GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige"

Transkript

1 GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016

2 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige faktorer, der motiverer og fastholder frivillige Guide

3 Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette er en guide til, hvordan I som forening bedst arbejder med rekruttering af nye frivillige. Det handler nemlig om, hvordan I kan målrette jeres rekruttering så I bedst og mest effektivt får fat i de rigtige frivillige til de rigtige opgaver. For at I kan rekruttere målrettet, er der nogle generelle erfaringer, der kan være gode at kende til. Fx er det vigtigt at vide, hvad der motiverer den enkelte frivillige. I skal også kunne beskrive, hvad I ønsker af den frivillige, og hvad I modsat tilbyder den frivillige. Og endelig skal I sikre den gode modtagelse af den frivillige ind i jeres forening. Læs evt. også vores guide '6 faktorer der motiverer og fastholder frivillig'. Gør jer klart, hvordan I kan motivere nye frivillige Spørger man danske frivillige om, hvad årsagen var til, at de begyndte at arbejde som frivillige, er de 5 hyppigste svar: 1. At de ville hjælpe andre 2. At de blev personligt opfordret 3. At de gerne ville indgå i et fællesskab 4. At de havde personlig interesse i sagen 5. At de blev valgt Frivillige er altså ofte motiveret af en blanding af personlige motiver (fx at hjælpe andre) og udefra kommende anledninger (fx at man blev opfordret). Derfor er det vigtigt for jer både at kende til den enkelte frivilliges individuelle motivation og arbejde målrettet med at skabe anledninger for, at jeres nye frivillige lærer jer at kende og hører om muligheden for at blive frivillig. Det kan fx være når I møder folk personligt til møder, events og begivenheder, men det kan også være i form af fysiske eller digitale opslag på sociale medier, i medlemsblade eller lokalaviser. Det vigtige er her, at I er helt skarpe på, hvilke frivillige I søger til hvilke opgaver. Kort sagt kan man sige, at frivillighed opstår, når motivationen uanset hvad den er møder en konkret anledning til at blive frivillig. Læs mere om motivation i vores guide '6 faktorer der motiverer og fastholder frivillige' Sådan rekrutterer I nye frivillige 3

4 Beskriv det frivillige engagement Det er vigtigt, at I er konkrete og præcise i jeres beskrivelser af hvilken form for engagement, I forventer af den frivillige både i forhold til selve opgaven, tidsforbruget og de relationer, den frivillige kommer til at indgå i. Det er ikke altid muligt at beskrive opgaverne helt præcist og ofte udvikler tingene sig anderledes i praksis. Alligevel er en beskrivelse som afsæt for rekruttering en rigtig god måde at kommunikere, hvad det frivillige arbejde handler om og indebærer. Beskriv opgaverne Beskriv opgaverne så konkret som muligt. Hvad forventer I, at den frivillige gør, når de er frivillige hos jer? Beskriv også gerne, hvor svær eller nem opgaven er, og i hvilket omfang den frivillige selv kan definere sine opgaver. Beskriv tidsforbruget Beskriv, hvor meget tid I forventer, at jeres frivillige lægger hos jer enten ugentligt, månedligt eller på årsbasis. Husk at mange frivillige har travlt med jobs, uddannelse, familie og andre fritidsaktiviteter - tidsforbruget skal kunne passe sammen med det. For mange er det en fordel med et tidsforbrug, som kan lægges ind i kalenderen i god tid, og som på den måde kan passes sammen med andre aktiviteter. Beskriv relationerne Et af de grundlæggende motiver til at være frivillig er vores lyst til at hjælpe andre mennesker. Derfor er det vigtigt, at I beskriver, hvordan den nye frivillige hjælper andre enten direkte i relationen med jeres målgruppe eller indirekte på anden vis. Beskriv også hvilken relation frivillige har til andre frivillige og evt. ansatte medarbejdere. Beskriv formålet I jeres beskrivelse skal I kort og præcist nævne jeres formål, og hvordan den frivilliges arbejde er med til at opfylde dette formål. Hav en kort, præcis formulering klar om, hvem I er - jeres aktiviteter og jeres formål. Beskriv hvad I kan tilbyde Beskriv hvad I kan tilbyde jeres frivillige, til gengæld for deres tid. Det kan være et socialt fællesskab, viden og mulighed for at udvikle sine evner, aktiviteter til CV'et og meget andet. 4 Guide

5 Skab gode anledninger Når I ved, hvad jeres potentielle frivillige er motiveret af, og når I har beskrevet, hvad I kan tilbyde dem og den opgave, der skal løses, kan I begynde at skabe anledninger for, at jeres nye frivillige lærer jer at kende og hører om muligheden for at engagerer sig hos jer. Ansigt til ansigt Hvis I allerede kender potentielle frivillige gennem jeres netværk, er det mest effektivt at spørge dem personligt. Det kan også være, at I har kontakt med mulige frivillige igennem jeres aktiviteter eller andre steder, hvor I er til stede som forening (byfester, konferencer, festivaler, koncerter etc.). Når I møder en, der kunne være interesseret i at blive frivillig hos jer, så beskriv engageret hvad I arbejder for og hvorfor. Gør det klart, hvad det kræver at være frivillig hos jer og svar beredvilligt på alle spørgsmål, som jeres nye frivillige kunne have. Enkle og præcise opslag Hvis I ikke kan rekruttere personligt, gælder det om, at møde potentielle frivillige andre steder det er oftest i fysiske eller digitale medier eller i det offentlige rum. Det kan fx være på sociale medier, i opslag og annoncer i lokalaviser, på plakater og løbesedler etc. Her er det vigtigt, at I laver så enkle og præcise opslag som muligt. Når I laver opslag for at rekruttere nye frivillige, skal I sikre jer, at jeres opslag giver svar på fire grundlæggende spørgsmål: 1. Hvilken opgave skal den frivillige hjælpe med at løse? 2. Hvorfor er det vigtigt, at opgaven bliver løst? 3. Hvad skal den frivillige investere af tid og ressourcer? 4. Hvad får den frivillige ud af at gøre en indsats hos jer? Derudover skal I sikre jer, at I står på med tydelig afsender og gerne med en kort og engageret beskrivelse af jeres formål. Husk også at sætte tydelige kontaktoplysninger på. Målrettede Facebook-annoncer Facebook og andre digitale medier og platforme tilbyder mod betaling at målrette annoncer til målgrupper delt ind efter fx køn, alder, geografi, sprog, interesser og digital adfærd. Sådan rekrutterer I nye frivillige 5

6 Online job-agent Rigtig mange mennesker vil gerne engagere sig i frivilligt arbejde, og leder bare efter den rette sammenhæng. Det kan I drage fordel af ved at benytte online job-agenter, hvor foreninger - ofte gratis - kan annoncere efter nye frivillige. Frivilligjob.dk Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde. Den er gratis at anvende for foreninger. Jobportalen har mere end besøg og formidler frivillige job om året. Se mere på Projekt Frivillig Projekt Frivillig er et landsdækkende program, som bl.a. hjælper foreninger med at finde unge frivillige på ungdomsuddannelserne. Projekt Frivillig har en lang række tilbud herunder en jobagent, som særligt har unges bevågenhed. Se mere på Sådan finder I nye frivillige Når I ved, hvad jeres potentielle frivillige er motiveret af, og når I har beskrevet, hvad I kan tilbyde dem og den opgave, der skal løses, har I formentlig et nogenlunde klart billede af, hvem I ønsker at rekruttere: Er det en ung, en ældre, en mand eller kvinde? En med praktiske eller boglige evner? En der skal være socialt anlagt eller kunne lide at arbejde selvstændigt? Og så videre. Spørgsmålet er så, hvor og hvordan får I fat på en, der passer ind i det billede? Ansigt til ansigt-rekruttering virker bedst Hvis I allerede kender en mulig kandidat eller har adgang til en mulig kandidat via jeres netværk, er det mest effektivt at spørge personligt og direkte - ansigt til ansigt. Hvis I ikke kender eller har en kandidat i jeres netværk, gælder det om at gør jer synlige der, hvor potentielle frivillige færdes. Det mest optimale er helt bogstaveligt at være der, hvor de frivillige er, men det er jo ikke altid muligt. I skal derfor forstå det med at være til stede og blive set meget bredt. Det handler om at være tilstede på fx internettet, via opslag og annoncer, plakater, pjecer, løbesedler, Facebook opdateringer og så videre. 6 Guide

7 I kan ikke ramme alt og alle. Selv de største organisationer har ikke ressourcer til at rekruttere hele befolkningen. Så lad være med at bruge kræfter på sprede hagl. Udvælge få, men præcise målgrupper og kommunikationskanaler, I vil satse på. Skriv enkle og præcise opslag Når I benytter skriftlig kommunikation og fx udarbejder rekrutteringsopslag, skal I sikre jer, at opslaget giver svar på fire grundlæggende spørgsmål: 1. Hvilken opgave skal den frivillige hjælpe med at løse? 2. Hvorfor er det vigtigt at opgaven bliver løst? 3. Hvad skal den frivillige investere af tid og ressourcer? 4. Hvad tilbyder I den frivillige til gengæld for indsatsen? Derudover skal der være en tydelig afsender, gerne med en kort og engageret beskrivelse af, hvad foreningen er og arbejder for. I skal også skrive, hvordan den interesserede kandidat kommer i kontakt med jer. Er der fx. et telefonnummer, man kan ringe til? Hvem i foreningen skal man have fat i? Hvilket tidpunkt er det bedst at kontakte jer på? Har I gode billeder fra jeres foreningsaktiviteter så brug dem sammen med opslaget. Men kun hvis I har gode billeder, som fortæller en historie om det arbejde, den nye frivillige bliver involveret i. Det kan være et billede med mennesker i aktivitet, et personportræt eller andet, som formidler den forskel, foreningens arbejde gør. Har I ikke gode billeder, så lad være med at bruge dem. Intet er så uinspirerende som et ligegyldigt billede af fx det hus, hvor foreningen holder til. Brug en online 'job-agent' Mange mennesker vil gerne være frivillige og de leder allerede efter et sted at engagere sig. De mangler bare at finde den rette sag og opgave. Måske er det rigtige sted hos jer? Det kan I drage fordel af ved fx at benytte online job-agenter som et supplement til jeres øvrige rekrutteringsaktiviteter. Hos online job-agenter kan foreninger lægge frivillige jobopslag. Aktuelt findes der to nationale job-agenter. Begge er gratis at anvende: Frivilligjob.dk Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde, og den er gratis at anvende for foreninger. Jobportalen har mere end besøg og formidler frivillige job om året.. Læs mere om Frivilligjob.dk Sådan rekrutterer I nye frivillige 7

8 Projekt Frivillig Projekt Frivillig er et landsdækkende program, som bl.a. hjælper foreninger med at finde unge frivillige. Projekt Frivillig har en lang række tilbud herunder en jobagent, som særligt har unges bevågenhed. Læs mere om Projekt Frivillig. Sørg for en god modtagelse af nye frivillige Når en potentiel frivillig kontakter jer, er jeres rekrutteringsindsats tæt på at lykkes. Men også kun næsten. Her skal I nemlig være særligt opmærksomme, for netop det at modtage nye frivillige ordentligt er en vigtig del af rekrutteringen. Giv hurtig respons Først og fremmest er det vigtigt, at I giver hurtig respons når nye frivillige henvender sig til jer. Det viser, at den nye frivilliges indsats er vigtig for jer. Vi anbefaler derfor, at I altid sørger for en hurtig kvittering, når nye frivillige melder sig. Hvis tiden er knap så er det fint med et: Tak fordi du har meldt dig som frivillig. Vi har virkelig brug for din indsats og vender tilbage i løbet af kort tid for en nærmere snak om, hvordan du kan være med. Lav en plan for velkomsten Det er jeres opgave at sikre en god modtagelse og introduktion til den frivilliges nye opgaver. I skal også sørge for, at den nye frivillige bliver ordentligt introduceret til jeres øvrige frivillige og jeres brugere eller målgruppe. Hvis ikke, risikerer I, at den nye frivillige bliver skuffet og hurtigt forlader jer igen. Vi anbefaler, at I følger disse tre retningslinjer, når I modtager nye frivillige: 1. Afhold en velkomstsamtale Inviter ny frivillige til en uformel velkomstsamtale. Under samtalen kan I lave en gensidig forventningsafstemning for den frivilliges engagement hos jer. Spørg til den frivilliges ønsker og drømme for det frivillige arbejde og vær nysgerrig på hvilke kompetencer og ideer den frivillige kommer med. Samtalen giver jer nemlig mulighed for at foretage et individuelt match mellem den frivillige og opgaven. 2. Giv en grundig og individuel introduktion Sørg for grundig introduktion til opgaverne, så den frivillige føler sig tryg ved at gå i gang. I kan for eksempel lade den nye frivillige være føl hos en mere erfaren frivillig i den første periode. Det kan også betyde, at den nye frivillige lettere bliver en del af gruppen og fællesskabet med de andre frivillige. 8 Guide

9 3. Følg op Følg op på, hvordan det går med den nye frivillige efter den første måneds tid eller to. Inviter på en kop kaffe og tal om, hvordan den frivillige har oplevet den første tid hos jer. Lyt til hans/ hendes erfaringer og vær parat til at tage imod kritik. Læs mere i vores guide '6 faktorer der motiverer og fastholder frivillige' Læs mere om rekruttering Læs mere om rekruttering i: Ansigt til ansigt - hvervning af frivillige i praksis. Redigeret af Henrik Frostholm. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Fra fastholdelse til frisættelse - debatbog med et tema om ledelse i frivillige organisationer. Bogen er redigeret af Klaus Majgaard m.fl. Center for frivilligt socialt arbejde, Hjertet alene gør det ikke - om frivilligpolitik og frivilligpleje (pjece) Ledelse af frivilligt socialt arbejde - artikel af Klaus Majgaard og Henrik Frostholm (2002) Ledelse på et frivilligt fundament en antologi om ledelse i frivillige sociale organisationer. Redigeret af Vibeke Bundgård. Center for frivilligt socialt arbejde, Motivér den frie vilje - en antologi om fastholdelse og rekruttering. Bogen er redigeret af Cathrin Filip Johansen. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, udkommer maj The Complete Volunteer Management Handbook - håndbog skrevet af Steve McCurley, Rick Lynch og Rob Jackson. Directory of Social Change & Volunteering England, 3rd edition, Unge muligheder - en antologi om unge frivilliges muligheder i en ulige ungdomskultur. Redigeret af Charlotte Juul Thomsen. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Senest revideret: Lørdag, 12. marts 2016 Sådan rekrutterer I nye frivillige 9

10 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige I kender det måske. I har sat opslag op og holdt informationsmøder for interesserede frivillige. I har introduceret en ny frivillig til den første vagt, eller I har budt velkommen i en ny gruppe. Den frivillige virker glad og motiveret for at gå i gang. Men pludselig begynder engagementet at dale. Begejstringen er ikke så stor som i de første dage. Blikket begynder at flakke, det begynder at knibe med fremmødet, og til sidst bliver den frivillige helt væk inden han eller hun for alvor kom i gang. Hvad skete der egentligt med engagementet og lysten til at være frivillig hos jer? Og helt grundlæggende, hvordan skaber I de bedste rammer for jeres frivillige? I denne guide giver vi jer 6 konkrete anbefalinger til, hvordan I kan arbejde med at motivere og fastholde frivillige i jeres organisation eller forening. Guiden er skrevet til jer, der arbejder med at lede frivillige og ønsker at arbejde mere systematisk med rekruttering og ledelse (her er det vigtigt at tilføje, at arbejdet med at lede frivillige kræver, at I har ressourcerne til det). Endelig er guiden også rettet særligt til foreninger eller organisationer, som har konkrete og veldefinerede opgaver at tilbyde frivillige. Vi anbefaler, at I læser guiden som inspiration og tager det i guiden, I kan bruge i jeres forening eller organisation. Danskernes motivation for at deltage i frivilligt arbejde At fastholde og motivere frivillige bliver ofte nemmere, hvis I ved, hvad frivillige motiveres af, og hvordan motivation holdes ved lige. Her er, hvad vi ved, motiverer danskerne til at fortsætte med at lave frivilligt arbejde: For 75 procent har det, at de er med til at hjælpe andre og gøre en forskel, størst betydning når de udfører frivilligt arbejde. 60 procent svarer at fællesskab og socialt samvær også er et vigtigt motiv til at fortsætte med frivilligt arbejde (særligt de ældre frivillige vægter fællesskabet højt). For 40 procent er personlig udvikling afgørende for deres motivation for frivilligt arbejde. Ca. 10 procent ønsker at styrke deres CV eller jobmuligheder, dog er dette tal højere blandt de unge (42 procent). Kilde: Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapporten Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Guide

11 1. Tydeliggør den forskel, den frivillige gør En af jeres vigtigste opgaver er at gøre det tydeligt for den frivillige, at han eller hun gør en forskel. I vil derved forbinde den enkelte frivillige med den sag I, i fællesskab, arbejder for, og I vil gøre det klart, at den enkelte indsats er vigtig. Tal eller skriv jer ind i jeres frivilliges egne forståelser af, hvorfor de bruger tid på frivilligt arbejde. Både i det daglige, og når I fortæller om jeres arbejde mere bredt. Fortæl de gode historier. Udgiv ny statistik, der viser jeres indsats eller fortæl korte, nære og personlige historier om jeres brugere, og den forskel de oplever, jeres frivillige gør for dem. Tænk kreativt i mediebrug og brug de medier jeres frivillige bruger i forvejen. Overvej, hvordan I når lige netop jeres gruppe af frivillige bedst. 2. Match den frivillige med den rigtige opgave Når frivillige starter hos jer, skal I sikre jer, at den enkelte frivillige matches med den rigtige opgave. Den frivillige skal have fornemmelsen af, at være god til det han eller hun gør - fx at løse en konkret opgave - men samtidig skal der også være udfordringer. I de tilfælde, hvor en frivillig skal matches med en bruger i en en-til-en-relation, er det særligt vigtigt at være opmærksom på det gode match. Hvis det er muligt, kan I også se på, om I kan matche den nye frivillige med mere erfarne frivillige, som I tror, hun eller han vil svinge godt sammen med. Vi kan anbefale, at I afholder en indledende forventningsafstemning med den frivillige. Her kan I få viden til at skabe det bedst mulige match på flere måder. Vi foreslår, at I kommer rundt om emner som: Hvilke kompetencer og ønsker har den frivillige? Hvordan den frivillige samarbejder med andre, og hvad han eller hun sætter pris på i samarbejde og i teams? Er den nye frivillige drevet af nogle bestemte anledninger til at være frivillig, som I skal tænke ind i jeres match med den frivilliges opgave? Ofte kan det være en idé at udarbejde præcise beskrivelser af opgaven, organisatorisk sammenhæng, ansvar og rammer. Udarbejd gerne detaljerne sammen med den frivillige. Kom løbende, og især i det første halve år, tilbage til opgavebeskrivelsen. Vær nysgerrig på, om den frivillige har spørgsmål og ønsker til ændringer til opgaver, placering, ansvar og samarbejde. Fortæl åbent om, at der kan være tilfælde, hvor I ikke kan skabe et godt match. Så skal I takke venligt og konstruktivt nej til den frivillige. Måske kan der være muligheder senere i jeres organisation, eller med andre opgaver eller personer. Sådan rekrutterer I nye frivillige 11

12 3. Spild ikke den frivilliges tid Frivillige donerer deres tid i stedet for penge. Og de gør det i stedet for at bruge tid med deres familie og venner, dyrke sport, læse lektier eller gå på arbejde. I skal derfor betragte jeres frivilliges tid, som den største ressource I har: Sørg for, at der altid er noget at lave. Uanset om det handler om en vagt i en frivilligcafé, i en mentorrelation eller som koordinator. Der kan være tilfælde, hvor I har konkrete opgaver klar eller, der kan være tilfælde, hvor I gør det klart for den frivillige, at han eller hun selv kan være med til at definere opgaverne. Hav så vidt muligt klare rammer for, hvor megen tid den enkelte frivillige skal lægge hos jer. Lyt løbende og systematisk til, hvad den enkelte frivillige har at sige til jer. Tag hans eller hendes feedback og frustrationer alvorligt og fortæl, hvad I gør med den viden og de idéer, de kommer med. Vær også opsøgende. Det er ikke sikkert den frivillige selv er klar over, hvorfor han eller hun ikke helt trives eller har tabt energien. Hvis I er nysgerrige i starten, kan det ofte nemmere ændres og den frivillige stopper måske ikke. 4. Påskøn den enkelte frivillige Gør det klart for den enkelte frivillige, at netop hans eller hendes arbejde gør, at I som forening, kan arbejde for jeres formål. Vis respekt for den frivilliges tid, indsats og arbejde. Og vær åbne og imødekommende for feedback og nye forslag. Byd ordentligt velkommen. Afhold generelle introduktionsmøder, men vær også opmærksom på, at introducere den enkelte frivillige grundigt til andre frivillige, brugere og den frivilliges nye rolle og opgave. Match måske den nye frivillige med en mere erfaren frivillig eller en frivilliggruppe og vær opmærksom på om han eller hun trives i det nye fællesskab. Giv konkret, regelmæssig og personlig feedback til den enkelte frivillige. Det viser, at I lægger mærke til den enkeltes indsats. Lyt også tydeligt til deres feedback til jer. Vis, at I ved, at der er vigtig viden at hente hos de frivillige, og at I er interesseret i deres kompetencer og forslag. Vær nysgerrige på den enkelte frivilliges motivation og årsager til at være frivillig hos jer. Og sørg for, at han eller hun oplever, at de årsager bliver forstået og taget hensyn til. Nogle unge ønsker måske, at foreningerne udsteder et bevis på det frivillige arbejde eller giver anbefalinger med videre. Andre er mere optaget af det fællesskab, som samværet med andre frivillige kan give. 5. Skab råderum og tilbyd udvikling Giv den enkelte frivillige mulighed for at udvikle sig eller at få mere ansvar. Husk, at frivillige er meget forskellige alt efter interesser, energiniveau og kompetencer. 12 Guide

13 Giv plads til, at de frivillige der ønsker ansvar og selvstændighed, får mulighederne. Det kan være, at I giver ham eller hende et større ansvar for en konkret opgave, mere råderum i relationen til en bruger eller mere indflydelse på et organisatorisk plan. Husk, at ikke alle frivillige ønsker stadig mere ansvar. Nogle ønsker klart definerede opgaver uden yderligere forpligtelser. Vær opmærksom på, at den enkelte frivilliges ønske om ansvar kan ændre sig. Præsenter muligheden for kurser og kompetenceudvikling for den frivillige. Vær opmærksom på, at den frivillige selv skal have et ønske om og tid til kompetenceudviklingen og samtidig skal kunne se, at den nye viden giver mening hos jer. Hvis den frivillige deltager i kurser eller kompetenceudviklingsforløb, er det vigtigt, at I viser, at jeres organisation eller forening er nysgerrige på, hvad han eller hun har lært. Og at I er optagede af, hvordan den nye viden og de nye kompetencer hurtigt kan blive anvendt. Læs mere om, hvordan vi her på CFSA arbejder med kurser og kompetenceudvikling af frivillige. Se alle CFSAs tilbud om kurser, fyraftensmøder og netværk i Kursusportalen. 6. Dyrk relationerne På CFSA er det vores erfaring, at det ofte er opgaven i foreningen, der får frivillige til at engagere sig, mens det er de relationer, frivillige danner, der fastholder dem på langt sigt. Altså fortsætter mange med at lave frivilligt arbejde, fordi de føler et ansvar overfor gruppen og måske har opbygget værdifulde relationer. Det kan være relationer til andre frivillige, til brugere eller ansatte i organisationen. Som organisation, er det jeres opgave at skabe de bedste rammer for gode relationer og fællesskab. For at gøre det, er det afgørende, at I kender jeres frivillige og ved, hvad der motiverer dem. Skab de bedste rammer for at jeres frivillige kan få gode relationer til brugerne. Tilbyd kompetenceudvikling, fælles sparring i frivilliggruppen eller eventuelt en form for supervision. Skab rammerne for at brugere og frivillige også selv kan være med til at definere deres relation. Arbejd med at skabe de bedste rammer for et meningsfuldt fællesskab for jeres frivillige. Det kan variere alt efter, hvor de frivillige er i livet, hvilken alder de har og deres motivation for at lave frivilligt arbejde. Især ældre frivillige vægter fællesskabet højt som motivationsfaktor for at lave frivilligt arbejde. Her er det vigtigt, at I har øje for, hvilke konkrete tiltag og arrangementer, der kunne give jeres ældre frivillige følelsen af fællesskab. Sådan rekrutterer I nye frivillige 13

14 For frivillige midt i livet, der har travlt med børn og karriere, kan fællesarrangementer måske være mindre vigtige, men læg så mærke til, hvad I kan gøre for dem. Måske kan I lave et arrangement, hvor hele familien kan deltage, eller I kan arrangere en ugentlig fællesspisning. Nogle unge motiveres af, at det frivillige arbejde kan give dem erfaringer, kompetencer og netværk til deres begyndende karrierer. De kan i højere grad søge et fællesskab omkring faglige aspekter af det frivillige arbejde. Tænk over, hvordan I med jeres netværk og viden kan hjælpe de unge videre i deres faglige udvikling. Senest revideret: Tirsdag, 31. maj Guide

15 Vil du vide mere? Denne guide er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Har du spørgsmål vedr. guidens emne eller brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller mail: Du kan finde andre gode råd om frivilligheden og foreningsliv i vores onlineguider på her kan du også melde dig til vores faglige nyhedsbrev det er gratis og udkommer en gang om måneden. Center for Frivilligt Socialt Arbejde Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns, kompetence- og udviklingscenter om den sociale frivillighed i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark. Centret tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling, analyser og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, kommuner, ministerier og virksomheder, hovedsageligt på social- og sundhedsområdet. Centret er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet og har sin egen bestyrelse. Centret er etableret i januar 1995 og har godt 20 ansatte. Læs mere om CFSA på Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade sal 5000 Odense C

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Dette er en

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde......................................... 3 Fakta om frivillige i det frivillige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240 kr. Ledelse - nogle overordnede perspektiver Ledelse - to veje Udfører

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ledelse af frivillige i folkekirken

Ledelse af frivillige i folkekirken Køb bøgerne i dag 239 kr. (grøn) / 180 kr. (hvid) Ledelse af frivillige i folkekirken V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige Køb bøgerne i dag Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde I denne faktaguide finder du fakta og tal om danskernes frivillige arbejde og engagement.

Læs mere

Fastholdelse, motivation og ledelse af frivillige

Fastholdelse, motivation og ledelse af frivillige Fastholdelse, motivation og ledelse af frivillige Lørdag d. 5. November Torsten H. Hansen Vi hjælper det frivillige Danmark KURSER & NETVÆRK PROJEKT FRIVILLIG RÅDGIVNING - online guides VIDEN - Frivilligrapport

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN

PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN INDHOLD S.01 S.04 VELKOMMEN SOM PROJEKTLEDER! OPGAVE 1: PROJEKTSTYRING - REGISTRERING - AFRAPPORTERING - TILLADELSER - PLANLÆGNING - REKRUTTERING AF FRIVILLIGE - KOMMUNIKATION

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

Guide. til frivilligværktøjer

Guide. til frivilligværktøjer Værktøj til frivilligledelse Guide til frivilligværktøjer // Kære frivilligledere I får her et kit med tre praktiske værktøjer, som I kan bruge sammen i lederteamet og med de engagerede frivillige i jeres

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

FREMTIDENS JOBANNONCERING

FREMTIDENS JOBANNONCERING FREMTIDENS JOBANNONCERING MED OFIR JOBUNIVERS KAN DU SELV PUBLICERE DIN JOBANNONCE PÅ DANMARKS STØRSTE UDVALG AF JOBSITES OG BRANCHEWEBSITES. 2 Indholdsfortegnelse Ofir jobunivers... Sådan finder vi drømmemedarbejderen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ledelse af frivillige - Samvirkende Menighedsplejer

Ledelse af frivillige - Samvirkende Menighedsplejer Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - Samvirkende Menighedsplejer D. 31. okt. 2014 V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

Læs mere

MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR

MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR 1 I DENNE PJECE FÅR DU VIDEN OM, AT VÆRE FRIVILLIG MENTOR FOR ET ANBRAGT BARN I LÆR FOR LIVETS LÆRINGSPROGRAM KORT OM LÆR FOR LIVET Lær for Livet er et seksårigt

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Fakta om frivillighed

Fakta om frivillighed Fakta om frivillighed Frivillighed 2016: Velfærdssamarbejde under forandring Helene Jørgensen og Mette Hjære. Vejen d. 15. september 2016 T + 45 66 14 60 61 E info@frivillighed.dk W frivillighed.dk De

Læs mere

Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere. Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen

Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere. Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen Rekruttering for foreninger Jeres forening har set lyset. Men I mangler hænder Det positive:

Læs mere

Hvervning og. motivation

Hvervning og. motivation Hvervning og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde Ulønnet

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Frivillighed og. motivation

Frivillighed og. motivation Frivillighed og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation DSR d. 27. marts 2014 V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Klædt på til. Hjertecaféer

Klædt på til. Hjertecaféer Klædt på til Hjertecaféer Kort om hjertecaféer En hjertecafé er et mødested for hjertepatienter og/eller pårørende til hjertesyge. Her er I med til at skabe et trygt miljø, hvor man kan få en uforpligtende

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

VÆRKTØJER TIL 7 GODE RÅD

VÆRKTØJER TIL 7 GODE RÅD Rekruttering VÆRKTØJER TIL 7 GODE RÅD 7 GODE RÅD TIL BESTYRELSEN Rekruttering kan være en svær sag, men ofte ligger udfordringen måske i, at vi ikke er så planlagte omkring, hvem vi vil spørge og hvorfor.

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere