MARKEDSSTRATEGI UDARBEJDET AF SVEN BRIXEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKEDSSTRATEGI UDARBEJDET AF SVEN BRIXEN"

Transkript

1 MARKEDSSTRATEGI UDARBEJDET AF SVEN BRIXEN i-branding.dk. Enghaven Holstebro w w w. i - b r a n d i n g. d k

2 Indhold Formål og fokus Company Profile Positionering Produkter og ydelser Udvidelser i sortiment og medarbejdere Målgruppe Håndtering af kundeemner Konkurrenter Markedsføringsværktøjer Salgsargumenter Rollefordeling i markedsføringen Tidsplan Bilag: Tjekliste til salgsproces Bilag: Generelt om nyhedsmail og mailmarketing Bilag: Liste med kundeemner i Danmark Bilag: Økonomiske nøgletal og info på udvalgte konkurrenter Bilag: Oversigt over relevante messer i Europa 2

3 Formål Det primære formål er at få struktureret salget og prioritere de salgsaktiviteter, som giver mest værdi, og samtidig lægge markedsføringen i faste rammer. Alle markedsføringsaktiviteter har det primære formål at øge kendskabsgraden til NN A/S, sådan at NN A/Ss opnår at blive kontaktet, når en kunde eller et kundeemne i den primære målgruppe står over for produktudvikling og en værktøjsinvestering. Formålet er at fuldføre visionen om at udvikle NN A/Ss til en værktøjs-rådgivningsvirksomhed med dyb faglig kompetence inden for støbning og med en attraktiv formidlerrolle i forbindelse med værktøjsfremstilling. Den strategiske platform og fokus Målet er at skabe et strategiske fundament, som er en forudsætning for at kunne opnå bedre resultater i salgsarbejdet. Det marked, som finanskrisen efterlader, kræver en betydelig mere målrettet og fokuseret salgsindsats end tidligere. Årsagen er, at kunderne kræver og forventer en større sikkerhed for, at det de indkøber, vil gavne deres indtjeningsevne og forbedre deres performance og er derfor mere kristiske i deres indkøb. NN A/Ss ydelse/produkt skal derfor gøre en forskel i markedet og have en merværdi for kunden. Ressourceforbrug Den dybe kompetence fås blandt andet via deltagelse og involvering i udviklings- og forskningsprojekter, der kan tilføre ny viden om materialer, processer m.v. Dog må involvering i ufinansierede projekter ikke beslaglægge mere end maks. 5 % af den fakturerbare arbejdstid i NN A/Ss. På finansierede teknologiprojekter kan der anvendes maks % af den fakturerbare arbejdstid. Ufinansierede projekter Finansierede teknologiprojekter og kompetenceudvikling Fakturerbar tid 70 % 5 % 25 % 3

4 NN A/Ss i forhold til selskabets partnere NN A/Ss er et teknologihus, som kan supplere og støtte partnerne med viden og dyb faglig kompetence, samt løsning af testopgaver, som faktureres i forhold til tidsforbrug. NN A/Ss skal altid fremstå som en selvstændig virksomhed. Virksomheden og partnerne arbejder uafhængig af hinanden. NN A/Ss vil prioritere placering af værktøjsfremstilling hos partnerne i det omfang, det er konkurrencedygtigt, og at kompetencerne er dertil. Partnere: Analyse Kompetence Test NN A/Ss Rådgivning Formidling af værktøjsremstilling X producent i DK, D eller S med mere end 10 ansatte Fra fremstillingsvirksomhed til teknologihus og rådgivning Konverteringen af NN A/Ss fra leverandør af værktøj til en rådgivningsvirksomhed og et teknologihus, der som ekstra ydelse formidler fremstilling af værktøj, vil ændre på en række forudsætninger i det daglige arbejde. Denne konvertering kræver et andet tankesæt, og opmærksomheden på hvordan ressourcer og timer anvendes skal være meget klar. Ressourceforbruget skal tilrettelægges således, at der er flest mulige timer, der kan faktureres. Ingen timer dækkes ind af avancen på et værktøj. Alle rådgivningstimer skal som udgangspunkt faktureres, og det skal kunden være indforstået med, før opgaven påbegyndes. Eksempelvis via dialog med efterfølgende ordrebekræftelse. Kundeemner besøges maks. 1-2 gange, som ikke-fakturerbar salgstid. Derefter vedligeholdes relationen via markedsføring. Opgaven for NN A/Ss som rådgivningsvirksomhed er, at få kunder og kundeemner til at indse, at de kan spare penge og øge deres indtjening i kraft af den rådgivning som tilbydes. 4

5 Profil tekst - Company Profile NN A/Ss er et innovativt rådgivnings- og teknologihus med speciale inden for støbning, værktøjs- og procesoptimering. NN A/Ss kan levere et sammenhængende forarbejde med værdiskabende helhedsløsninger inden for værktøjsfremstilling. Den korte version: NN A/Ss rådgiver om udvikling af støbeværktøjer og kan formidle værktøjsfremstilling. Sådan gør NN A/Ss en forskel i markedet og i forhold til konkurrenter NN A/Ss kan levere et sammenhængende forarbejde med værdiskabende helhedsløsninger inden for værktøjsfremstilling: Rådgivning om: materialevalg produktdesign - konsekvenser for produktionsomkostninger sprøjtestøbningsproces - proces- og produktionsforståelse værktøjskonstruktion og materialevalg Værditilvæksten skabes i forarbejdet. 5

6 Samspil af rådgivningskategorier PRODUKT/RÅDGIVNINGSYDELSE 1 Projektledelse, koordinering og produktionsmodning Beregning af omkostningreduktion Onsite projektledelse af kundeprojekter Turnkey projekter Optimering af plastemner til videre forædling (dekorering, IML, pakning m.v.) Cost-benefit analyser Kundeværdi: Overblik via styring af kvalitet, tid og ressourcer, outsourcing af projektledelsesopgaven og/eller hele processen frem til drift, koordinering og effektivisering af indkøb, business case forud for investering, gennemgang af plastproduktionen med henblik på optimering 2 Simulering og emnemodning Værktøjsrådgivning ved eksisterende produktion Emnemodning ved nye produkter Reduktion af godstykkelser Indløbsplacering Svind og kast analyser Køle analyser Cyklustids reduktion Modning af emner fra design til produktion Kundeværdi: Kortere gennemløbstid fra igangssætning af projektet til egentlig produktion, økonomisk gevindst i kraft af optimerede emner til produktionen, større sikkerhed for optimal kvalitet og procesvindue/tollerance overholdelse. Det skabes ved delelinie optimering, som giver mere holdbare værktøjer. Flow/kast analyser giver færre rettelser i værktøjet. Køleanalyse, som ved klarhed over cyklustid giver optimalt antal kaviteter. Tæt relation til værktøjsfremstilling fra softtool til produktionsværktøj. 3 Overordnet materialerådgivning Samspil mellem emne, plast og støbeproces Teknisk materialevalg sker via samarbejdspartnere og plastleverandører Værktøjs-materialerådgivning - stål, varmebehandling og overfladebelægning Konceptudvikling Kundeværdi: Økonomisk gevindst ved konvertering af metalemner til plast, længere levetid på værktøjer og reduktion af vedligeholdelsesomkostninger 6

7 4 Emne- og værktøjsanalyse PRODUKT/RÅDGIVNINGSYDELSE Problemanalyse på plastemner, brud, overflader, sammenflydninger m.v. Havarianalyse på værktøj, revner, rivninger, abrasivt slid m.v. Kundeværdi: Uvildig analyse, vurdering og rapport af havarerede værktøjer foretaget af specialister, uafhængige løsningsforslag 5 Værktøjskonstruktion og kravspecifikation Udarbejdelse af kravspecifikation for kunder ifbm. indkøb af værktøj Konstruktion af værktøj Indkøb af værktøj for kunde Formidling af værktøjsproduktion Kundeværdi: Specialister udarbejder værktøjsspecifikationer og dermed minimeres fejl i indkøbsprocessen, udvælgelse af kvalificeret leverandør, som via opfølgning sikrer et optimalt indkøb af værktøj 6 Dokumentation og validering Udarbejdelse af testprotokol inkl. testrapport IQ, OQ, PQ til GMP-virksomheder (fødevarer og medicin) Kundeværdi: Outsourcing af udarbejdelse af testprotokoller og rapporter i henhold til GMP-krav Formidling af værktøjsfremstilling 1. Tidsforbrug ved forarbejde, kravspec. m.v. faktureres som rådgivning. 2. Henvisningsprovision indkalkuleres i slutpris på værktøjet og afhænger af ansvarfordeling, samlet pris og risikovurdering i forbindelse med fremstilling og levering. Realistisk niveau er 10-20% dækningsgrad. 7

8 Udvidelser af produktsortimentet En udvidelse af viften af ydelser inden for rådgivning på kerneområdet støbning kan ske løbende. En udvidelse med andre produkter/ydelser og nye forretningsområder vil være en defokusering i forhold til strategien og bør være en bestyrelsesbeslutning - herunder om et nyt forretningsområde skal udskilles i et separat selskab eller til en partner. For eksempel i forbindelse med færdigudvikling, fremstilling og salg af fysiske produkter. Forud for en eventuel beslutning bør der udarbejdes en business case og/eller en markedsstrategi for det aktuelle produkt eller forretningsområde. Udvidelser med medarbejdere Nye medarbejdere skal primært kunne styrke tilgangen af nye kunder og opgaver. Sekundært tilføre nye kompetencer inden for støbning og værktøjsfremstilling. Profil og egenskaber for ny medarbejder: En ny relationsskabende konsulent og sælgende medarbejder skal have erfaringer med støbning og værktøjsfremstilling samt: evne at opbygge og vedligeholde relationer til kunder og kundeemner inden for målgruppen have mere fokus på nye kunder end en enkeltstående ny ordre evne til at følge op på relationer - via telefon, mails, nyhedsmails, Linkedin m.v., samt besøg og messedeltagelser - CRM-løsning kan køres simpelt - f.eks. i Outlook gerne tysktalende på forhandlingsniveau Det må ikke være en typisk sælger-profil, hvis væsentligste kompetence er canvas-salg - uden nævneværdig faglig viden. 8

9 Primær målgruppe Profilen på den primære målgruppe er: Producent - af færdigvarer eller som underleverandør Primære brancher: Medico/medicinal Teknisk industri - apparatproduktion med krav til emnekvalitet Bilindustri Emballageindustri Segmentering af målgruppen A = ansatte - opsøgende salg på de 3 fokus markeder B = mere end 100 ansatte - opsøgende salg på de 3 fokus markeder C = mindre end 10 ansatte - her foretages ikke opsøgende salg Research vedrørende de to primære segmenter A og B kan foretages internt - med hensyntagen til tidsforbrug - eller via informationssøgningsfirmaer som for eksempel InfoGate.dk. Fokus markeder 1. Danmark 2. Tyskland 3. Sverige Denne prioritering betyder, at der ikke arbejdes med kundeemner på andre markeder. Nye markeder tages først op, når potentialet er fuldt udnyttet på de 3 fokusmarkeder - ikke før. 9

10 Håndtering af kundeemner Primær markedsføring: - Introduktionsmail til konkret udvalgte kontaktpersoner i attraktive virksomheder i målgruppen - Nyhedsmails til udvalgte og prioriterede virksomheder i målgruppen - inkl. korrekt beslutningstager/kontaktperson - Deltagelse på udvalgte konferencer - gerne med fagligt indlæg eller som arrangør af seminar - Deltagelse på udvalgte messer på fokusmarkeder - Artikler til udvalgte medier Ved hver henvendelse vurderes potentialet og eventuelt møde planlægges - Maks. 1-2 møder - hvis møderne ikke medfører en ordre, bør opfølgning ske via telefon, mail og nyhedsmails - Hvis 1. eller 2. møde fører til en ordre - se tjekliste på salgsproces. Det vigtigste i salgsprocessen er, at fastholde relationen efter en ordre er leveret. Tilbud bør udarbejdes ud fra en forud fremstillet skabelon, der omfatter info om NN A/Ss og leveringsbetingelser m.v., således at det kun er den aktuelle kalkulation/ prisudregning og særlige forbehold, der tager ressourcer. Dermed opnås en hurtigere reaktionstid på tilbudsgivning, og det sparer tid. Udvalgte konkurrenter Pro XX Flow XX PM XX Medi XX Injection XX Fer XX 10

11 Markedsføring Der anvendes to markedsføringsmodeller 1. Markedsorienterede og opsøgende aktiviteter på 3 fokus markeder Markedsføringsplan udarbejdes og evalueres løbende Primær markedsføring via mailmarketing og website samt målrettet opfølgning af relevante kundeemner 2. Produktorienteret markedsføring for konkret produkt Kundeemnerliste udarbejdes 4- maks. 8 nyhedsmail med velovervejet indhold udsendes til kundeemner forud for M-messen 2013 Stand på messen Der arrangeres møder med udvalgte kundeemner på messen Markedsføringsværktøjer 1. Website Fokus på rådgivning - med ét produktblad på hvert område, som er printvenligt og derfor ikke skal trykkes, men istedet kan udskrives efter behov på kraftigt papir i en god printer Præsentation af NN A/Ss udformes ligeledes som et produktblad, der let kan printes Menu: Om NN A/Ss Rådgivnings kompetencer - inkl. produktblade om de forskellige rådgivningskompetencer i printvenlige versioner - (Særlige leveringsbetingelser for rådgivning) Formidling af værktøjsfremstilling - inkl. betingelser for formidling (Særlige leveringsbetingelser for værktøjsformidling) Cases med eksempler på optimeringer Referencer - tekst liste Kontakt med Linkedin-link Google Analytics kobles på website for at få detaljeret statistik over besøgenes adfærd Grundlæggende søgemaskineoptimering (SEO) Dansk, svensk, tysk og engelsk sprog Udvidelsesmuligheder med kundelogin og online tilmelding til seminarer 11

12 2. Præsentations-pakke over for kundeemner Mappe fremstilles, som omslag til tilbud, rådgivningsproduktblade Lægges på website som PowerPoint-præsentation til download 3. Mailmarketing til opfølgning af kundeemner og fastholdelse af kunderelationer Introduktionsmail udarbejdes til opsøgende salg med henvendelse til én modtager ad gangen. Research på de enkelte emner foretages forud - bl.a. for at finde korrekt kontaktperson - evt. via opringning til virksomheden Nyhedsmails udsendes 4 - maks. 8 gange årligt 4. Artikler og pressemeddelelser - emner: Omkostningsreduktion med optimeret værktøj Nye materialer kan erstatte metal Simulering og test Validering 5. Medier: (Fagblads-liste) Ingeniøren (DK) 6. Faglige seminarer og indlæg på konferencer med samme emner som artikler og presseinformationer 7. Informationsindhentning løbende for at følge markedsudviklingen og eventuelt nye tendenser, samt en årlig konkurrentvurdering inkl. regnskaber. Informationskanaler skal beskrives. 12

13 Overvejelser i forhold til ny identitet NN A/Ss - skal altid skrives ens Logo bevares, som det ser ud i dag Typografi: Arial Ny pay-off tekst: Vi tænker før du handler Engelsk: WE think before you act Salgsargumenter NN A/Ss kan levere et sammenhængende forarbejde med værdiskabende helhedsløsninger inden for værktøjsfremstilling: Rådgivning om: materialevalg produktdesign - konsekvenser for produktionsomkostningen sprøjtestøbningsproces - proces- og produktionsforståelse værktøjskonstruktion - kvalitets- og procesoptimering Rollefordeling og grundlag for velovervejet markedsføring Der bør træffes aftale med en kompetent tekstforfatter/journalist med teknisk flair og forståelse, som kan være behjælpelig med at skrive tekster til artikler, presseinformationer og nyhedsmails. I forbindelse med opsætning af nyt website bør en grafiker udarbejde ny grafisk linie og identitet - dog med samme logo som i dag. Grafikken skal signalerer stærk teknisk kompetence og dermed gøre overgangen fra værktøjsfremstillings-virksomhed til rådgiver meget synlig. Herudover bør der laves en billedserie med gode velkomponerede fotos af simulering, test, værktøjstegninger, dokumentation, tekniske beregninger og lign. samt gode billeder af NN s direktør og medarbejdere. Markedsføringsplanen evalueres løbende hver 3. måned. Her vil også nye emner til nyhedsmail og artikler m.v. blive planlagt. 13

14 Tidsplan PERIODE AKTIVITET NOTER Januar 2013 Februar Nyt website lanceres Første nyhedsmail forberedes og udsendes - indhold: Introduktionsmail udformes og 1. prioritet kundeemner udvælges for direkte kontakt én til én Tekst til nyhedsmail omskrives til presseinfo og udsendes til udvalgte medier Introduktionsmail må kun sendes personligt til én modtager ad gangen Marts Nyhedsmail 2 - indhold: Tekst til nyhedsmail omskrives til presseinfo og udsendes til udvalgte medier April Messe Maj Nyhedsmail 3 - indhold: Tekst til nyhedsmail omskrives til presseinfo og udsendes til udvalgte medier Juni Juli August Nyhedsmail 4 - indhold: Tekst til nyhedsmail omskrives til presseinfo og udsendes til udvalgte medier September Messe Oktober Nyhedsmail 5 - indhold: Tekst til nyhedsmail omskrives til presseinfo og udsendes til udvalgte medier November December Nyhedsmail 6 - indhold: Tekst til nyhedsmail omskrives til presseinfo og udsendes til udvalgte medier 14

OPTIMERING AF SALGSSTRATEGI VÆKSTGRUPPE MARTS-APRIL 2014 DAG 5

OPTIMERING AF SALGSSTRATEGI VÆKSTGRUPPE MARTS-APRIL 2014 DAG 5 OPTIMERING AF SALGSSTRATEGI VÆKSTGRUPPE MARTS-APRIL 2014 DAG 5 VÆKSTgruppe PROGRAM 1. STRATEGISK FOKUS Unika eller laveste totalomkostninger Forretnings-udviklingsmodel 2. KUNDEVÆRDI Hvad sælger du og

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Planen for denne Salgsbootcamp, dag 1

Planen for denne Salgsbootcamp, dag 1 Salgsbootcamp 2013 Ivækst, dag 1, maj 2013 v/jørgen S. Lauritsen, Optimax www.optimer.dk www.lejensalgschef.nu Slides: www.lejensalgschef.nu/sbc Planen for denne Salgsbootcamp, dag 1 Hvad er Salesmanship?

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER

ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER 1 Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Om mig Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Analytics for virksomheder

Analytics for virksomheder Analytics for virksomheder Agenda Hvorfor webanalyse? Datakvalitet Saml data ét sted Værdi Kampagnesporing Mobil trafik Spørgsmål Jacob Worsøe Online marketing specialist webdanmark.com Etableret 1998

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED?

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Evaluering af rejseseminar den 11. januar 2011 Danmarks Rejsebureau Forening og Specific Media HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Meget godt/godt Mindre godt 3% 97% Meget godt/godt Mindre godt

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Viden om plast forpligter...

Viden om plast forpligter... Viden om plast forpligter... Vink Plast A/S en del af verdens største plastleverandørnetværk! Vink i Randers beskæftiger mere end 100 ansatte og er en del af verdens største netværk af plastleverandører

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Værktøjer fra Danmark. af Michael Døssing

Værktøjer fra Danmark. af Michael Døssing Værktøjer fra Danmark af Michael Døssing ToolPartners A/S ToolPartners A/S er et salgs- og teknologicenter for 4 danske værktøjsfabrikker. Kerneydelsen er emne udvikling og modning samt projektstyring

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Succes online Træning #1 Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Dagens agenda Online tilstedeværelse Kravspecifikation til website og -shop Google-konto- Google+ Hjemmeopgaver Og så - handson

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Gi dit website et servicetjek

Gi dit website et servicetjek Gi dit website et servicetjek Grokraft til Websites Ingredienser: Branding, Brugervenligt design, Stram styring, Sikkert system, Klar økonomi Et website skal gødes, vandes og plejes, så det gror, som det

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen

30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen 30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen Præsentation Industri Supply ApS, Industry Supply Danmark A/S, Industry Point Sweden AB Sender dagligt godt 100.000 nyhedsbreve ud pr. mail. Beskæftiger

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM Experience the commitment Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Microsoft Dynamics CRM Optimeret lønsomhed og grobund for vækst Ingen har brug for CRM-systemer Alle har brug for at optimere lønsomhed

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Hvordan vælger man den rigtige løsning?

Hvordan vælger man den rigtige løsning? Hvordan vælger man den rigtige løsning? Et tænkt eksempel Skrivebutikken.dk Betaling Capturing PIM Billeder Fritlægning Tekster ERP Mønstring CMS Produktinfo Logistik Track&Trace RMA Erstatninger Medier

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Udvikling starter med den gode idé

Udvikling starter med den gode idé Udvikling starter med den gode idé Vi bringer dig sikkert i mål DAVINCI development ENGINEERING & 3D PRINT 36 18 Om DAVINCI development DAVINCI development er et komplet udviklingsfirma, som professionelt

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen Din professionelle partner på Trykkeriaftalen Hvem er Bording? Bording er kendt i den grafiske branche for at levere høj kvalitet af standardvarer indenfor tryk og print. Med over 222 års erfaring, investerer

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

SKRU OP FOR SALGET SKRU OP FOR SALGET

SKRU OP FOR SALGET SKRU OP FOR SALGET MARKETING DER SÆLGER Effekt Salg & Marketing hjælper ambitiøse virksomheder med at udnytte det fulde salgspotentiale og få salgs- og marketingbudgettet til at arbejde mere effektivt. LÆS VIDERE HVIS DU

Læs mere

Industrielle forretningsmodeller

Industrielle forretningsmodeller Industrielle forretningsmodeller Erfaringer som privat konsulent på FIF v. partner Karsten Vind, Pluss Leadership A/S 1 Pluss ydelser over for vækstvirksomheder 25 konsulenter Århus og København Private

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Optimering af salg og markedsføring i kriseramte virksomheder

Optimering af salg og markedsføring i kriseramte virksomheder Optimering af salg og markedsføring i kriseramte virksomheder Early Warning Landsmøde den 20. juni 2011 v/jørgen S. Lauritsen, Optimax www.optimer.dk www.lejensalgschef.nu Indhold Optimering af salg og

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

27. september 2011 Morten Petersen

27. september 2011 Morten Petersen 27. september 2011 Morten Petersen Præsentation Industri Supply ApS, Industry Supply Danmark A/S, Industry Point Sweden AB Sender dagligt godt 87.000 nyhedsbreve ud pr. mail. Beskæftiger 32 mand på fuld

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN:

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN: 1 En forretningsplan kan udarbejdes på flere måder. Det afhænger bl.a. af branche. F.eks. vil der hos en udkørende håndværker være andet fokus end ved opstart af en ny medicinalvirksomhed. Virksomhedens

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014 Webinar om LinkedIn Louise Holland Heide Videncentret for Landbrug 11. marts 2014 Inden klokken bliver 15.15 kan du: Lige kort præsentere dig i chatten Dit navn, hvor du arbejder og med hvad Husk at du

Læs mere

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning Dato: 15. marts 2006 Udarbejdet af Martin Palmqvist, partner Scan Designs Esromgade 15 2200 Kbh N CVR nr. 27 99 65 82 Fax.: +45 3539 3853

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Opsætning af virksomhedsprofil

Opsætning af virksomhedsprofil Opsætning af virksomhedsprofil Vejledning til opsætning og optimering af din virtuelle stand på Foodexpo kun for udstillere, der har tilkøbt Netværkspakkerne: Proaktiv udstiller, Gruppesponsor, Netværksbooster

Læs mere