Skifte til Outlook 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifte til Outlook 2010"

Transkript

1 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få mere at vide om de vigtigste dele af den nye brugergrænseflade, finde gratis Outlook 2010-kurser og finde funktioner som Ikke til stede-assistent, dialogboksen Indstillinger for Outlook og guiden Import og eksport. Værktøjslinjen Hurtig adgang De kommandoer, der vises her, er altid synlige. Du kan føje de kommandoer, du bruger mest, til værktøjslinjen. Faner på båndet Klik på en fane på båndet for at få vist knapperne og kommandoerne på båndet. Grupper på båndet Hver fane på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Her indeholder gruppen Besvar kommandoer til at besvare eller videresende en markeret . Backstage-visningen Klik på fanen Filer for at åbne Backstage-visningen, hvor du kan redigere kontoindstillinger, angive automatiske svar og administrere regler og beskeder. Du kan afslutte Backstagevisningen ved at klikke på en af de andre faner på båndet. Navigationsruden Favoritmapper vises øverst i ruden. Alle de aktive mapper vises i det midterste område. Klik på en knap i det nederste område i ruden for at vælge en visning: Post, Kalender, Kontaktpersoner osv. Fanerne på båndet skifter i de forskellige visninger, så det er de relevante knapper og kommandoer for visningen, der vises. Ruden Personer Læserude Få vist teksten i det markerede element. Outlook Social Connector sammenkæder Outlook med dine sociale netværk. Den vises som standard minimeret nederst i læseruden. Skjul båndet Har du brug for mere plads på skærmen? Klik på dette ikon, eller tryk på Ctrl+F1 for at skjule eller vise båndet. Opgavepanel Dette panel, der kan tilpasses i størrelsen, indeholder Datosøgning, dine aftaler og din opgaveliste af Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2 Introduktion til Outlook 2010 Hvis du er vant til at bruge Microsoft Outlook 2003, har du sikkert spørgsmål om, hvor du finder Outlook 2003-kommandoer og - værktøjslinjeknapper i Outlook Vi har mange gratis ressourcer, som du kan bruge for at komme i gang med Outlook 2010, herunder kurser og menu til båndet-vejledninger. Du finder disse ressourcer ved at klikke på fanen Filer på båndet. Klik derefter på Hjælp. Klik derefter på Introduktion under Support. Hvor er mine menuer og værktøjslinjer? I Outlook 2010 er der et bredt bånd, der dækker det øverste af hovedprogramvinduet. Dette er båndet, og det erstatter de gamle menuer og værktøjslinjer. Hver fane på båndet indeholder forskellige knapper og kommandoer, som er organiseret i grupper. Når du åbner Outlook 2010, vises fanen Startside for Post. Det første, du ser i venstre side af fanen, er gruppen Ny, som indeholder kommandoerne Ny eller Nye elementer (f.eks. Aftale, Møde og Kontaktperson). I gruppen Besvar finder du kommandoerne Besvar, Svar til alle og Videresend samt kommandoerne til at besvare ved at oprette et møde eller svare med en chatbesked. Udseendet på båndet justeres efter størrelsen på computerskærmen og opløsningen. På mindre skærme kan der være nogle grupper på båndet, hvor det kun er gruppenavnet, der vises, og ikke kommandoerne. Hvis det er tilfældet, skal du blot klikke på den lille pil på gruppeknappen for at få vist kommandoerne.

3 Kommandoer dér, hvor du har brug for dem Hvis du klikker på knappen Kalender i navigationsruden, vises kommandoerne til at arbejde med og dele kalendere, oprette møder og arrangere din kalender efter dag, uge eller måned. I stedet for at Outlook 2010 hele tiden forsøger at vise de mest relevante kommandoer, vises der kun de kommandoer, som du har brug for i relation til de handlinger, du foretager. Hvis du f.eks. klikker på Post i navigationsruden, vises de kommandoer, der bruges til at arbejde med s, på båndet. Du kan sende, slette eller besvare meddelelser, markere meddelelser som læste eller ulæste, markere med en kategori eller et flag til opfølgning. Hvis du vil planlægge et møde, skal du klikke på Nyt møde på båndet. Det vindue, der åbnes, indeholder mødekommandoer som Planlægningsassistent, Adressekartotek og ressourceindstillinger, som du kan bruge til at angive, at mødet skal forekomme dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt. Hvis du vil sende en ny , skal du klikke på Ny på båndet. Det vindue, der åbnes, indeholder de kommandoer, du skal bruge til at formatere tekst, hente et navn fra adressekartoteket, vedhæfte filer eller Outlook-elementer i en eller til at indsætte en elektronisk signatur i en. Hvis du ikke kan se alle de kommandoer, du skal bruge til en opgave, så begynd med de første trin i processen, hvorefter de kommandoer, du skal bruge, vises.

4 Ting, du muligvis leder efter Microsoft Se i tabellen nedenfor for at finde nogle af de kommandoer og indstillinger, du muligvis leder efter i Outlook Selvom listen ikke er fuldstændig, er den et godt sted at starte. Du kan finde en komplet liste over Outlook 2010-kommandoerne ved at klikke på fanen Filer, klikke på Hjælp, klikke på Introduktion og derefter vælge Interaktive vejledninger, der viser, hvor på båndet kommandoerne i de gamle menuer findes. Hvis du vil... Skal du klikke på Og derefter... Dele kalendere Få vist vedhæftede filer i Outlook uden at åbne de vedhæftede filer i et separat vindue Besvare meddelelser automatisk (Ikke til stede-assistent) Tilbagekalde en meddelelse Finde elementer med hurtigsøgning Skifte kontoindstillinger Kalender Post Post, Kalender, Kontakter og så videre. Post Post, Kalender, Kontakter eller på det sted, hvor du vil søge Post, Kalender, Kontakter og så videre Under fanen Startside i gruppen Del skal du klikke på -kalender, Del kalender (kræver en Microsoft Exchange Server-konto) eller Publicer online. Start med at aktivere læseruden, hvis den ikke vises. Det gør du ved at klikke på fanen Vis og derefter klikke på pilen i Læserude under fanen Layout for at vælge, hvor ruden skal vises. Hvis du vil have vist den vedhæftede fil, skal du derefter klikke på ikonet for den vedhæftede fil i læseruden. Du bør kun vælge at få vist eller åbne vedhæftede filer, der kommer fra kilder, du har tillid til. Klik på fanen Filer, klik på Automatiske svar, vælg Send autosvar, opret din meddelelse, og vælg derefter de ønskede indstillinger. Kræver en Microsoft Exchange Server-konto. Klik på Sendt post i Navigationsruden, og åbn derefter den meddelelse, du vil tilbagekalde. Under fanen Meddelelse skal du i gruppen Flyt klikke på Handlinger og derefter klikke på Tilbagekald denne meddelelse. Du kan derefter slette den sendte meddelelse, og du kan eventuelt erstatte den med en ny. Kræver en Microsoft Exchange Serverkonto. Klik på den mappe i navigationsruden, hvor du vil søge. Skriv den tekst, du søger efter, i feltet Søg. Du kan vælge søgekriterier i gruppen Afgræns under fanen Søgeværktøjer. Du kan udvide søgningen ved at klikke på Alle -elementer i gruppen Omfang under fanen Søgeværktøjer. Klik på fanen Filer, klik på Oplysninger, og klik derefter på Kontoindstillinger.

5 Hvor er Vis udskrift? I Outlook 2010 finder du Vis udskrift i Backstage-visningen. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Udskriv. I højre side af vinduet vises et eksempel på, hvordan det markerede element vil se ud, når det udskrives. Hvad er der sket med Funktioner Indstillinger? Kan du ikke finde de programindstillinger, du kan bruge til at styre ting som automatisk stavekontrol i Outlook, inden s sendes, afspilning af en lyd, når der modtages en ny meddelelse, eller til at vælge, om udgående meddelelser sendes som HTML, formateret tekst eller almindelig tekst? Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger. Dette åbner dialogboksen Indstillinger for Outlook, hvor du kan tilpasse indstillingerne for Outlook. Klik på Udskriftsindstillinger for at åbne dialogboksen Udskriv, hvor du kan vælge udskriftsrelaterede indstillinger. Nogle af indstillingerne i dialogboksen Indstillinger for Outlook gælder kun for Outlook. Andre indstillinger, f.eks. farveskemaet, gælder for alle de andre Microsoft Office 2010-programmer, du har installeret.

6 Hvor er Ikke til stede-assistent? I Outlook 2010 har Ikke til stede-assistent fået et nyt navn og en ny placering. Du finder den nu i Backstage-visningen. Klik på fanen Filer, klik på Oplysninger, og klik derefter på Automatiske svar. Hvad er der sket med Import og eksport? Du kan stadig eksportere og importere elementer i Outlook Du kan f.eks. eksportere en.pst-fil (Personal Folders) fra Outlook eller importere en.ics-fil (icalendar) til din Outlook-kalender. I hovedprogramvinduet skal du klikke på fanen Filer klikke på Åbn og derefter klikke på Importér for at åbne Guiden Import og eksport. Følg vejledningen i guiden for enten at importere eller eksportere oplysninger ligesom i Outlook I dialogboksen Automatiske svar skal du vælge indstillingen Send autosvar og derefter oprette de svar, der skal sendes i Outlook på dine vegne, når du er væk eller optaget. Bemærk! Denne funktion kræver en Microsoft Exchange Server-konto.

7 Oprette en -signatur Start ved at åbne en ny meddelelse. Under fanen Meddelelse i gruppen Inkluder skal du klikke på Signatur og derefter klikke på Signaturer. Føje en signatur til nye s Benyt følgende fremgangsmåde for automatisk at føje en signatur til meddelelser: Under fanen -signatur skal du klikke på Ny, skrive et navn til signaturen, og klik derefter på OK. I feltet Rediger signatur skal du skrive den tekst, der skal medtages i signaturen. Du kan formatere signaturen ved at markere den og derefter bruge typografi- og formateringsknapperne til at anvende de ønskede indstillinger. Hvis du vil tilføje andre elementer end tekst, skal du klikke på det sted, hvor elementet skal vises, og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder: Klik på Visitkort, klik på dit navn på listen Arkiveret som, og klik derefter på OK. Klik på Billede, gå til et billede for at markere det, og klik derefter på OK. Klik på Indsæt link, angiv et link i feltet Adresse, og klik derefter på OK. Klik på OK for at afslutte oprettelsen eller redigeringen af signaturen. Bemærk! Den signatur, du lige har oprettet eller redigeret, vises ikke automatisk i den meddelelse, der er åben. Den skal indsættes manuelt i meddelelsen. Under fanen Meddelelse i gruppen Inkluder skal du klikke på Signatur og derefter klikke på Signaturer. Under Vælg standardsignatur på listen -konto skal du klikke på den -konto, du vil knytte signaturen til. På listen Nye meddelelser skal du vælge den signatur, du vil medtage. Hvis der skal medtages en signatur, når du svarer på eller videresender meddelelser, skal du på listen Svar/videresendelser vælge signaturen. Ellers skal du vælge (ingen). Benyt følgende fremgangsmåde for manuelt at føje en signatur til en ny meddelelse: I en ny meddelelse under fanen Meddelelse i gruppen Inkluder skal du klikke på Signatur og derefter klikke på den signatur, du vil bruge. Tip! Hvis du vil fjerne en signatur fra en åben meddelelse, skal du markere signaturen i meddelelsens brødtekst og derefter trykke på Delete.

8 Introduktion til tastetip Outlook 2010 indeholder genveje til båndet, som kaldes tastetip, så du hurtigt kan udføre opgaver uden at bruge musen. Tilpasse programvinduet i Outlook Alle brugere har deres egen mening om, hvilke dele af brugergrænsefladen i Outlook 2010 de vil have vist, f.eks. navigationsruden, læseruden, opgavepanelet eller ruden Personer. Tryk på Alt for at få vist tastetip på båndet. Skift derefter til en fane på båndet ved hjælp af tastaturet, og tryk på tasten for det bogstav, der vises under fanen. I eksemplet herover skal du trykke på T for at åbne fanen Send/modtag, M for at åbne fanen Mappe og U for at åbne fanen Vis osv. Når du har skiftet til en fane på båndet på denne måde, vises alle de tastetip, der findes for fanen, på skærmen. Du kan derefter afslutte sekvensen ved at klikke på den eller de taster, der vises for den kommando, du vil bruge. Hvis du vil have vist eller skjule disse valgfri dele af brugergrænsefladen, skal du klikke på knappen Post nederst i navigationsruden og derefter klikke på fanen Vis på båndet. I grupperne Layout og Ruden Personer skal du klikke på knappen Navigationsrude, Læserude, Opgavepanel eller Ruden Personer og derefter angive de ønskede indstillinger. Hvis du vil gå et niveau tilbage i en sekvens, skal du trykke på Esc. Hvis du trykker på Esc flere gange i træk, annulleres tilstanden for tastetippene. Tip! Tastaturgenvejene i Outlook 2003 kan stadig bruges i Outlook Hvis du kender en kombination af genvejstaster, kan du stadig bruge den. Du kan f.eks. trykke på Ctrl+C for at kopiere de markerede oplysninger til Udklipsholder, og Ctrl+R åbner en meddelelse, så du kan besvare den.

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV

OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV KIM KRARUP ANDERSEN OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV De nye muligheder i Outlook 2010 E-mail det grundlæggende og det smarte Hold styr på kontakter, aftaler og opgaver KIM KRARUP ANDERSEN

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2005 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Microsoft Outlook 2013 DK

Microsoft Outlook 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Outlook 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Microsoft Outlook... 3 Åbn Outlook... 4 Outlook vinduet... 5 Mapperude og Navigation...6 Opgaveruden...8

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

Indhold. Produceret fot PeopleNet A/S baseret på originalmanuskript af Benny Christen Grandahl

Indhold. Produceret fot PeopleNet A/S baseret på originalmanuskript af Benny Christen Grandahl Indhold 3 Outlook 2007...5 Tilpas Post-sektionen...8 Læs vedhæftede filer direkte i læseruden...11 Post-sektionen...13 Skriv en ny mail...15 Ikke til stede-assistenten...19 Spamfilteret...21 Find den mail...23

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Guide til Outlook 2007

Guide til Outlook 2007 Guide til Outlook 2007 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook 2007... 1 E-mails... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Indhold. WorkZone Client 2.0

Indhold. WorkZone Client 2.0 2.0 Onlinehjælp WorkZone Client 2.0 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Client 2.0 3 Kom godt i gang med WorkZone Client 4 Nyt i WorkZone Client 6 Arbejde med brugergrænsefladen 8 Naviger i brugergrænsefladen

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips.

Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips. Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips. Windows 8 er ankommet, og du er måske allerede i gang med at prøve det. Hvis du er vant til Windows 7, XP eller Vista, har du sikkert

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15 Side 1 af 89 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 31-03-15 Brugergrænsefladen Overblik Formål Denne vejledning omhandler den nye brugergrænseflade i Navision Stat 7.0 for windows-klienten, samt hvilke muligheder

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder.

Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder. OUTLOOK: Kalender Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder. Kalenderen kan fx gøre dig opmærksom på, at du har en aftale inden for den næste

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Outlook Express. Outlook Express

Outlook Express. Outlook Express Side 1 af 16 Outlook Express Indhold Outlook Express...1 Indhold...1 Introduktion...2 Titellinie...2 Menulinje...3 Værktøjslinie...3 Opret med :...3 Send/mod...3 Adresser...3 Søg...3 Mapper...3 Kontaktpersoner...3

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

Opsætning af Stedfortræder i Outlook

Opsætning af Stedfortræder i Outlook Opsætning af Stedfortræder i Outlook For at udpege en stedfortræder i Outlook, skal ejeren af postkassen selv ind at indstille dette. Start med at åbne Outlook. 1 Oppe i fanerne vælges Filer -> Oplysninger

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere