Årlig status for Børn og unges arbejdsmiljø 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig status for Børn og unges arbejdsmiljø 2013/2014"

Transkript

1 Årlig status for Børn og unges arbejdsmiljø 2013/2014 December 2014

2 Baggrund Arbejdsmiljørådet udarbejder hvert år en status på en række aktørers arbejde med at forbedre børn og unges arbejdsmiljø, og offentliggør denne status på rådets hjemmeside. Som start på udarbejdelsen af status for 2013/2014 har sekretariatet i september 2014 skrevet ud til følgende aktører, som alle er blevet bedt om at melde ind om indsatser og initiativer samt forskning, der er/påtænkes iværksat for at forbedre børn og unges arbejdsmiljø samt eventuelle ændringer i forhold sidste års prioriteringer: Samtlige BAR Arbejdstilsynet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmedicinske Klinikker Undervisningsministeriet Center for Ungdomsforskning (CeFU) Følgende aktører har leveret de bidrag, der er gengivet i denne status: BAR Handel BAR Bygge & Anlæg BAR Service- & Tjenesteydelser Grafisk BAR BAR FOKA BAR Uddannelse & Forskning BAR Social & Sundhed Arbejdstilsynet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Videncenter for Arbejdsmiljø (VfA) Arbejdsmedicinsk Klinik Herning Undervisningsministeriet På baggrund af de foreliggende oplysninger omfatter status 2013/2014 input i følgende hovedafsnit: 1. Opsamling 2. Branchearbejdsmiljørådene 3. Arbejdstilsynet 4. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 5. Videncenter for Arbejdsmiljø 6. Øvrige samarbejdspartneres aktiviteter: EU s Arbejdsmiljøuge Arbejdsmedicinsk Klinik Herning Undervisningsministeriet 7. Jobpatruljen Opdatering i tal 9. Arbejdsmiljørådet. 2

3 1. Opsamling Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø, som også er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien. Der kommer hele tiden nye børn og unge til, hvorfor indsatsen skal være vedvarende, samtidig med at de unge som følge af senere pensionsalder m.v. skal være længere på arbejdsmarkedet. Derfor er det en god samfundsmæssig investering at have et kontinuerligt fokus på børn og unges arbejdsmiljø. Indsatser overfor børn og unge bør derfor også indtænkes i brede tværfaglige sammenhænge, og det er åbenbart at udnytte den synergi, der ligger i, at forskellige aktører samarbejder, så koordinerede initiativer kan give merværdi i indsatsen. I foråret 2014 afgav Task Forcen om unge og nyansattes arbejdsmiljø en kortlægning af initiativer, forskningsresultater og en række budskaber, der kan anvendes fremadrettet til at understøtte aktørernes anbefalinger og råd. I denne opsamling fremgår det, at der fortsat er mange forskellige initiativer i gang målrettet de unges hverdag, sprog og foretrukne medier. På BAR-området udvikles løbende nye materialer og aktiviteter. Nogle har drøftet behov og ønsker til aktiviteter med repræsentanter fra branchen. Flere BAR er i gang med at følge op på budskaberne fra Task Forcen om unge og nyansattes arbejdsmiljø. BAR SoSu har nedsat en visionsgruppe, der skal drøfte, hvordan der kan arbejdes videre med budskaberne. BAR U&F er i gang med at udvikle en publikation om Den gode modtagelse med henblik på at forebygge, at unge og nyansatte er overrepræsenterede i forhold til forekomst af ulykker og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Tilsvarende har BAR Bygge & Anlæg medvirket i udviklingen af metoder, der sætter fokus på virksomhedernes instruktion, oplæring og kontrol i forhold til unges arbejde fx igennem en vejledning til mestre, der har unge og lærlinge ansat. Flere BAR har udviklet videospots og film til forebyggelse af ulykker, illustration af væsentligste arbejdsmiljøproblemer mm. BAR Service & Tjenesteydelser har netop vundet en international mediepris for en video om forebyggelse af ulykker. Flere BAR-initiativer retter sig også til undervisere. BAR Service & Tjenesteydelser har lanceret en Undervisningsindgang med beskrivelse af kompetencemål for undervisningen og relevante materialer. Både i 2013 og 2014 har der været et vellykket samarbejde mellem en række BAR er, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet om Arbejdsmiljøbaren i forbindelse med DM i Skills. Som det fremgår af denne redegørelse, er der forskellige forskningsprojekter i gang, som i de kommende år vil bidrage til at vise nogle sammenhænge, som angiveligt vil kunne give aktørerne afsæt for nye relevante initiativer. 3

4 2. Branchearbejdsmiljørådene (BAR) Fælles aktivitet En fælles aktivitet for branchearbejdsmiljørådene er web-portalen der har til formål at bidrage til at ruste underviserne fagligt og til at levere kompetent og opdateret undervisning i arbejdsmiljø. Hjemmesiden har ca besøgende om året. På hjemmesiden kan hentes information om undervisningsmaterialer og forslag til undervisningsforløb fra alle branchearbejdsmiljøråd både brancherettet information og information på tværs af brancher. Endvidere findes eksempler på god praksis inden for de forskellige uddannelsesretninger og -niveauer. Undervisere har mulighed for diskussion, udvikling og videreudvikling af god undervisningspraksis, pædagogisk metodik og didaktik. Hjemmesiden henvender sig også til de unge selv, deres forældre og arbejdsgivere, som kan finde relevante oplysninger om unges arbejdsmiljø bl.a. love og regler og udmøntning i praksis. Endvidere er udviklet forskellige dilemmaspil, som kan spilles på nettet med cases fra aktuelle problemstillinger, unge står i på jobbet. Hjemmesiden er netop blevet opdateret. Indholdet er blevet gennemgået, og udtrykket er blevet mere tidssvarende og friskt. Derudover er hjemmesiden optimeret, så den også kan tilgås via mobiltelefoner og tablets. Der udsendes 4 nyhedsbreve årligt til alle abonnementer målgruppen er undervisere. Der er ca. 850 tilmeldt. Nyhedsbrevene indeholder relevant viden til underviserne bl.a. læringsprojekter, ideer, og nye materialer der kan anvendes i undervisningen. Sitet bliver koblet sammen med facebooksiden ungmedjob. Endvidere har BAR Bygge & Anlæg, BAR SoSu, BAR Handel, BAR Service- & Tjenesteydelser, Industriens BAR, Grafisk BAR sammen med Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet deltaget på DM i Skills 2014 med en fælles stand Arbejdsmiljøbaren, hvor de unge kunne udfylde en tipskupon med arbejdsmiljøspørgsmål og over en sodavandsdrink fik en dialog om deres besvarelse og deres oplevelser med arbejdsmiljø. BAR Handel BAR Handel har stort fokus på unges arbejdsmiljø, da der er mange unge beskæftiget i detailhandelen. BAR Handel har derfor gennem en årrække udviklet forskellige materialer omkring unges arbejdsmiljø, og som stadig bliver brugt af bl.a. større dagligvarekæder i forbindelse med deres instruktion og oplæring af de unge. Det drejer sig om følgende materialer: Sikker i butikken (vejledning der henvender sig til de unge) Hvor nemt ka det være (e-learningværktøj til de unge) Unges arbejde (branchevejledning) BAR Handel har jf. BAR Handels plan 2013 og 2014 haft unge og nyansatte som tema med henblik på at udvikle nye aktiviteter. I den forbindelse samlede BAR Handel repræsentanter fra branchen for at drøfte behov og ønsker til aktiviteter. På baggrund af dette arbejde skulle der i 2013 besluttes aktiviteter. Da BAR Handel ultimo 2013 blev bekendt med en række kommende projektansøgninger til Arbejdsmiljøforskningsfonden, hvor sigtet var at undersøge hvilke virkemidler i forhold til den forebyggende indsats overfor unges arbejdsmiljø i 4

5 detailhandelen, valgte BAR Handel at afvente Arbejdsmiljøforskningsfondens stillingtagen til ansøgningerne. BAR Handel tilkendegav i den forbindelse støtte til begge projekter bl.a. i form af at indgå i en følgegruppe, finde virksomheder samt at videreformidle undersøgelsens resultater. Da begge projekter ville kunne rumme anbefalinger til mulige aktiviteter i regi af BAR Handel, var BAR Handels Råd enige om at afvente resultaterne, og dermed udskyde de oprindeligt planlagte aktiviteter i regi af BAR Handel. BAR Handel har fået oplyst, at begge projekter i første omgang blev afvist, men er bekendt med, at det ene projekt redefineres og genansøges i kommende ansøgningsrunde. Det andet projekts fremtid overvejes p.t. BAR Service- & Tjenesteydelser I januar 2013 lancerede BAR Service- & Tjenesteydelser en kampagne om forebyggelse af ulykker blandt unge. Til kampagnen blev der udarbejdet 2 video spots. Det ene videospot Videohilsen ender i tragisk ulykker har netop vundet den internationale medie pris på XX World Congress on Safety and Health i Frankfurt. Videoen er set af ca Den anden video Jaloux kæreste slår livredder ned er sendt i DR OBS over 1 måned og er set af næsten Til kampagnen er der lavet facebooksiden ungmedjob, hvor der er leveret information om forebyggelse både til de unge og arbejdsgiverne - Undgå ulykker - Giv unge medarbejdere en sikker jobstart og Undgå ulykker - Guide til en sikker jobstart. I januar 2014 er der udarbejdet en film til undervisningsbrug på frisørskolerne for at sætte fokus på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i faget og forebyggelse heraf. Filmen hedder: Because we re worth it. Filmen har fokus på forebyggelse af ergonomi og allergi/eksem i faget. I foråret 2014 lancerede BAR Service- & Tjenesteydelser en ny indgang på sin hjemmeside Undervisningsindgang. Indgangen er målrettet de undervisere, der underviser i fagene frisør, gastronomer, tjenere, receptionister og serviceassistenter. På hver enkelt fagindgang er der beskrevet de kompetencemål, der undervises efter og valgt de materialer, der er bedste egnet til at bruge i undervisningen. Der er ligeledes udarbejdet en infofolder om den nye indgang. Undervisningsindgangen udbygges i 2014 med yderligere 4 brancher: Ejendomsservicetekniker, sikkerhedsvagter, dyrepasser og skorstensfejer. BAR SoSu BAR SoSu har medvirket til et netværk af undervisere og praktikvejledere på Social- og sundhedsskolerne. Hensigten er at inspirere til at integrere arbejdsmiljø i undervisning og vejledning. Endvidere har BAR SoSu udarbejdet en lille folder Pas på dig selv ellers knækker du for nyansatte i sundhedssektoren. Folderen indeholder bl.a. forflytningens grundlov som huskeliste ved forflytninger, en risikobeskrivelse, arbejdsgiveransvar og henvisning til arbejdspladsens forflytningsvejledere og til, hvor den unge kan finde uddybende materiale. Folderen revideres i BAR SoSu har erfaringer med brug af QR- koder til smartphones: med 7 videoklip der giver let adgang til anvisninger om forflytningsteknik og brug af hjælpemidler ude hos borgeren. BAR SoSu har besluttet at nedsætte en visionsgruppe, som skal drøfte, hvordan rådet kan arbejde med at arbejde videre med de anbefalinger Task Forcen, som Arbejdsmiljørådets nedsatte, er kommet med. BAR U&F På baggrund af arbejdet i Arbejdsmiljørådets (AMR) Task Force, udvikles en publikation om Den gode modtagelse. BAR U&F ønsker at bidrage til at fore- 5

6 bygge, at unge og nyansatte er overrepræsenterede ift. forekomst af ulykker og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Planen er, at rådet samler op på viden fra AMR s Task Force og forfatter en kort publikation med gode råd. Publikationen er planlagt til at udkomme i BAR U&F udgav i 2009 hæftet Ny lærer, som handler om, hvad man som leder, kollega, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan gøre for at sikre, at den nye lærer kommer godt i gang på sin skole til gavn for både skolen og læreren selv. Hæftet indeholder oversigter og værktøjer, som man kan bruge som tjekliste og til at danne sig overblik over, om man har husket alt det vigtige midt i en travl planlægning. Derudover udgav BAR U&F i 2009 spillet Ny lærer. Det er et dialogværktøj, som sætter fokus på nye læreres trivsel og medvirker til en bedre introduktion på skolen. Det tager udgangspunkt i typiske dilemmaer, der kan være forbundet med rollen som lærer. Et eksemplar af spillet blev udsendt til alle folkeskoler og frie skoler ved årsskiftet 2007/2008. BAR Bygge & Anlæg BAR Bygge & Anlæg gennemfører i 2014 og 2015 en indsats, der har til formål at identificere særligt ulykkestruede grupper og risikoområder blandt unge i bygge- og anlægsbranchens virksomheder. BAR Bygge & Anlæg medvirker i udvikling og formidling af metoder, der sætter fokus på virksomhedernes instruktion, oplæring og kontrol i forbindelse med unges arbejde. Der er bl.a. udsendt en vejledning til mestre, der har unge medarbejdere og lærlinge ansat. Dertil kommer, at mange lærlinge kommer til skade på grund af usikre arbejdsmetoder. Arbejdstilsynet og organisationerne i bygge- og anlægsbranchen har derfor iværksat en indsats, hvor to arbejdsmiljøkonsulenter over en to årig periode bistår erhvervsskoler og praktikvirksomheder med initiativer, der kan reducerer antallet af arbejdsulykker blandt elever i bygge- og anlægsfagene. BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet en række nye instruktionsvideoer, som virksomheder og erhvervsskoler kan bruge til at lære unge at håndtere risici i jobbet, herunder lære dem at sige fra over for farlige situationer. BAR Bygge & Anlæg stod for konkurrencen om arbejdsmiljøpriser til lærlinge i bygge- og anlægsfagene på DM i Skills i 2014 i Aarhus. Tilsvarende aktiviteter vil blive gennemført i 2015 på DM i Skills i Bella Centeret i København. BAR Transport Der er udviklet træningsguides målrettet chauffører i lastbil og trucks, samt til persontransport velegnet til at lægge i et førerhus. Disse træningsguides er sendt ud til samtlige uddannelsesinstitutioner (ca. 40), som har berøring med transporterhvervet for at sætte fokus på vigtigheden af fysisk træning for at forebygge belastninger i forbindelse med chaufførarbejde. 6

7 3. Arbejdstilsynet I strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 omhandler initiativ 12 unge og nyansatte. På den baggrund har Arbejdstilsynet iværksat en række initiativer. Arbejdstilsynet har i sommeren 2014 i lighed med tidligere år gennemført en tilsynsindsats i forhold til unges arbejdsmiljø i de brancher, hvor de unge er beskæftiget i sommerperioden. I forbindelse med tilsynsindsatsen blev iværksat en offensiv presseindsats, hvor de unges arbejdsmiljø blev italesat, og budskaber om virksomhedernes og forældres ansvar blev omtalt i medierne. Resultatet af presseindsatsen blev en række artikler og tv-indslag, hvor pressen kom med på tilsyn og efterfølgende skrev om sommerjobindsatsen. Arbejdstilsynet har desuden deltaget i Task Force om unge i regi af Arbejdsmiljørådet sammen med forskellige aktører, fx BAR, NFA, fagforeninger m.fl. Arbejdstilsynet har blandt andet bidraget med viden fra egne interviewundersøgelser af unge. Arbejdet mundede ud i en række anbefalinger til det videre arbejde med at kommunikere arbejdsmiljø til unge. Arbejdstilsynet har i efteråret 2014 offentliggjort Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte arbejdsulykker. Årsopgørelsen omfatter arbejdsulykker, der er registreret i perioden Årsopgørelsen viser, at der i 2013 i alt blev anmeldt arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. I 36 tilfælde mistede den skadelidte livet. Det er det laveste antal dødsulykker i hele perioden og under halvdelen af niveauet i slutningen af 1990 erne. Set i forhold til beskæftigelsen er der i 2013 anmeldt 155 arbejdsulykker pr beskæftigede, hvilket er på samme niveau som i Som tema i årets årsopgørelse analyseres ulykkesrisikoen for unge og nyansatte. Analysen viser, at unge årige har en højere ulykkesrisiko end andre aldersgrupper, ligesom nyansatte har en højere risiko for at komme til skade end personer med en længere anciennitet. Se hele årsopgørelsen og det tekniske appendiks her. Under pkt. 8 Opdatering i tal fremgår Arbejdstilsynets opgørelse over anmeldte arbejdsulykker i perioden fordelt på køn, aldersgrupper og registreringsår samt en opgørelse over Incidenser opdelt på aldersgrupper (Antal anmeldte ulykker pr beskæftigede). 7

8 4. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Notat om unge og nyansattes arbejdsmiljø NFA har samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning og Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet færdiggjort et notat om unge og nyansattes arbejdsmiljø. Notat belyser den eksisterende viden om unge og nyansattes arbejdsmiljø og er udarbejdet som svar på en anmodning fra Arbejdsmiljørådet. Notater indgår i arbejdsgrundlaget for rådets Task Force om Unge og Nyansatte (TFUN). Nyt projekt om Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion Til Arbejdsmiljøforskningsfondens ansøgningsrunde 1. september 2014 er indsendt ansøgning om støtte til et udviklingsprojekt med titlen Sikkert Arbejde For Unge Gennem Læring og Instruktion (SAFU-Læring) - Sikkerhed, læring og praksis. Ansøgningen omfatter et tre årigt projekt, hvor formålet er at undersøge hvordan oplæring og instruktion af unge i sikkerhed skal udformes for at kunne bidrage til at reducere risikoen for at unge kommer til skade i arbejdet. Baggrunden er, at trods en viden om at de første måneder på arbejdet er de farligste, især for de unge, har oplæring og instruktion af unge og nyansatte i sikkerhed på arbejdspladsen indtil videre haft ingen eller kun ringe effekt på antallet af arbejdsskader. En del af forklaringen på den manglende effekt kan ligge i, at eksisterende læringsforløb ikke har taget højde for den praksis, som unge indgår i på arbejdspladsen. I projektet gennemføres en kvalitativ undersøgelse af, hvordan unges oplæring i sikkerhed foregår i praksis, og på baggrund heraf udvikles nye læringsforløb til instruktion og oplæring af unge i sikkerhed. Disse nye læringsforløb vil bygge på et bredt læringsbegreb, der tager højde for den praksis som unge arbejder i. Kontaktperson: Seniorforsker Johnny Dyreborg Fælles nordisk projekt Young workers and sustainable work I samarbejde med det norske og finske arbejdsmiljøinstitut har NFA iværksat et fælles nordisk projekt om unges arbejdsmiljø. I projektet udarbejdes bl.a. et systematisk review af litteraturen omkring arbejdsforhold og risikofaktorer for unge I de nordiske lande, og der gennemføres en sammenlignende undersøgelse af forholdene i de forskellige lande vedrørende implementering af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøspørgsmål i uddannelsessystemet og de offentlige institutioners håndering af de unges arbejdsmiljø. Resultaterne vil blive præsenteret på seminarer og workshops. 8

9 5. Videncenter for Arbejdsmiljø (VfA) Site om unge og nyansatte På baggrund af den nedsatte Task Force om unge og nyansattes har VfA opdateret et allerede eksisterende site om Unge og nyansatte. Sitets omdrejningspunkt er de tre hovedbudskaber, som Task Forcen kom frem til, og som bygger på nyeste forskning indenfor området. På sitet findes viden, værktøjer og eksempler fra arbejdspladser, der har gjort det godt i forhold til at sikre unge og nyansattes arbejdsmiljø. Sitet blev udgivet i maj 2014 og bliver løbende opdateret. Planen for sitet er, at der skal mere omkring det psykiske arbejdsmiljø blandt unge og nyansatte og flere eksempler fra arbejdspladser. Erling the Lærling facebookside VfA har en Facebookside målrettet lærlinge i bygge- og anlægsbranchen. Siden forsøger at ramme de unge, der hvor de er og ved hjælp af humor, fakta og gode råd at få vigtige budskaber omkring arbejdsmiljø ud til de unge (+ deres netværk) i bygge- og anlægsbranchen. Siden har følgere, hvoraf der udover de unge selv også er en del undervisere på erhvervsskolerne. https://www.facebook.com/erlingthelaerling DM i Skills VfA deltager hvert år på DM i Skills sammen med BAR Service, BAR Sosu, Grafisk BAR, I-BAR og BAR Bygge & Anlæg i en Arbejdsmiljøbar. Udover en fælles tip en 10 er er VfA til stede med Erling the Lærling og i den forbindelse forskellige konkurrencer der skal være med til at øge kendskabet til kampagnen. Uge 43 Videncenter for Arbejdsmiljø var koordinator og praktisk arrangør af en række møder på fem erhvervsskoler i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøkampagne Gode arbejdspladser tager hånd om stress. 9

10 6. Øvrige samarbejdspartnere EU s Arbejdsmiljøuge Temaet for EU's arbejdsmiljøuge 2013 var Samarbejde om forebyggelse. I løbet af arbejdsmiljøugen 2013 blev gennemført en række aktiviteter tilrettelagt i et samarbejde mellem LO, DA, FTF, Akademikerne, Arbejdsmiljørådet og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur samt Arbejdstilsynet. En række erhvervsskoler blev besøgt og udgangspunktet var, at der skulle kommunikeres på de unges præmisser. Der blev taget udgangspunkt i samme koncept, som har været anvendt et par år. Der var tale om formidling ved stand up suppleret med rapbattle, hvor eleverne blev inddraget og aktiveret. Formålet var at sætte fokus på arbejdsmiljø på uddannelsesstederne, og flere tusind unge deltog i arrangementerne. Tilbagemeldingerne fra erhvervsskolerne var meget positive især i forhold til den anvendte formidlingsform, som appellerede til de unge, så budskaberne blev hørt. Temaet for EU s arbejdsmiljøuge i 2014 var "Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen". Også i 2014 er gennemført en række aktiviteter tilrettelagt i et samarbejde mellem LO, DA, FTF, Akademikerne, Arbejdsmiljørådet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur samt Arbejdstilsynet. Ved møder på offentlige og private virksomheder fordelt over hele landet blev der fortalt om erfaringer med at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen. Endvidere har et team af oplægsholdere og en konferencier besøgt udvalgte erhvervsskoler i løbet af uge 43, én i hver region, fordelt på forskellige brancher. Indholdet var fokus på fordelene ved et godt psykisk arbejdsmiljø herunder trivsel, arbejdsglæde, godt kollegaskab, god modtagekultur, samarbejde osv. IGLO-modellen individet, gruppen, ledelsen, organisationen. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet i Herning (AMK Herning) Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning (AMK Herning) har fortsat i 2014 en række forsknings- og udviklingsprojekter, der fokuserer på unges tilknytning til arbejdsmarkedet. Rækken af unge-projekter er til dels samlet under Forskningscenter for unges arbejdsliv samt under Dansk Ramazzini Center og udgår primært fra AMK Herning. Projekt VestLiv Om unges helbred, sociale vilkår og arbejdsmiljø (www.vestliv.dk). Projekt VestLiv består af spørgeskemaundersøgelser og registerdata blandt alle født i årgangene 1983 og 1989 (samlet kohorte på cirka 7000 unge) i det daværende Ringkøbing Amt. Kohorterne er interviewet og fulgt af fire omgange med spørgeskema. Det er sket i årene 2004, 2007, 2010 og Der er således tale om en langsigtet befolkningsundersøgelse, som er unik i sin karakter, idet ungdomsgruppen følges gennem deres livsforløb (gennem spørgeskemaer, samkørsel med danske registre vedr. blandt andet sundhed, arbejdsforhold, uddannelse, sygefravær, indlæggelser, medicinforbrug med mere). Ideen i projektet er en løbende opdatering samt mulighed for at besvare nye forskningsspørgsmål. Hovedtemaet for projektet er social ulighed i helbred og sygelighed blandt børn og unge, men i alle spørgeskemarunder er imidlertid indsamlet oplysninger om forskellige aspekter af arbejdsmiljø og helbred, hvilket gør undersøgelsen særdeles velegnet til undersøgelser af arbejdsforhold blandt unge. Der er netop søgt om forskningsmidler til en femte runde blandt kohortens deltagere. Afsluttet ph.d. studium - Forsvaret oktober 2014: The transition from school to work life. Educational attainment and work environment in a 10

11 Danish youth cohort. Sårbare unge halter bagefter når det gælder uddannelse, helbred og psykisk arbejdsmiljø. Unge mennesker, der gennem deres grundskoleår oplever en følelse af manglende meningsfuldhed eller vurderer, at de har et dårligt helbred, har ikke kun en lavere chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse. De oplever også oftere et dårligt psykisk arbejdsmiljø, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Trine Nøhr Winding har gennem de sidste 3 år fulgt 3681 unge, alle født i det gamle Ringkøbing Amt i 1989, med både spørgeskema og registerdata. Ph.d. projektet er en del af det større projekt VestLiv. Ved Trine Nøhr Winding. Afsluttet ph.d. studium - Forsvaret november 2013: Risikoforståelse og sikkerhedspraksis hos tømrerlærlinge. Projektet har undersøgt hvordan hhv. erhvervsskolens og praktikstedets forskellige former for sikkerhedsopfattelser integreres og forhandles i tømrerlærlinges praksis, og hvordan deres læring i forhold til sikkerhed hænger sammen med udvikling af faglig identitet og kunnen i løbet af uddannelsen som tømrer. Projektets resultater peger på nye vinkler og metoder for arbejdsmiljøundervisning på tømreruddannelsen. Ved Regine Grytnes. Nyt ph.d. studium på VestLiv data: Risikofaktorer og kønsforskel i marginalisering blandt unge på arbejdsmarkedet. Projektet identificerer faktorer, der påvirker henholdsvis unge kvinder og mænds marginalisering og udstødning fra uddannelse og arbejde, primært målt på sygefravær, med fokus på forskellige aspekter af helbred og medicinforbrug, sociale forhold, livsstil og arbejde. Ved Mette Jørgine Kirkeby. Nyt ph.d. studium på hhv. VestLiv data og nyindsamlede data fra Herning Kommune: Social ulighed, overvægt og trivsel blandt årige: Sociale forskelle i tilgangen til arbejde blandt unge i Herning Kommune og projekt VestLiv. Projektet ønsker at undersøge betydningen af de unges helbred og sociale forhold herunder BMI, trivsel og social usikkerhed i forhold til unges introduktion på arbejdsmarkedet og senere arbejdsmarkedstilknytning. Projektet indeholder en deskriptiv analyse af udviklingen i helbreds- og trivselsproblemer blandt 9. klasser i Herning Kommune fra i forhold til optageområdets socioøkonomiske status. En analyse af betydningen af sociale determinanter for udviklingen af overvægt og svær overvægt samt marginalisering fra arbejdsmarkedet. Og til sidst en analyse af social ulighed og helbredsmæssige faktorer blandt årige unge tilknyttet Herning Kommunes Jobcenter med fokus på dem der kommer i arbejde sammenlignet med dem, der ikke gør. Ved Mette Lindholm Erikson. Projektet sker i samarbejde med Herning Kommune. Forsat udvikling og samarbejde med erhvervsskolernes arbejdsmiljøundervisere. Unge arbejdstagere er mere udsatte end deres ældre kolleger i deres første tid på arbejdsmarkedet. Derfor er mental tryghed og trivsel vigtig, hvis de unge gennem livet skal opretholde en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er en igangværende evaluering og videreudvikling af ditarbejdsliv.nu i samarbejde med 4 erhvervsskoler, sådan at hjemmesiden bliver målrettet, anvendelsesorienteret og brugbar ift. undervisningen i psykisk arbejdsmiljø på erhvervsskolerne. Både lærere og elever har vist en stor interesse for hjemmesiden som undervisningsmateriale. De foreløbige konklusioner viser, at der er muligheder og store perspektiver i at satse på en yderligere udvikling. består af et interaktivt spil, som udfordrer eleverne på deres egen handlemåde. Spillet animerer helt dagligdagssituationer fra en ar- 11

12 bejdsdag men situationer som vi fra forskningen ved, giver utryghed hos de unge. Alle situationer er baseret på virkelige hændelser, og hjemmesiden har et utal af historier fra interviews af unge, om erfaringer fra deres arbejdsliv. Evalueringen og udviklingen forventes færdig januar Herefter er det et ønske at søge fortsatte midler til videreudvikling, vedligeholdelse og udvikling af materialer samt en yderligere evaluering og forskningsbaseret analyse, som kan give nye vinkler på forskningsbaseret undervisningsmateriale til erhvervsuddannelserne. Forskningsprojekt: Negative livsbegivenheder og deres konsekvenser; 2 longitudinelle studier: To studier undersøger forskellige konsekvenser af negative livsbegivenheder i barndommen, fx. overgreb eller forældre der misbruger alkohol eller stoffer: I et studium kortlægges betydningen af negative livsbegivenheder for forekomst af psykosomatiske symptomer i teenageårene. I et andet studium undersøges det, hvordan dette igen påvirker unges arbejdsmarkedstilknytning senere i livet og begge undersøgelser er forløbsundersøgelser, hvor der især fokuseres på forskelle mellem drenge og piger. Ved seniorforsker Thomas Lund. Forskningsprojekt: Characteristics of the family of origin and educational and occupational attainment: the mediation effect of mental health problems among adolescents in Denmark and The Netherlands. Et komparativt studium baseret på danske og hollandske data om unge, helbred og uddannelse. Studiet gennemføres af Ph.d.-stipendiat Karin Veldman fra University Medical Centre Groningen i Holland i samarbejde med forskere fra Forskningscenter for unges arbejdsliv. Resultater forventes klar i løbet af Forskningsprojekt: Svedan; Arbejdsulykker i Danmark og Sverige - Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark. Forskellen mellem danske og svenske ulykkesincidenser har været kendt i mange år, men årsagerne er aldrig blevet videnskabeligt undersøgt udover Øresundsundersøgelsen, som er baseret på retrospektive ulykkesdata. Svedanprojektet har også fokus på unge og ulykker: Case-undersøgelser på uddannelsesinstitutioner. De markante forskelle i uddannelsessystemet mellem Danmark og Sverige er tidligere blevet foreslået som én mulig forklaring på forskellen mellem danske og svenske BA-arbejdere. Projektets kan være med til at identificere de forskelle, der har en betydning for ulykkesincidensen og vurdere om fx uddannelsesforskelle kan have en betydning for de lavere ulykkestal i Sverige, og hvor realistisk det er at de virkemidler og strategier, der har betydning i Sverige, kan overføres til Danmark. Projektets forventes afsluttet Deltagelse i SAFU. Sikkert Arbejde for Unge i samarbejde med NFA og CEFU. Se afslutningsrapport 12

13 Undervisningsministeriet I forlængelse af reformen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser som træder i kraft august 2015, indgår arbejdsmiljø som et område, der er gennemgående i alle erhvervsuddannelser og ikke længere som et isoleret, selvstændigt fag. På grundforløbet bliver arbejdsmiljø en del af de nye erhvervsfag, f.eks. i erhvervsfaget erhvervsintroduktion, hvor et af målene er at anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi. Ligeledes er der arbejdsmiljøelementer i erhvervsfaget samfund og sundhed, arbejdspladskultur. I de erhvervsfaglige uddannelser stiller de faglige udvalg krav om de sikkerhedscertifikater, der kræves for de enkelte uddannelser. Endvidere har de faglige udvalg i deres beskrivelse af uddannelserne mulighed for at inddrage arbejdsmiljørelevante mål i de uddannelsesspecifikke fag både på grundforløbet, som overgangskrav til hovedforløbet, og på de uddannelsesspecifikke fag der indgår i uddannelsernes hovedforløb. På videns- og materialeportalen er der efter aftale med de forskellige branchearbejdsmiljøråd (BAR) mulighed for at publicere rapporter og undervisningsmaterialer med relevans for de enkelte uddannelser. BAR Service- & Tjenesteydelser har bl.a. leveret undervisningsmateriale, som på den måde bliver let tilgængeligt for underviserne og skolerne. CEUV er også med i styregruppen for et BAR-Byg-projekt, der skal styrke undervisningen i arbejdsmiljø på bygge- og anlægsuddannelserne. 13

14 7. Jobpatruljen 2013/2014 Igen i 2013 og 2014 har Jobpatruljen, som varetages af fagforeningerne 3F og HK haft til opgave at yde oplysningsindsats for børn og unge mellem år. Jobpatruljen var i sommeren 2013 i kontakt med ca unge og i 2014 med 3053 unge. Alt i alt er ca virksomheder blevet besøgt i sommeren 2013 og Generelt oplever Jobpatruljen en meget positiv respons på deres besøg fra både fritidsjobbere og arbejdsgivere. Jobpatruljens besøg giver de unge mulighed for at stille spørgsmål og modtage gode råd om deres arbejdsmiljø, ansættelsesforhold, rettigheder m.m. og hjælper med at sikre, at de unge får en god start på arbejdsmarkedet. Jobpatruljens indsats bidrager til at belyse både fremskridt og udfordringer i forhold til de unge fritidsjobberes arbejdsmarkedsforhold. Oplysninger som er både vigtige og relevante, for at udvikle og forbedre initiativer på området. Fra 2013 har der endvidere været mulighed for at inddele dataindsamlingen på forskellige brancheområder. Se Jobpatruljens evalueringsrapporter for 2013 og 2014 her: - Jobpatruljens evalueringsrapport Jobpatruljens evalueringsrapport

15 8. Opdatering i tal Anmeldte arbejdsulykker fordelt på køn, aldersgruppe og registreringsår. (Kilde: 15

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 FORORD... 3 BUDGET FOR BAR SOSUs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 6 2.1 APV og psykisk arbejdsmiljø... 7 2.2

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007

REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007 Redegørelse 2007 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007 I. Baggrund Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, i det følgende forkortet BAR SoSu, består af repræsentanter

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

EVALUERING AF VIDENCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

EVALUERING AF VIDENCENTER FOR ARBEJDSMILJØ EVALUERING AF VIDENCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Centerets virksomhed 2005 til primo 2008 15. maj, 2008 ADVICE A/S COPYRIGHT 2008 15/05/08 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Baggrund og formål til evalueringen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Ulykkesforskning forebyggelse

Ulykkesforskning forebyggelse & nyhedsbrev om September 2012 Ulykkesforskning forebyggelse nr. 38 sept. 2012 13. årgang ISSN 1600-3373 i dette nummer: [ side 2] Internationale kampagner mod skader og vold [ side 3] Konsekvenser af

Læs mere

STRESS KAMPAGNE. Fem års stresskampagne i Danmark

STRESS KAMPAGNE. Fem års stresskampagne i Danmark STRESS KAMPAGNE STRESS 1 Fem års stresskampagne i Danmark - En beskrivelse af den fælles indsats for at forebygge arbejdsbetinget stress på de kommunale og regionale arbejdspladser 2 STRESS KAMPAGNE INDHOLD

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSTILTAG PÅ ER-

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSTILTAG PÅ ER- KOSMOS KORTLÆGNING AF SUNDHEDSTILTAG PÅ ER- HVERVSUDDANNELSER I DANMARK ANBEFALINGER TIL DET FREMADRETTEDE SUNDHEDSARBEJDE Udarbejdet af Det Nationale Videncenter for sundhed, kost og motion for børn og

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Tilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen Center for Ungdomsforskning 2013 1 2 Efterskolens betydning for unges ordblindes liv

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere