UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI"

Transkript

1 UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI

2 TEMA Myanmar er et af verdens mest skrøbelige demokratier. I 2015 vil Myanmar afholde det første demokratiske valg i 50 år, hvilket har skabt masser af håb for fremtiden. Men for at blive et reelt demokrati er der brug for, at unge udøver deres demokratiske rettigheder og holder de nationale og lokale politikere op på deres løfter. Sammen med Operation Dagsværk vil Mellemfolkeligt Samvirke starte lokale demokratiskoler og uddanne frontløbere for demokrati i tre landdistrikter i Myanmar. PROJEKTIDE For første gang i 50 år tør befolkningen i Myanmar nu håbe på en retfærdig og demokratisk fremtid. Det er en brydningstid, hvor de unge på landet skal navigere i overgangen til demokrati, mens de lever i en hverdag præget af tradition, regler og det tidligere styres totale kontrol af landet. Alle taler om politisk forandring. Flotte ord. Men hvis folk ikke ved, hvad demokrati er, at det er rettigheder og forpligtelse til at behandle hinanden ordentligt, så bliver forandringen ikke vedvarende. FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI SKAL GÅ FORREST For at sikre at det formelle demokrati bliver et reelt demokrati skal de unge gå forrest og træde stierne for demokratiet: De skal tage ordet og kræve deres nyvundne politiske rettigheder, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og holde deres nyvalgte ledere ansvarlige for det, de blev valgt på. Som vi ser mange steder i verden lige nu, er overgangen fra diktatur til demokrati svær. Hvis processen ikke understøttes af uddannelse i demokrati og politiske rettigheder, er der risiko for, at det spæde demokratiske håb går tabt. I Myanmar har det i mange år ikke været tilladt at studere samfundsfag eller demokrati. Derfor har de unge brug for opbakning, viden og værktøjer til at kunne gå forrest i denne demokratikamp. Gennem vores Fellowship Ungdomsprogram har vi, gennem mange år, arbejdet på at uddanne unge i Myanmar. Vi vil gøre brug af dette program til at identificere 100 frontløbere for demokrati, der skal på demokratiuddannelse på vores uddannelsescenter i Yangon. Her vil 100 unge få konkrete værktøjer indenfor ungdomspolitisk arbejde, lobby, meningsdannelse samt diskutere principperne for et demokratisk samfund, og hvordan de gerne vil leve det ud i Myanmar. Hvorfor er det vigtigt at deltage i den offentlige debat? Hvad betyder det at deltage aktivt i demokratiske foreninger og forsamlinger? Hvordan kan de være med til at lede demokratiet i de første spæde år og på den måde være helt afgørende banebrydere, der baner nye veje og får andre med. Et samfundsliv, vi tager for givet i Danmark, men som ligger langt fra den virkelighed, unge i Myanmar er vokset op i. Hvis du ikke er opdraget til at tage ordet, tænke kritisk og udfordre autoriteter, skal det øves og læres. Det kommer aldrig af sig selv. Derfor skal de unge leve sammen, tænke i kreative løsninger, eksperimentere sammen og få selvtillid til at være normbrydere og rollemodeller. Efterfølgende skal de unge frontløbere for demokrati give deres viden videre og lave lokalt demokratiarbejde. I deres respektive lokalsamfund skal de starte mobile demokratiskoler, hvor andre unge i lokalområdet kan få undervisning i demokrati, demokratiske frihedsrettigheder og værktøjer til at være demokratiske medborgere og ikke mindst handle sammen for en social og vedvarende demokratisk forandring i deres lokalsamfund. MÅLGRUPPE Den primære målgruppe er 2100 unge i tre landdistrikter i Myanmar. De unge bor i små lokalsamfund og er mellem 16 og 24 år. De 100 frontløbere for demokrati kommer fra vores Fellowship Ungdomsprogram, de 2000 andre unge mobiliserer frontløberne i deres lokalsamfund. Den primære målgruppe på 100 består af unge, der allerede er engageret i socialt og lokalt arbejde i Myanmar. De 2000 andre unge har ikke nødvendigvis tidligere været engageret i politisk arbejde, men er motiveret for at skabe lokal forandring. I MS har vi en lang tradition for at have et særligt fokus på at styrke udsatte unges rettigheder og særligt unge kvinders rettigheder, og det er vigtigt for os at sikre, at der kommer mange kvinder blandt de unge frontløbere for demokrati. Mellemfolkeligt Samvirke vil med Operation Dagsværks hjælp: 1. Uddanne 100 frontløbere for demokrati på vores uddannelsescenter i Yangon. De vil få viden, færdigheder og konkrete værktøjer og inspirerende materialer til at agere demokratisk og inspirere andre, så demokratiet i Myanmar får et reelt fodfæste. 2. Udvikle inspirerende demokratimaterialer i samarbejde med de unge selv, der kan bruges som led i oplysning og udbredelse af projektet. 3. Etablere mobile demokratiskoler i tre landdistrikter i Myanmar, hvorfra de unge kan undervise og lave demokratiprojekter sammen. De kan fx starte lokale fagforeninger eller lave radio om ungdomsdemokrati. 4. Uddanne 2000 unge til at blive del af projektet og sikre social, demokratisk forandring i deres lokalsamfund. 5. Formidle projektets resultater til gavn for andre unge over hele verden. KAMPAGNEIDEER de senere år har vi oplevet kampe for demokrati i mange lande. Alt for mange steder er det gået galt. I Operation Dagsværk kan med dette projekt være med til at skabe viden, debat og opmærksomhed om den skrøbelige proces, det er for et land at gå fra diktatur til demokrati, om vigtigheden af at have ytringsfrihed og andre frihedsrettigheder. Fx ville det være muligt at lave en dagsværkskampagne om ytringsfrihed og demokrati, hvor OD kan gå forrest i debatten om demokrati i Danmark blandt de unge på gymnasierne. Hvorfor er OD så vigtig i forhold til at danne demokratiske medborgere i Danmark, og hvad ville unge i Danmark gøre, hvis de var unge i et ungt demokrati og ikke havde retten til at ytre sig på nettet eller i skolen? Mellemfolkeligt Samvirkes frivilligundervisere vil have mulighed for at støtte op om undervisningsindsatsen på de danske gymnasier, og MS vil også kunne støtte op om de planlagte temadage. 1

3 BAGGRUND næsten 50 år har et brutalt militærdiktatur styret Myanmar med I hård hånd, og det burmesiske folk har levet i konstant frygt for at komme i militærregimets søgelys, blive kastet i fængsel og udsat for tortur. SPIRENDE HÅB Siden 2011 er Myanmar begyndt at åbne op for en civil, politisk og økonomisk liberalisering af landet. Det nye spirende håb er ofte forbundet med samfundskritiker og menneskerettighedsforkæmperen, Aung San Suu Kyi s, mangeårige og vedholdende kamp for et frit Myanmar. " The best way to help Myanmar is to empower the people of Myanmar, to help us have enough self-confidence to obtain what we want for ourselves. Aung San Suu Kyi En af milepælene i denne kamp var, da tusindvis af modige burmesere i 1988 gik på gaden og demonstrerede mod styret. En demonstration som endte i et voldsomt blodbad og mange blev dræbt af et brutalt militær. Kort efter blev Aung San Suu Kyi sat i husarrest, hvor hun sad i 15 ud af 21 år, indtil hun blev løsladt i slutningen Løsladelsen markerede militærdiktaturets større åbenhed overfor et mere demokratisk Myanmar. I 2015 vil Myanmar afholde det første reelle demokratiske valg siden ET UMODENT DEMOKRATI Til trods for den positive udvikling er der stadig lang vej for et velfungerende demokrati i Myanmar. Den nuværende regering er stærkt domineret af tidligere militærledere, og ytringsfriheden er fortsat meget begrænset. Samtidig kender de fleste burmesere ikke deres rettigheder, og den årelange frygt for at komme i fængsel og blive udsat for tortur, har gjort burmeserne afholdene i forhold til at kræve deres ret. Og netop den enkelte burmesers stemme lige fra den fattige bonde i rismarken til den unge burmeser, som helt akut mangler adgang til uddannelse af god kvalitet er vigtig for opbygningen og sikringen af et fremtidigt demokratisk Myanmar. UNGE SKAL VISE VEJEN Myanmars befolkning er ung - mere end 30 procent af befolkningen er mellem år. Landets fremtid ligger i de unge burmeseres hænder. De har den alder, energi og vilje, som er nødvendig for at kunne kæmpe den politiske kamp for at dreje Myanmar væk fra diktatur og over i en demokratisk fremtid. Mange unge mangler dog redskaber og inspiration til, hvordan et demokratisk samfund ser ud. Studenteroprøret i 1988 gjorde diktatorerne bange for de studerendes magt, og de valgte derfor at lukke for muligheden for at studere samfundsfag og demokrati, og der er derfor en generation af unge burmesere, der hungrer efter den nødvendige viden og evne til at kunne indgå i politisk og demokratisk arbejde. Mellemfolkeligt Samvirke har arbejdet i Myanmar siden 2006 og har sammen med en række partnerorganisationer etableret Fellowship Ungdomsprogrammet, der har som mål at identificere og uddanne unge ledere fra lokalsamfundene. I dag er 850 unge Fellows blevet uddannet i at kunne facilitere deltagerorienterede planlægningsprocesser i deres landsbyer for at sikre, at beboerne i fællesskab kan arbejde målrettet for at sikre adgang til rent vand, og elektricitet. OD skal være med til at give disse unge en demokratisk overbygning så de kan blive frontløbere for demokrati. Det vil være en helt unik, ny uddannelse, der ikke er set i Myanmar de sidste 50 år. Det vil være en uddannelse, der vil have et virkelig stort potentiale for at sprede sig, da man vil lære om demokrati i teori og praksis og reelt leve det ud og træde vigtige nye stier i den sprøde ny-demokratiske proces. SITUATIONEN I MYANMAR 2015 bliver året hvor der bliver afholdt det første demokratiske valg i mange år. I næsten 50 år har et brutalt militærdiktatur styret Myanmar med hård hånd. Siden 2011 har Myanmar været gennem en proces af civil, politisk og økonomisk liberalisering. Myanmar er 16 gange større end Danmark har 51.4 millioner indbyggere. Mere end 30% af befolkningen er mellem år. For et år siden begyndte vi at tale om menneskerettigheder, men folk ved ikke, hvad det betyder. De ved heller ikke, hvad demokrati betyder. Det er ikke kun frihed. Det er også tolerance og respekt. Vores problemer er store. Det er et stort ansvar, der ligger på os - de unge i Myanmar. Phew Yo Mon Aktivist fra Myanmar 2

4 HOVEDAKTIVITETER Projektets hovedfokus er at uddanne unge frontløbere for demokrati, som med ny viden, værktøjer og et stærkt netværk i ryggen kan starte lokale demokratiskoler og organisere unge i deres lokalsamfund for at sikre de spæde demokratiske initiativer og den nyvundne ytringsfrihed. De skal sikre mærkbar social forandring for de unge i deres samfund, der skal fx være adgang til uddannelse, mulighed for at ytre sig frit online og sikring af arbejdstagerrettigheder også for de unge på landet. UDDANNELSE Alle uddannelsesaktiviteter vil være baseret på aktionsbaserede og deltagerinvolverende metoder. Undervisningen har samfundet som klasseværelse - med learning by doing som grundprincip. A: Uddannelse af frontløbere for demokrati Med dette projekt vil 100 unge fra Fellowship Ungdomsprogrammet uddannes på vores uddannelsescenter i Yangon. De unge vil studere og bo sammen og lave kampagner og opstarte en ungdomsradio. Uddannelsen vil have 7 kernelementer: Demokratiforståelse, basale demokratiske rettigheder, organisering, fortalervirksomhed, medborgerskab, unges deltagelse i lokalpolitik og undervisning og pædagogik alt sammen færdigheder som det har været umuligt at tilegne sig i det undertrykkende diktatur. B: Lokale demokratiskoler 2000 unge vil modtage undervisning på de lokale demokratiskoler. Dette sker ved, at de 100 unge frontløbere for demokrati tager tilbage til deres respektive lokalsamfund og etablerer lokale demokrati skoler med hjælp fra Mellemfolkeligt Samvirkes partnere. Dette vil foregå i lokale forsamlingshuse, nedlagte fabrikker, hos lokale etc. Demokratiskolerne vil forløbe over 3 år, hvor de unge i lokalsamfundene mødes en eller to gange om ugen og lærer, diskuterer og planlægger aktiviteter. Med demokratiskolerne vil 2000 unge i tre landdistrikter i Myanmar blive uddannet i demokrati, hvordan de kan sikre deres demokratiske rettigheder og ytringsfrihed. De unge vil sammen lave politiske aktiviteter såsom kræve adgang til uddannelse og håndhæve deres ytringsfrihed. C: Valg af tematikker for demokratiarbejdet For at sikre et stærkt lokalt ejerskab over projektet vil vi frem til OD stormødet lave en høring i Myanmar, hvor vi vil inddrage unge burmesere i at beslutte hvilke temaer som demokratiarbejdet helt konkret skal fokusere på, så som: At starte to nye gymnasier i to distrikter, sikre ytringsfrihed ved at starte en uafhængig demokratisk ungdomsradio eller holde politikere ansvarlige for konkrete valgløfter om arbejdstagerrettigheder. ORGANISERING Gennem dette projekt vil vi skabe rammerne for et stærkt demokratisk netværk af unge, der kan arbejde lokalt og som mødes nationalt for at sikre, at ungdommen ikke bliver sat af i de demokratiske processer, men tværtimod får reel indflydelse og medansvar for at demokratiet kommer til at leve i kraft af en fri debat, ytrings- og forsamlingsfrihed og unge, der kræver deres ret til eksempelvis uddannelse og politisk deltagelse. Ud over de to uddannelsesforløb er der to komponenter, der skal styrke organiseringen af de unge frontløbere for demokrati: 1] For at sikre erfaringsudvekling og den videre læring vil de unge mødes årligt og kortlægge de demokratiske udfordringer, de møder lokalt og skabe en fælles handlingsplan for, hvilke kampagner de vil lave, hvilken fortalervirksomhed de skal prioritere, og om der er behov for yderligere aktioner. 2] Underviserne fra uddannelsescenteret i Yangon vil være i løbende dialog med de unge for at understøtte den lokale organisering og opstart af demokratiskolerne lokalt. HANDLING Målet med uddannelse og organisering af de unge mennesker er at styrke deres mulighed for at kunne handle lokalt og nationalt. Lokalt vil de unge være med til at sikre, at nyvalgte politikere ikke misbruger deres magt, og at der implementeres reelt demokrati. De vil afholde debatmøder, stille op til politiske poster i råd og lokalstyrer, starte deres egne foreninger, ytre sig online og debattere i det offentlige rum. Nationalt vil de unge igennem deres netværk lave kampagner og holde det nyoprettede parlament til ansvar for dets handlinger. Efter dette kursus føler jeg mig virkelig motiveret for at forandre sociale forhold i mit samfund. Og jeg er ikke længere bekymret for at gøre det, for jeg ved at alle mine venner fra dette kursus står ved min side. Nan Kyihsut Wai Kursusdeltager på MS Uddannelsescenter i Myanmar 3

5 BÆREDYGTIGHED Uddannelse sikrer bæredygtig udvikling. Mellemfolkeligt Samvirke har årtiers erfaring i at samle og uddanne unge for at skabe langsigtede forbedringer. Projektet vil skabe bæredygtige resultater på tre planer: 1. PERSONLIGT PLAN Gennem demokratiuddannelsen og det efterfølgende arbejde på demokratiskolerne vil de unge få viden og konkrete færdigheder i forhold til demokratiarbejde, demokratiske processer, ungdomsledelse, mobilisering af unge, netværksdannelse, kommunikation og sociale medier, workshop- og ledelses facilitering og meget andet. Den viden og de færdigheder, som de unge lærer, vil de bære med sig resten af livet. De unge frontløbere for demokrati vil blive dygtige til at lære deres nye viden og færdigheder fra sig, så projektet konstant kan udvikle sig og ekspandere ved at mobilisere flere frontløbere for demokrati. 2. LOKALT PLAN Med et stort netværk af unge frontløbere for demokrati og partnerorganisationer i ryggen vil de unge stå rigtigt stærkt i arbejdet med at sætte skub i de demokratiske aktiviteter i deres lokalområde. Projektet My Myanmar-My Democracy er en nyskabende demokrati-overbygning på det eksisterende Fellowship Ungdomsprogram i Myanmar, som er planlagt til at skulle fortsætte mange år ud i fremtiden. Bliver samarbejdet med OD en realitet vil demokratioverbygningen blive en ny afgørende del af Fellowship Ungsomsprogrammet for kommende deltagere også efter dette projekts afslutning. Efter projektets afslutning vil der være en mærkbar social forandring for de unge i de lokalområder vi har arbejdet og de vil have ytringsfrihed, en ungdomsradio og et netværk der giver dem selvtillid til at kræve deres ret. 3. INTERNATIONALT PLAN Dette projekt vil generere værdifulde erfaringer og forandringshistorier, som vil være til inspiration for andre unge der kommer fra lande med et ungt demokrati. Resultaterne af de unges demokratiarbejde vil desuden skabe værdifuld viden i forhold til Mellemfolkeligt Samvirke arbejde med demokrati i resten af verden. RISICI Gennem mange år har Myanmar været et land præget af et undertrykkende militærdiktatur og interne uroligheder. I løbet af de sidste fire år har landet gennemgået en enorm politisk, økonomisk og demokratisk forandringsproces, der har ledt til at der bliver afholdt valgt i Trods den positive udvikling, er det ikke alle ledere af det tidligere regime der har sluppet magten, der forgår stadig brud på menneskerettighederne og der er områder i den nordlige del af Myanmar med konflikter og konfrontationer. Vi kender heller ikke valgets udfald, men projektet kan tilpasses den grad af frihed der er i landet i Vi eller vores partnere har ikke oplevet det som umuligt at arbejde i landet, men man skal finde de handlerum der er mulige og skubbe grænserne langsomt og sikkert. Hele verdens øjne hviler i disse år på Myanmar, på grund af Aung San Suu Kyis verdensberømmelse samt besøg fra flere kendte statsledere, hvilket er medvirkende til at den demokratiske udvikling vil være svær at stoppe og det er nu fastsat at der vil blive afholdt valg i november PARTNERORGANISATIONER Local Development Network Kayah (LDN) er en lokal organisation i Kayah State i det østlige Myanmar, der siden 2012 har arbejdet for fred, uddannelse og sundhed. LDN har siden 2012 samarbejdet med Mellemfolkeligt Samvirke omkring Fellowship Ungdomsprogrammet. Myaing Youth Development Organization (MYDO) er en lokal organisation i Magway-regionen i det centrale Myanmar, der siden 2011 har arbejdet med at sikre de socioøkonomiske forhold for folk i det centrale Myanmar. Derudover kører organisationen i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke en lang række lektiecafeer for unge i landsbyerne. GREEN Hakha er en lokal organisation i Chin State, der har arbejdet med landsbyudvikling i det isolerede vestlige Myanmar siden Green har siden 2014 arbejdet sammen med Mellemfolkeligt Samvirke om generel landsbyudvikling med fokus på uddan- PROJEKTSTILLER Mellemfolkeligt Samvirke har eksisteret siden 1944 og har næsten 70 års erfaring med udviklingsarbejde blandt verdens mest udsatte mennesker. I 2010 blev vi del af den internationale føderation ActionAid, der arbejder i mere end 40 lande og når ud til 25 millioner mennesker. Mellemfolkeligt Samvirke har siden 2006 arbejdet med unge i Myanmar gennem Fellowship Ungdomsprogrammet. I 2012 åbnede vi uddannelsescenteret Global Platform Myanmar, hvor unge fra hele Asien kan blive uddannet i, hvordan man skaber sociale forandringer for fattige og marginaliserede befolkningsgrupper. 4

6 BUDGET Projektets rammebudget er på 4 millioner kroner PROJEKT: MY MYANMAR - MY DEMOCRACY FAKTA OM PROJEKTET LAND: Myanmar PROJEKTET: For at skabe en demokratisk kultur der kan spire, vokse og gro, skal unge i Myanmar lære, eksperimentere og udleve demokratiet sammen i praksis. Derfor vil vi sammen med OD uddanne 2100 unge frontløbere for demokrati i Myanmar. PROJEKTPERIODE: (3 år) DANSK PROJEKTSTILLER: Mellemfolkeligt Samvirke LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE: Local Development Network Kayah (LDN) GREEN Hakha Myaing Youth Development Organization (MYDO) Som indbygger i Myanmar har jeg et stort ansvar. At bygge et velfungerende Myanmar, er som at samle et puslespil med 100, eller endda brikker. Jeg vil være en af disse brikker, så jeg kan sikre, at vi får bygget et fantastisk Myanmar. Min Paing Moe Ung fra Fellowship Programmet 5

SAMMEN. Et ungt alternativ til et undertrykkende regime

SAMMEN. Et ungt alternativ til et undertrykkende regime SAMMEN OM ZIMBABWE Et ungt alternativ til et undertrykkende regime TEMA Der står en generation af unge på spring for at skabe en bedre fremtid for Zimbabwe, men den aldrende elite med 92-årige præsident

Læs mere

UDDANNELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI

UDDANNELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI UDDANNELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI RESUME AF PROJEKTET Projektet My Myanmar. My Democracy vil give unge fra Myanmars udkantsområder en stemme, når landet de kommende år skal opbygge et helt nyt

Læs mere

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND Tema Mobilisering af ungdommen i Swaziland til at kæmpe for deres ret til job og uddannelse, og for en forandring af systemet fra enevældigt

Læs mere

NOTER FRA STRATEGIDAG

NOTER FRA STRATEGIDAG NOTER FRA STRATEGIDAG Et fyldt lokale af både rådsmedlemmer, ansatte frivillige og almindelige medlemmer. INTRO V. ANDREAS & HELLE - Kernen i strategien: fællesskaber - AAI er i gang med ny strategi. I

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Sydsudan - Unge Bygger et nyt land

Sydsudan - Unge Bygger et nyt land Sydsudan - Unge Bygger et nyt land 0 Tema: I verdens nyeste land, Sydsudan, strømmer de unge hjem fra flygtningelejre i regionen for at starte genopbygningsarbejdet eller tyve års blodig krig. Udfordringerne

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER Et projekt, der vil forvandle unge fra fattige mineområder i Sierra Leone til stærke aktører, der kan gå forrest i kampen mod udnyttelse og sikre, at en retfærdig andel af udbyttet

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN TEMA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA: Unge syriske flygtninge skal skabe deres egen ungdomsbevægelse med det primære formål

Læs mere

OD 2017 KONCEPTBESKRIVELSE CAMBODJA Youth for Change

OD 2017 KONCEPTBESKRIVELSE CAMBODJA Youth for Change OD 2017 KONCEPTBESKRIVELSE CAMBODJA Youth for Change TEMA Youth for Change giver unge cambodjanere under 25 år viden og værktøjer til at forsvare egne rettigheder og sikre indflydelse på beslutninger,

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Om Brøndby Supporters Trust

Om Brøndby Supporters Trust Om Brøndby Supporters Trust Aktive ejere af Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening for alle, der interesserer sig for, hvordan Brøndby IF ledes i dag og udvikles i fremtiden.

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta INNOVATIONSFABRIKKEN ved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om situationen i Burma/Myanmar (2012/2604(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 18-21 i

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Et Danmark uden barrierer i samfundslivet

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

#MOVINGSYRIA UNGE SYRERE FOR EN NY FREMTID. Situationen i Syrien:

#MOVINGSYRIA UNGE SYRERE FOR EN NY FREMTID. Situationen i Syrien: #MOVINGSYRIA UNGE SYRERE FOR EN NY FREMTID Et projekt, der vil uddanne 3.540 unge syrere på flugt fra en blodig borgerkrig i at kræve deres rettigheder. Rettigheder som uddannelse, job og en plads i samfundet.

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 Stx. Hf. Hhx. Htx Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA. Vi er også unge!

OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA. Vi er også unge! OD 2018 KONCEPTBESKRIVELSE - KAKUMA-LEJREN, KENYA Vi er også unge! I Kakumas flade tørre landskab med de mange blikhuse på rad og række bor 18-årige Sunday Koko fra Sydsudan. Her har hun boet størstedelen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018 Adam Moe Fejerskov Jeg er 28 år og i gang med min anden periode i MS-Rådet. Jeg forsker i udvikling på Dansk Institut for Internationale Studier og har tidligere arbejdet i NGOnetværket Globalt Fokus og

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Bangladesh. Unge tackler klimaforandringer i

Bangladesh. Unge tackler klimaforandringer i Unge tackler klimaforandringer i Bangladesh Et uddannelsesprojekt, hvor 750 unge uddannes til at lede deres lokalsamfund til bedre at modstå klimaforandringer Unge tackler klimaforandringer i Bangladesh

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktzoner i det nordlige Filippinerne

GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktzoner i det nordlige Filippinerne GENERATION AKTIVIST Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktzoner i det nordlige Filippinerne Tema Temaet for projektet er uddannelse af unge blandt Igorot folket i Cordillera-regionen

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

SYRIEN PÅ FLUGT: EN NY FREMTID FOR UNGE FLYGTNINGE

SYRIEN PÅ FLUGT: EN NY FREMTID FOR UNGE FLYGTNINGE Unge syriske flygtninge deltager i pilotprojekt i Jordan i 2013, hvor de for første gang uddannes i kampagne og lederskab. Forsidefotos: Danni Folman Holm Nielsen. Syriens unge er på flugt. De flygter

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative Kim Drejer Nielsen Nr. 1 Chris Lassen Jensen Nr. 2 Arna Schnoor Nr. 3 Mogens Lind Nr. 4 Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste Stem på X liste C ved kommunalvalget i Rødovre Rødovre

Læs mere

Vil du være med til at skabe fremtiden?

Vil du være med til at skabe fremtiden? Vil du være med til at skabe fremtiden? UCHANGETHEWORLD VILJE, LYST OG ENGAGEMENT TIL AT GØRE EN FORSKEL Som frivillig i UNGE4UNGE er du en del af et netværk, hvor du vil møde mange unge fra hele Aarhus.

Læs mere