Nyhedsbrev for udsendte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for udsendte"

Transkript

1 Her går det godt Af oberstløjtnant Steffen Zachariassen, fungerende regiments- og skolechef. Nu hvor I er ca. halvvejs i jeres opgaveløsning, håber jeg, at I for alvor har fået godt fat i de mange opgaver, som jeg er sikker på, præger jeres hverdag. Samtidig er det jo også tidspunktet, hvor leave-perioden for alvor er godt i gang, så jeg ønsker for de af jer, der står foran denne, at den må blive et godt afbræk i jeres operative virke. Fra Hærens Føringsstøtteskole (HFS) side, har vi gennemført besøg både ved KFOR og ISAF og snart er det planen, at turen kommer til Bagdad. Jeg ved, at vi har fået meget ud af besøgene. Jeg håber også, at det for jer har været en god oplevelse. Her på HFS har besøgene (som altid) givet anledning til, at vi sætter et antal arbejder i gang, der skal være med til at optimere den fremadrettede opgaveløsning. Meget af det vil nok først komme jeres efterfølgere til gode, men det håber jeg, at i har forståelse for. Et af resultaterne af besøget ved KFOR er, at vi har indstillet til HOK om udskiftning af CISCEN. Tilsvarende er der en række konkrete forhold i forhold til ISAF, som vi lige nu arbejder på at optimere. Det er i øvrigt planlagt, at oberstløjtnant Qvortrup på mine vegne besøger jer ved ISAF i månedsskiftet juni/juli. Herhjemme ligger vi heller ikke på den lade side. Uddannelsen af vores værnepligtige (forårsholdet) forløber godt, og de står i skrivende stund foran deres ganske omfattende kontroløvelse og snarlige hjemsendelse. Vi har opnået rigtig gode hverveprocenter og har desuden en velfungerende HRU, så det ser godt ud vedr. jeres afløsning på dette område. Selv har jeg haft fornøjelsen i den seneste måned at besøge CIS og HQ SPT BN (tidligere 3 TGBTN) under to øvelser og skal besøge dem igen i næste måned. BTN har store udfordringer på mange fronter - men løser faktisk også en utrolig spændende opgave. i rammen af NRF 14. Nyt materiel vælter bogstaveligt talt ind og personelsituationen er grundlæggende god. Der indgår jo også bidrag fra både søværnet og flyvevåbnet, og de er efter min opfattelse på en god måde blevet en del af det samlede team. Det lover godt også for de af jer, der efter jeres mission skal tilgå denne enhed. Det er specielt glædeligt for mig at konstatere, at BTN er præget af gode holdninger og en god vilje til at få løst opgaverne til alles tilfredshed. Som I ved, er det ikke altid det nemmeste her i verden!. STKMP/1 BDE forbereder sig også på sin NRF 14 opgave som STKMP for det, der hedder Theatre Logistical Base. Desuden løser KMP som altid en lang række opgaver, naturligvis først og fremmest for 1 BDE. EWKMP har gennemført en større KMP-øvelse, og har afholdt national og international besøgsdag. Desuden har KMP haft afgivet et detachement til søsterenheden i England. De gjorde det faktisk så godt, at chefen for den engelske EW-enhed sendte et brev til CH HOK, hvor indsatsen blev påskønnet. Godt gået! I Haderslev havde jeg fornøjelsen at deltage i den årlige Lysfest, hvor besættelsen og ikke

2 mindst befrielsen af Danmark bliver mindet. Det var som altid en flot begivenhed, ikke mindst takket være en flot og god indsats fra SMUK og 5 TGBTN, sidstnævnte i form af deltagelse fra CISCENKMP og DCMKMP under kommando af kaptajn D.H. Rasmussen. Konstabeleleverne deltog også i paraden og gjorde det rigtig godt. Konstabelelevuddannelsen i rammen af DCMKMP forløber i øvrigt efter planen, og jeg tror, at både de og DCMKMP kan glæde sig til den fælles fremtid. Pas på jer selv og på jeres kammerater Oberst Bager overtager Telegrafregimentet Susanne Bach Bager skriver danmarkshistorie, som den første kvindelige oberst i hæren og den første kvindelige regimentschef. Susanne er gift med Ib Bager, der var den tidligere regimentschef. Af Leon Lindholm, redaktionen. Modelfoto - LAL Det var med glæde og ydmyghed at Susanne Bach Bager kunne skrive til chefgruppen og de nærmeste, at hun er Telegrafregimentets og Hærens Føringsstøtteskoles nye chef. Susanne bliver 52 år til juli og er hærens første kvindelige oberst. Hun udnævnes oberst og indsættes den 1. juli. Det seneste år har Suanne læst på det svenske forsvarsakademi og det hun læser svarer vel nærmest til en mastergrad. Hun har haft sine år i Telegrafregimentet helt tilbage fra, hvor hun startede som konstabelelev, senere som officer og sidste gang var hun bataljonschef for uddannelsesbataljonen. Velkommen hjem oberst Bager Oberst Susanne Bach Bager har endvidere gjort tjeneste ved Danske Division, i Forsvarsministeriet og ved Hærens Operative Kommando. Det er med stor glæde, at vi venter hende tilbage til Telegrafregimentet, hvor hun lander til mange store opgaver, som skal udføres for at få TGR ind i det næste forsvarsforlig og en del andre forandringer er også under opsejling. Helt sikkert vil hun få glæde af at være gift med den tidligere regimentschef og hun vil have stor støtte i den nuværende og fungerende (oberstløjtnant Steffen Zachariassen), men tillad mig at sige det bliver en stor opgave og at være kvinde i en mandeverden kræver altså sin mand. Susanne vil givetvis starte i det, andre vil kalde hendes mands fodspor, men jeg skulle kende hende meget dårligt, hvis ikke hun efter kort tid finder sin egen løberute. Ib Bagers fodspor vil hun aldrig kunne fylde ud, men de stoppede jo også for et par måneder siden, så nu kan hun se, hvad retning de pegede og så må hun selv træde de nye. Det kan være, at Susannes fodspor ikke er så store, men hun kan til gengæld træde hårdt, så de bliver dybe. Det bliver en udfordring at være regimentschef og der kan være fordele i at være en kvinde, men også ulemper. Kvinder i chefstillinger bliver altså dømt hårdere og skal ofte præstere mere for at opnå samme agtelse som en mand for selvsamme opgave - sådan er vi menesker. Men ingen skal tvivle, Susanne har det der skal til.

3 Hotellignende forhold i felten Af kaptajn M.T. Steffensen, chef for Camp & LOGCOY, 3. Telegrafbataljon. En del af personellet fra 3 TGBTN fik for første gang af mærke, hvilke forhold de bliver indlogeret under, når og hvis NRF 14 bliver aktiveret. Det skete da CAMPDEL i CAMP&LOGCOY under øvelsen Lighting Knight opstillede en teltlejr med tilhørende feltkøkken til 150 personer. CAMPDEL er en sammensat deling med personel fra 3 TGBTN, søværnet (SVN) og flyvevåbnet (FLV). Dette giver nogle gange lidt udfordringer, mest på grund af kulturforskelle, men i det store hele går samarbejdet super godt. Personellet fra SVN og FLV er alle håndværkeruddannet og meget professionelle i deres tilgang til arbejdet. Teltlejren bestod af 25 stk. 6-personers telte, som mest af alt ligner et stort almindeligt campingtelt. Inde i teltet har hver mand en foot locker og en feltseng. Der er også aircondition til hvert telt, som kan lave både kold og varm luft. Udover teltene opstillede delingen også vaske-, toilet-, og badecontainere, som de kendes fra missionerne. Til at bespise de mange som sov i teltlejren, blev der opstillet et feltkøkken og et stort spisetelt, som kan rumme 75 personer ad gangen. Dette blev dog ikke anvendt, da kokkene endnu ikke er tilgået CAMPDEL, men under næste øvelse forventer CAMPDEL at kunne bespise op til 200 personer til alle måltider. Der indgår desuden et velfærdstelt og messetelt i lejren. Alt i alt fylder sådan en teltlejr til 150 personer ca. 15 stk. 20 fods containere. Dette er dog kun en del af et større kompleks, da CAMPDEL har hele fire stk. af disse 150 personers moduler og altså sammenlagt kan opstille teltlejr med plads til 600 personer, med tilførende feltkøkken.

4 En ny tidsalder er over os Af seniorsergent Frank Poulsen CISCOY I erkendelse af at Dansk Eurocom Område Signalsystem (DEOS), i den tidligere form, med radiokæde skud ud til kilometer, ikke længere er dækkende for den moderne opgaveløsning. Hvor enhederne ofte er indsat over et stort område, med store afstande mellem enhederne. Har Hæren Føringsstøtte Skole (HFS) valgt løsningen, at koble de forskellige delområder af maskenettet sammen ved hjælp af satellitforbindelser de steder, hvor det ikke er muligt at nå enhederne med radiokædestræk. For ikke at forveksle disse satellitudstyr med de kendte VSAT fra INTMIS, benævnes disse udstyr WAN SAT. WAN SAT er et transparent system, der i princippet skal ses som en langtrækkende radiokædeforbindelse. Systemet er isoleret Vertex RSI med sine 3 båndhoveder C-, KU- og X-bånd og har ingen kontakt med andre services så som Internettet og FIIN. WAN SAT modem kobles ind i DEOS på samme måde som en radiokæderadio via et kryptoudstyr til ATM switchen. WAN SAT forbindelserne administreres på samme måde som de kendte VSAT forbindelser i INTMIS fra HUB en i KARUP. Herfra tildeles frekvenser og båndbredde til det enkelte udstyr. Når dette er gjort, kan WAN SAT systemet indsættes på kamppladsen på samme fleksible måde som en radiokædestation. Vi opgrader Som en del af DEOS opgraderingen i forbindelse med Communications- & Informationssystem Company (CISCOY) NRF14 opgave, er der indkøbt 11 stk. WAN SAT udstyr af typen Vertex RSI 2,40 meter SFC/ Fly Away Antenna med tilhørende CDM 600 L modem. 10 stk. af udstyrene tilgår CISCOY, det sidste udstyr tilgår HFS til uddannelse. Man har i forbindelse med DEOS opgraderingen forberedt samtlige Knude Punkts Centraler (KCT), Adgangscentraler (ADGCT) og Miniknuder (MKCT) til at kunne operere

5 med WAN SAT. Derudover er også HQCOY (det gamle 1 TGKMP/ 3 TGBTN) Piranha CIS forberedt til dette WAN SAT udstyr. Det betyder, at WAN SAT kan indsættes ved alle de enheder CISCOY og HQ COY støtter. Det giver en stor fleksibilitet i indsættelsen og en høj grad af sikkerhed for signaldækning for de enheder, vi skal støtte. WAN SAT udstyrene oplægges ved delingstroppen i knudepunktscentraldelingerne og disponeres så ud til de enheder, der har behov for dem. Meningen var fra starten, at WAN SAT en skulle transporteres i en ½ tons påhængsvogn, men da WAN SAT udstyret ikke fylder mindre end 15 transportkasser af en ikke ubetydelig størrelse, bliver der fra HFS side arbejdet på en anden løsning. CISCOY har allerede modtaget de første to WAN SAT udstyr og vil i løbet af de næste par måneder, modtage de sidste otte. Heri ligger der en opgave, der skal fremskaffes opbevaringsplads til de i alt 150 transportkasser. Udstyrene kan ikke bruges fuldt operativt endnu, da CISCOY først modtager opgraderede DEOS-køretøjer efter sommeren. Vertex en udmærker sig ved at kunne arbejde både i C-, KU- og X-bånd (tre forskellige frekvens bånd) og vil derfor kunne indsættes stort set hvor som helst i verden. Med en mulig båndbredde på op til 5 MB på modemmet, har systemet en rigtig god datakapacitet også set i forhold til de nuværende 1MB radiokædeforbindelser. Så det er satellitudbyderens pris og vores økonomi der er afgørende for, hvor meget af båndbredden, man vil udnytte. Selve parabolskålen er bygget op i carbonfiber og skelettet er lavet i letvægtsmaterialer, hvilket giver WAN SAT en en vægt på 175 kg uden antennehoved og forstærker. Antennen kan samles af to mand, hovedparten af komponenterne til antennen samles ved brug af fastmonterede pindbolte. Det eneste sted, hvor der skal bruges værktøj, er parabolskålen, denne samles med fastmonterede umbraco skruer, en forholdsvis nem sag at gå til, og som med vores begrænsede erfaring tager lidt under en halv time at samle. Vi mangler stadig i CISCOY at få færdiguddannet instruktører på systemet, men den sag skulle være på plads medio juni, hvor HFS gennemfører kursus på DEOS opgradering. Lidt erfaring på WAN SAT en har vi dog, idet vi på øvelse Steadfast Cathode 2009 i Spanien skulle bruge systemet til at lave en forbindelse til Danmark. I december måned var instruktørerne fra CISCOY blevet uddannet på selve antennedelen. Forud for øvelsen fik vi en skræddersyet uddannelse på WAN SAT til opgaven Steadfast Cathode af HFS. Under uddannelsen fandt vi ud af, at der er rigtig mange satellitter i omkreds omkring jorden og at det ikke altid er lige nemt er at finde den rigtige. Vi blev advaret om, at man ikke skulle tænde for sin sender på satellitudstyret uden at være helt sikker på, at man er på den rigtige satellit. Da der en god mulighed for, at man jammer dele af satellitten ud. Vi lærte lidt om Spectrum Anylyzer, som er et meget nyttigt udstyr, når man skal finde den rigtige satellit. Alt i alt en god uddannelse, som gjorde os i stand til at løse vores opgave i Spanien. For os i CISCOY, venter vi nu med spænding på, at vi modtager den endelige uddannelse og udstyret, således at vi kan komme i gang med at uddanne kompagniet. Her ses de 15 kasser Vertex RSI en transporteres i

6 Hva ska væk? Skærbæk! Ryd lortet - Svin! I ødelægger vores natur. Nu vil vi ikke finde os i mere. Stop miljøsvineriet - der blev gået til den dag, hvor værnepligtige øvede sig i demonstrationsbekæmpelse! Af Leon Lindholm, redaktionen. Sådan kom demonstranterne gående. Råbende og truende mod de værnepligtige, som på denne afsluttende øvelse skulle forsvare Skærbækværket mod demonstranter og om nødvendigt stoppe dem med vold og magt - og endda anholde dem. Jeg var tilstede med et kamera, pressekort af egen avl og en stak af TV2-nyhedernes visitkort, som jeg har fremstillet i dagens anledning. Derforuden havde jeg en orange batteridreven

7 barbermaskine, som jeg holdt som diktafon og brugte som sådan - nok uden større held, men mange af de unge indtalte deres navn og fortalte om deres opgaver til min barbermaskine. Ved min side var kontakt- og velfærdsofficer kaptajn Bent Rochler, som var udstyret med pressekort og to kameraer i stor størrelse. Vi gik så rundt og forstyrrede alt imens de værnepligtige skulle løse deres opgaver. Alle sammen svarede og ville gerne fortælle TV2 om deres opgaver. Der var kun et par gange, hvor svaret var: Ingen kommentarer eller du må lige vente, til jeg har fået klaret det, jeg er i gang med. Selvom jeg spurgte dem, når de var mest optaget af at bokse med demonstranterne, tog de sig pænt tid til at svare høfligt, hvilket jeg egentlig tolkede som et overskud i situationen og det må siges at være godt. Før alt det her, var vi på redaktionen blevet ringet op af løjtnant Rune Bundgaard. Han ville fortælle TELEGRAFEN om, hvad der rørte Under hjelmen gemte sig en hestehale, men fordi man er pige kan man godt stoppe demonstranter. sig i HBU-kompagnierne og han spurgte, om vi ville med ud at se på begivenhederne. Chefen for Garnisonsstøtteelementet major Kim Kjær- Det startede fredeligt, men så eskalerede situationen

8 gaard var straks klar på at komme ud og se på uddannelsesniveauet og KVO, der ikke kan få fingeren af aftrækkeren, var også klar med to kameraer og 80 GB Cf-kort til at lagre billeder på. Man kan og skal lære af sine fejl Det blev en god dag for de værnepligtige. Det hold, vi fulgte, lærte rigtig meget af at være demonstranter og ikke mindst af, hvad de andre gjorde forkert. En god pædagogisk måde at visualisere tingenes tilstand og Rune var god som delingsfører. Han tog efter hver opgave situationen op og diskuterede igennem, hvad der var godt og hvad der ikke var godt. En enkelt gang var Rune oppe i det røde felt og hans ½ liter cola røg igennem luften og ud på en mark. Årsagen var, at posterne på taget 90 m oppe på skærbækværket ikke fik sendt vagter hurtigt nok ud - og da de efter 15 minutter kom, gjorde de ikke, som de skulle. Det gjorde til gengæld demonstranterne. Det viste de to vagter, at den måde, de gjorde deres arbejde på, ikke havde været godt nok i en skarp situation. De havde fejlet. De skulle være meget mere autoritære og have skudt varselsskud, straks nogen ved hjælp af en bil prøvede at komme ind over hegnet. Da flere vagter kom til, kom der styr på situationen og de vagter handlede som man skal gøre. Herefter skulle vi igen ned til en demonstration. Under denne demonstration talte jeg meget med Anja Bøndergaard, der virkelig troede på min identitet som TV2- udsending og hun svarede høfligt trods det, at jeg gentagne gange stillede mig i vejen. Hun gik bare roligt udenom mig og holdt fokus på sin opgave sammen med veninden med det lange lyse hår, men hun tænkte nok ikke noget pænt om mig. Her kom hendes sergent så til og spurgte om han måtte se pressekort og legitimation. Han kunne godt se, at det Jeg sagde SVIN! I er alle sammen en fl ok fuc... miljøsvin. Gid I bliver straffet som fortjent. Luk Skærbækværket - luk lortet lignede meget godt, men svarede: Det skal vel så betyde, at du har lov til at være her. Så det går jeg ud fra er situationen. Som den eneste tjekkede han op på pressen og så må jeg jo sige, at han ud fra det han så og som han tolkede det, så handlede han rigtigt. Denne sidste demonstration var ikke så voldelig som den første, men taktisk var det noget bedre. Et par geværskud dæmpede også gemytterne, for demonstranterne havde fået at vide, at de skulle også agere som de ville have gjort, hvis de blev råbt an og hvis der blev afgivet varselsskud. Vagterne gjorde som de skulle, måske ikke helt så ophidset men rigtigt nok.

9 Bombemænd skal passificeres Nu skal det ikke være ros det hele, en episode fik de værnepligtige skæld ud for og det var da en enkelt person kom frem med en taske, hvorfra han tog en bombe op (attrap med tastatur). Her blev han kun mødt med høflige gå væk, skrub af, gå så væk. Ikke nogen autoritet i stemmen og end ikke én der løftede et våben, som de skulle, hvis det havde det været en rigtig bombe. De stod 15 mand omkring attentatmanden og derfor fik de fandeme mig hug af sergenten. Hans stemme udstrålede autoritet til et 12 tal og ingen var bagefter i tvivl om, hvad de skulle have gjort, men ingen gjorde det. Jeg vil så godt sige, at bomben måske ikke helt havde lignet en bombe godt nok, - her kunne man måske have lavet en attrap med en hundepropsløsning, så der var noget rigtig bang. Det hele foregik meget realistisk men jeg kunne godt have tænkt mig, at man gjorde det mere realistisk, eksempelvis ved at bruge rigtige strips og virkelig sætte fangerne sammen, selvfølgelig uden at det skulle blive til vold og hævn, men evt. også stripset benene så nogle af de tilfangetagne ikke kunne løbe rundt. Var det her en rigtig situation, så var ingen af de anholdte løbet udenfor markeringen når vagterne stod med våben og var klar til at skyde. En god dag og den unge løjtnant Rune Bundgaard gjorde godt. Han fik lært sine sergenter og ikke mindst de værnepligtige, hvordan man takler sådanne situationer. De værnepligtige sagde også bagefter, at de havde lært meget både som demonstrant-figurant men også som soldaten, der skulle stoppe disse. Her er alle lige - lige langt nede. Kvinder og mænd får samme behandling for samme foseelse, når roen skal genoprettes

10 Det største puslespil til dato. 800 kvadratmeter kontor blev sat sammen - og det virkede. Sådan m 2 kontorlokaler Af premierløjtnant M.R. Schultz, delingsfører (DF) 1. Headquarterdeling (1HQDEL). Det største hovedkvarter til dato, blev opstillet i Oksbøl, ved taktisk træner i uge 19 og 20. Dagen hedder tirsdag den 5. maj og HQCOY møder 0730 til appel som vi plejer, hvorefter alt forandrer sig til et kæmpe virvar af lastbiler. HQCOY inkl. underlagte enheder runder omkring 30 lastbiler, som skal opmarcheres og sendes af sted i dråber, for at øge succesen for en vellykket indrykning bag taktisk træner i Oksbøl lejren. Pladsen er trang og der skal koordineres hurtigt imellem de to delingsførere på jorden. Lastbilerne ankommer hurtigt og der skal arbejdes for pengene. Om mindre end 72 timer skal HQ være opstillet. Det var den største opgave det gamle 1. Telegrafkompagni og nuværende HQCOY har skullet opstille. Med de nye dobbelt udfoldbare containere (DUC) blev der på bare tre dage klargjort 10 over 800 m2 kontorarealer med alt lige fra pc er, telefoner, whiteboards og projektere - alt hvad et moderne kontor skal have. Der er mødelokaler til staben indrettet blandt de mange containere på billedet. Et logistisk mareridt Men det er ikke bare lige sådan at opstille et hovedkvarter af denne størrelse, for som vi alle nok ved eller godt kan forestille os, så er det et logistisk mareridt. HQCOY har endnu ikke modtaget alt deres materiel og skulle på lånemarkedet i et forsøg på at leve op til Danske Divisions (DDIV) store krav til et hovedkvarter. Uden at tærske langhalm på problemet med mangler, skal det siges, at næsten 50 procent af det opstillede HQ, skete med lånte køretøjer. Men med nogle effektive og hårdtarbejdende folk, lige fra KS-gruppen til officererne, lykkedes det at opnå en meget flot løsning uden sidestykke. Stor ros til alle i HQCOY samt de underlagte enheder. Efter tre dage var HQ opstillet og så går da-

11 gene med at rette indretningen efter DDIV ønsker. Dette kan i nogle tilfælde godt skabe en smule frustration for folkene på jorden, hvilket giver delingsførerne nye udfordringer, når folkene skal motiveres undervejs. Når et hovedkvarter er oppe og stå, melder hverdagen sig hurtig. Efter at have arbejdet med 120 km i timen i tre dage, skal der geares ned til en mere moderat hastighed, som matcher dagligdagen som stabshjælper ved stab DDIV. Hurtigt vil folkene begynde at kede sig - dette løses i dette tilfælde med en tur i bølgen blå kl en torsdag morgen. Ja, vandet var meget koldt men det kvikkede op. Det skal da også siges, at nogle mente at DF havde fået en hjerneblødning, hvilken han naturligvis ikke var enig i. Alt dette skete blot for at kanalisere energien og fokussen frem mod målet, som var den egentlige igangsættelse af øvelse den samme dag og nedbrydningen den efterfølgende dag. DDIV takkede af omkring klokken tolv, hvorefter den store plan for sammenpakningen skulle iværksættes. Næstkommanderende (NK) i kompagniet og de forskellige NK i delingerne havde brugt de sidste aftner på at lægge en skudsikker plan for at sikre sig, at sammenpakningen skulle lykkedes. Rigtig mange køretøjer skulle transporteres hjem fra Oksbøl og en stor del af materiellet skulle omlæsses og fragtes hjem. Det tog godt tre dage at opstille det store hovedkvarter, men de to HQ delinger var ivrige efter at vise chefen, hvor hurtigt et hovedkvarter kunne nedbrydes, og gøres klar til at køre igen. Af sikkerhedshensyn skulle alle pc er og telefoner i hovedkvarteret inddrages, før området kunne åbnes. Kabler og de lange gangbroer skulle samles sammen og læsses på lastbiler igen. DUC erne slås sammen og teltene pilles ned. Al pigtråden skulle samles ind og meget mere. Det skulle vise sig at tage HQCOY, med god hjælp fra CISCOY og CAMP & LOGCOY, ti timer, før vi igen var hjemme i Fredericia klar til aftrædelse. Nu er øvelsen vel overstået og det bløde aftræk taget på NRF 14 for HQCOY og det tegner rigtigt godt. Jeg vil gerne benytte denne mulighed for at rose KS-gruppen i HQCOY for deres store arbejdsiver, samt BM erne for deres store overblik og tålmodighed både før og under øvelsen. Hyggeidræt - morgensvømning i alt for koldt vand. 11

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad 3-2103.indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Result aterne fortsætter - vi holder fokus Af regimentschef oberstløjtnant Erik Schwensen, Telegrafregimentet. Kære Udsendte! I sidste nyhedsbrev og de seneste numre af Telegrafen har du måske allerede

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Samlet på Axeltorvet i Fredericia til den 21. fødselsdag - eller var det til den første? Mens vi venter.. på det bedste. Om få dage besøger jeg ISAF hold 14, et besøg, som jeg ser meget frem til. Vi ses.

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 3 Maj 2012

T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 3 Maj 2012 T E L E G R A F E N Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 3 Maj 2012 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia-

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan INDHOLD En kold fornøjelse en varm... 3 Tjenestegrensuddannelse 6 UDGIVES AF TELEGRAFENS

Læs mere

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 4 December 2011 66. årgang

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 4 December 2011 66. årgang TRÆNREGIMENTET Hærens Center for Logistik og Militærpoliti Nr. 4 December 2011 66. årgang Trænsoldater til søs De værnepligtige blev udsat for lidt af hvert, da der blev afviklet en grænseoverskridende

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 1 13.indd 1 1/8/2013 1:55:01 PM Telegrafen INDHOLD 3 UDGIVES AF TELEGRAFENS

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 4-2013.indd 1 6/21/2013 1:52:16 PM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN SKRYDSTRUP KLAR TIL AIRSHOW 2006 1 FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 6 November 2008

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 6 November 2008 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 6 November 2008 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

NETMAGASIN FOR HJEMMEVÆRNSESKADRILLE 277 KARUP NR. 11-2014 - 6. ÅRGANG. s Ma n a ld. G r il. Bunker by Nigh AIRSHOW

NETMAGASIN FOR HJEMMEVÆRNSESKADRILLE 277 KARUP NR. 11-2014 - 6. ÅRGANG. s Ma n a ld. G r il. Bunker by Nigh AIRSHOW 77 EREN NETMAGASIN FOR HJEMMEVÆRNSESKADRILLE 277 KARUP NR. 11-2014 - 6. ÅRGANG Fo Chri redrag m s Ma cdo / n a ld en t f a l G r il Bunker by Nigh t AIRSHOW KONTAKTPERSONER: Eskadrillechef Elise T. Christensen

Læs mere

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde / På træning i Norge 3 Pas på flåten 7 Hvor er viljen

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

magasinet Derfor meldte jeg mig Fokus på hvervning: Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst

magasinet Derfor meldte jeg mig Fokus på hvervning: Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst magasinet nr. 4 /December 2008 12 Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst 37 42 Hjemmeværnet har leveret varen Hans familie satte livet på spil Fokus på hvervning: Derfor

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev

Læs mere