Årlig status for Børn og unges arbejdsmiljø 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig status for Børn og unges arbejdsmiljø 2013/2014"

Transkript

1 Årlig status for Børn og unges arbejdsmiljø 2013/2014 December 2014

2 Baggrund Arbejdsmiljørådet udarbejder hvert år en status på en række aktørers arbejde med at forbedre børn og unges arbejdsmiljø, og offentliggør denne status på rådets hjemmeside. Som start på udarbejdelsen af status for 2013/2014 har sekretariatet i september 2014 skrevet ud til følgende aktører, som alle er blevet bedt om at melde ind om indsatser og initiativer samt forskning, der er/påtænkes iværksat for at forbedre børn og unges arbejdsmiljø samt eventuelle ændringer i forhold sidste års prioriteringer: Samtlige BAR Arbejdstilsynet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmedicinske Klinikker Undervisningsministeriet Center for Ungdomsforskning (CeFU) Følgende aktører har leveret de bidrag, der er gengivet i denne status: BAR Handel BAR Bygge & Anlæg BAR Service- & Tjenesteydelser Grafisk BAR BAR FOKA BAR Uddannelse & Forskning BAR Social & Sundhed Arbejdstilsynet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Videncenter for Arbejdsmiljø (VfA) Arbejdsmedicinsk Klinik Herning Undervisningsministeriet På baggrund af de foreliggende oplysninger omfatter status 2013/2014 input i følgende hovedafsnit: 1. Opsamling 2. Branchearbejdsmiljørådene 3. Arbejdstilsynet 4. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 5. Videncenter for Arbejdsmiljø 6. Øvrige samarbejdspartneres aktiviteter: EU s Arbejdsmiljøuge Arbejdsmedicinsk Klinik Herning Undervisningsministeriet 7. Jobpatruljen Opdatering i tal 9. Arbejdsmiljørådet. 2

3 1. Opsamling Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø, som også er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien. Der kommer hele tiden nye børn og unge til, hvorfor indsatsen skal være vedvarende, samtidig med at de unge som følge af senere pensionsalder m.v. skal være længere på arbejdsmarkedet. Derfor er det en god samfundsmæssig investering at have et kontinuerligt fokus på børn og unges arbejdsmiljø. Indsatser overfor børn og unge bør derfor også indtænkes i brede tværfaglige sammenhænge, og det er åbenbart at udnytte den synergi, der ligger i, at forskellige aktører samarbejder, så koordinerede initiativer kan give merværdi i indsatsen. I foråret 2014 afgav Task Forcen om unge og nyansattes arbejdsmiljø en kortlægning af initiativer, forskningsresultater og en række budskaber, der kan anvendes fremadrettet til at understøtte aktørernes anbefalinger og råd. I denne opsamling fremgår det, at der fortsat er mange forskellige initiativer i gang målrettet de unges hverdag, sprog og foretrukne medier. På BAR-området udvikles løbende nye materialer og aktiviteter. Nogle har drøftet behov og ønsker til aktiviteter med repræsentanter fra branchen. Flere BAR er i gang med at følge op på budskaberne fra Task Forcen om unge og nyansattes arbejdsmiljø. BAR SoSu har nedsat en visionsgruppe, der skal drøfte, hvordan der kan arbejdes videre med budskaberne. BAR U&F er i gang med at udvikle en publikation om Den gode modtagelse med henblik på at forebygge, at unge og nyansatte er overrepræsenterede i forhold til forekomst af ulykker og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Tilsvarende har BAR Bygge & Anlæg medvirket i udviklingen af metoder, der sætter fokus på virksomhedernes instruktion, oplæring og kontrol i forhold til unges arbejde fx igennem en vejledning til mestre, der har unge og lærlinge ansat. Flere BAR har udviklet videospots og film til forebyggelse af ulykker, illustration af væsentligste arbejdsmiljøproblemer mm. BAR Service & Tjenesteydelser har netop vundet en international mediepris for en video om forebyggelse af ulykker. Flere BAR-initiativer retter sig også til undervisere. BAR Service & Tjenesteydelser har lanceret en Undervisningsindgang med beskrivelse af kompetencemål for undervisningen og relevante materialer. Både i 2013 og 2014 har der været et vellykket samarbejde mellem en række BAR er, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet om Arbejdsmiljøbaren i forbindelse med DM i Skills. Som det fremgår af denne redegørelse, er der forskellige forskningsprojekter i gang, som i de kommende år vil bidrage til at vise nogle sammenhænge, som angiveligt vil kunne give aktørerne afsæt for nye relevante initiativer. 3

4 2. Branchearbejdsmiljørådene (BAR) Fælles aktivitet En fælles aktivitet for branchearbejdsmiljørådene er web-portalen der har til formål at bidrage til at ruste underviserne fagligt og til at levere kompetent og opdateret undervisning i arbejdsmiljø. Hjemmesiden har ca besøgende om året. På hjemmesiden kan hentes information om undervisningsmaterialer og forslag til undervisningsforløb fra alle branchearbejdsmiljøråd både brancherettet information og information på tværs af brancher. Endvidere findes eksempler på god praksis inden for de forskellige uddannelsesretninger og -niveauer. Undervisere har mulighed for diskussion, udvikling og videreudvikling af god undervisningspraksis, pædagogisk metodik og didaktik. Hjemmesiden henvender sig også til de unge selv, deres forældre og arbejdsgivere, som kan finde relevante oplysninger om unges arbejdsmiljø bl.a. love og regler og udmøntning i praksis. Endvidere er udviklet forskellige dilemmaspil, som kan spilles på nettet med cases fra aktuelle problemstillinger, unge står i på jobbet. Hjemmesiden er netop blevet opdateret. Indholdet er blevet gennemgået, og udtrykket er blevet mere tidssvarende og friskt. Derudover er hjemmesiden optimeret, så den også kan tilgås via mobiltelefoner og tablets. Der udsendes 4 nyhedsbreve årligt til alle abonnementer målgruppen er undervisere. Der er ca. 850 tilmeldt. Nyhedsbrevene indeholder relevant viden til underviserne bl.a. læringsprojekter, ideer, og nye materialer der kan anvendes i undervisningen. Sitet bliver koblet sammen med facebooksiden ungmedjob. Endvidere har BAR Bygge & Anlæg, BAR SoSu, BAR Handel, BAR Service- & Tjenesteydelser, Industriens BAR, Grafisk BAR sammen med Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet deltaget på DM i Skills 2014 med en fælles stand Arbejdsmiljøbaren, hvor de unge kunne udfylde en tipskupon med arbejdsmiljøspørgsmål og over en sodavandsdrink fik en dialog om deres besvarelse og deres oplevelser med arbejdsmiljø. BAR Handel BAR Handel har stort fokus på unges arbejdsmiljø, da der er mange unge beskæftiget i detailhandelen. BAR Handel har derfor gennem en årrække udviklet forskellige materialer omkring unges arbejdsmiljø, og som stadig bliver brugt af bl.a. større dagligvarekæder i forbindelse med deres instruktion og oplæring af de unge. Det drejer sig om følgende materialer: Sikker i butikken (vejledning der henvender sig til de unge) Hvor nemt ka det være (e-learningværktøj til de unge) Unges arbejde (branchevejledning) BAR Handel har jf. BAR Handels plan 2013 og 2014 haft unge og nyansatte som tema med henblik på at udvikle nye aktiviteter. I den forbindelse samlede BAR Handel repræsentanter fra branchen for at drøfte behov og ønsker til aktiviteter. På baggrund af dette arbejde skulle der i 2013 besluttes aktiviteter. Da BAR Handel ultimo 2013 blev bekendt med en række kommende projektansøgninger til Arbejdsmiljøforskningsfonden, hvor sigtet var at undersøge hvilke virkemidler i forhold til den forebyggende indsats overfor unges arbejdsmiljø i 4

5 detailhandelen, valgte BAR Handel at afvente Arbejdsmiljøforskningsfondens stillingtagen til ansøgningerne. BAR Handel tilkendegav i den forbindelse støtte til begge projekter bl.a. i form af at indgå i en følgegruppe, finde virksomheder samt at videreformidle undersøgelsens resultater. Da begge projekter ville kunne rumme anbefalinger til mulige aktiviteter i regi af BAR Handel, var BAR Handels Råd enige om at afvente resultaterne, og dermed udskyde de oprindeligt planlagte aktiviteter i regi af BAR Handel. BAR Handel har fået oplyst, at begge projekter i første omgang blev afvist, men er bekendt med, at det ene projekt redefineres og genansøges i kommende ansøgningsrunde. Det andet projekts fremtid overvejes p.t. BAR Service- & Tjenesteydelser I januar 2013 lancerede BAR Service- & Tjenesteydelser en kampagne om forebyggelse af ulykker blandt unge. Til kampagnen blev der udarbejdet 2 video spots. Det ene videospot Videohilsen ender i tragisk ulykker har netop vundet den internationale medie pris på XX World Congress on Safety and Health i Frankfurt. Videoen er set af ca Den anden video Jaloux kæreste slår livredder ned er sendt i DR OBS over 1 måned og er set af næsten Til kampagnen er der lavet facebooksiden ungmedjob, hvor der er leveret information om forebyggelse både til de unge og arbejdsgiverne - Undgå ulykker - Giv unge medarbejdere en sikker jobstart og Undgå ulykker - Guide til en sikker jobstart. I januar 2014 er der udarbejdet en film til undervisningsbrug på frisørskolerne for at sætte fokus på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i faget og forebyggelse heraf. Filmen hedder: Because we re worth it. Filmen har fokus på forebyggelse af ergonomi og allergi/eksem i faget. I foråret 2014 lancerede BAR Service- & Tjenesteydelser en ny indgang på sin hjemmeside Undervisningsindgang. Indgangen er målrettet de undervisere, der underviser i fagene frisør, gastronomer, tjenere, receptionister og serviceassistenter. På hver enkelt fagindgang er der beskrevet de kompetencemål, der undervises efter og valgt de materialer, der er bedste egnet til at bruge i undervisningen. Der er ligeledes udarbejdet en infofolder om den nye indgang. Undervisningsindgangen udbygges i 2014 med yderligere 4 brancher: Ejendomsservicetekniker, sikkerhedsvagter, dyrepasser og skorstensfejer. BAR SoSu BAR SoSu har medvirket til et netværk af undervisere og praktikvejledere på Social- og sundhedsskolerne. Hensigten er at inspirere til at integrere arbejdsmiljø i undervisning og vejledning. Endvidere har BAR SoSu udarbejdet en lille folder Pas på dig selv ellers knækker du for nyansatte i sundhedssektoren. Folderen indeholder bl.a. forflytningens grundlov som huskeliste ved forflytninger, en risikobeskrivelse, arbejdsgiveransvar og henvisning til arbejdspladsens forflytningsvejledere og til, hvor den unge kan finde uddybende materiale. Folderen revideres i BAR SoSu har erfaringer med brug af QR- koder til smartphones: med 7 videoklip der giver let adgang til anvisninger om forflytningsteknik og brug af hjælpemidler ude hos borgeren. BAR SoSu har besluttet at nedsætte en visionsgruppe, som skal drøfte, hvordan rådet kan arbejde med at arbejde videre med de anbefalinger Task Forcen, som Arbejdsmiljørådets nedsatte, er kommet med. BAR U&F På baggrund af arbejdet i Arbejdsmiljørådets (AMR) Task Force, udvikles en publikation om Den gode modtagelse. BAR U&F ønsker at bidrage til at fore- 5

6 bygge, at unge og nyansatte er overrepræsenterede ift. forekomst af ulykker og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Planen er, at rådet samler op på viden fra AMR s Task Force og forfatter en kort publikation med gode råd. Publikationen er planlagt til at udkomme i BAR U&F udgav i 2009 hæftet Ny lærer, som handler om, hvad man som leder, kollega, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan gøre for at sikre, at den nye lærer kommer godt i gang på sin skole til gavn for både skolen og læreren selv. Hæftet indeholder oversigter og værktøjer, som man kan bruge som tjekliste og til at danne sig overblik over, om man har husket alt det vigtige midt i en travl planlægning. Derudover udgav BAR U&F i 2009 spillet Ny lærer. Det er et dialogværktøj, som sætter fokus på nye læreres trivsel og medvirker til en bedre introduktion på skolen. Det tager udgangspunkt i typiske dilemmaer, der kan være forbundet med rollen som lærer. Et eksemplar af spillet blev udsendt til alle folkeskoler og frie skoler ved årsskiftet 2007/2008. BAR Bygge & Anlæg BAR Bygge & Anlæg gennemfører i 2014 og 2015 en indsats, der har til formål at identificere særligt ulykkestruede grupper og risikoområder blandt unge i bygge- og anlægsbranchens virksomheder. BAR Bygge & Anlæg medvirker i udvikling og formidling af metoder, der sætter fokus på virksomhedernes instruktion, oplæring og kontrol i forbindelse med unges arbejde. Der er bl.a. udsendt en vejledning til mestre, der har unge medarbejdere og lærlinge ansat. Dertil kommer, at mange lærlinge kommer til skade på grund af usikre arbejdsmetoder. Arbejdstilsynet og organisationerne i bygge- og anlægsbranchen har derfor iværksat en indsats, hvor to arbejdsmiljøkonsulenter over en to årig periode bistår erhvervsskoler og praktikvirksomheder med initiativer, der kan reducerer antallet af arbejdsulykker blandt elever i bygge- og anlægsfagene. BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet en række nye instruktionsvideoer, som virksomheder og erhvervsskoler kan bruge til at lære unge at håndtere risici i jobbet, herunder lære dem at sige fra over for farlige situationer. BAR Bygge & Anlæg stod for konkurrencen om arbejdsmiljøpriser til lærlinge i bygge- og anlægsfagene på DM i Skills i 2014 i Aarhus. Tilsvarende aktiviteter vil blive gennemført i 2015 på DM i Skills i Bella Centeret i København. BAR Transport Der er udviklet træningsguides målrettet chauffører i lastbil og trucks, samt til persontransport velegnet til at lægge i et førerhus. Disse træningsguides er sendt ud til samtlige uddannelsesinstitutioner (ca. 40), som har berøring med transporterhvervet for at sætte fokus på vigtigheden af fysisk træning for at forebygge belastninger i forbindelse med chaufførarbejde. 6

7 3. Arbejdstilsynet I strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 omhandler initiativ 12 unge og nyansatte. På den baggrund har Arbejdstilsynet iværksat en række initiativer. Arbejdstilsynet har i sommeren 2014 i lighed med tidligere år gennemført en tilsynsindsats i forhold til unges arbejdsmiljø i de brancher, hvor de unge er beskæftiget i sommerperioden. I forbindelse med tilsynsindsatsen blev iværksat en offensiv presseindsats, hvor de unges arbejdsmiljø blev italesat, og budskaber om virksomhedernes og forældres ansvar blev omtalt i medierne. Resultatet af presseindsatsen blev en række artikler og tv-indslag, hvor pressen kom med på tilsyn og efterfølgende skrev om sommerjobindsatsen. Arbejdstilsynet har desuden deltaget i Task Force om unge i regi af Arbejdsmiljørådet sammen med forskellige aktører, fx BAR, NFA, fagforeninger m.fl. Arbejdstilsynet har blandt andet bidraget med viden fra egne interviewundersøgelser af unge. Arbejdet mundede ud i en række anbefalinger til det videre arbejde med at kommunikere arbejdsmiljø til unge. Arbejdstilsynet har i efteråret 2014 offentliggjort Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte arbejdsulykker. Årsopgørelsen omfatter arbejdsulykker, der er registreret i perioden Årsopgørelsen viser, at der i 2013 i alt blev anmeldt arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. I 36 tilfælde mistede den skadelidte livet. Det er det laveste antal dødsulykker i hele perioden og under halvdelen af niveauet i slutningen af 1990 erne. Set i forhold til beskæftigelsen er der i 2013 anmeldt 155 arbejdsulykker pr beskæftigede, hvilket er på samme niveau som i Som tema i årets årsopgørelse analyseres ulykkesrisikoen for unge og nyansatte. Analysen viser, at unge årige har en højere ulykkesrisiko end andre aldersgrupper, ligesom nyansatte har en højere risiko for at komme til skade end personer med en længere anciennitet. Se hele årsopgørelsen og det tekniske appendiks her. Under pkt. 8 Opdatering i tal fremgår Arbejdstilsynets opgørelse over anmeldte arbejdsulykker i perioden fordelt på køn, aldersgrupper og registreringsår samt en opgørelse over Incidenser opdelt på aldersgrupper (Antal anmeldte ulykker pr beskæftigede). 7

8 4. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Notat om unge og nyansattes arbejdsmiljø NFA har samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning og Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet færdiggjort et notat om unge og nyansattes arbejdsmiljø. Notat belyser den eksisterende viden om unge og nyansattes arbejdsmiljø og er udarbejdet som svar på en anmodning fra Arbejdsmiljørådet. Notater indgår i arbejdsgrundlaget for rådets Task Force om Unge og Nyansatte (TFUN). Nyt projekt om Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion Til Arbejdsmiljøforskningsfondens ansøgningsrunde 1. september 2014 er indsendt ansøgning om støtte til et udviklingsprojekt med titlen Sikkert Arbejde For Unge Gennem Læring og Instruktion (SAFU-Læring) - Sikkerhed, læring og praksis. Ansøgningen omfatter et tre årigt projekt, hvor formålet er at undersøge hvordan oplæring og instruktion af unge i sikkerhed skal udformes for at kunne bidrage til at reducere risikoen for at unge kommer til skade i arbejdet. Baggrunden er, at trods en viden om at de første måneder på arbejdet er de farligste, især for de unge, har oplæring og instruktion af unge og nyansatte i sikkerhed på arbejdspladsen indtil videre haft ingen eller kun ringe effekt på antallet af arbejdsskader. En del af forklaringen på den manglende effekt kan ligge i, at eksisterende læringsforløb ikke har taget højde for den praksis, som unge indgår i på arbejdspladsen. I projektet gennemføres en kvalitativ undersøgelse af, hvordan unges oplæring i sikkerhed foregår i praksis, og på baggrund heraf udvikles nye læringsforløb til instruktion og oplæring af unge i sikkerhed. Disse nye læringsforløb vil bygge på et bredt læringsbegreb, der tager højde for den praksis som unge arbejder i. Kontaktperson: Seniorforsker Johnny Dyreborg Fælles nordisk projekt Young workers and sustainable work I samarbejde med det norske og finske arbejdsmiljøinstitut har NFA iværksat et fælles nordisk projekt om unges arbejdsmiljø. I projektet udarbejdes bl.a. et systematisk review af litteraturen omkring arbejdsforhold og risikofaktorer for unge I de nordiske lande, og der gennemføres en sammenlignende undersøgelse af forholdene i de forskellige lande vedrørende implementering af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøspørgsmål i uddannelsessystemet og de offentlige institutioners håndering af de unges arbejdsmiljø. Resultaterne vil blive præsenteret på seminarer og workshops. 8

9 5. Videncenter for Arbejdsmiljø (VfA) Site om unge og nyansatte På baggrund af den nedsatte Task Force om unge og nyansattes har VfA opdateret et allerede eksisterende site om Unge og nyansatte. Sitets omdrejningspunkt er de tre hovedbudskaber, som Task Forcen kom frem til, og som bygger på nyeste forskning indenfor området. På sitet findes viden, værktøjer og eksempler fra arbejdspladser, der har gjort det godt i forhold til at sikre unge og nyansattes arbejdsmiljø. Sitet blev udgivet i maj 2014 og bliver løbende opdateret. Planen for sitet er, at der skal mere omkring det psykiske arbejdsmiljø blandt unge og nyansatte og flere eksempler fra arbejdspladser. Erling the Lærling facebookside VfA har en Facebookside målrettet lærlinge i bygge- og anlægsbranchen. Siden forsøger at ramme de unge, der hvor de er og ved hjælp af humor, fakta og gode råd at få vigtige budskaber omkring arbejdsmiljø ud til de unge (+ deres netværk) i bygge- og anlægsbranchen. Siden har følgere, hvoraf der udover de unge selv også er en del undervisere på erhvervsskolerne. https://www.facebook.com/erlingthelaerling DM i Skills VfA deltager hvert år på DM i Skills sammen med BAR Service, BAR Sosu, Grafisk BAR, I-BAR og BAR Bygge & Anlæg i en Arbejdsmiljøbar. Udover en fælles tip en 10 er er VfA til stede med Erling the Lærling og i den forbindelse forskellige konkurrencer der skal være med til at øge kendskabet til kampagnen. Uge 43 Videncenter for Arbejdsmiljø var koordinator og praktisk arrangør af en række møder på fem erhvervsskoler i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøkampagne Gode arbejdspladser tager hånd om stress. 9

10 6. Øvrige samarbejdspartnere EU s Arbejdsmiljøuge Temaet for EU's arbejdsmiljøuge 2013 var Samarbejde om forebyggelse. I løbet af arbejdsmiljøugen 2013 blev gennemført en række aktiviteter tilrettelagt i et samarbejde mellem LO, DA, FTF, Akademikerne, Arbejdsmiljørådet og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur samt Arbejdstilsynet. En række erhvervsskoler blev besøgt og udgangspunktet var, at der skulle kommunikeres på de unges præmisser. Der blev taget udgangspunkt i samme koncept, som har været anvendt et par år. Der var tale om formidling ved stand up suppleret med rapbattle, hvor eleverne blev inddraget og aktiveret. Formålet var at sætte fokus på arbejdsmiljø på uddannelsesstederne, og flere tusind unge deltog i arrangementerne. Tilbagemeldingerne fra erhvervsskolerne var meget positive især i forhold til den anvendte formidlingsform, som appellerede til de unge, så budskaberne blev hørt. Temaet for EU s arbejdsmiljøuge i 2014 var "Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen". Også i 2014 er gennemført en række aktiviteter tilrettelagt i et samarbejde mellem LO, DA, FTF, Akademikerne, Arbejdsmiljørådet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur samt Arbejdstilsynet. Ved møder på offentlige og private virksomheder fordelt over hele landet blev der fortalt om erfaringer med at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen. Endvidere har et team af oplægsholdere og en konferencier besøgt udvalgte erhvervsskoler i løbet af uge 43, én i hver region, fordelt på forskellige brancher. Indholdet var fokus på fordelene ved et godt psykisk arbejdsmiljø herunder trivsel, arbejdsglæde, godt kollegaskab, god modtagekultur, samarbejde osv. IGLO-modellen individet, gruppen, ledelsen, organisationen. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet i Herning (AMK Herning) Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning (AMK Herning) har fortsat i 2014 en række forsknings- og udviklingsprojekter, der fokuserer på unges tilknytning til arbejdsmarkedet. Rækken af unge-projekter er til dels samlet under Forskningscenter for unges arbejdsliv samt under Dansk Ramazzini Center og udgår primært fra AMK Herning. Projekt VestLiv Om unges helbred, sociale vilkår og arbejdsmiljø (www.vestliv.dk). Projekt VestLiv består af spørgeskemaundersøgelser og registerdata blandt alle født i årgangene 1983 og 1989 (samlet kohorte på cirka 7000 unge) i det daværende Ringkøbing Amt. Kohorterne er interviewet og fulgt af fire omgange med spørgeskema. Det er sket i årene 2004, 2007, 2010 og Der er således tale om en langsigtet befolkningsundersøgelse, som er unik i sin karakter, idet ungdomsgruppen følges gennem deres livsforløb (gennem spørgeskemaer, samkørsel med danske registre vedr. blandt andet sundhed, arbejdsforhold, uddannelse, sygefravær, indlæggelser, medicinforbrug med mere). Ideen i projektet er en løbende opdatering samt mulighed for at besvare nye forskningsspørgsmål. Hovedtemaet for projektet er social ulighed i helbred og sygelighed blandt børn og unge, men i alle spørgeskemarunder er imidlertid indsamlet oplysninger om forskellige aspekter af arbejdsmiljø og helbred, hvilket gør undersøgelsen særdeles velegnet til undersøgelser af arbejdsforhold blandt unge. Der er netop søgt om forskningsmidler til en femte runde blandt kohortens deltagere. Afsluttet ph.d. studium - Forsvaret oktober 2014: The transition from school to work life. Educational attainment and work environment in a 10

11 Danish youth cohort. Sårbare unge halter bagefter når det gælder uddannelse, helbred og psykisk arbejdsmiljø. Unge mennesker, der gennem deres grundskoleår oplever en følelse af manglende meningsfuldhed eller vurderer, at de har et dårligt helbred, har ikke kun en lavere chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse. De oplever også oftere et dårligt psykisk arbejdsmiljø, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Trine Nøhr Winding har gennem de sidste 3 år fulgt 3681 unge, alle født i det gamle Ringkøbing Amt i 1989, med både spørgeskema og registerdata. Ph.d. projektet er en del af det større projekt VestLiv. Ved Trine Nøhr Winding. Afsluttet ph.d. studium - Forsvaret november 2013: Risikoforståelse og sikkerhedspraksis hos tømrerlærlinge. Projektet har undersøgt hvordan hhv. erhvervsskolens og praktikstedets forskellige former for sikkerhedsopfattelser integreres og forhandles i tømrerlærlinges praksis, og hvordan deres læring i forhold til sikkerhed hænger sammen med udvikling af faglig identitet og kunnen i løbet af uddannelsen som tømrer. Projektets resultater peger på nye vinkler og metoder for arbejdsmiljøundervisning på tømreruddannelsen. Ved Regine Grytnes. Nyt ph.d. studium på VestLiv data: Risikofaktorer og kønsforskel i marginalisering blandt unge på arbejdsmarkedet. Projektet identificerer faktorer, der påvirker henholdsvis unge kvinder og mænds marginalisering og udstødning fra uddannelse og arbejde, primært målt på sygefravær, med fokus på forskellige aspekter af helbred og medicinforbrug, sociale forhold, livsstil og arbejde. Ved Mette Jørgine Kirkeby. Nyt ph.d. studium på hhv. VestLiv data og nyindsamlede data fra Herning Kommune: Social ulighed, overvægt og trivsel blandt årige: Sociale forskelle i tilgangen til arbejde blandt unge i Herning Kommune og projekt VestLiv. Projektet ønsker at undersøge betydningen af de unges helbred og sociale forhold herunder BMI, trivsel og social usikkerhed i forhold til unges introduktion på arbejdsmarkedet og senere arbejdsmarkedstilknytning. Projektet indeholder en deskriptiv analyse af udviklingen i helbreds- og trivselsproblemer blandt 9. klasser i Herning Kommune fra i forhold til optageområdets socioøkonomiske status. En analyse af betydningen af sociale determinanter for udviklingen af overvægt og svær overvægt samt marginalisering fra arbejdsmarkedet. Og til sidst en analyse af social ulighed og helbredsmæssige faktorer blandt årige unge tilknyttet Herning Kommunes Jobcenter med fokus på dem der kommer i arbejde sammenlignet med dem, der ikke gør. Ved Mette Lindholm Erikson. Projektet sker i samarbejde med Herning Kommune. Forsat udvikling og samarbejde med erhvervsskolernes arbejdsmiljøundervisere. Unge arbejdstagere er mere udsatte end deres ældre kolleger i deres første tid på arbejdsmarkedet. Derfor er mental tryghed og trivsel vigtig, hvis de unge gennem livet skal opretholde en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er en igangværende evaluering og videreudvikling af ditarbejdsliv.nu i samarbejde med 4 erhvervsskoler, sådan at hjemmesiden bliver målrettet, anvendelsesorienteret og brugbar ift. undervisningen i psykisk arbejdsmiljø på erhvervsskolerne. Både lærere og elever har vist en stor interesse for hjemmesiden som undervisningsmateriale. De foreløbige konklusioner viser, at der er muligheder og store perspektiver i at satse på en yderligere udvikling. består af et interaktivt spil, som udfordrer eleverne på deres egen handlemåde. Spillet animerer helt dagligdagssituationer fra en ar- 11

12 bejdsdag men situationer som vi fra forskningen ved, giver utryghed hos de unge. Alle situationer er baseret på virkelige hændelser, og hjemmesiden har et utal af historier fra interviews af unge, om erfaringer fra deres arbejdsliv. Evalueringen og udviklingen forventes færdig januar Herefter er det et ønske at søge fortsatte midler til videreudvikling, vedligeholdelse og udvikling af materialer samt en yderligere evaluering og forskningsbaseret analyse, som kan give nye vinkler på forskningsbaseret undervisningsmateriale til erhvervsuddannelserne. Forskningsprojekt: Negative livsbegivenheder og deres konsekvenser; 2 longitudinelle studier: To studier undersøger forskellige konsekvenser af negative livsbegivenheder i barndommen, fx. overgreb eller forældre der misbruger alkohol eller stoffer: I et studium kortlægges betydningen af negative livsbegivenheder for forekomst af psykosomatiske symptomer i teenageårene. I et andet studium undersøges det, hvordan dette igen påvirker unges arbejdsmarkedstilknytning senere i livet og begge undersøgelser er forløbsundersøgelser, hvor der især fokuseres på forskelle mellem drenge og piger. Ved seniorforsker Thomas Lund. Forskningsprojekt: Characteristics of the family of origin and educational and occupational attainment: the mediation effect of mental health problems among adolescents in Denmark and The Netherlands. Et komparativt studium baseret på danske og hollandske data om unge, helbred og uddannelse. Studiet gennemføres af Ph.d.-stipendiat Karin Veldman fra University Medical Centre Groningen i Holland i samarbejde med forskere fra Forskningscenter for unges arbejdsliv. Resultater forventes klar i løbet af Forskningsprojekt: Svedan; Arbejdsulykker i Danmark og Sverige - Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark. Forskellen mellem danske og svenske ulykkesincidenser har været kendt i mange år, men årsagerne er aldrig blevet videnskabeligt undersøgt udover Øresundsundersøgelsen, som er baseret på retrospektive ulykkesdata. Svedanprojektet har også fokus på unge og ulykker: Case-undersøgelser på uddannelsesinstitutioner. De markante forskelle i uddannelsessystemet mellem Danmark og Sverige er tidligere blevet foreslået som én mulig forklaring på forskellen mellem danske og svenske BA-arbejdere. Projektets kan være med til at identificere de forskelle, der har en betydning for ulykkesincidensen og vurdere om fx uddannelsesforskelle kan have en betydning for de lavere ulykkestal i Sverige, og hvor realistisk det er at de virkemidler og strategier, der har betydning i Sverige, kan overføres til Danmark. Projektets forventes afsluttet Deltagelse i SAFU. Sikkert Arbejde for Unge i samarbejde med NFA og CEFU. Se afslutningsrapport 12

13 Undervisningsministeriet I forlængelse af reformen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser som træder i kraft august 2015, indgår arbejdsmiljø som et område, der er gennemgående i alle erhvervsuddannelser og ikke længere som et isoleret, selvstændigt fag. På grundforløbet bliver arbejdsmiljø en del af de nye erhvervsfag, f.eks. i erhvervsfaget erhvervsintroduktion, hvor et af målene er at anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi. Ligeledes er der arbejdsmiljøelementer i erhvervsfaget samfund og sundhed, arbejdspladskultur. I de erhvervsfaglige uddannelser stiller de faglige udvalg krav om de sikkerhedscertifikater, der kræves for de enkelte uddannelser. Endvidere har de faglige udvalg i deres beskrivelse af uddannelserne mulighed for at inddrage arbejdsmiljørelevante mål i de uddannelsesspecifikke fag både på grundforløbet, som overgangskrav til hovedforløbet, og på de uddannelsesspecifikke fag der indgår i uddannelsernes hovedforløb. På videns- og materialeportalen er der efter aftale med de forskellige branchearbejdsmiljøråd (BAR) mulighed for at publicere rapporter og undervisningsmaterialer med relevans for de enkelte uddannelser. BAR Service- & Tjenesteydelser har bl.a. leveret undervisningsmateriale, som på den måde bliver let tilgængeligt for underviserne og skolerne. CEUV er også med i styregruppen for et BAR-Byg-projekt, der skal styrke undervisningen i arbejdsmiljø på bygge- og anlægsuddannelserne. 13

14 7. Jobpatruljen 2013/2014 Igen i 2013 og 2014 har Jobpatruljen, som varetages af fagforeningerne 3F og HK haft til opgave at yde oplysningsindsats for børn og unge mellem år. Jobpatruljen var i sommeren 2013 i kontakt med ca unge og i 2014 med 3053 unge. Alt i alt er ca virksomheder blevet besøgt i sommeren 2013 og Generelt oplever Jobpatruljen en meget positiv respons på deres besøg fra både fritidsjobbere og arbejdsgivere. Jobpatruljens besøg giver de unge mulighed for at stille spørgsmål og modtage gode råd om deres arbejdsmiljø, ansættelsesforhold, rettigheder m.m. og hjælper med at sikre, at de unge får en god start på arbejdsmarkedet. Jobpatruljens indsats bidrager til at belyse både fremskridt og udfordringer i forhold til de unge fritidsjobberes arbejdsmarkedsforhold. Oplysninger som er både vigtige og relevante, for at udvikle og forbedre initiativer på området. Fra 2013 har der endvidere været mulighed for at inddele dataindsamlingen på forskellige brancheområder. Se Jobpatruljens evalueringsrapporter for 2013 og 2014 her: - Jobpatruljens evalueringsrapport Jobpatruljens evalueringsrapport

15 8. Opdatering i tal Anmeldte arbejdsulykker fordelt på køn, aldersgruppe og registreringsår. (Kilde: 15

16 Opdatering i tal (fortsat) Incidenser opdelt på aldersgrupper Tabel 1. Antal anmeldte ulykker pr beskæftigede, kvinder Under 18 år år år år år år år år år år år år år Samlet Tabel 2. Antal anmeldte ulykker pr beskæftigede, mænd Under 18 år år år år år år år år år år år år år Samlet

17 9. Arbejdsmiljørådet Der er et vedvarende behov for en indsats overfor børn og unge, da der hele tiden kommer nye til. Både samfundsøkonomiske hensyn og beskyttelseshensyn nødvendiggør, at der kontinuerligt er fokus på denne gruppe, som er på vej ind på arbejdsmarkedet. Arbejdsmiljørådet har på denne baggrund også i sin handlingsplan for fokus på børn og unges arbejdsmiljø. I har en Task Force om unge og nyansattes arbejdsmiljø været nedsat af Arbejdsmiljørådet med en række forskellige aktører. Formålet med Task Forcen var: At få skabt et overblik over igangværende initiativer, forskningsresultater og statistik og på baggrund heraf få formuleret fælles budskaber til brug for aktørernes fremadrettede råd og anbefalinger. I foråret 2014 afsluttede Task Forcen arbejdet bl.a. med følgende fælles budskaber vedr. unge og nyansattes arbejdsmiljø. De overordnede budskaber er: At det er afgørende at se på risikoen i de opgaver, de unge varetager og arbejdsvilkårene herfor. At det har stor betydning at indtænke unge og nyansattes forskellighed, hvis forebyggelse af risiko skal lykkes, da de er en differentieret gruppe med forskellige formål med at gå på arbejde. Der henvises endvidere til følgende elementer, som kan inddrages i den forebyggende indsats: At den forebyggende indsats omkring risiko i arbejdet vil have en større effekt, hvis alle forhold omkring arbejdets- og arbejdspladsens karakteristika, typen af arbejdsopgaver, de unge- og nyansattes forskellighed samt arbejdets organisering inddrages. At alle disse elementer derfor kan indtænkes i virksomhedernes arbejdspladsvurdering, instruktion og oplæring og i den branchespecifikke vejledning samt i den brede forebyggelsesindsats. At aktørerne i arbejdsmiljøsystemet fremadrettet kan overveje, om de kan understøtte forebyggelsesindsatsen yderligere f.eks. ved at udvikle målrettede guidelines, tjeklister samt elementer i en god modtagekultur, som kan understøtte forebyggelse af risiko blandt unge og nyansatte. Arbejdsmiljørådet har drøftet og taget budskaberne om unge og nyansatte til sig som værende de overordnede principper for en god modtagekultur. Rådet har orienteret branchearbejdsmiljørådene og beskæftigelsesministeren om, hvilket fokus indsatser over for unge og nyansatte fremadrettet bør have. Budskaberne og resultaterne af Task Forcens arbejde skal medvirke til et fælles udgangspunkt for de forskellige aktørers råd og anbefalinger, således at der fremadrettet bliver det bedste grundlag for samtidighed i indsatser, koordinering af indsatser og fælles indsatser efter behov. 17

Oversigt over materiale - Arbejdsmiljørådets Task Force om unge og nyansatte

Oversigt over materiale - Arbejdsmiljørådets Task Force om unge og nyansatte Nedenstående oversigt indeholder materiale indsamlet til brug for Arbejdsmiljørådets Task Force om unge og nyansatte. Materialet er indsamlet af Task Forcens medlemmer medio 2013, som et led i at skabe

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark Sikkert og Sundt Arbejde for Alle - velfærd med arbejdsmiljø i centrum Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne Et bedre arbejdsliv arbejdsmiljøinstit OM INDHOLDET AF DENNE PJECE INDHOLD De senere års udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Cabi Stress i det grænseløse Den 27. november 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere