Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming Kehlers kontor Arne Ebsen, Asger Bjerre, Hans Erik Jørgensen, Karen Strandhave, Mie Bendrup

2 Socialudvalget, onsdag den 13. juni 2001 Indholdsfortegnelse 57. Lukket sag: Personsag - socialrådgiver Charlotte Andersen Lukket sag: Personsag - socialrådgiver Charlotte Andersen Lukket sag: Personsag - socialrådgiver Kirsten Holm Lukket sag: Personsag - Britta Lykke Thygesen Lukket sag: Ansøgning om tilskud til boligændring Status på børnepasningsområdet pr. 1. august Ny lovgivning vedr. tilsyn med indsatsen overfor ældre m.v Driftskontrakt Fremtidig indsats på udlændinge-/flygtningeområdet Lukket sag: Køb af ejendom til aktiveringsprojekt for flygtninge Hash og alkohol undersøgelse i Egebjerg kommune Bilagsliste...i

3 Socialudvalget, onsdag den 13. juni 2001 Side Lukket sag: Personsag - socialrådgiver Charlotte Andersen 58. Lukket sag: Personsag - socialrådgiver Charlotte Andersen 59. Lukket sag: Personsag - socialrådgiver Kirsten Holm 60. Lukket sag: Personsag - Britta Lykke Thygesen 61. Lukket sag: Ansøgning om tilskud til boligændring

4 Socialudvalget, onsdag den 13. juni 2001 Side Status på børnepasningsområdet pr. 1. august 2001 J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ped Åben sag På baggrund af positive erfaringer fra et forsøg med vippeordninger i 3 af kommunens daginstitutioner fra august 2000, er der nu gennemført forhandlinger med BUPL og PMF, således at der kan etableres vippeordninger i alle kommunens daginstitutioner fra den 1. august Kommunen råder pr. 1. august 2001 over i alt 516 pladser til børn i alderen 0-5 år. 214 af pladserne, fordelt med 24 vuggestuepladser og 190 dagplejepladser, er til børn i alderen 0 2 år, og de resterende 302 pladser fordelt på 9 daginstitutioner er til børn i alderen 3 5 år. Pr. 1 januar 2001 var der 564 børn i alderen ½ - 5 år, fordelt med 265 børn i alderen ½ - 2 år, og 299 børn i alderen 3 5 år. I år 2000 blev der født 90 børn i kommunen, og ifølge den aktuelle befolkningsprognose forventes der i de følgende 5 år at blive født henholdsvis 91, 91, 89, 87 og 85 børn i kommunen. I de første 4 måneder af 2001 er der født 29 børn i kommunen. 1. juni 2001 var der 27 forældre fra kommunen som havde forældreorlov, og godt og vel halvdelen af disse afslutter orloven omkring sommerferien. 2 familier benytter sig i øjeblikket af Fritvalgsordningen, og den ene familie ophører pr. 30. juni Pladsanvisningens aktuelle opgørelse over det forventede behov for pladser pr. 1. august 2001 viser, at behovet for pladser til 0 2 årige børn i den sydlige del af kommunen kan dækkes, men at der vil mangle pladser til 0 2 årige børn i den nordlige del af kommunen. Opgørelsen viser endvidere, at behovet for pladser til 3 5 årige børn, efter iværksættelse af vippeordninger, kan dækkes i både den sydlige og den nordlige del kommunen. Bilag: Antal pladser til 0-5 årige børn (21054) Befolkningsprognose i forhold til børnepasning (21057) Befolkningsprognose for Egebjerg hele kommunen (22592) Ledige pladser pr. 1. august 2001 (22593) Vippeordninger i daginstitutionerne (22595)

5 Socialudvalget, onsdag den 13. juni 2001 Side Ny lovgivning vedr. tilsyn med indsatsen overfor ældre m.v. J.nr.: P00 Sagsid.: Initialer: mah Åben sag Folketinget har d vedtaget lov om ændring af social service, lov om retsikkerhed og administration på det sociale område og lov om embedslægeinstitutioner m.v. (Tilsyn med indsatsen overfor ældre m.v.) Ændringerne vedrører: 1. Plejeplaner 2. Bruger- og pårørenderåd 3. Kommunalt tilsyn 4. Valg til ældreråd 5. Klagerådenes virke 6. Embedslægetilsyn Indstilling: Der ønskes en foreløbig drøftelse af socialudvalgets tilkendegivelser specielt vedr. pkt. 2 og 3, således der efterfølgende kan arbejdes videre med et konkret forslag. Bilag: Ny lovgivning vedr. indsatsen over for ældre (22992) 64. Driftskontrakt J.nr.: 00.01A01.G00 Sagsid.: Initialer: anp Åben sag Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der indføres flerårig driftskontrakter, incl. Lønsumsstyring i forbindelse med ny administrativ struktur. Kontrakterne forventes udarbejdet efter følgende tidsplan: Pr : Musikskolen og Ungdomsskolen Foråret 2001: Folkeskolerne Efteråret 2001: Børneinstitutionerne Foråret 2002: Resterende virksomheder I alt 29 kontrakter

6 Socialudvalget, onsdag den 13. juni 2001 Side 54 Økonomiudvalget har vedtaget Skabelon for driftskontrakter som fastlægger standardkrav til driftskontrakter. l. udkast til kontrakt for Handicap- og psykiatriområdet er udarbejdet på direktionens vegne efter aftale med Ellen Christensen. Indholdet i udkastet er ikke debatteret og har sit udgangspunkt i Skabelonen og Ungdomsskolens underskrevne kontrakt../. Skabelon for driftskontrakter../. l. udkast vedrørende Handicap og psykiatri. Knud Rasmussen og Ellen Christensen deltager. Det Sociale Udvalgs beslutning den Fraværende: Arne Ebsen Orientering taget til efterretning. Der arbejdes videre med udkast til kontrakt for Handicap- og psykiatriområdet. 65. Fremtidig indsats på udlændinge-/flygtningeområdet J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: FLK Åben sag Social og Arbejdsmarkedsafdelingen ønsker en drøftelse af den fremtidige indsats på udlændinge-/flygtningeområdet: Status over nuværende indsats. Fremtidig indsats på aktiveringsområdet. Boligplacering. Socialudvalgets beslutning den Fraværende: Arne Ebsen Social og Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder videre med: 1. udkast til aktiveringsprojekt 2. fremskaffelse af flere boliger, f.eks. almen nyttige boliger

7 Socialudvalget, onsdag den 13. juni 2001 Side 55 Bilag: Aktiveringsprojekt (22028) 66. Lukket sag: Køb af ejendom til aktiveringsprojekt for flygtninge 67. Hash og alkohol undersøgelse i Egebjerg kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag April 1995 gennemførte Egebjerg Kommune en spørgeskema undersøgelse af kommunens og 10. klassers forbrug af hash og alkohol. Formålet med undersøgelsen var foruden at fastsætte det faktiske hash- og alkoholforbrug også at få et indblik i, hvor forbruget foregik, hvem forbruget foregik med og på hvilke tidspunkter det foregik. Her 6 år senere er der nu blevet gennemført en tilsvarende spørgeskema undersøgelse i 1. uge af april, så kommunen kan få et overblik over den nuværende situation. Spørgeskemaet indeholder den samme række spørgsmål som i undersøgelsen fra 1995, idet der på den måde lettest kan fastslås eventuelle forskelle eller ligheder. Rapporten fremsendes til orientering for udvalget. Efterfølgende vil den blive sendt til skoler og biblioteker i Egebjerg kommune, pressen, Sundhedsstyrelsen, Fyns Amts forebyggelsesråd, SSP-udvalget Svendborg../. kopi af rapport vedlagt.

8 Socialudvalget, onsdag den 13. juni 2001 Side i Bilagsliste 63. Ny lovgivning vedr. tilsyn med indsatsen overfor ældre m.v. 1. Ny lovgivning vedr. indsatsen over for ældre

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 03-november-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere