Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013"

Transkript

1 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele institutionen. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Hovedrapport - dagtilbud

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet tilfredshed...6 Den pædagogiske indsats...8 Samarbejdet med personalet...12 Relationerne børnene imellem...13 De fysiske rammer...14 Frokostmåltidet Fleksibilitet og valgmuligheder

3 Introduktion til undersøgelsen Om brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet Favrskov Kommune gennemførte i maj 2013 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Hermed får Favrskov Kommune en tilbagemelding om, hvordan forældrene oplever kvaliteten i deres barns dagtilbud. Via et spørgeskema blev forældrene bedt om at tilkendegive deres mening om dagplejen eller daginstitutionen. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i et skema, som KL har udarbejdet til formålet. Herudover er der tilføjet yderligere spørgsmål, hvor det er fundet relevant. Anvendelse af KL s spørgeskema gør det muligt at sammenligne Favrskov Kommunes resultat med et landgennemsnit. Landsgennemsnittet er baseret på en stikprøveundersøgelse (1.629 respondenter), der blev foretaget i 2012 blandt alle dagtilbud, det vil sige både vuggestuer, børnehaver og dagplejere. På sigt vil landsgennemsnittet basere sig på kommunernes konkrete brugertlfredshedsundersøgelser, som kommunerne offentliggør på Tilfredshedsportalen. I 2010 gennemførte Favrskov Kommune ligeledes en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Det er dog ikke muligt at foretage sammenligninger på de fleste af spørgsmålene, idet der denne gang er taget udgangspunkt i KL s skabelon udarbejdet i 2012 og ikke det tidligere spørgeskema. Formålet med denne rapport er at sammenligne resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen i Favrskov Kommune med landsgennemsnittet. I rapporten ses Favrskov Kommunes resultat på det samlede dagtilbudsområde (vuggestuer, børnehaver og dagplejere) sammenlignet med landsgennemsnittet på området. Sammenligningen kan ikke foretages på de lokale spørgsmål, og disse spørgsmål er derfor udeladt i denne rapport. Der er desuden udarbejdet to rapporter, der giver et samlet billede af brugertilfredsheden på henholdsvis dagpleje-og daginstitutionsområdet. Herudover er der udarbejdet individuelle rapporter, der viser brugertilfredsheden med Favrskov Kommunes enkelte dagplejegrupper og daginstitutioner. Rapportens opbygning Indledningsvis gives en læsevejledning til rapportens grafer. Herefter gennemgås forældrenes tilfredshed ud fra de enkelte spørgsmål. Gennemgangen er struktureret ud fra nedenstående emner: Den samlede tilfredshed Den pædagogiske indsats Samarbejdet med personalet Relationerne børnene imellem Fysiske rammer Frokostmåltid Fleksibilitet og valgmuligheder Enkelte af spørgsmålene har ikke været relevante for alle forældre at besvare. De spørgsmål har derfor et lavere antal besvarelser. I forbindelse med spørgsmålet om frokostmåltid, er der blot én af daginstitutionerne, som serverer frokost. Ved spørgsmålene omkring valg af pasningsform er det kun de forældre, der har skullet vælge inden for det seneste år, som er blevet adspurgt. Den samlede tilfredshed på dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet Brugertilfredshedsundersøgelsen på det samlede dagtilbudsområde viser, at 87% af forældrene i Favrskov Kommunes vuggestuer, børnehaver og dagplejere samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Landsgennemsnittet viser en tilfredshed på 82%. Det svarer til et gennemsnit i Favrskov Kommune på 4,24 og et landsgennemsnit på 4,11 ud fra en skala fra 1 til 5, hvor 1 svarer til meget, og 5 svarer til meget tilfreds. Sammenlignet med landsgennemsnittet ligger Favrskov Kommune samlet set fem procentpoint over landsgennemsnittet. Med undtagelse af to spørgsmål ligger Favrskov Kommune på alle de øvrige spørgsmål på niveau eller et stykke over landsgennemsnittet. Resultaterne for de enkelte spørgsmål kan ses i de efterfølgende figurer. 3

4 Læsevejledning I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier på en skala, som går fra 1 til 5, hvor 1 er "meget " (rød), og 5 er "meget tilfreds" (blå). Besvarelser med "ved ikke" indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 1% svaret "meget ", 4% har svaret "", 9% har svaret "hverken eller", 45% har svaret "tilfreds" og 42% har svaret "meget tilfreds". Hvis procentantallet er under 3, vil det i de fleste tilfælde ikke blive vist af hensyn til figurens overskuelighed. Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimalerne er afrundet. Til højre for svarfordelingsfiguren sammenlignes kommunens samlede resultat på dagtilbudsområdet (vuggestuer, dagpleje og børnehaver) med landets samlede resultat i stikprøveundersøgelsen. Hvis kommunen har en bedre gennemsnitsscore end landet samlet set, vises forskelle med grøn. En dårligere gennemsnitsscore vises med gul. Antal svar Gennemsnit Favrskov Kommune Landsgennemsnit - + Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? ,24 4,11 0% 25% 50% 75% 100% 2020 personer har svaret på spørgsmålet. Utilfreds Hverken eller Tilfreds tilfreds Gennemsnittet for hele landet på samme spørgsmål. Gennemsnitsscoren for dagtilbudsområdet (daginstitutioner og dagpleje) under et i Favrskov Kommune. 4

5 5

6 Samlet tilfredshed Figur 1: Samlet tilfredshed sammenlignet med landsgennemsnit Favrskov Kommune Antal svar 2020 Gennemsnit Favrskov Kommune 4,24 Landsgennemsnit ,11 0% 25% 50% 75% 100% Utilfreds Hverken eller Tilfreds tilfreds 6

7 7

8 Den pædagogiske indsats Figur 2: Tilfredshed med den pædagogiske indsats (1) Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Favrskov Kommune Landsgenemsnit - + Aktiviteterne i dagligdagen ,13 4,03 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven ,82 3,72 Den tid, personalet har til dit barn ,61 3,29 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn ,06 3,92 Personalets engagement i hverdagen ,2 4,03 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsnit Utilfreds Hverken eller Tilfreds tilfreds 8

9 Figur 3: Tilfredshed med den pædagogiske indsats (2) Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Favrskov Kommune Landsgenemsnit - + Personalets faglige niveau ,17 3,96 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad ,35 4,28 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov ,08 3,92 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer ,20 4,10 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling ,16 4,03 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsnit Utilfreds Hverken eller Tilfreds tilfreds 9

10 Figur 4: Tilfredshed med den pædagogiske indsats (3) Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Favrskov Kommune Landsgenemsnit - + Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling ,18 4,04 Personalets omsorg for dit barn ,31 4,17 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsnit Utilfreds Hverken eller Tilfreds tilfreds 10

11 11

12 Samarbejdet med personalet Figur 5: Tilfredshed med samarbejdet med personalet Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Favrskov Kommune Landsgenemsnit - + Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet ,15 4,05 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn ,62 3,71 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter ,13 3,95 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering ,22 4,13 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning ,21 4,11 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsnit Utilfreds Hverken eller Tilfreds tilfreds 12

13 Relationerne børnene imellem Figur 6: Tilfredshed med relationerne børnene imellem Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Favrskov Kommune Landsgenemsnit - + Dit barns forhold til de andre børn ,25 4,25 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene ,10 4,06 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn ,09 4,01 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsnit Utilfreds Hverken eller Tilfreds tilfreds 13

14 De fysiske rammer Figur 7: Tilfredshed med de fysiske rammer Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Favrskov Kommune Landsgenemsnit - + De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) ,11 3,79 De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) ,22 4,01 Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) ,97 3,70 Rengøringsstandarden ,01 3,81 Åbningstiderne ,23 4,06 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsnit Utilfreds Hverken eller Tilfreds tilfreds 14

15 15

16 Frokostmåltidet Figur 8: Tilfredshed med eventuel frokostmåltid Antal svar Gennemsnit Favrskov Kommune Landsgenemsnit - + Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet? 580 4,39 4,26 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. landsgennemsnit Utilfreds Hverken eller Tilfreds tilfreds 16

17 Fleksibilitet og valgmuligheder Figur 9: Tilfredshed med fleksibilitet og valgmuligheder (1) Hvor tilfreds er du med: Antal svar Gennemsnit Favrskov Kommune Landsgenemsnit - + Afstanden til daginstitutionen/dagplejen ,50 4,41 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder ,39 3,29 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 734 3,29 3,22 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 728 3,42 3,49 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen ,41 0% 25% 50% 75% 100% 3,18 Forskel i.ft. landsgennemsnit Utilfreds Hverken eller Tilfreds tilfreds 17

18 Figur 10: Tilfredshed med fleksibilitet og valgmuligheder (2) Hvor tilfreds er du med: Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune Antal svar 0% 25% 50% 75% 100% Gennemsnit Favrskov Kommune 710 3,38 Landsgenemsnit 3, Forskel i.ft. landsgennemsnit Utilfreds Hverken eller Tilfreds tilfreds 18

19 19

20 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune

Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: HR og Innovation, FAMILIE BEBOER

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Foto: Jeppe Carlsen RAPPORT AF HANNE BEBENDORF SCHELLER OG CAMILLA FALDT THOMSEN FOREBYGGELSE- & DOKUMENTATIONSAFDELINGEN, FYSISK

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

SAMMENLIGNELIG BRUGERINFORMATION MANUAL (11. JULI 2007)

SAMMENLIGNELIG BRUGERINFORMATION MANUAL (11. JULI 2007) SAMMENLIGNELIG BRUGERINFORMATION MANUAL (11. JULI 2007) 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Opgaverne for den kommunale koordinator... 8 3. Administrationsdelen en vejledning til den kommunale koordinator...

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Undersøgelse af elevers brugerhed med skolerne i kommunen Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? - åbningstider - børn der hentes sent - kostforplejning - fysiske rammer for en lang dag - modulordninger FOA Bureau 2000 - november 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 2003

Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 2003 Følgende personer/grupper har medvirket ved gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen: Fællesbestyrelsen (Udvælgelse af temaer, diskussion og kommentering af spørgeskemaversioner) Spørgeskemaudvalget

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere