UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI"

Transkript

1 UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI

2 TEMA Myanmar er et af verdens mest skrøbelige demokratier. I 2015 vil Myanmar afholde det første demokratiske valg i 50 år, hvilket har skabt masser af håb for fremtiden. Men for at blive et reelt demokrati er der brug for, at unge udøver deres demokratiske rettigheder og holder de nationale og lokale politikere op på deres løfter. Sammen med Operation Dagsværk vil Mellemfolkeligt Samvirke starte lokale demokratiskoler og uddanne frontløbere for demokrati i tre landdistrikter i Myanmar. PROJEKTIDE For første gang i 50 år tør befolkningen i Myanmar nu håbe på en retfærdig og demokratisk fremtid. Det er en brydningstid, hvor de unge på landet skal navigere i overgangen til demokrati, mens de lever i en hverdag præget af tradition, regler og det tidligere styres totale kontrol af landet. Alle taler om politisk forandring. Flotte ord. Men hvis folk ikke ved, hvad demokrati er, at det er rettigheder og forpligtelse til at behandle hinanden ordentligt, så bliver forandringen ikke vedvarende. FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI SKAL GÅ FORREST For at sikre at det formelle demokrati bliver et reelt demokrati skal de unge gå forrest og træde stierne for demokratiet: De skal tage ordet og kræve deres nyvundne politiske rettigheder, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og holde deres nyvalgte ledere ansvarlige for det, de blev valgt på. Som vi ser mange steder i verden lige nu, er overgangen fra diktatur til demokrati svær. Hvis processen ikke understøttes af uddannelse i demokrati og politiske rettigheder, er der risiko for, at det spæde demokratiske håb går tabt. I Myanmar har det i mange år ikke været tilladt at studere samfundsfag eller demokrati. Derfor har de unge brug for opbakning, viden og værktøjer til at kunne gå forrest i denne demokratikamp. Gennem vores Fellowship Ungdomsprogram har vi, gennem mange år, arbejdet på at uddanne unge i Myanmar. Vi vil gøre brug af dette program til at identificere 100 frontløbere for demokrati, der skal på demokratiuddannelse på vores uddannelsescenter i Yangon. Her vil 100 unge få konkrete værktøjer indenfor ungdomspolitisk arbejde, lobby, meningsdannelse samt diskutere principperne for et demokratisk samfund, og hvordan de gerne vil leve det ud i Myanmar. Hvorfor er det vigtigt at deltage i den offentlige debat? Hvad betyder det at deltage aktivt i demokratiske foreninger og forsamlinger? Hvordan kan de være med til at lede demokratiet i de første spæde år og på den måde være helt afgørende banebrydere, der baner nye veje og får andre med. Et samfundsliv, vi tager for givet i Danmark, men som ligger langt fra den virkelighed, unge i Myanmar er vokset op i. Hvis du ikke er opdraget til at tage ordet, tænke kritisk og udfordre autoriteter, skal det øves og læres. Det kommer aldrig af sig selv. Derfor skal de unge leve sammen, tænke i kreative løsninger, eksperimentere sammen og få selvtillid til at være normbrydere og rollemodeller. Efterfølgende skal de unge frontløbere for demokrati give deres viden videre og lave lokalt demokratiarbejde. I deres respektive lokalsamfund skal de starte mobile demokratiskoler, hvor andre unge i lokalområdet kan få undervisning i demokrati, demokratiske frihedsrettigheder og værktøjer til at være demokratiske medborgere og ikke mindst handle sammen for en social og vedvarende demokratisk forandring i deres lokalsamfund. MÅLGRUPPE Den primære målgruppe er 2100 unge i tre landdistrikter i Myanmar. De unge bor i små lokalsamfund og er mellem 16 og 24 år. De 100 frontløbere for demokrati kommer fra vores Fellowship Ungdomsprogram, de 2000 andre unge mobiliserer frontløberne i deres lokalsamfund. Den primære målgruppe på 100 består af unge, der allerede er engageret i socialt og lokalt arbejde i Myanmar. De 2000 andre unge har ikke nødvendigvis tidligere været engageret i politisk arbejde, men er motiveret for at skabe lokal forandring. I MS har vi en lang tradition for at have et særligt fokus på at styrke udsatte unges rettigheder og særligt unge kvinders rettigheder, og det er vigtigt for os at sikre, at der kommer mange kvinder blandt de unge frontløbere for demokrati. Mellemfolkeligt Samvirke vil med Operation Dagsværks hjælp: 1. Uddanne 100 frontløbere for demokrati på vores uddannelsescenter i Yangon. De vil få viden, færdigheder og konkrete værktøjer og inspirerende materialer til at agere demokratisk og inspirere andre, så demokratiet i Myanmar får et reelt fodfæste. 2. Udvikle inspirerende demokratimaterialer i samarbejde med de unge selv, der kan bruges som led i oplysning og udbredelse af projektet. 3. Etablere mobile demokratiskoler i tre landdistrikter i Myanmar, hvorfra de unge kan undervise og lave demokratiprojekter sammen. De kan fx starte lokale fagforeninger eller lave radio om ungdomsdemokrati. 4. Uddanne 2000 unge til at blive del af projektet og sikre social, demokratisk forandring i deres lokalsamfund. 5. Formidle projektets resultater til gavn for andre unge over hele verden. KAMPAGNEIDEER de senere år har vi oplevet kampe for demokrati i mange lande. Alt for mange steder er det gået galt. I Operation Dagsværk kan med dette projekt være med til at skabe viden, debat og opmærksomhed om den skrøbelige proces, det er for et land at gå fra diktatur til demokrati, om vigtigheden af at have ytringsfrihed og andre frihedsrettigheder. Fx ville det være muligt at lave en dagsværkskampagne om ytringsfrihed og demokrati, hvor OD kan gå forrest i debatten om demokrati i Danmark blandt de unge på gymnasierne. Hvorfor er OD så vigtig i forhold til at danne demokratiske medborgere i Danmark, og hvad ville unge i Danmark gøre, hvis de var unge i et ungt demokrati og ikke havde retten til at ytre sig på nettet eller i skolen? Mellemfolkeligt Samvirkes frivilligundervisere vil have mulighed for at støtte op om undervisningsindsatsen på de danske gymnasier, og MS vil også kunne støtte op om de planlagte temadage. 1

3 BAGGRUND næsten 50 år har et brutalt militærdiktatur styret Myanmar med I hård hånd, og det burmesiske folk har levet i konstant frygt for at komme i militærregimets søgelys, blive kastet i fængsel og udsat for tortur. SPIRENDE HÅB Siden 2011 er Myanmar begyndt at åbne op for en civil, politisk og økonomisk liberalisering af landet. Det nye spirende håb er ofte forbundet med samfundskritiker og menneskerettighedsforkæmperen, Aung San Suu Kyi s, mangeårige og vedholdende kamp for et frit Myanmar. " The best way to help Myanmar is to empower the people of Myanmar, to help us have enough self-confidence to obtain what we want for ourselves. Aung San Suu Kyi En af milepælene i denne kamp var, da tusindvis af modige burmesere i 1988 gik på gaden og demonstrerede mod styret. En demonstration som endte i et voldsomt blodbad og mange blev dræbt af et brutalt militær. Kort efter blev Aung San Suu Kyi sat i husarrest, hvor hun sad i 15 ud af 21 år, indtil hun blev løsladt i slutningen Løsladelsen markerede militærdiktaturets større åbenhed overfor et mere demokratisk Myanmar. I 2015 vil Myanmar afholde det første reelle demokratiske valg siden ET UMODENT DEMOKRATI Til trods for den positive udvikling er der stadig lang vej for et velfungerende demokrati i Myanmar. Den nuværende regering er stærkt domineret af tidligere militærledere, og ytringsfriheden er fortsat meget begrænset. Samtidig kender de fleste burmesere ikke deres rettigheder, og den årelange frygt for at komme i fængsel og blive udsat for tortur, har gjort burmeserne afholdene i forhold til at kræve deres ret. Og netop den enkelte burmesers stemme lige fra den fattige bonde i rismarken til den unge burmeser, som helt akut mangler adgang til uddannelse af god kvalitet er vigtig for opbygningen og sikringen af et fremtidigt demokratisk Myanmar. UNGE SKAL VISE VEJEN Myanmars befolkning er ung - mere end 30 procent af befolkningen er mellem år. Landets fremtid ligger i de unge burmeseres hænder. De har den alder, energi og vilje, som er nødvendig for at kunne kæmpe den politiske kamp for at dreje Myanmar væk fra diktatur og over i en demokratisk fremtid. Mange unge mangler dog redskaber og inspiration til, hvordan et demokratisk samfund ser ud. Studenteroprøret i 1988 gjorde diktatorerne bange for de studerendes magt, og de valgte derfor at lukke for muligheden for at studere samfundsfag og demokrati, og der er derfor en generation af unge burmesere, der hungrer efter den nødvendige viden og evne til at kunne indgå i politisk og demokratisk arbejde. Mellemfolkeligt Samvirke har arbejdet i Myanmar siden 2006 og har sammen med en række partnerorganisationer etableret Fellowship Ungdomsprogrammet, der har som mål at identificere og uddanne unge ledere fra lokalsamfundene. I dag er 850 unge Fellows blevet uddannet i at kunne facilitere deltagerorienterede planlægningsprocesser i deres landsbyer for at sikre, at beboerne i fællesskab kan arbejde målrettet for at sikre adgang til rent vand, og elektricitet. OD skal være med til at give disse unge en demokratisk overbygning så de kan blive frontløbere for demokrati. Det vil være en helt unik, ny uddannelse, der ikke er set i Myanmar de sidste 50 år. Det vil være en uddannelse, der vil have et virkelig stort potentiale for at sprede sig, da man vil lære om demokrati i teori og praksis og reelt leve det ud og træde vigtige nye stier i den sprøde ny-demokratiske proces. SITUATIONEN I MYANMAR 2015 bliver året hvor der bliver afholdt det første demokratiske valg i mange år. I næsten 50 år har et brutalt militærdiktatur styret Myanmar med hård hånd. Siden 2011 har Myanmar været gennem en proces af civil, politisk og økonomisk liberalisering. Myanmar er 16 gange større end Danmark har 51.4 millioner indbyggere. Mere end 30% af befolkningen er mellem år. For et år siden begyndte vi at tale om menneskerettigheder, men folk ved ikke, hvad det betyder. De ved heller ikke, hvad demokrati betyder. Det er ikke kun frihed. Det er også tolerance og respekt. Vores problemer er store. Det er et stort ansvar, der ligger på os - de unge i Myanmar. Phew Yo Mon Aktivist fra Myanmar 2

4 HOVEDAKTIVITETER Projektets hovedfokus er at uddanne unge frontløbere for demokrati, som med ny viden, værktøjer og et stærkt netværk i ryggen kan starte lokale demokratiskoler og organisere unge i deres lokalsamfund for at sikre de spæde demokratiske initiativer og den nyvundne ytringsfrihed. De skal sikre mærkbar social forandring for de unge i deres samfund, der skal fx være adgang til uddannelse, mulighed for at ytre sig frit online og sikring af arbejdstagerrettigheder også for de unge på landet. UDDANNELSE Alle uddannelsesaktiviteter vil være baseret på aktionsbaserede og deltagerinvolverende metoder. Undervisningen har samfundet som klasseværelse - med learning by doing som grundprincip. A: Uddannelse af frontløbere for demokrati Med dette projekt vil 100 unge fra Fellowship Ungdomsprogrammet uddannes på vores uddannelsescenter i Yangon. De unge vil studere og bo sammen og lave kampagner og opstarte en ungdomsradio. Uddannelsen vil have 7 kernelementer: Demokratiforståelse, basale demokratiske rettigheder, organisering, fortalervirksomhed, medborgerskab, unges deltagelse i lokalpolitik og undervisning og pædagogik alt sammen færdigheder som det har været umuligt at tilegne sig i det undertrykkende diktatur. B: Lokale demokratiskoler 2000 unge vil modtage undervisning på de lokale demokratiskoler. Dette sker ved, at de 100 unge frontløbere for demokrati tager tilbage til deres respektive lokalsamfund og etablerer lokale demokrati skoler med hjælp fra Mellemfolkeligt Samvirkes partnere. Dette vil foregå i lokale forsamlingshuse, nedlagte fabrikker, hos lokale etc. Demokratiskolerne vil forløbe over 3 år, hvor de unge i lokalsamfundene mødes en eller to gange om ugen og lærer, diskuterer og planlægger aktiviteter. Med demokratiskolerne vil 2000 unge i tre landdistrikter i Myanmar blive uddannet i demokrati, hvordan de kan sikre deres demokratiske rettigheder og ytringsfrihed. De unge vil sammen lave politiske aktiviteter såsom kræve adgang til uddannelse og håndhæve deres ytringsfrihed. C: Valg af tematikker for demokratiarbejdet For at sikre et stærkt lokalt ejerskab over projektet vil vi frem til OD stormødet lave en høring i Myanmar, hvor vi vil inddrage unge burmesere i at beslutte hvilke temaer som demokratiarbejdet helt konkret skal fokusere på, så som: At starte to nye gymnasier i to distrikter, sikre ytringsfrihed ved at starte en uafhængig demokratisk ungdomsradio eller holde politikere ansvarlige for konkrete valgløfter om arbejdstagerrettigheder. ORGANISERING Gennem dette projekt vil vi skabe rammerne for et stærkt demokratisk netværk af unge, der kan arbejde lokalt og som mødes nationalt for at sikre, at ungdommen ikke bliver sat af i de demokratiske processer, men tværtimod får reel indflydelse og medansvar for at demokratiet kommer til at leve i kraft af en fri debat, ytrings- og forsamlingsfrihed og unge, der kræver deres ret til eksempelvis uddannelse og politisk deltagelse. Ud over de to uddannelsesforløb er der to komponenter, der skal styrke organiseringen af de unge frontløbere for demokrati: 1] For at sikre erfaringsudvekling og den videre læring vil de unge mødes årligt og kortlægge de demokratiske udfordringer, de møder lokalt og skabe en fælles handlingsplan for, hvilke kampagner de vil lave, hvilken fortalervirksomhed de skal prioritere, og om der er behov for yderligere aktioner. 2] Underviserne fra uddannelsescenteret i Yangon vil være i løbende dialog med de unge for at understøtte den lokale organisering og opstart af demokratiskolerne lokalt. HANDLING Målet med uddannelse og organisering af de unge mennesker er at styrke deres mulighed for at kunne handle lokalt og nationalt. Lokalt vil de unge være med til at sikre, at nyvalgte politikere ikke misbruger deres magt, og at der implementeres reelt demokrati. De vil afholde debatmøder, stille op til politiske poster i råd og lokalstyrer, starte deres egne foreninger, ytre sig online og debattere i det offentlige rum. Nationalt vil de unge igennem deres netværk lave kampagner og holde det nyoprettede parlament til ansvar for dets handlinger. Efter dette kursus føler jeg mig virkelig motiveret for at forandre sociale forhold i mit samfund. Og jeg er ikke længere bekymret for at gøre det, for jeg ved at alle mine venner fra dette kursus står ved min side. Nan Kyihsut Wai Kursusdeltager på MS Uddannelsescenter i Myanmar 3

5 BÆREDYGTIGHED Uddannelse sikrer bæredygtig udvikling. Mellemfolkeligt Samvirke har årtiers erfaring i at samle og uddanne unge for at skabe langsigtede forbedringer. Projektet vil skabe bæredygtige resultater på tre planer: 1. PERSONLIGT PLAN Gennem demokratiuddannelsen og det efterfølgende arbejde på demokratiskolerne vil de unge få viden og konkrete færdigheder i forhold til demokratiarbejde, demokratiske processer, ungdomsledelse, mobilisering af unge, netværksdannelse, kommunikation og sociale medier, workshop- og ledelses facilitering og meget andet. Den viden og de færdigheder, som de unge lærer, vil de bære med sig resten af livet. De unge frontløbere for demokrati vil blive dygtige til at lære deres nye viden og færdigheder fra sig, så projektet konstant kan udvikle sig og ekspandere ved at mobilisere flere frontløbere for demokrati. 2. LOKALT PLAN Med et stort netværk af unge frontløbere for demokrati og partnerorganisationer i ryggen vil de unge stå rigtigt stærkt i arbejdet med at sætte skub i de demokratiske aktiviteter i deres lokalområde. Projektet My Myanmar-My Democracy er en nyskabende demokrati-overbygning på det eksisterende Fellowship Ungdomsprogram i Myanmar, som er planlagt til at skulle fortsætte mange år ud i fremtiden. Bliver samarbejdet med OD en realitet vil demokratioverbygningen blive en ny afgørende del af Fellowship Ungsomsprogrammet for kommende deltagere også efter dette projekts afslutning. Efter projektets afslutning vil der være en mærkbar social forandring for de unge i de lokalområder vi har arbejdet og de vil have ytringsfrihed, en ungdomsradio og et netværk der giver dem selvtillid til at kræve deres ret. 3. INTERNATIONALT PLAN Dette projekt vil generere værdifulde erfaringer og forandringshistorier, som vil være til inspiration for andre unge der kommer fra lande med et ungt demokrati. Resultaterne af de unges demokratiarbejde vil desuden skabe værdifuld viden i forhold til Mellemfolkeligt Samvirke arbejde med demokrati i resten af verden. RISICI Gennem mange år har Myanmar været et land præget af et undertrykkende militærdiktatur og interne uroligheder. I løbet af de sidste fire år har landet gennemgået en enorm politisk, økonomisk og demokratisk forandringsproces, der har ledt til at der bliver afholdt valgt i Trods den positive udvikling, er det ikke alle ledere af det tidligere regime der har sluppet magten, der forgår stadig brud på menneskerettighederne og der er områder i den nordlige del af Myanmar med konflikter og konfrontationer. Vi kender heller ikke valgets udfald, men projektet kan tilpasses den grad af frihed der er i landet i Vi eller vores partnere har ikke oplevet det som umuligt at arbejde i landet, men man skal finde de handlerum der er mulige og skubbe grænserne langsomt og sikkert. Hele verdens øjne hviler i disse år på Myanmar, på grund af Aung San Suu Kyis verdensberømmelse samt besøg fra flere kendte statsledere, hvilket er medvirkende til at den demokratiske udvikling vil være svær at stoppe og det er nu fastsat at der vil blive afholdt valg i november PARTNERORGANISATIONER Local Development Network Kayah (LDN) er en lokal organisation i Kayah State i det østlige Myanmar, der siden 2012 har arbejdet for fred, uddannelse og sundhed. LDN har siden 2012 samarbejdet med Mellemfolkeligt Samvirke omkring Fellowship Ungdomsprogrammet. Myaing Youth Development Organization (MYDO) er en lokal organisation i Magway-regionen i det centrale Myanmar, der siden 2011 har arbejdet med at sikre de socioøkonomiske forhold for folk i det centrale Myanmar. Derudover kører organisationen i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke en lang række lektiecafeer for unge i landsbyerne. GREEN Hakha er en lokal organisation i Chin State, der har arbejdet med landsbyudvikling i det isolerede vestlige Myanmar siden Green har siden 2014 arbejdet sammen med Mellemfolkeligt Samvirke om generel landsbyudvikling med fokus på uddan- PROJEKTSTILLER Mellemfolkeligt Samvirke har eksisteret siden 1944 og har næsten 70 års erfaring med udviklingsarbejde blandt verdens mest udsatte mennesker. I 2010 blev vi del af den internationale føderation ActionAid, der arbejder i mere end 40 lande og når ud til 25 millioner mennesker. Mellemfolkeligt Samvirke har siden 2006 arbejdet med unge i Myanmar gennem Fellowship Ungdomsprogrammet. I 2012 åbnede vi uddannelsescenteret Global Platform Myanmar, hvor unge fra hele Asien kan blive uddannet i, hvordan man skaber sociale forandringer for fattige og marginaliserede befolkningsgrupper. 4

6 BUDGET Projektets rammebudget er på 4 millioner kroner PROJEKT: MY MYANMAR - MY DEMOCRACY FAKTA OM PROJEKTET LAND: Myanmar PROJEKTET: For at skabe en demokratisk kultur der kan spire, vokse og gro, skal unge i Myanmar lære, eksperimentere og udleve demokratiet sammen i praksis. Derfor vil vi sammen med OD uddanne 2100 unge frontløbere for demokrati i Myanmar. PROJEKTPERIODE: (3 år) DANSK PROJEKTSTILLER: Mellemfolkeligt Samvirke LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE: Local Development Network Kayah (LDN) GREEN Hakha Myaing Youth Development Organization (MYDO) Som indbygger i Myanmar har jeg et stort ansvar. At bygge et velfungerende Myanmar, er som at samle et puslespil med 100, eller endda brikker. Jeg vil være en af disse brikker, så jeg kan sikre, at vi får bygget et fantastisk Myanmar. Min Paing Moe Ung fra Fellowship Programmet 5

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN TEMA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA: Unge syriske flygtninge skal skabe deres egen ungdomsbevægelse med det primære formål

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Giv ungdommen en stemme

Giv ungdommen en stemme Giv ungdommen en stemme - Sådan skabes en stærk studenterbevægelse i Somaliland Fotos: Gymnasieelever afholder forumteater om tidlige ægteskaber for folkeskoleelever. Hargeisa, Somaliland Tema Ungdommen

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 Vedtaget af MS-Rådet den 2. juni 2012 Fotos: Jeppe Carlsen, Miriam Dalsgaard, Tine

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration:

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration: Med livet på spil Et projekt der kan få unge etniske mayaer i Guatemala til at droppe den farlige rejse til USA og skabe en attraktiv fremtid i deres eget land. Tema: Uddannelse af og jobs for unge etniske

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

SÆT DET GLOBALE PÅ SKEMAET

SÆT DET GLOBALE PÅ SKEMAET 2014/2015 Kurser for undervisere Studieture Global Camps Alternative Sightseeings Innovationscamps GLOBALISERING MEDBORGERSKAB DEMOKRATI SÆT DET GLOBALE PÅ SKEMAET Sæt det globale på skemaet begynd hos

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

SÆT DET GLOBALE PÅ SKEMAET

SÆT DET GLOBALE PÅ SKEMAET 2014/2015 Kurser for undervisere Studieture Global Camps Alternative Sightseeings Innovationscamps GLOBALISERING MEDBORGERSKAB DEMOKRATI SÆT DET GLOBALE PÅ SKEMAET Sæt det globale på skemaet begynd hos

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Personalemøde, Haraldskær d. 20.12.11

Personalemøde, Haraldskær d. 20.12.11 Afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiets grundpille En god afdelingsbestyrelse er guld værd for beboerne, administrationen og organisationsbestyrelsen En dårlig afdelingsbestyrelse kan forpeste tilværelsen

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja NYHEDSBREV Januar 2014 Cambodja Året der gik 2. del 2013 var på mange måder et historisk år for Cambodja: Landet har holdt et relativt fredeligt valg, d med omfattende valgsvindel som har født de største

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015 Program: 9.30 Intro til temadagen: 9.45 Hvordan ændrer man et udsat områdes image? oplæg v. Søren Hvass 10.30 Eventbaseret kommunikation i BL v. Michael Thorberg BL 11.00 Sociale medier, V. Kristoffer

Læs mere

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter Lokalt eller nationalt? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Fordele og ulemper? Erfaringer fra Danmark Hvad kendetegner æresrelaterede konflikter? Komplicerede og indviklede Berører hele familien Kan udvikle sig voldsomt,

Læs mere

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Tema Formålet er at bekæmpe menneskehandel og vold omkring minerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Projektet vil befri slaver og styrke

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere