Nyhedsbrev for udsendte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for udsendte"

Transkript

1 Her går det godt Af oberstløjtnant Steffen Zachariassen, fungerende regiments- og skolechef. Nu hvor I er ca. halvvejs i jeres opgaveløsning, håber jeg, at I for alvor har fået godt fat i de mange opgaver, som jeg er sikker på, præger jeres hverdag. Samtidig er det jo også tidspunktet, hvor leave-perioden for alvor er godt i gang, så jeg ønsker for de af jer, der står foran denne, at den må blive et godt afbræk i jeres operative virke. Fra Hærens Føringsstøtteskole (HFS) side, har vi gennemført besøg både ved KFOR og ISAF og snart er det planen, at turen kommer til Bagdad. Jeg ved, at vi har fået meget ud af besøgene. Jeg håber også, at det for jer har været en god oplevelse. Her på HFS har besøgene (som altid) givet anledning til, at vi sætter et antal arbejder i gang, der skal være med til at optimere den fremadrettede opgaveløsning. Meget af det vil nok først komme jeres efterfølgere til gode, men det håber jeg, at i har forståelse for. Et af resultaterne af besøget ved KFOR er, at vi har indstillet til HOK om udskiftning af CISCEN. Tilsvarende er der en række konkrete forhold i forhold til ISAF, som vi lige nu arbejder på at optimere. Det er i øvrigt planlagt, at oberstløjtnant Qvortrup på mine vegne besøger jer ved ISAF i månedsskiftet juni/juli. Herhjemme ligger vi heller ikke på den lade side. Uddannelsen af vores værnepligtige (forårsholdet) forløber godt, og de står i skrivende stund foran deres ganske omfattende kontroløvelse og snarlige hjemsendelse. Vi har opnået rigtig gode hverveprocenter og har desuden en velfungerende HRU, så det ser godt ud vedr. jeres afløsning på dette område. Selv har jeg haft fornøjelsen i den seneste måned at besøge CIS og HQ SPT BN (tidligere 3 TGBTN) under to øvelser og skal besøge dem igen i næste måned. BTN har store udfordringer på mange fronter - men løser faktisk også en utrolig spændende opgave. i rammen af NRF 14. Nyt materiel vælter bogstaveligt talt ind og personelsituationen er grundlæggende god. Der indgår jo også bidrag fra både søværnet og flyvevåbnet, og de er efter min opfattelse på en god måde blevet en del af det samlede team. Det lover godt også for de af jer, der efter jeres mission skal tilgå denne enhed. Det er specielt glædeligt for mig at konstatere, at BTN er præget af gode holdninger og en god vilje til at få løst opgaverne til alles tilfredshed. Som I ved, er det ikke altid det nemmeste her i verden!. STKMP/1 BDE forbereder sig også på sin NRF 14 opgave som STKMP for det, der hedder Theatre Logistical Base. Desuden løser KMP som altid en lang række opgaver, naturligvis først og fremmest for 1 BDE. EWKMP har gennemført en større KMP-øvelse, og har afholdt national og international besøgsdag. Desuden har KMP haft afgivet et detachement til søsterenheden i England. De gjorde det faktisk så godt, at chefen for den engelske EW-enhed sendte et brev til CH HOK, hvor indsatsen blev påskønnet. Godt gået! I Haderslev havde jeg fornøjelsen at deltage i den årlige Lysfest, hvor besættelsen og ikke

2 mindst befrielsen af Danmark bliver mindet. Det var som altid en flot begivenhed, ikke mindst takket være en flot og god indsats fra SMUK og 5 TGBTN, sidstnævnte i form af deltagelse fra CISCENKMP og DCMKMP under kommando af kaptajn D.H. Rasmussen. Konstabeleleverne deltog også i paraden og gjorde det rigtig godt. Konstabelelevuddannelsen i rammen af DCMKMP forløber i øvrigt efter planen, og jeg tror, at både de og DCMKMP kan glæde sig til den fælles fremtid. Pas på jer selv og på jeres kammerater Oberst Bager overtager Telegrafregimentet Susanne Bach Bager skriver danmarkshistorie, som den første kvindelige oberst i hæren og den første kvindelige regimentschef. Susanne er gift med Ib Bager, der var den tidligere regimentschef. Af Leon Lindholm, redaktionen. Modelfoto - LAL Det var med glæde og ydmyghed at Susanne Bach Bager kunne skrive til chefgruppen og de nærmeste, at hun er Telegrafregimentets og Hærens Føringsstøtteskoles nye chef. Susanne bliver 52 år til juli og er hærens første kvindelige oberst. Hun udnævnes oberst og indsættes den 1. juli. Det seneste år har Suanne læst på det svenske forsvarsakademi og det hun læser svarer vel nærmest til en mastergrad. Hun har haft sine år i Telegrafregimentet helt tilbage fra, hvor hun startede som konstabelelev, senere som officer og sidste gang var hun bataljonschef for uddannelsesbataljonen. Velkommen hjem oberst Bager Oberst Susanne Bach Bager har endvidere gjort tjeneste ved Danske Division, i Forsvarsministeriet og ved Hærens Operative Kommando. Det er med stor glæde, at vi venter hende tilbage til Telegrafregimentet, hvor hun lander til mange store opgaver, som skal udføres for at få TGR ind i det næste forsvarsforlig og en del andre forandringer er også under opsejling. Helt sikkert vil hun få glæde af at være gift med den tidligere regimentschef og hun vil have stor støtte i den nuværende og fungerende (oberstløjtnant Steffen Zachariassen), men tillad mig at sige det bliver en stor opgave og at være kvinde i en mandeverden kræver altså sin mand. Susanne vil givetvis starte i det, andre vil kalde hendes mands fodspor, men jeg skulle kende hende meget dårligt, hvis ikke hun efter kort tid finder sin egen løberute. Ib Bagers fodspor vil hun aldrig kunne fylde ud, men de stoppede jo også for et par måneder siden, så nu kan hun se, hvad retning de pegede og så må hun selv træde de nye. Det kan være, at Susannes fodspor ikke er så store, men hun kan til gengæld træde hårdt, så de bliver dybe. Det bliver en udfordring at være regimentschef og der kan være fordele i at være en kvinde, men også ulemper. Kvinder i chefstillinger bliver altså dømt hårdere og skal ofte præstere mere for at opnå samme agtelse som en mand for selvsamme opgave - sådan er vi menesker. Men ingen skal tvivle, Susanne har det der skal til.

3 Hotellignende forhold i felten Af kaptajn M.T. Steffensen, chef for Camp & LOGCOY, 3. Telegrafbataljon. En del af personellet fra 3 TGBTN fik for første gang af mærke, hvilke forhold de bliver indlogeret under, når og hvis NRF 14 bliver aktiveret. Det skete da CAMPDEL i CAMP&LOGCOY under øvelsen Lighting Knight opstillede en teltlejr med tilhørende feltkøkken til 150 personer. CAMPDEL er en sammensat deling med personel fra 3 TGBTN, søværnet (SVN) og flyvevåbnet (FLV). Dette giver nogle gange lidt udfordringer, mest på grund af kulturforskelle, men i det store hele går samarbejdet super godt. Personellet fra SVN og FLV er alle håndværkeruddannet og meget professionelle i deres tilgang til arbejdet. Teltlejren bestod af 25 stk. 6-personers telte, som mest af alt ligner et stort almindeligt campingtelt. Inde i teltet har hver mand en foot locker og en feltseng. Der er også aircondition til hvert telt, som kan lave både kold og varm luft. Udover teltene opstillede delingen også vaske-, toilet-, og badecontainere, som de kendes fra missionerne. Til at bespise de mange som sov i teltlejren, blev der opstillet et feltkøkken og et stort spisetelt, som kan rumme 75 personer ad gangen. Dette blev dog ikke anvendt, da kokkene endnu ikke er tilgået CAMPDEL, men under næste øvelse forventer CAMPDEL at kunne bespise op til 200 personer til alle måltider. Der indgår desuden et velfærdstelt og messetelt i lejren. Alt i alt fylder sådan en teltlejr til 150 personer ca. 15 stk. 20 fods containere. Dette er dog kun en del af et større kompleks, da CAMPDEL har hele fire stk. af disse 150 personers moduler og altså sammenlagt kan opstille teltlejr med plads til 600 personer, med tilførende feltkøkken.

4 En ny tidsalder er over os Af seniorsergent Frank Poulsen CISCOY I erkendelse af at Dansk Eurocom Område Signalsystem (DEOS), i den tidligere form, med radiokæde skud ud til kilometer, ikke længere er dækkende for den moderne opgaveløsning. Hvor enhederne ofte er indsat over et stort område, med store afstande mellem enhederne. Har Hæren Føringsstøtte Skole (HFS) valgt løsningen, at koble de forskellige delområder af maskenettet sammen ved hjælp af satellitforbindelser de steder, hvor det ikke er muligt at nå enhederne med radiokædestræk. For ikke at forveksle disse satellitudstyr med de kendte VSAT fra INTMIS, benævnes disse udstyr WAN SAT. WAN SAT er et transparent system, der i princippet skal ses som en langtrækkende radiokædeforbindelse. Systemet er isoleret Vertex RSI med sine 3 båndhoveder C-, KU- og X-bånd og har ingen kontakt med andre services så som Internettet og FIIN. WAN SAT modem kobles ind i DEOS på samme måde som en radiokæderadio via et kryptoudstyr til ATM switchen. WAN SAT forbindelserne administreres på samme måde som de kendte VSAT forbindelser i INTMIS fra HUB en i KARUP. Herfra tildeles frekvenser og båndbredde til det enkelte udstyr. Når dette er gjort, kan WAN SAT systemet indsættes på kamppladsen på samme fleksible måde som en radiokædestation. Vi opgrader Som en del af DEOS opgraderingen i forbindelse med Communications- & Informationssystem Company (CISCOY) NRF14 opgave, er der indkøbt 11 stk. WAN SAT udstyr af typen Vertex RSI 2,40 meter SFC/ Fly Away Antenna med tilhørende CDM 600 L modem. 10 stk. af udstyrene tilgår CISCOY, det sidste udstyr tilgår HFS til uddannelse. Man har i forbindelse med DEOS opgraderingen forberedt samtlige Knude Punkts Centraler (KCT), Adgangscentraler (ADGCT) og Miniknuder (MKCT) til at kunne operere

5 med WAN SAT. Derudover er også HQCOY (det gamle 1 TGKMP/ 3 TGBTN) Piranha CIS forberedt til dette WAN SAT udstyr. Det betyder, at WAN SAT kan indsættes ved alle de enheder CISCOY og HQ COY støtter. Det giver en stor fleksibilitet i indsættelsen og en høj grad af sikkerhed for signaldækning for de enheder, vi skal støtte. WAN SAT udstyrene oplægges ved delingstroppen i knudepunktscentraldelingerne og disponeres så ud til de enheder, der har behov for dem. Meningen var fra starten, at WAN SAT en skulle transporteres i en ½ tons påhængsvogn, men da WAN SAT udstyret ikke fylder mindre end 15 transportkasser af en ikke ubetydelig størrelse, bliver der fra HFS side arbejdet på en anden løsning. CISCOY har allerede modtaget de første to WAN SAT udstyr og vil i løbet af de næste par måneder, modtage de sidste otte. Heri ligger der en opgave, der skal fremskaffes opbevaringsplads til de i alt 150 transportkasser. Udstyrene kan ikke bruges fuldt operativt endnu, da CISCOY først modtager opgraderede DEOS-køretøjer efter sommeren. Vertex en udmærker sig ved at kunne arbejde både i C-, KU- og X-bånd (tre forskellige frekvens bånd) og vil derfor kunne indsættes stort set hvor som helst i verden. Med en mulig båndbredde på op til 5 MB på modemmet, har systemet en rigtig god datakapacitet også set i forhold til de nuværende 1MB radiokædeforbindelser. Så det er satellitudbyderens pris og vores økonomi der er afgørende for, hvor meget af båndbredden, man vil udnytte. Selve parabolskålen er bygget op i carbonfiber og skelettet er lavet i letvægtsmaterialer, hvilket giver WAN SAT en en vægt på 175 kg uden antennehoved og forstærker. Antennen kan samles af to mand, hovedparten af komponenterne til antennen samles ved brug af fastmonterede pindbolte. Det eneste sted, hvor der skal bruges værktøj, er parabolskålen, denne samles med fastmonterede umbraco skruer, en forholdsvis nem sag at gå til, og som med vores begrænsede erfaring tager lidt under en halv time at samle. Vi mangler stadig i CISCOY at få færdiguddannet instruktører på systemet, men den sag skulle være på plads medio juni, hvor HFS gennemfører kursus på DEOS opgradering. Lidt erfaring på WAN SAT en har vi dog, idet vi på øvelse Steadfast Cathode 2009 i Spanien skulle bruge systemet til at lave en forbindelse til Danmark. I december måned var instruktørerne fra CISCOY blevet uddannet på selve antennedelen. Forud for øvelsen fik vi en skræddersyet uddannelse på WAN SAT til opgaven Steadfast Cathode af HFS. Under uddannelsen fandt vi ud af, at der er rigtig mange satellitter i omkreds omkring jorden og at det ikke altid er lige nemt er at finde den rigtige. Vi blev advaret om, at man ikke skulle tænde for sin sender på satellitudstyret uden at være helt sikker på, at man er på den rigtige satellit. Da der en god mulighed for, at man jammer dele af satellitten ud. Vi lærte lidt om Spectrum Anylyzer, som er et meget nyttigt udstyr, når man skal finde den rigtige satellit. Alt i alt en god uddannelse, som gjorde os i stand til at løse vores opgave i Spanien. For os i CISCOY, venter vi nu med spænding på, at vi modtager den endelige uddannelse og udstyret, således at vi kan komme i gang med at uddanne kompagniet. Her ses de 15 kasser Vertex RSI en transporteres i

6 Hva ska væk? Skærbæk! Ryd lortet - Svin! I ødelægger vores natur. Nu vil vi ikke finde os i mere. Stop miljøsvineriet - der blev gået til den dag, hvor værnepligtige øvede sig i demonstrationsbekæmpelse! Af Leon Lindholm, redaktionen. Sådan kom demonstranterne gående. Råbende og truende mod de værnepligtige, som på denne afsluttende øvelse skulle forsvare Skærbækværket mod demonstranter og om nødvendigt stoppe dem med vold og magt - og endda anholde dem. Jeg var tilstede med et kamera, pressekort af egen avl og en stak af TV2-nyhedernes visitkort, som jeg har fremstillet i dagens anledning. Derforuden havde jeg en orange batteridreven

7 barbermaskine, som jeg holdt som diktafon og brugte som sådan - nok uden større held, men mange af de unge indtalte deres navn og fortalte om deres opgaver til min barbermaskine. Ved min side var kontakt- og velfærdsofficer kaptajn Bent Rochler, som var udstyret med pressekort og to kameraer i stor størrelse. Vi gik så rundt og forstyrrede alt imens de værnepligtige skulle løse deres opgaver. Alle sammen svarede og ville gerne fortælle TV2 om deres opgaver. Der var kun et par gange, hvor svaret var: Ingen kommentarer eller du må lige vente, til jeg har fået klaret det, jeg er i gang med. Selvom jeg spurgte dem, når de var mest optaget af at bokse med demonstranterne, tog de sig pænt tid til at svare høfligt, hvilket jeg egentlig tolkede som et overskud i situationen og det må siges at være godt. Før alt det her, var vi på redaktionen blevet ringet op af løjtnant Rune Bundgaard. Han ville fortælle TELEGRAFEN om, hvad der rørte Under hjelmen gemte sig en hestehale, men fordi man er pige kan man godt stoppe demonstranter. sig i HBU-kompagnierne og han spurgte, om vi ville med ud at se på begivenhederne. Chefen for Garnisonsstøtteelementet major Kim Kjær- Det startede fredeligt, men så eskalerede situationen

8 gaard var straks klar på at komme ud og se på uddannelsesniveauet og KVO, der ikke kan få fingeren af aftrækkeren, var også klar med to kameraer og 80 GB Cf-kort til at lagre billeder på. Man kan og skal lære af sine fejl Det blev en god dag for de værnepligtige. Det hold, vi fulgte, lærte rigtig meget af at være demonstranter og ikke mindst af, hvad de andre gjorde forkert. En god pædagogisk måde at visualisere tingenes tilstand og Rune var god som delingsfører. Han tog efter hver opgave situationen op og diskuterede igennem, hvad der var godt og hvad der ikke var godt. En enkelt gang var Rune oppe i det røde felt og hans ½ liter cola røg igennem luften og ud på en mark. Årsagen var, at posterne på taget 90 m oppe på skærbækværket ikke fik sendt vagter hurtigt nok ud - og da de efter 15 minutter kom, gjorde de ikke, som de skulle. Det gjorde til gengæld demonstranterne. Det viste de to vagter, at den måde, de gjorde deres arbejde på, ikke havde været godt nok i en skarp situation. De havde fejlet. De skulle være meget mere autoritære og have skudt varselsskud, straks nogen ved hjælp af en bil prøvede at komme ind over hegnet. Da flere vagter kom til, kom der styr på situationen og de vagter handlede som man skal gøre. Herefter skulle vi igen ned til en demonstration. Under denne demonstration talte jeg meget med Anja Bøndergaard, der virkelig troede på min identitet som TV2- udsending og hun svarede høfligt trods det, at jeg gentagne gange stillede mig i vejen. Hun gik bare roligt udenom mig og holdt fokus på sin opgave sammen med veninden med det lange lyse hår, men hun tænkte nok ikke noget pænt om mig. Her kom hendes sergent så til og spurgte om han måtte se pressekort og legitimation. Han kunne godt se, at det Jeg sagde SVIN! I er alle sammen en fl ok fuc... miljøsvin. Gid I bliver straffet som fortjent. Luk Skærbækværket - luk lortet lignede meget godt, men svarede: Det skal vel så betyde, at du har lov til at være her. Så det går jeg ud fra er situationen. Som den eneste tjekkede han op på pressen og så må jeg jo sige, at han ud fra det han så og som han tolkede det, så handlede han rigtigt. Denne sidste demonstration var ikke så voldelig som den første, men taktisk var det noget bedre. Et par geværskud dæmpede også gemytterne, for demonstranterne havde fået at vide, at de skulle også agere som de ville have gjort, hvis de blev råbt an og hvis der blev afgivet varselsskud. Vagterne gjorde som de skulle, måske ikke helt så ophidset men rigtigt nok.

9 Bombemænd skal passificeres Nu skal det ikke være ros det hele, en episode fik de værnepligtige skæld ud for og det var da en enkelt person kom frem med en taske, hvorfra han tog en bombe op (attrap med tastatur). Her blev han kun mødt med høflige gå væk, skrub af, gå så væk. Ikke nogen autoritet i stemmen og end ikke én der løftede et våben, som de skulle, hvis det havde det været en rigtig bombe. De stod 15 mand omkring attentatmanden og derfor fik de fandeme mig hug af sergenten. Hans stemme udstrålede autoritet til et 12 tal og ingen var bagefter i tvivl om, hvad de skulle have gjort, men ingen gjorde det. Jeg vil så godt sige, at bomben måske ikke helt havde lignet en bombe godt nok, - her kunne man måske have lavet en attrap med en hundepropsløsning, så der var noget rigtig bang. Det hele foregik meget realistisk men jeg kunne godt have tænkt mig, at man gjorde det mere realistisk, eksempelvis ved at bruge rigtige strips og virkelig sætte fangerne sammen, selvfølgelig uden at det skulle blive til vold og hævn, men evt. også stripset benene så nogle af de tilfangetagne ikke kunne løbe rundt. Var det her en rigtig situation, så var ingen af de anholdte løbet udenfor markeringen når vagterne stod med våben og var klar til at skyde. En god dag og den unge løjtnant Rune Bundgaard gjorde godt. Han fik lært sine sergenter og ikke mindst de værnepligtige, hvordan man takler sådanne situationer. De værnepligtige sagde også bagefter, at de havde lært meget både som demonstrant-figurant men også som soldaten, der skulle stoppe disse. Her er alle lige - lige langt nede. Kvinder og mænd får samme behandling for samme foseelse, når roen skal genoprettes

10 Det største puslespil til dato. 800 kvadratmeter kontor blev sat sammen - og det virkede. Sådan m 2 kontorlokaler Af premierløjtnant M.R. Schultz, delingsfører (DF) 1. Headquarterdeling (1HQDEL). Det største hovedkvarter til dato, blev opstillet i Oksbøl, ved taktisk træner i uge 19 og 20. Dagen hedder tirsdag den 5. maj og HQCOY møder 0730 til appel som vi plejer, hvorefter alt forandrer sig til et kæmpe virvar af lastbiler. HQCOY inkl. underlagte enheder runder omkring 30 lastbiler, som skal opmarcheres og sendes af sted i dråber, for at øge succesen for en vellykket indrykning bag taktisk træner i Oksbøl lejren. Pladsen er trang og der skal koordineres hurtigt imellem de to delingsførere på jorden. Lastbilerne ankommer hurtigt og der skal arbejdes for pengene. Om mindre end 72 timer skal HQ være opstillet. Det var den største opgave det gamle 1. Telegrafkompagni og nuværende HQCOY har skullet opstille. Med de nye dobbelt udfoldbare containere (DUC) blev der på bare tre dage klargjort 10 over 800 m2 kontorarealer med alt lige fra pc er, telefoner, whiteboards og projektere - alt hvad et moderne kontor skal have. Der er mødelokaler til staben indrettet blandt de mange containere på billedet. Et logistisk mareridt Men det er ikke bare lige sådan at opstille et hovedkvarter af denne størrelse, for som vi alle nok ved eller godt kan forestille os, så er det et logistisk mareridt. HQCOY har endnu ikke modtaget alt deres materiel og skulle på lånemarkedet i et forsøg på at leve op til Danske Divisions (DDIV) store krav til et hovedkvarter. Uden at tærske langhalm på problemet med mangler, skal det siges, at næsten 50 procent af det opstillede HQ, skete med lånte køretøjer. Men med nogle effektive og hårdtarbejdende folk, lige fra KS-gruppen til officererne, lykkedes det at opnå en meget flot løsning uden sidestykke. Stor ros til alle i HQCOY samt de underlagte enheder. Efter tre dage var HQ opstillet og så går da-

11 gene med at rette indretningen efter DDIV ønsker. Dette kan i nogle tilfælde godt skabe en smule frustration for folkene på jorden, hvilket giver delingsførerne nye udfordringer, når folkene skal motiveres undervejs. Når et hovedkvarter er oppe og stå, melder hverdagen sig hurtig. Efter at have arbejdet med 120 km i timen i tre dage, skal der geares ned til en mere moderat hastighed, som matcher dagligdagen som stabshjælper ved stab DDIV. Hurtigt vil folkene begynde at kede sig - dette løses i dette tilfælde med en tur i bølgen blå kl en torsdag morgen. Ja, vandet var meget koldt men det kvikkede op. Det skal da også siges, at nogle mente at DF havde fået en hjerneblødning, hvilken han naturligvis ikke var enig i. Alt dette skete blot for at kanalisere energien og fokussen frem mod målet, som var den egentlige igangsættelse af øvelse den samme dag og nedbrydningen den efterfølgende dag. DDIV takkede af omkring klokken tolv, hvorefter den store plan for sammenpakningen skulle iværksættes. Næstkommanderende (NK) i kompagniet og de forskellige NK i delingerne havde brugt de sidste aftner på at lægge en skudsikker plan for at sikre sig, at sammenpakningen skulle lykkedes. Rigtig mange køretøjer skulle transporteres hjem fra Oksbøl og en stor del af materiellet skulle omlæsses og fragtes hjem. Det tog godt tre dage at opstille det store hovedkvarter, men de to HQ delinger var ivrige efter at vise chefen, hvor hurtigt et hovedkvarter kunne nedbrydes, og gøres klar til at køre igen. Af sikkerhedshensyn skulle alle pc er og telefoner i hovedkvarteret inddrages, før området kunne åbnes. Kabler og de lange gangbroer skulle samles sammen og læsses på lastbiler igen. DUC erne slås sammen og teltene pilles ned. Al pigtråden skulle samles ind og meget mere. Det skulle vise sig at tage HQCOY, med god hjælp fra CISCOY og CAMP & LOGCOY, ti timer, før vi igen var hjemme i Fredericia klar til aftrædelse. Nu er øvelsen vel overstået og det bløde aftræk taget på NRF 14 for HQCOY og det tegner rigtigt godt. Jeg vil gerne benytte denne mulighed for at rose KS-gruppen i HQCOY for deres store arbejdsiver, samt BM erne for deres store overblik og tålmodighed både før og under øvelsen. Hyggeidræt - morgensvømning i alt for koldt vand. 11

Nyhedsbrev for udsendte. Stor opmærksomhed på soldater

Nyhedsbrev for udsendte. Stor opmærksomhed på soldater Stor opmærksomhed på soldater Af regimentschef oberst S.B. Bager Kære soldater. Jeg ser som regimentschef frem til at besøge jer i den nærmeste fremtid. Foreløbigt er der planlagt et besøg ved ISAF i oktober

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Fortsæt med at vise flotte resultater Af regimentschef oberstløjtnant Erik Schwensen, Telegrafregimentet. Kære Udsendte! Tusind tak for din og jeres indsats under fjerne og fremmede himmelstrøg. En indsats,

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 05 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Et at Telegrafregimentets undervisningstilbud er: Grundlæggende kryptosikkerhed Nr. 5 - oktober 2014 11. årgang Fjernundervisning

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Samlet på Axeltorvet i Fredericia til den 21. fødselsdag - eller var det til den første? Mens vi venter.. på det bedste. Om få dage besøger jeg ISAF hold 14, et besøg, som jeg ser meget frem til. Vi ses.

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2009 E L E G R A F E N. Oberst Bager stopper. Læs side 3

Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2009 E L E G R A F E N. Oberst Bager stopper. Læs side 3 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Læs side 3 Oberst Bager stopper Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Result aterne fortsætter - vi holder fokus Af regimentschef oberstløjtnant Erik Schwensen, Telegrafregimentet. Kære Udsendte! I sidste nyhedsbrev og de seneste numre af Telegrafen har du måske allerede

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Plan for inplementering af forliget Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Jeg kan, når jeg kommer rundt til enhederne, tydeligt fornemme, at usikkerheden om Forsvarets fremtidige

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2.

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. Kære pårørende til soldater ved DANCON KFOR 18. Jeg vil starte med at understrege, at I alle kan være stolte af jeres soldater.

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Synlige forandringer Forligsstatus Transformationen af hæren er blevet iværksat, men desværre er de værnsfælles projekter endnu ikke omfattet.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 02 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Nr. 1 April 2015 12. årgang - Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen. Det direkte link til

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 17. årgang Nr. 1 Januar 2009

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 17. årgang Nr. 1 Januar 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 17. årgang Nr. 1 Januar 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 19. årgang Nr. 1 Januar 2011

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 19. årgang Nr. 1 Januar 2011 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 19. årgang Nr. 1 Januar 2011 G R A F E N Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner. Støt annoncørerne

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 3 Maj 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 3 Maj 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 3 Maj 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET

MIN MENING OM LÆR FOR LIVET MIN MENING OM LÆR FOR LIVET Jeg havde haft delte meninger om lær for livet, både positive og Negative. Men til sidst fik mine forældre overtalt mig til at tage på LFL så det gjorde jeg. Da jeg ankom havde

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere