Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011"

Transkript

1 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32 i december, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Siden april 2 har den sammensatte konjunkturindikator holdt sig på stort set samme lave niveau. Selvom den sammensatte konjunkturindikator stadig er lav, er den højere, end den har været på noget tidspunkt i 29. Indikatoren er en sammenvejning af byggeriets forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder og en vurdering af ordrebeholdningen ved udgangen af den foregående måned. Forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder er faldet fra -22 i december til -25 i januar. Byggeriet vurderer ordrebeholdningen til at være -42, hvilket er det samme som for en måned siden. Dermed vurderes ordrebeholdningen stadig lav, men den har dog tidligere været på et væsentlig lavere niveau. Disse tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Byggeriets brancher har forskellige forventninger til beskæftigelse, omsætning og tilbudspriser ved licitation de kommende tre måneder. Anlægsentreprenører har de klart mest negative forventninger til beskæftigelse og omsætning. El-installation mv. har de mindst negative forventninger til beskæftigelse, omsætning og tilbudspriser ved licitation. Disse tal er ikke korrigeret for sæsonudsving. Virksomheder, der repræsenterer 38 pct. af beskæftigelsen i bygge og anlæg, oplyser, at dårligt vejr var årsag til produktionsbegrænsninger. Specielt branchen anlægsentreprenører er hårdt ramt af det dårlige vejr. Også virksomheder, der repræsenterer 38 pct. af beskæftigelsen i bygge og anlæg, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger. For et år siden var det 37 pct., der oplyste manglende efterspørgsel som årsag til produktionsbegrænsninger. Disse tal er ikke korrigeret for sæsonudsving.

2

3 Marts 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg februar 2 Byggeriets forventninger stiger. Den sammensatte konjunkturindikator er -2 i februar mod -3 i januar, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Til sammenligning var den sammensatte konjunkturindikator -47 for et år siden. Indikatoren er en sammenvejning af byggeriets forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder og en vurdering af ordrebeholdningen ved udgangen af den foregående måned. Det er stigende forventninger til beskæftigelsen, der hovedsageligt ligger til grund for stigningen i den sammensatte konjunkturindikator. Forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder er steget fra -24 i januar til 8 i februar. Også vurderingen af ordrebeholdningen påvirker den sammensatte konjunkturindikator i positiv retning. Byggeriet vurderer ordrebeholdningen til at være steget fra -4 til -37. Dermed vurderes ordrebeholdningen stadig lav, men den har dog tidligere været på et væsentlig lavere niveau. Disse tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Byggeriets brancher har forskellige forventninger til beskæftigelse, omsætning og tilbudspriser ved licitation de kommende tre måneder. Branchen anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed mv. har de mest positive forventninger til beskæftigelse og omsætning. De mest negative forventninger til beskæftigelse og omsætning har maler- og glarmestervirksomhed mv. Disse tal er ikke korrigeret for sæsonudsving. Virksomheder, der repræsenterer 28 pct. af beskæftigelsen i bygge og anlæg, oplyser, at dårligt vejr var årsag til produktionsbegrænsninger. For en måned siden var det 38 pct. der oplyste dårligt vejr som årsag til produktionsbegrænsninger. Samtidig oplyser virksomheder, der repræsenterer 38 pct. af beskæftigelsen i bygge og anlæg, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger. Disse tal er ikke korrigeret for sæsonudsving.

4

5 April 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg marts 2 Byggeriets forventninger stiger. Den sammensatte konjunkturindikator er -5 i marts mod -7 i februar, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Til sammenligning var den sammensatte konjunkturindikator -4 for et år siden. Indikatoren er en sammenvejning af byggeriets forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder og en vurdering af ordrebeholdningen ved udgangen af den foregående måned. Det er stigende forventninger til beskæftigelsen, der hovedsageligt ligger til grund for stigningen i den sammensatte konjunkturindikator. Forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder er steget fra 2 i februar til 5 i marts. Vurderingen af ordrebeholdningen påvirker den sammensatte konjunkturindikator i positiv retning. Byggeriet vurderer ordrebeholdningen til at være steget fra -37 til -36. Dermed vurderes ordrebeholdningen stadig lav, men den har dog tidligere været på et væsentlig lavere niveau. Disse tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Byggeriets brancher har forskellige forventninger til beskæftigelse, omsætning og tilbudspriser ved licitation de kommende tre måneder. Branchen anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed mv. har de mest positive forventninger til omsætning, beskæftigelse og tilbudspriser ved licitation. Den eneste branche der har negative forventninger til omsætningen er tømrer- og bygningsvirksomhed mv. Disse tal er ikke korrigeret for sæsonudsving. Virksomheder, der repræsenterer 37 pct. af beskæftigelsen i bygge og anlæg, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger. For en måned siden var det 38 pct., der oplyste manglende efterspørgsel som årsag til produktionsbegrænsninger. Samtidig oplyser virksomheder, der repræsenterer 3 pct. af beskæftigelsen i bygge og anlæg, at dårligt vejr var årsag til produktions-begrænsninger. Disse tal er ikke korrigeret for sæsonudsving.

6

7 Maj 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg april 2 Byggeriets forventninger er svagt svækket i forhold til sidste måned. Den sammensatte konjunkturindikator er -2 i april mod -6 i marts, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Dermed brydes de sidste to måneders stigende tendens. Indikatoren er en sammenvejning af byggeriets forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder og en vurdering af ordrebeholdningen ved udgangen af den foregående måned. Vurderingen af ordrebeholdningen og forventningen til beskæftigelsen er faldet, og dermed påvirker begge den sammensatte konjunkturindikator i negativ retning. Vurderingen af ordrebeholdningen er faldet fra -37 til -4, mens forventningen til beskæftigelsen de kommende tre måneder er faldet fra 5 til 3. Dermed er det de lave vurderinger af ordrebeholdningen, som er årsag til, at den sammensatte konjunktur-indikator er negativ. Disse tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Byggeriets brancher har forskellige forventninger til beskæftigelse, omsætning og tilbudspriser ved licitation de kommende tre måneder. Fælles for dem er dog, at de alle har positive forventninger til beskæftigelse og omsætning. Branchen murere har de klart mest positive forventninger til omsætning og beskæftigelse. El-installation mv. udtrykker mindst positive forventninger til beskæftigelse og omsætning. Disse tal er ikke korrigeret for sæsonudsving. Virksomheder, der repræsenterer 37 pct. af beskæftigelsen i bygge og anlæg, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger, hvilket er på linje med sidste måned. Dårligt vejr er ikke i så høj grad årsag til produktionsbegrænsninger, som det har været de foregående måneder. Virksomheder, der repræsenterer 56 pct. af beskæftigelsen i bygge og anlæg, oplever ikke produktionsbegrænsninger. Disse tal er ikke korrigeret for sæsonudsving.

8

9 Juni 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg maj 2 Byggeriets forventninger er stigende i forhold til sidste måned. Den sammensatte konjunkturindikator er -6 i maj mod -9 i april, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Dermed fortsætter den stigende tendens siden efteråret 29. Indikatoren er en sammenvejning af byggeriets forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder og en vurdering af ordrebeholdningen ved udgangen af den foregående måned. Vurderingen af ordrebeholdningen og forventningen til beskæftigelsen er steget svagt, og dermed påvirker begge den sammensatte konjunkturindikator i positiv retning. Vurderingen af ordrebeholdningen er steget fra -37 til -33, mens forventningen til beskæftigelsen de kommende tre måneder er steget fra 3 til 4. Dermed er det stadig de lave vurderinger af ordrebeholdningen, som er årsag til, at den sammensatte konjunkturindikator er negativ. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Byggeriets brancher har generelt set øgede positive forventninger til beskæftigelse og omsætning i forhold til sidste måned. De fire brancher byggeentreprenører, anlægsentreprenører, murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed har meget positive forventninger til både omsætningen og beskæftigelsen. Mindst positive forventninger udtrykker branchen el-installation mv. De bagvedliggende tal er ikke sæsonkorrigerede. Virksomheder, der repræsenterer 3 pct. af beskæftigelsen i bygge og anlæg, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger, hvilket er mindre end sidste måneds 37 pct. Finansielle begrænsninger nævnes som årsag for 6 pct., og dårligt vejr som årsag for blot 3 pct. Der opleves ingen produktionsbegrænsninger for virksomheder der repræsenterer 62 pct. af beskæftigelsen. Disse tal er ikke korrigeret for sæsonudsving.

10

11 NYT FRA DANMARKS STATISTIK Nr juni 2 Konjunkturbarometer for bygge og anlæg juni 2 Byggeri og boligforhold Fortsat negative forventninger i byggeriet Byggeriets forventninger er lidt mere negative end i sidste måned. Den sammensatte konjunkturindikator er -2 i juni mod -6 i maj, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Indikatoren har ligget på et stabilt niveau de seneste fem måneder og er stadig på et noget højere i niveau end i Indikatoren er en sammenvejning af byggeriets forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder og en vurdering af ordrebeholdningen ved udgangen af den foregående måned. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg 3 Sæsonkorrigeret Fald i vurdering af ordrebeholdning Vurderingen af ordrebeholdningen og forventningen til beskæftigelsen er begge faldet og påvirker dermed begge den sammensatte konjunkturindikator i negativ retning. Vurderingen af ordrebeholdningen er faldet fra -33 til -36, mens forventningen til beskæftigelsen de kommende tre måneder er faldet fra -2 til -7. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Entreprenørernes forventninger er faldet Når der ses på de ikke-sæsonkorrigerede tal, er der generelt positive forventninger blandt sektorens branchegrupper til omsætning og beskæftigelse, men på et lavere niveau end i sidste måned. Især byggeentreprenørers og anlægsentreprenørers forventninger til omsætning og beskæftigelse er faldet markant. Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed og murere har de mest positive forventninger. Forventningerne til tilbudspriser ved licitation er mere negative end i sidste måned. Manglende efterspørgsel dæmper stadig byggeriet Virksomheder, der repræsenterer 3 pct. af beskæftigelsen i bygge og anlæg, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger, hvilket er på niveau med sidste måneds 3 pct. Finansielle begrænsninger nævnes som årsag af 6 pct. Der opleves ingen produktionsbegrænsninger for virksomheder, der repræsenterer 66 pct. af beskæftigelsen. Disse tal er ikke korrigeret for sæsonudsving. Denne udgivelse kan findes på

12 Forventninger til juni-august 2 i forhold til marts-maj 2 (ikke sæsonkorrigerede tal) Nettotal 4 Beskæftigelse Omsætning Tilbudspriser ved licitation Byggeentreprenører El-installation mv. Tømre- og bygningsvirksomhed mv. Murere Bygge og anlæg, i alt Anlægsentreprenører VVS- og blikkenslagerforretninger Maler- og glarmestervirksomhed mv. Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed mv. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg. Sæsonkorrigeret Beskæftigelsesforventninger Ordrebeholdning nettotal Sammensat konjunkturindikator 2 April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Tal for ordrebeholdningen er opgjort ultimo foregående måned. Mere information Statistikken, som er udarbejdet efter aftale med EU-Kommissionen, offentliggøres i mere detaljeret form i Statistikbanken på Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på Kilder og metoder Se Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Næste offentliggørelse Konjunkturbarometer for bygge og anlæg juli 2 udkommer 28. juli 2. Henvendelse Erik Slentø, tlf , Nyt fra Danmarks Statistik udkommer dagligt kl. 9. og kan læses på Danmarks Statistik 2 ISSN ISSN 6-5 (netversion)

13 NYT FRA DANMARKS STATISTIK Nr juli 2 Konjunkturbarometer for bygge og anlæg juli 2 Byggeri og boligforhold Byggeriets forventninger ligger stabilt Byggeriets forventninger er fortsat negative, men har ligget på et stabilt niveau siden februar. Den sammensatte konjunkturindikator er på -8 i juli imod -2 i juni, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Indikatoren er en sammenvejning af byggeriets forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder og en vurdering af ordrebeholdningen ved udgangen af den foregående måned. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg 3 Sæsonkorrigeret Færre vurderer ordrebeholdningen negativt Der er en overvægt blandt virksomheder, vægtet efter antal ansatte, der vurderer, at ordrebeholdningen er mindre end normalt. Vurderingens nettotal er på -28 i juli mod -34 i juni, hvilket således er en lille forbedring. Forventningen til beskæftigelsen over de kommende tre måneder er faldet en anelse fra -6 i juni til -8 i juli. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Anlægsentreprenører har de mest positive forventninger Når der ses på de ikke-sæsonkorrigerede tal, har især anlægsentreprenører positive forventninger til omsætningen på 2 og til beskæftigelsen på 24. Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed udviser også positive forventninger over gennemsnit på hhv. 5 og 3, mens øvrige branchegrupper har positive forventninger omkring gennemsnit eller under. Byggeentreprenører har som de eneste negative forventninger til beskæftigelsen. Endvidere har alle branchegrupper negative forventninger til tilbudspriser ved licitation, hvilket er mest markant for anlægsentreprenører, der ligger på -3. Færre produktionsbegrænsninger Den væsentligste produktionsbegrænsning i bygge og anlæg er manglende efterspørgsel. Virksomheder, der repræsenterer 27 pct. af beskæftigelsen i sektoren, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger, hvilket er lidt lavere end sidste måneds 3 pct. Dermed er denne faktor på sit laveste niveau siden oktober 28. Finansielle begrænsninger nævnes som årsag af 6 pct. Der opleves ingen produktionsbegrænsninger for virksomheder, der repræsenterer 67 pct. af beskæftigelsen. Disse tal er ikke korrigeret for sæsonudsving. Denne udgivelse kan findes på

14 Forventninger til juli-september i forhold til april-juni (ikke sæsonkorrigerede tal) 3 Nettotal Beskæftigelse Omsætning Tilbudspriser ved licitation Byggeentreprenører El-installation mv. Tømre- og bygningsvirksomhed mv. Murere Bygge og anlæg, i alt Anlægsentreprenører VVS- og blikkenslagerforretninger Maler- og glarmestervirksomhed mv. Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed mv. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg. Sæsonkorrigeret Beskæftigelsesforventninger Ordrebeholdning Sammensat konjunkturindikator nettotal 2 Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Tal for ordrebeholdningen er opgjort ultimo foregående måned. Mere information Statistikken, som er udarbejdet efter aftale med EU-Kommissionen, offentliggøres i mere detaljeret form i Statistikbanken på Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de seneste nøgletal på Kilder og metoder Se Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Næste offentliggørelse Konjunkturbarometer for bygge og anlæg august 2 udkommer 3. august 2. Henvendelse Erik Slentø, tlf , Nyt fra Danmarks Statistik udkommer dagligt kl. 9. og kan læses på Danmarks Statistik 2 ISSN ISSN 6-5 (netversion)

15 NYT FRA DANMARKS STATISTIK Nr august 2 Konjunkturbarometer for bygge og anlæg august 2 Byggeri og boligforhold Byggeriets forventninger svagt faldende Den sammensatte konjunkturindikator er på -2 i august imod -8 i juli. Dermed er byggeriets forventninger fortsat negative og med en svagt faldende tendens siden februar, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Til trods for de negative tendenser har anlægsentreprenørerne særdeles positive forventninger til omsætningen og beskæftigelsen. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg 3 Sæsonkorrigeret Anm.: Den sammensatte konjunkturindikator er en sammenvejning af vurderet ordrebeholdning og forventet beskæftigelse. Ordrebeholdningen er fortsat negativ Der er en stigende overvægt af virksomheder, vægtet efter antal ansatte, der vurderer, at ordrebeholdningen er mindre end normalt. Vurderingens nettotal er på -35 i august mod -29 i juli. Forventningen til beskæftigelsen over de kommende tre måneder er forbedret en anelse fra -5 i juli til -4 i august. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg. Sæsonkorrigeret Nettotal Beskæftigelsesforventninger Ordrebeholdning Sammensat konjunkturindikator 2 Marts April Maj Juni Juli August Tal for ordrebeholdningen er opgjort ultimo foregående måned. Denne udgivelse kan findes på

16 Anlægsentreprenører har meget positive forventninger I de ikke-sæsonkorrigerede tal tegner der sig et varieret billede af branchernes forventninger til omsætning, beskæftigelse og tilbudspriser ved licitation. Anlægsentreprenører har markant positive forventninger til omsætningen på 46, til beskæftigelsen på 22 og til tilbudspriser ved licitation på 6. Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed har også positive forventninger for de tre indikatorer, men på et lavere niveau. Brancherne vvs- og blikkenslagerforretninger, tømrer og bygningsvirksomhed mv. samt maler og glarmestervirksomhed har negative forventninger til alle tre indikatorer. Forventninger til august-oktober i forhold til maj-juli (ikke sæsonkorrigerede tal) Nettotal Beskæftigelse Byggeentreprenører El-installation mv. Tømre- og bygningsvirksomhed mv. Murere Bygge og anlæg, i alt Omsætning Tilbudspriser ved licitation Anlægsentreprenører Vvs- og blikkenslagerforretninger Maler- og glarmestervirksomhed mv. Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed mv. Færre produktionsbegrænsninger Der opleves ingen produktionsbegrænsninger for virksomheder, der repræsenterer 69 pct. af beskæftigelsen. Virksomheder, der repræsenterer 23 pct. af beskæftigelsen i sektoren, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger, hvilket er lidt mindre end sidste måneds 27 pct. Dermed fortsættes en faldende tendens fra november 29, hvor tallet var 4 pct. Finansielle begrænsninger nævnes som årsag af 7 pct. Mere information Statistikken, som er udarbejdet efter aftale med EU-Kommissionen, offentliggøres i mere detaljeret form i Statistikbanken på Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de seneste nøgletal på Kilder og metoder Se Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Næste offentliggørelse Konjunkturbarometer for bygge og anlæg september 2 udkommer 29. september 2. Henvendelse Erik Slentø, tlf , Nyt fra Danmarks Statistik udkommer dagligt kl. 9. og kan læses på Danmarks Statistik 2 ISSN ISSN 6-5 (netversion)

17 NYT FRA DANMARKS STATISTIK Nr september 2 Konjunkturbarometer for bygge og anlæg september 2 Byggeri og boligforhold Byggeriets forventninger er stabilt negative Byggeriets forventninger er fortsat negative, og den sammensatte konjunkturindikator har siden februar ligget på et stabilt niveau imellem -2 og -6. Således er den på -6 i september imod -2 i august, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Fremgangen skyldes, at ordrebeholdningen ikke vurderes så lavt som i seneste måned. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg 3 Sæsonkorrigeret Anm.: Den sammensatte konjunkturindikator er en sammenvejning af vurderet ordrebeholdning og forventet beskæftigelse. Forbedret vurdering af ordrebeholdningen Vægtet efter antal ansatte vurderer virksomhederne, at ordrebeholdningen er mindre end normalt, men forbedret i forhold til sidste måned. Vurderingens nettotal er på -26 i september mod -35 i august, hvilket er det bedste resultat siden september 28. Forventningen til beskæftigelsen i de kommende tre måneder er fortsat svagt negative med et nettotal på -6 i september, som stort set er på niveau med de foregående tre måneder. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg. Sæsonkorrigeret. Nettotal Beskæftigelsesforventninger Ordrebeholdning Sammensat konjunkturindikator 2 April Maj Juni Juli August September Tal for ordrebeholdningen er opgjort ultimo foregående måned. Denne udgivelse kan findes på

18 Svækkede forventninger i ikke-sæsonkorrigerede tal Vurderet ud fra de ikke-sæsonkorrigerede tal er bygge- og anlægssektorens forventninger samlet set svækket i forhold til august. Forventningen til omsætningen er svagt positiv med 4 i september mod 8 i august. Forventningen til beskæftigelsen er svagt negativ med - mod 4 i august. Forventningerne til tilbudspriser ved licitation er også negative med -3 mod -9 i august. Forventningerne i de traditionelle håndværkerbrancher ligger generelt lavt med hensyn til både beskæftigelse, omsætning og tilbudspriser ved licitation. Anlægsentreprenører fortsat meget positive Anlægsentreprenørernes forventninger til beskæftigelsen er meget positive og er steget markant til 4 i september mod 22 i august. Branchen har også fortsat markant positive forventninger til omsætningen med 44 mod 46 i august. Anden specialiseret byggeog anlægsvirksomhed (tagdækning, stilladsforretning, isoleringsvirksomhed mv.) har også positive forventninger til både beskæftigelse og omsætning. Samtlige branchegrupper har negative forventninger til tilbudspriser ved licitation i september, hvor både anlægsentreprenører og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed i august havde positive forventninger. Forventninger til september-november i forhold til juni-august (ikke sæsonkorrigerede tal) Nettotal Beskæftigelse Byggeentreprenører El-installation mv. Tømre- og bygningsvirksomhed mv. Murere Bygge og anlæg, i alt Omsætning Tilbudspriser ved licitation Anlægsentreprenører Vvs- og blikkenslagerforretninger Maler- og glarmestervirksomhed mv. Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed mv. Uændrede produktionsbegrænsninger Virksomheder, der repræsenterer 66 pct. af beskæftigelsen, oplever ingen produktionsbegrænsninger mod 69 pct. i august. Virksomheder, der repræsenterer 24 pct. af beskæftigelsen i sektoren, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger mod 23 pct. i august. Dårligt vejr nævnes af 9 pct. som produktionsbegrænsende årsag imod 3 pct. i august. Mangel på arbejdskraft angives af 2 pct. inden for bygge- og anlægssektoren, hvor underbranchen anlægsentreprenører ligger højest med 5 pct., mens brancherne vvs- og blikkenslagerforretninger og murere ligger lavest med pct. Mere information Statistikken, som er udarbejdet efter aftale med EU-Kommissionen, offentliggøres i mere detaljeret form i Statistikbanken på Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de seneste nøgletal på Kilder og metoder Se Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Næste offentliggørelse Konjunkturbarometer for bygge og anlæg oktober 2 udkommer 28. oktober 2. Henvendelse Erik Slentø, tlf , Nyt fra Danmarks Statistik udkommer dagligt kl. 9. og kan læses på Danmarks Statistik 2 ISSN ISSN 6-5 (netversion)

19 NYT FRA DANMARKS STATISTIK Nr oktober 2 Konjunkturbarometer for bygge og anlæg oktober 2 Byggeri og boligforhold Byggeriets forventninger fortsat negative Byggeriets sammensatte konjunkturindikator har siden februar ligget på et stabilt niveau imellem -2 og -6. Således er den omtrent uændret på -6 i oktober imod -7 i september, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Trods dette er forventningerne til omsætningen faldet markant, når man ser på de ikke-sæsonkorrigerede tal. Dette gælder især for anlægsentreprenører, der ellers har ligget meget positivt. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg 3 Sæsonkorrigeret Anm.: Den sammensatte konjunkturindikator sammenvejer vurderet ordrebeholdning og forventet beskæftigelse. Stabil ordrebeholdning og forventning til beskæftigelse Vægtet efter antallet af ansatte vurderer virksomhederne, at ordrebeholdningen er mindre end normalt med et nettotal på -28 i oktober mod -27 i september. Forventningen til beskæftigelsen ligger på -8 i oktober imod -7 i september. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg. Sæsonkorrigeret. Nettotal Beskæftigelsesforventninger Ordrebeholdning Sammensat konjunkturindikator 2 Maj Juni Juli August September Oktober Tal for ordrebeholdningen er opgjort ultimo foregående måned. Fortsat svækkede forventninger i ikke-sæsonkorrigerede tal Bygge- og anlægssektorens forventninger er samlet set svækkede i forhold til september, vurderet ud fra de ikke-sæsonkorrigerede tal. Forventningen til omsætningen er negativ med - i oktober imod 4 i september. Forventningen til beskæftigelsen er negativ med - mod - i september. Forventningerne til tilbudspriser ved licitation er også negative med -2 mod -3 i september. Denne udgivelse kan findes på

20 Anlægsentreprenørers forventninger er faldet markant Anlægsentreprenører, som over de sidste måneder har markeret sig med meget positive forventninger til beskæftigelse og omsætning, viser store fald i oktober. Forventningen til beskæftigelsen er faldet fra 4 i september til -7 i oktober. Forventningen til omsætningen er faldet fra 44 i september til -6 i oktober, og forventningen til tilbudspriser ved licitation er faldet fra - til -5 i oktober. Også de traditionelle håndværkerbrancher, dvs. tømrer- og bygningsvirksomhed mv. samt murere og maler- og glarmestervirksomhed mv., er faldet markant fra september til oktober, typisk med 2-3 procentpoint med hensyn til beskæftigelse og omsætning, mens faldene er mindre for tilbudspriser ved licitation. El-installation mv. er gået frem fra september på alle tre indikatorer og er den eneste branche med positive forventninger til beskæftigelse og omsætning. Branchen har desuden mindst negative forventninger til tilbudspriser ved licitation. Forventninger til oktober-december i forhold til juli-september (ikke-sæsonkorrigerede tal) 2 Nettotal Beskæftigelse Omsætning Tilbudspriser ved licitation Byggeentreprenører El-installation mv. Tømrer- og bygningsvirksomhed mv. Murere Bygge og anlæg i alt Anlægsentreprenører Vvs- og blikkenslagerforretninger Maler- og glarmestervirksomhed mv. Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed mv. Produktionsbegrænsninger Virksomheder, der repræsenterer 64 pct. af beskæftigelsen, oplever ingen produktionsbegrænsninger mod 66 pct. i september. Virksomheder, der repræsenterer 23 pct. af beskæftigelsen i sektoren, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger mod 24 pct. i september. Dårligt vejr nævnes af pct. som produktionsbegrænsende årsag imod 9 pct. i september. Finansielle begrænsninger nævnes uændret af 6 pct. både i oktober og september. Mangel på arbejdskraft angives i oktober af 2 pct. inden for den samlede bygge- og anlægssektor lige som i september. Underbranchen anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed ligger højest med pct., herefter kommer anlægsentreprenører med 4 pct. og tømrer- og bygningsvirksomhed mv. med 3 pct. Mere information Statistikken, som er udarbejdet efter aftale med EU-Kommissionen, offentliggøres i mere detaljeret form i Statistikbanken på Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de seneste nøgletal på Kilder og metoder Se Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Næste offentliggørelse Konjunkturbarometer for bygge og anlæg november 2 udkommer 29. november 2. Henvendelse Erik Slentø, tlf , Nyt fra Danmarks Statistik udkommer dagligt kl. 9. og kan læses på Danmarks Statistik 2 ISSN ISSN 6-5 (netversion)

21 NYT FRA DANMARKS STATISTIK Nr november 2 Konjunkturbarometer for bygge og anlæg november 2 Byggeri og boligforhold Indikatoren for byggeriet uændret negativ Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg har siden februar i år ligget stabilt mellem -2 og -6, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Således er indikatoren på -8 i november. Indikatorens to komponenter, beskæftigelsesforventninger og ordrebeholdning, er begge stort set uændrede. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg 3 Sæsonkorrigeret Anm.: Den sammensatte konjunkturindikator sammenvejer vurderet ordrebeholdning og forventet beskæftigelse. Ordrebeholdning og forventning til beskæftigelse uændret Vægtet efter antallet af ansatte vurderer virksomhederne, at ordrebeholdningen er mindre end normalt med et nettotal på -28 i november, hvilket er uændret i forhold til oktober. Forventningerne til beskæftigelsen ligger på - i november imod -9 i oktober. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg. Sæsonkorrigeret Nettotal Beskæftigelsesforventninger Ordrebeholdning Sammensat konjunkturindikator 2 Juni Juli August September Oktober November Tal for ordrebeholdningen er opgjort ultimo foregående måned. Højere forventninger end sidste år i ikke-sæsonkorrigerede tal Bygge- og anlægssektorens forventninger er faldet yderligere i forhold til oktober, vurderet ud fra de ikke-sæsonkorrigerede tal. Dette afspejler den kommende vintersæson med faldende aktivitet i bygge- og anlægssektoren. Tallene er dog ikke så lave som i samme måned de seneste tre år. Forventningerne til omsætningen er på -26 i november 2 imod -32 i november 2. Forventningerne til beskæftigelsen er på -24 imod -34 i november 2. Forventningerne til tilbudspriser ved licitation er på -25 imod -32 i november 2. Denne udgivelse kan findes på

22 El-installationsbranchen bliver negativ Hvor el-installation mv. i sidste måned var den eneste branche med positive forventninger til beskæftigelse og omsætning, har den i denne måned negative forventninger som de øvrige brancher. Anlægsentreprenører har som den eneste branche svagt positive forventninger til tilbudspriser ved licitation på 3 i november imod -5 i oktober. Forventninger til nov. 2- jan. 22 i forhold til aug.-okt. 2 (ikke-sæsonkorrigerede tal) Nettotal Beskæftigelse Byggeentreprenører El-installation mv. Tømrer- og bygningsvirksomhed mv. Murere Bygge og anlæg i alt Omsætning Tilbudspriser ved licitation Anlægsentreprenører Vvs- og blikkenslagerforretninger Maler- og glarmestervirksomhed mv. Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed mv. Flere produktionsbegrænsninger Virksomheder, der repræsenterer 57 pct. af beskæftigelsen, oplever ingen produktionsbegrænsninger imod 64 pct. i oktober. Virksomheder, der repræsenterer 26 pct. af beskæftigelsen i sektoren, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger imod 23 pct. i oktober. Dårligt vejr nævnes af 7 pct. imod pct. i oktober. Finansielle begrænsninger nævnes af 7 pct. i november imod 6 pct. i oktober. Samlet for bygge og anlægssektoren, angives mangel på arbejdskraft af 4 pct. imod 2 pct. i oktober. Denne stigning skyldes især anlægsentreprenører, hvor virksomheder, der repræsenterer 22 pct. af beskæftigelsen, angiver mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsende faktor. Inden for anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed er det pct., og inden for maler- og glarmestervirksomhed mv. er det 4 pct., der angiver mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsende faktor. Mere information Statistikken, som er udarbejdet efter aftale med EU-Kommissionen, offentliggøres i mere detaljeret form i Statistikbanken på Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de seneste nøgletal på Kilder og metoder Se Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Næste offentliggørelse Konjunkturbarometer for bygge og anlæg december 2 udkommer 6. januar 22. Henvendelse Erik Slentø, tlf , Nyt fra Danmarks Statistik udkommer dagligt kl. 9. og kan læses på Danmarks Statistik 2 ISSN 6-5 (netversion)

23 NYT FRA DANMARKS STATISTIK Nr januar 22 Konjunkturbarometer for bygge og anlæg december 2 Byggeri og boligforhold Svagt fald i byggeriet Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er faldet svagt fra -9 i november 2 til -23 for december 2, når der ses bort fra normale sæsonudsving, og er dermed på sit laveste niveau siden januar 2. Af indikatorens to komponenter er især beskæftigelsesforventningerne faldet, men også vurderingen af ordrebeholdningen er svækket. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg 3 Sæsonkorrigeret Anm.: Den sammensatte konjunkturindikator sammenvejer vurderet ordrebeholdning og forventet beskæftigelse. Forventning til beskæftigelse er faldet Vægtet efter antallet af ansatte er virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen på -2 i december imod -3 i november. Ordrebeholdningen vurderes mindre end normalt med et nettotal på -3 i december imod -28 i november. Disse tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg. Sæsonkorrigeret Nettotal Beskæftigelsesforventninger Ordrebeholdning Sammensat konjunkturindikator 2 Juli August September Oktober November December Tal for ordrebeholdningen er opgjort ultimo foregående måned. Generelt negative forventninger i ikke-sæsonkorrigerede tal Igennem efteråret og december 2 er bygge- og anlægssektorens forventninger faldet, vurderet ud fra de ikke-sæsonkorrigerede tal. Dette afspejler en typisk faldende aktivitet i bygge- og anlægssektoren i vinterhalvåret. Denne udgivelse kan findes på

24 Forventningerne til omsætningen i de kommende tre måneder i forhold til de seneste tre måneder er på -4 i december 2. Forventningerne til beskæftigelsen er på -38 og forventningerne til tilbudspriser ved licitation er på -32. Tilsvarende tal var i december 2 på samme niveau med -39 for omsætningen, -39 for beskæftigelsen og -38 for tilbudspriser ved licitation. Der er negative forventninger til beskæftigelse, omsætning og tilbudspriser ved licitation i alle branchegrupper i bygge- og anlægssektoren. Branchegruppen el-installation mv. har de mindst negative forventninger, mens anlægsentreprenører har mest negative forventninger til omsætning og beskæftigelse. Forventninger til dec. 2- feb. 22 i forhold til sep.-nov. 2 (ikke-sæsonkorrigerede tal) Nettotal Beskæftigelse Byggeentreprenører El-installation mv. Tømrer- og bygningsvirksomhed mv. Murere Bygge og anlæg i alt Omsætning Tilbudspriser ved licitation Anlægsentreprenører Vvs- og blikkenslagerforretninger Maler- og glarmestervirksomhed mv. Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed mv. Manglende efterspørgsel begrænser produktionen Virksomheder, der repræsenterer 57 pct. af beskæftigelsen, oplever ligesom i november ingen produktionsbegrænsninger. Virksomheder, der repræsenterer 33 pct. af beskæftigelsen i sektoren, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger, imod 26 pct. i november. Dårligt vejr nævnes af 4 pct. imod 7 pct. i november. Finansielle begrænsninger nævnes af 9 pct. i december imod 7 pct. i november. Samlet for bygge- og anlægssektoren angives mangel på arbejdskraft af blot pct. imod 4 pct. i november. Inden for anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed oplyses mangel på arbejdskraft af 5 pct., mens det gælder 3 pct. inden for vvs- og blikkenslagerforretninger og 2 pct. inden for el-installatører mv. Mere information Statistikken, som er udarbejdet efter aftale med EU-Kommissionen, offentliggøres i mere detaljeret form i Statistikbanken på Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de seneste nøgletal på Kilder og metoder Se Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Næste offentliggørelse Konjunkturbarometer for bygge og anlæg januar 22 udkommer 3. januar 22. Henvendelse Erik Slentø, tlf , Nyt fra Danmarks Statistik udkommer dagligt kl. 9. og kan læses på Danmarks Statistik 22 ISSN 6-5 (netversion)

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Januar 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2010 Byggeriets forventninger er faldet i forhold til sidste måned

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011 Energieffektivitet og renovering i EU Hen over sommeren sendte Energistyrelsen et forslag fra EU Kommissionen i høring. Forslaget omhandler energieffektivisering

Læs mere

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Notat Juni 215 Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de store virksomheder ser lysere på fremtiden end de mindre virksomheder,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016 Økonomisk analyse 16. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustrien ser mod udlandet Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

NYT. Lidt dyrere at bygge bolig FRA DANMARKS STATISTIK. Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2011

NYT. Lidt dyrere at bygge bolig FRA DANMARKS STATISTIK. Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2011 NYT FRA DANMARKS STATISTIK boliger 1. kvt. 2011 Byggeri og boligforhold Nr. 294 24. juni 2011 Lidt dyrere at bygge bolig Det er blevet lidt dyrere at bygge boliger trods faldende omkostninger til håndværkere.

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til Økonomisk analyse 14. juni 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger aftager Highlights: - Virksomhederne venter stigende

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i august til -10 fra -16 i juli. Således mener et flertal af virksomheder i branchen stadig, at ordrebeholdningen er utilstrækkelig, om end den negative stemning er blevet mindre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Økonomisk analyse. Efterspørgslen fra udlandet giver optimisme. 8. marts 2016

Økonomisk analyse. Efterspørgslen fra udlandet giver optimisme. 8. marts 2016 Økonomisk analyse 8. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Efterspørgslen fra udlandet giver optimisme Konjunkturbarometeret er forsat positivt,

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Omkostningsindeks for anlæg 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Omkostningsindeks for anlæg 1. kvartal 2011 Maj 2011 Med kilde i Danmarks Statistik Omkostningsindeks for anlæg 1. kvartal 2011 Omkostningerne for anlægsarbejde er steget markant det seneste kvartal. For jern- og stålkonstruktioner steg omkostningerne

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed Økonomisk analyse. september 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring

Læs mere

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien Økonomisk analyse 12. marts 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Optimisme i agroindustrien Agroindustrien ser optimistisk frem mod de kommende 4

Læs mere

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015 Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal 2014 11. maj 2015 Efter et fald i BNP på 1,9% i 2013 1 indikerer Copenhagen Economics kvartalvise konjunkturbarometer en positiv vækst i 2014. en for 2014

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen Økonomisk analyse 26. september 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger stiger Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Omkostningsindeks for anlægsarbejde

Omkostningsindeks for anlægsarbejde NYT FRA DANMARKS STATISTIK Nr. 248 9. maj 2012 Omkostningsindeks for anlæg 1. kvt. 2012 Byggeri og boligforhold Fortsat stigning i omkostningerne ved asfaltarbejde I første kvartal 2012 steg omkostningerne

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17.

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17. Økonomisk analyse 17. december 1 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tegn på bedring for agroindustrien Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé:

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé: 1. juni af Louise Hansen og Martin Madsen (33771) Resumé: INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN Konjunkturerne er toppet, selvom ledigheden fortsat falder. Tendenserne er særligt tydelige på boligmarkedet

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold FLERE TAL Byggeri og boligforhold Konjunkturbarometer for bygge og anlæg Beskæftigede i bygge og anlæg Byggeomkostningsindeks Omkostningsindeks for anlæg Byggevirksomhed Boligbyggeri Boligtælling 1 Bygningsopgørelse

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN 14. oktober 2 Martin Madsen (33771) INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN Konjunkturerne er toppet. Notatet gennemgår 19 konjunkturindikatorer omkring det private forbrug, i bygge- og anlægssektoren samt

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende forventninger til den danske efterspørgsel

Økonomisk analyse. Faldende forventninger til den danske efterspørgsel Økonomisk analyse 17. september 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende forventninger til den danske efterspørgsel Forventninger om en lavere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Økonomisk analyse. Ingen spor af optimisme i agroindustrien. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Ingen spor af optimisme i agroindustrien. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 2 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ingen spor af optimisme i agroindustrien De agroindustrielle virksomheders forventninger

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Økonomisk kvartalsoversigt. 3. kvartal 2017 Udgivet: december 2017

Økonomisk kvartalsoversigt. 3. kvartal 2017 Udgivet: december 2017 Økonomisk kvartalsoversigt 3. kvartal 2017 Udgivet: december 2017 1 Introduktion Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over økonomiske forhold af betydning

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Resultat Investering Salgspriser. Faktisk udvikling kv. Forventet udvikling kv.

Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Resultat Investering Salgspriser. Faktisk udvikling kv. Forventet udvikling kv. Nordjysk Konjunkturbarometer Virksomhedsindikatorer Resultater 3. kvartal 2003 4. kvartal 2003. 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 3. kvartal 2003 ift. 2. kvartal 2003 og forventet i 4. kvartal 2003

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Konjunktur - forår 2012

Konjunktur - forår 2012 Konjunkturbarometer forår Konjunktur - forår NB Dette konjunkturbarometer er det første fra DANSKE ARK som behandler arkitektbranchen særskilt. Læs mere om baggrund og metode sidst i dette notat. Tabel

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Nordjysk Konjunkturbarometer RESUMÉ 1. KVARTAL 2005

Nordjysk Konjunkturbarometer RESUMÉ 1. KVARTAL 2005 Nordjysk Konjunkturbarometer RESUMÉ KVARTAL 25 Konjunkturanalysegruppen Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet Jesper Lindgaard Christensen Bent Dalum Morten Berg Jensen Carsten Stig Poulsen

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere