AT EKSAMEN Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1"

Transkript

1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

2 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d AT Ressourcerummet... 7 AT Metode- workshops d Gruppekontrakt Projektplan Innovativt AT: Faglig rapport begrundelse for valg af problem Innovativt AT: Udvikling af løsningsforslag - Idegenerering Innovativt AT: Hvem er målgruppen? Innovativt AT: Idestafét Opgavepentagonen Eksternt netværk - 7 trin til at finde en forsker Innovativt AT: Skabelon til synopsis Innovativt AT: eksempler på problemformuleringer Klassisk AT: Skabelon til synopsis Klassisk AT: Den mundtlige fremlæggelse Eksamen Innovativt AT: Den mundtlige fremlæggelse Eksamen Innovativt AT: Talepapir- skabelon Faglige mål i AT: bedømmelse i innovativt/klassisk AT- Eksamen: Den mundtlige prøve og karakterbeskrivelse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 2

3 AT (2015) Kompetenceworkshop AT Eksamen forløbsoversigt Kompetenceworkshop i Idrætshallen Tidspunkt Torsdag d Årets AT- eksamen introduceres Introduktion til AT Eksamen i K- salen Mandag d. 26/1 4. modul Tilmelding til AT metode- workshops Besvar spørgeskema på Lectio. Deadline kl Tirsdag d. 27/1 Kl Information om gruppeeksamen Information om gruppeeksamen i K- salen Gruppeeksamen er en mulighed for de innovative elever til årets Onsdag d AT- eksamen Metodeworkshops Workshops i alle fag. B200 gangen. Onsdag d Cafévejledning Alle elever arbejder med AT lærere til rådighed. Hverken fag eller innovation/klassisk valgt endeligt endnu! B200 gangen. Idégenererings- og målgruppeworkshops for de innovative AT- elever. Fredag d Cafévejledning Fagvalg og valg mellem AT klassisk eller innovation Alle elever arbejder med AT lærere til rådighed. Hverken fag eller innovation/klassisk valgt endeligt endnu! B200 gangen. Idégenererings- og målgruppeworkshops for de innovative AT- elever Valgskema på lectio à Endeligt valg. Udfyld spørgeskemaet inden kl og vælg om du skal lave klassisk AT- synopsis eller en innovativ AT- opgave. Du skal også vælge din fag i dag. Mandag d Onsdag d. 4.2 kl. 12 på spørgeskema i lectio. Udmeldelse af vejledere Du får besked over lectio om, hvem der er dine vejledere Fredag d. 6.2 AT vejledning AT vejledning AT vejledning AT aflevering Vinterferie AT Vejledning Vejledning med begge vejledere samtidig. Tider vil fremgå af Lectio. Ingen skemalagt vejledning AT Vejledning Vejledning med begge vejledere samtidig. Tider vil fremgå af Lectio. AT Vejledning Vejledning med begge vejledere samtidig. Tider vil fremgå af Lectio. Forelæsning i hul- timen om Hvad skal en AT- synopsis indeholde? Frivillig deltagelse. Aflevering - elektronisk på Lectio Aflevering i 4 eksemplarer på kontoret Det er muligt at aflevere før påske. Fredag d Uge 9 Onsdag d. 4.3 Torsdag d Tirsdag d. 7.4 Mellem kl AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 3

4 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d Her er linket til den personlighedstest, som du skal tage inden workshoppen: https://www.123test.com/disc-personality-test/index.php Mere information d AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 4

5 AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 5

6 Mine refleksioner i forbindelse med workshoppen: (Skriv her) AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 6

7 AT Ressourcerummet Mere information d Mine spørgsmål i forhold til ressourcerummet: Mine refleksioner i forhold til ressourcerummet: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 7

8 AT Metode- workshops d BALKORT og KLIPPEKORT AT METODE- WORKSHOPS D. 28/ Den 27.1 inden kl skal du i spørgeskemaet på Lectio vælge hvilke fem metode- workshop, som du gerne vil gå til. Skriv selv fag og tidspunkterne ind på balkortet. De kan ses på Lectio fra kl d Balkort: AT Metode- workshops - fag tidspunkt lokale Fællessamling (med afkrydsning) Fællessamling (med afkrydsning) Klippekort: FAG 1: FAG 4: ET KLIP = Underskrift fra lærer FAG 2: ET KLIP = Underskrift fra lærer FAG 5: ET KLIP = Underskrift fra lærer FAG 3: ET KLIP = Underskrift fra lærer ET KLIP = Underskrift fra lærer AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 8

9 AT Metode- workshops FAG 1: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 9

10 AT Metode- workshops FAG 2: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 10

11 AT Metode- workshops FAG 3: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 11

12 AT Metode- workshops FAG 4: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 12

13 AT Metode- workshops FAG 5: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 13

14 Gruppekontrakt Syv punkter til det gode gruppearbejde 1. Forventninger Hvilke forventninger har I hver især - både til jer selv og til gruppens arbejde. Skriv dem ned hver især før I taler om dem sammen I tager en runde, hvor hvert gruppemedlem præsenterer sine forventninger. I skal også tale ambitionsniveau, hvad I forventer af eksamen i AT. 2. Ambitionsniveau Er I enige om ambitionsniveauet? På en skala på 1 til 7, hvor ligger i placeret hver især? Kan I blive om ambitionsniveauet? 3. Møder Hvor tit, ud over de skemalagte vejledninger, mødes gruppen og arbejder med AT projektet? Hvor mødes I? På skolen, på et bibliotek hvor I kan arbejde, privat? 4. Husk, hvad I aftaler fra gang til gang Opret et googledoc for gruppen og skriv et referat efter hvert møde, så alle kan huske de deadlines, I aftaler indbyrdes i gruppen og fx hvem der er ansvarlig for hvad. Det er vigtigt, at I skiftes til at tage referat. 5. Klare rammer Hvad er gruppens holdning til manglende forberedelse, manglende deltagelse eller manglende overholdelse af aftaler? Skal der være en sanktionsmulighed og hvad er den i så fald? 6. Evaluering Husk løbende at reflektere over jeres arbejde. Hvad fungerer rigtig godt? Hvad kunne være bedre? 7. Konflikter De fleste, der arbejder tæt sammen, oplever at have mindre konflikter. Tag runder, hvor diskuterer, hvordan det går det er ok, at være utilfreds med noget, men man skal være loyal over for sin gruppe og ikke gå og sige det alle mulige andre. Hvis I ikke kan løse det selv, må I søge hjælp hos en vejleder/lærer. Husk at gruppearbejdet er et professionelt samarbejde! Gruppekontrakten fremsendes til begge vejledere inden første vejledning d AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 14

15 Projektplan Projektplanlægningsværktøj, som I kan lægge i gruppens fælles googledoc og udfylde løbende. (I skal fjerne teksten, og selv fylde ud skemaet med jeres egen projektplan). Tid Projektpunkter Møder og deadlines Tirsdag 12:00 Eksempel: Arbejde i problemfasen Eksempel: Møde med forsker på Københavns Universitet Tirsdag 13:00 Tirsdag 14:00 Eksempel: Visualiseringen - Anna Eksempel: Visualiseringen - Peter Rundringning til firmaer, der handler med Eksempel: Aftale med DAC om interview med Jens Sørensen Eksempel: 3 første afsnit af synopsis skal være klar (Emil) Onsdag 11:00 Onsdag 11:30 Eksempel: Alle: Forberede fremlæggelse. Pitch og det vi kan nå at vise.. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 15

16 Innovativt AT: Faglig rapport begrundelse for valg af problem Den faglige rapport skal bruges til at sikre, at du har et fagligt fundament fra begge fag, før du begynder din idégenerering til innovativt løsningforslag. Du benytter din faglige rapport som afsæt for dit øvrige arbejde, men du skal ikke kopiere afsnit direkte ind i synopsen. Definer dit problem ift AT overemnet. Brug formuleringen: Det er et problem, at.fordi.. Hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser? Giv konkrete eksempler på, hvordan du kan benytte dine fag i arbejdet med problemet hvilke faglige områder har du i spil? Fag 1: Fag 2: Hvilke faglige metoder har du/man benyttet i dit undersøgelsesarbejde? Fag 1: Fag 2: Hvilke teorier fra dine fag har du/man benyttet i dit undersøgelsesarbejde? Fag 1: Fag 2: Hvilke eksisterende løsningforslag på dit konkrete problem findes i forvejen? Redefiner dit problem på baggrund af din udvidede faglige viden. Hvordan lyder sit problem nu? Brug formuleringen: Det er et problem, at.fordi.. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 16

17 Innovativt AT: Udvikling af løsningsforslag - Idegenerering Inden denne del af forløbet starter, har I arbejdet jer frem til et autentisk, relevant og helt konkret problem. I har også lavet research på området, så jeres baggrundsviden er på plads (første del af jeres synopsis). Hvis disse dele ikke er på plads, skal I først gøre det arbejde færdigt. Mange ideer Jeres første opgave er at komme op med 5-10 ideer hver i gruppen. Ideerne skrives et ad gangen på post- its, der placeres foran jer på bordet eller på væggen bag jer. Hvis I går i stå i ideskrivningen, så brug følgende benspænd (tving jer selv, det er mærkeligt, men det virker ): Hvordan vil kronprinsesse Mary løse problemet? Hvordan vil Gandalf løse problemet? Hvordan vil Barack Obama løse problemet? Hvordan vil en arkitekt løse problemet? Hvordan vil mafiaen løse problemet? Hvordan vil en indianerstamme løse problemet? Hvis der skal indgå vand? Hvis man skal kunne tage løsningen med sig? Hvis løsningen ikke må koste noget? Hvis løsningen skal kunne ses på lang afstand? Kombinerede ideer Nu skal I kombinere ideer fra de mange stykker papir og forsøge at lave nye ideer så mange som overhovedet og minimum 5 nye ideer hver Når de 5-10 ideer + de nye kombinerede ideer er skrevet op, skal I fjerne omkring 20, så de bedste 5 (eller det antal gruppemedlemmer I er) ideer står tilbage. Idestafét Tag de 5 bedste ideer fra jeres brainstorm og gå videre med dem. Lav idestafet med de fem ideer. Øverst formulerer I en ide, derefter går papiret rundt til ideudvikling fra alle i gruppen. Stafetten lægger op til næste øvelse. I kan få udleveret skemaer til stafetten. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 17

18 Ideinterview Hver gruppemedlem skal tage en af de 5 ideer og gennemlæse papiret fra jeres idestafet. Derefter skal gruppen skiftevis interviewe personen om ideen med en række spørgsmål (I må selvfølgelig godt supplere). Grundlæggende skal I forestille jer, at ideen faktisk er opfundet og sat i produktion. Et gruppemedlem udvælges til referent. Stil spørgsmål nogenlunde således: Beskriv kort ideen Hvorfor er det en god løsning på problemet? Hvem kan bruge løsningen? Hvordan skal den implementeres? Kunne det ikke være et problem at? Hvilke etiske problemer indebærer løsningen? Hvad koster den? Vælg den bedste idé Udvælgelsen af den bedste ide kan ske på flere måder. Hvis I allerede er enige, kan I bare vælge jeres fælles favorit og gå videre. I de grupper, hvor valget står mellem flere gode ideer, kan I vælge en af følgende metoder: Anmod om en vejledning hos lærerne og pitch de to bedste ideer for dem. Lærerne stiller kritiske spørgsmål og hjælper jer frem mod en udvælgelse. Skriv pro et contra for hver ide. Brug projektbeskrivelsens kategorier. Vælg den ide, der står stærkest. Skriv en 5 linjer lang beskrivelse af de to bedste ideer og lav en miniundersøgelse. Ring til eller opsøg 10 helt forskellige mennesker og fremlæg ideerne for dem. Modtage respons og sammenlign. Vinkler på vinderen Den bedste ide er valgt og gruppen skal nu i gang med at udvikle og forme den. I denne øvelse indtager hvert gruppemedlem en rolle, der afspejler en vinkel på sagen: Økonomiske overvejelser Etiske hensyn At få folk til at elske den Tekniske udfordringer? Alle bruger lidt tid hver for sig på at overveje problemer og løsninger. Fremlæggelse og fælles diskussion. Resultatet skulle gerne være, at problemer og særlige fokuspunkter for jeres kommende arbejde dukker op her. Det efterfølgende arbejde skal struktureres efter de vigtigste indsatsområder for netop jeres ide. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 18

19 Innovativt AT: Hvem er målgruppen? Målgruppeanalyse brug fx Minervamodellen (mest til adfærdsregulerende løsningsforslag) Tegn din målgruppeperson med alle detaljer om politisk tilhørsforhold, familie, arbejde, hverdagstransportmiddel bil/cykel/offentlig transport etc, AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 19

20 Innovativt AT: Idestafét Beskriv kort ideen Man kunne også Var det en idé at Det ville gøre det endnu bedre hvis AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 20

21 Opgavepentagonen De 5 grundlæggende spørgsmål projektets styrepinde 1. Problemformulering 5. Fremgangsmåde, metode 2. Formål 4. Teori, begreber 3. Empiri, data, fænomen, tekst AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 21

22 Pentagonen udfyldes således: Problemformulering - HVAD spørger du om? Er problemet afgrænset og fokuseret? Er formuleringen præcis og entydig? Er problemet (fagligt) relevant? Er problemet klart inden for eksamensopgavens emne? Kan spørgsmålet besvares inden for den givne tidsramme? Fagligt formål - HVORFOR spørger du? Formålet er givet i selve opgaven Som styrepind kan dette punkt bruges til argumenter for valg af problemstillinger Empiri (data/tekst/fænomen) - HVAD spørger du til? Hvilken form for empiri vil du benytte? F.eks. Eksperimentelle data egne eller andres Observationer Litterære værker Kunstværker Sekundære kilder Hvordan vil du fremskaffe den? Hvordan vil du foretage en kritisk vurdering af det empiriske materiale? De humanistiske fags empiri består af kulturprodukter i videste forstand fra nutid og fortid. Ud over sproglige tekster og andre symbolske produkter i forskellige kunstneriske og andre genrer omfatter de brugsting og begivenheder, der indgår i menneskers aktiviteter som historiske væsener og er udtryk for de måder, hvorpå mennesker giver omverdenen betydning og bearbejder historie og tradition i nutiden. Teori/begreber - HVAD spørger du med? Hvilke teorier og begrebssystemer vil du anvende? Vær kritisk: har de anvendte teorier/begreber særlige styrker eller svagheder i forhold til din problemstilling? Kan de anvendte teorier danne grundlag for en hypotese vedrørende resultaterne af din undersøgelse og i givet fald: hvilken? Metode - HVORDAN spørger du? Hvilke metoder vil du benytte? Følger du særlige traditioner inden for de fastlagte hovedområder hvis ikke, hvorfor? Hvilke krav stiller de valgte metoder til f.eks. Tilgængelighed af litteratur Indsamling af data Hvordan vil du sikre dig, at disse krav kan opfyldes inden for den givne tidsramme? De humanistiske fags teorier og metoder er i første række knyttet til hermeneutikken, dvs. til beskrivelse, analyse og fortolkning af kulturprodukter og deres frembringelse og af de betydninger, intentioner og værdimæssige konsekvenser, de indebærer. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 22

23 Videnskabelig redelighed Kildehenvisninger skal altid laves, når der citeres fra et andet værk der refereres fra større eller mindre dele af et andet værk der bruges ideer eller materiale, der er direkte baseret på andres arbejde Der laves ikke henvisninger, når oplysningerne kan antages at være almindelig anerkendt viden (inden for fagområdet). Formater for kildehenvisninger: Fodnoter Slutnoter Parentetiske noter Forskellige faglige traditioner: Se videnskabelige artikler Al anvendt litteratur anføres i en litteraturliste sidst i synopsen Alle kilder, der er referencer til i teksten, skal figurere i litteraturlisten AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 23

24 Eksternt netværk - 7 trin til at finde en forsker Det kan aldrig skade at finde en forsker, der kan bidrage til ens opgave. Det gør sig ikke kun gældende, når man arbejder indenfor naturfag, men indenfor alle fagkombinationer. Der er flere måder at finde en forsker på. Hvis man kan finde en forsker igennem ens eget netværk, kan det ofte være en fordel, da forskeren dermed ofte vil føle sig mere forpligtet til at hjælpe. Er dette imidlertid ikke muligt, skal man ikke give op, men bare gøre sig klart, at det kan kræve et større arbejde at få en forskers hjælp. Denne 7- trinsguide skulle gerne hjælpe til at gøre det lidt nemmere. 1. Det første man skal gøre sig klart, er hvilket fakultet ens emne er indenunder, og hvad man har brug for hjælp til. På den måde bliver det lettere at finde den helt rigtige forsker. 2. På hjemmesiderne hos KU og AU er der en funktion, der hedder Find Forsker. Funktionen findes på begge siders forside. På KU ser søgningen sådan ud: 3. I søgefeltet kan man skrive emnet på ens projekt eller et andet passende søgeord, og KU vil derefter komme op med de forskere, der arbejder med netop dette. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 24

25 4. Man kan efterfølgende gå ind under hvert navn og læse, hvad deres interesseområde og arbejdsområde er. På den måde kan man finde frem til de forskere, der kan være relevante for ens eget projekt. Der findes forskellige grader af forskere på universiteterne, og det er oftest lettest at få hjælp fra en ph.d. studerende eller en pensioneret forsker. 5. Det næste skridt er at skrive en mail til den pågældende forsker (deres mailadresser står altid under deres side på universitetet). I mailen er det vigtigt at udtrykke, at man har fuld forståelse for at de har meget travlt, hvilket også betyder, at man ikke skal skrive en roman i mailen. Gør det kort og præcist og udtryk klart, hvad der er, man har brug for hjælp til. 6. Det er en god idé ikke at starte med at skrive en masse spørgsmål, man gerne vil have svar på. Skriv i stedet et spørgsmål eller to, og spørg om de kan henvise til noget materiale, hvor man selv kan finde svarene. 7. Forskere har meget travlt, og det er ikke deres første prioritet at hjælpe gymnasieelever. Slut derfor mailen af med at skrive, at hvis den pågældende forsker ikke har tid eller mulighed for at hjælpe, om de så vil henvise til en af deres kollegaer. På den måde slipper man selv for at starte helt forfra og det bliver nemmere, at få den anden forsker til at hjælpe, hvis man skriver, at man er blevet henvist fra en af deres kollegaer. Alt efter hvor meget man skal bruge forskeren, så kan det tage lang tid at finde en, der vil og kan hjælpe. Man skal derfor ikke give op eller tro, at det hurtigt er klaret. /Sarah Manniche AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 25

26 Innovativt AT: Skabelon til synopsis Afsnittets overskrift Afsnittes indhold 1. Titel og fagkombination Vælg en titel som giver information om AT synopsens specifikke emne 2. Indledning. Indled med en begrundelse af det valgte problemfelt i forhold til overemnet (årets tema). 3. Problem Formuler problem vha. sætningen: Det er et problem at., fordi.. 4. Problemformulering Formuler problemformuleringens hovedspørgsmål. (se eksempel nedenfor) 5. Underspørgsmål Beskriv hvordan I har brugt fagenes metoder, empiri og teorier til at besvare overordnede problem, problemformulering og underspørgsmål (a, b og c). I kan differentiere brugen af metoder i de tre faser, så et fag og dets metoder fx dominerer besvarelsen af ét underspørgsmål, mens det er fraværende eller næsten fraværende i besvarelsen af et andet I skal blot huske at begrunde, hvorfor det er sådan, så I viser, at I kender jeres fag og metoder. a. Hvorfor er det et problem? Hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser? Undersøg fagligt og vha. fagenes metoder og teori, hvorfor det er et problem (brug skema for faglig rapport). b. Hvordan udvikles løsningsforslaget på problemet? Hvem er målgruppen? Anvend faglig viden og metoder til at udvikle en anvendelig og relevant løsning på problemet (brug idegenerering og pitching). I må gerne vedlægge billeder/grafik/tegninger eller lign. til at illustrere løsningsforslaget. c. Hvilke konsekvenser har løsningsforslaget? Vurdér det innovative løsningsforslags effekt/konsekvenser (teoretisk eller i praksis) Opstil løsningens effekt som en hypotese (videnskabsteori). Sandsynliggør løsningens effekt metodisk (Hvorfor vil det virke? Hvordan kan man undersøge, om det vil?). (brug UVMs råd og vink) Delkonklusionerne på underspørgsmålene skal fremgå tydeligt i synopsen. 6. Delkonklusioner på underspørgsmålene 7. Konklusion Konklusionen skal være en besvarelse af hovedspørgsmålet. Konklusionen skal også indeholde det innovative løsningsforslag, der besvarer det overordnede problem. Konklusionen afsluttes med en formulering af spørgsmål til videre arbejde. 8. Litteratur og kilder Angiv hvilken litteratur og hvilke kilder, I har anvendt i jeres arbejde. 9. Perspektivering til studierapporten Perspektivering til studierapporten. Hvordan ville I komme videre med jeres projekt, hvis I skulle føre det ud i livet? AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 26

27 Innovativt AT: eksempler på problemformuleringer Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål 1 (biologi B og kemi B) Problem Det er et problem, at mennesker og deres slagtedyr er i direkte konkurrence om den samme føde, fordi befolkningstallet fortsat stiger og dermed stiger efterspørgslen på mad. Problemformulering: Så hvordan designer man et optimalt højprotein foder til slagtesvin, som gør brug af biomasse, der ikke kan fordøjes direkte af mennesker? Underspørgsmål: For at kunne besvare dette spørgsmål må vi svare på følgende underspørgsmål: 1. I hvilket omfang bliver slagtesvin fodret med menneskeføde? (underspørgsmål 5a i synopsisskema). 2. Hvilke aminosyrer er essentielle for slagtesvin? (underspørgsmål 5a). 3. Hvilke type biomasse vil kunne bruges som udgangspunkt for produktionen af en nye slags foder? (underspørgsmål 5a). 4. Hvordan kan det nye foder? (underspørgsmål 5b). 5. Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og fremstillingen af produktet? (underspørgsmål 5c). Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål 2 (Biologi C og dansk A) Problem Det er et problem, at børn i mellemtrinnet i folkeskolen i Danmark ikke ved nok om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer, fordi de så ikke kan være med til at fremme økologiske fødevarer. Problemformulering Hvordan udvikler man undervisningsmateriale der fremmer bevidsthed om økologisk bæredygtighed? Underspørgsmål 1. Hvad og hvor meget ved børn i mellemtrinnet om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer? (underspørgsmål 5a) 2. Hvor meget lærer de om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer i skolen, og hvordan formidles dette? (underspørgsmål 5a) 3. Hvordan kan man reducere kompleksiteten i emnet om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer, så børn i mellemtrinnet har nemmere ved at forstå og relatere til emnet? (underspørgsmål 5b) 4. Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og fremstillingen af produktet? (underspørgsmål 5c). AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 27

28 Klassisk AT: Skabelon til synopsis Synopsis 1. Titel og angivelse af fagkombination 2. Indledning 3. Problemformulering 4. Præsentation af de underspørgsmål/problemstillinger, der er arbejdet med. 5. Diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene/problemstillingerne 6. Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål /problemstillinger 7. Sammenfattende konklusion, som klart er relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse 8. Litteraturliste 9. Perspektivering til studierapporten Se en udfoldet skabelon for den klassiske synopsis enten på opgavekalenderen eller i Lectio under egne grupper/elevgangen/at. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 28

29 Klassisk AT: Den mundtlige fremlæggelse Eksamen I forberedelsen til den mundtlige eksamen forventes det, at eleven genlæser og gentænker sin synopsis og planlægger den mundtlige fremlæggelse og dialog. Fremlæggelsen er en præsentation med udgangspunkt i synopsen på ca. 10 minutter. Fremlæggelsen skal ikke være en oplæsning af synopsen, og hele synopsen vil sjældent kunne anvendes som en god disposition for en kort og koncentreret fremlæggelse. En disposition eller et talepapir kan tjene til at holde den røde tråd og kan være udformet, så det skriftlige støttepapir underbygger en fri præsentation uden egentlig oplæsning. Dele af synopsen kan typisk indgå i talepapiret. Dispositionen eller talepapiret kan som regel rummes på én A4- side og kan indeholde: Ø En indledning, hvor eleven præsenterer emnet og problemformuleringen. Det er vigtigt for sammenhængen i fremlæggelsen, at undersøgelsens hovedresultater/konklusioner præsenteres i denne første fase. Ø En punktopstilling med hoved- og underpunkter om de problemstillinger fra synopsen, som eleven har nævnt vil blive forklaret og uddybet ved eksamen. Skrives i helsætninger i talepapiret, kan det let forlede til oplæsning. Ø Evt. en gennemgang af nyt stof, der er kommet til, siden synopsen blev afleveret. Ø En redegørelse for, hvordan fagenes metoder er blevet anvendt, og for hvorledes det faglige samspil har givet en indsigt, som det enkelte fag ikke kunne give Ø En udvidet perspektivering eller en revideret konklusion evt. på baggrund af nyt stof. Ø En kobling til elementer fra studierapporten. Undervejs kan der gives forslag til emner for den efterfølgende dialog, fx konsekvenser, metodeproblemer, perspektiver. I udarbejdelsen af talepapiret kan det også overvejes, hvordan og med hvilke hjælpemidler den mundtlige præsentation skal foregå. Det er ikke et krav, at der foreligger et talepapir ved prøven. Det er eksaminandens eget valg. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 29

30 Innovativt AT: Den mundtlige fremlæggelse Eksamen Der er selvfølgelig ikke kun én rigtig måde at fremlægge på i innovativt AT men her er et vejledende eksempel på en mulig disposition 1. Præsentation af problem og problemformulering: Præsenter det problem, du/i har undersøgt. Sørg for at give ordentligt belæg for problemet: Hvordan kom du/i ved hjælp af research frem til en identifikation af problemet? Præsenter derefter selve problemformuleringen. Gør herunder opmærksom på den forbindelse, der er imellem de to. (Fra identifikation af problemet à den løsningsorienterede problemformulering) 2. Pitch af løsningsforslag: Pitching er taget fra baseball, og betyder at kaste bolden, så det handler om at kaste sin ide op luften det vil sige at præsentere sin ide eller løsning på et problem kort og præcist Ø Målgruppen: Beskriv målgruppen så kort og præcist som muligt. (Målgruppe- analysen kan/bør efterfølgende uddybes) Ø Løsnings- hypotese: (Hypotese over løsningsforslagets effekt. Vi har arbejdet ud fra den hypotese, at løsningsforlaget vil virke fordi..) Ø Kort præsentation af selve løsningsforslaget husk visualisering 3. Researchfasen: Ø Præsentation af centrale underspørgsmål og delkonklusioner. (Det er her, du folder den faglige research ud.) Ø Redegørelse for central empiri og de faglige metoder samt teorier, du/i har anvendt i denne fase. 4. Udformningsfasen: Ø Præsentation af centrale overvejelser ift. løsningsforslagets udformning. Ø Redegørelse for de faglige metoder og teorier, du/i har anvendt i denne fase. 5. Vurderingsfasen: Ø Præsentation af centrale overvejelser ift. din/jeres vurdering af løsningsforslaget. Ø Redegørelse for de faglige metoder og teorier, du/i har anvendt i denne fase. 6. Perspektivering: Ø Perspektivering til fag og faglige metoder: Hvordan har de to fag spillet sammen? Er der områder, I ikke har kunnet belyse ved hjælp af de to fag og deres metoder? Ø Videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projektet. Ø Perspektivering til videre undersøgelser: Hvilke andre undersøgelser, kunne man foretage, hvis man gerne ville belyse problemet yderligere eller i forbindelse med udformningen eller i vurderingen af løsningsforlaget? Ø Perspektivering til studierapporten. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 30

31 Innovativt AT: Talepapir- skabelon Da tiden til den selvstændige fremlæggelse i en AT- eksamen er så knap (ca. 10 min.) er det uhyre vigtigt, at du ved præcis, hvad du vil sige og at du forstår at udvælge stoffet sådan, at du får afdækket de mest centrale dele af projektet. Fremlæggelsen skal altså ikke være en slavisk gengivelse af synopsen men derimod en koncentreret præsentation af udvalgte hovedpunkter. Derfor skal du inden eksamen forberede dig grundigt og udforme et TALEPAPIR, samt øve fremlæggelsen godt. TALEPAPIRET kan se ud på mange måder, alt efter hvilken disposition, man vælger for fremlæggelsen. TALEPAPIR- SKABELONEN her skal derfor kun opfattes som et vejledende eksempel på en disposition for den mundtlige fremlæggelse til eksamen i innovativt AT. TALEPAPIR Skabelon PUNKT 1 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 1. Præsentation af problem og problemformulering: Ø Præsenter det problem, du/i har undersøgt. Ø Sørg for at give ordentligt belæg for problemet: Hvordan kom du/i ved hjælp af research frem til en identifikation af problemet? Ø Præsenter derefter selve problemformuleringen. Gør herunder opmærksom på den forbindelse, der er imellem de to. (Fra identifikation af problemet à den løsningsorienterede problemformulering) PUNKT 2 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 2. Pitch af løsningsforslag: Ø Målgruppen: Beskriv målgruppen så kort og præcist som muligt. (Målgruppe- analysen kan/bør efterfølgende uddybes) Ø Løsnings- hypotese: (Hypotese over løsningsforslagets effekt. Vi har arbejdet ud fra den hypotese, at løsningsforlaget vil virke fordi..) Ø Kort præsentation af selve løsningen/ løsningsforslaget Husk visualisering. PUNKT 3 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 31

32 3. Researchfasen: Ø Præsentation af centrale underspørgsmål og delkonklusioner. (Fold den faglige research ud her.) Ø Redegørelse for central empiri og de faglige metoder og teorier, du/ I har anvendt i denne fase PUNKT 4 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 4. Udformningsfasen: Ø Præsentation af centrale overvejelser ift. løsningsforslagets udformning. Ø Redegørelse for de faglige metoder og teorier, du/i har anvendt i denne fase PUNKT 5 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 5. Vurderingsfasen: Ø Præsentation af centrale overvejelser ift. jeres vurdering af løsningsforslaget. Ø Redegørelse for de faglige metoder (og evt. teorier), I har anvendt i denne fase PUNKT 6 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 6. Perspektivering: Ø Perspektivering til fag og faglige metoder: Hvordan har de to fag spillet sammen? Er der områder, I ikke har kunnet belyse ved hjælp af de to fag og deres metoder? Ø Videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projektet. Ø Perspektivering til videre undersøgelser: Hvilke andre undersøgelser, kunne man foretage, hvis man gerne ville belyse problemet yderligere eller i forbindelse med udformningen eller i vurderingen af løsningsforlaget? Ø Perspektivering til studierapporten. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 32

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Information til elever om AT-eksamen 2015 Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen 2014 s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

AT eksamen 2013 Elevvejledning

AT eksamen 2013 Elevvejledning AT eksamen 2013 Elevvejledning INDHOLD: Plan for AT-eksamen 2013 s. 2 Opgaveformuleringen s. 6 Synopsis s. 7 Den mundtlige prøve talepapiret s. 8 Dialog ved den mundtlige prøve s. 9 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

AT innovation. Sankt Annæ Gymnasium Eksamen 2014 Julie Rørdam Thom Dansk + Engelsk og pædagogisk faglig koordinator 1

AT innovation. Sankt Annæ Gymnasium Eksamen 2014 Julie Rørdam Thom Dansk + Engelsk og pædagogisk faglig koordinator 1 AT innovation Sankt Annæ Gymnasium Eksamen 2014 Julie Rørdam Thom Dansk + Engelsk og pædagogisk faglig koordinator 1 Jeg står her i dag fordi vi har nogen erfaring med AT innovation - både fra eksamen

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer,

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, Vaerkto/jskasse Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, allevaerkto/jerne. Her finder I en samlet oversigt over værktøjerne til de forskellige faser i arbejdsprocessen. Værktøjerne kan bruges, når I laver opgaver

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger

Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Eksempelkatalog Problemformuleringer og underspørgsmål: Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger (Samfundsfag B - Dansk A) Det er et problem, at Facebook-

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere