Danske virksomheders brug af it 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheders brug af it 2006"

Transkript

1 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel information om it-anvendelse 1. Anvender virksomheden pc'er eller andre computere? Hvis nej, gå til spørgsmål Hvor stor en del af alle ansatte anvender regelmæssigt pc på jobbet, dvs. mindst en gang om ugen? Giv et skøn i procent % 3. Har virksomheden ansatte, som regelmæssigt arbejder uden for det sædvanlige arbejdssted og derfra har adgang til virksomhedens it-systemer (fx e-post-system)? Hvis nej eller ved ikke, gå til spørgsmål 5 4. Benytter disse ansatte sig af adgang til it-systemerne fra nogle af følgende steder? a. Fra hjemmet b. Fra kunder eller andre forretningspartnere c. Fra andre af virksomhedens eller virksomhedsgruppens lokaliteter d. På forretningsrejser, fx fra hotel, lufthavn o.l. 5. I hvilket omfang har virksomheden udskiftet traditionel post (fx afsendelse af breve, fakturaer mv.) med elektronisk kommunikation via , internet og ekstranet i de seneste 5 år? Stort set ingen udskiftning Udskiftning i mindre grad Udskiftning i nogen grad Udskiftning i høj grad Ikke relevant (fx hvis virksomheden er ny) Sæt ét kryds Sejrøgade 11 Tlf E-post Lars Svenningsen 2100 København Ø Fax Direkte tlf

2 Personalets it-kompetencer 6. Har virksomheden haft vanskeligt ved at rekruttere ansatte med it-kompetencer i 2005? It-kompetencer dækker både grundlæggende og specialist-kompetencer. Ikke relevant Hvis nej eller ikke relevant, gå til spørgsmål 8 7. Har virksomheden mødt nogle af følgende problemer ved personalerekruttering i 2005? a. Personer med de rette kompetencer til brug af software (fx standardprogrammer) var ikke tilgængelige b. It-specialister med de rette kompetencer (dvs. til udvikling eller drift af it-systemer) var ikke tilgængelige c. Lønomkostninger til it-specialister var for høje 8. Anvender virksomheden e-læring evt. i kombination med tilstedeværelsesundervisning inden for følgende områder? Ved e-læring forstås uddannelse, hvor indlæringen sker ved brug af interaktiv software eller netværk (fx cd-rom eller internet). Sæt ét eller flere krydser a. Pc-kørekort b. It-færdigheder c. Sprog d. Ledelse, organisation og samarbejde e. Andet f. E-læring anvendes ikke Effekt af virksomhedens it-projekter 9. I hvilken grad har de sidste 2 års it-projekter medført ændringer i forhold til den tidligere opgaveløsning? Angiv betydningen i forhold til de berørte områder. Hvis virksomheden ikke har haft it-projekter sættes kryds i 'Ikke relevant' I ringe grad/ I nogen I høj / slet ikke grad grad ikke relevant a. Omlægninger og forenklinger af arbejdsgange b. Frigørelse af ressourcer c. Større indtjening d. Udvikling af nye produkter eller ydelser Side 2

3 It-systemer 10. Anvender virksomheden nogle af følgende systemer? a. Kabelbaseret lokalt netværk b. Trådløst lokalt netværk c. Intranet (hjemmesider, der kun er tilgængelige i virksomheden) d. Ekstranet (hjemmesider, der er gjort tilgængelige alene for en afgrænset gruppe uden for virksomheden) 11. Anvender virksomheden it-systemer beregnet til følgende? a. Økonomistyring b. Styring af produktion, logistik eller serviceydelser c. Styring af markedsføring (fx ved hjælp af CRM-systemer) d. Personalestyring (fx planlægning eller registrering af tid) 12. Har virksomheden it-systemer til at håndtere ordrer (køb eller salg)? Hvis nej eller ved ikke, gå til spørgsmål Er ordresystemerne forbundet automatisk med følgende it-systemer? a. Interne systemer til genbestilling af varer b. Faktura- og betalingssystemer c. Systemer til styring af produktion, logistik eller serviceydelser d. Systemer til styring af markedsføring (fx CRM-systemer) e. Kunders it-systemer* f. Leverandørers it-systemer* * Der ses bort fra kunder eller leverandører inden for samme virksomhedskoncern. Elektronisk fakturering 14. Har virksomheden fremsendt elektronisk faktura til offentlige myndigheder inden for de seneste 3 måneder? Hvis nej eller ved ikke, gå til spørgsmål Hvordan er disse fakturaer fremsendt? a. Via VANS/EDI-netværk b. Via Læs Ind-bureau c. Via en faktura betalingsportal d. Via andre løsninger Sæt ét eller flere krydser Side 3

4 Adgang til internet 16. Har virksomheden adgang til internet? Hvis nej, gå til spørgsmål Hvor stor en del af alle ansatte i virksomheden anvender regelmæssigt pc med adgang til internet? Giv et skøn i procent % 18. Hvilken type forbindelse har virksomheden til internettet? Sæt kryds for hver type forbindelse virksomheden har a. Traditionelt modem (analogt modem via normal telefonlinie) b. ISDN c. xdsl (ADSL o.l.) d. Anden fast internetforbindelse (fx kabelmodem, fast kredsløb og FWA) e. Mobil internetforbindelse (fx GSM/GPRS, 3G/UMTS m.m.) f. 19. Hvad er den højest mulige modtage-hastighed på virksomhedens hurtigste internetforbindelse? Under 144 kbit/sek. Mindst 144 kbit/sek. og mindre end 2 Mbit/sek. Mindst 2 Mbit/sek. Sæt ét kryds Brug af internet og hjemmesider 20. Til hvilke formål anvender virksomheden internettet? a. Brug af internetbank eller andre finansielle transaktioner b. Oplæring og uddannelse af personale c. Overvågning af marked (fx priser, konkurrenter m.m.) d. Modtagelse af varer eller ydelser i digital form e. Modtage kundeservice eller support efter køb 21. Har virksomheden en hjemmeside? Hvis nej, gå til spørgsmål Hvad anvendes hjemmesiden til? a. Markedsføring af virksomhedens produkter m.m. b. Adgang til produktkataloger, prislister m.m. c. Individuelt tilpasset indhold (dvs. genkendelse af kunden) d. Levering af varer eller ydelser i digital form e. Give kundeservice eller support efter salg Side 4

5 Offentlige myndigheders hjemmesider 23. Har virksomheden besøgt offentlige myndigheders hjemmesider i 2005? Hvis nej, gå til spørgsmål På hvilke måder skete dette? a. Informationssøgning b. Downloade blanketter m.v. c. Indsendelse af oplysninger i webformularer (fx i forbindelse med personlig ansøgning eller indberetning) d. Afgive tilbud i et offentligt elektronisk udbudssystem 25. Hvordan vurderer virksomheden offentlige myndigheders hjemmesider? Giv en vurdering i forhold til Tilfredsvirksomhedens generelle brug Godt stillende Dårligt a. Udbuddet af digitale tjenester b. Kvaliteten af de enkelte tjenester c. Sammenhæng mellem myndighedernes tjenester It-sikkerhed 26. Anvender virksomheden internt nogle af følgende sikkerhedsforanstaltninger? a. Opbevaring af backup på anden lokalitet end driftsmiljøet b. Firewall c. Viruskontrol og beskyttelsessoftware d. Server med sikker forbindelse (understøtter sikkerhedsprotokoller, fx SSL eller SHTTP) 27. Er det muligt at kommunikere med virksomheden på følgende måder? a. Digital signatur (fra kunder mv.) b. Andre metoder til identifikation (fx PIN-kode) c. Datakryptering af hensyn til fortrolighed 28. Har virksomheden været udsat for it-sikkerhedsproblemer med tab af data eller arbejdstid i 2005 (fx virusangreb eller uautoriseret adgang til systemer eller data)? Side 5

6 Elektronisk handel via internettet indkøb 29. Har virksomheden købt varer eller serviceydelser via internettet i 2005 (udover køb via almindelig e-post)? Hvis nej eller ved ikke, gå til spørgsmål Hvor stor en beløbsmæssig del af virksomhedens samlede indkøb er foretaget via internettet? Mindre end 1 pct. 1-4 pct. 5-9 pct pct. Mindst 25 pct. Elektronisk handel via internettet ordremodtagelse 31. Har virksomheden, udover almindelig e-post, modtaget ordrer via internettet i 2005? Hvis nej eller ved ikke, gå til spørgsmål Hvor stor en del af virksomhedens totale omsætning kommer fra ordrer modtaget via internettet?, % 33. Fra hvilke kundegrupper kommer virksomhedens internet-omsætning? a. Private forbrugere % b. Øvrige kunder* + % c. Internet-omsætning i alt % * Øvrige kunder er andre virksomheder, den offentlige sektor samt organisationer. 34. Fra hvilke lande kommer virksomhedens internet-omsætning? a. Danmark % b. Øvrige EU* + % c. Resten af verden + % d. Internet-omsætning i alt % * Inklusive de ti nye medlemsstater pr. maj Har virksomheden modtaget ordrer fra andre virksomheder via specialiserede internet-markedspladser i 2005? Side 6

7 Elektronisk handel via andre netværk end internettet 36. Har virksomheden modtaget ordrer via andre netværk end internettet i 2005? Hvis nej eller ved ikke, gå til spørgsmål Hvor stor en del af virksomhedens totale omsætning kommer fra ordrer modtaget via andre netværk end internettet?, % 38. Har virksomheden købt varer eller serviceydelser via andre netværk end internettet i 2005? Hvis nej eller ved ikke, gå til spørgsmål Hvor stor en beløbsmæssig del af virksomhedens samlede indkøb er foretaget via andre netværk end internettet?, % Elektronisk dataudveksling med fremmede it-systemer Elektronisk dataudveksling mellem egne og fremmede it-systemer vedrører overførsel via internettet eller andre netværk i form af strukturerede meddelelser (fx ordrer, fakturaer, løntransaktioner eller varebeskrivelser) uden menneskelig indtastning af den enkelte meddelelse i aftalte meddelelsesstandarder (fx OIOXML, EDIFACT mfl.). 40. Har virksomheden anvendt en sådan elektronisk dataudveksling i 2005? Hvis nej eller ved ikke, gå til spørgsmål Hvilket indhold har denne dataudveksling? a. Løntransaktioner b. Udsendelse af elektroniske fakturaer (ved salg) c. Modtagelse af elektroniske fakturaer (ved køb) d. Produktbeskrivelser (vare- eller prisoplysninger) e. Transportdokumenter (fx fragtbreve) f. Data til offentlige myndigheder (dvs. integreret med eget it-system, fx dagpenge-refusioner) g. Finansielle transaktioner (fx betalingsinstruktioner integreret med økonomisystem) Side 7

8 Barrierer for anvendelse af informationsteknologi 42. Hvilken betydning har følgende barrierer for virksomhedens anvendelse af it? Angiv barrierens betydning a. It-udgifter højere end forventet b. For hurtig introduktion af nye versioner af eksisterende software c. Fejl eller mangler i modtaget software d. Manglende fleksibilitet hos it-leverandørerne e. Manglende kvalifikationer hos it-leverandørerne f. For lille rentabilitet ved brug af it-konsulenter g. Mangler opdateret it-strategi / Ingen Nogen Stor ikke relevant Tak for hjælpen Sæt kryds, hvis De ønsker at få resultater fra undersøgelsen tilsendt gratis Bemærkninger: Skemaet er udfyldt af: (skriv venligst med blokbogstaver) Navn: Telefonnummer: Side 8

Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside

Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 7:7 9. november 7 Danske s brug af it 7 Resumé: Mangel på ansøgninger er et mere hyppigt problem end for høje lønkrav ved rekruttering af it-specialister. Hver

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang SERVICEERHVERV 02:16 27. marts 02 Danske virksomheders brug af it 01 Adgangen til internet har nået et nyt højdepunkt i 01 med 9 ud af 10 virksomheder mod 8 ud af 10 i 00. Tilsvarende har 6 ud af 10 egen

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:10 27. februar 2008. Den offentlige sektors brug af it 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:10 27. februar 2008. Den offentlige sektors brug af it 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:0 27. februar 2008 Den offentlige sektors brug af it 2007 Resumé: Markant stigning i myndighedernes elektroniske kommunikation med borgere. Udbredelsen af

Læs mere

Den offentlige sektors brug af it 2010

Den offentlige sektors brug af it 2010 Den offentlige sektors brug af it 21 Den offentlige sektors brug af it 21 Udgivet af Danmarks Statistik 7. marts 211 som e-publ ISBN 978-87-51-1924-1 ISSN 193-6485 Pdf-udgaven kan hentes gratis på Danmarks

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:1 8. januar 2002. Danske kommuners brug af it 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:1 8. januar 2002. Danske kommuners brug af it 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:1 8. januar 2002 Danske kommuners brug af it 2001 Alle danske kommuner havde hjemmeside med udgangen af 2001. Elektronisk borgerbetjening er i vækst, herunder især elektronisk betaling

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004

Informationssamfundet Danmark. It-status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Information Society Denmark ICT Status 2004 Informationssamfundet Danmark It-status 2004 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

Elektronisk handel kom i gang

Elektronisk handel kom i gang November 1999 Elektronisk handel kom i gang En guide for mindre og mellemstore virksomheder HK DANMARK Elektronisk handel kom i gang! En guide for mindre og mellemstore virksomheder Udgivet af: Arbejdsgruppen

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

e-handel e-bank e-learning

e-handel e-bank e-learning e-handel e-bank e-learning Søren Noah s A4-Ark 2013 www.noah2900.dk E-handel = elektronisk handel på Internet E-handel og den ny økonomi I USA (hvor Internet var udbredt først) har man kendt til e-handel

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse

Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Kandidatafhandling af: Martin Ingemann - 2006 1 Indledning Op igennem tiden har flere undersøgelser sået tvivl omkring udbyttet ved virksomheders

Læs mere

Juletilbud til Mamut kunder

Juletilbud til Mamut kunder EKSTRA BRUGERLICENS rabat Læs mere side 3 INVESTER I VIDEN op til 47% på kursus Læs mere side 8 op til 47% 9 AF 10 HAR ADGANG TIL INTERNETTET! Er du tilgængelig? Læs mere side 4 Juletilbud til Mamut kunder

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Resultater fra spørgeskemabesvarelserne på interviewmødet i november 2007 23 deltagere besvarede spørgeskemaet, og deres svar er angivet i tabeller ved frekvens

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2010

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2010 Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2010 Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_START Undersøgelsen drejer sig om din brug af computer og internet. A1 Har du eller

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere