemiddel. For elementer placeret på udsatte steder, f.eks. kystnære områder, må det forventes, at smøreintervallet er væsentlig kortere end en gang om året. Tætningslister Alle elementer er forsynet med slidstærke og vejrbestandige tætningslister. Listerne er svejset eller klippet sammen i hjørnerne og fastholdes i en not i rammen. Tætningslister kræver under normale omstændigheder intet vedligehold udover rengøring efter behov. Brug en klud med lidt silikoneplejemiddel, så forbliver listerne bløde. Tætningslisterne har ikke godt af benzin, fortynder og lignende og må aldrig overmales! Glasliste og glasisætningsbånd Det er vigtigt, at glaslisternes overfladebehandling vedligeholdes, da en skiftevis opfugtning og udtørring af træet kan give utætheder ved glasisætningsbåndene. Dette hindres med en intakt overfladebehandling, samt at glaslisterne er fastgjorte korrekt. Såfremt sideglaslisterne ikke har tæt samling til bundglaslisten, skal endetræet på sideglaslisterne være tilstrækkeligt forseglet, så træet ikke opfugtes unødigt. Hvis sideglaslisten derimod er samlet tæt til bundglaslisten, er det vigtigt, at samlingen er tæt forseglet. Træbundsglaslister kræver hyppig vedligeholdelse. Glasisætningsbåndene kræver ikke nogen egentlig vedligeholdelse, men det anbefales at efterse dem én gang om året for eventuelle utætheder, især ved glaslisten i bunden. Ved omfattende utætheder bør fugebåndene udskiftes. Glasisætningsbåndene må godt overstryges med vandbaseret maling eller træbeskyttelsesmiddel, men der kan ikke garanteres for vedhæftningen. Fuger mellem karm og mur Det er væsentligt for træværkets bevarelse, og et lavt varmeforbrug, at fugerne er intakte. Fugerne bør derfor inspiceres mindst én gang om året og evt. utætheder udbedres med samme type materiale som det bestående. Ved større utætheder bør hele fugen udskiftes. I denne situation må det vurderes, om en anden fugetype ville være bedre egnet end den bestående. 13

14 Overfladebehandling Vinduerne er leveret færdigmalede fra fabrik. For at sikre en lang levetid skal malefilmen efterses mindst én gang årligt, og mindre skader skal repareres. Hvis vinduerne sidder særligt udsat f.eks. i huse med lille eller uden udhæng, i åbent land, mod syd nær havet og lignende, bør der vedligeholdes med kortere intervaller end angivet ovenfor. Efter behov bør elementerne (herunder glaslisterne) have en fuld malerbehandling. Ved malerbehandling af vinduerne bør det sikres, at den anvendte malingstype tilsvarer den malingstype leverandøren har påført, eller lignende produkt. Brug af andre produkter kan medføre forkortet levetid. For at forhindre misfarvning af hårdttræselementer (og hårdttræsbundstykker) er det vigtigt, at overfladebehandlingen forbliver vandafvisende. Dette kan betyde, at der både efter leveringen, og efterfølgende med ca. et halvt års interval er behov for vedligeholdelse med en egnet fungicidholdig hårdttræsolie. Vedligehold af overfladebehandlingen bør altid foretages efter nærmere anvisninger fra vinduesproducenten. Harpiksudtræk og gulning Træ er et levende materiale. Derfor må det accepteres, at der selv med den bedste overfladebehandling kan dannes harpiksknopper under malingen - især omkring knaster. Knastgennemslag og krystaliseret harpiks fremkommer, når den flydende harpiks sveder ud igennem den diffusionsåbne maling. Den bedste afhjælpning til misfarvning og udsvedning af harpiks over knaster vil være en forsigtig aftørring med en spritvædet klud. Krystalliseret harpiks kan ved afbørstning eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af overfladebehandlingen. Afrensning Et effektivt forarbejde er afgørende for behandlingens holdbarhed og vedhæftning. Den bør indledes med en grundig afvaskning med et grundrensemiddel eller vand tilsat ammoniak. Al løstsiddende maling skrabes og slibes bort ned til det lyse træ. Fremtræder overfladen med sorte prikker/pletter afvaskes med vand tilsat klorin. Evt. harpiks fjernes med sprit på en blød klud og efterskylles med rigelig vand. Grunding Afrenset træværk grundes med en fungicidholdig grundingsolie. Når den er tør, slibes let med fint sandpapir på alle flader, og slibestøvet fjernes med børste og klud. Elementer uden overfladebehandling Inden overfladebehandlingen påbegyndes, er det vigtigt, at man sikrer, at vinduerne er tilstrækkeligt imprægnerede, så de er beskyttede mod råd og svamp. For at beskytte træet mod vejrligets nedbrydning er det nødvendigt at påføre en overflade, som især skal beskytte mod sollys og regn. Det er vigtigt, at elementerne senest i forbindelse med montagen påføres første lag overfladebehandling. Den afsluttende behandling bestående af 2 lag kan påføres efter montagen. GODE RÅD Læs altid brugsanvisningen på produktemballagen inden der startes. Alle flader skal være tørre og frie for snavs og støv, inden arbejdet startes. Tætningslister og bevægelige dele i hængsler og lukkebeslag må ikke overmales. Hav altid en ren klud og en plasticpose ved hånden. Kluden bruges til at aftørre evt. fejlstrøg og dryp fra penslen, mens plastposen bruges til indpakning af penslen ved korte afbrydelser. Oplukkelige rammer må ikke lukkes, før behandlingen er helt tør. Der males lettest til kant, når der anvendes afdækningstape. 14

15 UDSKIFTNING AF SLIDDELE Beslag De fleste beslag kan købes i byggemarkeder. Enkelte beslag skal bestilles gennem vinduesleverandøren. Det er vigtigt, at beslagene monteres på samme måde som de oprindelige beslag, og skruernes dimension og korrisionsklasse er tilsvarende de oprindelige skruer. Udskiftning af beslag i topvende vinduer og hæveskydedøre bør foretages af en fagmand. Tætningslister Der er mange typer og modeller af tætningslister. Ved udskiftning bør der anvendes samme type som den eksisterende for at bibeholde den rette komprimering. Tætningslisten er monteret i not og kan afmonteres ved at trække den ud af noten. Ny tætningsliste skal klippes i hjørnerne med en speciel tang for at sikre den korrekte tæthed i hjørnerne. Herefter monteres den nye tætningsliste ved at skubbe modhagerne på tætningslisten ind i noten. I tvivlstilfælde kontakt altid en fagmand. Termorude Det anbefales, at udskiftning af termoruder foretages af fagmand. Indvendige glasisætningsbånd Det anbefales, at udskiftning af glasisætningsbånd foretages af fagmand. Glaslister og udvendige glasisætningsbånd Glaslisterne er sømmet på og kan løsnes forsigtigt med en bred spartel, som kan lirkes ind mellem liste og ramme. Glaslisterne skal passe til glasfalsen og skal tilpasses, så de er tæt i hjørnesamlingerne. Skift kun 1 eller 2 lister ad gangen, så det altid sikres, at termoruden holdes på plads. Glaslisten med isætningsbånd klemmes mod ruden, så korrekt komprimering af indvendig- og udvendig glasisætningsbånd opfyldes. Glaslisterne fastgøres med søm med korrekt længde, afstand og korrosionsbestandighed. I tvivlstilfælde kontakt altid en fagmand. 15

16 UDLUFTNING AF BOLIGEN Hvis der i almindelige opholdsrum ved lave udetemperaturer i dag- og aftentimerne, dannes dug på den indvendige side af en 2-lags energirude, er det tegn på, at luften i boligen er for fugtig. Vær desuden opmærksom på: Nye vinduer er betydeligt mere lufttætte end gamle. Efter en vinduesudskiftning er der større behov for udluftning end tidligere. Nybyggede huse skal udluftes mere end ældre huse. Udtørringsfasen kan ofte strække sig over mere end et år. Dette gælder også ved om- og tilbygning. Et voksent menneske eller en middelstor hund afgiver ca. 2 liter vand i døgnet. Fugtproblemerne vokser, når rumtemperaturen sænkes, og svinder, når den hæves. Selv en kortvarig sænkning af temperaturen om natten kan give kondensvand på ruderne. Tætte gardiner og brede vinduesplader kan gøre luften stillestående ved ruderne. Så bliver luften kold og fugtig og danner kondens på glasset. På dage med roligt vejr vil solen tilføre mere gratis varme end den, der forsvinder ved normal udluftning. Utilstrækkelig udluftning giver dårligt indeklima. Det kan give sig udslag i hoste, hovedpine, svien i øjnene, udslet og luftvejsallergi. I opholdsrum I soverum Luft ud et par gange om dagen eller benyt udluftningsventiler, hvis sådanne findes. Hvis ruderne begynder at dugge, så sørg for mere udluftning. Luk ikke helt for varme i rum, som ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt tæt op mod en ydervæg rumluften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme mugpletter på væggen. Luft ud og sørg for, at sengetøjet bliver luftet hver morgen. Vend madrasserne af og til. Lad ikke soverum være helt uopvarmede. Hvis ruderne dugger, så sørg for bedre udluftning til det fri eller eventuelt til boligens andre rum. I køkken I baderum Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugningsventil. Luk helt op for udsugningsventil eller lad køkkenventilator eller emhætte køre for fuld kraft under madlavning. Læg låg på gryder under madlavning, så kommer der ikke så megen fugtighed ud i køkkenet. Luft godt ud under og efter madlavning. Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugningsventil. Undgå så vidt muligt tøjvask og især tøjtørring i lejligheden men kan det ikke undgås, så benyt baderummet og sørg for god udluftning. Luft godt ud efter badning. Afkast af varm og fugtig luft fra tørretumbler bør føres direkte til det fri. Illustrationer fra SBI-Anvisning 76 (5. udgave) er gengivet med tilladelse fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). 16

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING Garanti Montering Vedligeholdelse Betjening Udskiftning af sliddele Udluftning af boligen Kirkebækvej 149 8800 Viborg 86 64 75 50 www.psvinduer.dk ps@psvinduer.dk 1 2 Et godt valg

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Brugervejledning trævinduer Bilag

Brugervejledning trævinduer Bilag Brugervejledning trævinduer Bilag 2.13.01 1 Gyldig: 01.12.2000 Udgave nr.: 4 Fil: Brugervejledning Tommerup Vinduet A/S Ellehaven 2-9 5690 Tommerup Tlf: 63766110 E-mail: Info@TommerupVinduet.dk Fax: 63766111

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Ølene snedkeri Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE MODTAGELSE OG OPBEVARING MONTERING, FASTGØRELSE OG FUGNING FUNKTION OG BETJENING TOPHÆNGT VINDUE TOPSTYRET

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 Betjening

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

Rationel - Brugervejledning

Rationel - Brugervejledning brugervejledning Rationel - rugervejledning 1 TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER OG DØRE FR RTIONEL Nye vinduer og døre er en stor investering, og derfor skal de kunne holde i mange år. Når du køber vinduer

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S Rationel VINDUER MED OMTNKE Rationel vinduer og døre er kvalitetsprodukter, som vi udvikler, designer og producerer med omtanke. Vi afsætter produkterne til en række lande i Nordeuropa. Produkterne er

Læs mere

brugervejledning hjem med gode energier

brugervejledning hjem med gode energier Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

Modtagelse & opbevaring

Modtagelse & opbevaring Vinduer & døre Modtagelse & opbevaring Montering, fastgørelse & fugning Vedligehold, rengøring & smøring Udluftning af boligen Funktion & betjening Garantierklæring 3 4-11 12-14 14 15-18 19 Opklodsning

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning... 5 Funktion

Læs mere

Brugervejledning. Standard vinduer og døre Nov. 2015

Brugervejledning. Standard vinduer og døre Nov. 2015 Brugervejledning Standard vinduer og døre Nov. 2015 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8

Læs mere

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede Brugervejledning Betjening og vedligeholdelse af vinduer og døre Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede DK 9600 Aars Tlf. +45 98 62 10 44 info@mejan.dk www.mejan.dk 1 Indholdfortegnelse: Indledning:... 3 Vinduer:...

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk CombiSystem 900 Beslagsystem til døre og vinduer Teknisk manual Teknisk PN COMBI 900 manual COMBI 900 Index PN COMBI SYSTEM Side Omhandler

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning - samt informationer til brug ved montage. Tillykke med Deres nye vinduer og døre Læs venligst denne vejledning. Der er mange gode råd og nyttige informationer. VIGTIGT! Gem

Læs mere

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Tillykke med dine nye Sparvinduer elementer... 3 Fagudtryk... 4 Modtagelse... 6 Opbevaring... 6 Håndtering og

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side

Læs mere

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer.

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer. 01.91-08.15 2015 Rationel Vinduer /S rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, LDUS, PTUS, PTUS+, Rationel UR and Rationel URPLUS logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring...side

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret januar 2014 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret december 2011 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle A/S - Fabriksvej 5 - DK-8544 Mørke Tlf. +45 86 37 24 77 Fax +45 86 37 24 78 www.jetrae.dk - jetrae@vahle.dk INDHOLD Montering af dør side 2 Montering af sideparti side 6 Montering

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ

brugervejledning vinduer og døre træ brugervejledning vinduer og døre træ Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største og mest

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning for PRO TEC 7 Multi

Vedligeholdelsesvejledning for PRO TEC 7 Multi Vedligeholdelsesvejledning for PRO TEC 7 Multi VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre.

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål er at varetage branchens

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 Betjenings- & Vedligeholdelsesvejledning Til Træ og Træ/Alu elementer FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk 2 Indledning & Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere I nformation Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre Til håndværkere og slutbrugere Modtagelse og opbevaring Aflæsning og håndtering af elementerne skal foretages på en hensigtsmæssig

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Håndværker- & Brugervejledning gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Indholds fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

AFSNIT 3 VINDUER-DØRE

AFSNIT 3 VINDUER-DØRE AFSNIT 3 VINDUER-DØRE Opdateret den: 22. juni 2016 VINDUER/TERRASSEDØRE Vinduer og terrassedøre er af typen: Velfac model 200 lavet i træ indvendig og aluminium udvendig, hvorfor det er forskellige rengøringsmidler,

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Alle mål uden for standardmål uden ekstra tillæg 1 Vi skaber de smukke rammer... Nye vinduer og døre danner rammen om dit liv i mange år, det er derfor vigtigt

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan fuldglasvægge (TP Lite, TP Lite Twin, TP Acoustic) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Glas: Fuldglasvæg. Glas monteret i aluminiumsprofiler fuget eller samlet

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. august 2012 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6 Sørg for at murhullet har tene kanter, f.eks. gipsen er raspet af for ujævnheder, således hulmålet passer hele vejen rundt. På karmen sidder en etiket med oplysninger om hulmålets størelse. Kontrollerer

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM

RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM 1 RATIONEL FORMA & FORMAPLUS Vi har udviklet det klassiske vindue med smalle sprosser og profilerede rammer og karme i en energioptimeret konstruktion. Vi har

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder!

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Kontroller målet på det nye vindue, og udtag herefter det gamle vindue og rens hullet for snavs og gammel fugemasse. I dette tilfælde er der

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 8

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE.

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning www.kipa.dk Vinduer Udestue-elementer Sidepartier Facadedøre Halvdøre Indvendige døre Terrasse døre KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE www.kipa.dk - tlf.

Læs mere

Brugervejledning VELFAC A/S. Bygholm Søpark 23 8700 Horsens. www.velfac.dk. VELFAC Kundeservice: Tlf. 7628 8500 Fax 7628 8541 service@velfac.

Brugervejledning VELFAC A/S. Bygholm Søpark 23 8700 Horsens. www.velfac.dk. VELFAC Kundeservice: Tlf. 7628 8500 Fax 7628 8541 service@velfac. certificeret i henhold til af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen VELFAC A/S Bygholm Søpark 23 8700 Horsens www.velfac.dk VELFAC Kundeservice: Tlf. 7628 8500 Fax 7628 8541 service@velfac.dk

Læs mere

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf OBS - Enhver omkostning, der er forårsaget af købers manglende modtagerkontrol forinden påbegyndelse af montage, er sælger uvedkommende. 1 / 6 MONTAGEVEJLEDNING Venstre Højre Sørg for at murhullet har

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os.

Læseguide. Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os. Brugervejledning 3 Læseguide Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre. Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre Montagevejledning Montering skydedøre Montering af skydedøre n leveres med den stående ramme monteret, og den gående ramme leveret løs med. Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider

Læs mere