Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA"

Transkript

1 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 1 af 13 I:\GIS\DGP\dokumentation\Systemlinie i DGP og Vejman.dk ALU-LUC-NIA_nov2012.doc Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA Indhold: "Levering af Systemlinje data til DGP (og Vejman.dk)." "Placering af Vejsystemlinjen i DGP (og Vejman.dk)."

2 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 2 af 13 Levering af Systemlinje data til DGP (og Vejman.dk) Ref: 1. "Digital Grundplan - Teknisk Specifikation vers. 3.11" 2. "Placering af Vejsystemlinjen i DGP (og Vejman.dk). ALU " (Vedlagt) Systemlinje data. Systemlinje data er grunddata for produktion og etablering af Vejsystemlinjen(SLI), og består af en ordnet følge af kodificerede koordinatsæt: Y, X, Z (eller N, E, H). Hvert koordinatsæt repræsenterer et tvangspunkt for Vejsystemlinjen(SLI) og skal ved leveringen være - Registreret med plankoordinater i UTM32-EUREF89, koter i DVR90 og i meter med 3 decimaler. - Kodificeret med oplysning om: Punkttype Vejidentifikation (VEJID) Kilometrering (KMT) Afstand til næste punkt (i sidste kolon) De kodificerede koordinatsæt ordnes og leveres i form af ASCII tekstfiler. I det efterfølgende er kravene til leverance uddybet. Koordinatsæt. Kodificering. Punkttype For nærværende skelnes mellem følgende typer: Kode %KT5 %U121 Navn, betydning "systemlinje uafmærket fixpkt" %KT5 %U123 "systemlinje markeret fixpkt " Vejidentifikation (VEJID) En "Vejstrækning" - overordnet beskrevet ved Bestyrer, Administrattiv vejnr - Administrativ vejdele og defineres entydigt vha. VEJID - koden: BBB-NNNNNNN-DDL, hvor B N D : Bestyrer. max. 3 chiffer er lig med kommune nr. For statsvejene er kodeværdien lig med 0. : Admvejnr max. 7 chiffer : Vejdel: med følgende betydning 0: normalt vejforløb (samlet) (eks.: ) 1: dele af normalt vejforløb. (ved delt trace: højre side) 2: dele af normalt vejforløb. (ved delt trace: venstre side) (eks.: ) 3: rampe, frakørsel, højre side

3 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 3 af 13 4: rampe, frakørsel, venstre side 5: rampe, tilkørsel, højre side 6: rampe, tilkørsel, venstre side 7: øvrige baner, parallel rampe, højre side 8: øvrige baner, parallel rampe, venstre side 11: rastepladser, højre side 12: rastepladser, venstre side L : Litra (bogstav) anvendes for at undgå at 2 vejdele af samme type har samme kilometrering. fig. 1 Del 4 fig. 2

4 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 4 af 13 Kilometrering (KMT) Et punkt på en vilkårlig VEJID angives ved Kilometreringen: HHHmmmm, hvor HHH : Helkilometeren mmmm : Afstanden - målt i meter - fra forudgående Helkilometer. Eks.: Kilometrering for et punkt 0 meter fra Helkilometer 55 angives som: 55/0 eller / / / / Kilometreringsretningen for evt. Vejdele følger retningen for del 0, dvs. - fig. 2 ovenfor - Vejdel 1, 3, 5, 7 og 11: Vejdel 2, 4, 6, 8 og 12: Kilometreringen er voksende i kørselsretningen. Kilometreringen er aftagende i kørselsretningen. Koordinatsæt. Omfang. For alle delstrækninger skal som minimum - og med Punkttype-kode %KT5 %U123 - registreres: - Delstrækningens Start- og Slutpunkt - Alle mellemliggende Helkilometre- og Knudepunkter, herunder - Start- og Slutpunkt ved evt. "Afbrud i Kilometreringen. KMT spring". (Se bilag 3) Ved registreringen skal det sikres, at koordinatsæt for knudepunkter på "sammenstødende og/eller krydsende delstrækninger" er identiske. Ved registrering af supplerende fikspunkter - Punkter ud over de ovenfor nævnte - kodificeres disse med Punkttype-kode %KT5 %U121. Fikspunkterne stedfæstes og registreres alle jfr. Ref 2. "Placering af Vejsystemlinjen i DGP (og Vejman.dk). ALU ")

5 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 5 af 13 Koordinatsæt, format. De kodificerede koordinatsæt sorteres i voksende Kilometrering og leveres opdelt pr. VEJID i form af ASCII tekstfiler: Tekstfilerne skal være navngivet ved den indeholdte VEJID (Eks.: txt), %D7011,SØNDERBORG - AABENRAA (MOTORVEJEN) %KT5%U123, , , , , 12 %KT5%U121, , , , , 3 %KT5%U121, , , , , 4 %KT5%U121, , , , , 5 %KT5%U121, , , , , 3 %KT5%U121, , , , , 3 %KT5%U121, , , , , 4 %KT5%U121, , , , , , , 6 %KT5%U121, , , , , 5 %KT5%U121, , , , , 5 %KT5%U121, , , , , 5 %KT5%U121, , , , , 4 %KT5%U121, , , , , 4 %KT5%U121, , , , , 7 %KT5%U123, , , , , 0 Afstand til næste punkt. Afstand til næste punkt (afst.) må ikke være mindre end 1m, men skal være = 0 ved slut punkt eller ved kilometerspring. afst. = 0 indikerer at linjen afbrydes. (Se bilag 3)

6 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 6 af 13 Bilag 3 Afbrud i Kilometreringen ("KMT Spring") "KMT pkt. B" Del 0 "KMT pkt. A" Del 2 KMT-retning Del 1 Del 0 fig. 3 I fig. 3 er "KMT pkt. A" og "KMT pkt. B" sammenfaldende på Vejdelene 0, 1, 2, og mellem de to "KMT punkter" er Kilometreringen afbrudt for Vejdel 0. Teksfiler i "Format komma" - jfr. fig txt.. %KT5%U121, , 20134, , , 8.867, 44 %KT5%U121, , 20178, , , 9.254, 27 %KT5%U121, , 20205, , , 9.543, 24 %KT5%U123, , 20230, , , 9.943, 0 KMT pkt.a %KT5%U123, , 20274, , , , 40 %KT5%U121, , 20314, , , , 50 %KT5%U121, , 20364, KMT pkt.b txt %KT5%U123, , 20230, , , 9.943, 5 KMT pkt.a %KT5%U121, , 20235, , , , 2 %KT5%U121, , 20237, , , 20293, , , , 3 %KT5%U123, , 20296, , , , 0 KMT pkt.b txt %KT5%U123, , 20230, , , 9.943, 4 KMT pkt.a %KT5%U121, , 20234, , , 9.912, 3 %KT5%U121, , 20237, , , , , , 20289, , , , 3 %KT5%U121, , 20292, , , , 4 %KT5%U123, , 20296, , , , 0 KMT pkt.b

7 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 7 af 13 Placering af Vejsystemlinjen i DGP (og Vejman.dk) ALU NIA Vejsystemlinjen er den geografiske repræsentation af vejens referencesystem. Systemlinjens placering og beliggenhed i forhold til de tilhørende vejelementer er bestemt ved strækningens Vejidentifikation, idet der benyttes den indeholdte kodeværdi for Vejdel og således: Vejdel 0, 1, 2 Vejdel 3-8 Vejdel Systemlinjen placeres i vejens midte. Placeringen er vist på efterfølgende skitser. Placeringen er vist på efterfølgende skitser. På skitserne markerer: ( 1 ) Start- og Slutpunkt for rampe med kile. Punkterne er placeret mellen kantlinie og asfaltkant, hvor rampen begynder at kile ud. For at kunne genfinde punkterne anbefales det at mærke disse (søm, thermopplast e.l.) ( 2 ) Når rampen er i fuld bredde følger systemlinjen vejmidten. ( 3 ) Hvis rampen starter og/eller slutter i et tre- eller firebenet kryds, er Startpunkt hhv. Slutpunkt identisk med den krydsende vejs midterlinie. ( 1a ) Startpunkt for hhv. Vejdel 7 (Fig. 1) og Vejdel 5 (Fig. 4). Punktet placeres, hvor strækningen har fuld bredde. Ved placering af Vejsystemlinjen gælder for alle Vejdele, at der ikke tages hensyn til eventuelle nødspor.

8 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 8 af 13

9 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 9 af 13

10 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 10 af 13

11 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 11 af 13

12 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 12 af 13 Vejdel 12 Vejdel 11 Vejsystemlinie, Rasteplads. Fig. 5 Systemlinie placering for rasteplads: Systemlinien følger det yderste kørespor. Vejdel 11 rasteplads, højre side Vejdel 12 rasteplads, venstre side

13 INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 13 af 13 Vejsystemlinie, Rundkørsel Eksempel 1. Fig. 6 Systemlinien for del 1 og 2 er placeret i midten af kørearealet. Systemlinien for del 1 og 2 er placeret i midten af kørearealet. Vejsystemlinie, Rundkørsel Eksempel 2. Fig. 7

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset.

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Tidligere har stræknificeringen af trafiktal været udført i vejman.dk (VIS). I vejman.dk man der været defineret en trafikmodel, hvor de enkelte

Læs mere

Vejledning for kørere og løbsledelse

Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement & Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement Side 1 The MG Car Club Danish Centre Udarbejdet af arbejdsgruppe under bestyrelsen efteråret 2011. Senere tilretninger

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Benyt evt. programmeringsguiden Kør frem vælg sekunder i stedet for rotationer.

Benyt evt. programmeringsguiden Kør frem vælg sekunder i stedet for rotationer. Lego Mindstorms Education NXT nat1 nat april 2014 Dette dokument ligger på adressen: http://www.frborg-gymhf.dk/eh/oev/legonxtnat1nat2014.pdf Følgende er en introduction til Lego Mindstorms NXT. Her er

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

FOT version 4.0: Ændringer i forhold til forrige udgave

FOT version 4.0: Ændringer i forhold til forrige udgave FOT version 4.0: Ændringer i forhold til forrige udgave De ændringer, der er foretaget med FOT version 4.0, handler hovedsagligt om forenkling og operationalisering i forhold til produktion og kvalitetssikring

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Fleksibel brug af vinduer i SLS

Fleksibel brug af vinduer i SLS Fleksibel brug af vinduer i SLS Side 1 af 9 I dette opslag får du en beskrivelse af hvordan du nemt og fleksibelt kan hoppe rundt mellem forskellige vinduer i SLS, samt hvordan du kan foretage indstillinger

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Side 1 af 15 - Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Når et nyt målested skal oprettes i Mastra, er der en række ting som skal oprettes.

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Find flere opgaver i. Sådan laver man en Japansk billedkryds:

Find flere opgaver i. Sådan laver man en Japansk billedkryds: 2 3 2 6 3 1 2 1 1 2 5 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1 2 6 1 5 3 5 3 5 3 5 2 2 1 3 2 2 2 1 5 5 1 1 2 1 1 6 1 3 3 2 5 2 16 1 1 11 1 6 5 1 1 5 15 2 13 1 13 6 Sådan laver man en Japansk billedkryds: 6 3 6 2 1 1 2 I en

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere