Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri."

Transkript

1 Magasinet Nr. 10 oktober år - og lærling Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne Ny hjemmeside:

2 Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 19 Side 19 Side 20 Side 22 Side år og lærling Foto: Jens Bach Ny CO-formand vil møde medlemmerne Ny CO-hjemmeside Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser Unge vil have spændende job og indflydelse Flere stole rundt om SU-bordet Fagre nye video-verden - i bestyrelseslokalet 600 medarbejdervalgte med i undersøgelse Tilbage på skolebænken efter 34 år Ingen fremtid for ufaglærte Succes med 48 voksenlærlinge Optaktsmøder til OK 2004 Faglig orientering Erstatning for museskader International fagbevægelse Klip fra fagbladene TR-portræt: Lederne skal opdrages Noter CO-Magasinet udgives af Centralorganisationen af Industriansatte. Vester Søgade 12, 2. sal 1790 København V. Tlf Fax og fax red Medlem af -Magasinet INDHOLD Nr. 10 oktober 2003 Farvel til Max efter 12 år -Magasinet CO-Magasinet 2003 nr. 10 oktober side 2 Redaktion: Bjarne Kjær (ansvarsh.) (DJ). CO-Magasinet udsendes primært til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og andre med tillidshverv inden for CO-industri, som alle modtager bladet via registrering i de enkelte forbund. Adresseændring skal ikke meddeles til CO-industri, men til forbundet. Bladet udkommer 11 gange om året - hver måned, undtagen juli. Udgivelsesdatoen er normalt den tredje torsdag i måneden. Oplag: Papir Gallery Art Silk Nordisk Svanemærke Layout: Thomas Olivarius Repro og tryk: Hafnia tryk a s ISSN LEDER Borgerlig umoral Det skal være slut med kammerateri og vennetjenester, var tidligere et af statsminister Anders Fogh Rasmussens store politiske slagnumre. Borgerlige politikere og presse forsømte aldrig nogen lejlighed til at forfølge politiske modstandere og organisationer blot ved den mindste mistanke om kammerateri. Og det skal de ikke høre et eneste ondt ord for. Men det er åbenbart glemt nu. Vi oplever den ene politiske skandale rulle op efter den anden, hvor statsministerens partifæller og politiske allierede i bogstaveligste forstand bliver taget med fingrene nede i pengekassen uden at statsministeren tilsyneladende lader sig ryste af det. Han har jo også Pia Kjærsgaard og hendes støtteparti, der stadig er så benovede over at være blevet taget ind i varmen, at de end ikke kunne drømme om for alvor at true regeringen. Det bliver kun til små forsigtige pip, der af og til kan give plads i tv-nyhederne eller avisoverskrifter, men når det kommer til stykket, kan statsministeren uden videre regne med Dansk Folkepartis støtte som politisk stemmekvæg. Vi har oplevet skandalen omkring den nu fhv. Venstre-borgmester i Farum Peter Brixtofte, hans dyre middage og rejser og hans lemfældige omgang med love og regler. Det koster nu Farum-borgerne dyrt de næste mange år. Minister brød reglerne Vi oplevede en finansminister Thor Pedersen, der havde svært ved at finde ud af, hvor han boede, og om landets love også gælder for ham, når det gælder bopælspligt og opkøb og sammenlægning af landbrugsejendomme. Vi har for nylig set, hvordan en Venstre-borgmester i Greve har haft svært ved at holde sin private virksomheds og kommunens økonomi adskilt og åbenbart har svært vedat holde styr på de kommunale styrelseslove og regler, om sygeorlov. Noget som regeringen ellers vil gøre et stort nummer ud af, når det gælder almindelige lønmodtageres sygefravær. Og vi har set, hvordan en konservativ trafikminister tilsyneladende har fiflet med reglerne så det private udenlandske trafikselskab Arriva kunne overtage driften på store dele af togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Ministeren handlede ganske enkelt i strid med det grundlæggende ligebehandlingsprincip, der gælder for EU-udbud, i sagen om udliciteringen af togtrafikken, hvor Arriva overtog driften fra DSB, der tilmed kom med et billigere tilbud. Det har Klagenævnet for Udbud for nylig fastslået efter at Statsansattes Kartel havde anlagt sag mod Trafikministeriet. Havde ministeren overholdt reglerne, havde DSB vundet! Støtte til vennerne På det seneste har vi oplevet, hvordan en stor del af de penge, som Skovog Naturstyrelsens velfærdspulje under Miljøministeriet har fordelt, helt tilfældigt er gået til miljøminister Hans Chr. Schmidts egen hjemby Vojens og pudsigt nok til den skole, hvor han selv før var viceskoleinspektør og nu har orlov fra. Andre dele af puljen er gået til projekter i de byer, hvor de borgerlige partiers miljøordførere er bosat. Ministeren forsvarer sig med, at andre jo bare kunne have søgt. Men ikke en levende sjæl har anet, hvordan og hvor man skulle søge. Ministerens forklaringer i affæren er det efterhånden svært at tage alvorlige. Også i sagen fra Djursland, hvor ministeren egenhændigt greb ind og gav landmænd et års udsættelse med at efterleve vandløbsloven og fylde en å op. Den havde de uden videre uddybet for at undgå oversvømmelse på deres marker. Eksperter i offentlig forvaltning kalder den slags for magtfordrejning. Forhåbentlig bliver det nærmere afdækket, når Ombudsmanden og Statsrevisorerne ser nærmere på sagerne. Det kan også blive et problem, statsministeren må tage sig af, hvis der bare en smule politisk anstændighed tilbage. Eller er det kun kammerateri og vennetjenester hos politiske modstandere, det skal være slut med?

3 - Ser man på de krav, der er sendt ind til OK 2004, vil der være forhandlingstemaer på alle overenskomstområder. Der tegner sig et mere klart billede af nogle overordnede krav. Det er f.eks. højere pension, løn under sygdom, løn under barsel og lærlingelønningerne. Og som noget helt nyt ser det ud til, at også feriepengeprocenten kan komme ind i billedet. Det siger Thorkild E. Jensen, nyvalgt formand for CO-industri. - Vi har endnu ikke drøftet forhandlingsforløbet med vores modpart i Dansk Industri. Det vil vi gøre inden udgangen af oktober eller i starten af november, og først herefter vil vi vide, hvordan vi tilrettelægger forhandlingerne. Thorkild E. Jensen vil ikke på forhånd lægge sig fast på overenskomstperiodens længde. - Det vil altid afhænge af, hvad det er for elementer, der indgår i løsningen. Nogle elementer har omkostningerne i sig, der gør, at man må kigge på en længerevarende overenskomst end den traditionelle 2-årige. Forestiller man sig f.eks. en et-årig overenskomst på minimallønsområdet, vil der ikke være plads til mange nyskabelser. Kontakt med medlemmerne Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne Om formandsskiftet vil betyde et stilskifte siger Thorkild E. Jensen: - Jeg vil gøre meget ud af at være i kontakt med organisationen og i den udstrækning det lader sig gøre at møde medlemmerne. - For at forbundenes medlemmer får mulighed for at mødes med dem, der forhandler overenskomsten, har Børge Frederiksen og jeg tilrettelagt foreløbig otte møder rundt i landet, hvor vi vil sørge for, at medlemmerne og tillidsrepræsentanterne kan komme i dialog med de to, der forhandler CO-overenskomsterne. Den nye CO-formand lægger i øvrigt ikke op til markante ændringer. - Heldigvis har CO-industri siden sin etablering været i en dynamisk og organisk udvikling. Det bliver opgaven for mig at fortsætte den udvikling og sørge for, at CO hele tiden er en organisation, som lever op til de ønsker og krav som medlemsforbundene har. Du har talt om bedre vilkår for tillidsrepræsentanterne. Hvordan? - Det er vigtigt for en tillidsrepræsentant, at forbundet, afdelinger og COindustri på hver deres område er klar med rådgivning og vejledning og ikke mindst opbakning. Men også at der er uddannelser inden for specifikke områder. Det er vigtigt, at vi kan omstille tilbuddene hurtigt, så de er i overensstemmelse med de behov, tillidsrepræsentanterne har. - Når man lader sig vælge til tillidshverv, er det vigtigt, at man så ved, at man ikke stilles i en dårligere situation, end man havde før. Derfor skal vi være opmærksomme på, at de regler, der gælder for tillidsrepræsentanter, lever op til det krav, at en tillidsrepræsentant skal føle sig tryg ved at repræsentere sine kolleger og ikke stilles ringere end forud for valget. Der er ingen tvivl om, at der er tillidsrepræsentanter, der kunne ønske sig et længere opsigelsesvarsel. Det er jeg ikke så sikker på i sig selv vil give større tryghed. Respekten for tillidsrepræsentantens rolle er mindst lige så vigtig. De har det klare ønske at varetage medlemmernes interesse og være med til at udvikle virksomheden, så det bliver et bedre sted at arbejde. Det kræver, at arbejdsgiveren har forståelse for den situation, tillidsrepræsentanten er i, og ikke opfatter argumenter og udtalelser som personlige angreb og undergravende virksomhed. Jeg er meget optaget af, at man taler ordentligt til hinanden. Det tror jeg i visse situationer fremmer muligheden for at nå et resultat både i forhandlinger og i forsøget på at overbevise andre om, at ens argumenter er de rigtige. Store krav til TR - Der stilles store krav til tillidsrepræsentanterne i dag. Mange virksomheder inddrager tillidsrepræsentanterne i processer om forandring og udvikling. Det stiller krav om viden til helt andre forhold end lige netop det overenskomstmæssige. Vi skal give dem den nødvendige opbakning og sørge for, at de kan tilegne sig viden om forskellige emneområder. Men det må aldrig blive sådan, at tillidsrepræsentanterne bliver eksperter på alle mulige områder. De skal vide, hvor man kan hente viden, og de skal vide hvem i forbundene eller i CO-industri man henvender sig til, når man har behov for hjælp. - Hvor langt skal man i øvrigt gå som tillidsrepræsentant i at være den person, som medlemmerne kan læsse deres private, sociale og personlige forhold af på? Jeg tror, tillidsrepræsentanterne skal være meget forsigtige med at påtage sig alle opgaver. De skal også huske at spørge medlemmerne: Hvad har du selv gjort? Hvad kom der ud af det? Hvorfor er det nu en sag, der skal løses af tillidsrepræsentanten siger Thorkild E. Jensen. Tæt på medlemmerne Om strukturen i fagbevægelsen er den nye CO-formand overbevist om, at sammenlægningerne mellem forbund vil fortsætte. - Om 5-10 år vil de nuværende 19 LOforbund uden tvivl være reduceret til måske endnu færre. Vi har behov for at samle kræfterne og effektivisere arbejdet. - Det er i de lokale afdelinger medlemmer skal have deres service. Derfor er det vigtigt, at de lokale afdelinger er tæt på medlemmerne. Om det så foregår ved, at man møder frem på kontoret selv, over telefon eller eller en fra afdelingen kommer ud på arbejdspladsen, er mindre afgørende. Det afgørende er, at når man har et problem, så kan man få det løst. Det er givet, at hvis man har stor volumen, så har man også flere ressourcer, ekspertise og service til rådighed for medlemmerne. Jeg mener nødvendigvis ikke, at big is beautiful. Det, der er beautiful, er, at medlemmerne kan få løst deres opgaver og problemer, når de opstår. Det skal vi gøre på en måde, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt, siger Thorkild E. Jensen. Se også side 15. Højere pension, fuld løn under sygdom og barsel samt højere feriepengeprocent og lærlingelønninger tegner til at blive blandt hovedkravene ved OK 2004 Af Bjarne Kjær Foto Harry Nielsen CO-industris nye formand Thorkild E. Jensen. side 3 nr. 10 oktober CO-Magasinet 2003

4 Ny CO-hjemmeside Mange nye muligheder på CO-industris hjemmeside Flere tusinde brugere hver eneste dag - Særlig service til tillidsvalgte og medarbejdervalgte i A/S-bestyrelser Forsiden på CO-industris nye hjemmeside med bl.a. de seneste nyheder, pressemeddelelser. Her kan du bl.a. læse de seneste numre af CO-Magasinet. Af Bjarne Kjær Efter et totalt nedbrud og mange og store tekniske problemer hos vores tidligere hjemmesideudbyder er CO-industris nye hjemmeside nu i luften. Og noget tyder på, at den nye side har været savnet. Antallet af brugere stiger hver eneste dag og ligger nu på flere tusinde daglige brugere. Den nye hjemmeside giver en masse nye muligheder. Her kan du finde de seneste nyheder, pressemeddelelser fra CO-industri, og du kan se de seneste numre af CO-Magasinet. Hjemmesiden indeholder desuden en lang række informationer om CO-industri - medlemsforbund, medlemmer af centralledelse, forretningsudvalg, udvalg, industripolitiske udvalg i amterne og en oversigt over samtlige ansatte i CO-industri med arbejdsopgaver og -adresser m.v. Her kan du også via din egen pc bestille pjecer og tryksager. Der er op mod 200 at vælge imellem. Du kan også via hjemmesiden finde en lang række links. Til bl.a. fagforbund, hovedorganisationer, karteller, internationale organisationer samt til radio, tv og stort set samtlige aviser i Danmark. Medlemsservice Som en helt speciel service til medlemmerne kan du under Medlemsservice komme direkte ind i industriens overenskomster med tilhørende faglige voldgifter under de enkelte overenskomstparagraffer. Her er desuden en samlet oversigt over samtlige faglige voldgifter siden 1969 og til i dag. Det omfatter også afgørelser i Arbejdsretten, Afskedigelsesnævnet m.v. Som noget helt nyt på overenskomstdelen ligger der her en speciel søgefunktion, hvor du kan søge på navne, virksomheder, emner m.m. i overenskomster og faglige voldgifter - og lynhurtig få svar på det, du søger. Under Medlemsservice kan du også se samtlige CO-Meddelelser til medlemsforbundene udsendt siden år Her CO-Magasinet 2003 nr. 10 oktober side 4

5 Under Medlemsservice er der via et særligt pasord adgang til industriens overenskomster med tilknyttede fagretslige afgørelser. Med direkte links til de enkelte paragraffer og faglige voldgifter. Under Medlemsservice kan du bl.a. finde samtlige CO-Meddelelser til medlemsforbundene. ligger også et særligt skifteholdsprogram for skifteholdsarbejdere samt industriens nye lønsystem Plusløn. På denne del af hjemmesiden ligger også de aftaler og protokollater, der er indgået mellem CO-industri og Dansk Industri. Adgangen til overenskomstdelen er forbeholdt tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, ansatte i medlemsforbundene, afdelinger og distrikter og andre med tillidshverv i industrien. Der skal bruges et særligt pasord for at komme ind her. Det kan du få ved at henvende dig til dit forbund eller til COindustri (Lisbeth Satina på tlf ). Du kan også bestille pasord direkte fra din egen pc. A/S Service Under Medlemsservice ligger desuden en særlig A/S Service for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Her kan du se de seneste nyheder af betydning for medarbejdervalgte, nyhedsbreve, lovgivning, A/S Håndbogen m.m. Der er adgang til A/S Service via et særligt pasord. Du kan høre herom i CO-industri eller bestille pasord direkte via din egen pc. En del af CO-industris medlemsforbund har allerede via deres interne edbnet eller intranet direkte adgang til den lukkede del af CO-hjemmesiden. Hjemmesiden vil være under fortsat udbygning. F.eks. med en særlig side for medlemmer af de europæiske samarbejdsudvalg og med nyhedsbreve til forskellige grupper. Du kan bestille pjecer og tryksager direkte fra hjemmesiden ved at trykke dig ind på CO-industri/Pjecer og tryksager. Under CO-industri kan du finde informationer om CO-industri medlemsforbund, udvalg og ansatte i sekretariatet. side 5 nr. 10 oktober CO-Magasinet 2003

6 En fantastisk fortælling Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser Af Ingrid Pedersen Foto Harry Nielsen Peer Hull Kristensen undrer sig over, at fagbevægelsen hyrer dyre konsulenter, når det bobler med aktivitet og nye ideer blandt dens egne medlemmer. Tillidsfolkene kan revolutionere samfundet, mener Peer Hull Kristensen, professor på Handelshøjskolen i København - For alle er det en gåde, hvorfor Danmark klarer sig så godt i den internationale økonomi, siger professor Peer Hull Kristensen, Institut for Organisation og Arbejdssociologi på Handelshøjskolen i København. I en ny bog Et grænseløst arbejde en fantastisk fortælling om danske tillidsfolks arbejde med at sikre arbejde, indflydelse og fremtid i multinationale selskaber kommer han med en del af forklaringen. Han mener blandt andet, at det skyldes tillidsfolkene på de store industriarbejdspladser. De er gode til at sikre omstilling, opkvalificering og efteruddannelse af kollegerne. Hans bog er baseret på interviews med 10 tillidsfolk fra danske afdelinger af multinationale selskaber, og han omtaler tillidsmændenes indsats og baggrund som fantastiske fortællinger om, hvordan de har været med til at udvikle og sikre arbejdspladserne i Danmark på tidspunkter, hvor en række virksomheder ellers flytter produktionen til udlandet. Han nævner blandt andet, at topledelsen har kaldt tillidsfolk til hjælp til at løse kriser. - Den fleksibilitet og motivation, som et partnerskab af ledere og tillidsfolk har kunnet demonstrere ved at gå ind og løse problemer og dermed forhindre større økonomisk tab eller tab af en kunde, har skabt ny opmærksomhed om tillidsfolkenes rolle, siger han. Han siger også, at lederne i de multinationale selskaber ikke har forstand på produktion. De har kun forstand på penge, og derfor er samarbejdet med tillidsfolkene afgørende, når produktionen skal gøres mere effektiv og når der skal lægges en langsigtet strategi. De er dem, der kender produktionsforholdene bedst, efter at værkførerne er afskaffet. - Kronjuvelen i hele dette arbejde er erhvervsuddannelsessystemet, der hurtigt kan opkvalificere folk på de områder, der er behov for, siger han og tilføjer, at han undrer sig over, at arbejdsgiverne ikke er i vild krig med den nuværende regering, der ødelægger meget med sine besparelser og krav om brugerbetaling på uddannelserne. Hele byen Peer Hull Kristensen mener, der er endnu større perspektiver i den måde, tillidsfolkenes indsats gavner virksomhederne på. De to parter har en fælles interesse i, at produktionen fortsat sker i Danmark. Derfor mener han, at samarbejdet kan udvides til at gælde en hel by eller lokalsamfund. - Tillidsfolkene i de multinationale firmaers datterselskaber kan bidrage med en analyse af lokalsamfund og i samarbejde med politikere, erhvervsuddannelserne og andre sikre, at der bliver foretaget investeringer i en produktion, der passer til det pågældende samfund. - Gode tillidsfolk kan skaffe sig indflydelse på moderselskabets ledelse og opfordre til investeringer bestemte steder. De skal samtidig gøre ledelsen klart, at der er tale om langsigtede investeringer. Lokalsamfundet vil ikke samarbejde, hvis det kun gælder en produktion i nogle få år, understreger han. Han foreslår også, at DI s lokale repræsentanter indgår i samarbejdet. Ingen overbud Det danske fagforeningssystem er en forudsætning for denne indsats. Ikke alene den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter har indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken, men det er også en forudsætning, at der ikke føres overbudspolitik mellem fagforeninger med forskelligt politisk tilhørsforhold. - I Sydeuropa, hvor fagforeningerne har forskellig partitilknytning, er der for meget konkurrence mellem dem. Det betyder, at ingen af dem tør engagere sig i dette arbejde for at forbedre virksomhedens forhold, siger han. Gårsdagens problemer Peer Hull Kristensen kritiserer fagforbundene for at være for dårlige til at opfange alt det nye, der sker blandt tillidsfolkene på virksomhederne. - Der ligger et kæmpe fornyelsespotentiale hos deres egne folk. Derfor kan det CO-Magasinet 2003 nr. 10 oktober side 6

7 undre, at fagbevægelsen ansætter så mange konsulenter til at tænke nyt, når der bobler så mange ting hos dens egne medlemmer, siger han. - Der skulle gøres en indsats for at gøre tillidsfolkenes erfaringer kollektive, og det sker ikke, mener han. - I fagbevægelsen er der en idé om, at man altid skal have svar på rede hånd. Det er i modsætning til f.eks. forskere, der lærer af hinanden og ikke er bange for at udstille deres fejl. Forskere prøver sig frem, begår fejl, opstiller eksperimenter, udveksler erfaringer og lærer af fejlene, men fagbevægelsen har en fiktion om, at der findes et korrekt svar på alting, og det svar er baseret på gårsdagens problemer ikke på nytænkning, understreger han. - Det er vigtigt, at folk i fagbevægelse også tør tage chancer og risikere at tabe ansigt, siger han. Han forstår godt, at der ikke skal foretages eksperimenter, der sætter medlemmernes tryghed eller sikkerhed på spil, - Men indimellem har man en fornemmelse af, at de fagligt valgte bruger mere tid på deres sekretariater end de gør på deres bagland, siger han. - Derfor siger mange tillidsfolk, at det er op ad bakke, når de skal have hjælp af deres forbund. Fagbevægelsen burde hellere sætte ressourcer af til at støtte de gode initiativer, der opstår lokalt, foreslår han. Værdsat af ledelsen I bogen er ingen af virksomhederne eller tillidsfolkene nævnt ved navn, men en af dem, der har leveret erfaringer, er Peer Frickmann. Han har været fællestillidsrepræsentant på Superfos plastfabrik i Hårby, og han siger, at på hans arbejdsplads lægger koncernchef Per Møller aldrig skjul på, at han værdsætter dygtige, veluddannede tillidsfolk. Han fremhæver, at de store virksomheder kender spillereglerne, og koncernchefen tog imod tillidsfolkenes uddannelse med kyshånd også når det drejede sig om sprogkurser eller andet for at kunne fungere bedre i de Europæiske SamarbejdsUdvalg eller lignende. - Det gjorde os til gode medspillere, siger han og fremhæver, at netop de danske tillidsfolks viden og adgang til topledelsen skaber respekt andre steder i koncernen. Han nævner for eksempel, at fabrikken gik glip af en stor italiensk ordre, fordi fabrikschefens økonomiske råderum var for lille. - Jeg skrev til koncernchefen og beklagede dette, og derefter blev fabrikschefens råderum fordoblet, så noget lignende ikke skulle ske igen, fortæller han. Han siger også, at selvfølgelig skal kollegernes løn- og arbejdsforhold være i orden. Er de det, kan tillidsfolkene bruge deres tid og kompetencer på en meget mere frugtbar måde for hele virksomheden. - I de 7-8 år jeg var tillidsmand, har jeg vel højst brugt 1 1 / 2 time i alt på at diskutere løn, fortæller han. Peer Frickmann holdt op som tillidsrepræsentant, da afdelingen i Hårby lukkede for et halvt år siden. Kollegernes ideer En anden bidragyder er fællestillidsrepræsentant Willy Nielsen, Sauer-Danfoss i Nordborg. Virksomheden producerer hydraulik til vejtromler, mejetærskere, plæneklippere og andre langsomtgående køretøjer. - Hvis der skal være arbejdspladser i dansk industri, og det synes vi jo at der skal, og vi skal også have en høj løn, så må vi præstere mere og selv køre processen, siger han og understreger, at arbejdet i selvstyrende grupper er altafgørende for, at produktionen stadig finder sted i Danmark. - Teamopbygningen betyder, at vi hjælper hinanden i stedet for at modarbejde hinanden, så vi kan producere bedre, billigere og hurtigere, understreger han. Han lægger heller ikke skjul på, at der er tale om et kulturskred ikke mindst hos mellemlederne. De skal lære at lytte til medarbejdere, der er lavere placeret i det traditionelle hierarki, og acceptere, at det er dem, der har ideerne. - Lederne er blevet en slags støttefunktion til produktionen. De skal bl.a. løse konflikter, og det er de ikke altid gode til. Willy Nielsen fremhæver, at de timelønnede har gennemgået masser af kurser og uddannelse for at mestre de nye arbejdsformer, men det har ledelsen ikke, og det er et problem. - I produktionen ser vi meget på, hvad der er værdiskabende og hvad der ikke er. Et dårligt arbejdsmiljø og nedslidning - Teamopbygningen betyder, at vi hjælper hinanden i stedet for at modarbejde hinanden, siger Willy Nielsen, fællestillidsrepræsentant på Sauer-Danfoss. er ikke værdiskabende, stress er ikke værdiskabende, mens derimod arbejdsglæde og god stemning giver energi og produktivitet, så det er værdiskabende. Det arbejder vi en del med, siger Willy Nielsen På Sauer-Danfoss har de arbejdet i selvstyrende grupper siden 1999, og alt er bestemt ikke perfekt endnu. - Der er masser af ting, vi stadig diskuterer og ikke har løsninger på, siger han og tilføjer, at det fungerer mange gange bedre end de topstyrede managementteorier, som dyre konsulenter, der troede de vidste det hele, prøvede at sælge for et årti siden. Her arbejder vi konstant med udviklingen, og vi er alle engagerede i den, understreger Willy Nielsen. Peer Hull Kristensen mener, at der er et stort behov for, at klubber og tillidsfolk får meget større mulighed for et tværgående samarbejde, så de kan lære af hinandens succeser og fejl. - Den enkeltes erfaringer skal gøres kollektiv. Men det kniber med forståelse for det i forbundene, siger han. Bogen Et grænseløst arbejde er udgivet af Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Pris 150 kr. Den kan bestilles på tlf eller Arkivfoto side 7 nr. 10 oktober CO-Magasinet 2003

8 De unge vil have spændende job og medindflydelse Hvad kan virksomheden gøre for mig? Af Thomas Davidsen Foto Harry Nielsen - De unge tænker ikke hvad kan jeg gøre for virksomheden?, men hvad kan virksomheden gøre for mig? siger tillidsrepræsentant Nelly Johnsen, Danfoss. En ny generation af individualistiske unge udfordrer både arbejdspladser og fagforeninger til at tænke nyt - I dag er der ingen lærlinge, som har lyst til at stå ved en drejebænk og lave huller i et stykke metal. Hvis de bliver sat til det en enkelt uge, så kommer der ofte en reaktion. "Så kunne vi have taget en hvilken som helst læreplads," siger de. Ordene er tillidsrepræsentant Nelly Johnsens. Hun tager sig specielt af de ufaglærte lærlinge på Danfoss en virksomhed, der i særlig grad har mærket, at det kan være svært at rekruttere og fastholde en ny generation af unge mennesker, som møder op på arbejdsmarkedet med en helt ny form for selvbevidsthed. Intet under, for de sidste par år er de unge blevet tudet ørerne fulde med, hvor eftertragtede de er. Det toppede for et par år siden, da kombinationen af små årgange og højkonjunktur gjorde dem kunstigt efterspurgte. På arbejdsmarkedet ligefrem hoppede og dansede man for at tiltrække årgangene fra omkring 1974 den mindste fødselsårgang i Danmark siden I dag er gassen gået lidt af ballonen. Virksomhederne er noget mere tilbageholdende, og hele atmosfæren er mere afdæmpet. Men de unge har ikke desto mindre stadig prædikaterne "forkælede", "selvcentrerede" og "nærmest umulige at tilfredsstille" siddende på sig. Høje forventninger Ifølge Nelly Johnsen er de unge helt anderledes individualistisk indstillede end tidligere generationer, men det skyldes i høj grad de nye lønsystemer, som de bliver mødt med. - De unge bliver i dag animeret til at skille sig ud fra mængden og tænke på sig selv. Lønsystemerne honorerer på forskellig vis lærlingene på f.eks. deres adfærd, initiativ og fleksibilitet. I alt er der otte forskellige parametre, som går ind på personen. Derfor bliver de også meget fokuserede på, hvad de selv vil. De tænker ikke "hvad kan jeg gøre for virksomheden?", men "hvad kan virksomheden gøre for mig?", siger Nelly Johnsen. På Danfoss har man måttet tage nogle konsekvenser af de nye udfordringer, de unge giver. For at rekruttere og fastholde dem har man sat en gulerod op i form af en bonus, hvis man yder noget ekstra. - Hvis man skal gå efter den bonus og virkelig investere sig selv i arbejdet, så er det jo en helt naturlig udvikling, at man også vil have et spændende job, som man har medindflydelse på. Der skal være udvikling og mulighed for at avancere. De unge vil være med hele vejen. De vil vide, hvor varerne kommer fra, hvor de skal hen, og i hvilken kvalitet de skal laves. - De forventer også at være med til at tilrettelægge arbejdet. Derfor har vi oprettet et trainee center, hvor alle lærlinge er fem uger, før de kommer ud i de forskellige divisioner. Her får de indblik i virksomhedskulturen, og de får mulighed for at udtrykke deres ønsker om arbejdet, fortæller Nelly Johnsen. Socialt indstillede De unge stiller også store krav til det sociale liv på arbejdet. På Danfoss kommer nogle af dem rejsende langvejsfra, og de forventer at få venner på arbejdet. Derfor har man etableret et aktivitetscenter, hvor de kan spille billard, surfe gratis på nettet, slænge sig i en stol, købe sodavand og chips, og hvad de ellers har lyst til. Men selv om de unge på den led er meget socialt indstillede, så appellerer ord som "fællesskab" og "solidaritet" ikke længere så selvfølgeligt til dem. Det har fagforeningerne fået at mærke. - Når de unge starter på arbejdet, så er fagforeningen noget, der ligger dem meget fjernt. Vi hører dem ikke sige noget direkte negativt, men tankegangen er bare ikke i deres bevidsthed. Fagforeninger er jo ikke noget, man i dag snakker om ved middagsbordet ret mange steder. Så for mange af de unge er det første gang, det går op for dem, at de goder, vi i dag kan tilbyde dem, ikke er kommet uden kamp. Det er i høj grad tillidsrepræsentantens opgave at fortælle dem om grundene til at være medlem, for ellers er der ingen der gør det, siger Nelly Johnsen. Maria-Therese Hoppe, som er medlem af det europæiske netværk af fremtidsforskere Global Future Forum, kan godt forstå, at fagforeningerne har fået sværere ved at overbevise de unge om, at der er grund til at betale medlemskontingent. For de har, siger hun, ikke grebet chancen og indrettet sig efter det tids-spring, der har fundet sted. - Fagbevægelsen taler, som så mange andre, om voksende egoisme og manglende solidaritet hos de unge. I stedet burde man pege på sig selv og spørge, om man lever op til fagforeningens fornemste opgave at varetage medlemmernes tarv. - Man hænger stadig fast i den opfattelse, at det drejer sig om arbejdskamp. Det er helt ude af takt med de unges opfattelse af tilværelsen. For dem er arbejdspladsen ikke et sted, hvor der er en kamp. Det er tværtimod et sted, hvor der er venskab, harmoni, og hvor man indgår i et kreativt samvær med andre. - Fagforeningerne må ud af selvtilstrækkeligheden og helt ned i øjenhøjde med de unge og finde nogle redskaber, som matcher de unges liv og deres meget forskellige modeller for deltagelse i arbejdslivet. Fleksibilitet og individualitet er nøgleordene, siger Maria-Therese Hoppe. CO-Magasinet 2003 nr. 10 oktober side 8

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

Magasinet. Fusion kan give nye job i vindmølleindustri. OK-forhandlinger i fuld gang. Vikarer og fastansatte har samme rettigheder

Magasinet. Fusion kan give nye job i vindmølleindustri. OK-forhandlinger i fuld gang. Vikarer og fastansatte har samme rettigheder Magasinet Nr. 1 januar 2004 Fusion kan give nye job i vindmølleindustri OK-forhandlinger i fuld gang Vikarer og fastansatte har samme rettigheder Frygt på Lego vendt til lettelse Forside Side 3 Side 4

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

Indvandrer og tillidsvalgt. Side 12-13

Indvandrer og tillidsvalgt. Side 12-13 nr. 4 April 2006 Indvandrer og tillidsvalgt Side 12-13 Flere lærlinge kan redde Lindø Side 3 Succes med voksenlærlinge Side 6-9 Nye værktøjer skal få sygefravær ned Side 16 Velfærds-misbrug Leder Alle

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera 245770_CO-mag_okt04 10/13/04 10:27 AM Side 1 nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Side 15 Afslører spionkamera Side 24 Af Erik Sandager Foto Niels Nyholm

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Gør arbejdsmiljø til konfliktområde

nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Gør arbejdsmiljø til konfliktområde nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Side 16-17 Nye job til nordjyder Side 10-11 Gør arbejdsmiljø til konfliktområde Side 14 Befriende klarhed Leder Den socialdemokratiske

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Går på grund af kræft

Går på grund af kræft nr. 06 Juni 2004 Fem Fem fyringsrunder fyringsrunder på på 10 10 måneder måneder Rekord-lavt Rekord-lavt antal antal industri-job industri-job side side 8-9 8-9 side side 14-15 14-15 Lønstigninger fra

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Udflager HK-job til Polen

nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Udflager HK-job til Polen nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Side 8-9 Slagter lønforskelle Side 12-13 Udflager HK-job til Polen Side 3 Efterløns-vildskud Leder Den radikale

Læs mere

Optakt til OK 2007. skudt i gang. Side 4-5

Optakt til OK 2007. skudt i gang. Side 4-5 nr. 10 oktober 2006 Optakt til OK 2007 Side 4-5 skudt i gang Mor til to tvunget på nathold Side 6-7 Vikar-bureau opkræver ublu gebyrer Side 3 Ulovligt at videregive job-oplysninger Side 14 Ballademagerne

Læs mere

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr.

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2004 Jeg vil ikke dø af stress Ja til ny overenskomst Taber millioner på medarbejderaktier Fyret skal genansættes Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13 nr. 06 juni 2005 Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser Side 12-13 LEGO flytter 110 job til Tjekkiet Side 3 Jeg gjorde alt for at skjule mit drikkeri Side 4-7 Direktør-lønstigninger på 20 procent Side 14-15

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska. verdag og kr

Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska. verdag og kr CO-Magasinet Nr/År 09/2009 Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska tackles med rettidig omhu Side 8-9 INDUSTRIEN SKAL VÆRE SPYDSPIDS

Læs mere

nr. 2 februar 2009 Lindø lever Side 3

nr. 2 februar 2009 Lindø lever Side 3 nr. 2 februar 2009 Lindø lever Side 3 Krise giver TR mere gennemslagskraft Side 4-5 Sikkerhedsarbejdet skal moderniseres Side 6-7 Alle tilgodeset i fratrædelsesaftale Side 14-15 Krisetid sætter fokus på

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10 nr. 05 maj 2005 Kort arbejdsuge - lang weekend Side 8-10 Robotter hindrer udflytning Side 3-7 Udflytning uden social dumping Side 11 Et helt liv på samme arbejdsplads Side 12-13 Udflytningens omkostninger

Læs mere

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 nr. 1 januar 2007 Fusion vil give mere indflydelse Side 12-13 OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 Godt Nytår Leder Ansvarlighed. Ordet er efterhånden

Læs mere

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13 nr. 6 juni 2007 Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede Side 12-13 Kræftramte snydes for erstatning Side 4-5 Underrapportering af kræft Side 6-7 Til lønforhandling første gang Side 10-11 Alt for mange får

Læs mere

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 CO-Magasinet Nr/År 08/2012 ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 DU OK? SIDE 8 DANSKE NOTER SIDE 9 LINAK BLIVER I DANMARK

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd CO-Magasinet Nr/År 04/2014 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd DSMILJØ SIDE 6-7 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND

Læs mere