Patientsikkerkommune. - Hvornår og hvordan? Beth Lilja Dansk selskab for Patientsikkerhed Patientsikkerhed i primærsektoren 31.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientsikkerkommune. - Hvornår og hvordan? Beth Lilja Dansk selskab for Patientsikkerhed Patientsikkerhed i primærsektoren 31."

Transkript

1 Patientsikkerkommune - Hvornår og hvordan? Beth Lilja Dansk selskab for Patientsikkerhed Patientsikkerhed i primærsektoren 31. oktober 2012

2 Resession Budget underskud Øget efterspørgsel efter sundhedsydelser Økonomisk krise Arbejdsløshed Det har aldrig været vigtigere at fokusere på forbedring af kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsnet Demografisk udvikling Stigende omkostningsniveau Stigende kompleksitet i behandlingerne Uacceptabelt højt antal fejl og skader på patienter Foto: Thomas Dolmer Nielsen

3 Antallet af ældre over 80 år er steget med ca. 60% fra 1980 til 2009 I dag: 18% af befolkningen er over 65 år 3

4 Hvad ved vi om UTH er og fejl? Rapporteringssystemer Patient spørgeskemaer Journal gennemgang 4

5 5

6 Dollars Max: $ Min: $ Kilde: Health Econ, 2010 Oct 20. Measuring the cost of hospital adverse patient safety events. Carey K, Stefos T. 6

7 Landsprævalens af sygehuserhvervede infektioner 3,5 3 2,5 2 1,5 1 UVI NLVI DPSI BAK/SEP 0,5 0 Kilde: CEI-NYT 7

8 Tryksår I år 2010 havde Danmark ca. 1.3 mio. hospitalsindlæggelser 1 Ca. 19% af patienterne havde tryksår 2 Vi mener, at 50% af dem fik dem i løbet af deres indlæggelse 2 Kilde: 1. Sundhedsministeriet, Sår, 17. årgang, nr. 4,

9 Grad Patienter med tryksår Fik det ved indlæggelse # patienter 1 Ca. 9% Ca. 4,5% Ca Ca. 7% Ca. 3,5 Ca Ca. 2% Ca. 1% Ca Ca. 1% Ca. 0,5% Ca Billedekilde: Ugeskr Læger 2010;172(8): November 2,

10 pt pt. = pt. Tryksår resulterer i ekstra indlæggelsesdage 2 dage 4 dage 6 dage 8 age 10 dage Det svarer til ca dage svarer til dage dage dage et medium stort hospital i Danmark i et år dage dage Det svarer til et hospital med ca. 100 senge 200 senge 300 senge 400 senge 500 senge 10

11 Kilde: Hamish Laing, Director of Acute Care, Welsh Centre for Burns & Plastic Surgery, Morriston Hospital, april

12 Sammenhæng mellem kvalitet og økonomi Kvalitet Budget

13 13

14 Onsdag d. 10 oktober

15 Skotland - 0 CVK-infektioner % reduktion Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Kilde: Scottish Patient Safety Programme, Marts 2012 Onsdag d. 10 oktober

16

17 Sygehus Thy-Mors Hillerød Hospital Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Næstved Sygehus Kolding Sygehus 17

18 Mål og delmål Mål: 15% reduktion i 30 dagsmortalitet (HSMR) 30% reduktion af utilsigtede skader (målt med GTT) Delmål: 50% reduktion i tryksår 30% reduktion i uventede hjertestop 20% reduktion i postoperativ mortalitetsrate 20% reduktion i genindlæggelser hos opererede patienter Afskaffe respiratorrelateret lungeinfektion, mindst 300 dage mellem Afskaffe CVK-infektioner, mindst 300 dage mellem 18

19 Spor og pakker 19

20 20

21 Elementer Valg af optimalt indstikssted Maksimal barriere og aseptisk teknik ved anlæggelse af CVK Huddesinfektion af indstiksstedet ved anlæggelse af CVK Håndhygiejne forud for enhver anlæggelse og håndtering af CVK Daglig vurdering af behov for CVK 21

22 Alle eller ingen

23 Procent CVK-anlæggelse 100% CVK-anlæggelser med alle elementer opfyldt, Intensiv Afdeling, Kolding 95% 90% 85% 80% 75% Måned 23

24 Procent CVK-indikation 100% CVK'er med relevant indikation, Intensiv Afdeling, Kolding 80% 60% 40% 20% 0% Måned 24

25 Dage CVK-infektioner 500 Dage mellem CVK-infektioner, Intensiv Afdeling, Kolding Dato 25

26 Patientsikker Kommune potentielle pakker Ledelsesspor Ledelsesværktøjer Patientsikkerhedsrunder Teamwork/kommunikation Sikker Mundtlig kommunikation (fx ISBAR) Specifikke pakker Tryksår Faldforebyggelse Højrisikomedicin/medicinafstemning Ernæringsscreening og plan 26

27 Driverdiagram Patientsikker kommune Mål Reduktion af skader med 30 % Primære Drivere Ledelse Teamwork og kommunikation Kliniske pakker Sekundære Drivere Datagennemgang Patientsikkerhedsrunder Sikker mundtlig kommunikation (ISBAR) Tryksårspakken Faldforebyggelse Sikker medicin Ernæringsscreening og - plan 27

28 28

29 Medicinering på plejehjem Uoverensstemmelse mellem antal tabletter ifl. medicinskemaet og antal tabletter i doseringsæske Reglerne for mærkning ved ophældt p.n. medicin er ikke overholdt Aktuel medicin opbevares ikke adskilt fra ikke-aktuel medicin Der er uoverensstemmelse mellem den ordinerede medicin og den i medicinskemaet anførte medicin 7 % 22 % 12 % 8 % Kilde: Plejehjemstilsynet 2011 Sundhedsstyrelsen 29

30 Forebyggelige indlæggelser af borgere der modtager hjemmesygepleje Årsag til indlæggelsen (Odense Kommune) % Blodmangel 0,1 Knoglebrud 0,9 Tarminfektion 0,2 Blærebetændelse 0,5 Nedre luftvejssygdomme (KOL, lungebetændelse o.a.) 4,3 Forstoppelse 0,2 Væskemangel 1,5 Tryksår - Sociale og plejemæssige forhold - Sukkersyge 0,3 Total 8,0 Kilde: Danmarks Statistik, 2011 (Data fra 58 kommuner, samkørt med LPR) 30

31 Medicinrelaterede indlæggelser koster årligt samfundet 4-6 milliarder kr. Kilde: Apotekerforeningen, Fremtidens Apotek, sept

32 32

33 Forekomst af tryksår - kommuner 2% af +70-årige havde plejekrævende sår, heraf 1/6 tryksår (Kommuner i Kbh.s amt, 2005) 18% af nyindflyttede plejehjemsbeboere havde tryksår grad 2-4 (Kbh.s kommune,2005) 2,36% af borgere tilknyttet plejen havde tryksår grad 1-4 (Køge kommune, 2009) 4,6-10,2% af borgere, der modtog personlig pleje, havde tryksår grad 1-4 (Bornholm, ) 33

34 Elementer Tryksårsrisikoen vurderes hos alle nyindlagte patienter Patienter i risiko for tryksår revurderes dagligt Patienter i risiko for tryksår ernæringscreenes, og hvis de findes i ernæringsmæssigrisiko, skal der udarbejdes en ernæringsplan Patienter i risiko for tryksår mobiliseres maximalt og trykaflastes ved repositionering og anvendelse af trykfordelende og trykaflastende underlag i seng og stol 34

35 Forbedringsmodellen Hvad ønsker vi at opnå? Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? 3 spørgsmål Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer? + PDSA cirkel = forbedringsmodellen Kilde: Langley et al. (2009) The Improvement Guide 35

36 Implementering - traditionel tilgang Planlægge Planlægge Planlægge Planlægge Godkende Ved skrivebordet I praksis Implementere Kilde: Reinertsen, Bisognano & Pugh,

37 Implementering gennem tilpasning Planlægge Godkende Ved skrivebordet I praksis Teste og modificere Teste og modificere Teste og modificere Implementere Kilde: Reinertsen, Bisognano & Pugh,

38 Tre syn på data Forskning Forbedring Kontrol Formål Skabe ny viden Implementere eksisterende viden Dokumentere, bedømme og sammenligne Hypotese Statisk Dynamisk Ingen hypotese Variation Kontrollér Studér Justér Stikprøve Stor Lille Ingen stikprøve Målehyppighed En eller få målinger Dage, uger, måneder Statistiske metoder Komparative metoder (t-test, chi2, regression, ) Procesanalyser (statistisk processtyring) Kvartaler, år Deskriptive metoder (gennemsnit, spredning, ) Kilde: Solberg et al. Jt Comm J Qual Improv Mar;23(3):

39

40 Forberedelse Test og implementering A P S D A P S D A P S D A P S D A P S D A P S D LS 1 LS 2 LS 3 LS 4 LS 5 LS 6 Læring Hospitalsbesøg Månedlige telefonkonferencer Månedlige datamøder med hospitalsdirektioner, åbent kontor på sygehusene May 10 Aug 10 Feb 11 Sep 11 Feb 12 Aug 12 Nov 12 May 13 LS: Læringsseminar IHI, modificeret af DSFP

41 41

42 Patientsikker kommune Interessenter og deltagere KL Dansk Selskab for Patientsikkerhed 5 kommuner Andre? 42

43 Patientsikker kommune - Faser Fase 1: Udvikling af koncept Fase 2: Fastlæggelse af fagligt indhold og evalueringsmetoder Fase 3: Implementering af pakker med løbende evaluering Fase 4: Evalueringsrapport og materialeudvikling og spredning 43

44 Hvad skal der ske? Tryksårspakke tilpasses kommunal kontekst Prævalens undersøgelse Workshop 14. november udvikling af implementeringsredskaber 10 møder i foråret 2013 Et nationalt læringsseminar forår 2013 Kontakt: 44

45 Forbedringsmaskinen 1. Storskala forbedringsmetoder 2. Utrætteligt fortælle historien 3. Evidensbaserede anbefalinger 4. Styrk ledelserne 5. Opstil mål 6. Stil ledelserne til ansvar 7. Se på incitamentstrukturen Ref: Jim Easton: Leading for Quality in Tough Times,

46 Reservér dagen Patientsikkerhedskonference april 2013 Patientsikkerhedskonference Workshops 46

47 13.30 Session 1: Mål med mening om at bruge date til at skabe forbedring Lokale: B Session 2: Medicinhændelser er de hyppigste hændelser hvad gør vi? Lokale: C Session 3: Konkrete værktøjer: Hændelsesanalyse, kommunikation, patientsikkerhedsrunder Lokale: H om Session 4: Rapporteringskultur og opgørelsesmetoder. Bring rapporterne utilsigtede hændelser i spil Lokale: JK Kaffepause

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsstyring. Overlæge Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsstyring. Overlæge Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed Mål med mening Introduktion til statistisk kvalitetsstyring Overlæge Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed Virkelighedsfjerne kvalitetskrav Hvis I virkelig ønsker store besparelser og høj kvalitet

Læs mere

baggrund og aktuel status

baggrund og aktuel status Patientsikkert t ikk t Sygehus baggrund og aktuel status Site-visit uge 19 2011 Thy-Mores Beth, Jason & Bob Hvem står bag? Patientsikkert Sygehus er et samarbejde mellem TrygFonden, Danske Regioner og

Læs mere

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2012 ÅRSBERETNING Folkemøde. Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman var blandt debattørerne ved Folkemødet på Bornholm. Sygehusene er positive, sundhedspersonalet vil gerne, og patienter

Læs mere

Værktøj som understøtter forbedringsarbejde. Rapid fire Dorthe Crüger, Vagn Bach, Lonnie Terkildsen; Anna Marie Clausen og Mette Østergaard

Værktøj som understøtter forbedringsarbejde. Rapid fire Dorthe Crüger, Vagn Bach, Lonnie Terkildsen; Anna Marie Clausen og Mette Østergaard Værktøj som understøtter forbedringsarbejde Rapid fire Dorthe Crüger, Vagn Bach, Lonnie Terkildsen; Anna Marie Clausen og Mette Østergaard 2011-03-11 Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2 Rapid fire fyr

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013 Sikkert Patientflow Projektbeskrivelse 13. december 2013 Indhold Resume... 3 Indledning... 3 Metoder... 3 Forbedringsmodellen... 4 Real Time Demand Capacity Management... 5 Waste Identification Tool...

Læs mere

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb.

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder metoder

Læs mere

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Mål med mening Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Indhold Om at se på data Kvalitetsudviklerens fornemmelse for variation

Læs mere

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Væk med barriererne for patientsikkerhed

Væk med barriererne for patientsikkerhed Årsberetning 2013 I N T R O D U K T I O N Væk med barriererne for patientsikkerhed Siloer brydes ned, grænser blødes op og forhindringer fjernes. For Dansk Selskab for Patientsikkerhed har 2013 været et

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sjov med tal Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2013 Dilbert om tal Jacob Anhøj (DSFP) Sjov med tal 2013 2 / 28 Tre spørgsmål og en cykel??? o^ô

Læs mere

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Velkommen Louise Rabøl Læge, ph.d., projektleder, Dansk

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Hvorfor en kvalitetshandlingsplan? Formålet med kvalitetshandlingsplanen

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

DPSD Årsberetning 2014. Bidrag fra sundhedsvæsenet.! Printadvarsel: 177 sider.

DPSD Årsberetning 2014. Bidrag fra sundhedsvæsenet.! Printadvarsel: 177 sider. DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra sundhedsvæsenet! Printadvarsel: 177 sider. Titel: DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra Sundhedsvæsenet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Master of Public Health MPH 2014:15. Tidlig Opsporing af borgere i primærsektor med begyndende sygdomstegn og sygdomsforebyggende indsatser

Master of Public Health MPH 2014:15. Tidlig Opsporing af borgere i primærsektor med begyndende sygdomstegn og sygdomsforebyggende indsatser Tidlig Opsporing af borgere i primærsektor med begyndende sygdomstegn og sygdomsforebyggende indsatser Jens Hoelgaard Master of Public Health MPH 2014:15 Tidlig Opsporing af borgere i primærsektor med

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50%

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50% Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50% Faldpakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet oktober 2014 www.isikrehænder.dk Faldpakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater

sundhedsvæsenets resultater 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Indblik i sundhedsvæsenets resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright: Uddrag, herunder

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Storyline. - som pædagogisk tilgang til implementering

Storyline. - som pædagogisk tilgang til implementering Storyline - som pædagogisk tilgang til implementering af fx kliniske retningslinjer Landskonference Fagligt selskab for sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning Svendborg, d. 20. Marts 2013

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere