UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI"

Transkript

1 UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI

2 TEMA Myanmar er et af verdens mest skrøbelige demokratier. I 2015 vil Myanmar afholde det første demokratiske valg i 50 år, hvilket har skabt masser af håb for fremtiden. Men for at blive et reelt demokrati er der brug for, at unge udøver deres demokratiske rettigheder og holder de nationale og lokale politikere op på deres løfter. Sammen med Operation Dagsværk vil Mellemfolkeligt Samvirke starte lokale demokratiskoler og uddanne frontløbere for demokrati i tre landdistrikter i Myanmar. PROJEKTIDE For første gang i 50 år tør befolkningen i Myanmar nu håbe på en retfærdig og demokratisk fremtid. Det er en brydningstid, hvor de unge på landet skal navigere i overgangen til demokrati, mens de lever i en hverdag præget af tradition, regler og det tidligere styres totale kontrol af landet. Alle taler om politisk forandring. Flotte ord. Men hvis folk ikke ved, hvad demokrati er, at det er rettigheder og forpligtelse til at behandle hinanden ordentligt, så bliver forandringen ikke vedvarende. FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI SKAL GÅ FORREST For at sikre at det formelle demokrati bliver et reelt demokrati skal de unge gå forrest og træde stierne for demokratiet: De skal tage ordet og kræve deres nyvundne politiske rettigheder, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og holde deres nyvalgte ledere ansvarlige for det, de blev valgt på. Som vi ser mange steder i verden lige nu, er overgangen fra diktatur til demokrati svær. Hvis processen ikke understøttes af uddannelse i demokrati og politiske rettigheder, er der risiko for, at det spæde demokratiske håb går tabt. I Myanmar har det i mange år ikke været tilladt at studere samfundsfag eller demokrati. Derfor har de unge brug for opbakning, viden og værktøjer til at kunne gå forrest i denne demokratikamp. Gennem vores Fellowship Ungdomsprogram har vi, gennem mange år, arbejdet på at uddanne unge i Myanmar. Vi vil gøre brug af dette program til at identificere 100 frontløbere for demokrati, der skal på demokratiuddannelse på vores uddannelsescenter i Yangon. Her vil 100 unge få konkrete værktøjer indenfor ungdomspolitisk arbejde, lobby, meningsdannelse samt diskutere principperne for et demokratisk samfund, og hvordan de gerne vil leve det ud i Myanmar. Hvorfor er det vigtigt at deltage i den offentlige debat? Hvad betyder det at deltage aktivt i demokratiske foreninger og forsamlinger? Hvordan kan de være med til at lede demokratiet i de første spæde år og på den måde være helt afgørende banebrydere, der baner nye veje og får andre med. Et samfundsliv, vi tager for givet i Danmark, men som ligger langt fra den virkelighed, unge i Myanmar er vokset op i. Hvis du ikke er opdraget til at tage ordet, tænke kritisk og udfordre autoriteter, skal det øves og læres. Det kommer aldrig af sig selv. Derfor skal de unge leve sammen, tænke i kreative løsninger, eksperimentere sammen og få selvtillid til at være normbrydere og rollemodeller. Efterfølgende skal de unge frontløbere for demokrati give deres viden videre og lave lokalt demokratiarbejde. I deres respektive lokalsamfund skal de starte mobile demokratiskoler, hvor andre unge i lokalområdet kan få undervisning i demokrati, demokratiske frihedsrettigheder og værktøjer til at være demokratiske medborgere og ikke mindst handle sammen for en social og vedvarende demokratisk forandring i deres lokalsamfund. MÅLGRUPPE Den primære målgruppe er 2100 unge i tre landdistrikter i Myanmar. De unge bor i små lokalsamfund og er mellem 16 og 24 år. De 100 frontløbere for demokrati kommer fra vores Fellowship Ungdomsprogram, de 2000 andre unge mobiliserer frontløberne i deres lokalsamfund. Den primære målgruppe på 100 består af unge, der allerede er engageret i socialt og lokalt arbejde i Myanmar. De 2000 andre unge har ikke nødvendigvis tidligere været engageret i politisk arbejde, men er motiveret for at skabe lokal forandring. I MS har vi en lang tradition for at have et særligt fokus på at styrke udsatte unges rettigheder og særligt unge kvinders rettigheder, og det er vigtigt for os at sikre, at der kommer mange kvinder blandt de unge frontløbere for demokrati. Mellemfolkeligt Samvirke vil med Operation Dagsværks hjælp: 1. Uddanne 100 frontløbere for demokrati på vores uddannelsescenter i Yangon. De vil få viden, færdigheder og konkrete værktøjer og inspirerende materialer til at agere demokratisk og inspirere andre, så demokratiet i Myanmar får et reelt fodfæste. 2. Udvikle inspirerende demokratimaterialer i samarbejde med de unge selv, der kan bruges som led i oplysning og udbredelse af projektet. 3. Etablere mobile demokratiskoler i tre landdistrikter i Myanmar, hvorfra de unge kan undervise og lave demokratiprojekter sammen. De kan fx starte lokale fagforeninger eller lave radio om ungdomsdemokrati. 4. Uddanne 2000 unge til at blive del af projektet og sikre social, demokratisk forandring i deres lokalsamfund. 5. Formidle projektets resultater til gavn for andre unge over hele verden. KAMPAGNEIDEER de senere år har vi oplevet kampe for demokrati i mange lande. Alt for mange steder er det gået galt. I Operation Dagsværk kan med dette projekt være med til at skabe viden, debat og opmærksomhed om den skrøbelige proces, det er for et land at gå fra diktatur til demokrati, om vigtigheden af at have ytringsfrihed og andre frihedsrettigheder. Fx ville det være muligt at lave en dagsværkskampagne om ytringsfrihed og demokrati, hvor OD kan gå forrest i debatten om demokrati i Danmark blandt de unge på gymnasierne. Hvorfor er OD så vigtig i forhold til at danne demokratiske medborgere i Danmark, og hvad ville unge i Danmark gøre, hvis de var unge i et ungt demokrati og ikke havde retten til at ytre sig på nettet eller i skolen? Mellemfolkeligt Samvirkes frivilligundervisere vil have mulighed for at støtte op om undervisningsindsatsen på de danske gymnasier, og MS vil også kunne støtte op om de planlagte temadage. 1

3 BAGGRUND næsten 50 år har et brutalt militærdiktatur styret Myanmar med I hård hånd, og det burmesiske folk har levet i konstant frygt for at komme i militærregimets søgelys, blive kastet i fængsel og udsat for tortur. SPIRENDE HÅB Siden 2011 er Myanmar begyndt at åbne op for en civil, politisk og økonomisk liberalisering af landet. Det nye spirende håb er ofte forbundet med samfundskritiker og menneskerettighedsforkæmperen, Aung San Suu Kyi s, mangeårige og vedholdende kamp for et frit Myanmar. " The best way to help Myanmar is to empower the people of Myanmar, to help us have enough self-confidence to obtain what we want for ourselves. Aung San Suu Kyi En af milepælene i denne kamp var, da tusindvis af modige burmesere i 1988 gik på gaden og demonstrerede mod styret. En demonstration som endte i et voldsomt blodbad og mange blev dræbt af et brutalt militær. Kort efter blev Aung San Suu Kyi sat i husarrest, hvor hun sad i 15 ud af 21 år, indtil hun blev løsladt i slutningen Løsladelsen markerede militærdiktaturets større åbenhed overfor et mere demokratisk Myanmar. I 2015 vil Myanmar afholde det første reelle demokratiske valg siden ET UMODENT DEMOKRATI Til trods for den positive udvikling er der stadig lang vej for et velfungerende demokrati i Myanmar. Den nuværende regering er stærkt domineret af tidligere militærledere, og ytringsfriheden er fortsat meget begrænset. Samtidig kender de fleste burmesere ikke deres rettigheder, og den årelange frygt for at komme i fængsel og blive udsat for tortur, har gjort burmeserne afholdene i forhold til at kræve deres ret. Og netop den enkelte burmesers stemme lige fra den fattige bonde i rismarken til den unge burmeser, som helt akut mangler adgang til uddannelse af god kvalitet er vigtig for opbygningen og sikringen af et fremtidigt demokratisk Myanmar. UNGE SKAL VISE VEJEN Myanmars befolkning er ung - mere end 30 procent af befolkningen er mellem år. Landets fremtid ligger i de unge burmeseres hænder. De har den alder, energi og vilje, som er nødvendig for at kunne kæmpe den politiske kamp for at dreje Myanmar væk fra diktatur og over i en demokratisk fremtid. Mange unge mangler dog redskaber og inspiration til, hvordan et demokratisk samfund ser ud. Studenteroprøret i 1988 gjorde diktatorerne bange for de studerendes magt, og de valgte derfor at lukke for muligheden for at studere samfundsfag og demokrati, og der er derfor en generation af unge burmesere, der hungrer efter den nødvendige viden og evne til at kunne indgå i politisk og demokratisk arbejde. Mellemfolkeligt Samvirke har arbejdet i Myanmar siden 2006 og har sammen med en række partnerorganisationer etableret Fellowship Ungdomsprogrammet, der har som mål at identificere og uddanne unge ledere fra lokalsamfundene. I dag er 850 unge Fellows blevet uddannet i at kunne facilitere deltagerorienterede planlægningsprocesser i deres landsbyer for at sikre, at beboerne i fællesskab kan arbejde målrettet for at sikre adgang til rent vand, og elektricitet. OD skal være med til at give disse unge en demokratisk overbygning så de kan blive frontløbere for demokrati. Det vil være en helt unik, ny uddannelse, der ikke er set i Myanmar de sidste 50 år. Det vil være en uddannelse, der vil have et virkelig stort potentiale for at sprede sig, da man vil lære om demokrati i teori og praksis og reelt leve det ud og træde vigtige nye stier i den sprøde ny-demokratiske proces. SITUATIONEN I MYANMAR 2015 bliver året hvor der bliver afholdt det første demokratiske valg i mange år. I næsten 50 år har et brutalt militærdiktatur styret Myanmar med hård hånd. Siden 2011 har Myanmar været gennem en proces af civil, politisk og økonomisk liberalisering. Myanmar er 16 gange større end Danmark har 51.4 millioner indbyggere. Mere end 30% af befolkningen er mellem år. For et år siden begyndte vi at tale om menneskerettigheder, men folk ved ikke, hvad det betyder. De ved heller ikke, hvad demokrati betyder. Det er ikke kun frihed. Det er også tolerance og respekt. Vores problemer er store. Det er et stort ansvar, der ligger på os - de unge i Myanmar. Phew Yo Mon Aktivist fra Myanmar 2

4 HOVEDAKTIVITETER Projektets hovedfokus er at uddanne unge frontløbere for demokrati, som med ny viden, værktøjer og et stærkt netværk i ryggen kan starte lokale demokratiskoler og organisere unge i deres lokalsamfund for at sikre de spæde demokratiske initiativer og den nyvundne ytringsfrihed. De skal sikre mærkbar social forandring for de unge i deres samfund, der skal fx være adgang til uddannelse, mulighed for at ytre sig frit online og sikring af arbejdstagerrettigheder også for de unge på landet. UDDANNELSE Alle uddannelsesaktiviteter vil være baseret på aktionsbaserede og deltagerinvolverende metoder. Undervisningen har samfundet som klasseværelse - med learning by doing som grundprincip. A: Uddannelse af frontløbere for demokrati Med dette projekt vil 100 unge fra Fellowship Ungdomsprogrammet uddannes på vores uddannelsescenter i Yangon. De unge vil studere og bo sammen og lave kampagner og opstarte en ungdomsradio. Uddannelsen vil have 7 kernelementer: Demokratiforståelse, basale demokratiske rettigheder, organisering, fortalervirksomhed, medborgerskab, unges deltagelse i lokalpolitik og undervisning og pædagogik alt sammen færdigheder som det har været umuligt at tilegne sig i det undertrykkende diktatur. B: Lokale demokratiskoler 2000 unge vil modtage undervisning på de lokale demokratiskoler. Dette sker ved, at de 100 unge frontløbere for demokrati tager tilbage til deres respektive lokalsamfund og etablerer lokale demokrati skoler med hjælp fra Mellemfolkeligt Samvirkes partnere. Dette vil foregå i lokale forsamlingshuse, nedlagte fabrikker, hos lokale etc. Demokratiskolerne vil forløbe over 3 år, hvor de unge i lokalsamfundene mødes en eller to gange om ugen og lærer, diskuterer og planlægger aktiviteter. Med demokratiskolerne vil 2000 unge i tre landdistrikter i Myanmar blive uddannet i demokrati, hvordan de kan sikre deres demokratiske rettigheder og ytringsfrihed. De unge vil sammen lave politiske aktiviteter såsom kræve adgang til uddannelse og håndhæve deres ytringsfrihed. C: Valg af tematikker for demokratiarbejdet For at sikre et stærkt lokalt ejerskab over projektet vil vi frem til OD stormødet lave en høring i Myanmar, hvor vi vil inddrage unge burmesere i at beslutte hvilke temaer som demokratiarbejdet helt konkret skal fokusere på, så som: At starte to nye gymnasier i to distrikter, sikre ytringsfrihed ved at starte en uafhængig demokratisk ungdomsradio eller holde politikere ansvarlige for konkrete valgløfter om arbejdstagerrettigheder. ORGANISERING Gennem dette projekt vil vi skabe rammerne for et stærkt demokratisk netværk af unge, der kan arbejde lokalt og som mødes nationalt for at sikre, at ungdommen ikke bliver sat af i de demokratiske processer, men tværtimod får reel indflydelse og medansvar for at demokratiet kommer til at leve i kraft af en fri debat, ytrings- og forsamlingsfrihed og unge, der kræver deres ret til eksempelvis uddannelse og politisk deltagelse. Ud over de to uddannelsesforløb er der to komponenter, der skal styrke organiseringen af de unge frontløbere for demokrati: 1] For at sikre erfaringsudvekling og den videre læring vil de unge mødes årligt og kortlægge de demokratiske udfordringer, de møder lokalt og skabe en fælles handlingsplan for, hvilke kampagner de vil lave, hvilken fortalervirksomhed de skal prioritere, og om der er behov for yderligere aktioner. 2] Underviserne fra uddannelsescenteret i Yangon vil være i løbende dialog med de unge for at understøtte den lokale organisering og opstart af demokratiskolerne lokalt. HANDLING Målet med uddannelse og organisering af de unge mennesker er at styrke deres mulighed for at kunne handle lokalt og nationalt. Lokalt vil de unge være med til at sikre, at nyvalgte politikere ikke misbruger deres magt, og at der implementeres reelt demokrati. De vil afholde debatmøder, stille op til politiske poster i råd og lokalstyrer, starte deres egne foreninger, ytre sig online og debattere i det offentlige rum. Nationalt vil de unge igennem deres netværk lave kampagner og holde det nyoprettede parlament til ansvar for dets handlinger. Efter dette kursus føler jeg mig virkelig motiveret for at forandre sociale forhold i mit samfund. Og jeg er ikke længere bekymret for at gøre det, for jeg ved at alle mine venner fra dette kursus står ved min side. Nan Kyihsut Wai Kursusdeltager på MS Uddannelsescenter i Myanmar 3

5 BÆREDYGTIGHED Uddannelse sikrer bæredygtig udvikling. Mellemfolkeligt Samvirke har årtiers erfaring i at samle og uddanne unge for at skabe langsigtede forbedringer. Projektet vil skabe bæredygtige resultater på tre planer: 1. PERSONLIGT PLAN Gennem demokratiuddannelsen og det efterfølgende arbejde på demokratiskolerne vil de unge få viden og konkrete færdigheder i forhold til demokratiarbejde, demokratiske processer, ungdomsledelse, mobilisering af unge, netværksdannelse, kommunikation og sociale medier, workshop- og ledelses facilitering og meget andet. Den viden og de færdigheder, som de unge lærer, vil de bære med sig resten af livet. De unge frontløbere for demokrati vil blive dygtige til at lære deres nye viden og færdigheder fra sig, så projektet konstant kan udvikle sig og ekspandere ved at mobilisere flere frontløbere for demokrati. 2. LOKALT PLAN Med et stort netværk af unge frontløbere for demokrati og partnerorganisationer i ryggen vil de unge stå rigtigt stærkt i arbejdet med at sætte skub i de demokratiske aktiviteter i deres lokalområde. Projektet My Myanmar-My Democracy er en nyskabende demokrati-overbygning på det eksisterende Fellowship Ungdomsprogram i Myanmar, som er planlagt til at skulle fortsætte mange år ud i fremtiden. Bliver samarbejdet med OD en realitet vil demokratioverbygningen blive en ny afgørende del af Fellowship Ungsomsprogrammet for kommende deltagere også efter dette projekts afslutning. Efter projektets afslutning vil der være en mærkbar social forandring for de unge i de lokalområder vi har arbejdet og de vil have ytringsfrihed, en ungdomsradio og et netværk der giver dem selvtillid til at kræve deres ret. 3. INTERNATIONALT PLAN Dette projekt vil generere værdifulde erfaringer og forandringshistorier, som vil være til inspiration for andre unge der kommer fra lande med et ungt demokrati. Resultaterne af de unges demokratiarbejde vil desuden skabe værdifuld viden i forhold til Mellemfolkeligt Samvirke arbejde med demokrati i resten af verden. RISICI Gennem mange år har Myanmar været et land præget af et undertrykkende militærdiktatur og interne uroligheder. I løbet af de sidste fire år har landet gennemgået en enorm politisk, økonomisk og demokratisk forandringsproces, der har ledt til at der bliver afholdt valgt i Trods den positive udvikling, er det ikke alle ledere af det tidligere regime der har sluppet magten, der forgår stadig brud på menneskerettighederne og der er områder i den nordlige del af Myanmar med konflikter og konfrontationer. Vi kender heller ikke valgets udfald, men projektet kan tilpasses den grad af frihed der er i landet i Vi eller vores partnere har ikke oplevet det som umuligt at arbejde i landet, men man skal finde de handlerum der er mulige og skubbe grænserne langsomt og sikkert. Hele verdens øjne hviler i disse år på Myanmar, på grund af Aung San Suu Kyis verdensberømmelse samt besøg fra flere kendte statsledere, hvilket er medvirkende til at den demokratiske udvikling vil være svær at stoppe og det er nu fastsat at der vil blive afholdt valg i november PARTNERORGANISATIONER Local Development Network Kayah (LDN) er en lokal organisation i Kayah State i det østlige Myanmar, der siden 2012 har arbejdet for fred, uddannelse og sundhed. LDN har siden 2012 samarbejdet med Mellemfolkeligt Samvirke omkring Fellowship Ungdomsprogrammet. Myaing Youth Development Organization (MYDO) er en lokal organisation i Magway-regionen i det centrale Myanmar, der siden 2011 har arbejdet med at sikre de socioøkonomiske forhold for folk i det centrale Myanmar. Derudover kører organisationen i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke en lang række lektiecafeer for unge i landsbyerne. GREEN Hakha er en lokal organisation i Chin State, der har arbejdet med landsbyudvikling i det isolerede vestlige Myanmar siden Green har siden 2014 arbejdet sammen med Mellemfolkeligt Samvirke om generel landsbyudvikling med fokus på uddan- PROJEKTSTILLER Mellemfolkeligt Samvirke har eksisteret siden 1944 og har næsten 70 års erfaring med udviklingsarbejde blandt verdens mest udsatte mennesker. I 2010 blev vi del af den internationale føderation ActionAid, der arbejder i mere end 40 lande og når ud til 25 millioner mennesker. Mellemfolkeligt Samvirke har siden 2006 arbejdet med unge i Myanmar gennem Fellowship Ungdomsprogrammet. I 2012 åbnede vi uddannelsescenteret Global Platform Myanmar, hvor unge fra hele Asien kan blive uddannet i, hvordan man skaber sociale forandringer for fattige og marginaliserede befolkningsgrupper. 4

6 BUDGET Projektets rammebudget er på 4 millioner kroner PROJEKT: MY MYANMAR - MY DEMOCRACY FAKTA OM PROJEKTET LAND: Myanmar PROJEKTET: For at skabe en demokratisk kultur der kan spire, vokse og gro, skal unge i Myanmar lære, eksperimentere og udleve demokratiet sammen i praksis. Derfor vil vi sammen med OD uddanne 2100 unge frontløbere for demokrati i Myanmar. PROJEKTPERIODE: (3 år) DANSK PROJEKTSTILLER: Mellemfolkeligt Samvirke LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE: Local Development Network Kayah (LDN) GREEN Hakha Myaing Youth Development Organization (MYDO) Som indbygger i Myanmar har jeg et stort ansvar. At bygge et velfungerende Myanmar, er som at samle et puslespil med 100, eller endda brikker. Jeg vil være en af disse brikker, så jeg kan sikre, at vi får bygget et fantastisk Myanmar. Min Paing Moe Ung fra Fellowship Programmet 5

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN TEMA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA: Unge syriske flygtninge skal skabe deres egen ungdomsbevægelse med det primære formål

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration:

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration: Med livet på spil Et projekt der kan få unge etniske mayaer i Guatemala til at droppe den farlige rejse til USA og skabe en attraktiv fremtid i deres eget land. Tema: Uddannelse af og jobs for unge etniske

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Giv ungdommen en stemme

Giv ungdommen en stemme Giv ungdommen en stemme - Sådan skabes en stærk studenterbevægelse i Somaliland Fotos: Gymnasieelever afholder forumteater om tidlige ægteskaber for folkeskoleelever. Hargeisa, Somaliland Tema Ungdommen

Læs mere

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktområder i det nordlige Filippinerne

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktområder i det nordlige Filippinerne GENERATION AKTIVIST Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktområder i det nordlige Filippinerne Resumé GENERATION AKTIVIST Kampen mod militarisering Cordillera-regionen er hjemsted for

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Årsberetning 2008-09

Årsberetning 2008-09 Årsberetning 2008-09 s.2 Redaktion: Peter Bischoff, Frans Mikael Jansen og Vibeke Vinther (ansv.) med input fra mange andre. Fotos: Jakob Dall: 1, Peter Bischoff: 2, 3, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Diantha

Læs mere

operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1

operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1 operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1 Tema Projektet styrker unge ugandere i den fattige og isolerede Karamoja region til at komme i front for deres egne rettigheder

Læs mere

#1 2015 www.ms.dk. s.1. Miljøministerens MS-rejse: Indignationen blev vakt. I skyggen af besættelsen: Palæstinensiske kvinder mod større mål

#1 2015 www.ms.dk. s.1. Miljøministerens MS-rejse: Indignationen blev vakt. I skyggen af besættelsen: Palæstinensiske kvinder mod større mål #1 2015 www.ms.dk s.1 Miljøministerens MS-rejse: Indignationen blev vakt I skyggen af besættelsen: Palæstinensiske kvinder mod større mål #1 2012 s.2 udgives af Mellemfolkeligt Samvirke. Artikler i magasinet

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Tema Formålet er at bekæmpe menneskehandel og vold omkring minerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Projektet vil befri slaver og styrke

Læs mere

viid nders H Foto: A

viid nders H Foto: A Foto: Anders Hviid 21 Fra ord til handling: Hvordan fremmes aktivitet hos borgeren? 02. Borgerne skal være aktive ud fra lige præcis deres livssituation. Det kan betyde, at vi skal ændre på den måde, vi

Læs mere

SÆT DET GLOBALE PÅ SKEMAET

SÆT DET GLOBALE PÅ SKEMAET 2014/2015 Kurser for undervisere Studieture Global Camps Alternative Sightseeings Innovationscamps GLOBALISERING MEDBORGERSKAB DEMOKRATI SÆT DET GLOBALE PÅ SKEMAET Sæt det globale på skemaet begynd hos

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere