3. Den perfekte dialysemaskine Nyreforeningens krav til hæmodialysemaskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Den perfekte dialysemaskine Nyreforeningens krav til hæmodialysemaskiner"

Transkript

1 Møde i Politisk udvalg Dato: 26. april 2015 Tid: kl Sted: Vejle Center Hotel Afbud: Nina Olsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 3. Den perfekte dialysemaskine Nyreforeningens krav til hæmodialysemaskiner 4. Forskningspolitik 5. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde den 3. december 2014 Beslutning. Godkendt. 3. Den perfekte dialysemaskine Nyreforeningens krav til hæmodialysemaskiner Sagsfremstilling Nyreforeningen har længe arbejdet for at forbedre forholdene for medlemmer, der modtager nyreerstattende behandling i form af dialyse. Det er gradvist blevet mere og mere fremtrædende, at de p.t. anvendte dialysemaskiner udgør begrænsninger. Derfor har foreningen udarbejdet følgende kriterium/målsætning for dialysemaskiner: Den ideelle dialysemaskine matcher den naturlige nyre. 1) Den udfører alle de funktioner, den naturlige nyre udfører. 2) Den virker ) Den kan bæres i eller på kroppen. 4) Den kræver adgang til blodbanen, men begrænser ikke kroppens anatomi/mobilitet. 5) Den kræver ikke tilførsel af væske. 6) Den kræver ikke tilførsel af energi. 7) Den kræver et minimum af rengøring og vedligeholdelse.

2 Den kunstige nyre er opfundet, udviklet og p.t. under godkendelse for markedsføring i USA. Det er dog fortsat usikkert, om det vil lykkes til gengæld sikkert at det vil tage en årrække, før den kan forventes tilgængelig for danskere i dialyse. Der er derfor behov for at formulere krav til de dialysemaskiner, som må forventes anvendt de kommende år. De nuværende dialysemaskiner er primært udviklet med henblik på at imødekomme de behov, som køberne har formuleret. Det betyder, at de nuværende maskiner i vid udstrækning er udviklet til at imødekomme de behov, som fagligt personale på hospitalerne har formuleret. Brugerne har ikke medvirket i beskrivelsen af disse behov. Krav til regionerne om stærk økonomisk styring betyder samtidig, at der indgås flerårige aftaler med leverandører om leverance af maskiner. Brugerens mulighed for at vælge dialysemaskine er derfor stærkt begrænset. Med henblik på at påvirke det faglige personale og leverandørerne af dialysemaskiner samt at understøtte brugernes fremtidige medvirken i formuleringen af kravene, har foreningen formuleret følgende krav: Fleksibilitet Maskinen bør kunne anvendes alle steder på hospitalet hvor personalet skal varetage alle faser af dialysen i hjemmet hvor brugeren dialyserer alene uden hjælp fra andre. Maskinen bør være tilgængelig (tid og sted) for brugeren, når det passer ind i dennes livsform. Tid og tidspunkt Maskinen bør kunne fungere på tidspunkter, hvor det passer ind i brugerens hverdag at dialysere. Den bør være forsynet med alarmer så brugeren kan hvile og sove under dialysen. Forberedelse og nedtagning/rengøring bør være hurtigt og enkelt. Sted Maskinen bør kunne fungere overalt, hvor brugeren ønsker at opholde sig. Den bør være mobil og kunne medbringes. Opstart Maskinen bør kunne startes og klargøres til dialyse hurtigt. Opstart bør kunne iværksættes af alle f.eks. pårørende. Opstart (priming) bør ikke kræve, at brugeren er til stede, mens det foregår. Betjening Maskinen bør være let at betjene. Der bør ikke være flere funktioner end strengt nødvendigt for brugeren. Der bør ikke være flere funktioner på maskinen, end at pårørende relativt let kan instrueres i betjeningen. Panel for betjening bør kunne tilpasses individuelt. Maskinen og dens betjening bør indrettes, så brugeren kan dialysere i alle stillinger og betjene den samtidig. Maskinen bør kunne flyttes nemt. Maskinen bør være forsynet med telemedicin, som gør det muligt at kommunikere direkte med fagpersonale under dialysen, og som gør det muligt for fagpersonale at overvåge brugeren og indsamle data.

3 Afslutning Maskinen skal være indrettet, så det er nemt at rengøre både den og dens omgivelser. Affaldsmængde bør være minimal og kunne bortskaffes som almindeligt affald. Opbevaring og stigma Maskinen bør være ikke-iøjnefaldende og kunne integreres i et almindeligt stuemiljø, soveværelse eller andet sted i hjemmet. Økonomi Maskinen og dens brug bør være uden omkostninger for brugeren inkl. udgifter til drift, indretning af hjem mm. Valgmulighed Brugeren bør i samråd med læge have mulighed for at afprøve forskellige maskiner og derefter vælge den bedst egnede. Assistance Brugeren bør ved valg af selvbetjent dialyse have mulighed for at tilkalde faglig assistance uanset hvor dialysen afvikles. Udvalget besluttede, at ovennævnte forslag skulle gennemarbejdes i en arbejdsgruppe sammensat af praktiserende dialysepatienter og herefter genbehandles i Sundhedspolitisk udvalg. Til stede var Heidi Barbara Andersen, Therese Louigia Nielsen, Elo Fritze og Nyreforeningens psykolog Henning Søndergaard. Udvalget godkendte Sundhedspolitisk udvalgs indstilling ang. den perfekte dialysemaskine med enkelte tilføjelser: En maskine, der bæres på kroppen 24/7, minder konstant en del brugere om deres sygdom, og derfor vil de nok foretrække en mere konventionel form for dialyse og slippe resten af tiden. Der bør oprettes 24 timers hjælp/support fra professionelle, som alle i landet kan ringe til, og som kender til de maskiner der bliver brugt rundt omkring (Fresenius folk har ingen at ringe til i øjeblikket, mens Gambro folk kan ringe til Gambro support). Ingen skal tvinges til at have en centermaskine hjemme. Det må være et krav, at alle maskiner til hjemmebrug kan betjenes i enhver stilling, stående, siddende og liggende. Alle maskiner skal have skærm/kontrolpanel, som kan benyttes af brugeren bør evt. være en app til telefonen eller tablet. En app skal kunne vise alarmer og hvad man skal gøre for at afhjælpe dem, måle alle værdier og samle alle data, så man kan tage dem med til kontrol i elektronisk form og evt. sende dem til afdelingen. Maskiner bør være énhåndsbetjent, således at til- og frakobling samt regulering af flow og tryk kan gøres uden at skulle bruge fistelarmen. Lyd og lys på alarmer og skærm skal kunne dæmpes til natbrug.

4 Maskiner skal være mere lydløse, så brugeren kan få nattero. Der skal være adgang til at skifte sin maskine ud med en nyere og bedre med rimelige intervaller man skal ikke vente på, at den er så gammel at den går i stykker, som mange gør i dag. Man skal ikke vente mere end nogle få timer på at få en erstatningsmaskine, når hjemmemaskinen skal til reparation. Ikke flere dage som nogle oplever nu. Økonomi: Senge, stole, puder, topmadrasser oa. bør betragtes som hjælpemidler og bør betales af region/kommune. Udgifter til vask og nyt tøj/sengetøj pga. blodspild bør dækkes som merudgifter. Man bør få et a conto beløb ved opstart, så man ikke skal lægge ud til vand og el. Maskinen bør være modulopbygget, så den ikke står og fylder som et andet klædeskab. Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Indstilling Sekretariatet indstiller, at arbejdsgruppens tilføjelser indarbejdes i kravene. Beslutning. Godkendt. 4. Forskningspolitik Sagsfremstilling Nyreforeningens forskningspolitik, som bl.a. ligger til grund for Forskningsfondens uddeling af midler, fremstår sådan: Nyreforeningen prioriterer følgende forskningsområder inden for nefrologien: Prioritet 1: Kronisk nyresygdom et satsområde for forebyggelse ved tidlig opsporing og intervention Udenlandske befolkningsundersøgelser har vist, at nyresvigt rammer omkring 10 % af befolkningen. En stor del af befolkningen er således i risiko for at udvikle dialysekrævende nyresvigt, og dermed forhøjet risiko for komplicerede følgesygdomme og død. Et stigende antal dialysekrævende patienter vil udgøre en økonomisk bombe under sundhedssystemet. Omkostningerne ved dialysebehandling er ca kr. pr. patient pr. år. Endelig vil tidlig opsporing gøre det lettere for mange nyrepatienter at blive på arbejdsmarkedet. Da nyresvigt oftest udvikles over tid, er der mulighed for forebyggende behandling. Men det kræver, at den faldende nyrefunktion opspores tidligt. Der findes ingen internationalt anerkendt fremgangsmåde til tidlig opsporing. Men Danmark råder over de nødvendige faglige kompetencer, for at kunne udvikle en sådan metode. Vi foreslår derfor følgende nationale forskningsinitiativer:

5 1) Afdækning af forekomsten af nyresvigt i Danmark og identifikation af risikogrupper og risikoadfærd 2) Udvikling af biologiske metoder til screening 3) Multifaktorielle interventionsstudier med henblik på forebyggelse af nyresvigt og følgesygdomme 4) Udvikling af nye teknologier, herunder telemedicin, it-baserede intelligente kontrolforløb og automatiserede algoritmer Der er en stigende international anerkendelse af nødvendigheden af forskning på dette område. Prioritet 2: Dansk, basal nyreforskning et stort potentiale fra bench to bedside Danmark har fostret en række stærke og internationalt anerkendte forskningsgrupper inden for basal nyreforskning. Foruden en bedre forståelse af nyrens funktion og betydning har denne forskning givet en afgørende indsigt i potentielle sygdomsmekanismer ved alvorlige og udbredte sygdomme, f.eks. nyresvigt, blodtrykforhøjelse, salt- og væskeforstyrrelser og åreforkalkning. Forskningen har givet stor viden og eksperimentel erfaring, som kan omsættes. Det forudsætter en intensiveret og strategisk indsats, som ikke alene skal omsætte de eksisterende resultater til nye behandlingstilbud, men også udvikling af nye teknologier til medicinal- og biomedicinske virksomheder. Vi foreslår derfor forskningsinitiativer med fokus på: 1) Udnyttelse af forskningsresultater i kliniske og patientrelaterede undersøgelser gennem integrerede forskningssamarbejder inden for nyresvigt, blodtryksforhøjelse og væske/saltforstyrrelser 2) Multicenterundersøgelser involverende flere sygehuse/enheder med henblik på at sikre et tilstrækkeligt patientgrundlag til studier af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder 3) Udvikling af stærke forskningsgrupper ved fortsat specialisering og inddragelse af nye, avancerede teknologier og ved interaktion med kliniske miljøer Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Indstilling Sekretariatet indstiller, at udvalget indledende drøfter revision af ovenstående politik, herunder hvilke kriterier der særligt bør lægges vægt på for at tilgodese patienters fremtidige behov. Beslutning. Nyt oplæg til forskningspolitik udarbejdes på baggrund af diskussion i mødet og behandles i Politisk udvalg. 5. Eventuelt På næste møde gøres der status på følgende sager: - Kørsel til dialyse, når man holder ferie - Ftalater i medicoudstyr Hvad er Danske Patienters holdning til, at regionerne indsamler oplysninger om DNA?

6 Konkurrence om begreb for en dialysepatient udskrives i Nyrenyt juni. Sekretariatet afventer svar fra Sundhedsstyrelsen ang. sagen om anmeldte bivirkninger ved bestemte dialysefiltre på Roskilde sygehus.

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere