1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014"

Transkript

1 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende redigeres og udbygges og ikke mindst prioriteres. Der skal laves en plan for, hvordan tiltagene sættes i værk, for eksempel over en 3- årig periode. 1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? - Budskaber 2. Hvordan skal Naturvejlederforeningen kommunikere? - Principper 3. Hvem skal Naturvejlederforeningen kommunikere? - Afsender 4. Hvem skal Naturvejlederforeningen kommunikere til? - Målgrupper 5. Hvornår skal Naturvejlederforeningen kommunikere? - Timing 6. Hvor skal Naturvejlederforeningen kommunikere? Kanaler 7. Implementering 1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) Formuler konkrete budskaber Formuler konkrete budskaber, som er dem foreningen kommunikerer ud henholdsvis internt og eksternt. Budskaberne skal afspejle foreningens formål. Der formuleres ligeledes konkrete budskaber med udgangspunkt i Naturvejledning Danmarks formål. Hvad ønsker medlemmerne information om Lav en spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden og spørg til hvad medlemmerne gerne vil vide mere om, og om hvorvidt de ønsker informationerne på Facebook, i form af nyhedsbreve eller som informationer de selv kan søge på hjemmesiden. Vil de have dagsordener og mødereferater fra bestyrelsen? Løbende information om hvad der sker i de forskellige udvalg? Nyheder fra lokale og regionale netværk? Nyheder om litteratur, forskning, konferencer mm. Hvornår: årskonferencen Hvordan: der laves et spørgeskema, der deles rundt eller en plakat med en form for afstemning eller mulighed for at skrive forslag på post- it sedler. Det kan også være muligheder for at prioritere allerede formulerede forslag. Kommuniker om det internationale arbejde Foreningen skal blive bedre til at formidle erfaringer og oplevelser fra det internationale arbejde. Medlemmerne skal kunne se, hvad foreningen får ud af det internationale arbejde. Og foreningens internationale samarbejder er en god historie i den eksterne kommunikation. Det kan også være relevant at finde og kommuniker farverige, interessante historier fra naturvejledere i hele verden. Formidlingen om det internationale arbejde kan både ske via lokale og landsdækkende medier. 1

2 Der laves en oversigt over emner indenfor det internationale arbejde, der kunne være relevant at formidle henholdsvis internt og eksternt i foreningen. Ansvarlig: internationalt udvalg Hvornår:?? Hvordan: Internationalt udvalg opfordres til at finde en der er ansvarlig for at kommunikere om dette. Mere information om foreningens arbejde Lav en mere uddybende præsentationen af foreningens arbejde på hjemmesiden. Der skal tages stilling til, om det skal ligge på den åbne eller den lukkede del. Beskrivelsen skal blandt andet omfatte: Beskrivelse af udvalg, udvalgenes arbejde og kommissorier Hvor er foreningen repræsenteret (diverse udvalg i Friluftsrådet), Hvordan foreningen gør sin indflydelse gældende i form af fx høringssvar på politiske sager. Præsentation af foreningens struktur (illustration) til nuværende og potentielle medlemmer. Hvad gør foreningen helt konkret for at opfylde sine formål Dagsordener for bestyrelsesmøder offentliggøres en uge før bestyrelsesmøder. Sammendrag af referater offentliggøres senest en uge efter hvert bestyrelsesmøde. Kortlæg hvor foreningen kan bidrage i aktuelle debatter Lav en liste over nuværende og potentielle emner, områder og debatter, hvor naturvejleder- foreningen kan bidrage med viden, erfaringer osv. Denne liste opdateres derefter løbende. Lad for eksempel udvalgte personer følge de emner, områder og debatter, som de rent fagligt er godt inde i og alligevel følger med i. Disse fag- personer kan eventuelt findes i de faglige netværk, men det behøver ikke være dem, der i dag er tovholdere for netværkene. (se også punkt 5. Hvornår skal Naturvejlederforeningen kommunikere? ) Hvornår: få input til disse aktuelle emner på årskonferencen Hvordan: sæt en plakat op, hvor deltagerne kan sætte post- it sedler op med forslag til debatter og aktuelle emner, hvor det vil være relevant for foreningen at bidrage 2. Hvordan skal Naturvejlederforeningen kommunikere? Principper Kan foreningen drage nytte af de enkelte naturvejlederes kommunikation i den brede offentlighed Lav en oversigt over, hvem der i dag kommunikerer til den brede offentlighed og se på, hvordan de gør det? Kan foreningen bruge dette i den eksterne kommunikation? Hvornår: få input til disse aktuelle emner på årskonferencen Hvordan: sæt en plakat op, hvor deltagerne kan sætte post- it sedler op med navne på de naturvejledere der kommunikerer til den brede offentlighed 2

3 Skal Naturvejlederforeningen kommunikere politisk Det bør diskuteres blandt medlemmerne og i bestyrelsen, hvorvidt foreningen skal kommunikere politisk. Kommunikation fra foreningen kan i visse tilfælde bringe de enkelte naturvejledere i klemme i forhold til deres arbejdsgivere. Til gengæld kan det i visse tilfælde formentlig gavne naturvejledernes arbejde, at foreningen bliver synlig ved at blande sig i relevante debatter. Hvornår: få input til dette på årskonferencen Hvordan: sæt en plakat op, hvor deltagerne kan sætte post- it sedler op med holdninger til dette og med forslag til politiske emner som foreningen skal kommunikere om dette punkt hænger sammen med overskriften Kortlæg hvor foreningen kan bidrage i aktuelle debatter under pkt.1 3. Hvem skal kommunikere? Afsender Opfordre naturvejledere til at bruge uglelogo Foreningen opfordrer til, at uglelogo bruges og er synligt, når en naturvejleder er i medierne samt laver arrangementer. Uglelogoer kan rekvireres gratis af uddannede ugler, hvor og hvordan gøres dette? skal der uddeles gratis logoer til årskonferencen? Hvordan kan uglelogoet udformes, så det er let og praktisk at tage på og af? (det fine emaljeemblem holder ikke) Foreningen tager kontakt til udvalgte naturvejledere, der er eksponeret i landsdækkende medier. Hvornår: kommuniker denne opfordring på årskonferencen Hvordan:?? Det skal være tydeligt, når en naturvejleder repræsenterer naturvejlederforeningen Der laves en beskrivelse af, hvad man skal være opmærksom på, hvis man er ude som repræsentant for foreningen. Det kan være i nationale eller internationale konferencer, til møder o. lign. Det kunne for eksempel være, at man skal bære uglelogo, uddele foldere om foreningen, sørge for at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse og præsenterer sig som repræsentant for naturvejlederforeningen. Hvornår og hvordan: dette kommunikeres i hvert enkelt tilfælde når der laves aftaler med naturvejledere om at de repræsenterer foreningen 4. Hvem skal naturvejlederforeningen kommunikere til? (Målgrupper) Opprioritering af den eksterne kommunikation Den eksterne kommunikation via hjemmeside og sociale medier bør opprioriteres. Jf. blandt andet aftalen om Naturvejledning Danmark, som Naturvejlederforeningen, Friluftsrådet og Naturstyrelsen har indgået. Hvornår: 2014 Hvordan: forslag til dette fremgår af nærværende dokument 3

4 Styrkelse af den interne kommunikation i Naturvejlederforeningen Beskriv hvordan foreningen kan optimere den interne kommunikation: Kommunikation mellem medlemmerne: se nedenfor samt under pkt.6 Hvor skal Naturvejlederforeningen kommunikere. Kommunikation internt i bestyrelsen: fx via dropboks, skypemøder og fysiske møder. Kommunikation mellem bestyrelse og redaktion: fx ved at NATURvejleder er på dagsordenen på alle bestyrelsesmøder og ved at bestyrelses- dialog er på dagsordenen på alle redaktionsmøder. Samt 1-2 fysiske møder årligt ml. Redaktion og bestyrelse. Kommunikation mellem bestyrelse og udvalg: se nedenfor. Kommunikation mellem bestyrelse og netværk: se nedenfor. Beskriv hvordan foreningens udvalg samt de faglige og regionale netværk kan bruges systematisk til at styrke den interne kommunikation i foreningen. Hvordan kan bestyrelsen kommunikere med medlemmerne via denne vej? hvordan kan foreningen via bestyrelsen styrke kontakten til tovholderne for de regionale og de faglige netværk. Det kan fx være ved at alle netværk har en kontaktperson i bestyrelsen, og at kontaktpersonen i bestyrelsen min inden hvert bestyrelsesmøde har kontakt til tovholderen. Hvornår: 2014 Hvordan: bestyrelsen udnævner kontaktpersoner så alle netværk er dækket Udarbejdelse af interessentanalyse De tre parter i Naturvejledning i Danmark bør iværksætte en interessentanalyse, der afdækker interessenter i såvel intern som ekstern kommunikation. Interessenterne skal deles op i forhold til vigtighed og indflydelse. Derefter kan parterne i Naturvejledning i Danmark tage beslutning om indsatser og prioriteringer. Ansvarlig: Bestyrelsen og Naturvejledning i Danmark Hvornår: tidligst 2015 Hvordan: gennemførelse af dette forudsætter ekstern finansiering, og det vil formentlig ikke være nemt at få penge til opgaven. Målgrupper i naturvejlederforeningens interne og eksterne kommunikation Der laves en beskrivelse af målgrupper for foreningens interne og eksterne kommunikation, og af hvordan der kommunikeres til hver enkelt målgruppe. Hvis interessentanalysen gennemføres revideres målgruppebeskrivelsen med udgangspunkt i resultatet af interessentanalysen. Hvornår: 2014 Hvordan:?? 5. Hvornår skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (Timing) Kortlæg hvor foreningen kan bidrage i aktuelle debatter (se også under pkt.1 side 2) Når der er væsentlige nyheder, melder de fag- personer der følger det specifikke område ind til én central person eller de formulerer selv en nyhed - på Facebook for eksempel. 4

5 Hvornår og hvordan: 2014, med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra årskonferencen sættes dette i værk eller sættes på venteliste, hvis der ikke er nogen der brænder for denne opgave Udnævn lokalredaktører til at formidle lokale nyheder For at sikre at lokale nyheder kommunikeres ud løbende, laves der konkrete aftaler med lokal- redaktører, der skal formidle aktuelt lokalstof på fx Facebook. Hvornår: årskonferencen og umiddelbart derefter (april- juni 2014) Hvordan: Der efterlyses personer til denne opgave på årskonferencen samt via direkte henvendelser til de regionale netværk. Der laves en række konkrete jobopslag, hvor dette er noget af det medlemmer kan byde ind på. Vi leder primært efter personer der i forvejen er aktive i de regionale. 6. Hvor skal naturvejlederforeningen kommunikere? (på hvilke kanaler) 1. Hjemmeside Den officielle del af vejleder.dk udvikles, så den tilgodeser kommunikationen til den brede befolkning. Foreningens hjemmeside- bureau - Click a site er blevet bedt om at komme med et bud på en ny forside, som kan byde alle velkomne. Der laves blandt andet en række mindre video- klip til at lægge på forsiden, disse giver et billede af hvad naturvejledning er for en størrelse, af bredden i naturvejledernes arbejde og af, hvad man helt konkret kan bruge en naturvejleder til. Der postes nyheder med generel relevans. Der arbejdes på at så mange naturvejledere som muligt beskriver hvilke konkrete tilbud de har og hvilke målgrupper de arbejder med på hjemmesiden. Kalender hvor alle naturvejledere kan få omtale af deres offentlige arrangementer. Naturvejlederne indtaster selv arrangementsoplysninger i en formular, dette godkendes af en administrator inden offentliggørelse. Links til relevante links og apps til borgere der gerne vil ud i naturen selv, med foreninger eller lign. Ansvarlig: webmaster og kommunikationsgruppe Hvornår: 2014 Hvordan: der efterlyses deltagere til dette stykke arbejde på årskonferencen. Arbejdet er startet og fortsætter efter årskonferencen med et ambitionsniveau, der afspejler antallet af hænder og hoveder. 2. Nyheder nyheder postes på Facebook, i det omfang de er relevante der. de nuværende nyhedskategorier skal ses efter i sømmene for at sikre, at medlemmerne kan få nyheder indenfor de kategorier, de finder relevante. 5

6 når man modtager en nyhed skal det være nemt at framelde sig nyheder, og der skal være et link til der, hvor man kan vælge hvilke nyhedskategorier man ønsker at modtage. Ansvarlig, hvornår og hvordan: se ovenfor under 1. Hjemmeside 3. Sociale medier på Facebook skal der være en gruppe til den interne kommunikation i foreningen og en side til den eksterne kommunikation til offentligheden. der gøres en særlig indsats i en afgrænset periode for Naturvejledning Danmark på Facebook, hvor der dagligt lægges nyheder, artikelhenvisninger mm. på Facebook og linkes til hjemmesiden. Bestyrelsen opfordrer til, at de to lukkede Facebook- grupper: Naturvejledere og andet godtfolk og De frie ugler lægges sammen. /webmaster Hvornår: sættes i værk umiddelbart efter årskonferencen Hvordan: Facebook- redaktøren er en del af kommunikationsgruppen se ovenfor under 1. Hjemmeside NATURvejleder Når der kommer et nyt blad, lægges der en konkret plan for, hvordan de enkelte artikler promoveres på hjemmesiden og via Facebook. uddybes nedenfor under 4. NATURvejleder Ansvarlig: redaktionen Hvornår: fra blad nr.1/2014 Hvordan: planlægges af redaktionen Faglige og regionale netværk De faglige netværk opfordres til at oprette Facebookgrupper. Relevante Facebookgrupper promoveres på hjemmesiden i forbindelse med de faglige netværk /webmaster Hvornår: sættes i værk umiddelbart efter årskonferencen Hvordan: efterlys redaktører for de faglige netværk der ikke har en Facebookgruppe, dette sker i forbindelse med årskonferencen og ved direkte henvendelser til hver enkelt af de faglige netværk. 4. NATURvejleder Der skal udarbejdes et kommissorium til redaktionen. Bestyrelsen udarbejder en skabelon og beder redaktionen udarbejde et udkast til kommissoriet, som herefter diskuteres af bestyrelse og redaktion. Hvornår: forår 2014, behandles i redaktionen og sendes til bestyrelsen inden bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen. Hvordan: redaktionen får en skabelon fra bestyrelsen, udarbejder et udkast og går i dialog om dette med bestyrelsen. 6

7 NATURvejleder skal kun være tilgængeligt på nettet for medlemmer. Dette er et element i arbejdet med at gøre det mere tydeligt, hvad man som medlem af naturvejlederforeningen får for sit medlemskontingent. Der udarbejdes teasere til alle relevante målgrupper, som reklame for artiklerne. ansvarlig: bestyrelsen og redaktionen hvornår: hvornår skal det træde i kraft? Efter årskonferencen hvis medlemmerne bakker op omkring det? Hvordan: hvordan effektueres det? Hver gang der udkommer et nyt nummer lægges der en plan for, hvordan de enkelte artikler både temaartikler og andre artikler kan promoveres både internt i foreningen og i forhold til den eksterne kommunikation. I den forbindelse tages der stilling til, hvorvidt den enkelte artikler primært er relevante på den interne Facebook- gruppe eller på den eksterne Facebook- side. Er der artikler der er relevante for andre medier? Magasiner? Fagblade? Og hvem kan eventuelt være interesserede i at købe bladene. Er bladet relevant i forbindelse med en særlig konference, et kursus eller andet og vil det derfor være relevant at forsøge at få afsat et ekstra oplag i den forbindelse. Se i øvrigt under pkt. 3. Sociale medier. ansvarlig: redaktionen Hvornår: fra blad 1/2014 hvis redaktionen er klar til det Hvordan: planlægges af redaktionen Hvis foreningen gerne vil have bladet længere ud, bør informationer fra bestyrelsen vinkles med dette i tankerne. Da det er et blad udgivet af Naturvejlederforeningen, bør der stadig være en formandsleder, men denne leder skal så skrives med et udadrettet sigte Lav en Vest- redaktion: der oprettes en Vest- redaktion for at sikre en bredere geografisk dækning i det stof, der formidles i bladet (I dag er stort set alle redaktionsmedlemmer bosiddende på Sjælland). Vest- redaktionen kan bestå af 4-5 medlemmer, der kommer vest for Storebælt - suppleret med 2 af medlemmerne fra den eksisterende redaktion for at sikre videregivelse af erfaringer samt et tæt samarbejde. Der holdes ét årligt møde mellem de to redaktioner; her fastlægges de næste fire numre ift. temaer, og redaktionsarbejdet fordeles. i samarbejde med redaktionen Hvornår: ideen præsenteres på årskonferencen, hvis der er opbakning sættes det i værk umiddelbart efter Hvordan: præsenter ideen og spørg til mulige deltagere også bandt dem der ikke er til konferencen 5. Naturvejlederuddannelsen Der laves en plan for, hvornår bestyrelsen er repræsenteret på naturvejlederuddannelsen, og der træffes aftaler om dette med Mette Åskov og Poul Hjulmann. Det aftales i bestyrelse, hvad det er der skal kommunikeres og hvornår. Der vil for eksempel være forskel på, hvad der er relevant at præsentere på kursus 1, hvor meget er nyt for de fleste deltagere og på de afsluttende kursus. Der udnævnes 2 ansvarlige fra bestyrelsen, som kan dele opgaven ift. geografi mm. 7

8 6.Regionale og faglige netværk Naturvejlederforeningen bør positionere sig klarere og være mere synlig i forhold til netværkene. Udviklingstiltag drøftes af Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen. Det skal drøftes hvorvidt deltagelse i de regionale og faglige netværk skal forudsætte medlemskab af Naturvejlederforeningen. Naturvejlederforeningens bestyrelsen vil blandt andet drøfte dette med Friluftsrådet. Hvornår og hvordan: hvem skal sætte det i værk? og hvem skal beslutte? Der udarbejdes en fælles beskrivelse/kommissorium for såvel regionale som faglige netværk. i samarbejde med repræsentanter for de regionale og faglige netværk Andre tiltag Samarbejde med Friluftsrådet og DN i forhold til Naturens Dag styrkes. Der tages kontakt til DN og Friluftsrådet om dette. Hvornår: Hvordan: I forbindelse med at arbejdsgivere får bevilliget løntilskud fra Friluftsrådet opfordres de til at melde naturvejlederen ind i foreningen og til at betale for naturvejlederens medlemskab af foreningen. Ansvarlig: Dette er aftalt mellem Naturvejlederforeningens bestyrelse og Friluftsrådet marts Implementering Kommunikationsstrategi og kommunikationsplan fremlægges på generalforsamlingen i april 2014 til kommentering og godkendelse. På generalforsamlingen præsenteres en række konkrete opgaver, som foreningens medlemmer kan byde ind på. De eksisterende netværk eller grupper opfordres til at gribe nogle af opgaverne, som lægger tæt opad deres øvrige aktiviteter. Der søges deltagere til blandt andet en kommunikationsgruppe og en vest- redaktion til NATURvejleder. 8

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 25. marts 2014 Dette udkast til kommunikationsstrategien er diskuteret i naturvejlederforeningens bestyrelse og i en ad hoc kommunikationsgruppe med repræsentanter fra bestyrelsen

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier?

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Hvad er formålet? Beskriv kortest muligt det overordnede formål med din virksomhed tilstedeværelse på sociale medier. Hvad er succeskriterierne? Noter

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Udgangspunkt Hvordan formidler vi en stor og kompliceret alliance indeholdende mange forskellige forskningsvinkler

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse

Referat. UngSlagelses bestyrelse Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 15. december 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale UngSlagelse, Willemoesvej 2b, Slagelse, 1. sal, personaleloungen. Fraværende Anne Knudsen, Hanne B. Mejlstrøm, Daniel

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

De grønne pigespejderes pressehåndbog

De grønne pigespejderes pressehåndbog PRESSEHÅNDBOG De grønne pigespejderes pressehåndbog - en opslagsbog i pressehåndtering og ekstern kommunikation Indhold: Formål med bogen s. 2 Kommunikationsstrategi s. 3 Hvem kommunikerer om hvad? s.

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund Introduktion til TAGDEL.dk - VORES SAMFUND TAGDEL.dk er et nyt landsdækkende socialt medie for aktivt medborgerskab til borgere, foreninger, offentlige institutioner, virksomheder, m.fl. TAGDEL.dk er en

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE Københavns Afdelings Bestyrelse Vedtægt og formål Vedtægt: Vedtægterne gældende for DVL Københavns Afdelings bestyrelse

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager Status på virksomhedsplanen Hvordan

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Skolens forside. SkolePorten indeholder nogle standard-elementer der kan til- og fravælges.

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikationsstrategi 2014-2015 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 1 Dato 050813 Udarbejdet af Knud Johansen og Jesper Ræbild Revision Godkendelse Strategien revideres i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere