AT EKSAMEN Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1"

Transkript

1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

2 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d AT Ressourcerummet... 7 AT Metode- workshops d Gruppekontrakt Projektplan Innovativt AT: Faglig rapport begrundelse for valg af problem Innovativt AT: Udvikling af løsningsforslag - Idegenerering Innovativt AT: Hvem er målgruppen? Innovativt AT: Idestafét Opgavepentagonen Eksternt netværk - 7 trin til at finde en forsker Innovativt AT: Skabelon til synopsis Innovativt AT: eksempler på problemformuleringer Klassisk AT: Skabelon til synopsis Klassisk AT: Den mundtlige fremlæggelse Eksamen Innovativt AT: Den mundtlige fremlæggelse Eksamen Innovativt AT: Talepapir- skabelon Faglige mål i AT: bedømmelse i innovativt/klassisk AT- Eksamen: Den mundtlige prøve og karakterbeskrivelse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 2

3 AT (2015) Kompetenceworkshop AT Eksamen forløbsoversigt Kompetenceworkshop i Idrætshallen Tidspunkt Torsdag d Årets AT- eksamen introduceres Introduktion til AT Eksamen i K- salen Mandag d. 26/1 4. modul Tilmelding til AT metode- workshops Besvar spørgeskema på Lectio. Deadline kl Tirsdag d. 27/1 Kl Information om gruppeeksamen Information om gruppeeksamen i K- salen Gruppeeksamen er en mulighed for de innovative elever til årets Onsdag d AT- eksamen Metodeworkshops Workshops i alle fag. B200 gangen. Onsdag d Cafévejledning Alle elever arbejder med AT lærere til rådighed. Hverken fag eller innovation/klassisk valgt endeligt endnu! B200 gangen. Idégenererings- og målgruppeworkshops for de innovative AT- elever. Fredag d Cafévejledning Fagvalg og valg mellem AT klassisk eller innovation Alle elever arbejder med AT lærere til rådighed. Hverken fag eller innovation/klassisk valgt endeligt endnu! B200 gangen. Idégenererings- og målgruppeworkshops for de innovative AT- elever Valgskema på lectio à Endeligt valg. Udfyld spørgeskemaet inden kl og vælg om du skal lave klassisk AT- synopsis eller en innovativ AT- opgave. Du skal også vælge din fag i dag. Mandag d Onsdag d. 4.2 kl. 12 på spørgeskema i lectio. Udmeldelse af vejledere Du får besked over lectio om, hvem der er dine vejledere Fredag d. 6.2 AT vejledning AT vejledning AT vejledning AT aflevering Vinterferie AT Vejledning Vejledning med begge vejledere samtidig. Tider vil fremgå af Lectio. Ingen skemalagt vejledning AT Vejledning Vejledning med begge vejledere samtidig. Tider vil fremgå af Lectio. AT Vejledning Vejledning med begge vejledere samtidig. Tider vil fremgå af Lectio. Forelæsning i hul- timen om Hvad skal en AT- synopsis indeholde? Frivillig deltagelse. Aflevering - elektronisk på Lectio Aflevering i 4 eksemplarer på kontoret Det er muligt at aflevere før påske. Fredag d Uge 9 Onsdag d. 4.3 Torsdag d Tirsdag d. 7.4 Mellem kl AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 3

4 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d Her er linket til den personlighedstest, som du skal tage inden workshoppen: https://www.123test.com/disc-personality-test/index.php Mere information d AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 4

5 AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 5

6 Mine refleksioner i forbindelse med workshoppen: (Skriv her) AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 6

7 AT Ressourcerummet Mere information d Mine spørgsmål i forhold til ressourcerummet: Mine refleksioner i forhold til ressourcerummet: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 7

8 AT Metode- workshops d BALKORT og KLIPPEKORT AT METODE- WORKSHOPS D. 28/ Den 27.1 inden kl skal du i spørgeskemaet på Lectio vælge hvilke fem metode- workshop, som du gerne vil gå til. Skriv selv fag og tidspunkterne ind på balkortet. De kan ses på Lectio fra kl d Balkort: AT Metode- workshops - fag tidspunkt lokale Fællessamling (med afkrydsning) Fællessamling (med afkrydsning) Klippekort: FAG 1: FAG 4: ET KLIP = Underskrift fra lærer FAG 2: ET KLIP = Underskrift fra lærer FAG 5: ET KLIP = Underskrift fra lærer FAG 3: ET KLIP = Underskrift fra lærer ET KLIP = Underskrift fra lærer AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 8

9 AT Metode- workshops FAG 1: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 9

10 AT Metode- workshops FAG 2: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 10

11 AT Metode- workshops FAG 3: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 11

12 AT Metode- workshops FAG 4: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 12

13 AT Metode- workshops FAG 5: NOTEARK til spørgsmål mv fra workshoppen. Klassisk AT: Innovativt AT: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 13

14 Gruppekontrakt Syv punkter til det gode gruppearbejde 1. Forventninger Hvilke forventninger har I hver især - både til jer selv og til gruppens arbejde. Skriv dem ned hver især før I taler om dem sammen I tager en runde, hvor hvert gruppemedlem præsenterer sine forventninger. I skal også tale ambitionsniveau, hvad I forventer af eksamen i AT. 2. Ambitionsniveau Er I enige om ambitionsniveauet? På en skala på 1 til 7, hvor ligger i placeret hver især? Kan I blive om ambitionsniveauet? 3. Møder Hvor tit, ud over de skemalagte vejledninger, mødes gruppen og arbejder med AT projektet? Hvor mødes I? På skolen, på et bibliotek hvor I kan arbejde, privat? 4. Husk, hvad I aftaler fra gang til gang Opret et googledoc for gruppen og skriv et referat efter hvert møde, så alle kan huske de deadlines, I aftaler indbyrdes i gruppen og fx hvem der er ansvarlig for hvad. Det er vigtigt, at I skiftes til at tage referat. 5. Klare rammer Hvad er gruppens holdning til manglende forberedelse, manglende deltagelse eller manglende overholdelse af aftaler? Skal der være en sanktionsmulighed og hvad er den i så fald? 6. Evaluering Husk løbende at reflektere over jeres arbejde. Hvad fungerer rigtig godt? Hvad kunne være bedre? 7. Konflikter De fleste, der arbejder tæt sammen, oplever at have mindre konflikter. Tag runder, hvor diskuterer, hvordan det går det er ok, at være utilfreds med noget, men man skal være loyal over for sin gruppe og ikke gå og sige det alle mulige andre. Hvis I ikke kan løse det selv, må I søge hjælp hos en vejleder/lærer. Husk at gruppearbejdet er et professionelt samarbejde! Gruppekontrakten fremsendes til begge vejledere inden første vejledning d AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 14

15 Projektplan Projektplanlægningsværktøj, som I kan lægge i gruppens fælles googledoc og udfylde løbende. (I skal fjerne teksten, og selv fylde ud skemaet med jeres egen projektplan). Tid Projektpunkter Møder og deadlines Tirsdag 12:00 Eksempel: Arbejde i problemfasen Eksempel: Møde med forsker på Københavns Universitet Tirsdag 13:00 Tirsdag 14:00 Eksempel: Visualiseringen - Anna Eksempel: Visualiseringen - Peter Rundringning til firmaer, der handler med Eksempel: Aftale med DAC om interview med Jens Sørensen Eksempel: 3 første afsnit af synopsis skal være klar (Emil) Onsdag 11:00 Onsdag 11:30 Eksempel: Alle: Forberede fremlæggelse. Pitch og det vi kan nå at vise.. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 15

16 Innovativt AT: Faglig rapport begrundelse for valg af problem Den faglige rapport skal bruges til at sikre, at du har et fagligt fundament fra begge fag, før du begynder din idégenerering til innovativt løsningforslag. Du benytter din faglige rapport som afsæt for dit øvrige arbejde, men du skal ikke kopiere afsnit direkte ind i synopsen. Definer dit problem ift AT overemnet. Brug formuleringen: Det er et problem, at.fordi.. Hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser? Giv konkrete eksempler på, hvordan du kan benytte dine fag i arbejdet med problemet hvilke faglige områder har du i spil? Fag 1: Fag 2: Hvilke faglige metoder har du/man benyttet i dit undersøgelsesarbejde? Fag 1: Fag 2: Hvilke teorier fra dine fag har du/man benyttet i dit undersøgelsesarbejde? Fag 1: Fag 2: Hvilke eksisterende løsningforslag på dit konkrete problem findes i forvejen? Redefiner dit problem på baggrund af din udvidede faglige viden. Hvordan lyder sit problem nu? Brug formuleringen: Det er et problem, at.fordi.. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 16

17 Innovativt AT: Udvikling af løsningsforslag - Idegenerering Inden denne del af forløbet starter, har I arbejdet jer frem til et autentisk, relevant og helt konkret problem. I har også lavet research på området, så jeres baggrundsviden er på plads (første del af jeres synopsis). Hvis disse dele ikke er på plads, skal I først gøre det arbejde færdigt. Mange ideer Jeres første opgave er at komme op med 5-10 ideer hver i gruppen. Ideerne skrives et ad gangen på post- its, der placeres foran jer på bordet eller på væggen bag jer. Hvis I går i stå i ideskrivningen, så brug følgende benspænd (tving jer selv, det er mærkeligt, men det virker ): Hvordan vil kronprinsesse Mary løse problemet? Hvordan vil Gandalf løse problemet? Hvordan vil Barack Obama løse problemet? Hvordan vil en arkitekt løse problemet? Hvordan vil mafiaen løse problemet? Hvordan vil en indianerstamme løse problemet? Hvis der skal indgå vand? Hvis man skal kunne tage løsningen med sig? Hvis løsningen ikke må koste noget? Hvis løsningen skal kunne ses på lang afstand? Kombinerede ideer Nu skal I kombinere ideer fra de mange stykker papir og forsøge at lave nye ideer så mange som overhovedet og minimum 5 nye ideer hver Når de 5-10 ideer + de nye kombinerede ideer er skrevet op, skal I fjerne omkring 20, så de bedste 5 (eller det antal gruppemedlemmer I er) ideer står tilbage. Idestafét Tag de 5 bedste ideer fra jeres brainstorm og gå videre med dem. Lav idestafet med de fem ideer. Øverst formulerer I en ide, derefter går papiret rundt til ideudvikling fra alle i gruppen. Stafetten lægger op til næste øvelse. I kan få udleveret skemaer til stafetten. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 17

18 Ideinterview Hver gruppemedlem skal tage en af de 5 ideer og gennemlæse papiret fra jeres idestafet. Derefter skal gruppen skiftevis interviewe personen om ideen med en række spørgsmål (I må selvfølgelig godt supplere). Grundlæggende skal I forestille jer, at ideen faktisk er opfundet og sat i produktion. Et gruppemedlem udvælges til referent. Stil spørgsmål nogenlunde således: Beskriv kort ideen Hvorfor er det en god løsning på problemet? Hvem kan bruge løsningen? Hvordan skal den implementeres? Kunne det ikke være et problem at? Hvilke etiske problemer indebærer løsningen? Hvad koster den? Vælg den bedste idé Udvælgelsen af den bedste ide kan ske på flere måder. Hvis I allerede er enige, kan I bare vælge jeres fælles favorit og gå videre. I de grupper, hvor valget står mellem flere gode ideer, kan I vælge en af følgende metoder: Anmod om en vejledning hos lærerne og pitch de to bedste ideer for dem. Lærerne stiller kritiske spørgsmål og hjælper jer frem mod en udvælgelse. Skriv pro et contra for hver ide. Brug projektbeskrivelsens kategorier. Vælg den ide, der står stærkest. Skriv en 5 linjer lang beskrivelse af de to bedste ideer og lav en miniundersøgelse. Ring til eller opsøg 10 helt forskellige mennesker og fremlæg ideerne for dem. Modtage respons og sammenlign. Vinkler på vinderen Den bedste ide er valgt og gruppen skal nu i gang med at udvikle og forme den. I denne øvelse indtager hvert gruppemedlem en rolle, der afspejler en vinkel på sagen: Økonomiske overvejelser Etiske hensyn At få folk til at elske den Tekniske udfordringer? Alle bruger lidt tid hver for sig på at overveje problemer og løsninger. Fremlæggelse og fælles diskussion. Resultatet skulle gerne være, at problemer og særlige fokuspunkter for jeres kommende arbejde dukker op her. Det efterfølgende arbejde skal struktureres efter de vigtigste indsatsområder for netop jeres ide. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 18

19 Innovativt AT: Hvem er målgruppen? Målgruppeanalyse brug fx Minervamodellen (mest til adfærdsregulerende løsningsforslag) Tegn din målgruppeperson med alle detaljer om politisk tilhørsforhold, familie, arbejde, hverdagstransportmiddel bil/cykel/offentlig transport etc, AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 19

20 Innovativt AT: Idestafét Beskriv kort ideen Man kunne også Var det en idé at Det ville gøre det endnu bedre hvis AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 20

21 Opgavepentagonen De 5 grundlæggende spørgsmål projektets styrepinde 1. Problemformulering 5. Fremgangsmåde, metode 2. Formål 4. Teori, begreber 3. Empiri, data, fænomen, tekst AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 21

22 Pentagonen udfyldes således: Problemformulering - HVAD spørger du om? Er problemet afgrænset og fokuseret? Er formuleringen præcis og entydig? Er problemet (fagligt) relevant? Er problemet klart inden for eksamensopgavens emne? Kan spørgsmålet besvares inden for den givne tidsramme? Fagligt formål - HVORFOR spørger du? Formålet er givet i selve opgaven Som styrepind kan dette punkt bruges til argumenter for valg af problemstillinger Empiri (data/tekst/fænomen) - HVAD spørger du til? Hvilken form for empiri vil du benytte? F.eks. Eksperimentelle data egne eller andres Observationer Litterære værker Kunstværker Sekundære kilder Hvordan vil du fremskaffe den? Hvordan vil du foretage en kritisk vurdering af det empiriske materiale? De humanistiske fags empiri består af kulturprodukter i videste forstand fra nutid og fortid. Ud over sproglige tekster og andre symbolske produkter i forskellige kunstneriske og andre genrer omfatter de brugsting og begivenheder, der indgår i menneskers aktiviteter som historiske væsener og er udtryk for de måder, hvorpå mennesker giver omverdenen betydning og bearbejder historie og tradition i nutiden. Teori/begreber - HVAD spørger du med? Hvilke teorier og begrebssystemer vil du anvende? Vær kritisk: har de anvendte teorier/begreber særlige styrker eller svagheder i forhold til din problemstilling? Kan de anvendte teorier danne grundlag for en hypotese vedrørende resultaterne af din undersøgelse og i givet fald: hvilken? Metode - HVORDAN spørger du? Hvilke metoder vil du benytte? Følger du særlige traditioner inden for de fastlagte hovedområder hvis ikke, hvorfor? Hvilke krav stiller de valgte metoder til f.eks. Tilgængelighed af litteratur Indsamling af data Hvordan vil du sikre dig, at disse krav kan opfyldes inden for den givne tidsramme? De humanistiske fags teorier og metoder er i første række knyttet til hermeneutikken, dvs. til beskrivelse, analyse og fortolkning af kulturprodukter og deres frembringelse og af de betydninger, intentioner og værdimæssige konsekvenser, de indebærer. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 22

23 Videnskabelig redelighed Kildehenvisninger skal altid laves, når der citeres fra et andet værk der refereres fra større eller mindre dele af et andet værk der bruges ideer eller materiale, der er direkte baseret på andres arbejde Der laves ikke henvisninger, når oplysningerne kan antages at være almindelig anerkendt viden (inden for fagområdet). Formater for kildehenvisninger: Fodnoter Slutnoter Parentetiske noter Forskellige faglige traditioner: Se videnskabelige artikler Al anvendt litteratur anføres i en litteraturliste sidst i synopsen Alle kilder, der er referencer til i teksten, skal figurere i litteraturlisten AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 23

24 Eksternt netværk - 7 trin til at finde en forsker Det kan aldrig skade at finde en forsker, der kan bidrage til ens opgave. Det gør sig ikke kun gældende, når man arbejder indenfor naturfag, men indenfor alle fagkombinationer. Der er flere måder at finde en forsker på. Hvis man kan finde en forsker igennem ens eget netværk, kan det ofte være en fordel, da forskeren dermed ofte vil føle sig mere forpligtet til at hjælpe. Er dette imidlertid ikke muligt, skal man ikke give op, men bare gøre sig klart, at det kan kræve et større arbejde at få en forskers hjælp. Denne 7- trinsguide skulle gerne hjælpe til at gøre det lidt nemmere. 1. Det første man skal gøre sig klart, er hvilket fakultet ens emne er indenunder, og hvad man har brug for hjælp til. På den måde bliver det lettere at finde den helt rigtige forsker. 2. På hjemmesiderne hos KU og AU er der en funktion, der hedder Find Forsker. Funktionen findes på begge siders forside. På KU ser søgningen sådan ud: 3. I søgefeltet kan man skrive emnet på ens projekt eller et andet passende søgeord, og KU vil derefter komme op med de forskere, der arbejder med netop dette. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 24

25 4. Man kan efterfølgende gå ind under hvert navn og læse, hvad deres interesseområde og arbejdsområde er. På den måde kan man finde frem til de forskere, der kan være relevante for ens eget projekt. Der findes forskellige grader af forskere på universiteterne, og det er oftest lettest at få hjælp fra en ph.d. studerende eller en pensioneret forsker. 5. Det næste skridt er at skrive en mail til den pågældende forsker (deres mailadresser står altid under deres side på universitetet). I mailen er det vigtigt at udtrykke, at man har fuld forståelse for at de har meget travlt, hvilket også betyder, at man ikke skal skrive en roman i mailen. Gør det kort og præcist og udtryk klart, hvad der er, man har brug for hjælp til. 6. Det er en god idé ikke at starte med at skrive en masse spørgsmål, man gerne vil have svar på. Skriv i stedet et spørgsmål eller to, og spørg om de kan henvise til noget materiale, hvor man selv kan finde svarene. 7. Forskere har meget travlt, og det er ikke deres første prioritet at hjælpe gymnasieelever. Slut derfor mailen af med at skrive, at hvis den pågældende forsker ikke har tid eller mulighed for at hjælpe, om de så vil henvise til en af deres kollegaer. På den måde slipper man selv for at starte helt forfra og det bliver nemmere, at få den anden forsker til at hjælpe, hvis man skriver, at man er blevet henvist fra en af deres kollegaer. Alt efter hvor meget man skal bruge forskeren, så kan det tage lang tid at finde en, der vil og kan hjælpe. Man skal derfor ikke give op eller tro, at det hurtigt er klaret. /Sarah Manniche AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 25

26 Innovativt AT: Skabelon til synopsis Afsnittets overskrift Afsnittes indhold 1. Titel og fagkombination Vælg en titel som giver information om AT synopsens specifikke emne 2. Indledning. Indled med en begrundelse af det valgte problemfelt i forhold til overemnet (årets tema). 3. Problem Formuler problem vha. sætningen: Det er et problem at., fordi.. 4. Problemformulering Formuler problemformuleringens hovedspørgsmål. (se eksempel nedenfor) 5. Underspørgsmål Beskriv hvordan I har brugt fagenes metoder, empiri og teorier til at besvare overordnede problem, problemformulering og underspørgsmål (a, b og c). I kan differentiere brugen af metoder i de tre faser, så et fag og dets metoder fx dominerer besvarelsen af ét underspørgsmål, mens det er fraværende eller næsten fraværende i besvarelsen af et andet I skal blot huske at begrunde, hvorfor det er sådan, så I viser, at I kender jeres fag og metoder. a. Hvorfor er det et problem? Hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser? Undersøg fagligt og vha. fagenes metoder og teori, hvorfor det er et problem (brug skema for faglig rapport). b. Hvordan udvikles løsningsforslaget på problemet? Hvem er målgruppen? Anvend faglig viden og metoder til at udvikle en anvendelig og relevant løsning på problemet (brug idegenerering og pitching). I må gerne vedlægge billeder/grafik/tegninger eller lign. til at illustrere løsningsforslaget. c. Hvilke konsekvenser har løsningsforslaget? Vurdér det innovative løsningsforslags effekt/konsekvenser (teoretisk eller i praksis) Opstil løsningens effekt som en hypotese (videnskabsteori). Sandsynliggør løsningens effekt metodisk (Hvorfor vil det virke? Hvordan kan man undersøge, om det vil?). (brug UVMs råd og vink) Delkonklusionerne på underspørgsmålene skal fremgå tydeligt i synopsen. 6. Delkonklusioner på underspørgsmålene 7. Konklusion Konklusionen skal være en besvarelse af hovedspørgsmålet. Konklusionen skal også indeholde det innovative løsningsforslag, der besvarer det overordnede problem. Konklusionen afsluttes med en formulering af spørgsmål til videre arbejde. 8. Litteratur og kilder Angiv hvilken litteratur og hvilke kilder, I har anvendt i jeres arbejde. 9. Perspektivering til studierapporten Perspektivering til studierapporten. Hvordan ville I komme videre med jeres projekt, hvis I skulle føre det ud i livet? AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 26

27 Innovativt AT: eksempler på problemformuleringer Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål 1 (biologi B og kemi B) Problem Det er et problem, at mennesker og deres slagtedyr er i direkte konkurrence om den samme føde, fordi befolkningstallet fortsat stiger og dermed stiger efterspørgslen på mad. Problemformulering: Så hvordan designer man et optimalt højprotein foder til slagtesvin, som gør brug af biomasse, der ikke kan fordøjes direkte af mennesker? Underspørgsmål: For at kunne besvare dette spørgsmål må vi svare på følgende underspørgsmål: 1. I hvilket omfang bliver slagtesvin fodret med menneskeføde? (underspørgsmål 5a i synopsisskema). 2. Hvilke aminosyrer er essentielle for slagtesvin? (underspørgsmål 5a). 3. Hvilke type biomasse vil kunne bruges som udgangspunkt for produktionen af en nye slags foder? (underspørgsmål 5a). 4. Hvordan kan det nye foder? (underspørgsmål 5b). 5. Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og fremstillingen af produktet? (underspørgsmål 5c). Eksempel på problem, problemformulering og underspørgsmål 2 (Biologi C og dansk A) Problem Det er et problem, at børn i mellemtrinnet i folkeskolen i Danmark ikke ved nok om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer, fordi de så ikke kan være med til at fremme økologiske fødevarer. Problemformulering Hvordan udvikler man undervisningsmateriale der fremmer bevidsthed om økologisk bæredygtighed? Underspørgsmål 1. Hvad og hvor meget ved børn i mellemtrinnet om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer? (underspørgsmål 5a) 2. Hvor meget lærer de om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer i skolen, og hvordan formidles dette? (underspørgsmål 5a) 3. Hvordan kan man reducere kompleksiteten i emnet om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer, så børn i mellemtrinnet har nemmere ved at forstå og relatere til emnet? (underspørgsmål 5b) 4. Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og fremstillingen af produktet? (underspørgsmål 5c). AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 27

28 Klassisk AT: Skabelon til synopsis Synopsis 1. Titel og angivelse af fagkombination 2. Indledning 3. Problemformulering 4. Præsentation af de underspørgsmål/problemstillinger, der er arbejdet med. 5. Diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene/problemstillingerne 6. Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål /problemstillinger 7. Sammenfattende konklusion, som klart er relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse 8. Litteraturliste 9. Perspektivering til studierapporten Se en udfoldet skabelon for den klassiske synopsis enten på opgavekalenderen eller i Lectio under egne grupper/elevgangen/at. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 28

29 Klassisk AT: Den mundtlige fremlæggelse Eksamen I forberedelsen til den mundtlige eksamen forventes det, at eleven genlæser og gentænker sin synopsis og planlægger den mundtlige fremlæggelse og dialog. Fremlæggelsen er en præsentation med udgangspunkt i synopsen på ca. 10 minutter. Fremlæggelsen skal ikke være en oplæsning af synopsen, og hele synopsen vil sjældent kunne anvendes som en god disposition for en kort og koncentreret fremlæggelse. En disposition eller et talepapir kan tjene til at holde den røde tråd og kan være udformet, så det skriftlige støttepapir underbygger en fri præsentation uden egentlig oplæsning. Dele af synopsen kan typisk indgå i talepapiret. Dispositionen eller talepapiret kan som regel rummes på én A4- side og kan indeholde: Ø En indledning, hvor eleven præsenterer emnet og problemformuleringen. Det er vigtigt for sammenhængen i fremlæggelsen, at undersøgelsens hovedresultater/konklusioner præsenteres i denne første fase. Ø En punktopstilling med hoved- og underpunkter om de problemstillinger fra synopsen, som eleven har nævnt vil blive forklaret og uddybet ved eksamen. Skrives i helsætninger i talepapiret, kan det let forlede til oplæsning. Ø Evt. en gennemgang af nyt stof, der er kommet til, siden synopsen blev afleveret. Ø En redegørelse for, hvordan fagenes metoder er blevet anvendt, og for hvorledes det faglige samspil har givet en indsigt, som det enkelte fag ikke kunne give Ø En udvidet perspektivering eller en revideret konklusion evt. på baggrund af nyt stof. Ø En kobling til elementer fra studierapporten. Undervejs kan der gives forslag til emner for den efterfølgende dialog, fx konsekvenser, metodeproblemer, perspektiver. I udarbejdelsen af talepapiret kan det også overvejes, hvordan og med hvilke hjælpemidler den mundtlige præsentation skal foregå. Det er ikke et krav, at der foreligger et talepapir ved prøven. Det er eksaminandens eget valg. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 29

30 Innovativt AT: Den mundtlige fremlæggelse Eksamen Der er selvfølgelig ikke kun én rigtig måde at fremlægge på i innovativt AT men her er et vejledende eksempel på en mulig disposition 1. Præsentation af problem og problemformulering: Præsenter det problem, du/i har undersøgt. Sørg for at give ordentligt belæg for problemet: Hvordan kom du/i ved hjælp af research frem til en identifikation af problemet? Præsenter derefter selve problemformuleringen. Gør herunder opmærksom på den forbindelse, der er imellem de to. (Fra identifikation af problemet à den løsningsorienterede problemformulering) 2. Pitch af løsningsforslag: Pitching er taget fra baseball, og betyder at kaste bolden, så det handler om at kaste sin ide op luften det vil sige at præsentere sin ide eller løsning på et problem kort og præcist Ø Målgruppen: Beskriv målgruppen så kort og præcist som muligt. (Målgruppe- analysen kan/bør efterfølgende uddybes) Ø Løsnings- hypotese: (Hypotese over løsningsforslagets effekt. Vi har arbejdet ud fra den hypotese, at løsningsforlaget vil virke fordi..) Ø Kort præsentation af selve løsningsforslaget husk visualisering 3. Researchfasen: Ø Præsentation af centrale underspørgsmål og delkonklusioner. (Det er her, du folder den faglige research ud.) Ø Redegørelse for central empiri og de faglige metoder samt teorier, du/i har anvendt i denne fase. 4. Udformningsfasen: Ø Præsentation af centrale overvejelser ift. løsningsforslagets udformning. Ø Redegørelse for de faglige metoder og teorier, du/i har anvendt i denne fase. 5. Vurderingsfasen: Ø Præsentation af centrale overvejelser ift. din/jeres vurdering af løsningsforslaget. Ø Redegørelse for de faglige metoder og teorier, du/i har anvendt i denne fase. 6. Perspektivering: Ø Perspektivering til fag og faglige metoder: Hvordan har de to fag spillet sammen? Er der områder, I ikke har kunnet belyse ved hjælp af de to fag og deres metoder? Ø Videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projektet. Ø Perspektivering til videre undersøgelser: Hvilke andre undersøgelser, kunne man foretage, hvis man gerne ville belyse problemet yderligere eller i forbindelse med udformningen eller i vurderingen af løsningsforlaget? Ø Perspektivering til studierapporten. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 30

31 Innovativt AT: Talepapir- skabelon Da tiden til den selvstændige fremlæggelse i en AT- eksamen er så knap (ca. 10 min.) er det uhyre vigtigt, at du ved præcis, hvad du vil sige og at du forstår at udvælge stoffet sådan, at du får afdækket de mest centrale dele af projektet. Fremlæggelsen skal altså ikke være en slavisk gengivelse af synopsen men derimod en koncentreret præsentation af udvalgte hovedpunkter. Derfor skal du inden eksamen forberede dig grundigt og udforme et TALEPAPIR, samt øve fremlæggelsen godt. TALEPAPIRET kan se ud på mange måder, alt efter hvilken disposition, man vælger for fremlæggelsen. TALEPAPIR- SKABELONEN her skal derfor kun opfattes som et vejledende eksempel på en disposition for den mundtlige fremlæggelse til eksamen i innovativt AT. TALEPAPIR Skabelon PUNKT 1 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 1. Præsentation af problem og problemformulering: Ø Præsenter det problem, du/i har undersøgt. Ø Sørg for at give ordentligt belæg for problemet: Hvordan kom du/i ved hjælp af research frem til en identifikation af problemet? Ø Præsenter derefter selve problemformuleringen. Gør herunder opmærksom på den forbindelse, der er imellem de to. (Fra identifikation af problemet à den løsningsorienterede problemformulering) PUNKT 2 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 2. Pitch af løsningsforslag: Ø Målgruppen: Beskriv målgruppen så kort og præcist som muligt. (Målgruppe- analysen kan/bør efterfølgende uddybes) Ø Løsnings- hypotese: (Hypotese over løsningsforslagets effekt. Vi har arbejdet ud fra den hypotese, at løsningsforlaget vil virke fordi..) Ø Kort præsentation af selve løsningen/ løsningsforslaget Husk visualisering. PUNKT 3 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 31

32 3. Researchfasen: Ø Præsentation af centrale underspørgsmål og delkonklusioner. (Fold den faglige research ud her.) Ø Redegørelse for central empiri og de faglige metoder og teorier, du/ I har anvendt i denne fase PUNKT 4 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 4. Udformningsfasen: Ø Præsentation af centrale overvejelser ift. løsningsforslagets udformning. Ø Redegørelse for de faglige metoder og teorier, du/i har anvendt i denne fase PUNKT 5 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 5. Vurderingsfasen: Ø Præsentation af centrale overvejelser ift. jeres vurdering af løsningsforslaget. Ø Redegørelse for de faglige metoder (og evt. teorier), I har anvendt i denne fase PUNKT 6 KONKRET INDHOLD (- i punktform) TID 6. Perspektivering: Ø Perspektivering til fag og faglige metoder: Hvordan har de to fag spillet sammen? Er der områder, I ikke har kunnet belyse ved hjælp af de to fag og deres metoder? Ø Videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projektet. Ø Perspektivering til videre undersøgelser: Hvilke andre undersøgelser, kunne man foretage, hvis man gerne ville belyse problemet yderligere eller i forbindelse med udformningen eller i vurderingen af løsningsforlaget? Ø Perspektivering til studierapporten. AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 32

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016. Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016. 1. Almindelige bestemmelser 25. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer, som

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Fælles principper for AT på FG

Fælles principper for AT på FG 1 AT på FG 2012-13 2. Introduktion 3. Formål og ansvarsfordeling 4. Fag og forløb 5. Synopsis 7. Studierapport 8. Talepapiret og den afsluttende prøve 9. Bedømmelseskriterier 2 Fælles principper for AT

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 Udarbejdet af Projektgruppen for pædagogisk udvikling (Revideret jan. 2016) 1 Indhold Eksamen i almen studieforberedelse... 3 Almen studieforberedelse (At) - uddrag fra

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2016-17 Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015. 1 Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015. 1. Almindelige bestemmelser 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer,

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Kommunikation muligheder og begrænsninger Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet

Læs mere

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse Elevmanual til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse 3g, forår 2014 Indhold: I. Den afsluttende prøve, herunder: Emne(r) Overordnede problemstillinger Rammer for fagkombinationer UVM

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Information til elever om AT-eksamen 2015 Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen 2014 s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Grænser Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiecenteret s. 12

Indholdsfortegnelse. Studiecenteret s. 12 Indholdsfortegnelse 1 AT-synopsis-eksamen s. 2 Udmelding af opgaver og ressourcerum s. 3 Opgaven januar 2015 s. 3 Ressourcerummet s. 4 Fælles vejledning s. 4 Valg af fag og emne s. 4 Emne/problem for din

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014. 1 Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014. 1. Almindelige bestemmelser 27. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer,

Læs mere

Menneskets forhold til naturen

Menneskets forhold til naturen Menneskets forhold til naturen Overordnede problemstillinger Naturen er en del af din hverdag. Havregryn, kaffe og smør er alle bearbejdede produkter hentet fra naturen. Meget af det tøj, du har på, er

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Information om eksamen i Almen Studieforberedelse AT 2015 Redaktion Nina Jensen Vigtige datoer: 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emnet og det såkaldte ressourcerum,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

AT-eksamen 2016. Sct. Knuds Gymnasium dec. 2015

AT-eksamen 2016. Sct. Knuds Gymnasium dec. 2015 Information til elever om AT-eksamen 2016 Sct. Knuds Gymnasium dec. 2015 Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT s. 6 Uddybende

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER AT i 3.g. Med afslutningen af forelæsningerne mangler I nu: To flerfaglige forløb - uge 44 - uge 3 Den afsluttende synopsiseksamen - AT-ressourcerummet

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Handling: Iværksættelse Værdiskabelse Kommunikation Samarbejde. Faglighed. Kreativitet Idéer og muligheder Anvende viden Løsninger

Handling: Iværksættelse Værdiskabelse Kommunikation Samarbejde. Faglighed. Kreativitet Idéer og muligheder Anvende viden Løsninger UVM Projekt: Intro til projektlærere Grafisk intro til progressionsmodellen: Handling: Iværksættelse Værdiskabelse Kommunikation Samarbejde Omverdensforståelse Kultur Kontekster Marked Økonomi Faglighed

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

AT-eksamensopgaven januar 2017 / MG & RO

AT-eksamensopgaven januar 2017 / MG & RO AT-eksamensopgaven 2017 januar 2017 / MG & RO Tidsplan Valg af sag og fag Vejled -ning Vejledning og skrivedage Afleve -ring Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Tirsdag 24/1:

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

Vejledning i AT-synopsis

Vejledning i AT-synopsis Vejledning i AT-synopsis Kalundborg Gymnasium & HF Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en AT-synopsis?... 3 2. Synopsen skal indeholde:... 3 Valg af emne/sag...... 4 4 Problemformulering...... 4 5. Oversigt

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Den korte version + bilag

Den korte version + bilag Det tværfaglige eksamensprojekt på HF-e og HF2 projektdagene: 26. april 29. april 2011 Den korte version + bilag 1. Fagene 2. Tilmelding 3. Før projektugen 4. Projektdagene: fra tirsdag den 26. april til

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

Projekt om genetiske sygdomme

Projekt om genetiske sygdomme 2008 Projekt om genetiske sygdomme Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Biologi B Projektmanual til projekt Genetiske sygdomme. Tidsplan: Fredag d. 4/1 Gruppedannelse og valg af projekt (også lok. 104!)

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet s.2 4.

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

2011 Eksamen i AT en vejledning

2011 Eksamen i AT en vejledning 2011 Eksamen i AT en vejledning NAG 2 Eksamen i AT på NAG 2011 en vejledning Indhold Introduktion... 2 Resumé af de formelle rammer... 2 AT-kalender... 3 Synopsens indhold og omfang... 3 Synopsen og den

Læs mere

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis-eksamen Den tredelte prøve skriftligt oplæg fremlæggelse diskussion

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 4. april 2008 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115 lærere

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2012

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2012 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2012 I forbindelse med AT10 skal du udarbejde en synopsis i februar og marts som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis og den efterfølgende

Læs mere

Hvad er en projektopgave?

Hvad er en projektopgave? Projektopgave Trin for trin - en guide til dig, der skal lave projektarbejde Hvad er en projektopgave? En projektopgave er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder. Du skal

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

AT eksamen 2013 Elevvejledning

AT eksamen 2013 Elevvejledning AT eksamen 2013 Elevvejledning INDHOLD: Plan for AT-eksamen 2013 s. 2 Opgaveformuleringen s. 6 Synopsis s. 7 Den mundtlige prøve talepapiret s. 8 Dialog ved den mundtlige prøve s. 9 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Køge Gymnasium Eksamen i almen studieforberedelse

Køge Gymnasium Eksamen i almen studieforberedelse Køge Gymnasium Eksamen i almen studieforberedelse 2015 Praktiske oplysninger og gode råd 1 Eksamen i almen studieforberedelse Den mundtlige eksamen i almen studieforberedelse afholdes i maj/juni og tager

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Elevbrochure 2015-16

Elevbrochure 2015-16 Elevbrochure 2015-16 Lemvig Gymnasium Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del afvikles på 3. år af hhx-uddannelsen, og omfatter

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Undervisningsministeriet, Kontoret for Gymnasiale Uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere