Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin MAJ/JUNI 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Psykologi C Niels Hornborg Jensen Hold PS 1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Livet i Familien. Snyd, løgn og bedrag Hvad vi siger og hvad vi gør. Titel 4 Drømme og andre bevidsthedsformer Side 1 af 14

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Livet i Familien Indhold 1 Torsdag Onsdag Mandag :00-15: Onsdag Præsentation af holddeltagere. 2. Introduktion af psykologiens hovedområder. 3. Uddeling af grundbøger. Udlevering af Psykologien Veje. Kort oplæg om socialpsykologien. Video om en families situation. Emilie Norups stikord til klassesamtale om selvopfattelse, Vi ser "Teenagetesten" færdig. Gruppearbejde om videoen. (Hvad skal psykologisk belyses omkring familien?). Se vedhæftede gruppeoversigt Medbring Psykologiens Veje. Fremlæggelser af gruppernes arbejde. Gruppefremlæggelse af grupperne 1, 2, (Kommunikationens fire niveauer) til Julie K, Turpie og Mette Marie Inrrooversigt 16-8.doc undervisningsbeskr_skabelon udfyldt.doc Psykologi? Selvopfattelse i forhold til andres opfatt 2.docx skabelon til fremlæggelse.docx rev teenagetest.doc Til Teenage testen 1.doc Kommunikationens fire niveauer rev.docx PS1 Arb sp til transanalyse.doc Arbsp til Johari.doc Transaktionsanalyse.docx (Transaktionsanalyse) til emilie G, emilie, sofie og mette 6 Mandag :00 - Forløb: 1. Fremlæggelse af Joharivinduet. Martin og Carl.doc Konflikter.docx Konflikttrappen.docx Side 2 af 14

3 15:35 2. Konflikter. 3.Konflikttrappen Onsdag Dokumentar om kommunikation Konfliktdialoger opført/oplæst.(se konferencen) Oplæg om : Den grænse løse familie, Forhandlingsfamilien, den børnecentrede familie. (se konferencen) Video: Menneskedyret sender signaler. For at belyse menneskers reaktioner på situationer som provokerer deres angst, vil vi beskæftige os med det psykoanalytiske fænomen "forsvarsmekanismer". Det drejer siderne i Ps.V. sig om. Vi mødte måske fænomenet hos familien i "Teenagetesten". Arbejdsmetode: 9 Mandag :00-15:35 Vi læser siderne i modulet og træner derefter indlæringen og anvendelsen af forsvarsmekanismerne. Oversigter over Forsvarsmekanismer er lagt ind på konferencen 1. Læsning af oversigter. 2. Diskussion af oversigterne. Psykologisk essay om Livet i Familien.doc 10 Onsdag Næste tema? 4. Opsummering? Modulet bruges til at skrive det psykologiske essay (ca. 2 sider). I skal stile et essay til en modtager der har stillet spørgsmålet: Hvad har I egentlig beskæftiget jer med i psykologi? Medbring helst en bærbar og Ps. V. Psykologisk essay om Livet i Fa- Side 3 af 14

4 milien. Essayet skal behandle den røde "tråd" i forløbet. Hvilke ting skulle belyses i dokumentaren "Teenagetesten" og hvilke psykologiske områder blev inddraget og hvilke elementer i de forskellige områder kunne især bruges til at belyse familiens problemer. 11 Mandag :00-15: Næste modul genoptager vi forløbet med SNYD. Vi skal på basis af gruppernes udkast opstille et spørgeskema. Vi skal udarbejde et spørgeskema på basis af hvad de enkelte grupper opstillede i sidste modul. På konferencen er der lagt et skrift om det gode spørgeskema. Foredrag om ledelse og motivation. Om karakterer som skal skrives ind mandag efter efterårsferien. Se vedhæftede fil SNYD skema.doc selvurdering udspil.doc Omfang Særlige fokuspunkter 12 moduler Socialpsykologi, kognition, familietyper, kommunikation Væsentligste arbejdsformer Holdarbejde, udarbejdelse af oversigter, fremlæggelse af holdenes oversigter, klassediskussion. Dokumentarprogrammer. Side 4 af 14

5 Titel 2 Indhold Løgn, snyd og bedrag OK Lektion Lektier Onsdag Hjælp 1. Valg af færdigt spørgeskema og klargøring til uddeling. 2. Optakt til videre behandling af tema: Løgn, Snyd og Bedrag under overbegrebet Umoralske/Uacceptable handlinger.. Er fænomenerne: Situationsbestemt Personlighedsbestemt Læringsbestemt Motiver Oversigt over jp artikler. Artiklerne ligger på konferencen. Sådan spotter du en løgner Danskerne stikker gerne familien en løgn Forældre lyver for deres børn Løgnagtige børn får succes Babyer de bedste ansigtslæsere 10 sikre måder at afsløre en løgn på Kvinders største løgne på lagenet Andre forslag til vinkler? Lærernote Dokumenter definition af ondskab.pdf Svendsens ondskab.doc http jp om løgn.doc Mandag :00 - Bearbejdning af spørgeskema om SNYD. Definition af løgnlaura et al.pdf Side 5 af 14

6 15: Onsdag Dok. Løgnens Psykologi Behandling af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen om snyd. Dokumentar om Løgnens Psykologi. Vi læser artikler om løgn i modulet så vi kan fremlægge dem for hinanden.med bring bogen Ps.V. Kitty vil mandag holde oplæg om hendes erfaringer med at afsløre løgnere. Forskellige former for løgn- 1.doc Vi ser klip med Stein Bagger og ser om vi kan spotte når han lyver. 2. Vi ser mere om tolkning af adfærd (Zimbardo dokumentar om adfærd. Fremlæggelse af de sidste avisartikler. Zimbardo- dokumentar færdig. YouTube klip med Asch's konformitetseksperiment samlet materiale løgn.doc Samlede avisartikler.doc Menneskedyret i Flok. Omfang Særlige fokuspunkter Torsdag moduler Der kan læses om dette i Psykologiens veje s Yderligere belysning af løgne. Vi ser dokumentar omlydighedens dilemma. Medbring Ps. Veje. Socialpsykologi: Lydighed, konformitet, bedrageriske psykologiske eksperimenter Væsentligste arbejdsformer Holdarbejde, udarbejdelse af oversigter, fremlæggelse af holdenes oversigter, klas- Side 6 af 14

7 sediskussion. Dokumentarprogrammer. Titel 1 Hvad vi siger og hvad vi gør. Indhold Vi arbejder med adfærdspsykologi (behaviorisme). Medbring Psykologiens Veje. Fremlæggelse af gruppearbejde. Medbring Ps. Veje. Vi ser en video som oplæg holdninger og kognitiv dissonans. Medbring Psykologiens Veje. Vi arbejder videre med holdninger og fordomme. Det vedhæftede dokument udleveres i trykt form. Fremlæggelser af gruppearbejde. Hvordan måler man holdninger? Vi fortsætter med fremlæggelser om holdninger og fordomme. Skriftlig opgave. Enten Et manuskript til et foredrag om løgnens psykologi, konformitet, holdninger og behaviorisme; eller Holdninger og fordomme og hvordan de kan ændres og hvorledes behaviorismen betragter holdninger og fordomme; Behaviorisme.docx Holdninger ps v doc Holdninger fordom.pdf watson skinner.pdf Side 7 af 14

8 eller Behaviorismens grundbegreber og hvorledes behaviorismen bruges og kan bruges i hverdagen Gør rede for hvorledes man kan betragte løgn og løgnere, konformitet og holdninger ud fra et behavioristisk synspunkt. Omfang Særlige fokuspunkter 8 moduler Behaviorisme, holdninger. Væsentligste arbejdsformer Holdarbejde, udarbejdelse af oversigter, fremlæggelse af holdenes oversigter, klassediskussion. Dokumentarprogrammer. Side 8 af 14

9 Titel 4: Drømme og andre bevidsthedsformer Nyt Tema: Drømme og forskellige teorier om deres funktion. 1. Vi indleder med den mest udbredte opfattelse af drømmens funktion, den psykoanalytiske Vi ser først på Freuds teorier (se vedhæftede som også uddeles i trykt form).. Nyt Tema: Drømme og forskellige teorier om deres funktion. 1. Vi indleder med den mest udbredte opfattelse af drømmens funktion, den psykoanalytiske Vi ser først på Freuds teorier (se vedhæftede som også uddeles i trykt form). Vi læser fra s. 22 til side 29 og behandler stoffet ud fra følgende: Diskussionsemner til freudpapiret. 1. Er psykoanalysen stadig relevant nu omdage? 2. Hvordan afgør vi det? 3. Omkring 1900 var især kvinders seksualitet et tabu. Hvilke tabuer har vi nu om dage? 4. Hvilket videnskabsideal ligger bag Freuds teori. 5. Kan det virkelig være rigtigt at vi mennesker har begge drifter: Libido og Thanatos? 6. Hvorfor er Superego og Ego placeret både i det førbevidste og det ubevidste? 7. Hvordan kan man illustrere forskellen mellem primærprocestænkning og sekundærprocestænkning? Vi fortsætter med at arbejde med Freuds opfattelse af drømme; kompendiet er udleveret trykt. Elektronisk på skemaet Freud og drømme.pdf Freud og drømme.pdf Side 9 af 14

10 Inden vi går over til andre opfattelser af drømmes funktion slutter vi af med en drømmetolkning af mesteren selv og derefter øver vi os på drømmearbejdet. Det vedhæftede udleveres trykt. De fabrikerede drømme fremlægges. Næste fase forberedes: Andre opfattelser af drømmes funktion. Emilie G. taler om forholdet mellem bevidsthed og hjernen. Derefter vælger vi hvilken artikel vi vil arbejde med til fremlæggelse (se vedhæftede fil 12.04, er udleveret trykt). Skriv en oversigt over artiklen efter følgende model: Hvad er artiklens emne? Hvad er artiklens hypotese? Hvad er konklusionen? Hvilken metode er anvendt for at nå konklusionen? samlet Fr til april.pdf Samlede drømmeartikler.doc Samtlige artikler er fra tidsskriftet Forskningsnyt fra Psykologien.doc Vi diskuterer de forskellige opfattelser af drømme. Se gruppernes oversigter på konferencen. Vi fremlægger drømmeartiklerne ud fra oversigterne på konferencen. (Artiklerne er udleveret trykt og ligger elektronisk på skemaet d Omfang 7 moduler Særlige fokuspunkter Teorier, begreber, metoder Side 10 af 14

11 Væsentligste arbejdsformer Holdarbejde, udarbejdelse af oversigter, fremlæggelse af holdenes oversigter, klassediskussion. Dokumentarprogrammer. Side 11 af 14

12 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold En overordnet titel for undervisningsforløbet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 12 af 14

13 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold En overordnet titel for undervisningsforløbet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 13 af 14

14 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold En overordnet titel for undervisningsforløbet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 14 af 14

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 15 Herning HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf (e) Psykologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Studieområde

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Herning

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Metoder og feltarbejde i psykologi

Metoder og feltarbejde i psykologi Metoder og feltarbejde i psykologi METTE MORELL, NØRRE GYMNASIUM - SÅDAN KAN MAN INDDRAGE DEM EFFEKTIVT OG NATURLIGT Dette oplæg har to dele 1) Metoder i undervisningen Hvilke? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2009/2010 Institution Silkeborg Hnadelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Finansiering, niveau C.

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

BESVARELSE AF OPGAVE I TEORETISK PÆDAGOGIKUM MAJ 2008

BESVARELSE AF OPGAVE I TEORETISK PÆDAGOGIKUM MAJ 2008 ANDERS STUBKJÆR, CAND. MAG. SØNDERBORG STATSSKOLE BESVARELSE AF OPGAVE I TEORETISK PÆDAGOGIKUM MAJ 2008 KARAKTER TILDELT: 12 1 A. INTRODUKTION I denne introduktion (opgavens del A) vil jeg præsentere ordlyden

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere