HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12"

Transkript

1 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

2 EF-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 98/37/EF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Airseeder 6 CO fra Se. Nr CO CO CO som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 98/37/EF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Sted og dato M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 GARANTIKORT Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller udlever til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Returneres dette garantikort ikke, dækker garantien ikke! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintype:... Serienummer:... Leveringsdato:... Udgave af brugsanvisning: 11/ Airseeder CO 6-12 da Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisning og reservedelsliste for ovennævnte maskine. Jeg er blevet undervist og instrueret i betjening af maskinen og de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Det er mig bekendt, at garantien kun gælder, hvis denne side, umiddelbart efter første instruktion, bliver korrekt udfyldt, underskrevet og sendt tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH, eller udleveres til serviceteknikeren/forhandleren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 11/2006 Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Forord...4 Fejlafhjælpning...4 Formålsmæssig anvendelse...5 Følgeskader...5 Tilladte brugere...6 Sikkerhedsudstyr...6 Sikkerhedsinformationer...7 Sikkerhedspiktogrammer...7 Driftssikkerhed...9 Trafiksikkerhed...9 Sikkerhedsforskrifter...9 Til- / frakobling...9 Ved hydraulik...9 Udskiftning af udstyr...10 Under drift...10 Vedligeholdelse...10 Transport / installation Levering...11 Installation...11 Indstilling af markør...12 Indstilling af sortjordsmarkør...12 Tekniske data...13 Airseeder CO Ekstraudstyr...13 Airseeder CO Ekstraudstyr...13 Airseeder CO Ekstraudstyr...14 Airseeder CO Ekstraudstyr...14 Indstilling/betjening...15 Beskrivelse...15 Lys...16 Tænder og skær...17 Dobbeltskær - flydende gødning...18 Dobbeltskær - fast gødning...18 Skift af skær på dobbeltskær...19 Horsch såskær Delta...19 HORSCH såskær Alpha...20 FlexBoot fordeler...20 HORSCH såskær Solo...20 ClipOn skær...21 Pakker...22 Kamstrigle...23 Fordeler...23 Hydraulik...26 Nivellering hydraulikcylinder...26 Hydraulik CO 6 - til juni Hydraulik CO 6 - fra juni Hydraulik CO 8/9 - til juni Hydraulik CO 8/9 - fra juni Hydraulik markør...31 Hydraulik hævning CO 12 - til juni Hydraulik klapning CO 12 - til juni Hydraulik hævning CO 12 - fra juni Hydraulik klapning CO 12 - fra juni Tilkobling af maskine...36 Inden transport / vejkørsel...36 Tilslutning af hydraulik...37 Betjening DrillManager:...37 Klapning af maskine CO Klapning maskine CO Parkering af maskinen...40 Dybdeindstilling...41 Nivellering af hydr. cylindre...41 Grundindstilling CO Grundindstilling CO 8 og Grundindstilling CO Sådybde...42 Arbejdshenvisninger...43 Ekstraudstyr...44 Sortjordsmarkør...44 Trækbom bag...44 Tandbeskyttelse...45 Vedligeholdelse...46 Rengøring...46 Vedligeholdelsesintervaller...46 Opbevaring af maskine...46 Smøring af maskine...47 Håndtering af smøremidler...47 Service...47 Vedligeholdelsesoversigt...48 Smørepunkter...50 Tilspændingsmomenter metriske skruer...52 Tilspændingsmomenter tommeskruer...53

7

8 Introduktion Forord Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Derved undgås farer, reparationsomkostninger og tab af tid mindskes og maskinens pålidelighed og levetid øges. Overhold sikkerhedshenvisninger! HORSCH hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, der optræder pga. manglende overholdelse af brugsanvisningen. Denne brugsanvisningen skal hjælpe dig med at lære din maskine at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Først introduceres almindeligt i brug af maskinen. Derefter opregnes kapitlerne vedligeholdelse og adfærd ved driftsforstyrrelser. Brugsanvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen, og er beskæftiget med f.eks. Fejlafhjælpning Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal, via deres HORSCH-salgspartner, forelægges HORSCH-serviceafdeling i Schwandorf/ Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. Garantisager med returnering af gamle dele er markeret med R Disse dele sendes rengjorte og tømte sammen med en reklamationsformular og en nøjagtig beskrivelse af fejlen til HORSCH inden 4 uger. Garantisager uden returnering af gamle dele. Disse dele opbevares yderligere 6 uger til videre afgørelse. Reparationer, i forbindelse med reklamationer, der udføres af tredjemand, og som antageligt omfatter flere end 10 arbejdstimer, skal aftales med serviceafdelingen i forvejen. Betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift og vedligeholdelse) Vedligeholdelse (vedligeholdelse og service) transport. Sammen med denne brugsanvisning får du en reservedelsliste og et garantikort. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligeholdelse af maskinen. Derefter sendes garantikortet tilbage til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantiperioden starter med leveringsdatoen. Der tages forbehold for ændringer i illustrationer og angivelser af tekniske data og vægt i denne brugsanvisning, som tjener til forbedring af maskinen eller ekstraudstyret.

9 Formålsmæssig anvendelse Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand, eller skader på maskinen eller andre værdier. Maskinen må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerheds- og farebevidst under overholdelse af brugsanvisningen! Især fejl der kan påvirke sikkerheden skal udbedres omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne. Originale reservedele fra HORSCH er specielt udviklet til denne maskine. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af uoriginale produkter kan påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden for menneske og maskine. For skader der opstår på grund af brug af uoriginale dele eller specielt udstyr, bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Maskinen er beregnet til udbringning af såsæd og gødning. Anden eller udvidet anvendelse, f. eks. som transportmiddel, gælder som uformålsmæssig anvendelse. For skader, som er resultat af en sådan anvendelse, påtager HORSCH sig intet ansvar. Risikoen påhviler alene brugeren. Til formålsmæssig brug hører også overholdelse af brugsanvisningen, samt de af producenten nedskrevne drifts- og vedligeholdelsesforskrifter. Følgeskader Maskinen er omhyggeligt fremstillet hos HOR- SCH. Alligevel kan der, også ved anvendelse efter formålet, opstå afvigelser ved udbringningsmængden op til totalt svigt, pga. f.eks. uens sammensætning af såsæd eller gødning (f.eks. fordeling af kornstørrelse, geometriske former, bejdsning, forsegling). tilstopninger eller brodannelse (f. eks. pga. fremmedlegemer, speltholdigt såsæd, klæbrige bejdser, fugtig gødning). slitage på sliddele (f.eks. doseringsapparat). skader fra ydre påvirkninger. forkerte omdrejningstal og kørselshastigheder. forkert indstilling af maskinen (forkert montering, tilsidesættelse af indstillingstabellerne). Kontroller derfor maskinen for korrekt funktion og tilstrækkelig udbringningsnøjagtighed, både inden ibrugtagning og under drift. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også følgeskader pga. så- eller styringsfejl. De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og færdselslovmæssige regler skal overholdes.

10 I denne brugsanvisning I denne brugsanvisning skelnes mellem tre forskellige fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: vigtige informationer. når der er fare for kvæstelser! når der er livsfare! Læs omhyggeligt alle sikkerhedshenvisninger, der er indeholdt i maskinen, og alle advarselsskilte på maskinen. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar stand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Disse fare- og sikkerhedshenvisninger skal videregives til alle brugere. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbejdsmetode. Tilladte brugere Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftslederen, må arbejde med dette anlæg. Minimumsalder for brugere er 16 år. Brugeren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Han er ansvarlig over for tredjemand i arbejdsområdet. Driftslederen skal gøre brugsanvisningen tilgængelig for brugeren. sikre sig at brugeren har læst og forstået den. Brugsanvisningen er en bestanddel af maskinen. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: tæt siddende tøj. arbejdshandsker som beskyttelse mod skarpkantede maskindele. sikkerhedsbriller som beskyttelse mod støv og stænk ved håndtering af gødning eller flydende gødning. Se gødningsproducentens forskrifter. ved håndtering af bejdse eller bejdset såsæd skal der bæres åndedrætsværn og sikkerhedshandsker. Se bejdseproducentens forskrifter.

11 Sikkerhedsinformationer De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne brugsanvisning. Stig ikke op på roterende dele Anvend kun de eksisterende trappetrin. Sikkerhedspiktogrammer På maskinen Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden ibrugtagning og overhold den! Passagerer på maskinen er forbudt! Sluk motoren inden der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder og tag nøglen ud. Grib aldrig ind i klemningsområder, med bevægelige dele! Forsigtighed ved væske under højt tryk, se henvisninger i brugsanvisningen! Ophold i klapbare maskindeles svingområde er forbudt!

12 Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikkerhedsstøtte. Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikring af hævecylinder. Ved transportopgaver hægtes løftegrej (kæder, tovværk osv.) i her Efter 50 timer efterspændes hjulmøtrikker/ hjulskruer. Zeichnung Verladehacken ed Sept h / Nm Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum

13 Driftssikkerhed Maskinen må først tages i brug efter undervisning af forhandler, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere fra firma HORSCH. Garantikortet skal sendes tilbage til firma HORSCH i udfyldt stand. Maskinen må kun tages i brug, når alt sikkerhedsudstyr og sikkerhedsanordninger, som f.eks. løst sikkerhedsudstyr, er på plads og funktionsdygtigt. Møtrikker og skruer skal jævnligt kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. Kontroller dæktrykket jævnligt. Ved funktionsfejl skal maskinen standses og sikres straks! Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser gælder trafiklovens bestemmelser. Overhold tilladte transportbredder, monter advarsels- og beskyttelsesudstyr. Alt efter påhægtet maskine skal også transporthøjden overholdes! Vær opmærksom på den tilladte aksellast, dækkenes bæreevne og samlet tilladt vægt, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret. Køreegenskaberne påvirkes negativt af de monterede apparater. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til maskinens bredde og tyngdepunkt. Inden vejkørsel skal hele maskinen renses for optaget jord. Passagerer på maskinen er forbudt! Sikkerhedsforskrifter Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedsforskrifter overholdes! Til- / frakobling Ved til- og frakobling af maskinen til traktorens trækudstyr er der fare for kvæstelser. Maskinen skal sikres mod at kunne rulle væk. Ved bakning med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Ophold mellem traktor og maskine er forbudt. Maskinen må kun parkeres på plan og stabil undergrund. Sæt den tilkoblede maskine på jorden inden frakobling. Ved hydraulik Tilslut først hydraulikslangerne på traktoren, når hydraulik på traktor og maskine er trykløs. Hydraulikanlægget er under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skrueforbindelser skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækage. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! Ved kvæstelser søges straks læge! For at undgå fejlbetjening bør stik og stikdåser til de hydrauliske funktionsforbindelser mellem traktor og maskine markeres med farver. Ved transport på offentlige veje må der ikke køres hurtigere end 25 km/t.

14 For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjepersoner (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreapparaterne på traktoren sikres eller låses ved stilstand eller i transportstilling. Udskiftning af udstyr Maskinen sikres mod at rulle væk! Hævede rammedele, under hvilke man opholder sig, sikres med egnet støtte! Forsigtig! Ved fremstikkende dele (strigle, tand, skær) er der fare for kvæstelser! Stig ikke op på maskinen ved at træde på pakkerdæk eller andre bevægelige dele. De kan begynde at dreje, og dette kan medføre alvorlige styrtulykker. Under drift Inden start og før ibrugtagning skal maskinens nærområde kontrolleres (børn). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. Ingen af de foreskrevne og medleverede sikkerhedsanordninger må fjernes. Der må ikke opholde sig personer i de hydraulisk aktiverede deles udsvingningsområde. Brug kun opstigningsanordninger og trædeflader, når maskinen står stille. Det er forbudt at have passagerer med under kørsel! Vedligeholdelse Overhold foreskrevne eller angivne frister for regelmæssig service og vedligeholdelse i denne brugsanvisning. Inden der foretages vedligeholdelsesarbejde, skal maskinen parkeres på jævn og stabil undergrund og sikres mod utilsigtet rulning! Gør hydraulikanlægget trykløst og sænk arbejdsredskabet eller støt det. Inden maskinen rengøres med højtryksrenser skal alle åbninger, hvor der af sikkerhedseller funktionsmæssige årsager ikke må trænge vand, damp eller rengøringsmidler ind, afdækkes. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, på lejer eller blæseren. Efter rengøring kontrollér alle hydraulikledninger for utætheder og løse forbindelser. Kontrollér med henblik på slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! Afbryd det elektriske anlæg fra strømtilførslen inden arbejdet begyndes. Afklem kablerne fra computerne og andre elektriske komponenter inden der svejses på maskinen. Anbring jordforbindelsen så tæt som muligt på svejsestedet. Skrueforbindelserne som er løsnet under vedligeholdelsesarbejde skal spændes igen. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter 3 måneder og kan tage skade forinden. 10

15 Transport / installation Ved første installation er risikoen for uheld særlig stor. Vær opmærksom på henvisninger i de pågældende artikler. Levering Såmaskinen med ekstraudstyr leveres som regel på en blokvogn. Er enkle dele eller komponenter demonteret til transporten, monteres disse af vores forhandler eller fabriksmontør på stedet. Alt efter type blokvogn kan maskinen køres fra vognen med en traktor, eller løftes ned fra vognen med truck, kran eller andet løfteudstyr. Der skal sørges for tilstrækkelig bæreevne for kraner og andet løftegrej. Laste- og fastgørelsespunkter er markeret med mærkater. Ved andre ophængningspunkter skal der tages hensyn til tyngdepunktet og lastfordelingen. I hvert fald må punkterne kun ligge på maskinens ramme. Installation Undervisning af maskinens bruger og første installation af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller forhandler. Enhver brug af maskinen uden dette er forbudt! Først efter undervisning fra kundeservicemedarbejderen/ forhandleren og læsning af brugsanvisningen kan maskinen frigives til brug. Ved installations- og vedligeholdelsesarbejde er der øget risiko for ulykker. Inden installations- og vedligeholdelsesarbejde gennemføres, skal man gøre sig fortrolig med maskinen og læse brugsanvisningen. Alt efter udstyrets omfang Fjern de løst leverede dele fra tanken. Fjern alle dele fra såtanken! Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! Smør alle smørenipler! Kontrollér lufttrykket i dækkene! Kontrollér alle hydraulikforbindelser og slanger med henblik på fast montering og funktion. Fundne mangler skal straks udbedres! 11

16 Indstilling af markør Der må ikke opholde sig personer i markørernes svingområde. På alle bevægelige dele er der steder med fare for at blive klemt eller skære sig. Markørerne skal ved første installering indstilles til arbejdsbredden. Markeringen sker i midten af traktoren. Indstilling af sortjordsmarkør Sortjordsmarkøren (ekstraudstyr) skal i arbejdsbredden indstilles til maskinens sporbredde. Magnetklapperne i køresporsindstilling skal være monteret i samme sporbredde. Sortjordsmarkørerne kan indstilles trinløst i bredden. Klemmeskruerne løsnes fra holderen, og markøren forskydes på røret til maskinens sporbredde. 9,0 m 462,5 cm Airseeder CO 9 = 9 m Indstilling af markør Markørens indstillingslængde beregnes med den halve maskinbredde plus den halve skærafstand målt fra midten af det yderste skær. f.eks.: 900 cm: 2 = 450 cm 450 cm + 12,5 cm = 462,5 cm Markeringsdybden skal tilpasses feb markbetingel- 03 Dateiname Entw. Datum reißer serne. Spuranreißer ed märz 04 Markørerne skal ved: Klemmeskruerne på markørarmen løsnes og Airseeder CO 6 indstilles til 312,5 cm akselen drejes, indtil den ønskede markørdybde Airseeder CO 8 indstilles til 412,5 cm er nået. Airseeder CO 9 indstilles til 462,5 cm Airseeder CO 12 indstilles til 612,5 cm fra midten af det yderste skær. Sortjordsmarkør Så snart køresporene indstilles, sænker sortjordsmarkøren sig og markerer maskinens sporbredde. 12

17 Tekniske data Airseeder CO 6 Mål/vægt Længde med SW 3600 S:...7,90 m Længde med SW 3500 SD / 5000 S:...9,30 m Længde med SW 7000 D / SD:...9,95 m Arbejdsbredde:...6,00 m Transportbredde:...3,00 m Transporthøjde:...3,50 m Vægt, tom:...fra kg Vægt med SW 3600 S: kg Vægt med SW 3500 SD: kg Vægt med SW 5000 S: kg Vægt med SW 7000 SD: kg Standardversion Antal tandrækker:...3 Antal tænder:...24 Tandafstand: mm Sådybde: mm Trækkraftbehov Trækkraft fra: kw/150 HK Hydrauliktryk: bar Ekstraudstyr Sortjordsmarkør: Såmængdekontrol til 2007: Såmængdekontrol fra 2007: Lukning fast gødning (SW 7000 SD): Lukning flyd. gødning til 2007: Dækfylde (midterpakker): Airseeder CO 8 Mål/vægt Længde med SW 3600 S:...8,10 m Længde med SW 3500 SD / 5000 S:...9,40 m Længde med SW 7000 D / SD:...10,05 m Arbejdsbredde:...8,00 m Transportbredde:...3,00 m Transporthøjde:...3,80 m Vægt, tom:...fra kg Vægt med SW 3600 S: kg Vægt med SW 3500 SD: kg Vægt med SW 5000 S: kg Vægt med SW 7000 SD: kg Standardversion Antal tandrækker:...3 Antal tænder:...32 Tandafstand: mm Sådybde: mm Trækkraftbehov Trækkraft fra: kw/180 HK Hydrauliktryk: bar Ekstraudstyr Sortjordsmarkør: Såmængdekontrol til 2007: Såmængdekontrol fra 2007: Lukning fast gødning (SW 7000 SD): Lukning flyd. gødning til 2007: Dækfylde (midterpakker):

18 Airseeder CO 9 Mål/vægt Længde med SW 3600 S:...8,10 m Længde med SW 3500 SD / 5000 S:...9,40 m Længde med SW 7000 D / SD:...10,05 m Arbejdsbredde:...9,00 m Transportbredde:...3,00 m Transporthøjde:...4,20 m Vægt, tom:...fra kg Vægt med SW 3600 S: kg Vægt med SW 3500 SD: kg Vægt med SW 5000 S: kg Vægt med SW 7000 SD: kg Standardversion Antal tandrækker:...3 Antal tænder:...36 Tandafstand: mm Sådybde: mm Trækkraftbehov Trækkraft fra: kw/190 HK Hydrauliktryk: bar Ekstraudstyr Sortjordsmarkør: Såmængdekontrol til 2007: Såmængdekontrol fra 2007: Lukning fast gødning (SW 7000 SD): Lukning flyd. gødning til 2007: Dækfylde (midterpakker): Airseeder CO 12 Mål/vægt Længde med SW 3600 S:...9,20 m Længde med SW 3500 SD / 5000 S:..10,50 m Længde med SW 7000 D / SD:... 11,15 m Arbejdsbredde:...12,00 m Transportbredde:...3,00 m Transporthøjde:...4,10 m Vægt, tom:... fra kg Vægt med SW 3600 S: kg Vægt med SW 3500 SD: kg Vægt med SW 5000 S: kg Vægt med SW 7000 SD: kg Standardversion Antal tandrækker:...4 Antal tænder:...48 Tandafstand: mm Sådybde: mm Trækkraftbehov Trækkraft fra: kw/250 HK Hydrauliktryk: bar Ekstraudstyr Sortjordsmarkør: Såmængdekontrol til 2007: Såmængdekontrol fra 2007: Trækhoved bag: Lukning flyd. gødning til 2007: Dækfylde (midterpakker):

19 Indstilling/betjening Airseeder CO Fordelertårn Hævecylinder foran Støttehjul foran Tænder med Duett skær Kamstrigle Pakker bag Spormarkør Lys Hævecylinder bag Beskrivelse Den pneumatiske såmaskine Airseeder CO anvendes sammen med en såvogn, mest efter minimal jordbearbejdning. Skærene, som er lette at trække, og den høje såhastighed tillader bearbejdning af store arealer, selv med små traktorer. Forskellige skær og udstyrsmuligheder tillader universel anvendelse ved alle slags såsæd og jordforhold. Alt efter såvogn kan der udbringes fast og flydende gødning sammen med såsæden. 15

20 Lys 3 R L 4 6 ung Lys 1. stik, 7-polet 2. fordelerkasse 3. markeringslys højre 4. markeringslys venstre 5. baglygte højre 5.1. lampe blinklys 5.2. lampe baglygte 5.3. lampe bremselygte 6. baglygte venstre 6.1. lampe bremselygte 6.2. lampe baglygte 6.3. lampe blinklys 7. stik, 7-polet Zeichnungsnummer uchtung Beleucht.skf ed Feb 04 Stik og kabeldefinition: Nr. bet. Farve Funktion 1. L gul blinklys venstre g hvid stel 4. R grøn blinklys højre R brun baglygte højre rød bremselygte L: sort baglygte venstre Dateiname Lyset skal kontrolleres regelmæssigt for ikke at bringe andre trafikanter uagtsomt i fare! Entw. April 02 Datum 16

21 Tænder og skær Som tænder monteres den anerkendte Classic udførelse eller den nye MultiGrip. Begge udførelser er vedligeholdelsesfrie og kan forsynes med alle skærtyper. Classic tænder MultiGrip tænder 17

22 Dobbeltskær - flydende gødning Dobeltskær er en kombination af så- og gødningsskær. Dobbeltskær - fast gødning Dobbeltskær er en kombination af så- og gødningsskær. Dobbeltskær 30 - flydende gødning Dobbeltskær bryder jorden med slidspidsen. Derefter udledes flydende gødning via rustfrit stålrør. Bundfladen åbner sårillen opad og lukker derved gødningskanalen med jord. Derefter kommer frø fra fordeleren og kornene lægges over gødningen. Efter glidepladen falder fin jord ned over frøene. Med pakkeren presses det sammen. Dobbeltskær leveres i to versioner, med ca. 30 mm og med 5 mm, afstand fra bundpladen til gødningsudledning. Begge skær findes i smal og bred udgave. Bundpladen kan leveres i metal- eller plastik, slidspidser i standard udgave eller med hårdtmetalspidser. Dobbeltskær 30 - fast gødning Dobbeltskær bryder jorden med slidspidsen. Derefter anbringes fast gødning i jorden. Bundfladen åbner sårillen opad og lukker derved gødningsrillen med jord. Derefter kommer frø fra fordeleren og kornene lægges over gødningen. Efter glidepladen falder fin jord ned over frøene. Med pakkeren presses det sammen. Bundpladen kan leveres i metal i to udførelser, slidspidser i standard udgave eller med hårdtmetalspidser. 18

23 Kontrol Ved alle dobbeltskær skal vinkeljern på fordeleren monteres lodret og være fastgjort, så fordelingen af frø sker jævnt og på begge sider. Bundplade: Bundpladen til dobbeltskær er monteret med M 10 skruer. Skruerne skal spændes med 30 Nm. Efter behov kan der yderligere anvendes et middelfast skruesikringsmiddel. Slidpladerne er fastgjort med umbraco bolte. Hertil anvendes en 7/32 nøgle. Skruerne skal spændes med 30 Nm. Horsch såskær Delta Såskær skal fastgøres med en adapter til fjedrende monterede tænder. Sårør og fordelervinkel skal anbringes efter skæret. Vinkelstudser på dobbeltskær Ved såning blæses såsæd gennem slangen, sårør og fordeler og udlægges i bredbånd under vingeskæret. Såbredde er cm. Skift af skær på dobbeltskær Skærspidser til dobbeltskær kan sikres med stift eller skruer. Med stift: Ved udskiftning af skærspidser må der ikke slås på skæret ved indbankning af stifter. Disse er hårde og derfor følsomme over for slag. Benyt derfor egnet værktøj og udstyr til indbankning af stifter. Som beskyttelse kræves beskyttelsesbrille og handsker. Med skrue: Skruen skal være forsynet med selvlåsende møtrik. Denne må ikke fastspændes; skruen skal stadig kunne drejes med hånden. Såskær Delta Det 30 cm brede såskær er egnet til de fleste typer såsæd. 19

24 HORSCH såskær Alpha Såskær Alpha kan anbringes i stedet for Delta skæret ved tung jord. Til indstilling af såbredde anvendes FlexBoot fordeler. HORSCH såskær Solo Såskær Solo er udviklet til såning af bælg og soja. Disse kulturer kræver en luftig jord omkring spirer. Såskær Alpha med FlexBoot fordeler FlexBoot fordeler FlexBoot fordeler begrænser såbredden. Den kan anbringes bagved tænder på såskær Alpha og Delta. Såskær Solo Såskær Solo sikrer en nøjagtig placering og forhindrer at korn springer op af rillen. FlexBoot såsædsfordeler Udover FlexBoot fordeleren påvirker også luftmængden såbredden. For høj luftstrøm blæser kornene op af sårillen og spreder såsæden. 20

25 ClipOn skær Ved brug af maskinen som kultivator kan der anbringes ClipOn skær. Alt efter monterede tænder skal der anvendes passende adapter. Bemærk: Benyt beskyttelsesbriller! Ved montering eller demontering af skær er der fare for kvæstelser fra metal- eller laksplinter. Til skæret anbringes en klemmekile på tænderne og herpå monteres ClipOn skæret med hammerslag. Klemmekilen er monteret med en tabssikring. For at demontere skæret løsnes sikringen med et oplåsningsværktøj. ClipOn skær ClipOn skær leveres i 7,5-37 cm bredde til forskellige anvendelser. ClipOn skær med oplåsningsværktøj 21

26 Pakker Pakkeren pakker jorden og efterlader et jævnt og vandgennemtrængeligt bed. Kontrol/vedligeholdelse: Indstillingsspindel på pakker er fabriksindstillet og skal normalt ikke justeres. Den er udført i tandemmontering. Herved bliver ujævnheder udglattet og ikke overført på maskinen. Dette sikrer en rolig og ensartet efterbehandling. Øvre arm CO 8/9 Alle indstillingsspindler (øvre arm) CO 8/9 skal kontrolleres jævnligt for montering og kontramøtrikker kontrolleres. Tandempakker I transportstilling er begge udvendige pakkere klappet ind, og midterste pakker bærer maskinen. Tandemakslerne er lagret i polyamid glidelejer. Disse slides ved pendulbevægelser og justeres eller udskiftes efter behov. Overfladen skal være ensartet tæt over hele arbejdsbredden. Spil på tandemaksel kontrolleres og efterspændes efter behov. Aksler skal pendle med modstand. Polyamidskiver kontrolleres for slid, udskiftes efter behov. Hjulnav og rammelejer smøres. Luftttryk kontrolleres: 0,6-1,5 bar Skrueforbindelser kontrolleres for fastspænding. 22

27 Kamstrigle Kamstriglen foran pakkeren fordeler planterester, dækker blottet såsæd og jævner jorden efter skæret. For effektiv drift af kamstriglen skal jordtryk, styrke og bundforhold tilpasses og indstilles. Fordeler Fordeleren leder såsæden til skæret. Opdelingen af kornslangen sker for at få en ensartet tværfordeling og til anvendelse af dæksler for majssåning. Fordeleren skal regelmæssigt kontrolleres for snavs og fremmedlegemer og rengøres. Fordeler CO 6 Standardfordeler 24/24 Majsfordelerdæksel 24/ CO A B C Indstilling af kamstrigle Trykket på kamstrigletænder justeres på indstillingsspindel. Trykket indstilles ens på alle spindler For at undgå skader på indstillingsbøjlen ved opklapning, skal denne sikres med splitter efter opklapning Tændernes hældning indstilles bagved med en bolt. For bedste effekt skal tænderne stå så stejlt som muligt og indstilles med tryk. Maschine CO 6 Zeichnung Pneumatik Slanger CO 6 A: åben afgang ved dæksel 24/8 B: lukket afgang ved dæksel 24/8 C: lukket skær ved dæksel 24/8 Zeichnungsnummer Dateiname Indstillingsbolte 23

11/2012. Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80540602 da

11/2012. Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80540602 da 11/2012 Optipack AS Art.: 80540602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

HORSCH Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

HORSCH Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! 12/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Optipack AS Art.: 80540601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

05/2012. Cruiser 5/6 XL. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

05/2012. Cruiser 5/6 XL. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 05/2012 Cruiser 5/6 XL Art.: 80360601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

HORSCH Optipack 4-8 DD

HORSCH Optipack 4-8 DD 07/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Optipack 4-8 DD Art.: 80640600 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

HORSCH Sprinter 8 ST. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares!

HORSCH Sprinter 8 ST. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! 07/2007 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Sprinter 8 ST Art.: 80750600 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

HORSCH Pronto 3-6 DC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

HORSCH Pronto 3-6 DC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! 10/2007 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Kort vejledning. Focus 4 / 6 TD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 06/2013

Kort vejledning. Focus 4 / 6 TD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 06/2013 Kort vejledning Focus 4 / 6 TD Art.: 80700602 da Udgave: 06/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Fare- og sikkerhedsanvisninger: vigtige anvisninger! når der er fare for kvæstelser! når der

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

05/2012. Terrano 4/6 MT. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

05/2012. Terrano 4/6 MT. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 05/2012 Terrano 4/6 MT Art.: 80290604 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

HORSCH Sprinter 4-6 ST

HORSCH Sprinter 4-6 ST 07/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Sprinter 4-6 ST Art.: 80490601 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugsanvisning. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Optipack 4-8 SD Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. Joker 3-6 CT. Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Joker 3-6 CT. Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Joker 3-6 CT Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

01/2013. Maestro 12 / 24 SW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

01/2013. Maestro 12 / 24 SW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 01/2013 Maestro 12 / 24 SW Art.: 80430608 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

03/2010. Express TD / HD. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

03/2010. Express TD / HD. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 03/2010 Express TD / HD Art.: 80830600 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Brugsanvisning. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Tiger AS LT MT XL Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

Innovativ og robust tandsåteknik

Innovativ og robust tandsåteknik Innovativ og robust tandsåteknik HORSCH Sprinter. Klargøring af såbed, såning og gødskning i én arbejdsgang. HORSCH. Arbejder side om side med landmanden Specialisering, større bedrifter, fællesskaber:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES!

BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80740602 DA UDGAVE: 02/2015 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber Focus TD Fremtidens bearbejdning i striber Michael HORSCH: Emner som dyrkningssikkerhed og omkostningsbesparelser får stadig større betydning. Talrige institutter har i årevis gennemført udførlige test

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80720607 DA UDGAVE: 02/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen -

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Tiger. Robust harveteknik til intensiv jordbearbejdning

Tiger. Robust harveteknik til intensiv jordbearbejdning Tiger Robust harveteknik til intensiv jordbearbejdning Tiger AS Det kloge alternativ til ploven Tiger LT Kompakt med lille kraftbehov Tiger MT Den bedste arbejdskvalitet hvor der er mange planterester,

Læs mere

Brugsanvisning. Maestro 8 / 12 RC. Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Maestro 8 / 12 RC. Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Maestro 8 / 12 RC Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning Joker Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning MICHAEL HORSCH: Kompakte tallerkenharver er i de senere år blevet en succesrig del af moderne jordbearbejdningsteknik. Landbrugene

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush Redexim Model 1500 Serienummer OPMÆRKSOM PÅ: MED HENBLIK PÅ EN SIKKER DRIFT AF MASKINEN OG DE BEDSTE BETINGELSER ER DER MEGET VIGTIGT AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU Déclaration de conformité pour la CEE conforme à la directive de la CEE 98/37/CEE EC Declaration of conformity according to the directive

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere