1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014"

Transkript

1 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende redigeres og udbygges og ikke mindst prioriteres. Der skal laves en plan for, hvordan tiltagene sættes i værk, for eksempel over en 3- årig periode. 1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? - Budskaber 2. Hvordan skal Naturvejlederforeningen kommunikere? - Principper 3. Hvem skal Naturvejlederforeningen kommunikere? - Afsender 4. Hvem skal Naturvejlederforeningen kommunikere til? - Målgrupper 5. Hvornår skal Naturvejlederforeningen kommunikere? - Timing 6. Hvor skal Naturvejlederforeningen kommunikere? Kanaler 7. Implementering 1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) Formuler konkrete budskaber Formuler konkrete budskaber, som er dem foreningen kommunikerer ud henholdsvis internt og eksternt. Budskaberne skal afspejle foreningens formål. Der formuleres ligeledes konkrete budskaber med udgangspunkt i Naturvejledning Danmarks formål. Hvad ønsker medlemmerne information om Lav en spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden og spørg til hvad medlemmerne gerne vil vide mere om, og om hvorvidt de ønsker informationerne på Facebook, i form af nyhedsbreve eller som informationer de selv kan søge på hjemmesiden. Vil de have dagsordener og mødereferater fra bestyrelsen? Løbende information om hvad der sker i de forskellige udvalg? Nyheder fra lokale og regionale netværk? Nyheder om litteratur, forskning, konferencer mm. Hvornår: årskonferencen Hvordan: der laves et spørgeskema, der deles rundt eller en plakat med en form for afstemning eller mulighed for at skrive forslag på post- it sedler. Det kan også være muligheder for at prioritere allerede formulerede forslag. Kommuniker om det internationale arbejde Foreningen skal blive bedre til at formidle erfaringer og oplevelser fra det internationale arbejde. Medlemmerne skal kunne se, hvad foreningen får ud af det internationale arbejde. Og foreningens internationale samarbejder er en god historie i den eksterne kommunikation. Det kan også være relevant at finde og kommuniker farverige, interessante historier fra naturvejledere i hele verden. Formidlingen om det internationale arbejde kan både ske via lokale og landsdækkende medier. 1

2 Der laves en oversigt over emner indenfor det internationale arbejde, der kunne være relevant at formidle henholdsvis internt og eksternt i foreningen. Ansvarlig: internationalt udvalg Hvornår:?? Hvordan: Internationalt udvalg opfordres til at finde en der er ansvarlig for at kommunikere om dette. Mere information om foreningens arbejde Lav en mere uddybende præsentationen af foreningens arbejde på hjemmesiden. Der skal tages stilling til, om det skal ligge på den åbne eller den lukkede del. Beskrivelsen skal blandt andet omfatte: Beskrivelse af udvalg, udvalgenes arbejde og kommissorier Hvor er foreningen repræsenteret (diverse udvalg i Friluftsrådet), Hvordan foreningen gør sin indflydelse gældende i form af fx høringssvar på politiske sager. Præsentation af foreningens struktur (illustration) til nuværende og potentielle medlemmer. Hvad gør foreningen helt konkret for at opfylde sine formål Dagsordener for bestyrelsesmøder offentliggøres en uge før bestyrelsesmøder. Sammendrag af referater offentliggøres senest en uge efter hvert bestyrelsesmøde. Kortlæg hvor foreningen kan bidrage i aktuelle debatter Lav en liste over nuværende og potentielle emner, områder og debatter, hvor naturvejleder- foreningen kan bidrage med viden, erfaringer osv. Denne liste opdateres derefter løbende. Lad for eksempel udvalgte personer følge de emner, områder og debatter, som de rent fagligt er godt inde i og alligevel følger med i. Disse fag- personer kan eventuelt findes i de faglige netværk, men det behøver ikke være dem, der i dag er tovholdere for netværkene. (se også punkt 5. Hvornår skal Naturvejlederforeningen kommunikere? ) Hvornår: få input til disse aktuelle emner på årskonferencen Hvordan: sæt en plakat op, hvor deltagerne kan sætte post- it sedler op med forslag til debatter og aktuelle emner, hvor det vil være relevant for foreningen at bidrage 2. Hvordan skal Naturvejlederforeningen kommunikere? Principper Kan foreningen drage nytte af de enkelte naturvejlederes kommunikation i den brede offentlighed Lav en oversigt over, hvem der i dag kommunikerer til den brede offentlighed og se på, hvordan de gør det? Kan foreningen bruge dette i den eksterne kommunikation? Hvornår: få input til disse aktuelle emner på årskonferencen Hvordan: sæt en plakat op, hvor deltagerne kan sætte post- it sedler op med navne på de naturvejledere der kommunikerer til den brede offentlighed 2

3 Skal Naturvejlederforeningen kommunikere politisk Det bør diskuteres blandt medlemmerne og i bestyrelsen, hvorvidt foreningen skal kommunikere politisk. Kommunikation fra foreningen kan i visse tilfælde bringe de enkelte naturvejledere i klemme i forhold til deres arbejdsgivere. Til gengæld kan det i visse tilfælde formentlig gavne naturvejledernes arbejde, at foreningen bliver synlig ved at blande sig i relevante debatter. Hvornår: få input til dette på årskonferencen Hvordan: sæt en plakat op, hvor deltagerne kan sætte post- it sedler op med holdninger til dette og med forslag til politiske emner som foreningen skal kommunikere om dette punkt hænger sammen med overskriften Kortlæg hvor foreningen kan bidrage i aktuelle debatter under pkt.1 3. Hvem skal kommunikere? Afsender Opfordre naturvejledere til at bruge uglelogo Foreningen opfordrer til, at uglelogo bruges og er synligt, når en naturvejleder er i medierne samt laver arrangementer. Uglelogoer kan rekvireres gratis af uddannede ugler, hvor og hvordan gøres dette? skal der uddeles gratis logoer til årskonferencen? Hvordan kan uglelogoet udformes, så det er let og praktisk at tage på og af? (det fine emaljeemblem holder ikke) Foreningen tager kontakt til udvalgte naturvejledere, der er eksponeret i landsdækkende medier. Hvornår: kommuniker denne opfordring på årskonferencen Hvordan:?? Det skal være tydeligt, når en naturvejleder repræsenterer naturvejlederforeningen Der laves en beskrivelse af, hvad man skal være opmærksom på, hvis man er ude som repræsentant for foreningen. Det kan være i nationale eller internationale konferencer, til møder o. lign. Det kunne for eksempel være, at man skal bære uglelogo, uddele foldere om foreningen, sørge for at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse og præsenterer sig som repræsentant for naturvejlederforeningen. Hvornår og hvordan: dette kommunikeres i hvert enkelt tilfælde når der laves aftaler med naturvejledere om at de repræsenterer foreningen 4. Hvem skal naturvejlederforeningen kommunikere til? (Målgrupper) Opprioritering af den eksterne kommunikation Den eksterne kommunikation via hjemmeside og sociale medier bør opprioriteres. Jf. blandt andet aftalen om Naturvejledning Danmark, som Naturvejlederforeningen, Friluftsrådet og Naturstyrelsen har indgået. Hvornår: 2014 Hvordan: forslag til dette fremgår af nærværende dokument 3

4 Styrkelse af den interne kommunikation i Naturvejlederforeningen Beskriv hvordan foreningen kan optimere den interne kommunikation: Kommunikation mellem medlemmerne: se nedenfor samt under pkt.6 Hvor skal Naturvejlederforeningen kommunikere. Kommunikation internt i bestyrelsen: fx via dropboks, skypemøder og fysiske møder. Kommunikation mellem bestyrelse og redaktion: fx ved at NATURvejleder er på dagsordenen på alle bestyrelsesmøder og ved at bestyrelses- dialog er på dagsordenen på alle redaktionsmøder. Samt 1-2 fysiske møder årligt ml. Redaktion og bestyrelse. Kommunikation mellem bestyrelse og udvalg: se nedenfor. Kommunikation mellem bestyrelse og netværk: se nedenfor. Beskriv hvordan foreningens udvalg samt de faglige og regionale netværk kan bruges systematisk til at styrke den interne kommunikation i foreningen. Hvordan kan bestyrelsen kommunikere med medlemmerne via denne vej? hvordan kan foreningen via bestyrelsen styrke kontakten til tovholderne for de regionale og de faglige netværk. Det kan fx være ved at alle netværk har en kontaktperson i bestyrelsen, og at kontaktpersonen i bestyrelsen min inden hvert bestyrelsesmøde har kontakt til tovholderen. Hvornår: 2014 Hvordan: bestyrelsen udnævner kontaktpersoner så alle netværk er dækket Udarbejdelse af interessentanalyse De tre parter i Naturvejledning i Danmark bør iværksætte en interessentanalyse, der afdækker interessenter i såvel intern som ekstern kommunikation. Interessenterne skal deles op i forhold til vigtighed og indflydelse. Derefter kan parterne i Naturvejledning i Danmark tage beslutning om indsatser og prioriteringer. Ansvarlig: Bestyrelsen og Naturvejledning i Danmark Hvornår: tidligst 2015 Hvordan: gennemførelse af dette forudsætter ekstern finansiering, og det vil formentlig ikke være nemt at få penge til opgaven. Målgrupper i naturvejlederforeningens interne og eksterne kommunikation Der laves en beskrivelse af målgrupper for foreningens interne og eksterne kommunikation, og af hvordan der kommunikeres til hver enkelt målgruppe. Hvis interessentanalysen gennemføres revideres målgruppebeskrivelsen med udgangspunkt i resultatet af interessentanalysen. Hvornår: 2014 Hvordan:?? 5. Hvornår skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (Timing) Kortlæg hvor foreningen kan bidrage i aktuelle debatter (se også under pkt.1 side 2) Når der er væsentlige nyheder, melder de fag- personer der følger det specifikke område ind til én central person eller de formulerer selv en nyhed - på Facebook for eksempel. 4

5 Hvornår og hvordan: 2014, med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra årskonferencen sættes dette i værk eller sættes på venteliste, hvis der ikke er nogen der brænder for denne opgave Udnævn lokalredaktører til at formidle lokale nyheder For at sikre at lokale nyheder kommunikeres ud løbende, laves der konkrete aftaler med lokal- redaktører, der skal formidle aktuelt lokalstof på fx Facebook. Hvornår: årskonferencen og umiddelbart derefter (april- juni 2014) Hvordan: Der efterlyses personer til denne opgave på årskonferencen samt via direkte henvendelser til de regionale netværk. Der laves en række konkrete jobopslag, hvor dette er noget af det medlemmer kan byde ind på. Vi leder primært efter personer der i forvejen er aktive i de regionale. 6. Hvor skal naturvejlederforeningen kommunikere? (på hvilke kanaler) 1. Hjemmeside Den officielle del af vejleder.dk udvikles, så den tilgodeser kommunikationen til den brede befolkning. Foreningens hjemmeside- bureau - Click a site er blevet bedt om at komme med et bud på en ny forside, som kan byde alle velkomne. Der laves blandt andet en række mindre video- klip til at lægge på forsiden, disse giver et billede af hvad naturvejledning er for en størrelse, af bredden i naturvejledernes arbejde og af, hvad man helt konkret kan bruge en naturvejleder til. Der postes nyheder med generel relevans. Der arbejdes på at så mange naturvejledere som muligt beskriver hvilke konkrete tilbud de har og hvilke målgrupper de arbejder med på hjemmesiden. Kalender hvor alle naturvejledere kan få omtale af deres offentlige arrangementer. Naturvejlederne indtaster selv arrangementsoplysninger i en formular, dette godkendes af en administrator inden offentliggørelse. Links til relevante links og apps til borgere der gerne vil ud i naturen selv, med foreninger eller lign. Ansvarlig: webmaster og kommunikationsgruppe Hvornår: 2014 Hvordan: der efterlyses deltagere til dette stykke arbejde på årskonferencen. Arbejdet er startet og fortsætter efter årskonferencen med et ambitionsniveau, der afspejler antallet af hænder og hoveder. 2. Nyheder nyheder postes på Facebook, i det omfang de er relevante der. de nuværende nyhedskategorier skal ses efter i sømmene for at sikre, at medlemmerne kan få nyheder indenfor de kategorier, de finder relevante. 5

6 når man modtager en nyhed skal det være nemt at framelde sig nyheder, og der skal være et link til der, hvor man kan vælge hvilke nyhedskategorier man ønsker at modtage. Ansvarlig, hvornår og hvordan: se ovenfor under 1. Hjemmeside 3. Sociale medier på Facebook skal der være en gruppe til den interne kommunikation i foreningen og en side til den eksterne kommunikation til offentligheden. der gøres en særlig indsats i en afgrænset periode for Naturvejledning Danmark på Facebook, hvor der dagligt lægges nyheder, artikelhenvisninger mm. på Facebook og linkes til hjemmesiden. Bestyrelsen opfordrer til, at de to lukkede Facebook- grupper: Naturvejledere og andet godtfolk og De frie ugler lægges sammen. /webmaster Hvornår: sættes i værk umiddelbart efter årskonferencen Hvordan: Facebook- redaktøren er en del af kommunikationsgruppen se ovenfor under 1. Hjemmeside NATURvejleder Når der kommer et nyt blad, lægges der en konkret plan for, hvordan de enkelte artikler promoveres på hjemmesiden og via Facebook. uddybes nedenfor under 4. NATURvejleder Ansvarlig: redaktionen Hvornår: fra blad nr.1/2014 Hvordan: planlægges af redaktionen Faglige og regionale netværk De faglige netværk opfordres til at oprette Facebookgrupper. Relevante Facebookgrupper promoveres på hjemmesiden i forbindelse med de faglige netværk /webmaster Hvornår: sættes i værk umiddelbart efter årskonferencen Hvordan: efterlys redaktører for de faglige netværk der ikke har en Facebookgruppe, dette sker i forbindelse med årskonferencen og ved direkte henvendelser til hver enkelt af de faglige netværk. 4. NATURvejleder Der skal udarbejdes et kommissorium til redaktionen. Bestyrelsen udarbejder en skabelon og beder redaktionen udarbejde et udkast til kommissoriet, som herefter diskuteres af bestyrelse og redaktion. Hvornår: forår 2014, behandles i redaktionen og sendes til bestyrelsen inden bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen. Hvordan: redaktionen får en skabelon fra bestyrelsen, udarbejder et udkast og går i dialog om dette med bestyrelsen. 6

7 NATURvejleder skal kun være tilgængeligt på nettet for medlemmer. Dette er et element i arbejdet med at gøre det mere tydeligt, hvad man som medlem af naturvejlederforeningen får for sit medlemskontingent. Der udarbejdes teasere til alle relevante målgrupper, som reklame for artiklerne. ansvarlig: bestyrelsen og redaktionen hvornår: hvornår skal det træde i kraft? Efter årskonferencen hvis medlemmerne bakker op omkring det? Hvordan: hvordan effektueres det? Hver gang der udkommer et nyt nummer lægges der en plan for, hvordan de enkelte artikler både temaartikler og andre artikler kan promoveres både internt i foreningen og i forhold til den eksterne kommunikation. I den forbindelse tages der stilling til, hvorvidt den enkelte artikler primært er relevante på den interne Facebook- gruppe eller på den eksterne Facebook- side. Er der artikler der er relevante for andre medier? Magasiner? Fagblade? Og hvem kan eventuelt være interesserede i at købe bladene. Er bladet relevant i forbindelse med en særlig konference, et kursus eller andet og vil det derfor være relevant at forsøge at få afsat et ekstra oplag i den forbindelse. Se i øvrigt under pkt. 3. Sociale medier. ansvarlig: redaktionen Hvornår: fra blad 1/2014 hvis redaktionen er klar til det Hvordan: planlægges af redaktionen Hvis foreningen gerne vil have bladet længere ud, bør informationer fra bestyrelsen vinkles med dette i tankerne. Da det er et blad udgivet af Naturvejlederforeningen, bør der stadig være en formandsleder, men denne leder skal så skrives med et udadrettet sigte Lav en Vest- redaktion: der oprettes en Vest- redaktion for at sikre en bredere geografisk dækning i det stof, der formidles i bladet (I dag er stort set alle redaktionsmedlemmer bosiddende på Sjælland). Vest- redaktionen kan bestå af 4-5 medlemmer, der kommer vest for Storebælt - suppleret med 2 af medlemmerne fra den eksisterende redaktion for at sikre videregivelse af erfaringer samt et tæt samarbejde. Der holdes ét årligt møde mellem de to redaktioner; her fastlægges de næste fire numre ift. temaer, og redaktionsarbejdet fordeles. i samarbejde med redaktionen Hvornår: ideen præsenteres på årskonferencen, hvis der er opbakning sættes det i værk umiddelbart efter Hvordan: præsenter ideen og spørg til mulige deltagere også bandt dem der ikke er til konferencen 5. Naturvejlederuddannelsen Der laves en plan for, hvornår bestyrelsen er repræsenteret på naturvejlederuddannelsen, og der træffes aftaler om dette med Mette Åskov og Poul Hjulmann. Det aftales i bestyrelse, hvad det er der skal kommunikeres og hvornår. Der vil for eksempel være forskel på, hvad der er relevant at præsentere på kursus 1, hvor meget er nyt for de fleste deltagere og på de afsluttende kursus. Der udnævnes 2 ansvarlige fra bestyrelsen, som kan dele opgaven ift. geografi mm. 7

8 6.Regionale og faglige netværk Naturvejlederforeningen bør positionere sig klarere og være mere synlig i forhold til netværkene. Udviklingstiltag drøftes af Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen. Det skal drøftes hvorvidt deltagelse i de regionale og faglige netværk skal forudsætte medlemskab af Naturvejlederforeningen. Naturvejlederforeningens bestyrelsen vil blandt andet drøfte dette med Friluftsrådet. Hvornår og hvordan: hvem skal sætte det i værk? og hvem skal beslutte? Der udarbejdes en fælles beskrivelse/kommissorium for såvel regionale som faglige netværk. i samarbejde med repræsentanter for de regionale og faglige netværk Andre tiltag Samarbejde med Friluftsrådet og DN i forhold til Naturens Dag styrkes. Der tages kontakt til DN og Friluftsrådet om dette. Hvornår: Hvordan: I forbindelse med at arbejdsgivere får bevilliget løntilskud fra Friluftsrådet opfordres de til at melde naturvejlederen ind i foreningen og til at betale for naturvejlederens medlemskab af foreningen. Ansvarlig: Dette er aftalt mellem Naturvejlederforeningens bestyrelse og Friluftsrådet marts Implementering Kommunikationsstrategi og kommunikationsplan fremlægges på generalforsamlingen i april 2014 til kommentering og godkendelse. På generalforsamlingen præsenteres en række konkrete opgaver, som foreningens medlemmer kan byde ind på. De eksisterende netværk eller grupper opfordres til at gribe nogle af opgaverne, som lægger tæt opad deres øvrige aktiviteter. Der søges deltagere til blandt andet en kommunikationsgruppe og en vest- redaktion til NATURvejleder. 8

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 25. marts 2014 Dette udkast til kommunikationsstrategien er diskuteret i naturvejlederforeningens bestyrelse og i en ad hoc kommunikationsgruppe med repræsentanter fra bestyrelsen

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013 Kommunikationsplan Smil(e)-projektet 2011-2013 Revideret 13. juli 2011 1 Kommunikationsplan Smil(e) Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa) Baggrund Smil(e) er et Interreg IV A finansieret

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Udgangspunkt Hvordan formidler vi en stor og kompliceret alliance indeholdende mange forskellige forskningsvinkler

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse

Referat. UngSlagelses bestyrelse Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 15. december 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale UngSlagelse, Willemoesvej 2b, Slagelse, 1. sal, personaleloungen. Fraværende Anne Knudsen, Hanne B. Mejlstrøm, Daniel

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier?

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Hvad er formålet? Beskriv kortest muligt det overordnede formål med din virksomhed tilstedeværelse på sociale medier. Hvad er succeskriterierne? Noter

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale.

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. - Det følgende er et forsøg på at kvalificere begrebet vidensomsætning. - IKKE at præsentere en endegyldig løsning eller model for hvordan det

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund Introduktion til TAGDEL.dk - VORES SAMFUND TAGDEL.dk er et nyt landsdækkende socialt medie for aktivt medborgerskab til borgere, foreninger, offentlige institutioner, virksomheder, m.fl. TAGDEL.dk er en

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.:

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.: Referater fra censormøder i Århus og København foråret 2009. Deltagere i alt i de to censormøder: 27 censorer Århus den 27/1 2009. Deltagere i alt i 1. runde: 3 og 2.runde: 7 København den 24/2 2009. Deltagere

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Tid: Tirsdag den 8 december kl. 16.30 ca. 19.30 Sted: Konfirmandstuen, Sognegården, Sunds Afbud: Orla Villekjær Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Torsdag den 20. april kl. 19.00-22.00 på Asylvej 61, Hornslet Ordstyrer: Louise H. Brok (DGI) Referent: Louise H. Brok og Christian Christensen

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 1 - Kommunikationsstrategi 2016-18 Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 2 - Indhold INDHOLD Indledning Målgrupper Mål Principper Budskaber Kanaler Partnerskaber Side

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010]

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Emne: Status på udvalg og projekter Skrevet af: RAP Dato: 04.03.2010 Side: 1 af 5 Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger...1 2. Status

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejdet med borgere og pårørende har til formål at sikre borgernes medbestemmelse

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere