Distrikt 1450 Danmark Årsberetning Ritch within, to embrase humanity

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity"

Transkript

1 Distrikt 1450 Danmark Årsberetning Juli Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen Distriktsguvernørelect Jette Lund Side 1 af 7

2 Årsberetning for D 1450 Rotary året Lidt tankespind inden mit år som Guvernør i distrikt 1450 Vores verdens præsident Kalian Banerji har for valgt et slogan der siger Ritch within, to embrase humaniti det kan oversættes som følger: åben dit hjerte, lær dig selv at kende, ager som du gerne vil se verden og omfavn / hjælp og tag verden ind til dig. Barnadji tager udgangspunkt i sin familie, hvilket jeg også gerne vil, og overføre det til vore klubber, arbejde med det, i vores egen baghave såvel som ude i verden, jeg vil prøve at favne menneskeheden på godt og ondt, og så hjælpe vor det er muligt efter bedste evne. Barnadis logo med de 6 farver, blomsten der folder sig ud, og de 6 fokusområder skal være ledetråd for distriktet, vi skal sætte ind hvor det er muligt og der hvor vi kan gøre en forskel, vi skal passe på os selv, både fysisk og menneskeligt for først når vi selv er i balance kan vi udføre det vi gerne vil på den rigtige måde. Vore 2 flagskibe skal fortsat sejle for fulde gardiner: Ungdomsudveksling Polio + projektet kører mod enden, vi skal følge det til dørs så målsætning opfyldes en polio fri Verden. I det år vi nu tager hul på, vil jeg efter bedste evne forsøge at involvere alle på en god og konstruktiv måde, fortsat udbygge samarbejdet i distriktet, arbejde med AG erne om de opgaver der ligger foran os mht. klubberne, sikre hvis muligt kontinuiteten i distriktets ledelse og så bare nyde alle de dejlige mennesker jeg er sammen med i Rotary. Hvordan gik det så Hvordan er det så gået, noget er lykkedes, noget er ikke opnået eller det har fejlet, jeg skal ikke selv bedømme men vil bede de enkelte Rotarianere selv vurdere. En ting er sikker, vi vægter alle de mål og opgaver der har været på den ene eller anden måde, men nok ikke på samme måde, så derfor vil nogen sige, det er gået godt, andre vil sige, det er gået mindre godt eller måske ligefrem skidt men vurderer selv. Distriktsoplysninger Distriktet ledes og inspireres af mange personer som i det daglige indgår i eller har ansvar for forskellige opgaver i distriktet dette er en nødvendighed for at sikre en god og stærk organisation, til fordel for klubberne og de enkelte medlemmer. Der sker hvert år udskiftninger i distriktsudvalget, og jeg vil her takke de som har forladt udvalget for det store arbejde de har udført til glæde for medlemmerne og distriktet ingen nævnt ingen glemt. Side 2 af 7

3 Distrikt Rotary International Distrikt 1450 Distrikktsguvernør Past distriktsguvernør Distriktsguvernør elect Distriktsguvernør nominee Distriktsguvernørassistenter Thomas Locht Torben Andeasen Jette Lund Jens Pauli Omr. 1 Peder Gasbjerg Omr.2 Tage Rækby Omr.3 Anni Maare Omr.4 Arne Dyrebjerg Omr.5 Tommy Boll Omr.6 Preben Askjær Distriktssekretær Distriktskasserer Distriktscounsellor Protection Officer Dico (District Internet Communication Officer) Formand Rotary Foundation Formand Matching Grants Rotary Danmarks Hjælpefond Formand GSE ny form?? Formand Extension/Rotaract kontakt Formand Ryla PR ansvarlig Formand for Counsil on Legislation (COL) Distriktstræner Distriktskoordinator Revisor Niels Kristian Nørregaard Christian Møller Jensen Søren Wagner Hansen Bjarne Lysgaard Sam Strange Eyde Jørgen Eeg Sørensen Thorvald Jacobsen Peer Frimodt Hansen Jørgen Østegaard Jan Formann Ole Mølgaard Madsen Leif Fritsdal Birger Jørgensen Birger Jørgensen Edvard Brunn Revisionsfa. Martinsen, Varde Side 3 af 7

4 Distriktsledelsen Distriktsledelsen har afholdt 4 møder i løbet af det sidste år, opgaverne på disse møder er primært at planlægge kommende aktiviteter i distriktet, og koordinere fælles aktiviteter med de 4 andre distrikter i Danmark. Ideen med at 4 årgange er samlet i distriktsledelsen er at sikre en kontinuitet i ledelsen af distriktet, samt hjælpe de enkelte med råd og vejledning mange opgaver er gengangere, derfor ønsker vi at udnytte den viden som er i distriktet på bedt mulig måde. Distriktsudvalget Distriktsudvalget afholder 3 møder om året, heri deltager alle de som er enten formænd for et udvalg, eller på anden måde udpeget til at repræsentere et ansvarsområde i distriktet. Mødereferater fra disse møder kan læses på hjemmesiden. Distriktskonference i Varde I år blev distriktskonferencen afholdt i Varde, Varde Rotary Klub havde lagt et stort og engageret arbejde i at alt skulle gå på bedste måde, det syntes jeg vi med rette og stolthed kan sige det gjorde det. Varde IW klub havde for ledsagerne arrangeret en fantastisk bustur ud til Vesterhavet, masser af kultur, frokost i første parket til havet, 68 deltog og der var fra samtlige kun rosende ord og omtale efterfølgende, så der skal lyde en stor tak til varde IW. Lørdag på distriktskonferencen deltog der 186 personer i årsmødet hvor beretningen blev fremlagt og årsregnskabet blev fremlagt og godkendt. Lørdag aften var der middag med efterfølgende dans, under middagen var der underholdning af fra 4 til 10 spillemænd fra Not Big Båt Band, 18 spillende musikere fra Ribe Seminarium spillede efter middagen op til dans for de 189 festklædte Rotary medlemmer samt deres ledsagere, dette var på alle måder en fantastisk oplevelse hvilket kunne ses på alle de danseglade deltager gulvet var fyldt fra første til sidste minut. Søndag havde vi foredrag af 2 piger, læge Charlotte Bøving og Sensemaker Sandra Greve Klar besked om sund livsstil Side 4 af 7

5 På forkant var det aftalt med foredragsholdene at hvis enkelte efter foredraget ønskede at få målt deres BMI var det ok, Peer Frimodt Hansen og undertegnede havde meldt os på forhånd, ca. 60 mere ønskede at få målt deres BMI, overvældende, foredragsholdene havde aldrig tidligere oplevet en sådan interesse, så jeg er overbevist om at vi ramte plet med de 2 piger, det tema de behandlede og måden de gjorde det på har nok har givet anstød til en snak på hjemvejen i bilen. Slutkonklusionen må være at det igen lykkedes distrikt 1450 at sætte en distriktskonference op til stor glæde for alle deltagerne, alle klubber betaler men desværre var der enkelte klubber som ikke deltog. Klubbesøg Jeg har besøgt alle vore klubber i distriktet 55 klubber. Det har været en fantastisk oplevelse, utrolig spændende og efter min mening den bedste måde at udbrede det budskab som vores verdens præsident udstikker, samt min mulighed for at lære de enkelte klubber at kende. Det at klubberne er så forskellige gør også at besøgene ikke falder ud på samme måde i alle klubber, klubbernes ønsker er forskellige, men min opfattelse er at alle får noget positivt ud af det, nye tanker og ideer bliver født, andre bliver skrinlagt men målt på en skala fra 1 til 10 vil jeg godt byde på en 8, jeg tror tiden er givet godt ud til disse besøg. Jeg har på alle besøg haft Assisterende Guvernør (AG) med, og jeg har kun positive oplevelser mht. AG rollen, jeg syntes efterhånden funktionen er godt indarbejdet og positiv modtaget til fordel for klubberne og distriktsguvernøren. Mine AG hjælper/løser flere og flere opgaver for klubberne kva deres store Rotary viden. Til besøgene havde klubberne for det meste udfyldt det fremsendte mål/ spørgeskema, som så efterfølgende blev gennemgået på formødet sammen med klubledelsen. På den måde føler jeg vi kom rundt om de fleste spørgsmål på en god og konstruktiv måde til fordel for både klubledelsen som for AG og DG. Medlemsudvikling For andet år i træk har der i distriktet været en positiv udvikling i antal klubber og medlemmer. I Aarhus har vi fået en ny klub, Aarhus International hvilket betyder at der nu er 55 klubber i distriktet. På medlemssiden har der for andet år i træk været en positivudvikling. Foundation Der henvises til Jørgen Eeg Sørensens beretning som på bedste måde beskriver aktiviteterne i Foundationsudvalget. Rotary Danmarks Hjælpefond Igen i år blev pengene i fonden opbrugt efter ca. 6 mdr. rigtig fin men skammeligt for dem som ikke fik. I øvrigt henvises til Hjælpefondens årsberetning. Side 5 af 7

6 PR Rotary omtales mest på lokal plan, dette er blot en konstatering og vi kan nok ikke ændre dette. Landsdækkende aviser er meget svære at komme i lag med, vore medlemmer findes i lokalsamfundet så måske det er godt nok. Distriktsstøtte til en PR aktivitet lader nu til at lykkes, og der arbejdes nu på udformning af opgaven hvortil der er søgt midler. Leif Fritsdal vil delagtiggøre alle via hjemmesiden. Leif Fritsdal og Sam Eyde har serviceret Varde Rotary Klub højt i forbindelse med markedsføringen af My Fair Lady, hvilket I alle nok har bemærket på distriktets hjemmeside. Ungdomsudveksling Der henvises til Søren Wagner Hansens beretning som på bedste måde beskriver aktiviteterne i Ungdomsudvekslingen. Ryla Også i år blev der gennemført et RYLA seminar med stor succes. Seminaret er for unge lederemner mellem år. Ole Mølgaard Madsen og hans team gennemførte RYLA seminaret i Horsens, og der var igen fuld hus. RYLA er en aktivitet, vi er lykkedes rigtig godt med i D IT IT arbejdet, som DICO Sam Strange Eyde har udført, fortjener ros. Den nye hjemmeside som kom op at stå syntes jeg er rigtig fin, malurt i bægeret er blot efter min opfattelse, at alt for få medlemmer benytter sig af de muligheder der er for at få informationer etc. om Rotary og hvad der rører sig i distriktet, på landsplan og i Rotary International. AG De 6 AG er fortjener stor tak for arbejdet. Udover at de har hjulpet mig med at få guvernørkæden på ved alle klubmøderne, har de været en uvurderlig støtte i kontakten med klubberne. De har forberedt DG s møder i klubberne. De har hjulpet, når der var problemer i en klub. De har været en fin og indsigtsfuld sparringspartner for både klubben og DG. Jeg er overbevist om, at uden assisterende guvernørers kendskab til den enkelte klubs særlige kendetegn havde klubbesøgene ikke været nær så vellykkede. Jeg synes, vi har udviklet en god fordeling mellem, hvad AG gør og hvad DG gør. GSE Jørgen Østergaard skrev på et tidspunkt En æra slutter, mange år er gået, rigtig godt, men ingen ting i denne verden varer evigt, tiden nærmer sig for en afslutning af det nuværende GSE system. Men Jørgen er ikke den der sådan giver op, hans hjerte brænder for GSE nu ser det ud til at det nok i en lidt anden form genopstår i indeværende Rotaryår. Jeg ønsker inderligt at det må lykkes, GSE tanken har været en stor oplevelse og succes i vores distrikt. Side 6 af 7

7 Guvernørgruppen Igen i år med Birger Jørgensen som distriktstræner er det lykkedes at forbedre og fokusere guvernørgruppens arbejde. Gruppen har nu efterhånden bestået i 6 7 år og udvikler sig stadig, så den er en mere og mere værdifuld sparringspartner for den siddende guvernør. Gruppen består af DGND, når vedkommende er valgt, DGN, DGE, DG, IPDG og træneren. Det er her kontinuiteten for distriktets arbejde forsøges styrket. En guvernør er kun på pinden i et år, så for ikke at sende alt for forvirrende signaler koordinerer vi arbejdet i guvernørgruppen. Klubberne Der er forskel på Rotary klubber, ligesom der er forskel på rotarianere. Nogle vægter det netværk, der kommer, når ledere mødes og taler med hinanden. Andre lægger større vægt på, at foredragene i klubben er spændende. Andre igen synes ungdomsudveksling er det mest spændende, og enkelte ildsjæle vil gerne hjælpe i lande, hvor der er stort behov for hjælp. Brug netværket, både lokalt og internationalt. Husk, vi er medlem af en kæmpe verdensomspændende organisation, hvor vi, hvis vi vil, har mulighed for at møde folk fra alle verdens lande og forskellige kulturer mv. Rotary bør være en bevægelse, hvor venskaber kan udvikles på tværs af faggrænser, alder og køn. En klub, hvor foredrag, ungdomsarbejde og hjælpearbejde giver den enkelte mulighed for at få en bedre livskvalitet i en fortravlet hverdag. Hvis det er trygt og givende at mødes, fastholdes medlemmer og nye kommer til, fordi de har hørt, at Rotary er et godt mødested for ledere. Man får endda mere end blot mulighed for at møde ligesindede fra tilsvarende erhverv. I Rotary mødes folk fra forskellige erhverv, så derfor er det også et socialt netværk. Vi har tilmed en holdning, en etik. Det er stærkt. Jeg synes, at når jeg ser tilbage på Rotary året , så kan jeg se tilbage på et år, hvor der blev flyttet lidt på traditioner og vaner Vi fik opfyldt flere af vore mål, klubberne deltog aktivt i den landsdækkende indsamling til POLIO, klubberne deltog i ungdomsudvekslingerne, klubberne tiltrak nye medlemmer og fastholdt dem, man havde. Vi fik den nye internationale klub i Aarhus. Som det sidste blev det godkendt at Ribe Rotary Klub bliver overflyttet fra distrikt 1460 til 1450, med baggrund i det samarbejde der findes mellem klubberne i Esbjerg Kommune. Alt dette havde ikke været muligt, hvis ikke klubberne havde haft viljen til fornyelse. Jeg ser tilbage på dette Rotary år med den største taknemmelighed og respekt over for medlemmerne og deres arbejde ude i den enkelte klub. Tak for den uforglemmelig og lærerige oplevelse det har været at være jeres DG. Med venlig Rotary hilsen Thomas Locht DG Side 7 af 7

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Indhold 1. Formål med Håndbogen 2. Mission 2.1 Rotary International s mission 2.1.1 Årets Internationale Tema 2.2 Distriktets mission 3. Vision, fokusområder

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne. Læste du Bjarne Karlssons leder på Rotary-hjemmesiden i september?

Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne. Læste du Bjarne Karlssons leder på Rotary-hjemmesiden i september? Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne The most important challenge of Rotary today is Membership Development. Unless we continue to gain new members and keep the ones we have - Rotary

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Nr. 7 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år 1 Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Redaktion Ansvarshavende: Distriktsguvernør Jens van der Watt, dg1470-0809@rotary.dk Redaktør: Lone Lauritzen ll@skrivebureauet.dk

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere