AT EKSAMEN Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1"

Transkript

1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

2 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d AT Ressourcerummet... 7 AT Metode- workshops d Gruppekontrakt Projektplan Innovativt AT: Faglig rapport begrundelse for valg af problem Innovativt AT: Udvikling af løsningsforslag - Idegenerering Innovativt AT: Hvem er målgruppen? Innovativt AT: Idestafét Opgavepentagonen Eksternt netværk - 7 trin til at finde en forsker Innovativt AT: Skabelon til synopsis Innovativt AT: eksempler på problemformuleringer Klassisk AT: Skabelon til synopsis Klassisk AT: Den mundtlige fremlæggelse Eksamen Innovativt AT: Den mundtlige fremlæggelse Eksamen Innovativt AT: Talepapir- skabelon Faglige mål i AT: bedømmelse i innovativt/klassisk AT- Eksamen: Den mundtlige prøve og karakterbeskrivelse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 2

3 AT (2015) Kompetenceworkshop AT Eksamen forløbsoversigt Kompetenceworkshop i Idrætshallen Tidspunkt Torsdag d Årets AT- eksamen introduceres Introduktion til AT Eksamen i K- salen Mandag d. 26/1 4. modul Tilmelding til AT metode- workshops Besvar spørgeskema på Lectio. Deadline kl Tirsdag d. 27/1 Kl Information om gruppeeksamen Information om gruppeeksamen i K- salen Gruppeeksamen er en mulighed for de innovative elever til årets Onsdag d AT- eksamen Metodeworkshops Workshops i alle fag. B200 gangen. Onsdag d Cafévejledning Alle elever arbejder med AT lærere til rådighed. Hverken fag eller innovation/klassisk valgt endeligt endnu! B200 gangen. Idégenererings- og målgruppeworkshops for de innovative AT- elever. Fredag d Cafévejledning Fagvalg og valg mellem AT klassisk eller innovation Alle elever arbejder med AT lærere til rådighed. Hverken fag eller innovation/klassisk valgt endeligt endnu! B200 gangen. Idégenererings- og målgruppeworkshops for de innovative AT- elever Valgskema på lectio à Endeligt valg. Udfyld spørgeskemaet inden kl og vælg om du skal lave klassisk AT- synopsis eller en innovativ AT- opgave. Du skal også vælge din fag i dag. Mandag d Onsdag d. 4.2 kl. 12 på spørgeskema i lectio. Udmeldelse af vejledere Du får besked over lectio om, hvem der er dine vejledere Fredag d. 6.2 AT vejledning AT vejledning AT vejledning AT aflevering Vinterferie AT Vejledning Vejledning med begge vejledere samtidig. Tider vil fremgå af Lectio. Ingen skemalagt vejledning AT Vejledning Vejledning med begge vejledere samtidig. Tider vil fremgå af Lectio. AT Vejledning Vejledning med begge vejledere samtidig. Tider vil fremgå af Lectio. Forelæsning i hul- timen om Hvad skal en AT- synopsis indeholde? Frivillig deltagelse. Aflevering - elektronisk på Lectio Aflevering i 4 eksemplarer på kontoret Det er muligt at aflevere før påske. Fredag d Uge 9 Onsdag d. 4.3 Torsdag d Tirsdag d. 7.4 Mellem kl AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 3

4 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d Her er linket til den personlighedstest, som du skal tage inden workshoppen: https://www.123test.com/disc-personality-test/index.php Mere information d AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 4

5 AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 5

6 Mine refleksioner i forbindelse med workshoppen: (Skriv her) AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 6

7 AT Ressourcerummet Mere information d Mine spørgsmål i forhold til ressourcerummet: Mine refleksioner i forhold til ressourcerummet: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 7

8 AT Metode- workshops d BALKORT og KLIPPEKORT AT METODE- WORKSHOPS D. 28/ Den 27.1 inden kl skal du i spørgeskemaet på Lectio vælge hvilke fem metode- workshop, som du gerne vil gå til. Skriv selv fag og tidspunkterne ind på balkortet. De kan ses på Lectio fra kl d Balkort: AT Metode- workshops - fag tidspunkt lokale Fællessamling (med afkrydsning) Fællessamling (med afkrydsning) Klippekort: FAG 1: FAG 4: ET KLIP = Underskrift fra lærer FAG 2: ET KLIP = Underskrift fra lærer FAG 5: ET KLIP = Underskrift fra lærer FAG 3: ET KLIP = Underskrift fra lærer ET KLIP = Underskrift fra lærer AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 8

9 AT Metode- workshops FAG 1: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 9

10 AT Metode- workshops FAG 2: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 10

11 AT Metode- workshops FAG 3: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 11

12 AT Metode- workshops FAG 4: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 12

13 AT Metode- workshops FAG 5: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 13

14 Gruppekontrakt Syv punkter til det gode gruppearbejde 1. Forventninger Hvilke forventninger har I hver især - både til jer selv og til gruppens arbejde. Skriv dem ned hver især før I taler om dem sammen I tager en runde, hvor hvert gruppemedlem præsenterer sine forventninger. I skal også tale ambitionsniveau, hvad I forventer af eksamen i AT. 2. Ambitionsniveau Er I enige om ambitionsniveauet? På en skala på 1 til 7, hvor ligger i placeret hver især? Kan I blive om ambitionsniveauet? 3. Møder Hvor tit, ud over de skemalagte vejledninger, mødes gruppen og arbejder med AT projektet? Hvor mødes I? På skolen, på et bibliotek hvor I kan arbejde, privat? 4. Husk, hvad I aftaler fra gang til gang Opret et googledoc for gruppen og skriv et referat efter hvert møde, så alle kan huske de deadlines, I aftaler indbyrdes i gruppen og fx hvem der er ansvarlig for hvad. Det er vigtigt, at I skiftes til at tage referat. 5. Klare rammer Hvad er gruppens holdning til manglende forberedelse, manglende deltagelse eller manglende overholdelse af aftaler? Skal der være en sanktionsmulighed og hvad er den i så fald? 6. Evaluering Husk løbende at reflektere over jeres arbejde. Hvad fungerer rigtig godt? Hvad kunne være bedre? 7. Konflikter De fleste, der arbejder tæt sammen, oplever at have mindre konflikter. Tag runder, hvor diskuterer, hvordan det går det er ok, at være utilfreds med noget, men man skal være loyal over for sin gruppe og ikke gå og sige det alle mulige andre. Hvis I ikke kan løse det selv, må I søge hjælp hos en vejleder/lærer. Husk at gruppearbejdet er et professionelt samarbejde! Gruppekontrakten fremsendes til begge vejledere inden første vejledning d AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 14

15 Projektplan Projektplanlægningsværktøj, som I kan lægge i gruppens fælles googledoc og udfylde løbende. (I skal fjerne teksten, og selv fylde ud skemaet med jeres egen projektplan). Tid Projektpunkter Møder og deadlines Tirsdag 12:00 Eksempel: Arbejde i problemfasen Eksempel: Møde med forsker på Københavns Universitet Tirsdag 13:00 Tirsdag 14:00 Eksempel: Visualiseringen - Anna Eksempel: Visualiseringen - Peter Rundringning til firmaer, der handler med Eksempel: Aftale med DAC om interview med Jens Sørensen Eksempel: 3 første afsnit af synopsis skal være klar (Emil) Onsdag 11:00 Onsdag 11:30 Eksempel: Alle: Forberede fremlæggelse. Pitch og det vi kan nå at vise.. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 15

16 Innovativt AT: Faglig rapport begrundelse for valg af problem Den faglige rapport skal bruges til at sikre, at du har et fagligt fundament fra begge fag, før du begynder din idégenerering til innovativt løsningforslag. Du benytter din faglige rapport som afsæt for dit øvrige arbejde, men du skal ikke kopiere afsnit direkte ind i synopsen. Definer dit problem ift AT overemnet. Brug formuleringen: Det er et problem, at.fordi.. Hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser? Giv konkrete eksempler på, hvordan du kan benytte dine fag i arbejdet med problemet hvilke faglige områder har du i spil? Fag 1: Fag 2: Hvilke faglige metoder har du/man benyttet i dit undersøgelsesarbejde? Fag 1: Fag 2: Hvilke teorier fra dine fag har du/man benyttet i dit undersøgelsesarbejde? Fag 1: Fag 2: Hvilke eksisterende løsningforslag på dit konkrete problem findes i forvejen? Redefiner dit problem på baggrund af din udvidede faglige viden. Hvordan lyder sit problem nu? Brug formuleringen: Det er et problem, at.fordi.. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 16

17 Innovativt AT: Udvikling af løsningsforslag - Idegenerering Inden denne del af forløbet starter, har I arbejdet jer frem til et autentisk, relevant og helt konkret problem. I har også lavet research på området, så jeres baggrundsviden er på plads (første del af jeres synopsis). Hvis disse dele ikke er på plads, skal I først gøre det arbejde færdigt. Mange ideer Jeres første opgave er at komme op med 5-10 ideer hver i gruppen. Ideerne skrives et ad gangen på post- its, der placeres foran jer på bordet eller på væggen bag jer. Hvis I går i stå i ideskrivningen, så brug følgende benspænd (tving jer selv, det er mærkeligt, men det virker ): Hvordan vil kronprinsesse Mary løse problemet? Hvordan vil Gandalf løse problemet? Hvordan vil Barack Obama løse problemet? Hvordan vil en arkitekt løse problemet? Hvordan vil mafiaen løse problemet? Hvordan vil en indianerstamme løse problemet? Hvis der skal indgå vand? Hvis man skal kunne tage løsningen med sig? Hvis løsningen ikke må koste noget? Hvis løsningen skal kunne ses på lang afstand? Kombinerede ideer Nu skal I kombinere ideer fra de mange stykker papir og forsøge at lave nye ideer så mange som overhovedet og minimum 5 nye ideer hver Når de 5-10 ideer + de nye kombinerede ideer er skrevet op, skal I fjerne omkring 20, så de bedste 5 (eller det antal gruppemedlemmer I er) ideer står tilbage. Idestafét Tag de 5 bedste ideer fra jeres brainstorm og gå videre med dem. Lav idestafet med de fem ideer. Øverst formulerer I en ide, derefter går papiret rundt til ideudvikling fra alle i gruppen. Stafetten lægger op til næste øvelse. I kan få udleveret skemaer til stafetten. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 17

18 Ideinterview Hver gruppemedlem skal tage en af de 5 ideer og gennemlæse papiret fra jeres idestafet. Derefter skal gruppen skiftevis interviewe personen om ideen med en række spørgsmål (I må selvfølgelig godt supplere). Grundlæggende skal I forestille jer, at ideen faktisk er opfundet og sat i produktion. Et gruppemedlem udvælges til referent. Stil spørgsmål nogenlunde således: Beskriv kort ideen Hvorfor er det en god løsning på problemet? Hvem kan bruge løsningen? Hvordan skal den implementeres? Kunne det ikke være et problem at? Hvilke etiske problemer indebærer løsningen? Hvad koster den? Vælg den bedste idé Udvælgelsen af den bedste ide kan ske på flere måder. Hvis I allerede er enige, kan I bare vælge jeres fælles favorit og gå videre. I de grupper, hvor valget står mellem flere gode ideer, kan I vælge en af følgende metoder: Anmod om en vejledning hos lærerne og pitch de to bedste ideer for dem. Lærerne stiller kritiske spørgsmål og hjælper jer frem mod en udvælgelse. Skriv pro et contra for hver ide. Brug projektbeskrivelsens kategorier. Vælg den ide, der står stærkest. Skriv en 5 linjer lang beskrivelse af de to bedste ideer og lav en miniundersøgelse. Ring til eller opsøg 10 helt forskellige mennesker og fremlæg ideerne for dem. Modtage respons og sammenlign. Vinkler på vinderen Den bedste ide er valgt og gruppen skal nu i gang med at udvikle og forme den. I denne øvelse indtager hvert gruppemedlem en rolle, der afspejler en vinkel på sagen: Økonomiske overvejelser Etiske hensyn At få folk til at elske den Tekniske udfordringer? Alle bruger lidt tid hver for sig på at overveje problemer og løsninger. Fremlæggelse og fælles diskussion. Resultatet skulle gerne være, at problemer og særlige fokuspunkter for jeres kommende arbejde dukker op her. Det efterfølgende arbejde skal struktureres efter de vigtigste indsatsområder for netop jeres ide. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 18

19 Innovativt AT: Hvem er målgruppen? Målgruppeanalyse brug fx Minervamodellen (mest til adfærdsregulerende løsningsforslag) Tegn din målgruppeperson med alle detaljer om politisk tilhørsforhold, familie, arbejde, hverdagstransportmiddel bil/cykel/offentlig transport etc, AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 19

20 Innovativt AT: Idestafét Beskriv kort ideen Man kunne også Var det en idé at Det ville gøre det endnu bedre hvis AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 20

21 Opgavepentagonen De 5 grundlæggende spørgsmål projektets styrepinde 1. Problemformulering 5. Fremgangsmåde, metode 2. Formål 4. Teori, begreber 3. Empiri, data, fænomen, tekst AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 21

22 Pentagonen udfyldes således: Problemformulering - HVAD spørger du om? Er problemet afgrænset og fokuseret? Er formuleringen præcis og entydig? Er problemet (fagligt) relevant? Er problemet klart inden for eksamensopgavens emne? Kan spørgsmålet besvares inden for den givne tidsramme? Fagligt formål - HVORFOR spørger du? Formålet er givet i selve opgaven Som styrepind kan dette punkt bruges til argumenter for valg af problemstillinger Empiri (data/tekst/fænomen) - HVAD spørger du til? Hvilken form for empiri vil du benytte? F.eks. Eksperimentelle data egne eller andres Observationer Litterære værker Kunstværker Sekundære kilder Hvordan vil du fremskaffe den? Hvordan vil du foretage en kritisk vurdering af det empiriske materiale? De humanistiske fags empiri består af kulturprodukter i videste forstand fra nutid og fortid. Ud over sproglige tekster og andre symbolske produkter i forskellige kunstneriske og andre genrer omfatter de brugsting og begivenheder, der indgår i menneskers aktiviteter som historiske væsener og er udtryk for de måder, hvorpå mennesker giver omverdenen betydning og bearbejder historie og tradition i nutiden. Teori/begreber - HVAD spørger du med? Hvilke teorier og begrebssystemer vil du anvende? Vær kritisk: har de anvendte teorier/begreber særlige styrker eller svagheder i forhold til din problemstilling? Kan de anvendte teorier danne grundlag for en hypotese vedrørende resultaterne af din undersøgelse og i givet fald: hvilken? Metode - HVORDAN spørger du? Hvilke metoder vil du benytte? Følger du særlige traditioner inden for de fastlagte hovedområder hvis ikke, hvorfor? Hvilke krav stiller de valgte metoder til f.eks. Tilgængelighed af litteratur Indsamling af data Hvordan vil du sikre dig, at disse krav kan opfyldes inden for den givne tidsramme? De humanistiske fags teorier og metoder er i første række knyttet til hermeneutikken, dvs. til beskrivelse, analyse og fortolkning af kulturprodukter og deres frembringelse og af de betydninger, intentioner og værdimæssige konsekvenser, de indebærer. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 22

23 Videnskabelig redelighed Kildehenvisninger skal altid laves, når der citeres fra et andet værk der refereres fra større eller mindre dele af et andet værk der bruges ideer eller materiale, der er direkte baseret på andres arbejde Der laves ikke henvisninger, når oplysningerne kan antages at være almindelig anerkendt viden (inden for fagområdet). Formater for kildehenvisninger: Fodnoter Slutnoter Parentetiske noter Forskellige faglige traditioner: Se videnskabelige artikler Al anvendt litteratur anføres i en litteraturliste sidst i synopsen Alle kilder, der er referencer til i teksten, skal figurere i litteraturlisten AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 23

24 Eksternt netværk - 7 trin til at finde en forsker Det kan aldrig skade at finde en forsker, der kan bidrage til ens opgave. Det gør sig ikke kun gældende, når man arbejder indenfor naturfag, men indenfor alle fagkombinationer. Der er flere måder at finde en forsker på. Hvis man kan finde en forsker igennem ens eget netværk, kan det ofte være en fordel, da forskeren dermed ofte vil føle sig mere forpligtet til at hjælpe. Er dette imidlertid ikke muligt, skal man ikke give op, men bare gøre sig klart, at det kan kræve et større arbejde at få en forskers hjælp. Denne 7- trinsguide skulle gerne hjælpe til at gøre det lidt nemmere. 1. Det første man skal gøre sig klart, er hvilket fakultet ens emne er indenunder, og hvad man har brug for hjælp til. På den måde bliver det lettere at finde den helt rigtige forsker. 2. På hjemmesiderne hos KU og AU er der en funktion, der hedder Find Forsker. Funktionen findes på begge siders forside. På KU ser søgningen sådan ud: 3. I søgefeltet kan man skrive emnet på ens projekt eller et andet passende søgeord, og KU vil derefter komme op med de forskere, der arbejder med netop dette. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 24

25 4. Man kan efterfølgende gå ind under hvert navn og læse, hvad deres interesseområde og arbejdsområde er. På den måde kan man finde frem til de forskere, der kan være relevante for ens eget projekt. Der findes forskellige grader af forskere på universiteterne, og det er oftest lettest at få hjælp fra en ph.d. studerende eller en pensioneret forsker. 5. Det næste skridt er at skrive en mail til den pågældende forsker (deres mailadresser står altid under deres side på universitetet). I mailen er det vigtigt at udtrykke, at man har fuld forståelse for at de har meget travlt, hvilket også betyder, at man ikke skal skrive en roman i mailen. Gør det kort og præcist og udtryk klart, hvad der er, man har brug for hjælp til. 6. Det er en god idé ikke at starte med at skrive en masse spørgsmål, man gerne vil have svar på. Skriv i stedet et spørgsmål eller to, og spørg om de kan henvise til noget materiale, hvor man selv kan finde svarene. 7. Forskere har meget travlt, og det er ikke deres første prioritet at hjælpe gymnasieelever. Slut derfor mailen af med at skrive, at hvis den pågældende forsker ikke har tid eller mulighed for at hjælpe, om de så vil henvise til en af deres kollegaer. På den måde slipper man selv for at starte helt forfra og det bliver nemmere, at få den anden forsker til at hjælpe, hvis man skriver, at man er blevet henvist fra en af deres kollegaer. Alt efter hvor meget man skal bruge forskeren, så kan det tage lang tid at finde en, der vil og kan hjælpe. Man skal derfor ikke give op eller tro, at det hurtigt er klaret. /Sarah Manniche AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 25

26 Innovativt AT: Skabelon til synopsis Afsnittets overskrift Afsnittes indhold 1. Titel og fagkombination Vælg en titel som giver information om AT synopsens specifikke emne 2. Indledning. Indled med en begrundelse af det valgte problemfelt i forhold til overemnet (årets tema). 3. Problem Formuler problem vha. sætningen: Det er et problem at., fordi.. 4. Problemformulering Formuler problemformuleringens hovedspørgsmål. (se eksempel nedenfor) 5. Underspørgsmål Beskriv hvordan I har brugt fagenes metoder, empiri og teorier til at besvare overordnede problem, problemformulering og underspørgsmål (a, b og c). I kan differentiere brugen af metoder i de tre faser, så et fag og dets metoder fx dominerer besvarelsen af ét underspørgsmål, mens det er fraværende eller næsten fraværende i besvarelsen af et andet I skal blot huske at begrunde, hvorfor det er sådan, så I viser, at I kender jeres fag og metoder. a. Hvorfor er det et problem? Hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser? Undersøg fagligt og vha. fagenes metoder og teori, hvorfor det er et problem (brug skema for faglig rapport). b. Hvordan udvikles løsningsforslaget på problemet? Hvem er målgruppen? Anvend faglig viden og metoder til at udvikle en anvendelig og relevant løsning på problemet (brug idegenerering og pitching). I må gerne vedlægge billeder/grafik/tegninger eller lign. til at illustrere løsningsforslaget. c. Hvilke konsekvenser har løsningsforslaget? Vurdér det innovative løsningsforslags effekt/konsekvenser (teoretisk eller i praksis) Opstil løsningens effekt som en hypotese (videnskabsteori). Sandsynliggør løsningens effekt metodisk (Hvorfor vil det virke? Hvordan kan man undersøge, om det vil?). (brug UVMs råd og vink) Delkonklusionerne på underspørgsmålene skal fremgå tydeligt i synopsen. 6. Delkonklusioner på underspørgsmålene 7. Konklusion Konklusionen skal være en besvarelse af hovedspørgsmålet. Konklusionen skal også indeholde det innovative løsningsforslag, der besvarer det overordnede problem. Konklusionen afsluttes med en formulering af spørgsmål til videre arbejde. 8. Litteratur og kilder Angiv hvilken litteratur og hvilke kilder, I har anvendt i jeres arbejde. 9. Perspektivering til studierapporten Perspektivering til studierapporten. Hvordan ville I komme videre med jeres projekt, hvis I skulle føre det ud i livet? AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 26

27 Innovativt AT: eksempler på problemformuleringer Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål 1 (biologi B og kemi B) Problem Det er et problem, at mennesker og deres slagtedyr er i direkte konkurrence om den samme føde, fordi befolkningstallet fortsat stiger og dermed stiger efterspørgslen på mad. Problemformulering: Så hvordan designer man et optimalt højprotein foder til slagtesvin, som gør brug af biomasse, der ikke kan fordøjes direkte af mennesker? Underspørgsmål: For at kunne besvare dette spørgsmål må vi svare på følgende underspørgsmål: 1. I hvilket omfang bliver slagtesvin fodret med menneskeføde? (underspørgsmål 5a i synopsisskema). 2. Hvilke aminosyrer er essentielle for slagtesvin? (underspørgsmål 5a). 3. Hvilke type biomasse vil kunne bruges som udgangspunkt for produktionen af en nye slags foder? (underspørgsmål 5a). 4. Hvordan kan det nye foder? (underspørgsmål 5b). 5. Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og fremstillingen af produktet? (underspørgsmål 5c). Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål 2 (Biologi C og dansk A) Problem Det er et problem, at børn i mellemtrinnet i folkeskolen i Danmark ikke ved nok om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer, fordi de så ikke kan være med til at fremme økologiske fødevarer. Problemformulering Hvordan udvikler man undervisningsmateriale der fremmer bevidsthed om økologisk bæredygtighed? Underspørgsmål 1. Hvad og hvor meget ved børn i mellemtrinnet om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer? (underspørgsmål 5a) 2. Hvor meget lærer de om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer i skolen, og hvordan formidles dette? (underspørgsmål 5a) 3. Hvordan kan man reducere kompleksiteten i emnet om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer, så børn i mellemtrinnet har nemmere ved at forstå og relatere til emnet? (underspørgsmål 5b) 4. Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og fremstillingen af produktet? (underspørgsmål 5c). AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 27

28 Klassisk AT: Skabelon til synopsis Synopsis 1. Titel og angivelse af fagkombination 2. Indledning 3. Problemformulering 4. Præsentation af de underspørgsmål/problemstillinger, der er arbejdet med. 5. Diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene/problemstillingerne 6. Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål /problemstillinger 7. Sammenfattende konklusion, som klart er relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse 8. Litteraturliste 9. Perspektivering til studierapporten Se en udfoldet skabelon for den klassiske synopsis enten på opgavekalenderen eller i Lectio under egne grupper/elevgangen/at. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 28

29 Klassisk AT: Den mundtlige fremlæggelse Eksamen I forberedelsen til den mundtlige eksamen forventes det, at eleven genlæser og gentænker sin synopsis og planlægger den mundtlige fremlæggelse og dialog. Fremlæggelsen er en præsentation med udgangspunkt i synopsen på ca. 10 minutter. Fremlæggelsen skal ikke være en oplæsning af synopsen, og hele synopsen vil sjældent kunne anvendes som en god disposition for en kort og koncentreret fremlæggelse. En disposition eller et talepapir kan tjene til at holde den røde tråd og kan være udformet, så det skriftlige støttepapir underbygger en fri præsentation uden egentlig oplæsning. Dele af synopsen kan typisk indgå i talepapiret. Dispositionen eller talepapiret kan som regel rummes på én A4- side og kan indeholde: Ø En indledning, hvor eleven præsenterer emnet og problemformuleringen. Det er vigtigt for sammenhængen i fremlæggelsen, at undersøgelsens hovedresultater/konklusioner præsenteres i denne første fase. Ø En punktopstilling med hoved- og underpunkter om de problemstillinger fra synopsen, som eleven har nævnt vil blive forklaret og uddybet ved eksamen. Skrives i helsætninger i talepapiret, kan det let forlede til oplæsning. Ø Evt. en gennemgang af nyt stof, der er kommet til, siden synopsen blev afleveret. Ø En redegørelse for, hvordan fagenes metoder er blevet anvendt, og for hvorledes det faglige samspil har givet en indsigt, som det enkelte fag ikke kunne give Ø En udvidet perspektivering eller en revideret konklusion evt. på baggrund af nyt stof. Ø En kobling til elementer fra studierapporten. Undervejs kan der gives forslag til emner for den efterfølgende dialog, fx konsekvenser, metodeproblemer, perspektiver. I udarbejdelsen af talepapiret kan det også overvejes, hvordan og med hvilke hjælpemidler den mundtlige præsentation skal foregå. Det er ikke et krav, at der foreligger et talepapir ved prøven. Det er eksaminandens eget valg. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 29

30 Innovativt AT: Den mundtlige fremlæggelse Eksamen Der er selvfølgelig ikke kun én rigtig måde at fremlægge på i innovativt AT men her er et vejledende eksempel på en mulig disposition 1. Præsentation af problem og problemformulering: Præsenter det problem, du/i har undersøgt. Sørg for at give ordentligt belæg for problemet: Hvordan kom du/i ved hjælp af research frem til en identifikation af problemet? Præsenter derefter selve problemformuleringen. Gør herunder opmærksom på den forbindelse, der er imellem de to. (Fra identifikation af problemet à den løsningsorienterede problemformulering) 2. Pitch af løsningsforslag: Pitching er taget fra baseball, og betyder at kaste bolden, så det handler om at kaste sin ide op luften det vil sige at præsentere sin ide eller løsning på et problem kort og præcist Ø Målgruppen: Beskriv målgruppen så kort og præcist som muligt. (Målgruppe- analysen kan/bør efterfølgende uddybes) Ø Løsnings- hypotese: (Hypotese over løsningsforslagets effekt. Vi har arbejdet ud fra den hypotese, at løsningsforlaget vil virke fordi..) Ø Kort præsentation af selve løsningsforslaget husk visualisering 3. Researchfasen: Ø Præsentation af centrale underspørgsmål og delkonklusioner. (Det er her, du folder den faglige research ud.) Ø Redegørelse for central empiri og de faglige metoder samt teorier, du/i har anvendt i denne fase. 4. Udformningsfasen: Ø Præsentation af centrale overvejelser ift. løsningsforslagets udformning. Ø Redegørelse for de faglige metoder og teorier, du/i har anvendt i denne fase. 5. Vurderingsfasen: Ø Præsentation af centrale overvejelser ift. din/jeres vurdering af løsningsforslaget. Ø Redegørelse for de faglige metoder og teorier, du/i har anvendt i denne fase. 6. Perspektivering: Ø Perspektivering til fag og faglige metoder: Hvordan har de to fag spillet sammen? Er der områder, I ikke har kunnet belyse ved hjælp af de to fag og deres metoder? Ø Videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projektet. Ø Perspektivering til videre undersøgelser: Hvilke andre undersøgelser, kunne man foretage, hvis man gerne ville belyse problemet yderligere eller i forbindelse med udformningen eller i vurderingen af løsningsforlaget? Ø Perspektivering til studierapporten. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 30

31 Innovativt AT: Talepapir- skabelon Da tiden til den selvstændige fremlæggelse i en AT- eksamen er så knap (ca. 10 min.) er det uhyre vigtigt, at du ved præcis, hvad du vil sige og at du forstår at udvælge stoffet sådan, at du får afdækket de mest centrale dele af projektet. Fremlæggelsen skal altså ikke være en slavisk gengivelse af synopsen men derimod en koncentreret præsentation af udvalgte hovedpunkter. Derfor skal du inden eksamen forberede dig grundigt og udforme et TALEPAPIR, samt øve fremlæggelsen godt. TALEPAPIRET kan se ud på mange måder, alt efter hvilken disposition, man vælger for fremlæggelsen. TALEPAPIR- SKABELONEN her skal derfor kun opfattes som et vejledende eksempel på en disposition for den mundtlige fremlæggelse til eksamen i innovativt AT. TALEPAPIR Skabelon PUNKT 1 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 1. Præsentation af problem og problemformulering: Ø Præsenter det problem, du/i har undersøgt. Ø Sørg for at give ordentligt belæg for problemet: Hvordan kom du/i ved hjælp af research frem til en identifikation af problemet? Ø Præsenter derefter selve problemformuleringen. Gør herunder opmærksom på den forbindelse, der er imellem de to. (Fra identifikation af problemet à den løsningsorienterede problemformulering) PUNKT 2 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 2. Pitch af løsningsforslag: Ø Målgruppen: Beskriv målgruppen så kort og præcist som muligt. (Målgruppe- analysen kan/bør efterfølgende uddybes) Ø Løsnings- hypotese: (Hypotese over løsningsforslagets effekt. Vi har arbejdet ud fra den hypotese, at løsningsforlaget vil virke fordi..) Ø Kort præsentation af selve løsningen/ løsningsforslaget Husk visualisering. PUNKT 3 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 31

32 3. Researchfasen: Ø Præsentation af centrale underspørgsmål og delkonklusioner. (Fold den faglige research ud her.) Ø Redegørelse for central empiri og de faglige metoder og teorier, du/ I har anvendt i denne fase PUNKT 4 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 4. Udformningsfasen: Ø Præsentation af centrale overvejelser ift. løsningsforslagets udformning. Ø Redegørelse for de faglige metoder og teorier, du/i har anvendt i denne fase PUNKT 5 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 5. Vurderingsfasen: Ø Præsentation af centrale overvejelser ift. jeres vurdering af løsningsforslaget. Ø Redegørelse for de faglige metoder (og evt. teorier), I har anvendt i denne fase PUNKT 6 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 6. Perspektivering: Ø Perspektivering til fag og faglige metoder: Hvordan har de to fag spillet sammen? Er der områder, I ikke har kunnet belyse ved hjælp af de to fag og deres metoder? Ø Videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projektet. Ø Perspektivering til videre undersøgelser: Hvilke andre undersøgelser, kunne man foretage, hvis man gerne ville belyse problemet yderligere eller i forbindelse med udformningen eller i vurderingen af løsningsforlaget? Ø Perspektivering til studierapporten. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 32

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere