149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser ,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad"

Transkript

1 Vi r altid klar d dt bdst kød til gt lav prisr... Hakkt Svinkød Vi hakkr slv! 1,8 kg Hakkt Okskød 8-12% Svin billigt! Strkøb til uhørt pris! Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! Pr. 1/2 kg Pr. pakk Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! 3 stk. frsk Svinørbrad Ca. 1,5 kg Hl Haburgrryg Ca. 4 kg Mulighd fr kø! Sindssyg pris! Pr. 1/2 kg Pr. stk. 149,- Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! Karis syrnvængt 20, tlf åbningstidr! åbnt all ugns 7 dag: 8-20 Karis Bagri Syrnvængt 20, Karis. Tlf Åbnt all dag fra kl åbningstidr! åbnt all ugns 7 dag: Hvrdag kl Wknd kl dalby lindhartsvj 1 tlf Nu i SuprBrugsn Dalby

2 Suprbrugsn Karis dalby Strt udvalg hvr dag! Vi har rigtig brød fra n rigtig bagr... Karis Bagri Vi r klar d str ndkølt grønt hvr dag... Bland-slv-slik Kæp udvalg Slagtrns nu-t-g N tilbrdning Pr. 100 g Gældr kun frdag g lørdag!5 95 Gældr KUN frdag g lørdag! N ad til 2 prsnr! Dnn ug: 2 bøffr - 1 bakk salat - Flûts - Sauc g Rösti-kartffl Hvr wknd! Strt udvalg i dn åbn slagtrdisk... Husk gså vrs str udvalg af dlikatssr, n rttr g dn ppulær salatbar! Karis syrnvængt 20, tlf åbningstidr! åbnt all ugns 7 dag: 8-20 Karis Bagri Syrnvængt 20, Karis. Tlf Åbnt all dag fra kl åbningstidr! åbnt all ugns 7 dag: Hvrdag kl Wknd kl dalby lindhartsvj 1 tlf Nu i SuprBrugsn Dalby

3 faxbugtn NR TIRSDAG DEN 1. SEPTEMBER ÅRGANG 113 FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: Pænt rsultat Ryal Unibrws halvårsrsultat blv flt på trds af dårligt vjr. T ny spcialøl har vært n str succs. S sid 11 Sundhdsdag Jacb Søndrgaard fra Rigtig Mænd indldr Sundhdsdagn på Fax Sundhdscntr nu på lørdag. S sid 10 T ristd Middagn på Lindvjscntrt var ngt andrlds nd nralt frldn dag. En flt pølsvgn k frbi. S sid 8 Str gratis usikfstival i Fax Ladplads SÅ ER DET PÅ LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER DET GÅR LØS MED GRATIS MUSIKFESTIVAL I FAXE LADEPLADS ARRANGERET AF FORENINGEN UP-ART. UpArt har gnn d snst fir år lavt ang kulturll arrangntr hvdsagligt fr børn. Nu r tidn kt til gså at giv d ung - g vl gså d vksn - Slvplukning af Øklgisk blåbær på Fddt All Frtsættr lørdag g lørdag tirsdag g i august tirsdag kl. i sptbr Frdling vd slvpluk kl s tidligr år r phørt. Følg skiltningn til til plantagn plantagn, grn grn i bil i fra bil fra Fddts P. P-plads. Ydrligr infratin: (klik på fann Fddt) llr til til Susann g Hans på tlf.: Tlf: Tu Wst ngl gd plvlsr. Hlt gratis ndda, takkt vær støtt fra Fax Kun g SL Byggsupprt v. Sin Larsn. Tr frskllig stdr kr fstivaln til at frgå, g dr læggs ud allrd kl i Hyllhlthalln d Tigrtræning - n ftr avisns plysningr r dr vist ikk tal sådan ngl lvnd stribd tigr... Dt r tr frragnd usikr dr kaldr sig Tigrtræning - g d står fr n lgkncrt dr vil invlvr publiku - nk st børnn - i løjrn. Dr vil bliv fægtt, danst, dr skal fangs halr g kørs på hundslæd - g gt r, til vild skønn sang dr all r skrvt spcilt til lgn Bandt bstår af Lis Stffnsn: vkal g lg. Trls Alstd: guitar, kr, kaz. Michal Aaby: trr, prc. g d undrhldr indtil kl. 13. Skal du d til Fax Hal-Fst 2015 i Fax Halln - Lørdag dn 26. sptbr kl Mnu, undrhldning g kaff Pr. prsn kr. 350,- Billtbstilling/rsrvatin: Din Tøjand i Fax Trvgad Fax tlf Mail: OBS! Uafhntd billttr sælgs nu... FØRST TIL MØLLE! GOSPEL Mll kl. 12 g 14 kan du nyd t kæp gsplkr på Gfinspladsn - hvis altså du slv vil syng d, fr krt dt r dig. Altså publiku. Dt r Gspl Acady undr ldls af Al Caps, dr står fr arrangntt. Han r trbnist, sangr, kpnist, prducr g undrvisr. Han ptrædr d sul, jazz, funk g salsa, d dyb røddr i Gsplusikkn. Han r født g pvkst i Highland Park, Ls Angls, g har bt i Oahu, San Francisc, Chicag g Købnhavn. Han r søn af n prædikant g n vanglisk syngnd r - g kndt fr at få gang i dn. RYKKER TIL LUNDEN Klkkn rykkr Musikfstivaln til Lundn i Fax Ladplads g hr startr an d Afrbatrkstrt THE KUTIMANGOES s du kan plv til kl. 16. Th Kutiangs r n usikalsk sltdigl, dr ikk lydr s Srz ngt andt - usik, dr rur alt fra hftig grvs g rn, utæt nrgi til var sukk balladr. Bandt vandt Årts dansk wrldusic albu Børn g Ung fra FAXE MUSIK- SKOLE undrhldr i t gang. Først fra kl til g ign kl til TUE WEST Mll kl g går TUE WEST på scnn. Sidn startn af årtusindskiftt har han vært n fast bstanddl af dn nyr gnratin af dansksprgd sangr. En fast dl af Tu Wsts virk har altid vært slkncrtrn, hvr dt ptisk usikunivrs følgs ad d ankdtr g spntan indslag - g dt r sådan an kan plv ha i Fax Ladplads. Tigrtræning HÅNDVÆRKERFRADRAGET ER GENINDFØRT Vi udrgnr pris, sat anførr arbjdslønandl fr prduktin g ntag til fradrag på slvangivlsn ftr gældnd rglr. F.ks. Tpstyrt vindu 120 x 120 c - hvidalt Lvrt sat ntrt kr incl. s Hraf arbjdsløn til fradrag kr incl. s LB DØRE OG VINDUER ApS Sakshlvj 26, Lstrup 4733 Tapprnøj Tlf ASKE JACOBY...kan du nyd fra kl Guitaristn, sangskrivrn, sangrn g prducrn Ask Jacby har dvirkt på vr 300 pladr. Han har spillt fast i ang år d bl.a. C.V. Jørgnsn, Thas Hlig, Dansrkstrt, Sann Salnsn, Billy Crss. Han har arbjdt d Kaspr Winding, Hann Bl, Lis Sørnsn, g ang, flr. ELEKTRO-AFSLUTNING Dt hl slutts af kl d KUBE. Kub r n str... kub udviklt af Obscura. Indn i dn kr dr vid g lys - g satidig undrhldr d lktrnisk usikr Rupistl, Mikkl Myr g Srz. Rupistl, alias Jns B. Christiansn, har prducrt lktrnisk usik sidn 2003 g har turnrt i hl Eurpa, Nrdarika, Mxic, Kina g Rusland. Mikkl Myr r aktul d sin ft udgivls Diands EP g krt ftr lancringn gik han d i Kub. Trdj kunstnr i dn lktrnisk dl r dn nrsk prducrdu Srz - bstånd af Catharina g Hnritt, dr r bsat i Købnhavn. tr plantskl Tirsdag-frdag 9-17 Lørdag-søndag 9-15 Egdvj 156 Fax Tlf Tirsdag-frdag 9-17 Lørdag/søndag 9-15

4 4 FAXE BUGTEN 2015 UGE 36 Krt g gdt Rønndvj 62B 4640 Fax Fax Uddls hvr tirsdag/nsdag i Fax, Hårlv, Karis, Fax Ladplads, Turby, Rønnd, Tapprnøj, Haslv (Dalby, Bråby, Vstr Egd, Sdr. Dalby, Uls, Gisslfld) + Haslv By, Str Hdding g Rødvig sidst tirsdag/nsdag i dr. Kntrtid: Mandag-frdag kl Indlvringsfristr: Tkstsid-annncr trsdag kl Rubrikannncr (hrundr tillykk-annncr g fællsarkdt) trsdag kl Rdaktinlt stf: trsdag kl Annncr: Bladchf Adinistrrnd Ansvarshavnd Christian Kprann -ail: Annncknsulnt Birgitta Kristina Carlbrg Pru -ail: Annncr/ Kntr Anni Muxll -ail: Prduktin: Layut/DTP Pul Erik Hubrt Jnsn -ail: Ftudstilling I pridn dn 1/9 til 28/9 udstillr Fax Ftklub fts på Fax Biblitk. Mdlrn visr t udsnit af drs arbjd d billdr. Dr viss fts fra såvl bgyndr s rfarn ftgrafr. Hvis du ftr at hav st udstillingn r blvt intrssrt i at vid r ftklubarbjdt så kik ind på ød p på Rllskln hvr andag kl.19. Dr r plads til all uanst aldr g ftkundskab. Gudstjnstr Lørdag dn 5. sptbr: Advntistkirkn kl Søndag dn 6. sptbr: Fax kl Rhlt kl Karis ingn Alslv kl Kngstd kl Dalby kl Turby ingn Hårlv kl Varplv ingn Østr Egd kl Vstr Egd ingn Uls ingn Stvns Valgnighd ingn Min kær and Vrs kær far, svigrfar g rfar Kurt Larsn * 7. april august 2015 r still svt ind ftr længr tids sygd På failins vgn Tv, Bnt g Ann Larsn Bisættlsn har fundt std Tak fr vnlig dltagls Dialgød flyttt til halln I SIDSTE UGE SKREV VI OM EN RÆKKE DIALOGMØDER SOM FAXE KOMMUNE SØSÆTTER. Frålt d ødrn r at styrk brgrinddragls g at få skabt knkrt, lkalt frankrd planr fr udvikling. Først ød findr std i Fax Ladplads nu på trsdag kl Mødt afhlds i Hyllhlthalln g ikk på skln s kunn ldt ud i først gang. Du kan læs r ødrn på Rønnd Kr Md virkning fra 6. sptbr, har Rønnd Kr nu gså åbnt fr spisnd gæstr søndag aftn. Hr har køkknt åbnt fra kl. 17 til 20. Har an lyst til søndagsbrunch så frgår dt ll kl. 10 g 13, ns dr r kaff g kag fra kl. 12 til 16. Rjs i barkkn g rnæssancn TIRSDAG DEN 8. SEPTEMBER I VEMMETOFTE KLOSTERKIRKE ER EN AFTEN FOR SANDE ELSKERE AF RENÆSSANCE OG TIDLIG BAROKMUSIK. Elisabth Chapllin Kncrtn, dr bgyndr kl , præsntrr strværkr g iniaturr fra fir af d st prstigfyldt land i 1600-tallt, g d r udvalgt fra tidns finst usiksalingr. Dt r usikrns invitatin til at hør drs favritstykkr: Sød ldir g brændnd rytr fra Spanin, uvrtruffn lganc i fransk barkusik, lanklin i d nglsk ldir g virtusitt g udtryksfuldhd i italinsk snatr g canznas. Elisabth Chapllin fra Tyskland g Aln Saril, Isral r t ung virtusr på drs instruntr, blkfløjt sat andlin g lut, g d har turnrt på flr kntinntr s slistr g karusikr. Musiklskr, dr ikk før har bsøgt Vtft Klstrkirk, Klstrvj 3, skal vid, at indgangn til kirkn liggr i klstrts hvdprt, så an skal vr vldgravn fr at k ind i kirkn. Dt tilråds at parkr udnfr ll d gal avlsbygningr. Dr r gratis adgang til kncrtn. Ptanqu SÅ ER KOMMUNEMESTERSKA- BET PETANQUE OVERSTÅET. IGEN I ÅR VAR DET PETANQUE- AFDELINGEN I FAXE LADEPLADS OG DALBY PETANQUE DER AFHOLDT MESTERSKABET. Dr dltg 20 dublr, g dagn ignn var dr højt huør g strålnd slskin. Fax Kun var rpræsntrt vd Rn Tukær, s vrrakt pkal g præir. Hll Grgrsn g Vivi Larsn blv str, ftrfulgt af Randi Pdrsn g Mgns Pdrsn på andnpladsn g Ulla Hansn g Jns Hansn på trdjpladsn. Mdigrafikrlv Sbastian Rasussn -ail: Schrødrs Bdandsfrrtning NÅR TILLID OG OMSORG ER EN HJERTESAG 2 x DM Rdaktin: Rdaktør - ft Trkild Svan Kraft -ail: Bladt påtagr sig intt rstatningsansvar s følg af vntull fjl i annncr g tkst. Udnyttls af tkst, annncr, ft.v. r ikk tilladt udn frudgånd aftal. OPLAG ksplarr Sidst tirsdag i hvr ånd ks. TRYK PrvinsTrykkrit ApS Avisn blivr dlt af Udblivr avisn, kntakt: Fax Bugtn Bisættls/bgravls fra kr ,- inkl. alindlig hvid flxkist, øklgisk urn, hnrar, kistilægning. Kørsl uanst k ,- Døgnåbnt:Tlf.: Fax Ladplads: Hvdgadn 27, 4654 Fax Ladplads Karis: Brdgad 52, 4653 Karis Faxs ældst bdandsfira - grundlagt 1853 FAXE BEGRAVELSESFORRETNING v/xa. bdænd Elsbth g Ki Mithif Kirktrvt 1A 4640 Fax Elsbth Mithif Exa. Bdand Ki Mithif Exa. Bdand Bisættls/bgravls: fra kr Inkl. dansk prducrt hvid kvalittskist, øk-urn, hnrar, ilægning g iklædning. Prisn r kskl. kørsl. Ingn tillæg fr aftn, søn- g hlligdag. Ring trygt til s - vi træffs altid! Sørn Abjørn Exa. Bdand Tpplacring i priststn af Frbrugrbladt Tænk (tank.dk) Tlf Kirktrvts Bgravlssfrrtning OMSORG NÆRVÆR RESPEKT Vi træffs hl døgnt på Ring grn fr gratis ufrpligtnd prisvrslag... - llr s prisr/ prisksplr på hjsidn... v/ Susann g Michal Bngtsn Christnsn Vstrgad 11, 4640 Fax RENE HANSEN, RHEINHARD SVÆRKE OG JØRGEN ZANGEN- BERG FRA ROKLUBBEN VIKING ER BLEVET DOBBELT DAN- MARKSMESTRE. Turnringn går vr 5 rgattar s r frdlt vr hl landt g dn sidst afgørnd blv rt i Købnhavns havn. Dt stærk hld fra Viking vandt 25 k. g nr. 2 vd 10 k. g blv hrvd Danarksstr på båd 10 g 25 k. Salt har vikingrn vundt all 5 løb på 25 k. - på 10 k. har d 1 førstplads, tr 2. pladsr g n 3. plads hvilkt givr nk salt pint til gså at vind dnn distanc. Dt r først gang at n klub vindr bgg distancr vd dnn rgatta s r blvt rt sidn Dt skal nævns at dr r blvt trænt flittigt fr at pnå d fltt rsultatr. Gnnsnitig har d 3 rr fra Viking trænt 1300 k. på hhv. Fax bugt, Præstø fjrd g Næstvd kanal. Endvidr havd Viking t kbinrt hld d i Købnhavn d Antj fra Brlin g Pia g Drth fra Viking, dtt hld blv nr. 6.

5 Huswaring... Vi har flyttt rundt på flr afdlingr i butikkn, alt, taptsrt, skabt ny luft g frnyls, så d ang fltt varr præsntrr sig ptialt... Vi vil rigtig grn vis dig vrs "ny" frrtning g hldr drfr Huswaring lørdag dn 5. sptbr fra kl , hvr vi gså bydr på lidt gdt at spis g drikk. Vi givr dig hrudvr ulighd fr at gør n gd handl! n k k i t Bu d p t r fyld r af ny ass r til var g li dt tid r... ftrå TilBud g g g lørda a d fr, g a Trsd 20% TilBud ag ag g lørd d fr, g a d Trs Hl ngn i l d f a s n knfkti - Vi r lidt friskr - % 0 2 FAxE Trvgad Åbningstidr: andag-trsdag Frdag Lørdag

6 6 FAXE BUGTEN 2015 UGE 36 Sundhdsdag Lørdag d. 5. sptbr 2015 kl Bliv klgr på dig slv g din sundhd, når aktørrn på Fax Sundhdscntr sat n rækk patintfrningr åbnr dørn. Hør drs tilbud, få tstt din sundhd g få råd g vjldning. Frdrag d Jacb Søndrgaard - kndt fra TV-srin Rigtig ænd. Frdragt startr kl Åbnt hus Klinikkr g stand r åbn fra kl Børnaktivittr 9 aktørr har sjv aktivittr fr børn fra kl Krt frdrag sundhd Privat aktørr hldr krt frdrag ll kl Sund frdøjls Kstns rll vd autiun sygd Kntakt til dig slv g andr nnskr Frbyg rygprblr Krani Sakral trapi hvad r dt? Mtinsbing v/ Hjrtfrningn i Hvby Eng fra kl Chfn, Ann Ln Clausn, har fåt lv til at sidd nd - g bag hnd står, fra vnstr, Maria Estrup, Tin Rusbjrg, Drth Frdriksn g Frdrikk Ifvrsn Ny ansigtr i Fax Bugt Tandklinik - g ny rglr DER ER SKET EN DEL I FAXE BUGT TANDKLINIK I FAXE LADE- PLADS HER PÅ DET SENESTE. BL.A. NYE MEDARBEJDERE OG NYT UDSTYR. Fr først gang ngnsind har klinikkn fåt n lv. Frdrikk Ifvrsn, dr r 19 år gal g br i Næstvd san d sin kærst, r startt s tandklinikassistntlv. Endnu t nyt ansigt kan an ød, nlig dn 31 årig tandlæg Tin Rusbjrg. Hun br i Grv san d sin and g 3- årig søn. Hun har indtil ansættlsn i Fax Ladplads, arbjdt på børntandpljn i Grv - dr gså fattr srgstandplj fr ældr. Ann Ln Clausn, klinikkns indhavr sidn januar 2014, har ansat Tin Rusbjrg frdi hun r n dygtig tandlæg, n gså frdi hun r spcialist i parndts - g så r hun gså rigtig gd til patintr dr lidr af tandlægskræk. Søndag dn 13. spt I klinikkn ødr an gså Maria Estrup. Hun blv ansat fr syv år sidn, da Birgitt Engll jd klinikkn. Hun r klinikassistnt g rcptinist, g så r d hnd dr har hlt styr på hvad an kan søg tilskud til. Og så r dr Drth Frdriksn. Hun har vært ansat i 32 år - g nj, dr r ikk tal n slåfjl. Hun blv ansat s klinikassistnt lig før Birgitt Engll købt klinikkn af Lif Ptrsn. Af øvrig nyhdr kan dt nævns at Fax Bugt Tandklinik nu har panraarøntgn - t apparat dr, ppulært sagt, kørr rundt hvdt. Hvis an skal hav iplantatr, r dr nu gså ngt dr kan klars i Fax Ladplads. Drd bhøvr an ikk længr tag til Købnhavn llr Srø, s hidtil har vært dt nærst - g så r prisn fr at få n krn, altså sådan n på n tand, sat btragtligt nd. Mn dt r ikk alt dr r blvt billigr. Nu skal an btal fr at få vjldning i hvrdan an passr bdst uligt på sin tændr. Ikk t strt bløb, n dg n slags png. - Og dt r altså ikk ngt vi har fundt på, undrstrgr tandlæg Ann Ln Clausn. Dt r n følg af n ny vrnskst ll tandlægrn g Sundhdsstyrlsn, dr går ud på, at vil an hav tilskud til sin tandlægbsøg, så skal an sig ja tak til dnn vjldning. Til gngæld r tilskuddt størr nd dt an skal btal fr vjldningn, dr altså r bligatrisk fr satlig tandlægr i landt. Dn ny vrnskst btydr gså at dt nu r ndnu r vigtigt at vrhld d rglæssig bsøg hs tandlægn - fr kr an ikk d jævn llru, så kan an slt ikk få tilskud fra dt ffntlig - g så kan dt hurtigt bliv rigtigt dyrt. Man kan dg k d i rdningn ign, hvis an vrhldr d bligatrisk bsøg hs tandlægn i t års tid. Og ign, så r dt ikk ngt Fax Bugt Tandklinik har fundt på. D følgr blt kravt fra Sundhdsstyrlsn. Er an i tvivl hvrdan an slv står ftr dn ny vrnskst, r an vlkn til at ring til klinikkn llr kigg ind på Gartnrhavn 3 i Fax Ladplads. tr Har du brug fr hjælp til Ansøgningr g CV, krrspndanc, vrsættls, sprgundrvisning, krrkturlæsning, lktilæsning llr andr skriftlig g sprglig pgavr? Så kntakt v/ov Pygh Wilch, Tlf S hl prgrat Fax Sundhdscntr, Præstøvj 78, 4640 Fax Dltagr i Frningns Dag Er du knglskør? Kndr du din risik fr at udvikl knglskørhd? Knglskørhd r n flksygd. WHO g sundhdsstyrlsn skønnr at vr danskr vr 50 år lidr af knglskørhd i størr llr indr grad. Og båd ænd g kvindr ras. Hvis du vil vid r frbyggls g bhandling, sat hvr str ulighd du har fr at udvikl knglskørhd, så ød s på Ostprsfrningns stand. PROBLEMER MED SKADEDYR? - så kntakt Skibing Skaddyrsrvic Jg bkæpr yrr, hvps, kakrlakkr, lppr, ddrkppr, us, rttr, år, brbillr.. Udførs fr privat, virkshdr, landbrug g dt ffntlig. Carstn Randløv Hansn I Tlf I

7 FAXE BUGTEN 2015 UGE 36 7 Rsnhøj fyldr 20 år Værstdts 20 års jubilæu fjrs trsdag dn 3. sptbr fra kl til Til frkst r dr grillbufft, salat g hrtil lækr hjbagt brød. Dr srvrs kaff g kag ftriddagn. Srfstn r fr ALLE s har lyst til t par hygglig tir i gdt slskab g d gd ad. Værstdt Rsnhøj liggr på Præstøvj 11 i Fax. Faks-Faks Ladplads Antnnfrning har følgnd budskab: Brug din gn antnnfrning, - dn r dt bdst tilbud på arkdt... Hr får du alt i TV prgrar fr nhvr sag g nhvr pngpung. Hr får du t ffktivt brdbånd, dr kan tilfrdsstill all brugr, uanst bhv. Hr får du IP tlfni, hvilkt vil sig, at du kan sig farvl til din fastnttlfn via tlfnslskabt g få dn sa ydls, til n langt lavr pris. Hr får du biltlfni til n attraktiv pris. Hr kan du slv sansætt din TV-pakk d bland slv, s du gratis kan ændr på hvr ånd. Hvis du br i frsyningsrådt, kan du nu bliv tilsluttt fr kun 995,00 kr. Dt skal vær sjvt at vær d sigr sundhdsknsulnt Ann Rsll Hlt, Karis-trænr Mikal Sørnsn, Karis-frand Aag Sandfld, jr af Ky2Fitnss Danil Ladann g ldr af Ky2Fitnss i Fax Mtt Busk Lvnd bgyndls fr rigtig ænd Vrs kntr på Odinsvj 6, Fax, har åbnt andag til nsdag i tidsrut Vrs kassrr Jørn Mann Jnsn har drudvr tlfntid, andag til trsdag i tidsrut på tlfn Vnlig hilsn, bstyrlsn SAMARBEJDET MELLEM KARISE IDRÆTSKLUB, KEY2FITNESS I HASLEV OG FAXE OG FAXE KOMMUNE HAR FÅET EN FORE- LØBIG RIGTIG GOD BEGYN- DELSE. I hvrt fald har 17 ænd ldt sig til Ky2Fitnss' hld Mandhør, g 10 har ldt sig til Karis Idrætsklubs hld Granvksn Mænd XL+. Drd r d indldnd øvlsr blvt n succs. Målt d saarbjdt r at få aktivrt ænd, s har fåt sig n lidt fr str av g s i dt daglig, af frskllig årsagr, ikk får priritrt fysisk aktivitt. Baggrundn fr Fax Kuns initiativ r talln fra Fax Kuns sundhdsprfil. Dn visr, at 56 prcnt af brgrn i kunn r vrvægtig - flr ænd nd kvindr. Prfiln visr gså, at 70 prcnt ikk dyrkr drat llr hård aktivitt i fritidn. Bgg faktrr øgr risikn fr sygd g fr tidlig død. Granvksn Mænd XL+ bgyndr træning i Karis tirsdag dn 1. sptbr i Karis Halln. Man kan tilld sig på idrætsklubbns hjsid - undr hldbskrivlsr findr an Granvksn Mænd undr XL+, g an kan ød p på tirsdag i Karis Halln klkkn 20. Hs Ky2Fitnss r dr pstart søndag dn 13. sptbr klkkn 14, g træningn bgyndr så fr alvr andag dn 14. sptbr. Hldt r d d frløbig 17 tilldt vd at vær fyldt, så an skal tag kntakt til Ky2Fitnss hurtigst uligt, hvis an ønskr at bliv n dl af hldt Mandhør. Man kan ring på llr skriv til S n dl af kncptt vil dr vær gd råd kst, g Fax Kuns sundhdsknsulntr tstr ændns fdt- g usklass, bldsukkr g klstrl i bgyndlsn af drs frløb sat til slut. Hs Ky2fitnss tstr an gså usklstyrk g kndi. På dn HØSTMARKED Lørdag dn 5. sptbr kl Vi glædr s til at s Jr... På gnsyn! Mariann g Stn Trnarksvj Rønnd Tlf./Fax: Åbningstidr: Onsdag kl Trsdag kl Frdag kl Lørdag kl llr ftr aftal åd kan ændn få tal på, d får tunt drs krp g præstatinr i frløbt. Dt hl sluttr d n vnskablig dyst ll d t hld, Mandhør g Granvksn Mænd XL+. Søndag dn 13. spt Dltagr i Frningns Dag Ældr sagn i Fax kun Vi rpræsntrr ca.6000 dlr,s r frdlt i 2 lkalafdlingr - dls i Haslv g dls i Fax-Rønnd. I hvr i d 2 lkalafdlingr r dr valgt n lkal - bstyrls, s san d 76 frivillig gør n kæp indsats fr at skab lkal aktivittr. Så k g find s på Frningns dag. JAKKE Sart quiltt jakk i srt llr blå. Nalpris 699,95 SPAR 200,- NU STRIK I 4 fltt farvr Nalpris 299,95 SPAR 100,- NU JEANS Dni. Supr strch Nalpris 499,95 KUP NU Trvgad Fax Tlf HUSK søndagsåbnt 6. spt. kl

8 8 FAXE BUGTEN 2015 UGE 36 OK-png til Viking Frldn dag kunn uddlr Frank Christnsn fra Supr- Brugsn i Fax Ladplads vrrækkn n chck på gdt kr. til Frd Laurtiz Olsn fra Rklubbn Viking. D ang gd krnr dtg Viking s t spnsrat d OK Bnzin. Spnsraftaln har fungrt i rigtig ang år, g dn frtsættr gså i dt knd år. Krærarkd Søndag dn 6. sptbr kl. 10 til 15 r dr krærarkd i Varplv. Varplv r n aktiv landsby d ang frningr, dr skabr liv i byn. Fr 21. gang indbydr byns frningr til KRÆMMERMARKED s an s altid findr vd Varplv Frsalingshus. Dr r assr af bdr båd ud g ind, hvrd ang krær sørgr fr, at dt r uligt at gør t gdt fund. Klia-kursus på Dn rjsnd Højskl T ristd d dt hl - bstilt Kurt Jhansn, dr tidligr var indhavr af Spcialværkstdt i Fax T ristd d dt hl - fra n Flkvgn ann 1973 DEN REJSENDE HØJSKOLE PÅ LINDERSVOLD STARTER NYT KURSUS: KLIMA-AKTIVIST I DANMARK OG I CARIBIEN. Kliat frandrs, kldn blivr varr. Fra bøgr g avisr, fra radi g TV, fra vidnskabsænd g lægflk talr bsrvatinr af vjrønstr, øksystr g atsfærn sit tydlig sprg: kldns gnnsnitstpratur r stignd - kliat frandrr sig uigndrivligt. Klia-aktivist kurst varr 9 åndr. Dt startr d 4 åndr på skln i Lindrsvld. Hr skal dltagrn studr spørgsål glbal pvarning g kliafrandringr; pbygg Lindrsvld Klia Cntr f.ks installr slpanlr, islr bygningr, lav affaldssystr g vandbsparlsr - dltag i COP 21 i Paris, lav intrviws g undrsøglsr. Gnn prgrat vil skln lægg vægt på at knytt frbindlsr g arbjd san d nnskr i nærrådt kring kliaspørgsål. Drnæst r Klia-aktivistrn klar til 3 åndr på St.Vincnt. St. Vincnt g Grnadinrn r n fattig østat i Caribin. I 2012 lancrd skln Richnd Val Acady t 10 års kliatilpasningsprgra - t prgra, dr gnn uddannls, bilisring g rganisring kan sikr, at St.Vincnt s øsafund blivr bdr frbrdt på kliafrandringrn. Klia-aktivistrn fra Lindrsvld skal ød St. Vincntianr g dltag i aktinr i saarbjd d kliatilpasningsprgrat. Fuld af plvlsr vndr Kliaaktivistrn tilbag til 2 åndr på skln i Lindrsvld. Prgrat r at lav fil, hld frdrag, arrangr dbattr, skriv artiklr kliafrandringr - sprd visinn at dt nyttr, at vi san kan handl g skab frandringr. Er du intrssrt llr kndr du n s r intrssrt, kan du kntakt Jørn Balsn på tlfn Du r gså gt vlkn til at bsøg skln på Lindrsvldvj 5, 4640 Fax. MIDDAGEN PÅ PLEJEHJEMMET LINDEVEJSCENTERET I FAXE, VAR LIDT ANDERLEDES I MAN- DAGS. Da klkkn slg 12 std bbrn udnfr på parkringspladsn i n lang kø fran n - pølsvgn... Dt var Hnrik Hansn fra Ringstd dr havd stillt sin gt fltt pølsvgn p vd Lindvjscntrt. Pølsvgnn r t gal rugbrød - altså n Flkvgn årgang 1973, s han har sat i tip tp stand g indrttt s pølsvgn. Dt var aktivittsdarbjdr Christina Larsn dr havd fåt idn til at få dnn fltt pølsvgn på bsøg, g dt var abslut ngt dr faldt i bbrns sag - fr hv kan ikk lid n ristt d dt hl llr n gd htdg? Dt vækkr gd indr - d lækr pølsr, n såænd gså dn gt fltt Flkvgn. tr Dn rjsnd højskl sættr fkus på iljøt ADVOKATVAGT Advkatvagtn r t gratis tilbud til all brgr, dr har brug fr prslig, juridisk rådgivning. Du kan ød advkatvagtn hvr trsdag i ulig ugr kl på Fax Biblitk. Advkatvagtn passs af: ADVOKATFIRMAET KIM STEEN FAXE TRAFIKSKOLE v/mgns Bjrg Olsn KØREKORT TIL BIL OG MOTORCYKEL Hldstart: BIL: 22/ kl Advkat (H) Ki Stn Trvgad 4, 4640 Fax Tl.: Fax: E-ail: Kirktrvt Fax Bil tlf.:

9 FAXE BUGTEN 2015 UGE 36 9 Frtidns skl - vil du k d dit bidrag? UDDANNELSESUDVALGET I FAXE KOMMUNE AFHOLDER LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER MINI-SKOLETOPMØDE I FAXE- HALLERNE FRA KL. 9 TIL 16. Mini-skltpødt r n dl af uddannlssudvalgts valuringsprcs af strukturn g indhldt i flksklrn i Fax Kun. Blandt andt har an fra udvalgts sid t strt fkus på kvalittn på d lkal flksklr g ulighdrn fr ptiring indnfr d givn rar. Dagn vil blandt andt bstå af spændnd plæg fra Klaus Maj- gård (ph.d. g tidl. kunaldirktør), Jacb Fuglsang (jurnalist g frfattr) g Knud Gthr (tidl. brgstr på Langland). Drudvr kan dltagrn tilld sig t ud af n rækk wrkshps, dr afhlds ftriddagn, hvr dr vil bliv rig ljlighd fr at diskutr Sklr g lkalsafund, Kvalitt i skln, Elvrs prspktiv på skllivt, Frældrprspktivt g En gd sklstart. - I frhld til dt arbjd vi i udvalgt har kncntrrt s, så r ini-skltpødt dt hlt rigtig fru, hvr all intrssntr lig fra frældr, sklbstyrlsr, plitikr, darbjdr g andr kan k til rd. Jg håbr, at rigtig ang har lyst at dltag g k d drs input, sigr frand fr uddannlssudvalgt Jnas Kristinssn. Dr r 250 pladsr til ini-skltpødt, hvraf d 125 r rsrvrt til sklbstyrlsr, sklldr g darbjdr - g nu udbyds dn andn halvdl på 125 pladsr til intrssntr, s grn vil hør r g dltag aktivt. - Dt r alltidrs chanc fr intrssrd til at dltag i udviklingn af frtidns skl i Fax Kun, sigr dirktør i Fax Kun Drt Rasussn. Pladsrn frdls ftr kncptt først-til-øll, så all d intrss fr skl-rådt bør hurtigst uligt tilld sig arrangntt. Sidst frist fr tillding r dn 6. sptbr. Tillding til ini-skltpødt frgår via Fax Kuns hjsid Jnas Kristinssn Usynlig tandrgulring d ny cputrtknlgi Hvad r Invisalign Et sil kan ændr alt Din slvtillid. Din frtidsudsigtr. Dit liv. Md Invisalign bhøvr dt ikk vær ngt prbl at pnå dt sil, du altid har drøt. Faktisk bhøvr dt næstn ikk at påvirk din hvrdag. Invisalign rttr autatisk tændrn vd hjælp af, n rækk næstn usynlig aftaglig skinnr, dr r spcialfrstillt til din tændr. I takt d at du udskiftr skinnrn hvr andn ug, vil din tændr bvæg sig - lidt ftr lidt, ug fr ug, g gradvist bvæg sig d dn frvntd slutpsitin. Bhaglig, gnnsigtig g aftaglig - Invisalign frvandlr dit sil, udn at ødlægg dit liv. Ngt s vr 3 illinr nnskr vrdn vr allrd har pdagt. Cputrstyrt tandrgulring Invisalign skinnrn frstills ftr din ønskr fr t nyt sil, på n str cputr i Silicn Vally. Du sr g gdkndr dit sil, på n aniatinsfil af bhandlingn g skinn prduktinn starts ikk før du r tilfrds. Bhandlingstidn d Invisalign varirr afhængig af, hvr gt tændrn skal flytts n svarr gnrlt til varighdn d fast bøjlr. Typisk vil bhandlingn var ll 9 g 18 åndr. Tandrgulring d Invisalign i Køg g Strøby Egd. Ikk all tandlægr kan rtt tændr d Invisalign, dt krævr n særlig uddannls fr at bliv crtificrt Invisalign bhandlr. Hs tandlægrn Christian Ravn Aps. har vi rttt tændr d invisalign i r nd 5 år, g pnåt ang patintr d fltt sil. Invisalign r prindligt udviklt til tandrgulring af vksn, n dt r i dag gså uligt at rtt tændr på n dl tnagr d tdn. Vi har på klinikkn bhandlt patintr d Invisalign i aldrn 17 til 67 år. Åbnt hus arrangnt Du r altid vlkn til n gratis Invisalign knsultatin, llr at k til vrs næst åbnt hus arrangnt i Strøby Egd Cntr 15, 4600 Køg Tirsdag dn 15/9 kl Tillding nødvndig på tlfn llr Åbningstidr fra 7.30 til Køg, Nørrgad 9 Tlf.: Strøby Egd Cntr 15 Tlf.: Tandlægrn Christian Ravn ApS Hl failins tandlæg Rikk Eanulsn Christian Ravn ÅBENT HUS hs tandlægrn Christian Ravn Aps Et sil kan ændr alt Din slvtillid. Din frtidsudsigtr. Dit liv. Og d Invisalign bhøvr dt ikk vær ngt prbl at pnå dt sil, du altid har drøt K til åbnt hus, g hør Invisalign, s vd hjælp af n rækk af næstn usynlig, aftaglig skinnr autatisk rttr din tændr på plads. Invisalign frvandlr dit sil udn at ødlægg dit liv, ngt vr 3 illinr nnskr vrdn vr allrd har pdagt. Invisalign kan bnytts til all aldr ung s gal. ÅBENT HUS TIRSDAG DEN 15/9 KL I STRØBY EGEDE CENTER 15, 4600 KØGE Tillding nødvndig på tlfn llr (Er du frhindrt i at ød p til åbnt hus, r du altid vlkn til at ring fr n gratis Invisalign knsultatin på klinikkn i Køg llr Strøby Egd) Ann-Mtt Bjrring Åbningstidr fra 7.30 til Køg, Nørrgad 9 Tlf.: Strøby Egd Cntr 15 Tlf.:

10 10 FAXE BUGTEN 2015 UGE 36 Sundhdsdag DER ER SUNDHEDSDAG I FAXE SUNDHEDSCENTER LØRDAG DEN 5.SEPTEMBER - OG DAGEN INDLEDES MED FOREDRAG AF JACOB SØNDERGAARD KL Mang kndr ha fra tvudsndlsrn Rigtig Mænd. Han åbnr Sundhdsdagn d frdragt Mtivatin & Rbusthd - Sundhd i dit tp. K g hør Jacb giv sit bud på, hvad dr skal til at start n livsstilsfrandring, så gså du kan k gdt i gang d at lv sundr. Og lvr han p til hans væråd undr d frragnd tvudsndlsr, så blivr dt t gdt frdrag. I udsndlsrn vist han i hvrt fald, at an gdt kan ændr på tingns tilstand udn at vær vrgart g hystrisk g at an kan k langt d hur. Frdragt varr fra klkkn til g d 120 pladsr blivr frdlt ftr først til øll - princippt. Eftr frdragt r dr åbnt hus fra klkkn 12 til 15. Tyv aktørr g n rækk frningr åbnr dørn g du kan hør drs tilbud, få tstt din sundhd g få råd g vjldning. Læs r på hjsidn Jacb Søndrgaard Øklgisk Høstarkd på Bækvang NU ER TIDEN KOMMET TIL HØSTMARKED PÅ BÆKVANG. LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER GÅR DET LØS FRA KL. 11 TIL 16. Rugn r høstt. Havrn d sin bjældr g byggn vntr på gdt høstvjr. På arkn græssr kørn, g kalvn springr kring. Grisn rdr i jrdn dt bdst d har lært; d håbr åsk stadig at find trøflr? D sukk Hkkaidr brdr sig vr grønsagsarkn. Nu r dr plads til snsrlg på arkn, indn vintrkrnt skal sås. Md andr rd: dt r tid til Høstarkd på Bækvang. En plvls fr båd børn g vksn. Dr r rundvisning, hallgplads, kkasskastning, rundballrac. Dr r café d grill.. Dr r lvnd usik, gårdbutikkn r åbn d sagsprøvr, kød g grønsagr af gn avl, sat andr spændnd prduktr. Og så r dr quiz øklgi. Skal du find Bækvang d gps r adrssn Trnarksvj nr. 9 g pstnurt r 4683 Rønnd. Frivillig i ntværk fr dnt? DET KAN GIVE STORE PROBLE- MER NÅR ENS ÆGTEFÆLDE BLI- VER DEMENT. DER ER MEGET DEN RASKE PLUDSELIG IKKE KAN, FORDI HAN ELLER HUN IKKE KAN KOMME HJEMMEFRA. Dt frsøgr an at gør ngt vd i Fax Kun. Dr r tablrt t ntvært af frivillig, dr vil aflast d rat failir. Og du kan vær d i dt ntværk. Onsdag dn 9. sptbr kl hlds t infratinsød fr intrssrd på Dalgårdn, Thujavj 19 i Rønnd. Hr vil t af d frivillig frtæll dt at vær frivillig hs n dnt brgr, g satidigt vil dt vær uligt at still spørgsål. S frivillig kan du gør n str frskl, vd at tilbyd n adsprdls i ægtparrts hvrdag n gang i ll. Man kan gå n tur, læs avisn llr andt d dn syg ægtfæll, ns dn andn f.ks. kan gå til frisør llr på biblitkt. Vil du hør r indn ødt dn 9. sptbr kan du kntakt Frivillighdskrdinatr Judit Bdal på tlf , llr ail: Kig ind g s d ffl tt ftrårstyls. Vi srvrr kaff g såkagr. Dltag i knkurrncn gavkrt. D først 25 kundr får n lækkr gdi bag. AUTUMN NEWS TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL CISO T-shirt Nralt I dag KOLLEKTIONS PRØVER til n skarp pris GOODIE BAG til d først kundr IMITZ Kjl Nralt I dag SIGNATURE Tunika Nralt I dag SIGNATURE Pullvr Nralt I dag BRANDTEX Blus Nralt I dag SIGNATURE Pullvr Nralt I dag BRANDTEX T-shirt Nralt I dag BRANDTEX Ndrdl Nralt I dag CISO Kjl Nralt I dag BRANDTEX Cardigan Nralt I dag KONKURRENCE DELTAG I KONKURRENCEN OM GAVEKORT Frhandlr AL MODE tøj fra Brandtx? A. B. Jrnbangad 25 c Haslv Tlf

11 FAXE BUGTEN 2015 UGE Md succsprduktrn i frgrundn frtalt Jns Erik Klnsn, Lars Jnsn g Lars Mjlgaard hvrdan dt står til d Ryal Unibrw - g d var ikk kd af dt... Ryal Unibrw: Først halvår af 2015 bdr nd frvntt ROYAL UNIBREW ER GANSKE GODT TILFREDS MED HALVÅRS- RESULTATET. MAN HAVDE FOR- VENTET ET TAB AF MAR- KEDSANDELE, MEN SÅDAN GIK DET IKKE. Øknidirktør Lars Jnsn frtællr til Fax Bugtn, at an frvntd tab i arkdsandl frdi an rbrd flr andl da dr var knflikt ll Cp g Carlsbrg. Da dn blv løst rgnd Ryal Unibrw d tilbaggang, n sådan gik dt altså ikk. Osætningsæssigt gik først halvår lidt tilbag, hvilkt nk skyldts dt dårlig vjr. Dt r i hvrt fald n tndns blandt d bryggrir Ryal Unibrw sanlignr sig d. Til gngæld lykkds dt fr dt lkal bryggri at tjn flr png nd frvntt. Søndag dn 13. spt Dltagr i Frningns Dag Slægtsfrskning DIS Vi r n slægtsfrning undr DIS Danark Vi øds hvr nsdag aftn fra bgyndlsn af sptbr til slutningn af april. På vrs stand, vil an kunn s divrs bøgr til slægtsfrskning g kspl på n statavl, dr vil kør n lill fil slægtsfrskning ligs dr vil vær n PC d t slægtsprgra. Dr vil vær dlr tilstd, s vil vær til rådighd fr vntull spørgsål slægtsfrskning. Marktingchf Lars Mjlgaard, frtællr at Egkild frtsat vækstr, slv an har plvt n lill tilbaggang i arkdsandln. På nrgidrik-rådt plvr an stadig n arkant vækst, g n ndnu størr fr Fax Kndi g Ppsi. Tidligr på årt lancrds Ryal Øklgisk, g dt blv dn størst succs i d 10 år Lars Mjlgaard har vært på bryggrit. - Mn vi har gså lavt t strt frarbjd, frtællr han - g tilføjr at ldsnrn hl vjn ignn har vært at lav n øklgisk øl hvr kvalittn r i tp udn dn kstr n øk-bndgård. Sidst år lancrd Ryal Unibrw blandingsprduktrn øl/linad. Dt gjrd an frdi dt r r str succs i bl.a. England g Tyskland. Og dt blv dt gså Søndag dn 13. spt Dltagr i Frningns Dag Kultur Kludgn Vi arbjdr fr, at traditinr hlds vdlig: Fastlavn, sr, skt. Hans, jul.vi arbjdr fr t stærkt lkalsafund, så vi kan bvar liv g sanhld i ydrrådrn. Vrs frning har ignn flr år lavt jul- g srarkd, s r fantastisk. Vi arbjdr d dt flklig arrangnt, Hs s kan i plv n gd snak, t gdt sanhld. Og n supr hygglig stning. hr i landt. Ryal Unibrw siddr nu på 44% af arkdt. Spcialøl, llr Craft Br s dt gså kalds, har Ryal Unibrw lancrt i år. Diss øl r karaktrisrt vd n gt høj kvalitt. Først Craft Br var Schiøtz pkaldt ftr grundlæggrn af Albani i Odns. Dn øl går frrygnd gdt, g har fåt 6 ud af 6 stjrnr i Ekstrabladt. Snr k Lttrup på arkdt. Lttrup var grundlæggrn af Crs i Aarhus. Også slagt af dn spcialøl går gdt. Craft Br har vært på tgnbrættt i 5-6 år, frtællr Mars Mjlgaard. At dt har tagt så lang tid skylds at dr ntp skal vær tal ngt hlt spcilt. Man har bl.a. drfr haft kstrn hjælp til pgavn i skikkls af Andrs Søndag dn 13. spt Dltagr i Frningns Dag Førslv Spillænd Førslv Spillænd r 11 dlr, s r glad fr at spill g syng. Vi tilbydr vrs dlr t gdt scialt savær g vnskab d hygg i højsædt. Vi afhldr spillandstræf hvrt år dn 2. lørdag i august, hvr dr r gratis ntr. På Frningrns Dag kan an hør vrs djlig usik g syng d på vrs sang, s d flst kndr fra gir 413, an kan gså prøv at spill harnika. Kissyr, grundlæggr af Nørrbr Bryghus. Ryal Unibrw har i ang år haft fkus på ffktivisringr, g dt prjkt stppr aldrig frtællr prduktinschf Jns Erik Klnsn. I 2014 købt Ryal Unibrw 25 ny lastbilr g i år r dr købt ydrligr 15. D ny lastbilr kørr længr på litrn, an har planlagt rutrn bdr g satidig har Dialgødr i Fax Ladplads, Karis g Dalby FAXE KOMMUNES OMFANGSRI- GE DIALOGPROJEKT GÅR NU I GANG. FØRSTE MØDE ER I HYL- LEHOLTHALLEN I FAXE LADE- PLADS DEN 3. SEPTEMBER KL D næst t ødr findr std i hnhldsvis Karis g Dalby. Sålds kan an dltag i dt andt dialgød i rækkn andag dn 7. sptbr, dt frgår i Karis klkkn i Kulturhust Lpld. I sa ug, nlig nsdag dn 9. sptbr, afhldr Fax Kun så dt trdj ød. Dt frgår i Dalby, gså i tidsrut klkkn I Dalby skal an ød p i Dalby Frsalingshus fr at vær d. Vd all ødrn blivr dr rintrt dialgprjktt, s skal styrk brgrinddraglsn g Fax Halfst har i ang år vært afviklt i sptbr ånd d str succs, g har i all årn haft til frål at støtt d ung nnskr i idrætsklubbr, udvr dn gd fst dt gså altid har vært. Halfstn, s i år findr std lørdag dn 26. sptbr,r d snst år blv arrangrt i saarbjd d Ta Fax Håndbld, s stillr d t antal hjælpr på aftnn, g dt r drfr ungdsafdlingn i håndbldklubbn dr blivr støttt idt hl vrskuddt ubskårt går hrtil. - Dt r t supr prgra vi har i år d DJ g 2 dansbands g når an satidig kan få båd ny, undrhldning g kaff fr bar 350 krnr pr næs g dr udsigt til n rigtig gd aftn fr gæstrn- sigr Ib Elbrg fra Din Tøjand. Dn syngnd DJ Hnrik Nørrlykk bindr shwt san, d båd usik g undhldning før Chanda g Brang går på. Chanda & Brang, dr har Sydsjælland s ggrafisk bas, spillr n blanding af rck, rck'n rll, pp balladr, disc g blus, frført på n sj g drivnd facn. Spillglædn r dg stadig drivkraftn g dn sittr af ud i dn fjrnst afkrg af rut. Chanda & Brang r Chanda Snn Bøgh Olsn, sang Lars Bøgh Olsn guitar, Jhn Rasussn trr, Hans Brways bas g Jspr Galgaard s tangntspillr. chaufførrn vært på kursus fr at lær at kør r iljø- g nrgivnligt. Chaufførrn har dsudn vært på kursr i sikkrhd, så an undgår gri ulykkr. Og drtil kr at lastbilrn har bakkara g kara i højr sid, så an kan undgå højrsvingsulykkr - g dsudn brsr bilrn af sig slv hvis n frankørnd kr fr tæt på. Dt svnsk Driftrs har lig nu t kæphit i Svrig d titlldi fra TV-srin Møblhandlrns dattr, dr indbragt d usikprisn Årts guldkalv g d har gnn årn haft ikk indr n 14 tpplacringr på dn svnsk hit-list. Driftrs har sangrindn Mnica Sjöströ i frnt g har flr gang før ptrådt d str succés i Danark. Lig nu har d gså str succés i Tyskland g r vd at prducr n CD til dt tysk publiku. Også i prduktinn arbjds dr på at frbdr sikkrhdn fr darbjdrn. - Vrs ålsætning r nul arbjdsulykkr. Dt r ikk nåt ndnu, n dt skal nk lykks sigr Jns Erik Klnsn. tr giv brgrn i kunn djrskab fr udviklingn af dt lkalråd, an br i. Mødrækkn r n dl af udviklingsprjktt Ydrrådr på frkant, s Raldania har givt støtt til. Plann r, at ødrækkn gntags næst år, g at dt blivr n fast dl af brgrinddraglsn i Fax Kun. Dr vil vær byrådsdlr g rpræsntantr fra kunn vd all tt ødr - n dt r priært fr at lytt. Og hvad skal dr så sk vd ødrn? I Karis blivr dt plagt at tal bsætning. Et spændnd grønt bligbyggri, dt såkaldt Pratpia, r allrd på vj, g vil åsk vær n gd udviklingstr fr byn. Mn gså byns udfrdringr kring butikkr, g ønskr n ny sprtshal til flr fritidsaktivittr vil sikkrt bliv n dl af dbattn i Karis. I Dalby indldr Fax Kun blandt andt d t plæg, s trækkr tråd fra dialgprjktt Hl Livt i Dalby fra 2006 g fr til i dag. Dr r gså lagt p til dbat d aktull nr, s dn rlativt nystiftd frning, Dalby g gns Brgrfrning har på hjrtt: Planr fr kirsbærplantagn g biblitksrdning, fr kspl. S dt gældr fr all dialgødr vil aftnn bliv rundt af d tankr dt vidr arbjd: Nlig udviklingn af n stratgi fr dt pågældnd råd. Hr blivr dr gd ulighd fr at dltag i arbjdsgruppr, hvis an ønskr at ngagr sig ydrligr. Fax Halfst støttr ungdn - Så vi kan glæd s til at ød bandt hr i Fax, sigr Ib Elbrg. Billtsalgt har vært i gang t stykk tid g uafhntd billttr sælgs nu ftr først til Møll princippt. - Bærk lig, at bstillr an til t slskab, så kr an til at sidd san, d garanti, lvr Ib Elbrg. Billtbstilling g salg kan sk hs Din Tøjand i Fax i Trvgad 8, via tlfn llr på ail

12 knnth øxnhlt Din lkal slagtr i Fax... galdags ksgrydstg Af ksbv. Ca. 2 kg kun 100,- 2 kil - dit lkal adarkd... ajskylling Ovr- undrlår. 800 g. Pr. stk. kun 25,- ki kuglbrg Din lkal slagtr i Rønnd... arla Harni Vælg ll lt-, skut-, llr iniælk. 1 litr kun 5 95 nyt! hvr andag frit valg Hjlavt HaBurgrryg 6 stk. sørrbrød Pr. 1/2 kg kun kun pr. 1/2 kil kun frdag Bland-slv-slik 50 g kun 2 95 kun frdag byns størst udvalg ax. 2 kg pr. kund ød s på Trvgad Mny Fax 6, 4640 Fax. Tlf Åbningstidr: Trvgad andag Fax - frdag Tlf Lørdag-søndag all dag 6-20 ny fax g ny rønnd Vrdingbrgvj 517, 4683 Rønnd. Tlf. Mny rønnd ÅBNINGSTIDER: Hvrdag Vrdingbrgvj kl Wknd 4683 Rønnd kl Tlf. Bagrn åbnr 24 hvr dag kl. 6

13 sin spring Din lkal køband i Fax... th bag... d k r a d a l a - dit lk Cllar rad rsrv shiraz 3 litr. Australin 75 cl. Sydafrika 6 r flask allan Clding Din lkal køband i Rønnd... Cllar rad Ca bscari 75 cl. Sydafrika 75 cl. Italin rsrv Chardnnay ngraar priitiv 6 tdays spcial 75 cl. Italin 6 6 r flask r lask r flask f 3 litr Gd hvrdagsvin på Shiraz. Hr får du virklig sæk fr pr. stk. skillingn. Dt r n gt harnisk g lt-drikklig rødvin. Dt r n supr all-rund vin % Shiraz. Elgant frugtig sag af ørk 6 flaskr blr g kirsbær. Går gdt til kskød, pasta, grill g st. 240,- 100% Chardnnay. Rn, blød g vlafbalancrt 6 flaskr frugtsag. Vlgnt til fisk, fjrkræ, skaldyr g salat. 240,- Dnn vin r harnisk, rund g blød g d n lang g bhaglig ftrsag. Vlgnt til 6 flaskr grillt kød, vildt g sagfuld st. 200,- Købandns gn bøfvin. Md sin fin tanninr g drat syr r Tday s Spcial n prfkt vin til bøf. Dn rig sag 6 flaskr g fyldig krp går gdt til n gd bøf. 300,- Kæp vinarkd... Frdag dn 4. sptbr fra kl K g få n snak d vinandn, g du kan slvfølglig sag på vinn før du købr! vrss 75 cl. Italin pass sl salnt priitiv 75 cl. Italin 6 r flask Bhagligt indtryk af kryddrir g t strjf af vanill. Gd struktur g n flt balanc 6 flaskr ll blød tanninr g syr. Gd til stgt g grillt kød. 200,- 6 r flask Ekstra kraft g fyld: Lavs s an i Vnt lavr Ripass. Dtt givr n ørkr, kraftigr g fyldigr vin. 6 flaskr En gd advin, s spændr brdt - lig fra svinktlttn til dt rød kød 300,- big tp zinfandl 75 cl. Califrnin 6 r flask ala gitana santa rita 75 cl. Spanin 75 cl. Chil tpranill Cabrnt sauvignn 6 6 r flask Big Tp Zinfandl r saft, kraft g vlsag. Gd 6 flaskr dybd g kncntratin udn at dn blivr tung. 275,- Sagn har kraft g gd krp. Fyldig frugtnuancr findr san d blød tanninr, blid 6 flaskr g g dlikat kryddrir til n lang g harnisk hlhd. 250,- r flask Saftig frugt d nuancr af hindbær, slbær g brbær. Hr hængr pris g kvalitt virklig san. Vlgnt til grillad, n 6 flaskr gså til finr rttr d kskød g la. 200,- ød s på Mny Fax 6, 4640 Fax. Tlf Trvgad Trvgad Fax- frdag Tlf Lørdag-søndag Åbningstidr: andag ny fax g ny rønnd rønnd Vrdingbrgvj 517, 4683 Rønnd. Tlf.Mny all dag 6-20 Vrdingbrgvj Rønnd Tlf ÅBNINGSTIDER: Hvrdag kl Wknd kl Bagrn åbnr hvr dag kl. 6

14 AFTENÅBENT TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL AFTENÅBENT TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL AFTENÅBENT STORT RESTMARKED bl.a. 2 stk. IFØ brushjørnr ød! g K Str. 90x90 c. 1 stk. lig g 1 stk. but Nralpris kr NU KUN PR. STK Adur 3 brændvn Kun 1 stk. Nralpris kr NU KUN Kliaanlæg Saunir Duval Kun 1 stk. Nralpris kr NU KUN Enrgi panlr/slcllr til f.ks. srhust. Nralpris kr NU KUN Tc7 li g fugass fra Nwx Dsign taptr Mang frskllig dsignr. Før pr. rull kr. 229.NU KUN PR. RULLE 5000 Sikkrhdssk Flr størrlsr. Nralpris kr FRIT VALG NU KUN Fr cirka 20 år sidn, intrducrd Nvatch Tc7 på dt arkdt. Et unikt prdukt, frdi t strt antal tætningsidlr, klæbstffr g silicnr pludslig blv rstattt at t nklt plyr. Dt blv vjn til succs, n vj s Tc7 stadig følgr g udvidr. Ud fra dt prindlig Tc7 prdukt r dr nu udviklt n sri af prduktr dr har sa karaktristika. Hvrt prdukt r udviklt hlt ptialt til dts særlig brug, d hnsyn til udvikling, brugrvnlighd g strspktrt anvndls. Vd udvikling af t hvrt prdukt tilstræbs at dt r dt bdst på sit råd.! s l g a d Gå på p afdling d fltt y n s r v i tilbhør. g k s, j ø i arbjdst rykkr v t r a v t t ny S ng... g på tøj l å s g nu -25% PÅ ALLE PRODUKTER FRA TEC7 Ratinl dør g vindur Gdt, slidt kvailttshåndværk har kndtgnt Ratinls vindur, sidn d først prduktr blv sndt fra fabrikkn i Sdr. Flding i Ratinl prducrr nrgibsparnd g -bidragnd vindur, s kfrt- g sikringsæssigt liggr hlt i tp. Vi udviklr løbnd vrs vindur, så d altid lvr p til gældnd lvkrav g iødkr frtidns krav til hldbarhd, dsign g funktinalitt. -25% ød! g K PÅ ALLE PRODUKTER FRA RATIONEL BYGMA RØNNEDE Industrivj Rønnd Tlf ÅBNINGSTIDER: Mandag-frdag Lørdag Trælastn: BEMÆRK: Trsdag d. 3. sptbr åbnt til kl M d f r b h l d f r u d s l g t v a r r, a n g l n d l v r i n g r, f jl, p r i s æ n d r i n g r g v n t u l l f f n t l i g i n d g r b. A l l p r i s r r i n k l. 2 5 % s.

15 AFTENÅBENT TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL AFTENÅBENT TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER GIVER VI -20% PÅ RESTEN AF BUTIKKEN... GÆLDER DOG IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER ød! g K jtpigr rullskø r...! d frisk anrbil k i r a tt g s på fl på r d y b i V ølsr, grilld p vksn fadøl til d ørnn! b l i t c i g ju -25% EVENTS FRA DREAMHOUSE PÅ ALLE PRODUKTER FRA ALLOC d! ø g K Allc Trægulv BrryAllc r t nyt ærk fr gulv- g vægblægning dr rstattrt d tidligr Brry Flr g Allc ærkr. BrryAllc r n btydningsfuld nhd g n glbal intrnatinal spillr, dr fattr High-Tch Lainat, Lainat, Parkt, Click Vinyl g Walls d hvr drs tilbhør. BrryAllc r ldnd indn fr skabls af bligntring g indrtning til privat g rhvrvsprjktr. ød! g K Scanbad Scanbads udviklr, dsignr, prducrr g lvrr badværlssøblr af høj kvalitt til dn rigtig pris. All prduktr tagr afsæt i dansk dsign g håndværk g iødkr d krav, dr stills til øblr g invntar i vådru. Et sukt g funktinlt badværls r n invstring, dr givr øgt kfrt g øgr bligns værdi. Vi tilbydr løsningr, dr givr dig ulighd fr at indrtt funktinlt g stilfuldt uanst badværlsts størrls g fr llig fra dt størst badværls til dt indst gæsttilt. -25% PÅ ALLE PRODUKTER FRA SCANBAD BYGMA RØNNEDE Industrivj Rønnd Tlf ÅBNINGSTIDER: Mandag-frdag Lørdag Trælastn: BEMÆRK: Trsdag d. 3. sptbr åbnt til kl M d f r b h l d f r u d s l g t v a r r, a n g l n d l v r i n g r, f jl, p r i s æ n d r i n g r g v n t u l l f f n t l i g i n d g r b. A l l p r i s r r i n k l. 2 5 % s.

16 Jspr Ib Paulsn Dirktør 16 FAXE BUGTEN 2015 UGE 36 Ft fra frårt hvr Bdsts Madklub startd Erhvrvslivt i Fax Kun Frgang fr Fax Kuns rhvrvsliv Dr r gd grund til ptiis. I Fax Kun sr vi, at 28 % flr CVR-rgistrrr sig, g dt pgr på at flr g flr kaldr sig iværksættr, g følr at tidn r dn til at skab ngt på gn hånd. Dt r n udvikling dr r gt psitiv. Dt btydr at dr r ptiis i safundt, g at dr i frtidn kr flr arbjdspladsr i Fax Kun. I 2013 skabt iværksættr, dr havd vært i gang i t år, tilsan 172 arbjdspladsr i Fax Kun. Udvr n stigning i CVR-rgistrrd virkshdr, visr andr tal gså frgang. I Fax Kun faldr antallt af fuldtidsldig, dr r n øgt sætning på dt privat arkd g på landsplan frvntr OECD n dansk vækst på 1,9 %. Så på trds af t lidt kdligt dansk srvjr i år, r dr n hl dl grund til at sil i øjblikkt. Hs Businss Fax Cpnhagn har aktivittsnivaut, i dt først halv år af 2015, vært stignd. Vi har vært i frbindls d flr virkshdr i Fax Kun, nd på sa tid sidst år, vi afhldr frtsat ang dlsarrangntr g blivr r g r aktiv på d scial dir. Drfr r vi gt glad fr, at kunn afspjl Businss Fax Cpnhagns høj aktivittsnivau, i dn psitiv frgang dr r på dt privat rhvrvsråd i Fax Kun. Har du gså haft tankr at start p? Frdi så r dt bar at kast sig ud i dt. Dr r adskillig ulighdr fr at få hjælp, vjldning g sparring. Businss Fax Cpnhagn står fx klar d prsnlig vjldning kring at start virkshd p, sparring i frhld til din knkrt idé sat kursr s udviklr din kptncr s iværksættr g hjælpr dig til at få succs. Blivr du dl af Businss Fax Cpnhagn sat vrs frrtningsntværk, kan du gså få hjælp g sparr d ang andr slvstændig, s tidligr har ståt i din situatin g haft sa bkyringr g prblr. Bdsts Madklub nu gså tirsdag - vil du vær d? ER APPETITTEN IKKE HET I TOP, OG MAN TILMED SIDDER ALENE OG SPISER, SKER DER OFTE DET, AT MAN FÅR FOR LIDT AT SPISE. Dt frsøgr Fax Kun at gør ngt vd. Drfr startd an Bdsts Madklub - dr priært hnvndr sig til ældr hj- bnd g såtspisnd brgr i hl Fax Kun. Sidn startn har n str flk ældr ødts hvr nsdag fra kl. LOF Fax 50 års jubilæu LOF FAXE HAR SÅ SMÅT TAGET HUL PÅ DERES NYE SÆSON, EN SÆRLIG SÆSON, DA DET ER 50 ÅR SIDEN LOF FAXE SENDTE SIT FØRSTE PROGRAM UD. Dt vil LOF Fax fjr, ikk d n rcptin, d d assr af jubilæustilbud, nyhdr g rabattr. LOF Fax har spændnd frdrag til jubilæuspris d bla. Sii Jan På jb i vrdns brændpunk- tr g Michal Grsr Ennagrats 9 prsntypr. Hlt ny tinshld, s Multi Fitnss, båd fr kvindr g ænd, hvr dr r 3 frskllig undrvisr tilknyttt, så dt blivr SR-BOLIG.DK SØGER EJENDOMME TIL SALG SALGET ER GÅET FORRYGENDE, VI HAR NÆSTEN TOTALT UDSOLGT AF EJENDOMME, OG SØGER DERFOR ALLE TYPER AF HUSE TIL SALG. VILLA ER, PARCELHUSE, SMÅ OG STØRRE LANDEJENDOMME, FRITIDSHUSE M.V. Antallt af virkshdr i Fax Kun dr vrlvr indst 1 år r stignd. I udgangn af 2014 vrlvd 80 % af all nytablrd virkshdr dt først år. Dtt tal stigr, drfr r dr ingn grund til at tr, at du ikk gså vil lykks d dit prjkt. Md psitiv tankr når vi længst. Dt r ikk kun i Fax Kun at dr r frgang. Dt r gså i rginn, g Danark s hlhd, at tndnsrn g øknrn vndr piln g tlfingrn pad. GÅR DU I SALGSTANKER? HOLBÆK I Rgin Sjælland blv vi hårdt rat, da krisn indtraf i Mn nu i 2015 sr vi n psitiv udvikling, s btydr at dr kr flr virkshdr, fuldtidsldighdn r faldnd g ksprtn stigr. Iværksættrn i hl rginn skabr ca ny jbs årt, g ngl branchr r bgyndt at ftrspørg arbjdskraft n ftrspørgsl s frskrivningr visr, vksr i Rgin Sjælland. Vækstn stigr, arbjdspladsrn blivr flr g iværksættrit blstrr. Dr r så gt psitivt, hvilkt kun gør vrs arbjd ndnu sjvr. SÅ SPAR PENGE PÅ SALÆRET LEJRE GREVE SOLRØD Fast salær KUN RINGSTED ,- KØGE SLAGELSE STEVNS HASLEV NÆSTVED Hs Businss Fax Cpnhagn gør vi alt hvad vi kan, fr at skab succs g frgang fr dig g Fax Kun. Startr du gså p g blivr n dl af frgangn? Vi står fr hl salgt, sættr din jnd på Bligsidn.dk g frvisr slvfølglig gså din jnd. Dr r rigtig ang png at spar når du skal sælg din blig. Sælgr din blig gnn SR-Blig. Kntakt SR-Blig fr n GRATIS SALGSVURDERING VORDINGBORG FAXE BILLIG SKØDESKRIVNING Har du købt llr r vd at køb, så lad SR-BOLIG.DK skriv dit skød g afslutt handln Udfærdigls af lktrnisk skød Ekspditin Tinglysning Rfusinspgørls Afslutning af din handl KR ,- TLF Businss Fax Cpnhagn I Industrivj 2 I 4683 Rønnd Tlf I ail SR-BOLIG.DK TLF.: SE ALLE VORE BOLIGER PÅ 10 til 13 i Dalgårdn i Rønnd. Hr har an vært d til at lav ad g hrftr hyggt sig san undr slv åltidt. Og når an får duftn undr adlavningn, g dt hygglig savær når dr spiss, så rygr dr r indnbrds nd når an siddr aln. Man bhøvr ikk vær gd til adlavning fr at vær d i Bdsts Madklub. Ja, faktisk bhøvr an slt ikk at kunn lav ad, fr n flk frivlllig ødr nlig p hvr gang, g r d til at lav adn. Bdsts Madklub har vært så str n succs, at an nu udvidr åbningstidn. Frvr vil an, ud vr hvr nsdag, gså kunn øds hvr andn tirsdag - dn 1. g 3. tirsdag i åndn. Har du lyst til at vær d i Bdsts Madklub, llr vil du vid r, kan du kntakt frivillighdskrdinatr Judit Bdal på tlfn llr snd n ail til tr så spændnd g varirt s uligt, n gså hvr all kan dltag, da øvlsrn blivr vist på frskllig nivau. LOF Fax givr jubilæusrabat, tilld bgg Multi Fitnsshld g få dt n til 1 2 pris. Er an vrvægtig, kan LOF Fax tilbyd n nyhd, s XXL vandtin, da dt r langt r skånst fr dn vrvægtig krp, at dyrk tin i vand. Dr r gså Rygtræning i vand på prgrat i år. LOF Fax har ign i år ljt Bigraf Kantn, 5 tirsdag friddag fra kl Hr kan an plv Mtt Fugl Fra Kncptrn Hnning Kirk Sådan hldr du hjrnn i gang - Dn skaldd Kk, alias Carstn Olsn Hlt ind til bnt - Glbtrttrn, Sørn Bnd Vrdns varst std Js Drph Ptrsn Værtns bdst arbjd Til d 5 frdrag givr LOF Fax n hlt særlig jubilæusrabat til all pnsinistr. Oplvlsr g tur: Rundvisning på Vtft Klstr - Frdrag d Kår Jhannssn på Jfruns Egd - Rundvisning på TV2 Øst g iddag på Barbtt - Bsøg på Ryal Unibrw, Fax Bryggri. LOF Fax udbydr gså s ngt nyt på n rjs til Cll i Tyskland: På sprt af n Knglig affær. Oplv byn hvr Strunss lskd drnning Carlin Mathild blv landsfrvist til g bsøg hnds sidst hvilstd i kryptn undr bykirkn. S r hr:

17 17 FAXE BUGTEN 2015 UGE 36 Præsntrr i saarbjd d: Fling har sat sig gdt tilrtt på cykln san d aktivittsdarbjdr Christina Larsn. Han r tit ud at cykl - g nydr dt På cykltur d pljhjt ÆRGERLIGT AT VEJRET IKKE VIS- TE SIG FRA EN LIDT PÆNERE SIDE, MEN SÅDAN ER DET JO HER I DANMARK. Rgnn væltd nlig nd da n str flk bbr fra kunns pljhj g lig så ang aktivittsdarbjdr, skull på cykltur i trsdags. Mn rgnn slg ikk dltagrn ud. D iført sig rgnslag g bgav sig ud på rutn dr bragt d fra Fax Sundhdscntr vr Vinkældrtrvt, Blåbæk g Rsndal til lystbådhavnn i Fax Ladplads hvr lidt ad blv indtagt indn turn gik tilbag til Fax. Og ps - dt klard p så vjrt blv accptablt undrvjs... RICHARD RAGNVALD OG HENNING VAD - på Vinkældrtrvt i Fax By, lørdag dn 5. sptbr kl dltag i fstn! Fax Erhvrvsfrning r d på Gang i Danark karavann - g sættr gså på dn åd Gang i Fax. Hygg g Kultur HYGGE OG KULTURKLUBBEN I FAXE STARTER SIT EFTERÅR- SPROGRAM ONSDAG DEN 9 SEPTEMBER KL. 13 I ÆBLEHA- VEN. Dr starts d t billdfrdrag d Mtt Kvist Jørgnsn (Mtt r tidligr statsinistr Ankr Jørgnsns dattr). Mtt r uddannt kraikr n har sidn hun var gansk ung lskt at rjs g særligt intrssrt sig fr d indiansk flk g drs lvvilkår. Drfr blv hun ftrfølgnd uddannt antrplg. Hvdfkus på frdragt vil st handl hnds rjsr i syd-g llarika g hnds phld hs Kuna-indianrn i Panaa g hs rgnskvns indianr i Prus Aaznrgnskv. Snr kr t frdrag d agistr Mtt Gundl Rakkrn, bødln, natændndn g kæltringn. Frdrag v/ Claus Hagn Ptrsn Kngrns Købnhavn. Et huristisk frdrag v/ Erik Lindsø d titln Dr r nu ngt vd livt an ikk findr andr stdr. Fir bigraffrstillingr r dr gså på prgrat. Først fil r dn 16. sptbr kl. 14: Srn 92. I ftrårt bydr Hygg- g Kulturklubbn gså på n t dags jultur til Hansbyrn Wisar g Lübck, s r blandt d sukkst jularkdsstdr i Tyskland. Dt skr dn 29. g 30 nvbr. Dn 9. dcbr slutts ftrårt af d julfst, ad g undrhldning i Æblhavn. Vil du vid r kan du kntakt frandn Hann Ptrsn på llr llr Birth Jnsn på I løbt af årt vil Fax få bsøg af kndt kunstnr s givr n lill kncrt på Vinkældr trvt på udvalgt lørdag friddag. Kncrtrn arrangrs i saarbjd ll Fax Erhvrvsfrning, Fax Kndi g Kncpt Århus - g slvfølglig skal kncrtrn frgå i Fax - Kndivandns hjby... Dr r gang i FAXE n gt aktiv handlsby bydr på stånd rgnad - var caca g bllr...

18 18 FAXE BUGTEN 2015 UGE 36 Sprt Søndag dn 13. spt Dltagr i Frningns Dag Bråby IF Vi r n lill frning s r hjhørnd i Bråby. Vi tilbydr følgnd aktivittr: Badintn Krlf Svøning Gynastik Høvdingbld Stavgang Ud vr dt har vi flr scial arrangntr. Til Frningrns dag dltagr vi gså, på vrs stand vil dr vær ulighd fr at prøv at spill Krlf. I Ta Fax Håndbld tilbydr vi håndbld til d allrindst, fra d r bgyndt at gå! U4 Trill Trld Årgang 2009 g yngr... Lørdag kl Fax Halln ulig ugr - Haslv Hal D lig ugr U6-8 Mix Fax-Rønnd Årgang Tirsdag kl Fax Halln i ulig ugr Rønnd Halln i lig ugr U6-8 Mix Haslv Årgang Haslv Halln andag kl U Mix Karis Årgang Karis Halln nsdag kl Hvis du vil hør nærr g håndbld fr d indst kan du kntakt Ungdsfrand Maria Friislund på tlf Få t OK Bnzinkrt g støt Ta Fax Håndbld når du tankr... Vllyball - ngt fr dig? PÅ TORSDAG DEN 3. SEPTEM- BER KL STARTER EN NY VOLLEYBALL-SÆSON I RØNNE- DE. DER TRÆNES I RØNNEDE- HALLEN FRA KL. 20 TIL 22. I Rønnd IF Vllyball spillr an vllyball fr sjv, g all kan vær d - dg priært fra 15 år g pftr. Ældst dl r kring d 70 år. Klubbn r tilsluttt DGI g Dansk Vllyball Frbund, g dltagr sæsnn ignn i stævnr i cl Dt r HÅNDBOLD FOR DE MINDSTE at spill håndbld i Ta Fax ix-tin - altså hvr t hld bstår af såvl ænd s kvindr. Dsudn arrangrr Rønnd IF Vllyball slv t par såstævnr i løbt af årt. All dr har lyst til at spill vllyball r vlkn. Også nybgyndr, llr flk dr åsk ikk har spillt i flr år. Dr r plads til all i klubbn. Vil du vid r så gå ind på hjsidn g klik dig vidr til Vllyball. Håndbld fr d indst i Ta Fax Håndbld TEAM FAXE HÅNDBOLD HAR FLERE HOLD FOR DE HELT UNGE SPILLERE DER GERNE VIL STIFTE BEKENDTSKAB MED DET POPU- Svævklubbn i Kngstd tg all strskabrn DET ER VIST FØRSTE GANG, AT ÉN SVÆVEFLYVEKLUB LØBER MED BÅDE DANMARKSMESTER- SKABET, SUN AIR CUP-TITLEN OG SJÆLLANDSMESTERSKABET SAMME ÅR. Dt blv nlig til årts 3. sjr af 3 ulig i Danarks 3 størst svævflyvknkurrncr, da Øst- Sjællands Flyvklubs Ulrik Eilrt søndag hv Sjællandsstrskabt hj til klubbn. 14 fly dltg, ns flr nd 30 piltr var tilldt dn lkal BØF-Rally knkurrnc, s blv afhldt satidigt fra Kngstd Flyvplads. Ulrik Eilrt lå indn knkurrncns sidst tr dag i spidsn fr knkurrncn, g dn lykkds dt ha at hld, slv knkurrntrn var tæt på. Dn rutinrd pilt vist særligt søndag subli flyv-vnr, da han s dn nst pilt fråd at gnnfør hl pgavn på 227 k. Svær svævflyvfrhld kndtgnd knkurrncn fra start til slut. Frdag ått knkurrncn aflyss, da n kld østnvind fra Fax Bugt brsd trikkn. LÆRE SPIL MED EN HÅNDBOLD I HÅNDEN. D sidst par år har Ta Fax haft Trill Trld-håndbld på pr- Spjllrup-Trøj gynastikfrning Frtsæt n gd traditin, dyrk ngt tin! Følgnd hld tilbyds i sæsnn 2015/2016 på adrssn Spjllrup Friskl, Spjllrupvj 33, 4640 Fax. I gynastiksaln. K g prøv gratis t par gang indn du får indbtalingskrt. Krudtuglrn: Et hld fr børn fra 3-5 år. Opstart: nsdag 2/ kl Pris 350,- kr. Børnfræs: Et hld fr børn fra 6-9 år. Opstart: nsdag 2/ kl Pris 350,- kr. Spjllrup Frlin: Kan du lid at dans? Så prøv lindanc. Opstart: 2 sptbr kl Badintn: Dr r ulighd fr at lj saln g slv spill badintn. (1 ban) 200,- pr. prsn. Hcky (Flrball): Hldt r fr d str drng 15 år +. Opstart: andag 7/ kl Fdbld: Så rullr bldn ign! Vi trænr hvr tirsdag g startr d. 8/ S r infratin hldn på D bdst hilsnr Bstyrlsn Ulrik Eilrt vindr SM g BØF rally - hr blivr han ftr landingn søndag lykønskt af frandn fr Plytknisk Flyvklub i Nrdsjælland, Mrtn Bnnick Mn båd lørdagns g søndagns knkurrncr kunn d ngt bsvær gnnførs, slv østnvindn frtsatt d at drill. Ngl piltr ått hlt pgiv at k af std fra rådt, da trikkn var særdls svag. grat fr d 2-4 årig, g dtt tiltag har vært n str succs. Træningn, dr har fkus på lg g trisk øvlsr båd d g udn bld, findr std i Fax Halln lørdag i ulig ugr kl. 10 til 11, g i Haslv Hal D (Badintn halln) lørdag i lig ugr kl. 10 til 11. Mdbring indndørssk g lidt drikkls. Kntakt grn Els Jnsn på tlf fr ydrligr plysningr. Fr d børn dr r lidt ældr r træningn startt. Hldn hr hddr U6 g U8 g r fr pigr g drng i årgangn 2007 g Hr træns dr i Haslv Hal A andag fra kl til U6-8 Fax Rønnd r t fællshld g trænr i Fax Halln tirsdag i ulig ugr fra kl , i Rønnd Halln tirsdag i lig ugr kl S ngt nyt r dr nu gså hld i Karis Halln g hr spills nsdag kl All børn dr har lyst til at hygg sig d håndbld r gt vlkn til at kigg frbi hallrn, fr at s dt r ngt an kunn tænk sig at spill, g an å grn prøv 3-4 gang indn an skal ld sig ind i klubbn. Ydrligr infratin kan fås vd hnvndls til ungdsfrand i Ta Fax Håndbld Maria Friislund på tlf Frand fr Øst-Sjællands Flyvklub, Sørn Sarup, kaldr sjrn flt g særdls vlfrtjnt: - Ulrik r n særdls rutinrt pilt, g dt k ha til gavn i år. Han fandt trik, hvr ingn andr kunn. Mn dt var hllr ikk nt fr Ulrik. Han frtalt uiddlbart ftr landingn søndag, at dr ått arbjds ngt r nd sædvanligt i kntrt. OGSÅ VINDER AF BØF-RALLY Satidigt d SM afhldt flyvklubbn gså dt traditinsrig BØF-Rally, hvr indr rutinrd piltr havd ljlighd til at prøv kræftr d knkurrncflyvning g r rutinrd piltr. Mn gså hr blv dt Ulrik Eilrt, dr løb d 1. pladsn, da SM-dltagrn autatisk gså dltg i BØF-Rallyt. Øst-Sjællands Flyvklub kan allrd nu knstatr n fantastisk sæsn. - Vi har n fantastisk flyvklub i rigtig gd udvikling, g vi plvr gt str intrss fr klubbn. Årts tr str knkurrncr har all vært prægt af usædvanligt svær flyvfrhld, g dt gør kun piltrns sjr ndnu flttr. Slv vi har vært hldig g ftrhåndn vundt n dl strskabr i årns løb, blivr årts frandstaln til sæsnafslutningsfstn i nvbr åsk lidt længr nd gnnsnittt, advarr n tilfrds Sørn Sarup. Vindr af DM i 18 tr klassn, Stn Elgaard, vindr af SAC, Filip Bjanwski g vindr af SM + Bøf Rally, Ulrik Eilrt, fløj all i klubbns nyrhvrvd knkurrncfly, n Vntus 2cxT. Dt r først frst piltns dygtighd g rfaring, dr tællr, når dr flyvs knkurrnc. Mn piltn har gså bhv fr t knkurrncdygtigt fly, g hr har klubbns ny tilføjls, n Vntus 2cxT, altså vist sig at vær n gd tilføjls til dn 10 fly str flypark Badintn i Fax Ladplads Start trsdag dn 3. sptbr kl til kl Vi spillr andagn fra kl til kl i dn gal VUC hal i Fax, Præstøvj 3. O trsdagn sluttr vi d n kp kaff g t stykk franskbrød g hyggligt savær. Vi spillr g blandr ftr cputrn d ny akkr d 15 til 20 inuttr ad gangn. K g prøv du kan gdt k aln. Ellrs ring g hør nærr på llr skriv n ail:

19 20 FAXE BUGTEN 2015 UGE 34 HÅNDVÆRK & SERVICE Ualindligt få indbrud i srfrin LANGT DE FLESTE ER NU KOMMET TILBAGE FRA SOMMERFERIE. DERMED VIL DE INDBRUD, DER HAR VÆRET, MENS FOLK HAR VÆRET BORTREJST, NU VÆRE REGISTRERET. OG DEN NYE OPTÆL- LING VISER, AT DET BESTEMT IKKE SER HELT SKIDT UD FOR SYD- SJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITIKREDS. HELE 129 BOLI- GER I POLITIKREDSEN HAR NEMLIG UNDGÅET INDBRUD DENNE SOMMER I FORHOLD TIL SIDSTE ÅR. DET ER DET LAVESTE ANTAL ANMELDELSER I 9 ÅR. Antallt af indbrud hn vr srn i ugrn r ualindligt lavt i år. Indbrudstalln fr srfriugrn i 2015 r på sa lav nivau s i 2005 g r dt næstlavst i d snst 10 år. Kun i 2006 har dr vært lidt færr indbrud i srfrin nd i 2015, hvr krdsn har dtagt 186 anldlsr indbrud i srfriugrn. Dt r 41% færr nd sidst år g 43% færr nd i Dt sr gdt ud. Dt sr faktisk rigtig gdt ud, sigr vicplitiinspktør Ptr Cpn, dr r ldr af lkalplitit i Sydsjællands g Llland- Falstrs Pliti. Han tilskrivr d gd nyhdr på indbrudsfrntn flr ting: - En af d væsntligst årsagr r brgrn slv. Jg trr, at vrs ang plysningskapagnr frbyggls af indbrud bgyndr at giv pt. Prfssinlt Tørr- g Sndkrarbjd Ln Bång Jnsn Tlf. g Jacb Hltug Jakb Tilbygningr Tag, dør g vindur Sndkripgavr Køkkn Hvby Maskinsndkri Dcra v/ Tørrstr Jakb Pulsn ApS Kalvhavvj Fax Ti Nilsn Orupgad Fax Fax Tlfn Tlfn Fax Lås Udstur/Carprt Skadsrvic Frsikringsskadr Spring af fugtskadr Alt urrarbjd sat tørrarbjd udførs Aut. klakstr MEDLEM AF NØGLER - LÅSE - ALARMER - GRAVERING Åbnt i srvicbutik hvrdag 7-17 ftr aftal Mgns Dilling-Hansn Strandvjn 8, 4654 Fax Ladplads Tlf ENERGIRUDER DØRE OG VINDUER GLARMESTER TØMRER SNEDKER UDSKIFTNING AF DUGRUDER TIL ENERGIRUDER SERVICEBILER KOMMER OVERALT RING EFTER ET GODT TILBUD! Afd. FAXE GLAS GLARMESTRENE MOGENS JENSEN & SØN aps TLF DANNI TLF MOGENS Fx r antallt af tilldt husstand til Nabhjælp strt st frdblt i frhld til antallt sidst år i august. Satidig plvr vi, at flk r blvt gt r pærks i drs lkalråd g ringr grn til s, hvis GARANTI Alt indnfr tagpap udførs Fax: Rådhusvj Fax Tlf Køg: Ørnvj Køg Tlf Str Hdding: Egstrædt Str Hdding Tlf Liglds givr vi 10/15 års garanti d frsikringsdækning Ring fr ufrpligtnd tilbud llr tagtjk Al. tækning Singltækning Listtækning Tagislring Favrbyvj Fax Ladplads Tlf bil fax v/ Hnrik Nilsn Brandskv Fax Ladplads Tlf / Spcial: Blikknslagr g skifrarbjd / Rnvring/bygning af badværlsr Dansk VVS Lkal VVS-Installatør i r nd 40 år Aut. VVS-Installatør / Gas-srvic Aut. Naturgasinstallatør / Gdkndt kvalittsstyrsyst Aut. Slvarinstallatør / Udljning af 10 g 17. trailrlift EL-installatinr Tl/data Fibr Tyvrialarr TV-vrvågning Brandalarr Kølanlæg Varpupr Tlfn-cntralr Vntilatin d sr ngt istænkligt. Dt gør dt j unægtlig ngt lttr fr s, når vi skal fang tyvn. Fr først gang i plitikrdsn lvtid Mn dt r ikk kun hn vr srfripridn, at an i år kan s t strt fald i antal indbrud i privat bbls, fr dt r nlig først gang sidn Sydsjællands g Llland-Falstrs plitikrds blv n ralitt i 2007, at antallt af indbrud i dt først halvår liggr så lavt. - Vi har i først halvår 2015 dtagt 1007 anldlsr indbrud i privat bbls. Dt r hl 598 færr indbrud nd i 2011, hvr indbrudsbølgn var på sit højst. Dt lignr n gnrl tndns, g dt r virklig t ærkbart g gt glædligt fald.at få indbrud i sit hj r n gt ubhaglig plvls, hvr dn privat sfær krænks. Drfr har dt læng vært t gt vigtigt fkusråd. Frhåbntlig høstr vi nu frugtrn af dn indsats, g vi vil slvfølglig gør alt, hvad dr står i vrs agt fr at fasthld dn gt psitiv udvikling, sigr vicplitiinspktør Ptr Cpn. Slasugning-spuling Gravarbjd: Minigravr - rndgravr - bæltaskin. Kædgravr Hgnsklipning + klipning af rabattr/grøftr. Kjld Hansn Orup, Fax, tlf Alt EL-arbjd udførs... HEFA-EL Tækkfirat v/ Rasus Givanni 4660 Str Hdding Hvbygad Fax Tlf Mail: Lars Madsn, Prbn Jnsn, Jspr Madsn, Græsslåning Gravarbjd d inigravr Blægning Havsrvic Malrarbjd Opsætning af rafthgn Træfældning (frsikrt) Fax Ejndssrvic Handyand Ki Pdrsn - Fax Ladplads Tlf.: dk tlf Stubfræsning! Flishugning

20 20 FAXE BUGTEN 2015 UGE 36 Rubrik Bkndtgørlsr SAKSKØBING SPEJDERNE afhldr LOPPEMARKED Lørdag 12. sptbr kl Søndag 13. sptbr kl på Sakskøbing Sukkrfabrik, Nykøbingvj 76, 4990 Sakskøbing (følg skiltn). Hygg- g Kulturklubbn i Fax startr p ign nsdag 9/9 kl i Æblhavn Billdfrdrag d Mtt Kvist Jørgnsn, s har rjst ang gang s antrplg i Syd Arika. Frdragt hddr at b d Indianr i Pru Onsdag dn 16/9 kl r dr fil i Bi Kantn, hvr vi skal s Srn 92 Indn jul har vi 13 arrangntr på prgrat - s hl prgrat på tillding kan sk til Hann Ptrsn tlf BAROKKONCERT Tirsdag dn 8.sp. kl Vtft Klstrkirk En aftn fr sand lskr af rnæssanc g tidlig barkusik d Elisabth Chapllin fra Tyskland g Aln Saril, Isral. T ung virtusr på blkfløjt sat andlin g lut. Gratis adgang. All r hjrtligt vlkn. Vtft Klstr Afhntning af øblr - til gnbrug... Tlf Brdgad Karis Åbnt: Mandag-frdag kl , nsdag kl , lørdag kl IT VI SØGER FRIVILLIGE! RING TIL SUSANNE PÅ Jubilæus-rcptin I anldning af Pul-Erik Cnradsns 25 års jubilæu vil dr vær rcptin på Rønnd Kr, Vrdingbrgvj 530, 4683 Rønnd frdag dn 4. sptbr fra kl På Brnntag Nrdic s vgn Rn Flischr IT-SERVICE Har du brug fr hjælp til din PC? Hjælp når dn ikk vil start. Hjælp til installatin af prgrar. Hjælp til installatin af ntværk g printr. Hjælp til virus g spywar. Salg af PC r, IT-udstyr g prgrar. - faxitsrvic.dk IT-SERVICE - Månvængt 2, 4640 Fax. Tlf IT-SERVICE I FAXE SIDEN 1999 Bskæftigls MALERSVEND SØGES til arbjd i Stvns/Køg-rådt, 37 tir ugntlig. Priært flyttljlighdr. Hnvndls pr. tlf. til: MALERMESTER HEIDI KOLLERUP Skvvjn Str Hdding Tlf Køb g salg Brænd sælgs Fax Landhandl Tlf BRÆNDE SOMMERTILBUD 10 Skr. Bøg/g kr ,- 10 Skr. Ask kr ,- Tørt brænd havs. All prisr r incl. s g lv. SKOV & TRÆ ApS Tlf S r på kildarksgårdn Kartflr, grøntsagr, hnning, æg, druagurkr g asir. Frugt fra Fjø. Tstrupvj Haslv Tlf llr find s på facbk SYLTETID Øklgisk druagurkr, asir, rødbdr, dildskær g skalttløg sat salg af æg g årstidns grøntsagr. Åbn all dag fra Klinikkr Søgr du Hrbalif ksttilskud-vægtrgulring Så ring til Kall på Bdst ll Hrr & Dafrisør Karin Haagnsn Enghavvj 4A 4654 Fax Ladplads Lukkt andag g tirsdag! Bligr til salg Rækkhus i Karis 2 vær. andlsblig (62 2 ) d n hav. Husdyr r tilladt. Gældfri andlsbligfrning. Pris kr ,- Bligafgift kr ,- Mr inf: Esagrvj 8, 4672 Klipping Tlfn KIROPRAKTISK KLINIK Tag V. Rasussn D.C. Rådhusvj 55 B, Fax Ovrnskst d Dn Offntlig Sygsikring Knsultatin ftr aftal Faks Ladplads fdpljklinik Dag - aftn - wknd v/hll Larsn lægks. - gså bhandling i Drs hj Svar på billt-rk. annncr: Snd/aflvér svart i n lukkt kuvrt d billtærk-nurt udnpå til: Faxbugtn, Rønndvj 62B, 4640 Fax Vi vidrsndr all svar til annncørn. Udljning Søgr du ljblig? bsrupjnd.dk Tlf Blig i Fax Ladplads nær statinn 2 vær. d køkkn g bad til lj i cntru, vd strandn ,- + frbrug = 4.800,-/d. Ring: llr Fællsarkdt Skrtbilr g gal jrn, sat landbrugsaskinr afhnts. Kr vralt d lill kranvgn Tlf Brnhlrur rparrs, gså standur, fransk ur, vægur, knslur g andr str ur. Jg hntr g bringr, g givr grn fast tilbud. Str Thsn. Tlf bil Sid ikk ud! Alt har intrss Hl indb sat dl draf. Tlf Brændflækkr udljs: 350,- pr. dag, 2 dag 600,-. Mtrsav 250,-. Indndørs pbvaring af capingvgn 1250,- pr. år. Alt incl. s. Tlf Sakshlvj 17, Rønnd 2x Kæplpparkd hs Rikk g Frd, Kildvang, Harvj 52A, 4700 Næstvd, d først 2 wkndr i sptbr kl. 9 til 17 Inf llr Lpparkd, Klippingvj 7, 4671 Strøby. Frdag dn 4. sp. kl til Lørdag dn 5. sp. kl til Indb: flygl, klavr, øblr, husgråd, nips.. Traktr MF 35, havtraktr.. Hnvndls til Elis på Sjv til nhvr fst: Udljning af hppbrg, rdtyr, slushic-askinr, sftic-askinr, ppcrn-askinr.. S r på: Hnvndls Prfssinl Træfældning.. Træfældning, bskæring, tpkapning, stubfræsning, flishugning. Gratis ufrpligtnd tilbud givs Fuldt frsikrt. Ring til: BG Træfælding v/bjark G. Nilsn. Tlf Salg g lvring af grusatrialr fra vrs plads, Ærtbjrgvj 19, 4660 Str Hdding. Harpt uld, grus 08, stabil, ærtstn.. Kan lvrs Udljning af cntainr til havaffald, bygningsaffald, jrd.. Kørsl d cntainrbil g kran/grab bil Hnvndls Tlf Træfældning, tpkapning llr bskæring Har du t llr flr trær s trængr til n kærlig hånd. Alt arbjd udførs af udd. skvarbjdr g træklatrr, s r fuldt frsikrt. Ring fr t ufrpligtnd tilbud! Høj s Hav & Anlæg v/ Kristian Høj Mb.: Onlin-udgav: faxbugtn.dk Prbns Udljning tilbydr: Minigravr, Bbcat, knækstyrt inilæssr, vrfaldsgrb, trbør, pælbraskin, pladvibratr, flisklippr, btntrl, btnblandr, bschhar, flishuggr, brændflækkr (tryk 20-31t) trailrntrt, Nibbi. fræsr/kst, sfjrnr/plænluftr. psalr, gnratr, sldatr, trailr. Evt. lv.tlf Prbns Udljning tilbydr: Div. gravarbjdr udførs. rndgravr, inigravr, Bbcat inilæssr g trbør. Btngulv pbryds. Flytning af jrd. Udrnsning af stald d Bbcat g knækstyrt inilæssr, brdd fra 85 c. Vi udljr gså askinr udn førr. Dsudn tilbyds nu gså traktrfræsning. Tlf Udljning af ntrprnøratril: Minigravr, trbør, pladvibratrr, flisklippr.. Lill traktr d stnndlægningsfræsr. Trailrntrt flishuggr, p til 175 Trailrntrt brændflækkr, tryk p til 25 tns Hnvndls tlf Mulvarp g sgris Prfssinal bkæpls af ulvarp g sgris. Vi r uddannt til brug af fsfrbrint s bkæplssgas. Dt st ffktiv iddl på arkdt! Ring fr t ufrpligtnd tilbud! Høj s Hav & Anlæg v/ Kristian Høj Mb.: Udljning af inigravr d førr: Tpkapning d 8,5 tns inigravr pris pr. ti 600,00 kr. + s. Hækklipning d 2,5 tns inigravr pris pr. ti 500,00 kr. + s. Rdfræsning d 1 tns inigravr pris pr. ti 500,00 kr. + s. Hnvndls tlf PRIVAT KØB & SALG Køb, sælg llr byt alt gnn dnn rubrik 30 rd fr 50 kr. Indbtal bløbt på rg. nr kntnr rf llr indlvr på vrs kntr. Sidst frist trsdag kl. 12

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn ARTS KL. 18.15 KL.. KL. 21.00 NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) 18.15 FDF ORKSTRT

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere